Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

721 emaitza y bilaketarentzat

203: cepo para cazar zorras y lobos / piège à palette (à loups) / fox trap, wolf trap

 • Gaia: Piztiak
 • Galdera (es): cepo para cazar zorras y lobos
 • Galdera (fr): piège à palette (à loups)
 • Galdera (en): fox trap, wolf trap
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ahetze arte arté 1: [aRté] -
Ahetze otsoarte otsoartia 2: [otśoar̄tia] -
Aldude otsoarte otsoártia 1: [otśoár̄tia] -
Aldude arte arté 2: [ar̄té] -
Altzai zepho zepho 1: [sepho] -
Altzürükü zepho zephúa 1: [sephúa] -
Amezketa zepo zepó 1: [sepó] -
Andoain zepo zepó 1: [sepó] -
Aniz azeriarte azériárte 1: [asériár̄te] -
Araotz (Oñati) trampa trámpá 1: [trámpá] -
Arboti trapa trápa 1: [trápa] -
Armendaritze basurdezepo basúrdezépo 1: [baśúr̄desépo] -
Arnegi zepo zépo 1: [sépo] -
Arrangoitze arte árte 1: [áRte] -
Arrangoitze otsoarte otsoartia 2: [otśoar̄tia] -
Arrasate sepo sépo 1: [śépo] -
Arrazola (Atxondo) sepo sépo 1: [śépo] -
Arroa (Zestoa) zepo zépo 1: [sépo] -
Asteasu zepo aundi zepo aundí 1: [sepo au̯ndí] -
Ataun zepo zépo 1: [sépo] -
Azkaine otsoarte otsoarte 1: [otśoar̄te] -
Azkoitia zepo zepó 1: [sepó] -
Azpeitia azaizepo azáizepó 1: [asái̯sepó] -
Baigorri arte arte 1: [ar̄te] -
Baigorri zepho zepho 2: [sepho] -
Baigorri lakio lakio 3: [lakio] -
Bakio sepo sépo 1: [śépo] -
Bardoze trapa trápa 1: [trápa] -
Barkoxe zepho zepho 1: [sepho] -
Barkoxe balestra balestra 2: [baleśtra] -
Beasain zepo zepo 1: [sepo] -
Behorlegi zepo zépo 1: [sépo] -
Beizama azarizepo azárizépo 1: [asárisépo] -
Bermeo trampa trampie 1: [trampie] -
Berriz sepo sépo 1: [śépo] -
Beruete azarizepo azárizépo 1: [asárisépo] -
Beskoitze arte árte 1: [áRte] -
Bidarrai arte arté 1: [ar̄té] -
Bolibar aseritrampa aséritrámpa 1: [aśéritrámpa] -
Busturia sepo sépo 1: [śépo] -
Deba basakatotrampa basákatotrámpa 1: [βaśákatotrámpa] -
Dima zepo zépoa 1: [sépoa] -
Dima sepo sépo 2: [śépo] -
Donamaria axeriarte axériárte 1: [aʃérite] -
Donibane Lohizune otsoarte otsóarte 1: [otśóaRte] -
Dorrao / Torrano axerizepo axérizépo 1: [aʃérisépo] -
Eibar trampa trámpa 1: [trámpa] -
Elantxobe sepo sépo 1: [śépo] -
Elduain erbizepo erbízepó 1: [ɛr̄βísepó] -
Elduain arrotoizepo arrótoizepó 2: [ar̄ɔ́toi̯sɛpó] -
Elgoibar zepo zepo 1: [sepo] -
Elorrio sepo sépo 1: [śépo] -
Erratzu arte arté 1: [ar̄té] -
Errezil zepo zepó 1: [sepó] -
Errigoiti trampakatu trámpakátu 1: [trámpakátu] -
Errigoiti sepo sépo 1: [śépo] -
Eskiula zepho zépho 1: [sépho] -
Etxalar azeriarte azériarté 1: [asériar̄té] -
Etxaleku axarikaja áxarikajá 1: [áʃarikaxá] -
Etxaleku otsozepo ótsozépoák 2: [ótśosépoák] -
Etxarri (Larraun) otsozepo ótso zepoá 1: [ótso sepoá] -
Etxebarri trampa trámpa 1: [trámpa] -
Etxebarria aseritrampa aséritrámpa 1: [aśéritrámpa] -
Eugi otsozepo ótsozépoa 1: [ótśosépoa] -
Eugi zeposalto zéposáltoa 2: [sépośáltoa] -
Eugi zepo saltodun zépo sáltodúne 3: [sépo śáltoðúne] -
Ezkio-Itsaso zepo aundi zépo áundi 1: [sépo áu̯ndi] -
Ezkurra zepo zepó 1: [sepó] -
Ezterenzubi otsozepo otsozepo 1: [otśosepo] -
Ezterenzubi otsozilo otsozílo 2: [otśosílo] -
Ezterenzubi otsoxilo otsoxilo 3: [otśoʃilo] -
Ezterenzubi trampa trampa 4: [trampa] -
Gaintza zepo zepó 1: [sepó] -
Gamarte zepho zephó 1: [sephó] -
Gamarte kexa kexa 2: [keʃa] -
Garrüze zepo zepo 1: [sepo] -
Getxo sepo sépo 1: [śépo] -
Gizaburuaga trampa trámpa 1: [trámpa] -
Goizueta azerizepo azérizepó 1: [asérisɛpó] -
Hazparne zepo zepo 1: [sepo ] -
Hendaia otsoarte otsoárte 1: [otśoáRte] -
Hernani erbizepo erbízepua 1: [er̄βísepua] -
Ibarruri (Muxika) sepo sépo 1: [śépo] -
Igoa zepo zepó 1: [sepó] -
Irisarri zepo zépo 1: [sépo] -
Itsasu azkonarte azkónarte 1: [askónar̄te] -
Izturitze zepho zephó 1: [sephó] -
Jutsi zepho zephoak 1: [sephoak] -
Kortezubi trampa trámpa 1: [trámpa] -
Landibarre zepho zepho 1: [sepho] -
Larraine otsozepho otsozépho 1: [otśosépho] -
Larzabale zepho zepho 1: [sepho] -
Lasarte-Oria zepo zépo 1: [sépo] -
Laukiz sepo sépo 1: [śépo] -
Legazpi zepo zépo 1: [sépo] -
Leintz Gatzaga sepo sépo 1: [śépo] -
Leioa erretera erretéra 1: [er̄etéra] -
Leitza azerizepo azérizépó 1: [asérisépó] -
Lekeitio trampa trámpa 1: [trámpa] -
Lemoiz sepo sepó 1: [śepó] -
Makea zepo zépo 1: [sépo] -
Mañaria sepo sépo 1: [śépo] -
Mendaro sepo sepúá 1: [śepúá] -
Mendata trampa trámpa 1: [trámpa] -
Mendata sepo sepó 1: [śepó] -
Mezkiritz zepo zépoa 1: [sépoa] -
Montori zepho zépho 1: [sépho] -
Mugerre trakanar trakanarra 1: [trakanar̄a] -
Oderitz azarizepo ázarizépo 1: [ásarisépo] -
Oiartzun otsozepo otsózepó 1: [otśósepó] -
Oñati sepo sepó 1: [śepó] -
Ondarroa azeritako zepu azeritako zepu 1: [aseritako sepu] -
Orexa zepo zepó 1: [sepó] -
Orexa trampa trámpá 1: [trámpá] -
Orozko sepo sépo 1: [śépo] -
Otxandio axerisepo axerísepo 1: [aʃeríśepo] -
Pagola zepho zephó 1: [sephó] -
Pasaia zepo zépó 1: [sépó] -
Santa Grazi zepho zepho 1: [sepho] -
Senpere trampa trampá 1: [tRampá] -
Sohüta zepho zépho 1: [sépho] -
Sondika trampa trámpa 1: [trámpa] -
Suarbe zepo zépo 1: [sépo] -
Sunbilla arte arté 1: [ar̄té] -
Tolosa zepo zepó 1: [sepó] -
Uharte Garazi zepo zepó 1: [sepó] -
Urdiain zepo zépua 1: [sépua] -
Urdiñarbe pie¡alu pié¡alu 1: [pjéʒalu] -
Urketa arte árte 1: [áRte] -
Urretxu axarizepo axárizepó 1: [aʃárisepó] -
Ürrüstoi zepho zephó 1: [sephó] -
Uztaritze arte arté 1: [aRté] -
Zeanuri sepo sépo 1: [śépo] -
Zeberio sepo sépo 1: [śépo] -
Zornotza sepo sépo 1: [śépo] -
 

418: cerca de madera y alambre / clôture-palissade (bois, fil de fer) / picket-fence, wire-fence

 • Gaia: Hesiak
 • Galdera (es): cerca de madera y alambre
 • Galdera (fr): clôture-palissade (bois, fil de fer)
 • Galdera (en): picket-fence, wire-fence
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta esi ési 1: [éśi] -
Ahetze zerratei zerrátei 1: [seRátei̯] -
Aia olesi olési 1: [oléśi] -
Aia txarrañtxaesi txarráñtxaesí 2: [tʃar̄áɲtʃaeśí] -
Aldude zerradur zerradúr 1: [ser̄aðúr̄] -
Altzai zerrallühil zerrallühil 1: [ser̄aʎyhil] -
Altzürükü alambrada alambráda 1: [alambráða] -
Altzürükü kolthate koltháte 2: [koltháte] -
Altzürükü zerramen zerrámen 4: [ser̄ámen] -
Amezketa itxutura itxúturé 1: [itʃúturé] -
Andoain egurresi égurresí 1: [éɣur̄eśí] -
Aniz esi ésí 1: [éśí] -
Aniz bandio bándio 2: [βándio] -
Aramaio alanbradura alámbradura 1: [alámbraðura] -
Aramaio alambre esi alámbresi 2: [alámbreśi] -
Araotz (Oñati) alambrazerraura alámbrazerráura 1: [alámbraser̄áu̯ra] -
Araotz (Oñati) estakazerraura estákazerráura 3: [eśtákaser̄áu̯ra] -
Arbizu esi ési 1: [éśi] -
Armendaritze zerrangia zerrángi 1: [ser̄áŋgi] -
Arnegi hesi hési 1: [héśi] -
Arnegi zerradura zérradúra 2: [sér̄aðúra] -
Arrangoitze hesi hési 1: [héśi] -
Arrasate serrau serráu 1: [śer̄áu̯] -
Arrasate alanbradura alámbradure 1: [alámbraðure] -
Arrazola (Atxondo) serradura serrádura 1: [śer̄áðura] -
Arrieta alanbradura alambradúri 1: [alambraðúri] -
Arroa (Zestoa) alambre esi alámbreesí 1: [alámbreeśí] -
Arroa (Zestoa) esi esí 1: [eśí] -
Arrueta zerrallü zerrállü 1: [ser̄áʎy] -
Asteasu esi esí 1: [eśí] -
Asteasu ixtura ixturá 2: [iʃturá] -
Ataun alambre esi alámbreesí 1: [alámbreeśí] -
Azkaine zerrakur zerrakur 1: [seRakur̄] -
Azkoitia alambre esi alambrési 1: [alambréśi] -
Azkoitia latesi latáesi 2: [latáeśi] -
Azpeitia itxitura itxíturé 1: [itʃíturé] -
Azpeitia esi esí 5: [eśí] -
Baigorri hesu hesu 1: [heśu] -
Bakio alanbradura alambradúre 1: [alambraðúre] -
Beasain alambre esi alémbresi 1: [alɛ́mbreśi] -
Beasain esi esí 1: [eśí] -
Beasain esolaesi esólaesí 2: [eśólaeśí] -
Behorlegi esoldei esóldéi 1: [eśóldéi̯] -
Beizama alambreixtura alámbreixturá 1: [alámbrei̯ʃturá] -
Beizama egurrixtura egúrrixturá 2: [eɣúr̄iʃturá] -
Bergara alanbradura alambradúra 1: [alambraðúra] -
Bergara langadura langadúra 2: [laŋgaðúra] -
Bergara latesi latési 3: [latéśi] -
Bermeo alambrada alambráda 1: [alambráða] -
Beruete alambretu alámbretú 1: [alámbretú] -
Beruete esi esí 2: [eśí] -
Beskoitze klotüra klot´üra 1: [klotýra] -
Beskoitze zerraku zerráku 1: [seRáku] -
Beskoitze barbele barrbéle 2: [baRβǿle] -
Bidarrai hesi hézi 1: [hési] -
Bolibar lata láta 1: [láta] -
Bolibar esi ési 2: [éśi] -
Busturia serradura serradúre 1: [śer̄aðúre] -
Deba esi esí 1: [eśí] -
Deba itxitxura itxítxurá 2: [itʃítʃurá] -
Dima sarradura sarradúre 1: [śar̄aðúre] -
Donamaria esi esí 1: [eśí:] -
Donibane Lohizune esi esí 1: [eśí] -
Dorrao / Torrano alambratu álambratuík 1: [álambratwík] -
Dorrao / Torrano esi ési 3: [éśi] -
Eibar esittura esíttura 1: [eśíttura] -
Eibar langadura langádura 2: [laŋgáðura] -
Elantxobe alanbradura alambradúra 1: [alambraðúra] -
Elduain esi esí 1: [eśí] -
Elduain itxitura itxíturé 2: [itʃíturé] -
Elgoibar esi esí/ezí 1: [es̟í] -
Elorrio alanbradura alambradúra 1: [alambraðúra] -
Erratzu esi ési 1: [éśi] -
Erratzu poste póstiak 2: [póśtiak] -
Erratzu iskindoi iskíndoi 2: [iśkíndoi̯] -
Errezil alambre esi alámbreesí 1: [alámbreeśí] -
Errezil egurresi egúrresí 2: [eɣúr̄eśí] -
Errigoiti esto estó 1: [eśtó] -
Eskiula bürdünazko zerrallü bürdünazko zerrallü 1: [byr̄dynasko ser̄aʎy] -
Eskiula koltathe koltathe 2: [koltathe] -
Etxalar latesi latési 1: [latéśi] -
Etxalar esi esí 1: [eśí] -
Etxalar txutesi txutési 2: [tʃutéśi] -
Etxaleku alanbradura alámbraduré 1: [alámbraðuré] -
Etxarri (Larraun) alanbradura alámbraduré 1: [alámbraðuré] -
Etxarri (Larraun) esi esí 2: [eśí] -
Etxebarri estakazko sarratu estákasko sarrátu 1: [eśtákaśko śar̄átu] -
Etxebarri estakadura estákaduri 2: [eśtákaðuri] -
Etxebarria serradura serradúre 1: [śɛr̄aðúre] -
Etxebarria esol esól 1: [eśɔ́l] -
Etxebarria esi ési 2: [éśi] -
Eugi alambraztatu alámbraztatuí 1: [alámbrastatwí] -
Eugi esi ési 2: [éśi] -
Ezkio-Itsaso itxitura itxíturá 1: [itʃíturá] -
Ezkio-Itsaso latesi latáesí 1: [latáeśí] -
Ezkio-Itsaso esi ési 2: [éśi] -
Ezkurra esi esí 1: [eśí] -
Ezkurra alambretu álambrétu 2: [álambrétu] -
Ezterenzubi hesi hési 1: [héśi] -
Gaintza esi esí 1: [eśí] -
Gaintza alambrez itxita alámbrez ítxita 2: [alámbres ítʃita] -
Gamarte alambrada alámbrada 1: [alámbraða] -
Gamiz-Fika alanbradura alambradúri 1: [alambraðúri] -
Gamiz-Fika serradura serradúre 2: [śer̄aðúre] -
Getaria alambrada alámbrada 1: [alámbraða] -
Getaria egurrezko langa egúrresko langa 2: [eɣúr̄eśko laŋga] -
Getxo ixi ixí 1: [iʃí] -
Gizaburuaga alanbradura alambradurí¡a 1: [alambraðuríʒa] -
Gizaburuaga esi ési 2: [éśi] -
Goizueta esi esí 1: [eśí] -
Hazparne klotüra klótüra 1: [klótyra] -
Hazparne zerraki zérraki 1: [séRaki] -
Hendaia esi esí 1: [eśí] -
Hernani baldaura baldáura 1: [baldáura] -
Hernani olesi olésiya 1: [oléśiǰa] -
Hondarribia esi esí 1: [eśí] -
Ibarruri (Muxika) alanbradura alambradurí¡a 1: [alambraðuríʒa] -
Igoa alambratu alámbratú 1: [alámbratú] -
Igoa esol ésoál 3: [éśoál] -
Ikaztegieta esi esie 1: [eśie] -
Irisarri zerradura zérradúra 1: [séRaðúra] -
Irisarri zerrangia zerrángia 2: [seRáŋgia] -
Itsasu zerratei zerrátei 1: [ser̄átei̯] -
Izturitze zerragia zerragia 1: [ser̄aɣia] -
Izturitze kontraphaxet kontraphaxet 2: [kontraphaʃet] -
Izturitze lathaesi lathaesi 3: [lathaeśi] -
Jaurrieta alambre ta posteak alámbre ta pósteak 1: [alámbre ta póśteak] -
Jaurrieta esi ése 3: [éśe] -
Jutsi zerradura zerradura 1: [ser̄aðura] -
Kortezubi alanbradura alambradúri 1: [alambraðúri] -
Landibarre zerrallu zerrallú 2: [ser̄aʎú] -
Larrabetzu serraura serraúra 1: [śer̄aúra] -
Larraine kholtate kholtate 1: [kholtate] -
Larraine zerrallühil zerrállühíl 2: [ser̄áʎyhíl] -
Larzabale alambrada alámbrada 1: [alámbraða] -
Lasarte-Oria alambrau alambrau 1: [alambrau̯] -
Lasarte-Oria esi ési 2: [éśi] -
Laukiz alanbradura alambradúri 1: [alambraðúri] -
Legazpi alambre esi alámbresí 1: [alámbre:śí] -
Legazpi esolaesi esóla esíe 1: [eśóla eśíe] -
Leintz Gatzaga serradura serrádura 1: [śer̄áðura] -
Leioa alambre esi alámbre ixí 1: [alámbre iʃí] -
Leitza latesi látesí 1: [láteśí] -
Leitza esi esí 2: [eśi] -
Lekaroz esi ésí 1: [éśí] -
Lekaroz mandio mándio 2: [mándio] -
Lekeitio saretura sáretúri 1: [śáretúri] -
Lemoa alanbradura alámbradúre 1: [alámbraðúre] -
Lemoiz ixi ixí 1: [iʃí] -
Lemoiz alanbradura alambraduré 1: [alambraðuré] -
Luzaide / Valcarlos hesoldoki hésoldóki 1: [héśoldóki] -
Makea zerraki zerráki 1: [ser̄áki] -
Makea latazerraki latázerráki 2: [latáser̄áki] -
Mañaria alambrada alambráda 1: [alambráða] -
Mendaro itxidura itxídurá 1: [itʃíðurá] -
Mendaro alambrada alámbradá 2: [alámbraðá] -
Mendaro eskera eskéra 3: [eśkéra] -
Mendata sarradura sarradúre 1: [śar̄aðúre] -
Mezkiritz poste eta alambre pósteak eta alámbrea 1: [póśteak eta alámbrea] -
Mezkiritz esi ésiek 2: [éśiek] -
Montori koltate koltatía 1: [koltatía] -
Montori lexarsarga léxarsarga 2: [léʃaRśaRga] -
Montori alambrada alámbradá 3: [alámbraðá] -
Mugerre zerrailu zerráilu 1: [ser̄ái̯lu] -
Mungia serrajadure serrájadúre 1: [śer̄áxaðúre] -
Oderitz alanbradura alámbraduré 1: [alámbraðuré] -
Oderitz esolesi esólesí 2: [eśóleśí] -
Oiartzun esi esí 1: [eśí] -
Oñati serraura serráura 1: [śer̄áu̯ra] -
Ondarroa serradura serradúra 1: [śer̄aðúra] -
Orexa esi ési 1: [éśi] -
Orexa eixtura éixtura 3: [éi̯ʃtura] -
Orozko sarratu sarrátu 1: [śar̄átu] -
Otxandio serrau sérrau 1: [śér̄au̯] -
Pagola kolthate koltháte 2: [koltháte] -
Pasaia itxito itxitó 1: [itʃitó] -
Santa Grazi taulat taulat 1: [tau̯lat] -
Santa Grazi zerra¡e zerra¡e 2: [ser̄aʒe] -
Sara gatezerratei gatézerratéia 1: [gatéser̄atéi̯a] -
Sara gesaol gésaól 2: [ɣéśaól] -
Senpere zerrakura zerrákura 1: [seRákura] -
Senpere esi éxi 1: [éʃi] -
Sohüta alambrezerradü alámbrezerrádü 1: [alámbreser̄áðy] -
Sohüta kholtate kholtáte 2: [kholtáte] -
Sondika ixi íxi 1: [íʃi] -
Suarbe alanbreture alámbretúre 1: [alámbretúre] -
Suarbe ostalertsi ostálértsi 2: [ośtálɛ́r̄tśi] -
Sunbilla esi esí 1: [eśí] -
Tolosa esi esí 1: [eśí] -
Uharte Garazi zerradura zerradúra 1: [ser̄aðúra] -
Urdiain esi ésiddá 1: [éśiddá] -
Urdiñarbe kholteka kholteká 1: [kholteká] -
Urketa barbelatu barbelátu 1: [baRβelátu] -
Urretxu alambre esi alámbresí 1: [alámbreśí] -
Urretxu latesi latáesí 2: [latáeśí] -
Urretxu esolaesi esólaesí 3: [eśólaeśí] -
Ürrüstoi kholtathe kholtathe 1: [kholtathe] -
Uztaritze keeta keéta 1: [keéta] -
Zaratamo sarradura sarráduré 1: [śar̄áðuré] -
Zeanuri sarradura sarradúre 1: [śar̄aðúre] -
Zeberio serradura serradúra 1: [śer̄aðúra] -
Zegama alambre esi alámbre esí 2: [alámbre eśí] -
Zilbeti esi ésie 1: [éśie] -
Zollo (Arrankudiaga) sarradura sárradura 1: [śár̄aðura] -
Zollo (Arrankudiaga) esi ési 2: [éśi] -
Zollo (Arrankudiaga) estro éstro 3: [éśtro] -
Zornotza serradura serradúra 1: [śer̄aðúra] -
Zugarramurdi esi ésiá 1: [éśiá] -
 

1219: más (sustantivo) que / plus (substantif) que / more of a (noun) than

 • Gaia: Izen morfologia: Izen morfologia: adjektiboa
 • Galdera (es): más (sustantivo) que
 • Galdera (fr): plus (substantif) que
 • Galdera (en): more of a (noun) than
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Aia ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - géyo 1: [βaɲó: - ɣéǰo]
Amezketa ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - geio 1: aɲo - ɣei̯o]
Andoain ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - geyo 1: [βaɲó - ɣeǰo]
Arboti gei(h/y)o baño geihó - béno 1: [gei̯hó - βéno]
Arboti gei(h/y)o baño geihó - béno 2: [gei̯hó - βéno]
Arboti ba(i)ño ge(h)i(x/y)o beno geihó 3: [beno gei̯hó]
Armendaritze ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bano geió 1: [βano ɣei̯ó]
Arroa (Zestoa) ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - géyo 1: [βaɲó - ɣéǰo]
Arrueta ba(i)ño ge(h)i(x/y)o béno géiho 1: [βéno géi̯ho]
Asteasu ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - géyo 1: aɲó - ɣéǰo]
Ataun ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - geyó 1: [βaɲó - ɣeǰó]
Azkoitia ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - gé¡o 1: [βaɲo - ɣéʒo]
Azpeitia ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - géyo 1: [βaɲó - ɣéǰo]
Bardoze gei(h/y)o baño geihó - benó 1: [gei̯hó - βenó]
Bastida ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baino - geiho: 1: [bai̯no - gei̯ho:]
Beasain ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - geio 1: [βaɲo - ɣei̯o]
Behorlegi gei(h/y)o baño geió - bano 1: [gei̯ó - βano]
Beizama ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - géyo 1: [βaɲó - ɣéǰo]
Beskoitze ba(i)ño ge(h)i(x/y)o banó - gehió 1: [βanó - ɣehió]
Deba ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - géixo 1: [βaɲo - ɣéi̯ʃo]
Deba ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - géixó 2: [βaɲo - ɣéi̯ʃó] -
Deba ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - géixo 3: [βaɲo - ɣéʃo] -
Domintxaine gei(h/y)o baño geihó - benó 1: [gei̯hó - βenó]
Donibane Lohizune ba(i)ño ge(h)i(x/y)o biño - geió 1: iɲo - ɣei̯ó]
Elduain ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - geio 1: aɲo - ɣei̯o]
Elgoibar ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - geixó 1: aɲo - ɣei̯ʃó]
Errezil ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - géyo 1: [βaɲó - ɣéǰo]
Etxebarri ba(i)ño ge(h)i(x/y)o báño - gei¡o 1: [βáɲo - ɣei̯ʒo]
Ezkurra ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - geio 1: [βaɲo - ɣei̯o]
Ezterenzubi gei(h/y)o baño geio - bano 1: [ɣei̯o - βano]
Gaintza ba(i)ño ge(h)i(x/y)o biño - geió 1: [βiɲo - ɣei̯ó]
Gaintza ba(i)ño ge(h)i(x/y)o biño - géió 2: [βiɲo - ɣéi̯ó]
Gamarte ba(i)ño ge(h)i(x/y)o benó geió 1: enó geió]
Garrüze ba(i)ño ge(h)i(x/y)o beno gehío 1: [βeno ɣehío]
Getaria ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - géyo 1: [βaɲó - ɣéǰo]
Goizueta ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - geio 1: aɲo - ɣei̯o]
Hazparne ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bainó - gehío 1: anó - ɣehío]
Hendaia gei(h/y)o baño géio - báñon 2: [géi̯o - βáɲon]
Hernani ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - géddo 1: [βaɲó - ɣéddo]
Ikaztegieta gei(h/y)o baño - géyo - baño 1: [- ɣéǰo - βaɲo]
Irisarri gei(h/y)o baño geihó - bano 1: [gei̯hó - bano]
Izturitze ba(i)ño ge(h)i(x/y)o báno - geihó 1: [βáno - gei̯hó]
Jutsi ba(i)ño ge(h)i(x/y)o beno gehio 1: [βeno ɣehjo]
Larzabale ba(i)ño ge(h)i(x/y)o beno gehió 1: [βeno ɣehjó]
Lasarte-Oria ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - geyó 1: [βaɲó - ɣeǰó]
Leitza ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - géio 1: aɲó - géi̯o]
Luzaide / Valcarlos ba(i)ño ge(h)i(x/y)o banó - geyó 1: [βanó - ɣeǰó]
Mendaro ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - géixó 1: [βaɲó - ɣéi̯ʃó]
Mugerre ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bano - gehio 1: [βano - gehio]
Oiartzun ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - geyo 1: aɲo - ɣeǰo]
Orio ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - géyo 1: [βaɲó - ɣéǰo]
Pasaia ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - geyó 1: [βaɲo - ɣeǰó]
Sara ba(i)ño ge(h)i(x/y)o báino - geió 1: [βái̯no - ɣei̯ó]
Sara ba(i)ño ge(h)i(x/y)o báino géio 2: [βái̯no ɣéi̯o]
Senpere ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bainó - geió 1: [βai̯nó - ɣei̯ó]
Tolosa ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - geddo 1: [βaɲo - ɣeddo]
Uharte Garazi gei(h/y)o baño geyó - baino 1: [geǰó - βai̯no]
Uharte Garazi ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bainó geió 3: [βai̯nó gei̯ó]
Urdiain ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baindé - géyo 1: [βai̯ndé - ɣéǰo]
Zegama ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - géio 1: [βaɲó - ɣéi̯o]
 

1268: tú y yo / (lui, toi) et moi (les deux) / you and me

 • Gaia: Izen morfologia: Izen morfologia: adjektiboa
 • Galdera (es): tú y yo
 • Galdera (fr): (lui, toi) et moi (les deux)
 • Galdera (en): you and me
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta hura eta ni úra eta ní 1: [úra eta ní]
Abaurregaina / Abaurrea Alta biok bíok 2: [bíok]
Abaurregaina / Abaurrea Alta biak bíek 3: [bíek]
Abaurregaina / Abaurrea Alta biak bíak 4: [βíak]
Abaurregaina / Abaurrea Alta hura eta ni óri eta ní 5: [óri eta ní]
Ahetze hi eta ni í ta ní 1: [í ta ní]
Ahetze biak bíak 1: [bíak]
Ahetze hura eta ni úra ta ní 2: [úra ta ní]
Aia zu eta ni zútaní 1: [sútaní]
Aia gu biok gúbiyók 1: [gúβiǰók]
Aia hura eta ni úataní 2: [úataní]
Aia ura eta biok úabéatabiyók 2: [úaβéataβiǰók]
Aldude hura eta ni ua ta ni 1: [ua ta ni]
Alkotz hura eta ni néreanáyetaní 1: [néreanáǰetaní]
Altzai hi eta ni hí eta ní 1: [hí eta ní]
Altzai biak bíak 2: [bíak]
Altzürükü hura eta ni húa etaní 1: [húa etaní]
Altzürükü hura eta ni biak húa eta ni bíak 2: [húa eta ni βíak]
Amezketa biok biók 1: [biɔ́k]
Andoain zu eta ni zu ta ni 1: [su ta ni]
Aniz bera eta biok pellótabióg 1: [peʎótaβióɣ]
Aniz hi eta ni ta ni 2: [ta ni]
Aramaio biok bí¡ok 1: [βíʒok]
Aramaio zu eta ni i tte ni 2: [i tte ni]
Araotz (Oñati) hi eta ni ittani 1: [ittani]
Araotz (Oñati) gu biok gúbi¡ok 1: [gúβiʒok]
Arbizu zu eta ni zútaní 1: [sútaní]
Arbizu gu biok gúbiyóg 2: [gúβiǰóɣ]
Arbizu hura eta ni pedrótaní 3: [peðrótaní]
Arboti hura eta ni biak huáetaníbiak 1: [hwáetaníβjak]
Armendaritze hura eta ni hori eta ni 1: [hori eta ni]
Arnegi hura eta ni hori ta ni 1: [hori ta ni]
Arrangoitze hi eta ni hí ta ní 1: [hí ta ní]
Arrangoitze gu biak gubiák 1: [guβiák]
Arrasate zu eta ni su te ni 1: [śu te ni]
Arrasate gu biok gubíok 1: [guβíok]
Arrazola (Atxondo) gu biok gubí¡ok 1: [guβíʒok]
Arrieta zu eta ni ní tte sú 1: [ní tte śú]
Arrieta zu eta biok su tte bí¡ok 1: [śu tte βíʒok]
Arroa (Zestoa) zu eta ni zútaní 1: [sútaní]
Arroa (Zestoa) gu biok gúbiyók 1: [gúβiǰók]
Arroa (Zestoa) hura eta ni úrataní 2: [úrataní]
Arroa (Zestoa) bera eta biok béatabíyok 2: [béataβíǰok]
Arrueta hi eta ni hítaniré 1: [hítaniré]
Arrueta biak biak 2: [bjak]
Asteasu bera eta ni áutaní 1: [áu̯taní]
Asteasu bera eta biok oitabiddók 1: [oi̯taβiddók]
Asteasu biok bíddók 2: [bíddók]
Ataun zu eta ni zútaní 1: [sútaní]
Ataun gu biok gúbiók 1: [gúβiók]
Ataun hura eta ni úetaní 2: [úetaní]
Ataun bera eta biok béatabiók 2: [béataβiók]
Azkaine zu eta ni zú eta ní 1: [sú eta ní]
Azkaine biak bíak 1: [bíak]
Azkoitia biok bí¡ok 1: [bíʒok]
Azkoitia bera eta biok áuretabí¡ok 1: [áu̯retaβíʒok]
Azkoitia gu biok gúbi¡ók 2: [gúβiʒók]
Azkoitia zu eta ni zútení 3: [sútení]
Azkoitia hura eta ni áuretaní 4: [áu̯retaní]
Azpeitia zu eta ni zútení 1: [sútení]
Azpeitia gu biok gúbiyók 1: [gúβiǰók]
Azpeitia hura eta ni urétaní 2: [urétaní]
Azpeitia biok bíyok 2: [bíǰok]
Azpeitia bera eta biok béatabiyók 3: [béataβiǰók]
Baigorri hura eta ni húa ta ni 1: [húa ta ni]
Baigorri biak biak 2: [biak]
Bakio gu biok gubíok 1: [guβíok]
Bakio zu eta ni sú te ni 2: [śú te ni]
Bardoze hura eta ni hua eta ni 1: [hwa eta ni]
Barkoxe hura eta ni hói eta ni 1: [hói̯ eta ni]
Barkoxe gu biak gübiak 2: [gyβiak]
Bastida hi eta ni hítani 1: [hítani]
Bastida biak biak 2: [biak]
Beasain biok bíog 1: [bíog]
Beasain hi eta ni i ta ni 2: [i ta ni]
Behorlegi zu eta ni xu ta ni 1: [ʃu ta ni]
Behorlegi biak biák 1: [βiák]
Beizama zu eta ni zútaní 1: [sútaní]
Beizama hura eta ni úataní 2: [úataní:]
Beizama gu bik gúbi 2: [gúβi]
Beizama gu bik gúbík 3: [gúβík] -
Bergara bera eta biok bérata bí¡ok 1: [bérata bíʒok]
Bermeo zu eta ni orí txe ní 1: [orí tʃe ní]
Bermeo gu biok gubí¡ok 1: [guβíʒok]
Bermeo zu eta ni sú te ni 2: [śú te ni]
Berriz hura eta ni pédroeta ní 1: [péðroeta ní]
Berriz bera eta biok pédro ta bí¡ok 1: [pédro ta βíʒok]
Beruete zu eta ni zótané 1: [sótané]
Beruete gu biek go biék 1: [go βiék]
Beruete hura eta ni uétané 2: [uétané]
Beruete ura eta biak úe ta biék 2: [úe ta βiék]
Beskoitze hura eta ni hú eta ní 1: [hú eta ní]
Beskoitze gu biak gú biák 2: [gú βiák]
Beskoitze hi eta ni hi hói eta ní 3: [hi hói̯ eta ní]
Bidarrai zu eta ni zu eta ni 1: [su eta ni]
Bolibar zu eta ni sútení 1: [śútení]
Bolibar zu eta biok sutebiók 1: [śuteβiók]
Bolibar bera eta ni bérataní 2: [bérataní]
Bolibar gu biok gubíok 2: [guβíok]
Busturia biok bí¡ok 1: [βíʒok]
Busturia zu eta ni sú te ni 2: [śú te ni]
Deba bera eta biok bératabixók 1: [bérataβiʃók]
Dima hi eta ni sútaní 1: [śútaní]
Dima bera eta neu berátanáu 2: [berátanáu̯]
Domintxaine hura eta ni huátaní 1: [hwátaní]
Domintxaine gu biak gúbiák 2: [gúbják]
Donamaria hi eta ni ta ni 1: [ta ni]
Donamaria bera eta biak pakítetabiyé 1: [pakítətabiǰé]
Donibane Lohizune zu eta ni biak zu eta ni biák 1: [su eta ni biák]
Donibane Lohizune hura eta ni ura eta ni 2: [ura eta ni]
Donostia bera eta biok andoni ta biok 1: [andoni ta βiok]
Dorrao / Torrano zu eta ni zútaní 1: [sútaní]
Dorrao / Torrano gu biok gúbiyók 1: [gúβiǰók]
Dorrao / Torrano hura eta ni úrataní 2: [úrataní]
Dorrao / Torrano bera eta biok bératabíyok 2: [bérataβíǰok]
Eibar hura eta ni txomiñ dda ni 1: [tʃomiɲ dda ni]
Elantxobe biok bí¡ok 1: [βíʒok]
Elduain zu eta ni zu ta ni 1: [su ta ni]
Elduain bera eta biok sénarratabiók 1: [śénar̄ataβiók]
Elgoibar biok bixók 1: [βiʃók]
Elorrio gu biok gubí¡ok 1: [guβíʒok]
Elorrio hi eta ni su ta ni 2: [śu ta ni]
Elorrio bera eta neu berátanáu 3: [berátanáu̯]
Erratzu bera eta biak pello ta biék 1: [peʎo ta biék]
Errezil bera eta biok béatabiók 1: [béataβiók]
Errezil gu biok gúbiók 1: [gúβiók]
Errezil zu eta ni zútaní 2: [sútaní]
Errigoiti biok bí¡o 1: [βíʒo]
Eskiula hi eta ni hí eta ní 1: [hí eta ní]
Eskiula gu biak gü biák 1: [gy bják]
Etxalar biak bíyek 1: [βíǰɛk]
Etxaleku hura eta ni né andrea ta ní 1: [né andrea ta ní]
Etxarri (Larraun) ura eta biok úetabiók 1: [úetaβiók]
Etxarri (Larraun) gu biok gúbiók 1: [gúβiók]
Etxarri (Larraun) gu biok gúbiók 2: [gúβiók]
Etxarri (Larraun) bera eta biok béatabíok 2: [béataβíok]
Etxarri (Larraun) zu eta ni zútaní 3: [sútaní]
Etxebarri gu biok gubí¡ok 1: [guβíʒok]
Etxebarria zu eta ni sútení 1: [śútení:]
Etxebarria hura eta ni átaní 2: [átaní:]
Eugi zu eta ni zútaní 1: [sútaní]
Ezkio-Itsaso zu eta ni zútaní 1: [sútaní:]
Ezkio-Itsaso gu biok gúbiók 1: [gúβiók]
Ezkio-Itsaso hura eta ni bésteuretaní 2: [béśteu̯retaní:]
Ezkio-Itsaso bera eta biok béatabiók 2: [béataβiók]
Ezkurra hura eta ni oretané 1: [oretané]
Ezkurra bera eta biak márrtin da bík 1: [már̄tin da βík]
Ezkurra zu eta ni zutané 2: [sutané]
Ezterenzubi hi eta ni hítaní 1: [hítaní]
Gaintza zu eta ni zó ta ní 1: [só ta ní:]
Gaintza hura eta ni ué ta ní 2: [ué ta ní]
Gaintza gu biok gúbiók 2: [gú:βiók] -
Gamarte hura eta ni biak hori eta ni biak 1: [hori eta ni βiak]
Gamiz-Fika zu eta ni sú te ní 1: [śú te ní]
Garrüze hura eta ni hori eta ni 1: [hori eta ni]
Getaria hura eta ni uátaní 1: [uátaní]
Getaria bera eta biok béatabiyók 1: [béataβiǰók]
Getaria zu eta ni zútaní 2: [sútaní]
Getaria gu biok gúbiyók 2: [gúβiǰók]
Getxo hi eta ni sútani 1: [śútani]
Getxo gu biok gubíok 1: [guβíok]
Getxo bera eta ni berátani 2: [berátani]
Gizaburuaga gu biok gubí¡ok 1: [guβíʒok]
Goizueta hura eta ni orátani 1: [orátani]
Goizueta bera eta biak águstintabiék 1: [áɣuśtintabiék]
Hazparne zu eta ni zu eta ni 1: [su eta ni]
Hendaia zu eta ni zu ta ni 1: [su ta ni]
Hernani bera eta ni bea ta ni 1: [bea ta ni]
Hernani bera eta biok béatabiddók 1: [béatabiddók]
Hondarribia hura eta ni úra eta ní 1: [úra eta ní]
Hondarribia gu biok gu biyok 1: [gu βiǰok]
Ibarruri (Muxika) gu biok gubí¡ok 1: [guβíʒok]
Igoa bera eta ni beátaní 1: [beátaní:]
Igoa bera eta biak béatabíek 1: [béataβíek]
Igoa zu eta ni zútaní 2: [sútaní:]
Igoa gu biek gúbiék 2: [gúβiék]
Igoa hi eta ni ítaní 3: [ítaní:]
Ikaztegieta bera eta ni bea ta ni 1: [bea ta ni]
Ikaztegieta zu eta biok i ta bíok 1: [i ta βíok]
Ikaztegieta ura eta biok ua ta bíok 2: [ua ta βíok]
Irisarri biak bíak 1: [bíak]
Irisarri hura eta ni hori ta ni 2: [hori ta ni]
Itsasu zu eta ni zú eta ní 1: [sú eta ní]
Itsasu hura eta ni húra eta ní 2: [húra eta ní]
Itsasu biak biák 3: [biák]
Izturitze hi eta ni hi ta ni 1: [hi ta ni]
Izturitze gu biak gu biak 2: [gu biak]
Jaurrieta bera eta biok pédro ta biók 1: [péðro ta βiók]
Jutsi hura eta ni biak hua ta ni biak 1: [hua ta ni biak]
Jutsi hura eta biak hua ta biak 1: [hua ta βiak] -
Kortezubi biok bi¡ok 1: [βiʒok]
Landibarre hura eta ni hua ta ni 1: [hua ta ni]
Larrabetzu hi eta ni sútaní 1: [śútaní]
Larrabetzu bera eta ni berátaní 2: [berátaní]
Larraine hura eta ni biak húa tani biak 1: [húa tani biak]
Larzabale hi eta ni hítani 1: [hítani]
Larzabale zu eta ni biak hitanibíak 2: [hitaniβíak]
Larzabale hura eta ni huátani 3: [huátani]
Lasarte-Oria biok bíyok 1: [bíǰok]
Lasarte-Oria zu eta ni zu ta ni 2: [su ta ni]
Lasarte-Oria hura eta ni úa ta ní 3: [úa ta ní]
Laukiz zu eta ni sútení 1: [śútení]
Laukiz bera eta biok berátabíok 1: [berátaβíok]
Laukiz bera eta neu berátanáu 2: [berátanáu̯]
Laukiz gu biok gubíok 2: [guβíok]
Legazpi gu biok gubiok 1: [guβiok]
Legazpi bera eta biok andonitabiok 2: [andonitaβiok]
Leintz Gatzaga biok bí¡ok 1: [βíʒok]
Leioa zu eta ni níetasú 1: [níetaśú]
Leioa gu biok gubíok 1: [guβíok]
Leitza bera eta ni berátaní 1: [berátaní]
Leitza bera eta biak pákitatabík 1: [pákitatabí k]
Lekaroz hi eta ni ta ni 1: [ta ni]
Lekeitio gu biok gu bí¡ok 1: [gu βíʒok]
Lemoa zu eta ni sú te ní 1: [śú te ní]
Lemoa gu biok gu bíok 1: [gu βíok]
Lemoiz gu biok gubíok 1: [guβíok]
Lemoiz zu eta ni su te ni 2: [śu te ni]
Luzaide / Valcarlos hura eta ni urá eta ní 1: [urá eta ní]
Luzaide / Valcarlos gu biak gúbíak 1: [gúβíak]
Luzaide / Valcarlos zu eta ni zú eta ní 2: [sú eta ní]
Luzaide / Valcarlos ura eta biok úra ta bíok 2: [úra ta βíok]
Makea zu eta ni zú eta ní 1: [sú eta ní]
Makea gu biak gúbiak 1: [gúβiak]
Makea hura eta ni húra eta ní 2: [húra eta ní]
Mañaria zu eta ni sútení 1: [śútení]
Mañaria gu biok gubi¡ok 1: [ɣuβiʒok]
Mañaria bera eta ni bératani 2: [bératani]
Mendaro hi eta ni sútaní 1: [śútaní]
Mendaro gu biok gúbixók 1: [gúβiʃók]
Mendaro hura eta ni nítxasú 2: [nítʃaśú]
Mendaro bera eta biok béatabíxók 2: [béataβíʃók]
Mendaro bera eta ni bérataní 3: [bérataní]
Mendata gu biok gubí¡ok 1: [guβíʒok]
Mezkiritz hura eta ni pédrotaní 1: [péðrotaní]
Montori hura eta ni huatani 1: [hwatani]
Montori biak bíak 2: [bíak]
Mugerre zu eta ni zuetani 1: [suetani]
Mungia bera eta biok berátabíok 1: [berátaβíok]
Mungia hi eta ni sútani 2: [śútani]
Oderitz zu eta ni zú ta ní 1: [sú ta ní]
Oderitz hura eta ni úe ta ni 1: [úe ta ni]
Oderitz hura eta ni úe ta né 2: [úe ta né]
Oderitz gu biok gúbíok 2: [gúβíok] -
Oiartzun zu eta ni zútaní 1: [sútaní]
Oiartzun bera eta biak béatabiyák 1: [béataβiǰák]
Oiartzun hura eta ni úrataní 2: [úrataní]
Oiartzun bera eta biak laúnatabiyák 2: [laúnataβiǰák]
Oñati biok bí¡ok 1: [βíʒok]
Ondarroa zu eta ni súteni 1: [śúteni] -
Ondarroa biok bíxok 2: [bíʃok] -
Orexa bera eta biok péllotabiók 1: [pɛ́ʎotabiók]
Orio hi eta ni ítaní 1: [ítaní]
Orio gu biok gúbiyók 1: [gúβiǰók]
Orio bera eta ni béataní 2: [béataní]
Orio bera eta biok béatabiyók 2: [béataβiǰók] -
Orozko bera eta ni bera ta ní 1: [bera ta ní]
Orozko biok bíok 1: [βíok]
Otxandio zu eta ni su de ni 1: [śu de ni]
Otxandio biok bí¡ok 1: [βíʒok]
Otxandio biok bi¡ók 2: [βiʒók]
Pagola zu eta ni z´ü eta ni 1: [sý eta ni]
Pagola zu eta ni biak zü ta ni biák 1: [sy ta ni bják]
Pasaia zu eta ni zútaní 1: [sútaní]
Pasaia ura eta biok úatabiyók 1: [úatabiǰók]
Pasaia bera eta ni béataní 2: [béataní]
Santa Grazi hura eta ni biak hoi ta ni biak 1: [hoi̯ ta ni bjak]
Santa Grazi zu eta ni biak zü ta ni bíak 2: [sy ta ni βíak]
Sara zu eta ni zútaní 1: [sútaní]
Sara gu biak gubíak 1: [guβíak]
Senpere hi eta ni hí ta ní 1: [hí ta ní]
Sohüta hi eta ni hí eta ní 1: [hí eta ní]
Sondika zu eta ni súteni 1: [śúteni]
Sondika gu biok gubíok 1: [guβíok]
Suarbe hura eta ni óretaní 1: [óretaní]
Suarbe zu eta ni zútení 2: [sútení:]
Suarbe gu biek gubíek 2: [guβíek] -
Sunbilla biak bíyeg 1: [bíǰeg]
Tolosa zu eta ni zu ta ni 1: [su ta ni]
Tolosa biok biyok 1: [biǰok]
Uharte Garazi hura eta ni horítaní 1: [horítaní]
Uharte Garazi bera eta biak ama ta biák 2: [ama ta βiák]
Urdiain bera eta biok migéldabíyok 1: [miɣéldaβíǰok]
Urdiain zu eta ni zú eta ní 2: [sú eta ní]
Urdiain hura eta ni migéldaní 3: [miɣéldaní]
Urdiñarbe hura eta ni huátani 1: [hwátani]
Urdiñarbe gu biak gü biák 2: [gy βják]
Urdiñarbe biak biák 3: [bják] -
Urketa hura eta ni húa eta ni 1: [húa eta ni]
Urretxu zu eta ni zútaní 1: [sútaní]
Urretxu gu biok gúbiyók 1: [gúβiǰók]
Urretxu hura eta ni urátaní 2: [u̯rátaní]
Ürrüstoi hi eta ni hitani 1: [hitani]
Ürrüstoi biak biak 2: [bjak]
Ürrüstoi hura eta ni huatani 3: [huatani]
Uztaritze hura eta ni hói eta ni 1: [hói̯ eta ni]
Uztaritze biak biak 1: [biak]
Zaratamo zu eta ni sutení 1: [śutení]
Zaratamo gu biok gu bíok 1: [gu βíok]
Zaratamo zu eta biok sutebíok 2: [śuteβíok]
Zeanuri gu biok gubíok 1: [guβíok]
Zeanuri zu eta ni sú te ní 2: [śú te ní]
Zeberio zu eta ni súteni 1: [śúteni]
Zeberio gu biok gubíok 1: [guβíok]
Zeberio bera eta neu berátanau 2: [berátanau̯]
Zeberio bera eta biok berátabiok 2: [berátaβiok]
Zegama hi eta ni ítaní 1: [ítaní]
Zegama gu biok gúbiók 1: [gúβiók]
Zegama hura eta ni bestéataní 2: [beśtéataní:]
Zegama bera eta biok béra ta bíok 2: [béra ta bíok]
Zilbeti bera eta ni bérataní 1: [bérataní]
Zilbeti gu biek gúbiék 2: [gúβiék]
Zollo (Arrankudiaga) gu biok gubí¡ok 1: [guβíʒok]
Zornotza gu biok gubí¡ok 1: [guβíʒok]
Zugarramurdi hura eta ni úra ta ni 1: [úra ta ni]
Zugarramurdi biak bíek 2: [bíek]
Zugarramurdi biak bíak 3: [bíak]
Zugarramurdi gu biak gú bíak 4: [gú βíak] -
 
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • +34 944 158 144
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper