Zuloaga - Lekuak - EODA

Zuloaga (Auzoa)

Entitatea:
Populamendua/Herri ofiziala
Arautzea:
batzordearen argitalpena 
Kokalekuak:
 • zuloaga - (1654/09/11) BFAH.JUD.KORRAURK , Korreg. 3422/004
  (...)
  ARRANCUDIAGA, PLEITO ORDINARIO
  (...)

  Zer:
  Non: Arrankudiaga
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • zuloaga - (1704) BFAH.FOG04 , 0665

  Zer:
  Non: Arrankudiaga
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • zuloaga - (1716/04/16) BFAH.JUD.KORRAURK , Korreg. 0711/002
  (...)
  ARRANCUDIAGA, CAUSA DE PARTE
  (...)

  Zer:
  Non: Arrankudiaga
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • suloaga - (1736) BFAH.ADM , J-01460/003, 381

  Zer:
  Non: Arrankudiaga
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • zuloaga, eredad de - (1780) BFAH.ML , 0389

  Zer:
  Non: Arrankudiaga
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • zuluaga, casa de - (1787-1805) BFAH.ADM.MEND , reg. 1, leg. 2
  (...)
  En litigio con el valle de Llodio por su posesión.
  (...)

  Zer:
  Non: Arrankudiaga
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • zuloaga, heredad de - (1787-1805) BFAH.ADM.MEND , reg. 1, 0183

  Zer:
  Non: Arrankudiaga
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • zuloaga, caminos de - (1787-1805) BFAH.ADM.MEND , reg. 1, 0183

  Zer:
  Non: Arrankudiaga
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • zuluaga, heredad de - (1787-1805) BFAH.ADM.MEND , reg. 1, 0224

  Zer:
  Non: Arrankudiaga
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • zuloaga - (1796) BFAH.FOG96 , 1382

  Zer:
  Non: Arrankudiaga
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • zuloaga - (1796) BFAH.FOG96 , 0373

  Zer:
  Non: Arrankudiaga
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • zuluaga - (1798) BFAH.FOG98 , 0237

  Zer:
  Non: Arrankudiaga
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • zuluaga, taberna de - (1799) BFAH.ADM.JABARB , sig. rec. 6, 0268

  Zer:
  Non: Arrankudiaga
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • zuluaga, casa de - (1799) BFAH.ADM.JABARB , sig. rec. 6, 0271

  Zer:
  Non: Arrankudiaga
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • suluaga, casa y pertenecidos de - (1799) BFAH.ADM.JABARB , sig. rec. 6, 0271

  Zer:
  Non: Arrankudiaga
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • zuloaga, barrio de - (1810) BAHP.HIP.BI , 109, 019
  (...)
  Zuluaga
  (...)

  Zer:
  Non: Arrankudiaga
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • suloaga, casa posada y venta de - (1816) BAHP.HIP.BI , 109, 023
  (...)
  En el barrio de Zuluaga
  (...)

  Zer:
  Non: Arrankudiaga
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • suluoga, barrio de - (1816) BAHP.HIP.BI , 109, 024
  (...)
  Zuluaga
  (...)

  Zer:
  Non: Arrankudiaga
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • zuluága - (1860) NOM.1860 , --
  (...)
  Arrancudiága. Bárrio
  (...)

  Zer:
  Non: Arrankudiaga
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • zuloaga, barrio de - (1862) BAHP.HIP.BI , 104, 010
  (...)
  Zuluaga
  (...)

  Zer:
  Non: Arrankudiaga
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • zuluaga - (1934 [1924]) EDV.25 , 3. or.

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • zuluaga - (1956) BFA.OG.KAT , --
  (...)
  Par: 0. Azalean eta parajean dago
  (...)

  Zer:
  Non: Arrankudiaga
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • zuloaga: zuloaga - (1986) HPS.EAE , 39

  Zer:
  Non:
  Jatorria: HPS.EAE

 • zuloaga - (1990/07/05) BAO , 154. zkia., 009.0103
  (...)
  Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa - Foru Aldundiaren Foru Dekretua // Diputatu Nagusiaren Idazkaritza Nagusia // Estatistika eta informatika beharrizanak direla eta, Gobernu Zentralak (INE), Eusko Jaurlaritzak (EUSTAT) eta Foru Aldundiak, garaiz, Bizkaiko udalerrietarako kodeak hartu zituzten, haiseran bateratsiak izan eta, denboraren poderioz, nahasten joan direnak. Nahasketa hau Foru Sailei ere zabaltzen izan zaie. Estatistika Foru Batzordeak, bere eskumenetan diharduela eta eremu honetan erizpide normalizatuei geroago eta tinkoago eutsi behar zaiela uste duenez, iragan martxoaren 29ko bileran, Gobernu Kontseiluari proposatu zion, ofizialki, erabat eta behin betikoz, INE eta EUSTATek egun udalerrien kodeketarako erabiltzen duen sistema har dezan. Proposamen bera zabaltzen zaie biztanguneei, EUSTATekin baterako sistema hartzen delarik. Honenbestez, Diputatu Nagusiaren Idazkari Nagusiak proposaturik, Bizkaiko Herrialde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko 3/87 Foru Araueko 17. artikuluan ezarritakoa dela bide, Gobernu Kontseiluak 1990eko ekainaren 26ko bileran eztabaidatu ondoren, hauxe. // XEDATU DUT: // 1. Ofizialki eta erabat, udalerri eta biztanguneen kodeaketa eguneratua hartzen da, eranskinean dagoen zerrendaren arabera. 2. Hartutako kodeketak iraun egingo du, udalerrien edo biztanguneen izen aldaketak edo bereizketak ematen badira ere. 3. Udalerri berriak sortzen direnetan, zegoen azkenari zegozkion kodeak esleituko dira, Batzar Nagusiek sorkuntza onetsitako dataren arabera ordenatuta eta alfabetoaren arabera, onespen data batera datorrenean. 4. Biztanguneei dagokienez, erizpide berbera erabiliko da, ezarritako lau digituetarik lehen biak talde biztanguneei eta beste biak banakako biztanguneei dagozkiela kontutan hartuz. Talde biztanguneen kodeak hurrenez hurrenekoak izango dira, beren udalerriaren barruan. Banakako biztanguneen kodeak hurrenez hurrenekoak izango dira, beren talde biztangunearen barruan. 5. Diputatu Nagusiaren Idazkaritza Nagusiak kodekera hau zuzen aplikatzen denentz gainikusiko du, aldian-aldian udalerri eta biztanguneen zerrenda eguneratua argitaratuko duelarik, beraien kode eta izenekin. 6. Dekretu hau "Bizkaiko Egunkari Ofiziala"n argitaratuko den egunean jarriko da indarrean. Diputatu Nagusia,. JOSE ALBERTO PRADERA JAUREGI. Diputatu Nagusiaren Idazkari Nagusia,. JOSE LUIS BILBAO EGUREN. // ERANSKINA. // Bizkaiko Udalerrien eta beren banakako biztanguneen zerrenda [...]
  (...)

  Zer: Auzoa
  Non: ARRANKUDIAGA
  Jatorria: BAO

 • zuluaga - (1991) NOM.1991 , --

  Zer:
  Non: Arrankudiaga
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • zuluaga - (1995/03/10) EHAA , 049. zkia., 2623. or.
  (...)
  OGASUN ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA KULTURA SAILA 1145 ERABAKIA, 1995eko otsailaren 20koa, Erakunde Harremanetako eta Toki Administrazioko zuzendariarena eta Hizkuntza Aholkularitza eta Informaziorako zuzendariarena, Euskal Autonomi Elkarteko udalerrien biztanleria guneen izenei zabalkundea ematen diena. Euskal Autonomi Elkarteko udalei kontsulta egin ondoren eta urtarrilaren 3ko 1/1995 Dekretuaren 7.1.j). eta 13.d) ataletan, apirilaren 30eko 286/1991 Dekretuaren 17.e) atalean eta apirilaren 23ko 258/1991 Dekretuaren 13.c) atalean ezarritakoarekin eta azaroaren 24ko Euskeraren Erabilpena Arauzkotzezko 10/1982 Oinarrizko Legearen 10. atalean ezartzen denarekin bat, biztanleria guneen izenen erabileran batasuna bermatzeko, hauxe ERABAKI DUGU: Erabaki honen Eraskinean agertzen den Euskal Autonomi Elkarteko udalerrien biztanleria guneen izenen zerrendari zabalkundea ematea. Vitoria-Gasteiz, 1995eko otsailak 20. Erakunde Harremanetako eta Toki Administrazioko zuzendaria, IÑIGO BARANDIARAN BENITO. Hizkuntza Aholkularitza eta Informaziorako zuzendaria, XABIER AIZPURUA TELLERIA. Udala: Arrankudiaga.
  (...)

  Zer: biztanleria entitate ofiziala
  Non: Arrankudiaga
  Jatorria: EHAA

 • zuluaga - (2000) NOM.2000 , --
  (...)
  58 emakume + 48 gizonezko = 106
  (...)

  Zer:
  Non: Arrankudiaga
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • zuluaga: zuloaga - (2000) E.EUS.GOR.EAE , Euskera, XLV (2000, 3), 1199. or.

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.EUS.GOR.EAE

 • zuluaga: zuloaga - (2001) EUDEL , 136

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EUDEL

 • zuluaga - (2002) NOM.GEOGR , Bi.

  Zer:
  Non: Arrankudiaga
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • zuluaga - (2002) EUST.KALE , Bizkaia

  Zer:
  Non: Arrankudiaga
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • zuluaga auzoa - (2003/03/13) DEIKER.HPS , 27216
  (...)
  086-06 007
  (...)

  Zer:
  Non: Arrankudiaga
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • zuloaga - (2011/01/12) BAO , 007. zkia., 1192. or.
  (...)
  Arrankudiagako Udala. Iragarkia. Arrankudiagako udalak, 2010eko abenduaren 23an izandako urgente eran [sic], aparteko bileran hauxe onartzea erabaki zuen: Arrankudiagako herrigune batzuen izen ofizialaren aldaketa, hau da Aspiunza eta Zuluaga izan beharrean, Aspiuntza eta Zuloaga izatea. Beraz eta denon ezagutzerako jendaurrean jartzen da. Arrankudiagan, 2010eko abenduaren 23an.- Alkatea (II-103)
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: BAO

 • Zuloaga (ofiziala)
 • Barrio Zuloaga (gaztelania)
UTM:
ETRS89 30T X.504723 Y.4777431
Koordenatuak:
Lon.2º56'26"W - Lat.43º9'2"N

Kartografia:

086-06 [FK]
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • +34 944 158 144
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper