Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

228 emaitza r bilaketarentzat

1058: -i + ei / -i + ei / -i + ei / (-i bukaera + datibo plurala)

 • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabide
 • Galdera (es): -i + ei
 • Galdera (fr): -i + ei
 • Galdera (en): -i + ei
 • Galdera (lat): -i bukaera + datibo plurala
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Arroa (Zestoa) iriya(r)i íriyái 1: [íriǰái̯]
Deba irixa(r)i iríxarí 1: [iríʃarí]
Deba irixa(r)i írixári 2: [íriʃári]
Getaria iriya(r)i iriyái 1: [iriǰái̯]
Oiartzun iriya(r)i iríyari 1: [iríǰari]
Oiartzun iriya(r)i iríyái 2: [iríǰái̯]
Oiartzun iriya(r)i árrdiyarí 3: [ár̄ðiǰarí]
Ondarroa irixa(r)i arrdíxai 1: [ar̄ðíʃai̯]
Orio iriya(r)i íriyai 1: [íriǰai̯]
Pasaia iriya(r)i íriyái 1: [íriǰái̯]
 

1082: -o + rengatik / -o + rengatik / -o + rengatik / (-o bukaera + motibatibo mugagabea)

 • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabide
 • Galdera (es): -o + rengatik
 • Galdera (fr): -o + rengatik
 • Galdera (en): -o + rengatik
 • Galdera (lat): -o bukaera + motibatibo mugagabea
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Baigorri asto(r)entzat astorentzat 2: [aśtorentsat]
Donibane Lohizune asto(r)entzat astóintzat 2: [aśtói̯ntsat]
Hendaia asto(r)entzat astóntzat 2: [aśtóntsat]
Izturitze asto(r)entzat astoóntzat 2: [aśtoóntsat]
Landibarre asto(r)entzat astoréntzat 2: [aśtoréntsat]
Mugerre asto(r)entzat astoontzat 2: [aśtoontsat]
Sara asto(r)entzat astoentzát 2: [aśtoentsát]
Urketa asto(r)entzat astóentzat 2: [aśtóentsat]
 

1104: -o + rantz / -o + rantz / -o + rantz / (-o bukaera + hurbiltze adlatiboa)

 • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabide
 • Galdera (es): -o + rantz
 • Galdera (fr): -o + rantz
 • Galdera (en): -o + rantz
 • Galdera (lat): -o bukaera + hurbiltze adlatiboa
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Arboti zilu(l/r)at xilhórat 1: [ʃilhórat]
Arnegi zilo(r)at buruz zilóat buruz 2: [silóat βurus]
Arroa (Zestoa) zulo(r)a zulóa 1: [sulóa]
Azkoitia zulo(r)a zulóa 1: [sulóa]
Bastida zilo(r)at buruz zilhoát buuz 1: [silhoát buus]
Beizama zulo(r)a zulóa 1: [sulóa]
Deba itsaso(r)a itxásoa 1: [itʃáśoa]
Domintxaine zilu(l/r)at xilhórat 1: [ʃilhórat]
Errezil itsaso(r)a itxásoa 2: [itʃáśoa]
Ezkio-Itsaso zulo(r)a zulóra 1: [sulóra]
Izturitze zilo(r)at buruz xilhorát buuz 1: [ʃilhorát buus]
Jutsi zilo(r)at buruz zilhorat buruz 1: [silhorat burus]
Legazpi itsaso(r)a itsasora 1: [itśaśora]
Mendaro itsaso(r)a itxásora 1: [itʃáśora]
Mendaro zulo(r)a sulóa 2: [śulóa]
Sara zilu(l/r)at zilóat 1: [silóat]
Sohüta zilu(l/r)at xilhulát 1: [ʃilhulát]
Suarbe itsaso(r)a itxésorá 1: [itʃéśorá]
Suarbe zulo(r)a zulóra 2: [sulóra]
Uharte Garazi zilo(r)at buruz zilóat burúz 1: [silóat burús]
Urketa zilu(l/r)at ziluát 1: [silwát]
 

1105: -o + raino / -o + raino / -o + raino / (-o bukaera + muga adlatiboa)

 • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabide
 • Galdera (es): -o + raino
 • Galdera (fr): -o + raino
 • Galdera (en): -o + raino
 • Galdera (lat): -o bukaera + muga adlatiboa
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Domintxaine xilho(r)at xilhorát 1: [ʃilhorát]
Ezterenzubi zulo(r)ano zilóano 1: [silóano]
Izturitze zulo(r)ano xilhórano 1: [ʃilhórano]
Jutsi itsaso(r)at / itsasu(a)la zílhorat 1: [sílhorat]
Mugerre zulo(r)ano zilhóano 1: [silhóano]
Sara xilho(r)at zilóat 1: [silóat]
 

1106: -o + arte / -o + arte / -o + arte / (-o bukaera + denborazko muga adlatiboa)

 • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabide
 • Galdera (es): -o + arte
 • Galdera (fr): -o + arte
 • Galdera (en): -o + arte
 • Galdera (lat): -o bukaera + denborazko muga adlatiboa
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ahetze zazpi(r)ak arte / zazpi(r)ek arte zazpíak árrte 1: [saspíak áRte]
Aia zazpi(r)ak arte / zazpi(r)ek arte zázpiak arrté 1: [sáspiak ar̄té]
Aniz zazpi(r)ak arte / zazpi(r)ek arte zazpiék arrte 1: [saspjék ar̄te]
Araotz (Oñati) zazpi(r)ak arte / zazpi(r)ek arte saspírak arrte 1: [śaśpírak ar̄te]
Arroa (Zestoa) zazpi(r)ak arte / zazpi(r)ek arte zázpiak arrté 1: [sáspiak ar̄té]
Ataun zazpi(r)ak arte / zazpi(r)ek arte zázpiek arrté 1: [sáspjek ar̄té]
Azpeitia zazpi(r)ak arte / zazpi(r)ek arte zázpirak arrté 1: [sáspirak ar̄té]
Beizama zazpi(r)ak arte / zazpi(r)ek arte zázpiak arrté 1: [sáspiak ar̄té]
Bolibar zazpi(r)ak arte / zazpi(r)ek arte sáspirek árrte 1: [śáśpirek ár̄te]
Deba zazpi(r)ak arte / zazpi(r)ek arte saspírak arrté 1: [śaśpírak ar̄té]
Eibar zazpi(r)ak arte / zazpi(r)ek arte saspíag arrte 1: [śaśpíaɣ ar̄te]
Elgoibar zazpi(r)ak arte / zazpi(r)ek arte SZaSZpírag arte 1: [s̟as̟píraɣ arte]
Errezil zazpi(r)ak arte / zazpi(r)ek arte zázpirak arrté 1: [sáspirak ar̄té]
Etxalar zazpi(r)ak arte / zazpi(r)ek arte zazpíyAEg arrte 1: [saspíǰạɣ ar̄te]
Etxebarria zazpi(r)ak arte / zazpi(r)ek arte sáspirak arrté 1: [śáśpirak ar̄té]
Getaria zazpi(r)ak arte / zazpi(r)ek arte zázpiak arrté 1: [sáspiak ar̄té]
Hendaia zazpi(r)ak arte / zazpi(r)ek arte borrtzák arrte 1: [boRtsák aRte]
Hondarribia zazpi(r)ak arte / zazpi(r)ek arte saspiyek arte 1: [śaśpiǰek arte]
Leintz Gatzaga zazpi(r)ak arte / zazpi(r)ek arte irúrak arrte 1: [irúrak ar̄te]
Mañaria zazpi(r)ak arte / zazpi(r)ek arte sáspirek árrte 1: [śáśpirek ár̄te]
Mendaro zazpi(r)ak arte / zazpi(r)ek arte saspírak árrte 1: [śaśpírak ár̄te]
Oiartzun zazpi(r)ak arte / zazpi(r)ek arte zázpiyak arrté 1: [sáspiǰak ar̄té]
Oñati zazpi(r)ak arte / zazpi(r)ek arte saspírak arrte 1: [śaśpírak ar̄te]
Ondarroa zazpi(r)ak arte / zazpi(r)ek arte saspírak arrte 1: [śaśpírak ar̄te]
Orexa zazpi(r)ak arte / zazpi(r)ek arte zazpíek arrté 1: [saspíɛk ar̄té]
Pasaia zazpi(r)ak arte / zazpi(r)ek arte zázpiyak arrté 1: [sáspiǰak ar̄té]
Senpere zazpi(r)ak arte / zazpi(r)ek arte zázpiak arrte 1: [sáspiak aRte]
Urretxu zazpi(r)ak arte / zazpi(r)ek arte zázpirak arrté 1: [sáspirak ar̄té]
Zugarramurdi zazpi(r)ak arte / zazpi(r)ek arte zazpíak arrté 1: [sazpíak ar̄té]
 

1110: -o + rengandik / -o + rengandik / -o + rengandik / (-o bukaera + ablatibo mugagabea (biziduna))

 • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabide
 • Galdera (es): -o + rengandik
 • Galdera (fr): -o + rengandik
 • Galdera (en): -o + rengandik
 • Galdera (lat): -o bukaera + ablatibo mugagabea (biziduna)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta astoeta(r)ik mutikoétaik 3: [mutikoítai̯k]
Alkotz astota(r)ik mutíkotáik 2: [mutíkotái̯k]
Aniz astoeta(r)ik astóetaik 1: [aśtóetai̯k]
Armendaritze astoeta(r)ik astúetaig 1: [aśtúetai̯ɣ]
Armendaritze astoeta(r)ik mutíkoetai 2: [mutíkoetai̯]
Arnegi astota(r)ik mutíkotaik 2: [mutíkotai̯k]
Azkaine astoeta(r)ik astóetárik 1: [aśtóetárik]
Erratzu astoeta(r)ik astuétaik 1: [aśtwétai̯k]
Jaurrieta astota(r)ik ástotaríg 1: [áśtotaríɣ]
Zugarramurdi astoeta(r)ik astóetaik 1: [aśtóetai̯k]
 

1113: -o + rengana / -o + rengana / -o + rengana / (-o bukaera + adlatibo mugagabea (biziduna))

 • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabide
 • Galdera (es): -o + rengana
 • Galdera (fr): -o + rengana
 • Galdera (en): -o + rengana
 • Galdera (lat): -o bukaera + adlatibo mugagabea (biziduna)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta astoeta(r)a ástoetá 1: [áśtoetá]
Aniz astoeta(r)a ástuetara 1: [áśtwetara]
Erratzu astoeta(r)a ástuetara 1: [áśtwetara]
Getaria astoeta(r)a astóeta 1: [aśtóeta]
Sunbilla astoeta(r)a astétara 1: [aśtœ́tara]
Zilbeti astoeta(r)a mutíkuetará 1: [mutíkwetará]
Zugarramurdi astoeta(r)a astoéta 1: [aśtoéta]
 

1114: -o + arengana / -o + arengana / -o + arengana / (-o bukaera + adlatibo singularra (biziduna))

 • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabide
 • Galdera (es): -o + arengana
 • Galdera (fr): -o + arengana
 • Galdera (en): -o + arengana
 • Galdera (lat): -o bukaera + adlatibo singularra (biziduna)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Aldude astuari bu(r)uz mutíkoai burúz 1: [mutíkoai̯ burús]
Arboti astuari bu(r)uz astuári bü´üz 1: [aśtwári βyýs]
Arrueta astuari bu(r)uz astuári b´üz 1: [aśtwári βýs]
Bidarrai astuari bu(r)uz astóari búruz 1: [aśtóari βúrus]
Domintxaine astuari bu(r)uz astuári büz 1: [aśtwári βy:s]
Garrüze astuari bu(r)uz astóari büz 1: [aśtóari bys]
Itsasu astuari bu(r)uz astóari búruz 2: [aśtóari βúrus]
Larzabale astuari bu(r)uz astuái buuz 1: [aśtwái̯ buus]
Sohüta astuari bu(r)uz astúi büz 1: [aśtúi by:s]
Urketa astuari bu(r)uz astuái burúz 2: [aśtwái̯ burús] -
Urketa astuari bu(r)uz beruái búz 3: [berwái̯ bú:s] -
 

1116: -o + arenganantz / -o + arenganantz / -o + arenganantz / (-o bukaera + hurbiltze adlatibo singularra (bizidu)

 • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabide
 • Galdera (es): -o + arenganantz
 • Galdera (fr): -o + arenganantz
 • Galdera (en): -o + arenganantz
 • Galdera (lat): -o bukaera + hurbiltze adlatibo singularra (bizidu
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Alkotz astoan alde(r)a astoán aldéra 1: [aśtoán aldéra]
Alkotz astoan alde(r)a mutíkoan aldéra 2: [mutíkoan aldéra]
Amezketa astoan alde(r)a astóan aldeá 1: [aśtóan aldeá]
Andoain astoan alde(r)a astúan aldéa 1: [aśtúan aldéa]
Aniz asto alde(r)a astó aldera 1: [aśtó aldera]
Aramaio astuen alde(r)a astúen aldera 1: [aśtúen aldera]
Araotz (Oñati) astoan alde(r)a mutíkuan aldéa 1: [mutíkwan alðéa]
Arbizu astoan alde(r)a astuán alderá 1: [aśtwán alderá]
Arrasate astuen alde(r)a astúen aldéra 1: [aśtúen alðéra]
Asteasu astoan alde(r)a astúan aldeá 1: [aśtúan aldeá]
Azkoitia aston alde(r)a astún aldea 1: [aśtún aldea]
Azpeitia astuen alde(r)a astúen aldea 1: [aśtúen aldea]
Beasain aston alde(r)a astón aldea 1: [aśtón aldea]
Beizama aston alde(r)a astón aldeá 1: [aśtón aldeá:]
Bergara astoan alde(r)a astuán aldéra 1: [aśtuán aldéra]
Beruete astoan alde(r)a ástoan aldéa 1: [áśtoan aldéa]
Deba astuen alde(r)a astúen alderá 1: [aśtúen alderá:]
Donamaria aston alde(r)a astún aldéra 1: [aśtún aldéra]
Eibar asto alde(r)a astó aldea 2: [aśtó aldea]
Eibar astoan alde(r)a astúa aldera 3: [aśtúa aldera]
Eibar astoan alde(r)a astúan aldéra 4: [aśtúan aldéra]
Elduain aston alde(r)a aston aldeá 1: [aśton aldeá]
Elgoibar astoan alde(r)a astúan aldeá 1: [aśtúan aldeá]
Erratzu asto alde(r)a ástoaldéra 1: [áśtoaldéra]
Etxalar astoan alde(r)a astúAEn aldéra 1: [aśtúạn aldéra]
Etxarri (Larraun) astoan alde(r)a ástoan aldeá 3: [áśtoan aldeá]
Gaintza astoan alde(r)a astóan aldeá 1: [aśtóan aldeá]
Goizueta aston alde(r)a astón alderá 1: [aśtón alderá]
Hernani astoan alde(r)a astúan aldeá 1: [aśtúan aldeá]
Leitza astoan alde(r)a astoan álderá 1: [aśtoan álderá]
Oderitz astoan alde(r)a astoán aldeá 1: [aśtoán aldeá]
Oiartzun astoan alde(r)a astúan aldeá 2: [aśtúan aldeá]
Orexa astoan alde(r)a astóan aldeá 1: [aśtóan aldeá]
Sara astuen alde(r)a astuén aldéat 1: [aśtwén aldéat]
Suarbe astoan alde(r)a astuán aldéra 2: [aśtwán aldéra]
Sunbilla aston alde(r)a astún aldéra 1: [aśtún aldɛ́ra]
Tolosa aston alde(r)a astóon aldea 1: [aśtóon aldea]
Urdiain astuen alde(r)a astuén aldeá 1: [aśtwén aldeá]
Zilbeti asto alde(r)a ástoalderá 1: [áśtoalderá]
 

1186: -u+konts + arenganantz / -u+konts + arenganantz / -u+konts + arenganantz / (-u bukaera + kontsonantea + hurbil. adl. sing. biz)

 • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabidea
 • Galdera (es): -u+konts + arenganantz
 • Galdera (fr): -u+konts + arenganantz
 • Galdera (en): -u+konts + arenganantz
 • Galdera (lat): -u bukaera + kontsonantea + hurbil. adl. sing. biz
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta auntza(re)n ade(r)a auntzéin áldera 1: [au̯ntséi̯n áldera]
Alkotz auntza(re)n ade(r)a auntzén aldéra 1: [au̯ntsén aldéra]
Amezketa auntza(re)n ade(r)a auntzán aldéa 1: [au̯ntsán aldéa]
Andoain auntza(re)n ade(r)a áuntzan aldéa 1: [áu̯ntsan aldéa]
Aniz auntza(re)n ade(r)a auntzéin alderá 1: [au̯ntséi̯n alderá]
Araotz (Oñati) auntza(re)n ade(r)a áuntzen aldéa 1: [áu̯ntsen aldéa]
Arbizu auntza(re)n ade(r)a áuntzaan áldera 1: [áu̯ntsaan áldera]
Arrasate auntza(re)n ade(r)a auntzen aldéa 1: [au̯ntsen alðéa]
Asteasu auntza(re)n ade(r)a auntzán aldeá 1: [antsán aldeá]
Azkoitia auntza(re)n ade(r)a auntzén aldea 1: [au̯ntsén aldea]
Azpeitia auntza(re)n ade(r)a auntzén aldea 1: [au̯ntsén aldea]
Beasain auntza(re)n ade(r)a áuntzen áldea 1: [áu̯ntsen áldea]
Beizama auntza(re)n ade(r)a auntzán aldea 1: [au̯ntsán aldea]
Bergara auntza(re)n ade(r)a auntzán aldéra 1: [au̯ntsán aldéra]
Beruete auntza(re)n ade(r)a áuntzen aldeá 1: [áu̯ntsen aldeœ́]
Donostia auntza(re)n ade(r)a áuntzan aldéa 1: [áu̯ntsan aldéa]
Dorrao / Torrano auntza(re)n ade(r)a áuntzein áldia 1: [áu̯ntsei̯n áldja]
Eibar auntza(re)n ade(r)a áuntzan aldéra 1: [áu̯ntsan aldéra]
Elgoibar auntza(re)n ade(r)a áuntzan aldeá 1: [áu̯ntsan aldeá]
Erratzu auntza(re)n ade(r)a auntzéiñ aldéra 1: [au̯ntséɲ aldéra]
Etxalar auntza(re)n ade(r)a áuntzen aldéra 1: [áu̯ntsen aldéra]
Etxaleku auntza(re)n ade(r)a áuntzen áldeá 1: [áu̯ntsen áldeá]
Etxarri (Larraun) auntza(re)n ade(r)a áuntzen aldeá 1: [áu̯ntsen aldeá]
Eugi auntza(re)n ade(r)a auntzén áldera 1: [au̯ntsén áldera]
Ezkurra auntza(re)n ade(r)a auntzekén aldea 1: [au̯ntsekén aldea]
Gaintza auntza(re)n ade(r)a auntzén aldeá 2: [au̯ntsén aldeá] -
Hernani auntza(re)n ade(r)a áuntzan aldeá 1: [áu̯ntsan aldeá]
Igoa auntza(re)n ade(r)a áuntzen aldeá 1: [áu̯ntsen aldeá]
Jaurrieta auntza(re)n ade(r)a áuntzaren áldialá 1: [áu̯ntsaren áldjalá]
Lasarte-Oria auntza(re)n ade(r)a áuntzan áldea 1: [áu̯ntsan áldea]
Leintz Gatzaga auntza(re)n ade(r)a auntzén aldéra 1: [au̯ntsén alðéra]
Leitza auntza(re)n ade(r)a auntzen áldera 1: [antsen áldera]
Lekaroz auntza(re)n ade(r)a auntzéin aldéra 1: [au̯ntséi̯n aldéra]
Mendaro auntza(re)n ade(r)a auntzán aldéra 2: [au̯ntsán aldéra]
Mezkiritz auntza(re)n ade(r)a auntzén aldéra 1: [au̯ntsén aldéra]
Oderitz auntza(re)n ade(r)a áuntzen aldéa 1: [áu̯ntsen aldéa]
Pasaia auntza(re)n ade(r)a áuntzen áldeá 1: [áu̯ntsen áldeá]
Suarbe auntza(re)n ade(r)a áuntzen aldéra 2: [áu̯ntsen aldéra]
Sunbilla auntza(re)n ade(r)a áuntzan aldéra 1: [áu̯ntsan aldɛ́ra]
Tolosa auntza(re)n ade(r)a áuntzan aldéa 1: [áu̯ntsan aldéa]
Urdiain auntza(re)n ade(r)a áuntzan áldea 1: [áu̯ntsan áldea]
Urretxu auntza(re)n ade(r)a auntzán aldéa 1: [au̯ntsán aldéa]
Urretxu auntza(re)n ade(r)a áuntzan aldeá 2: [áu̯ntsan aldeá]
Zegama auntza(re)n ade(r)a auntzén aldea 1: [au̯ntsén aldea]
Zilbeti auntza(re)n ade(r)a auntzín aldéra 1: [au̯ntsín aldéra]
Zugarramurdi auntza(re)n ade(r)a auntzaen alderá 1: [au̯ntsáen alderá]
 

1189: -bok + oi / -bok + oi / -bok + oi / (bokal bukaera + datibo plural hurbila)

 • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabidea
 • Galdera (es): -bok + oi
 • Galdera (fr): -bok + oi
 • Galdera (en): -bok + oi
 • Galdera (lat): bokal bukaera + datibo plural hurbila
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta gaztea(r)i / gaztie(r)i gáztei 1: [ɣástei̯]
Aia gaztea(r)i / gaztie(r)i gazteirí 1: [ɣastei̯rí]
Alkotz gaztea(r)i / gaztie(r)i gazteái 1: [ɣasteái̯]
Beizama gaztea(r)i / gaztie(r)i gazterí 1: [ɣasterí:]
Deba gaztea(r)i / gaztie(r)i gastíarí 1: [gaśtíarí:]
Dima gastea(r)i gastéari 2: [gaśtéari]
Elgoibar gaztea(r)i / gaztie(r)i gastiei 2: [gaśtiei]
Etxalar gaztea(r)i / gaztie(r)i gaztieirí 1: [ɣastiøi̯rí]
Hondarribia gaztea(r)i / gaztie(r)i gastíaki 1: [ɣaśtíaki]
Jaurrieta gaztea(r)i / gaztie(r)i gaztérr 1: [gastér̄]
Lemoa gastea(r)i gastéari 2: [gaśtéari]
Mezkiritz gaztea(r)i / gaztie(r)i gáztei 1: [ɣástei̯]
Orio gastea(r)i gáztiai 1: [gástiai̯]
Suarbe gastea(r)i gaztiái 2: [ɣastjái̯]
Ürrüstoi gaztea(r)i / gaztie(r)i gazter 1: [gaster]
Zornotza gaztea(r)i / gaztie(r)i gastíeri 1: [ɣaśtíeri]
 

1191: -bok + otan / -bok + otan / -bok + otan / (bokal bukaera + inesibo plural hurbila)

 • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabidea
 • Galdera (es): -bok + otan
 • Galdera (fr): -bok + otan
 • Galdera (en): -bok + otan
 • Galdera (lat): bokal bukaera + inesibo plural hurbila
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Aia etxe o(r)i(e)tan itxé oitán 1: [itʃé oi̯tán]
Asteasu etxe o(r)i(e)tan etxi oitán 1: [etʃi oi̯tán]
Ataun etxe o(r)i(e)tan etxéorittán 1: [etʃéorittán]
Beruete etxe o(r)i(e)tan orrkoétxeoitáñ 1: [ɔr̄koétʃeoi̯táɲ]
Etxalar etxe o(r)i(e)tan etxí oitán 2: [etʃí otán]
Getaria etxe o(r)i(e)tan itxé oyetán 1: [itʃé oǰetán]
Goizueta etxe o(r)i(e)tan itxé oitam 1: [itʃé oi̯tam]
Hernani etxe o(r)i(e)tan etxí oitán 1: [etʃí oi̯tán]
Hondarribia etxe o(r)i(e)tan itxe óyeketán 1: [itʃe óǰeketán]
Legazpi etxe o(r)i(e)tan mendi oitan 1: [mendi oi̯tan]
Oderitz etxe o(r)i(e)tan étxioitám 1: [étʃjoi̯tám]
Oiartzun etxe o(r)i(e)tan mendíyoitán 1: [mendíǰoi̯tán]
Orio etxe o(r)i(e)tan itxéoitán 1: [itʃéoi̯tán]
Suarbe etxe o(r)i(e)tan itxoyétam 2: [i̯tʃoǰétam]
Suarbe etxe o(r)i(e)tan itxóyetám 3: [itʃóǰetám]
Zegama etxe o(r)i(e)tan étxeorítan 1: [étʃeorítan]
 

1195: nombres propios: -bok + rengan / noms propres: -bok + rengan / proper names: -bok + rengan / (izen berezia + inesiboa (biziduna))

 • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabidea
 • Galdera (es): nombres propios: -bok + rengan
 • Galdera (fr): noms propres: -bok + rengan
 • Galdera (en): proper names: -bok + rengan
 • Galdera (lat): izen berezia + inesiboa (biziduna)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Azkaine -(r)i maritxurí 2: [maritʃurí]
Eskiula -(r)i maritxuí 2: [maritʃuí]
 

1196: nombres propios: -bok + rengana / noms propres: -bok + rengana / proper names: -bok + rengana / (izen berezia + adlatibo (biziduna))

 • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabidea
 • Galdera (es): nombres propios: -bok + rengana
 • Galdera (fr): noms propres: -bok + rengana
 • Galdera (en): proper names: -bok + rengana
 • Galdera (lat): izen berezia + adlatibo (biziduna)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Arrueta .(r)i buuz máritxurib´üz 2: [máritʃuribýs]
Beskoitze .(r)i buuz marítxui búuz 1: [marítʃui̯ βúus]
Mugerre .(r)i buuz maritxui buuz 1: [maritʃui̯ buus]
 

1267: 3.000 a cada / 3.000 à chacun / 3,000 each

 • Gaia: Izen morfologia: Izen morfologia: adjektiboa
 • Galdera (es): 3.000 a cada
 • Galdera (fr): 3.000 à chacun
 • Galdera (en): 3,000 each
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta iru(r)na mila irúrna mila pézta 1: [irúrna mila pésta]
Garrüze iru(r)na mila íruna mila lia- bakotxari 1: [íruna mila lia- bakotʃari]
Jaurrieta iru(r)na mila irúrnamíla pézta bakótxarí 1: [irúrnamíla pésta bakótʃarí]
Makea iru(r)na mila íruna míla 1: [íruna míla]
 
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • +34 944 158 144
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper