Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

4837 emaitza l bilaketarentzat

54: ermitaño / Bernard-l'Ermite / hermit crab / (Eupagurus baernhardus)

 • Gaia: Itsas arrainak
 • Galdera (es): ermitaño
 • Galdera (fr): Bernard-l'Ermite
 • Galdera (en): hermit crab
 • Galdera (lat): Eupagurus baernhardus
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Donibane Lohizune lermit lermit 1: [ler̄mit] -
Donibane Lohizune bernarlermit bérnarlermít 2: [bér̄nar̄ler̄mít] -
Lekeitio itxaskarakol itxáskarakol 2: [itʃáśkarakol] -
Ondarroa mongoliño mongolíño 1: [moŋgolíɲo] -
Orio ermitaño ermítaño 1: [er̄mítaɲo] -
 

210: lucero del alba / l'Etoile du Berger / the evening star

 • Gaia: Zerua eta eguzkia
 • Galdera (es): lucero del alba
 • Galdera (fr): l'Etoile du Berger
 • Galdera (en): the evening star
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta mandazea mandazéa 1: [mandaséa] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta artizar artizár 2: [ar̄tisár̄] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta argi izar árgi izár 3: [ár̄gi isár̄] -
Ahetze argi izar argi ízar 2: [aRɣi ísaR] -
Aia goizeko izar goizéko izár 1: [ɣoi̯séko i̯sár̄] -
Aldude argi izar argi izár 1: [ar̄ɣi isár̄] -
Alkotz astizer astizérra 1: [aśtisér̄a] -
Altzürükü artizar artizárra 1: [ar̄tisár̄a] -
Amezketa goisisar goisízár 1: [goi̯śísár̄] -
Amezketa argi izar argíizár 2: [ar̄gíisár̄] -
Andoain izar aundi izárr aundí 1: [isár au̯ndí] -
Andoain estrella polar estrélla polár 2: [eśtréʎa polár̄] -
Andoain goizeko izar góizeko izár 2: [gói̯seko i̯sár̄] -
Aniz argizer argízer 1: [ar̄ɣísɛr̄] -
Aramaio argisar argísar 1: [ar̄ɣíśar̄] -
Araotz (Oñati) izar aundi izárr aundí 1: [isár̄ au̯ndí] -
Arbizu goizeko izar góizekó izérra 1: [gói̯sekó isér̄a] -
Armendaritze artzainizar arzáin izar 1: [aRsái̯n isaR] -
Armendaritze dendari izar dendári izár 1: [dendári isáR] -
Armendaritze artzainen izar artzainen izarra/artzeinen izarra 2: [ar̄tsại̯nen isar̄a] -
Arnegi artizar artízar 1: [ar̄tísar̄] -
Arrangoitze goizeko izar goizéko izár 1: [goi̯séko isáR] -
Arrasate goiseko isar goixéko iser 1: [ɣoi̯ʃéko i̯śer̄] -
Arrazola (Atxondo) goixeko ixar goixéko ixer 1: [ɣoi̯ʃéko i̯ʃer̄] -
Arrieta goxeko ixar goxéko ixár 1: [goʃéko iʃár̄] -
Arroa (Zestoa) goizeko izar góizeko izár 1: [ɣói̯seko i̯sár̄] -
Asteasu norteko izar norrtéko izarrá 1: [nor̄téko sar̄á] -
Ataun argi izar árgi izár 1: [ár̄ɣi isár̄] -
Azkaine albako izar albako izarra 1: [alβako isaRa] -
Azkaine goizizar goizizarra 2: [goi̯sisaRa] -
Azkoitia eunsentiko izer eúnsentikó ízer 1: [eúnśentikó ísɛr̄] -
Azpeitia goizeko izar goizéko izér 1: [ɣoi̯séko i̯sɛ́r̄] -
Baigorri artizar artizar 1: [aRtisar̄] -
Bakio goixeko ixar goixéko ixer 1: [ɣoi̯ʃéko i̯ʃer̄] -
Bardoze artzainizar ártzain izárra 1: [ártsai̯n isár̄a] -
Barkoxe goizizar goizizárra 1: [goi̯sisár̄a] -
Beasain izar ollar izárr ollarrá 1: [isár̄: oʎar̄á] -
Behorlegi artizar artízár 1: [ar̄tísár̄] -
Beizama goizeko izar goizéko izár 1: [goi̯séko i̯sár̄] -
Bergara goixizar goixízar 1: [ɣoi̯ʃísar̄] -
Bermeo albako isar albáko isar 1: [alβáko i̯śar̄] -
Beruete goizeko izar goizéko izár 1: [ɣoi̯séko i̯sár̄] -
Bidarrai artizar artíizár 1: [ar̄tíisár̄] -
Bolibar egunsentiko iser egúnsentiko íser/egúnsentiko ízer 1: [eɣúnśentiko ís̟ɛr̄] -
Busturia goiseko isar goixeko ísar 2: [ɣoi̯ʃeko íśar̄] -
Domintxaine dendarien izar déndarien izárra 1: [déndarjen isár̄a] -
Donamaria argizar argízar 1: [ar̄ɣísar̄] -
Donibane Lohizune artizar artizarrá 1: [aRtisaRá] -
Donostia goizeko izar góizeko izár 3: [ɣói̯seko isár̄] -
Dorrao / Torrano goizeko izar góizeko izér 1: [gói̯seko i̯sɛ́r̄] -
Eibar argi izar argí izar 1: [ar̄ɣí isar̄] -
Elantxobe goiseko isar goixeko isár 1: [ɣoi̯ʃeko i̯śár̄] -
Elantxobe albaisar albáisar 1: [alβáiśar̄] -
Elduain goizizar goizízár 2: [goi̯sísár̄] -
Elorrio goiseko isar goixéko isar 1: [ɣoi̯ʃéko i̯śar̄] -
Erratzu artuizer artuizer 1: [ar̄tui̯sɛr̄] -
Errezil goizeko izar goizéko izár 3: [ɣoi̯séko i̯sár̄] -
Errigoiti eguskixen ume egúskixen umé 1: [eɣúśkiʃen umé] -
Errigoiti goxeko ixar goxéko ixár 1: [ɣoʃéko iʃár̄] -
Eskiula artizar artizárra 1: [ar̄tisár̄a] -
Eskiula artzainen izar artzáñen izárra 2: [ar̄tsãɲen isár̄a] -
Eskiula arthizar arthizárra 3: [ar̄thisár̄a] -
Etxalar argizar argízar 1: [ar̄gí sar̄] -
Etxarri (Larraun) artizar ártizár 1: [ár̄tisár̄] -
Etxebarri goxeko ixar goxeko ixár 1: [ɣoʃeko i̯ʃár̄] -
Etxebarria goiseko argi goiséko árgi 1: [goi̯śéko ár̄ɣi] -
Etxebarria goiseko isar goiséko ísar 1: [goi̯śéko íśar̄] -
Eugi astizer astizér 1: [aśtisér̄] -
Ezkurra argi izar árgi izár 1: [ár̄gi isár̄] -
Ezterenzubi artizar artízarra 1: [ar̄tísar̄a] -
Ezterenzubi dendari izar dendári izárra 2: [dendári isár̄a] -
Gaintza goizizar góizizár 1: [gói̯sisár̄] -
Gamiz-Fika argisar argísar 2: [ar̄ɣí śar̄] -
Gamiz-Fika goixeko ixar goixeko ixar 3: [ɣoi̯ʃeko iʃar̄] -
Garrüze artzainizar arzáiñizárra 1: [ar̄sái̯ɲisár̄a] -
Getaria goizeko izar góizeko izár 1: [gói̯seko isár̄] -
Getxo goxeko ixar goxeko isár 2: [goʃeko i̯śár̄] -
Gizaburuaga albakisar albákisar 1: [alβákiśar̄] -
Gizaburuaga egunsentikeiser egunséntike isér 2: [eɣunśéntike iśér̄] -
Goizueta artizar artízarrá 1: [ar̄tísar̄á] -
Hazparne dendari izar déndari izár 1: [déndari isáR] -
Hendaia argizar argízar 1: [aRɣísaR] -
Hernani artizar artízar 1: [ar̄tísar̄] -
Hondarribia goizeko izar góizeko izar 1: [gói̯seko isar̄] -
Ibarruri (Muxika) argi izar argi íxer 1: [ar̄ɣi íʃer̄] -
Igoa astizar ástizár 1: [áśtisár̄] -
Irisarri artzainizar artzáin ízar 1: [aRtsái̯n ísaR] -
Itsasu dendarixaar dendárixaar 1: [dendáriʃaar] -
Izturitze artzainizar artzein izarra 1: [ar̄tsei̯n isar̄a] -
Izturitze artizar artizarra 2: [ar̄tisar̄a] -
Jutsi artizar artizarra 1: [ar̄tisar̄a] -
Kortezubi argi izar argi íser 1: [ar̄ɣi íśer̄] -
Landibarre artzainizar artzáiñizarrá 1: [ar̄tsái̯ɲisar̄á] -
Landibarre dendari izar déndarizárra 1: [déndarisár̄a] -
Larrabetzu egunsentiko ixar egunséntiko ixar 1: [eɣunśéntiko i̯ʃar̄] -
Larraine arthizar árthizárra 1: [ár̄thisár̄a] -
Larzabale arthaizar artháizarra 1: [ar̄tháisar̄a] -
Larzabale dendari izar dendárizarra 2: [dendárisar̄a] -
Lasarte-Oria argi izar argi izár 2: [ar̄ɣi isár̄] -
Lasarte-Oria goizeko izar góizeko izár 3: [gói̯seko isár̄] -
Legazpi goizeko izar góizeko izár 1: [gói̯seko isár̄] -
Leintz Gatzaga goiseko isar goixéko isár 1: [ɣoi̯ʃéko i̯śár̄] -
Leitza goizeko izar goizéko izar 1: [goi̯séko isar̄] -
Leitza argi izar argi izár 2: [ar̄ɣi isár̄] -
Lekaroz argi izar arrgí izarr 1: [ar̄gí isar̄] -
Lekeitio albako isar albáko ixar 1: [alβáko i̯ʃar̄] -
Lekeitio goxeko ixar goxéko ixar 1: [ɣoʃéko i̯ʃar̄] -
Lemoa goxeko ixar goxéko ixar 4: [ɣoʃéko i̯ʃar̄] -
Lemoiz alban ixer albán ixer 1: [alβán iʃer̄] -
Lemoiz goxeko ixar goxéko ixer 2: [ɣoʃéko i̯ʃer̄] -
Mañaria goixeko ixar goixékó íxar 2: [goi̯ʃékó íʃar̄] -
Mendaro goisisar goisísar 1: [goi̯śíśar̄] -
Mendata marta márta 1: [már̄ta] -
Mendata goxeko ixar goxeko ixér 2: [ɣoʃeko i̯ʃér̄] -
Mugerre gau izar gauizar 1: [gawisar̄] -
Mungia goxeko ixar goxeko ixér 3: [ɣoʃeko iʃér̄] -
Oderitz izar nausi izár nausí 1: [isár̄ nau̯śí] -
Oderitz argi izar árgi izár 3: [ár̄ɣi isár̄] -
Oñati goiseko isar góixeko isar 1: [ɣói̯ʃeko i̯śar̄] -
Ondarroa albako isar albáko isar 1: [alβáko i̯śar̄] -
Ondarroa goixeko ixar goixéko íxar 1: [ɣoi̯ʃéko íʃar̄] -
Orio albako izar albáko izár 1: [alβáko i̯sár̄] -
Orio goizeko izar goizeko izar 2: [goi̯seko i̯sar̄] -
Orio goizizar góizízar 2: [gói̯sísar̄] -
Orozko gosixar gosíxar 1: [ɣośíʃar̄] -
Otxandio argi izar árgi ixer 1: [ár̄ɣi iʃer̄] -
Pagola goi izar goiizárra 1: [goi̯isár̄a] -
Pasaia albako izar álbako izár 1: [álβako i̯sár̄] -
Santa Grazi artizar artizárra 1: [ar̄tisár̄a] -
Sara argizar argizár 1: [ar̄ɣisár̄] -
Sohüta dendari izar dendái izára 2: [dendái̯ isára] -
Sondika gosixer gosíxer 1: [ɣośíʃer̄] -
Sondika egunsentiko ixer egunséntiko ixér 2: [eɣunśéntiko i̯ʃér̄] -
Suarbe iduzki izer idúzki izér 1: [iðúski isɛ́r̄] -
Suarbe goizeko izar goizéko izér 3: [goi̯séko i̯sɛ́r̄] -
Sunbilla argizar argízár 1: [ar̄ɣísár̄] -
Tolosa goizeko izar goizéko - izár 1: [goi̯séko isár̄] -
Uharte Garazi artizar artízar 1: [ar̄tísaR] -
Urdiñarbe artizar artizárra 1: [ar̄tisár̄a] -
Urretxu goizeko izar goizéko izár 1: [goi̯séko i̯sár̄] -
Ürrüstoi artüizar artüízar 1: [ar̄tyísar̄] -
Uztaritze arteizar artéizár 1: [aRtéisáR] -
Zeanuri benus bénus 1: [βénuś] -
Zeanuri goiseko isar goixeko isar 3: [ɣoi̯ʃeko i̯śar̄] -
Zeberio goiseko ixer goiseko íxer 2: [ɣoi̯śeko íʃer̄] -
Zegama argizar argízár 1: [ar̄ɣísár̄] -
Zilbeti goizeko izar goizéko izárra 1: [goi̯séko i̯sár̄a] -
Zilbeti goitzeku izar goitzéku izárrak 2: [goi̯tsékw isár̄ak] -
Zollo (Arrankudiaga) goxeko ixar góxeko ixar 2: [ɣóʃeko i̯ʃar̄] -
Zornotza goixeko ixar góixeko ixer 1: [ɣói̯ʃeko i̯ʃer̄] -
Zugarramurdi artizar artízarrá 1: [ar̄tísar̄á] -
 

229: abrigo del viento (al) / abri (à l'abri du vent) / wind shelter

 • Gaia: Eguraldia
 • Galdera (es): abrigo del viento (al)
 • Galdera (fr): abri (à l'abri du vent)
 • Galdera (en): wind shelter
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta beroki beróki 1: [βeróki] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta beroki tóki berókian 2: [tóki βerókian] -
Ahetze geriza aizégeíza 1: [ai̯séɣeísa] -
Aia babes aizébabéx 1: [ai̯séβaβéʃ] -
Aia axeeskutu aizé izkutú 1: [ai̯sé iskutú] -
Aldude aize estalgi aizéestalgí 1: [ai̯séeśtalɣí] -
Alkotz gerizue geréizue 1: [geréi̯sue] -
Alkotz gerizue gerízue 2: [gerísue] -
Altzai haizoble axólbe 1: [aʃólbe] -
Altzai haize ezkapa haizeezkapa 2: [hai̯seeskapa] -
Altzürükü haizoble azólbe 1: [asólbe] -
Altzürükü haize ezkapa aizíezkapá 2: [ai̯síeskapá ] -
Altzürükü haize ezkapa aiziai ezkapá 3: [ai̯sjai̯ eskapá] -
Altzürükü haize ezkapa áize gaxtúerr ezkapá 4: [ái̯se ɣaʃtúer̄ eskapá] -
Altzürükü haize ezkapa áize béltzai ezkapagi 5: [ái̯se βéltsai̯eskapaɣi] -
Altzürükü haize ezkapa héguai ezkapagi 6: [héɣwai̯ eskapaɣi] -
Amezketa babes aizébabés 1: [ai̯séβaβéś] -
Andoain babes babés 1: [baβéś] -
Aniz gerizue kereizú 1: [kerei̯sú] -
Aramaio axeeskutu axéeskutu 1: [aʃéeśkutu] -
Araotz (Oñati) axeeskutu aizéskutu 1: [ai̯séśkutu] -
Araotz (Oñati) aizegorde aizégorde 2: [ai̯séɣor̄ðe] -
Arbizu abrigu ábrigué 1: [áβriɣué] -
Arboti haizemalda pattárra 1: [pattár̄a] -
Arboti haizoble háizoblia 2: [hái̯soblia] -
Armendaritze haizemalda háizemálda 1: [hái̯semálda] -
Arnegi haizeitzal aizéitzalgún 1: [ai̯séi̯tsalɣún] -
Arnegi uspel uspél 2: [uśpél] -
Arnegi haizemalda haizémálda 2: [hai̯sémálda] -
Arrangoitze geriza áizegeríza 1: [ái̯seɣerísa] -
Arrasate axeeskutu aixéskutu 1: [ai̯ʃéśkutu] -
Arrazola (Atxondo) axeeskutu axéskutu 1: [aʃéśkutu] -
Arrieta axeeskutu eskútuúne 1: [eśkútuúne] -
Arroa (Zestoa) babes babés 1: [βaβéś] -
Arroa (Zestoa) aizegorde lékugordé 2: [lékuɣɔr̄ðé] -
Arroa (Zestoa) axeeskutu aizé izkutú 3: [ai̯sé iskutú] -
Arrueta haizemalda máldan 1: [máldan] -
Arrueta haizemalda háizemáldan 2: [hái̯semáldan] -
Asteasu babes bábés 1: [βáβéś] -
Ataun babes babés 1: [βaβéś] -
Ataun babes aizébabés 2: [ai̯séβaβéś] -
Azkaine geriza geiza 1: [geisa] -
Azkaine geriza geriza 2: [gerisa] -
Azkoitia axeeskutu aizéixkutú 1: [ai̯séi̯ʃkutú] -
Azpeitia axeeskutu aizé exkutú 1: [ai̯sé eʃkutú] -
Azpeitia babes baréx 2: [baréʃ] -
Baigorri haizemalda haizemalda 1: [hai̯semalda] -
Baigorri haizeitzal haizeitzalgune 2: [hai̯seitsalgune] -
Bakio axeeskutu eskútuna 1: [eśkútuna] -
Bardoze haizeitzal háitzitzalá 1: [hái̯tsitsalá] -
Bardoze haizemalda haizemálda 1: [hai̯semálda] -
Bardoze haizeportetik haizepórtetik 2: [hai̯sepórtetik] -
Barkoxe haizoble haxolbía 1: [haʃolbía] -
Bastida haizemalda málda 1: [málda] -
Beasain babes babés 1: aβéś] -
Behorlegi haizoble aizolbé 1: [ai̯solβé] -
Beizama babes aizébabés 1: [ai̯séβaβéś] -
Beizama axeeskutu aizézkutú 1: [ai̯séskutú] -
Bergara axebe aizébe 1: [ai̯séβe] -
Bergara aizegorde aizegórde 2: [ai̯seɣór̄ðe] -
Bergara axeeskutu aize ezkútu 3: [ai̯se eskútu] -
Bermeo axebe aixébe 1: [ai̯ʃéβe] -
Berriz aizegorde gordéleku 1: [gor̄ðéleku] -
Beruete axeeskutu aizéizkutú 1: [ai̯séi̯skutú] -
Beskoitze haizemalda áizemálda 1: [ái̯semálda] -
Bidarrai haizeitzal háizeitzál 1: [hái̯sei̯tsál] -
Bidarrai haizemalda háizemald 1: [hái̯semald] -
Bolibar axeoste axéosté 1: [aʃéośté] -
Bolibar axebe axébe 1: [aʃéβe] -
Busturia sokaire sokáire 1: [śokái̯re] -
Busturia axeeskutu eskútu 1: [eśkútu] -
Deba axebe aisébé 1: [ai̯śéβé ] -
Dima axeeskutu eskútu 1: [eśkútu] -
Domintxaine haizoble haizóble 1: [hai̯sóble] -
Donamaria girizi aizégirízin 1: [ai̯séɣirísiŋ] -
Donamaria aizekontra aizékóntran 2: [ai̯sékóntran] -
Donibane Lohizune geriza géiza 1: [géi̯sa] -
Donostia babes bábes 1: [báβeś] -
Dorrao / Torrano babes bábes 1: [báβeś] -
Eibar axebe aixébe 1: [ai̯ʃéβe] -
Eibar axeoste aixeóstian 2: [ai̯ʃeóśtian] -
Elantxobe sokaire sokáire 1: [śokái̯re] -
Elantxobe axebe aixébede 1: [ai̯ʃéβeðe] -
Elduain babes babés 1: [βaβéś] -
Elgoibar axebe aisébé 1: [ai̯śéβé] -
Elorrio axeeskutu aiséskutu 1: [ai̯śéśkutu] -
Erratzu gerizue jeizoguné 1: [xɛisoɣuné] -
Errezil babes aizébabés 1: [ai̯séβaβéś] -
Errezil axeeskutu aizéixkutú 2: [ai̯séi̯ʃkutú] -
Errezil axeeskutu aizéezkutú 3: [ai̯séeskutú] -
Errigoiti axeeskutu eskutuunéda 1: [eśkutuunéða] -
Eskiula haizoble haizólbe 1: [hai̯sólbe] -
Etxalar geriza gerízi 1: [gerísi] -
Etxaleku gerizue áizeízu 1: [ái̯seísu] -
Etxarri (Larraun) axeeskutu aizéizkutú 1: [ai̯séi̯skutú] -
Etxebarri axeeskutu axéskutu 1: [aʃé śkutu] -
Etxebarria axeoste axéosté 1: [aʃéośté] -
Etxebarria axeeskutu eskútu 1: [eśkútu] -
Eugi axeeskutu áizezkútua 1: [ái̯seskútwa] -
Ezkio-Itsaso abaro abáro 1: [aβáro] -
Ezkio-Itsaso babes babés 2: [βaβéś] -
Ezkurra geriza áizegizé 1: [ái̯seɣi sé] -
Ezkurra aizegorde áizegordegá 2: [ái̯seɣɔr̄ðeɣá] -
Ezterenzubi haizoble haizóble 1: [hai̯sóble] -
Ezterenzubi haizeitzal itzálgune 2: [itsálgune] -
Ezterenzubi haizeitzal háizeitzálgune 3: [hái̯seitsálgune] -
Gaintza babes aizébabés 1: [ai̯séβaβéś] -
Gamarte haizoble haizedóble 1: [hai̯seðóble] -
Gamiz-Fika axeeskutu axéeskútu 1: [aʃéeśkútu] -
Garrüze haizoble aizóble 1: [ai̯sóβle] -
Garrüze aizekontra aizékontre 2: [ai̯sékontrɛ] -
Getaria babes babex 1: [baβeʃ] -
Getxo axeeskutu eskútu 1: [eśkútu] -
Gizaburuaga axebe axébe 1: [aʃéβe] -
Goizueta girizi girízá 1: [girísá] -
Hazparne haizemalda málda 1: [málda] -
Hendaia geriza geíz 1: [ge ís] -
Hernani babes aizé baésa 1: [ai̯sé βaéśa] -
Hondarribia girizi giríziya 1: [girísiǰa] -
Hondarribia babes babéxa 2: [baβéʃa] -
Ibarruri (Muxika) axeeskutu aixéskutu 1: [ai̯ʃéśkutu] -
Igoa gerizue aizégizú 1: [ai̯séɣisú] -
Ikaztegieta babes babésa 1: [baβéśa] -
Irisarri haizemalda áizemaldá 1: [ái̯semaldá] -
Irisarri urkubi urkúbi 2: [uRkúβi] -
Itsasu haizen leior haizén leiórra 1: [hai̯sén lei̯ór̄a] -
Itsasu geriza háizegeríza 1: [hái̯seɣerísa] -
Itsasu haizemalda haizemálda 3: [hai̯semálda] -
Izturitze haizemalda málda 1: [málda] -
Izturitze haizemalda haizemálda 2: [hai̯semálda] -
Izturitze geriza geriza 3: [gerisa] -
Jaurrieta beroki berókialá 1: [berókjalá] -
Jutsi haizoble haizoble 1: [hai̯soble] -
Kortezubi axebe aixébere 1: [ai̯ʃéβere] -
Kortezubi axeeskutu aixéskutu 1: [ai̯ʃéśkutu] -
Landibarre haizemalda háizemaldá 1: [hái̯semaldá] -
Larrabetzu axeeskutu lékueskútu 1: [lékueśkútu] -
Larraine haizoble axolbeg´üne 1: [aʃolbeɣýne] -
Larraine haizoble axólbe 2: [aʃólbe] -
Larzabale haizoble haizóble 1: [hai̯sóble] -
Lasarte-Oria babes baésa 1: [baéśa] -
Lasarte-Oria babes aisebabes 3: [ai̯śeβaβeś] -
Laukiz axeeskutu eskútu 1: [eśkútu] -
Legazpi babes aizébabés 1: [ai̯séβaβéś] -
Legazpi aizegorde aizégordea 2: [ai̯séɣor̄ðea] -
Leintz Gatzaga axebe áxébe 1: [áʃéβe] -
Leintz Gatzaga axeeskutu axéeskutu 2: [aʃéeśkutu] -
Leioa axeeskutu eskutúleku 1: [eśkutúleku] -
Leitza aizegorde áizegordeka 1: [ái̯seɣɔr̄ðɛka] -
Leitza babes babés 2: [baβéś] -
Lekaroz gerizue kerizú 1: [kerisú] -
Lekeitio axebe aixépe 1: [ai̯ʃépe] -
Lemoa axeeskutu lekúeskútu 1: [lekúeśkútu] -
Lemoiz axeeskutu eskútu 1: [eśkútu] -
Lemoiz sokaire sokáire 2: [śokái̯re] -
Luzaide / Valcarlos haizeitzal aizéitzálgune 1: [ai̯séitsálɣune] -
Makea haizemalda málda 1: [málda] -
Makea gerizue kerízu 1: [kerísu] -
Mañaria axeeskutu aixéskutú 1: [ai̯ʃéśkutú] -
Mendaro axebe aisébe 1: [ai̯śéβe] -
Mendaro añube añúbe 2: [aɲúβe] -
Mendata axeeskutu axéskutu 1: [aʃéśkutu] -
Mezkiritz beroki berókie 1: [berókie] -
Mezkiritz xoko xókoa 2: [ʃókoa] -
Montori haizoble áxólbe 1: [áʃólbe] -
Mugerre haizemalda haizemalda 1: [hai̯semalda] -
Mugerre geriza geiza 2: [geisa] -
Mungia axeeskutu eskútu 1: [eśkútu] -
Oderitz axeeskutu aizéixkutú 1: [ai̯séʃkutú] -
Oiartzun girizi girízi 1: [girísi] -
Oiartzun babes babés 1: [baβéś] -
Oiartzun geriza gerízí 3: [ɣerísí] -
Oñati aizegorde aixégorde 1: [ai̯ʃéɣor̄ðe] -
Oñati axeeskutu aiséskutu 2: [ai̯śéśkutu] -
Ondarroa axebe axébe 1: [aʃéβe] -
Ondarroa axeoste axeóste 2: [aʃeóśte] -
Orexa babes babés 1: [baβéś] -
Orio babes bábex 1: [báβeʃ] -
Orio sarobe sarobé 4: [śaroβé] -
Orozko axeeskutu axeéskutu 1: [aʃeéśkutu] -
Otxandio axeeskutu éskutu 1: [éśkutu] -
Pagola haizoble haizólbe 1: [hai̯sólbe] -
Pasaia kalmeta kálmetá 1: [kálmetá] -
Santa Grazi haizoble axolbía 1: [aʃolbía] -
Sara geriza aizégerizá 1: [ai̯séɣerisá] -
Senpere geriza geíza 1: [geísa] -
Sohüta haizoble haxólbe 1: [haʃólbe] -
Sondika sokaire sokáire 1: [śokái̯re] -
Suarbe axeeskutu aizéizkútu 1: [ai̯séiskútu] -
Suarbe axebe aizépe 2: [ai̯sépe] -
Sunbilla girizi aizégirízi 1: [ai̯séɣirísi] -
Tolosa babes babés 1: [baβéś] -
Uharte Garazi haizeitzal haizéitzalgún 1: [hai̯séitsalɣún] -
Urdiain ezkupe ezkúpe 1: [eskúpe] -
Urdiñarbe haizoble axolbía 1: [aʃolbía] -
Urdiñarbe haiziai empha haiziái emphá 2: [hai̯sjái̯ emphá ] -
Urketa haizeitzal áizitzalián 1: [ái̯sitsalján] -
Urketa haizemalda háizemálda 2: [hái̯semálda] -
Urretxu babes babés 1: [βaβéś] -
Urretxu axeeskutu aizéizkutú 1: [ai̯séi̯skutú] -
Ürrüstoi haizoble axólbe 1: [aʃólbe] -
Uztaritze haizemalda málda 1: [málda] -
Uztaritze geriza geríza 1: [gerísa] -
Zaratamo axeeskutu aixeskútu 1: [ai̯ʃeśkútu] -
Zeanuri axeeskutu eskútu 1: [eśkútu] -
Zeberio axeeskutu eskútu 1: [eśkútu] -
Zeberio axeeskutu axéskutu 2: [aʃéśkutu] -
Zegama babes babés 1: [βaβéś] -
Zegama axeeskutu aizézkutú 1: [ai̯séskutú] -
Zollo (Arrankudiaga) axeeskutu éskutu 1: [éśkutu] -
Zornotza axeeskutu axéskutu 1: [aʃéśkutu] -
Zugarramurdi geriza aizé keríza 1: [ai̯sé kerísa] -
 

230: abrigo de la lluvia (al) / abri (à l'abri de la pluie) / rain shelter

 • Gaia: Eguraldia
 • Galdera (es): abrigo de la lluvia (al)
 • Galdera (fr): abri (à l'abri de la pluie)
 • Galdera (en): rain shelter
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta aterbe atérbe 1: [atér̄βe] -
Ahetze leior leiór 1: [lei̯óR] -
Ahetze geriza urigeríza 1: [uriɣerísa] -
Ahetze aterbe aterbé 2: [ateRβé] -
Aia aterpe aterpé 1: [atɛr̄pé] -
Aia legor leorpé 1: [leor̄pé] -
Aia babes babéx 2: [βaβéʃ] -
Aldude leior léior 1: [léi̯or̄] -
Aldude aterbe aterbé 1: [ater̄βé] -
Alkotz estalpe estálpe 1: [eśtálpe] -
Alkotz kubierto kubiérto 2: [kuβjér̄to] -
Altzai atherbü atherbü 1: [ather̄by] -
Altzürükü atherbe atherbé 1: [ather̄bé] -
Altzürükü atherbü athérbü 2: [athér̄by] -
Amezketa aterpe atérpé 1: [atɛ́r̄pɛ́] -
Andoain babes babés 1: [baβéś] -
Andoain aterpe áterpe 1: [átɛr̄pɛ] -
Andoain estalpe estálpe 2: [eśtálpe] -
Aniz legor legór 1: [leɣór̄] -
Aramaio aizpe áxpe 1: [áʃpe] -
Aramaio aterpe atérpe 2: [atér̄pe] -
Araotz (Oñati) aterpe atérpe 1: [atɛ́r̄pe] -
Araotz (Oñati) legor liórpe 2: [liór̄pe] -
Arbizu estalpe éstalpeá 1: [éśtalpeá] -
Arboti atherbe athérbe 1: [athér̄be] -
Arboti haizoble háizoblia 2: [hái̯soblia] -
Arboti kapena kápena 3: [kápena] -
Armendaritze aterbe atérbe 1: [atéRβe] -
Arnegi aterbe atérbe 1: [atér̄βe] -
Arnegi leior léihor 1: [léi̯hor̄] -
Arrangoitze aterbe atérbe 1: [atéRβe] -
Arrangoitze leior léior 2: [léi̯oR] -
Arrangoitze leior leiórpe 2: [lei̯óRpe] -
Arrangoitze geriza geríza 3: [ɣerísa] -
Arrasate arbolape arbólape 1: [ar̄βólape] -
Arrasate aterpe atérpe 2: [atér̄pe] -
Arrazola (Atxondo) aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Arrieta aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Arrieta eskutu eskútuúne 2: [eśkútuúne] -
Arroa (Zestoa) aterpe aterpé 1: [atɛr̄pé] -
Arroa (Zestoa) estalpe estalpé 1: [eśtalpé] -
Arroa (Zestoa) legor leorpé 2: [leor̄pé] -
Arrueta atherbe athérbe 1: [athér̄be] -
Arrueta eürimalda éürimáldan 2: [éy̯rimáldan] -
Asteasu aterpe aterpé 1: [atɛr̄pé] -
Ataun legor leorpé 1: [leor̄pé] -
Ataun legor leór 2: [leɔ́r̄] -
Azkaine geriza geiza 1: [geisa] -
Azkaine aterbe aterbe 1: [ater̄βe] -
Azkaine geriza geiz 2: [geis] -
Azkoitia aterpe atérpe 1: [atɛ́r̄pe] -
Azkoitia legor leórpe 2: [leɔ́r̄pe] -
Azpeitia aterpe atérpe 1: [atɛ́r̄pe] -
Azpeitia estalpe estálpe 1: [eśtálpe] -
Azpeitia legor leórpe 2: [leɔ́r̄pe] -
Baigorri aterbe euriaterbe 1: [eu̯riateRβe] -
Baigorri aterbe aterbe 2: [ateRβe] -
Bakio aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Bardoze atherbe athérbe 1: [athér̄be] -
Barkoxe atherbe athérbe 1: [athér̄be] -
Bastida atherbe athérbe 1: [athéRβe] -
Beasain aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Behorlegi aterbe aterbé 1: [ater̄βé] -
Beizama aterpe áterpé 1: [átɛr̄pé] -
Beizama legor léorpé 2: [léɔr̄pé] -
Bergara aterpe áterpe 1: [áter̄pe] -
Bergara estalpe estalpe 1: [eśtalpe] -
Bergara legor leórpe 2: [leór̄pe] -
Bermeo aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Berriz aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Beruete aterpe áterpé 1: [átɛr̄pé] -
Beskoitze aterbe atérbe 1: [atéRβe] -
Bidarrai leior léyor 1: [léǰor̄] -
Bidarrai aterbe aterbé 1: [ater̄βé] -
Bolibar aterpe atérpe 1: [atɛ́r̄pe] -
Bolibar estalpe estálpe 2: [eśtálpe] -
Bolibar eurioste euríosté 3: [eu̯ríośté] -
Busturia aterpe atertúleku 1: [ater̄túleku] -
Deba aterpe atérpe 1: [atɛ́r̄pe] -
Deba legor leórpe 1: [leɔ́r̄pe] -
Dima aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Dima estalpe estálpe 1: [eśtálpe] -
Dima legor leórpe 2: [leór̄pe] -
Domintxaine atherbü athérbü 1: [athér̄by] -
Donamaria estalpe estálpi/estálpe 1: [eśtálpẹ] -
Donamaria idor idór 2: [iðór̄] -
Donibane Lohizune geriza geizá 1: [geisá] -
Donibane Lohizune aterbe atérbe 2: [atéRβe] -
Donostia aterpe áterpe 1: [áter̄pe] -
Donostia estalpe estalpia 1: [eśtalpia] -
Donostia legor leórpe 2: [leór̄pe] -
Dorrao / Torrano estalpe estálpe 1: [eśtálpe] -
Eibar aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Elantxobe aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Elduain aterpe áterpé 1: [átɛr̄pé] -
Elgoibar estalpe estálpe 1: [eśtálpe ] -
Elorrio aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Erratzu aterpe aterpé 1: [atɛr̄pé] -
Erratzu legor léor 2: [lɛ́ɔr̄] -
Errezil legor leorpé 1: [leɔr̄pé] -
Errezil aterpe aterpé 1: [atɛr̄pé ] -
Errezil estalpe estalpé 2: [eśtalpé ] -
Errigoiti aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Errigoiti estalpe estálpa 1: [eśtálpa] -
Eskiula aterbe atérbe 1: [atér̄be] -
Etxalar idor ídor 1: [íðɔr̄] -
Etxalar geriza geríziyan 2: [ɣerísiǰan] -
Etxaleku idor ídorrá 1: [íðor̄á] -
Etxarri (Larraun) legor leór 1: [leɔ́r̄] -
Etxebarri aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Etxebarri estalpe estálpe 1: [eśtálpe] -
Etxebarri legor liórpe 2: [liór̄pe] -
Etxebarria aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Eugi legor legórra 1: [leɣór̄a] -
Ezkio-Itsaso legor léor 1: [léɔr̄] -
Ezkurra estalpe estalpé 1: [eśtalpé] -
Ezkurra aterpe aterpé 1: [atɛr̄pé] -
Ezterenzubi atherbe athérbe 1: [athér̄be] -
Ezterenzubi geriza gériza 1: [gérisa] -
Gaintza legor leór 1: [leɔ́r̄] -
Gaintza aizpe áizpe 2: [ái̯spe] -
Gamarte hegazpe hegázpian 1: [heɣáspjan] -
Gamarte atherbe athérbe 2: [athér̄be] -
Gamiz-Fika aterpe áterpe 1: [áter̄pe] -
Gamiz-Fika estalpe estálpe 1: [eśtálpe] -
Gamiz-Fika legor leórpe 2: [leór̄pe] -
Gamiz-Fika etxape etxápe 3: [etʃápe] -
Garrüze aterbe atérbe 1: [atér̄βø] -
Getaria geriza keréxea 1: [keréʃea] -
Getaria aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Getxo aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Gizaburuaga arbolape arbólape 1: [ar̄βólape] -
Gizaburuaga aterpe atérpe 2: [atér̄pe] -
Goizueta estalpe estalpé 1: [eśtalpɛ́] -
Goizueta aterpe atérpé 1: [atɛ́ r̄pɛ́] -
Goizueta estalpe estálpe 2: [eśtálpe] -
Hazparne aterbe atérbe 1: [atéRβe] -
Hendaia leior leiór 1: [lei̯óR] -
Hendaia geriza geíz 1: [ge ís] -
Hernani babes ebíbaésa 1: [eβíβaéśa] -
Hernani aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Hernani legor léorpia 2: [léor̄pia] -
Hondarribia geriza giríziya 1: [girísiǰa] -
Hondarribia aterpe aterpia 1: [ater̄pia] -
Hondarribia babes babésa 2: [baβéśa] -
Ibarruri (Muxika) exkape exkápe 1: [eʃkápe] -
Igoa aterpe áterpé 1: [átɛr̄pé] -
Igoa estalpe éstalpé 2: [éśtalpé] -
Ikaztegieta babes babés 1: [baβéś] -
Ikaztegieta aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Ikaztegieta legor leórra 2: [leór̄a] -
Irisarri aterbe áterbe 1: [áteRβe] -
Irisarri leior leihorrá 1: [lei̯hoRá] -
Itsasu leior leiórrean 1: [lei̯ór̄ean] -
Itsasu aterbe atérbe 1: [atɛ́r̄βe] -
Izturitze geriza geriza 1: [gerisa] -
Izturitze atherbe athérbe 2: [athér̄be] -
Jaurrieta aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Jutsi atherbe atherbe 1: [ather̄be] -
Kortezubi aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Landibarre aterbe atérbe 1: [atér̄βe] -
Larrabetzu legor líor 1: [líor̄] -
Larrabetzu aterpe áterpe 1: [áter̄pe] -
Larraine atherbü athérbü 1: [athér̄by] -
Larraine haizoble axólbe 2: [aʃólbe] -
Larzabale atherbe athérbe 1: [athér̄be] -
Lasarte-Oria estalpe estálpe 1: [eśtálpe] -
Laukiz aterpe áterpe 1: [áter̄pe] -
Legazpi babes babésa 1: [baβéśa] -
Legazpi eurigorde gordéa 2: [gor̄ðéa] -
Legazpi eurigorde eurígordea 3: [eu̯ríɣor̄ðea] -
Leintz Gatzaga aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Leioa aterpe atertúleku 1: [ater̄túleku] -
Leitza aterpe aterpé 1: [atɛr̄pé] -
Leitza estalpe estalpé 2: [eśtalpé] -
Lekaroz legor légor 1: [léɣɔr̄] -
Lekeitio aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Lemoa legor léor 1: [léor̄] -
Lemoiz eskutu eskútu 1: [eśkútu] -
Lemoiz aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Luzaide / Valcarlos aterbe atérbe 1: [atér̄βe] -
Makea aterbe atérbe 1: [atér̄βe] -
Makea leior leiorra 2: [lei̯or̄a] -
Mañaria aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Mendaro aterpe atérpe 1: [atɛ́r̄pe] -
Mendata eskutu eskútu 1: [eśkútu] -
Mendata aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Mezkiritz aterbe atérbe 1: [atér̄βe] -
Montori atherbü átherb´ü 1: [áther̄bý] -
Mugerre aterbe atérbe 1: [atér̄be] -
Mungia aterpe áterpe 1: [áter̄pe] -
Mungia estalpe estálpe 1: [eśtálpe] -
Oderitz aterpe aterpé 1: [atɛr̄pé] -
Oderitz legor léorpé 2: [léɔr̄pé] -
Oiartzun aterpe aterpé 1: [atɛr̄pé] -
Oiartzun legor leorpé 1: [lɛor̄pé] -
Oiartzun lezoi lezói 2: [lesói̯] -
Oñati aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Oñati estalpe estálpe 1: [eśtálpe] -
Oñati legor liórpe 2: [liór̄pe] -
Ondarroa aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Orexa estalpe éstalpé 1: [éśtalpé] -
Orio aterpe atérki 1: [atér̄ki] -
Orio estalpe estalpe 2: [eśtalpe] -
Orio legor leórpe 3: [leɔ́r̄pe] -
Orozko aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Orozko legor leór 1: [leór̄] -
Otxandio aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Pagola atherbe athérbe 1: [athér̄be] -
Pasaia aterpe aterpé 1: [ater̄pé] -
Santa Grazi atherbü athérbü 1: [athér̄by] -
Santa Grazi atherbe atherbé 2: [ather̄bé] -
Santa Grazi harpe harphe 3: [har̄phe] -
Santa Grazi estalpe estáupe 4: [eśtáu̯pe] -
Sara aterbe atérbé 1: [atér̄βé] -
Sara leior leiór 1: [lei̯ór̄] -
Senpere geriza geíza 1: [geísa] -
Senpere aterbe atérbe 1: [atéRβe] -
Sohüta atherbe athérbe 1: [athér̄be] -
Sondika tejabanape tejabánape 1: [texaβánape] -
Sondika legor leór 1: [leór̄] -
Sondika aterpe atérpe 2: [atér̄pe] -
Suarbe aterpe atérpe 1: [atɛ́r̄pe] -
Sunbilla idor idór 1: [iðór̄] -
Tolosa estalpe estalpé 1: [eśtalpé] -
Tolosa aterpe áterpé 1: [áter̄pé] -
Uharte Garazi aterbe áterbe 1: [áter̄βe] -
Urdiain legor líyor 1: [líǰor̄] -
Urdiñarbe atherbü athérbü 1: [athér̄by] -
Urketa atherbe athárbian 1: [atháRβjan] -
Urretxu legor leórpe 1: [leɔ́r̄pe] -
Urretxu aterpe aterpé 1: [atɛr̄pé] -
Ürrüstoi atherbe athérbe 1: [athér̄be] -
Uztaritze geriza geríza 1: [gerísa] -
Uztaritze aterbe atérbe 1: [atéRβe] -
Uztaritze leior léior 2: [léi̯oR] -
Zaratamo legor légor 1: [léɣor̄] -
Zaratamo aterpe atérpé 1: [atér̄pé] -
Zaratamo estalpe estálpe 2: [eśtálpe] -
Zeanuri legor légor 1: [léɣor̄] -
Zeberio legor léor 1: [léor̄] -
Zeberio aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Zegama aterpe aterpé 1: [atɛr̄pé] -
Zegama legor leorpé 1: [leor̄pé] -
Zegama estalpe estalpé 2: [eśtalpé] -
Zilbeti estalpe estálpe 1: [eśtálpe] -
Zollo (Arrankudiaga) legor líor 1: [líor̄] -
Zollo (Arrankudiaga) aterpe atérpe 2: [atér̄pe] -
Zornotza arbolape arbólape 1: [ar̄βólape] -
Zornotza aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Zornotza lugampe lugámpe 2: [luɣámpe] -
Zugarramurdi geriza úri keríza 1: [úri kerísa] -
Zugarramurdi leior léyorrá 2: [léǰor̄á] -
Zugarramurdi aterpe atérpeá 3: [atér̄peá] -
 

267: resbalar / glisser (perdre l'équilibre) / slip (to)

 • Gaia: Elurra eta hotza
 • Galdera (es): resbalar
 • Galdera (fr): glisser (perdre l'équilibre)
 • Galdera (en): slip (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta irristatu irrístratú 1: [ir̄íśtratú] -
Ahetze lerratu lerrátu 1: [leRátu] -
Aia txirristatu txírrixtatu 1: [tʃír̄iʃtatu] -
Aia labaindu labáindu 1: [laβái̯ndu] -
Aia irristatu írrixtatu 2: [ír̄iʃtatu] -
Aia zaplatu záplatu 3: [sáplatu] -
Aldude herrestatu erréstatú 1: [er̄éśtatú] -
Alkotz irristatu irríxtetú 1: [ir̄íʃtetú] -
Alkotz patinatu patínetú 2: [patínetú] -
Altzai lerratu lerrátü 1: [ler̄áty] -
Altzai herrestatu herrestatü 2: [her̄eśtaty] -
Altzai herrestatu herréstan ¡un 3: [her̄éśtan ʒun] -
Altzai larrutu lar´ütü 4: [lar̄ýty] -
Altzai meskabi izan meskábi 5: [meśkábi] -
Altzürükü lerratu lerrátü 1: [ler̄áty] -
Amezketa irristatu irríxtatu 1: [ir̄íʃtatu] -
Andoain irristatu írristatú 1: [ír̄iśtatú ] -
Andoain irristatu írrixtatú 2: [ír̄iʃtatú] -
Aniz irristatu irríxtetu 1: [ir̄íʃtetu] -
Aramaio labandu labándu 1: [laβándu] -
Aramaio irristatu irrístaratu 1: [ir̄íśtaratu] -
Araotz (Oñati) laban egin labán 1: [laβán] -
Arbizu irristatu irrixtétu 1: [ir̄iʃtétu] -
Arboti lerratu lerrátü 1: [ler̄áty] -
Armendaritze lerratu lérratu 1: [lér̄atu] -
Arnegi lerratu lerrátu 1: [ler̄átu] -
Arnegi terrestaka terréstaká 1: [ter̄éśtaká] -
Arrangoitze lerratu lerrátu 1: [leRátu] -
Arrasate korridu korrídu 1: [kor̄íðu] -
Arrasate irristatu irrístau 1: [ir̄íśtau̯] -
Arrasate laprast egin laprástu 2: [lapráśtu] -
Arrazola (Atxondo) laban egin labán eiñ 1: [laβán ei̯ɲ] -
Arrazola (Atxondo) laban egin labán in 2: [laβán in] -
Arrieta laban egin labán eiñ 1: [laβán ei̯ɲ] -
Arrieta laprast egin laprást eiñ 1: [lapráśt ei̯ɲ] -
Arroa (Zestoa) irristatu irristáu 1: [ir̄iśtáu̯] -
Arroa (Zestoa) labaindu labáindu 1: [laβái̯ndu] -
Arroa (Zestoa) irristatu irríxtau 2: [ir̄íʃtau̯] -
Arroa (Zestoa) irristatu irrístatu 3: [ir̄íśtatu] -
Arrueta lerratu lerrátü 1: [ler̄áty] -
Asteasu irristatu irríxtatú 1: [ir̄íʃtatú] -
Ataun irristatu irríxtatú 1: [ir̄íʃtatú] -
Ataun irristatu irrístatú 2: [ir̄íśtatú] -
Ataun irristatu irrístau 3: [ir̄íśtau̯] -
Azkaine lerratu lerratu 1: [leRatu] -
Azkaine txirristatu zirriztatu 5: [siRistatu] -
Azkoitia irristatu írristáu 1: [ír̄iśtáu̯] -
Azkoitia irrist egin írrist éñ 2: [ír̄iśt éɲ] -
Azkoitia irrist egin írrist éin 3: [ír̄iśt éi̯n] -
Azpeitia irristatu irríxtau 1: [ir̄íʃtau̯] -
Azpeitia irristatu irrístau 2: [ir̄íśtau̯] -
Baigorri lerratu leherratu 1: [leheRatu] -
Bakio laprast egin laprást eiñ 1: [lapráśt ei̯ɲ] -
Bakio laban egin labán eiñ 1: [laβán ei̯ɲ] -
Bardoze lerratu lérratu 1: [lér̄atu] -
Barkoxe lerratu lerrátü 1: [ler̄áty] -
Barkoxe meskabi izan meskabitü 1: [meśkaβity] -
Barkoxe larrutu lar´ütü 2: [lar̄ýty] -
Barkoxe meskabi izan meskábi 3: [meśkáβi] -
Bastida lerratu lerrátu 1: [leRátu] -
Beasain errixtatu érrixt eiñ 1: [ɛ́r̄iʃt eiɲ] -
Behorlegi lerratu lerrátu 1: [ler̄átu] -
Beizama irristatu irríxtatú 1: [ir̄íʃtatú] -
Bergara labandu labándu 1: [laβándu] -
Bergara irrist egin írrist egin 2: [ír̄iśt eɣin] -
Bermeo laban egin labán iñ 1: [laβán iɲ] -
Bermeo labandu labándu 2: [laβándu] -
Berriz laban egin labán eiñ 1: [laβán ei̯ɲ] -
Berriz laprast egin laprást eiñ 1: [lapráśt ei̯ɲ] -
Berriz arrastas arrástas 2: [ar̄áśtaś] -
Berriz tatarras tatarrás 2: [tatar̄áś] -
Beruete errixtatu erríxtáto 1: [ɛr̄íʃtá to] -
Beruete errixtatu érrixtaáto 2: [ɛ́r̄iʃtaáto] -
Beruete errixtatu erríxtatú 3: [er̄íʃta tú] -
Beskoitze lerratu lerrátu 1: [ler̄átu] -
Bidarrai lerratu lerratú 1: [ler̄atú] -
Bidarrai herrestatu erréstaká 1: [er̄éśtaká] -
Bolibar laban egin lában iñ 1: [láβan iɲ] -
Busturia laprast egin laprást egin 1: [lapráśt eɣin] -
Busturia narras etorri narrás etorri 2: [nar̄áś etor̄i] -
Deba labaindu labáindu 1: [laβái̯ndu] -
Deba irristatu irrístatú 1: [ir̄íśtatú] -
Deba txirristatu txirríxtáu 2: [tʃir̄íʃtáu̯] -
Deba irristatu írristáu 2: [ír̄iśtáu̯] -
Dima laban egin labán 1: [laβán] -
Dima laprast egin laprást in 5: [lapráśt in] -
Dima laban egin labán egín 6: [laβán eɣín] -
Domintxaine lerratu lerrátü 1: [ler̄áty] -
Donamaria irristatu irríxtetu 1: [ir̄íʃtətu] -
Donibane Lohizune lerratu lerrátu 1: [leRátu] -
Donibane Lohizune txirristatu zirriztátu 1: [siRistátu] -
Donostia irristatu irrístatu 1: [ir̄íśtatu] -
Donostia txirrist egin txirrist egin 2: [tʃir̄iśt eɣin] -
Donostia irristatu irríxtatu 3: [ir̄íʃtatu] -
Donostia irrist egin irríst egin 4: [ir̄íśt eɣin] -
Donostia labaindu lábain 5: [láβai̯n] -
Dorrao / Torrano irristatu írrixtetú 1: [ír̄iʃtetú] -
Eibar labandu labándu 1: [laβándu] -
Elantxobe laban egin labán ein 1: [laβán ei̯n] -
Elduain irristatu irríxtatú 1: [ir̄íʃta tú] -
Elgoibar labaindu labáindu 1: [laβái̯ndu] -
Elorrio laban egin labán eiñ 1: [laβán ei̯ɲ] -
Elorrio laprast egin larrapástaeiñ 2: [lar̄apáśta ei̯ɲ] -
Erratzu irristatu irrístetu 1: [ir̄íśtɛtu] -
Errezil irristatu irrístatu 1: [ir̄íśtatu] -
Errezil txirristatu txirrístatu 2: [tʃir̄íśtatu] -
Errezil labaindu labáindu 2: [laβái̯ndu] -
Errezil irristatu irríxtatu 3: [ir̄íʃtatu] -
Errigoiti laban egin labankada bát eiñ 1: [laβaŋkaða βát ei̯ɲ] -
Errigoiti laprast egin laprást eiñ 1: [lapráśt eɲ] -
Errigoiti laban egin labán 3: [laβán] -
Eskiula lerratu lerra 1: [ler̄a] -
Etxalar irristatu irríxtatú 1: [ir̄íʃtatú] -
Etxalar irristatu irríxtu 2: [ir̄íʃtu] -
Etxaleku irristatu írrixteátu 1: [ír̄iʃteátu] -
Etxarri (Larraun) irristatu írrixtátu 1: [ír̄iʃtátu] -
Etxebarri laban egin lában in 1: [láβan in] -
Etxebarri laprast egin laprást egin 1: [lapráśt eɣin] -
Etxebarri laprast egin laprásteu 2: [lapráśteu̯] -
Etxebarria laban egin lában in 1: [láβan in] -
Etxebarria irristatu irrístau 2: [ir̄íśtau̯] -
Eugi irristatu irríxtetú 1: [ir̄íʃtetú] -
Eugi irristatu irrístetú 2: [ir̄íśtetú] -
Ezkio-Itsaso irrist egin irríst éin 1: [ir̄íśt éi̯n] -
Ezkio-Itsaso irrist egin írrixt éin 2: [ír̄iʃt éi̯n] -
Ezkurra irristatu írrixtatú 1: [ír̄iʃtatú] -
Ezterenzubi lerratu lerrátu 1: [ler̄átu] -
Ezterenzubi txirristatu txirríxtatatu 1: [tʃir̄íʃtatatu] -
Gaintza irristatu irrístatú 1: [ir̄íśtatú] -
Gamarte lerratu leérratu 1: [leér̄atu] -
Gamarte txirristatu zirríztan 1: [sir̄ístan] -
Gamiz-Fika laprast egin laprást eiñ 1: [lapráśt ei̯ɲ] -
Gamiz-Fika txirrist egin txirríst 3: [tʃir̄íśt] -
Gamiz-Fika laban egin labán eiñ 5: [laβán ei̯ɲ] -
Garrüze lerratu lerratú 1: [lɛr̄atú] -
Getaria txirrist egin txirríst in 1: [tʃir̄íśt in] -
Getaria txirristu txirristu 2: [tʃir̄iśtu] -
Getaria labaindu labáindu 2: [laβái̯ndu] -
Getaria txirristatu txirrístatu 3: [tʃir̄íśtatu] -
Getaria irristatu irrístatu 4: [ir̄íśtatu] -
Getxo labandu labandú in 1: [laβandú in] -
Getxo labrast egin labrásta in 2: [laβráśta in] -
Gizaburuaga laban egin lában in 1: [láβan in] -
Goizueta irristatu írrixtú 1: [ír̄iʃtú] -
Goizueta irristatu irríxtatú/irríxtetú 2: [ir̄íʃtạtú] -
Hazparne lerratu lérratu 1: [lɛ́Ratu] -
Hazparne txirristatu zirríztatu 1: [siRístatu] -
Hendaia lerratu lerrátu 1: [leRátu] -
Hernani irristatu irríxtatu 1: [ir̄íʃtatu] -
Hernani txirristatu txirrístatu 1: [tʃir̄íśtatu] -
Hernani labaindu labaindu 2: [laβai̯ndu] -
Hondarribia irrist egin irrixta 1: [ir̄iʃta] -
Ibarruri (Muxika) laban egin lában eiñ 1: [láβan ei̯ɲ] -
Igoa irristatu írrixtatú 1: [ír̄iʃtatú] -
Igoa errixtatu érrixtátu 2: [ɛ́r̄iʃtá tu] -
Ikaztegieta errixtatu erríxtatu 1: [er̄íʃtatu] -
Irisarri lerratu lerrátu 1: [leRátu] -
Itsasu lerratu lerrátu 1: [ler̄átu] -
Itsasu meskabi izan meskaátu 1: [meśkaátu] -
Itsasu limburtu límburtu 3: [límbur̄tu] -
Izturitze lerratu lerratu 1: [ler̄atu] -
Jaurrieta resbalatu resbálatu 1: [r̄eźβálatu] -
Jutsi lerratu lerratu 1: [ler̄atu] -
Kortezubi laban egin labán ein 1: [laβán ei̯n] -
Kortezubi laprast egin laprást ein 1: [lapráśt ei̯n] -
Landibarre lerratu lérratu 1: [lér̄atu] -
Larrabetzu labandu labándu 1: [laβándu] -
Larrabetzu laprast egin lapras 1: [lapraś] -
Larrabetzu laban egin laban ín 2: [laβan ín] -
Larraine lerratu lerrátü 1: [ler̄áty] -
Larzabale lerratu lerrátu 1: [ler̄átu] -
Lasarte-Oria irristatu irrístatu 1: [ir̄íśtatu] -
Lasarte-Oria txirrist egin txirrís 2: [tʃir̄íś] -
Lasarte-Oria txirristatu txirrístatu 4: [tʃir̄íśtatu] -
Lasarte-Oria irrist egin írris 5: [ír̄iś] -
Lasarte-Oria irrist egin irrísta ein 6: [ir̄íśta ei̯n] -
Laukiz laprast egin laprástain 1: [lapráśtai̯n] -
Laukiz laban egin labán in 2: [laβán in] -
Laukiz labandu labándu 2: [laβándu] -
Legazpi txirrist egin txírrist eiñ 1: [tʃír̄iśt ei̯ɲ] -
Legazpi irrist egin irrist eiñ 2: [ir̄iśt ei̯ɲ] -
Legazpi labaindu labáindu in 3: [laβái̯ndu in] -
Legazpi labaindu labaiñ in 4: [labai̯ɲ in] -
Leintz Gatzaga labandu labándu 1: [laβándu] -
Leioa labandu labándu 1: [laβándu] -
Leioa laprast egin laprástau 2: [lapráśtau̯] -
Leitza irristatu irrístatú 1: [ir̄íśtatú] -
Lekaroz irristatu irristétu 1: [ir̄iśtɛ́tu] -
Lekeitio txirrist egin txirríst eiñ 1: [tʃir̄íśt ei̯ɲ] -
Lekeitio laprast egin laprastadía eiñ 1: [lapraśtaðía ei̯ɲ] -
Lemoa laban egin labán in 1: [laβán in] -
Lemoa laban egin labán ein 2: [laβán ei̯n] -
Lemoa laprast egin laprást in 4: [lapráśt in] -
Lemoa laprast egin laprást egín 5: [lapráśt eɣín] -
Lemoiz laban egin labán in 1: [laβán in] -
Lemoiz laprast egin laprást in 2: [lapráśt in] -
Lemoiz laprast egin laprást ein 3: [lapráśt ei̯n] -
Lemoiz laban egin labán ein 4: [laβán ei̯n] -
Luzaide / Valcarlos lerratu lérratu 1: [lér̄atu] -
Makea lerratu lerratú 1: [ler̄atú] -
Makea irristatu irrískatú 1: [ir̄íśkatú] -
Mañaria laban egin lában eiñ 1: [láβan ei̯ɲ] -
Mañaria laprast egin laprást 1: [lapráśt] -
Mendaro labaindu labáindu 1: [laβái̯ndu] -
Mendaro laban egin lában éin 2: [láβan éi̯n] -
Mendaro laban egin labáñ ín 3: [laβáɲ ín] -
Mendata laban egin labán iñ 1: [laβán iɲ] -
Mezkiritz irristatu irrixtétu 1: [ir̄iʃtétu] -
Mezkiritz irristatu irríxtu 2: [ir̄íʃtu] -
Montori lerratu lérratü 1: [lér̄aty] -
Mugerre lerratu lerrátu 1: [ler̄átu] -
Mungia laprast egin laprást ein 1: [lapráśt ei̯n] -
Mungia laban egin laban ein 3: [laβan ei̯n] -
Oderitz errixtatu erríxtatú 1: [ɛr̄íʃtatú] -
Oiartzun irristatu irríxtatú 1: [ir̄íʃtatú] -
Oñati labandu labándu 1: [laβándu] -
Oñati laprast egin laprátz in 4: [lapráts in] -
Oñati laprast egin laprast 5: [lapraśt] -
Ondarroa laban egin lában 1: [láβan] -
Ondarroa txirrist egin txírrist 2: [tʃír̄iśt] -
Ondarroa laprast egin láprast 3: [lápraśt] -
Orexa irristatu irríxtatú 1: [ir̄íʃtatú] -
Orio irrist egin irrist ein 1: [ir̄iśt ei̯n] -
Orio irristatu irrístatu 2: [ir̄íśtatu] -
Orio irrist egin írrist in 3: [ír̄iśt in] -
Orio txirristatu txirrístatu 4: [tʃir̄íśtatu] -
Orio labaindu labáindu 5: [laβái̯ndu] -
Otxandio labandu labándu 1: [laβándu] -
Pagola lerratu lerrátü 1: [ler̄áty] -
Pagola meskabi izan meskábi 3: [meśkáβi] -
Pasaia txirristatu txírrixtátú 1: [tʃír̄iʃtátú] -
Santa Grazi lerratu lerrátü 1: [ler̄áty] -
Sara herrestatu erréstaka 1: [er̄éśtaka] -
Senpere lerratu lerrátu 1: [leRátu] -
Senpere larrutu larrútu 1: [laRútu] -
Sohüta lerratu elhür lerráxkan 1: [elhyr ler̄áʃkan] -
Sohüta meskabi izan meskábi 1: [meśkáβi] -
Sohüta lerratu lerrátü 2: [ler̄áty] -
Sohüta larrutu lar´ütü 3: [lar̄ýty] -
Sondika labandu labándu 1: [laβándu] -
Sondika labrast egin labrástau 2: [laβráśtau̯] -
Suarbe irristatu irríxtetú 1: [ir̄íʃtetú] -
Sunbilla irristatu irríxtu 1: [ir̄íʃtu] -
Tolosa irristatu irríxtatú/erríxtatú 1: [ẹr̄íʃtatú] -
Uharte Garazi lerratu lerratú 1: [ler̄atú] -
Urdiain irristatu irríxtatú 1: [ir̄íʃtatú] -
Urdiñarbe lerratu lerrátü 1: [ler̄áty] -
Urketa lerratu lérratu 1: [léRatu] -
Urretxu irristatu irrístáu 1: [ir̄íśtáu̯] -
Urretxu txirristatu txirrístáu 2: [tʃir̄íśtáu̯] -
Urretxu irrist egin írrist éin 3: [ír̄iśt éi̯n] -
Urretxu irristatu irrístatú 4: [ir̄íśtatú] -
Urretxu labaindu labáindú 5: [laβái̯ndú] -
Urretxu laban egin lábañ éñ 6: [láβaɲ éɲ] -
Urretxu laban egin lábañ éin 7: [láβaɲ éi̯n] -
Ürrüstoi lerratu lerrátü 1: [ler̄áty] -
Uztaritze lerratu lerratú 1: [leRatú] -
Zaratamo labandu labándu 1: [laβándu] -
Zeanuri laprast egin laprástau 1: [lapráśtau̯] -
Zeanuri labandu labandú in 1: [laβandú in] -
Zeberio labandu labándu 1: [laβándu] -
Zeberio laprast egin laprást ein 2: [lapráśt ei̯n] -
Zegama irrist egin írrixt éñ 1: [ír̄iʃt éɲ] -
Zegama irrist egin írrixt éin 2: [ír̄iʃt éi̯n] -
Zilbeti irristatu irrixtétu 1: [ir̄iʃtétu] -
Zilbeti irristatu urristétu 2: [ur̄iśtétu] -
Zollo (Arrankudiaga) labandu labándu 1: [laβándu] -
Zollo (Arrankudiaga) laprast egin laprástau 2: [lapráśtau̯] -
Zollo (Arrankudiaga) laprast egin laprást ein 3: [lapráśt ei̯n] -
Zornotza laprast egin láprast ein 1: [lápraśt ei̯n] -
Zugarramurdi lerratu lérratú 1: [lér̄atú] -
Zugarramurdi patinatu patínatú 2: [patínatú] -
 

268: deslizarse / glisser (volontairement) / slide (to)

 • Gaia: Elurra eta hotza
 • Galdera (es): deslizarse
 • Galdera (fr): glisser (volontairement)
 • Galdera (en): slide (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Pagola l´ü¡aegin l´ü¡a egíten 1: [lýʒa eɣíten] -
 

296: año pasado (el) / l'année dernière / last year

 • Gaia: Denboraren zatiketa
 • Galdera (es): año pasado (el)
 • Galdera (fr): l'année dernière
 • Galdera (en): last year
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta fan den urte fán den úrtea 1: [fán den úr̄tea] -
Ahetze gan den urte gan den úrtian 1: [gan den úRtjan] -
Ahetze yaz yaz 2: [ǰas] -
Aia iazko urte iázko urté 1: [iáskou̯r̄té] -
Aia igezko urte iézko urté 2: [iéskou̯r̄té] -
Aia i(g)az íaz 3: [ías] -
Aia joan den urte jún dan urtén 4: [xún dan ur̄tén] -
Aldude yoan den urte yóan den úrtia 1: [ǰóan den úr̄tja] -
Aldude yaz yaz 1: [ǰas] -
Aldude pasa dan urte pasa den úrtea 2: [paśa ðen úr̄tea] -
Alkotz ddaz ddáz 1: [ddás] -
Alkotz yoan den urte ddoán dan urrteán 2: [ddoán dan ur̄teán] -
Alkotz yoan den urte yoan dén úrtean 3: [ǰoan dén úr̄tean] -
Alkotz yoan den urte ddoan den urrteán 4: [ddoan den ur̄teán] -
Altzai igan urthe igan urthéko 1: [iɣan ur̄théko] -
Altzürükü igan urthe ián urthín 1: [ján ur̄thín] -
Altzürükü igan urthe igán urthín 2: [iɣán ur̄thín] -
Amezketa aurreko urte áurrekourrtén 1: [áu̯r̄ekou̯r̄té:n] -
Amezketa i(g)es/z íéz 1: [íés] -
Amezketa joan den urte júntzan urrtén 2: [xúntsan ur̄té:n] -
Amezketa i(g)es/z íyéz 2: [íǰɛ́s] -
Andoain joan den urte jún dan urté 1: [xún ðan ur̄té] -
Andoain i(g)es/z íez 1: [íes] -
Aniz gan den urte goan dén urtian 1: [goan dén ur̄tian] -
Aniz yaz yáz 1: [ǰás] -
Aramaio fan den urte fuen sán urtíen 1: [fwen śán ur̄tíen] -
Aramaio i(g)es/z íges 2: [íɣeś] -
Araotz (Oñati) fan den urte fan dan urtía 1: [fan dan ur̄tía] -
Araotz (Oñati) igezko urte iesko urtía 2: [ieśkou̯r̄tía] -
Araotz (Oñati) i(g)es/z íes 3: [íeś] -
Arbizu joan den urte joán dan urtiá 1: [xoán dan ur̄tiá] -
Arbizu fan den urte fantzén urtián 2: [fantsén ur̄tiáŋ] -
Arboti xaz xáz 1: [ʃás] -
Arboti igan urthe ián urthian 2: [ján ur̄thjan] -
Armendaritze ddaz ddáz 1: [ddás] -
Arnegi yoan den urte yoan den urtián 1: [ǰoan den ur̄tján] -
Arnegi yaz yaz 2: [ǰas] -
Arrangoitze iazko urte iyazkó urtéa 1: [iǰaskó uRtéa] -
Arrangoitze yoan den urte yoan dén urtéa 1: [ǰoan dén uRtéa] -
Arrangoitze yaz yaz 2: [ǰas] -
Arrasate joan den urte joan dán urtíen 1: [xoan dán ur̄tíen] -
Arrasate i(g)es/z iés 1: [iéś] -
Arrasate joan den urte joan dán urtean 2: [xoan dán ur̄tean] -
Arrazola (Atxondo) i(g)es/z íges 1: [íɣeś] -
Arrieta pasa dan urte pasá án urtíe 1: [paśá án ur̄tíe] -
Arrieta i(g)es/z igés 2: [iɣéś] -
Arroa (Zestoa) i(g)es/z iéz 1: [iés] -
Arroa (Zestoa) lengo urte léngourté 2: [léŋgou̯r̄té] -
Arroa (Zestoa) joan den urte júndanurté 3: [xúndanur̄té] -
Arrueta xaz xáz 1: [ʃás] -
Asteasu lengo urte léngo urtíán 1: [léŋgo r̄tíán] -
Asteasu i(g)es/z íyez 1: [íǰes] -
Ataun joan den urte jún dan urteá 1: [xún dan ur̄teá] -
Azkaine yaz yaz 1: [ǰas] -
Azkaine gan den urte gan den urtian 2: [gan den ur̄tian] -
Azkoitia lengo urte léngo urtíe 1: [léŋgou̯r̄tíe] -
Azkoitia i(g)es/z íez 1: [íes] -
Azkoitia joan den urte jún den urtíe 2: [xún den ur̄tíe] -
Azkoitia pasa dan urte pasáu den urtíe 3: [paśáu̯ ðen ur̄tíe] -
Azpeitia lengo urte léngourtíe 1: [léŋgou̯r̄tíe] -
Azpeitia i(g)es/z íez 1: [íes] -
Baigorri i(g)az iaz 1: [jas] -
Bakio i(g)es/z igés 1: [iɣéś] -
Bardoze xaz xaz 1: [ʃas] -
Bardoze yoan den urte yuan den urthián 2: [ǰwan den urthján] -
Barkoxe igan urthe igán urthéko 1: [iɣán ur̄théko] -
Bastida yoan den urte yuan den urthian 1: [ǰwan den uRthian] -
Bastida i(g)az iaz 2: [jas] -
Beasain i(g)az íaz 1: [ías] -
Behorlegi yaz yáz 1: [ǰás] -
Behorlegi xaz xáz 2: [ʃás] -
Beizama lengo urte léngo urtén 1: [léŋgou̯r̄tén] -
Beizama i(g)es/z íyéz 1: [íǰés] -
Beizama joan den urte jún dan urtén 2: [xún dan ur̄tén] -
Bergara joan den urte joan zan urtían 1: [xoan san ur̄tían] -
Bergara i(g)es/z ígez 2: [íɣes] -
Bermeo pasa dan urte pasá dan urtíen 1: [paśá ðan ur̄tíen] -
Bermeo i(g)es/z igés 1: [iɣéś] -
Berriz igezko urte igésko urtíe 1: [iɣéśkou̯r̄tíe] -
Berriz igezko urte igésko urtíe 1: [iɣéśkou̯r̄tíe] -
Berriz lengo urte lengo urtíe 2: [leŋgou̯r̄tíe] -
Berriz pasa dan urte pásau den urtíen 3: [páśau̯ ðen ur̄tíen] -
Berriz i(g)es/z igés 4: [iɣéś] -
Beruete lengo urte léngo urtén 1: [léŋgou̯r̄tén] -
Beruete yoan den urte ddoán den urrtén 2: [ddoán den ur̄té:n] -
Beruete ddaz ddáz 3: [ddás] -
Beskoitze yoan den urte yoan den úrtia 1: [ǰoan den úRtja] -
Beskoitze xaz xaz 2: [ʃas] -
Beskoitze yaz yaz 3: [ǰas] -
Bidarrai yoan den urte yóan dén urtéan 1: [ǰóan dén ur̄téan] -
Bidarrai yaz yaz 1: [ǰas] -
Bolibar igezko urte iésko urtíen 1: [iéśkou̯r̄tíen] -
Bolibar i(g)es/z íes 2: [íeś] -
Busturia i(g)es/z igés 1: [iɣéś] -
Deba joan den urte júntzan úrte 1: [xúntsan úr̄te] -
Deba i(g)az íás 1: [íáś] -
Dima pasa dan urte pasau den urtéa 1: [paśau̯ ðen ur̄téa] -
Dima i(g)es/z igés 1: [iɣéś] -
Dima yoan den urte yóan dan urtéa 2: [ǰóan dan ur̄téa] -
Domintxaine xaz xaz 1: [ʃas] -
Donamaria yoan den urte yoán den urtían 1: [ǰoán den ur̄tían] -
Donamaria yaz yáz 1: [ǰás] -
Donibane Lohizune gan den urte gán den urtián 1: [gán den uRtján] -
Donostia joan den urte jóan dan urtían 1: [xóan dan ur̄tían] -
Donostia i(g)es/z iyéz 1: [iǰés] -
Donostia lengo urte lengo urtía 2: [leŋgo ur̄tía] -
Dorrao / Torrano fan den urte fán zan urtiá 1: [fán san ur̄tjá] -
Dorrao / Torrano fan den urte fán dan úrtia 3: [fán dan úr̄tja] -
Eibar aurreko urte áurreko urtían 1: [áu̯r̄ekou̯r̄tían] -
Eibar i(g)es/z igez 1: [iɣes] -
Eibar lengo urte léngo urtían 2: [léŋgou̯r̄tían] -
Elantxobe yoan den urte yún dan urtíen 1: [ǰún dan ur̄tíen] -
Elantxobe i(g)es/z igés 1: [iɣéś] -
Elduain lengo urte léngo úrtén 1: [léŋgo úr̄tén] -
Elduain i(g)az íaz 1: [ías] -
Elgoibar joan den urte juén dan urtían 1: [xuɛ́n dan ur̄tían] -
Elgoibar i(g)es/z igéz 2: [iɣés] -
Elorrio i(g)es/z igés 1: [iɣéś] -
Erratzu gan den urte gan den úrtian 1: [gan den úr̄tian] -
Erratzu ddaz ddáz 1: [ddás] -
Errezil lengo urte léngo urté 1: [léŋgou̯r̄té] -
Errezil i(g)es/z íez 1: [íes] -
Errezil pasa dan urte pasá dan urtía 2: [paśá ðan ur̄tía] -
Errezil joan den urte joántzan urtía 3: [xoántsan ur̄tía] -
Errigoiti lengo urte lengo úrte 1: [leŋgoúr̄te] -
Errigoiti i(g)es/z igés 1: [iɣéś] -
Errigoiti pasa dan urte pase dan úrté 2: [paśe ðan úr̄té] -
Eskiula igan urthe igan urthían 1: [iɣan ur̄thían] -
Etxalar yoan den urte yoán den urtían 1: [ǰoán den ur̄tían] -
Etxalar ddaz ddáz 1: [ddás] -
Etxaleku joan den urte joán den úrteá 1: [xoán den úr̄teá] -
Etxaleku joan den urte joán dan urteán 2: [xoán dan ur̄teán] -
Etxaleku joan den urte joán dan urteán 3: [xoán dan ur̄teán] -
Etxaleku joan den urte joán den urteán 4: [xoán den ur̄teán] -
Etxarri (Larraun) joan den urte joán den urrtí 1: [xoán den ur̄tí:] -
Etxarri (Larraun) joan den urte joán denurté 2: [xoán den ur̄té] -
Etxebarri igezko urte igésko urté 2: [iɣéśkou̯r̄té] -
Etxebarria joan den urte jún san urtíen 1: [xún śan ur̄tíen] -
Etxebarria i(g)es/z íges 2: [íɣeś] -
Etxebarria igezko urte igésko urtíen 3: [iɣéśkou̯r̄tíen] -
Eugi joan den urte joántzen úrtia 1: [xoántsen úr̄tja] -
Eugi joan den urte joán den úrtian 2: [xoán den úr̄tjan] -
Ezkio-Itsaso joan den urte jún dan urté 1: [xún dan ur̄té] -
Ezkio-Itsaso i(g)es/z íez 2: [íes] -
Ezkio-Itsaso igezko urte iézko urtén 3: [iéskou̯r̄tén] -
Ezkurra lengo urte lengó urteán 1: [leŋgóu̯r̄teán] -
Ezkurra ddaz ddáz 1: [ddás] -
Ezterenzubi i(g)az iaz 1: [jas] -
Ezterenzubi xaz xaz 2: [ʃas] -
Ezterenzubi yoan den urte yuán den urthián 3: [ǰwán den ur̄thján] -
Gaintza joan den urte joán den úrteán 1: [xoán den úr̄teán] -
Gaintza i(g)az íáz 1: [íás] -
Gamarte yoan den urte yuán den urthián 1: [ǰwán den ur̄thján] -
Gamarte yaz yaz 2: [ǰas] -
Gamiz-Fika pasa dan urte pasa dán urtéa 1: [paśa ðán ur̄téa] -
Gamiz-Fika i(g)es/z igés 1: [iɣéś] -
Garrüze xaz xáz 1: [ʃáz] -
Getaria lengo urte léngo urtía 1: [léŋgo ur̄tía] -
Getaria i(g)az ías 2: [íaś] -
Getaria joan den urte jún danurtían 3: [xún danur̄tíaŋ] -
Getxo pasa dan urte pasa dan urté 1: [paśa ðanur̄té] -
Getxo i(g)es/z iés 1: [iéś] -
Gizaburuaga i(g)es/z igés 1: [iɣéś] -
Goizueta lengo urte léngo urtén 1: [léŋgou̯r̄tén] -
Hazparne igan den urte yán den úrtia 1: [ǰán den úRtia] -
Hazparne xaz xáz 1: [ʃás] -
Hendaia gan den urte gan dén urtian 1: [gan dén uRtian] -
Hernani lengo urte léngo urtian 1: [léŋgo ur̄tian] -
Hernani i(g)az ígaz 1: [íɣas] -
Hernani joan den urte jóan dan urtían 2: [xóan dan ur̄tían] -
Hondarribia joan den urte joan den urtian 1: [xoan den ur̄tian] -
Ibarruri (Muxika) igezko urte i¡esko urtíen 1: [iʒeśkou̯r̄tíen] -
Igoa yoan den urte ddoán den úrrtín 2: [ddoán den úr̄tín] -
Igoa lengo urte léngo urté 3: [léŋgou̯r̄té] -
Ikaztegieta lengo urte léngo urtéa 1: [léŋgo ur̄téa] -
Ikaztegieta joan den urte jóantzan urtea 2: [xóantsan ur̄tea] -
Ikaztegieta i(g)az iáz 3: [iás] -
Ikaztegieta i(g)es/z iéz 4: [iés] -
Irisarri yoan den urte yoan dén úrtian 1: [ǰoan dén úRtjan] -
Irisarri yaz yaz 2: [ǰas] -
Itsasu yoan den urte yoan dén urtía 1: [ǰoan dén ur̄tía] -
Itsasu yaz yaz 1: [ǰas] -
Itsasu pasa dan urte pasátu dén úrtia 2: [paśátu ðén úr̄tja] -
Izturitze i(g)az iaz 1: [jas] -
Izturitze yoan den urte yuan den urthian 2: [ǰwan den ur̄thjan] -
Jaurrieta xaz xáz 1: [ʃás] -
Jutsi xaz xaz 1: [ʃas] -
Jutsi yoan den urte yoan den urtian 1: [ǰoan den ur̄tjan] -
Kortezubi i(g)es/z igés 1: [iɣéś] -
Landibarre yoan den urte yoán den urteán 1: [ǰoán den ur̄teán] -
Landibarre xaz xáz 1: [ʃás] -
Larrabetzu pasa dan urte pasau den urtía 1: [paśau̯ ðen ur̄tía] -
Larrabetzu i(g)es/z íges 2: [íɣeś] -
Larrabetzu lengo urte lengo urtía 3: [leŋgou̯r̄tía] -
Larraine igan urthe igan urthía 1: [iɣan ur̄thía] -
Larraine iragan urte igaran urthía 2: [iɣaran ur̄thía] -
Larraine igan den urte igan den urthía 3: [iɣan den ur̄thía] -
Larzabale xaz xaz 1: [ʃas] -
Larzabale igan urthe iian urthian 2: [ijan urthjan] -
Lasarte-Oria lengo urte léngo urtían 1: [léŋgo ur̄tían] -
Lasarte-Oria i(g)az iátz 1: [iáts] -
Lasarte-Oria i(g)az iáz 2: [iás] -
Laukiz pasa dan urte pasá dan urté 1: [paśá ðan ur̄té] -
Laukiz i(g)es/z iés 1: [iéś] -
Legazpi joan den urte júntzan urtéa 1: [xúntsan ur̄téa] -
Legazpi i(g)az ígaz 1: [íɣas] -
Legazpi aurreko urte aurreko urtéa 2: [au̯r̄eko ur̄téa] -
Leintz Gatzaga i(g)az ígas 1: [íɣaś] -
Leioa pasa dan urte pasá den urtéan 1: [paśá ðen ur̄téan] -
Leioa i(g)es/z igés 1: [iɣéś] -
Leitza lengo urte lengó urrtén 1: [leŋgó ur̄tén] -
Lekaroz gan den urte gan dén urtiá 1: [gan dén ur̄tjá] -
Lekaroz yaz yáz 1: [ǰás] -
Lekaroz gan den urte gan dén urtián 2: [gan dén ur̄tián] -
Lekeitio pasa dan urte pasá dan urtian 1: [paśá ðan ur̄tian] -
Lekeitio i(g)es/z igés 1: [iɣéś] -
Lemoa pasa dan urte pasaun urtéa 1: [paśau̯n ur̄téa] -
Lemoa igezko urte igeskó urte 1: [iɣeśkóu̯r̄te] -
Lemoa pasa dan urte pasau den úrte 2: [paśau̯ ðen úr̄te] -
Lemoiz i(g)es/z iés 1: [iéś] -
Luzaide / Valcarlos yoan den urte yoan den urtián 1: [ǰoan den ur̄tján] -
Luzaide / Valcarlos yaz yaz 2: [ǰas] -
Luzaide / Valcarlos gan den urte gan den urteko 3: [gan den ur̄teko] -
Makea yoan den urte yoanen úrtia 1: [ǰoanen úr̄tja] -
Makea yaz yaz 1: [ǰas] -
Makea iragan urte irágan úrtian 2: [iráɣan úr̄tian] -
Mañaria pasa dan urte pasa dan urtíe 1: [paśa ðan ur̄tíɛ] -
Mañaria i(g)es/z igés 1: [iɣéś] -
Mañaria lengo urte léngo urtíe 2: [léŋgo ur̄tíe] -
Mendaro i(g)es/z íes 1: [íeś] -
Mendaro joan den urte jún dan úrte 2: [xún dan úr̄te] -
Mendaro i(g)es/z ígés 2: [íɣéś] -
Mendata lengo urte lengo urtién 1: [leŋgou̯r̄tjén] -
Mendata i(g)es/z igés 1: [iɣéś] -
Mezkiritz joan den urte joan dén úrtia 1: [xoan dén úr̄tja] -
Montori igan urthe ígan urthéko 1: [íɣan urthéko] -
Mugerre xaz xaz 1: [ʃas] -
Mugerre yoan den urte yoan den urtian 2: [ǰoan den ur̄tian] -
Mungia pasa dan urte pasadán urtéa 1: [paśa ðán ur̄téa] -
Mungia i(g)es/z igés 2: [iɣéś] -
Oderitz joan den urte joán den urtín 1: [xoán den ur̄tín] -
Oiartzun lengo urte léngo urtían 1: [léŋgo ur̄tían] -
Oñati fan den urte fán dan urtíe 1: [fán dan ur̄tíɛ] -
Oñati i(g)es/z igéz 1: [iɣés] -
Oñati i(g)es/z íges 2: [íɣeś] -
Ondarroa pasa dan urte pásaun urtín 1: [páśau̯n ur̄tín] -
Ondarroa igezko urte igésko urtí 1: [iɣéśkou̯r̄tí] -
Ondarroa pasa dan urte pasa dán urtí 2: [paśa ðán ur̄tí] -
Orexa lengo urte léngo urteán 1: [léŋgou̯r̄teán] -
Orexa i(g)az ígaz 1: [íɣas] -
Orexa i(g)az íaz 2: [ías] -
Orio pasa dan urte pasa dan urtia 1: [paśa ðan ur̄tia] -
Orio joan den urte joan dan urtia 2: [xoan dan ur̄tia] -
Orozko igezko urte igésko urtean 1: [iɣéśkou̯r̄tean] -
Orozko i(g)es/z íges 1: [íɣeś] -
Otxandio pasa dan urte pasa dan urtíen 1: [paśa ðan ur̄tíen] -
Otxandio i(g)es/z igés 1: [iɣéś] -
Pagola igan urthe ián urthín 1: [ián ur̄thín] -
Pasaia joan den urte juán dan úrtíán 1: [xwán dan úr̄tíán] -
Santa Grazi igan urthe ian urthían 1: [ian ur̄thían] -
Sara gan den urte gan den urtéan 1: [gan den ur̄téan] -
Senpere gan den urte gan den úrtea 1: [gan den úRtea] -
Sohüta igan urthe igan urthin 1: [iɣan ur̄thin] -
Sondika aurreko urte árteko urteán 1: [ár̄tekou̯r̄teán] -
Sondika i(g)es/z igés 1: [iɣéś] -
Suarbe lengo urte léngo úrtia 1: [léŋgo úr̄tja] -
Suarbe yoan den urte ddoan den úrrtian 3: [ddoan den úr̄tjan] -
Sunbilla yoan den urte yoán den urtían 1: [ǰoán den ur̄tían] -
Sunbilla yaz yáz 1: [ǰás] -
Tolosa joan den urte joán dan urtián 1: [xoán dan ur̄tián] -
Tolosa i(g)es/z iyéz 1: [iǰés] -
Tolosa lengo urte léngourrtén 2: [léŋgou̯r̄té:n] -
Tolosa igezko urte iyésko urtén 2: [iǰéśkou̯r̄tén] -
Uharte Garazi yoan den urte yoan dén úrtian 1: [ǰoan dén úr̄tjan] -
Uharte Garazi yaz yaz 2: [ǰas] -
Urdiain fan den urte fán zan urtiá 1: [fán san ur̄tiá] -
Urdiñarbe igan urthe ígan urthín 1: [íɣan ur̄thín] -
Urketa xaz xaz 1: [ʃas] -
Urketa yoan den urte yuán den urtián 2: [ǰwán den uRtján] -
Urretxu igezko urte iézko urtía 1: [iésko ur̄tía] -
Urretxu joan den urte júntzan urtén 2: [xún tsan ur̄tén] -
Urretxu i(g)es/z íez 2: [íes] -
Urretxu joan den urte jún dan urté 3: [xún dan ur̄té] -
Ürrüstoi igan urthe igán urthián 1: [iɣán ur̄thján] -
Uztaritze yoan den urte yoan dén úrtia 1: [ǰoan dén úRtia] -
Uztaritze yaz yaz 1: [ǰas] -
Uztaritze iragan urte irágan urtéa 2: [iráɣan uRtéa] -
Zaratamo lengo urte léngo urtéán 1: [léŋgo ur̄téán] -
Zaratamo pasa dan urte pasáu den urtéán 2: [paśáu̯ ðen ur̄téán] -
Zaratamo i(g)es/z íges 3: [íɣeś] -
Zeanuri lengo urte lengo urtéan 1: [leŋgou̯r̄téan] -
Zeanuri i(g)es/z íges 1: [íɣeś] -
Zeanuri igezko urte igesko urtéan 2: [iɣeśkou̯r̄téan] -
Zeberio lengo urte lengo urtéan 1: [leŋgou̯r̄téan] -
Zegama i(g)az ígaz 1: [íɣas] -
Zegama joan den urte jún dan urté 2: [xún dan ur̄té] -
Zilbeti joan den urte joan den úrtean 1: [xoan den úr̄tean] -
Zollo (Arrankudiaga) lengo urte lengó urte 1: [leŋgóu̯r̄te] -
Zollo (Arrankudiaga) i(g)es/z íges 2: [íɣeś] -
Zornotza pasa dan urte pasadun urtíen 1: [paśaðun ur̄tíen] -
Zornotza lengo urte lengo urtíen 2: [leŋgou̯r̄tíen] -
Zornotza i(g)es/z íges 3: [íɣeś] -
Zugarramurdi gan den urte gan dán urtéa 1: [gan dán ur̄téa] -
 

298: próximo año (el) / l'année prochaine / next year

 • Gaia: Denboraren zatiketa
 • Galdera (es): próximo año (el)
 • Galdera (fr): l'année prochaine
 • Galdera (en): next year
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta eldu den urtean éldu den úrtea 1: [éldu ðen úr̄tea] -
Ahetze eldu den urtean eldu dén úrtian 1: [eldu ðén úRtjan] -
Aia datorren urtean datórren urté 1: [ðatɔ́r̄en ur̄té] -
Aia urrengo urtian urréngo urté 2: [ur̄éŋgou̯r̄té] -
Aldude heldu den urtian heldu dén úrtean 1: [heldu ðén úr̄tean] -
Alkotz eldu den urtean eldú den urteán 1: [eldú ðen ur̄teán] -
Altzai da(i)gün urthian dagün urthía 1: [daɣyn ur̄thía] -
Altzürükü da(i)gün urthian dágün urthín 1: [dáɣyn ur̄thín] -
Amezketa datorren urtean datórren urtéen 1: [datɔ́r̄en ur̄téen] -
Andoain urrungo urtean úrrungo urtía 1: [úr̄uŋgou̯r̄tía] -
Andoain datorren urtean datórren urté 3: [datór̄ɛn ur̄té] -
Aniz eldu den urtean eldu én urtián 1: [eldw én ur̄tján] -
Aramaio datorren urtean datórren urtíen 1: [datór̄en ur̄tíen] -
Araotz (Oñati) datorren urtean datórren urtía 1: [datór̄en ur̄tía] -
Arbizu eldu den urtean éldu an urtién 1: [éldwan ur̄tjén] -
Arboti heldu den urtian héldü den urthian 1: [héldy ðen ur̄thjan] -
Arboti beste urtian béste urthian 2: [béśte ur̄thjan] -
Armendaritze heldu den urtian héldu en urtián 1: [héldwɛn ur̄tján] -
Armendaritze da(i)gün urthian dáun urtian 1: [dán ur̄tjan] -
Arnegi heldu den urtian heldu én úrtian 1: [heldu én úr̄tjan] -
Arnegi heldu den urtian héldu dén úrtian 2: [héldu ðén úr̄tjan] -
Arrangoitze heldu den urtian heldu dén urtéa 1: [heldu ðén uRtéa] -
Arrasate datorren urtean datórren urtéan 1: [datór̄en ur̄téan] -
Arrazola (Atxondo) datorren urtean datorren urtíen 1: [dator̄en ur̄tíen] -
Arrieta datorren urtean datórren urtíe 1: [datór̄en ur̄tíe] -
Arroa (Zestoa) datorren urtean datórren urté 1: [ðatɔ́r̄ɛn ur̄té] -
Arrueta heldu den urtian héldü en urthián 1: [héldy en ur̄thján] -
Asteasu urrengo urtian úrrengo urtián 1: [úr̄eŋgou̯r̄tián] -
Ataun datorren urtean datórren urteá 1: [datɔ́r̄ɛn ur̄teá] -
Azkaine heldu den urtian heldu den urtia 1: [heldu ðen ur̄tia] -
Azkoitia datorren urtean datórren urtíe 1: [datɔ́r̄ɛn ur̄tíe] -
Azkoitia urrengo urtian úrrengo urtíe 2: [úr̄ɛŋgou̯r̄tíe] -
Azpeitia datorren urtean datórren urtíe 1: [datɔ́r̄ɛn ur̄tíe] -
Baigorri heldu den urtian heldu den urtean 1: [heldu ðen uRtean] -
Bakio datorren urtean datorren urtíen 1: [dator̄en ur̄tíen] -
Bardoze heldu den urtian héldu den urthián 1: [héldu ðen urthján] -
Bastida heldu den urtian heldu den urthian 1: [heldu ðen uRthian] -
Beasain urrungo urtean úrrungo urtéan 1: [úr̄uŋgor̄tɛ́an] -
Beasain urrungo urtean urrúngo urtéen 2: [ur̄úŋgou̯r̄téen] -
Behorlegi beste urtian beste úrtian 1: [beśte úr̄tjan] -
Beizama datorren urtean datórren urtén 1: [datɔ́r̄ɛn ur̄tén] -
Beizama urrungo urtean úrrungo urtén 2: [úr̄uŋgou̯r̄tén] -
Bergara datorren urtean datórren urtía 1: [datór̄en ur̄tía] -
Bermeo datorren urtean datórren urtíen 1: [datór̄en ur̄tíen] -
Berriz datorren urtean datórren urtíen 1: [datór̄en ur̄tíen] -
Beruete eldu den urtean eldó en urtén 1: [eldó en ur̄tén] -
Beruete eldu den urtean eldú en urtén 2: [eldu en ur̄tén] -
Beruete datorren urtean datórren urtén 3: [datɔ́r̄en ur̄tén] -
Beskoitze heldu den urtian heldu den úrtia 1: [heldu ðen úRtja] -
Bidarrai heldu den urtian héldu den úrtean 1: [héldu ðen úr̄tean] -
Bolibar datorren urtean datórren urtíen 1: [datɔ́r̄en ur̄tíen] -
Busturia datorren urtean datorren urtíen 1: [dator̄en ur̄tíen] -
Deba datorren urtean datórren urtíán 1: [datɔ́r̄ɛn ur̄tíán] -
Dima datorren urtean datorren urtéa 1: [dator̄en ur̄téa] -
Domintxaine da(i)gün urthian dáun urthián 1: [dáu̯n ur̄thján] -
Donamaria eldu den urtean eldún urtían 1: [eldún ur̄tían] -
Donibane Lohizune eldu den urtean éldu en urtián 1: [éldwenuRtján] -
Donostia datorren urtean datórren urtían 1: [datór̄en ur̄tían] -
Dorrao / Torrano eldu den urtean eldu án urtién 1: [ɛlduán ur̄tjén] -
Dorrao / Torrano datorren urtean datórren urtién 3: [datɔ́r̄ɛn ur̄tjén] -
Eibar datorren urtean datórren urtían 1: [datór̄en ur̄tían] -
Elantxobe datorren urtean datórren urtien 1: [datór̄en ur̄tien] -
Elduain datorren urtean datórren urtén 1: [datór̄en ur̄tén] -
Elgoibar datorren urtean datórren urtían 1: [datór̄en ur̄tían] -
Elorrio datorren urtean datórren urtían 1: [datór̄en ur̄tían] -
Erratzu eldu den urtean eldu den úrtian 1: [eldu ðen úr̄tjan] -
Errezil datorren urtean datórren urtía 1: [datɔ́r̄ɛn ur̄tía] -
Errezil urrengo urtian úrrengo urtía 2: [úr̄ɛŋgou̯r̄tía] -
Errigoiti datorren urtean datórren úrte 1: [ðatór̄en úr̄te] -
Eskiula da(i)gün urthian dagün urthían 1: [daɣynur̄thían] -
Etxalar eldu den urtean eldú den urtián 1: [eldú ðen ur̄tián] -
Etxaleku eldu den urtean éldun úrrteá 1: [éldu:n úr̄teá] -
Etxaleku datorren urtean dátorrén úrteá 2: [dátor̄én úr̄teá] -
Etxarri (Larraun) eldu den urtean eldú en urrtí 1: [eldú en ur̄tí:] -
Etxarri (Larraun) eldu den urtean eldú en úrté 2: [eldúen úr̄té] -
Etxebarri datorren urtean datórren urtía 1: [datór̄en ur̄tía] -
Etxebarria datorren urtean datórren urtíen 1: [datɔ́r̄ɛn ur̄tíen] -
Eugi eldu den urtean eldú den úrtia 1: [eldú ðen úr̄tja] -
Ezkio-Itsaso urrungo urtean úrrungo urtén 1: [úr̄uŋgou̯r̄tén] -
Ezkio-Itsaso datorren urtean datórren urtén 1: [datɔ́r̄ɛn ur̄tén] -
Ezkio-Itsaso urrengo urtian úrrengo urté 2: [úr̄ɛŋgou̯r̄té] -
Ezkurra eldu den urtean éldu en úrteán 1: [éldu en úr̄teán] -
Ezterenzubi heldu den urtian héldu den urthián 1: [héldu ðen ur̄thján] -
Gaintza datorren urtean datórren urtéán 1: [datɔ́r̄ɛn ur̄téán] -
Gaintza eldu den urtean eldó en urtéán 1: [ɛldóen ur̄téán] -
Gamarte heldu den urtian héldu en urthián 1: [héldu en ur̄thján] -
Gamiz-Fika datorren urtean datórren urtía 1: [datór̄en ur̄tía] -
Garrüze eldu den urtean élde en urtián 1: [éldø en ur̄tján] -
Getaria datorren urtean datórren urtían 1: [datór̄en ur̄tían] -
Getxo datorren urtean datorren urtén 1: [dator̄en ur̄tén] -
Gizaburuaga datorren urtean datorren úrte 1: [dator̄en úr̄te] -
Goizueta urrungo urtean úrrungo urtén 1: [úr̄uŋgor̄tén] -
Hazparne heldu den urtian héldu en úrtian 1: [héldu en úRtjan] -
Hendaia eldu den urtean eldu dén urtián 1: [eldu dén uRtián] -
Hernani datorren urtean datórren urtían 1: [datór̄en ur̄tían] -
Hondarribia datorren urtean datórren urtían 1: [datór̄en ur̄tían] -
Ibarruri (Muxika) datorren urtean datórren urtien 1: [datór̄en ur̄tien] -
Igoa eldu den urtean éldu en úrtín 1: [ɛ́ldu en úr̄tín] -
Ikaztegieta datorren urtean datórren urtéa 1: [datór̄en ur̄téa] -
Ikaztegieta urrungo urtean úrrungo urtéa 2: [úr̄uŋgo ur̄téa] -
Irisarri heldu den urtian heldu den úrtian 1: [heldu ðen úRtjan] -
Itsasu eldu den urtean eldu én úrtia 1: [eldwén úr̄tia] -
Itsasu eldu den urtean éldu dén úrtia 2: [éldu ðén úr̄tia] -
Izturitze heldu den urtian heldu den urthia 1: [heldu ðen ur̄thja] -
Izturitze beste urtian beste urthian 2: [beśte ur̄thjan] -
Jaurrieta xiten den urtean xitén den-úrteán 1: [ʃitén den-úr̄teán] -
Jutsi heldu den urtian heldu den urtian 1: [heldu ðen ur̄tjan] -
Jutsi beste urtian beste urtian 2: [beśte ur̄tjan] -
Kortezubi datorren urtean datorren urtíen 1: [dator̄en ur̄tíen] -
Landibarre heldu den urtian héldu den urthián 1: [héldu ðen ur̄thján] -
Landibarre beste urtian béste urthéan 2: [béśte ur̄théan] -
Larrabetzu datorren urtean datorren urtía 1: [dator̄eŋ ur̄tía] -
Larraine da(i)gün urthian dáigün urthían 1: [dái̯gyn ur̄thían] -
Larzabale heldu den urtian heldu den urthian 1: [heldu ðen urthjan] -
Larzabale da(i)gün urthian dágun urthián 1: [dáɣun urthján] -
Lasarte-Oria datorren urtean datórren urtéan 1: [datór̄en ur̄téan] -
Laukiz datorren urtean datorren urtén 2: [dator̄en ur̄tén] -
Legazpi datorren urtean datórren urtéa 1: [datór̄en ur̄téa] -
Leintz Gatzaga datorren urtean datórren urtíen 1: [datór̄en ur̄tíen] -
Leioa datorren urtean datorren urtén 1: [dator̄en ur̄tén] -
Leitza datorren urtean datorrén urtén 1: [datɔr̄ɛ́nur̄tén] -
Lekaroz datorren urtean datórren urteán 1: [datór̄en ur̄teán] -
Lekaroz eldu den urtean eldu dén urtiá 1: [eldu ðén ur̄tiá] -
Lekeitio datorren urtean datorren urtíen 1: [dator̄en ur̄tíen] -
Lemoa datorren urtean datorren úrte 1: [ðator̄en úr̄te] -
Lemoiz datorren urtean datórren urtén 1: [datór̄en ur̄tén] -
Luzaide / Valcarlos heldu den urtian héldu en úrtian 1: [héldwen úr̄tjan] -
Makea heldu den urtian héldu den urtían 1: [héldu ðen ur̄tían] -
Mañaria datorren urtean datorren urtíe 1: [dator̄en ur̄tíe] -
Mendaro datorren urtean datórren urtían 1: [datɔ́r̄ɛn ur̄tían] -
Mendata datorren urtean datorren urtién 1: [dator̄en ur̄tién] -
Mezkiritz eldu den urtean eldu én urtia 1: [eldwén ur̄tja] -
Montori da(i)gün urthian dágün urthían 1: [dáɣyn urthían] -
Mugerre heldu den urtian heldu den urtian 1: [heldu ðen ur̄tian] -
Mungia datorren urtean datórren urtéan 1: [datór̄en ur̄téan] -
Oderitz eldu den urtean éldu den úrtín 1: [éldu ðen úr̄tín] -
Oiartzun datorren urtean datórren urtían 1: [datór̄en ur̄tían] -
Oiartzun urrengo urtian úrrengo urtían 1: [úr̄eŋgo ur̄tían] -
Oñati datorren urtean datórren urtía 1: [datór̄en ur̄tía] -
Ondarroa datorren urtean datórren urtí 1: [datór̄en ur̄tí] -
Orexa datorren urtean datórren urtéán 1: [datɔ́r̄en ur̄téán] -
Orexa urrungo urtean urrúngo urtéangatík 2: [ur̄úŋgou̯r̄téaŋgatík] -
Orio datorren urtean datorren urten 1: [dator̄en ur̄ten] -
Orozko datorren urtean datórren urtéan 1: [datór̄en ur̄téan] -
Otxandio datorren urtean datórren urtien 1: [datór̄en ur̄tien] -
Pagola da(i)gün urthian dágün urthín 1: [dáɣyn ur̄thín] -
Pasaia datorren urtean dátorren úrtíán 1: [dátor̄en úr̄tíán] -
Pasaia urrengo urtian urréngo urtíán 2: [ur̄éŋgo ur̄tíán] -
Santa Grazi da(i)gün urthian daigün urthían 1: [dai̯gyn ur̄thían] -
Sara eldu den urtean eldu én urtéan 1: [eldu én ur̄téan] -
Senpere eldu den urtean eldu den úrtian 1: [eldu ðen úRtjan] -
Sohüta da(i)gün urthian dágün urthín 1: [dáɣyn ur̄thín] -
Sondika datorren urtean datorren urtéan 1: [dator̄en ur̄téan] -
Suarbe eldu den urtean eldú den urtián 1: [ɛldú ðen ur̄tján] -
Sunbilla eldu den urtean eldú un urtían 1: [eldú un ur̄tían] -
Tolosa urrengo urtian úrrengo urtián 1: [úr̄ɛŋgor̄tián] -
Uharte Garazi heldu den urtian heldu én úrtian 1: [heldwén úr̄tjan] -
Urdiain eldu den urtean éldu én urtiá 1: [élduén ur̄tiá] -
Urdiñarbe da(i)gün urthian dáigün urthín 1: [dái̯ɣyn ur̄thín] -
Urketa heldu den urtian héldu en urtian 1: [héldu en uRtjan] -
Urretxu datorren urtean datórren urté 1: [datɔ́r̄ɛn ur̄té] -
Ürrüstoi da(i)gün urthian dágün urthín 1: [dáɣyn ur̄thín] -
Uztaritze eldu den urtean eldú den urtéa 1: [eldú ðen uRtéa] -
Zaratamo datorren urtean datórren urtéán 1: [datór̄en ur̄téán] -
Zeanuri datorren urtean datorren urtéan 1: [dator̄en ur̄téan] -
Zeberio datorren urtean datorren urtéan 1: [dator̄en ur̄téan] -
Zegama urrengo urtian urréngo urtén 1: [ur̄ɛ́ŋgou̯r̄tén] -
Zegama datorren urtean datórren urtén 1: [datɔ́r̄ɛn ur̄tén] -
Zilbeti eldu den urtean éldu en úrtean 1: [éldwen úr̄tean] -
Zollo (Arrankudiaga) datorren urtean dátorren urte 1: [dátor̄en ur̄te] -
Zornotza datorren urtean datorren urtíen 1: [dator̄en ur̄tíen] -
Zugarramurdi beste urtian bertzé urteán 1: [ber̄tsé ur̄teán] -
 

339: enseguida / tout à l'heure / soon

 • Gaia: Eguna
 • Galdera (es): enseguida
 • Galdera (fr): tout à l'heure
 • Galdera (en): soon
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta segido segído 1: [śeɣíðo] -
Ahetze ixtantian istantárte 1: [iśtantár̄te] -
Ahetze sarri sarrí 1: [śaRí] -
Aia segituan séitun 1: [śéi̯tun] -
Aia lembailen lembállen 3: [lembáʎen] -
Aldude sarri sarrí 1: [śar̄í] -
Aldude ixtantian istántian 1: [iśtántjan] -
Alkotz segidan segíren 1: [śeɣíren] -
Altzai sarri sárri 1: [śár̄i] -
Altzai amíñi batem b'üian amíñi batem b´üian 3: [amíɲi βatem býjan] -
Altzürükü sarri sárri 1: [śár̄i] -
Amezketa segituan séittun 1: [śéi̯ttun] -
Amezketa beala beéla 2: [beɛ́la] -
Andoain azkar ázkar 1: [áskar̄] -
Andoain segituan séittun 3: [śéi̯ttun] -
Aniz agudo agúdo 1: [aɣúðo] -
Aniz segido segído 2: [śeɣíðo] -
Aniz beala bereála 3: [βereála] -
Aramaio belaxe berélaxe 1: [βerélaʃe] -
Aramaio laster lastér 1: [laśtér̄] -
Araotz (Oñati) segidan segídan 1: [śeɣíðan] -
Arbizu segituan séittubán 1: [śéittuβán] -
Arboti sarri sárri 1: [śár̄i] -
Armendaritze ixtampatem burian ixtám patem burián 1: [iʃtám patem burján] -
Armendaritze sarri sarrí 2: [śar̄í] -
Arnegi sarri saárri 1: [śaár̄i] -
Arrangoitze ixtantian ixtantárte 1: [iʃtantáRte] -
Arrangoitze sarri sarrí 1: [śaRí] -
Arrangoitze ixtantian istánteán 2: [iśtánteán] -
Arrasate segiduan segíduen 1: [śeɣíðuen] -
Arrasate bertan bertán 1: [ber̄tán] -
Arrasate laster lastér 2: [laśtér̄] -
Arrazola (Atxondo) ensegida ensegída 1: [enśeɣíða] -
Arrazola (Atxondo) oañtxe oñtxé 2: [oɲtʃé] -
Arrieta arin aríñ 1: [aríɲ] -
Arrieta beingoan beingóan 1: [bei̯ŋgóan] -
Arrieta laster láster 2: [láśter̄] -
Arroa (Zestoa) geroxeago geróxio 1: [geróʃjo] -
Arroa (Zestoa) lembailen lémbailen 2: [lémbai̯len] -
Arrueta sarri sárri 1: [śár̄i] -
Asteasu segituan seítun 1: [śeítun] -
Asteasu belaxe bélaxe 1: [bélaʃe] -
Ataun agudo agúro 1: [aɣúro] -
Ataun agudo áuro 2: [áu̯ro] -
Azkaine sarri sarri 1: [śaRi] -
Azkaine ixtampatem burian ixtampatem burian 2: [iʃtampatem burian] -
Azkoitia segituan séittun 1: [śéi̯ttun] -
Azkoitia laster láste 1: [láśte] -
Azkoitia belaxe bélaxé 2: [bélaʃé] -
Azpeitia segituan segítuén 1: [śeɣítuén] -
Azpeitia segituan segítun 2: [śeɣítun] -
Baigorri sarri sarri 1: [śaRi] -
Bakio ensegida ensegída 1: [enśeɣíða] -
Bakio laster laster 1: [laśter̄] -
Bardoze sarri sárri 1: [śár̄i] -
Barkoxe sarri sárri 2: [śár̄i] -
Bastida sarri sarri 1: [śaRi] -
Bastida ixtampatem burian istam batem burüan 2: [iśtam batem buryan] -
Beasain segituan séittun 1: [śéi̯ttun] -
Beasain belaxe bélaxe 1: [bélaʃe] -
Behorlegi sarri sárri 1: [śár̄i] -
Beizama segituan séittun 1: [śéi̯ttun] -
Beizama laster láixter 1: [láʃtɛr̄] -
Bergara segituan segitúan 1: [śeɣitúan] -
Bermeo momentuan moméntuen 1: [moméntuen] -
Bermeo laster lastér 1: [laśtér̄] -
Bermeo beingoan beingo batén 2: [βei̯ŋgo βatén] -
Berriz ensegida enségida 1: [enśéɣiða] -
Berriz laster laster 1: [laśter̄] -
Berriz arin aríñ 2: [aríɲ] -
Beruete segituan séittun 1: [śéi̯ttun] -
Beskoitze beehala beheála 1: [βeheála] -
Beskoitze beala beála 2: [beála] -
Beskoitze beehala beháala 3: [beháala] -
Bidarrai sarri sárri 1: [śár̄i] -
Bolibar segiduan segíduén 1: [śeɣíðuén] -
Bolibar ensegida enségida 1: [enśéɣiða] -
Bolibar laster lastér 3: [laśtér̄] -
Busturia laster lastér 1: [laśtér̄] -
Deba laster láste 1: [láśte] -
Deba laster láster 2: [láśtɛr̄] -
Deba segituan seítxuan 2: [śeítʃwan] -
Dima arin árin 1: [árin] -
Domintxaine sarri sárri 1: [śár̄i] -
Domintxaine geroxeago géroxago 2: [géroʃaɣo] -
Donamaria segidan segídan 1: [śeɣíðan] -
Donibane Lohizune ixtampatem burian ixtámpatem burúan 1: [iʃtámpatem burúan] -
Donibane Lohizune sarri sarrí 1: [śaRí] -
Donostia segituan segítun 1: [śeɣítun] -
Dorrao / Torrano beala béla 1: [béla] -
Dorrao / Torrano belaxe beléxe 2: [beléʃe] -
Dorrao / Torrano segiduan segíduen 3: [śeɣíðwen] -
Eibar laster lastér 1: [laśtér̄] -
Elantxobe laster lastér 1: [laśtér̄] -
Elduain segituan séittun 1: [śéi̯ttun] -
Elduain azkar ázkar 2: [áskar̄] -
Elduain laster láxter 2: [láʃtɛr̄] -
Elgoibar segituan segítxuán 1: [śeɣítʃuán] -
Elgoibar derrepente derrépente 2: [der̄épente] -
Elorrio segituan segíttuen 1: [śeɣíttwen] -
Elorrio laster lastér 1: [laśtér̄] -
Erratzu beala bíala 1: [βíala] -
Erratzu segido segído 2: [śeɣíðo] -
Errezil segituan séittun 1: [śéttun] -
Errigoiti ensegida entzégida 1: [entséɣiða] -
Errigoiti laster lastér 1: [laśtér̄] -
Errigoiti arin aimbét áriñen 2: [ai̯mbét áriɲen] -
Errigoiti beingoan beingoán 2: [bei̯ŋgoán] -
Errigoiti arin aríñ 3: [aríɲ] -
Eskiula sarri sárri 1: [śár̄i] -
Etxalar agudo agúdo 1: [aɣúðo] -
Etxalar ixtantian ixtánteko 2: [iʃtánteko] -
Etxalar segiduan segíduan 3: [śeɣíðuan] -
Etxalar ixtantian ixtántian 4: [iʃtántian] -
Etxaleku segidan ségidén 1: [śéɣiðén] -
Etxarri (Larraun) agudo áudo 1: [áu̯ðo] -
Etxarri (Larraun) agudo áuro 2: [áu̯ro] -
Etxarri (Larraun) segiduan segídoan 3: [śeɣíðoan] -
Etxarri (Larraun) segiduan seídoan 4: [śeíðoan] -
Etxebarri arin árin 1: [árin] -
Etxebarria laster lastér 1: [laśtɛ́r̄] -
Etxebarria arin arín 2: [arín] -
Eugi segido ségido 1: [śéɣiðo] -
Ezkio-Itsaso geroxeago geróxeon 1: [geróʃeon] -
Ezkurra segituan seittún 1: [śei̯ttún] -
Ezterenzubi sarri sárri 2: [śár̄i] -
Ezterenzubi búlta bátem búrian búlta bátem búrian 3: [búlta βátem búrjan] -
Gaintza belaxe bélaxé 1: [bélaʃé] -
Gaintza laster láxter 2: [láʃtɛr̄] -
Gaintza segituan séittun 3: [śéttun] -
Gamarte sarri sárri 1: [śá:r̄i] -
Gamiz-Fika ensegida enzegída 1: [enseɣíða] -
Garrüze sarri sarrí 1: [śar̄í] -
Getaria segituan séituan 1: [śéituan] -
Getaria laster laister 3: [lai̯śter̄] -
Getxo ensegida ensegída 1: [enśeɣíða] -
Getxo arin arin 2: [arin] -
Gizaburuaga ensegida ensegída 1: [enśeɣíða] -
Gizaburuaga laster lastér 1: [laśtér̄] -
Goizueta agudo áuro 1: [áu̯ro] -
Goizueta belaxe bélaxe 1: [bélaʃe] -
Goizueta laster laster 2: [laśtɛr̄] -
Hazparne ixtantian ixtántian 1: [iʃtántjan] -
Hendaia ixtantian ixtántian 1: [iʃtántjan] -
Hernani segituan séittun 1: [śéittun] -
Hondarribia agudo águro 1: [áɣuro] -
Ibarruri (Muxika) ensegida enségida 1: [enśéɣiða] -
Ibarruri (Muxika) laster lastér 1: [laśtér̄] -
Igoa segituan séittun 1: [śéi̯ttun] -
Ikaztegieta segituan segítun 1: [śeɣítun] -
Irisarri sarri sárri 1: [śáRi] -
Itsasu ixtantian istántian 1: [iśtántjan] -
Itsasu sarri sarrí 1: [śar̄í] -
Izturitze sarri sárri 1: [śár̄i] -
Izturitze geroxeago gioxó 2: [gioʃó:] -
Jaurrieta beala beríala 1: [beríala] -
Jutsi sarri sarri 1: [śar̄i] -
Kortezubi ensegida ensegída 1: [enśeɣíða] -
Kortezubi laster lastér 1: [laśtér̄] -
Landibarre sarri sarrí 1: [śar̄í] -
Larrabetzu ensegida ensegída 1: [enśeɣíða] -
Larrabetzu arin árin 2: [árin] -
Larraine sarri sárri 1: [śár̄i] -
Larzabale sarri sarri 1: [śar̄i] -
Lasarte-Oria belaxe bélaxe 1: [bélaʃe] -
Lasarte-Oria ondoren ondóren 1: [ondóren] -
Lasarte-Oria ondoren ondótik 2: [ondótik] -
Laukiz ensegida ensegída 1: [enśeɣíða] -
Legazpi segituan séittun 1: [śéittun] -
Legazpi azkar ázkar 2: [áskar̄] -
Legazpi bixkor bixkor 3: [biʃkor̄] -
Leintz Gatzaga segiduan segírun 1: [śeɣírun] -
Leintz Gatzaga laster lastér 1: [laśtér̄] -
Leintz Gatzaga oañtxe oñtxé 2: [oɲtʃé] -
Leioa beingoan béingoan 1: [béi̯ŋgoan] -
Leitza agudo águdo 1: [áɣuðo] -
Leitza lembailen lémbailen 2: [lémbai̯len] -
Lekaroz beala bela 1: [βela] -
Lekeitio oañtxe auñtxé 1: [au̯ɲtʃé] -
Lekeitio laster lastér 1: [laśtér̄] -
Lemoa ensegida ensegída 1: [enśeɣíða] -
Lemoiz ensegida ensegída 1: [enśeɣíða] -
Lemoiz laster lastér 1: [laśtér̄] -
Luzaide / Valcarlos beala beréalá 1: [βeréalá] -
Luzaide / Valcarlos ixtantian ixtántian 2: [iʃtántjan] -
Makea ixtantian istantían 1: [iśtantían] -
Makea sarri sarri 1: [śar̄i] -
Makea ixtampatem burian istám batem burían 2: [iśtám batem burían] -
Mañaria bixkor bixkór 1: [βiʃkór̄] -
Mañaria laster láster 2: [láśter̄] -
Mendaro agudo agúro 1: [aɣúro] -
Mendaro agudo áuro 2: [áu̯ro] -
Mendata laster láster 1: [láśter̄] -
Mezkiritz segido segído 1: [śeɣíðo] -
Montori sarri sárri 1: [śár̄i] -
Mugerre beehala beehala 1: [beehala] -
Mugerre sarri sarriarte 4: [śar̄iar̄te] -
Mungia ensegida ensegída 1: [enśeɣíða] -
Mungia arin arín 2: [arín] -
Oderitz agudo áudó 1: [áu̯ðó] -
Oiartzun segituan séittubán 1: [śéi̯ttuβán] -
Oiartzun belaxe berélaxe 1: [berélaʃe] -
Oiartzun azkar áxkar 2: [áʃkar̄] -
Oiartzun belaxe beréalaxé 2: [beréalaʃé] -
Oiartzun agudo áuro 3: [áu̯ro] -
Oiartzun laster láixtér 4: [lái̯ʃtɛ́r̄] -
Oñati beala beríala 1: [βeríala] -
Ondarroa arin arín 1: [arín] -
Orexa azkar azkár 1: [askár̄] -
Orexa agudo áuro 2: [áu̯ro] -
Orio segituan segitun 1: [śeɣitun] -
Orio segiduan segidun 2: [śeɣiðun] -
Orio segituan segitún 3: [śeɣitún] -
Orozko ensegida ensegída 1: [enśeɣíða] -
Orozko momentuan moméntuan 2: [moméntuan] -
Otxandio arin árin 1: [árin] -
Pagola sarri sárri 1: [śár̄i] -
Pagola ixtampatem burian ixtam pátem b´ürian 2: [iʃtam pátem býrjan] -
Pasaia agudo ágúró 1: [áɣúró] -
Pasaia oañtxe óañtxé 1: [óaɲtʃé] -
Pasaia beala bérialá 2: [bérjalá] -
Pasaia segituan séituán 2: [śéi̯tuán] -
Santa Grazi sarri sárri 1: [śár̄i] -
Sara geroxeago geróxo 1: [ɣeróʃo] -
Sara sarri zarrí 1: [sar̄í] -
Senpere ixtantian istántian 1: [iśtántjan] -
Senpere sarri sarrí 1: [śaRí] -
Sohüta sarri zárri 1: [sár̄i] -
Sondika ensegida ensegída 1: [enśeɣíða] -
Sondika laster laster 1: [laśter̄] -
Suarbe segidan segíden 1: [śeɣíðen] -
Suarbe segiduan segíduan 2: [śeɣíðwan] -
Sunbilla segiduan segídun 1: [śeɣíðun] -
Tolosa segituan séitxun 1: [śétʃun] -
Tolosa belaxe bélaxe 1: [bé:laʃe] -
Tolosa segituan segítun 2: [śeɣítun] -
Uharte Garazi ixtampatem burian ixtám patem búrian 1: [iʃtám patem búrian] -
Uharte Garazi ixtantian ixtántian 1: [iʃtántjan] -
Uharte Garazi beehala behála 2: [behála] -
Uharte Garazi sarri sarrí 2: [śar̄í] -
Urdiain ensegida ensegída 1: [enśeɣíða] -
Urdiñarbe sarri sárri 1: [śár̄i] -
Urketa beehala behála 1: [behála] -
Urretxu segituan séittun 1: [śéi̯ttun] -
Urretxu azkar ázkar 2: [áskar̄] -
Ürrüstoi sarri sárri 1: [śár̄i] -
Uztaritze ixtantian istánteán 1: [iśtánteán] -
Zaratamo arin aríñekétan 1: [aríɲekétan] -
Zaratamo ensegida enségidá 1: [enśéɣiðá] -
Zaratamo laster lastér 2: [laśtér̄] -
Zeanuri arin árin 1: [árin] -
Zeberio arin árin 1: [árin] -
Zegama segituan séitun 1: [śéi̯tun] -
Zilbeti beala biála 2: [biála] -
Zollo (Arrankudiaga) arin arín 1: [arín] -
Zornotza ensegida ensegída 1: [enśeɣíða] -
Zornotza laster lastér 1: [laśtér̄] -
Zugarramurdi beala béalá 1: [βéalá] -
 

342: año nuevo / le jour de l'an / New Year

 • Gaia: Urteko jaiegunak
 • Galdera (es): año nuevo
 • Galdera (fr): le jour de l'an
 • Galdera (en): New Year
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta urteberri urté berriá 1: [ur̄té βer̄iá] -
Ahetze urtats úrtats 1: [úRtatś] -
Ahetze urteberri úrtebérri 2: [úRteβéRi] -
Aldude urtats urtáts 1: [ur̄tátś] -
Alkotz urteberri úrte bérrie 1: [úr̄te βér̄ie] -
Altzai urthatse urthátse 1: [ur̄thátśe] -
Altzai urthatsegün urthátseg'üna 2: [ur̄thátśeɣýna] -
Altzürükü urthatse urthátse 1: [ur̄thátśe] -
Amezketa urteberri úrteberrí 1: [úr̄teβer̄í] -
Andoain urteberriegun úrteberríeuná 1: [úr̄teβɛr̄íená] -
Aniz urteberri urtebérri 1: [ur̄teβér̄i] -
Aramaio urtebarri urtébarri 1: [ur̄téβar̄i] -
Araotz (Oñati) urtebarri úrtebárri 1: [úr̄teβár̄i] -
Arbizu urteberri úrtebérri 1: [úr̄teβér̄i] -
Arboti urtheatse úrtheátse 1: [úr̄theátśe] -
Armendaritze urtats urtáts 1: [ur̄tátś] -
Arnegi urtats úrtats 1: [úr̄tatś] -
Arrangoitze urtats úrtats 1: [úRtatś] -
Arrangoitze urteberri úrteberrí 1: [úRteβeRí] -
Arrasate urtebarri urtébarri 1: [ur̄téβar̄i] -
Arrazola (Atxondo) urtebarri urtebárri 1: [ur̄teβár̄i] -
Arrieta urtebarri urtebárri 1: [ur̄teβár̄i] -
Arroa (Zestoa) urteberri urtéberrí 2: [ur̄téβɛr̄í] -
Arrueta urthatse urthátse 1: [ur̄thátśe] -
Asteasu urteberriegun úrteberrí euná 1: [úr̄teβer̄í eu̯ná] -
Asteasu urteberri úrteberrí 2: [úr̄teβer̄í] -
Ataun urteberri urteberrí 1: [ur̄teβɛr̄í] -
Azkaine urteberriegun urteerrieguna 1: [ur̄teeRieɣuna] -
Azkoitia urteberri urtéberrí 1: [ur̄téβɛr̄í] -
Azpeitia urteberri urtéberrí 1: [ur̄téβɛr̄í] -
Baigorri urthats urthats 1: [uRthatś] -
Bakio urtebarri urtebárri 1: [ur̄teβár̄i] -
Bardoze urtheatse urthéatse 1: [urthéatśe] -
Bardoze urthehatse urthéhatse 2: [urthéhatśe] -
Barkoxe urthats urtháts 1: [ur̄thátś] -
Bastida urthats úrthats 1: [úRthatś] -
Beasain urteberri úrteberrí 1: [úr̄teβɛr̄í] -
Behorlegi urtats urtáts 1: [ur̄tátś] -
Beizama urteberri úrteberrí 1: [úr̄teβɛr̄í] -
Bergara urtebarri urtébarri 1: [urtéβar̄i] -
Bermeo urtebarriegun urtebarriegún 1: [ur̄teβar̄jeɣún] -
Berriz urtebarri urtébarri 1: [ur̄téβar̄i] -
Beruete urteberri urtéberré 1: [ur̄téβer̄é] -
Beskoitze urtats úrtats 1: [úRtatś] -
Beskoitze urtats úrtats 2: [úr̄tatś] -
Bidarrai urtats urtáts 1: [ur̄tátś] -
Bolibar urtebarriegun urtébarriégun 1: [ur̄téβar̄jéɣun] -
Busturia urtebarri urtebárri 1: [ur̄teβár̄i] -
Deba urteberri úrteberrí 1: [úr̄teβɛr̄í] -
Dima urtebarri urtebárri 1: [ur̄teβár̄i] -
Domintxaine urthatse urthátse 1: [ur̄thátśe] -
Domintxaine urthats urtháts 2: [ur̄thátś] -
Donamaria urteberriegun urtéberri eguná 1: [ur̄téβɛr̄jeɣuná] -
Donibane Lohizune urtats úrtatseuná 1: [úRtatśeuná] -
Donibane Lohizune urtats urtáts 1: [uRtátś] -
Donibane Lohizune urteberri urtebérri 2: [uRteβéRi] -
Donostia urteberri úrteberri 1: [úr̄teβer̄i] -
Dorrao / Torrano urteberri úrtebérri 1: [úr̄teβɛ́r̄i] -
Eibar urtebarri urtébarri 1: [ur̄téβar̄i] -
Elantxobe urtebarri urtebárri 1: [ur̄teβár̄i] -
Elduain urteberriegun urtéberrieuné 1: [ur̄téβɛr̄ieuné] -
Elgoibar urteberri úrteberri 1: [úr̄teβɛr̄i] -
Elorrio urtebarri urtébarri 1: [ur̄téβar̄i] -
Erratzu urteberri urtéberri 1: [ur̄téβer̄i] -
Errigoiti urtebarri urtébarri 1: [ur̄téβar̄i] -
Eskiula urthats urthats 1: [ur̄thatś] -
Etxalar urteberriegun urtéberriegúna 1: [ur̄téβɛr̄ieɣúna] -
Etxaleku urteberri úrteberrí 1: [úr̄teβer̄í] -
Etxarri (Larraun) urteberriegun urtéberriéun 1: [ur̄téβer̄iéu̯n] -
Etxebarri urtebarri urtebárri 1: [ur̄teβár̄i] -
Etxebarria urtebarri urtébarrí 1: [ur̄téβar̄í] -
Eugi urteberri urtéberrí 1: [ur̄téβer̄í] -
Ezkio-Itsaso urteberri úrteberrí 1: [úr̄teβɛr̄í] -
Ezkurra urteberriegun úrteberríeuné 1: [úr̄teβɛr̄íené] -
Ezterenzubi urthats urtháts 1: [ur̄thátś] -
Gaintza urteberri urtéberrí 1: [ur̄téβɛr̄í] -
Gamarte urthats urtháts 1: [ur̄thátś] -
Gamiz-Fika urtebarri urtebárri 1: [ur̄teβár̄i] -
Garrüze urtheatse úrteatsé 1: [úr̄tɛatśǿ] -
Getaria urteberri urtéberri 1: [ur̄téβer̄i] -
Getxo urteberri urtebérri 1: [ur̄teβér̄i] -
Gizaburuaga urtebarri urtebárri 1: [ur̄teβár̄i] -
Goizueta urteberriegun úrtebérriéuna 1: [úr̄teβɛ́r̄iéu̯na] -
Hazparne urtats úrtats 1: [úRtatś] -
Hazparne urteberri úrteberri 1: [úRteβeRi] -
Hendaia urteberri úrteberrí 1: [úRtebeRí] -
Hernani urteberri urtéberri 1: [ur̄téβer̄i] -
Hondarribia urteberri urteberri 1: [ur̄teβer̄i] -
Ibarruri (Muxika) urtebarri urtebárri 1: [ur̄teβár̄i] -
Igoa urteberri úrteberrí 2: [úr̄teβɛr̄í] -
Ikaztegieta urteberri urtéberri 1: [ur̄téβer̄i] -
Irisarri urtats urtáts 1: [ur̄tátś] -
Itsasu urteberri urteberriá 1: [ur̄teβer̄iá] -
Itsasu urtats urtáts 2: [ur̄tátś] -
Izturitze urthats urtháts 1: [ur̄thátś] -
Jaurrieta urteberri úrteberrí 1: [úr̄teβer̄í] -
Jutsi urthats urtháts 1: [ur̄thátś] -
Kortezubi urtebarriegun urtibarriégun 1: [ur̄tiβar̄iéɣun] -
Landibarre urtats urtatsé 1: [ur̄tatśé] -
Larrabetzu urtebarri urtebárri 1: [ur̄teβár̄i] -
Larraine urthatsegün urtátseg'üna 2: [ur̄tátśeɣýna] -
Larzabale urthats urtháts 1: [urthátś] -
Lasarte-Oria urteberri úrteberrí 1: [úr̄teβer̄í] -
Laukiz urtebarri urtebárri 1: [ur̄teβár̄i] -
Legazpi urteberri urtéberri 1: [ur̄téβer̄i] -
Leintz Gatzaga urtebarri urtébarri 1: [ur̄téβar̄i] -
Leioa urtebarri urtebarrí 1: [ur̄teβar̄í] -
Leitza urteberriegun urteberríeuné 1: [ur̄teβɛr̄íené] -
Lekaroz urteberri urtebérri 1: [ur̄teβér̄i] -
Lekeitio urtebarri urtebárri 1: [ur̄teβár̄i] -
Lekeitio urtebarriegun urtebarriégun 2: [ur̄teβar̄iéɣun] -
Lemoa urtebarri urtebárri 1: [ur̄teβár̄i] -
Lemoiz urtebarri urtébarri 1: [ur̄téβar̄i] -
Luzaide / Valcarlos urteberri urtebérri 1: [ur̄teβér̄i] -
Luzaide / Valcarlos urtats urtáts 2: [ur̄tátś] -
Makea urtats úrtats 1: [úr̄tatś] -
Mañaria urteberri urtebérri 1: [ur̄teβér̄i] -
Mendaro urteberri urtéberrí 1: [ur̄téβɛr̄í] -
Mendata urtebarri urtebárri 1: [ur̄teβár̄i] -
Mezkiritz urteberri úrtebérri 1: [úr̄teβér̄i] -
Mezkiritz urteberriegun úrtebérrieúne 2: [úr̄teβér̄ieúne] -
Montori urthatse urthátse 1: [urthátśe] -
Mugerre urthats urthats 1: [ur̄thatś] -
Mungia urtebarri urtébarri 1: [ur̄téβar̄i] -
Oderitz urteberri úrteberrí 1: [úr̄teβɛr̄í] -
Oiartzun urteberri urtéberriyá 1: [ur̄téβɛr̄iǰá] -
Oñati urtebarri úrtebarrí 1: [úr̄teβar̄í] -
Ondarroa urtebarriegun urtébarri éun 1: [ur̄téβar̄i éun] -
Orexa urteberri urtéberrí 1: [ur̄téβer̄í] -
Orio urteberri urtéberrí 1: [ur̄téβer̄í] -
Orozko urteberri urtéberri 1: [ur̄téβer̄i] -
Otxandio urtebarri urtébarri 1: [ur̄téβar̄i] -
Pagola urthatse urtháse 1: [ur̄tháśe] -
Pasaia urteberri urtéberrí 1: [ur̄téβɛr̄í] -
Santa Grazi urtheberri urthebérri 1: [ur̄theβér̄i] -
Santa Grazi urthats urtháts 2: [ur̄thátś] -
Sara urteberriegun urtéberriégun 1: [ur̄téβer̄iéɣun] -
Senpere urteberri urtéberrí 1: [uRtéβeRí] -
Sohüta urthatse urthátse 1: [ur̄thátśe] -
Sondika urtebarri urtebarrí 1: [ur̄teβar̄í] -
Suarbe urteberri urtéberrí 1: [ur̄téβɛr̄í] -
Sunbilla urteberriegun urtéberrí egúna 1: [ur̄téβɛr̄íeɣúna] -
Tolosa urteberri urtéberrí 1: [ur̄téβer̄í] -
Uharte Garazi urtats úrtats 1: [úr̄tatś] -
Urdiain urteberri úrtebérri 1: [úr̄teβér̄i] -
Urdiñarbe urthatse urthátse 1: [ur̄thátśe] -
Urketa urthats urtháts 1: [uRthátś] -
Urretxu urteberri urtéberrí 1: [ur̄téβɛr̄í] -
Ürrüstoi urthatse urtháse 1: [ur̄tháśe] -
Ürrüstoi urthatse urthátse 2: [ur̄thátśe] -
Ürrüstoi urthehaste urtheháste 3: [ur̄theháśte] -
Uztaritze urtats urtáts 1: [uRtátś] -
Zaratamo urtebarri urtébarrí 1: [ur̄téβar̄í] -
Zeanuri urtebarri urtébarri 1: [ur̄téβar̄i] -
Zeberio urtebarri urtebárri 1: [ur̄teβár̄i] -
Zegama urteberri urtéberrí 1: [ur̄tébɛr̄í] -
Zegama urteberri urtéberrí 2: [ur̄téβɛr̄í] -
Zilbeti urteberri urtebérri 1: [ur̄teβér̄i] -
Zollo (Arrankudiaga) urtebarri urtébarri 1: [ur̄téβar̄i] -
Zornotza urtebarri urtebárri 1: [ur̄teβár̄i] -
Zugarramurdi urteberri urté berrí 1: [ur̄té βer̄í] -
 

627: (res) corniveleta / bête avec cornes droit vers l'avant / with the horns turned upward

 • Gaia: Etxabereak: behiak
 • Galdera (es): (res) corniveleta
 • Galdera (fr): bête avec cornes droit vers l'avant
 • Galdera (en): with the horns turned upward
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta altzin altzína 1: [altsína] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta altzin altzínera 2: [altsínera] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta zuzen xúxen 3: [ʃúʃen] -
Ahetze katxot katxóte 1: [katʃóte] -
Aia adartente aártenté 1: [aár̄tenté] -
Aldude adarxixto adarxixtó 1: [aðar̄ʃiʃtó] -
Aldude adarxut adarxút 2: [aðar̄ʃút] -
Alkotz adar goiti adárrag goittí 1: [aðár̄aɣ ɣoi̯ttí] -
Altzai adartxüt txüt 1: [tʃyt] -
Altzürükü adar goiti ádargóiti 1: [áðar̄gói̯ti] -
Amezketa adarsorrotz aártxorrótx 1: [aár̄tʃɔr̄ótʃ] -
Amezketa puntezorrotz puntézorrótz 2: [puntɛ́sɔr̄ɔ́ts] -
Andoain adarttente adártteñtté 1: [aðár̄tteɲtté ] -
Aniz adargora adárgorá 1: [aðárɣorá] -
Aniz adartente adártente 2: [aðártente] -
Aramaio adartente adártenta 1: [aðár̄tenta] -
Araotz (Oñati) adarsuti adársuti 1: [aðár̄śuti] -
Arbizu adarkada aurrera adárkadá áurrerá 1: [aðár̄kaðá áu̯r̄erá] -
Arboti huxet húxet 1: [húʃet] -
Armendaritze katzo kátzo 1: [kátso] -
Armendaritze adar goiti ádarragóiti 2: [áðar̄aɣói̯ti] -
Arnegi adarxixto adarxíxto 1: [aðar̄ʃíʃto] -
Arnegi adarxut adarxút 1: [aðar̄ʃút] -
Arrasate adarsuti adársuti 1: [aðár̄śuti] -
Arrazola (Atxondo) adar zuzen adársusen 1: [aðár̄śuśen] -
Arrieta adargora adárgora 1: [aðár̄ɣora] -
Arroa (Zestoa) adartente adártenté 1: [aðár̄tenté] -
Arrueta hüxet hü¡etá 1: [hyʒetá] -
Arrueta katxot katzotá 2: [katsotá] -
Asteasu adarttente adártteñtté 1: [aðár̄tteɲtté] -
Azkaine adarkatxo adarkatxó 1: [aðaRkatʃó] -
Azkoitia gora gorá 1: [gorá] -
Azkoitia adartente adártenté 1: [aðár̄tenté] -
Azpeitia adartente aártenté 1: [aár̄tenté] -
Baigorri katzo katzo 1: [katso] -
Baigorri katxo katxo 2: [katʃo] -
Bakio adargora adárgora 1: [aðár̄ɣora] -
Bardoze hüxet h´üxeta 1: [hýʃeta] -
Barkoxe adarraintxin adarraintxin 1: [aðar̄ai̯ntʃin] -
Barkoxe khülo kh´ülo 2: [khýlo] -
Barkoxe adartxüt adartzüt 3: [aðar̄tsyt] -
Bastida adarxut adartxúta 1: [aðaRtʃúta] -
Beasain adartxordo aártxordo 1: [aár̄tʃor̄ðo] -
Behorlegi zizto zízto 1: [sísto] -
Behorlegi katzo katzó 2: [katsó] -
Beizama adartxordo adártxordó 1: [aðár̄tʃor̄ðó] -
Bergara adartxuti adartxúti 1: [aðar̄tʃúti] -
Bermeo adargora adargóra 1: [aðar̄ɣóra] -
Beruete adarsarde aársardé 1: [aár̄śar̄ðé] -
Beruete adartente aártenté 1: [aár̄tenté] -
Beskoitze adarxut adárxút 1: [aðáRʃút] -
Bolibar txordo txórdo 1: [tʃór̄ðo] -
Bolibar adargora adárgóra 1: [aðár̄ɣóra] -
Busturia adarsorrotz adársorrotz 1: [aðár̄śor̄ots] -
Deba gora góra 1: [ɣóra] -
Deba gora góra 2: [góra] -
Domintxaine katxot katxót 1: [katʃót] -
Domintxaine adartxüt aartx´üt 2: [aar̄tʃýt] -
Domintxaine adar goiti aargóiti 3: [aar̄gói̯ti] -
Donamaria adartente adártente 1: [aðár̄tente] -
Donibane Lohizune adarxut adárxút 1: [aðáRʃút] -
Donostia adar zuzen adar zuzenak 1: [aðar̄ susenak] -
Dorrao / Torrano adartente ádarténte 1: [áðar̄ténte] -
Eibar adartente adártente 1: [aðár̄tente] -
Elantxobe adarrokerr adárrokerr 1: [aðár̄oker̄] -
Elduain adartxorrotx adártxorrótx 1: [aðár̄tʃor̄ótʃ] -
Elduain adarttente adártteñtté 1: [aðár̄tteɲtté] -
Elgoibar txordo txórdo 1: [tʃór̄ðo] -
Elorrio adargora adárgora 1: [aðár̄ɣora] -
Elorrio adartente adártente 2: [aðár̄tente] -
Erratzu adartente addárrtenté 1: [addár̄tenté] -
Erratzu katxo katxó 2: [katʃó] -
Errezil adartente adártenté 1: [aðár̄tenté] -
Errigoiti adargora adárgora 1: [aðár̄ɣora] -
Eskiula adartxüt adarrtx´üt 1: [aðar̄tʃýt] -
Eskiula adarzabal adarzábal 2: [aðar̄sáβal] -
Etxalar adarttente adarttéñtte 1: [aðar̄ttéɲtte] -
Etxaleku adarrak aurreattuna ádarrak áurreáttuná 1: [áðar̄ak áu̯r̄eáttuná] -
Etxarri (Larraun) adartente aártenté 1: [aár̄tenté] -
Etxebarri adarsorrotz adársorrotz 1: [aðár̄śor̄ots] -
Etxebarria adartxordo adár txórdo 1: [aðár̄ tʃór̄ðo] -
Eugi adarrak antzimbeide adárrak antzímbéide 1: [aðár̄ak antsímbéi̯ðe] -
Eugi antzin antzíne 2: [antsíne] -
Eugi goiti góitibéide 3: [gói̯tiβéi̯ðe] -
Eugi altzin altzínea 4: [altsínea] -
Eugi tente ténte 5: [ténte] -
Ezkio-Itsaso adartxuti adártxutí 1: [aðár̄tʃutí] -
Ezkurra adar zuzen adárzuzén 1: [adársusén] -
Ezkurra adarttente adárttenté 2: [aðár̄ttenté] -
Ezterenzubi zizto xixto 1: [ʃiʃto] -
Gaintza adartxuti aártxutí 3: [aár̄tʃutí] -
Garrüze sarde sárde 1: [śáRðe] -
Garrüze hüxet h´üxét 1: [hýʃét] -
Getaria adartente aártenté 1: [aár̄tenté] -
Getxo gallarda gallárda 1: [ɣaʎár̄ða] -
Gizaburuaga adargora adárgora 1: [aðár̄ɣora] -
Goizueta adarsarde adársardé 1: [aðár̄śar̄ðé] -
Goizueta adartente adártenté 1: [aðár̄tenté] -
Hazparne adarxut adártxút 1: [aðáRtʃút] -
Hondarribia adarrak zutik adarrak zutik 1: [aðar̄ak sutik] -
Hondarribia tente tente 2: [tente] -
Hondarribia zuzen zuzen 3: [susen] -
Ibarruri (Muxika) gallarda gallárda 1: [gaʎár̄ða] -
Ibarruri (Muxika) adargora adárgora 2: [aðár̄ɣora] -
Igoa adartente áartenté 1: [áar̄tenté] -
Ikaztegieta gora górabéida 1: [góraβéi̯ða] -
Ikaztegieta zutik zútik 1: [sútik] -
Irisarri adarxut adarxút 1: [aðaRʃút] -
Itsasu katzo kátzo 2: [kátso] -
Izturitze hüxet h´üxet 1: [hýʃet] -
Izturitze adarxut aartzút 1: [aar̄tsút] -
Izturitze katxo katxo 2: [katʃo] -
Jaurrieta altzin altzína 1: [altsína] -
Jutsi katxo khatxo 1: [khatʃo] -
Landibarre adarxut adárzuta 1: [aðár̄suta] -
Landibarre adarxut aárxutá 2: [aár̄ʃutá] -
Larrabetzu adarrartes adárrarrtes 1: [aðár̄ar̄teś] -
Larraine adarkhülo adarkh´ülo 1: [aðar̄khýlo] -
Larraine khülo kh´ülo 2: [khýlo] -
Larzabale adarxut adartxut 1: [aðartʃut] -
Larzabale katzo khátzo 2: [khátso] -
Lasarte-Oria adartente adártenté 2: [aðár̄tenté] -
Laukiz adargora adárgora 1: [aðár̄ɣora] -
Legazpi adartxordo adártxordó 1: [aðár̄tʃor̄ðó] -
Legazpi adartxuti adártxutie 2: [aðár̄tʃutie] -
Leintz Gatzaga adarsuti adársuti 1: [aðár̄śuti] -
Leioa adarpunta adárpunte 1: [aðár̄punte] -
Leitza adartente adártenté 1: [aðár̄tenté] -
Lekaroz tteñtte ttéñtte 1: [ttéɲttɛ:] -
Lekeitio adarbatu adarbátu 1: [aðar̄βátu] -
Lemoiz adarrartes adárrarrtes 1: [aðár̄ar̄teś] -
Luzaide / Valcarlos adarxut adárxut 1: [aðár̄ʃut] -
Makea uztarburu uztárburú 1: [ustár̄βurú] -
Mañaria adargora adárrakgóra 1: [aðár̄akɣóra] -
Mendaro adartente adártenté 1: [aðár̄tenté] -
Mendata adargora adárgora 1: [aðár̄ɣora] -
Mezkiritz adargora adár gorá 1: [aðár ɣorá] -
Mezkiritz adar altzin adár altzína 2: [aðár̄ altsína] -
Mugerre katzo katzo 1: [katso] -
Mungia adargora adargorá 1: [aðar̄ɣorá] -
Oderitz artente árrtenté 1: [á:r̄tenté] -
Oiartzun adartente adártente 1: [aðár̄tente] -
Oñati adarsuti adarsúti 1: [aðar̄śúti] -
Oñati adarrandi adarrándi 2: [aðar̄ándi] -
Ondarroa adargora adárgora 1: [aðár̄ɣora] -
Orexa adartente aárténte 1: [aár̄ténte] -
Orio adartente aártenté 1: [aár̄tenté] -
Orozko adargora adárgora 1: [aðár̄ɣora] -
Otxandio adarrartes adárrarrtes 1: [aðár̄ar̄teś] -
Pagola khülo kh´ülo 1: [khýlo] -
Pagola adartxüt adarrtx´üt 2: [aðar̄tʃýt] -
Pagola katxo kátxo 3: [kátʃo] -
Pasaia adarttente adárttenté 1: [aðár̄ttenté] -
Santa Grazi adartxüt tx´üta 1: [tʃýta] -
Santa Grazi adartxüt adárrak tz´üt 2: [aðár̄ak tsýt] -
Sara beiadarxut beíadarxúta 1: [beíaðar̄ʃúta] -
Sara beiadarxut beiadárxut 2: [βei̯aðáRʃut] -
Sara adarkatxo adarkátxuak 3: [aðar̄kátʃuak] -
Sara adarkatxo adarkátxo 4: [aðaRkátʃo] -
Senpere adarxut adartxút 1: [aðar̄tʃút] -
Sohüta adartxüt adarrtx´üt 1: [aðar̄tʃýt] -
Sohüta adarrakabantzü adárrakabántzü 2: [aðár̄akaβántsy] -
Sondika adarrartes adárrarrtes 1: [aðár̄ar̄teś] -
Suarbe adar zuzen adár zúzen 1: [aðár̄ súsen] -
Sunbilla adarkatxo adárkátxo 1: [aðár̄kátʃo] -
Uharte Garazi adarxut adártxut 2: [aðár̄tʃut] -
Urdiñarbe khülo kh´ülo 1: [khýlo] -
Urdiñarbe adarraitzin adarráitzin 2: [aðar̄ái̯tsin] -
Urdiñarbe adartxüt txüt 3: [tʃyt] -
Urdiñarbe adartxüt adartxüt 4: [aðar̄tʃyt] -
Urdiñarbe khülo kh´üllo 4: [khýʎo] -
Urketa goiti góiti 1: [gói̯ti] -
Urretxu adartxuti adárzutí 1: [aðár̄sutí] -
Ürrüstoi adarraitzin adarraintzína 1: [aðar̄ai̯ntsína] -
Ürrüstoi adartxüt adartz´üt 2: [aðar̄tsýt] -
Ürrüstoi huxet húxet 3: [húʃet] -
Uztaritze katxo kátxo 1: [kátʃo] -
Uztaritze adarkatxo adárkatxó 2: [aðáRkatʃó] -
Zaratamo adarrartes adárrarrtés 1: [aðár̄ar̄téś] -
Zaratamo adarsarde adársárda 1: [aðár̄śár̄ða] -
Zaratamo adar zuzen adársusén 2: [aðár̄śuśén] -
Zaratamo adargora adárgóra 3: [aðár̄ɣóra] -
Zeanuri adargora adárgora 1: [aðár̄ɣora] -
Zeberio adarrartes adarrárrtes 1: [aðar̄ár̄teś] -
Zeberio adarkurba adarkúrba 2: [aðar̄kúr̄βa] -
Zegama adartxuti adárzutí 1: [aðár̄sutí] -
Zilbeti adar altzin adár altzín 1: [aðár altsín] -
Zilbeti adartente ádar téntek 2: [áðar̄ téntek] -
Zollo (Arrankudiaga) adarrartes adárrarrtes 1: [aðár̄ar̄teś] -
Zollo (Arrankudiaga) adargora adárgora 2: [aðár̄ɣora] -
Zornotza adartxordo adártxordo 1: [aðár̄tʃor̄ðo] -
Zugarramurdi adar zuzen adár zúzen 1: [aðár súsen] -
Zugarramurdi adar goiti adár góiti 2: [aðár ɣói̯ti] -
 

628: (res) cornigacha / bête cornes revenant vers l'arrière / having the horns slightly turned downward

 • Gaia: Etxabereak: behiak
 • Galdera (es): (res) cornigacha
 • Galdera (fr): bête cornes revenant vers l'arrière
 • Galdera (en): having the horns slightly turned downward
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta makur mákur 1: [mákur] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta makur makúrxka 2: [makúrʃka] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta bildu bíldu 3: [bíldu] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta saeska saéska 4: [śaéśka] -
Ahetze arkamele arkaméle 1: [aRkaméle] -
Aia adarbildu aárbildú 1: [aár̄βildú] -
Aldude adarkakotz adarkákotz 1: [aðar̄kákots] -
Alkotz adarmakur adármakúrre 1: [aðár̄makúr̄e]