Leku-izenak

Zabaltza - Lekuak - EODA

Zabaltza (Lekua)

Entitatea:
Populamendua/Herri ofiziala
Herritarra:
zabaltzar 
Arautzea:
batzordearen argitalpena 
Non: Ibargoiti
 • çaualza, zaualça, zaualza - (1001-1200) MD.DMLEIRE , 571

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EUS.NHI

 • pascual de çavalça [çalbaça !] - (1311/05/01) FDMPV.004 , 42. dok., 115, 118, 119, 120. or.
  (...)
  e mandamos firmement como seynor a vos don Salvador, alcalde de Melida, e don Bartolomeo de Mancia, mayoral, e Pascual de Çavalça e Pascual Algara, jurados, e a todo el conceyllo de los labradores de Melida nuestros vasayllos, que dedes e paguedes al dicho abbat e convento de Santa Maria de Oliva o a lur mandamiento, los dichos cuarenta kafizes de trigo del trebudo e pecho [...] E nos los dichos don Salvador, alcalde de Melida e Pascual de Çalbaça e Pascual Algarra, jurados, e todo el conceyllo de los lavradores de Melida, oydo e entendido bien e complidament el mandamiento e quitamiento que el dicho don Oger, seynor de Rada e alferiz de Navarra e seynor nuestro, que fecho ha a nos de los dichos cuaranta kafizes de trigo mesura de Pamplona del tribudo e pecha [...] nos don Martin Ximeniz, abbat de Oliva, e nos don Oger, seynor de Rada e alferiz de Navarra, e nos don Salvador, alcalde de Melida, e Pascual de Çavalça e Pascual Algarra, jurados, e todo el conceylio de los lavradores sobredichos, ponemos los nuestros sieyllos pendientes en esta present carta [...] E yo don Martin Ximeniz Locano, goarda del sieyllo del seynor rey puesto en la villa de Olit, a rogaria del dicho abbat e don Oger, seynor de Rada e alferez de Navarra, e de los dichos don Salvador, alcalde, e Pascual de Çavalça e Pascual Algarra, jurados, e de todo el conceyllo de los labradores de Melida, e de todo el convento de Santa Maria de Oliva, pus el sieyllo del seynor rey pendient en esta present carta
  (...)

  Zer: Zinpekoa
  Non: Melida
  Jatorria: FDMPV.004

 • pascual de çabalça [-v-, cav- !] - (1311/05/01) FDMPV.004 , 43. dok., 121, 123, 124, 126. or.
  (...)
  Sepan quantos esta present carta veran e odran, que nos don Martin Xemeniz d'Ayuar, por la gracia de Dios abbat de La Oliva, e don fray Salvador de San Martin prior, e don fray Joan Sanz de Carcastiello sozprior, e don fray Miguel Periz de Casteliscar cellerer mayor, e don fray Xemen Sanchiz de Carcastiello enfermero de los pobres, e don fray Joan de Melida enfermero de los monges, e don fray Garcia de Casseda tayllador, e don fray Miguel de Liçarraga hostalero de los caballeros, e don fray Joan de Marziella cantor, e todo el convento de Santa Maria de Oliva, fazemos avenencias e composiciones con vos don Salvador alcalde, e Pascual de Çabalça e Pascual Algara, jurados [...] E nos don Martin Xemeniz de Ayvar, abbat sobredicho e don fray Salvador de San Martin prior, e don fray Juan Sanz soçprior, e don fray Miguel Periz cellerer mayor, e don fray Semen Sanchiz enfermero de los pobres, e don fray Juan de Melida enfermero de los monges, e don fray Garcia de Casseda tayllador, e don fray Miguel de Liçarraga hostalero de los caballeros, e don fray Juan de Marziella cantor, e todo el convento de Santa Maria de Oliva, por nos e por todos aquellos que empues nos verran en el dicho monasterio de Oliva, nos obligamos a vos los dichos don Salvador alcalde, el Pascual de Çavalça e Pascual Algarra, jurados, e con todo el dicho concellos de los labradores de Melida, e a todos vuestros successores, drechureros herederos que son e seran des aqui adelant, que de esta hora e dia adelant en ningunt tiempo del mundo que nos non podamos vender nin vendamos, nin demos nin cambiemos, ni allenemos en ninguna manera de nuestra mano ninguna cosa de los dichos seysanta e cinco cafizes de trigo [...] E nos don Salvador, alcalde, e Pascual de Çavalça e Pascual Algarra, jurados, e todo el concello de los labradores de Melida, plegados por pregon en la hera de don Martin Rumeo segunt acostumpnado e usado es entre nos en la villa de Melida, por nos e por todos nuestros herederos successores que son e seran de aqui adelant por todos tiempos jamas rescevimos de vos abbat e convento de Oliva sobredichos, la donacion e el quitamiento e el deyssamiento que vos a oos pora nos e pora nuestros herederos successores, que son e de aqui adelant seran, de los palacios, corrales, casales, heras, plazcas, huertos, e vinas, e parrales, e pieças [...] e por testimonio e frimeza de todas las cosas sobredichas e de cada una de ellas nos dos Martin Xemeniz abbat e todo el convento de Santa Maria de Oliva, e nos don Salvador, alcalde, e Pascual de Çabalça e Pascual Algarra, jurados, e todo el concello de los labradores de Melida, a mayor firmeza e confirmacion de todas las cosas sobredichas, e de cada una de ellas, e por que a todos tiempos sean guardadas e tenidas bien e complidament sin corrompimiento ninguno cada una en su fuerca e en su substancia, rogamos a vos don Martin Xemeniz Loçano, franco de Olit, que sodes tener e guarda del siello del sennor rey en la villa de Olit, que pongades el siello del sennor rey pendient en esta present carta por testimoniança. E yo don Martin Ximeniz Loçano, guarda del siello del sennor rey en la villa de Olit, a rogaria de los dichos don Martin Xemeniz abbat e todo el convento de Oliva, e de don Salvador alcalde, e Pascual de Çabalça e Pascual Algarra jurados, e de todo el concello de los labradores de Melida pus el siello del sennor rey pendient en esta present carta por testimoniança [...] E nos don Salvador alcalde, el Pascual de Cavalça e Pascual Algara jurados, e todo el concello de los labradores de Melida, ponemos nuestro siello pendient en testimoniança de todas las cosas sobredichas
  (...)

  Zer: Zinpekoa
  Non: Erriberri
  Jatorria: FDMPV.004

 • pascoal [-ua-] de çavalça [ca- !] - (1311/05/02) FDMPV.004 , 44. dok., 127, 128. or.
  (...)
  e commo don Salvador, alcalde de Melida, e Pascoal de Çavalça, e Pascual Algarra, jurados, e todo el conceyllo de los labradores de Melida ayan seydo obvedientes al mandamiento del dicho don Oger nuestro seynor, e sean obligados por si e por todos aquellos que empues ellos verran en la villa de Melida, a dar e pagar cada un ayno por todos tiempos los dichos cuaranta kafizes de trigo al dicho dia segunt que dicho es [...] Yo el dicho don Bartolomeo de Mancia mayoral, por mi e por todos aquellos que des aqui verran en la villa de Melida me obligo, con todos mis bienes sedientes e movyentes, ganados e por ganar, con quantos a mi pertenescen nin pertenezdran en qualquiere logar en la forma, e en la manera que el dicho don Salvador alcalde, e Pascual de Cavalça, e Pascual Algarra, jurados, e todo el conceyllo de los labradores de Melida son obligados de parte de suso e a todas las cosas sobredichas e cada una de eyllas
  (...)

  Zer: Zinpekoa
  Non: Melida
  Jatorria: FDMPV.004

 • çaualça - (1366) CAR.PNAXIV , 459 B (D.b dok. [AGN, sign. gb.], 24r B)
  (...)
  ÇAUALÇA [...] Summa: IV fuegos
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Ibargoiti
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • pero saualça - (1366) CAR.PNAXIV , 479 B (D.b dok. [AGN, sign. gb.], 42v A)

  Zer: Zergaduna
  Non: Ustaize
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • saualça - (1366) CAR.PNAXIV , 498

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EUS.NHI

 • çaualça - (1366) CAR.PNAXIV , 459

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EUS.NHI

 • don pero saualça, carretero - (1366) CAR.PNAXIV , 483 A (D.b dok. [AGN, sign. gb.], 45v A)
  (...)
  Estos son los tacxados en el IIIº grado de los doblen florines [...]
  (...)

  Zer: Zergaduna, orgaria
  Non: Zangoza
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • sancho çaualça - (1366) CAR.PNAXIV , 483 A (D.b dok. [AGN, sign. gb.], 45v A)
  (...)
  Estos son los tacxados en el IIIº grado de los doblen florines [...]
  (...)

  Zer: Zergaduna
  Non: Zangoza
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • saualça - (1366) CAR.PNAXIV , 498 B (D.b dok. [AGN, sign. gb.], 56v A)
  (...)
  SAUALÇA [...] Summa: III fuegos [fidalgos]
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Ibargoiti
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • martin yuaynnes de çaualça - (1366) CAR.PNAXIV , 521 A (D.c dok. [AGN, sign. gb.], 75v A)
  (...)
  Martin Yuaynnes de Çaualça, II florines et medio
  (...)

  Zer: Zergaduna
  Non: Artitza (Itza)
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • xemeno de çaualça - (1366) CAR.PNAXIV , 544 B (D.c dok. [AGN, sign. gb.], 96v B)
  (...)
  Xemeno de Çaualça, II florines
  (...)

  Zer: Zergaduna
  Non: Iruñea (Çapateria-Ferreria)
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • pero miguel de çaualça - (1366) CAR.PNAXIV , 539 A (D.c dok. [AGN, sign. gb.], 91v B)
  (...)
  Pero Miguel de Çaualça, dels vint juraz, I florin
  (...)

  Zer: Zergaduna, zinpekoa
  Non: Iruñea (Correyeria)
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • miguel de çaualça - (1366) CAR.PNAXIV , 545 A (D.c dok. [AGN, sign. gb.], 96v B)
  (...)
  Miguel de Çaualça, IIII florines
  (...)

  Zer: Zergaduna
  Non: Iruñea (Çapateria-Ferreria)
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • xemeno de çaualça - (1366) CAR.PNAXIV , 542 B (D.c dok. [AGN, sign. gb.], 94r B)
  (...)
  Xemeno de Çaualça, II florines
  (...)

  Zer: Zergaduna
  Non: Iruñea (Ruas Nueuas del Mercado)
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • semeno de çaualça - (1366) CAR.PNAXIV , 482 A (D.b dok. [AGN, sign. gb.], 44v AB)
  (...)
  Estos son los tacxados en el IIº grado de los IIIal florines [...]
  (...)

  Zer: Zergaduna
  Non: Zangoza
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • caualça - (1532) , F.43

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EUS.NHI

 • zabalza - (1534 [1967]) NAN.C , N.530, F.143 [ID.PDNA, 313. or.]
  (...)
  Salinas, Naxurieta (Najurieta), Ciligueta, Avínzano, Idocin, Sangáriz, Zabalza, Equísoain y Lezáun
  (...)

  Zer: Biztanledun lekua
  Non: Ibargoiti
  Jatorria: ID.PDNA

 • çabalca - (1587) LEK.ENAV , 133 A
  (...)
  Obispado de Pamplona [pueblos] bascongados.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: LEK.ENAV

 • çaualça - (1591) ROJ.CSOBP , F.158V

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EUS.NHI

 • nicolás de zabalza - (1800 [1967]) NAN.PAPS , LEG.160, CARP.8, F.62 [ID.PDNA, 330. or.]
  (...)
  Espilaga. De José Francisco de Iribarren, de Urroz y de varios foranos de Olaverri, Zazpe y Sangüesa (aquí Luis Ayanz de Ureta), así como también del capitán Nicolás de Zabalza
  (...)

  Zer: Jabea
  Non: Lizoainibar
  Jatorria: ID.PDNA

 • ibarzabalza - (1800-1833) AÑ.LPV , 58 A
  (...)
  Pueblos Vascongados de Navarra [...] El Valle de Ibargoiti tiene los pueblos siguientes: [...].
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: AÑ.LPV

 • ibarzabalza - (1802) DRAH , I, 366-367
  (...)
  l. del valle y arcip. de Ibargoiti, del 4.º part. de la mer. de Sangüesa, ob. de Pamplona, r. de Navarra. Su situacion es al o. y á 3 quartos de distancia del lugar de Avinzano en una llanura y próximo al monte, que por la parte del s. rodea el valle, y por su derecha pasa un arroyo que corre al n. hasta incorporarse con el rio que discurre por Monreal. La iglesia de la advocacion de S. Andres apóstol esta servida por un cura, el vecindario es de 31 personas, y para su gobierno elige la justicia ordinaria. A.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DRAH

 • ibarzabalza - (1802) DRAH , I, 366

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EUS.NHI

 • félix zabalza - (1805) NAN.PR.URR , 13450/1 [CEEN, 80 (2005), 114. or.]
  (...)
  Entre la documentación notarial se recoge, por ejemplo, el título de maestro tejedor otorgado en 1805 por “el Prior y cargos del Gremio de Sanguesa” a Félix Zabalza, natural de Artaiz, que posteriormente se documenta como su dueño [87. oharra: PR URR 13450/1. El mismo título fue otorgado en 1703 a Martín de Zaualza, de la misma casa (PR URR C. 95)]
  (...)

  Zer: Bizilaguna
  Non: Artaitz
  Jatorria: IT.UNCIT

 • zabalza - (1829 [1587]) CENS.CAST.XVI , Ap. 309a
  (...)
  Zabalza / [VECINOS:] 5 / [PILAS:] 1
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Ibargoiti
  Jatorria: CENS.CAST.XVI

 • ibarzabalza - (1845-1850) MAD.DGEH , IX, 366

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EUS.NHI

 • ibar-zabal-za - (1874) LU.RNLPB , 27. or.
  (...)
  2º. Affixes commençant par une consonne [...] IV. SIFFLANTES [...] Za (ça, xa, txa, z). Comme la plupart des affixes toponymiques, za indique la quantité, l'abondance, et, simplement aussi la situation; Subi-za (Nav.) "lieu du pont"; Ibar-zabal-za (Nav.) "lieu de la vallée large" village situé en effet sur un point évasé de la vallée d'Ibargoiti; Gain-za (Gip.) "lieu haut"; Equi-za (Nav.) "lieu de la hauteur" situé, comme Gainza, sur une côte abrupte, en pleine montagne; Otei-za, trois localités de la Navarre et Ota-za (Al. et Gip.), villages qui doivent leur nom aux ajoncs (othe) dont leur sol est rempli; Elor-z, nom d'un village et d'une haute vallée de la Navarre "lieu de la neige ou plein du neige"; Leor-za (Al.) et Lear-za (Nav.) "la Gravière"; Bago-baco-txa bois et montagne de la Soule "lieu planté de hêtres, Lafaye". Remarquons dans ce dernier nom un phénomène assez commun dans la langue basque, l'idée d'abondance ou de pluralité rendue par la répétition du mot
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Nafarroa
  Jatorria: LU.RNLPB

 • zabal-za - (1874) LU.RNLPB , 15. or.
  (...)
  Ier. Affixes commençant par une voyelle [...] Egui et dans le Pays basque français hegui. Ce mot signifie dans le vocabulaire commun "bord, extrémité d'une chose, lisière d'un bois, côté de montagne". En toponymie, il s'emploie de deux façons [...] 2º A la fin des noms géographiques. Dan ce cas, egi, n'a plus de valeur propre et devient affixe: Eyher-eguy (Soule) "lieu du moulin", Biscarr-egui (Bisc.) "lieu de la colline", Oyer-egui (Nav.) "lieu du bois", Cf. Jaur-egui (Nav.) et Yau-regia nom d'une foule de localités françaises, pour Yaun-egia "lieu ou réside le maître, château" [Le dictionnaire de Pouvreau veut que jauregi soit pour jaun-degi: jaun "maitre, seigneur" et tegi, affixe toponymique dur lequel nous reviendrons plus bas. Tes est aussi l'avis de M. Vinson, Rev. de Ling. III, 4, p. 450. Il faudrait alors supposer que la finale egi, si fréquente en toponymie, n'est qu'une déformation de tégi, ce qu'il nous semble difficile d'admettre. Nous pensons qu'ici jaun-egia a pu devenir directement jaur-egia, par une permutation du n et du r, qui a lieu quelquefois même devant une voyelle, par exemple dans le nom verbal jaur-etsi (Soul. Mérid. Oihénart) "reconnaitre quelqu'un pour seigneur" (Van Eys, vº Jauregi) Cf. Oyham-bure (B. Nav.) qu au XIIIe s. s'écrivait aussi Oyarburu (charte navarraise de 1223). Egi serait donc un suffixe toponymique indépendant de tégi. Nous verrons plus bas que le nom commun iri "ville" s'emploie aussi comme suffixe]. Astarloa qui admet aussi que egui est souvent pris comme simple finale, veut cependant lui conserver quelque chose de sa signification particulière, et prétend qu'Arr-egui, par exemple, équivaut à "coin pierreux ou côte pierreuse" assertion insoutenable en bien des cas et qui repose uniquement sur la décomposition bizarre faite par cet auteur du mot egui en e "doux, suave" et gui, particule négative; d'où le sens de "désagréable, âpre, montagneux". Comment aurait-il expliqué des noms comme Zabal-egui (Nav.), village placé dans une partie évasée et plane de la vallée d'Elorz? Les formes analogues Zabal-dica, Zabal-za, Zabal-eta, s'appliquent toutes à des localités occupant la même position, et signifient invariablement "endroit large et ouvert, lieu en plaine"
  (...)

  Zer: Herriak
  Non: Euskal Herria
  Jatorria: LU.RNLPB

 • zabalza o ibar-zabalza - (1911-1925) ALT.GPVN , II, 401

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EUS.NHI

 • zabal-, zaval- - (1956) M.IFOV , 184. or.
  (...)
  Las oclusivas sonoras, empleando este término en el sentido limitado que más abajo se indica, se conservan por lo general, tanto en posición inicial como en interior de palabra: // Γέβαλα (Ptol.), actual Guevara, Guebara (Ál.). // Heredia (Ál.), doc. Deredia, Heredia < herediu, pl. heredia. Cf. también Δηούα (Ptol.), actual Deva, río y población en Guip. // Como es sabido, lo que llamamos oclusivas sonoras se realizan como oclusivas o espirantes, según la posición, con una distribución muy parecida a la del español de hoy. La pronunciación fricativa de la b está claramente descrita por Oihenart a mediados del siglo XVII. // No hay indicios que apoyen la presunción de que el vasco medieval distinguiera entre -b- oclusiva y -u- (-v-) fricativa como el cast. de aquella época. En los documentos se emplean casi indistintamente las dos letras (Zabal- y Zaval-, Ibar- e Ivar-, -barri y -varri, etc.), lo que parece probar que no había más que un fonema y que la realización corriente de este en posición intervocálica era una fricativa
  (...)

  Zer: Toponimoen osagaia
  Non: Euskal Herria
  Jatorria: M.IFOV

 • zabal'tza - (1956) OTX.NGRTV , Euskera, I (1956), 161. or.
  (...)
  Que *ABAL es hondonada requiere larga explicación. Puede tomarse como prototipo, p. e., ABALZISKETA, en Guipuzcoa, o la serie de hidrónimos extendidos por todo el país que nada tienen que ver con "ancho": // Zabal / Zabala / Zabalo y Sable, 1125. // Zabal’eta / Zabal’aga / Zabal'egi / Zabal’degi / Zabal'dika / Zabal’tza / Zabal'tzeta / Zabal'buru / Zabal'ibar / Zabal'bide -que no es como algunos han interpretado "zamal-bide", sino el camino que por Begoña conducía al barranco de Bilbao (o mejor -diria yo- el camino que va bordeando el barranco llamado hoy "El Bosque")
  (...)

  Zer: Hidronimo
  Non: Euskal Herria
  Jatorria: OTX.NGRTV

 • ibarzabalza, ibarzabaltza - (1961) ETX.URI , 218. or.
  (...)
  Azkue’renak eta Estornes’enak utsegite askotxo baidituzte. Esaterako, Azkue’k, erdal idazkeran “Lacunza” idatzi oi dena, “Lakunza” ematen du eta euskeraz “Lakuntza” esan oi da (edo “Lakuntze”) [...] Berdintsu gertatzen da Estornes’enean: [...] “Galarza”, “Ibarzabalza” eta “Iguzkiza”, “Galartza”, “Ibarzabaltza” eta “Iguzkitza” ordez.
  (...)

  Zer: Herria (Zabaltza Ibargoiti)
  Non: Nafarroa (Ibargoiti: Zabaltza)
  Jatorria: ETX.URI

 • zabalza: zabaltza - (1990) EUS.NHI , 1240009 P.240

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EUS.NHI

 • zabalza - (1996) NA.TM , XXXVIII, 126
  (...)
  OBS.- Con el nombre de IBARZABALZA figura en los "Diccionarios" geográficos de la RAH (I,366, DGH); MADOZ (DGEH, IX, 366) y A.Vegas (III, 277), y en la GPVN II, 401.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.TM

 • zabalza de ibargoiti - (1996) BEL.DEN , 429
  (...)
  Ver anterior [Zabalza de Etxauri: 'Anchuras', 'llanos'. Del vasco zabal 'llano' y el sufijo abundancial -tza. Traducciones curiosas y explicaciones populares: Traducciones de este género son: 'campo de alisos', 'carrascal']. Comentario lingüístico: También fue conocido como Ibarzabalza 'Zabalza del valle'.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: BEL.DEN

 • zabaltza - (1996) NA.IZ , 43. oharra
  (...)
  1996ko erroldaren berrikuntza baino lehen egiten den entitateen berrikusketan aldatua / Se modifica en la revisión de entidades previa a la renovación padronal de 1996.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.IZ

 • zabalza de ibargoiti - (1996/05/01) NA.IZ , 124-0009

  Zer: Lugar
  Non: Nafarroa
  Jatorria: NA.IZ

 • zabalza de ibargoiti - (1999) NA.IZ , 124-0009

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.IZ

 • zabalza de ibargoiti (zabaltza-ibargoiti edo ibarzabaltza) - (2000) EL.BEL.NA.TOP , 86

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EL.BEL.NA.TOP

 • martín de zaualza - (2005) IT.UNCIT , 114. or. (87. oharra)
  (...)
  El mismo título fue otorgado en 1703 a Martín de Zaualza, de la misma casa [Artaizko Kopetena] (PR URR C. 95)
  (...)

  Zer: Bizilaguna
  Non: Artaitz
  Jatorria: IT.UNCIT

 • zabaltza - (2005) SAL.OSTN , 106
  (...)
  Nombres con sufijo acabado en sibilante (...) b) Nombres que presentan el sufijo -(o)tz, -(o)ze (...) En algún caso parece que hay alternancia vocálica, si se compara Imotz (Imaoç en 1007 [c. 1 1032], Goñi, 1997, 6) con el conocido Imatz (cf. Imas en Mendavia). Dicha alternancia podría deberse al empleo del artículo próximo en el primer caso y del artículo de lejanía --casi único en la actualidad-- en el segundo caso (cf. Elia / Elio que Belasko [1999: 176] relaciona con eli 'rebaño' y Orio / Oria, Salaberri, 1997: 32-33). Parece que hay alternancia entre Oronotz / Orontz del tipo de Gesalatz / Gesaltza o Ardanaz, Ardatz / ardantza, Zabalatzea / Zabaltza (ibid., 28 y ss.).
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: SAL.OSTN

 • zabalza de ibargoiti - (2006) NA.IZ , 124-0009

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.IZ

 • zabalza de ibargoiti - (2007) NA.IZ , 124-0009

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.IZ

 • zabalza de ibargoiti - (2008) NA.IZ , 124-0009

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.IZ

 • zabalza de ibargoiti - (2009) NA.IZ , 124-0009

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.IZ

 • zabalza de ibargoiti - (2009) MTNA100 , 620/4720

  Zer: Herria
  Non: Ibargoiti
  Jatorria: MTNA100

 • ibarzabaltza, zabaltza de ibargoiti - (2011) SAL.IKA , 6.16, 156. or.
  (...)
  Ibargorozika [...] Compárese, a propósito de la formación del topónimo, con Ibarzabaltza, denominación todavía viva de Zabaltza de Ibargoiti en Navarra
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Ibargoiti
  Jatorria: SAL.IKA

 • zabalza de ibargoiti - (2011) NA.IZ , 124-0009
  (...)
  Lugar
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.IZ

 • zabalza de ibargoiti - (2012) NA.IZ , 124-0009
  (...)
  Lugar
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.IZ

 

 • Zabaltza Ibargoiti (osatua)
 • Zabalza de Ibargoiti (ofiziala)
 • Zabalza de Ibargoiti (gaztelania)
UTM:
ETRS89 30T X.623165 Y.4726039
Koordenatuak:
Lon.1º29'44"W - Lat.42º40'41"N

Kartografia:

 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • +34 944 158 144
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper