Bilatzailea

Euskera 1992,1

Euskera 1992,1

Deskatalogatuta

 • Egilea: Euskaltzaindia
 • Bilduma: Euskera aldizkaria
 • ISBN: ISSN (0210-1564)
 • Editorea: Euskaltzaindia
 • Argitaratze urtea: 1992
 • Hizkuntza: euskara

Sinopsia

Aurkibidea

9 Jean Baptiste Elizanbururen Mendeurrenean: Sara, 1991-XII-20/21.

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Jean Aniozbehere, Sarako Alkatea ; Juan Mari Lekuona ; Manex Goienetxe ; Piarres Xarritton ; Pierre Andiazabal ; Patxi Altuna ; X. Elosegi ; Aurelia Arkotxa ; Jean Baptiste Orpustan ; Patri Urkizu ; Jose Antonio Arana Martixa ; Ana Maria Toledo Lezeta ; Beñat Oihartzabal ; Jose Antonio Arana Martixak, Hugo Schuchardten " Zur Kenntnis des Baskischen von Sara (Labourd)" lana aurkeztu zuen. Separata gisa ere argitaratu da.

17 Ipar Euskal Herria XIX. mendeko azken hamarkadetan: Sara, 1991-XII-20 Goihenetxe, Manex

Laburpena: Euskaltzaindiak, Saran 1991-XII-20/21ean antolatu Jean Baptiste Elizanbururen heriotzeko mendeurrenean irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

31 Léon Elissamburu guarda, pilotari, olerkari: Sara, 1991-XII-20 Haritxelhar, Jean

Laburpena: Euskaltzaindiak, Saran 1991-XII-20/21ean antolatu Jean Baptiste Elizanbururen heriotzeko mendeurrenean irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

45 Elissanburu: "Emazte edalea". Elizanburu, Léon.

Laburpena: Euskaltzaindiak, Saran 1991-XII-20/21ean antolatu Jean Baptiste Elizanbururen heriotzeko mendeurrenean aurkeztutako lana. Separata gisa ere argitaratu da.

55 J. B. Elissamburu eta Gratien Adema: Saran, 1991-XII-20 Xarritton, Piarres

Laburpena: Euskaltzaindiak, Saran 1991-XII-20/21ean antolatu Jean Baptiste Elizanbururen heriotzeko mendeurrenean irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

65 Nor zen Ttipi Urruñarra: Sara, 1991-XII-20 Andiazabal, Pierre

Laburpena: Euskaltzaindiak, Saran 1991-XII-20/21ean antolatu Jean Baptiste Elizanbururen heriotzeko mendeurrenean irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

77 J. B. Elizanbururen bertsogintzaz bi hitz: Sara, 91-XII-20 Altuna, Patxi

Laburpena: Euskaltzaindiak, Saran 1991-XII-20/21ean antolatu Jean Baptiste Elizanbururen heriotzeko mendeurrenean irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

83 Jean Baptiste Elizanbururen bizitza: Sara, 91-XII-21 Elosegi, Xavier.

Laburpena: Euskaltzaindiak, Saran 1991-XII-20/21ean antolatu Jean Baptiste Elizanbururen heriotzeko mendeurrenean irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

109 Irudien bizia J. B. Elizanbururen "Nere etxea"-n: Sara, 1991-XII-21 Arkotxa, Aurelia

Laburpena: Euskaltzaindiak, Saran 1991-XII-20/21ean antolatu Jean Baptiste Elizanbururen heriotzeko mendeurrenean irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

137 Piarres eta Pello, edo eginbidearen eta biziaren ikaspideak: Sara, 1991-XII-20 Orpustan, Jean Baptiste

Laburpena: Euskaltzaindiak, Saran 1991-XII-20/21ean antolatu Jean Baptiste Elizanbururen heriotzeko mendeurrenean irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

149 Jean Baptiste Elizanbururen "Lau andren besta": Sara, 1991-XII-21 Urkizu, Patri

Laburpena: Euskaltzaindiak, Saran 1991-XII-20/21ean antolatu Jean Baptiste Elizanbururen heriotzeko mendeurrenean irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

181 J. B. Elizanburuk erabili zituen doinuak: Sara, 1991-XII-21 Arana Martixa, Jose Antonio

Laburpena: Euskaltzaindiak, Saran 1991-XII-20/21ean antolatu Jean Baptiste Elizanbururen heriotzeko mendeurrenean irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

205 Elizamburu neurtitzlari: Sara, 1991-XII-20 Orpustan, Jean Baptiste

Laburpena: Euskaltzaindiak, Saran 1991-XII-20/21ean antolatu Jean Baptiste Elizanbururen heriotzeko mendeurrenean irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

219 "Piarres Adame": euskal kontaketaren zain epikureoa: Sara, 1991-XII-21 Toledo Lezeta, Ana Maria

Laburpena: Euskaltzaindiak, Saran 1991-XII-20/21ean antolatu Jean Baptiste Elizanbururen heriotzeko mendeurrenean irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

231 Elizanburu kondatzailearen euskara: Sara, 1991-XII-21 Oihartzabal, Beñat

Laburpena: Euskaltzaindiak, Saran 1991-XII-20/21ean antolatu Jean Baptiste Elizanbururen heriotzeko mendeurrenean irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

247 Zur Kenntnis des Baskischen von Sara (Labourd) = Sobre el vascuence de Sara (Labort) Schuchardt, Hugo

Laburpena: Euskaltzaindiak, Saran 1991-XII-20/21ean antolatu Jean Baptiste Elizanbururen heriotzeko mendeurrenean irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

295 Euskaltzaindiaren gomendioak eta erabakiak

Laburpena: Edukia:
Zenbakien deklinabideaz. -- Euskaltzaindiak, Bilbon, 1992-II-28an hileroko batzarrean onartua
Zenbakien idazkeraz. -- Euskaltzaindiak, Bilbon, 1992-II-28an hileroko batzarrean onartua

307 Gazteizko Kultur Etxean, 1992ko urtarrilaren 31ean.

Laburpena: Ageriko batzarra barne.

310 Bilbon, 1992ko otsailaren 28an.

Laburpena: Ageriko batzarra barne.

313 Donostian, 1992ko martxoaren 27an.

316 Bilbon, 1992ko apirilaren 24ean.

Laburpena: Ageriko batzarra barne.

321 Herri-literaturari buruzko bigarren jardunaldiak: Donostia, 1992-III-25/26/27.

Laburpena: Euskaltzaindiaren Herri Literatura azpibatzordeak antolatu Jardunaldi hauetan parte hartu zuten: Jose Maria Satrustegi ; Martin Etxeberria Zuloaga ; Ana M. Toledo ; Juan Manuel Etxebarria Ayesta ; Maxime Chevalier ; Julio Camarena Laucirica ; Juan Garmendia Larrañaga ; Juan Mari Lekuona ; Emile Larre ; Xabier Kaltzakorta ; Luis Maria Larringan ; Igone Etxebarria Zamalloa ; Bernardo Atxaga.

323 Herri-narratibaren eremua: Donostia, 1991-III-25 [i.e. 1992-III-25] Satrustegi, Jose Maria

Laburpena: Herri Literatura azpibatzordeak, Donostian, 1992-III-25/27an antolatu II. Herri Literatura Jardunaldietan irakurritako txostena.

339 Euskal ipuin harrigarriak: Donostia, 1992-III-25 Etxeberria Zuloaga, Martin.

Laburpena: Herri Literatura azpibatzordeak, Donostian, 1992-III-25/27an antolatu II. Herri Literatura Jardunaldietan irakurritako txostena.

361 Santa Jenobeba eta Done Riktrudis aurrez aurre: herri-kontagintza dela-eta: Donostia, 1991-III-25 [i.e. 1992-III-25] Toledo Lezeta, Ana Maria

Laburpena: Herri Literatura azpibatzordeak, Donostian, 1992-III-25/27an antolatu II. Herri Literatura Jardunaldietan irakurritako txostena.

385 Etno-ipuin-esaundak bildu beharra: Donostia, 1992-III-25 Etxebarria, Juan Manuel.

Laburpena: Herri Literatura azpibatzordeak, Donostian, 1992-III-25/27an antolatu II. Herri Literatura Jardunaldietan irakurritako txostena.

395 Varia fortuna del cuento tradicional en el siglo de oro: Donostia-San Sebastian, 26-III-1992 Chevalier, Maxime.

Laburpena: Herri Literatura azpibatzordeak, Donostian, 1992-III-25/27an antolatu II. Herri Literatura Jardunaldietan irakurritako txostena.

405 Las peculiariedades de la cuentistica vasca: Donostia-San Sebastián, 26-III-1992 Camarena, Julio.

Laburpena: Herri Literatura azpibatzordeak, Donostian, 1992-III-25/27an antolatu II. Herri Literatura Jardunaldietan irakurritako txostena.

433 Euskal leiendak: Donostia, 1992-III-26 Garmendia Larrañaga, Juan

Laburpena: Herri Literatura azpibatzordeak, Donostian, 1992-III-25/27an antolatu II. Herri Literatura Jardunaldietan irakurritako txostena.

449 Gipuzkoako herri-ipuin idatziak: Donostia, 1992-III-26 Lekuona, Juan Mari

Laburpena: Herri Literatura azpibatzordeak, Donostian, 1992-III-25/27an antolatu II. Herri Literatura Jardunaldietan irakurritako txostena.

463 Iparraldeko herri-ipuin idaztiak: Donostia, 1992-III-26 Larre, Emile

Laburpena: Herri Literatura azpibatzordeak, Donostian, 1992-III-25/27an antolatu II. Herri Literatura Jardunaldietan irakurritako txostena.

477 Bizkaiko herri-ipuin idatziak: Donostia, 1992-III-27 Kaltzakorta, Xabier

Laburpena: Herri Literatura azpibatzordeak, Donostian, 1992-III-25/27an antolatu II. Herri Literatura Jardunaldietan irakurritako txostena.

497 Ipuingintza: komunikazioa eta praktika linguistikoa: Donostia, 1992-III-27 Larringan, Luis Mari.

Laburpena: Herri Literatura azpibatzordeak, Donostian, 1992-III-25/27an antolatu II. Herri Literatura Jardunaldietan irakurritako txostena.

507 Herri-ipuin baten aldaerak eta azterketa: Donostia, 1992-III-27 Etxebarria Zamalloa, Igone

Laburpena: Herri Literatura azpibatzordeak, Donostian, 1992-III-25/27an antolatu II. Herri Literatura Jardunaldietan irakurritako txostena.

531 Herri-narratibagintza eta literatura: Donostia, 1992-III-27 Atxaga, Bernardo

Laburpena: Herri Literatura azpibatzordeak, Donostian, 1992-III-25/27an antolatu II. Herri Literatura Jardunaldietan irakurritako txostena.

545 Fr. Migelek darabiltzan zenbait hitzez: Donostia, 1991-VI-28 Ondarra, Frantzisko

Laburpena: Donostian, 1991-VI-28ko batzarrean irakurritako txostena.

557 Euskaltzaindiaren laguntzailleak (1959-1963): Gasteiz, 1992-I-31 Satrustegi, Jose Maria

Laburpena: Gasteizen, 1992-I-31ko batzarrean irakurritako txostena.

573 Ochoa de Arin-en "Doctrina christiana"-ren (1713) hizkeraren laburpena: Bilbo, 1992-II-28 Altuna, Patxi

Laburpena: Bilbon, 1992-II-28ko batzarrean irakurritako txostena.

591 Ameriketan euskal testu zaharrak Arantzazuko Ama Birjinari buruz: Bilbo, 1992-II-28 Villasante, Luis

Laburpena: Bilbon, 1992-II-28ko batzarrean irakurritako txostena.

603 Euskara testamendu eta azken-nahietako idatzietan: Bilbo, 1992-IV-24 Zabaleta, Patxi

Laburpena: Bilbon, 1992-IV-24ko batzarrean irakurritako txostena.

611 Berriak.

Laburpena: Edukia:
Emile Larreri omenaldia
Teodoro Hernandorena, Mariano Izeta eta Emile Larrei omenaldia
Carlos Santamaria "doctor honoris causa"
Bernardo Estornes Lasa "Manuel Lekuona sariduna"
Nazioko literatura saria / Patxi Altuna

629 Aita Riezu, musikologoa (1894-1992): Donostia, 1992-V-29 Arana Martixa, Jose Antonio

Laburpena: Donostian, 1992-V-29ko batzarrean irakurritako txostena.

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako Atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Conde Oliveto, 2. 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper