Bilatzailea

Euskera 1979,2

Euskera 1979,2

Deskatalogatuta

 • Egilea: Euskaltzaindia
 • Bilduma: Euskera aldizkaria
 • ISBN: ISSN (0210-1564)
 • Editorea: Euskaltzaindia
 • Argitaratze urtea: 1979
 • Hizkuntza: euskara

Sinopsia

Aurkibidea

447 Orden ministerial sobre el bilingüismo: Orden de 2 de agosto de 1979 que desarrolla el Real Decreto 1049-1979, de 20 de abril, por el que se regula la incorporación de la lengua vasca al sistema de enseñanza en el País Vasco

465 El euskera como lengua escolar Santamaria, Karlos

487 Georges Lacombe (1879-1947): Baiona, 1979-I-26 Lafitte, Piarres

Laburpena: Georges Lacomberen jaiotzaren mendeurrenean, Baionan, 1979-I-26 hileroko batzarrean irakurritako txostena.

497 Bordel, Hualde, Arrigarai eta Lezo-ri omenaldia: Iruñea, 1979, maiatzak 25

Laburpena: Bordel bertsolaria, Prudencio Uhalde Mayo, Joseba Lezokoa (O.F.M.Cap.) eta B. Arrigarairen mendeurrenak direla-eta Iruñean, 1979-V-25 ageriko batzarrean irakurritakoa. Testu elebiduna euskaraz eta gaztelaniaz.

497 Euskal lau idazleri omenaldia: Iruñea, 1979-V-25.

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Luis Villasante, euskaltzainburua ; Jose Maria Satrustegi ; Juan San Martin ; Bonifazio Ataungoa (O.F.M.Cap.) ; Aingeru Irigarai ; Jaime Ignacio del Burgo ; Vicente Galbete, "Vianako Printzea" erakundearen zuzendaria ; Jose Antonio Arana Martixa. Bordel bertsolaria, Prudencio Uhalde Mayo, Joseba Lezokoa (O.F.M.Cap.) eta B. Arrigarairen mendeurrenak direla-eta Iruñean, 1979-V-25 ageriko batzarrean egindakoak.

503 "Bordel" bertsolaria zenaren ehun-urteburua: Iruñea, 1979-V-25 Satrustegi, Jose Maria

Laburpena: Bordel bertsolaria, Prudencio Uhalde Mayo, Joseba Lezokoa (O.F.M.Cap.) eta B. Arrigarairen mendeurrenak direla-eta Iruñean, 1979-V-25 ageriko batzarrean irakurritako txostena.

511 P. Hualde Maio: Erronkariko "uskáraren" lekuko: Iruñea, 1979-V-25 San Martin, Juan

Laburpena: Bordel bertsolaria, Prudencio Uhalde Mayo, Joseba Lezokoa (O.F.M.Cap.) eta B. Arrigarairen mendeurrenak direla-eta Iruñean, 1979-V-25 ageriko batzarrean irakurritako txostena.

521 Aita Jose Iturria Erize kaputxinoa (1879-1952): Iruñea, 79-5-24 Bonifazio Ataungoa

Laburpena: Bordel bertsolaria, Prudencio Uhalde Mayo, Joseba Lezokoa (O.F.M.Cap.) eta B. Arrigarairen mendeurrenak direla-eta Iruñean, 1979-V-25 ageriko batzarrean irakurritako txostena.

529 Discurso de don Jaime Ignacio del Burgo, Presidente de la Diputación Foral de Navarra.

Laburpena: Bordel bertsolaria, Prudencio Uhalde Mayo, Joseba Lezokoa (O.F.M.Cap.) eta B. Arrigarairen mendeurrenak direla-eta Iruñean, 1979-V-25 ageriko batzarraean irakurritakoa.

533 En memoria del procer de las letras navarras don Arturo Campión Galbete Gerendiain, Vicente.

Laburpena: Bordel bertsolaria, Prudencio Uhalde Mayo, Joseba Lezokoa (O.F.M.Cap.) eta B. Arrigarairen mendeurrenak direla-eta Iruñean, 1979-V-25 ageriko batzarraren ondoren irakurritako txostena. Jose Antonio Arana Martixak hitzaldi honi emandako erantzuna barne.

543 Euskal jaiak [Elizondoko Euskal Jaien mendeurrena ospatzeko ekitaldia]: (Elizondo1979-VII-20).

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Luis Villasante, euskaltzainburua ; Jean Haritxelhar ; Juan San Martin ; Mariano Izeta ; Jose Urrotz. Elizondoko Euskal Jaien mendeurrena dela-eta Elizondon, 1979-VII-20 ageriko batzarrean egindakoak.

545 Euskaltzaindiaren batzarrea Elizondo-n: 1979, uztailak 20

Laburpena: Elizondoko Euskal Jaien mendeurrena dela-eta Elizondon, 1979-VII-20 ageriko batzarrean egindakoa. Testu elebiduna euskaraz eta gaztelaniaz.

555 Elizondoko Euskal Jaiak duela ehun urte: Elizondon, 1979-VII-20 Haritxelhar, Jean

Laburpena: Elizondoko Euskal Jaien mendeurrena dela-eta Elizondon, 1979-VII-20 ageriko batzarrean egindakoa.

561 Bruno Etxenike (1819-1893): Elizondon, 1979-VII-20 San Martin, Juan

Laburpena: Elizondoko Euskal Jaien mendeurrena dela-eta Elizondon, 1979-VII-20 ageriko batzarrean egindakoa.

569 Euskararen giroa Baztanen: Elizondo, 79-VII-20 Izeta, Mariano

Laburpena: Elizondoko Euskal Jaien mendeurrena dela-eta Elizondon, 1979-VII-20 ageriko batzarrean egindakoa.

573 Baztango gau-eskolen gain: Elizondo, 79-VII-20 Urrotz, Jose.

Laburpena: Elizondoko Euskal Jaien mendeurrena dela-eta Elizondon, 1979-VII-20 ageriko batzarrean egindakoa.

577 Sebero Altube jaunaren omenez: Gernikako Juntetxean, 1979-VIII-27.

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Luis Villasante, euskaltzainburua ; Koldo Mitxelena ; Josemari Velez de Mendizabal ; Jose Antonio Arana Martixa. Seber Altuberen mendeurrena dela-eta Gernikan, 1979-VIII-27an hileroko batzarrean egindakoak.

579 Altube-tar Seber jaunaren mendeurrena zabaltzean: Gernikan, 1979, abuztuak 27

Laburpena: Seber Altuberen mendeurrena dela-eta Gernikan, 1979-VIII-27an hileroko batzarrean irakurritakoa.

585 Sebero Altube: gizona: Gernika, 1979-VIII-27 Velez de Mendizabal, Josemari

Laburpena: Seber Altuberen mendeurrena dela-eta Gernikan, 1979-VIII-27an hileroko batzarrean irakurritakoa.

593 Sebero Altube eta Gernikako euskara: Domingo Kanalaetxebarria: Gernika, 1979-VIII-27 Arana Martixa, Jose Antonio

Laburpena: Seber Altuberen mendeurrena dela-eta Gernikan, 1979-VIII-27an hileroko batzarrean irakurritakoa.

605 "Sebero Altube" liburuaren aurpezpenean: Arrasate, 1979-XII-6.

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Juan Antonio Garmendia Elosegi ; Luis Villasante, euskaltzainburua ; Jose Antonio Arana Martixa ; Patxi Altuna ; Josemari Velez de Mendizabal. Arrasaten 1979-XII-6an egindako"Sebero Altube" liburuaren aurkezpena.

611 Altuberen maisutza euskal hitzen arazoan: Arrasate, 1979-XII-6

Laburpena: Arrasaten 1979-XII-6an egindako"Sebero Altube" liburuaren aurkezpenean irakurria.

615 Altuberen euskal arimari: Arrasate, 1979-XII-6 Arana Martixa, Jose Antonio

Laburpena: Arrasaten 1979-XII-6an egindako"Sebero Altube" liburuaren aurkezpenean egina.

619 Altube eta euskal azentua: Arrasate, 1979-XII-6 Altuna, Patxi

Laburpena: Arrasaten 1979-XII-6an egindako"Sebero Altube" liburuaren aurkezpenean irakurria.

623 "Sebero Altube" liburuaren aurpezpena: Arrasate, 1979-XII-6 Velez de Mendizabal, Josemari

Laburpena: Arrasaten 1979-XII-6an egindako"Sebero Altube" liburuaren aurkezpena.

629 Erakusleak.

Laburpena: Donostian, 1979-II-23an eta Elizondon, 1979-VII-20an hileroko batzarretan onartua.

633 Deklinabidea: Euskaltzaindiak deklinabideaz eskaintzen duen erabakia.

Laburpena: Proposamena Donostian 1979-IX-28an irakurria eta Donostian, 1979-XI-30ean hileroko batzarrean onartua.

659 "H" letraren ortografi arauak.

Laburpena: Donostian, 1979-XI-30ean hileroko batzarrean onartua. Araua onartu ondoren Luis Villasante Euskaltzainburuak esandakoa barne.

697 Euskara batua eta euskalkiak irakaskuntzan.

Laburpena: Donostian, 1979-III-30ean onartutako "Euskara batua, euskalkiak eta tokian tokiko hizkerak" adierazpenari gehigarrria, Donostian, 1979-IX-28an hileroko batzarrean onartua.

699 Nafarroako euskararen egoera: [Nafarroa elebitasun dekretutik (Real Decreto 1049/1979 de 20 de abril) kanpo geratzeari erantzuna emateko agiria] = Situación del euskera en Navarra: Iruñean, 1979.eko maiatzaren 25ean.

Laburpena: Iruñean, 1979-V-25ean hileroko batzarrean onartua.

703 Euskal alfabetoaren letren izenak.

Laburpena: Donostian, 1979-XI-30ean hileroko batzarrean onartua.

703 Relaciones entre Eusko-Ikaskuntza y Euskaltzaindia: [Comunicación presentada a la Asamblea de la Sociedad de Estudios Vascos por la Junta de Gobierno de Euskaltzaindia, reunida en su delegación de Vitoria el 14 de mayo de 1979]

713 Iruñean, 1979.eko maiatzaren 25ean.

714 Donostian, 1979.eko ekainaren 29an.

716 Elizondon, 1979.eko uztailaren 20an.

718 Gernikan, 1979.eko abuztuaren 27an.

720 Donostian, 1979.eko irailaren 28an.

722 Donostian, 1979.eko urriaren 26an.

725 Donostian, 1979.eko azaroaren 30ean.

729 Donostian, 1979.eko abenduaren 20an.

737 Ar eman ala artu eman?: Donostia, 1979-X-26 Etxaburu Etxaburu, Joxe Mari

Laburpena: Donostian, 1979-X-26an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

743 Ahalezko aditz-jokoak: Donostia, 1979-X-26 Puiana Agirregabiria, Pedro

Laburpena: Donostian, 1979-X-26an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

753 Duvoisin kapitainaz ohar purruxka batzu: Donostia, 1979-IX-28 Lafitte, Piarres

Laburpena: Donostian, 1979-IX-28an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

759 Euskara dakarren XVII. mendeko liburu bat Mexicon: Donostia, 1979-XI-30 Arana Martixa, Jose Antonio

Laburpena: Donostian, 1979-XI-30ean hileroko batzarrean irakurritako txostena.

767 Literatura: lekukoak: [Joakin Lizarra Elkanokoaren liburu aurkezpena: Euskararen lekukoak, 1].

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Luis Villasante, Euskaltzainburua ; Juan Apezetxea Perurena.

769 J. Lizarraga Elkanokoaren liburu aurkezpena: Iruñea, 1979, urriak 22

Laburpena: Iruñean, 1979-XI-22an egindako Joakin Lizarraga Elkanokoaren liburuaren (Euskararen lekukoak, 1) aurkezpenean irakurria. Testu elebiduna euskaraz eta gaztelaniaz.

773 J. Lizarraga "Doctrina christioaren gain - Fede christioaren gain": Iruñea, 1979-X-22 Apezetxea Perurena, Juan

Laburpena: Iruñean, 1979-X-22an egindako Joakin Lizarraga Elkanokoaren liburuaren (Euskararen lekukoak, 1) aurkezpenean irakurritakoa. Testu elebiduna euskaraz eta gaztelaniaz.

787 Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa eratzeaz: [1980]: 1979. urteko urria-azaroa

799 Nombres de setas en euskara Lotina Benguria, Roberto

813 [Amadeo Marko jauna agurtzean: Nabaskoze, 1979-V-24].

Laburpena: Iruñean, 1979-V-25eko batzarrean aipatutako ekitaldia.
Edukia:
- Amadeo Marko jaunari eskerron-agiria ematerakoan / Fr. Luis Villasante
- Saludo y homenaje a don Amadeo Marco / Vicente Galbete Guerendiain

821 "Euskal aditz batua" eta "Oletako euskal aditza" aurkeztean: Donostia, 1979-VI-29

825 [Euskaltzaindiaren Barne Jardunaldiak: Forua, 1979ko abuztuaren 28-30].

Laburpena: Donostian, 1979-IX-28an hileroko batzarrean irakurritakoak.
Edukia:
- Foruko jardunaldiak : Donostia, 1979-X-28 / Fr. Luis Villasante
- 1979.eko Euskaltzaindiaren Jardunaldiak (abuztuaren 28-tik 30-era) : [jardunaldien kronika] / J. Mª Satrustegi

831 Udalen izendegiaren aurkezpena: Gasteiz, 1979-X-1

Laburpena: Testu elebiduna euskaraz eta gaztelaniaz.

835 "Bai euskarari" kanpaina Iparraldean: Donostia, 1979-IX-28 Xarritton, Piarres

Laburpena: Donostian, 1979-IX-28an hileroko batzarrean irakurritakoa.

839 Nazioarteko Euskalarien Jardunaldiak: Gernika, 1979-VIII-31 San Martin, Juan

Laburpena: Gernikan, 1979-VIII-27an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

845 Mikel Zarate Lejarraga (1933-1979) San Martin, Juan

847 Jokin Zaitegi Plazaola (1908-1979) San Martin, Juan

849 Sauveur Narbaitz (1908-1979) Lafitte, Piarres

851 Etxahun-Iruri (1908-1979) Haritxelhar, Jean

Laburpena: Donostian, 1979-X-26an hileroko batzarrean irakurria.

855 Jon Oñatibia Audela (1911-1979) Arana Martixa, Jose Antonio

859 Jesus Elosegi Irazusta (1907-1979) Arana Martixa, Jose Antonio

861 Migel Intxaurrondo Arrieran (1897-1979) Arana Martixa, Jose Antonio

863 Jose Maria Lojendio Irure (1910-1979): Donostian, urtarrilak 25, 1980 Villasante, Luis

Laburpena: Donostian, 1980-I-25ean hileroko batzarrean irakurria.

865 Alejandro Ezkurdia, OFM (1902-1979) Villasante, Luis

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako Atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Conde Oliveto, 2. 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper