Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

159 emaitza cricket bilaketarentzat

10: grillo / grillon / cricket / (Gryllus campestris)

  • Gaia: Insektuak
  • Galdera (es): grillo
  • Galdera (fr): grillon
  • Galdera (en): cricket
  • Galdera (lat): Gryllus campestris
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta grillo gríllo 1: [gríʎo] -
Ahetze txirritx txirrítx 1: [tʃiRítʃ] -
Aia kirkil kirkíll 1: [kir̄kíʎ] -
Alkotz grillo gríllo 1: [gríʎo] -
Altzai kafar kafar 1: [kafar̄] -
Amezketa kirkil kirkíll 1: [kir̄kíʎ] -
Andoain kilker kilkér 1: [kilkɛ́r̄] -
Aniz gautxori gáutxori 1: [gáu̯tʃori] -
Aramaio txirribirri txirríbirri 1: [tʃir̄íβir̄i] -
Araotz (Oñati) labatxorri laátxorri 1: [laátʃor̄i] -
Arbizu kirkirra kirkirrá 1: [kir̄kir̄á] -
Arboti lürpeko har l´ürpeko harrá 2: [lýr̄peko har̄á] -
Armendaritze kriket krikri 1: [krikri] -
Armendaritze kriket krikét 2: [krikét] -
Armendaritze otte otté 3: [otté] -
Arnegi larrabotte lárrabotté 1: [lár̄aβotté] -
Arrangoitze ttirritta ttirrítta 3: [ttiRítta] -
Arrasate txirtxil txírtxil 1: [tʃír̄tʃil] -
Arrazola (Atxondo) txirritxirri txírritxirri 1: [tʃír̄itʃir̄i] -
Arrieta txirritxirri txirrítxirri 1: [tʃir̄ítʃir̄i] -
Arroa (Zestoa) kirkir kírker 1: [kír̄kɛr̄] -
Asteasu kirkirra kirkirrá 1: [kir̄kir̄á] -
Ataun kirkil kirkíll 1: [kir̄kíʎ] -
Azkaine tirrita tirrita 1: [tiRita] -
Azkoitia kilker kelkér 1: [kɛlkɛ́r̄] -
Azpeitia kirkir kirkér 1: [kir̄kɛ́r̄] -
Baigorri lankrusta lankrusta 1: [laŋkruśta] -
Baigorri xirrita xirrita 1: [ʃir̄ita] -
Baigorri lankrusta langusta 2: [laŋguśta] -
Baigorri ttirritta tturrutta 3: [ttuRutta] -
Baigorri ttirritta ttirritta 4: [ttir̄itta] -
Bakio girgilu girgíllu 1: [ɣir̄ɣíʎu] -
Bardoze ttirritta ttirritta 2: [ttir̄itta] -
Barkoxe gritx gritx 1: [gritʃ] -
Bastida kriket krikri 1: [krikri] -
Bastida ttirritta ttirrítta 2: [ttiRítta] -
Beasain kirkil kirkil 1: [kir̄kil] -
Behorlegi ottaka ottaká 1: [ottaká] -
Beizama kirkil kirkíll 1: [kir̄kíʎ] -
Bergara txirtxil txírtxill 1: [tʃír̄tʃiʎ] -
Bermeo grillo gríllo 1: [ɣríʎo] -
Berriz txirritxirri txírritxírri 1: [tʃír̄itʃír̄i] -
Beruete kirkil kírkill 1: [kír̄kiʎ] -
Beskoitze ttirritta ttirrítta 1: [ttiRítta] -
Bidarrai xirrita xirrítarrí 2: [ʃir̄ítar̄í] -
Bolibar kirkil kirkíll 1: [kir̄kíʎ] -
Busturia txirritxirri txirritxírri 1: [tʃir̄itʃír̄i] -
Deba kirkir kirkír 1: [kir̄kír̄] -
Dima txirritxirri txírritxírri 1: [tʃír̄itʃír̄i] -
Domintxaine grillo grillóna 1: [griʎóna] -
Domintxaine phintzetako phíntzetakua 2: [phíntsetakwa] -
Donamaria grillo gríllua 1: [gríʎua] -
Donibane Lohizune ttirritta ttirrítta 1: [ttiRítta] -
Donostia kilker kilkír 1: [kilkír̄] -
Dorrao / Torrano grillo gríllo 1: [ɣríʎo] -
Eibar txirtxil txirtxíll 1: [tʃir̄tʃíʎ] -
Elantxobe txirritxirri txirrítxirri 1: [tʃir̄ítʃir̄i] -
Elantxobe txirritx txirritxáldo 2: [tʃir̄itʃáldo] -
Elduain kirkirra kirkirré 1: [kir̄kir̄é] -
Elduain kirkirra kírkirre 2: [kír̄kir̄e] -
Elgoibar kirkir kirkér 1: [kir̄kér̄] -
Elorrio txirritxirri txirritxírri 1: [tʃir̄itʃír̄i] -
Elorrio kirkil kírkil 1: [kír̄kil] -
Erratzu tirrita tirríteri 1: [tir̄íteri] -
Errezil kirkil kírkill 1: [kír̄kiʎ] -
Errigoiti txirritxirri txirrítxirri 1: [tʃir̄ítʃir̄i] -
Eskiula girgixbeltx girgitx kantari 1: [gir̄gitʃ kant̤ari] -
Etxalar zirritz zirrítz 1: [sir̄íts] -
Etxaleku grillo grílloá 1: [gríʎoá] -
Etxarri (Larraun) kirkir kirkír 1: [kir̄kír̄] -
Etxebarri grillo gríllu 1: [ɣríʎu] -
Etxebarria kirkil kírkill 1: [kír̄kiʎ] -
Eugi txirrita txirríte 1: [tʃir̄íte] -
Ezkio-Itsaso kirkil kirkíll 1: [kir̄kíʎ] -
Ezkurra kirkir kirkír 1: [kir̄kír̄] -
Ezterenzubi otte otté 1: [otté] -
Gaintza txirritx txirríngilló 1: [tʃir̄íŋgiʎó] -
Gamiz-Fika grillo gríllu 1: [ɣríʎu] -
Gamiz-Fika kirrikirri kirríkirri 1: [kir̄íkir̄i] -
Gamiz-Fika girgilu girgíllu 2: [ɣir̄ɣíʎu] -
Garrüze kriket kriké 1: [kriké] -
Getaria kirkil kírkill 1: [kír̄kiʎ] -
Getxo grillo gríllu 1: [ɣr̄íʎu] -
Gizaburuaga girgilu girgíl 1: [ɣir̄ɣíl] -
Goizueta kirkirra kirkírrá/kerkírrá 1: [kẹr̄kír̄á] -
Goizueta kirkir kírkir 2: [kír̄kir̄] -
Hazparne tirrita tírrita 1: [tíRita] -
Hendaia kirkil kírkill 1: [kíRkiʎ] -
Hendaia ttirritta ttirrittá 2: [ttiRittá] -
Hernani kirkir kirkir 1: [kir̄kir̄] -
Hondarribia ttirritta ttirrítta 1: [ttir̄ítta] -
Ibarruri (Muxika) txirritxirri txirrítxirri 1: [tʃir̄ítʃir̄i] -
Igoa kirkil kírkillé 1: [kír̄kiʎé] -
Igoa kirkirra kírkirré 2: [kír̄kir̄ɛ́] -
Igoa kirkil kírkil 3: [kír̄kil] -
Igoa kirkil kirkíll 4: [kir̄kíʎ] -
Ikaztegieta kirkil kirkíll 1: [kir̄kíʎ] -
Itsasu txirrita txirríta 2: [tʃir̄íta] -
Izturitze ttintter ttintter 1: [ttintter̄] -
Jaurrieta grillo gríllo 1: [gríʎo] -
Jutsi otte otte 1: [otte] -
Kortezubi txirritxirri txirrítxirri 1: [tʃir̄ítʃir̄i] -
Landibarre otte otté 1: [otté] -
Larrabetzu txirtxirri txírtxirri 1: [tʃír̄tʃir̄i] -
Larraine girgixbeltx girgixbéltx 1: [gir̄giʃbéltʃ] -
Larzabale otte ótte 1: [ótte] -
Lasarte-Oria kirkirra kílkirra 1: [kílkir̄a] -
Laukiz grillo gríllu 1: [ɣríʎu] -
Legazpi kirkil kírkill 1: [kír̄kiʎ] -
Leintz Gatzaga txirtxil txírtxil 1: [tʃír̄tʃil] -
Leioa grillo gríllu 1: [gríʎu] -
Leitza kilker kilkér 1: [kilkɛ́r̄] -
Leitza kirkir kírkír 2: [kír̄kír̄] -
Lekaroz grillo gríllo 1: [gr̄íʎo] -
Lekeitio grillo gríllo 1: [ɣríʎo] -
Lemoa txirritxirri txírritxirri 1: [tʃír̄itʃir̄i] -
Lemoiz grillo gríllu 1: [ɣríʎu] -
Makea tirrita tirríta 1: [tir̄íta] -
Mañaria txirritxirri txirrítxirrí 1: [tʃir̄ítʃir̄í] -
Mendaro kilker kilkár 1: [kilkár̄] -
Mendata txirritxirri txirrítxirru 1: [tʃir̄ítʃir̄u] -
Mezkiritz grillo grílloá 1: [gríʎoá] -
Montori tzitzita tzitzíta 1: [tsitsíta] -
Mugerre ttirritta ttirrítta 1: [ttir̄ítta] -
Mungia grillo gríllu 1: [gríʎu] -
Oderitz txirtxirri txírtxirí 1: [tʃír̄tʃirí] -
Oiartzun kirkir kirkír 1: [kir̄kír̄] -
Oñati labatxorri labátxorri 1: [laβátʃor̄i] -
Ondarroa kirkil kírkill 1: [kír̄kiʎ] -
Orexa kirkil kirkíll 1: [kir̄kíʎ] -
Orio kirkir kirkir 1: [kir̄kir̄] -
Orozko girgilu gírgilleru 1: [ɣír̄ɣiʎeru] -
Orozko kirkil kirkíllu 2: [kir̄kíʎu] -
Otxandio txirtxirri txírtxir 1: [tʃír̄tʃir̄] -
Pagola otthe otthé 1: [otthé] -
Pagola kriket kriketa 2: [kriketa] -
Pasaia kirkir kirkír 1: [kir̄kír̄] -
Santa Grazi kükümar kükümár 2: [kykymár̄] -
Sara kirlixka kirlixká 1: [kir̄liʃká] -
Senpere tirrita tírrita 1: [tíRita] -
Sohüta gritx grisbéltx 1: [griśbéltʃ] -
Sondika grillo gríllu 1: [ɣríʎu] -
Suarbe belarmoxorro belármoxórro 1: [βelár̄moʃɔ́r̄ɔ] -
Suarbe txirritx txírriñ 1: [tʃír̄iɲ] -
Sunbilla grillo gríllo 1: [gríʎo] -
Tolosa kilker kilkér 1: [kilkɛ́r̄] -
Uharte Garazi ttirritta ttirrítt 1: [ttir̄ítt] -
Urdiain txitxilarro txitxilárro 1: [tʃitʃilár̄o] -
Urdiñarbe larrabotte llarhóte 1: [ʎar̄hóte] -
Urretxu kirkil kirkíll 1: [kir̄kíʎ] -
Uztaritze ttirritta ttirrítta 1: [ttiRítta] -
Zaratamo grillo gríllu 1: [gríʎu] -
Zeanuri txirritxirri txirritxírri 1: [tʃir̄itʃír̄i] -
Zeberio girgilu gírgillu 1: [ɣír̄ɣiʎu] -
Zegama kirkil kirkíll 1: [kir̄kíʎ] -
Zollo (Arrankudiaga) txitxirri txítxirri 1: [tʃítʃir̄i] -
Zornotza txirritxirri txirrítxirri 1: [tʃir̄ítʃir̄i] -
Zugarramurdi urtzi urtzí beltzá 1: [ur̄tsí βeltsá] -
Zugarramurdi urtzi urtzí 2: [ur̄tsí] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper