Bilatzailea

ISSN: 0210-1564 (inprimatutako bertsioa)
ISSN: 2792-2278 (bertsio elektronikoa)

Euskera 1961,1

Euskera 1961,1

Deskatalogatuta

  • Egilea: Euskaltzaindia
  • Bilduma: Euskera aldizkaria
  • ISBN: ISSN (0210-1564)
  • Editorea: Euskaltzaindia
  • Argitaratze urtea: 1961
  • Hizkuntza: euskara

Sinopsia

Aurkibidea

5 Luis Mitxelena-k euskaltzaindian sartzean egin zuen itzaldia eta Aita Luis Villasante-k egin zion erantzuna: 1961 urtarrilaren 22-an.

Laburpena: Koldo Mitxelenaren Euskaltzaindian sartzea. Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Errenteriako alkatea ; Koldo Mitxelena ; Luis Villasante. Errenterian 1961-I-22an ageriko batzarrean egindakoak.

7 Euskal-iztegigilleak XVII-XVIII'garren mendeetan Mitxelena, Koldo

Laburpena: Koldo Mitxelenaren Euskaltzaindian sartzea. Errenterian 1961-I-22an ageriko batzarrean esandakoak.

22 Aita Villasante-k egindako erantzuna. Villasante, Luis

Laburpena: Koldo Mitxelenaren Euskaltzaindian sartzea. Errenterian 1961-I-22an ageriko batzarrean esandakoak.

27 Algunas frases inéditas del euskera antiguo Fagoaga, Blas.

31 Despojo sistemático de la lengua de Axular Villasante, Luis

Laburpena: Edukia:
- I. "Gomendiozko carta" ; laburkuntza, A. I. -- In: Euskera. -- 1. libk. (1956) ; 49-87 or -- ISSN. 0210-1564. Separata gisa ere argitaratu da
- II. "Iracurtcailleari . -- In: Euskera. -- 2. libk. (1957) ; 55-90 or -- ISSN. 0210-1564
- III. Capítulo I. -- In: Euskera. -- 4. libk. (1959) ; 11-41 or -- ISSN. 0210-1564
- Caps. II y III. -- In: Euskera. -- 6. libk. (1961) ; 31-57 or -- ISSN. 0210-1564
- Cap. IV. -- In: Euskera. -- 8-9. libk. (1963-1964) ; 5-51 or -- ISSN. 0210-1564

59 Flexiones verbales de la obra "Urteco domeca gustijetaraco verbaldi icasbidecuac" Aranguren, Pedro

161 Catecismo manuscrito en euskara alto navarro

Laburpena: Separata gisa ere argitaratu da.

181 Cartas de D. Resurreccion Maria de Azkue a Mariano Mendigacha: Bargota (Navarra), enero de 1961 Azkue, Resurreccion Maria

209 Aportación al estudio de la onomástica tradicional vasca Satrustegi, Jose Maria

231 Jose Paulo Ulibarri-koak 1823 garren urtean Erro ministruari egin zion eskutitza, eta beste batzuk: XIX-garren gizaldiko euskal izkribuak Ulibarri Galindez, Jose Paulo

239 Juicios y glosario vasco-latino de Buenaventura Vulcanius Vulcanius, Bonaventura

Laburpena: Donostian , 1960-VIII-26an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

247 Pablo Astarloa, extracto humboldtiano de su Plan de lenguas Humboldt, Wilhelm von

Laburpena: Donostian , 1960-VI-26an hileroko batzarrera bidalitako txostena.

277 Notación filológica del Plan de lenguas de Astarloa Garate, Justo

Laburpena: Donostian , 1960-VI-26an hileroko batzarrera bidalitako txostena.

303 Sermones manuscritos antiguos [existentes en la Biblioteca de la Academia de la Lengua Vasca]

Laburpena: Edukia:
- "Dolores de Maria año 1818" / es copia literal, Jon Joseba Pujana
- "Soledad o Dolores de M.ª Santísima año 1843" / es copia literal Jon Joseba Pujana
- "Jesu Christoren Viotza da dino beste guizon veneragarri batec ..." / es copia literal Xabier Amuriza
- "Tu es qui venturus es, an allium espectamus? Math C II." / es copia literal Xabier Amuriza
- "Sermon de los Dolores de Maria, año 1828" / es copia literal Jesus Fco. Garitaonaindia

337 Lau urtaroak nere begietan: Euskaltzaindiak 1961 urtean ipiñitako Lizardi poesia-saria irabazi zuen lana Orixe

345 Nikolas Ormaetxea "Orixe" (1888-1961) Labaien, Antonio Maria

Laburpena: Donostian, 1961-VIII-25ean hileroko batzarrean heriotzaren berri eman zen. Separata gisa ere argitaratu da: Berriak eta gai laburrak.

345 Jean Elissalde (1883-1961) Lafitte, Piarres

Laburpena: Donostian, 1961-VI-30ean hileroko batzarrean heriotzaren berri eman zen. Separata gisa ere argitaratu da: : Berriak eta gai laburrak.

347 Nazario Oleaga (1884-1961).

Laburpena: Donostian, 1961-XII-21ean hileroko batzarrean heriotzaren berri eman zen. Separata gisa ere argitaratu da: Berriak eta gai laburrak.

348 Ignazio Larramendi (1874-1960) Irigarai, Aingeru

Laburpena: Donostian, 1960-VIII-26an hileroko batzarrean heriotzaren berri eman zen. Separata gisa ere argitaratu da: Berriak eta gai laburrak.

348 Bernardo Maria Garro Basterrechea (1891-1961).

Laburpena: Donostian, 1960-IX-30ean hileroko batzarrean heriotzaren berri eman zen. Separata gisa ere argitaratu da: Berriak eta gai laburrak.

349 Jean Ithurriague (1896-1960).

Laburpena: Separata gisa ere argitaratu da: Berriak eta gai laburrak.

350 Eladio Esparza Aguinaga (1888-1961) Agerre, Jose

Laburpena: Separata gisa ere argitaratu da: Berriak eta gai laburrak.

350 Gregorio Maidagan (1891-1961).

Laburpena: Donostian, 1961-IV-7an hileroko batzarrean heriotzaren berri eman zen. Separata gisa ere argitaratu da: Berriak eta gai laburrak.

351 Aita I. Manzisidor, S. J. (1907-1961) Goikoetxea Maiza, Jon

Laburpena: Donostian, 1961-X-27an hileroko batzarrean heriotzaren berri eman zen. Separata gisa ere argitaratu da: Berriak eta gai laburrak.

352 Toribio Alzaga teatro-saria 1961: oiñarriak

Laburpena: Donostian, 1960-X-28an hileroko batzarrean onartuak. Separata gisa ere argitaratu da: Berriak eta gai laburrak.

352 Domingo Agirre novela-saria 1960.

Laburpena: Donostian, 1960-X-28an hileroko batzarrean erabaki zen urte bete luzatzea lanak aurkezteko epea. Separata gisa ere argitaratu da: Berriak eta gai laburrak.

352 Euskal-sariketa amar urtetik amabost urterako neska-mutil bizkaitarrentzat (1961-rako): [oinarriak].

Laburpena: Donostian, 1960-X-28an hileroko batzarrean onartuak. Separata gisa ere argitaratu da: Berriak eta gai laburrak.

353 Euskal-sariketak Markiñako eta Ondarroako neska-mutillentzat: [oinarriak]

Laburpena: Donostian, 1961-IV-7an hileroko batzarrean onartuak. Separata gisa ere argitaratu da: Berriak eta gai laburrak.

353 "Lizardi" Jose Maria Agirre-ren gorazarrez euskaltzaindiak antolatzen duen poesia-sariketa: oiñarriak.

Laburpena: Donostian, 1961-IV-7an hileroko batzarrean onartuak. Separata gisa ere argitaratu da: Berriak eta gai laburrak.

355 Euskal-sariketa amar urtetik amabost urterako neska-mutil bizkaitarrentzat (1962-rako): [oinarriak].

Laburpena: Separata gisa ere argitaratu da: Berriak eta gai laburrak.

355 1962 Domingo Agirre novela-sariaren oiñarriak

Laburpena: Separata gisa ere argitaratu da: Berriak eta gai laburrak.

355 Poesia sariak: "Euskaltzaindiak erabaki du urtero Lizardi saria ematea olerkarientzat eta beste sari bat bertsolarientzat".

Laburpena: Separata gisa ere argitaratu da: Berriak eta gai laburrak.

356 Orixe-k irabazi du "Lizardi" Jose Maria Agirre-ren gorazarrez antolatutako poesia-sariketa.

Laburpena: Donostian, 1961-V-26an hileroko batzarrean emandakoa. Separata gisa ere argitaratu da: Berriak eta gai laburrak.

356 Gabriel Aresti-k irabazi du 1961 Toribio Alzaga teatro-saria.

Laburpena: Donostian, 1961-X-27an hileroko batzarrean emandakoa. Separata gisa ere argitaratu da: Berriak eta gai laburrak.

356 Eusebio Erquiaga-k irabazi du 1961 urtean Domingo Agirre novela-saria.

Laburpena: Donostian, 1961-X-27an hileroko batzarrean emandakoa. Separata gisa ere argitaratu da: Berriak eta gai laburrak.

357 Novela eta teatro sarien ematea: 1961 urriaren 31-an ... Eusebio Erquiaga-k eta Gabierl Aresti-k eskuratu zituzten.

Laburpena: Separata gisa ere argitaratu da: Berriak eta gai laburrak.

357 Euskaltzaindiaren aurkitegia eta organigrama.

Laburpena: Separata gisa ere argitaratu da: : Berriak eta gai laburrak.

358 Euskerazko era batzuk: dakazan gramatika oar batzukatik Otxolua

Laburpena: Separata gisa ere argitaratu da: Berriak eta gai laburrak.

360 Estudios de bachillerato realizados por Resurrección M.ª de Azkue Grande Ramos, Mario

Laburpena: Separata gisa ere argitaratu da: Berriak eta gai laburrak.

361 Bertsolarien txapelketak.

Laburpena: 1960 eta 1961 urteetan Euskaltzaindiak antolatutako bertsolarien txapelketen kronika. Separata gisa ere argitaratu da: Berriak eta gai laburrak.

365 "Lizardi" Jose Maria Agirre zanaren gorazarrez Tolosan

Laburpena: Separata gisa ere argitaratu da: Berriak eta gai laburrak.

366 Bayona-ko irakas-solasak

Laburpena: Edukia: Euskaltzaindiaren batzar-agiria: "Bayona-n 1961 iraillaren 1-ean" Separata gisa ere argitaratu da: Berriak eta gai laburrak.

366 Bizkaiko neska mutillen euskal esamiñak.

Laburpena: Edukia:
- 1960. -- In: Euskera. -- 5.libk. (1960) ; 425 or. -- ISSN. 0210-1564
- 1961. -- In: Euskera. -- 6.libk. (1961) ; 366 or. -- ISSN. 0210-1564
- 1962/1963. -- In: Euskera. -- 7.libk. (1962) ; 365 or. -- ISSN. 0210-1564
- 1964. -- In: Euskera. -- 8-9. libk. (1963-1964) ; 499 or -- ISSN. 0210-1564

367 Ondarroa-ko neska mutillen euskal-esamiñak: 1961 abenduaren 10-ean.

Laburpena: Separata gisa ere argitaratu da: Berriak eta gai laburrak.
Edukia:
- Aita Villasanteren hitzaldia euskeraren egoerari buruz

367 Laugarren Euskalzaleen Biltzarra Donostian: 1961 abenduaren 20 eta 21-ean.

Laburpena: Separata gisa ere argitaratu da: Berriak eta gai laburrak.

372 Euskaltzaindiaren jaia Bilbon.

Laburpena: Edukia:
- Bilbon, Arriaga teatroan Euskaltzaindiak antolatutako jaialdian egindako itzaldiak : [1956-VI-10]. -- Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Antonio Arrue ; Koldo Mitxelena. -- In: Euskera. -- 1. libk. (1956) ; 117-122 or -- ISSN. 0210-1564
- Euskaltzaindiak ilbeltzeko 12-an Bilbo-n antolatu zuen jaialdia [1958]. -- In: Euskera. -- 3. libk. (1958) ; 171 or -- ISSN. 0210-1564
- 1959 ilbeltzeko 4-an Arriaga Teatroan. -- In: Euskera. -- 4. libk. (1959) ; 245-246 or -- ISSN. 0210-1564
- 1960 ilbeltzaren 10-ean Arriaga Teatroan. -- In: Euskera. -- 5. libk. (1960) ; 424 or -- ISSN. 0210-1564
- 1961 urtarrilaren 6-an / 1962 urtarrilaren 7-an Arriaga Teatroan. -- In: Euskera. -- 6. libk. (1961) ; 372-373 or -- ISSN. 0210-1564. Separata gisa ere argitaratu da: Berriak te gai laburrak
- 1963 ilbeltzaren 13-an Arriaga Teatroan. -- In: Euskera. -- 7. libk. (1962) ; 365 or -- ISSN. 0210-1564
- 1964 ilbeltzaren 26-an Arriaga Teatroan. -- In: Euskera. -- 8-9. libk. (1963-1964) ; 495 or -- ISSN. 0210-1564

  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper