Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

218 emaitza ostiko bilaketarentzat

717: cocear / ruer / kick (to)

 • Gaia: Etxabereak: behorrak
 • Galdera (es): cocear
 • Galdera (fr): ruer
 • Galdera (en): kick (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Aldude ostiko tiatu ostíkoa tíratú 1: [ośtíkoa tíratú] -
Amezketa ostiko eman ostíko eman 1: [ośtíkoeman] -
Andoain ostiko ostikó 1: [ośtikó] -
Andoain ostiko tiatu ostíkua tíra 2: [ośtíkwa tíra] -
Aniz ostiko tiatu ostíko - tiétu 1: [ośtíko - tiétu] -
Arbizu ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Arboti ostiko ostiko 2: [ośtiko] -
Arboti ostiko eman ostíkua emáin 3: [ośtíkwa emái̯n] -
Armendaritze ostiko ostíko 1: [ośtíkɔ] -
Armendaritze ostiko ostíko 2: [ośtíko] -
Arnegi ostiko eman ostíkoamán 1: [ośtíkoamán] -
Arrangoitze ostiko eman ostíko emán 2: [ośtíko emán] -
Arrueta ostiko ostikó 2: [ośtikó] -
Asteasu ostiko tiatu ostíkua tíra 2: [ośtíkwa tíra] -
Ataun ostiko bota ostíko bóta 1: [ośtíko βóta] -
Ataun ostiko bota ostíkoa botá 2: [ośtíkoa βotá] -
Azkaine ostiko ostikó 1: [ośtikó] -
Bardoze ostiko ostíkua 1: [ośtíkwa] -
Bastida ostiko eman óstikua emán 1: [óśtikwa emán] -
Beasain ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Beasain ostiko tiatu ostígo tía 2: [ośtíɣo tí:a] -
Behorlegi ostiko ostikó 2: [ośtikó] -
Beruete ostiko eman ostékoa emán 1: [ośtékoa emán] -
Beruete ostiko bota ostíkoa - botátzen 3: [ośtíkoa - βotátsen] -
Beskoitze ostiko tiatu ostíkoa tiatú 2: [ośtíkoa tiatú] -
Bidarrai ostiko tiatu ostíkoa tirátu 1: [ośtíkoa tirátu] -
Domintxaine ostiko ostíkua 3: [ośtíkwa] -
Donibane Lohizune ostiko ostíko 2: [ośtíko] -
Donostia ostiko eman ostiko eman 2: [ośtiko eman] -
Dorrao / Torrano ostiko bota óstiko botá 1: [óśtiko βotá] -
Dorrao / Torrano ostiko eman ostíkoa - emán 2: [ośtíkoa - emán] -
Elduain ostiko eman ostíko bat emán 1: [ośtíko βat emán] -
Erratzu ostiko eman ostíko - emán 1: [ośtíko - emán] -
Etxalar ostiko ostikó 1: [ośtikó:] -
Etxalar ostiko eman ostíkomán 2: [ośtíkomán] -
Etxaleku ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Etxarri (Larraun) ostiko eman ostíko - éman 2: [ośtíko - éman] -
Eugi ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Ezkio-Itsaso ostiko eman ostíkoamáte 1: [ośtíkoamáte] -
Ezkurra ostiko eman ostóko - emán 1: [ośtóko - emán] -
Ezkurra ostiko tiatu óstoko - tiátu 2: [óśtoko - tiátu] -
Ezterenzubi ostiko ostiko 2: [ośtiko] -
Gaintza ostiko bota ostíkoa botá 1: [ośtíkoa βotá] -
Gaintza ostiko tiatu ostíkoa tiáto 2: [ośtíkoa tiáto] -
Gamarte ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Garrüze ostiko ostíko 1: [ośtíkɔ] -
Goizueta ostiko eman ostíkoaman 1: [ośtíkoa:man] -
Goizueta ostiko eman ostíkomán 2: [ośtíko:mán] -
Hendaia ostiko ostikó 1: [ośtikó] -
Ikaztegieta ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Irisarri ostiko ostíko 2: [ośtíko] -
Izturitze ostiko ostíko 4: [ośtíko] -
Jaurrieta ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Landibarre ostiko eman ostíkoamán 1: [ośtíkoamán] -
Larzabale ostiko óstikó 2: [óśtikó] -
Lasarte-Oria ostiko eman ostíko emán 1: [ośtíko emán] -
Lasarte-Oria ostiko bota ostíko botá 2: [ośtíko βotá] -
Leitza ostiko eman ostíko bat emán 1: [ośtíko βat emán] -
Lekaroz ostiko eman ostíko - man 1: [ośtíko - man] -
Lekaroz ostiko tiatu ostíko tirétu 2: [ośtíko tirétu] -
Luzaide / Valcarlos ostiko eman ostíkoa amán 1: [ośtíkoa amán] -
Oderitz ostiko eman ostíkoa emán 1: [ośtíkoaemán] -
Oderitz ostiko tiatu ostíkoa tiátu 2: [ośtíkoa tiátu] -
Orexa ostiko tiatu ostíko - tiátu 1: [ośtíko - tiátu] -
Pagola ostiko eman ostiko eman 1: [ośtiko eman] -
Sara ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Senpere ostiko ostikó 1: [ośtikó] -
Suarbe ostiko eman man - ostíko 1: [man - ośtíko] -
Suarbe ostiko eman ostíkoaman 2: [ośtíkoaman] -
Sunbilla ostiko eman ostíkoman 1: [ośtíkoman] -
Tolosa ostiko ostíkó 1: [ośtíkó:] -
Tolosa ostiko eman ostíko - emán 2: [ośtíko - emán] -
Zilbeti ostiko ostíkuak 1: [ośtíkuak] -
Zugarramurdi ostiko óstikó 1: [óśtikó] -
Zugarramurdi ostiko eman óstiko emán 2: [óśtikoemán] -
 

925: puntal / étai / support, prop

 • Gaia: Etxea
 • Galdera (es): puntal
 • Galdera (fr): étai
 • Galdera (en): support, prop
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ahetze ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Aldude ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Alkotz ostiko ostíkoak 1: [ośtíkoak] -
Andoain ostiko ostikó 1: [ośtikó] -
Aniz ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Arnegi ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Arrangoitze ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Asteasu ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Azkaine ostiko ostíkuak 3: [ośtíkuak] -
Baigorri ostiko ostiko 1: [ośtiko] -
Behorlegi ostiko ostikó 1: [ośtikó] -
Beruete ostiko óstikó 1: [óśtikó] -
Beskoitze ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Bidarrai ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Domintxaine ostiko óstikua 1: [óśtikwa] -
Donamaria ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Donibane Lohizune ostiko ostíko 1: [ośtíkɔ] -
Dorrao / Torrano ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Elduain ostiko óstíkó 1: [óśtíkó] -
Elgoibar ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Erratzu ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Etxalar ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Etxarri (Larraun) ostiko óstikó 1: [óśtikó] -
Ezkio-Itsaso ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Ezterenzubi ostiko óstiko 1: [óśtiko] -
Gamarte ostiko ostikóak 2: [ośtikóak] -
Goizueta ostiko ostíkó 1: [ośtíkó] -
Hazparne ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Hendaia ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Hondarribia ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Irisarri ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Itsasu ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Izturitze ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Landibarre ostiko ostíkoa 1: [ośtíkoa] -
Larraine ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Lasarte-Oria ostiko ostikó 1: [ośtikó] -
Leitza ostiko óstikó 1: [óśtikó] -
Lekaroz ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Luzaide / Valcarlos ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Makea ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Mugerre ostiko ostiko 1: [ośtiko] -
Oderitz ostiko óstikó 2: [óśtikó] -
Oiartzun ostiko ostíko 2: [ośtíko] -
Orexa ostiko ostíko 2: [ośtíko] -
Orio ostiko ostikó 3: [ośtikó] -
Pagola ostiko ostíko 3: [ośtíko] -
Pasaia ostiko óstíkó 1: [óśtíkó] -
Sara ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Senpere ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Sunbilla ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Tolosa ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Uharte Garazi paeta ostiko paéta ostíko 1: [paéta ośtíko] -
Urdiñarbe ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Uztaritze ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
 

984: tranca / bâcle / crossbar

 • Gaia: Etxearen zatiak
 • Galdera (es): tranca
 • Galdera (fr): bâcle
 • Galdera (en): crossbar
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Itsasu ostiko ostíkoak 3: [ośtíkoak] -
Sara ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Senpere ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
 

2197: patada / coup de pied / kick

 • Gaia: Gorputza eta gorputzadarrak
 • Galdera (es): patada
 • Galdera (fr): coup de pied
 • Galdera (en): kick
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Aia ostiko ostikó 1: [ośtikó] -
Aldude ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Alkotz ostiko óstikoa 1: [óśtikoa] -
Amezketa ostiko ostíkó 1: [ośtíkó] -
Andoain ostiko óstíkó 1: [óśtíkó] -
Andoain ostiko ostíko 2: [ośtíko] -
Aniz ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Arbizu ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Arboti ostiko óstiko 1: [óśtiko] -
Armendaritze ostiko ostikó 1: [ośtikó] -
Arnegi ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Arrangoitze ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Arrasate ostiko ostíko 2: [ośtíko] -
Arroa (Zestoa) ostiko ostíkó 1: [ośtíkó] -
Arrueta ostiko ostikó 1: [ośtikó] -
Asteasu ostiko ostíkó 1: [ośtíkó] -
Ataun ostiko ostikó 1: [ośtikó] -
Azkaine ostiko ostíkoá 1: [ośtíkoá] -
Azpeitia ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Baigorri ostiko ostiko 1: [ośtiko] -
Bardoze ostiko óstiko 1: [óśtiko] -
Bastida ostiko ostíko 2: [ośtíko] -
Behorlegi ostiko óstiko 1: [óśtiko] -
Beizama ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Beskoitze ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Bidarrai ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Domintxaine ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Donamaria ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Donibane Lohizune ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Donostia ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Dorrao / Torrano ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Elduain ostiko ostíkó 1: [ośtíkɔ́] -
Erratzu ostiko óstiko 1: [óśtiko] -
Etxalar ostiko ostíkó 1: [ośtíkó] -
Etxaleku ostiko ostikó 1: [ośtikó] -
Etxarri (Larraun) ostiko óstikó 1: [óśtikó] -
Eugi ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Ezkio-Itsaso ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Ezkurra ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Ezterenzubi ostiko óstiko 1: [óśtiko] -
Gaintza ostiko ostíkó 1: [ɔśtíkó] -
Gamarte ostiko ostikó 1: [ośtikɔ́] -
Garrüze ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Getaria ostiko ostíkó 2: [ośtíkó] -
Goizueta ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Hazparne ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Hendaia ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Hernani ostiko óstiko 2: [óśtiko] -
Hondarribia ostiko ostiko 1: [ośtiko] -
Igoa ostiko óstikó 1: [óśtikó] -
Ikaztegieta ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Irisarri ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Itsasu ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Izturitze ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Jaurrieta ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Jutsi ostiko ostiko 1: [ośtiko] -
Landibarre ostiko ostíko 1: [ośtíkɔ] -
Larrabetzu ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Larzabale ostiko ostiko 1: [ośtiko] -
Lasarte-Oria ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Leitza ostiko ostíkó 1: [ośtíkó] -
Lekaroz ostiko ostíko 1: [ośtíkɔ] -
Luzaide / Valcarlos ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Makea ostiko óstiko 1: [óśtiko] -
Mezkiritz ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Mugerre ostiko ostiko 1: [ośtiko] -
Oderitz ostiko óstikó 1: [óśtikó] -
Oiartzun ostiko ostíkó 1: [ośtíkó] -
Orexa ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Orio ostiko ostíkó 1: [ośtíkó] -
Pagola ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Pasaia ostiko ostikó 1: [ośtikó] -
Sara ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Senpere ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Suarbe ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Sunbilla ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Tolosa ostiko ostíkó 1: [ośtíkó] -
Uharte Garazi ostiko ostikó 1: [ośtikó] -
Urdiain ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Urdiñarbe ostiko óstiko 1: [óśtiko] -
Urketa ostiko óstiko 1: [óśtiko] -
Uztaritze ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Zilbeti ostiko ostíko 1: [ośtíko] -
Zugarramurdi ostiko ostikó 1: [ośtikó] -
 
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • +34 944 158 144
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper