Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

1288 emaitza ou bilaketarentzat

9: cucaracha / blatte (ou cafard) / cockroach / (Blatta orientalis)

 • Gaia: Insektuak
 • Galdera (es): cucaracha
 • Galdera (fr): blatte (ou cafard)
 • Galdera (en): cockroach
 • Galdera (lat): Blatta orientalis
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta kukaratxa kukarátxa 1: [kukarátʃa] -
Ahetze kafar kafár 1: [kafáR] -
Aia labezomorro labézamorró 1: [laβésamor̄ó] -
Aldude kafar kafár 1: [kafár̄] -
Alkotz kukaratxa kukáratxá 1: [kukáratʃá] -
Altzai barbalot barbalot 1: [bar̄balot] -
Amezketa labezomorro labémozorró 1: [laβémosɔr̄ɔ́] -
Andoain kukaratxa kúkarátx 1: [kúkarátʃ] -
Andoain labezomor lábezomor 1: [láβesomor̄] -
Andoain kukaratxa kukáratxá 2: [kukáratʃá] -
Andoain labezomorro labézomorro 2: [laβésomor̄o] -
Aniz kukaratxa kukáratx 1: [kukáratʃ] -
Aramaio karamarro karámarro 1: [karámar̄o] -
Araotz (Oñati) kukaratxa kukáratxa 1: [kukáratʃa] -
Arbizu kukaratxa kukaratxá 1: [kukaratʃá] -
Arboti kafar kafár 1: [kafár̄] -
Armendaritze karkamarro karkámarro 1: [kar̄kámar̄o] -
Armendaritze karkamarro kárkamalo 2: [kár̄kamalo] -
Arnegi kafar káfar 1: [káfar̄] -
Arrangoitze kafar kafár 2: [kafáR] -
Arrasate kukaratxa kukáratxa 1: [kukáratʃa] -
Arrazola (Atxondo) kukaratxa kukarátxa 1: [kukarátʃa] -
Arrieta kukaratxa kukarátxa 1: [kukarátʃa] -
Arroa (Zestoa) lazomorro laázomorró 1: [laásomor̄ó] -
Arrueta kakamokordo kakámokordó 1: [kakámokor̄ðó] -
Asteasu lazomorro lázomorró 1: [lá somɔr̄ó] -
Ataun sampaulo sampauló 1: [śampau̯ló] -
Ataun kukaratxa kukaratxá 2: [kukaratʃá] -
Azkaine kafar kafar 1: [kafar̄] -
Azkoitia labemamorru labémamorrú 1: [laβémamɔr̄ú] -
Azpeitia labezomorro labézamorró 1: [laβésamɔr̄ɔ́] -
Baigorri kakamarlo kakamarlo 1: [kakamaRlo] -
Bakio kukaratxa kukarátxa 1: [kukarátʃa] -
Bardoze kafar káfar 2: [káfar̄] -
Bastida kafar kafárra 1: [kafár̄a] -
Beasain labezomorro labémozorró 1: [laβémosɔr̄ɔ́] -
Behorlegi kafar kafár 1: [kafár̄] -
Beizama labezomorro labézamorró 1: [laβésamɔr̄ɔ́] -
Bergara kukaratxa kukáratxa 1: [kukáratʃa] -
Bermeo kukaratxa kukarátxa 1: [kukarátʃa] -
Berriz kukaratxa kukáratxa 1: [kukáratʃa] -
Beruete labezomorro labézomorró 1: [laβésomor̄ó] -
Beskoitze kafar káfar 1: [káfaR] -
Bidarrai kafar kafár 1: [kafár̄] -
Bolibar kukaratxa kukáratxá 1: [kukáratʃá] -
Busturia kukaratxa kukarátxa 1: [kukarátʃa] -
Deba kukaratxa kukáratxá 1: [kukáratʃá] -
Dima kukaratxa kukáratx 1: [kukáratʃ] -
Domintxaine grillona grillóna 1: [griʎóna] -
Domintxaine karkamarro karkámalo 2: [kar̄kámalo] -
Donamaria kukaratxa kukarátze 1: [kukarátsə] -
Donibane Lohizune marmalo marmálo 1: [maRmálo] -
Donostia labazomorro labázomorro 1: [laβásomor̄o] -
Dorrao / Torrano kukaratxa kúkarátxa 1: [kúkarátʃa] -
Eibar kukaratxa kukáratx 1: [kukáratʃ] -
Elantxobe kukaratxa kukarátxa 1: [kukarátʃa] -
Elduain labezomorro labezomorró 1: [laβesomor̄ó] -
Elgoibar labamamorru labámamorrú 1: [laβámamor̄ú] -
Elgoibar kukaratxa kukáratxia 2: [kukáratʃia] -
Elorrio kukaratxa kukarátx 1: [kukarátʃ] -
Erratzu kukaratxa kukorátxa 1: [kukɔrátʃa] -
Errezil labezomorro labézamorró 1: [laβésamɔr̄ɔ́] -
Errigoiti kukaratxa kukáratxa 1: [kukáratʃa] -
Eskiula girgitx girgítx 1: [gir̄gítʃ] -
Eskiula khüka kh´üka 2: [khýka] -
Etxalar kukaratxa kúkarátxa 1: [kúkarátʃa] -
Etxaleku kukaratxa kukarátxa 1: [kukarátʃa] -
Etxarri (Larraun) labezomorro labémozorró 1: [laβémosor̄ó] -
Etxebarri kukaratxa kukáratx 1: [kukáratʃ] -
Etxebarria kukaratxa kukáratxá 1: [kukáratʃá] -
Eugi kukaratxa kukarátx 1: [kukarátʃ] -
Ezkio-Itsaso kukaratxa kukáratxá 1: [kukáratʃá] -
Ezkurra kukaratxa kukáratxá 1: [kukáratʃá] -
Ezterenzubi kakamarlo kakámaló 1: [kakámaló] -
Gaintza kukaratxa kukarátx 1: [kukarátʃ] -
Gamarte karkamarro karkámalo 1: [kar̄kámalo] -
Gamiz-Fika kukaratxa kukarátxa 1: [kukarátʃa] -
Garrüze kafar káfar 1: [káfar̄] -
Getaria labezomorro labésamorru 1: [laβéśamor̄u] -
Getxo kukaratxa kukarátxa 1: [kukarátʃa] -
Gizaburuaga kukaratxa kukarátxa 1: [kukarátʃa] -
Goizueta kukaratxa kukáratxá 1: [kukáratʃá] -
Goizueta labezomorro labézomorro 2: [laβésomor̄o] -
Hazparne kafar káfar 1: [káfaR] -
Hendaia tirritamotu tirrítamotú 1: [tiRítamotú] -
Hernani labezomorro labésomorro 1: [laβéśomor̄o] -
Hondarribia sokomorro sokómorro 1: [śokómor̄o] -
Ibarruri (Muxika) kukaratxa kukarátxa 1: [kukarátʃa] -
Igoa kukaratxa kúkaratxá 1: [kúkaratʃá] -
Ikaztegieta labezomorro labéxomorro 1: [laβéʃomor̄o] -
Irisarri kafar káfar 1: [káfaR] -
Itsasu kafar káfar 1: [káfar̄] -
Itsasu arkhabele arkabéli 1: [ar̄kaβéli] -
Jaurrieta kukaratxa kukarátxa 1: [kukarátʃa] -
Jutsi arkhabele arkhábele 1: [ar̄kháβele] -
Kortezubi kukaratxa kukarátxa 1: [kukarátʃa] -
Landibarre kafar kafár 1: [kafár̄] -
Larrabetzu kukaratxa kukáratz 1: [kukárats] -
Larraine kafar kafár 1: [kafár̄] -
Larzabale zikhile zikhile 1: [sikhile] -
Lasarte-Oria labezomorro labésomórro 1: [laβéśomór̄o] -
Laukiz kukaratxa kukarátxa 1: [kukarátʃa] -
Legazpi labezomorro labémozorro 1: [laβémosor̄o] -
Leintz Gatzaga karamarro karámarro 1: [karámar̄o] -
Leioa iketz kakarraldo ikétz kakarráldo 1: [ikéts kakar̄álðo] -
Leitza labezomorro labézomorró 1: [laβésomɔr̄ó] -
Lekaroz kukaratxa kúkaratxá 1: [kúkaratʃá] -
Lekeitio kukaratxa kukarátx 1: [kukarátʃ] -
Lemoa kukaratxa kukarátxa 1: [kukarátʃa] -
Lemoiz kukaratxa kukarátxa 1: [kukarátʃa] -
Luzaide / Valcarlos kukaratxa kúkarátxa 1: [kúkarátʃa] -
Makea kafar káfar 1: [káfar̄] -
Mañaria kukaratxa kukarátxa 1: [kukarátʃa] -
Mendaro kukaratxa kukáratxá 1: [kukáratʃá] -
Mendata kukaratxa kukarátxa 1: [kukarátʃa] -
Mezkiritz kukaratxa kukáratxá 1: [kukáratʃá] -
Montori kafar kafár 1: [kafár̄] -
Mugerre kafar káfar 1: [káfar̄] -
Mungia kukaratxa kukarátxa 1: [kukarátʃa] -
Oderitz kukaratxa kukáratxá 1: [kukáratʃá] -
Oiartzun kukaratxa kukáratxá 1: [kukáratʃá] -
Oiartzun labezomorro labézomorró 1: [laβésomor̄ó] -
Oñati kukaratxa kukáatxa 1: [kukáatʃa] -
Ondarroa kukaratxa kukáratxa 1: [kukáratʃa] -
Orexa labezomor labemozór 1: [laβɛmosɔ́r̄] -
Orio labezomorro labésamorru 1: [laβéśamor̄u] -
Orozko kukaratxa kukáratx 1: [kukáratʃ] -
Otxandio kukaratxa kókaratx 1: [kókaratʃ] -
Pagola kafar kafár 1: [kafár̄] -
Pagola barbalot barbalót 2: [bar̄balót] -
Pasaia lazomorro larzómorró 1: [lar̄sómor̄ó] -
Sara kafar kafár 1: [kafár̄] -
Senpere kafar káfar 1: [káfaR] -
Sohüta kafar kafár 1: [kafár̄] -
Sondika kukaratxa kukarátxa 1: [kukarátʃa] -
Suarbe mozorro mozórro 2: [mosɔ́r̄o] -
Suarbe labezomorro labémozórro 2: [laβémosɔ́r̄ɔ] -
Sunbilla kukaratxa kukáratxa 1: [kukáratʃa] -
Tolosa labezomorro labézomorró 1: [laβésomor̄ó] -
Uharte Garazi kafar káfar 1: [káfar̄] -
Urdiain kukaratxa kukarátxa 1: [kukarátʃa] -
Urdiñarbe kafar kafár 1: [kafár̄] -
Urketa kafar káfarra 1: [káfaRa] -
Urretxu kukaratxa kukáratxé 1: [kukáratʃé] -
Ürrüstoi kafar kafár 1: [kafár̄] -
Uztaritze kafar káfar 1: [káfaR] -
Zaratamo kukaratxa kukáratxá 1: [kukáratʃá] -
Zeanuri kukaratxa kukarátxa 1: [kukarátʃa] -
Zeberio kukaratxa kukarátxa 1: [kukarátʃa] -
Zegama kukaratxa kukáratxá 1: [kukáratʃá] -
Zilbeti kukaratxa kukarátxa 1: [kukarátʃa] -
Zollo (Arrankudiaga) kukaratxa kúkaratxa 1: [kúkaratʃa] -
Zornotza kukaratxa kukarátxa 1: [kukarátʃa] -
Zugarramurdi kukaratxa kukarátx 1: [kukarátʃ] -
 

59: nécora / étrille ou crabe nageur / velvet swimming crab / ((Liocarcinus)(portunus) puber)

 • Gaia: Itsas arrainak
 • Galdera (es): nécora
 • Galdera (fr): étrille ou crabe nageur
 • Galdera (en): velvet swimming crab
 • Galdera (lat): (Liocarcinus)(portunus) puber
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Bermeo nekora nékora 1: [nékora] -
Deba nekora nékorá 1: [nékorá] -
Elantxobe nekora nékora 1: [nékora] -
Getaria nekora nékora 1: [nékora] -
Hondarribia nekora nékora 1: [nékora] -
Lekeitio nekora nekóra 1: [nekóra] -
Ondarroa nekora nékora 1: [nékora] -
Orio nekora nékora 1: [nékora] -
Pasaia sangurro sángúrró 1: [śáŋgúr̄ó] -
 

383: valle / vallée(avec rivière ou ruisseau) / valley (with a river)

 • Gaia: Ibaia
 • Galdera (es): valle
 • Galdera (fr): vallée(avec rivière ou ruisseau)
 • Galdera (en): valley (with a river)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta balle bálle 1: [báʎe] -
Aia ballara ballára 1: [βaʎára] -
Aia sakon sakón 3: [śakón] -
Aldude bale balé 1: [balé] -
Alkotz balle bálle 1: [βáʎe] -
Altzai gainti gainti 1: [gai̯nti] -
Altzürükü naba nába 1: [náβa] -
Amezketa sakon sakón 1: [śakón] -
Andoain zokon zokón 5: [sokóm] -
Aramaio sakonuna sakónuna 1: [śakónuna] -
Aramaio erreka bittarte errékabittarte 2: [er̄ékaβittar̄te] -
Aramaio menditarte mendítarte 2: [mendítar̄te] -
Aramaio erreka arro errékaarro 3: [er̄ékaar̄o] -
Araotz (Oñati) errekondo errekóndo 1: [er̄ekóndo] -
Arbizu sakan sakán 1: [śakán] -
Arboti urhandi urhándi 1: [urhándi] -
Armendaritze erreka bazter erréka baztér 1: [er̄éka βastéR] -
Arnegi hur bazter húrr bázterr 1: [húr̄ βáster̄] -
Arrasate mendibitarte mendíbitarte 1: [mendíβitar̄te] -
Arrazola (Atxondo) mendiarte mendiárte 1: [mendiár̄te] -
Arrieta begada begáda 1: [βeɣáða] -
Arrieta leunune léunune 2: [léu̯nune] -
Arroa (Zestoa) menditarte mendítarté 1: [mendítar̄té] -
Arrueta plano pláno 1: [pláno] -
Asteasu menditarte mendítarté 1: [mendítar̄té] -
Asteasu sakon sakón 3: [śakón] -
Asteasu mendisakon mendísakón 4: [mendíśakón] -
Ataun menditarte menditarté 1: [menditar̄té] -
Azkaine erreka erreka 1: [eReka] -
Azkaine balle ballia 2: [baʎia] -
Azkoitia sakon sákon 1: [śákon] -
Azkoitia ballera balléra 2: [βaʎéra] -
Azkoitia madure madúre 3: [maðúre] -
Azpeitia sakon sakón 1: [śakón] -
Azpeitia menditarte mendítarté 1: [mendítar̄té] -
Baigorri ibar ibar 1: [iβar̄] -
Baigorri bale balea 2: [balea] -
Bakio lixunada lixúnada 1: [liʃúnaða] -
Bardoze mendiarteka méndiartéka 1: [méndiartéka] -
Barkoxe naba nába 1: [náβa] -
Bastida erreka erréka 1: [eRéka] -
Bastida mendierreka mendierréka 2: [mendieRéka] -
Bastida mendizola mendizóla 3: [mendisóla] -
Bastida mendialtzo mendialtzó 3: [mendialtsó] -
Beizama ballara ballárá 1: [baʎárá] -
Bergara bailla baillá 2: [βai̯ʎá:] -
Bermeo mendibitarte mendibitárte 5: [mendiβitár̄te] -
Berriz errekondoko lautada errekóndoko lautádie 1: [er̄ekóndoko lautáðie] -
Beruete balle ballé 1: [βaʎé] -
Bidarrai errapir errápirr 1: [er̄ápir̄] -
Bolibar errekalde errekálde 1: [er̄ekálde] -
Bolibar errekondo errekóndo 2: [er̄ekóndo] -
Busturia leunune leunúne 1: [leu̯núne] -
Deba ballara ballára 1: [βaʎára] -
Deba sakon sákon 3: [śákon] -
Dima seleikada seleikáda 1: [śelei̯káða] -
Donibane Lohizune erreka erreka 1: [er̄eka] -
Donostia erribera erriberak 1: [er̄iβerak] -
Donostia sakon sakona 3: [śakona] -
Dorrao / Torrano sakan sakán 1: [śakán] -
Eibar sakon sákon 1: [śákon] -
Elantxobe mendiarte mendiárte 1: [mendiár̄te] -
Elduain ballara ballárá 3: [βaʎárá] -
Elgoibar zakon zakón 1: [sakón] -
Elgoibar menditarte mendítarte 2: [mendítar̄te] -
Elorrio mendibitarte mendíbitarte 1: [mendíβitar̄te] -
Elorrio lautada lautáda 2: [lau̯táða] -
Errezil menditarte mendítarté 1: [mendítar̄té] -
Errigoiti begada begáda 1: [beɣáða] -
Errigoiti iber ibér 1: [iβér̄] -
Eskiula naba nába 1: [náβa] -
Etxalar erreka zilo errékazílo 1: [ɛr̄ɛ́kasílo] -
Etxalar mendiarte mendíarte 3: [mendíar̄te] -
Etxebarri errekondo errekóndo 1: [er̄ekóndo] -
Etxebarri begada begádá 3: [βeɣáðá] -
Etxebarria erribera erribéra 1: [er̄iβéra] -
Eugi zelai zeláya 1: [seláǰa] -
Eugi balle bálle 2: [βáʎe] -
Eugi balla ballá 3: [βaʎá] -
Ezkio-Itsaso ballera balléra 1: [βaʎéra] -
Ezterenzubi erreka erréka 1: [er̄éka] -
Ezterenzubi naba nába 2: [náβa] -
Gaintza mendisakon mendísakón 1: [mendíśakón] -
Gaintza balle ballé 2: [βaʎé] -
Gamiz-Fika begada begáda 1: [βeɣáða] -
Gamiz-Fika ibar ibár 1: [iβár̄] -
Gamiz-Fika ibaiondo ibáiondo 2: [iβái̯ondo] -
Getaria ballaa balláa 1: [baʎáa] -
Getaria ibaiondo ibáiondó 2: [iβái̯ondó] -
Getxo begada begáda 3: [βeɣáða] -
Gizaburuaga mendibitarte mendibittárte 1: [mendiβittár̄te] -
Goizueta errekatxulo errékatxuló 1: [ɛr̄ɛ́katʃuló] -
Goizueta erreketarte erréketarté 2: [ɛr̄ɛ́køtar̄té] -
Hernani menditarte mendítartia 3: [mendítar̄tia] -
Hondarribia xabal xabal 1: [ʃaβal] -
Hondarribia xabaldi xabaldi 2: [ʃaβaldi] -
Ibarruri (Muxika) mendibitarte mendíbittarte 1: [mendíβittar̄te] -
Ibarruri (Muxika) ibar íbar 1: [íβar̄] -
Igoa menderte ménderté 1: [méndɛr̄té] -
Igoa balle ballé 2: [βaʎé] -
Igoa menderti méndertí 3: [méndɛr̄tí] -
Igoa menderteka ménderteká 4: [méndɛr̄teká] -
Ikaztegieta ibar ibár 1: [iβár̄] -
Ikaztegieta zelai zelái 2: [selái̯] -
Ikaztegieta ordeka ordéka 3: [or̄ðéka] -
Irisarri erreka erréka 1: [eRéka] -
Itsasu erremoni erremóni 1: [eRemóni] -
Izturitze altxo altxo 1: [altʃo] -
Izturitze altzo áltzo 2: [áltso] -
Jaurrieta balle bálle 1: [βáʎe] -
Jutsi ur bazter ur bazterrak 1: [ur̄ baster̄ak] -
Kortezubi sakosta sakósta 1: [śakóśta] -
Kortezubi mendibitarte mendibitxárte 2: [mendiβitʃár̄te] -
Larrabetzu balle bálle 1: [βáʎe] -
Larrabetzu begada begada 2: [βeɣaða] -
Larrabetzu mendibitarte mendíbitarte 5: [mendíβitar̄te] -
Larraine naba nába 1: [náβa] -
Larraine ibar íbar 2: [íβar̄] -
Larraine arballa arballán 4: [ar̄baʎán] -
Larzabale naba naba 1: [naβa] -
Larzabale ur bazter ur bazter 2: [ur baster̄] -
Lasarte-Oria txakon txákona 6: [tʃákona] -
Laukiz bega béga 1: [βéɣa] -
Legazpi erreka ondo erréka ondoa 1: [er̄éka ondoa] -
Legazpi erreka zabal erréka zabala 2: [er̄éka saβala] -
Legazpi erreka ixkiña erréka ixkiña 3: [er̄éka iʃkiɲa] -
Leintz Gatzaga mendibarranko mendíbarranko 1: [mendíβar̄aŋko] -
Leioa troka troká 1: [troká] -
Leioa mendibitarte mendíbitarte 1: [mendíβitar̄te] -
Leitza erreka zulo errekazuló 1: [ɛr̄ɛkasuló] -
Lekaroz balle ballé 1: [baʎé] -
Lekeitio llanura llanúra 1: [ʎanúra] -
Lemoa errekondo errekóndo 1: [er̄ekóndo] -
Lemoiz mendiarte mendiárte 1: [mendiár̄te] -
Luzaide / Valcarlos balle bálle 1: [báʎe] -
Mendaro mendisakon mendísakón 1: [mendíśakón] -
Mendaro mendibitarte mendíbitxarté 2: [mendíβitʃar̄té] -
Mendata leutada leutáda 1: [leu̯táða] -
Mezkiritz balle bálle 1: [báʎe] -
Montori naba nába 1: [náβa] -
Montori ibar ibár 1: [iβár̄] -
Mungia baguada baguáda 1: [βaɣwáða] -
Mungia iber ibérre 1: [iβér̄e] -
Mungia bega béga 2: [βéɣa] -
Oderitz balle ballé 1: [βaʎé] -
Oderitz menditarte mendítarté 3: [mendítar̄té] -
Oiartzun erribera erríberá 1: [ɛr̄íβerá] -
Oiartzun menditarte mendítarté 3: [mendítar̄té] -
Oñati erreka eskiña erréka eskiñá 1: [er̄éka eśkiɲá] -
Oñati erreka inguru erréka ingurú 2: [er̄éka i̯ŋgurú] -
Ondarroa menditarte mendítárte 3: [mendítár̄te] -
Orexa erreka zulo errékazulo 1: [ɛr̄ɛ́kasulo] -
Orexa errekatxulo errékatxulo 2: [ɛr̄ɛ́katʃulo] -
Orio erribera erríberako 1: [er̄íβerako] -
Orozko sakolu sákolu 1: [śákolu] -
Orozko balle bálle 2: [βáʎe] -
Orozko ibar ibárra 2: [iβár̄a] -
Orozko mendibitarte mendibitárte 3: [mendiβitár̄te] -
Otxandio mendibitarte méndibittárte 1: [méndiβittár̄te] -
Pagola naba nába 1: [náβa] -
Pasaia erreka érréká 2: [ɛ́r̄éká] -
Pasaia urerreka urérreká 3: [urɛ́r̄eká] -
Pasaia menditarte mendítarté 5: [mendítar̄té] -
Santa Grazi naba nabá 1: [naβá] -
Sara erreka baxter erréka baxtér 1: [er̄éka βaʃtér̄] -
Senpere mare máre 1: [máre] -
Sohüta naba nába 1: [náβa] -
Sondika begada begáda 1: [βeɣáða] -
Sondika mendibitarte mendíbitarte 1: [mendíβitar̄te] -
Suarbe balle bálle 1: [báʎe] -
Tolosa mendisakon mendísakón 1: [mendíśakón] -
Uharte Garazi erreka érreká 3: [ér̄eká] -
Urdiain sakan sákan 1: [śákan] -
Urdiñarbe naba nába 1: [náβa] -
Urdiñarbe ordoki ordóki 2: [or̄dóki] -
Urketa erreka erréka 1: [eRéka] -
Urretxu sakon sákon 1: [śákon] -
Urretxu mendiarte mendíarté 3: [mendíar̄té] -
Ürrüstoi ahan ahán 1: [ahán] -
Ürrüstoi naba nába 2: [náβa] -
Uztaritze ibar íbar 2: [íβaR] -
Zaratamo begada begáda 1: [beɣáða] -
Zaratamo barrankada barránkada 2: [bar̄áŋkaða] -
Zeanuri balle bálle 1: [βáʎe] -
Zeberio ibar íbar 1: [íβar̄] -
Zeberio balle bálle 2: [βáʎe] -
Zegama ballera ballerá 1: [βaʎerá] -
Zilbeti baya báya 1: [βáǰa] -
Zollo (Arrankudiaga) seleikuna séleikuna 1: [śélei̯kuna] -
Zollo (Arrankudiaga) begada bégada 3: [βéɣaða] -
Zornotza seleikada seleikáda 1: [śelei̯káða] -
 

690: ¡quietos!, ¡ooo...! / halte! / stop! whoa!

 • Gaia: Etxabereak: behiak
 • Galdera (es): ¡quietos!, ¡ooo...!
 • Galdera (fr): halte!
 • Galdera (en): stop! whoa!
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Aia ou óu 1: [óu̯] -
Arroa (Zestoa) ou oóu 1: [oóu̯] -
Ataun ou óu 1: [ó:u̯] -
Getaria ou ou 1: [o:u] -
Orio ou óu 1: [óu̯] -
 

722: ¡iso! ¡quieto! / halte / whoa!

 • Gaia: Etxabereak: behorrak
 • Galdera (es): ¡iso! ¡quieto!
 • Galdera (fr): halte
 • Galdera (en): whoa!
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ahetze ou 1: [uó] -
Azkaine ou uóu 1: [wóu] -
Baigorri ou hou 2: [hou̯] -
Garrüze ou óu 1: [ó:u̯] -
Sara ou 1: [uó] -
 

793: matanza / jour où l'on tue le cochon / slaughter

 • Gaia: Etxabereak: txerriak
 • Galdera (es): matanza
 • Galdera (fr): jour où l'on tue le cochon
 • Galdera (en): slaughter
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta tzerri il egun tzérril egúna 1: [tsér̄il eɣúna] -
Ahetze xerri iltze xerri iltzé 1: [ʃeRi iltsé] -
Aia txerri ildako eun txerríya ildako éun 2: [tʃɛr̄íǰai̯ldakoéu̯n] -
Aldude zerri iltze zerri iltzé 1: [ser̄i iltsé] -
Altzai urdehaite urdeháite 1: [ur̄dehái̯te] -
Altzürükü urdehaite úrdeháite 1: [úr̄dehái̯te] -
Amezketa txerri iltze txerrí iltzé 1: [tʃɛr̄í iltsé] -
Andoain txerri iltze txérri iltzé 2: [tʃɛ́r̄iiltsé] -
Aniz zerriltze zerríltze 1: [sɛr̄í:ltse] -
Aramaio txarri illtte txarrí illtte 1: [tʃar̄í iʎtte] -
Araotz (Oñati) txarri afai txarríafai 1: [tʃar̄íafai̯] -
Arboti urde hiltze úrde híltzia 1: [úr̄de híltsja] -
Arboti sanpork sémpork 2: [śémpor̄k] -
Armendaritze urde hiltze urdé hiltzé 1: [ur̄ðé hiltsé] -
Arnegi xerri iltze xerrí iltzé 1: [ʃer̄í iltsé] -
Arrangoitze urde iltze urde íltze 1: [uRðe íltse] -
Arrasate txarri iltte txarri íltte 2: [tʃar̄i íltte] -
Arrazola (Atxondo) txarri illtte txarrí illtte 1: [tʃar̄í iʎtte] -
Arroa (Zestoa) txerri iltzeko eun txerrí iltzeko éun 1: [tʃɛr̄íiltseko éu̯n] -
Arrueta urde iltze urde íltze 1: [ur̄deíltse] -
Asteasu txerri iltze txerri iltzé 1: [tʃɛr̄i iltsé] -
Ataun txerri iltze txerri iltzé 1: [tʃɛr̄iiltsé] -
Azkaine zerri iltzeko egun zerríltzeko eguná 1: [seRíltseko eɣuná] -
Azkoitia txarriltze txarríltze 1: [tʃar̄íltse] -
Azpeitia txerri iltze txerrí iltzé 1: [tʃɛr̄í iltsé] -
Azpeitia txerri iltzeko eun txerrí iltzekó euné 2: [tʃɛr̄í iltsekó eu̯né] -
Baigorri zerri hiltze zerri hiltze 1: [seRi hiltse] -
Bakio txarri illtxe txarrí illtxe 1: [tʃar̄í iʎtʃe] -
Bakio matantza matántza 1: [matántsa] -
Bardoze urde hiltze egun úrde híltze éguna 1: [úrde híltse éɣuna] -
Barkoxe urde ehaite urde eháite 1: [ur̄de ehái̯te] -
Bastida urde hiltze urde híltze 1: [uRðe híltse] -
Beasain txerri iltze txerrí iltze 1: [tʃɛr̄íiltse] -
Behorlegi xerri iltze xerri iltzé 1: [ʃer̄iiltsé] -
Beizama txerri iltze txerrí iltzé 1: [tʃer̄íiltsé] -
Bergara txarri iltzegun txarri íltzegún 1: [tʃar̄i íltseɣún] -
Bermeo txarrilketa txarrilkéta 1: [tʃar̄ilkéta] -
Beruete txerri iltzeko eun txerrí iltzéko eún 1: [tʃer̄íiltséko eún] -
Beruete txerri iltze txérri iltzé 2: [tʃɛ́r̄iiltsé] -
Beskoitze urde hiltze urde híltze 1: [ur̄ðehíltse] -
Bidarrai xerri iltzeko eun xérri íltzeko eún 1: [ʃér̄i íltseko eún] -
Bolibar txarrilltteko egun txarrílltteko egún 1: [tʃar̄íʎttekoeɣún] -
Busturia txarriboda txarríboda 1: [tʃar̄íβoða] -
Busturia matantza matántza 1: [matántsa] -
Deba txarri iltze txarrí iltzé 1: [tʃar̄íiltsé] -
Domintxaine urdehiltzen úrdehíltzen 1: [úr̄dehíltsen] -
Domintxaine sanpork sámpork 1: [śámpork] -
Donamaria xerriltze xerríltze 1: [ʃɛr̄í:ltse] -
Donibane Lohizune xerriltze xerríltze 1: [ʃeRíltse] -
Donostia txerri iltze txerri iltzia 2: [tʃer̄i iltsia] -
Dorrao / Torrano txerri iltzeko egun txerrí iltzéko egún 1: [tʃer̄íiltsékoeɣún] -
Eibar txarri illtte txarrí illtte 1: [tʃar̄í iʎtte] -
Elantxobe txarriboda txarribóda 1: [tʃar̄iβóða] -
Elantxobe matantza matántza 1: [matántsa] -
Elantxobe txarri illtxe txarrí illtxe 2: [tʃar̄í iʎtʃe] -
Elgoibar txarri iltze txarrí iltzé 1: [tʃar̄íiltsé] -
Elorrio txarri ilte txarrí ilte 1: [tʃar̄í ilte] -
Erratzu zerri iltze zerrí iltze 1: [sɛr̄íiltsɛ] -
Errezil txerri ildako eun txerrí ildáko eún 1: [tʃɛr̄í ildáko eún] -
Eskiula pelapork pélapórka 1: [pélapór̄ka] -
Eskiula borthakoan ehaitia borthákoan ehaitía 2: [bor̄thákoan ehai̯tía] -
Eskiula pelapork pelaporkua 3: [pelapor̄kwa] -
Eskiula urde ehaite urde ehaitía 4: [ur̄de ehai̯tía] -
Etxalar xerri iltzekegun xerrí iltzekégun 1: [ʃɛr̄íiltsekœ́ɣun] -
Etxalar matantza matántza 2: [matántsa] -
Etxarri (Larraun) txerri iltzeko eun txerríltzeko éun 1: [tʃer̄íltseko éu̯n] -
Etxebarri txarrixe iltteko egun txarrixe iltteko egune 1: [tʃar̄iʃe iltteko eɣune] -
Etxebarri matantza matántza 1: [matántsa] -
Etxebarria txarrilldde txarrílldde 1: [tʃar̄íʎdde] -
Eugi tzerri iltzeko egun tzerríltzeko egúne 1: [tser̄íltsekoeɣúne] -
Ezkio-Itsaso txerri iltze txerrí iltzé 1: [tʃer̄íiltsé] -
Ezkurra txerri iltze txerrí iltzé 1: [tʃɛr̄í iltsé] -
Ezterenzubi urde iltze úrde íltze 1: [úr̄deíltse] -
Ezterenzubi xerriain hiltze xérriain híltzia 3: [ʃér̄iai̯n híltsja] -
Gaintza txerri iltze txerrí iltzé 1: [tʃɛr̄í iltsé] -
Gamarte xerri iltze xérri iltzé 1: [ʃér̄i iltsé] -
Garrüze urde hiltze urdé hiltziá 1: [uRðé hiltsiá] -
Getaria txerri iltzeko eun txerrí iltzeko euná 1: [tʃɛr̄íiltsekoeu̯ná] -
Getxo txarriboda txarríboda 1: [tʃar̄íβoða] -
Gizaburuaga txarriltte txarríltte 1: [tʃar̄íltte] -
Goizueta zerri ilteko eun zerríltekéuná 1: [sɛr̄í ltəkéu̯ná] -
Hazparne zerri iltze zérri íltze 1: [séRi íltse] -
Hazparne zerri iltzeko euna zerri íltzeko euna 2: [seRi íltseko euna] -
Hendaia xerriltze xerríltze 1: [ʃeRíltse] -
Hernani txerri iltze txerri iltzé 1: [tʃɛr̄iiltsé] -
Hondarribia san martiñ san martiñ 1: [śan mar̄tiɲ] -
Ibarruri (Muxika) txarri iltte txarri íltte 1: [tʃar̄i íltte] -
Igoa txerri iltzeko eun txérri íltzeko iún / txérri íltzeko eún 1: [tʃɛ́r̄iíltseko ẹún] -
Igoa txerri iltze txérri iltzé 2: [tʃɛ́r̄iiltsé] -
Irisarri urde iltze urdé iltzé 1: [ur̄ðé iltsé] -
Itsasu urde iltze úrde íltze 1: [úr̄ðe íltse] -
Izturitze urde hiltze urde híltze 1: [ur̄de híltse] -
Jaurrieta matatxerri mátatxérri 4: [mátatʃér̄i] -
Jutsi urde hiltze urde hiltze 1: [ur̄de hiltse] -
Kortezubi txarri iltxe txarri íltxe 1: [tʃar̄i íltʃe] -
Landibarre urde iltze urdé iltze 1: [ur̄dé iltse] -
Larraine urdeoka egün urdeóka eg´üna 1: [ur̄deóka eɣýna] -
Larraine xerri ehoka xerri ehóka 2: [ʃer̄i ehóka] -
Larraine urdehoka urdehokák 3: [ur̄dehokák] -
Larzabale urde hiltze urde híltze 1: [urde híltse] -
Lasarte-Oria txerri iltze txerrí iltzé 1: [tʃɛr̄í iltsé] -
Legazpi txerri iltzeko egun txerríe íltzeko egúne 1: [tʃer̄íe íltseko eɣúne] -
Leintz Gatzaga matantza matántza 1: [matántsa] -
Leioa txarri ilte txarri ílte 1: [tʃar̄i ílte] -
Leitza zerri iltze zérri iltzé 1: [sɛ́r̄iiltsé] -
Lekaroz xerri iltze xerrí iltze 1: [ʃɛr̄íiltse] -
Lekeitio txarrilketa txárrilketa 1: [tʃár̄ilketa] -
Luzaide / Valcarlos xerri iltzeko egun xerrí iltzéko egúna 1: [ʃer̄íiltsékoeɣúna] -
Makea urde iltze urde íltze 1: [ur̄ðe íltse] -
Mendaro txarriltze txarríltze 1: [tʃar̄íltse] -
Mendata txarrilltteko egun txarrílltteko egún 1: [tʃar̄íʎtteko eɣún] -
Mendata txarrilltte txarrílltte 1: [tʃar̄íʎtte] -
Mezkiritz txerri iltze eguna txerríltxeguné 1: [tʃer̄íltʃeɣuné] -
Montori urdehaitegün úrdeháitegüná 1: [úrdehái̯teɣyná] -
Montori urdanka urdánka 2: [urdáŋka] -
Mugerre urdepesta urde pesta 1: [ur̄de peśta] -
Oderitz txerriltze txérriltzé 1: [tʃɛ́r̄iltsé] -
Oiartzun txerri iltze txerrí iltzé 1: [tʃɛr̄íiltsé] -
Oñati txarri afai txarráfai 1: [tʃar̄áfai̯] -
Oñati txarriboda txarríboda 1: [tʃar̄íβoða] -
Oñati matantza matántza 2: [matántsa] -
Oñati txarri ilte txarri ílte 3: [tʃar̄i ílte] -
Ondarroa txarri illtxe txarrí illtxe 1: [tʃar̄í iʎtʃe] -
Orexa txerriltze txerríltze 1: [tʃɛr̄í ltse] -
Orio txerri iltze txerrí iltzé 1: [tʃɛr̄íiltsé] -
Orozko txarri iltze txarrí iltze 1: [tʃar̄í iltse] -
Pagola sanpork sampórk 1: [śampór̄k] -
Pagola urde hiltze urde híltze 2: [ur̄de híltse] -
Pagola urdehaite urdeháite 3: [ur̄dehái̯te] -
Pasaia serri iltze serrí iltzé 1: [śɛr̄í iltsé] -
Santa Grazi urdehaite urdeháitia 1: [ur̄dehái̯tja] -
Santa Grazi xerri hilka xerri hílka 2: [ʃer̄ihílka] -
Santa Grazi urdanka urdanka 3: [ur̄daŋka] -
Sara zerri iltze zérri iltzé 1: [sér̄i iltsé] -
Senpere zerri iltzeko eun zerrí iltzéko eún 1: [seRíiltsékoeún] -
Sohüta urdehaite urdehaitía 1: [ur̄dehai̯tía] -
Sondika matantza matántza 1: [matántsa] -
Suarbe txerri iltzeko egun txerríe iltzéko egún 1: [tʃɛr̄íei̯ltsékoeɣún] -
Suarbe txerri iltze txérri íltze 2: [tʃɛ́r̄i íltse] -
Sunbilla zerri iltze zerri íltze 1: [sɛr̄i íltse] -
Tolosa matantza mátantza 2: [mátantsa] -
Tolosa txerri iltze txerrí iltzé 3: [tʃɛr̄íiltsé] -
Uharte Garazi xerri ilze xerrí ilze 1: [ʃer̄í ilse] -
Urdiñarbe urdehaite urdeháite 1: [ur̄dehái̯te] -
Urketa urde hiltze úrde híltze 2: [úRðe híltse] -
Urretxu txerri iltze txerrí iltzé 1: [tʃɛr̄íiltsé] -
Ürrüstoi pelapork pelapórk 1: [pelapór̄k] -
Ürrüstoi urde ehaite urde eháite 2: [ur̄de ehái̯te] -
Uztaritze zerri iltze zerrí iltzé 1: [seRí iltsé] -
Zaratamo txarriboda txarríbodá 1: [tʃar̄íβoðá] -
Zeanuri txarri ilte txarri ílte 1: [tʃar̄i ílte] -
Zegama txerri iltze txerrí iltzé 1: [tʃɛr̄íiltsé] -
Zilbeti zerri iltzeko egun zérriltzeko éguné 1: [sér̄i ltseko éɣuné] -
Zornotza txarri illtte txarri ílltte 1: [tʃar̄i íʎtte] -
Zugarramurdi zerri iltzeko egun zerríltzeko éguna 1: [ser̄íltsekoéɣuna] -
 

843: hiel o vesícula / fiel ou vésicule / bile

 • Gaia: Hegaztiak
 • Galdera (es): hiel o vesícula
 • Galdera (fr): fiel ou vésicule
 • Galdera (en): bile
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta gibelmin gibelmín 1: [ɣiβelmín] -
Ahetze min min 1: [min] -
Aia beazun beázun 1: [beásun] -
Aldude min min 1: [min] -
Alkotz beazun beazúne 1: [beasúne] -
Alkotz biazun biazúne 2: [bjasúne] -
Altzai min min 1: [min] -
Altzürükü min mína 1: [mína] -
Altzürükü bedamin bédamína 2: [béðamína] -
Amezketa beazun beázún 1: [βeásún] -
Andoain berazun bérázún 1: [bérásún] -
Aniz beaxun beáxun 1: [bɛáʃun] -
Aramaio biestun biéstun 1: [βiéśtun] -
Araotz (Oñati) biastun biástun 1: [βiáśtun] -
Arbizu biezeña bíezeñá 1: [bíeseɲá] -
Arbizu biezeiñ biezéiñ 2: [bieséi̯ɲ] -
Arboti min mína 1: [mína] -
Armendaritze min mín 2: [mín] -
Arnegi min min 1: [min] -
Arrangoitze min min 1: [min] -
Arrasate birestun biréstun 1: [βiréśtun] -
Arrazola (Atxondo) birestun biréstun 1: [βiréśtun] -
Arrieta beneno beréno 1: [βeréno] -
Arroa (Zestoa) beazun beázun 1: [βeásun] -
Arrueta min mína 1: [mína] -
Asteasu beaxun beaxún 1: [βeaʃún] -
Ataun beazun beazún 1: [βeasún] -
Azkaine min míña 1: [míɲa] -
Azkoitia beazun beázun 1: [βeásun] -
Azpeitia beazun beázun 1: [beásun] -
Baigorri min min 1: [min] -
Bakio bi¡ostun bi¡óstun 1: [βiʒóśtun] -
Bardoze min mína 1: [mína] -
Barkoxe gibelmin gibelmín 1: [giβelmín] -
Bastida min mína 1: [mína] -
Beasain beazun beázun 1: [bɛásun] -
Behorlegi min min 1: [min] -
Beizama beazun beazún 1: [beasún] -
Bergara biostun bióstun 1: [βióśtun] -
Bermeo biestun biéstun 1: [βiéśtun] -
Berriz birestun biréstun 1: [biréśtun] -
Beruete beazun béazún 1: [βéasún] -
Beskoitze min mína 1: [mí:na] -
Bidarrai min min 1: [min] -
Bolibar biestun biéstun 1: [biéśtun] -
Busturia biestun biéstun 1: [βiéśtun] -
Deba beasun beásun 1: [βeáśun] -
Deba beasun beásun/beázun 2: [beás̟un] -
Dima beastun beástun 1: [βeáśtun] -
Domintxaine min mína 1: [mína] -
Donamaria beazun beázun 1: [beásun] -
Donibane Lohizune min míña 1: [míɲa] -
Donostia beazun beázun 1: [beásun] -
Dorrao / Torrano biazeñ bíazéñ 1: [βíaséɲ] -
Eibar biestun biéstun 1: [biéśtun] -
Elantxobe bistun bístun 1: [βíśtun] -
Elduain beazun beázún 1: [βeásún] -
Elgoibar beastun beástun 1: [beáśtun] -
Elorrio birestun biréstun 1: [βiréśtun] -
Erratzu min míne 1: [míne] -
Errezil beazun beázun 1: [βeásun] -
Errigoiti biestun biéstun 1: [biéśtun] -
Eskiula gibelmin gíbelmín 1: [gíβelmín] -
Etxalar beaxun beáxun 1: [βeáʃun] -
Etxaleku beazun beázuné 1: [beásuné] -
Etxarri (Larraun) beazun béazún 1: [βéasún] -
Etxebarri beastun beástun 2: [βeáśtun] -
Etxebarria biestun biésdun 1: [biéźðun] -
Eugi beazuin beázuin 1: [βeáswin] -
Eugi beazun beázuñé 2: [beásuɲé] -
Ezkio-Itsaso beazun beázun 1: [βeásun] -
Ezkurra beazun béazún 1: [béasún] -
Ezterenzubi min min 1: [min] -
Gaintza beazun beazún 1: [βeasún] -
Gamarte min mína 1: [mína] -
Gamiz-Fika biestun biéstun 1: [biéśtun] -
Garrüze min mín 1: [míŋ] -
Getaria beazun beázuná 1: [βeásuná] -
Getxo beastun beástun 2: [βeáśtun] -
Gizaburuaga biestun biéstun 1: [βiéśtun] -
Goizueta beazun beázumá 1: [βɛásumá] -
Hazparne min míña 1: [míɲa] -
Hendaia min míñ 1: [míɲ] -
Hernani beazun beazún 1: [βeasún] -
Hondarribia beazun beazun 1: [beasun] -
Ibarruri (Muxika) biestun biéstun 1: [βiéśtun] -
Igoa beazun béazún 1: [béasún] -
Ikaztegieta beatzun beátzun 1: [beátsun] -
Irisarri min min 1: [min] -
Itsasu min mína 1: [mína] -
Izturitze min min 1: [min] -
Jaurrieta gibelmin gibelmín 1: [ɣiβelmín] -
Jutsi min min 1: [min] -
Kortezubi biestun biéstun 1: [βiéśtun] -
Landibarre min mín 1: [mín] -
Larrabetzu biastun biástun 1: [biáśtun] -
Larraine gibelmin gibelmin 1: [giβelmin] -
Larzabale min min 1: [min] -
Lasarte-Oria beasun beasún 1: [beaśún] -
Laukiz beastun beástun 1: [βeáśtun] -
Legazpi beazun beázun 1: [βeásun] -
Leintz Gatzaga biastun biástun 1: [βiáśtun] -
Leioa belaskun beláskune 1: [βeláśkune] -
Leioa beaskin beáskin 2: [beáśkin] -
Leitza beazun beazún 1: [beasún] -
Lekaroz min míne 1: [míne] -
Lekeitio biestun biéstun 1: [βiéśtun] -
Lemoa beastun beástun 1: [βeáśtun] -
Lemoiz beastun beástun 1: [βeáśtun] -
Lemoiz beneno benéno 2: [βenéno] -
Luzaide / Valcarlos min mína 1: [mína] -
Makea min mína 1: [mína] -
Mañaria birestun biréstun 1: [biréśtun] -
Mendaro biosdun biósdun 1: [βióźðun] -
Mendata biestun biéstun 1: [βiéśtun] -
Mezkiritz beazun beazúñ 1: [beasúɲ] -
Montori gibelmin gíbelmín 1: [gíβelmín] -
Mugerre min min 1: [min] -
Mungia biostun bióstun 1: [bióśtun] -
Oderitz beazun beazún 1: [βeasún] -
Oiartzun beazun beázún 1: [βeásún] -
Oñati biastun biástun 1: [βiáśtun] -
Ondarroa birestun biréstun 1: [βiréśtun] -
Orexa beazun beázun 1: [bɛásun] -
Orio beazun beázun 1: [βeásun] -
Orozko beastun beástun 1: [βeáśtun] -
Orozko gibelmin gibélmin 1: [ɣiβélmin] -
Otxandio birestun biréstun 1: [βiréśtun] -
Pagola min min 1: [min] -
Pasaia beasun béásún 1: [béáśún] -
Santa Grazi gibelmin gibelmína 1: [giβelmína] -
Sara min min 1: [min] -
Senpere min mína 1: [mína] -
Sohüta min mín 1: [mín] -
Sondika belastun belástun 1: [βeláśtun] -
Suarbe biazun biázun 1: [βiásun] -
Sunbilla biazun biázun 1: [biásun] -
Tolosa beazun beazún 1: [beasún] -
Uharte Garazi min min 1: [min] -
Urdiain beazun beázun 1: [βeásun] -
Urdiñarbe min mín 1: [mín] -
Urketa min mín 1: [mín] -
Urretxu beaxun beáxun 1: [beáʃun] -
Ürrüstoi min min 1: [min] -
Uztaritze min min 1: [min] -
Zaratamo biustun biústun 1: [biúśtun] -
Zeanuri beastun beástun 1: [βeáśtun] -
Zeberio beastun beástun 1: [βeáśtun] -
Zegama beatxun beatxún 1: [βeatʃún] -
Zilbeti beaxun beaxún 1: [beaʃún] -
Zollo (Arrankudiaga) biastun biástun 1: [βiáśtun] -
Zornotza biestun biéstun 1: [βiéśtun] -
Zugarramurdi bidazun bidazún 1: [βiðasún] -
Zugarramurdi biazun bíazúna 2: [bíasúna] -
 

1725: ¿dónde? / où? / where

 • Gaia: Izen morfologia: erakusleak
 • Galdera (es): ¿dónde?
 • Galdera (fr): où?
 • Galdera (en): where
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta non nóm 1: [nóm] -
Ahetze nun nun 1: [nun] -
Aia nun nún 1: [nún] -
Aldude nun nún 1: [nún] -
Alkotz non nón 1: [nón] -
Altzai nun nun 1: [nun] -
Altzürükü nun nun 1: [nun] -
Amezketa nun nun 1: [nun] -
Andoain nun nún 1: [nún] -
Aniz nun nún 1: [nún] -
Aramaio nun nún 1: [nún] -
Araotz (Oñati) nun nún 1: [nún] -
Arbizu non nóm 1: [nóm] -
Arboti nun nun 1: [nun] -
Armendaritze nun nún 1: [nún] -
Arnegi nun nún 1: [nún] -
Arnegi nuntsu nuntsú 1: [nuntśú] -
Arrangoitze nun nún 1: [nún] -
Arrasate nun nun 1: [nun] -
Arrazola (Atxondo) nun nún 1: [nún] -
Arrieta non non 1: [non] -
Arroa (Zestoa) nun nún 1: [nún] -
Arrueta nun nun 1: [nun] -
Asteasu nun nún 1: [nún] -
Ataun nun nún 1: [nún] -
Azkaine nun nún 1: [nún] -
Azkaine nuntsu núntsu 1: [núntśu] -
Azkoitia nun núm 1: [núm] -
Azpeitia nun nun 1: [nun] -
Baigorri nun nun 1: [nun] -
Bakio non nón 1: [nón] -
Bardoze nun nun 1: [nun] -
Barkoxe nun nun 1: [nun] -
Bastida nun nun 1: [nun] -
Beasain nun nún 1: [nún] -
Behorlegi nun nún 1: [nún] -
Behorlegi nuntsu nuntsú 1: [nuntśú] -
Beizama nun nún 1: [nún] -
Bergara nun nun 1: [nun] -
Bermeo non nón 1: [nón] -
Berriz non non 1: [non] -
Beruete non nón 1: [nón] -
Beskoitze nun nún 1: [nún] -
Beskoitze nuntsu núntsu 1: [núntśu] -
Bidarrai nun nún 1: [nún] -
Bolibar nun nun 1: [nun] -
Busturia non nón 1: [nón] -
Deba nun nún 1: [nún] -
Dima non non 1: [non] -
Domintxaine nun nun 1: [nun] -
Domintxaine nuntsu nuntsu 1: [nuntśu] -
Domintxaine nuntxe núntxe 2: [núntʃe] -
Donamaria nun nún 1: [nún] -
Donibane Lohizune nun nún 1: [nún] -
Donostia nun num 1: [num] -
Dorrao / Torrano nun nún 1: [nún] -
Eibar nun nún 1: [nún] -
Elantxobe nun nún 1: [nún] -
Elduain nun nún 1: [nún] -
Elgoibar nun nún 1: [nún] -
Elorrio nun nún 1: [nún] -
Erratzu non nón 1: [nón] -
Errezil nun nun 1: [nun] -
Errigoiti non non 1: [non] -
Eskiula nun nún 1: [nún] -
Etxalar nun nún 1: [nún] -
Etxaleku non nóm 1: [nóm] -
Etxarri (Larraun) non nón 1: [nón] -
Etxebarri non nón 1: [nón] -
Etxebarria nun nún 1: [nún] -
Eugi non nóm 1: [nóm] -
Ezkio-Itsaso nun nún 1: [nún] -
Ezkurra non nón 1: [nón] -
Ezterenzubi nun nún 1: [nún] -
Ezterenzubi nun nún 2: [nú:n] -
Ezterenzubi nuntsu núntsu 3: [núntśu] -
Gaintza non nón 1: [nón] -
Gamarte nun nún 1: [nún] -
Gamiz-Fika non non 1: [non] -
Garrüze nun nun 1: [nun] -
Getaria nun nún 1: [nún] -
Getxo non nón 1: [nón] -
Gizaburuaga nun nún 1: [nún] -
Goizueta non nón 1: [nón] -
Hazparne nun nún 1: [nún] -
Hazparne nuntsu núntsu 1: [núntśu] -
Hendaia nun nún 1: [nún] -
Hernani nun nun 1: [nun] -
Hondarribia non nóm 1: [nóm] -
Ibarruri (Muxika) non non 1: [non] -
Igoa non nóñ 1: [nóɲ] -
Igoa non nón 2: [nón] -
Ikaztegieta nun núm 1: [núm] -
Irisarri nun nún 1: [nún] -
Itsasu nun num 1: [num] -
Izturitze nun nun 1: [nun] -
Jaurrieta non nóm 1: [nóm] -
Jutsi nun nun 1: [nun] -
Kortezubi nun nún 1: [nún] -
Landibarre non nóm 1: [nóm] -
Larrabetzu non nón 1: [nón] -
Larraine nun nún 1: [nún] -
Larzabale nun nún 1: [nún] -
Lasarte-Oria nun nún 1: [nún] -
Laukiz non nón 1: [nón] -
Legazpi nun num 1: [num] -
Leintz Gatzaga nun nún 1: [nún] -
Leioa non nón 1: [nón] -
Leitza non nón 1: [nón] -
Lekaroz non nón 1: [nón] -
Lekeitio nun nún 1: [nún] -
Lemoa non non 1: [non] -
Lemoiz non nón 1: [nón] -
Luzaide / Valcarlos nun nun 1: [nun] -
Makea nun nún 1: [nún] -
Mañaria nun nun 1: [nun] -
Mendaro nun nun 1: [nun] -
Mendata nun nún 1: [nún] -
Mezkiritz non nón 1: [nón] -
Montori nun nun 1: [nun] -
Mugerre nun nun 1: [nun] -
Mungia non nón 1: [nón] -
Oderitz non nón 1: [nón] -
Oiartzun nun nún 1: [nún] -
Oñati nun nún 1: [nún] -
Ondarroa nun nún 1: [nún] -
Orexa nun nún 1: [nún] -
Orio nun nun 1: [nun] -
Orozko non nón 1: [nón] -
Otxandio nun nún 1: [nún] -
Pagola nun nun 1: [nun] -
Pasaia nun nún 1: [nún] -
Santa Grazi nun nun 1: [nun] -
Sara non non 1: [non] -
Sara nun nun 2: [nun] -
Senpere non non 1: [non] -
Senpere nuntsu núntsu 1: [núntśu] -
Sohüta nun nún 1: [nún] -
Sondika non nón 1: [nón] -
Suarbe non nón 1: [nón] -
Sunbilla non nón 1: [nón] -
Tolosa nun nún 1: [nún] -
Uharte Garazi nun nún 1: [nún] -
Urdiain nun núm 1: [núm] -
Urdiñarbe nun nun 1: [nun] -
Urketa nun nun 1: [nun] -
Urretxu nun nún 1: [nún] -
Ürrüstoi nun nun 1: [nun] -
Uztaritze nun nun 1: [nun] -
Uztaritze nuntsu núntsu 1: [núntśu] -
Zaratamo non non 1: [non] -
Zeanuri non nón 1: [nón] -
Zeberio non nón 1: [nón] -
Zegama nun nun 1: [nun] -
Zilbeti nun núm 1: [núm] -
Zollo (Arrankudiaga) non nón 1: [nón] -
Zornotza nun nún 1: [nún] -
Zugarramurdi non nón 1: [nón] -
 

1730: en cualquier lugar / n'importe où / anywhere

 • Gaia: Izen morfologia: erakusleak
 • Galdera (es): en cualquier lugar
 • Galdera (fr): n'importe où
 • Galdera (en): anywhere
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta nonai nónai 1: [nónai̯] -
Ahetze nunai nunái 1: [nunái̯] -
Aia eozin tokittan eózin tokittám 1: [eósin tokittám] -
Aia nunai núnai 2: [núnai̯] -
Aldude nunai núnai 1: [núnai̯] -
Alkotz nonai nónái 1: [nónái̯] -
Altzai nunahi nunáhi 1: [nunãhi] -
Altzürükü nunahi nunnáhi 1: [nunnáhi] -
Amezketa eozin lekuetan eózin lekuetán 1: [eósin lekwetán] -
Amezketa nunai nunái 1: [nuná:i̯] -
Andoain eozin lekutan eózín lékután 1: [eósín lékután] -
Andoain nunai núnai 2: [núnai̯] -
Aniz edozein tokiten edozein tokíten 1: [eðosen tokíten] -
Aniz nunai núnai 1: [núnai̯] -
Aramaio erosein lekutan erósein lekutan 1: [eróśei̯n lekutan] -
Araotz (Oñati) edosein lekutan edósein lekutan 1: [eðóśei̯n lekutan] -
Arbizu eozein lekuten eózein lekutén 1: [eósei̯n lekutén] -
Arbizu nunai núnái 2: [núnái̯] -
Arboti nunahi núnnahi 1: [núnnahi] -
Armendaritze nunahi núnahi 1: [núnahi] -
Arnegi nunahi núnahí 1: [núnahí] -
Arrangoitze nunai núnaí 1: [núnaí] -
Arrasate edosen lekuten edósen lekúten 1: [eðóśen lekúten] -
Arrazola (Atxondo) erosein lekuten erósein lekuten 1: [eróśei̯n lekuten] -
Arrazola (Atxondo) edonon edónon 1: [eðónon] -
Arrieta edosein lekuten edósein lékutén 1: [eðóśei̯n lékutén] -
Arrieta edonon edonón 1: [eðonón] -
Arroa (Zestoa) edozein tokittan edózein tokíttam 1: [eðósei̯n tokíttam] -
Arroa (Zestoa) nunai núnai 1: [núnai̯] -
Arrueta nunahi núnahí 1: [núnahí] -
Asteasu eozin tokitan eózin tokítam 1: [eósin tokítam] -
Asteasu nunai núnai 1: [núnai̯] -
Ataun eozin lekutan eózin lekután 1: [eósin lekután] -
Ataun nunai núnai 1: [núnai̯] -
Ataun nunai núnái 2: [núnái̯] -
Azkaine nunai nunái 1: [nunái] -
Azkoitia eozein tokittan eózein tokittán 1: [eósei̯n tokittán] -
Azkoitia erozein tokittan erózein tokittám 2: [erósei̯n tokittám] -
Azkoitia nunai núnai 3: [núnai̯] -
Azpeitia eozein lekuten eózein lekúten 1: [eósei̯n lekúten] -
Azpeitia nunai núnai 2: [núnai̯] -
Baigorri nunahi nunnahi 1: [nunnahi] -
Bakio edosein lekuten edosein lékuten 1: [eðośei̯n lékuten] -
Bakio edonon edónon 1: [eðónon] -
Bardoze nunahi núnahí 1: [núnahí] -
Barkoxe nunahi núnnahi 1: [núnnahi] -
Bastida nunahi núnnahi 1: [núnnahi] -
Beasain eozin lekutan eózin lekútan 1: [eósin lekútan] -
Beasain nunai núnai 1: [núnai̯] -
Beasain nunai núnai 2: [núnai̯] -
Behorlegi nunahi núnahí 1: [núnahí] -
Beizama eozin tokitan eózin tokitán 1: [eósin tokitán] -
Beizama nunai núnai 2: [núnai̯] -
Bergara erozein lekutan erózein lekútan 1: [erósei̯n lekútan] -
Bergara nunai núnai 2: [núnai̯] -
Bermeo edosein lekotan edosein lékotan 1: [eðośei̯n lékotan] -
Berriz edosein lekuten edósein lékuten 1: [eðóśei̯n lékuten] -
Berriz edonon edónon 1: [eðónon] -
Berriz naiñon naiñón 2: [nai̯ɲón] -
Beruete eozin lekutan eózin lékutan 1: [eósin lékutan] -
Beruete nonai nónai 2: [nónai̯] -
Beskoitze nunahi nunahí 1: [nunahí] -
Bidarrai nonahi nónnahi 1: [nónnahi] -
Bolibar edosein lekuten edósiñ lékutén 1: [eðóśiɲ lékutén] -
Bolibar edonun edonún 1: [eðonún] -
Bolibar nainun nainún 2: [nai̯nún] -
Busturia edosein tokiten edoséin tókiten 1: [eðośéi̯n tókiten] -
Busturia edonon edónon 1: [eðónon] -
Deba erozin tokitxa eróSZin tokítxá 1: [erós̟in tokítʃá] -
Deba nunai núnai 1: [núnai̯] -
Dima edosein lekuten edósein lékuten 1: [eðóśei̯n lékuten] -
Dima edonon edónon 1: [eðónon] -
Domintxaine nun nahi nún nahí 1: [nún nahí] -
Donamaria edozein tokitan edózin tokitán 1: [eðósin tokitán] -
Donamaria nunai nunai 1: [nunai̯] -
Donibane Lohizune nunai núnai 1: [núnai̯] -
Donostia eozin tokitan eozin tokitan 1: [eosin tokitan] -
Donostia nunai nunai 2: [nunai̯] -
Dorrao / Torrano erozein lekuten erózein lékutén 1: [erósei̯n lékutén] -
Dorrao / Torrano nunei núnei 2: [núnei̯] -
Eibar nunai núnai 1: [núnai̯] -
Elantxobe edosein lekutan edoséiñ lekutan 1: [eðośéi̯ɲ lekutan] -
Elantxobe edonon edónon 1: [eðónon] -
Elduain eozin tokitan eozín tokitán 1: [eosín tokitán] -
Elduain nunai núnai 1: [núnai̯] -
Elgoibar eozein togittan eózein togíttan 1: [eósen toɣíttan] -
Elgoibar nunai núnai 1: [núnai̯] -
Elorrio edosein lekutan edósein lekútan 1: [eðóśei̯n lekútan] -
Erratzu eroziñ lekuten eróziñ lekúten 1: [erósi:ɲ lekúten] -
Erratzu nonai nónai 1: [nónai̯] -
Erratzu nonai nónai 2: [nónai̯] -
Errezil eozin tokittan eózin tokittán 1: [eósin tokittán] -
Errezil nunai nunái 2: [nunái̯] -
Errigoiti edosein lekuten edósein lékuten 1: [eðóśei̯n lékuten] -
Errigoiti edonon edonón 1: [eðonón] -
Errigoiti nonai nónnái 2: [nónnái̯] -
Errigoiti naiñon náiñon 2: [nái̯ɲon] -
Eskiula nunahi núnnahi 1: [núnnahi] -
Etxalar edozin lekutan edózin lekútan 1: [eðósin lekútan] -
Etxalar nunai núnai 1: [núnai̯] -
Etxaleku eozein lekutan eózein lekután 1: [eósei̯n lekután] -
Etxaleku nonai nónai 2: [nónai̯] -
Etxarri (Larraun) eozin lekutan eózin lekútam 1: [eósin lekútam] -
Etxarri (Larraun) nonai nónái 2: [nónái̯] -
Etxebarri edosein lekuten edósein lekúten 1: [eðóśei̯n lekúten] -
Etxebarri edonon edónon 2: [eðónon] -
Etxebarria edosein lekuten edósin lekúten 1: [eðóśin lekúten] -
Etxebarria edonon edónon 1: [eðónon] -
Etxebarria nunai nunái 2: [nunái̯] -
Etxebarria neñon néñon 3: [néɲon] -
Etxebarria nañon nañón 4: [naɲón] -
Eugi erozen tokietan erózen tókietan 1: [erósen tókjetan] -
Eugi nonai nónai 2: [nónai̯] -
Ezkio-Itsaso eozin tokittan eózin tokittán 1: [eósin tokittán] -
Ezkio-Itsaso nunai nunái 2: [nunái̯] -
Ezkurra eozin lekutan eózin lékutan 1: [eósin lékutan] -
Ezkurra nonai nónai 2: [nónai̯] -
Ezterenzubi nunai núnai 1: [núnai̯] -
Gaintza eozin lekutan eózin lekután 1: [eósin lekutáŋ] -
Gaintza nonai nónái 2: [nónái̯] -
Gamarte nunahi núnahi 1: [núnahi] -
Gamiz-Fika edosein lekuten edóseiñ lékutén 1: [eðóśei̯ɲ lékutén] -
Garrüze nunahi núnahí 1: [núnahí] -
Getaria eozein tokitan eózein tokítan 1: [eósei̯n tokítan] -
Getaria nunai núnai 1: [núnai̯] -
Getxo edosein lekun edosein lékun 1: [eðośei̯n lékun] -
Gizaburuaga edosein lekuten edósein lekuten 1: [eðóśei̯n lekuten] -
Gizaburuaga nunai nunái 2: [nunái̯] -
Goizueta eozi lekutan eózi lekútán 1: [ɛósi lekútán] -
Goizueta nonai nónai 1: [nónai̯] -
Goizueta nunai núnai 2: [núnai̯] -
Hazparne nunahi núnahi 1: [núnahi] -
Hendaia nunai núnai 1: [núnai̯] -
Hernani eozin tokitan eózin tokítam 1: [ɛɔ́sin tokítam] -
Hernani nunai nunái 1: [nunái̯] -
Hondarribia eosein tokitan eoséin tokitan 1: [eośéi̯n tokitan] -
Hondarribia nonai nonai 1: [nonai̯] -
Hondarribia eonun eonun 2: [eonun] -
Ibarruri (Muxika) edosein lekuten edósein lekutem 1: [eðóśei̯n lekutem] -
Ibarruri (Muxika) edonon edónom 1: [eðónom] -
Igoa nonai nónai 1: [nónai̯] -
Ikaztegieta edozein tokitan edózein tokitan 1: [eðósei̯n tokitan] -
Ikaztegieta nunai núnai 1: [núnai̯] -
Irisarri nunahi nunahí 1: [nunahí] -
Itsasu nunahi núnahí 1: [núnahí] -
Izturitze nunahi núnnahi 1: [núnnahi] -
Jaurrieta zeinaiden lekutan zeináiden lekután 1: [sei̯nái̯ðen lekután] -
Jaurrieta nonai nonái 2: [nonái̯] -
Jutsi nunahi nunahi 1: [nunahi] -
Kortezubi edosein lekuten edoséin lekuten 1: [eðośéi̯n lekuten] -
Kortezubi edonun edónun 2: [eðónun] -
Landibarre nunahi núnahí 1: [núnahí] -
Larrabetzu edosein lekuten edosein lékuten 1: [eðośei̯n lékuten] -
Larrabetzu edonon edónon 1: [eðónon] -
Larrabetzu naiñon naiñón 2: [nai̯ɲón] -
Larraine nunahi nunnáhi 1: [nunnáhi] -
Larzabale nunahi núnnahi 1: [núnnahi] -
Lasarte-Oria nunai núnai 1: [núnai̯] -
Lasarte-Oria eozin tokitan eozin tokitan 2: [eosin tokitan] -
Laukiz edosein lekuten edosein lékuten 1: [eðośei̯n lékuten] -
Laukiz edonon edónon 1: [eðónon] -
Legazpi eozin lekutan eozin lekutan 1: [eosin lekutan] -
Leintz Gatzaga erosein lekutan erósein lekutan 1: [eróśei̯n lekutan] -
Leioa edosin lekuen edósin lékuen 1: [eðóśin lékuen] -
Leioa edonon edónon 2: [eðónon] -
Leitza edozin lekutan édozin lekutén 1: [éðosin lekutén] -
Leitza nonai nonái 1: [nonái̯] -
Lekaroz edozein lekuten edozéin lekuten 1: [eðoséi̯n lekuten] -
Lekaroz nonai nónai 1: [nónai̯] -
Lekeitio edosein tokitxan edoséin tokítxan 1: [eðośéi̯n tokítʃan] -
Lekeitio edonun edonún 1: [eðonún] -
Lemoa edosein lekuten edósein lékuten 1: [eðóśei̯n lékuten] -
Lemoa naiñon náiñon 2: [nái̯ɲon] -
Lemoiz edosen lekun edosen lékun 1: [eðośen lékun] -
Luzaide / Valcarlos nunai núnaí 1: [núnaí] -
Makea nunahi núnahí 1: [núnahí] -
Mañaria erosein lekutan eróseiñ lekután 1: [eróśei̯ɲ lekután] -
Mañaria edonon edonón 1: [eðonón] -
Mendaro edosin lekutan edósin lekútan 1: [eðóśin lekútan] -
Mendaro nunai núnai 1: [núnai̯] -
Mendaro eosin lekutan eósin lekútam 2: [eóśin lekútam] -
Mendaro edosein lekutan edósein lekútam 3: [eðóśei̯n lekútam] -
Mendata edosein lekuten edoséin lekuten 1: [eðośéi̯n lekuten] -
Mendata edonun edonún 2: [eðonún] -
Mezkiritz edozein tokietan edozéin tokiétan 1: [eðoséi̯n tokjétan] -
Mezkiritz nonai nonái 2: [nonái̯] -
Montori nunahi nunáhi 1: [nunãhi] -
Mugerre nunahi nunnahi 1: [nunnahi] -
Mungia edosein lekuten edosein lékuten 1: [eðośei̯n lékuten] -
Mungia edonon edonón 1: [eðonón] -
Oderitz eozin lekutan eózin lekútam 1: [eósin lekútam] -
Oderitz nonai nónái 1: [nónái̯] -
Oiartzun eozin tokitan eózin tokitán 1: [eósin tokitán] -
Oiartzun nunai núnai 1: [núnai̯] -
Oiartzun nonai nónai 2: [nónai̯] -
Oñati edosein lekutan edósein lekútan 1: [eðóśei̯n lekútan] -
Ondarroa edosein alderditxen edósein alderrditxem 1: [eðóśei̯n alðer̄ðitʃem] -
Orexa edozin lekutan edózin lékutan 1: [eðósin lékutan] -
Orexa nunai nunái 1: [nunái̯] -
Orio eozin tokitan eózin tókitan 1: [eósin tókitan] -
Orio nunai núnai 1: [núnai̯] -
Orozko edosein lekuten edósein lékuten 1: [eðóśei̯n lékuten] -
Orozko naiñon naiñon 1: [nai̯ɲon] -
Otxandio erosen lekutan erósen lekutan 1: [eróśen lekutan] -
Otxandio eronon erónon 1: [erónon] -
Pagola nunahi nunáhi 1: [nunãhi] -
Pasaia eozein tokitan eózein tokitán 1: [eósei̯n tokitán] -
Pasaia nunai nunái 1: [nunái̯] -
Santa Grazi nunahi núnnahi 1: [núnnahi] -
Sara nonai nonái 1: [nonái̯] -
Senpere nonai nonái 1: [nonái̯] -
Sohüta nunahi núnnahi 1: [núnnahi] -
Sohüta nunahixka núnnahíxka 2: [núnnahíʃka] -
Sondika edosein lekuten edoséin lekuten 1: [eðośéi̯n lekuten] -
Sondika edonon edonón 1: [eðonón] -
Suarbe eozin lekuten eózin lekúten 1: [eósin lekúten] -
Suarbe nonai nónai 2: [nónai̯] -
Sunbilla nonai nónai 1: [nónai̯] -
Tolosa eozin togin eózin togín 1: [eósin toɣí:ŋ] -
Tolosa nunai núnai 1: [núnai̯] -
Uharte Garazi nunahi núnahi 1: [núnahi] -
Urdiain eozein lekutan eozéin lekutám 1: [eoséi̯n lekutám] -
Urdiain nunai núnái 2: [núnái̯] -
Urdiñarbe nunahi nunáhi 1: [nũnãhi] -
Urketa nunahi núnahí 1: [núnahí] -
Urretxu eozein tokittan eózein tokíttam 1: [eósei̯n tokíttam] -
Urretxu eozin lekutan eózin lékutan 2: [eósin lékutan] -
Urretxu nunai núnai 2: [núnai̯] -
Ürrüstoi nunahi nunnáhi 1: [nunnáhi] -
Uztaritze nunai núnai 1: [núnai̯] -
Zaratamo nainon nainón 1: [nai̯nón] -
Zeanuri edosein lekuten edósein lékuten 1: [eðóśei̯n lékuten] -
Zeanuri naiñon naiñón 2: [nai̯ɲón] -
Zeberio edosein lekuten edosein lékuten 1: [eðośei̯n lékuten] -
Zeberio naiñon naiñón 1: [nai̯ɲón] -
Zegama erozin lekutan erózin lekután 1: [erósin lekután] -
Zegama nunai núnái 1: [núnái̯] -
Zilbeti edozein lekuten edozéin lekúten 1: [eðoséi̯n lekúten] -
Zilbeti nonai nonái 2: [nonái̯] -
Zollo (Arrankudiaga) edosein lekuten edoséin lekuten 1: [eðośéi̯n lekuten] -
Zornotza edosein lekuten edósein lekuten 1: [eðóśei̯n lekuten] -
Zornotza edonun edónun 1: [eðónun] -
Zugarramurdi nonai nonái 1: [nonái̯] -
 

2335: cara o cruz / pile ou face / head or tails

 • Gaia: Jokoak
 • Galdera (es): cara o cruz
 • Galdera (fr): pile ou face
 • Galdera (en): head or tails
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta aurpegia ta giblea aurrpégia ta gíblea 1: [au̯r̄péɣja ta ɣíβlea] -
Ahetze kutx ala pil kútx ala píl 1: [kútʃ ala píl] -
Aia leonkastillo leónkastilló 1: [leóŋkaśtiʎó] -
Aia karakruz kárakrúz 2: [kárakrús] -
Aldude kurrutx ala pil kurrútx ala píl 1: [kur̄útʃ ala píl] -
Alkotz kara ta kulo kára ta kúlo 1: [kára ta kúlo] -
Alkotz karnekulo karrnekúloa 2: [kar̄nekúloa] -
Altzai khütx ala pilla kh´ütx ala pílla 1: [khýtʃ ala píʎa] -
Altzürükü khütz ala pila kh´ütz ala pila 1: [khýts ala pila] -
Amezketa karakruz kárakrúz 1: [kárakrús] -
Amezketa leonkastillo leónkastilló 1: [leóŋkaśtiʎó] -
Andoain kara o kruz kárao krúz 1: [kárao krús] -
Andoain leonkastillo leónkastilló 1: [leóŋkaśtiʎó] -
Aniz txotxetan txótxetan 1: [tʃótʃetan] -
Aniz karikruz karíkruz 2: [karíkrus] -
Aniz kara i kulo karái kulo 2: [karái̯ kulo] -
Aramaio kara ala krus kárala krrús 1: [kárala kr̄úś] -
Aramaio sosketa soskéta 2: [śośkéta] -
Aramaio sotz ein sótz ein 3: [śóts ei̯n] -
Araotz (Oñati) kara i krus kárai krrus 1: [kárai̯ kr̄uś] -
Araotz (Oñati) busti o lior bústi o liórr 2: [búśti o liór̄] -
Arbizu kara o kulo kára o kúlo 1: [kára o kúlo] -
Arboti kül ala pitx k´ül ala pítx 1: [kýl ala pítʃ] -
Arboti kül ala pil k´ül ala pil 2: [kýl ala pil] -
Arboti kütx ala pil kütx ala pil 3: [kytʃ ala pil] -
Armendaritze kutx ala pil kútx ala píl 1: [kútʃ ala píl] -
Arnegi kutx ala pil kútx ala píl 1: [kútʃ ala píl] -
Arrangoitze kutx ala pil kútx ala píl 1: [kútʃ ala píl] -
Arrasate kara i krus karái krrus 1: [karái̯ kr̄uś] -
Arrasate busti ala lior bustí ala líorr 1: [buśtí ala líor̄] -
Arrazola (Atxondo) kara i krus kárai krrús 1: [kárai̯ kr̄úś] -
Arrieta kara ala krus káralakrús 1: [káralakrúś] -
Arroa (Zestoa) karakruz kárakrúz 1: [kárakrús] -
Arroa (Zestoa) leonkastillo leónkastilló 1: [leóŋkaśtiʎó] -
Arrueta kütx ala pil k´ütx alá pil 1: [kýtʃ alá pil] -
Asteasu leonkastillo leónkastilló 1: [leóŋkaśtiʎó] -
Asteasu kara i kruz kárai krúc 2: [kárai̯ krúɵ] -
Ataun leonkastillo leónkastilló 1: [leóŋkaśtiʎó] -
Ataun karakruz kárakrrúz 2: [kárakr̄ús] -
Ataun karakruz kárakrúc 3: [kárakrúɵ] -
Azkaine kutx ala pil kútx ala píl 1: [kútʃ ala píl] -
Azkaine xuri ala beltx xúri ala béltx 1: [ʃúri ala βéltʃ] -
Azkoitia leonkastillo leónkastilló 1: [leɔ́ŋkaśtiʎó] -
Azkoitia kara i krus káraikrrus 2: [kárai̯kr̄uś] -
Azkoitia karakrus kárakrrús 3: [kárakr̄úś] -
Azpeitia leonkastillo leónkastilló 1: [leóŋkaśtiʎó] -
Azpeitia kara i kruz karáikrúz 2: [karái̯krús] -
Baigorri khutx ala phil khutx ala phil 1: [khutʃ ala phil] -
Bakio karakrus kárakrrus 1: [kárakr̄uś] -
Bakio siku ala busti síkuala bústi 2: [śíkwala βúśti] -
Bardoze khutx ala pil khútx ala píl 1: [khútʃ ala píl] -
Barkoxe khütx ala pil khütx ala píl 1: [khytʃ ala píl] -
Bastida kutx ala pil kutx ala pil 1: [kutʃ ala pil] -
Beasain kaa i kruz káai kruz 1: [káai̯ krus] -
Beasain leonkastillo leónkastilló 1: [leóŋkaśtiʎó] -
Behorlegi kutx ala pil kútx ala píl 1: [kútʃ ala píl] -
Beizama leonkastillo leónkastilló 1: [leóŋkaśtiʎó] -
Beizama kara o kruz kárao krúz 2: [kárao krús] -
Bergara kaakrus káakrus 1: [káakruś] -
Bergara busti ala siku bustí ala síku 1: [buśtí ala śíku] -
Bermeo kara edo krus kára edo krrús 1: [kára eðo kr̄úś] -
Berriz kara i krus kárai krús 1: [kárai̯ krúś] -
Beruete kaikutz kaikútz 1: [kai̯kúts] -
Beskoitze kutx ala pil kutx alá pil 1: [kutʃ alá pil] -
Bidarrai kutx ala pil kútx ala píl 1: [kútʃ ala píl] -
Bolibar kara i krutz káraikrútz 1: [kárai̯krúts] -
Busturia kara i kruz kárai krruc 1: [kárai̯ kr̄uɵ] -
Deba leonkastillo leónkastilló 1: [leóŋkaśtiʎó] -
Deba karakrus kárakrús 2: [kárakrúś] -
Dima kara i kruz káraikruz 1: [kárai̯krus] -
Domintxaine khütx ala pil kh´ütx ala pil 1: [khýtʃ ala pil] -
Donamaria karikulo kárikúlo 1: [kárikúlo] -
Donibane Lohizune xuri ala belltx xurí ala bélltx 1: [ʃurí ala βéʎtʃ] -
Donostia leonkastillo leonkastillo 1: [leoŋkaśtiʎo] -
Dorrao / Torrano kara i kulo karaikúlo 1: [karai̯kúlo] -
Dorrao / Torrano kara i kulo káraikúlo 2: [kárai̯kúlo] -
Eibar kara i kuruska kárai kurúska 1: [kárai̯ kurúśka] -
Elantxobe kara i krus kárai krrus 1: [kárai̯ kr̄uś] -
Elantxobe busti ala siku bústiala síku 2: [búśtjala śíku] -
Elduain karakruz karákrúz 1: [karákrús] -
Elduain leonkastillo leónkastilló 1: [leóŋkaśtiʎó] -
Elgoibar lionkastillo liónkastíllo 1: [lióŋkaśtíʎo] -
Elgoibar busti ala leor bústi ala léor 1: [búśti ala lɛ́or] -
Elorrio kara i krus kárai krrús 1: [kárai̯ kr̄úś] -
Erratzu ka i kuluan ká i kulúan 1: [ká: i kulúan] -
Erratzu kari kuluan karí kulúan 2: [karí kulúan] -
Errezil leonkastillo leónkastilló 1: [leóŋkaśtiʎó] -
Errezil karakruz kárakrúc 2: [kárakrúɵ] -
Errezil karakruz kárakrrúz 3: [kárakr̄ús] -
Errezil txotx iñ txótx íñ 4: [tʃótʃ íɲ] -
Errigoiti kara ala krus káralakrus 1: [káralakruś] -
Errigoiti erara edo aldrebes érara edo aldrrébes 2: [érara eðo aldr̄éβeś] -
Eskiula khütx ala pil kh´ütx ala píl 1: [khýtʃ ala píl] -
Etxalar karakulo kárakúlo 1: [kárakúlo] -
Etxalar pan i bino pán i bíno 2: [pán i βíno] -
Etxaleku kaikulo káikúlo 1: [kái̯kúlo] -
Etxaleku karakulo kárakúlo 2: [kárakúlo] -
Etxarri (Larraun) kara i kruz káraikrúz 1: [kárai̯krús] -
Etxarri (Larraun) leonkastillo leónkastilló 1: [leóŋkaśtiʎó] -
Etxebarri kara o kruz kárao krruc 1: [kárao kr̄uɵ] -
Etxebarria kara i kutz karái kutz 1: [karái̯ kuts] -
Eugi karikulo kárikúlo 1: [kárikúlo] -
Ezkio-Itsaso karakruz kárakrúz 1: [kárakrús] -
Ezkio-Itsaso leonkastillo leónkastilló 1: [leóŋkaśtiʎó] -
Ezkurra kara i kruz karái krrúc 1: [karái̯ kr̄úɵ] -
Ezterenzubi pil ala kutx píl ala kútx 1: [píl ala kútʃ] -
Ezterenzubi khutx ala pil khutx ala pil 2: [khutʃ ala pil] -
Gaintza kara i krutz káraikrútz 1: [kárai̯krúts] -
Gaintza kara i kruz káraikrúz 2: [kárai̯krús] -
Gamarte xortian xórrtian 1: [ʃór̄tian] -
Gamarte kutx ala pil kútx ala píl 1: [kútʃ ala píl] -
Gamarte xotx xótxak 2: [ʃótʃak] -
Gamiz-Fika karakrus kárakrus 1: [kára:kruś] -
Garrüze kutx ala pil kútx ala pil 1: [kútʃ ala pil] -
Getaria leonkastillo leónkastilló 1: [leóŋkaśtiʎó] -
Getxo kara i krusera karai kruséra 1: [karai̯ kruśéra] -
Gizaburuaga kara i krus kárai krrus 1: [kárai̯ kr̄uś] -
Gizaburuaga busti ala lior bústiala líorr 1: [búśtjala líor̄] -
Goizueta kara i kulo káraikuló 1: [ká:rai̯kuló] -
Hazparne kutx ala pil kútx alá pil 1: [kútʃ alá pil] -
Hendaia xuri ala beltx xuri ala béltx 2: [ʃurj ala béltʃ] -
Hernani kastillo ta leon kastíllo ta león 1: [kaśtíʎo ta león] -
Hernani kara i krutz káraikrútz 2: [kárai̯krúts] -
Hernani leonkastillo leónkastíllo 3: [leóŋkaśtíʎo] -
Hondarribia leonkastillo leonkastillo 1: [leoŋkaśtiʎo] -
Ibarruri (Muxika) kara ala krus kárala krrus 1: [kárala kr̄uś] -
Igoa kaikulo káikulóa 1: [kái̯kulóa] -
Igoa ka i kuloa kái kuloá 2: [kái̯ kuloá] -
Ikaztegieta kara i krutz kára i krútz 1: [kára i krúts] -
Ikaztegieta leonkastillo leonkastíllo 1: [leoŋkaśtíʎo] -
Irisarri kutx ala epil kútx aláépil 1: [kútʃ aláépil] -
Itsasu kutx ala pil kútx ala píl 1: [kútʃ ala píl] -
Izturitze khutx ala pil khutx ala pil 1: [khutʃ ala pil] -
Jaurrieta beitarte ta ipurdi beitárrte ta ipúrrdi 1: [bei̯tár̄te ta ipúr̄ði] -
Jutsi khutx edo pil khútx edo pil 1: [khútʃ eðo pil] -
Kortezubi kara ala krus kárala krrus 1: [kárala kr̄uś] -
Landibarre kutx ela pil kútx ela pil 1: [kútʃ ɛla pil] -
Larrabetzu karakrusera kárakrrúsera 1: [kárakr̄úśera] -
Larraine khütx ala pil kh´ütx ala píl 1: [khýtʃ ala píl] -
Larzabale kutx ala pil kutx ala pil 1: [kutʃ ala pil] -
Lasarte-Oria karakruz kárakrúc 1: [kárakrúɵ] -
Lasarte-Oria leonkastillo leónkastíllo 2: [leóŋkaśtíʎo] -
Laukiz karakrus kárakrrús 1: [kárakr̄úś] -
Legazpi leonkastillo leonkastillo 1: [leoŋkaśtiʎo] -
Legazpi kara i kruzen karai kruzen 2: [karai̯ krusen] -
Leintz Gatzaga kara i krus kárai krrus 1: [kárai̯ kr̄uś] -
Leintz Gatzaga kara i krus karái krrus 2: [kará kr̄uś] -
Leioa kalakrus kálakrus 1: [kálakruś] -
Leitza karakruz kárakrúz 1: [kára:krús] -
Leitza kara edo kruz káraedo krúc 2: [káraeðo krúɵ] -
Leitza leonkastillo leónkastilló 2: [lɛóŋkaśtiʎó] -
Lekaroz karedo kulo karédo kúlo 1: [karɛ́ðo kúlo] -
Lekeitio kara o krus kárao krrus 1: [kárao kr̄uś] -
Lekeitio busti ala siku bústiala síku 1: [búśtjala śíku] -
Lemoa kara ero krus kára ero krrús 1: [kára ero kr̄úś] -
Lemoiz kara o kruz kárao krruc 1: [kárao kr̄uɵ] -
Luzaide / Valcarlos kutx ala pil kútx ala píl 1: [kútʃ ala píl] -
Makea kutx ala pil kútx ala píl 1: [kútʃ ala píl] -
Mañaria kara i kruz kárai krúc 1: [kárai̯ krúɵ] -
Mendaro kara i krus káraikrrús 1: [kárai̯kr̄úś] -
Mendata kara ala krus kárala krrus 1: [kárala kr̄uś] -
Mendata busti edo siku bústiedo síku 1: [búśtjeðo śíku] -
Mezkiritz gurutze o gurútze o 1: [gurútse o] -
Montori khütx ala pil kh´ütx ala píl 1: [khýtʃ ala píl] -
Montori pilufaze pílufáze 2: [pílufásœ] -
Mugerre kutx ala pil kutx ala pil 1: [kutʃ ala pil] -
Mungia kara ala krus káralakrus 1: [káralakruś] -
Oderitz kara i kulo káraikúlo 1: [kárai̯kúlo] -
Oiartzun kara i kruz karáikrúz 1: [karái̯krús] -
Oiartzun leonkastillo leónkastilló 1: [leóŋkaśtiʎó] -
Oñati kara i krus kárai krrus 1: [kárai̯ kr̄uś] -
Oñati leonkastillo leónkastíllo 3: [leóŋkaśtíʎo] -
Ondarroa lion ala kastillo lión ala kastíllo 1: [lión ala kaśtíʎo] -
Orexa kara o kruz kárao krúz 1: [kárao krús] -
Orexa leonkastillo leónkastilló 1: [leóŋkaśtiʎó] -
Orexa karakruz kárakrúz 2: [kárakrús] -
Orexa kara i kruz karái krúz 3: [karái̯ krús] -
Orio leonkastillo leónkastilló 1: [leóŋkaśtiʎó] -
Orozko kara i krusean karai krrúsean 1: [karai̯ kr̄úśean] -
Otxandio kara i kruske karai krrúske 1: [karai̯ kr̄úśke] -
Pagola khütx ala pil khütx ala pil 1: [khytʃ ala pil] -
Pagola ogi ala ardu ogi ala ardú 1: [oɣi ala ardṹ] -
Pasaia karakruz kárakrúz 1: [kárakrús] -
Pasaia leonkaxtillo leónkaxtíllo 1: [leóŋkaʃtíʎo] -
Santa Grazi kütx ala pil kütx ala pil 1: [kytʃ ala pil] -
Sara xuri ala beltx xurí ala béltx 1: [ʃurí ala βéltʃ] -
Senpere kutx eta pil kútx eta píl 1: [kútʃ eta píl] -
Sohüta kütx ala pil k´ütx ala píl 1: [kýtʃ ala píl] -
Sondika kara ala kruz kárala krruc 1: [kárala kr̄uɵ] -
Suarbe kara i kruz káraikrúz 1: [kárai̯krús] -
Suarbe kara edo kulo káraedo kúlo 2: [káraeðo kúlo] -
Suarbe kara i kulo káraikúlo 3: [kárai̯kúlo] -
Sunbilla karikulo kárikúlo 1: [kárikúlo] -
Tolosa kara i kruz karáikrúz 1: [karái̯krús] -
Tolosa leonkastillo leónkastilló 1: [lɛóŋkaśtiʎó] -
Uharte Garazi kutx ala pil kútx ala píl 1: [kútʃ ala píl] -
Urdiain karakulo kárakúlo 1: [kárakúlo] -
Urdiñarbe khütx ala pil kh´ütx ala píl 1: [khýtʃ ala píl] -
Urketa kutx ala pil kútx ala píl 1: [kútʃ ala píl] -
Urretxu kara i kruz káraikrúz 1: [kárai̯krús] -
Urretxu leonkastillo leónkastilló 1: [leóŋkaśtiʎó] -
Urretxu karakruz kárakrrúz 2: [kárakr̄ús] -
Ürrüstoi khütz ala pil kh´ütz ala píl 1: [khýts ala píl] -
Uztaritze kux ala pil kux alá pil 1: [kuʃ alá pil] -
Zaratamo kara i krus kara í krus 1: [kara í kruś] -
Zeanuri kara i krus káraikrrus 1: [kárai̯kr̄uś] -
Zeberio kara i krus kára i krrus 1: [kára i kr̄uś] -
Zeberio busti ala legor bústi ala legórr 1: [búśti ala leɣór̄] -
Zegama kara o kruz kára o krúz 1: [kára o krús] -
Zegama kara o kruz kára o krúc 2: [kára o krúɵ] -
Zollo (Arrankudiaga) kara i krus kárai krrus 1: [kárai̯ kr̄uś] -
Zollo (Arrankudiaga) siku eta busti sikú eta bústi 2: [śikú eta βúśti] -
Zornotza kaikruse kaikrrúse 1: [kai̯kr̄úśe] -
Zugarramurdi kutx ala pil kútx ala píl 1: [kútʃ ala píl] -
 
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • +34 944 158 144
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper