Euskararen Historia Soziala

Euskararen Historia Soziala - Liburutegiak: NA-04

NA-04: Nafarroako Unibertsitate Publikoa

Informazio orokorra

Katalogoa


 1. Abadia Ürrüstoi, Mme. Charles, 1959, Charlas sobre el País Vasco: la mujer y el niño, Zarautz: Itxaropena, Auñamendi 7.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04
  Gako-hitzak: Emakumea[k]; Haur literatura
 2. Abellán, J.L.; Apaolatza, X.; Askuntze Arrieta, J.A.; Urkizu, P., 2000, Memoria del exilio vasco: cultura, pensamiento y literatura de los escritores transterrados en 1939, Madril: Biblioteca Nueva.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04
  Gako-hitzak: Erbestea. Erbestealdiak
 3. Abril, J., 2002, Mariano Izeta (1915-2001), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 26.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Izeta, Mariano
 4. Actas del Primer Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos (1950, San Sebastián) (7 libk.), 1952, Zaragoza: Instituto de Estudios Pirenaicos.
  GI-01; GI-05; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Kongresuak (Pirinioak)
 5. Adiego, I.J. et.al. (ed.), 1993, Studia palaeohispanica et indogermanica J. Untermann ab amicis hispanicis oblata, Bartzelona: Universidad.
  GI-05; GI-19; AR-08; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Antzinatea; Paleohispania
 6. Aginagalde, F.B. (ed.), 1986-1988, Censo de Archivos del País Vasco (3 libk.), Donostia: Eusko Ikaskuntza.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Artxiboak; Errolda; Zentsua
 7. Agirre, J.M., 2005, Jean Marie Diharce "Iratzeder" (1920-2008), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 38.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Iratzeder [Xabier Diharce]
 8. Agirreazkuenaga Zigorraga, J., 1994, "A. Oihenarten Notitia utriusque Vasconiae : berrikuntza eta eragina euskal historiografian" in Oihenarten laugarren mendeurrena (1992), Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 8, 643-651.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Oihenart, Arnaud
 9. Agirreazkuenaga Zigorraga, J., 1998, Manu Ziarsolo "Abeletxe" (1902-1987): "Eguna", Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 11/4.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Abeletxe [Manu  Ziarsolo]
 10. Agirreazkuenaga Zigorraga, J., 2003, Diversidad y convivencia lingüística : dimensión europea, nacional y claves jurídicas para la normalización del euskara, Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-04
  Gako-hitzak: Zuzenbidea
 11. Agirrebaltzategi, P., 1978, "Ikuspegi antropologikoa / Perspectiva antropológica" in Euskararen liburu zuria / El libro blanco del euskara, Bilbo: Euskaltzaindia, 51-77 [gazt. 55-78].
  Testua ikusteko
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-03; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Antropologia; Hizkuntza
 12. Agirrebaltzategi, P., 1998, "Euskararen aldeko mugimendu sozialen zeregina etorkizunean" in Intxausti, J. (ed.) Hizkuntzen aldeko mugimendu sozialak. Donostiako Udako XII. Ikastaroak (1993), [Bilbo]: UPV-EHU, 185-210.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Mugimendu sozialak
 13. Agirrebaltzategi, P., 2007, Eujenio Agirretxe (1920-2005), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 48/2.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Agirretxe, Eujenio
 14. Agud Querol, M.; Tovar, A., 1989-1995, Diccionario etimológico vasco (7 libk.), Donostia: Diputación Foral de Guipúzcoa, ASJU Gehigarriak 13, 19, 24, 26, 30, 33, 37.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Etimologia (hiztegia)
 15. Aintziart, P., 2003, Etienne Salaberri (1903-1981), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 32.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Salaberri, Etienne
 16. Aitzol, 1986 [1935], La democracia en Euzkadi. Lucha de idiomas en Euzkadi y en Europa, Donostia: Erein, Idazlan guztiak 2.
  GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Europa; Jazarpena [Hizkuntz -]; Ukipen-hizkuntzak (Europa, Euskadi)
 17. Aitzol, 1986, Literatura inguruan. Hitzaurreak eta artikuluak, Donostia: Erein, Idazlan guztiak 3.
  GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-04
  Gako-hitzak: Literatura; Aitzol [Jose Ariztimuño]
 18. Aitzol, 1986-1988, Idazlan guztiak / Obras completas (6 libk.), Donostia: Erein.
  GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-04
  Gako-hitzak: Idazlan guztiak (Aitzol)
 19. Aitzol, 1987, Euskal Kultura Pizkundearen eta Kristau Gizartegintzaren Eragile = Impulsor del Renacimiento Cultural Vasco y Social Cristiano. Artículos en los diarios Euzkadi y El Día (2 libk.), Donostia: Erein, Idazlan guztiak 6.
  GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-04
  Gako-hitzak: Aitzol [Jose Ariztimuño]; Pizkundea [Euskal -]
 20. Aizpuru, M., 1991, "«Kaiku, asteroko ingi abertzale eta irritsua: 1921-1922». Prentsa abertzalea Gipuzkoan 1898-1923" in Lakarra, J.A.; Ruiz Artzalluz, I. (ed.) Memoriae L Mitxelena Magistri Sacrum, Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia, ASJU Gehigarriak XIV (Pars Prior), 581-593.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03; PA-05
  Gako-hitzak: Gipuzkoa; Kazetaritza
 21. Aizpuru, M., 2000, El Partido Nacionalista Vasco en Guipúzcoa (1893-1923): orígenes, organización y actuación política, Bilbo: UPV-EHU.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: EAJ; Gipuzkoa
 22. Aizpuru, M., 2003, Udako Euskal Unibertsitatea euskal kulturgintzan: hasierako urteak, 1973-1984, Bilbo: UEU.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-08; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: UEU [Udako Euskal Unibertsitatea] (historia, euskalgintza)
 23. Aizpurua, J., 2003, Imanol Apalategi "Aita Bonifazio Ataun" (1901-1984), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 30.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Ataungoa, Aita Bonifazio
 24. Aizpurua, J.; Aizpurua, J., 2000, Joxe Migel Barandiaran (1889-1991), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 19.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Barandiaran, Jose Migel
 25. Akesolo, L., 1983, "Batzarrak, Bizkaiko foruak, Gernikako batzarrak eta euskerea" in Piarres Lafitte-ri omenaldia, Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 2, 733-739.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Batzar Nagusiak; Bizkaia; Foruak; Gernika
 26. Alarcos Llorach, E., 1978, "Elementos vascos en el léxico de las ferrerías asturianas" in Homenaje a Julio Caro Baroja, Madril: CIS, 65-69.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Asturias; Lexikoa
 27. Alarcos Llorach, E., 19892, El español lengua milenaria (y otros escritos castellanos), Valladolid: Ambito, Ambito Castilla y León 5.
  GI-03; GI-05; BI-01; AR-01; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Gaztelania
 28. Alberdi, A., 1991 [1987], Manuel Larramendi (1690-1766), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 3.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Larramendi, Manuel
 29. Alberdi, A., 1994 [1990], Agustin Paskual Iturriaga (1778-1851), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 2/3.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Iturriaga, Agustin Paskual
 30. Alberdi Larizgoitia, X., 1996, Euskararen tratamenduak : erabilera, Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 9.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-04; LA-03
  Gako-hitzak: Tratamenduak (erabilera)
 31. Aldabaldetreku, G., 1986, Euskararen egoera Iparraldean: lehen hurbilketa, Legazpi: Hots, Hots Argitarapenak 9.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; AR-13; NA-04
  Gako-hitzak: Iparraldea (euskararen egoera)
 32. Aldai Eizagirre, N., 2007, Iñaxi Etxabe (Zumaia, 1933), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 47/4.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-06; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Etxabe, Iñaxi
 33. Aldea, Q.; Marín, T.; Vives, J., 1972-1975, Diccionario de historia eclesiástica de España (5 libk.), Madril: Instituto Enrique Florez / CSIC.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; AR-01; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Eliza katolikoa (Espainia); Historiografia; Hiztegiak
 34. Aldekoa-Otalora, A.M., 2007, Nikolas Alzola "Bitaño" (1922-1982), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 48/3.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Bitaño [Nikolas Altzola]
 35. Aliende Urtasun, A., 1999, Elementos fundantes de la identidad colectiva navarra. De la diversidad social a la unidad política, 1841-1936, Iruñea: Universidad Pública de Navarra-Nafarroako Unibertsitate Publikoa.
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-01; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03
  Gako-hitzak: Nortasuna [Talde -]; Nafarroa
 36. Allières, J., 1981, "La dialectologie basque" in Tovar, A. et al. (ed.) Euskal linguistika eta literatura: bide berriak, Bilbo: Deustuko Unibertsitatea, 103-113.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Dialektologia
 37. Aloy Ruiz, M.M.A., 1987, Historia de la formación profesional en Álava durante el siglo XX, Bilbo: UPV-EHU.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Araba; Lanbide Heziketa (XX. mendean)
 38. Aloy Ruiz, M.M.A., 1987, Historia de la formación profesional en Guipúzcoa durante el siglo XX, Bilbo: UPV-EHU.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; AR-08; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Lanbide Heziketa (XX. mendean); Gipuzkoa
 39. Aloy Ruiz, M.M.A., 1987, Historia de la formación profesional en la Comunidad Autónoma Vasca durante el siglo XX, Bilbo: UPV-EHU.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; AR-08; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Lanbide Heziketa (XX. mendean); EAE
 40. Aloy Ruiz, M.M.A., 1987, Historia de la formación profesional en Vizcaya durante el siglo XX, Bilbo: UPV-EHU.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; AR-08; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Lanbide Heziketa (XX. mendean); Bizkaia
 41. Altadill, J., 1928 [1923], "De re geographico-histórica : vías y vestigios romanos en Navarra" in Homenaje a D. Carmelo Echegaray, Donostia: Diputación de Guipúzcoa, 465-556.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-17; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Erromatartzea; Geografia (historia, bideak)
 42. Altadill, J. et al., 1980 [1918], Geografía general del País Vasco-Navarro: Provincia de Navarra (2 libk.), Bilbo: La Gran Enciclopedia Vasca. (Carreras i Candi, F. ed.).
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Geografia; Nafarroa
 43. Altuna, P., 1980, "[Aitzin solasa:] Linguae Vasconum Primitiae" in Altuna, P. (ed.) Linguae Vasconum Primitiae / Bernard Etxepare, Bilbo: Euskaltzaindia, Euskararen lekukoak 2, XVII-XXI.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Etxepare, Bernart
 44. Altuna, P., 1985, "Aizpitarteren hiztegi argitaragabea Loiolan" in Melena, J.L. (ed.) Symbolae Ludovico Mitxelena septuagenario oblatae, Gasteiz: UPV-EHU, II, 1097-1111.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Aizpitarte, Jose Maria; Hiztegiak
 45. Altuna, P., 1992, "Aita Larramendiren bizitza" in Lakarra, J.A. (ed.) Manuel Larramendi. Hirugarren mendeurrena (1690-1990), Andoain: Udala [etab.], 3-26.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04
  Gako-hitzak: Larramendi, Manuel
 46. Altuna, P., 2001, Raimundo Olabide (1869 - 1942), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 22.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Olabide, Raimundo
 47. Altzibar, X., 1985, "Euskara Adiskideen Batzarrean" in Melena, J.L. (ed.) Symbolae Ludovico Mitxelena septuagenario oblatae, Gasteiz: UPV-EHU, II, 1119-1136.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Euskal Herriaren Adiskideak
 48. Altzibar, X., 1991, Juan Antonio Mogel (1745-1804), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 3.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Mogel, Juan Antonio
 49. Altzibar, X., 1991, "Kardaberazen bizkaierazko dotrina: 1783ko edizioa" in Lakarra, J.A.; Ruiz Artzalluz, I. (ed.) Memoriae L Mitxelena Magistri Sacrum, Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia, ASJU Gehigarriak XIV (Pars Prior), 259-276.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03; PA-05
  Gako-hitzak: Kardaberaz, Agustin (katixima)
 50. Altzibar, X., 2000, Gilen Humboldt (1767-1835), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 18.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Humboldt, Wilhem von -
 51. Altzibar, X., 2002, "Euskalzale eta Ibaizabal Bilboko asterokoak" in Arexita, A. et al. (ed.) Bilbao. El espacio lingüístico. Simposio 700 aniversario / Bilboren 700. urteurrena. Hizkuntza gunea. Sinposioa (2000), Bilbo: Deustuko Unibertsitatea, 253-266.
  GI-05; BI-01; BI-03; BI-09; AR-03; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Bilbo; Euskalzale aldizkaria; Ibaizabal aldizkaria; Kazetaritza
 52. Altzibar, X., 2006, "Lauaxetaren kazetaritza" in Fernández Fernández, B.; Laka, I. (ed.) Andolin gogoan. Essays in honour of Professor Eguzkitza, [Bilbo]: UPV-EHU, 97-115.
  GI-01; GI-02; GI-03; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Kazetaritza; Lauaxeta [Esteban Urkiaga]
 53. Altzibar, X.; Basurto Larrañaga, R., 1991, Joan Antonio Zamakola (1758-1819), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 3.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Zamakola, Juan Antonio
 54. Alvar, M., 1992, Antigua geografía lingüística de Aragón: los peajes de 1436, Zaragoza: Institución Fernando el Católico.
  GI-03; GI-05; BI-03; AR-08; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Aragoi; Geografia (hizkuntzak)
 55. Alvar López, M. (ed.), 1979-1983, Atlas lingüístico y etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja (12 libk.), Zaragoza: Institución Fernando el Católico.
  GI-01; GI-05; BI-01; BI-03; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Atlasak; Atlas de Aragón, Navarra, Rioja; Nafarroa
 56. Alvarez Gila, O., 1998, Misiones y misioneros vascos en Hispanoamérica (1820-1960), Bilbo: Labayru Ikastegia.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Amerika; Misiolariak
 57. Alvarez Gila, O., 2005, Frantzisko Laphitz (1832-1905), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 39.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Laphitz, Frantzisko
 58. Alvarez Uria, A., 2007, Katalina Eleizegi (1889-1963), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 48/4.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Eleizegi, Katalina
 59. Ametzaga, E., 1977-1993, Los vascos que escribieron en castellano (4 libk.), Algorta: Hilargi.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Gaztelania; Idazleak; Ukipen-hizkuntzak
 60. Amonarriz, K.; Arruti, I., 1998, "Euskararen aldeko Udalerrietako mugimendu soziala gaur egun" in Intxausti, J. (ed.) Hizkuntzen aldeko mugimendu sozialak. Donostiako Udako XII. Ikastaroak (1993), [Bilbo]: UPV-EHU, 147-183.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Mugimendu sozialak; Udalak
 61. Anabitarte, B., 19742[1901], Gestión municipal de San Sebastián : 1894-1900, Donostia: Grupo Doctor Camino de Historia Donostiarra.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Udalak; Donostia
 62. Andonegi, X., 2000, Karlos Santamaria (1909-1997), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 19.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Santamaria, Karlos
 63. Antsorena, J.L., 1983, "El euskera en la polifonia religiosa y profana" in Piarres Lafitte-ri omenaldia, Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 2, 107-125.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Musika (eliza, euskara)
 64. Apalategi, J. (ed.), 1992, Movimientos sociales y nacionalismo, Gasteiz: Instituto de Estudios sobre Nacionalismos Comparados / Nazionalismo Konparatuen Ikasketarako Institutua.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Mugimendu sozialak; Nazionalismoa
 65. Apalategi, J.; Palacios, X. (ed.), 1995, Pluralismo cultural y transnacionalización (2 libk.), Gasteiz: Instituto de Estudios sobre Nacionalismos Comparados / Nazionalismo Konparatuen Ikasketarako Institutua.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Aniztasuna (kultura)
 66. Apalategi Idirin, U., 2000, La naissance de l'écrivain basque: l'evolution de la problématique littéraire de Bernardo Atxaga (Préface de Christian Manso), Paris / Montréal: L'Harmattan, Collection Recherches et documents. Espagne.
  GI-01; GI-03; GI-05; BI-02; BI-03; AR-08; NA-04; LA-01; LA-03; PA-05
  Gako-hitzak: Atxaga, Bernardo [Jose Irazu]; Idazkunak
 67. Apezetxea Perurena, J., 2008, Joakin Lizarraga, Elkanokoa (1748-1835), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 51.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Lizarraga Elkanokoa, Joakin
 68. Arana Goiri, S., 19802, Obras completas de Sabino Arana Goiri (3 libk.), Donostia: Sendoa.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04
  Gako-hitzak: Arana, Sabin; Idazlan guztiak
 69. Arana Martixa, J.A., 1992, "Bonaparte, Europako dialektologia eta euskalkiak" in Nazioarteko Dialektologia Biltzarra (1991), Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 7, 3-15.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Bonaparte, Louis Lucien; Dialektologia; Europa; Euskalkiak
 70. Arana Martixa, J.A., 1993, Julio Urkixo (1871-1950), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 5/4.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Urkixo, Julio
 71. Arana Martixa, J.A., 1993, Resurreccion Maria de Azkue (1864-1951), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 5/3.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Azkue, Resurrección Mª
 72. Arana Martixa, J.A., 2001, Jose Antonio Donostia (1886-1956), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 23.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Donostia [Aita Jose Antonio]
 73. Arana Martixa, J.A., 2004, Bonifazio Etxegarai (1878-1956), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 34.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Etxegarai, Bonifazio
 74. Aranalde Olaondo, J.M., 2002, Joan Inazio Goikoetxea "Gaztelu" (1908-1983), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 27.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Gaztelu [Juan Inazio Goikoetxea]
 75. Aranbarri, I., 2003, Juan Bautista Bilbao "Batxi" (1887-1916), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 31.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Batxi [Juan Bautista Bilbao]
 76. Aranburu, P.J.; Bidegain, M.; Idiakez, A.; Rezola, I., 1995, Jose Ignazio Gerriko Enatarriaga (1740-1824) eta bere Cristau Doctriña guztiaren esplicacioaren sayaquera (1858), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Gerriko Enatarriaga, Jose Ignazio
 77. Aranburu Zudaire, J.M., 1999, Vida y fortuna del emigrante navarro a Indias (siglos XVI y XVII), Iruñea: Gobierno de Navarra.
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Amerika; Emigrazioa (XVI-XVII); Nafarrak
 78. Arantzadi, E., 1902, Reconstitución del pueblo euskaldun en la reconstitución de la lengua, Bilbo: Imprenta y Librería de José de Astuy.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-17; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Nazioa; Nortasuna [Talde -]
 79. Aranzadi Zientzia Elkartea, 1983-1990, Euskalerriko Atlas Etnolinguistikoa - EAEL- (2 libk.), Donostia: Aranzadi. (Leizaola, F. ed.).
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-04; PA-05
  Gako-hitzak: Atlasak; Atlas Etnolinguistikoa [Euskalerriko -]
 80. Arbelbide, X., 1997, Piarres Lafitte (1901-1983), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 8/3.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Lafitte, Piarres
 81. Arbelbide, X., 1998, Manex Hiriart Urruty (1880-1917) : "Eskualduna", Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 11/1.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Hiriart-Urruti, Jean [= Manex]; Eskualduna astekaria
 82. Arbelbide, X., 1998, Marie Jeanne Minaberry (1926-), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 13/2.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Minaberri, Marie Jeanne
 83. Arbelbide, X., 2001, Gabriel Lertxundi (1908-1995), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 23.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Lertxundi, Gabriel
 84. Arbelbide, X., 2002, Maite Barnetxe (1941-1986), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 26.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Barnetxe, Maite
 85. Arbelbide, X., 2003, Jean Pierre Goytino (1860-1920), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 30.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Goytino, Jean Pierre
 86. Arbelbide, X., 2005, Jean Pierre Arbelbide (1841-1905), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 39.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Arbelbide, Jean Pierre
 87. Arbeloa, J., 1969, Los orígenes del reino de Navarra (710-925) (3 libk.), Donostia: Auñamendi.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Nafarroa (Erresuma)
 88. Arce, J., 1982, El último siglo de la España romana: 284-409, Madril: Alianza.
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Erromatartzea (azken mendea)
 89. Aresti, G., 1986, "Joanes Etxeberri Sarakoaren sentimendu soziala eta kontzientzia nazionala" in Artikuluak; Hitzaldiak; Gutunak, [Donostia]: Susa [etab.], Gabriel Aresti-ren literatur lanak 10, 122-129.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Etxeberri Sarakoa, Joanes; Kontzientzia; Nazioa
 90. Arexita, A., 2006, Jose Basterretxea "Oskillaso" (1911-1996), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 45/4.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Oskillaso [Jose Basterretxea]
 91. Arexita, A.; Manterola, A.; Oar-Arteta, S., 20072, Euskararen geografia historikoa, Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Euskara mintzagai 1.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-06; AR-13; NA-01; NA-04; LA-01; MA-02
  Gako-hitzak: Geografia (euskara)
 92. Arexita, A.; Etxebarria Zamalloa, I., 2008, Euskara eta euskalkiak, Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Euskara mintzagai 4.
  GI-01; GI-02; GI-03; BI-01; BI-02; BI-03; AR-01; AR-03; AR-06; AR-13; NA-04; LA-01; MA-02
  Gako-hitzak: Dialektologia (euskalkiak)
 93. Argüeso, M.A., 1991, El euskara en Bilbao : (situación y perspectivas), [Bilbo]: [G. Aresti].
  GI-01; GI-03; GI-05; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Bilbo; Euskara (egoera, etorkizuna)
 94. Ariznabarreta, I. et al., 1999, Koldo Eleizalde: gizona, euskaltzalea / Luis de Eleizalde; el hombre, el vascólogo, Donostia: Eusko Ikaskuntza, Lankidetzan 8.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; AR-08; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Eleizalde, Koldo
 95. Arotzena, F., 1963, Diccionario biográfico vasco. I. Guipúzcoa, Donostia: Auñamendi.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Biografiak; Historiografia; Gipuzkoa
 96. Arpal Poblador, J.; Asua, B.; Dávila Balsera, P., 1982, Educación y sociedad en el País Vasco, Donostia: Txertoa.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Gizartea; Hezkuntza
 97. Arratibel Intsausti, N., 1998, "Hizkuntz jabekuntzarako eredu psikosozialak. Motibazioaren errola" in Intxausti, J. (ed.) Euskararen aldeko motibazioak. Donostiako Udako XIII. Ikastaroak (1994), [Bilbo]: UPV-EHU, 45-68.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Motibazioak (hizkuntza)
 98. Arretxe, J., 1992, Txomin Agirre (1864-1920), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 4/4.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Agirre, Txomin
 99. Arrien, G., 1983, La generación del exilio. Génesis de las escuelas vascas y las colonias escolares (1932-1940), Bilbo: Onura.
  GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Erbestea. Erbestealdiak; Eskola; Hezkuntza
 100. Arrien, G., 2006, Jose Mari Larrarte (1926-2004), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 45/3.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Larrarte, Jose Mari
 101. Arrigain, I., 2004, Jean Etxepare (1877-1935), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 36.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Etxepare, Jean
 102. Arruti, A., 1998, Olerki galduak : recuperación de un poeta olvidado, Donostia: Elkarlanean. (Intxausti, J. ed.).
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-01; MA-02
  Gako-hitzak: Arruti, Antonio
 103. Arruti Landa, I., 2001, Euskararen egoera Lasarte-Orian : XX. mendearen amaierako datu soziolinguistikoen bilduma, Lasarte-Oria: Udala.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-19; BI-03; BI-09; AR-03; AR-13; NA-04
  Gako-hitzak: Soziolinguistika; Lasarte-Oria (XX.mendea)
 104. Arruti Landa, I., 2008, Fernando Muniozguren (1950-2006), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 52.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Muniozguren, Fernando
 105. Artzalluz, X., 1992, "Las ideas políticas de Larramendi" in Lakarra, J.A. (ed.) Manuel Larramendi. Hirugarren mendeurrena (1690-1990), Andoain: Udala [etab.], 65-75.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04
  Gako-hitzak: Larramendi, Manuel; Pentsamendua; Politika
 106. Artzamendi, J., 1981, "Euskal lexikografiaren historiarako hastapenak" in Tovar, A. et al. (ed.) Euskal linguistika eta literatura: bide berriak, Bilbo: Deustuko Unibertsitatea, 163-193.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Hiztegiak; Lexikografia (historia)
 107. Artzamendi, J., 1985, Términos vascos en documentos medievales de los ss. XI-XVI, [Bilbo]: UPV-EHU.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Erdi Aroa; Lexikoa (euskara); Testuak
 108. Artzelus, X., 2003, Ander Arzelus "Luzear" (1898-1949), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 31.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Luzear [Ander Artzelus]
 109. Artzelus, X., 2005, Jose Olaizola (1883-1969), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 42.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Olaizola, Jose
 110. Asimilación y resistencia a la romanización en el Norte de Hispania. IV Cursos de Verano de San Sebastián / Donostiako Udako IV Ikastaroak, 1985, Gasteiz: UPV-EHU.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Erromatartzea (asimilazioa/erresistentzia)
 111. Askoren artean, 1978, Euskararen liburu zuria / El libro blanco del euskara, Bilbo: Euskaltzaindia. [Hizkuntza bakoitzak edizio beregaina du].
  Testua ikusteko
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-03; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Euskara; Historiografia
 112. Askoren artean, 1981, El hábitat en la historia de Euskadi, [Bilbo]: Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Habitat; Euskal Herria (historia)
 113. Askoren artean, 1986 [1977], Conflictos y estructuras sociales en la Hispania Antigua, Madril: Akal.
  GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Hispania; Gatazkak (sozialak)
 114. Askoren artean, 1993, Euskal Eskola Berria, Donostia: UPV-EHU. (Basurko Motriko, F.; Iztueta Armendaritz, P. ed.).
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-03; BI-09; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04
  Gako-hitzak: Eskola
 115. Askoren artean, 1993, Hezkuntza Eleaniztunari Buruzko I. Nazioarteko Jardunaldiak / I Jornadas Internacionales de Educación Plurilingüe, Getxo: Gaztelueta Fundazioa.
  GI-01; GI-05; GI-18; BI-03; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Eleaniztasuna; Hezkuntza; Jardunaldiak
 116. Askoren artean, 1996, Iruña eta Euskara Ihardunaldiak / Jornadas Pamplona y el Euskara (1995), Iruñea: Udala. (Ioldi, P. ed.).
  GI-03; BI-03; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Iruñea; Euskara; Jardunaldiak
 117. Askoren artean, 1997, Koldo Mitxelena Elissalt (1915-1987), Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-04; LA-03
  Gako-hitzak: Mitxelena, Koldo
 118. Askoren artean, 1997, Mendebaldeko euskara XX. mende goienean: [jardunaldiak], Bilbo: Mendebalde Kultur Alkartea.
  GI-03; BI-01; BI-03; AR-08; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Euskalkiak (mendebaldekoa, XX. mendea); Jardunaldiak
 119. Askoren artean, 2004-2009, Euskalgintza sindikalgintzan txertatu (5 libk.), Bilbo: Manu Robles-Arangiz Institutua, Dokumentuak.
  GI-01; GI-02; GI-05; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-13; NA-04
  Gako-hitzak: Euskalgintza; Langileria; Sindikatuak
 120. Astigarraga Zelaia, A., 2003, Jose Antonio Retolaza (1929-), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 33.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Retolaza, Jose Antonio
 121. Atlas etnográfico de Vasconia = Euskalerriko atlas etnografikoa = Atlas etnographique du pays Basque. (6 libk. ...), 1990-2004 ..., Bilbo: Labayru.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Atlasak; Atlas Etnografikoa [Euskalerriko -]
 122. Atxaga, M., 1995 [1993], Ferdinand Aire "Xalbador" (1920-1976), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 6.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Xalbador [Ferdinand Aire]
 123. Atxaga, M., 1997, Euskal emakume idazleak (1908-1936), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 9/4.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Idazleak (euskal - ); Emakumea[k]
 124. Atxaga, M., 1998, Sabino Arana Goiri (1865-1903), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 10/2.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Arana, Sabin
 125. Atxaga, M., 2001, Jaime Kerexeta (1918-1998), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 22.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Kerexeta, Jaime
 126. Atxaga, M.; Zubimendi, J.R., 2001, Joxe Artetxe (1906-1971), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 25.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Artetxe, Jose
 127. Aulestia, G., 1990, Bertsolarismo, Bilbo: Bizkaiko Foru Aldundia.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; AR-06; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Bertsolariak (historia)
 128. Aulestia, G., 2005, Gotzon Aulestia (1940-2003), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 42.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Aulestia, Gotzon; Musika
 129. Aulestia, K., 2000, Gutun amaigabea, Irun: Alberdania, Zerberri 15.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-02; BI-03; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Nazionalismoa
 130. Aurrekoetxea, G.; Bidegain, X. (ed.), 1992, Nazioarteko Dialektologia Biltzarra. Agiriak (1991, Bilbo), Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 7.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Dialektologia; Jardunaldiak
 131. Auzmendi, L., 2002, Mª Dolores Agirre (1903-1997), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 28.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Agirre, Mª Dolores
 132. Azaola, J.M, 1972-1976, Vasconia y su destino (2 t., 3 libk.), Madril: Revista de Occidente.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Euskal Herria; Vasconia (deskribapena)
 133. Azkarate, A., 1987, "Kristautasunaren sarrera Euskal Herrian: eztabaida historiografikoa zertan den" in López Atxurra, R. (ed.) Euskal Herriaren historiaz, Bilbo: UPV-EHU, III. Kultura eta portaera erlijiosoak Euskal Herrian historian zehar, 25-50.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Kristautzea; Arkeologia (Erdi Aroa)
 134. Azkona Pastor, J.M., 2004, Possible Paradises: Basque Emigration to Latin America, Reno: University of Nevada.
  Testua ikusteko
  GI-01; BI-01; BI-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Amerika; Emigrazioa
 135. Azkue, R.M., 1949, Estudio comparativo entre el vascuence y varias lenguas cultas, Bilbo: Junta de Cultura de Vizcaya.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-17; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Kidetasunak [Hizkuntz -] (kultur hizkuntzak)
 136. [Azkue, R.M.], 1984, Erizkizundi irukoitza / Triple cuestionario / Triple questionnaire (euskara 1925), Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 3. (Etxaide, A.M. ed.).
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Dialektologia; Euskalkiak
 137. Azurmendi, J., 1992, Espainolak eta euskaldunak, Donostia: Elkar, Euskal literatura - saioak 129.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Pentsamendua; Espainia; Espainolismoa; Euskaldunak; Mentalitateak; Nazioa; Nortasuna [Talde -] (hizkuntza)
 138. Azurmendi, J. (ed.), 1998, Hizkuntza eta talde-nortasuna. Donostiako Udako XII. Ikastaroak (1993), [Bilbo]: UPV-EHU, Euskara Institutua (Pedagogia).
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Hizkuntza; Nortasuna [Talde -]; Jardunaldiak
 139. Azurmendi, J., 2006, Espainiaren arimaz, Donostia: Elkar.
  GI-01; GI-02; GI-03; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Espainia; Espainolismoa; Nazioa
 140. Azurmendi Aierbe, M.J., 1978, "Elebitasuna / Bilingüismo" in Euskararen liburu zuria / El libro blanco del euskara, Bilbo: Euskaltzaindia, 631-650 [gazt. 619-659].
  Testua ikusteko
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-03; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Elebitasuna; Psikosoziolinguistika
 141. Azurmendi Aierbe, M.J., 1983, "Algunos aspectos del euskara utilizado hoy" in Piarres Lafitte-ri omenaldia, Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 2, 175-187.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Psikosoziolinguistika; Euskara (egoera)
 142. Azurmendi Aierbe, M.J., 1991, "Algunos aspectos socio-culturales y socio-lingüísticos del léxico disponible de la población escolar bilingüe euskara-español" in Lakarra, J.A.; Ruiz Artzalluz, I. (ed.) Memoriae L Mitxelena Magistri Sacrum, Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia, ASJU Gehigarriak XIV (Pars Altera), 1297-1309.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03; PA-05
  Gako-hitzak: Eskola; Psikosoziolinguistika; Elebitasuna
 143. Azurmendi Aierbe, M.J., 1998, "Hizkuntza eta identitate etnosoziala Euskal Herrian" in Azurmendi, J. (ed.) Hizkuntza eta talde-nortasuna. Donostiako Udako XII. Ikastaroak (1993), [Bilbo]: UPV-EHU, 237-265.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Nortasuna [Talde -]; Hizkuntza
 144. Azurmendi Zabaleta, N., 2005, Maritxu Urreta (1915- ), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 41.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Urreta, Maritxu
 145. Azurmendi Zabaleta, N., 2005, Matilde Zabalbeaskoa (1910-1975), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 42.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Zabalbeaskoa, Matilde
 146. Azurmendi Zabaleta, N., 2006, Mikel Garmendia (1945-2005), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 46.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Garmendia, Mikel
 147. Azurmendi Zabaleta, N., 2008, Jose Migel Iztueta, "Lazkao Txiki" (1926-1993), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 54/3.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Lazkao Txiki [Jose Migel Iztueta]
 148. Badia i Margarit, A.M., 19811ª ed. en català, Gramàtica històrica catalana, Valentzia: Tres i Quatre, Biblioteca d'Estudis i Investigacions 4.
  GI-03; BI-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Gramatika. Gramatikariak; Katalana [hizkuntza]
 149. Badia i Margarit, A.M., 2004, Apologia i vindicació de la llengua catalana, Valentzia: Universitat, Biblioteca Lingüística Catalana 28.
  GI-03; GI-05; BI-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Katalana [hizkuntza]; Apologiak. Apologistak
 150. Badia i Margarit, A.M., 2004, Moments clau de la història de la llengua catalana, Valentzia: Universitat, Honoris Causa 21.
  GI-03; GI-05; BI-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Katalana [hizkuntza] (historia)
 151. Badiola Uriarte, R. (ed.), 1997, Federiko Krutwig-i omenaldia, Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 10.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Krutwig Sagredo, Federiko
 152. Badiola Uriarte, R., 2006, Pedro de Yrizar (1910-2004), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 45/1.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Yrizar, Pedro de
 153. Bakker, P., 1991, "A Basque etymology for the amerindian tribal name Iroquois" in Lakarra, J.A.; Ruiz Artzalluz, I. (ed.) Memoriae L Mitxelena Magistri Sacrum, Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia, ASJU Gehigarriak XIV (Pars Altera), 1119-1124.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03; PA-05
  Gako-hitzak: Ukipen-hizkuntzak (euskal etimologia, Amerika)
 154. Bakker, P. et al., 1991, Basque pidgins in Iceland and Canada, Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia, ASJU Gehigarriak XXIII.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Ukipen-hizkuntzak; Islandia; Kanada
 155. Baldinger, K., 19712, La formación de los dominios lingüísticos en la Península Ibérica, Madril: Gredos. [Itzul., Lledó, E.; Macau, M.].
  GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; AR-03; AR-06; AR-13; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Eremuak (hizkuntz -); Geografia (Penintsula Iberiarra)
 156. Baraiazarra, L.; Urkitza, J., 1998, Santiago Onaindia (1909-1997), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 13/3.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Onaindia, Santiago
 157. Baraiazarra, L.; Urkitza, J., 1999, Augustin Zubikarai (1914 -), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 14.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Zubikarai, Agustin
 158. Baraiazarra, L.; Urkitza, J., 2002, Lino Akesolo (1911-1991), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 28.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Akesolo, Lino
 159. Baraiazarra, L.; Urkitza, J., 2004, Hipolito Larrakoetxea (1892-1976), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 34.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Larrakoetxea, Hipolito
 160. Barandiaran, A., 1996, Pedro Diez de Ulzurrun (1924-1994), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 7/1.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Diez de Ulzurrun, Pedro
 161. Barandiaran, J.M., 1972-1984, Obras completas (23 libk.), Bilbo: La Gran Enciclopedia Vasca.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; PA-05
  Gako-hitzak: Idazlan guztiak; Barandiaran, Jose Migel
 162. Barandiaran, J.M., 2005, Diario personal. Volumen I (1917-1936). Desde los primeros trabajos científicos, hasta el inicio del exilio (2 libk.), Ataun: Fundación Jose Miguel de Barandiaran Fundazioa, Sara Bilduma 6.
  GI-01; GI-02; BI-01; BI-03; BI-09; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Barandiaran, Jose Migel; Egunkari pertsonalak
 163. Barandiaran, J.M., 2009, Diario Personal. Volumen II (1936-1953). Durante los años de su exilio en el País Vasco Continental (2 libk.), Ataun: Fundación Jose Miguel de Barandiaran Fundazioa, Sara Bilduma 8.
  GI-01; GI-02; BI-01; BI-03; BI-09; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Barandiaran, Jose Migel; Egunkari pertsonalak
 164. Barandiaran, J.M.; Satrustegi, J.M., 1978, "Faktore etnik eta sozio-kulturalak / Los factores étnicos y socio-culturales" in Euskararen liburu zuria / El libro blanco del euskara, Bilbo: Euskaltzaindia, 303-332 [gazt. 301-331].
  Testua ikusteko
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-03; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Nortasuna [Talde -]
 165. Barandiaran Maeztu, I., 1973, Guipúzcoa en la Edad Antigua. Protohistoria y romanización, [Donostia]: Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Antzinatea; Erromatartzea; Historiaurrea; Gipuzkoa
 166. Barandiaran Maeztu, I.; Vallespí, E., 19842, Prehistoria de Navarra, Iruñea: Institución Príncipe de Viana.
  GI-01; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-09; AR-01; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Historiaurrea; Nafarroa
 167. Barrena Otsoro, E., 1989, La formación histórica de Guipúzcoa. Transformaciones en la organización social de un territorio cantábrico durante la época altomedieval, Donostia: Universidad de Deusto.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Gipuzkoa (sorrera); Historia
 168. Barrutia Etxebarria, E., 1999, Bittor Gaubeka Duo (1894-1979), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 16.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Gaubeka Duo, Bittor
 169. Basauri, S., 2005, Imanol Laspiur (1929-1998), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 40.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Laspiur, Imanol
 170. Baugh, A.C.; Cable, T., 20025, A history of the English language, Londres: Routledge.
  GI-03; GI-05; GI-19; AR-13; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Ingelesa (historia)
 171. Baxok, E. et al., 2006, Euskal nortasuna eta kultura XXI. mendearen hasieran, Donostia: Eusko Ikaskuntza.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-06; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Nortasuna [Talde -]; Kultura
 172. Baztarrika, P., 1998, Rikardo Arregi (1942-1969), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 10/4.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Arregi, Rikardo
 173. Bec, P., 1986, La langue occitane, Paris: Presses Universitaires de France.
  GI-03; GI-19; BI-01; AR-08; NA-01; NA-04; LA-01; LA-03; PA-05
  Gako-hitzak: Okzitaniera
 174. Becerro de Bengoa, R., 1881, Etimologías locales de Alava. Traducción castellana de los nombres vascongados de las hermandades, villas, pueblos, montes, ríos y términos de esta provincia, Gasteiz: Imprenta de la Viuda e Hijos de Iturbe.
  AR-08; NA-04
  Gako-hitzak: Araba; Etimologia; Toponimia
 175. Bedialauneta, E., 1994, "Oihenart y su aportación a la discusión sobre los límites geográficos del vasco antiguo en la Notitia utriusque Vasconiae : en torno al vascoiberismo" in Oihenarten laugarren mendeurrena (1992), Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 8, 189-201.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Euskara (mugak); Geografia; Oihenart, Arnaud
 176. Belasko, M., 19992, Diccionario etimológico de los nombres de los pueblos, villas y ciudades de Navarra : apellidos navarros, Iruñea: Pamiela, Saio eta Testigantza 22.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Etimologia; Nafarroa; Toponimia
 177. Belasko, M., 2000, Diccionario etimológico de los nombres de los montes y ríos de Navarra, Iruñea: Pamiela, Saio eta Testigantza 37.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; AR-01; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Etimologia; Nafarroa; Toponimia
 178. Belasko Fernández de la Cuesta, L., 1983 [1879], "Estadística de la lengua euskara en las tres provincias vascongadas" in Los euskaros en Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, Etxebarri: Amigos del Libro Vasco, 479-490.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-09; AR-13; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Estatistikak; Euskara; Gipuzkoa; Bizkaia; Araba
 179. Belasko Fernández de la Cuesta, L., 1983 [1879], Los euskaros en Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, Etxebarri: Amigos del Libro Vasco.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-09; AR-13; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Euskaldunak; Gipuzkoa; Bizkaia; Araba
 180. Belaustegigoitia, F., 1909, Por la Lengua Nacional Vasca : conferencia leída en la Juventud Vasca de Bilbao en el Batzar literario-musical celebrado el 14 de febrero de 1909, en conmemoración del V aniversario de la inaguración de dicha sociedad, Bilbo: Imp. y Enc. Bilbao Marítimo y Comercial.
  GI-01; GI-05; GI-18; AR-08; BI-01; BI-03; NA-01; NA-04
  Gako-hitzak: Bilbo (hitzaldia); Nazioa; Nortasuna [Talde -]
 181. Beltrán Lloris, F., 2001, "Hacia un replanteamiento del mapa cultural y étnico del norte de Aragón" in Villar, F.; Fernández Alvárez, M.P. (ed.) Religión, lengua y cultura prerromanas de Hispania (1999, Salamanca), Salamanca: Universidad, 61-82.
  Testua ikusteko
  GI-03; GI-05; GI-19; BI-03; AR-08; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Nortasuna [Talde -]; Aragoi
 182. Beltrán Martínez, A., 1960, "La indoeuropeización del valle del Ebro" in Primer Symposium de Prehistoria de la Península Ibérica (1959, Pamplona), Iruñea: Diputación Foral de Navarra, 103-124.
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-09; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Ebro aldea; Indoeuroparrak [Herri -]
 183. Beltza, 19774[1974], El nacionalismo vasco : 1876-1936, Donostia: Txertoa.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-06; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Abertzaletasuna
 184. Benito Pascual, J. de, 1994, La enseñanza de Primeras Letras en Gipuzkoa (1800-1825), Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia, Ikerlanak 1.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Eskola (lehen eskola); Gipuzkoa; Irakaskuntza
 185. Beola, A., 1998, Jon Etxaide (1920-1998), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 13/4.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Etxaide, Jon
 186. Beola, A., 1999, Antonio Maria Labayen (1898-1994), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 14.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Labayen, Antonio Maria
 187. Beola, A., 1999, Bernardo Estornes Lasa (1907-1999), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 16.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Estornes Lasa, Bernardo
 188. Beriain, J., 1980 [1621], Tratado de como se ha de oyr missa, escrito en romance y bascuence, lenguajes de este Obispado de Pamplona, Donostia: Hordago, Euskal klasikoak 30.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-03; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Beriain, Juan; Elebitasuna; Iruñea; Meza
 189. Berzaitz, P.P., 2000, Madalena Jaureguiberry (1884-1977), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 19.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Jauregiberry, Madalena
 190. Bidador, J., 2004, Materiales para una Historia de la Literatura Vasca en Navarra, Iruñea: Pamiela.
  GI-01; GI-02; GI-03; BI-02; BI-03; BI-09; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Literatura; Nafarroa
 191. Bidegain, E., 2007, Felipe Oihanburu (1921- ), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 50.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Oihanburu, Felipe
 192. Bilbao, J., 1970-1981, Enciclopedia general ilustrada del País Vasco. Cuerpo C: Eusko bibliographia (10 libk.), Donostia: Auñamendi.
  GI-01; GI-02; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Bibliografia; Bilbao, Jon; Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco (EGIPV, Auñamendi)
 193. Bilbao, J., 1985-1987; 1996, Eusko bibliographia: 1976-1980 (3 libk.); 1981-1985 (1 libk.), Bilbo: UPV-EHU.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Bibliografia; Bilbao, Jon; Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco (EGIPV, Auñamendi)
 194. Bilbao Bilbao, B. et al. (ed.), 2007, Paulo Iztueta: euskal pentsamenduaren eraikitzaile, Bilbo: UPV-EHU.
  GI-01; BI-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Iztueta, Paulo; Pentsamendua
 195. Bilbao Bilbao, L.M., 1984, "La propiedad de la tierra en Álava durante los siglos XVI-XVII: la pequeña y la gran propiedad" in Congreso de historia rural : siglos XV-XIX (1981, Madrid, Segovia y Toledo), Madril: Casa de Velázquez / Universidad Complutense, 187-202.
  GI-05; GI-19; BI-09; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Araba (XVI-XVII. mendeak) ; Lurrak
 196. Bilbao Bilbao, L.M., 1988, "La primera etapa de la industrialización en el País Vasco, 1800-1880: cambio tecnológico y estructura de la industria siderúrgica" in Fernández de Pinedo, E.; Hernández Marco, J.L. (ed.) La industrialización del norte de España : (estado de la cuestión), Bartzelona / [Bilbo]: Crítica / UPV-EHU, 222-251.
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Industria. Industriagintza; Siderurgia
 197. Bilbao Bilbao, L.M., 1999, "Estructura y dimensiones de la familia: La familia rural alavesa (1570-1706)" in Gutiérrez, M. (ed.) Doctor Jordi Nadal : [homenaje] : la industrialització i el desenvolupament econòmic d' Espanya / la industrialización y el desarrollo económico de España, Bartzelona: Universidad, I, 278-289.
  GI-05; GI-19; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Araba; Familia
 198. Bilbao Bilbao, L.M.; Fernández de Pinedo, E., 1978, "En torno al problema del poblamiento y la población del País Vasco en la Edad Media" in Homenaje a Julio Caro Baroja, Madril: CIS, 131-160.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Biztanleztapena; Erdi Aroa
 199. Blázquez Martínez, J.M., 1960, "El legado indoeuropeo de la Historia romana" in Primer Symposium de Prehistoria de la Península Ibérica (1959, Pamplona), Iruñea: Diputación Foral de Navarra, 319-362.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-09; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Erroma; Indoeuroparrak [Herri -]
 200. Blázquez Martínez, J.M., 1989, "El limes de Hispania en los siglos IV y V. Estado de la cuestión. Asentamientos de los laeti o gentiles en el valle del Duero" in Nuevos estudios sobre la romanización, Madril: Istmo, 617-641.
  GI-02; GI-05; GI-19; BI-02; AR-06; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Biztanleztapena (IV-V mendeak); Duero [Arroa]; Hispania; Limes
 201. Blázquez Martínez, J.M., 1989, "Los vascos y sus vecinos en las fuentes literarias griegas y romanas de la antigüedad" in Nuevos estudios sobre la romanización, Madril: Istmo, 211-246.
  Testua ikusteko
  GI-02; GI-05; GI-19; BI-02; AR-06; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Euskaldunak; Iturriak
 202. Blázquez Martínez, J.M., 1989, Nuevos estudios sobre la romanización, Madril: Istmo, Fundamentos 101.
  GI-02; GI-05; GI-19; BI-02; AR-06; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Erromatartzea
 203. Blázquez Martínez, J.M., 1989, "¿Romanización o asimilación?" in Nuevos estudios sobre la romanización, Madril: Istmo, 99-145.
  Testua ikusteko
  GI-02; GI-05; GI-19; BI-02; AR-06; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Erromatartzea
 204. Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y Artisticos de Navarra, 1895-1936, Iruñea.
  GI-01; GI-05; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-13; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Buletinak; Nafarroa
 205. Bonaparte, L.L., 1991, Opera Omnia Vasconice (4 libk.), Bilbo: Euskaltzaindia. (Arana Martixa, J.A. ed.).
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; PA-05
  Gako-hitzak: Idazlan guztiak; Bonaparte, Louis Lucien
 206. Borda, I., 1995, Manex Erdozaintzi-Etxart (1934-1984), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 6.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Erdozaintzi-Etxart, Manex
 207. Borrow, G., 2003 [1843], La Biblia en España..., Madril: Alianza. [Itzul., Azaña, M.].
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-08; AR-13; NA-01; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Biblia
 208. Bouda, K., 1949, Baskisch-kaukasische Etymologien, Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag.
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Etimologia; Kaukasiarrak [Hizkuntza -]; Kidetasunak [Hizkuntz -]
 209. Bourdieu, P., 1982, Ce que parler veut dire. L'économie des échanges linguistiques, Paris: Fayard. [Gazt. ed., Martínez Pérez, E. 2008, ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos. Madril: Akal].
  GI-03; GI-05; GI-19; NA-04; LA-03; PA-05; AR-06; NA-01
  Gako-hitzak: Ukipen-hizkuntzak
 210. Bourdieu, P., 1992, Les Règles de l'Art. Genèse et structure du champ littéraire, Paris: Seuil. [Gazt. ed., Kauf, T. 1995, Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario. Bartzelona: Anagrama].
  LA-01; PA-05; GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; AR-06; AR-13; NA-01; NA-04
  Gako-hitzak: Literatura
 211. Bourhis, R.; Sachdev, I., 1998, "Hizkuntza eta identifikazio soziala" in Azurmendi, J. (ed.) Hizkuntza eta talde-nortasuna. Donostiako Udako XII. Ikastaroak (1993), [Bilbo]: UPV-EHU, 97-122.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Nortasuna [Talde -]; Gizartea
 212. Bujanda, J., 1991, Euskara eskolan eraiki nahi zuen euskal pedagogo aurrerakoia : Agustin Pascual Iturriaga, Hernani 1778-1851, Bilbo: UEU, Heda saila 10.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Eskola; Iturriaga, Agustin Paskual; Pedagogia
 213. Burgo Torres, J. del, 19782[1953-1966], Bibliografía del siglo XIX : guerras carlistas, luchas políticas. Fuentes para la historia de España, Iruñea: [s.n.].
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Bibliografia; Historia
 214. Butron, J., 1991, Mikel Zarate (1933-1979), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 3.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Zarate, Mikel
 215. Calvet, L.J., 1974, Linguistique et colonialisme : petit traité de glottophagie, Paris: Payot.
  GI-05; BI-01; BI-03; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Borroka [Hizkuntz -]; Kolonialismoa
 216. Calvet, L.J., 1993, La sociolinguistique, Paris: Presses Universitaires de France.
  GI-03; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Soziolinguistika
 217. Campión, A., 1896-1936, Euskariana [bilduma] (12 libk.), Bilbo / Iruñea.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-16; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Bibliografia
 218. Campión, A., 1971, "La evangelización de Baskonia" in Nabarra en su vida histórica, Buenos Aires: Ekin, 51-78.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Kristautzea; Baskonia
 219. Campión, A., 1971, Nabarra en su vida histórica, Buenos Aires: Ekin, Biblioteca de cultura vasca 67.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Nafarroa (historia)
 220. Campión, A., 1977 [1884], Gramática de los cuatro dialectos literarios de la lengua euskara (2 libk.), Bilbo: La Gran Enciclopedia Vasca.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-16; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-01; MA-02
  Gako-hitzak: Gramatika. Gramatikariak; Euskalkiak
 221. Campión, A., 1977 [1884], "[Sarrera]" in Gramática de los cuatro dialectos literarios de la lengua euskara, Bilbo: La Gran Enciclopedia Vasca, 1, 12-52.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-16; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-01; MA-02
  Gako-hitzak: Gramatika. Gramatikariak; Euskalkiak
 222. Campión, A., 1983, Obras completas (15 libk.), Iruñea: Mintzoa.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Idazlan guztiak; Campión, Arturo
 223. Camus, B. (ed.), 2002, Atlas statistique des Pyrénées / Atlas estadístico del Pirineo / Atles estadístic dels Pirineus / Pirinioetako atlas estatistikoa, Gasteiz etab.: Eustat etab.
  GI-01; GI-02; GI-05; BI-01; BI-02; BI-03; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; LA-03; PA-05
  Gako-hitzak: Atlasak; Pirinioak; Estatistikak
 224. Cano, H., 1997, Emakumea euskal antzerkian (1915-1981), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 9/3.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Antzerkia; Emakumea[k]; Literatura
 225. Carballo Calero, R., 1981, Problemas da lingua galega, Lisboa: Sá da Costa.
  GI-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Galiziera (arazoak)
 226. Caro Baroja, J., 1971-1972, Etnografía histórica de Navarra (3 libk.), Iruñea: Aranzadi / Caja de Ahorros de Navarra.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Nafarroa; Etnografia
 227. Caro Baroja, J., 19722, Los vascos y la historia a través de Garibay : (ensayo de biografía antropológica), Donostia: Txertoa, Askatasun haizea 5.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Euskal Herria; Garibai, Esteban; Historiografia
 228. Caro Baroja, J., 1973, Estudios Vascos, Donostia: Txertoa, Otras Publicaciones 7.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-06; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Euskal Herria (ikaslanak)
 229. Caro Baroja, J., 19732[1943], Los pueblos del Norte de la Península Ibérica (Análisis histórico-cultural), Donostia: Txertoa.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Penintsula Iberiarra; Historia
 230. Caro Baroja, J., 19762, Los Pueblos de España, Madril: Istmo, Fundamentos 55.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Espainia (herria)
 231. Caro Baroja, J., 1978, Sondeos históricos, Donostia: Txertoa, Estudios vascos 8.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Euskal Herria; Historia
 232. Caro Baroja, J., 1979, "La geografía lingüística de la España antigua a la luz de la lectura de las inscripciones monetales" in Sobre la lengua vasca y el vasco-iberismo, Donostia: Txertoa, 121-169.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Antzinatea; Geografia; Idazkunak
 233. Caro Baroja, J., 1979, Sobre la lengua vasca y el vasco-iberismo, Donostia: Txertoa, Estudios vascos 9.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Kidetasunak [Hizkuntz -]
 234. Caro Baroja, J., 19804[1949], Los vascos, Madril: Istmo.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Euskaldunak
 235. Caro Baroja, J., 1985, Los vascones y sus vecinos, Donostia: Txertoa, Estudios vascos 13.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-06; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Baskoiak; Euskaldunak
 236. Caro Baroja, J., 1986, España Antigua: conocimientos y fantasías, Madril: Istmo, Fundamentos 93.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Hispania; Ezagutza
 237. Caro Baroja, J., 1988, Sobre el mundo ibérico-pirenaico, Donostia: Txertoa, Estudios vascos 18.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Iberiarrak; Pirinioak
 238. Caro Baroja, J., 1990 [1945], "Límites de la lengua vasca: sus dialectos y variantes" in Materiales para una historia de la lengua vasca en su relación con la latina, Donostia: Txertoa, 7-32.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Euskara; Euskalkiak; Mugak
 239. Caro Baroja, J., 1990 [1945], Materiales para una historia de la lengua vasca en su relación con la latina, Donostia: Txertoa.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Euskara; Latina; Ukipen-hizkuntzak
 240. Carrasco Pérez, J., 1973, La población de Navarra en el siglo XIV, Iruñea: Universidad de Navarra.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Demografia; Nafarroa (XIV. mendea)
 241. Carreira, A. et al. (ed.), 1978, Homenaje a Julio Caro Baroja, Madril: CIS.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Caro Baroja, Julio
 242. Carreras i Candi, F. (ed.), 1980 [1911-1925], Geografía general del País Vasco-Navarro (12 libk.), Bilbo: La Gran Enciclopedia Vasca. [Iparraldeko datuetarako ikus Goihenetxe].
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Geografia
 243. Carrión Arregi, I.M.; Piquero, S.; Mugartegi Egia, I., 1998, "La revolución de los precios en la Gipuzkoa del siglo XVI: los precios del trigo" in Diaz de Durana, J.R. (ed.) La lucha de bandos en el País Vasco : de los Parientes Mayores a la Hidalguía Universal. Guipúzcoa, de los bandos a la provincia (siglos XIV a XVI), Bilbo: UPV-EHU, 439-464.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Ekonomia; Gipuzkoa (XVI. mendea); Salneurriak
 244. Castells Artetxe, J.M., 1978, "Hizkuntza Estatutoen politikan / El idioma en la política estatutaria" in Euskararen liburu zuria / El libro blanco del euskara, Bilbo: Euskaltzaindia, 441-453 [gazt. 449-460].
  Testua ikusteko
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-03; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Estatutua; Hizkuntza; Legea; Zuzenbidea
 245. Castells Artetxe, L., 1987, Modernización y dinámica politica en la sociedad guipuzcoana de la Restauración: 1876-1915, Leioa: UPV-EHU.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-04; PA-05
  Gako-hitzak: Legea; Modernotasuna; Politika (Errestaurazioa); Gipuzkoa
 246. Castro Alaba, J.R., 1979, "La Historiografía Navarra antes del P. Moret" in Moret, J. (S.I.); Alesón, F. (S.I.) (ed.) Annales del Reyno de Navarra, Bilbo: La Gran Enciclopedia Vasca, V, 1-94.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-17; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Historiografia; Nafarroa; Moret Mendi, Jose
 247. Castro Guisasola, F., 1944, El enigma del vascuence ante las lenguas indeuropeas, Madril: Instituto "Antonio de Nebrija", Revista de filología española (RFE) 30.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Indoeuroparrak [Hizkuntza -]; Kidetasunak [Hizkuntz -]
 248. Censo de 1787 "Floridablanca" (6 libk.), 1987-1989, Madril: Instituto Nacional de Estadística.
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-02; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Errolda; Zentsua (Floridablanca)
 249. Chevallier, R., 1972, Les voies romaines, Paris: Armand Colin.
  GI-05; GI-19; NA-04; LA-01; LA-03; PA-05
  Gako-hitzak: Bideak; Erromatartzea; Galtzadak
 250. Chueca, J., 1999, El nacionalismo vasco en Navarra (1931-1936), Bilbo: UPV-EHU, Historia contemporánea 18.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Abertzaletasuna; Nafarroa
 251. Cid, J.A., 1991, "(El Romancero en Vizcaya: 1) Una encuesta en Guernica (1920-1921). Menéndez Pidal, el romancero y los nacionalismos ibéricos" in Lakarra, J.A.; Ruiz Artzalluz, I. (ed.) Memoriae L Mitxelena Magistri Sacrum, Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia, ASJU Gehigarriak XIV (Pars Prior), 527-552.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03; PA-05
  Gako-hitzak: Menéndez Pidal, Ramón; Nazionalismoa; Gernika (inkesta); Literatura
 252. Clavería Artza, C., 1996, Navarra, cien años de nacionalismo vasco (2 libk.), Bilbo: Sabino Arana Kultur Elkargoa.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Nafarroa; Nazionalismoa
 253. Cobreros Mendazona, E., 1989, El euskara en el Estatuto vasco, Oñati: IVAP-HAEE, Cuadernos autonómicos 13.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Estatutua; Euskara
 254. Cobreros Mendazona, E., 1989, El régimen jurídico de la oficialidad del euskara, Oñati: IVAP-HAEE.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Legea; Ofizialtasuna; Zuzenbidea; Euskara
 255. Cobreros Mendazona, E. (ed.), 1990, Euskararen lege-araubideari buruzko jardunaldiak / Jornadas sobre el régimen jurídico del euskera, Oñati: IVAP-HAEE.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Legea; Jardunaldiak; Euskara
 256. Cohen, M., 1974 [1956], Manual para una sociología del lenguaje, Madril: Fundamentos. [Itzul., Arantzibia, J.M.].
  GI-03; GI-05; GI-19; AR-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Soziologia [Hizkuntzaren -]
 257. Colera, A., 1994, "Situación lingüística de Azpeitia a fines del siglo XV, principios del XVI. La(s) lengua(s) de Iñigo de Loyola" in Orella Untzue, J.L. (ed.) El pueblo vasco en el Renacimiento. Simposio Vº Centenario del nacimiento de Ignacio de Loyola (1990, San Sebastián), Bilbo: Universidad de Deusto, 483-490.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Azpeitia (XV-XVI. mendeak); Hizkuntza (egoera); San Ignazio
 258. Comrie, B., 1988, Universales del lenguaje y tipología lingüistica : sintaxis y morfología, Madril: Gredos. [Itzul., Ayuso, A.], Biblioteca Románica Hispánica. II: Estudios y Ensayos 365.
  GI-03; GI-05; BI-03; NA-04
  Gako-hitzak: Sailkapena [Hizkuntzen -]; Tipologia; Unibertsal linguistikoak
 259. Congreso de Estudios Históricos. Vizcaya en la Edad Media (1984, Bilbo), 1986, Donostia: Eusko Ikaskuntza.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Bizkaia; Erdi Aroa; Kongresuak
 260. Cooper, R.L., 1997 [1989], La planificación lingüística y el cambio social, Madril: Cambridge University Press. [Itzul., Perazzo, J.M.].
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-02; AR-01; AR-03; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Gizartea; Plangintza
 261. Corcuera Atienza, J., 1979, Orígenes, ideología y organización del nacionalismo vasco (1876-1904), Madril: Siglo XXI.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-06; AR-08; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Abertzaletasuna
 262. Coromines, J., 1965-1981, Estudis de toponímia catalana (2 libk.), Bartzelona: Biblioteca Filológica Barcino.
  GI-01; GI-05; BI-01; BI-03; AR-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Toponimia; Katalana [hizkuntza]
 263. Coromines, J., 1965, "La survivance du basque jusqu'au bas moyen âge (Phénomènes de bilinguisme dans les Pyrénées Centrales)" in Estudis de toponímia catalana, Bartzelona: Biblioteca Filológica Barcino, I, 93-152.
  GI-01; GI-05; BI-01; BI-03; AR-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Erdi Aroa; Euskara; Pirinioak
 264. Coromines, J., 1989-1997, Onomasticon Cataloniae (8 libk.), Bartzelona: Curial.
  GI-19; BI-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Katalana [hizkuntza]; Onomastika; Onomasticon Cataloniae
 265. Coromines, J.; Pascual, J.A., 1980-1991, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico (6 libk.), Madril: Gredos, Biblioteca Románica Hispánica. V, Diccionarios 7.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; BI-01; BI-02; BI-03; AR-01; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Hiztegiak; Etimologia; Gaztelania
 266. Corona Baratech, C.E., 1947, Toponimia navarra de la Edad Media : extraída de diferentes colecciones de documentos, Huesca: Estación de Estudios Pirenaicos.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Erdi Aroa; Nafarroa; Toponimia
 267. Coseriu, E., 1977, "Sobre la tipología lingüística de W. v. Humboldt" in Tradición y novedad en la ciencia del lenguaje: estudios de historia de la lingüística, Madril: Gredos, 146-184.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Humboldt, Wilhem von -; Tipologia
 268. Coseriu, E., 1977, Tradición y novedad en la ciencia del lenguaje : estudios de historia de la lingüística, Madril: Gredos, Biblioteca Románica Hispánica. II: Estudios y Ensayos 265.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Hizkuntzalaritza
 269. Covarrubias, J., 1986, "La glotopolítica y el euskara" in Ruiz Olabuenaga, J.I.; Ozamiz, J.A. (ed.) Hizkuntza minorizatuen soziologia, [Donostia]: Ttarttalo, Estudios e investigaciones 2, 191-197.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-01; NA-04
  Gako-hitzak: Politika (glotopolitika); Euskara
 270. Coyos, J.B., 2004, Politique linguistique: langue basque et langue occitane du Béarn et de Gascogne / Hizkuntza politika: euskara, Biarno eta Gaskoiniako okzitaniera / Política lingüística: lenga basca e lenga occitana deu Bearn e de Gasconha, Donostia / Baiona: Elkar.
  GI-01; GI-03; GI-05; BI-02; BI-03; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Biarno; Gaskoinia; Okzitaniera; Politika (hizkuntz -); Ukipen-hizkuntzak
 271. Cruz Fernández, J.M. de la; Cañete Alvarez-Torrijos, A.; Miranda García, A., 1995, Introducción histórica a la lengua inglesa, Málaga: Librería Agora.
  GI-03; GI-05; GI-19; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Ingelesa (historia)
 272. Crystal, D., 19972[1987], The Cambridge Encyclopedia of language, Cambridge: Cambridge University Press. [Gazt. ed., 1994, Enciclopedia del lenguaje de la Universidad de Cambridge, Madril: Taurus].
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-02; AR-01; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Entziklopediak; Hizkuntza
 273. Crystal, D., 2004, The language revolution, Cambridge: Polity Press. [Gazt. ed., 2005, La revolución del lenguaje, Madril: Alianza; eusk.: 2007, Hizkuntzaren iraultza, Donostia: Erein].
  GI-01; GI-02; GI-03; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-13; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Soziolinguistika; Soziologia [Hizkuntzaren -]
 274. Curtius, E.R., 1955 [1948], Literatura europea y Edad Media Latina (2 libk.), Mexiko: Fondo de Cultura Económica. [Itzul., Frenk Alatorre, M.; Alatorre, A.].
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Erdi Aroa; Europa; Latina; Literatura
 275. Davant, J.L., 1997, "Oroitzapen gordinak" in Federiko Krutwig-i omenaldia, Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 10, 105-107.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Gizartea; Oroitzapenak; Autobiografiak
 276. Davant, J.L., 2004, Pierre Bordazarre "Etxahun-Iruri" (1908-1979), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 35.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Etxahun-Iruri [Pierre Bordazarre]
 277. Davant, J.L., 2006, Manex Goihenetxe (1942-2004), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 45/2.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Goihenetxe, Manex
 278. Dávila Balsera, P., 1993, La profesión del magisterio en el País Vasco, 1857-1930, Donostia: UPV-EHU.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-19; BI-01; BI-02; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Irakaskuntza
 279. Dávila Balsera, P., 1995, La política educativa y la enseñanza pública en el País Vasco (1860-1930), Donostia: UPV-EHU.
  GI-01; GI-03; GI-19; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Hezkuntza; Irakaskuntza; Politika
 280. Dávila Balsera, P., 2003, "Los libros de texto en euskera, siglos XIX y XX" in Dávila Balsera, P. (ed.) Enseñanza y educación en el País Vasco contemporáneo, Donostia: Erein, 53-78.
  GI-01; GI-02; GI-05; BI-03; AR-08; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Eskola-liburuak; Euskara; Aro Garaikidea
 281. Dávila Balsera, P. (ed.), 2004, Las políticas educativas en el País Vasco durante el siglo XX, Madril: Biblioteca Nueva.
  GI-01; BI-02; BI-09; AR-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Politika; Hezkuntza; Euskal Herria
 282. Dávila Balsera, P.; Rodríguez Bornaetxea, F.; Arpal Poblador, J., 1986, Guía temática y bibliográfica sobre historia de la educación en el País Vasco, Donostia: Caja de Ahorros Municipal.
  GI-01; GI-03; GI-19; BI-03; BI-09; NA-01; NA-04
  Gako-hitzak: Hezkuntza (historia); Bibliografia
 283. Dávila Balsera, P.; Eizagirre Sagardia, A., 1992, "Alfabetización y euskaldunización en Euskal Herria" in Escolano Benito, A. (ed.) Leer y escribir en España. Doscientos años de alfabetización, Madril: Pirámide, 187-211.
  GI-03; GI-19; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Alfabetatzea; Euskalduntzea
 284. Dávila Balsera, P. et al., 2002, "Hezkuntzaren historia Euskal Herrian: hurbilpen historiografikoa" in Kintana Goiriena, J.; Artetxe Sanchez, K. (ed.) Ikerketa berriak Euskal Herriko historian: metodologia aitzindariak eta berrikuntza historiografikoak, Bilbo: UEU, 193-206.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Historiografia; Hezkuntza; Euskal Herria
 285. Dávila Balsera, P.; Naya, L.M.; Murua, H., 2009, Bajo el signo de la Educación. 100 años de La Salle en Gipuzkoa. (2 libk.), Bilbo: Hermanos de las Escuelas Cristianas.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-19; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Gipuzkoa; Lasalletarrak; Hezkuntza
 286. Dembowski, K. (Baron), 1931 [1841], Dos años en España y Portugal durante la Guerra Civil 1838-1840 (2 libk.), Madril: Espasa Calpe. [Itzul., Vaca, D.], Colección universal 1185-1190.
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Bidaiariak; Espainia; Gerrak (karlistak)
 287. Diaz de Durana, J.R. (ed.), 1998, La lucha de bandos en el País Vasco. De los Parientes Mayores a la Hidalguía Universal. Guipúzcoa, de los bandos a la provincia (siglos XIV a XVI), [Bilbo]: UPV-EHU.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Ahaide Nagusiak; Gipuzkoa
 288. Diaz de Durana, J.R.; Piquero, S., 1998, "De la fiscalidad municipal a la sociedad: notas sobre las desigualdades económicas y contributivas en Guipúzcoa (siglos XV-XVI)" in Diaz de Durana, J.R. (ed.) La lucha de bandos en el País Vasco. De los Parientes Mayores a la Hidalguía Universal. Guipúzcoa, de los bandos a la provincia (siglos XIV a XVI), [Bilbo]: UPV-EHU, 523-555.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Gipuzkoa; Udalak; Zergak [Udal -]
 289. Díaz Noci, J., 1994, Euskarazko aldizkari, egutegi eta almanaken erroldea (1834-1959), Donostia: Eusko Ikaskuntza.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Almanakak; Egutegiak; Kazetaritza
 290. Díaz Noci, J., 1998, Bittor Garitaonaindia (1876-1929): "Argia", Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 11/3.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Garitaonaindia, Bittor
 291. Diez de Ultzurrun, E., 1999, Aingeru Irigaray Irigaray (1899-1983), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 15.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Irigarai, Aingeru
 292. Donostiako Forua eta bere garaia / El Fuero de San Sebastian y su época (1981, Donostia), 1982, Donostia: Eusko Ikaskuntza.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Donostia; Foruak
 293. Dorrontsoro, J., 1981, Bertsotan (2 libk.), Donostia: Gipuzkoako Ikastolen Elkartea.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Bertsolaritza
 294. Dorrontsoro, L., 2004, Tene Mujika (1888-1981), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 35.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Mujika, Tene
 295. Dorrontsoro, L., 2005, Peli Markiegi (1905-1946), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 39.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Markiegi, Peli
 296. Douglass, W.A.; Bilbao, J., 2005 [1975], Amerikanuak: Basques in the New World, Reno: University of Nevada. [Gazt. ed., Basurto, R., 1986, Amerikanuak : los vascos en el Nuevo Mundo, UPV-EHU], The Basque series.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-01; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Amerika; Emigrazioa; Euskaldunak
 297. Dronda Martínez, J.; Majuelo Gil, E. (ed.), 2007, Cuestión religiosa y democracia republicana en España (1931-1939), Iruñea: Universidad Pública de Navarra.
  GI-01; BI-01; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Eliza; II. Errepublika; Politika
 298. Eagleton, T., 1983, Literary Theory : An Introduction, Minneapolis: University of Minnesota Press. [Gazt. ed., Calderón, J.E., 1993, Una introducción a la teoría literaria, Madril: Fondo de Cultura Económica].
  Testua ikusteko
  GI-05; GI-19; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Literatura (teoria)
 299. Egia, G., 1997, Emakumea euskal irakaskuntzan (1914-1975), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 9/1.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Emakumea[k]; Irakaskuntza
 300. Egia, G., 2006, Agustin Anabitarte (1891-1981), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 46.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Anabitarte, Agustin
 301. Egibar Urrutia, L., 2004, Jose Luis Goti (1923-1998), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 36.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Goti, Jose Luis
 302. Eleizalde, L., 1918, Cuatro conferencias, Bilbo: Euzko-Argitaldaria.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-17; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Bilbo; Euskara; Apologiak. Apologistak
 303. Eleizalde, L., 1919, "El problema de la enseñanza en el País Vasco" in I Congreso de Estudios Vascos (1918, Oñate), Donostia: Eusko Ikaskuntza, 1, 865-874.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-17; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Irakaskuntza
 304. Eleizalde, L., 1919, "Metodología para la restauración del euzkera" in I Congreso de Estudios Vascos (1918, Oñate), Donostia: Eusko Ikaskuntza, 1, 428-439.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-17; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Berreskurapena [Euskararen -]
 305. Eleizalde, L., 1999 [1914], Países y razas: las aspiraciones nacionalistas en diversos pueblos (1913-1914), Bilbo: UPV-EHU, Textos clásicos del pensamiento político y social en el País Vasco 5. (Antxustegi Igartua, E. ed.).
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Arraza; Mugimendu sozialak; Nazioa; Pentsamendua (nazionalismoa)
 306. Elgoibar, E.; Zubizarreta, B.; Gaminde, I., 1987, Euskararen galera Nafarroan (1587-1984), Iruñea: Pamiela, Saio eta Testigantza 3.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Euskara (galera); Nafarroa
 307. Elliott, J.H., 2006, Imperios del Mundo Atlántico. España y Gran Bretaña en América, 1492-1830, Madril: Taurus. [Itzul., Balcells, M.].
  GI-01; BI-02; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Amerika; Espainia
 308. Elortza, A., 1978, "La romanización en el País Vasco" in Arotzena Etxeberria, I. et al. (ed.) Historia del pueblo vasco (3 libk.), Donostia: Erein, I, 7-16.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Erromatartzea
 309. Elortza, A., 1992, "El protonacionalismo de Larramendi" in Lakarra, J.A. (ed.) Manuel Larramendi. Hirugarren mendeurrena (1690-1990), Andoain: Udala [etab.], 137-149.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04
  Gako-hitzak: Abertzaletasuna (aurrekariak); Ideiak. Ideologia; Nazionalismoa (aurrekariak); Larramendi, Manuel
 310. Elortza Egaña, J., 2000, Justo Garate (1900-1994), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 21.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Garate, Justo
 311. Elortza Egaña, J., 2008, Antero Apaolaza Aranguren (1845-1908), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 53/1.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Apaolaza Aranguren, Antero
 312. Elosegi, X., 2005, Sara, etxeak eta deiturak lau mendez (XVI-XIX), Donostia: Eusko Ikaskuntza, Lankidetzan 31.
  GI-01; GI-02; GI-03; BI-01; BI-02; BI-03; AR-13; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Onomastika; Sara
 313. Elosegi Irazusta, J., 1969, Juan Ignacio de Iztueta Echeberria (1767-1845). Textos documentales relacionados con su persona y las de sus padres, hermanos y familiares. Cronológicamente ordenados, presentados y comentados, Donostia: Auñamendi, Auñamendi 65-66.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Iztueta Etxeberria, Joan Ignazio; Agiriak
 314. Elustondo, M.A., 2005, Eusebio Osa (1936-1993), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 40.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Osa, Eusebio
 315. Elustondo, M.A., 2007, Lurdes Arrieta (1958-2005), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 49.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Arrieta, Lurdes
 316. Elustondo, M.A., 2008, Federico Baraibar Zumarraga (1851-1918), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 53/2.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Baraibar, Federiko
 317. Elustondo, M.A., 2008, Justina Aldalur Iruretagoiena (1922), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 54/2.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Aldalur Iruretagoiena, Justina
 318. Enbeita, J., 2006, Balendin Enbeita (1906-1986), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 43.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Enbeita, Balendin
 319. Eritze Etxegarai, X., 1992, "Euskararen egoera soziolinguistikoa Nafarroa Garaian, Bonaparte Printzearen lanetan" in Nazioarteko Dialektologia Biltzarra (1991), Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 7, 699-707.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Bonaparte, Louis Lucien; Dialektologia; Nafarroa; Soziolinguistika
 320. Eritze Etxegarai, X., 1996, "Euskararen aldeko lehen mugimenduak Iruñean: XIX. mendearen bigarren aldia" in Iruña eta Euskara Ihardunaldiak (1995), Iruñea: Udala, 69-80.
  GI-03; BI-03; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Iruñea; Mugimendu sozialak; Euskara
 321. Eritze Etxegarai, X., 1997, Nafarroako euskararen historia soziolinguistikoa (1863 -1936). Soziolingusitika historikoa eta hizkuntza gutxituen bizitza, Iruñea: Nafarroako Gobernua.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Soziolinguistika (historikoa); Nafarroa; Hizkuntza gutxituak
 322. Esandi, N. (S.D.B.), 1946, Vascuence y etrusco, origen de los lenguajes de Italia : documentos prehistóricos, estudio comparativo, Buenos Aires: Peuser, Publicaciones del Instituto de Investigaciones Históricas 97.
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Kidetasunak [Hizkuntz -]; Etruriera; Italia
 323. Esnal, P., 2007, Manuel Olaizola "Uztapide" (1909-1983), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 47/3.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Uztapide [Manuel Olaizola]; Bertsolariak
 324. Estankona, I., 2007, Basilio Pujana (1913-2005), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 47/2.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Pujana, Basilio
 325. Esteva Fabregat, C., 1984, Estado, etnicidad y biculturalismo, Bartzelona: Península.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; AR-01; AR-06; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Estatua; Kulturbitasuna; Etniak; Nortasuna [Talde -]
 326. Estornés Lasa, B., 1980 [1959-1966], Orígenes de los vascos (4 libk.), Donostia: Auñamendi, Aralar 1-4.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; LA-01; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Euskaldunak (jatorria); Jatorria [Hizkuntzen -]
 327. Estornés Lasa, B., 1983, "El dialecto roncalés en la muga de Aragón y Bearne" in Piarres Lafitte-ri omenaldia, Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 2, 215-229.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Euskalkiak; Erronkariera; Mugaldea (Nafarroa/Aragoi/Biarno)
 328. Estornés Lasa, J., 1968, Los vascos y la universidad: antecedentes y realizaciones (2 libk.), Donostia: Auñamendi, Auñamendi 77-78.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Euskaldunak; Unibertsitatea[k]
 329. Estornés Zubizarreta, I., 1983, "La sección «Baraibar», Euskaltzaleak y la «Federación de Acción Popular Euskerista» (FAPE)" in La Sociedad de Estudios Vascos: aportación de Eusko Ikaskuntza a la cultura vasca (1918-1936), Donostia: Eusko Ikaskuntza, 181-187.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Baraibar Saila; Euskalgintza; Euskaltzaleak; Eusko Ikaskuntza; Federación de Acción Popular Euskerista (FAPE); Mugimendu sozialak
 330. Estornés Zubizarreta, I., 1983, La Sociedad de Estudios Vascos: aportación de Eusko Ikaskuntza a la cultura vasca (1918-1936), Donostia: Eusko Ikaskuntza.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Euskalgintza; Eusko Ikaskuntza
 331. Estornés Zubizarreta, I., 1990, La construcción de una nacionalidad vasca. El autonomismo de Eusko-Ikaskuntza (1918-1931), Donostia: Eusko Ikaskuntza, Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía 14.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Autonomia; Eusko Ikaskuntza; Legea (Estatutuak); Nazioa; Zuzenbidea
 332. Estrabon, 1991-, Géographie, Madril: Gredos.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-02; BI-03; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Geografia; Estrabon
 333. Etxaide, A.M., 1968, Castellano y vasco en el habla de Orio. Estudio sobre lengua tradicional e importada, Iruñea: Institución Príncipe de Viana, Pueblos y lenguas 1.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Gaztelania; Orio (gaztelania); Ukipen-hizkuntzak
 334. Etxaide, A.M., 1983, "«Wörter und sachen» metodoan oinarriturik dagoen inkesta mota bat" in Piarres Lafitte-ri omenaldia, Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 2, 231-243.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Inkesta (Wörter und sachen); Dialektologia
 335. Etxaide, A.M., 1989, El euskera en Navarra : encuestas lingüísticas (1965-1967), Donostia: Eusko Ikaskuntza, Oihenart. Cuadernos de Lengua y Literatura 8.
  GI-03; BI-02; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04
  Gako-hitzak: Euskalkiak; Inkesta; Nafarroa
 336. Etxaniz, P., 2004, Lizarrako euskara : historia de la lengua vasca en Tierra Estella, Tafalla: Altaffaylla Kultur Taldea, Montejurra 4.
  GI-01; GI-03; BI-03; BI-09; AR-03; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Lizarra. Lizarrerria; Euskara; Nafarroa
 337. Etxaniz, X., 1997, Euskal Haur eta Gazte Literaturaren Historia, Iruñea: Pamiela.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; LA-03
  Gako-hitzak: Haur literatura (historia); Literatura
 338. Etxarri Lizeaga, J., 2007, Aña Etxehandi (1935), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 50.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Etxehandi, Aña
 339. Etxebarria, J.M., 1992, "1913ko Vienako euskal grabaketak. III. Erronkariera" in Luis Villasanteri omenaldia, Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 6, 161-176.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Inkesta; Erronkariera; Euskalkiak
 340. Etxebarria Zamalloa, I., 1992, Ebaristo Bustintza Lasuen "Kirikiño" (1866-1929), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 4/1.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Kirikiño [Ebaristo Bustintza Lasuen]
 341. Etxebarria Zamalloa, I., 2000, Sorne Unzueta "Utarsus" (1900-2005), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 21.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Utarsus [Sorne Unzueta]
 342. Etxebarria Zamalloa, I., 2007, Bernardo M. Garro "Otxolua" (1891-1960), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 50.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Otxolua [Bernardo M. Garro]
 343. Etxeberri, J. (Sarakoa), 1976 [1907], Obras vascongadas del doctor labortano Joannes d'Etcheberri (1712), Bilbo: La Gran Enciclopedia Vasca, RIEV XXVIII. (Urkixo, J. ed.).
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Idazlan guztiak; Etxeberri Sarakoa, Joanes
 344. Etxeberria, J.A., 2007, "Los capuchinos de Navarra-Cantabria-Aragón en los años treinta" in Dronda Martínez, F.J.; Majuelo Gil, E.I. (ed.) Cuestión religiosa y democracia republicana en España (1931-1939), Iruñea: Universidad Pública de Navarra, Colección historia 24, 145-296.
  GI-01; BI-01; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Kaputxinoak; II. Errepublika
 345. Etxeberria Balerdi, F., 1999, Bilingüismo y educación en el país del euskara, Donostia: Erein.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Elebitasuna; Hezkuntza; Euskara
 346. Etxeberria Balerdi, F., 2001, Elebitasuna eta hezkuntza euskararen herrian, Donostia: Ibaeta Pedagogia.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-19; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Elebitasuna; Hezkuntza; Euskara
 347. Etxegarai, K., 1905, Introducción del Cristianismo en el País Vasco. (Conferencia de D. Carmelo de Echegaray leída por su autor en el Salón de Actos del Instituto de Guipúzcoa el día 30 de Septiembre de 1904), Donostia: Imprenta de la Provincia.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-05; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04
  Gako-hitzak: Eliza; Kristautzea; Euskal Herria
 348. Etxegarai, K., 1980 [1922], Geografía general del País Vasco-Navarro: Provincia de Vizcaya (2 libk.), Bilbo: La Gran Enciclopedia Vasca. (Carreras i Candi, F. ed.).
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Geografia (Geografía General del País Vasco-Navarro); Bizkaia
 349. Etxenike Elizondo, M.T., 1985, "Campomanes y el proyecto de un Gran Diccionario Vasco" in Melena, J.L. (ed.) Symbolae Ludovico Mitxelena septuagenario oblatae, Gasteiz: UPV-EHU, II, 1089-1096.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Campomanes, Pedro Rz.; Hiztegiak
 350. Etxenike Elizondo, M.T., 19872[1984], Historia lingüística vasco-románica, Madril: Paraninfo, Coleccion filológica.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Erromantzeak [Hizkuntza -]; Euskara; Hizkuntzalaritza
 351. Etxenike Elizondo, M.T., 1991, "Protohistoria de la lengua española" in Lakarra, J.A.; Ruiz Artzalluz, I. (ed.) Memoriae L Mitxelena Magistri Sacrum, Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia, ASJU Gehigarriak XIV (Pars Prior), 33-39.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03; PA-05
  Gako-hitzak: Erromantzeak [Hizkuntza -]; Gaztelania (protohistoria)
 352. Etxepare, B., 1980 [1545], Linguae Vasconum Primitiae, Bilbo: Euskaltzaindia, Euskararen lekukoak 2. (Altuna, P. ed.).
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Etxepare, Bernart (edizioak)
 353. Euskal Eskola Publikoaren Lehen Kongresua / Primer Congreso de la Escuela Pública Vasca (1989, Bilbo) (2 libk.), 1990, Gasteiz: Eusko Jaurlaritza.
  GI-03; GI-18; GI-19; BI-01; AR-01; AR-03; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Eskola (publikoa); Irakaskuntza; Kongresuak
 354. Euskal Herriko Ikastolen Konfederazioa; Euskaltzaindia, 2008, Zenbait orientabide erregistroen trataeraz, Bilbo: Euskaltzaindia, Jagon 6.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Euskara (erregistroak); Ikastola
 355. Euskal irakaskuntza, 10 urte : [1979-80, 1989-90], 1990, Gasteiz: Eusko Jaurlaritza.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Irakaskuntza
 356. Euskalarien Nazioarteko Jardunaldiak (1980, Gernika-Lumo), 1981, Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 1.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Euskalaritza; Kongresuak; Euskaltzaindia
 357. Euskaldunaren hizkuntz eskubideak / Euskara ¡tu derecho! / L'euskara c'est votre droit!, 1990, [Donostia]: Euskal Kulturaren Batzarrea.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Euskaldunak; Eskubideak (euskara); Zuzenbidea
 358. Euskaltzaindia, 1991, I. Onomastika jardunaldien agiriak / Actas de las I Jornadas de Onomástica (1986, Gasteiz), Bilbo: Euskaltzaindia, Onomasticon Vasconiae 4.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Euskaltzaindia; Jardunaldiak; Kongresuak; Onomastika
 359. Euskaltzaindia, 1993, Euskal gramatika laburra : perpaus bakuna, [Bilbo]: Euskaltzaindia. (Salaburu, P. ed.).
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Euskaltzaindia; Gramatika. Gramatikariak
 360. Euskaltzaindia, 2000, II. Onomastika jardunaldien agiriak / Actas de las II Jornadas de Onomástica / (1987, Urduña), Bilbo: Euskaltzaindia, Onomasticon Vasconiae 17.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Euskaltzaindia; Jardunaldiak; Kongresuak; Onomastika
 361. Euskaltzaindia, 2006, Euskararen sustatzea. Euskaltzaindiaren "adierazpenak" (1976-2006), Bilbo: Euskaltzaindia, Jagon 3.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Euskaltzaindia (adierazpena)
 362. Euskaltzaindia, 2007, Hizkuntza-zuzenbidea. Testu bilduma euskaraz, Bilbo: Euskaltzaindia, Jagon 5.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Euskaltzaindia; Euskara; Testuak; Zuzenbidea (lege/arau bilduma)
 363. Euskaltzaindia; Siadeco; Ugalde, M., 1979, Hizkuntz borroka Euskal Herrian / Conflicto lingüístico en Euskadi, [Arrasate]: Ediciones Vascas / Lan Kide Aurrezkia. [Hizkuntza bakoitzak bere edizio beregaina du].
  Testua ikusteko
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04
  Gako-hitzak: Soziolinguistika; Euskara; Jazarpena [Hizkuntz -]
 364. Euskara, Nafarroako irakaskuntzan / El euskara en la enseñanza de Navarra, 1989, Iruñea: Nafarroako Gobernua. [Hizkuntza bakoitzak edizio beregaina du], Textos legales 6.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-03; GI-18; BI-01; BI-03; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Euskara; Nafarroa; Irakaskuntza
 365. Euskararen Aholku Batzordea, 2009, XXI. mende hasierarako hizkuntza politikaren oinarriak. 1. Euskara, XXI. mendeko hizkuntza bizia, egunerokoa eta noranahikoa : oinarrizko txostena / Bases para la política lingüística de principios del siglo XXI. 1. El euskera, una lengua viva, cotidiana y polivalente del siglo XXI : ponencia base (2008), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza.
  GI-01; GI-02; GI-03; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Euskararen Aholku Batzordea; Politika (hizkuntz -)
 366. Eusko Ikaskuntza, 1923, Memoria y bases para la resolución del problema universitario en el País Vasco, Donostia: Imprenta de la Diputación de Guipúzcoa.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Unibertsitatea[k]; Eusko Ikaskuntza
 367. Eusko Jaurlaritza, 1982, Biztanleriaren eboluzioa: 1900dik 1981eraino : Araba, Bizkaia, Gipuzkoa / Evolución de la población: Periodo 1900-1981, Gasteiz.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Biztanleria; EAE
 368. Eusko Jaurlaritza, 1989; 1997; 2005, Soziolinguistikazko mapa / Mapa sociolingüístico, Gasteiz: Argitalpen Zerbitzu Nagusia.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Kartografia; Soziolinguistika
 369. Eusko Jaurlaritza, 1999, Euskara biziberritzeko plan nagusia / Plan general de promoción del uso del euskera, Gasteiz: Eusko Jaurlaritza.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Plangintza; Politika; Euskara
 370. Eusko Legebiltzarra, 1991, Ley básica de normalización del uso del euskera, Gasteiz: Eusko Legebiltzarra, Legebiltzar lanen bilduma / Trabajos Parlamentarios 6.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04
  Gako-hitzak: Legea; Normalizazioa; Euskara
 371. Eustat, 1985-, Udal-adierazleak / Indicadores municipales, Gasteiz: Euskal Estadistika-Erakundea.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Estatistikak; Udalak
 372. Eustat, 1992 -, Euskadi en cifras / Euskadi zifratan, Gasteiz: Euskal Estadistika-Erakundea.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Estatistikak; Euskadi
 373. Euzkitze, X., 2008, Julene Urzelai Aramendi (1912-1983), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 53/4.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Urzelai Aramendi, Julene
 374. Eys, W.J. van, 1879, Grammaire comparée des dialectes basques, Paris: Maisonneuve.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Gramatika. Gramatikariak
 375. Ezeitza, M., 2002, Fernando Artola "Bordari" (1910-1983), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 26.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Bordari [Fernando Artola]
 376. Ezkiaga Lasa, P., 2001, Iñaki Olabeaga (1901-1983), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 25.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Olabeaga, Iñaki
 377. Fasold, R., 1996 [1984], La Sociolingüística de la sociedad : introducción a la sociolingüística, Madril: Visor. [Jat. ed., 1984, The sociolinguistics of society, New York, NY : B. Blackwell. Itzul., España, M.; Mejía, J.].
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-02; AR-06; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Soziolinguistika
 378. Fennell, B., 2001, A history of English. A sociolinguistic approach, Oxford: Blackwell, Blackwell Textbooks in Linguistics 17.
  GI-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Ingelesa (historia); Soziolinguistika
 379. Fernández, F., 19932[1982], Historia de la lengua inglesa, Madril: Gredos.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Ingelesa (historia)
 380. Fernández, I., 1994, Oroimenaren hitza : ikastolen historia 1960-1975, Bilbo: UEU.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Ikastola
 381. Fernández Albaladejo, P., 1975, La crisis del Antiguo Régimen en Guipuzcoa. 1776-1833. Cambio económico e historia, Madril: Akal.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Erregimen Zaharra; Historia; Gipuzkoa
 382. Fernández Albaladejo, P., 1992, "Imposible vencido, imposible vencida: la provincia invencible de Manuel de Larramendi" in Lakarra, J.A. (ed.) Manuel Larramendi. Hirugarren mendeurrena (1690-1990), Andoain: Udala [etab.], 77-89.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04
  Gako-hitzak: Historiografia; Larramendi, Manuel; Gipuzkoa
 383. Fernández de Pinedo, E., 1974, Crecimiento económico y transformaciones sociales del País Vasco (1100-1850), Madril: Siglo XXI. [Itzul., 1999, Euskal Herriko ekonomi hazkundea eta gizarte-aldaketak (1100-1850), Bilbo: UPV-EHU].
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; AR-01; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Ekonomia; Gizartea
 384. Fernández de Pinedo, E.; Hernández Marco, J.L. (ed.), 1988, La industrialización del norte de España : (estado de la cuestión), Bartzelona / [Bilbo]: Crítica / UPV-EHU.
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Ekonomia; Espainia; Industria. Industriagintza
 385. Ferrer Muñoz, M., 1992, Elecciones y Partidos Políticos en Navarra durante la Segunda República, Iruñea: Gobierno de Navarra.
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04
  Gako-hitzak: Alderdi politikoak; Hauteskundeak; II. Errepublika; Nafarroa
 386. Fischer, S.R., 2002, Breve historia del lenguaje, Madril: Alianza.
  GI-03; BI-01; BI-02; AR-06; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Hizkuntza; Hizkuntzalaritza
 387. Fishman, J.A., 19883[1972], Sociología del lenguaje, Madril: Cátedra. [Jat. ed., 1972, The sociology of language; an interdisciplinary social science approach to language in society, Rowley (Mass.): Newbury House].
  GI-03; GI-05; GI-19; BI-02; BI-03; AR-03; AR-06; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Hizkuntza; Hizkuntzalaritza; Hizkuntzaren soziologia; Soziolinguistika; Soziologia [Hizkuntzaren -]
 388. Fishman, J.A., 1991, Reversing language shift : theoretical and empirical foundations of assistance to threatened languages, Clevedon / Filadelfia: Multilingual Matters.
  GI-03; GI-19; NA-04; PA-05
  Gako-hitzak: Berreskurapena [Euskararen -]
 389. Fishman, J.A. (ed.), 20012, Handbook of language & ethnic identity, Oxford: Oxford University Press.
  Testua ikusteko
  GI-03; GI-19; NA-04; PA-05
  Gako-hitzak: Etniak; Hizkuntza; Nortasuna [Talde -]
 390. Floristán Samanes, A.; Martín Duque, A.J. (ed.), 1986, Gran Atlas de Navarra (2 libk.), Iruñea: Caja de Ahorros de Navarra.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Geografia; Gran Atlas de Navarra; Kartografia; Historia; Nafarroa
 391. Fontes Linguae Vasconum: Studia et documenta (FLV), 1969- (lauhilabetekaria), Iruñea: Institución Príncipe de Viana (Gobierno de Navarra).
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Fontes Linguae Vasconum aldizkaria [FLV]
 392. Fusi, J.P., 1975, Política obrera en el País Vasco (1880-1923), Madril: Turner.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Langileria; Politika
 393. Fusté, M., 1960, "Estado actual de la antropología prehistórica de la Península" in Primer Symposium de Prehistoria de la Península Ibérica (1959, Pamplona), Iruñea: Diputación Foral de Navarra, 363-382.
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-09; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Antropologia; Historiaurrea; Penintsula Iberiarra
 394. Gabilondo, J., 1991, "«Obabazkoak». Alegoria topologiko baten irakurketa politikoa" in Lakarra, J.A.; Ruiz Artzalluz, I. (ed.) Memoriae L Mitxelena Magistri Sacrum, Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia, ASJU Gehigarriak XIV (Pars Altera), 1257-1281.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03; PA-05
  Gako-hitzak: Literatura
 395. Gallop, R., 1930, A book of the Basques, Londres: Macmillan and Co.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Antropologia; Bibliografia; Euskaldunak; Gallop, Rodney
 396. Garate, J., 1972, Los colegios de las Vizcaínas y Vergara: el siglo XVIII, Mendoza: Paura Hnos.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-03; BI-09; AR-08; NA-04
  Gako-hitzak: Bergara; Colegio de las Vizcainas; Mexiko
 397. García Alonso, J.L., 2001, "Las lenguas prerromanas en el territorio de los vetones a partir de la toponimia" in Villar, F.; Fernández Alvárez, M.P. (ed.) Religión, lengua y cultura prerromanas de Hispania (1999, Salamanca), Salamanca: Universidad, 389-406.
  Testua ikusteko
  GI-03; GI-05; GI-19; BI-03; AR-08; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Betoiak; Hizkuntza; Toponimia
 398. García Alonso, J.L., 2003, La Península Ibérica en la "Geografía" de Claudio Ptolomeo, Gasteiz: UPV-EHU, Anejos de Veleia. Series minor 19.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-05; BI-01; BI-03; AR-13; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Geografia; Penintsula Iberiarra; Ptolomeo
 399. Garcia de Kortazar, F.; Montero, M., 1983, "Historiografía" in Diccionario de historia del País Vasco, Donostia: Txertoa, I, 402-444.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Historiografia
 400. Garcia de Kortazar, J.A., 1983, Vizcaya en la Alta Edad Media, Bilbo: Caja de Ahorros Vizcaína, Temas vizcaínos 105.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Erdi Aroa; Bizkaia
 401. García Fernández, E., 1994, "Catecismos y catequesis en las comunidades vascas (siglos XV-XVI)" in García Fernández, E. (ed.) Religiosidad y sociedad en el País Vasco (s. XIV-XVI), Bilbo: UPV-EHU, 25-51.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Diozesiak; Katixima; Elizbarrutiak
 402. García Fernández, E. (ed.), 1994, Religiosidad y sociedad en el País Vasco (s. XIV-XVI), Bilbo: UPV-EHU.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Eliza; Gizartea; Erlijioa; Euskal Herria; Erdi Aroa
 403. García-Sanz Markotegi, A., 1992, Caciques y políticos forales. Las elecciones a la Diputación Navarra (1877-1923), Iruñea: Egilearen argitalpena.
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Aldundiak; Hauteskundeak; Jauntxoak; Kazikeak; Nafarroa; Politika
 404. García-Sanz Markotegi, A.; Iriarte López, I.; Mikelarena Peña, F., 2002, Historia del navarrismo (1841-1936). Sus relaciones con el vasquismo, Iruñea: Universidad Pública de Navarra.
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Politika (navarrismo/vasquismo); Nafarroa
 405. García-Villoslada Altzugarai, R. (ed.), 1979-1982, Historia de la Iglesia en España (7 libk.), Madril: BAC.
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-09; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Eliza; Espainia; Historia
 406. García y Bellido, A., 19824[1947], La España del siglo primero de nuestra Era (según P. Mela y C. Plinio), Madril: Espasa Calpe, Colección Austral 744.
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Geografia; Hispania; Iturriak; Mela, Ponponio; Plinio, C.
 407. García y Bellido, A., 199310[1945], España y los españoles hace dos mil años, según la "Geografía" de Estrabón, Madril: Espasa Calpe, Austral 203.
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Estrabon; Herriak; Iturriak (iturri klasikoak); Iberia
 408. Garibai Zamalloa, E., 1854, Memorial histórico español: colección de documentos, opúsculos y antigüedades. Tomo VII [Memorias de Garibay], Madril: Imprenta de José Rodriguez. (Real Academia de la Historia ed.).
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-09; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Historiografia; Garibai, Esteban
 409. Garmendia, E., 1998, Balendiñe Albizu (1914-2002), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 13/1.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Albizu, Balendiñe
 410. Garmendia, E., 1998, Gregorio Mujika (1882-1931): "Euskalerriaren Alde" eta "Euskal-Esnalea", Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 11/2.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Mujika, Gregorio; Ideiak. Ideologia
 411. Garmendia, E., 2000, Gerhard Bähr (1900-1945), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 18.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Bähr, Gerhard
 412. Garmendia, E., 2000, Patxi Etxeberria (1900-1989), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 21.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Etxeberria, Patxi
 413. Garmendia, E., 2001, Polixene Trabudua (1912-2004), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 24.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Trabudua, Polixene
 414. Garmendia, E., 2002, Mª Angeles Garai (1930-), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 29.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Garai, Mª Angeles
 415. Garmendia, E., 2003, Karmele Goñi (1926-), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 32.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Goñi, Karmele
 416. Garmendia, E., 2008, Xabier Peña Albizu (1914-1980), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 52.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Peña Albizu, Xabier
 417. Garmendia, V., 1984, La ideología carlista. (1868-1876). En los orígenes del nacionalismo vasco, [Donostia]: Diputación Foral de Guipúzcoa / Gipuzkoako Foru Aldundia.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Ideiak. Ideologia; Karlismoa
 418. Gartzia, P., 2004, La España metafísica. Lectura crítica del pensamiento de Ramón Menéndez Pidal (1891-1936), Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 16.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Gaztelania; Menéndez Pidal, Ramón; Nazionalismoa
 419. Gartzia Trujillo, S., 1993, La novela costumbrista de Domingo de Aguirre (2 libk.), Bilbo: Instituto Diocesano de Teología y Pastoral / Desclée de Brouwer.
  GI-03; GI-05; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Agirre, Txomin; Eleberria; Literatura
 420. Gaztelurrutia, B., 2006, Josune Munitxa (1947-2002), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 43.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Munitxa, Josune
 421. Giacalone Ramat, A.; Ramat, P. (ed.), 1995, Las lenguas indoeuropeas, Madril: Cátedra.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-02; BI-03; AR-06; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Indoeuroparrak [Hizkuntza -]
 422. Gil, E. et al., 2002, De Túbal a Aitor : historia de Vasconia, Madril: La Esfera de los Libros. (Bazán Díaz, I. ed.).
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Baskonia (historia orokorra); Euskal Herria; Historia
 423. Gimeno Menéndez, F., 1995, Sociolingüística histórica (siglos X-XII), Madril: Visor.
  GI-03; GI-05; GI-19; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Soziolinguistika; Erdi Aroa
 424. Goihenetxe, E., 1990, Bayonne et la région bayonnaise du XIIe au XVe siècle, Bilbo: UPV-EHU.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Baiona. Baiona aldea; Erdi Aroa
 425. Goihenetxe, M., 1983, "Euskararen erabilpena Naparroako Erreinuan XVI-XVIII g. mendeetan" in Piarres Lafitte-ri omenaldia, Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 2, 251-257.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Erabilera [Euskararen -]; Nafarroa
 426. Goihenetxe, M., 1994, "A. d'Oihenart historien : aspects de son profil social, politique et culturel" in Oihenarten laugarren mendeurrena (1992), Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 8, 497-508.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Oihenart, Arnaud
 427. Goihenetxe, M., 1998-2005, Histoire générale du Pays Basque (5 libk.) / Historia general del País Vasco (3 libk.), Donostia: Elkarlanean / Ttarttalo.
  GI-01; GI-02; GI-05; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Historiografia; Euskal Herria
 428. Goldaratz, J., 2001, Aita Polikarpo Iraizozkoa (1897-1980), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 22.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Iraizozkoa, Polikarpo
 429. Gómez, R., 1992 [1989], "Bonaparte Printzearen inguruko hizkuntz eztabaidak" in Gómez, R.; Lakarra, J.A. (ed.) Euskalaritzaren Historiaz, I: XVI-XIX. mendeak, Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia / EHU, ASJU Gehigarriak XV, 429-466.
  GI-01; GI-03; GI-05; BI-03; AR-03; AR-08; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Bonaparte, Louis Lucien; Euskara
 430. Gómez, R.; Lakarra, J.A. (ed.), 1992, Euskalaritzaren Historiaz, I: XVI-XIX. mendeak, Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia / EHU, ASJU Gehigarriak XV.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-03; AR-03; AR-08; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Euskalaritza (historia orokorra)
 431. Gómez Villar, R., 2005, La comarca de Belorado : toponimia y antropología, Iruñea: Pamiela, Ensayo y Testimonio 76.
  GI-01; GI-02; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Belorado (Burgos); Toponimia; Antropologia
 432. González, T., 1979, "La Iglesia desde la conversión de Recaredo hasta la invasión árabe" in García-Villoslada Altzugarai, R. (ed.) Historia de la Iglesia en España, Madril: BAC, I, 401-747.
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-09; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Eliza; Rekaredo (erregeak); Bisigodoak
 433. Gonzalez de Etxabarri Vivanco, J.M., 1921, El problema de la escuela en el País Vascongado. Después del Congreso de Pamplona. Dos cartas y breve glosa a un acuerdo de la Junta de Estudios Vascos, Donostia: Tipografía Donostiarra.
  GI-01; GI-03; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; NA-04
  Gako-hitzak: Eskola; Irakaskuntza; Euskal Herria
 434. González Etxegarai, J., 19974[1966], Los Cántabros, Santander: Ediciones de Librería Estudio.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Kantabriarrak
 435. González González, M., 1992, "Metodología de los atlas lingüísticos en España" in Nazioarteko Dialektologia Biltzarra (1991), Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 7, 151-177.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Atlasak; Espainia; Linguistika
 436. Gonzalez Gorosarri, M., 2008, Euskal Herriko prentsa : XVIII. mendetik 1945era, Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Euskara mintzagai 3.
  GI-01; GI-02; GI-03; BI-01; BI-02; BI-03; AR-01; AR-03; AR-06; AR-13; NA-04; LA-01; MA-02
  Gako-hitzak: Hedabideak; Prentsa; Kazetaritza
 437. González Novalín, J.L., 1980, "Religiosidad y reforma del pueblo cristiano" in García-Villoslada Altzugarai, R. (ed.) Historia de la Iglesia en España, Madril: BAC, III, 351-384.
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-09; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Erlijioa; Kristautzea
 438. González Ollé, F., 1972, Vascuence y romance en la Historia lingüística de Navarra, Iruñea: Ediciones y Libros, Cuadernos de la Cofradía del Pimiento Seco 5.
  GI-01; GI-05; GI-18; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Erromantze nafarra; Euskara; Nafarroa; Ukipen-hizkuntzak
 439. González Ollé, F., 1989, Introducción a la historia literaria de Navarra, Iruñea: Gobierno de Navarra.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Literatura; Nafarroa
 440. González Portilla, M.; Urrutikoetxea, J.; Zarraga Sangroniz, K., 2003, Vivir en familia, organizar la sociedad. Familia y modelos familiares: las provincias vascas a las puertas de la modernización (1860), Bilbo: UPV-EHU.
  GI-01; GI-02; GI-05; BI-01; BI-09; AR-01; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Familia; Gizartea; Modernotasuna
 441. González Rodríguez, M.C., 1985, "Estructuras sociales indígenas en el área indoeuropea de Hispania en época romana: pervivencias y transformaciones" in Asimilación y resistencia a la romanización en el Norte de Hispania. IV Cursos de Verano de San Sebastián, Gasteiz: UPV-EHU, 155-189.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Indoeuroparrak [Herri -]; Hispania; Erroma (garaia)
 442. González Salazar, J.A., 1985, Toponimia menor de Treviño, Gasteiz: Diputación Foral de Álava, Cuadernos de toponimia 1.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; AR-01; AR-03; AR-06; AR-08; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Araba; Toponimia; Trebiñu
 443. González Salazar, J.A., 1991, "Toponimia menor actual en Alava" in Knörr, H.; Libano Zumalakarregi, A. (ed.) Actas de las I Jornadas de Onomástica. Toponimia / I Onomastika Jardunaldien agiriak. Toponimia (1986, Gasteiz), Bilbo: Euskaltzaindia, Onomasticon Vasconiae 4, 93-97.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-01; NA-04; PA-05
  Gako-hitzak: Araba; Toponimia
 444. Goñi Galarraga, J.M., 1987, "Eliza Euskal Herrian absolutismo antiliberalaren, liberalismo katolikoaren, nazionalismoaren eta sozial-demokraziaren garaian (1808-1936)" in López Atxurra, R. (ed.) Euskal Herriaren historiaz, Bilbo: UPV-EHU, III, Kultura eta portaera erlijiosoak Euskal Herrian historian zehar, 143-180.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Abertzaletasuna; Eliza; Liberalismoa; Sozialdemokrazia; Euskal Herria
 445. Goñi Gaztanbide, J., 1979-1999, Historia de los obispos de Pamplona (11 libk.), Iruñea: Diputación Foral de Navarra.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Eliza; Gotzainak (historia); Iruñea
 446. Goñi Gaztanbide, J., 1990-1994, Historia eclesiástica de Estella (2 libk.), Iruñea: Gobierno de Navarra, Historia 64, 76.
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-03; BI-09; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Eliza (historia); Lizarra. Lizarrerria
 447. Gorosabel, P., 1899-1901, "De la lengua vulgar vascongada (cap. III)" in Noticia de las cosas memorables de Guipúzcoa ó Descripción de la provincia y de sus habitadores: exposición de las instituciones, fueros, privilegios, ordenanzas y leyes..., Tolosa: E. López, II, 376-403.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-16; GI-17; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-09; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Euskara (Gorosabel)
 448. Gorosabel, P., 1899-1901, Noticia de las cosas memorables de Guipúzcoa ó Descripción de la provincia y de sus habitadores: exposición de las instituciones, fueros, privilegios, ordenanzas y leyes... (6 libk.), Tolosa: E. López.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-16; GI-17; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-09; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Gipuzkoa (Gorosabel); Historiografia
 449. Gorosabel, P., 1972 [1862], Diccionario histórico-geográfico-descriptivo de los pueblos, valles, partidos, alcaldías y uniones de Guipúzcoa : con un apéndice de las cartas-pueblas y otros documentos importantes, Bilbo: La Gran Enciclopedia Vasca.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-16; GI-17; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-09; AR-13; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Gipuzkoa (Gorosabel); Historiografia; Geografia
 450. Gorosterratzu, J., 1925, Don Rodrigo Jiménez de Rada, gran estadista, escritor y prelado: estudio documentado de su vida, de los cuarenta años de su Primacía en la Iglesia de España y de su Cancillerato en Castilla, Iruñea: Imp. y Lib. de Viuda de T. Bescansa.
  GI-01; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Eliza; Jiménez de Rada, Rodrigo
 451. Gorrotxategi, M.; Salaberri Zaratiegi, P., 20014, Euskal izendegia : ponte izendegia / Diccionario de nombres de pila / Dictionnarie des prénoms, Gasteiz / Bilbo: Eusko Jaurlaritza / Euskaltzaindia.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Ponte-izenak
 452. Gorrotxategi Txurruka, J., 1984, Estudio sobre la onomástica indígena de Aquitania, Bilbo: UPV-EHU.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Akitania; Onomastika
 453. Gorrotxategi Txurruka, J., 1985, "Lengua aquitana y lengua gala en la Aquitania etnográfica" in Melena, J.L. (ed.) Symbolae Ludovico Mitxelena septuagenario oblatae, Gasteiz: UPV-EHU, I, 613-628.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Akitania; Etnografia; Galiera
 454. Gorrotxategi Txurruka, J., 1991, "Descripción y posición lingüística del celtibérico" in Lakarra, J.A.; Ruiz Artzalluz, I. (ed.) Memoriae L Mitxelena Magistri Sacrum, Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia, ASJU Gehigarriak XIV (Pars Prior), 3-31.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03; PA-05
  Gako-hitzak: Zeltak [hizkuntza]
 455. Gorrotxategi Txurruka, J.; Lakarra, J.A., 2001 [1996], "Nuevas aportaciones a la reconstrucción del Protovasco" in Villar, F.; Encarnação, J.d' (ed.) La Hispania prerromana : VI Coloquio Internacional sobre Lenguas y Culturas Prerromanas de la Península Ibérica (1994, Coimbra), Salamanca / Coimbra: Universidad, 101-145.
  GI-03; GI-05; GI-19; BI-03; AR-08; NA-01; NA-04; PA-05
  Gako-hitzak: Euskara; Glotokronologia (proto-euskara); Protoeuskara
 456. Granja Pascual, J.J., 1991, "Algunas aportaciones de Ramón Menéndez Pidal al progreso de la lingüística vasca" in Lakarra, J.A.; Ruiz Artzalluz, I. (ed.) Memoriae L Mitxelena Magistri Sacrum, Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia, ASJU Gehigarriak XIV (Pars Prior), 571-579.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03; PA-05
  Gako-hitzak: Menéndez Pidal, Ramón; Hizkuntzalaritza; Euskara
 457. Granja Pascual, J.J., 1992 [1986], "Julien Vinson, el euskera y una polémica del XIX" in Gómez, R.; Lakarra, J.A. (ed.) Euskalaritzaren Historiaz, I: XVI-XIX. mendeak, Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia / EHU, ASJU Gehigarriak XV, 475-493.
  GI-01; GI-03; GI-05; BI-03; AR-03; AR-08; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Vinson, Julien; Euskara
 458. Granja Pascual, J.J., 1993, Arturo Kanpion (1854-1937), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 5/2.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Campión, Arturo
 459. Granja Pascual, J.J., 1993, Koldo Eleizalde (1878-1923), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 5/1.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Eleizalde, Koldo
 460. Granja Pascual, J.J., 1994 [1990], Federiko Belaustegigoitia (1876-1947), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 2/1.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Belaustegigoitia, Federiko
 461. Granja Sáinz, J.L. de la, 1995, El nacionalismo vasco: un siglo de historia, Madril: Tecnos.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Abertzaletasuna; Historia; EAJ; Nazionalismoa
 462. Granja Sáinz, J.L. de la, 2000, El nacionalismo vasco (1876-1975), Madril: Arco Libros, Cuadernos de historia 81.
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Abertzaletasuna; EAJ; Nazionalismoa
 463. Granja Sáinz, J.L. de la, 2003, El siglo de Euskadi. El nacionalismo vasco en la España del siglo XX, Madril: Tecnos.
  GI-01; GI-02; GI-05; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Abertzaletasuna; EAJ (historia); Nazionalismoa
 464. Granja Sáinz, J.L. de la, 20082[1986], Nacionalismo y II República en el País Vasco. Estatutos de autonomía, partidos y elecciones. Historia de Acción Nacionalista Vasca: 1930-1936, Madril: CSIC / Siglo XXI de España.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Alderdi politikoak; Estatutua; II. Errepublika; Euskadi; Eusko Abertzale Ekintza (EAE); Nafarroa; Nazionalismoa; Politika
 465. Granja Sáinz, J.L. de la; Pablo Contreras, S. de (ed.), 2002, Historia del País Vasco y Navarra en el siglo XX, Madril: Biblioteca Nueva.
  GI-01; GI-02; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Historia; Euskal Herria; Nafarroa
 466. Greenberg, J.H.; Ferguson, C.A.; Moravcsik, E.A. (ed.), 1978-1988, Universals of human language (4 libk.), Stanford University Press.
  Testua ikusteko
  GI-03; GI-05; GI-19; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Tipologia; Unibertsal linguistikoak
 467. Gros i Lladós, M., 2007, Recuperación del euskera en Navarra. Un estudio sociolingüístico sobre la evolución del euskera en el último cuarto del siglo XX, Bilbo: Euskaltzaindia, Jagon 4.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Berreskurapena [Euskararen -]; Nafarroa; Soziolinguistika
 468. Guiard Larrauri, T., 1905-1912, Historia de la Noble Villa de Bilbao (4 libk.), Bilbo: Imprenta y Librería de José de Astuy.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Bilbo (historia orokorra); Historia
 469. Guibert Nabatz, M.E., 1983, Historia de la Escuela Normal de Navarra (1831-1931), Iruñea: Institución Príncipe de Viana.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-03; BI-09; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Eskola Normala; Irakaskuntza; Maisuak. Maistrak; Nafarroa
 470. Gutierrez Paz, A., 2002, Euskal irratigintzaren historia, Bilbo: UEU.
  GI-01; GI-03; GI-05; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Hedabideak; Irratia
 471. Haase, M., 1992, "Bilinguisme basco-gascon en Basse-Navarre" in Nazioarteko Dialektologia Biltzarra (1991), Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 7, 687-698.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Elebitasuna; Euskara; Gaskoiak. Gaskoiera; Ukipen-hizkuntzak; Nafarroa Beherea
 472. Hagège, C., 1987, La estructura de las lenguas, Madril: Gredos. [Itzul., Valladares, C.], Biblioteca Románica Hispánica. III, Manuales 67.
  GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; AR-03; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Tipologia
 473. Haritxelhar, J., 1981, "Bihotz begietako Euskal Herria Lizardirengan" in Tovar, A. et al. (ed.) Euskal linguistika eta literatura: bide berriak, Bilbo: Deustuko Unibertsitatea, 369-392.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Literatura; Olerkariak; Lizardi, Xabier [Jose María Agirre]
 474. Haritxelhar, J., 1983, "Une poésie basque du milieu du XVIème siècle (1554) célébrant la naissance de Henri III de Navarre (le futur Henri IV)" in Piarres Lafitte-ri omenaldia, Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 2, 259-274.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Literatura; Olerkariak; Iparraldea
 475. Haritxelhar, J.; Knörr, H.; Ugalde, M., 1994 [1987], Koldo Mitxelena (1915-1987), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 1.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Mitxelena, Koldo
 476. Hauser, A., 2004 [1962], Historia social de la literatura y el arte (2 libk.), Bartzelona: Debolsillo.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; AR-01; AR-06; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Artea; Literatura; Historia (soziala)
 477. Heiberg, M., 1989, The Making of the Basque Nation, Cambridge: Cambridge University Press.
  Testua ikusteko
  GI-05; GI-18; GI-19; BI-03; AR-01; AR-08; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Nazioa; Euskal Herria; Euskalgintza
 478. Henao, Gabriel de (S.I.), 1894-1895 [1689-], Averiguaciones de las antigüedades de Cantabria... (7 libk.), Tolosa: Imp., Librería y Encuadernación de E. López. (Villalta, M. ed.).
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-16; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Euskal Herria; Historia
 479. Hernández García, J.M., 2007, Euskara, comunidad e identidad. Elementos de transmisión, elementos de transgresión, Madril: Ministerio de Cultura.
  GI-02; GI-03; BI-01; BI-02; BI-09; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Euskara; Nortasuna [Talde -]
 480. Hizkuntz ordezkapenaren nondik-norakoak Goierrin : Ataun, Beasain, Ezkio-Itsaso, Gabiria, Idiazabal, Itsasondo, Ormaiztegi, Zaldibia, Zegama, 1992, Lazkao: Gerriko, Goierriko Euskal Eskola.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Goierri; Gipuzkoa; Ordezkapena (Hizkuntz -)
 481. Hoz, J. de, 1981, "El euskera y las lenguas vecinas antes de la romanización" in Tovar, A. et al. (ed.) Euskal linguistika eta literatura: bide berriak, Bilbo: Deustuko Unibertsitatea, 27-56.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Erroma aurrekoak; Erromatartzea; Euskara; Ukipen-hizkuntzak
 482. Hoz, J. de, 1996, "El origen de las escrituras paleohispánicas quince años después" in Villar, F.; Encarnação, J.d' (ed.) La Hispania prerromana : VI Coloquio Internacional sobre Lenguas y Culturas Prerromanas de la Península Ibérica (1994, Coimbra), Salamanca / Coimbra: Universidad, 171-206.
  GI-03; GI-05; GI-19; BI-03; AR-08; NA-01; NA-04; PA-05
  Gako-hitzak: Idazkunak; Paleohispania
 483. Hoz, J. de, 2001, "Hacia una tipología del Ibérico" in Villar, F.; Fernández Alvárez, M.P. (ed.) Religión, lengua y cultura prerromanas de Hispania (1999, Salamanca), Salamanca: Universidad, 335-363.
  Testua ikusteko
  GI-03; GI-05; GI-19; BI-03; AR-08; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Tipologia; Iberiera
 484. Hudson, R.A., 20002[1981], La sociolingüística, Bartzelona: Anagrama. [Itzul., Falcón, X.].
  GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; AR-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Soziolinguistika
 485. Humboldt, W. von, 1959, Primitivos pobladores de España y lengua vasca, Madril: Minotauro. [Itzul., Echebarria, F.], Biblioteca vasca 3.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-08; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Euskaldunak; Euskara; Humboldt, Wilhem von -
 486. Humboldt, W. von, 1990, Sobre la diversidad de la estructura del lenguaje humano y su influencia sobre el desarrollo espiritual de la humanidad, Bartzelona: Anthropos. [Itzul., Agud, A.], Autores, Textos y Temas. Lingüística 1.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-03; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Euskara; Hizkuntza; Humboldt, Wilhem von -
 487. Hurch, B., 1991, "Sobre la reconstrucción del euskera. Observaciones a Trask" in Lakarra, J.A.; Ruiz Artzalluz, I. (ed.) Memoriae L Mitxelena Magistri Sacrum, Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia, ASJU Gehigarriak XIV (Pars Altera), 607-613.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03; PA-05
  Gako-hitzak: Protoeuskara; Trask, Larry
 488. Hymes, D.H. (ed.), 1964, Language in culture and society : a reader in linguistics and anthropology, New York: Harper and Row.
  GI-03; GI-05; NA-04; PA-05
  Gako-hitzak: Antropologia; Gizartea; Soziolinguistika
 489. Idoate, F., 1956, "El vascuence en el Hospital General de Pamplona" in Rincones de la Historia de Navarra, Iruñea: Institución Príncipe de Viana, II, 467-468.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Iruñea; Euskara; Ofizialtasuna; Ospitalea
 490. Idoate, F., 1997 [1966], "Trovadores, juglares, ministriles y oficios afines" in Rincones de la Historia de Navarra, Iruñea: Institución Príncipe de Viana, III, 441-455.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Koblakariak
 491. Idoate, F., 19973[1954-1966], Rincones de la Historia de Navarra (3 libk.), Iruñea: Institución Príncipe de Viana, Historia 6.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Nafarroa (historia)
 492. Intxaurraga, A., 2006, Maurizia Aldeiturriaga (1904-1988), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 44/4.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Aldeiturriaga, Maurizia
 493. Intxaurrandieta, P.; Urkizu, P., 2001, Tomas Garbizu (1901-1989), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 23.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Garbizu, Tomas
 494. Intxaurrondo, M., 1926, La iglesia y el euskera. Obligación de hablar al pueblo en su lengua nativa y de cultivarla, Iruñea: Imp. Federación C.S.M..
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Eliza; Euskara; Hizkuntza (jaioterriko -)
 495. Intxausti, J., 1978, "Ikuspegi politikoa / Perspectiva política" in Euskararen liburu zuria / El libro blanco del euskara, Bilbo: Euskaltzaindia, 79-142 [gazt. 79-133].
  Testua ikusteko
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-03; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Jazarpena [Hizkuntz -]; Politika
 496. Intxausti, J. (ed.), 1985, Euskal Herria (2 libk.), [Oñati] / Arrasate: Jakin / Lankide Aurrezki Kutxa.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; AR-01; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Euskal Herria; Euskaldunak (gaikako entziklopedia)
 497. Intxausti, J., 1990, "Euskara Araban (XVIII. mendera arte) / El euskera en Alava (hasta el siglo XVIII)" in Euskara, euskaldunon hizkuntza / Euskera, la lengua de los vascos, Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, 109-110.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Araba; Euskara
 498. Intxausti, J., 1990-1992, Euskara, euskaldunon hizkuntza / Euskera, la lengua de los vascos / Euskara, la langue des basques, Gasteiz: Eusko Jaurlaritza. [Hizkuntza bakoitzak edizio beregaina du].
  Testua ikusteko
  Testua ikusteko
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Euskara; Euskaldunak; Historia
 499. Intxausti, J., 1993, "Euskararen iraupena Nafarroako gazteleran" erakusketaren inguruan / En torno a la exposición "Pervivencia del vascuence en el castellano de Navarra", Iruñea: Nafarroako Gobernua.
  GI-03; GI-05; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Gaztelania; Ukipen-hizkuntzak (euskara/gaztelania); Nafarroa
 500. Intxausti, J. (ed.), 1998, Euskararen aldeko motibazioak. Donostiako Udako XIII. Ikastaroak (1994), Bilbo: UPV-EHU.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Euskalgintza; Motibazioak; Ideiak. Ideologia; Jardunaldiak
 501. Intxausti, J. (ed.), 1998, Hizkuntzen aldeko mugimendu sozialak. Donostiako Udako XII. Ikastaroak (1993), Bilbo: UPV-EHU.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Mugimendu sozialak; Euskalgintza; Talde euskaltzaleak; Jardunaldiak
 502. Intxausti, J., 1998, "Talde euskaltzaleen garapen historikoaz (XVI-XX. mendea)" in Intxausti, J. (ed.) Hizkuntzen aldeko mugimendu sozialak. Donostiako Udako XII. Ikastaroak (1993), [Bilbo]: UPV-EHU, 17-56.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Euskaltzaleak; Euskaltzaletasuna; Mugimendu sozialak; Talde euskaltzaleak; Jardunaldiak
 503. Intxausti, J.; Foronda, E., 1990, Euskara, denona. Nafarroako Euskarari buruzko I. Erakusketa Orokorra / Euskera, de todos. I Exposición General sobre el Vascuence en Navarra (1989), Iruñea: Nafarroako Gobernua.
  GI-01; GI-03; GI-18; BI-03; BI-09; AR-08; NA-01; NA-04
  Gako-hitzak: Erakusketak; Euskara Denona; Euskara; Nafarroa
 504. Iñigo, A., 1996, Toponomástica histórica del valle de Santesteban de Lerín (regata del Ezkurra), Iruñea: Gobierno de Navarra.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Doneztebe; Toponimia
 505. Iñigo, A., 2005, "Nombres propios de persona en la oiconimia navarra" in Ramírez Sádaba, J.L. (ed.) La Onomástica en Navarra y su relación con la de España. Actas de las primeras Jornadas de Onomástica (2003), Iruñea: Universidad Pública de Navarra-Nafarroako Unibertsitate Publikoa, 201-217.
  GI-01; BI-01; BI-03; BI-09; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Oikonimia; Onomastika; Pertsona-izenak; Nafarroa
 506. Iraola, R., 2002, Bitoriano Gandiaga (1928-2001), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 27.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Gandiaga, Bitoriano
 507. Iribarren, J.M., 1984 [1952], Vocabulario navarro, Iruñea: Príncipe de Viana.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Hiztegiak; Nafarroa; Lexikoa; Ukipen-hizkuntzak
 508. Irigarai, A. (ed.), 1958, Prosistas navarros contemporáneos en lengua vasca / XXgarren mendeko Nafarroako euskal idazlariak, Iruñea: Institución Príncipe de Viana.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-17; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Idazleak; Nafarroa
 509. Irigarai, A., 1974, Una Geografía Diacrónica del Euskara en Navarra, Iruñea: Ediciones y Libros.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Geografia (diakronia); Bilakaera [Euskararen -]; Euskara; Nafarroa
 510. Irigarai, A., 1980, Escritores navarros en Euskara, Iruñea: Nafarroako Foru Aldundia.
  GI-01; GI-03; BI-03; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04
  Gako-hitzak: Idazleak; Nafarroa; Euskara
 511. Irigarai, J.A., 1988, Euskara bizitzaren kenkan: orekaren mintzoa, Iruñea: Pamiela, Saio eta Testigantza 5.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04
  Gako-hitzak: Biziraupena; Euskara batua. Euskalkiak; Normalizazioa
 512. Irigarai, J.A., 2004, Fermin Irigarai "Larreko" (1869-1949), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 36.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Larreko [Fermin Irigarai]
 513. Irigoien, A., 1985-1995, De Re Philologica Linguae Vasconicae (5 libk.), Bilbo: Deustuko Unibertsitatea (l, II, III); Wilsen (IV, V).
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Euskalaritza; Filologia; Historiografia
 514. Irigoien, A., 1985 [1982], "Euskara eta inguruko hizkuntzak historian zehar" in De Re Philologica Linguae Vasconicae, Bilbo: Deustuko Unibertsitatea, I, 138-156.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Euskara; Ukipen-hizkuntzak
 515. Irigoien, A., 1985, "Sobre los topónimos Oca y su entorno" in Melena, J.L. (ed.) Symbolae Ludovico Mitxelena septuagenario oblatae, Gasteiz: UPV-EHU, II, 1007-1046.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Oca; Toponimia
 516. Irigoien, A., 1986, En torno a la toponimia vasca y circumpirenaica, Bilbo: Universidad de Deusto.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Toponimia; Pirinioak
 517. Irigoien, A., 1990, "Balendin Enbeita Bilboko Areatza-n" in De Re Philologica Linguae Vasconicae, Bilbo: Deustuko Unibertsitatea, III, 277-280.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Enbeita, Balendin
 518. Irigoien, A., 1990, "En homenaje al pensador Unamuno / Unamuno pentsalariaren omenez" in De Re Philologica Linguae Vasconicae, Bilbo: Deustuko Unibertsitatea, III, 271-276.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Unamuno, Miguel de
 519. Irigoien, A., 1990, "Geure hizkuntza nazionala eta Europako kultura" in De Re Philologica Linguae Vasconicae, Bilbo: Deustuko Unibertsitatea, III, 227-230.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Europa; Euskara
 520. Irigoien, A., 1990, "Jean Haritschelharri epistola irekia" in De Re Philologica Linguae Vasconicae, Bilbo: Deustuko Unibertsitatea, III, 319-330.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Gutunak; Irigoien, Alfontso; Haritxelhar, Jean
 521. Irigoien, A., 1990, Sobre toponimia del País Vasco norpirenaico. Observaciones en torno a la obra "Toponymie Basque" de Jean-Baptiste Orpustan, Bilbo: Wilsen.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; LA-01; MA-02
  Gako-hitzak: Iparraldea; Orpustan, Jean-Baptiste; Toponimia
 522. Irigoien, A., 1991, "Euskal hizkuntzaren mailak" in Lakarra, J.A.; Ruiz Artzalluz, I. (ed.) Memoriae L Mitxelena Magistri Sacrum, Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia, ASJU Gehigarriak XIV (Pars Altera), 1283-1288.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03; PA-05
  Gako-hitzak: Euskara; Hizkuntza (mailak)
 523. Irigoien, A., 1992, "Bizkaieraren lekua Bizkaiko testu, idazle eta kultura gizonen artean" in [Lakarra, J. et al.] (ed.) Bizkaieraren lekua gaur, Bilbo: Deustuko Unibertsitatea, 35-39.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Bizkaia; Bizkaiera; Idazleak; Testuak
 524. Irigoien, A., 1994, "Komunikazio-tresna publikoetarako hizkuntza-mailak euskaraz" in Palazio Arko, G.J. (ed.) Hedabideetako euskara, Bilbo: UPV-EHU, 119-123.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; BI-01; BI-02; BI-03; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Hizkuntza (mailak); Ofizialtasuna
 525. Irigoien, A., 1995, "Toponomástica y Antroponimia del dominio lingüístico vascónico" in De Re Philologica Linguae Vasconicae, Bilbo: Wilsen, V, 59-80.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Onomastika; Toponimia
 526. Iriondo, J., 2006, Begoña Bilbao (1932-2005), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 46.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Bilbao, Begoña
 527. Iriondo, J.M., 2001, Estibalitz Robles-Arangiz (1944-1993), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 23.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Robles-Arangiz, Estibalitz
 528. Iriondo, J.M., 2002, Iñaki Eizmendi "Basarri" (1913-1999), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 26.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Basarri [Iñaki Eizmendi]
 529. Iriondo, J.M., 2004, Teodoro G. Hernandorena (1898-1994), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 36.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Hernandorena, Teodoro
 530. Iriondo, J.M., 2006, Julen Lekuona (1938-2003), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 44/1.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Lekuona, Julen
 531. Iriondo, J.M., 2006, Lourdes Iriondo (1937-2005), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 44/3.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Iriondo, Lourdes
 532. Iriondo, J.M., 2007, Joxe Mari Aranalde (1933-2005), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 49.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Aranalde, Joxe Mari
 533. Iriondo, J.M., 2008, Martin Treku "Mattin" (Ahetze, 1916-1981), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 54/1.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Mattin [Martin Treku]
 534. Iriondo, J.M., 2008, Migel Arozamena Larralde (1930-1976), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 54/4.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Arozamena Larralde, Migel
 535. Irizar, P., 1981, Contribución a la dialectología de la lengua vasca (2 libk.), Donostia: Gipuzkoako Aurrezki Kutxa Probintziala.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Euskalkiak; Dialektologia; Irizar, Pedro
 536. Iruxo Ametzaga, X., 2001, Bingen Ametzaga (1901-1969), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 25.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Ametzaga, Bingen
 537. Isidoro Sibiliakoa, Santua, 2004, Etimologías, Madril: BAC.
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-03; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Etimologia; Isidoro
 538. Iturralde, J.M., 2003, Jon Andoni Irazusta (1884-1952), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 30.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Irazusta, Jon Andoni
 539. Iturritza Zabala, J.R., 1985 [1885], Historia general de Vizcaya (2 libk.), Bilbo: Amigos del Libro Vasco.
  GI-01; GI-05; GI-16; GI-17; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-09; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Bizkaia; Historia
 540. Itzaina, M., 1999, Mixel Labeguerie (1921-1980), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 17.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Labeguerie, Mixel
 541. Itzaina, M., 2008, Louis Dassance (1888-1976), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 53/3.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Dassance, Louis
 542. Itzaina, X., 2006, "L'Expérience et le Mouvement : coopération, religion et identité au Pays Basque et au Québec" in Palard, J. et al. (ed.) Diversité et identités au Québec et dans les régions d'Europe, Québec / Brusela: Presses de L'Université Laval / Presses Interuniversitarires Européennes, 365-389.
  Testua ikusteko
  NA-04; PA-05
  Gako-hitzak: Eliza; Erlijioa; Euskal Herria; Nortasuna [Talde -]; Québec
 543. Itzaina, X., 2007, Les virtuoses de l'identité. Religion et politique en Pays Basque, Rennes: Presse Universitaires de Rennes.
  GI-01; BI-09; NA-04; LA-01; LA-03; PA-05
  Gako-hitzak: Erlijioa; Euskal Herria; Politika
 544. Izagirre, K., 1998, Euskararen historia txikia Donostian: 1800-1998, Zarautz: Susa.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; AR-01; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Donostia; Euskara
 545. Izagirre, K., 1999, Telesforo Monzon (1904-1981), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 17.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Monzon, Telesforo
 546. Iztueta Armendaritz, P., 19943[1987], Nikolas Ormaetxea "Orixe" (1888-1961), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 1.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Orixe [Nikolas Ormaetxea]
 547. Iztueta Armendaritz, P., 1998, "Euskal nortasunaren bila: topaketa kritikoa" in Azurmendi, J. (ed.) Hizkuntza eta talde-nortasuna. Donostiako Udako XII. Ikastaroak (1993), [Bilbo]: UPV-EHU, 17-96.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Euskal Herria; Nortasuna [Talde -]
 548. Iztueta Armendaritz, P., 2000, Euskal irakaskuntza autonomi aroan (1983-1994), [Donostia]: Utriusque Vasconiae, Bila 1.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-06; AR-08; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Irakaskuntza; Politika; Euskara
 549. Jauregi, G., 1981, Ideología y estrategia política de ETA: análisis de su evolución entre 1959 y 1968, Madril: Siglo XXI.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Ideiak. Ideologia; ETA; Politika
 550. Jauregi, M.; Barrenetxea, T., 1998, "1991ko soziolinguistikazko inkestaren emaitzak. Enpresetan egindako proiektuak" in Intxausti, J. (ed.) Euskararen aldeko motibazioak. Donostiako Udako XIII. Ikastaroak (1994), [Bilbo]: UPV-EHU, 145-182.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Soziolinguistika; Enpresak; Inkesta
 551. Jaurgain, J., 1898-1902, La Vasconie : étude historique et critique sur les origines du Royaume de Navarre, du Duché de Gascogne, des Comtés de Comminges, d'Aragon, de Foix, de Bigorre, d'Alava et de Biscaye, de la Vicomté de Béarn et des grands fiefs du Duché de Gascogne (2 libk.), Paue: Imprimerie-Stéréotypie Garet.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; NA-01; NA-04; LA-01; LA-03; PA-05
  Gako-hitzak: Baskonia; Historia; Erdi Aroa
 552. Jimeno Aranguren, R. (ed.), 2000, El euskera en tiempo de los euskaros, Iruñea: Nafarroako Gobernua / Nafar Ateneoa.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Euskara; Euskaroak
 553. Jimeno Aranguren, R., 2003, El culto a los santos en la Cuenca de Pamplona (siglos V-XVI), Iruñea: Gobierno de Navarra.
  GI-01; GI-05; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Iruñerria; Jaierak; Santuak
 554. Jimeno Aranguren, R., 2003, Orígenes del cristianismo en la tierra de los Vascones, Iruñea: Pamiela.
  GI-01; GI-02; GI-05; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Baskoiak; Kristautzea
 555. Jimeno Aranguren, R., 2004, Jose Maria Jimeno Jurio (1927-2002), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 37.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Jimeno Jurio, Jose Maria
 556. Jimeno Aranguren, R., 2007, Terras a suis reperitur semper esse possessas. La Iglesia en Tierra Estella en la Edad Media, Iruñea: Lamiñarra.
  GI-01; BI-01; BI-09; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Abizenak; Eliza; Erdi Aroa; Jabetza [Lurren -]; Lizarra. Lizarrerria
 557. Jimeno Jurio, J.M., 1968, Documentos medievales artajoneses, Iruñea: Institución Príncipe de Viana.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Agiriak; Erdi Aroa; Artaxoa; Testuak; Nafarroa
 558. Jimeno Jurio, J.M., 1986, Toponimia de la Cuenca de Pamplona. Cendea de Cizur, Bilbo: Euskaltzaindia, Onomasticon Vasconiae 1.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Iruñerria; Toponimia; Zizur
 559. Jimeno Jurio, J.M., 1987, Toponimia de la Cuenca de Pamplona. Cendea de Galar, Bilbo: Euskaltzaindia, Onomasticon Vasconiae 2.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Iruñerria; Toponimia; Nafarroa
 560. Jimeno Jurio, J.M., 1989, Toponimia de la Cuenca de Pamplona. Cendea de Olza, Bilbo: Euskaltzaindia, Onomasticon Vasconiae 3.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Iruñerria; Toponimia; Oltza
 561. Jimeno Jurio, J.M., 1989, Toponimia histórico-etnográfica de Tafalla, Donostia: Eusko Ikaskuntza, Oihenart. Cuadernos de Lengua y Literatura 9.
  GI-03; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; NA-04
  Gako-hitzak: Toponimia; Tafalla; Nafarroa
 562. Jimeno Jurio, J.M., 1990, Toponimia de la Cuenca de Pamplona. Cendea de Iza, Bilbo: Euskaltzaindia, Onomasticon Vasconiae 6.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Iruñerria; Toponimia; Nafarroa
 563. Jimeno Jurio, J.M., 1992, Toponimia de la Cuenca de Pamplona. Cendea de Ansoain, Bilbo: Euskaltzaindia, Onomasticon Vasconiae 9.
  GI-01; GI-03; GI-05; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Antsoain; Iruñerria; Toponimia; Nafarroa
 564. Jimeno Jurio, J.M. (ed.), 1992-1999, Toponimia y cartografía de Navarra : toponimia oficial de Navarra / Nafarroako toponimia eta mapagintza : Nafarroako toponimia ofiziala (59 libk.), [Iruñea]: Nafarroako Gobernua.
  GI-01; GI-03; GI-05; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Kartografia; Ofizialtasuna; Toponimia; Nafarroa
 565. Jimeno Jurio, J.M., 1995, Historia de Pamplona y de sus lenguas, Tafalla: Txalaparta.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; LA-01; MA-02
  Gako-hitzak: Hizkuntza; Iruñea; Historia
 566. Jimeno Jurio, J.M., 1997, Navarra. Historia del euskera, Tafalla: Txalaparta. [Berrarg., 2006-2008, 3 libk.].
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Euskara; Nafarroa
 567. Jimeno Jurio, J.M., 1999, Navarra, Gipuzkoa y el euskera. Siglo XVIII, Iruñea: Pamiela.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Euskara; Eliza; Gipuzkoa; Nafarroa
 568. Jimeno Jurio, J.M., 2004, Capítulos de la historia del euskera, Iruñea: Pamiela, Obras escogidas de José María Jurío 6. (Jimeno Aranguren, R.; Mariezkurrena Iturmendi, D. ed.).
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; BI-03; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Euskara (historia)
 569. Jimeno Jurio, J.M., 2004, Retroceso histórico del euskera en Navarra, Iruñea: Pamiela, Obras escogidas de José María Jimeno Jurío 7. (Jimeno Aranguren, R.; Mariezkurrena Iturmendi, D. ed.).
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; BI-03; BI-09; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Bilakaera [Euskararen -]; Galera; Nafarroa
 570. Jimeno Jurio, J.M.; Salaberri Zaratiegi, P., 1994, Toponimia de la Cuenca de Pamplona. Pamplona-Iruña, Bilbo: Euskaltzaindia, Onomasticon Vasconiae 12.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Iruñerria; Euskara; Toponimia; Nafarroa
 571. Juaristi, F., 2006, Imanol Larzabal (1947-2004), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 44/2.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Lartzabal, Imanol
 572. Juaristi, J., 1987, Literatura vasca, Madril: Taurus, Historia crítica de la literatura hispánica 29.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-06; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Literatura (euskal)
 573. Juaristi, J., 1992 [1987], "Las fuentes ocultas del romanticismo vasco" in Gómez, R.; Lakarra, J.A. (ed.) Euskalaritzaren Historiaz, I: XVI-XIX. mendeak, Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia / EHU, ASJU Gehigarriak XV, 341-365.
  GI-01; GI-03; GI-05; BI-03; AR-03; AR-08; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Erromantizismoa; Historiografia; Iturriak
 574. Juaristi, J., 1992, "La gnosis renacentista del euskera" in Gómez, R.; Lakarra, J.A. (ed.) Euskalaritzaren Historiaz, I: XVI-XIX. mendeak, Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia / EHU, ASJU Gehigarriak XV, 128-172.
  GI-01; GI-03; GI-05; BI-03; AR-03; AR-08; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Errenazimentua; Euskara
 575. Juaristi, J., 1992, Vestigios de Babel. Para una arqueología de los nacionalismos españoles, Madril: Siglo XXI.
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Espainia; Nazionalismoa
 576. Juaristi, J., 1997, El bucle melancólico. Historias de nacionalistas vascos, Madril: Espasa Calpe.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Abertzaletasuna; Historiografia; Nazionalismoa
 577. Juaristi, J., 19982[1987], El linaje de Aitor. La invención de la tradición vasca, Madril: Taurus, Pensamiento.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Historiografia; Mito historiografikoak; Nazionalismoa
 578. Juaristi, J., 2000, El bosque originario. Genealogías míticas de los pueblos de Europa, Madril: Taurus.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Europa; Mito historiografikoak
 579. Jusué Simonena, C., 1988, Poblamiento rural de Navarra en la Edad Media: bases arqueológicas, Valle de Urraul Bajo, Iruñea: Gobierno de Navarra, Historia 54.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Arkeologia; Biztanleztapena; Demografia; Erdi Aroa; Nafarroa
 580. Kachru, B.B. et al. (ed.), 2006, The handbook of world Englishes, Malden (Massachusetts): Blackwell.
  Testua ikusteko
  GI-03; NA-04; PA-05
  Gako-hitzak: Ingelesa
 581. Kaltzakorta, X., 1992, Bizenta Mogel eta Elgezabal (1782-1854), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 4/2.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Mogel Elgezabal, Bizenta
 582. Kaltzakorta, X., 1999, Alfonso Irigoien (1929-1996), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 15.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Irigoien, Alfontso
 583. Kaltzakorta, X., 1999, Errose Bustintza (1899-1953), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 15.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Bustintza, Errose
 584. Kaplan, R.B.; Baldauf, R.B., 1997, Language planning from practice to theory, Clevedon / Filadelfia: Multilingual Matters.
  Testua ikusteko
  GI-03; GI-05; NA-04
  Gako-hitzak: Plangintza
 585. Kazabon, A., 2002, Yon Oñatibia (1911-1979), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 29.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Oñatibia, Jon
 586. Kerexeta, M.J., 1991, "Notas sobre las poesías premiadas en Pamplona en 1609 y 1610" in Lakarra, J.A.; Ruiz Artzalluz, I. (ed.) Memoriae L Mitxelena Magistri Sacrum, Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia, ASJU Gehigarriak XIV (Pars Prior), 161-183.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03; PA-05
  Gako-hitzak: Iruñea; Olerkariak
 587. Kintana, X., 1994 [1990], Imanol Berriatua (1914-1981), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 2/2.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Berriatua, Imanol
 588. Kintana, X., 1998, Gabriel Aresti (1933-1975), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 12/4.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Aresti, Gabriel
 589. Kintana, X., 1999, Federiko Krutwig Sagredo (1921-1998), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 15.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Krutwig Sagredo, Federiko
 590. Kintana, X., 2000, Justo Mari Mokoroa (1901-1990), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 19.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Mokoroa, Justo Maria
 591. Kintana, X., 2004, Andolin Eguzkitza (1953-2004), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 37.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Eguzkitza, Andolin
 592. Kintana, X., 2006, Txomin Jakakortexarena (1906-1993), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 43.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Jakakortaxarena, Txomin
 593. Kintana Goiriena, J.; Artetxe Sanchez, K. (ed.), 2002, Ikerketa berriak Euskal Herriko historian: metodologia aitzindariak eta berrikuntza historiografikoak, Bilbo: UEU.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Historiografia; Euskal Herria
 594. Kirikiño, 1980 [1930], Bigarrengo abarrak, Bilbo: GEU, Kirikiño 1.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Kirikiño [Ebaristo Bustintza Lasuen]
 595. Kirikiño, 1984, Edo geuk edo iñok ez. Euskerearen alde, Bilbo: Labayru. (Perea Txabarri, X.; Arexita, A. ed.).
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Euskalgintza; Euskara; Kirikiño [Ebaristo Bustintza Lasuen]
 596. Kirikiño, 2005 [1918], Abarrak, Bilbo: Labayru Ikastegia, Sutondoan 30. (Atutxa, M. ed.).
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-17; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Kirikiño [Ebaristo Bustintza Lasuen]
 597. Knörr, H., 1983, "Una traducción de Uriarte al vascuence alavés: la bula «Ineffabilis» de 1864" in Piarres Lafitte-ri omenaldia, Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 2, 279-315.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Ineffabilis; Itzulpenak. Itzultzaileak; Araba; Euskara
 598. Knörr, H., 1991, "La traducción suletina de la bula «Ineffabilis» por Intxauspe" in Lakarra, J.A.; Ruiz Artzalluz, I. (ed.) Memoriae L Mitxelena Magistri Sacrum, Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia, ASJU Gehigarriak XIV (Pars Prior), 459-483.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03; PA-05
  Gako-hitzak: Ineffabilis; Intxauspe, Emmanuel; Zuberera; Itzulpenak. Itzultzaileak
 599. Knörr, H., 1991, "Sobre la recogida y el estudio de la toponimia en Alava: pasado y presente" in Knörr, H.; Libano Zumalakarregi, A. (ed.) Actas de las I Jornadas de Onomástica. Toponimia / I Onomastika Jardunaldien agiriak. Toponimia (1986, Gasteiz), Bilbo: Euskaltzaindia, Onomasticon Vasconiae 4, 65-92.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-01; NA-04; PA-05
  Gako-hitzak: Inkesta; Araba; Toponimia
 600. Knörr, H., 1998, Lo que hay que saber sobre la lengua vasca en Álava / Arabako euskarari buruz jakin behar dena, [Gasteiz]: Fundación Caja Vital Kutxa Fundazioa.
  GI-05; GI-19; BI-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Araba; Euskara
 601. Knörr, H.; Zuatzo Zelaieta, K. (ed.), 1998, Arabako euskararen lekukoak : ikerketak eta testuak / El euskara alavés : estudios y textos, Gasteiz: Eusko Legebiltzarra.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04
  Gako-hitzak: Araba; Euskara; Testuak
 602. Knörr, H.; Martinez de Madina Salazar, E., 2009, Toponimia de Vitoria / Gasteizko toponimia (2 libk.), Bilbo: Euskaltzaindia, Onomasticon Vasconiae 28-29.
  GI-01; GI-03; BI-01; BI-03; AR-01; AR-03; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Gasteiz; Toponimia; Araba
 603. Kortadi, E., 2002, Anizeto Olano "Aita Migel Altzo" (1896-1966), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 29.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Altzokoa [Aita Migel: Anizeto Olano]
 604. Kortazar, J., 1991, "Los debates literarios en la poesía del País Vasco (1930-1935)" in Lakarra, J.A.; Ruiz Artzalluz, I. (ed.) Memoriae L Mitxelena Magistri Sacrum, Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia, ASJU Gehigarriak XIV (Pars Altera), 1187-1200.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03; PA-05
  Gako-hitzak: Olerkariak
 605. Kortazar, J., 1995, Esteban Urkiaga "Lauaxeta" (1905-1937), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 6.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Lauaxeta [Esteban Urkiaga]
 606. Kortazar, J., 1995, Jose Maria Agirre, "Xabier Lizardi" (1896-1933), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 6.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Lizardi, Xabier [Jose María Agirre]
 607. Kortazar, J., 1997, Eusebio Erkiaga (1912-1993), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 8/1.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Erkiaga, Eusebio
 608. Labairu Goikoetxea, E.J., 1968-1974 [1895-1903], Historia general del Señorío de Bizcaya (9 libk.), Bilbo: La Gran Enciclopedia Vasca.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-16; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Bizkaia; Historia
 609. Labov, W., 1983 [1972], Modelos sociolingüísticos, Madril: Cátedra. [Itzul., Marinas Herreras, J.M.].
  GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; AR-03; AR-13; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Soziolinguistika
 610. Lafitte, P., 20047[1944], Grammaire basque. (Navarro-labourdin littéraire), Donostia: Elkar.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Gramatika. Gramatikariak; Euskalkiak; Lafitte, Piarres
 611. Lafon, R., 1999, Vasconiana, Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 11. (Haritxelhar, J.; Xarritton, P. ed.).
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Lafont, René; Euskara; Antologiak
 612. Lahovary, N., 1957, La diffusion des langues anciennes du Proche-Orient. Leurs relations avec le basque, le dravidien et les parlers indo-européens primitifs, Berna: Francke, cop.
  GI-01; GI-03; BI-03; BI-09; AR-08; NA-04; PA-05
  Gako-hitzak: Dravidiera; Ekialde Hurbila; Indoeuroparrak [Hizkuntza -]; Ukipen-hizkuntzak
 613. Laka, I., 1992 [1989], "Astarloaren hizkuntzalaritzaz" in Gómez, R.; Lakarra, J.A. (ed.) Euskalaritzaren Historiaz, I: XVI-XIX. mendeak, Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia / EHU, ASJU Gehigarriak XV, 367-378.
  GI-01; GI-03; GI-05; BI-03; AR-03; AR-08; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Astarloa, Pablo Pedro; Euskalaritza; Hizkuntzalaritza
 614. Lakarra, J.A., 1992, "Larramendirekin aurreko hiztegigintzaren historiaz: aztergai eta gogoeta" in Gómez, R.; Lakarra, J.A. (ed.) Euskalaritzaren Historiaz, I: XVI-XIX. mendeak, Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia / EHU, ASJU Gehigarriak XV, 275-311.
  GI-01; GI-03; GI-05; BI-03; AR-03; AR-08; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Hiztegiak; Larramendi, Manuel
 615. Lakarra, J.A. (ed.), 1992, Manuel Larramendi. Hirugarren mendeurrena (1690-1990), Andoain: Udala [etab.].
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04
  Gako-hitzak: Larramendi, Manuel; Mendeurrenak
 616. Lakarra, J.A.; Ruiz Artzalluz, I. (ed.), 1991, Memoriae L. Mitxelena Magistri Sacrum (2 libk.), Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia, ASJU Gehigarriak XIV.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03; PA-05
  Gako-hitzak: Eusko-iberismoa; Mitxelena, Koldo
 617. Lakarra, J.M., 1957, Vasconia medieval : historia y filología : conferencias pronunciadas los días 10 y 11 de Enero de 1956, Donostia: [Gipuzkoako Foru Aldundia], ASJU Gehigarriak II.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-17; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03
  Gako-hitzak: Erdi Aroa; Filologia
 618. Lakarra, J.M., 1971, "La cristianización del País Vasco" in Lakarra, J.M. (ed.) Estudios de historia navarra, Iruñea: Ediciones y Libros, Diario de Navarra 3, 1-31.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-09; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Kristautzea; Euskal Herria
 619. Lakarra, J.M., 1972-1973, Historia política del Reino de Navarra desde sus orígenes hasta su incorporación a Castilla (3 libk.), Iruñea: Aranzadi / Caja de Ahorros de Navarra, Biblioteca Caja de Ahorros de Navarra 3.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Erdi Aroa; Nafarroa; Historia; Politika
 620. Lakarra, J.M., 1981, "Navarra entre la Vasconia pirenaica y el Ebro en los siglos VIII al IX" in El hábitat en la historia de Euskadi, [Bilbo]: Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro, 159-166.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Ebro aldea; Erdi Aroa; Nafarroa; Pirinioak
 621. Lakarra, J.M., 1982 [1971], Estudios de historia navarra, Iruñea: Ediciones y Libros.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-09; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04
  Gako-hitzak: Nafarroa; Historia
 622. Lakarra, J.M., 1983, Investigaciones de historia navarra, Iruñea: Ediciones y Libros, Diario de Navarra 25.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Nafarroa; Historia
 623. Lakarra, J.M., 20002[1976], Historia del Reino de Navarra en la Edad Media, Iruñea: Caja de Ahorros de Navarra.
  GI-01; GI-05; GI-18; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; LA-03; PA-05
  Gako-hitzak: Erdi Aroa; Nafarroa; Historia; Politika
 624. Lakarra, J.M. et al., 1965-1986, Colección diplomática de Irache (2 libk.), Zaragoza / Iruñea: Instituto de Estudios Pirenaicos (I), Institución Príncipe de Viana (II).
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Agiriak; Erdi Aroa; Historia; Iratxe; Nafarroa
 625. Landart, D., 2003, Janamari Malharin (1912-2001), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 33.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Malharin, Janamari
 626. Landazuri Romarate, J.J., 1926 [1799], Los varones ilustres alaveses, y los fueros, exenciones, franquezas y libertades de que siempre ha gozado la M. N. y M. L. provincia de Alava : deducido de documentos auténticos y autores originales, Gasteiz: Diputación Provincial de Álava.
  GI-01; GI-16; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Araba; Biografiak; Pertsonaiak
 627. Landazuri Romarate, J.J., 1929 [1780], Historia civil, eclesiástica, política y legislativa de la M. N. y M. L. Ciudad de Victoria : sus privilegios, esenciones, franquezas y libertades deducida de memorias y documentos auténticos, Gasteiz: Imprenta Provincial.
  BI-01; BI-03; AR-13; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Araba; Eliza; Gasteiz; Historia
 628. Landeta Aburto, E., 1919, "Estado actual de la escuela en el País Vasco. Sus remedios inmediatos. Organización de la escuela vasca de conformidad con las condiciones locales" in I Congreso de Estudios Vascos (1918, Oñate), Donostia: Eusko Ikaskuntza, 1, 875-901.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-17; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Eskola (egoera); Euskal Herria; Irakaskuntza
 629. Landeta Aburto, E., 1984 [1923], "El bilingüismo escolar" in III Congreso de Estudios Vascos: Lengua y enseñanza (1922, Gernika), Donostia: Eusko Ikaskuntza, 3, 121-125.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-17; GI-18; GI-19; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; PA-05
  Gako-hitzak: Elebitasuna; Eskola
 630. Landucci, N., 1958, Dictionarium linguae cantabricae (1562), Donostia: Diputación Provincial de Guipúzcoa, ASJU Gehigarriak III. (Agud, M.; Mitxelena, K. ed.).
  GI-01; GI-03; GI-17; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Edizioak; Hiztegiak; Landucci
 631. Langages de la révolution (1770-1815) : IV Colloque International de Lexicologie Politique (1994, Saint-Cloud), 1995, Paris: Klincksieck.
  Testua ikusteko
  GI-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Iraultza Frantsesa; Kongresuak; Lexikografia
 632. Lapesa, R., 19849, Historia de la lengua española, Madril: Gredos, Biblioteca Románica Hispánica. III, Manuales 45.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Gaztelania (historia)
 633. Lapesquera, R., 1984, Navarra insólita, Iruñea: Pamiela, Iduri 1.
  GI-01; GI-05; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Nafarroa (deskribapena)
 634. Larramendi, M. (S.I.), 1728, De la antigüedad y universalidad del bascuenze en España, Salamanca: Eugenio García de Honorato.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-16; GI-17; GI-18; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Euskara
 635. Larramendi, M. (S.I.), 1969, Corografía o Descripción general de la Muy Noble y Muy Leal provincia de Guipuzcoa, Donostia: Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones. (Telletxea Idigoras, J.I. ed.).
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-17; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Gipuzkoa (deskribapena); Historia
 636. Larramendi, M. (S.I.), 1973, Autobiografia y otros escritos, Donostia: Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones. (Telletxea Idigoras, J.I. ed.).
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-17; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Larramendi, Manuel; Lekukoak
 637. Larramendi, M. (S.I.), 1984 [1745], Diccionario trilingüe del castellano, bascuence, y latín (2 libk.), Donostia: Txertoa.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-16; GI-17; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-09; AR-13; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Hiztegiak (Larramendi)
 638. Larrañaga, I., 1986, "Euskararen erabilpen erreala Gipuzkoan: leku publikoetan, udal erakundeetan, gizarteko zerbitzuetan" in Ruiz Olabuenaga, J.M.; Ozamiz, J. A. (ed.) Hizkuntza minorizatuen soziologia, Donostia: Ttarttalo.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-01; NA-04
  Gako-hitzak: Administrazioa; Erabilera [Euskararen -]; Erakundeak; Gipuzkoa; Soziolinguistika; Udalak; Zerbitzuak [Gizarte -]
 639. Larrañaga, I., 1998, "Hizkuntz komunitatea eta nortasun nazionalaren pertzepzioa" in Azurmendi, J. (ed.) Hizkuntza eta talde-nortasuna. Donostiako Udako XII. Ikastaroak (1993), [Bilbo]: UPV-EHU, 123-143.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Euskara; Nazioa; Nortasuna [Talde -]
 640. Larrañaga Elortza, K., 1978, "Faktore sozio-ekonomikoak eta euskara / Los factores económico-sociales y el euskara" in Euskararen liburu zuria / El libro blanco del euskara, Bilbo: Euskaltzaindia, 227-301 [gazt. 219-299].
  Testua ikusteko
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-03; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Ekonomia; Sozioekonomia; Euskararen Liburu Zuria
 641. Larrañaga Elortza, K., 1992, Euskal Herria Antzinate Berantiarrean eta Lehen Ertaroan, Bilbo: UPV-EHU.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; AR-03; NA-04
  Gako-hitzak: Antzinatea; Euskal Herria; Erdi Aroa
 642. Larrañaga Elortza, K., 2007, El hecho colonial romano en el área circumpirenaica occidental, Gasteiz: UPV-EHU, Veleia. Anejos. Series Maior 12.
  GI-01; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Erromatartzea; Kolonialismoa; Pirinioak
 643. Larrañaga Elortza, K., 2007, "La situación lingüística" in El hecho colonial romano en el área circumpirenaica occidental, Gasteiz: UPV-EHU, Veleia. Anejos. Series Maior 12, 386-390.
  GI-01; BI-01; BI-03; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Egoera (euskara); Erromatartzea; Ukipen-hizkuntzak
 644. Larre, E., 2001, Ene artzain-etxolak, Oiartzun: Sendoa, Auspoa Liburutegia 273.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-01; MA-02
  Gako-hitzak: Larre, Émile; Lekukoak
 645. Larrea Muxika, J.M., 1994, Euskaldungoa erroizturik, Iruñea: Pamiela.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; LA-03
  Gako-hitzak: Galera (euskara)
 646. Larrea Muxika, J.M.; Diez de Ultzurrun, P., 1985-1995, Nafarroako euskal idazleak (2 libk.), Iruñea: Pamiela.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Idazleak; Nafarroa
 647. Larreko, 1992, Lekukotasuna, Donostia: Sendoa, Klasikoak 62. (Camino Lertxundi, I. ed.).
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-03
  Gako-hitzak: Lekukoak; Larreko [Fermin Irigarai]
 648. Larreko, 1993, Gerla urte, gezur urte. Iruñea 1936-1940, isiltasunean mintzo, Iruñea: Pamiela, Saio eta Testigantza 12. (Irigarai, J.A. ed.).
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Lekukoak; Larreko [Fermin Irigarai]
 649. Larronde, J.C., 1994, Eskualerri-zaleen biltzarra (1932-1937), Bilbo: Sabino Arana Kultur Elkargoa.
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; NA-04; LA-03
  Gako-hitzak: Biltzarrak; Iparraldea
 650. Larzabal, F.B., 1983, "J.B. Elissamburu eta Oxalde, bi «gorri»" in Piarres Lafitte-ri omenaldia, Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 2, 323-338.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Elizanburu, J. B.; Gorriak; Idazleak; Otxalde, Joanes; Iparraldea
 651. Las formas de poblamiento del Señorío de Vizcaya durante la Edad Media. III Simposio que tuvo lugar en la Biblioteca Provincial de Vizcaya (1975), 1978, Bilbo: Imprenta Provincial de Vizcaya.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-04; PA-05
  Gako-hitzak: Bizkaia; Biztanleztapena; Erdi Aroa; Jardunaldiak; Jaurerria (Bizkaia)
 652. Lasa Esnaola, J.I., 1968, Sobre la enseñanza primaria en el País Vasco, Donostia: Auñamendi, Auñamendi 57.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Eskola; Euskal Herria; Euskara; Irakaskuntza
 653. Lazarraga, J.P., 2004, Lazarragaren eskuizkribua. XVI. mendea, Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia / Edilán-Ars Libris. [Faksimilea].
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-13; NA-01; NA-04; PA-05
  Gako-hitzak: Eskuizkribuak; Lazarraga, Juan Pérez de; Testuak
 654. Lécluse, F., 1826, Manuel de la Langue Basque, Tolosa Okzitania / Baiona: J.n-M.eu Douladoure / L. M. Cluzeau.
  GI-01; BI-01; BI-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Gramatika. Gramatikariak; Lécluse, Fleury
 655. Leizaola, F., 1992, "Metodología para la realización del atlas etnolingüístico de Euskalerria, EAEL" in Nazioarteko Dialektologia Biltzarra (1991), Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 7, 647-558.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Atlasak; Euskal Herria; Etnolinguistika; Dialektologia
 656. Lekuona, J.M., 1978, "Ahozko euskal literatura / Literatura oral vasca" in Euskararen liburu zuria / El libro blanco del euskara, Bilbo: Euskaltzaindia, 165-188 [gazt. 155-178].
  Testua ikusteko
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-03; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Ahozko literatura
 657. Lekuona, J.M., 1982, Ahozko euskal literatura, Donostia: Erein.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Ahozko literatura
 658. Lekuona, J.M., 1991, "Orixeren liturgi olerkiak" in Lakarra, J.A.; Ruiz Artzalluz, I. (ed.) Memoriae L Mitxelena Magistri Sacrum, Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia, ASJU Gehigarriak XIV (Pars Altera), 1201-1215.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03; PA-05
  Gako-hitzak: Itzulpenak. Itzultzaileak; Literatura; Liturgia; Orixe [Nikolas Ormaetxea]
 659. Lekuona, J.M., 1992, "Basarriren bertsolari proiektua" in Luis Villasanteri omenaldia, Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 6, 283-296.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Basarri [Iñaki Eizmendi]; Bertsolaritza
 660. Lekuona, J.M., 1994 [1987], Manuel Lekuona (1894-1987), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 1.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Lekuona, Manuel
 661. Lekuona, M., 1964, Literatura oral vasca, Donostia: Auñamendi, Auñamendi 45.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Ahozko literatura
 662. Lekuona, M., 1978-1987, Idaz-lan guztiak (11 libk.), Tolosa: Librería técnica de difusión, Kardaberaz bilduma 22-32.
  Testua ikusteko
  Testua ikusteko
  Testua ikusteko
  Testua ikusteko
  Testua ikusteko
  Testua ikusteko
  Testua ikusteko
  Testua ikusteko
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Idazlan guztiak; Lekuona, Manuel
 663. Lekuona, M., 1984, "La época de Aitzol" in Idaz-lan guztiak, Tolosa: Librería técnica de difusión, VIII, 354-370.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Aitzol [Jose Ariztimuño] (garaia)
 664. Lekuona, M., 1984, "Planes y ensayos de euskerización en Alava" in Idaz-lan guztiak, Tolosa: Librería técnica de difusión, VIII, 347-353.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Araba; Euskalduntzea; Plangintza
 665. Lemoine, J., 1977, Toponymie du Pays Basque Français et des Pays de l'Adour (Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées), Paris: A. et J. Picard.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; NA-04; LA-01; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Iparraldea; Landak; Pirinio Atlantikoak; Pirinio Garaiak; Toponimia
 666. Tucoo-Chala, P. (ed.), 1981, Les Communications dans la Péninsule Ibérique au Moyen âge. Actes du Colloque de Pau, 1980, Paris: CNRS.
  GI-19; BI-03; BI-09; AR-08; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Bideak; Espainia; Penintsula Iberiarra; Erdi Aroa; Kongresuak
 667. Libano Zumalakarregi, A., 1995-1999, Toponimia medieval en el País Vasco (4 libk.), Bilbo: Euskaltzaindia, Onomasticon Vasconiae 14,16,19,20.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-01; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Erdi Aroa; Toponimia; Euskal Herria
 668. Lizundia, J.L., 1983, "Euskal departamenduari begira : kantonamendu ugaritze eta eskualdekatzearen elkar egokitzeaz" in Piarres Lafitte-ri omenaldia, Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 2, 801-809.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Departamenduak; Geografia; Lurraldea; Politika
 669. Lizundia, J.L., 2004, Jesus Maria Leizaola (1896-1989), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 34.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Leizaola, Jesus Maria
 670. Lobera Revilla, G.; Urrutia, A. (ed.), 19972[1995], Euskara, Zuzenbidearen hizkera, Bilbo: Deustuko Unibertsitatea, Zuzenbide Saila 51.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-02; BI-03; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Euskara; Zuzenbidea
 671. Löpelmann, M., 1968, Etymologisches Wörterbuch der baskischen Sprache: Dialekte von Labourd, Nieder-Navarra und La Soule (2 libk.), Berlin: Walter de Gruyter.
  GI-03; GI-05; BI-03; AR-08; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Etimologia; Euskara; Hiztegiak; Iparraldea
 672. López Adán, E., 1976, Nacionalismo vasco y clases sociales, Donostia: Txertoa.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-13; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Abertzaletasuna; Gizartea
 673. López Antón, J.J., 1998, Arturo Campión: entre la historia y la cultura, Iruñea / Bilbo: Gobierno de Navarra / Fundación Sabino Arana Kultur Elkargoa.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04
  Gako-hitzak: Campión, Arturo
 674. López Antón, J.J., 2000, Escritores carlistas en la cultura vasca. Sustrato lingüístico y etnográfico en la vascología carlista, Iruñea: Pamiela.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Idazleak; Karlismoa
 675. López Atxurra, R., 1999, La administración fiscal del Señorío de Vizcaya (1630-1804), Bilbo: UPV-EHU.
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; AR-01; AR-03; AR-08; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Administrazioa; Bizkaia; Fiskalitatea; Jaurerria
 676. López Atxurra, R. et al. (ed.), 1985-1987, Euskal Herriaren historiaz (3 libk.), Bilbo: UPV-EHU.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Euskal Herria; Historiografia
 677. Lopez de Gereñu, G., 1983, "Toponimia de Contrasta" in Piarres Lafitte-ri omenaldia, Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 2, 415-423.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Kontrasta; Araba; Toponimia
 678. Lopez de Gereñu, G., 1989, Toponimia Alavesa, seguido de mortuorios o despoblados y pueblos alaveses, Bilbo: Euskaltzaindia, Onomasticon Vasconiae 5.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Araba; Toponimia
 679. Lopez Mugartza, J.K., 2008, Erronkari eta Ansoko toponimiaz, Iruñea / Bilbo: Nafarroako Gobernua / Euskaltzaindia, Mendaur 5.
  GI-01; BI-01; BI-03; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Anso [bailara]; Erronkari; Toponimia
 680. Luchaire, A., 1973 [1879], Études sur les idiomes pyrénéens de la région française, Geneva: Slatkine Reprints.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-03; BI-09; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Gaskoiak. Gaskoiera; Hizkuntza; Pirinioak; Testuak
 681. Luis Villasanteri omenaldia, 1992, Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 6.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Villasante Kortabitarte, Luis
 682. MacAulay, D. (ed.), 1992, The Celtic languages, Cambridge: Cambridge University Press.
  Testua ikusteko
  GI-03; GI-19; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Hizkuntza; Zeltak [hizkuntza]
 683. Mackey, W.F., 1976, Bilinguisme et contact des langues, Paris: Klincksieck, Initiation a la Linguistique ; Serie B, Problèmes et Méthodes 5.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-03; AR-03; NA-04; PA-05
  Gako-hitzak: Elebitasuna; Ukipen-hizkuntzak
 684. Mackey, W.F., 1998, "Hizkuntz politika konparatua" in Intxausti, J. (ed.) Hizkuntzen aldeko mugimendu sozialak. Donostiako Udako XII. Ikastaroak (1993), [Bilbo]: UPV-EHU, 117-146.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Hizkuntza; Politika
 685. Madariaga Orbea, J., 2008, Apologistas y detractores de la lengua vasca, Donostia: FEDHAV. [Jat. ed., 2006, Anthology of apologists and detractors of the Basque language, Reno: Center for Basque Studies, University of Nevada], Serie Humboldt 3.
  GI-03; BI-01; AR-03; NA-04; GI-01; GI-02; GI-03; BI-01; BI-03; BI-09; AR-03; AR-13; LA-03
  Gako-hitzak: Apologiak. Apologistak; Gaitz-esaleak; Euskara; Historiografia
 686. Madotz, P., 1986, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Navarra, Valladolid: Ámbito. (Sánchez Zurro, D. ed.).
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-09; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Nafarroa; Estatistikak; Geografia; Historia; Hiztegiak; Madotz, Pascual
 687. Maiora Mendia, F., 2004, Euskera en Artajona / Artaxonan euskaraz, [Lizarra]: [G. Lizarra].
  GI-01; GI-02; GI-03; BI-01; BI-03; BI-09; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Artaxoa; Nafarroa; Euskara
 688. Mairal, R.; Gil, J. (ed.), 2004, En torno a los universales lingüísticos, [Torrejón de Ardoz]: Akal.
  Testua ikusteko
  GI-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Tipologia; Unibertsal linguistikoak
 689. Malatsetxebarria, J., 1926, La Compañía de Jesús por la instrucción del Pueblo Vasco en los siglos XVII y XVIII, Donostia: Imp. y Lib. San Ignacio.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; AR-01; NA-01; NA-04
  Gako-hitzak: Irakaskuntza; Jesusen Lagundia; Euskal Herria
 690. Maluquer de Motes, J., 1966, "Consideraciones sobre el problema de formación de los vascos" in Maluquer de Motes, J. (ed.) Problemas de la Prehistoria y de la Etnología Vascas. IV Symposium de Prehistoria Peninsular, Iruñea: Institución Príncipe de Viana, 115-128.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Euskaldunak
 691. Maluquer de Motes, J. (ed.), 1966, Problemas de la Prehistoria y de la Etnología Vascas. IV Symposium de Prehistoria Peninsular, Iruñea: Institución Príncipe de Viana.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Etnologia; Euskaldunak; Historiaurrea; Kongresuak
 692. Mangas Manjarrés, J.; Solana Sáinz, J.M., 1985, Historia de Castilla y León. II, Romanización y germanización de la Meseta Norte, Valladolid: Ambito. (Valdeón, J. ed.).
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Erromatartzea; Gaztela
 693. Manterola, A., 2005, Gabirel Manterola (1890-1977), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 41.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Manterola, Gabirel
 694. Manterola, A., 2006, Karmen Balentziaga (1922-2000), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 46.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Balentziaga, Karmen
 695. Manterola, A.; Arregi Azpeitia, G., 2003, Vida y obra de D. José Miguel de Barandiarán 1889-1991, Ataun: Fundación Jose Miguel de Barandiaran Fundazioa, Sara Bilduma 1.
  GI-01; GI-05; BI-01; BI-09; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Barandiaran, Jose Migel
 696. Mañarikua, A.E. de, 1986, "Cristianización del País Vasco. Orígenes y vías de penetración" in Congreso de Estudios Históricos. Vizcaya en la Edad Media (1984, Bilbo), Bilbo: Eusko Ikaskuntza, 39-48.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Kristautzea
 697. Marcos Pous, A., 1966, "Esquema sobre la relación cultural entre vascos, indoeuropeos y romanos en la región navarra" in Maluquer de Motes, J. (ed.) Problemas de la Prehistoria y de la Etnología Vascas. IV Symposium de Prehistoria Peninsular, Iruñea: Institución Príncipe de Viana, 169-172.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Erromatarrak; Indoeuroparrak [Herri -]; Nafarroa
 698. Marí, I., 1989, "Los movimientos sociales en favor del catalán" in Intxausti, J. (ed.) Hizkuntzen aldeko mugimendu sozialak. Donostiako Udako XII. Ikastaroak (1993), [Bilbo]: UPV-EHU, 57-115.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Katalana [hizkuntza]; Mugimendu sozialak
 699. Marín Paredes, J.A., 1991, Historia de las vías de comunicación en Gipuzkoa. 1. Antigüedad y Medioevo, Donostia: Diputación Foral de Gipuzkoa. (Barrena Otsoro, E. ed.).
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; AR-01; AR-13; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Bideak; Gipuzkoa; Antzinatea; Erdi Aroa
 700. Martín Duque, A.J., 1983, Documentación medieval de Leire: siglos IX-XII, Iruñea: Institución Príncipe de Viana.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Agiriak; Leire; Nafarroa; Erdi Aroa
 701. Martín Duque, A.J., 1986, "Población medieval y desolados" in Floristán Samanes, A.; Martin Duque, A.J. (ed.) Gran Atlas de Navarra, Iruñea: Caja de Ahorros de Navarra, II. Historia, 122-128.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Erdi Aroa; Biztanleria; Nafarroa; Utziak [Herri -]
 702. Martín Duque, A.J., 1990, "Lacarra y de Miguel, José María" in Gran Enciclopedia Navarra, Iruñea: Caja de Ahorros de Navarra, VI, 376-378.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Lakarra, Jose Maria
 703. Martinez de Beloki, M.S., 1984, "Las relaciones entre la Diputación navarra y las provincias vascongadas en 1866" in Eusko Ikaskuntzaren IX. Kongresoa: gaurko euskal gizartearen sorburu hurbilak. XVIII-XIX. mendeak (1983, Bilbo), Bilbo: Eusko Ikaskuntza, 463-465.
  Testua ikusteko
  GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Euskal Herria; Nafarroa; Nortasuna [Talde -]; Politika; Aldundiak
 704. Martínez de Luna Pérez de Arriba, I.; Jausoro Santa Cruz, N., 1998, "Euskararekiko motibazio sinbolikoak" in Intxausti, J. (ed.) Euskararen aldeko motibazioak. Donostiako Udako XIII. Ikastaroak (1994), [Bilbo]: UPV-EHU, 69-136.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Euskara; Motibazioak
 705. Martínez-Peñuela, A., 1989, Antecedentes y primeros pasos del nacionalismo en Navarra (1878-1918), [Iruñea]: Gobierno de Navarra.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: EAJ; Nafarroa; Abertzaletasuna; Nazionalismoa
 706. McCone, K., 2001, "Celtibérico, celta continental y celta común" in Villar, F.; Fernández Álvarez, M.P. (ed.) Religión, lengua y cultura prerromanas de Hispania (1999, Salamanca), Salamanca: Universidad, 483-494.
  Testua ikusteko
  GI-03; GI-05; GI-19; BI-03; AR-08; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Zeltak [hizkuntza]
 707. McCrum, R.; Cran, W.; MacNeil, R., 19922[1986], The Story of English, Londres / Boston: Faber & Faber / BBC Books.
  GI-03; GI-05; GI-19; AR-06; NA-04
  Gako-hitzak: Ingelesa (historia)
 708. Mela, P.; García y Bellido, A., 1982 [1947], "Pomponius Mela. Referencias a España contenidas en su Chorografia" in García y Bellido, A. (ed.) La España del siglo primero de nuestra Era (según P. Mela y C. Plinio), Madril: Espasa Calpe.
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Chorographia; Hispania; Mela, Ponponio; Plinio, C.
 709. Melena, J.L. (ed.), 1985, Symbolae Ludovico Mitxelena septuagenario oblatae (2 libk.), Gasteiz: UPV-EHU, Anejos de Veleia 1.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Mitxelena, Koldo (omenaldi-liburua)
 710. Méndez de la Torre, A., 1919, "La nueva escuela primaria en el País Vasco" in I Congreso de Estudios Vascos (1918, Oñate), Donostia: Eusko Ikaskuntza, 1, 920-938.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-17; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Eskola; Irakaskuntza
 711. Mendiguren Elizegi, X., 1999, Toribio Alzaga (1861-1941), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 14.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Altzaga, Toribio
 712. Menéndez Pidal, R., 1962, En torno a la lengua vasca, Buenos Aires: Espasa Calpe Argentina, Colección Austral 1301.
  GI-01; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-01; NA-04
  Gako-hitzak: Euskara
 713. Menéndez Pidal, R., 198610[1926], Orígenes del español. Estado lingüístico de la Península Ibérica hasta el siglo XI, Madril: Espasa Calpe, Obras Completas de R. Menéndez Pidal 8.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-02; BI-03; AR-08; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Gaztelania (sorrera)
 714. Mezkiritz, M.A., 1958-1978, La excavación estratigráfica de Pompaelo (2 libk.), Iruñea: Institución Príncipe de Viana, Excavaciones en Navarra 7, 9.
  GI-01; GI-05; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Arkeologia; Pompaelo
 715. Mikelarena Peña, F., 1995, Demografía y familia en la Navarra tradicional, Iruñea: Gobierno de Navarra.
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Demografia; Familia; Nafarroa
 716. Mintegi Lakarra, L., 1994 [1987], Julene Azpeitia (1888-1980), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 1.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Azpeitia, Julene
 717. Mitxelena, K., 1958, "Introducción" in Agud, M.; Mitxelena, K. (ed.) Dictionarium linguae Cantabricae (1562) [N. Landuchio], Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia, ASJU Gehigarriak III, 7-48 [= SHLV II, 762-782].
  GI-01; GI-03; GI-17; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Hiztegiak; Landucci
 718. Mitxelena, K., 1964, "Preámbulo [Julio de Urquijo, Refranero vasco. Los refranes y sentencias de 1596]" in Refranero vasco: Los refranes y sentencias de 1596, Donostia: Auñamendi, I, 9-17 [= SHLV II, 786-791].
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Paremiologia
 719. Mitxelena, K., 1964, Sobre el pasado de la lengua vasca, Donostia: Auñamendi [= SHLV I, 1-73].
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Euskara (historia)
 720. Mitxelena, K., 1965, "El diccionario vasco proyectado por la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País y la Obra de José María Aizpitarte «Instrucción para la formación de un diccionario de la lengua bascongada»" in Colección de documentos inéditos para la Historia de Guipúzcoa, Donostia: Diputación de Guipúzcoa, 6, 99-126.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-01; NA-04; PA-05
  Gako-hitzak: Aizpitarte, Jose Maria; Hiztegiak
 721. Mitxelena, K., 1966, "La lengua vasca y la Prehistoria" in Problemas de la Prehistoria y de la Etnología Vascas. IV Symposium de Prehistoria Peninsular, Iruñea: Institución Príncipe de Viana, 271-285 [= SHLV I, 74-84].
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Euskara; Historiaurrea
 722. Mitxelena, K., 1976, "Onomástica y población en el antiguo Reino de Navarra: la documentación de San Millán" in XII Semana de Estudios Medievales (1974), Iruñea: Institución Príncipe de Viana, 49-71 [= PT 59-72].
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-03; BI-09; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Biztanleria; Donemiliaga; Onomastika; Nafarroa
 723. Mitxelena, K., 1978, "El largo y difícil camino del euskara" in El libro blanco del euskara, Bilbo: Euskaltzaindia, 15-28.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-03; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Euskara
 724. Mitxelena, K., 1981, "Euskal literaturaren bereizgarri orokorrak" in Tovar, A. et al. (ed.) Euskal linguistika eta literatura: bide berriak, Bilbo: Deustuko Unibertsitatea, 259-278 [= SHLV II, 680-693].
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Literatura
 725. Mitxelena, K., 1981, "Euskal literaturaren kondairarako oinarriak" in Tovar, A. et al. (ed.) Euskal linguistika eta literatura: bide berriak, Bilbo: Deustuko Unibertsitatea, 279-292 [= SHLV II, 694-703].
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Literatura
 726. Mitxelena, K., 1985 [1955], "Cuestiones relacionadas con la escritura ibérica" in LH, Madril: Paraninfo, 357-370.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Iberiera; Idazkunak
 727. Mitxelena, K., 1985 [1956], "Celtibérica" in LH, Madril: Paraninfo, 371-373.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Zeltak [herriak, geografia]
 728. Mitxelena, K., 1985 [1960], "Vocabulario vasco (ensayo de una interpretación de la lengua vasca)" in LH, Madril: Paraninfo, 329-333.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Euskara; Lexikoa
 729. Mitxelena, K., 1985 [1964], "Románico y circunrómanico: sobre la suerte de latín «ae»" in LH, Madril: Paraninfo, 253-267.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Erromantzeak [Hizkuntza -]; Euskara; Ukipen-hizkuntzak
 730. Mitxelena, K., 1985 [1965], "Vasco-románica" in LH, Madril: Paraninfo, 268-281.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Erromantzeak [Hizkuntza -]; Euskara; Ukipen-hizkuntzak
 731. Mitxelena, K., 1985 [1967], "[Aipamena:] Thesaurus Praeromanicus, II [J. Hubschmid]" in LH, Madril: Paraninfo, 321-328.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Erroma aurrekoak; Iturriak
 732. Mitxelena, K., 1985 [1967], "Estructuralismo y reconstrucción" in LH, Madril: Paraninfo, 9-22.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Berreraikuntza [Hizkuntzen -]; Estrukturalismoa; Hizkuntzalaritza
 733. Mitxelena, K., 1985 [1969], "Comparación y reconstrucción (A propósito de Sproget de Louis Hjelmslev)" in LH, Madril: Paraninfo, 23-54.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Berreraikuntza [Hizkuntzen -]; Hizkuntzalaritza; Konparaketa
 734. Mitxelena, K., 1985 [1971], "Gramática generativa y lingüística histórica" in LH, Madril: Paraninfo, 55-72.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Gramatika. Gramatikariak; Hizkuntzalaritza; Linguistika
 735. Mitxelena, K., 1985 [1973], "Sobre la posición lingüística del ibérico" in LH, Madril: Paraninfo, 334-340.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Iberiera; Tipologia
 736. Mitxelena, K., 1985 [1974], "Las lenguas y la política" in LH, Madril: Paraninfo, 178-190.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Hizkuntza; Politika
 737. Mitxelena, K., 1985 [1976], "Ibérico «-en»" in LH, Madril: Paraninfo, 379-387.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Iberiera
 738. Mitxelena, K., 1985 [1976], "La fragmentación dialectal: conocimientos y conjeturas" in LH, Madril: Paraninfo, 73-85.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Dialektologia
 739. Mitxelena, K., 1985 [1976], "Lenguas indígenas y lengua clásica en Hispania" in LH, Madril: Paraninfo, 201-212.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Erromatartzea; Hispania; Ukipen-hizkuntzak
 740. Mitxelena, K., 1985 [1978], "Sobre bilingüismo" in LH, Madril: Paraninfo, 191-200.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Elebitasuna
 741. Mitxelena, K., 1985 [1979], "La langue ibère" in LH, Madril: Paraninfo, 341-356.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Iberiera
 742. Mitxelena, K., 1985 [1980], "Notas lingüísticas al nuevo bronce de Contrebia" in LH, Madril: Paraninfo, 403-408.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Contrebia Belaisca; Botorrita; Epigrafia; Iberiera
 743. Mitxelena, K., 1985, Lengua e historia [LH], Madril: Paraninfo.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Hizkuntza; Hizkuntzalaritza; Historia
 744. Mitxelena, K., 1987, Palabras y textos [PT], Gasteiz: UPV-EHU.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Hizkuntzalaritza; Hizkuntza; Testuak
 745. Mitxelena, K., 1988 [1951], "Euskal literaturaren etorkizuna" in Urgell, B. (ed.) MEIG, Donostia: Euskal Editoreen Elkartea, Klasikoak 24, 21-27.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Literatura; Etorkizuna
 746. Mitxelena, K., 1988 [1953], "Arnaut Oihenart" in Urgell, B. (ed.) MEIG, Donostia: Euskal Editoreen Elkartea, Klasikoak 25, 35-57.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Oihenart, Arnaud
 747. Mitxelena, K., 1988 [1953], "Julio Urkijo jauna (1871-1950)" in Saratsola, I. (ed.) MEIG, Donostia: Euskal Editoreen Elkartea, Klasikoak 28, 69-70.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Urkixo, Julio
 748. Mitxelena, K., 1988 [1954], "Orixe gure artean" in Saratsola, I. (ed.) MEIG, Donostia: Euskal Editoreen Elkartea, Klasikoak 28, 51-52.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Orixe [Nikolas Ormaetxea]
 749. Mitxelena, K., 1988 [1956], "Euzko-Gogoa eta Euskera" in Saratsola, I. (ed.) MEIG, Donostia: Euskal Editoreen Elkartea, Klasikoak 28, 125-132.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Euskera aldizkaria; Euzko-Gogoa aldizkaria
 750. Mitxelena, K., 1988 [1958], "Nikolas Ormaetxea Euskaltzaindian sartzean" in Lakarra, J.A. (ed.) MEIG, Donostia: Euskal Editoreen Elkartea, Klasikoak 26, 97-106.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Euskaltzaindia; Orixe [Nikolas Ormaetxea]
 751. Mitxelena, K., 1988 [1959], "[Henri Gavel]" in Saratsola, I. (ed.) MEIG, Donostia: Euskal Editoreen Elkartea, Klasikoak 28, 79-80.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Gavel, Henri
 752. Mitxelena, K., 1988 [1959], "La obra del Padre Manuel de Larramendi (1690-1766)" in SHLV, Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia, ASJU Gehigarriak 10, 900-911.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Larramendi, Manuel; Euskalgintza
 753. Mitxelena, K., 1988 [1960], "Asaba zaharren baratza" in Urgell, B. (ed.) MEIG, Donostia: Euskal Editoreen Elkartea, Klasikoak 24, 29-48.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Literatura
 754. Mitxelena, K., 19882[1960], Historia de la literatura vasca, Donostia: Erein.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Literatura (historia)
 755. Mitxelena, K., 1988 [1961], "Euskal-iztegigilleak XVII-XVIII'garren mendeetan" in Lakarra, J.A. (ed.) MEIG, Donostia: Euskal Editoreen Elkartea, Klasikoak 27, 47-66.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Hiztegigileak; Hiztegiak
 756. Mitxelena, K., 1988 [1961], "Orixeren heriotzean" in Urgell, B. (ed.) MEIG, Donostia: Euskal Editoreen Elkartea, Klasikoak 25, 117-129.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Orixe [Nikolas Ormaetxea]
 757. Mitxelena, K., 1988 [1964], "Azkue eta euskal hiztegia" in Lakarra, J.A. (ed.) MEIG, Donostia: Euskal Editoreen Elkartea, Klasikoak 27, 71-73.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Azkue, Resurrección Mª; Hiztegiak
 758. Mitxelena, K., 1988 [1964], "Historia y prehistoria de la lengua [vasca]" in SHLV, Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia, ASJU Gehigarriak 10, 23-30.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Euskara (historia)
 759. Mitxelena, K., 1988 [1964], "La influencia indoeuropea prelatina [en el euskera]" in SHLV, Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia, ASJU Gehigarriak 10, 42-56.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Indoeuroparrak [Hizkuntza -]; Ukipen-hizkuntzak
 760. Mitxelena, K., 1988 [1966], "Aita Larramendiren ehun urteurrenean (1690-1766)" in Lakarra, J.A. (ed.) MEIG, Donostia: Euskal Editoreen Elkartea, Klasikoak 27, 67-69.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Larramendi, Manuel; Mendeurrenak; Literatura
 761. Mitxelena, K., 1988 [1967], "Ibiñagabeitia'tar Andima" in Saratsola, I. (ed.) MEIG, Donostia: Euskal Editoreen Elkartea, Klasikoak 28, 82-83.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Ibinagabeitia, Andima
 762. Mitxelena, K., 1988 [1968], "Euskararen batasun bideak" in Lakarra, J.A. (ed.) MEIG, Donostia: Euskal Editoreen Elkartea, Klasikoak 27, 135-153.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Euskara batua. Euskalkiak
 763. Mitxelena, K., 1988 [1970], "Euskara Nafarroan" in Saratsola, I. (ed.) MEIG, Donostia: Euskal Editoreen Elkartea, Klasikoak 28, 25-26.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Euskara; Nafarroa
 764. Mitxelena, K., 1988 [1970], "Pro Domo" in Saratsola, I. (ed.) MEIG, Donostia: Euskal Editoreen Elkartea, Klasikoak 28, 133-151.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Euskalgintza
 765. Mitxelena, K., 1988 [1971], "Mitxelena jaunaren hitzen laburpena, Eleizaldez" in Saratsola, I. (ed.) MEIG, Donostia: Euskal Editoreen Elkartea, Klasikoak 28, 53-56.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Eleizalde, Koldo
 766. Mitxelena, K., 1988 [1977], "Jaioko dira berriak" in Saratsola, I. (ed.) MEIG, Donostia: Euskal Editoreen Elkartea, Klasikoak 28, 42-47.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Euskara (egoera)
 767. Mitxelena, K., 1988 [1978], "Euskararen bide luze bezain malkarrak" in Lakarra, J.A. (ed.) MEIG, Donostia: Euskal Editoreen Elkartea, Klasikoak 26, 25-45 [= SHLV II, 1011-1023].
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Euskara (historia)
 768. Mitxelena, K., 1988 [1978], "Sarrera gisa [B. Etxepare, Olerkiak]" in Urgell, B. (ed.) MEIG, Donostia: Euskal Editoreen Elkartea, Klasikoak 25, 21-30.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Etxepare, Bernart; Olerkariak
 769. Mitxelena, K., 1988 [1979], "Euskararen izterlengusuak direla eta" in Lakarra, J.A. (ed.) MEIG, Donostia: Euskal Editoreen Elkartea, Klasikoak 26, 121-123.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Glotokronologia; Swadesh, Morris; Txillardegi [J. L. Alvarez]
 770. Mitxelena, K., 1988 [1980], "Barandiaran jauna eta gure kultura" in Saratsola, I. (ed.) MEIG, Donostia: Euskal Editoreen Elkartea, Klasikoak 28, 60-65.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Barandiaran, Jose Migel; Kultura
 771. Mitxelena, K., 1988 [1981], "Euskal literaturaren bereizgarri orokorrak" in Urgell, B. (ed.) MEIG, Donostia: Euskal Editoreen Elkartea, Klasikoak 24, 49-72.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Literatura
 772. Mitxelena, K., 1988 [1981], "Hondarribiko bilkurak direla eta" in Saratsola, I. (ed.) MEIG, Donostia: Euskal Editoreen Elkartea, Klasikoak 28, 106-110.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Gramatika. Gramatikariak; Euskara batua. Euskalkiak; Hondarribia; Plangintza
 773. Mitxelena, K., 1988 [1981], "Patxi Altunari erantzunez" in Urgell, B. (ed.) MEIG, Donostia: Euskal Editoreen Elkartea, Klasikoak 24, 109-122.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Altuna, Patxi; Euskaltzaindia
 774. Mitxelena, K., 1988 [1983], "Iruñea" in Lakarra, J.A. (ed.) MEIG, Donostia: Euskal Editoreen Elkartea, Klasikoak 27, 115-123.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Iruñea
 775. Mitxelena, K., 1988 [1985], "Pello Salabururen Euskaltzaindian sartzea" in Lakarra, J.A. (ed.) MEIG, Donostia: Euskal Editoreen Elkartea, Klasikoak 26, 107-119.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Euskaltzainak; Salaburu, Pello
 776. Mitxelena, K., 1988 [1986], "Antonio Tovar oroitzapenetan (1911-1985)" in Saratsola, I. (ed.) MEIG, Donostia: Euskal Editoreen Elkartea, Klasikoak 28, 84-88.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Tovar, Antonio
 777. Mitxelena, K., 1988 [1986], "Liburu sorta zaharberritu baten atarian" in Urgell, B. (ed.) MEIG, Donostia: Euskal Editoreen Elkartea, Klasikoak 24, 123-135.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Bibliografia; Literatura
 778. Mitxelena, K., 1988, "Azkue zena eta frantsesa" in MEIG, Donostia: Euskal Editoreen Elkartea, I, 247-249.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Azkue, Resurrección Mª; Frantsesa
 779. Mitxelena, K., 1988, "Euskal-aldizkariak" in MEIG, Donostia: Euskal Editoreen Elkartea, III, 50.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Aldizkariak (euskal a.)
 780. Mitxelena, K., 1988, Euskal idazlan guztiak [MEIG] (9 libk.), Donostia: Euskal Editoreen Elkartea, Klasikoak 21-29. (Altuna, P. et al. ed.).
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Idazlan guztiak; Mitxelena, Koldo
 781. Mitxelena, K., 1988, "Sarako Joanes Etxeberriren «Euskal Herriko gazteriari»" in MEIG, Donostia: Euskal Editoreen Elkartea, V, 69-70.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Etxeberri Sarakoa, Joanes
 782. Mitxelena, K., 1988, Sobre Historia de la Lengua Vasca [SHLV] (2 libk.), Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia, ASJU Gehigarriak 10. (Lakarra, J.A. ed.).
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Euskara (historia)
 783. Mitxelena, K., 19903[1961], Fonética histórica vasca, Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Fonetika; Historia; Hizkuntzalaritza
 784. Mitxelena, K., 1990 [1972], Zenbait hitzaldi, Donostia: Etor, Klasikoak 36. (Letamendia, J.A. ed.).
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Hizkuntzalaritza
 785. Mitxelena, K., 1992 [1973], "Guillaume de Humboldt et la Langue Basque" in Gómez, R.; Lakarra, J.A. (ed.) Euskalaritzaren Historiaz, I: XVI-XIX. mendeak, Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia / EHU, ASJU Gehigarriak XV, 379-393 [= LH 126-142].
  GI-01; GI-03; GI-05; BI-03; AR-03; AR-08; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Euskara; Humboldt, Wilhem von -
 786. Mitxelena, K., 1992 [1983], "Euskara eta euskararekiko ikerlanak (1700-1880)" in Gómez, R.; Lakarra, J.A. (ed.) Euskalaritzaren Historiaz, I: XVI-XIX. mendeak, Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia / EHU, ASJU Gehigarriak XV, 243-259.
  GI-01; GI-03; GI-05; BI-03; AR-03; AR-08; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Euskalaritza; Ikerkuntza
 787. Mitxelena, M.K., 2005, Elbira Zipitria (1906 -1982), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 39.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Zipitria, Elbira
 788. Mogel, J.A., 1854, "Cartas y Disertaciones de Don Juan Anton Moguel sobre al lengua vascongada" in Memorial histórico español: colección de documentos, opúsculos y antigüedades, Madril: Real Academia de la Historia, VII, 663-753.
  GI-01; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-09; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Gutunak; Mogel, Juan Antonio
 789. Mogel, J.A., 1936-1937, La historia y geografía de España ilustradas por el idioma vascuence, Bermeo: Gaubeka. (Garate, J. ed.).
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; AR-01; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Espainia; Eusko-iberismoa
 790. Mokoroa, J.M., 1935, Genio y lengua, Tolosa: Lib. Mocoroa Hnos.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-17; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; NA-04; AR-03; AR-08; MA-02
  Gako-hitzak: Euskara; Literatura
 791. Monreal Zia, G., 1990, "La oficialidad del euskara en Navarra" in Euskararen lege-araubideari buruzko jardunaldiak, Oñati: IVAP-HAEE, 115-163.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Legea; Nafarroa; Ofizialtasuna
 792. Monreal Zia, G.; Rica Esnaola, M., 1978, "Euskarari eragiten dioten faktore politiko administratiboak / Factores político-administrativos que han afectado al euskara" in Euskararen liburu zuria / El libro blanco del euskara, Bilbo: Euskaltzaindia, 333-382 [gazt. 335-384].
  Testua ikusteko
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-03; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Administrazioa; Politika; Euskararen Liburu Zuria; Ofizialtasuna
 793. Moral, R. del, 2002, Lenguas del mundo: diccionario Espasa, Madril: Espasa Calpe.
  GI-02; GI-03; GI-19; AR-01; AR-03; AR-06; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Hizkuntzak [Munduko -]; Munduko hizkuntzak
 794. Moralejo, A. et al. (ed.), 2004, Liber Sancti Iacobi : Codex Calixtinus, [Santiago]: Xunta de Galicia.
  GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-13; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Codex Calixtinus; Picaud, A.
 795. Moreno Cabrera, J.C., 1990, Lenguas del mundo, Madril: Visor, Lingüística y Conocimiento 6.
  GI-03; GI-19; BI-03; AR-03; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Hizkuntzak [Munduko -]; Munduko hizkuntzak; Tipologia
 796. Moreno Cabrera, J.C., 1997, Introducción a la lingüística: enfoque tipológico y universalista, Madril: Síntesis, Letras universitarias 18.
  GI-03; GI-05; GI-19; BI-02; BI-03; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Hizkuntzalaritza; Linguistika; Tipologia
 797. Moreno Cabrera, J.C., 2000, La dignidad e igualdad de las lenguas: crítica de la discriminación lingüística, Madril: Alianza, El Libro Universitario. Ensayo. Lingüística 154.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-02; BI-03; AR-01; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Bazterketa; Duintasuna; Berdintasuna [Euskal -]
 798. Moret, J. (S.I.); Alesón, F. (S.I.), 1969-1979 [1684-1766], Annales del Reyno de Navarra (5 libk.), Bilbo: La Gran Enciclopedia Vasca.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-17; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Historia; Nafarroa
 799. Mounin, G., 1979, Historia de la lingüística: desde los orígenes al siglo XX, Madril: Gredos, Biblioteca Románica Hispánica. III, Manuales 16.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Hizkuntzalaritza; Linguistika; Historia
 800. Muro, J.R., 1994, "El clero diocesano vasco en los siglos XV y XVI: una imagen" in García Fernández, E. (ed.) Religiosidad y sociedad en el País Vasco (s. XIV-XVI), [Bilbo]: UPV-EHU, 53-82.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Eliza; Kleroa
 801. Murua Uria, I., 2008, Jesus Atxa Agirre (1920-2007), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 52.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Atxa Agirre, Jesus
 802. Muxika, J.A., 1998, Plazido Muxika (1906-1982), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 12/3.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Muxika, Plazido
 803. Muxika, L.M., 1982, Latina eta erromanikoaren eragina euskaran (Euskal lexikoaren azterketa bideetan), Donostia: Sendoa.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Erromantzeak [Hizkuntza -]; Latina; Ukipen-hizkuntzak
 804. Muxika, L.M., 1989, Euskal toponimiazko materialeak (18 libk.), [Donostia]: Gipuzkoako Foru Aldundia.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04
  Gako-hitzak: Toponimia
 805. Muxika, L.M., 1992, "El euskara en la toponimia de Burgos (Nuevos testimonios)" in Luis VIllasanteri omenaldia, Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 6, 311-347.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Burgos; Toponimia
 806. Muxika, S., 1980 [1918], Geografía general del País Vasco-Navarro: Provincia de Guipúzcoa (2 libk.), Bilbo: La Gran Enciclopedia Vasca. (Carreras i Candi, F. ed.).
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Geografia; Gipuzkoa
 807. Nafarroako Gobernua, 1982, Foruaren hobeagotzea 1841-1982, Iruñea: Nafarroako Gobernua, Bilduma juridikoa 1.
  GI-03; GI-05; GI-19; BI-03; BI-09; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Foruak; Legea; Nafarroa
 808. Nafarroako Gobernua, 1982 -, Población de los ayuntamientos y concejos de Navarra, Iruñea: Nafarroako Gobernua.
  GI-01; GI-18; GI-19; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Kontzejuak; Nafarroa; Udalak
 809. Nafarroako Gobernua, 1988, Distribución de la población navarra según el nivel de euskara (Padrones municipales de habitantes al 1/4/86), Iruñea: Nafarroako Gobernua.
  GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Estatistikak; Nafarrak; Geografia; Udalak
 810. Nafarroako Gobernua, 2007, Foruaren hobeagotzea, Iruñea: Nafarroako Gobernua.
  GI-01; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Foruak; Legea; Nafarroa
 811. Narbaitz, P., 1975, "L'annonce faite au Peuple Basque (ou du Paganisme au Christianisme)" in Le matin basque ou Histoire ancienne du peuple vascon, Paris: Guénégaud, 329-395.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-09; AR-08; NA-01; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Baskoiak; Jentiltasuna; Kristautzea
 812. Narbaitz, P., 1975, Le matin basque ou Histoire ancienne du peuple vascon, Paris: Guénégaud.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-09; AR-08; NA-01; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Euskaldunak; Nafarroa; Historia
 813. Narbaitz, P., 1978, Nabarra ou quand les basques avaient des rois, Baiona: Zabal.
  GI-01; GI-05; GI-18; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Euskaldunak; Nafarroa; Historia
 814. Narbaitza Azkue, A., 1999, Toribio Etxebarria Ibarbia (1887-1968), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 17.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Etxebarria, Toribio
 815. Narbaitza Azkue, A., 2001, Policarpo Larrañaga (1883-1956), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 24.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Larrañaga, Polikarpo
 816. Narbaitza Azkue, A., 2005, Juan San Martin (1922-2005), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 38.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: San Martin, Juan
 817. Navarro, N., 2007, Andoni Arozena (1907-1989), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 50.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Arozena, Andoni
 818. Nelde, P.H., 1998, "Eleaniztasuna eta hizkuntz ukipenak" in Azurmendi, J. (ed.) Hizkuntza eta talde-nortasuna. Donostiako Udako XII. Ikastaroak (1993), [Bilbo]: UPV-EHU, 153-156.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Eleaniztasuna; Ukipen-hizkuntzak; Gatazkak
 819. Nelde, P.H., 1998, "Ukipen edo istilua: Europako hizkuntzen dinamika eta bizitasunari buruzko oharrak" in Azurmendi, J. (ed.) Hizkuntza eta talde-nortasuna. Donostiako Udako XII. Ikastaroak (1993), [Bilbo]: UPV-EHU, 145-152.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Gatazkak; Ukipen-hizkuntzak; Europa
 820. Nelde, P.H., 1998, "Ukipenak eta gatazkan dauden hizkuntzak" in Azurmendi, J. (ed.) Hizkuntza eta talde-nortasuna. Donostiako Udako XII. Ikastaroak (1993), [Bilbo]: UPV-EHU, 157-159.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Ukipen-hizkuntzak; Kronologia
 821. Nieva Zardoya, J.L., 1999, La idea euskara de Navarra, 1864-1902, Bilbo: Fundación Sabino Arana Kultur Elkargoa.
  GI-01; GI-03; GI-05; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-01
  Gako-hitzak: Ideiak. Ideologia; Euskara; Nafarroa
 822. Ninyoles, R.L., 1975, Estructura social y política lingüística, Valentzia: Fernando Torres.
  GI-03; GI-05; GI-19; AR-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Gizartea; Politika
 823. Núñez Astrain, L., 1977, Clases sociales en Euskadi, Donostia: Txertoa.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-06; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Euskadi; Gizartea; Klase sozialak
 824. Ó'Múrchú, H., 1998, "Eskualde mailako edo gutxiengo-hizkuntzen Karta Europarra" in Azurmendi, J. (ed.) Hizkuntza eta talde-nortasuna. Donostiako Udako XII. Ikastaroak (1993), [Bilbo]: UPV-EHU, 169-199.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Eskubideak; Europa; Hizkuntza gutxituak; Karta Europarra; Zuzenbidea
 825. Ó'Múrchú, H., 1998, "Gutxiengo hizkuntzen etorkizuna Europako elkartean" in Azurmendi, J. (ed.) Hizkuntza eta talde-nortasuna. Donostiako Udako XII. Ikastaroak (1993), [Bilbo]: UPV-EHU, 165-168.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Eskubideak; Europa; Hizkuntza gutxituak; Karta Europarra; Zuzenbidea
 826. Ó'Múrchú, H., 1998, "Gutxiengoen hizkuntzen etorkizuna Europako Komunitatean" in Azurmendi, J. (ed.) Hizkuntza eta talde-nortasuna. Donostiako Udako XII. Ikastaroak (1993), [Bilbo]: UPV-EHU, 201-236.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Eskubideak; Europa; Hizkuntza gutxituak; Karta Europarra; Zuzenbidea
 827. Ó'Múrchú, H., 1998, "Lurraldetako edo gutxiengoen hizkuntzen agiri europearra" in Azurmendi, J. (ed.) Hizkuntza eta talde-nortasuna. Donostiako Udako XII. Ikastaroak (1993), [Bilbo]: UPV-EHU, 161-164.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Eskubideak; Europa; Hizkuntza gutxituak; Karta Europarra; Zuzenbidea
 828. Obieta Chalbaud, J.A., 1978, "Minorien hizkuntzak eta deretxoa / Las lenguas minoritarias y el derecho" in Euskararen liburu zuria / El libro blanco del euskara, Bilbo: Euskaltzaindia, 491-537 [gazt. 492-545].
  Testua ikusteko
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-03; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Eskubideak; Hizkuntza gutxituak; Zuzenbidea
 829. Odriozola Lizarribar, J.M., 1993, Soziolinguistikaren atarian, Bilbo: Euskaltzaindia / BBK.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; AR-03; AR-08; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Gizartea; Soziolinguistika
 830. Odriozola Lizarribar, J.M., 1998, Hizkuntza, kultura eta gizartea, Bilbo: Euskaltzaindia / BBK.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Gizartea; Hizkuntza; Kultura
 831. Oihartzabal, B., 1992, "Euskararen mugez egin lehen mapak (1806-1807)" in Nazioarteko Dialektologia Biltzarra (1991), Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 7, 349-366.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Kartografia; Lurraldea; Mugak
 832. Oihartzabal, B., 1992, "Lehenbiziko inkesta geo-linguistikoak Euskal Herrian frantses lehen Inperioaren denboran: ipar aldean bildu dokumentuak" in Nazioarteko Dialektologia Biltzarra (1991), Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 7, 285-298.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Agiriak; Inkesta; Iparraldea; Lurraldea; Dialektologia
 833. Oihartzabal, B., 1992, "Les travaux de grammaire basque avant Larramendi (1729)" in Gómez, R.; Lakarra, J.A. (ed.) Euskalaritzaren Historiaz, I: XVI-XIX. mendeak, Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia / EHU, ASJU Gehigarriak XV, 91-105.
  GI-01; GI-03; GI-05; BI-03; AR-03; AR-08; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Gramatika. Gramatikariak
 834. Oihartzabal, B., 1993, "Les documents recueillis lors des enquêtes linguistiques en Pays Basque durant la période révolutionnaire et le Premier Empire" in Orpustan, J.B. (ed.) La révolution française dans l'histoire et la littérature basque du XIXème siècle (1993, Baiona), Baigorri: Izpegi, 62-119.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-04; LA-03; PA-05
  Gako-hitzak: Agiriak; Inkesta; Iparraldea; Dialektologia; Iraultza Frantsesa
 835. Oihartzabal, L.; Laskibar Gartzia, I.; Ganboa Ruiz de Egilatz, E., 2002, Crispín Guasch (1888-1974), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 29.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Guasch, Crispín
 836. Oihenart, A., 1992 [1638], Notitia utriusque Vasconiae ..., Gasteiz: Eusko Legebiltzarra.
  GI-01; GI-03; GI-05; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Baskonia; Historiografia; Oihenart, Arnaud; Edizioak
 837. Oihenarten laugarren mendeurrena / Cuarto centenario de Oihenart / Quartième centenaire d'Oyhenart (1992, Maule eta Donapaleu), 1994, Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 8.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Mendeurrenak; Oihenart, Arnaud
 838. Oloritz, H., 1910, Navarra en la guerra de la Independencia, Iruñea: N. Aramburu.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Gerra napoleondarrak; Nafarroa
 839. Omaetxebarria, I. (O.F.M.), 1949, "Nombres propios y apellidos en el País Vasco y sus contornos" in Homenaje a D. Julio de Urquijo e Ybarra. Estudios relativos al País Vasco (3 libk.), Donostia: Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, 2, 153-175.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-17; GI-18; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Onomastika; Pertsona-izenak; Deiturak
 840. Onaindia, S., 1964, Gure Bertsolariak, Bilbo: Graficas Bilbao.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Bertsolariak; Bertsolaritza
 841. Onaindia, S., 1972-1990, Euskal literatura (6 libk.), Bilbo: Etor.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; AR-03; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Literatura
 842. Ondarra, F., 1983, "Hemezortzigarren eta hemeretzigarren mendeetako euskal gutun ez-ezagunak" in Piarres Lafitte-ri omenaldia, Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 2, 475-489.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Gutunak; Euskara
 843. Orella Untzue, J.L., 1980, "Mosen Bernart Dechepare [hitzaurrea]" in Altuna, P. (ed.) Linguae Vasconum Primitiae [Bernard Etxepare], Bilbo: Euskaltzaindia, Euskararen lekukoak 2, VII-XV.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Etxepare, Bernart
 844. Orella Untzue, J.L. (ed.), 1994, El pueblo vasco en el Renacimiento (1491-1521). Actas del simposio celebrado en la Universidad de Deusto (San Sebastián) con motivo del Vº Centenario del nacimiento de Ignacio de Loyola (1990), Bilbo: Universidad de Deusto.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Euskal Herria; Errenazimentua; Jardunaldiak
 845. Orella Untzue, J.L., 1996, Historia de Euskal Herria, I. Los vascos de ayer, Tafalla: Txalaparta.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Euskal Herria; Historia; Euskaldunak
 846. Orotz, P., 1981, "La relación entre el vasco y el ibérico desde el punto de vista de la teoria del sustrato. Esbozo de una hipótesis" in Euskalarien Nazioarteko Jardunaldiak (1980, Gernika-Lumo), Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 1, 241-255.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Iberiera; Substratua; Euskara; Ukipen-hizkuntzak
 847. Orotz, P., 1983, "Wilhelm von Humboldt und der basko-iberismus" in Piarres Lafitte-ri omenaldia, Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 2, 491-501.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Eusko-iberismoa; Humboldt, Wilhem von -
 848. Orotz, P., 1991, "Rastreando en el archivo parroquial de Beriain: Beriain y su situación disglósica en 1276" in Lakarra, J.A.; Ruiz Artzalluz, I. (ed.) Memoriae L Mitxelena Magistri Sacrum, Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia, ASJU Gehigarriak XIV (Pars Prior), 67-77.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03; PA-05
  Gako-hitzak: Artxiboak; Diglosia; Beriain; Euskara; Nafarroa
 849. Orpustan, J.B., 1983, "Sur les noms et toponymes basques dans un compte bas-navarrais du XIIIe siècle (1264-1265)" in Piarres Lafitte-ri omenaldia, Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 2, 503-515.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Nafarroa Beherea; Erdi Aroa; Toponimia
 850. Orpustan, J.B., 1999, La Langue Basque au Moyen Âge, Baigorri: Izpegi.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Euskara; Erdi Aroa
 851. Orpustan, J.B.; Urrutibeheti, C. (ed.), 1994, "Documents sur Arnaud d'Oyhénart et sa famille: annexe [de ces Actes de colloque]" in Oihenarten laugarren mendeurrena (1992), Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 8, 673-690.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Agiriak; Oihenart, Arnaud
 852. Ortiz de Landaluze, A., 2002, Pedro Pujana (1915-2001), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 28.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Pujana, Pedro
 853. Ortiz de Landaluze, A., 2003, Izaskun Arrue (1927-), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 33.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Arrue, Izaskun
 854. Ortiz de Zarate, R.; Moraza, M.B. de, 1852, Vindicación de los ataques a los fueros de las Provincias Vascongadas insertos en el periódico La Nación, Madril: Imprenta de la España.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-04
  Gako-hitzak: Foruzaletasuna; La Nación egunkaria
 855. Osés Markaida, C., 1994, "La vertiente lingüística románica del País Vasco" in Orella Untzue, J.L. (ed.) El pueblo vasco en el Renacimiento. Simposio Vº Centenario del nacimiento de Ignacio de Loyola (1990, San Sebastián), Bilbo: Universidad de Deusto, 465-472.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Erromantzeak [Hizkuntza -]; Euskal Herria
 856. Ostolatza Esnal, M., 1996, El garrote de la depuración : maestros vascos en la guerra civil y el primer franquismo (1936-1945), Donostia: UPV-EHU.
  GI-01; GI-02; GI-19; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Eskola; Maisuak. Maistrak; Zapalkuntza
 857. Otaegi, L., 1998, José Ariztimuño, "Aitzol" (1896-1936), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 10/3.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Aitzol [Jose Ariztimuño]
 858. Otaegi, L., 2000, Jon Mirande (1925-1972), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 20.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Mirande, Jon
 859. Otaegi Imatz, B., 1993, Felipe Agustin Otaegui, Beizamako erretorearen eskuizkribuak (1767 -1840), Beizama / Donostia: Beizamako Udala / Gipuzkoako Foru Aldundia / Kutxa Fundazioa.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-03; AR-03; AR-08; NA-04
  Gako-hitzak: Testuak; Eskuizkribuak; Beizama; Gipuzkoa
 860. Otaño Barriola, O., 2003, Inazio Barriola (1906-1998), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 32.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Barriola, Ignazio
 861. Otazu Llana, A., 1973, El "igualitarismo" vasco: mito y realidad, Donostia: Txertoa.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Berdintasuna [Euskal -]
 862. Otazu Llana, A.; Diaz de Durana, J.R., 2008, El espíritu emprendedor de los vascos, Madril: Sílex.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Ekintzaileak; Euskaldunak
 863. Oteitza, J., 20096[1963], Quousque tandem ... !, Iruñea: Pamiela.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Artea
 864. Pablo Contreras, S. de, 1985, "Conocimiento del euskera y conciencia nacional. El caso de Álava durante la II República" in Melena, J.L. (ed.) Symbolae Ludovico Mitxelena septuagenario oblatae, Gasteiz: UPV-EHU, II, 1338-1342.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Araba; Euskara (ezagutza); Ezagutza (euskara, nazioa); Gaitasuna; II. Errepublika; Kontzientzia
 865. Pablo Contreras, S. de; Mees, L.; Rodríguez Ranz, J.A., 1999-2001, El péndulo patriótico : historia del Partido Nacionalista Vasco (2 libk.), Bartzelona: Crítica.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: EAJ (historia)
 866. Pagola, I., 2004, Antonio Arzak (1855-1904), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 35.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Arzak, Antonio
 867. Pagola, M., 1978, "Ikuspegi linguistikoa / Perspectiva lingüística" in Euskararen liburu zuria / El libro blanco del euskara, Bilbo: Euskaltzaindia, 35-50 [gazt. 38-51].
  Testua ikusteko
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-03; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Linguistika; Euskararen Liburu Zuria
 868. Pagola, R.M., 1994, "Hizkuntzari buruzko Oihenarten zenbait ideia" in Oihenarten laugarren mendeurrena (1992), Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 8, 115-132.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Ideiak. Ideologia; Oihenart, Arnaud; Hizkuntza
 869. Pagola, R.M., 2000 [1991], Luis-Luziano Bonaparte (1813-1891), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 18.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Bonaparte, Louis Lucien
 870. Pagola, R.M., 2003, Enrike Zubiri "Manezaundi" (1868-1943), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 31.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Manezaundi [Enrike Zubiri]
 871. Pagola, R.M., 2005, Migel Olasagarre "Aita Damaso Intzakoa" (1886-1986), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 41.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Intza [Aita Damaso Intzakoa: Migel Olasagarre]
 872. Pagola, R.M., 2007, Mikela Gastesi (1929-1997), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 49.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Gastesi, Mikela
 873. Pagola, R.M., 2007, Patxi Ondarra (1925-2005), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 49.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Ondarra, Patxi
 874. Pamplona, G. de (O.F.M. Cap.), 1966, "Los límites de la Vasconia hispano-romana y sus variaciones en la época imperial" in Maluquer de Motes, J. (ed.) Problemas de la Prehistoria y de la Etnología Vascas. IV Symposium de Prehistoria Peninsular, Iruñea: Institución Príncipe de Viana, 207-222.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Baskonia; Erromatartzea; Mugaldea
 875. Panosa, M.I., 2001 [1996], "Elementos sobre la fase de bilingüismo y latinización de la población ibérica" in Villar, F.; Encarnação, J.d' (ed.) La Hispania prerromana : VI Coloquio Internacional sobre Lenguas y Culturas Prerromanas de la Península Ibérica (1994, Coimbra), Salamanca / Coimbra: Universidad, 217-246.
  GI-03; GI-05; GI-19; BI-03; AR-08; NA-01; NA-04; PA-05
  Gako-hitzak: Elebitasuna; Erromatartzea; Iberia; Latintzea; Penintsula Iberiarra
 876. Peillen, T., 1981, "Zuberoako gobernu hizkuntzak eta gure herri hortako euskalkiaren erdal maileguak" in Euskalarien Nazioarteko Jardunaldiak (1980, Gernika-Lumo), Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 1, 405-411.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Euskara batua. Euskalkiak; Maileguak; Zuberera; Zuberoa
 877. Peñaflorida Kondea, 1991, Gabonsariak; El borracho burlado, Gasteiz: Eusko Legebiltzarra, Colección fondo histórico / Kondaira mailako bilduma 4. (Altzibar, X. ed.).
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04
  Gako-hitzak: Antzerkia (Peñaflorida)
 878. Perez de Laborda, A., 1996, Guía para la historia del País Vasco hasta el siglo IX. Fuentes, textos, glosas, índices, Donostia: Txertoa.
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Bibliografia; Gidak; Historiografia; Iturriak; Euskal Herria
 879. Perez de Laborda, A., 2007, Ocho siglos de romanización. Del Nervión a los Pirineos, Donostia: Txertoa.
  GI-01; GI-02; GI-03; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Erromatartzea; Historia
 880. Perez Gaztelu, E., 1992, "Larramendi Mitxelenaren begietan" in Lakarra, J.A. (ed.) Manuel Larramendi. Hirugarren mendeurrena (1690-1990), Andoain: Udala [etab.], 153-175.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04
  Gako-hitzak: Larramendi, Manuel; Mitxelena, Koldo
 881. Perez Gaztelu, E., 1995, Koldo Mitxelena Elissalt, egitasmoa eta egitatea ( 2 libk.), Errenteria: Udala.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Mitxelena, Koldo
 882. Perez Gaztelu, E., 2000, Luis Villasante Kortabitarte (1920-2000), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 20.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Villasante Kortabitarte, Luis
 883. Perez Gaztelu, E., 2002, Luis Jauregi "Jautarkol" (1896-1971), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 27.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Jautarkol [Luis Jauregi]
 884. Perez Gaztelu, E., 2008, Sebastian Manuel Mendiburu (1708-1782), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 51.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Mendiburu, Sebastian
 885. Perez Gaztelu, E.; Toledo Lezeta, A.M.; Zulaika Ixurko, E., 2005, Juan Mari Lekuona (1927-2005), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 38.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Lekuona, Juan Mari
 886. Perez Gaztelu, E.; Toledo Lezeta, A.M.; Zulaika Ixurko, E., 2005, Patxi Altuna (1927-2006), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 38.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Altuna, Patxi
 887. Pérez Goiena, A., 1947-1964, Ensayo de bibliografía navarra (9 libk.), Iruñea: Institución Príncipe de Viana.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Bibliografia; Nafarroa
 888. Pérez-Salazar Resano, C., 1995, El romance navarro en documentos reales del siglo XIV (1322-1349), Iruñea: Gobierno de Navarra, Literatura y filología 22.
  GI-01; GI-03; GI-05; BI-03; BI-09; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Agiriak; Erromantzeak [Hizkuntza -]; Iturriak
 889. Piarres Lafitte-ri omenaldia / Homenaje a Pierre Lafitte / Hommage à Pierre Lafitte, 1983, Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 2.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Lafitte, Piarres
 890. Picoche, J.L., 1989, Histoire de la langue française, Paris: Nathan.
  GI-03; GI-05; GI-19; NA-04; LA-03; PA-05
  Gako-hitzak: Frantsesa (historia)
 891. Pinon, P., 1991, La Gaule retrouvée, Paris: Gallimard.
  NA-04; LA-01; PA-05
  Gako-hitzak: Galia; Historiografia
 892. Piquero, S., 1985, "Evolución de los nombres de personas en Asteasu durante la Edad Moderna" in Melena, J.L. (ed.) Symbolae Ludovico Mitxelena septuagenario oblatae, Gasteiz: UPV-EHU, II, 1225-1230.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Asteasu, Onomastika; Pertsona-izenak
 893. Piquero, S., 1991, Demografía guipuzcoana en el Antiguo Régimen, Bilbo: UPV-EHU.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-08; NA-04; PA-05
  Gako-hitzak: Demografia; Gipuzkoa; Erregimen Zaharra
 894. Piquero, S.; Hernández Marco, J.L., 1988, "Demografía e industrialización en el País Vasco" in Fernández de Pinedo, E.; Hernández Marco, J.L. (ed.) La industrialización del norte de España : (estado de la cuestión), Bartzelona / [Bilbo]: Crítica / UPV-EHU, 206-221.
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Demografia; Industria. Industriagintza; Euskal Herria
 895. Plata Parga, G., 1991, La derecha vasca y la crisis de la democracia española (1931-1936), Bilbo: Bizkaiko Foru Aldundia.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Politika; Euskal Herria; II. Errepublika
 896. Plinio (Zaharra); García y Bellido, A., 1982 [1947], "C. Plinius. Referencias a España contenidas en su Naturalis Historia" in García y Bellido, A. (ed.) La España del siglo primero de nuestra Era (según P. Mela y C. Plinio), Madril: Espasa Calpe, 69-295.
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Hispania; Plinio, C.
 897. Pontet-Fourmigué, J., 1994, "Arnaud d'Oyhenart, sa famille et les nouvelles elites de son temps" in Oihenarten laugarren mendeurrena (1992), Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 8, 627-641.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Oihenart, Arnaud; Boterea; Familia; Gizartea
 898. Primer Symposium de Prehistoria de la Península Ibérica (1959, Pamplona), 1960, Iruñea: Diputación Foral de Navarra.
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-09; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Kongresuak; Historiaurrea; Penintsula Iberiarra
 899. Ramajo Caño, A., 1987, Las gramáticas de la lengua castellana desde Nebrija a Correas, Salamanca: Universidad, Acta salmanticensia. Filosofía y letras 197.
  Testua ikusteko
  GI-03; BI-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Gramatika. Gramatikariak; Gaztelania
 900. Ramírez Sádaba, J.L. (ed.), 2005, La Onomástica en Navarra y su relación con la de España. Actas de las primeras Jornadas de Onomástica (2003, Pamplona), Iruñea: Universidad Pública de Navarra-Nafarroako Unibertsitate Publikoa, Filología 3.
  GI-01; BI-01; BI-03; BI-09; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Onomastika; Nafarroa; Espainia; Kongresuak
 901. Ramos Alfaro, R., 1995, Nafarroako euskararen egoera demolinguistikoa eta funtzionala, Bergara: Udala, Justo Garate Arriola Beka 1992 ; 1.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04
  Gako-hitzak: Demolinguistika; Euskara (egoera); Funtzioak [Hizkuntza -]; Nafarroa
 902. Real Academia de la Historia; Fundación para el Estudio del Derecho Histórico y Autonómico de Vasconia, 2005 [1802], Diccionario geográfico-histórico de España. Sección I. Comprehende el Reyno de Navarra, Señorío de Vizcaya, y provincias de Álava y Guipúzcoa, Donostia: FEDHAV. (Jimeno Aranguren, R.; Tamayo Salaberria, V. Edizio digitalaren koordinatzaileak).
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-16; GI-17; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Euskal Herria; Geografia; Historia; Hiztegiak
 903. Real Cuesta, J., 1985, El carlismo vasco, 1876-1900, Madril: Siglo XXI.
  GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Karlismoa
 904. Reboredo Olivenza, J.D., 1995, El primer nacionalismo vasco o la Arcadia feliz, Gasteiz: [s.n.].
  GI-05; GI-19; AR-01; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Abertzaletasuna
 905. Ribary, F., 1877 [1866], Essai sur la langue basque, Paris: F. Viewg. [Itzul., J. Vinson].
  GI-01; GI-17; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Euskara
 906. Risco, M. (O.S.A.), 19962.aren faksimilea[1779], Tratado de la Vasconia antigua : en que se establecen todas las antigüedades civiles concernientes a la región de los vascones desde los tiempos primitivos hasta los reyes primeros de Navarra. [España sagrada, tomo 32: theatro geográphico-histórico de la Iglesia de España : origen, divisiones y términos de todas sus Provincias : antigüedad, traslaciones y estado antiguo y preferente], Valentzia: Librerías París-Valencia.
  Testua ikusteko
  GI-01; BI-01; BI-02; BI-03; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Baskonia; España Sagrada
 907. Robins, R.H., 20004, Breve historia de la lingüística, Madril: Cátedra.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-19; BI-02; BI-03; AR-01; AR-03; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Hizkuntzalaritza; Linguistika
 908. Rodríguez Colmenero, A., 1981, "El hábitat en el País Vasco durante la época romano-visigoda" in El hábitat en la historia de Euskadi, [Bilbo]: Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro, 77-110.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Bisigodoak; Erroma; Habitat; Euskal Herria
 909. Rodríguez de Coro, F., 1978, País Vasco, Iglesia y Revolución liberal, Gasteiz: Caja de Ahorros Municipal.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Euskal Herria; Eliza; Iraultza liberala
 910. Rouche, M., 1981, "Les relations transpyrénéennes du Ve au VIIIe siècle" in Tucoo-Chala, P. (ed.) Les communications dans la Péninsule Ibérique au Moyen Age (1980, Pau), Paris: CNRS, 13-20.
  NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Pirinioak; Erdi Aroa
 911. Royano, L, 1992, "Motivaciones en el Bilingüismo" in Artzamendi, J.; Etxeberria, F. (ed.) Elebitasuna eta hizkuntz jabekuntza : AESLA-ren IX. Kongresu Nazionalaren Aktak / Bilingüismo y adquisición de lenguas : actas del IX Congreso Nacional de AESLA, Bilbo: UPV-EHU, 515-520.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; AR-01; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Elebitasuna; Motibazioak
 912. Ruhlen, M., 1987, A Guide to the World's Languages. I. Classification, Londres: Edward Arnold.
  Testua ikusteko
  GI-03; GI-05; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Gidak; Munduko hizkuntzak; Sailkapena [Hizkuntzen -]; Hizkuntzak [Munduko -]
 913. Ruiz Artzalluz, I., 1991, "El modelo griego de Leizarraga: ¿una quimera filológica?" in Lakarra, J.A.; Ruiz Artzalluz, I. (ed.) Memoriae L Mitxelena Magistri Sacrum, Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia, ASJU Gehigarriak XIV (Pars Prior), 107-115.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03; PA-05
  Gako-hitzak: Eredua; Filologia; Leizarraga, Joanes
 914. Ruiz de Gauna, A., 1991, Catálogo de publicaciones periódicas vascas de los siglos XIX y XX, Donostia / Gasteiz: Eusko Ikaskuntza / Eusko Jaurlaritza.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-01; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Alderdi politikoak; Bibliografia; Katalogoak; Kazetaritza
 915. Ruiz Olabuenaga, J.I.; Ozamiz, J.A. (ed.), 1986, Hizkuntza minorizatuen soziologia / Sociología de las lenguas minorizadas, [Donostia]: Ttarttalo.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-01; NA-04
  Gako-hitzak: Euskara; Hizkuntza gutxituak; Soziolinguistika
 916. Sacaze, J., 1990 [1892], Inscriptions antiques des Pyrénées, Tolosa Okzitania: Esper.
  GI-19; BI-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Pirinioak; Epigrafia
 917. Sagarna, A., 1998, "Motibazio instrumentala: azalpen teorikoa" in Intxausti, J. (ed.) Euskararen aldeko motibazioak. Donostiako Udako XIII. Ikastaroak (1994), [Bilbo]: UPV-EHU, 137-144.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Motibazioak
 918. Sainz Pezonaga, J., 2000, El Euskera en la Ribera de Navarra, Iruñea: Pamiela, Saio eta Testigantza 44.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Erribera; Euskara; Nafarroa
 919. Salaberri Muñoa, P., 2004, Euskal Klasikoen atarian, Iruñea: Pamiela, Saio eta Testigantza 62.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Klasikoak [Idazle -]
 920. Salaberri Urzelai, S., 2005, Jesus Guridi (1886-1961), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 42.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Guridi, Jesus
 921. Salaberri Zaratiegi, P., 1992, "Toponimia, dialektologiaren ikerbide" in Nazioarteko Dialektologia Biltzarra (1991), Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 7, 619-645.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Dialektologia; Toponimia
 922. Salaberri Zaratiegi, P., 1994, Eslaba aldeko euskararen azterketa toponimiaren bidez, Bilbo: Euskaltzaindia, Onomasticon Vasconiae 11.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Eslaba-aldea; Toponimia; Euskara; Nafarroa
 923. Salaberri Zaratiegi, P., 2004, Jose Mari Satrustegi (1930-2003), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 37.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Satrustegi, Jose Maria
 924. Salaberri Zaratiegi, P., 2005, "Origen y significado de la toponimia de Navarra" in Ramírez Sádaba, J.L. (ed.) La Onomástica en Navarra y su relación con la de España. Actas de las primeras Jornadas de Onomástica (2003), Iruñea: Universidad Pública de Navarra-Nafarroako Unibertsitate Publikoa, 91-127.
  GI-01; BI-01; BI-03; BI-09; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Toponimia; Nafarroa
 925. Salaburu, P., 2002, Euskararen etxea, Irun: Alberdania, Saiakera 22.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Euskara batua. Euskalkiak; Euskaltzaindia
 926. Sales Tirapu, J.L.; Campo Guinea, M.J., 2007, Inventario-guía de los archivos parroquiales depositados en el Archivo Diocesano de Pamplona, Iruñea: Gobierno de Navarra, Fuentes para la historia de Navarra 73.
  BI-01; BI-03; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Artxiboak; Diozesiak; Elizbarrutiak; Iruñea; Gidak
 927. Sánchez-Albornoz, C., 19762, Vascos y navarros en su primera historia, Madril: Ediciones del Centro.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Nafarrak; Euskaldunak; Historia
 928. Sánchez Carrión, J.M., 1991, "La herencia de Koldo Mitxelena" in Lakarra, J.A.; Ruiz Artzalluz, I. (ed.) Memoriae L Mitxelena Magistri Sacrum, Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia, ASJU Gehigarriak XIV (Pars Altera), 1317-1334.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03; PA-05
  Gako-hitzak: Mitxelena, Koldo
 929. Sánchez Carrión, J.M., 1992, "Las lenguas vistas desde la historia versus la historia vista desde las lenguas (o el giro copernicano de un nuevo discurso social)" in Eusko Ikaskuntzaren XI. Kongresua. Kultur antolabide berriak: Euskal Herria eta Europa (1991, Donostia), Donostia: Eusko Ikaskuntza, 89-143.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Historia; Hizkuntza; Ideiak. Ideologia
 930. Sánchez Carrión, J.M., 19992, Lengua y pueblo, Iruñea: Pamiela.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Hizkuntza; Nazioa
 931. Sánchez González de Herrero, M.N., 1985, El habla y la toponimia de La Puebla de Arganzón y el Condado de Treviño, Gasteiz: Diputación Foral de Álava-Arabako Foru Aldundia.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04
  Gako-hitzak: Argantzun; Hizkera; Toponimia; Trebiñu
 932. Sánchez González de Herrero, M.N., 1985, "Sobre el reparto de algunas variantes vascas en la toponimia alavesa (oste/gibel, solo/soro)" in Melena, J.L. (ed.) Symbolae Ludovico Mitxelena Septuagenario oblatae, Gasteiz: UPV-EHU, II, 1017-1022.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Araba; Toponimia
 933. Sánchez Méndez, J., 2003, Historia de la lengua española en América, Valentzia: Tirant lo Blanch.
  GI-03; GI-05; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Amerika; Gaztelania (historia)
 934. Saralegi, C., 1989, "El Fuero Reducido de Navarra: aspectos lingüísticos y glosario" in Sánchez Bella, I. et al. (ed.) El Fuero Reducido de Navarra (edición crítica y estudios), Iruñea: Nafarroako Gobernua, II, 19-106.
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; AR-01; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Foruak; Nafarroa; Lexikoa
 935. Saratsola, I., 1971, Euskal literaturaren historia, Donostia: Lur.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; BI-03; BI-09; AR-08; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Literatura (historia)
 936. Saratsola, I., 1976, Historia social de la literatura vasca, Madril: Akal.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Literatura (historia soziala)
 937. Saratsola, I., 1992 [1986], "Larramendiren eraginaz eta" in Gómez, R.; Lakarra, J.A. (ed.) Euskalaritzaren Historiaz, I: XVI-XIX. mendeak, Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia / EHU, ASJU Gehigarriak XV, 313-325.
  GI-01; GI-03; GI-05; BI-03; AR-03; AR-08; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Larramendi, Manuel
 938. Saratsola, I., 2002, "Euskal hiztegigintzaren historiarako oharrak: Añibarro, Iztueta, eta Aizkibelen hiztegiez, eta Azkueren hiztegigintzaz" in Artiagoitia, X. et al. (ed.) Erramu Boneta: Festschrift for Rudolf P. G. de Rijk, [Bilbo]: UPV-EHU, 611-628.
  GI-01; GI-03; GI-05; BI-01; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04
  Gako-hitzak: Aizkibel, Jose Frantzisko; Añibarro; Iztueta Etxeberria, Joan Ignazio; Azkue, Resurrección Mª; Hiztegiak (historia)
 939. Sarriugarte, I., 1992, Jose Manuel Etxeita (1842-1915), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 4/3.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Etxeita, Jose Manuel
 940. Sarriugarte, I., 2004, Juana Atxabal (1932-), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 37.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Atxabal, Juana
 941. Satrustegi, J.M., 1987, Euskal testu zaharrak (I), Iruñea: Euskaltzaindia, Euskararen lekukoak 13.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Testuak
 942. Satrustegi, J.M., 1991, "Anotaciones extralingüísticas a un antiguo texto vasco" in Lakarra, J.A.; Ruiz Artzalluz, I. (ed.) Memoriae L Mitxelena Magistri Sacrum, Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia, ASJU Gehigarriak XIV (Pars Prior), 79-93.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03; PA-05
  Gako-hitzak: Bilakaera [Euskararen -]; Testuak
 943. Satrustegi, J.M., 1992, "Zaraitzuko euskararen lekukoak" in Luis Villasanteri omenaldia, Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 6, 459-472.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Lekukoak; Zaraitzu; Nafarroa
 944. Satrustegi, J.M., 1997, "Gerra ondoreko Euskaltzaindiaren pizkundea" in Federiko Krutwig-i omenaldia, Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 10, 313-338.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Euskaltzaindia; Gerraondoa
 945. Satrustegi, J.M., 1998, J. Frantzisko Aizkibel (1798-1864), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 12/1.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Aizkibel, Jose Frantzisko
 946. Satrustegi, J.M., 2000, Alexander Tapia (1899-1957), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 21.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Tapia, Alexander
 947. Satrustegi, J.M., 2001, Perpetua Saragueta (1905-1986), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 25.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Saragueta, Perpetua
 948. Satrustegi, J.M., 2002, Jose Agerre (1889-1962), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 28.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Agerre, Jose
 949. Satrustegi, J.M., 2003, Frantzisko Torres Ibañez "Aita Felipe Murietakoa" (1897-1966), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 33.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Murieta, Aita Felipe [Frantzisko Torres Ibáñez]
 950. Satrustegi, J.M., 2003, Norbert Tauer (1898-1983), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 30.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Tauer, Norbert
 951. Sayas, J.J., 1985, "Los vascones y el poder romano" in Asimilación y resistencia a la romanización en el Norte de Hispania. IV Cursos de Verano de San Sebastián, Gasteiz: UPV-EHU.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Baskoiak; Boterea; Erromatartzea
 952. Sayas, J.J., 1985, "Los vascones y la bagaudia" in Asimilación y resistencia a la romanización en el Norte de Hispania. IV Cursos de Verano de San Sebastián, Gasteiz: UPV-EHU, 189-236.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Baskoiak
 953. Sayas, J.J., 1994, Los vascos en la Antigüedad, Madril: Cátedra.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Antzinatea; Euskaldunak
 954. Schuchardt, H., 1947 [1923], Primitiae linguae Vasconum, Salamanca / Madril: Universidad / CSIC. [Gazt. ed., "(...) con notas y comentarios de la original alemana por A. Yrigaray ; con una carta-prólogo "De las dificultades de traducir al castellano algunos trabajos vascológicos de Hugo Schuchardt" por Julio de Urquijo"], Tesis y estudios salmantinos 3.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-17; GI-18; GI-19; BI-03; BI-09; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Euskara
 955. Segundo Coloquio sobre Historia de la Rioja (1985, Logroño) (3 libk.), 1986, [Logroño]: Colegio Universitario de La Rioja.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-03; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Errioxa; Historia; Kongresuak
 956. Serna Miguel, M.P., 1990, La instrucción pública en Navarra de 1780 a 1833, Iruñea: [s.n.].
  NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Irakaskuntza; Nafarroa
 957. Shimomiya, T., 1981, "George Borrow and basque" in Euskalarien Nazioarteko Jardunaldiak (1980, Gernika-Lumo), Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 1, 429-432.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Biblia; Bidaiariak; Borrow, George
 958. Siadeco; Euskaltzaindia; Ugalde, M., 1979, Conflicto lingüístico en Euskadi / Hizkuntz borroka Euskal Herrian, [Arrasate]: Ediciones Vascas / Lan Kide Aurrezkia. [Hizkuntza bakoitzak bere edizio beregaina du].
  Testua ikusteko
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04
  Gako-hitzak: Soziolinguistika; Euskara; Jazarpena [Hizkuntz -]
 959. Siguán, M., 1992, España plurilingüe, Madril: Alianza.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Eleaniztasuna; Espainia
 960. Sorarrain, G., 1996 [1898], Catálogo de obras euskaras o Catálogo general cronológico de las obras impresas referentes a las Provincias de Alava, Guipuzcoa, Bizcaya, Navarra, a sus hijos y a su lengua euskara o escritos en ella formado en vista de los trabajos de los Srs. N. Antonio, Gallardo, Brunet, Muñoz y Romero, Allende Salazar, J. Vinson y otros con un indice de autores por orden alfabético y notas correspondientes, arreglado para uso exclusivo de su autor, Valentzia: Librerías París-Valencia.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-16; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-09; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Bibliografia; Euskal Herria; Katalogoak
 961. Sotomayor, M., 1979, "La Iglesia en la España romana" in García-Villoslada Altzugarai, R. (ed.) Historia de la Iglesia en España, Madril: BAC, I, 7-400.
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-09; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Eliza; Erromatartzea; Espainia
 962. Sudupe, P., 1997, Andima Ibiñagabeitia (1906-1967), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 8/4.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Ibinagabeitia, Andima
 963. Sudupe, P., 1997, Nemesio Etxaniz (1899-1982), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 8/2.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Etxaniz, Nemesio
 964. Sudupe, P., 1999, Gorgonio Renteria (1868-1940), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 17.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Renteria, Gorgonio
 965. Sudupe, P., 2000, Iokin Zaitegi (1906-1979), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 20.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Zaitegi, Jokin
 966. Sudupe, P., 2006, Pello Sarriegi (1906-1968), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 43.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Sarriegi, Pello
 967. Tejerina Montaña, B., 1989, "Aspectos teóricos para el análisis del conflicto lingüístico. El caso vasco" in Pérez- Agote, A. (ed.) Sociología del Nacionalismo (1987, Gasteiz), Bilbo: UPV-EHU, 337-343.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Jazarpena [Hizkuntz -]; Euskara
 968. Tejerina Montaña, B., 1998, "Lengua e identidad nacional. Cambios en la definición de la identidad vasca" in Azurmendi, J. (ed.) Hizkuntza eta talde-nortasuna. Donostiako Udako XII. Ikastaroak (1993), [Bilbo]: UPV-EHU, 267-303.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Abertzaletasuna; Ideiak. Ideologia; Nazioa; Hizkuntza; Politika
 969. Telleria, X., 1999, Ixaka Lopez-Mendizabal (1879-1977), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 16.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Lopez-Mendizabal, Ixaka
 970. Telletxea Idigoras, J.I., 1983, "Correspondencia entre D. Isaac Lopez Mendizabal y D. Serapio Mugica (1906-1934) : noticias sobre las imprentas tolosanas de La Lama, Eusebio López y López Mendizabal" in Piarres Lafitte-ri omenaldia, Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 2, 867-896.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Gutunak; Inprimategia; Liburugintza; Lopez-Mendizabal, Ixaka
 971. Telletxea Idigoras, J.I., 1992, "Personalidad humana de Larramendi" in Lakarra, J.A. (ed.) Manuel Larramendi. Hirugarren mendeurrena (1690-1990), Andoain: Udala [etab.], 27-38.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04
  Gako-hitzak: Larramendi, Manuel
 972. Thompson, E.A., 1971, Los godos en España, Madril: Alianza. [Itzul., Faci, J.].
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-02; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Bisigodoak; Espainia
 973. Thompson, E.A., 1986 [1977], "Revueltas campesinas en la Galia e Hispania Bajo Imperial" in García y Bellido, A. et al. (ed.) Conflictos y estructuras sociales en la Hispania Antigua, Madril: Akal, 61-77.
  GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Bagaudia; Gizartea; Gatazkak; Galia; Hispania
 974. Torre, E., 1977, Ideas lingüísticas y literarias del doctor Huarte de San Juan, Sevilla: Universidad.
  GI-03; GI-05; GI-19; BI-02; AR-08; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Ideiak. Ideologia; Literatura; Uharte Donibaneko, Joan [Juan Huarte de San Juan]
 975. Torrealdai, J.M., 1978, "Los escritores vascos de Navarra" in Navarra desde Navarra, Oñati (Arantzazu): Editorial Franciscana Aranzazu, 43-56.
  GI-01; GI-05; GI-18; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Idazleak; Nafarroa
 976. Torrealdai, J.M., 1997, Euskal kultura gaur, Donostia: Jakin.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Idazleak
 977. Torrealdai, J.M., 1998, El libro negro del euskera, Donostia: Ttarttalo.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-02; BI-03; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; LA-01; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Jazarpena [Hizkuntz -]; Zapalkuntza
 978. Torrealdai, J.M., 1998, La censura de Franco y los escritores vascos del 98, Donostia: Ttarttalo.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Idazleak; Zentsura; Frankismoa; Jazarpena [Hizkuntz -]
 979. Torrealdai, J.M., 2003, Martin Ugalde (1921-2004), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 32.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Ugalde, Martin
 980. Touyarou-Phagaburu, E., 2007, Gracian Adema "Zalduby" (1828-1907), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 48/1.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Zaldubi [Gratien Adema]
 981. Tovar, A., 1959, El euskera y sus parientes, Madril: Minotauro.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-09; AR-08; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Euskara; Tipologia
 982. Tovar, A., 1959, "Una antigua inscripción vasca con el nombre de Dios" in El euskera y sus parientes, Madril: Minotauro, 96-99.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-09; AR-08; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Epigrafia; Euskara
 983. Tovar, A., 1966, "La lengua vasca en el mundo occidental preindoeuropeo (Preguntas y ocurrencias)" in Maluquer de Motes, J. (ed.) Problemas de la Prehistoria y de la Etnología vascas. IV Symposium de Prehistoria Peninsular, Iruñea: Institución Príncipe de Viana, 287-295.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Europa; Indoeuropar-aurrekoa; Euskara
 984. Tovar, A., 1981, "Comparación: léxico-estadística y tipología" in Euskalarien Nazioarteko Jardunaldiak (1980, Gernika-Lumo), Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 1, 139-166.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Estatistikak; Tipologia; Konparaketa
 985. Tovar, A., 1981, "Orígenes del euskera: parentescos, teorías diversas" in Tovar, A. et al. (ed.) Euskal linguistika eta literatura: bide berriak, Bilbo: Deustuko Unibertsitatea, 7-25.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Euskara; Tipologia; Jatorria [Hizkuntzen -]
 986. Tovar, A., 1985, "El signo Y del ibérico y un descubrimiento de Michelena" in Melena, J.L. (ed.) Symbolae Ludovico Mitxelena septuagenario oblatae, Gasteiz: UPV-EHU, I, 463-468.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Iberiera; Mitxelena, Koldo
 987. Traggia, J., 2005 [1802], "Del origen de la lengua vascongada [s.v. «Navarra»]" in Jimeno Aranguren, R.; Tamayo Salaberria, V. (ed.) Diccionario Geográfico-Histórico de España, Donostia: FEDHAV, 2, 151-166.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-16; GI-17; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Euskara; Jatorria [Hizkuntzen -]; Traggia, J.
 988. Trask, R.L., 1997, The History of Basque, Londres: Routledge.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Euskara (historia)
 989. Trombetti, A., 1966 [1925], Le origini della lingua basca, Bolonia: Arnaldo Forni.
  GI-01; GI-03; GI-05; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Euskara; Jatorria [Hizkuntzen -]
 990. Truchuelo García, S., 1997, La representación de las corporaciones locales guipuzcoanas en el entramado político provincial (siglos XVI-XVII), Donostia: Diputación Foral de Gipuzkoa.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Erakundeak; Probintziak [Euskal -]; Udalak; Gipuzkoa
 991. Truchuelo García, S., 2004, Gipuzkoa y el poder real en la Alta Edad Moderna, Donostia: Diputación Foral de Gipuzkoa.
  GI-01; GI-02; GI-05; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Boterea; Erakundeak; Erregeak; Gipuzkoa
 992. Txillardegi, 1978, Euskal Herritik erdal herrietara, [s.l.]: [s.n.].
  GI-01; GI-02; GI-03; BI-01; BI-03; BI-09; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Euskal Herria; Euskara; Mugaldea
 993. Txillardegi, 1978, "Hizkuntza minoritari batzuren azterketa kritikoa / Estudio crítico de algunas lenguas minoritarias" in Euskararen liburu zuria / El libro blanco del euskara, Bilbo: Euskaltzaindia, 539-608 [gazt. 547-614].
  Testua ikusteko
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-03; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Hizkuntza gutxituak; Gutxiengoak
 994. Txillardegi, 19952[1994], Euskal Herria helburu, Tafalla: Txalaparta.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-01; MA-02
  Gako-hitzak: Euskal Herria
 995. Ugalde, M., 19792[1966], Unamuno y el vascuence, Donostia: Ediciones Vascas.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Unamuno, Miguel de; Euskara; Gaitz-esaleak
 996. Ugalde Ugalde, M., 2001, Jesus Insausti (1912-1993), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 24.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Insausti, Jesus; Kazetaritza
 997. Ugalde Ugalde, M., 2005, Mari Karmen Alzueta (1928-1983), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 40.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Altzueta, Mari Karmen
 998. Ugalde Ugalde, M., 2008, Xabier Olaskoaga Lasa (1918-2006), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 52.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Olaskoaga Lasa, Xabier
 999. Uhalde, J.I. et al. (ed.), 1995, Towards a history of the basque language, Amsterdam / Filadelfia: John Benjamins.
  GI-02; GI-03; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Euskara (historia)
 1000. Uharte, J. (Donibanekoa), 1977 [1575], Examen de ingenios para las ciencias, Madril: Editora Nacional, Biblioteca de la literatura y el pensamiento hispánicos 14. (Torre, E. ed.).
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-17; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; AR-01; AR-08; AR-09; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Uharte Donibaneko, Joan [Juan Huarte de San Juan]
 1001. Unamuno, M., 1997, Crítica del problema sobre el origen y prehistoria de la raza vasca, Bilbo: Beitia. (Ereño Altuna, J.A. ed.).
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Bideak; Erromatartzea; Euskaldunak; Jatorria [Hizkuntzen -]; Hispania; Penintsula Iberiarra; Ideiak. Ideologia; Pentsamendua; Unamuno, Miguel de
 1002. Untermann, J., 2001, "Algunas novedades sobre la lengua de los plomos ibéricos" in Villar, F.; Fernández Álvarez, M.P. (ed.) Religión, lengua y cultura prerromanas de Hispania (1999, Salamanca), Salamanca: Universidad, 613-628.
  Testua ikusteko
  GI-03; GI-05; GI-19; BI-03; AR-08; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Epigrafia; Iberiera
 1003. Untzurruntzaga, I., 1999, Patxi Unzurrunzaga (1906-1984), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 16.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Unzurrunzaga, Patxi
 1004. Untzurruntzaga, I., 2002, Salbatore Mitxelena (1919-1965), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 27.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Mitxelena, Salbatore
 1005. Urabaien Gindoerena, L., 1919, "El maestro de la escuela vasca" in I Congreso de Estudios Vascos (1918, Oñate), Donostia: Eusko Ikaskuntza, 1, 902-919.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-17; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Eskola; Euskara; Ikastola (Oñatiko Biltzarra); Maisuak. Maistrak
 1006. Urabaien Gindoerena, L., 1929-1932, Geografía humana de Navarra : la vivienda (2 libk.), Iruñea: Aramburu.
  GI-01; GI-05; GI-18; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Etxebizitza; Geografia; Nafarroa
 1007. Uraga, B., 1991, "Markinako eskolako idazleen euskararekiko jarrera" in Lakarra, J.A.; Ruiz Artzalluz, I. (ed.) Memoriae L Mitxelena Magistri Sacrum, Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia, ASJU Gehigarriak XIV (Pars Prior), 337-347.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03; PA-05
  Gako-hitzak: Idazleak; Markina; Sorrera (bizkaiera idatzia)
 1008. Urgell, B., 1996, Andoni Urrestarazu "Umandi" (1902-1993), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 7/3.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Umandi [Andoni Urrestarazu]
 1009. Urgell, B., 1996, Odon Apraiz (1896-1984), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 7/4.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Apraiz, Odon
 1010. Uriarte Astarloa, J.M., 2008, Pablo Pedro Astarloa (1752-1806), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 51.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Astarloa, Pablo Pedro
 1011. Uribarren, P., 1992, "Eliz liturgia eta euskara batua" in Luis Villasanteri omenaldia, Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 6, 483-519.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Eliza; Euskara batua. Euskalkiak; Liturgia
 1012. Urkitza, J., 2007, "La provincia carmelitana de «San Joaquín de Navarra» durante el decenio de los años 30 (Religión y Política)" in Dronda Martínez, J.; Majuelo Gil, E. (ed.) Cuestión religiosa y democracia republicana en España (1931-1939), Iruñea: Universidad Pública de Navarra, 297-364.
  GI-01; BI-01; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Karmeldarrak
 1013. Urkitza, J.; Baraiazarra, L., 2000, "[Sarrera orokorra]" in Urkitza, J.; Baraiazarra, L. (ed.) Frai Bartolome Santa Teresa. Idazlan guztiak, Bilbo: Euskaltzaindia / Ediciones El Carmen, Karmel sorta 12; Euskararen lekukoak 20, 32-404.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04
  Gako-hitzak: Bartolome Santa Teresarena [Prai -]; Idazlan guztiak
 1014. Urkizu, P., 1992, "Barkoxeko koblakari-eskola XVIII-XIX. mendeetan" in Luis Villasanteri omenaldia, Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 6, 521-530.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Barkoxe; Koblakariak
 1015. Urkizu, P., 1992, "Euskara XVI-XVII. mendeetako zenbait idazle atzerritarrengan" in Gómez, R.; Lakarra, J.A. (ed.) Euskalaritzaren Historiaz, I: XVI-XIX. mendeak, Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia / EHU, ASJU Gehigarriak XV, 219-230.
  GI-01; GI-03; GI-05; BI-03; AR-03; AR-08; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Euskara; Idazle atzerritarrak
 1016. Urkizu, P., 1998, Anton Abbadia (1810-1897), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 10/1.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Abadia, Anton
 1017. Urkizu, P., 1998, Pierre Lhande Heguy (1877-1957), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 12/2.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Lhande Hegi, Pierre
 1018. Urkizu, P. (ed.), 2000, Historia de la Literatura Vasca, Madril: UNED.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Literatura (euskal l., historia)
 1019. Urkizu, P., 2000, Wentworth Webster (1828-1907), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 18.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Webster, Wentworth
 1020. Urrutia, A., 1992, "La lengua vasca y el proyecto de «Fuero Civil» de Bizkaia y Araba" in Luis Villasanteri omenaldia, Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 6, 521-530.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Araba; Bizkaia; Foru Zibila; Euskara
 1021. Urrutia, A., 1994, "Oihenart: euskal errefrauak eta Foru Zuzenbidea" in Oihenarten laugarren mendeurrena (1992), Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 8, 329-349.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Oihenart, Arnaud; Paremiologia; Zuzenbidea
 1022. Urrutia, A., 1997, "Euskara eta biarnesa XVI. mendean: Albretarren aldeko gomendiozko kartak" in Federiko Krutwig-i omenaldia, Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 10, 339-359.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Albretarrak; Biarnesa
 1023. Urrutia, A., 2001, Juan Bautista Eguzkitza (1875-1939), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 24.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Eguzkitza Meabe, Juan Bautista
 1024. Urrutia, A., 2002, "Bilbo, euskara eta herri erakundeak (1876-1936)" in Arexita, A. et al. (ed.) Bilbao. El espacio lingüístico. Simposio 700 aniversario / Bilboren 700. urteurrena. Hizkuntza gunea. Sinposioa (2000), Bilbo: Deustuko Unibertsitatea, 375-390.
  GI-05; BI-01; BI-03; BI-09; AR-03; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Bilbo; Erakundeak; Euskara; Udalak
 1025. Urrutia, A., 2004, Nazario de Oleaga (1884-1961), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 34.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Oleaga, Nazario
 1026. Urrutia, G. (C.M.F.), 1923, "El euskera y la Iglesia" in III Congreso de Estudios Vascos: Lengua y enseñanza (1922, Gernika), Donostia: Eusko Ikaskuntza, 96-100.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-17; GI-18; GI-19; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; PA-05
  Gako-hitzak: Eliza; Euskara
 1027. Urrutia Bilbao, J., 1978, "Euskararen prozesu historikoari eragiten dioten faktore juridiko-legalak / Factores jurídico-legales que inciden en el proceso histórico del euskara" in Euskararen liburu zuria / El libro blanco del euskara, Bilbo: Euskaltzaindia, 383-440 [gazt. 385-446].
  Testua ikusteko
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-03; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Zuzenbidea; Bilakaera [Euskararen -]; Legea
 1028. Urrutia Zorrotzua, I., 2004, Felipe Arrese ta Beitia (1841-1906), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 35.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Arrese Beitia, Felipe
 1029. Urrutikoetxea, J., 2000, "Hombres, mercados, comunicaciones y fueros. La Gipuzkoa del siglo XVIII: etapas y modelos" in Gracia Cárcamo, J.; Mieza Mieg, R.M. (ed.) Haciendo historia : homenaje a Mª Ángeles Larrea, [Bilbo]: UPV-EHU, 117-162.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; AR-01; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Bideak; Foruak; Gizartea; Herritarrak; Gipuzkoa
 1030. Uruburu Totorikaguena, L., 1997, Emakume Abertzale Batza (1922-1936), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 9/2.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Abertzaletasuna; Elkarteak; Emakume Abertzale Batza
 1031. Uztapide, 20092[1975], Lengo egunak gogoan, Donostia: Auspoa / Gipuzkoako Foru Aldundia. (Iriondo, J. ed.).
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Lekukoak; Bertsolariak; Uztapide [Manuel Olaizola]
 1032. Valencia Garate, J.F.; López, L.; Gil de Montes, L., 1998, "Erabaki-hartzea eta euskararen ikaste-erabiltzearen motibazioaren errola" in Intxausti, J. (ed.) Euskararen aldeko motibazioak. Donostiako Udako XIII. Ikastaroak (1994), [Bilbo]: UPV-EHU, 29-43.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Ikaskuntza; Motibazioak; Plangintza; Euskara
 1033. Valencia Garate, J.F.; López, L.; Gil de Montes, L., 1998, "Euskararen ikaste-erabiltzearen motibazioaren errola" in Intxausti, J. (ed.) Euskararen aldeko motibazioak. Donostiako Udako XIII. Ikastaroak (1994), [Bilbo]: UPV-EHU, 15-28.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Ikaskuntza; Motibazioak; Plangintza
 1034. Vázquez de Parga Iglesias, L.; Lakarra, J.M.; Uria Riu, J., 1992 [1948-1949], Las peregrinaciones a Santiago de Compostela (3 libk.), Madril: CSIC.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Erromesak; Santiago de Compostela; Santiago Bidea
 1035. Velez de Mendizabal, J., 2000, Sebero Altube (1879-1963), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 20.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Altube, Seber
 1036. Veny i Clar, J., 1992, "Fronteras y áreas dialectales" in Nazioarteko Dialektologia Biltzarra (1991), Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 7, 197-245.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Dialektologia; Mugak
 1037. Vera, V. et al., 1980 [1918], Geografía general del País Vasco-Navarro: Provincia de Álava (2 libk.), Bilbo: La Gran Enciclopedia Vasca. (Carreras i Candi, F. ed.).
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Araba; Euskal Herria; Geografia
 1038. Viers, G., 1983, "La toponymie des cartes de L'Institut Geographique National : souvenirs, principes et realités" in Piarres Lafitte-ri omenaldia, Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 2, 647-653.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Institut Géographique National; Kartografia; Toponimia
 1039. Villar, F., 2001 [1996], "Fonética y Morfología Celtibéricas" in Villar, F.; Encarnação, J.d' (ed.) La Hispania prerromana : VI Coloquio Internacional sobre Lenguas y Culturas Prerromanas de la Península Ibérica (1994, Coimbra), Salamanca / Coimbra: Universidad, 339-378.
  GI-03; GI-05; GI-19; BI-03; AR-08; NA-01; NA-04; PA-05
  Gako-hitzak: Zeltak [hizkuntza]; Fonetika; Morfologia
 1040. Villar, F.; Encarnação, J.d' (ed.), 2001 [1996], La Hispania prerromana : VI Coloquio Internacional sobre Lenguas y Culturas Prerromanas de la Península Ibérica (1994, Coimbra), Salamanca / Coimbra: Universidad, Acta Salmanticensia. Estudios Filológicos 262.
  GI-03; GI-05; GI-19; BI-03; AR-08; NA-01; NA-04; PA-05
  Gako-hitzak: Hispania; Erroma aurrekoak; Kongresuak
 1041. Villar, F.; Fernández Álvarez, M.P. (ed.), 2001, Religión, lengua y cultura prerromanas de Hispania. VIII Coloquio Internacional sobre Lenguas y Culturas Prerromanas de la Península Ibérica (1999, Salamanca), Salamanca: Universidad, Acta Salmanticensia. Estudios Filológicos 283.
  Testua ikusteko
  GI-03; GI-05; GI-19; BI-03; AR-08; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Erlijioa; Hizkuntza; Hispania; Erroma aurrekoak; Kongresuak
 1042. Villasante, L., 1978, "Euskal literatura idatzia / La literatura vasca escrita" in Euskararen liburu zuria / El libro blanco del euskara, Bilbo: Euskaltzaindia, 189-208 [gazt. 179-122].
  Testua ikusteko
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-03; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Literatura; Idatziak [Hizkuntza -]
 1043. Villasante, L., 1978, "Euskararen kanpo historia apur bat / Bosquejo de una historia externa de la lengua vasca" in Euskararen liburu zuria / El libro blanco del euskara, Bilbo: Euskaltzaindia, 151-163 [gazt. 139-153].
  Testua ikusteko
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-03; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Euskara; Historia
 1044. Villasante, L., 19792[1961], Historia de la literatura vasca, Oñati (Arantzazu): Editorial Franciscana Aranzazu.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; NA-01; NA-03; NA-04; LA-01; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Idazleak; Literatura (euskal l., historia)
 1045. Villasante, L., 1988, Euskararen auziaz, [Oñati]: [Editorial Franciscana Aranzazu], Luis de Eleizalde 9.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Euskara batua. Euskalkiak; Ideiak. Ideologia; Soziolinguistika
 1046. Vinson, J., 1984 [1891-1898], Bibliographie de la langue basque [Essai d'une ...], Donostia: Diputación Foral de Guipúzcoa, ASJU Gehigarriak IX.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-16; GI-18; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Bibliografia; Euskara; Vinson, Julien
 1047. Woodard, R.D. (ed.), 2004, The Cambridge encyclopedia of the world's ancient languages, Cambridge: Cambridge University Press.
  GI-03; GI-05; AR-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Entziklopediak; Munduko hizkuntzak; Hizkuntzak [Munduko -]
 1048. Xarritton, P., 1991, "Jean Etchepare jaun mirikuak Piarres Lafitte jaun apezari idatzi zenbait gutun (1924-1935)" in Lakarra, J.A.; Ruiz Artzalluz, I. (ed.) Memoriae L Mitxelena Magistri Sacrum, Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia, ASJU Gehigarriak XIV (Pars Prior), 595-604.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03; PA-05
  Gako-hitzak: Etxepare, Jean; Gutunak; Lafitte, Piarres
 1049. Xarritton, P., 1992, "Aita Sauveur Lardapide (1812-1889) Hazparneko misionestaren paperak" in Luis Villasanteri omenaldia, Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 6, 143-159.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Artxiboak; Hazparne; Iturriak; Lardapide [Aita Sauveur]
 1050. Xarritton, P., 1994 [1990], J.M. Moulier "Oxobi" (1888-1958), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 2/4.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Oxobi [J. M. Moulier]
 1051. Xarritton, P., 1999, Piarres Larzabal (1915-1988), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 14.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Lartzabal, Piarres
 1052. Xarritton, P., 2001, Pierre Narbaitz (1910-1984), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 22.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Narbaitz, Pierre
 1053. Xarritton, P., 2003, Jean Saint-Pierre "Anxuberro" (1884-1951), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 31.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Anxuberro [Jean Saint-Pierre]
 1054. Yanguas y Miranda, J., 20003[1840], Diccionario de antigüedades del Reino de Navarra (3 libk.), Iruñea: Institución Príncipe de Viana.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Hiztegiak; Nafarroa; Historia
 1055. Zabala, A., 1964, Bosquejo de historia del bersolarismo, Donostia: Auñamendi, Auñamendi 37.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-09; AR-01; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Bertsolaritza; Ahozko literatura
 1056. Zabaleta Imatz, I., 2000, Nazioa eta hezkuntza-sistema espainiarraren sorrera, Bilbo: UEU.
  GI-01; GI-02; GI-03; BI-01; BI-02; BI-03; AR-01; AR-03; AR-08; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Espainia; Hezkuntza; Nazioa
 1057. Zabaleta Zabaleta, F., 1986, Euskal irakaskuntza Nafarroan: normalizaziorako oinarriak, Iruñea: I. G. Castuera.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Irakaskuntza; Nafarroa; Normalizazioa
 1058. Zabaleta Zabaleta, F., 1997, Nafarroako mapa soziolinguistikoa, 1991 : biztanleria euskaldunaren dinamika eta bilakaera / Mapa sociolingüístico de Navarra, 1991 : dinámica y evolución de la población vascófona, Iruñea: Nafarroako Gobernua.
  GI-03; BI-09; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04
  Gako-hitzak: Nafarroa; Soziolinguistika; Biztanleria; Euskaldunak; Mapak
 1059. Zalbide, M., 1990, "Euskal eskola, asmo zahar bide berri" in Euskal Eskola Publikoaren Lehen Kongresua (1989, Bilbo), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, I, 211-271.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Eskola (euskal e., egoera); Plangintza; Irakaskuntza
 1060. Zamakola, J.A., 1983 [1818], Historia de las Naciones Bascas (2 libk.), Bilbo: Amigos del Libro Vasco.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-16; GI-17; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-09; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Abertzaletasuna; Euskal Herria
 1061. Zelaieta, A., 2005, Jon Gotzon Etxebarria (1934-1996), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 41.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Etxebarria, Jon Gotzon
 1062. Zelaieta, A., 2005, Julita Berrojalbiz (1923-1998), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 40.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Berrojalbiz, Julita
 1063. Zerio, X.; Diez de Ultzurrun, E., 1996, Faustino de Zerio "Biurko" (1913-1982), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 7/2.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Biurko [Faustino de Zerio]
 1064. Zierbide Martinena, R. (ed.), 1986, Lengua y literatura románica en torno al Pirineo. IV Cursos de Verano en San Sebastián / Donostiako Udako IV Ikastaroak, Bilbo: UPV-EHU.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Hizkuntza; Literatura; Pirinioak; Kongresuak; Erromantzeak [Hizkuntza -]
 1065. Zierbide Martinena, R., 1987, "Documentación gascona de San Sebastián y de la Baja Navarra de los siglos XIII-XIV: comentario lingüístico" in Pirenaico navarro-aragonés, gascón y euskera. V Cursos de Verano en San Sebastian / Donostiako Udako V Ikastaroak, [Bilbo]: UPV-EHU, 199-276.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-04
  Gako-hitzak: Donostia; Gaskoiak. Gaskoiera; Testuak; Nafarroa Beherea
 1066. Zierbide Martinena, R. (ed.), 1987, Pirenaico navarro-aragonés, gascón y euskera. V Cursos de Verano en San Sebastian / Donostiako Udako V Ikastaroak, Bilbo: UPV-EHU.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-04
  Gako-hitzak: Hizkuntza; Gaskoiak. Gaskoiera; Pirinioak; Kongresuak; Erromantzeak [Hizkuntza -]; Ukipen-hizkuntzak
 1067. Zierbide Martinena, R., 1988, Estudio lingüístico de la documentación medieval en lengua occitana de Navarra, Bilbo: UPV-EHU.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Nafarroa; Okzitaniera; Testuak; Hizkuntza; Erdi Aroa
 1068. Zierbide Martinena, R., 1991, "Documentos inéditos occitano-navarros procedentes de las parroquias de San Pedro, San Miguel y San Juan de Estella (1254-1369)" in Lakarra, J.A.; Ruiz Artzalluz, I. (ed.) Memoriae L Mitxelena Magistri Sacrum, Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia, ASJU Gehigarriak XIV (Pars Altera), 41-65.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03; PA-05
  Gako-hitzak: Agiriak; Artxiboak; Lizarra. Lizarrerria; Okzitaniera; Erdi Aroa
 1069. Zierbide Martinena, R., 1991, "Notas de toponimia comparada: el valle de Ega y la comarca de La Oliva" in Knörr, H.; Libano Zumalakarregi, A. (ed.) Actas de las I Jornadas de Onomástica. Toponimia / I Onomastika Jardunaldien agiriak. Toponimia (1986, Gasteiz), Bilbo: Euskaltzaindia, 111-148.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-01; NA-04; PA-05
  Gako-hitzak: Toponimia; Ega arroa; La Oliva; Toponimia; Nafarroa
 1070. Zierbide Martinena, R., 1992, "Antropónimos de la Baja Navarra según el censo de 1350" in Luis Villasanteri omenaldia, Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 6, 127-142.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Nafarroa Beherea; Onomastika; Pertsona-izenak; Zentsua; Erdi Aroa
 1071. Zierbide Martinena, R., 1994, "Creación de la Senescalía de Saint-Palais 1639" in Oihenarten laugarren mendeurrena (1992), Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 8, 613-625.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Donapaleu; Nafarroa Beherea; Historia
 1072. Zink, A., 1994, "La vie en Soule au temps d'Oihenart" in Oihenarten laugarren mendeurrena (1992), Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 8, 653-671.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Zuberoa; Oihenart, Arnaud
 1073. Zuatzo Zelaieta, K., 1988, "Euskalkiak" in Euskararen batasuna, Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 5, 87-176.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Euskara batua. Euskalkiak
 1074. Zuatzo Zelaieta, K., 1988, Euskararen batasuna / La unificación de la lengua vasca / L'unification de la langue basque, Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 5.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Euskara batua. Euskalkiak
 1075. Zuatzo Zelaieta, K., 1991, "Ameriketako euskararen lekukoak" in Lakarra, J.A.; Ruiz Artzalluz, I. (ed.) Memoriae L Mitxelena Magistri Sacrum, Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia, ASJU Gehigarriak XIV (Pars Altera), 1109-1117.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03; PA-05
  Gako-hitzak: Amerika; Euskara; Lekukoak
 1076. Zuatzo Zelaieta, K., 1992, "Euskaldunek euskalkienganako izan dituzten jarrerez" in Gómez, R.; Lakarra, J.A. (ed.) Euskalaritzaren Historiaz, I: XVI-XIX. mendeak, Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia / EHU, ASJU Gehigarriak XV, 25-48.
  GI-01; GI-03; GI-05; BI-03; AR-03; AR-08; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Euskara batua. Euskalkiak; Jarrera
 1077. Zuatzo Zelaieta, K., 1995, "The Basque Country and the Basque Language: an overview of the external history of the Basque language" in Uhalde, J.I. et al. (ed.) Towards a history of the Basque language, Amsterdam / Filadelfia: John Benjamins, 5-30.
  GI-02; GI-03; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Euskara (historia); Euskal Herria
 1078. Zuatzo Zelaieta, K., 1998, "Arabako euskara" in Knörr, H.; Zuatzo Zelaieta, K. (ed.) Arabako euskararen lekukoak: ikerketak eta testuak / El euskara alavés: estudios y textos, Gasteiz: Eusko Legebiltzarra, 125-189.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04
  Gako-hitzak: Araba; Euskara
 1079. Zuatzo Zelaieta, K., 1999, Arabarrak euskararen herrian, Gasteiz: Arabera, Araba bilduma 1.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Arabarrak; Euskara
 1080. Zuatzo Zelaieta, K., 20042, Euskalkiak : herriaren lekukoak, Donostia: Elkar.
  GI-01; GI-02; GI-03; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Euskara batua. Euskalkiak
 1081. Zubiaur Bilbao, J.R., 1990, Las ideas lingüísticas vascas en el s. XVI (Zaldibia, Garibay y Poza), Donostia: Universidad de Deusto, Unibertsitate saila. Hizkuntza Departamendua 6.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Garibai, Esteban; Ideiak. Ideologia; Poza, Andres de; Zaldibia, Juan Mz. de
 1082. Zubiaur Bilbao, J.R., 1992, "Garibai hizkuntzalari" in Gómez, R.; Lakarra, J.A. (ed.) Euskalaritzaren Historiaz, I: XVI-XIX. mendeak, Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia / EHU, ASJU Gehigarriak XV, 173-182.
  GI-01; GI-03; GI-05; BI-03; AR-03; AR-08; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Garibai, Esteban; Ideiak. Ideologia
 1083. Zubiaur Bilbao, J.R., 1994, "Euskera y castellano en el País Vasco en la época de Iñigo de Loyola" in Orella Untzue, J.L. (ed.) El pueblo vasco en el Renacimiento. Simposio Vº Centenario del nacimiento de Ignacio de Loyola (1990, San Sebastián), Bilbo: Universidad de Deusto, 473-482.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Euskara; Gaztelania; San Ignazio
 1084. Zubizarreta, I., 2007, Manuel Lasarte Arribillaga (1927), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 47/1.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Lasarte Arribillaga, Manuel
 1085. Zulaika Ixurko, E., 2008, Joanes Leizarraga (1507-1601), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 51.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Leizarraga, Joanes
 1086. 10 años de enseñanza bilingüe: [1979-80, 1989-90], 1990, Gasteiz: Eusko Jaurlaritza.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Elebitasuna; Irakaskuntza
 1087. Astigarraga Ugarte, L., 1825, Diccionario manual bascongado y castellano y elementos de gramática para el uso de la juventud de la M.N.y M.L. provincia de Guipúzcoa, con ejemplos y parte de la doctrina cristiana en ambos idiomas, Donostia: Imprenta de Ignacio Ramón Baroja.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-16; GI-17; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-09; NA-01; NA-04; LA-01; MA-02
  Gako-hitzak: Hiztegiak; Elebitasuna; Astigarraga Ugarte, Luis; Eskola-liburuak; Hezkuntza
 1088. Gerriko, J.I., 1858, Cristau doctriña guztiaren esplicacioaren sayaquera : euscarazco platica edo doctriñetan partituric (2 libk.), Tolosa: Mendizabalen alargunaren moldizteguian.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-16; GI-18; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-09; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Gerriko Enatarriaga, Jose Ignazio; Katekesia; Literatura (Euskal - ); Zentsura (hitzaurrea)
 1089. Monumenta Historica Societatis Jesu [= MHSI], 1898-.
  GI-01; GI-05; GI-17; GI-19; BI-01; BI-09; AR-09; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Iturriak; Jesulagunak
 1090. Evangelista Iberokoa (O.F.M. Cap.), 1906, Ami vasco, Bilbo: Imp. de E. Arteche.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-17; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-04; LA-01; PA-05
  Gako-hitzak: Ideiak. Ideologia; Kaputxinoak; Abertzaletasuna
 1091. Urkixo, J., 1907, "Introducción" in Obras vascongadas del doctor labortano Joannes d'Etcheberri (1712), Paris: Paul Geuthner.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-01; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Idazleak; Idazlan guztiak; Etxeberri Sarakoa, Joanes
 1092. Pérez Goiena, A., 1944, Contribución de Navarra y de sus hijos a la historia de la Sagrada Escritura : notas históricas y bio-bibliográficas, Iruñea: Seminario Diocesano.
  GI-01; GI-05; GI-18; BI-03; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Biblia; Nafarroa
 1093. Lopetegi, L., 1949, "El Padre Possevino en Bayona y San Sebastián" in Homenaje a D. Julio de Urquijo e Ybarra. Estudios relativos al País Vasco (3 libk.), Donostia: Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, I, 241-248.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-17; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-08; NA-01; NA-04; LA-01; MA-02
  Gako-hitzak: Baiona (Aita Possevino); Donostia (Aita Possevino)
 1094. Konetzke, R., 1953-1962, Colección de documentos para la historia de la formación social de Hispanoamérica, 1493-1810 (5 libk.), Madril: CSIC.
  GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Amerika; Kolonialismoa; Legeria
 1095. Lefebvre, G., 19601[1950], La Revolución Francesa y el Imperio (1787-1815), Mexiko: FCE. [Gazt. lehen edizioaren itzul., Silva de Salazar, M.T.].
  GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-02; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Iraultza Frantsesa
 1096. Krutwig, F., 1962, Vasconia, Buenos Aires: Norbait.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Baskonia; Euskal Herria; Euskara
 1097. Ubieto Arteta, A. et al., 1963, Introducción a la Historia de España, Bartzelona: Teide.
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; AR-06; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Espainia; Historia (Espainia, orokorra)
 1098. Elliot, J.H., 1965, La España Imperial, 1469-1716, Bartzelona: Vicens-Vives.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Espainia; Historia (XV-XVIII. mendeak); Inperioak
 1099. Labaien, A.M., 1965, Teatro Euskaro (2 libk.), Donostia: Auñamendi.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-01; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Antzerkia; Euskal Literatura
 1100. Bataillon, M., 19662, Erasmo y España : estudios sobre la historia espiritual del siglo XVI, Mexiko: Fondo de Cultura Económica.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; AR-13; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Espainia (XVI.mendea); Ideologia; Kolonizazioa; Amerika; Errenazimentua
 1101. Larramendi, M., 1969-1990, Obras del padre Manuel de Larramendi (4 libk.), Donostia: Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones. (Telletxea Idigoras, J.I. ed.).
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-17; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-01; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Larramendi, Manuel; Idazleak; Idazlan guztiak
 1102. Carr, R., 1969, España 1808-1939, Bartzelona: Ariel. [Itzul., Capella, J.R.; Garzolini, J.; Ostberg, G.].
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Espainia (XIX-XX. mendeak)
 1103. López, C.M., 1970, Malón de Echaide, Iruñea: Diputación Foral de Navarra.
  GI-01; BI-01; BI-03; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Malon de Etxaide, P.; Idazleak
 1104. Lafont, R.; Anatole, Ch., 1970, Nouvelle histoire de la littérature occitane (2 libk.), Paris: PUF.
  NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Okzitaniera; Literatura
 1105. Askoren artean, 1971-1987, "Biblia: VI. Versiones de la Biblia" in Gran Enciclopedia Rialp : GER (25 libk.), Madril: Rialp, 169-197.
  GI-02; GI-05; GI-19; BI-02; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; LA-01; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Biblia; Itzulpenak
 1106. Camproux, Ch., 1971, Histoire de la Littérature Occitane, Paris: Payot.
  GI-19; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Okzitaniera; Literatura (okzitaniera)
 1107. Atkinson, J., 1971, Lutero y el nacimiento del protestantismo, Madril: Alianza.
  GI-02; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; AR-06; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Luther, M.; Protestantismoa
 1108. Jedin, H., 1972-1975, Historia del Concilio de Trento, Iruñea: Universidad de Navarra. [Jatorrizko alemana: 1949-1975, Geschichte des Konzils von Trient, Freigburg].
  GI-05; GI-18; AR-13; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Trentoko Kontzilioa
 1109. Marín Martínez, T., 1972, "Calahorra, La Calzada y Logroño, Diócesis de" in Aldea, Q. et al. (ed.) Diccionario de historia eclesiástica de España (5 libk.), Madril: Instituto Enrique Florez / CSIC, I, 305-313.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; AR-01; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Diozesiak; Calahorra (Diozesia)
 1110. Marín Martínez, T., 1972, "Díaz de Luco, Juan Bernal" in Aldea, Q. et al. (ed.) Diccionario de historia eclesiástica de España (5 libk.), Madril: Instituto Enrique Florez / CSIC, II, 750-753.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; AR-01; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Luku, J. B. Díaz de [gotzaina]; Biografiak; Gotzainak
 1111. Chaunu, P., 1972, La expansión europea (siglos XIII-XV), Bartzelona: Labor.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Europa (XIII-XV. mendeak)
 1112. Solórzano Pereira, J., 1972, Política Indiana (5 libk.), Madril: Atlas.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; AR-09; AR-13; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Legeria; Kolonialismoa; Amerika; Espainia
 1113. Mendieta, J., 1973 [1870], Historia eclesiástica indiana (2 libk.), Madril: Atlas. [Jat. ed., García Icazbalceta, J. (ed.), 1870, Mexiko: Antigua Librería].
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; AR-08; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Amerika; Eliza; Kolonizazioa
 1114. Onaindia, A., 1973-1974, Capítulos de mi vida (2 libk.), Buenos Aires: Ekin.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Erbestea. Erbestealdiak; Gerra zibila; Frankismoa; Eliza; Onaindia, Alberto
 1115. Chaunu, P., 1973, Conquista y explotación de los nuevos mundos (siglo XVI), Bartzelona: Labor.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Amerika (XVI. mendea); Kolonizazioa
 1116. Lipuzkoa, M.E., 1973, La Iglesia como problema en el País Vasco, Buenos Aires: Ekin.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-04; LA-01
  Gako-hitzak: Eliza; Euskal Herria; Gatazkak
 1117. Tagliavini, C., 1973, Orígenes de las lenguas neolatinas. Introducción a la filología romance, Mexiko: Fondo de Cultura Económica.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-03; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Erromantzeak
 1118. Konetzke, R., 19743, América Latina. II. La época colonial, Madril: Siglo XXI, Historia universal Siglo XXI.
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; AR-01; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Amerika; Kolonialismoa; Legeria
 1119. Reglá, J., 1974, Historia de Cataluña, Madril: Alianza.
  GI-01; GI-05; GI-18; BI-02; AR-06; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Katalunia (historia)
 1120. Zaitegi, J., 1974, "Urkiaga eta biok" in Lauaxeta (ed.) Olerkiak, Donostia: Etor, 5-10.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Lauaxeta [Esteban Urkiaga]; Euskal Literatura; Pizkundea [Euskal -]
 1121. Miège, J.L., 1975, Expansión europea y descolonización : de 1870 hasta nuestros días, Bartzelona: Labor.
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-02; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Europa; Kolonialismoa (XIX-XX. mendeak)
 1122. Letamendia, F. [Ortzi], 1975, Historia de Euskadi. El nacionalismo vasco y ETA, [Paris]: Ruedo ibérico.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Nazionalismoa; ETA; Abertzaletasuna
 1123. Axular, P., 1976 [1643], Gero, Oñati (Arantzazu): Ed. Franciscana Aranzazu. (Villasante, L. ed.).
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-16; GI-17; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Euskal Literatura; Axular [Pedro Agerre]
 1124. Balcells, A, 1977, Cataluña contemporánea. II. 1900-1939, Madril: Siglo XXI.
  GI-01; GI-19; BI-01; BI-02; AR-13; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Katalunia; Historia
 1125. , 1978, "[s. v.] Biblia" in Enciclopedia general ilustrada del País Vasco (EGIPV), Donostia: Auñamendi.
  GI-01; GI-02; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Biblia; Euskal Herria
 1126. Mauro, F., 19793[1968], La expansión europea (1600-1870), Bartzelona: Labor.
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Europa; Kolonialismoa (XVII-XIX. mendea)
 1127. Xarritton, P., 1979, Le droit des peuples à leur identité. L'évolution d'une question dans l'histoire du christianisme, Montréal: Fides.
  GI-01; GI-03; GI-05; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-04; LA-01; PA-05
  Gako-hitzak: Herriak (eskubideak); Nazioa; Kristautasuna; Eliza
 1128. Marcos Marín, F., 1979, Reforma y modernización del español. Ensayo de sociolingüística histórica, Madril: Cátedra.
  GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; AR-03; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Gaztelania; Normalizazioa; Modernizazioa
 1129. Goñi Galarraga, J.M., 1979, "La Revolución Francesa en el País Vasco: la Guerra de la Convención (1793-1795)" in Aróstegui Sánchez, J. (ed.) Historia del pueblo vasco, Donostia: Erein, III, 5-69.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Iraultza Frantsesa; Konbentzioa; Gerrak; Euskal Herria; Historia
 1130. Balcells, A. (ed.), 1980-19822, Història dels Països Catalans (2 t. 3 libk.), Bartzelona: Edhasa.
  GI-05; GI-19; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Katalunia; Historia
 1131. Waquet, H.; Saint Jouan, R., 19807, Histoire de la Bretagne, Paris: PUF.
  GI-19; NA-04; PA-05
  Gako-hitzak: Britania (historia orokorra)
 1132. Agirre Lekube, J.A., 1981, Obras completas de José Antonio de Aguirre y Lecube (2 libk.), Donostia: Sendoa. (Ugalde, M. ed.).
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Agirre, Jose Antonio; Idazlan guztiak
 1133. Mendiburu, S. (S.I.), 1982, Mendibururen idazlan argitaragabeak (2 libk.), Bilbo: Euskaltzaindia, Euskararen lekukoak 4. (Altuna, P. ed.).
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-17; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Mendiburu, Sebastian; Idazlan guztiak; Euskal Literatura
 1134. Kintana, X., 1982, "[s. v.] Dialektoa; Dialektologia" in UZEI (ed.) Hizkuntzalaritza hiztegia, Donostia: Elkar, 72-73.
  GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; AR-01; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-01; MA-02
  Gako-hitzak: Dialektologia
 1135. Lekuona, M., 1984, "Kardaberaztarrak. Histori-begiratu labur bat" in Idaz-lan guztiak, VIII: Euskeralojia, Tolosa: Juan José Garmendia, 525-526.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-01; MA-02
  Gako-hitzak: Lekuona, Manuel; Idazlan guztiak
 1136. Telletxea Idigoras, J.I., 1985, "Bibliografía sobre la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País" in Extractos de las Juntas Generales celebradas por la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, Donostia: [Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País].
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; NA-04
  Gako-hitzak: Bibliografia (EHren Adiskideak); Testuak (EHren Adiskideak); Euskal Herriaren Adiskideak
 1137. Otegi, K., 1985, "Euskal sorketa literarioa (1939-1984). Hurbilketa deskriptiboa" in Intxausti, J. (ed.) Euskal Herria, II: Errealitate eta egitasmo / Realidad y proyecto, [Oñati] / Arrasate: Jakin / Lankide Aurrezki Kutxa, 434-448.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; AR-01; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Euskal Literatura; Historia (Euskal - )
 1138. Intxausti, J., 1985, "El Euskara: de su mito a la conciencia nacional / Hizkuntzaren kontzientzia eta eskea, historian" in Intxausti, J. (ed.) Euskal Herria, II: Errealitate eta egitasmo / Realidad y proyecto, [Oñati] / Arrasate: Jakin / Lankide Aurrezki Kutxa, 361-386.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; AR-01; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Ideiak. Ideologia; Kontzientzia (nazionala); Euskara; Apologiak
 1139. Iztueta Armendaritz, P., 1985, "Euskararen adierazpen soziala gerraondoan (1937-1984)" in Intxausti, J. (ed.) Euskal Herria, II: Errealitate eta egitasmo / Realidad y proyecto, [Oñati] / Arrasate: Jakin / Lankide Aurrezki Kutxa, 392-403.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; AR-01; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Politika (Hizkuntz - ); Euskal Literatura; Euskara; Gerraondoa
 1140. Lauaxeta, 1985, Olerkiak, [Donostia]: Erein.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Lauaxeta [Esteban Urkiaga]; Olerkia; Euskal Literatura
 1141. Lasuen Solozabal, B., 1986, Crónica de las Fiestas Eúskaras, [Bilbo]: Caja de Ahorros Vizcaína.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Euskal Jaiak; Bilbo
 1142. Malmberg, B., 198610, La lengua y el hombre. Introducción a los problemas generales de la Lingüística, Madril: Istmo.
  GI-01; GI-03; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; AR-01; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Hizkuntza; Linguistika; Gizakia
 1143. Vilar, P. (ed.), 1987-1988 [1962], Cataluña en la España moderna (3 libk.), Bartzelona: Crítica.
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; AR-13; NA-01; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Katalunia; Historia
 1144. Lynch, J., 1987-19885[1970], España bajo los Austrias [1. Imperio y absolutismo (1516-1598); 2. España y América (1598-1700)], Bartzelona: Península.
  GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-09; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Espainia (historia); Historia (1516-1700)
 1145. Intxausti, J., 1987, "Eliztarrak eta euskal kultura, hizkuntz historia sozialaren argitan" in López Atxurra, R. (ed.) Euskal Herriaren historiaz, III: Kultura eta portaera erlijiosoak Euskal Herrian historian zehar, Bilbo: UPV-EHU, 119-141.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Eliza; Euskara
 1146. Mitxelena, K. et al., 1988 [1954], "Asmo berri" in Saratsola, I. (ed.) MEIG VIII, Donostia: Euskal Editoreen Elkartea, Klasikoak 28, 91-92.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Egan; Aldizkariak; Aldundiak (G., 1954)
 1147. Mitxelena, K., 1988 [1959], "Olabide. «Itun Zar eta Berria»" in MEIG II, Donostia: Euskal Editoreen Elkartea, Klasikoak 22, 111-122. [Jat. ed., Egan 1/4, 1959, 85-94].
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Olabide, Raimundo; Mitxelena, Koldo
 1148. Ugalde, M., 1988, "Biografía de Aitzol" in Aitzol (ed.) Idazlan guztiak, Donostia: Erein, I, 30-31.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-04; LA-01; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Aitzol [Jose Ariztimuño]; Biografiak; Pizkundea [Euskal -]
 1149. Martin, H.-J., 1988, Histoire et pouvoirs de l'écrit, Paris: Librairie Académique Perrin.
  GI-05; GI-19; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Idazkuntza; Boterea
 1150. Martin, H.-J.; Chartier, R. (ed.), 1989-1991, Histoire de l'édition française (4 libk.), I: Le livre conquérant du Moyen Âge au milieu du XVIIe siècle, [Paris]: Fayard.
  GI-19; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Liburugintza (- frantsesa); Frantzia; Erdi Aroa
 1151. Leizarraga, J., 1990 [1571], Iesus Christ Gure Iaunaren Testamentu Berria. Othoitza ecclesiasticoen forma. Catechismea. Kalendrera. ABC edo Christinoen instructionea, Bilbo: Euskaltzaindia. [Jat. ed., 1571, Arroxela: Pierre Hautin].
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Leizarraga, Joanes; Biblia; Testamentuak; Argitalpenak; Katixima; Egutegiak; Liturgia
 1152. Schuchardt, H., 1990 [1900], "Ueber die Einrichtung des Neudrucks, insbesondere ûber die Druckfehler und Varianten bei Leiçarraga; Sobre el modo de disponer la reimpresión, en particular sobre las erratas y variantes en el texto de Leizarraga" in Leizarraga, J. (ed.) Iesus Christ gure Iaunaren Testamentu Berria. Othoitza ecclesiasticoen forma. Catechismea. Kalendrera. ABC edo Christinoen instructionea, Bilbo: Euskaltzaindia. [Jat. ed., 1571, Arroxela: Pierre Hautin][Th. Linschmann eta H. Schuchardt-ek (Strassburg: Verlag von K.J. Trübner. 1900) argitaratutako I. Leiçarragas Baskische Bücher von 1571 (Neues Testament, Kalender und Abc) liburuaren edizio faksimilea], 15-126; 131-216.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Leizarraga, Joanes
 1153. Schuchardt, H., 1990 [1900], "Vorwort; Prólogo [Leizarragaren edizioari]" in Leizarraga, J. (ed.) Iesus Christ gure Iaunaren Testamentu Berria. Othoitza ecclesiasticoen forma. Catechismea. Kalendrera. ABC edo Christinoen instructionea, Bilbo: Euskaltzaindia. [Th. Linschmann eta H. Schuchardt-ek (Strassburg: Verlag von K.J. Trübner. 1900) argitaratutako I. Leiçarragas Baskische Bücher von 1571 (Neues Testament, Kalender und Abc) liburuaren edizio faksimilea], 9-13; 127-128.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Leizarraga, Joanes
 1154. Irigoien, A., 1990, "Grekoaren eragina Bibliaren itzulpenen bidez" in De Re Philologica Linguae Vasconicae, Bilbo: Deustuko Unibertsitatea, III, 199-216.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Grekoa; Biblia; Itzulpenak
 1155. Bérenger, J., 1990, Histoire de l'Empire des Habsbourg. 1273-1918, Paris: Fayard.
  NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Inperioak (Habsburgoak)
 1156. Areta Armentia, L.M., 1990, "Las ideas pedagógicas en el País Vasco bajo el reinado ilustrado de Carlos III" in Las ideas pedagógicas de los Ilustrados vascos, Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Estudios y documentos 5.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Pedagogia; Hizkuntza; Euskal Herriaren Adiskideak; Historia (XVIII. mendea)
 1157. Recarte Barriola, M.T., 1990, Ilustración vasca y renovación educativa: la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, Salamanca / [Donostia]: Universidad Pontificia / Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Hezkuntza; Pedagogia; Euskal Herriaren Adiskideak
 1158. Benito Pascual, J. de, 1990, "La Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País y las escuelas de primeras letras (1771-1793)" in Las ideas pedagógicas de los Ilustrados vascos, Gasteiz: Eusko Jaurlaritza.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Euskal Herriaren Adiskideak; Ideologia; Hezkuntza
 1159. Orpustan, J.B. (ed.), 1991, 1789 et les Basques. Histoire, langue et littérature. (1989, Colloque International de Bayonne), Bordele: Presses Universitaires de Bordeaux.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Iraultza Frantsesa; Euskara (1789, Iraultza Frantsesa); Euskal Literatura
 1160. Feijóo Caballero, P., 1991, Bizkaia y Bilbao en tiempos de la Revolución Francesa, [Bilbo]: Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Bilbo (1789-1814); Bizkaia (1789-1814); Iraultza Frantsesa
 1161. Agirreazkuenaga Zigorraga, J., 1991, "Historiographie basque des deux derniers siècles concernant les événements issus de la Révolution Française" in Orpustan, J.B. (ed.) 1789 et les Basques. Histoire, langue et littérature. (Colloque de Bayonne, 30 juin - 1er juillet 1989), Bordele: Presses Universitaires de Bordeaux, 133-144.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Historiografia; Iraultza Frantsesa; Euskal Herria
 1162. Jacquart, D., 1991, "L'École des traducteurs" in Cardaillac, L. (ed.) Tolède XIIe-XIIIe. Musulmans, chrétiens et juifs: le savoir et la tolérance, Paris: Autrement, 177-191.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Itzulpengintza; Toledo; Arabiera
 1163. Floristán Imizkotz, A., 1991, La Monarquía española y el Gobierno del Reino de Navarra (1512-1808), Iruñea: Gobierno de Navarra.
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-03; AR-01; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Nafarroa; Espainia; Koroa
 1164. Bidart, P., 1991, "La Révolution française et la question linguistique" in Orpustan, J.B. (ed.) 1789 et les Basques. Histoire, langue et littérature. (Colloque de Bayonne, 30 juin - 1er juillet 1989), Bordele: Presses Universitaires de Bordeaux, 145-170.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Iraultza Frantsesa; Politika (Hizkuntz - )
 1165. Arkotxa, A., 1991, "Sur la traduction en basque des textes officiels de la période révolutionnaire" in Orpustan, J.B. (ed.) 1789 et les Basques. Histoire, langue et littérature. (Colloque de Bayonne, 30 juin - 1er juillet 1989), Bordele: Presses Universitaires de Bordeaux, 171-191.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Iraultza Frantsesa; Itzulpenak. Itzultzaileak; Politika (Hizkuntz - )
 1166. Cardaillac, L. (ed.), 1991, Tolède XIIe-XIIIe. Musulmans, chrétiens et juifs: le savoir et la tolérance, Paris: Autrement.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Arabiera; Musulmanak; Juduak; Toledo
 1167. Nebrija, A., 1992 [1492], Gramática de la lengua castellana, Madril: Cultura Hispánica. [Faksimilea: 1492, Gramática castellana, Salamanca].
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; AR-06; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Gramatika. Gramatikariak; Gaztelania; Nebrija, Antonio
 1168. Arbeloa, V.M., 1992, La Corte protestante de Navarra (1527-1563), Iruñea: Príncipe de Viana.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; BI-03; BI-09; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; LA-01; MA-02
  Gako-hitzak: Protestantismoa; Nafarroa (1527-1563); Gorteak (Nafarroakoa)
 1169. Chevalier, J.-CL., 1992, "L'histoire de la langue française de Ferdinand Brunot" in Nora, P. (ed.) Les lieux de mémoire (III: Les France. 2: traditions), Paris: Gallimard, 421-459.
  GI-05; GI-19; AR-08; NA-04; LA-01; LA-03; PA-05
  Gako-hitzak: Brunot, Ferdinand; Frantsesa; Historiografia
 1170. Sanz de Ormazabal, I., 1992, De libros y bibliotecas. Sobre Biblioteconomía, Bibliografía e Historia del Libro de Euskalherria, Gasteiz: Eusko Jaurlaritza.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Bibliografia; Liburuak; Euskal Herria; Bibliotekak
 1171. Irigoien, A., 1992, "El País Vasco (Euskal Herria) y la cultura greco-cristiana de Europa" in De Re Philologica Linguae Vasconicae, Bilbo: Deustuko Unibertsitatea, IV, 89-98.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Europa (kultura greko-kristaua); Euskal Herria; Kristautasuna; Kultura
 1172. Gullón, R. (ed.), 1993, Diccionario de literatura española e hispanoamericana (2 libk.), Madril: Alianza.
  GI-01; GI-02; GI-19; BI-01; BI-03; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Hiztegiak; Gaztelania; Idazleak; Amerika; Hispanofonia
 1173. García Fernández, E., 1994, "Alonso de Mella y los herejes de Durango en el siglo XV" in García Fernández, E. (ed.) Religiosidad y sociedad en el País Vasco (s. XIV-XVI), Bilbo: UPV-EHU, 83-115.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Durango; Heretikoak
 1174. Elizen arteko Biblia, 1994, Lazkao / Donostia: Bibli Elkarte Batuak / Euskal Elizbarrutiak.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Biblia; Eliza; Euskara batua
 1175. Reguera, I., 1994, "La Inquisición: su institucionalización y su relevancia social" in García Fernández, E. (ed.) Religiosidad y sociedad en el País Vasco (s. XIV-XVI), Bilbo: UPV-EHU, 147-179.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Inkisizioa; Gizartea; Erakundeak
 1176. Sayas, J.J., 1994, "Paganismo y cristianismo entre los vascones, una cuestión debatida" in Los vascos en la Antigüedad, Madril: Cátedra, 279-290.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Jentiltasuna; Paganismo; Kristautasuna
 1177. Gastañazpi, E., 1994, "Redes eclesiásticas diocesanas en el País Vasco (siglos XIV-XVI)" in García Fernández, E. (ed.) Religiosidad y sociedad en el País Vasco (s. XIV-XVI), Bilbo: UPV-EHU, 17-24.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Diozesiak (XVI.-XVI.mendeak); Eliza; Euskal Herria
 1178. Orpustan, J.B. (ed.), 1994, La Révolution française dans l'histoire et la littérature basques du XIXème siècle. Colloque International de Bayonne (1993), Baigorri: Izpegi.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-03; BI-09; AR-08; AR-13; NA-04; LA-03; PA-05
  Gako-hitzak: Iraultza Frantsesa; Euskal Literatura
 1179. Garmendia Arruebarrena, J., 1995, Juan Ignazio Iztueta, dantzarien maisu. Miscelánea, Zaldibia: Iztueta Fundazioa.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-18; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Dantzak; Iztueta Etxeberria, Joan Ignazio
 1180. Orpustan, J.B. (ed.), 1995, La langue basque parmi les autres : influences, comparaisons. Actes du Colloque International de l'Ura 1055 du CNRS (1993, Bayonne), Baigorri: Izpegi.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Linguistika; Euskara; Konparaketa
 1181. Sánchez Erauskin, J., 1995, Por Dios hacia el imperio. Nacionalcatolicismo en las vascongadas del primer franquismo 1936-1945, Donostia: R & B. / Kriselu.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Frankismoa; Nazional-katolizismoa; Eliza (frankismoan)
 1182. Zubiaur Bilbao, J.R.; Beti Sáez, I. (ed.), 1996, Mitos, teorías y aspectos del lenguaje. Actas de las I Jornadas de Lingüística (1994, Donostia-San Sebastián), Donostia: Universidad de Deusto.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-03; BI-09; AR-08; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Linguistika
 1183. Sáinz Ripa, E., 1996, Sedes episcopales de la Rioja, III: Siglos XVI-XVII, Logroño: Obispado de Calahorra y La Calzada-Logroño.
  GI-05; GI-19; BI-09; AR-08; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Diozesiak; Calahorra; Gotzainak
 1184. Antoine d'Abbadie (1897-1997). Euskaltzaindia XIV. Biltzarra (1997, Hendaia, Sara)., 1998, Donostia / Bilbo: Eusko Ikaskuntza / Euskaltzaindia.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Abadia, Anton; Euskal Jaiak
 1185. Achón Intsausti, J.A., 1998, Historia de las vías de comunicación en Gipuzkoa. 2. Edad moderna (1500-1833), Donostia: Diputación Foral de Gipuzkoa. (Barrena Otsoro, E. ed.).
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Bideak; Gipuzkoa; Historia
 1186. Rijk, R. de, 1998, De lingua vasconum : selected writings, Bilbo: UPV-EHU, ASJU Gehigarriak 43.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Euskal Literatura; Antologiak
 1187. Pabón Suárez de Urbina, J., 19992, Cambó : 1876-1947, Bartzelona: Alpha.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; AR-13; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Katalunia; Cambó; Politika
 1188. Orpustan, J.B., 1999, "L'espace bascophone ancien" in La langue basque au Moyen Âge (IXe-XVe siècles), Baigorri: Éditions Izpegi, 17-39.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Erdi Aroa; Euskara
 1189. Urkizu, P., 2000, "La cultura del exilio vasco en eusquera" in Memoria del exilio vasco: cultura, pensamiento y literatura de los escritores transterrados en 1939, Madril: Biblioteca Nueva, 99-146.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Erbestea. Erbestealdiak; Kultura; Euskara
 1190. Ametzaga, E., 2000, "Diáspora del 36. Nómina de Prensa y periodistas vascos en Ultramar" in Apaolatza, X. et al. (ed.) Hirurogei urte geroago : euskal erbesteratuen kultura. Aktak / Sesenta años después : la cultura del exilio vasco. Actas (2 libk.), [Donostia]: Saturraran, I, 281-314.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Erbestea. Erbestealdiak; Diaspora (Euskal - ); Kazetaritza; Amerika
 1191. Sudupe, P., 2000, "Euskal kultura gerraondo minean" in Apaolatza, X. et al. (ed.) Hirurogei urte geroago : euskal erbesteratuen kultura. Aktak / Sesenta años después : la cultura del exilio vasco. Actas (2 libk.), [Donostia]: Saturraran, I, 225-246.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Gerraondoa; Frankismoa; Kultura (Euskal - )
 1192. Aulestia, G., 2000, "Euskaldunak Ameriketako Unibertsitateetan" in Apaolatza, X. et al. (ed.) Hirurogei urte geroago : euskal erbesteratuen kultura. Aktak / Sesenta años después : la cultura del exilio vasco. Actas (2 libk.), [Donostia]: Saturraran, I, 255-280.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Amerika; Diaspora (Euskal - ); Unibertsitatea[k]
 1193. Intxausti, J., 2000, "Euskararen erabilpen-debeku eta arauak lehen Gobernu frankisten eliz politikan (1937-1940)" in Ormaetxea Lasaga, J.L. et al. (ed.) Txillardegi lagun-giroan, Bilbo: UEU, 193-230.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Gerraondoa; Legeria; Frankismoa; Politika (Hizkuntz - ); Debekua
 1194. Etxeberria Ramírez, I., 2000, "Exilioa eta Martin Ugalderen ipuingintza" in Apaolatza, X. et al. (ed.) Hirurogei urte geroago : euskal erbesteratuen kultura. Aktak / Sesenta años después : la cultura del exilio vasco. Actas (2 libk.), [Donostia]: Saturraran, II-2, 498-516.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Erbestea. Erbestealdiak; Euskal Literatura; Ugalde, Martin
 1195. Blanco Aguinaga, C. et al., 20003, Historia social de la literatura española (2 libk.), Madril: Akal.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Literatura (espainiarra); Historia (soziala)
 1196. Urkizu, P., 2000, "Ixaka López Mendizabal (1897-1977)" in Apaolatza, X. et al. (ed.) Hirurogei urte geroago : euskal erbesteratuen kultura. Aktak / Sesenta años después : la cultura del exilio vasco. Actas (2 libk.), [Donostia]: Saturraran, II, 347-354.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Lopez-Mendizabal, Ixaka; Erbestea. Erbestealdiak
 1197. Beti Sáez, I., 2000, "Martín de Ugalde: un humanista en el exilio" in Apaolatza, X. et al. (ed.) Hirurogei urte geroago : euskal erbesteratuen kultura. Aktak / Sesenta años después : la cultura del exilio vasco. Actas (2 libk.), [Donostia]: Saturraran, II-2, 489-497.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Ugalde, Martin; Erbestea. Erbestealdiak
 1198. Odriozola Lizarribar, J.M., 2000, Nazio-identitatea eta eskola, Bilbo: Euskaltzaindia / Bilbao Bizkaia Kutxa.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Nazioa; Nortasuna [Talde -]; Eskolak
 1199. Iruxo Ametzaga, X., 2000, "Vicente Amezaga Aresti y la divulgación de la cultura vasca en el exilio" in Apaolatza, X. et al. (ed.) Hirurogei urte geroago : euskal erbesteratuen kultura. Aktak / Sesenta años después : la cultura del exilio vasco. Actas (2 libk.), [Donostia]: Saturraran, II-1, 477-516.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Argitalpenak; Argentina; Amerika; Erbestea. Erbestealdiak
 1200. Odriozola Lizarribar, J.M., 2002, Euskal intelligentsiaren ideologia zantzuak, Iruñea: Pamiela.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-19; BI-02; BI-03; AR-01; AR-03; AR-06; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Ideologia; Idazleak; Apologiak
 1201. Aurnague, M.; Roché, M. (ed.), 2002, Hommage à Jacques Allières : Romania et Vasconia, 1: Domaines basque et pyrénéen; 2: Romania sans frontières, [Biarritz]: Atlantica.
  GI-05; GI-19; BI-02; BI-03; AR-08; NA-04; LA-01; LA-03; PA-05
  Gako-hitzak: Allières, Jacques; Erromantzeak; Pirinioa; Euskara (lurraldeak)
 1202. Rubio Pobes, C.; Pablo Contreras, S. de, 2002, Liberalismo y fuerismo en el País Vasco (1808-1876), Gasteiz: Fundación Sancho el Sabio.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Politika (alderdiak); Liberalismoa; Foruak; Lege Zaharra
 1203. Fernández Sebastián, J., 2002, "Periodismo, liberalismo y fuerismo" in Rubio Pobes, C.; Pablo Contreras, S. de (ed.) Los liberales. Fuerismo y liberalismo en el País Vasco (1808-1876), Gasteiz: Fundación Sancho el Sabio, 335-372.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-05; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Kazetaritza (XIX. mendeko - ); Foruzaletasuna; Liberalismoa
 1204. Pagola, R.M. (ed.), 2004, Bonaparte ondareko eskuizkribuak [Bilduma osoaren baliabide elektronikoa], [Bilbo]: Deustuko Unibertsitatea.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Bonaparte, Louis Lucien; Eskuizkribuak
 1205. Estudio sociolingüístico sobre el vascuence en Navarra, 2003. Competencia lingüística, uso y actitudes, 2004, Iruñea: Nafarroako Gobernua (Euskarabidea).
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-03; BI-09; AR-01; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Euskara; Nafarroa (euskara, 2003); Egoera; Erabilera [Euskararen -]; Jarrera; Inkesta; Elebitasuna
 1206. Vilar, P. (ed.), 20049, Història de Catalunya (10 libk.), Bartzelona: Edicions 62.
  GI-05; GI-19; BI-02; BI-03; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Katalunia (historia orokorra); Historia
 1207. Xarritton, P. et al. (ed.), 2005, Pierre Haristoy : historia jardunaldia / journée d'histoire (2001), Donostia: Eusko Ikaskuntza.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-13; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Historiografia (Haristoy); Iraultza Frantsesa; Iparraldea; Parrokiak
 1208. Intxausti, J., 2006, Segura en su pasado y camino, Segura: Udala.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-03; BI-09; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Segura; Udalerriak; Tokiko historia
 1209. Bazán Díaz, I., 2007, Los herejes de Durango y la búsqueda de la Edad del Espíritu Santo en el siglo XV, Durango: Durangoko Arte eta Historia Museoa.
  GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Durango (heretikoak); Heretikoak (Durango)
 1210. Larrañaga Elortza, K., 2007, "Los orígenes de la Iglesia cristiana en el área" in Larrañaga Elortza, K. (ed.) El hecho colonial romano en el área circumpirenaica occidental, Gasteiz: UPV-EHU, Veleia. Anejos. Series Maior 12, 558-615.
  GI-01; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Kristautzea; Pirinioak
 1211. Valdés, J. de, 2008 [c. 1533], Diálogo de la lengua, Valentzia: Tirant lo Blanch. (Lapesa, R. et al. ed.).
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; AR-06; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Gaztelania; Gaztela; Errenazimentua
 1212. Zenotz, J. (ed.), 2008, Teaching Through Basque: achievements and challenges, Clevedon: Mulilingual Matters.
  Testua ikusteko
  GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; AR-01; AR-08; NA-04
  Gako-hitzak: Irakaskuntza
 1213. Petronio, G., 20092, Historia de la literatura italiana, Madril: Cátedra.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-02; BI-03; AR-06; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Italiera; Historiografia; Literatura (Italia)
 1214. Monteano, P.J., 2010, La Guerra de Navarra (1512-1529). Crónica de la conquista española, Iruñea: Pamiela.
  GI-01; GI-02; BI-01; BI-02; BI-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Nafarroa; Konkista (Nafarroako - ); Kartografia; Mugak
 1215. Aznar Martínez, E., 2011, El euskera en La Rioja. Primeros testimonios, Iruñea: Pamiela.
  GI-01; GI-02; GI-03; BI-01; BI-02; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Errioxa; Euskara (lurraldeak); Lekukoak (Euskararen - )
 1216. González Portilla, M. et al., 2011, "Industrialización y transición familiar : cambios y resistencias. El caso del Valle del Deba en Guipúzcoa (1860-1930)" in González Portilla, M. et al. (ed.) Procesos de transición, cambio e innovación en la ciudad contemporánea (2009, Bilbo), Bilbo: UPV-EHU, 343-363.
  GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Industria. Industriagintza (XIX.XX. mendeak); Familia; Debarroa
 1217. García Abad, R. et al., 2011, "«Leer y escribir» : desarrollo y modernización social. El País Vasco a través de Gipuzkoa (1877-1930)" in González Portilla, M. et al. (ed.) Procesos de transición, cambio e innovación en la ciudad contemporánea (2009, Bilbo), Bilbo: UPV-EHU, 311-341.
  GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Alfabetatzea (1877-1930); Irakaskuntza (1877-1930); Eskola (1877-1930); Gipuzkoa (1877-1930)
 1218. García Abad, R. et al., 2011, "Migraciones interiores en el ciclo industrial de la Ría de Bilbao (1876-1975)" in González Portilla, M. et al. (ed.) Procesos de transición, cambio e innovación en la ciudad contemporánea (2009, Bilbo), Bilbo: UPV-EHU, 213-235.
  GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Bilbo (XIX-XX mendeak); Industria. Industriagintza
 1219. Mitxelena, K., 2011, Obras Completas (15 libk.), Donostia / Gasteiz: ASJU / Gipuzkoako Foru Aldundia-Diputación Foral de Gipuzkoa / UPV-EHU. (Lakarra, J.A.; Ruiz Artzalluz, I. ed.).
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; AR-08; AR-13; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Mitxelena, Koldo (idazlan guztiak), Idazlan guztiak (Mitxelena)
 1220. González Portilla, M. et al. (ed.), 2011, Procesos de transición, cambio e innovación en la ciudad contemporánea (2009, Bilbo), Bilbo: UPV-EHU.
  GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Hiria (XIX-XX mendeak); Soziologia; Kongresuak
 1221. Askoren artean, 2012, Euskara eta inguruko hizkuntzak historian zehar, Gasteiz: Eusko Jaurlaritza. (Igartua, I. ed.).
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01
  Gako-hitzak: Euskara; Historia; Ukipen-hizkuntzak
 1222. Delumeau, J. et al., 201211, Naissance et affirmation de la Réforme, Paris: PUF.
  GI-05; GI-19; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Erreformak; Protestantismoa
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • +34 944 158 144
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper