Bilatzailea

Euskera 2001,1

Euskera 2001,1

Deskatalogatuta

 • Egilea: Euskaltzaindia
 • Bilduma: Euskera aldizkaria
 • ISBN: ISSN (0210-1564)
 • Editorea: Euskaltzaindia
 • Argitaratze urtea: 2001
 • Hizkuntza: euskara

Sinopsia

Aurkibidea

17 Euskal Fraseologia: Justo Maria Mokoroaren omenez, haren jaiotzaren mendeurrenean

Laburpena: Euskaltzaindiaren Herri Literatura azpibatzordeak antolatu Jardunaldi hauetan parte hartu zuten: Juan Mari Lekuona ; Gloria Corpas Pastor ; Alberto Zuluaga ; Xabier Kaltzakorta ; Xabier Kintana Urtiaga ; Joxemari Aranalde ; Pello Esnal. Separata gisa ere argitaratu da.

21 Corrientes actuales de la investigación fraseológica en Europa Corpas Pastor, Gloria.

Laburpena: Justo Maria Mokoroaren jaiotzaren mendeurrena dela-eta, Herri Literatura VI. Jardunaldietan irakurritako txostena.

51 Fraseología y conciencia social en América Latina Zuluaga, Alberto.

Laburpena: Justo Maria Mokoroaren jaiotzaren mendeurrena dela-eta, Herri Literatura VI. Jardunaldietan irakurritako txostena.

73 Euskal fraseologia: historia, oinarriak Kaltzakorta, Xabier

Laburpena: Justo Maria Mokoroaren jaiotzaren mendeurrena dela-eta, Herri Literatura VI. Jardunaldietan irakurritako txostena.

89 En torno al concepto de colocación Corpas Pastor, Gloria.

Laburpena: Justo Maria Mokoroaren jaiotzaren mendeurrena dela-eta, Herri Literatura VI. Jardunaldietan irakurritako txostena.

109 Justo Mari Mokoroaren lana eta eragina Kintana, Xabier

Laburpena: Justo Maria Mokoroaren jaiotzaren mendeurrena dela-eta, Herri Literatura VI. Jardunaldietan irakurritako txostena.

123 "Genio y lengua", euskal arima, eta "Euskaldunak" poema Aranalde Olaondo, Joxe Mari

Laburpena: Justo Maria Mokoroaren jaiotzaren mendeurrena dela-eta, Herri Literatura VI. Jardunaldietan irakurritako txostena.

137 "Ortik eta emendik": euskal lokuzioak eta fraseologia baino ere haratago Esnal, Pello

Laburpena: Justo Maria Mokoroaren jaiotzaren mendeurrena dela-eta, Herri Literatura VI. Jardunaldietan irakurritako txostena.

149 Euskara eta nazioarteko arauak: erabilera orokorra, erabilera berezituak eta erabilera gainberezituak Odriozola, Juan Carlos.

191 Gramatika: zenbait galderari erantzunez: Gasteizen, 2001eko martxoaren 12an

193 Gramatika: "buruz" ala "buruzkoak": Gasteizen, 2001eko martxoaren 12an

195 Gramatika: "euro"-a dela eta: Gasteizen, 2001eko martxoaren 12an

199 Dulantzi-Alegria

Laburpena: Izenburua aurkibidetik jasoa.

201 Urduña-Orduña

Laburpena: Izenburua aurkibidetik jasoa. Testu elebiduna euskaraz eta gaztelaniaz.

207 Arespalditza-Respaldiza

Laburpena: Izenburua testutik jasoa. Aurkibideko izenburua akastuna da : Arrespalditza-Respaldiza.

208 Kexaa-Quejana

Laburpena: Izenburua aurkibidetik jasoa.

211 Gerhard Bähr-ren omenez: Gernika., 2001-II-08.

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Hans-Peter Bähr ; Josu Bergara Etxebarria, Bizkaiko diputatu nagusia ; Jean Haritxelhar, euskaltzainburua.

223 R. M. Azkuerekiko Omenaldia: Lekeitio, 2001-II-22.

Laburpena: Lekeitioko Udalak, 2001-II-23an antolatu ekitaldi honetan parte hartu zuten: Jaione Murelaga, Lekeitioko alkatea ; Jose Antonio Arana Martixa ; Andres Urrutia Badiola ; Mitxel Kaltzakorta Mentxaka ; Gorka Elordieta,.

227 Azkue eta Lekeitioko kultur giroa Arana Martixa, Jose Antonio

Laburpena: Lekeitioko Udalak, 2001-II-23an antolatu R. M. Azkueren Omenaldian aurkeztutako txostena.

231 Lekeitioko euskalgintza, bi urteren mendean (1875-1939) Urrutia, Andres

Laburpena: Lekeitioko Udalak, 2001-II-23an antolatu R. M. Azkueren Omenaldian aurkeztutako txostena.

237 Euskalgintza Lekeition 1970-1977 inguruan Kaltzakorta, Mitxel.

Laburpena: Lekeitioko Udalak, 2001-II-23an antolatu R. M. Azkueren Omenaldian aurkeztutako txostena.

243 R. M. de Azkueren euskal azentuari buruzko deskribapenak Elordieta, Gorka.

Laburpena: Lekeitioko Udalak, 2001-II-23an antolatu R. M. Azkueren Omenaldian aurkeztutako txostena.

259 Bilbon, 2000.eko urriaren 27an.

264 Donostian 2000.eko azaroaren 24an.

269 Ageriko batzarra: Donostian, 2000.eko azaroaren 24an.

271 Bilbon, 2000.eko abenduaren 22an.

274 Euskaltzaindiaren karguak hautatzeko bilkura berezia: [2000ko abenduaren 22an].

277 Ageriko batzarra: Bilbon, 2000.eko abenduaren 22an.

278 Donostian 2001.eko urtarrilaren 26an.

284 Lekeition, 2001.eko otsailaren 23an.

288 Euskaltzaindiaren XII. Barne Jardunaldiak: Lekeition, 2001.eko otsailaren 23an eta 24an.

293 Ageriko batzarra: Iruñean 2001.eko martxoaren 29an.

Laburpena: Euskaltzaindiak batzar berezi hau antolatu zuen "Euskara Nafarroan" izenburupean.

294 Euskaltzaindiaren batzar berezia: Iruñean, 2001.eko martxoan 29an.

295 Iruñean, 2001.eko martxoaren 30an.

299 Bilbon, 2001.eko apirilaren 27an.

303 Ageriko batzarra: Bilbon, 2001.eko apirilaren 27an.

307 "Administrazio-zuzenbidea" hiztegirako lantaldea: proposamena: Bilbo, 2000-X-26 Urrutia, Andres

Laburpena: Bilbon 2000-X-27ko batzar-agiriaren eranskin gisa argitaratutako txostena. Separata gisa ere argitaratu da ondoko izenburuarekin: Hiztegigintzaz.

313 Komunikabideen lantaldea: proposamena: Bilbo, 2000-X-28 Azkarate, Miren

Laburpena: Bilbon 2000-X-27ko batzar-agiriaren eranskin gisa argitaratutako txostena. Separata gisa ere argitaratu da ondoko izenburuarekin: Hiztegigintzaz.

317 Unibertsitateko jakintza arlo nagusietako terminologia biltzeko lan-proposamena 2000.eko abenduan Kintana, Xabier

Laburpena: Bilbon 2000-XII-22ko batzar-agiriaren eranskin gisa argitaratutako txostena. Separata gisa ere argitaratu da ondoko izenburuarekin: Hiztegigintzaz.

325 Eguneroko hitzen lantaldea: proposamena: Bilbo, 2001-I-26 Azkarate, Miren

Laburpena: Lekeition, 2001-II-23ko batzar-agiriaren eranskin gisa argitaratutako txostena. Separata gisa ere argitaratu da ondoko izenburuarekin: Hiztegigintzaz.

333 Nafarroako euskararen azkenaldiko historia Satrustegi, Jose Maria

Laburpena: Iruñean 2001-III-29an "Euskara Nafarroan" izenburupean antolatu ageriko batzarrean irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

337 Euskararen egungo egoera Nafarroan Iñigo, Andres

Laburpena: Iruñean 2001-III-29an "Euskara Nafarroan" izenburupean antolatu ageriko batzarrean irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

347 Euskararen egoera Nafarroan: Euskaltzaindiaren egitekoa Urrutia, Andres

Laburpena: Iruñean 2001-III-29an "Euskara Nafarroan" izenburupean antolatu ageriko batzarrean irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

355 Euskararen legeztapen demokratikoari dagokionez, Nafarroan galdutako aukera Zabaleta, Patxi

Laburpena: Iruñean 2001-III-29an "Euskara Nafarroan" izenburupean antolatu ageriko batzarrean irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

359 Giza eskubideak, era orokorrean eta hizkuntzaren arloan San Martin, Juan

Laburpena: Iruñean 2001-III-29an "Euskara Nafarroan" izenburupean antolatu ageriko batzarrean irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

365 Euskararen egoera Nafarroan: Euskaltzaindiaren "adierazpena" = La situación del euskera en Navarra: "declaración" de la Real Academia de la Lengua Vasca = La situation de la langue basque en Navarre: "déclaration" de Euskaltzaindia.

Laburpena: Testua euskaraz, frantsesez eta gaztelaniaz. Iruñean 2001-III-29an "Euskara Nafarroan" izenburupean antolatu ageriko batzarrean onartutako adierazpena. Separata gisa ere argitaratu da.

373 Excmo. Sr. D. Miguel Sanz Sesma, presidente del Gobierno de Navarra: Donostia-San Sebastián, 24 de noviembre de 2000 = Miguel Sanz Sesma Jauna, Nafarroako gobernubura [i.e. gobernuburua]: Donostia, 2000ko azaroaren 24a

Laburpena: Testu elebiduna euskaraz eta gaztelaniaz. Donostian, 2000-XI-24an hileroko batzarrean onartu zen gutun hau bidaltzea.

377 Excmo. Sr. D. Miguel Sanz Sesma, presidente del Gobierno de Navarra: Bilbao, 16 de enero de 2001 = Miguel Sanz Sesma Jauna, Nafarroako gobernuburua: Bilbo, 2001.eko urtarrilaren 16an

Laburpena: Testu elebiduna euskaraz eta gaztelaniaz.

381 Sr. D. Jean Haritschelhar, Presidente de la Real Academia de la Lengua Vasca ...: Pamplona, 24 de enero de 2001

Laburpena: Data izenburuaren aurrean.

389 Universidad del Pais Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatearen eta Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindiaren arteko "hitzarmena": Leioa, bi milagarreneko abenduaren hogeita bata = "Convenio" entre la Universidad del Pais Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea y la Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia: Leioa, a veintiuno de diciembre de dos mil.

Laburpena: Testu elebiduna euskaraz eta gaztelaniaz.

401 Le Départament des Pyrénées Atlantiques: "convention" relative à l'Académie de la Langue Basque = Pirinio Atlantikoak Departamenduak: Euskaltzaindiarekilako "hitzarmena": 2000ko abenduaren 15ean.

Laburpena: Testu elebiduna euskaraz eta frantsesez. Bilbon, 2000-XII-22an hileroko batzarrean hitzarmenaren berri eman zen.

411 Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia L'Académie de la Langue Basque: Talence, le 12 fevrier 2001.

Laburpena: Testu elebiduna euskaraz eta frantsesez. Donostian, 2000-XI-24an hileroko batzarrean onartu zen hitzarmen hau sinatzea.

421 "Jagonete"-n [i.e. Jagonet-en] aurkezpena eta "Eroski" eta Euskaltzaindiaren arteko "hitzarmena": Bilbo, 2000-XI-30.

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Begoña Larrañaga, Eroski-ko harreman Publikoetarako arduraduna ; Henrike Knörr, euskaltzainburuordea, José Ramón Zubimendi.

443 Euskaltzaindiaren eta Bilbao Bizkaia Kutxa-ren Literatura sariak: 2000.

Laburpena: Edukia:
Sari banaketa: Bilbon, egoitza, 2000-XII-15. -- In: Euskera. -- 46. libk. (2001, 1) ; 443-457 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Joserra Bilbao, BBK- Elebitasun Zerbitzuko burua ; Jean Haritxelhar, euskaltzainburua
Argitalpenen aurkezpena: Bilbo, 2001-VI-25. -- In: Euskera. -- 46. libk. (2001, 2) ; 1153-1156 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Jean Haritxelhar, euskaltzainburua ; Jose Ramon Bilbao, BBK- Elebitasun Zerbitzuko burua

461 "R. M. Azkue" Literatura sariak: 2000.

Laburpena: Edukia:
Sari banaketa: Bilbo, 2001-III-09. -- In: Euskera. -- 46. libk. (2001, 1) ; 461-473 or -- ISSN. 0210-1564. -- Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Jean Haritxelhar, euskaltzainburua ; Joserra Bilbao, BBK- Elebitasun Zerbitzuko burua
Argitalpenaren aurkezpena: Bilbo, 2001-IX-09. -- In: Euskera. -- 46. libk. (2001, 2) ; 1157-1168 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Jean Haritxelhar, euskaltzainburua ; Rikardo Badiola ; Joserra Bilbao, BBK- Elebitasun Zerbitzuko burua

475 "Eibar eta Elgetako toponomastika" (Onomasticon vasconiae, 21): liburu aurkezpena: Elgeta, 2000-XII-21.

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Patxi Basauri, Elgetako alkatea ; Maria Jose Telleria Etxeberria, Eibarko kultura eta euskerako zinegotzia (Eibarko alkatearen izenean)

483 Aita Luis Villasante Kortabitarte joan zaigu (1920-2000): Bilbo, 2001-IV-27 San Martin, Juan

Laburpena: Bilbon, 2001-IV-27an ageriko batzarrean irakurritako txostena.

489 Pedro Pujana Agirregabiria (1915-2001): Bilbo, 2001-IV-26 Uribarren, Patxi

Laburpena: Bilbon, 2001-IV-27an ageriko batzarrean irakurritako txostena.

497 Mariano Izeta Elizalde (1915-2001): Bilbo, 2001eko apirilaren 27a Rekalde Irigoien, Paskual

Laburpena: Bilbon, 2001-IV-27an ageriko batzarrean irakurritako txostena.

507 Bitoriano Gandiaga (G.B.) (1928-2001): Bilbo, 2001-IV-26 Lekuona, Juan Mari

Laburpena: Bilbon, 2001-IV-27an ageriko batzarrean irakurritako txostena.

513 Rosa Mari Artza Azkueta "langile ohiaren hilberri txostena" (1946-2001): Bilbo, 2001-IV-27 Lizundia, Jose Luis

Laburpena: Bilbon, 2001-IV-27an ageriko batzarrean irakurritako txostena.

517 Euskaltzaindiaren aurkitegia eta organigrama.

Laburpena: Separata gisa ere argitaratu da: : Berriak eta gai laburrak.

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako Atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Conde Oliveto, 2. 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper