Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

4886 emaitza d bilaketarentzat

5: telaraña / toile d'araignée / cobweb

 • Gaia: Insektuak
 • Galdera (es): telaraña
 • Galdera (fr): toile d'araignée
 • Galdera (en): cobweb
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta tela téla 1: [téla] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta armamiloin etxe ármamíloin étxea 2: [ár̄mamíloi̯n étʃea] -
Ahetze irmiarmosare irmiarmósáre 1: [iRmiaRmóśáre] -
Aia amaumasare amáumasáre 1: [amáu̯maśáre] -
Aldude lipusare lupusáre 1: [lupuśáre] -
Alkotz sare sáre 1: [śáre] -
Alkotz tela téla 2: [téla] -
Altzai amañ amáña 1: [amáɲa] -
Altzürükü amañ amáña 1: [amáɲa] -
Amezketa armiarmasare armíarmasaré 1: [ar̄míamaśaré] -
Amezketa amumesare amumesaré 1: [amumeśarɛ́] -
Andoain armiarmasare armíarmasaré 1: [ar̄míar̄maśaré] -
Aniz sare saria 1: [saria] -
Aniz amaro amaró 1: [amaró] -
Aramaio ameraun ámeraun 1: [ámerau̯n] -
Araotz (Oñati) ameraun ameráun 1: [ameráu̯n] -
Arbizu amoma amomá 1: [amomá] -
Arboti sare sáre 1: [śáre] -
Armendaritze armimaosare armímarósariá 1: [ar̄mímaróśarjá] -
Armendaritze armimaosare armímaósáre 2: [ar̄mímaóśáre] -
Armendaritze arbimausari arbímaósari 3: [aRbímaóśari] -
Arnegi lipusare lípusáre 1: [lípuśáre] -
Arnegi armiarma armíarma 1: [ar̄míar̄ma] -
Arnegi armimau armimáu 2: [ar̄mimáu̯] -
Arrangoitze sare saré 1: [śaré] -
Arrasate tela téla 1: [téla] -
Arrasate amaraun ámaraun 1: [ámarau̯n] -
Arrazola (Atxondo) amaraun amáraun 1: [amárau̯n] -
Arrieta aramosare arámosará 1: [arámośará] -
Arroa (Zestoa) sare saré 1: [śaré] -
Arroa (Zestoa) amaun amaún 1: [amaún] -
Arrueta armiau armiáu 1: [ar̄miáu̯] -
Asteasu armiermasare armíermasaré 1: [ar̄míər̄maśarɛ́] -
Ataun amarmasare amármasaré 1: [amár̄maśaré] -
Azkaine irmiarmasare irmiarmasare 1: [ir̄miar̄maśare] -
Azkoitia armarmasara armármasará 1: [ar̄már̄maśará] -
Azkoitia ameraun ameláun 1: [ameláu̯n] -
Azpeitia amalaunsare amálaunsaré 1: [amálau̯nśaré] -
Baigorri armiamasare armiamasaro 1: [aRmiamaśaro] -
Bakio sare sáre 1: [śáre] -
Barkoxe amañ amáñ 1: [amáɲ] -
Bastida tardañatela tardáñatéla 1: [taRðáɲatéla] -
Beasain sare saré 1: [śaré] -
Behorlegi armimao armímao 1: [ar̄mímao] -
Beizama sare saré 1: [śaré] -
Beizama amalausare amalausáre 1: [amalau̯śáre] -
Beizama armiarmasare armiármasaré 2: [ar̄mjár̄maśaré] -
Bergara miarmaapixa miárma apíxa 1: [miár̄ma apíʃa] -
Bergara ameraun améraun 2: [amérau̯n] -
Bermeo telaraña telaráñe 1: [telaráɲe] -
Berriz amaraun amáraun 2: [amárau̯n] -
Beruete amaon ámaoné 1: [ámaoné] -
Beruete amaonsare amáonsaré 2: [amáonśaré] -
Beskoitze tardañasare tardañasáre 1: [taRðaɲaśáre] -
Bidarrai amiamasare amiámasáre 1: [amjámaśáre] -
Bolibar amaraun amáraun 1: [amárau̯n] -
Busturia aramosare arámosare 1: [arámośare] -
Deba amalaun amálaun 1: [amálau̯n] -
Dima telaraña telárañe 1: [teláraɲe] -
Dima telaraña telaráña 2: [telaráɲa] -
Domintxaine filet filét 1: [filét] -
Donamaria amunsario amúnsario 1: [amúnśariɔ] -
Donibane Lohizune irmiarmasare irmíarmasaré 1: [iRmíaRmaśaré] -
Donostia armiarmasare armíarmasare 1: [ar̄míar̄maśare] -
Dorrao / Torrano amiamosare álmimosáre 1: [álmimośáre] -
Eibar amaraun amaraun 1: [amarau̯n] -
Elantxobe sare sáre 1: [śáre] -
Elantxobe masmausare másmausare 2: [máśmau̯śare] -
Elduain armiarmasare armíarmasaré 1: [ar̄míar̄maśaré] -
Elgoibar amaeun amaéun 1: [amaéu̯n] -
Elgoibar maasmaetxe maásmaetxia 2: [maáśmaetʃia] -
Elorrio tela téla 1: [téla] -
Elorrio amaraun ámaraun 2: [ámarau̯n] -
Erratzu sare sáre 1: [śárɛ] -
Errezil amamu ámamúa 1: [ámamúa] -
Errezil armiarmasare armíarmasaré 1: [ar̄míar̄maśaré] -
Errigoiti aramusara arámusára 1: [arámuśára] -
Eskiula tela téla 1: [téla] -
Eskiula amañ amáñ 2: [amáɲ] -
Etxalar armiermasare armiémasaré 1: [ar̄mjɛ́maśaré] -
Etxaleku irmiarmatela írmiárma telá 1: [ír̄miár̄ma telá] -
Etxaleku irmiarmasare írmiarmá sáreá 2: [ír̄mjar̄má śáreá] -
Etxarri (Larraun) amaun ámaún 1: [ámaún] -
Etxebarri telaraña telárañe 1: [teláraɲe] -
Etxebarria amaraun amáraun 1: [amárau̯n] -
Eugi sare sáre 1: [śáre] -
Eugi red réda 2: [r̄éða] -
Ezkio-Itsaso ameraun amélaun 1: [amélau̯n] -
Ezkio-Itsaso armearmasara armeármasará 1: [ar̄meár̄maśará] -
Ezkurra armiarmasare armíarmasáre 1: [ar̄míar̄maśáre] -
Ezkurra amaumasare amáumesáre 1: [amáu̯meśáre] -
Ezkurra amaumasare amáunesarea 2: [amáu̯neśarea] -
Ezterenzubi lipusare lipúsare 1: [lipúśare] -
Ezterenzubi lipukafe lipúkafia 2: [lipúkafja] -
Ezterenzubi armiarmu armiarmua 3: [ar̄miar̄mwa] -
Gaintza armiamasare armiámasaré 1: [ar̄mjámaśaré] -
Gamarte lipusare lípusáre 1: [lípuśáre] -
Gamarte sare sare 2: [śare] -
Gamiz-Fika aremusara arémusara 1: [arémuśara] -
Gamiz-Fika gaun gaun 1: [ɣau̯n] -
Garrüze armimau armimáu 1: [ar̄mimáu̯] -
Getaria ermiarmasare ermíarmasaré 1: [er̄míar̄maśaré] -
Getaria amaun amauna 3: [amau̯na] -
Getxo telaraña telaráña 1: [telaráɲa] -
Gizaburuaga amaraun amáraun 1: [amárau̯n] -
Goizueta armiarmasare armíarmasaré 1: [ar̄míar̄maśaré] -
Hazparne amiemausare amíemausáre 1: [amíemaśáre] -
Hendaia sare saré 1: [śaré] -
Hernani sare saré 1: [śaré] -
Hernani armiarmasare armíarmasare 2: [ar̄míar̄maśare] -
Hondarribia sare saré 1: [śaré] -
Ibarruri (Muxika) aramusara aramúsara 1: [aramúśara] -
Igoa amaon ámaón 1: [ámaón] -
Ikaztegieta sare sáre 1: [śáre] -
Irisarri sare sáre 1: [śáre] -
Itsasu sare sáré 1: [śáré] -
Izturitze amarausare amarausáre 1: [amarau̯śáre] -
Jaurrieta arañatela aráñarén télará 1: [aráɲarén télará] -
Jaurrieta tela téla 2: [téla] -
Jutsi amain amain 1: [amai̯n] -
Jutsi amañ amaña 2: [amaɲa] -
Kortezubi asmasara asmasára 1: [aśmaśára] -
Larrabetzu aramutela arámutéla 1: [arámutéla] -
Larraine amain amáin 1: [amái̯n] -
Larraine amañ amáña 2: [amáɲa] -
Larzabale sare sáre 1: [śáre] -
Larzabale armiamau armiamauak 1: [ar̄miamawak] -
Larzabale lipusare lipusáre 2: [lipuśáre] -
Lasarte-Oria sare saré 1: [śaré] -
Lasarte-Oria amama amáma 2: [amáma] -
Laukiz arañatela arañátela 1: [araɲátela] -
Legazpi ameraunsare améraunsare 1: [amérau̯nśare] -
Leintz Gatzaga amaraun amáraun 1: [amárau̯n] -
Leioa sare saré 1: [śaré] -
Leioa arañatela arañátela 2: [araɲátela] -
Leitza amaun amaún 1: [amaún] -
Leitza sare saré 2: [śaré] -
Lekaroz sare sáre 1: [śárɛ] -
Lekeitio parasmametxa parasmamétxa 1: [paraśmamétʃa] -
Lemoa arañetela arañétela 1: [araɲétela] -
Lemoiz telaraña telaráñe 1: [telaráɲe] -
Luzaide / Valcarlos sare saré 1: [śaré] -
Luzaide / Valcarlos lipusare lipusáre 2: [lipuśáre] -
Makea amiamosare amiamosáre 1: [amiamośáre] -
Mañaria amaraun amáraun 1: [amárau̯n] -
Mañaria tela téla 2: [téla] -
Mendaro amaraun amaráun 1: [amaráu̯n] -
Mendaro armiermasare armiérmasaré 1: [ar̄mjér̄maśaré] -
Mendata aramusara arámusare 1: [arámuśare] -
Mezkiritz arminsare árminsárea 1: [ár̄minśárea] -
Mezkiritz arminsare armínsária 2: [ar̄mínśárja] -
Montori tela telá 1: [telá] -
Montori amañ amáña 2: [amáɲa] -
Mugerre tardañasare tárdañasária 1: [tár̄daɲaśária] -
Mungia gaun géune 1: [ɣéu̯ne] -
Mungia telaraña teláarañé 2: [teláaraɲé] -
Mungia aramu arámu 2: [ará mu] -
Oderitz sare saré 1: [śaré] -
Oderitz amuame ámuamé 2: [ámwamé] -
Oiartzun armiarmasare armíarmasaré 1: [ar̄míar̄maśaré] -
Oñati armiarmasare armiármasaré 1: [ar̄miár̄maśaré] -
Oñati amerain amérain 1: [amérai̯n] -
Ondarroa marasmetxe marasmétxe 1: [maraśmétʃe] -
Ondarroa amaraun amáraun 1: [amárau̯n] -
Orexa armiamasare ármiamasáre 1: [ár̄miamaśáre] -
Orio sare saria 1: [śaria] -
Orio ermiarmasare ermiamasare 2: [er̄miamaśare] -
Orozko telaraña telaraña 1: [telaraɲa] -
Otxandio telaraña teláraña 1: [teláraɲa] -
Pagola amañ amáña 1: [amáɲa] -
Pasaia armiarmasare armíarmasáré 1: [ar̄míar̄maśáré] -
Santa Grazi abañ abáñ 1: [aβáɲ] -
Sara sare saré 1: [śaré] -
Senpere armiarmosare armiármosáre 1: [aRmjáRmośáre] -
Sohüta abañ abáña 1: [aβáɲa] -
Sondika arañetela arañétela 1: [araɲétela] -
Suarbe telaraña telaráñe 1: [telaráɲe] -
Suarbe armimausare armimausáre 2: [ar̄mimau̯śáre] -
Sunbilla sare saré 1: [śaré] -
Tolosa arbiarbasare arbiárbasaré 1: [ar̄βjár̄βaśaré] -
Uharte Garazi arbimausari arbimáusári 1: [ar̄βimáu̯śári] -
Uharte Garazi lipusare lipúsáre 1: [lipúśáre] -
Urdiain sare sáre 1: [śáre] -
Urdiñarbe amañ amáñ 1: [amáɲ] -
Urketa tardañasare tárdañasaria 1: [táRðaɲaśarja] -
Urretxu armiarmasare armiármasaré 1: [ar̄mjár̄maśaré] -
Urretxu ameraun améláun 1: [améláu̯n] -
Ürrüstoi abañ abáñ 1: [aβáɲ] -
Uztaritze armiarmosare armiármósáre 1: [aRmiáRmóśáre] -
Zaratamo arañetela aráñetéla 1: [aráɲetéla] -
Zeanuri telaraña telárañe 1: [teláraɲe] -
Zeberio arañatela arañátela 1: [araɲátela] -
Zegama ameraun améraó 1: [améraó] -
Zegama amearmasare améarmasaré 1: [améar̄maśaré] -
Zegama ameraun améráu 2: [améráu̯] -
Zilbeti armamilosare armámilo sáreak 1: [ar̄mámilo śáreak] -
Zollo (Arrankudiaga) arañatela áreñatela 1: [áreɲatela] -
Zornotza aramontoki aramóntoki 1: [aramóntoki] -
Zugarramurdi armiermasare arrmiérrma sáre 1: [ar̄miér̄ma śáre] -
 

131: gavilán / épervier d'Europe / sparrow-hawk / (Accipiter nisus)

 • Gaia: Txoriak
 • Galdera (es): gavilán
 • Galdera (fr): épervier d'Europe
 • Galdera (en): sparrow-hawk
 • Galdera (lat): Accipiter nisus
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta gabilloi gabilán 1: [gaβilán] -
Ahetze zaflatz sáflatz 1: [śáflats] -
Aia kabiroi kabíroi 1: [kaβíroi̯] -
Aldude belatz belátz 1: [beláts] -
Alkotz txoriarpatzallea txóriarpatzállea 1: [tʃórjar̄patsáʎea] -
Altzai esparbea esparbea 1: [eśpar̄bea] -
Altzürükü esparbea esparbé 1: [eśpar̄bé] -
Altzürükü esparbea esparbeá 2: [eśpar̄beá] -
Altzürükü esparbea esparbéa 3: [eśpar̄béa] -
Amezketa kabiroi kabírói 1: [kaβírói̯] -
Andoain gabiroi gábirói 1: [gáβirói̯] -
Aniz kabrin kafrin 1: [kafrin] -
Aramaio kaballera kabállera 1: [kaβáʎera] -
Araotz (Oñati) kaballera kabállera 1: [kaβáʎera] -
Arbizu ollojanzale óllojanzáleak 1: [óʎoxansáleak] -
Arbizu alkon alkóna 2: [alkóna] -
Armendaritze buzoka buzóka 1: [busóka] -
Arnegi belatx belátx 1: [βelátʃ] -
Arrangoitze zaflatz záflatz 1: [sáflats] -
Arrangoitze belatz bélatz 1: [bélats] -
Arrasate karibera karíbera 3: [karíβera] -
Arrazola (Atxondo) gabilloi gabíllara 1: [ɣaβíʎara] -
Arrieta gabilloi gabillói 1: [ɣaβiʎói̯] -
Arroa (Zestoa) kabidade kabídadiá 1: [kaβíðaðiá] -
Arroa (Zestoa) kabidade kabídare 3: [kaβíðare] -
Arrueta belatx belátx 1: [βelátʃ] -
Asteasu gabiroi gábirái 1: [gáβirái̯] -
Asteasu gabiroi gabirói 2: [ɣaβirói̯] -
Azkaine zapalatz zapalatz 1: [sapalats] -
Azkoitia kabidade kabídadé 1: [kaβíðaðé] -
Azkoitia karidade karídadé 2: [karíðaðé] -
Azkoitia sapelaitz sapeláitz 3: [śapelái̯ts] -
Azpeitia karidade karídadé 1: [karíðaðé] -
Baigorri flakoin flakoin 1: [flakoi̯n] -
Baigorri belatx belatz 4: [belats] -
Bakio gabilloi gabillói 1: [ɣaβiʎói̯] -
Bardoze belatx belátx 1: [belátʃ] -
Bardoze esparbea éspárbe 2: [éśpár̄be] -
Barkoxe esparbea esparbéa 1: [eśpar̄béa] -
Beasain gabiroi gabíroi 1: [gaβíroi̯] -
Behorlegi flakoin flakóin 1: [flakɔ́i̯n] -
Beizama karidade karídetxikí 1: [karíðetʃikí] -
Beizama karidade karídadetxikí 2: [karíðaðetʃikí] -
Bergara gabilloi gabilláa 1: [ɣaβiʎáa] -
Bergara mirutxiki mirutxíki 2: [mirutʃíki] -
Bermeo gabilloi gabillói 1: [ɣaβiʎói̯] -
Berriz gabilloi gabílla 1: [gaβíʎa] -
Beskoitze belatx bélatx 1: [βélatʃ] -
Bidarrai belatz bélatz 1: [bélats] -
Bolibar gabilloi gabílladá 1: [ɣaβíʎaðá] -
Busturia gabilloi gabílloi 1: [ɣaβíʎoi̯] -
Deba sapelaitz sapeláitz 1: [śapelái̯ts] -
Deba kabidade kabídadé 1: [kaβíðaðé] -
Dima gabilloi gabilói 1: [ɣaβilói̯] -
Domintxaine buzoka buzóka 1: [busóka] -
Domintxaine buzoka büzoka 2: [bysoka] -
Donamaria kabrin kabríña 1: [kaβríɲa] -
Donibane Lohizune belatx belatxá 2: [belatʃá] -
Donostia gabiroi gabirói 1: [gaβirói̯] -
Dorrao / Torrano ollojantzale óllojantzále 1: [óʎoxantsále] -
Dorrao / Torrano txapelpe txapélpe 2: [tʃapɛ́lpe] -
Eibar gabilloi gabíllara 1: [gaβíʎara] -
Elantxobe gabilloi gabíllo 1: [ɣaβíʎo] -
Elduain gabiroi gábirói 1: [gáβirói̯] -
Elgoibar kabidade kabígare 1: [kaβíɣare] -
Elorrio gabilloi gabíloi 1: [ɣaβíloi̯] -
Erratzu kabrin kabriñ 1: [kaβriɲ] -
Errezil karidade karídade 1: [karíðaðe] -
Errezil mirotza mirótza 1: [mirótsa] -
Errigoiti mirutxiki mirútxikí 1: [mirútʃikí] -
Errigoiti gabilloi gabilói 3: [ɣaβilói̯] -
Eskiula esparbea esparbé 1: [eśpar̄bé ] -
Etxalar kabrin kábre 1: [káβre] -
Etxarri (Larraun) alkon alkón 1: [alkón] -
Etxebarri gabilloi gábilloi 1: [ɣáβiʎoi̯] -
Etxebarri mirutxiki mirútxíki 1: [mirútʃíki] -
Etxebarria gabilloi gabilláda 1: [gaβiʎáða] -
Ezkio-Itsaso arrai arráitxikí 1: [ar̄ái̯tʃikí] -
Ezkurra kabrin kabríñ 1: [kaβríɲ] -
Ezterenzubi haizepikatzale háizepikatzále 1: [hái̯sepikatsále] -
Ezterenzubi belatz belátza 1: [belátsa] -
Gamarte aphalatza aphálatza 1: [aphálatsa] -
Gamiz-Fika gabilloi gabill 1: [ɣaβiʎ] -
Gamiz-Fika arrai arrái 2: [ar̄ái̯] -
Garrüze belatx belatx 1: [βelatʃ] -
Getaria kabiroi kabíroi 1: [kaβíroi̯] -
Getxo gabilloi gabilói 1: [gaβilói̯] -
Gizaburuaga gabilloi gabillatxíki 1: [ɣaβiʎatʃíki] -
Goizueta gabiña gabiñá 1: [ɣaβiɲá] -
Hazparne belatz bélatz 1: [bélats] -
Hendaia gabiroi gabíroi 1: [gaβíroi̯] -
Hernani gabiroi gabiroi 1: [gaβiroi̯] -
Hondarribia gabiroi gabirái 1: [gaβirái̯] -
Ibarruri (Muxika) gabilloi gabillóe 1: [ɣaβiʎóe] -
Igoa alkon álkoñttikí 1: [álkɔɲttikí] -
Igoa txitxe eamantzale txítxeeamantzalé 2: [tʃítʃeeamantsalé] -
Ikaztegieta gabiroi gabirói 1: [ɣaβirói̯] -
Irisarri belatz belátz 1: [βeláts] -
Itsasu belatz bélatz 1: [bélats] -
Izturitze belatz belátz 1: [beláts] -
Izturitze belatx belatxa 2: [belatʃa] -
Jutsi belatx belatxa 2: [belatʃa] -
Kortezubi gabilloi gabíllo 1: [ɣaβíʎo] -
Landibarre belatx belátxa 1: [βelátʃa] -
Larrabetzu mirutxiki mirútxiki 1: [mirútʃiki] -
Larraine esparbea esparbéa 1: [eśpar̄béa] -
Larzabale aphalatza apealatz 1: [apealats] -
Lasarte-Oria gabiroi gabirói 1: [gaβirói̯] -
Laukiz gabilloi gabillóitxiker 1: [ɣaβiʎói̯tʃiker̄] -
Legazpi mirutxiki mirútxikí 1: [mirútʃikí] -
Leintz Gatzaga miru míru 1: [míru] -
Leioa gabilloi gabilói 1: [ɣaβilói̯] -
Leitza kabiroi kábirói 1: [káβirɔ́i̯] -
Lekaroz kabrin kabrín 1: [kaβrín] -
Lekeitio gabilloi gabíllo 2: [ɣaβíʎo] -
Lemoa gabilloi gabíloi 1: [ɣaβíloi̯] -
Luzaide / Valcarlos belatx belátxa 1: [belátʃa] -
Makea belatz bélatz 1: [bélats] -
Mañaria gabilloi gabillóe 1: [gaβiʎóe] -
Mendaro kabidade kabídaé 1: [kaβíðaé] -
Mendata gabilloi gabillóa 1: [ɣaβiʎóa] -
Montori esparbea esparbéa 1: [eśpar̄béa] -
Montori esparbea ésparbé 2: [éśpar̄bɛ́] -
Montori esparbea espérbe 3: [eśpéRbe] -
Mugerre belatx belátxa 1: [belátʃa] -
Mungia gabilloi gabillói 1: [ɣaβiʎói̯] -
Oderitz alkon alkón txikí 1: [alkón tʃikí] -
Oiartzun gabiña gabiñá 1: [ɣaβiɲá] -
Oñati kabillara kabilláa 1: [kaβiʎáa] -
Ondarroa kabillara kábillara 1: [káβiʎara] -
Orexa gabiroi gabírói 1: [gaβírói̯] -
Orio gabilloi gabiloiya 1: [gaβiloi̯ǰa] -
Orio sapelaitz sápelaitza 2: [śápelai̯tsa] -
Orozko sai txitarrapalari sáitxitarrapalári 1: [śái̯tʃitar̄apalári] -
Otxandio gabilloi gábelai 1: [ɣáβelai̯] -
Pagola belatx belátx 1: [belátʃ] -
Pasaia gabiroi gabírói 1: [gaβírói̯] -
Santa Grazi esparbea espárbea 1: [eśpár̄bea] -
Santa Grazi esparbea esparbéa 2: [eśpar̄béa] -
Sara belatz bélatz 1: [bélats] -
Senpere belatz belátzak 1: [belátsak] -
Senpere zaflatz zeflátza 3: [seflátsa] -
Sohüta esparbea espárber 1: [eśpár̄ber] -
Sondika gabilloi gabilái 1: [ɣaβilái̯] -
Sondika arrai arrái 2: [ar̄ái̯] -
Sunbilla kabrin kabrí 1: [kaβrí] -
Tolosa gabiroi gabirói 1: [gaβirói̯] -
Uharte Garazi aphalatza apalátz 1: [apaláts] -
Urdiain usojantzailia úsojantzailiá 1: [úśoxantsai̯ljá] -
Urdiñarbe belatx belátx 1: [belá tʃ] -
Urdiñarbe esparbea espárbea 2: [eśpár̄bea] -
Urketa belatx bélatxá 1: [bélatʃá] -
Urretxu kabilloi kabíllói 1: [kaβíʎói̯] -
Urretxu gabilloi gabíllói 2: [gaβíʎói̯] -
Ürrüstoi esparbea esparbea 1: [eśpar̄bea] -
Ürrüstoi esparbea esparbéa 2: [eśpar̄béa] -
Uztaritze xaflaxa xafláxa 2: [ʃafláʃa] -
Zaratamo gabilloi gabíloi 1: [ɣaβíloi̯] -
Zeanuri sapilai sápilai 1: [śápilai̯] -
Zeanuri gabilloi gábiloi 1: [ɣáβiloi̯] -
Zeberio gabilloi gabillái 1: [ɣaβiʎái̯] -
Zeberio mirutxiker mirutxíker 2: [mirutʃíker̄] -
Zegama gabiroi gabírái 1: [ɣaβírái̯] -
Zilbeti gabilloi gabilán 1: [gaβilán] -
Zilbeti gabilloi gabilán 2: [ɣaβilán] -
Zollo (Arrankudiaga) gabilloi gábiloi 1: [ɣáβiloi̯] -
Zornotza gabilloi gabillóa 1: [ɣaβiʎóa] -
 

178: topo / taupe (d'Europe) / mole / (Talpa europaea)

 • Gaia: Piztiak
 • Galdera (es): topo
 • Galdera (fr): taupe (d'Europe)
 • Galdera (en): mole
 • Galdera (lat): Talpa europaea
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta sator satór 1: [śatór̄] -
Ahetze sator satór 1: [śatóR] -
Aia sator satór 1: [śatɔ́r̄] -
Aia lurpeko lurpekó 1: [lur̄pekó] -
Aldude sator satórr 1: [śatór̄] -
Aldude lupeko lupéko 1: [lupéko] -
Alkotz sator sátorrá 1: [śátor̄á] -
Altzai sathor sathorr 1: [śathor̄] -
Altzürükü sathor sáthorr 1: [śáthor̄] -
Amezketa sator satór 1: [śatór̄] -
Andoain sator satór 1: [śatór̄] -
Aniz sator sátor 1: [śátɔr̄] -
Aramaio sator sátor 1: [śátor̄] -
Araotz (Oñati) sator sátorr 1: [śá:tor̄] -
Arbizu sator satór 1: [śatór̄] -
Arboti sathor sathórr 1: [śathór̄] -
Armendaritze sathor sathórr 1: [śathór̄] -
Armendaritze zathor záthórr 2: [sáthór̄] -
Arnegi sator sátorr 1: [śátor̄] -
Arrangoitze xator xatór 1: [ʃatóR] -
Arrasate sator satór 1: [śatór̄] -
Arrazola (Atxondo) sator sátor 1: [śátor̄] -
Arrieta sator sátorr 1: [śátor̄] -
Arroa (Zestoa) saator saatór 1: [śaatɔ́r̄] -
Arrueta sator satór 1: [śatór̄] -
Asteasu sator satór 1: [śatór̄] -
Ataun sator satór 1: [śatɔ́r̄] -
Azkaine sator satorr 1: [śa:tor̄] -
Azkoitia sator satór 1: [śatɔ́r̄] -
Azpeitia sator satór 1: [śatɔ́r̄] -
Baigorri sator satorr 1: [śator̄] -
Bakio sator satór 1: [śatór̄] -
Bardoze sathor sathórra 1: [śathór̄a] -
Bardoze zathor zathórra 2: [sathór̄a] -
Barkoxe sathor sáthorr 1: [śáthor̄] -
Bastida sator sátorr 1: [śátor̄] -
Beasain sator sator 1: [śator̄] -
Behorlegi sator satórr 1: [śatór̄] -
Beizama sator satór 1: [śatɔ́r̄] -
Bergara sator sátor 1: [śátor̄] -
Bermeo sator satór 1: [śatór̄] -
Berriz sator sátor 1: [śátor̄] -
Beruete sator satór 1: [śatɔ́r̄] -
Beruete lupeko lúpekó 1: [lúpekó] -
Beskoitze sator sátor 1: [śátoR] -
Bidarrai sator sátorr 1: [śátor̄] -
Bolibar sator sátor 1: [śátɔr̄] -
Busturia sator satór 1: [śatór̄] -
Deba sator sátor 1: [śátɔr̄] -
Dima sator sátorr 1: [śátor̄] -
Domintxaine sathor sáthorr 1: [śáthor̄] -
Donamaria sator satór 1: [śatór̄] -
Donibane Lohizune sator satór 1: [śatóR] -
Donostia sator satór 1: [śatór̄] -
Dorrao / Torrano sator sátor 1: [śátɔr̄] -
Eibar sator satorr 1: [śator̄] -
Elantxobe sator satór 1: [śatór̄] -
Elduain sator satór 1: [śatór̄] -
Elgoibar zator zatór 1: [satór̄] -
Elorrio sator satór 1: [śatór̄] -
Erratzu sator satór 1: [śatór̄] -
Errezil sator sátor 1: [śátɔr̄] -
Errigoiti sator sátor 1: [śátor̄] -
Errigoiti lurpeko sague lurrpeko sague 1: [lur̄peko śaɣue] -
Eskiula sathor sáthorr 1: [śáthor̄] -
Etxalar sator satór 1: [śatór̄] -
Etxaleku sator satórr 1: [śatór̄] -
Etxarri (Larraun) sator satór 1: [śatɔ́r̄] -
Etxebarri sator sátorr 1: [śátor̄] -
Etxebarria sator satór 1: [śatór̄] -
Eugi sator sátor 1: [śátor̄] -
Ezkio-Itsaso sator sátor 1: [śátɔr̄] -
Ezkurra sator satór 1: [śatór̄] -
Ezterenzubi sator satórr 1: [śatór̄] -
Gaintza sator satór 1: [śatɔ́r̄] -
Gaintza lurpeko sator lúrpeko satórrá 2: [lúr̄peko śatɔ́r̄á] -
Gamarte sathor sathórr 1: [śathór̄] -
Gamiz-Fika sator satórr 1: [śatór̄] -
Garrüze sator satór 1: [śatór̄] -
Getaria sator sátor 1: [śátor̄] -
Getxo sator satór 1: [śatór̄] -
Getxo lupeko lúpeko 2: [lúpeko] -
Gizaburuaga sator sátor 1: [śátor̄] -
Goizueta sator satórrá 1: ató r̄á] -
Goizueta sator satór 2: [śatór̄] -
Hazparne sator sátor 1: [śátoR] -
Hendaia sator satór 1: [śatɔ́R] -
Hernani sator satór 1: [śatór̄] -
Hondarribia sator satór 1: [śatór̄] -
Ibarruri (Muxika) sator sátor 1: [śátor̄] -
Igoa sator satór 1: [śatɔ́r̄] -
Igoa lurpeko lúrpekó 1: [lúr̄pekó] -
Ikaztegieta sator satór 1: [śatór̄] -
Irisarri sator sátor 1: [śátoR] -
Itsasu sator sátorr 1: [śátor̄] -
Izturitze sathor sathórr 1: [śathór̄] -
Jaurrieta sator satórr 1: [śatór̄] -
Jutsi sathor sáthor 1: [śáthor̄] -
Kortezubi sator satór 1: [śatór̄] -
Landibarre sator satór 1: [śatór̄] -
Larrabetzu sator sátorr 1: [śátor̄] -
Larrabetzu lurpeko lúrpeko 2: [lúr̄peko] -
Larraine sathor sathorr 1: [śathor̄] -
Larraine sathorbeltz sáthorbéltz 2: [śáthor̄bélts] -
Larzabale sathor sathorr 1: [śathor̄] -
Lasarte-Oria sator satór 1: [śatór̄] -
Laukiz sator satór 1: [śatór̄] -
Legazpi xator xátor 1: [ʃátor̄] -
Leintz Gatzaga sator sátor 1: [śátor̄] -
Leioa sator satór 1: [śatór̄] -
Leitza sator satór 1: [śatɔ́r̄] -
Lekaroz sator satorr 1: [śator̄] -
Lekeitio sator sátorr 1: [śátor̄] -
Lemoa sator sátor 1: [śátor̄] -
Lemoiz sator satór 1: [śatór̄] -
Luzaide / Valcarlos sator satórr 1: [śatór̄] -
Makea sator sátorr 1: [śátor̄] -
Mañaria sator sátórr 1: [śátór̄] -
Mendaro sator satór 1: [śatɔ́r̄] -
Mendata sator satór 1: [śatór̄] -
Mezkiritz sator satórra 1: [śatór̄a] -
Mezkiritz zator zatór 2: [satór] -
Montori sathor sathorr 1: [śathor̄] -
Mugerre sator satorr 1: [śator̄] -
Mungia xator xátorr 1: [ʃátor̄] -
Oderitz sator satór 1: [śatɔ́r̄] -
Oiartzun zator zatór 1: [satór̄] -
Oñati sator satórr 1: [śatór̄] -
Ondarroa sator sátorr 1: [śátor̄] -
Orexa sator sátor 1: [śátɔr̄] -
Orio sator sator 1: [śator̄] -
Orozko sator sátor 1: [śátor̄] -
Otxandio sator sátor 1: [śátor̄] -
Pagola sathor sathórr 1: [śathór̄] -
Pasaia sator sátór 1: [śátór̄] -
Santa Grazi sathor sathórr 1: [śathór̄] -
Sara sator satórr 1: [śatór̄] -
Senpere saator sáator 1: [śáatoR] -
Sohüta sathor sáthorr 1: [śáthor̄] -
Sondika sator sátor 1: [śátor̄] -
Suarbe sator satór 1: [śatɔ́r̄] -
Sunbilla sator satórr 1: [śatór̄] -
Tolosa sator satórr 1: [śatór̄] -
Uharte Garazi sator sátorr 1: [śátor̄] -
Urdiain lurpeko lurpéko 1: [lur̄péko] -
Urdiain sator sátor 2: [śátor̄] -
Urdiñarbe sathor sathórr 1: [śathór̄] -
Urketa sator satórra 1: [śatóRa] -
Urketa sathor sáthorr 2: [śáthor̄] -
Urretxu sator satór 1: [śatɔ́r̄] -
Ürrüstoi sathor sáthorr 1: [śáthor̄] -
Uztaritze sator sátor 1: [śátoR] -
Zaratamo sator sátorr 1: [śátor̄] -
Zaratamo lurpeko lurpéko 1: [lur̄péko] -
Zeanuri sator sátor 1: [śátor̄] -
Zeberio sator sátor 1: [śátor̄] -
Zegama sator satór 1: [śatɔ́r̄] -
Zilbeti sator satór 1: [śatór̄] -
Zollo (Arrankudiaga) sator sátorr 1: [śátor̄] -
Zornotza sator sátor 1: [śátor̄] -
Zugarramurdi sator satór 1: [śatór̄] -
 

209: Vía Láctea / voie lactée / the Milky Way

 • Gaia: Zerua eta eguzkia
 • Galdera (es): Vía Láctea
 • Galdera (fr): voie lactée
 • Galdera (en): the Milky Way
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ürrüstoi zen d¡akeko bide zen d¡akeko bide 1: [sen dʒakeko βiðe] -
 

226: viento del Este / vent d'est / east wind

 • Gaia: Eguraldia
 • Galdera (es): viento del Este
 • Galdera (fr): vent d'est
 • Galdera (en): east wind
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta iruzkiaize iruzkiáizea 1: [iruskjái̯sea] -
Ahetze iguzkiaize igúzkiáize 1: [iɣúskiái̯se] -
Aia sorkaldeko axe sortálde 1: [śɔr̄tálde] -
Aia eguzkiaize egúzki áize 1: [eɣúski ái̯se] -
Aldude izarraize izárraizé 1: [isár̄ai̯sé] -
Aldude iuzkiaize iúzkiaixea 1: [iúskiai̯ʃea] -
Altzürükü hegoxuri héguazúia 1: [héɣwasúja] -
Altzürükü ahüñaize ah´üñaizía 2: [ahỹ́ɲai̯sía] -
Amezketa naparraxe napárraizé 1: [napár̄asé] -
Amezketa aizegorri aizégorrí 1: [ai̯séɣor̄í] -
Amezketa eguzkiaize éuzkiaizé 2: [éu̯skiasé] -
Amezketa garaizumaize garáizumaizé 3: [garái̯sumai̯sé] -
Aniz iruzkiaize irúzkiaize 1: [irúskjai̯se] -
Aramaio antxier antxíer 1: [antʃíer̄] -
Araotz (Oñati) naparraxe napárregoe 1: [napár̄eɣoe] -
Arbizu iruzkiaize íruúzki aiziá 1: [íruúski ai̯siá] -
Arboti aintzinaize aintzináiretik 1: [ai̯ntsinái̯retik] -
Arnegi iduzkiaize idúzkiáize 1: [iðúskiái̯se] -
Arrangoitze iguzkiaize igúzkiáize 1: [iɣúskiái̯se] -
Arrasate elgetaixe elgétaixe 1: [elɣétai̯ʃe] -
Arrazola (Atxondo) naparraxe nápar 1: [nápar̄] -
Arrieta iparraize ipér 1: [ipér] -
Arroa (Zestoa) naparraxe napárraizé 1: [napár̄ai̯sé] -
Arroa (Zestoa) lesteko aize éstekoaizé 2: [éśtekoai̯sé] -
Arrueta aintzinaize áitzináide 1: [ái̯tsinái̯de] -
Asteasu aizegorri áizegorrí 1: [ái̯seɣɔr̄í] -
Ataun arabaegoi arábaegói 1: [aráβaeɣói̯] -
Azkaine hegoxuri hegoxuria 1: [heɣoʃuria] -
Azpeitia naparraxe napárraizé 1: [napár̄ai̯sé] -
Baigorri iguzkiaize iguzkihaizia 1: [iɣuskihai̯sja] -
Bakio iparraize ipérraxe 1: [ipér̄aʃe] -
Bardoze aintzinaize aintzinairiá 1: [ai̯ntsinai̯rjá] -
Barkoxe labeda labedá 1: [laβeðá] -
Barkoxe labeda haizelabedá 2: [hai̯selaβeðá] -
Barkoxe peko aize peko áide 3: [peko ái̯de] -
Beasain arraize arráize 1: [ar̄ái̯se] -
Behorlegi iuzkiaize iúzkiáizia 1: [iúskiái̯sia] -
Bergara frantziaxe frantzíipár 1: [frantsíipár̄] -
Bergara naparraxe napárregóe 2: [napár̄eɣóe] -
Bermeo lesteko aize lestéko aixé 1: [leśtéko ai̯ʃé] -
Beruete zearraize zéarraizé 1: [séar̄ai̯sé] -
Beruete eguzkiaize éuzkiaizé 2: [éu̯skjai̯sé] -
Beskoitze iuzkiaize iuzkiáize 1: [iuskiái̯se] -
Bidarrai osotshaize osótsháize 1: [ośótśhái̯se] -
Bolibar naparraxe napárregó 1: [napár̄eɣó ] -
Dima frantziaxe frantziáxe 1: [frantsiáʃe] -
Dima pafinaxe pafináxe 2: [pafináʃe] -
Domintxaine aintzinaize áitzináizia 1: [ái̯tsinái̯sja] -
Domintxaine peko aize péko áidía 2: [péko ái̯día] -
Donamaria iuzkiaize iúzkiaizía 1: [iúskjai̯sía] -
Donibane Lohizune iparraize íparraize 1: [ípaRai̯se] -
Donibane Lohizune iuzkiaize íuzkiaiziá 1: [íuskiai̯siá] -
Donibane Lohizune lesteko aize ésteko áizia 2: [éśteko ái̯sia] -
Donibane Lohizune aintzinaize aintzínekoaiziá 2: [ai̯ntsínekoai̯siá] -
Donibane Lohizune gaineko aize gáinekoaiziá 3: [gái̯nekoai̯siá] -
Dorrao / Torrano iruzkiaize irúzki éize 1: [irúski éi̯se] -
Dorrao / Torrano iruzkiaize iruzkiéize 2: [iruskjéi̯se] -
Elantxobe lesteko aize lesteko áixe 1: [leśteko ái̯ʃe] -
Elgoibar naparraxe napárraize 1: [napár̄ai̯se] -
Elorrio iparraize ifarráise 1: [ifar̄ái̯śe] -
Erratzu iduzkiaize íduzkiaize 1: [íðuskjai̯se] -
Erratzu ormaize ormaizé 1: [or̄mai̯sé] -
Errigoiti erriko axe erríko així 1: [er̄íko ai̯ʃí] -
Errigoiti naparraxe napárraixé 1: [napár̄ai̯ʃé] -
Errigoiti embraixe embraixié 2: [embra i̯ʃié] -
Eskiula haizemehe haizemehía 1: [hai̯semẽhía] -
Eskiula idor idórra 2: [iðór̄a] -
Eskiula aizegorri gorría 2: [gor̄ía] -
Etxalar eguzkiaize egúzkiaizé 1: [eɣúskjai̯sé] -
Etxaleku iguzkiaize igúskiáizeá 1: [iɣúśkiái̯seá] -
Etxarri (Larraun) goikoaxe góikoaizí 1: [ɣói̯koai̯sí] -
Etxarri (Larraun) eguzkiaize euzkiáizi 1: [eu̯skjái̯si] -
Etxebarri goikoaxe goikó axé 1: [ɣoi̯kó aʃé] -
Etxebarri naparraxe napárraxe 1: [napár̄aʃe] -
Etxebarri larrabetzuaxe larrábetzuaxé 2: [lar̄áβetsuaʃé] -
Etxebarri frantziaxe frantziáxe 2: [frantsjáʃe] -
Etxebarria sorkaldeko axe sorkáldeko áxe 1: [śɔr̄káldeko áʃe] -
Eugi iruzkiaize irúzkiaiziá 1: [irúskjai̯siá] -
Ezkurra eguzkiaize éuzkiaizé 1: [éuskjasé] -
Ezkurra aizegorri áizegorrí 1: [ái̯seɣor̄í] -
Ezkurra frantziaxe prántzesaizé 2: [prántseśai̯sé] -
Ezterenzubi iruzkiaize iruzkiáize 1: [iruskiái̯se] -
Gaintza gallegoaize gallégoaizé 1: [ɣaʎéɣoai̯sé] -
Gamarte peko aize péko aize 1: [péko ai̯se] -
Gamarte iuzkiaize iúzkiaizé 1: [iúskiai̯sé] -
Gamiz-Fika iparraize iférraxe 1: [ifér̄aʃe] -
Garrüze aintzinaize aintzínaizé 1: [ai̯ntsínai̯sé] -
Getaria lesteko aize lésteko aize 1: [léśteko ai̯se] -
Getxo ipiñaldeko ipíñaldeko 1: [ipíɲalðeko] -
Getxo naparraxe napárraxe 1: [napár̄aʃe] -
Gizaburuaga iparraize ipérbaltz 1: [ipér̄βalts] -
Goizueta ormaize ormáizé 1: [or̄má i̯sé] -
Goizueta eguzkiaize eúzkiaizé 2: [eúskjai̯sé] -
Goizueta aizegorri aizágorri 3: [ai̯sáɣɔr̄i] -
Goizueta erramuaize errámuaizéa 4: [ɛr̄ámwai̯séa] -
Goizueta norte nórte 5: [nór̄te] -
Hazparne iuzkiaize iúzkiháise 1: [iúskihái̯śe] -
Hazparne ekiaizia ékiaizía 1: [ékiai̯sía] -
Hendaia eguzkiaize éuzkiaizé 1: [éu̯skiai̯sé] -
Hendaia ormaize ormáize 1: [oRmá i̯se] -
Hernani eguzkiaize egúzki aizía 1: [eɣúski ai̯sía] -
Hondarribia iparraize ipar freskua 1: [ipar̄ freśkua] -
Igoa iuzkiaize iúzkiaizé 1: [iúskjai̯sé] -
Ikaztegieta nabarrisaxe nafárraisea 1: [nafár̄ai̯śea] -
Ikaztegieta norte nórtea 2: [nór̄tea] -
Irisarri iguzkiaize igúzkiháize 1: [iɣúskihái̯se] -
Itsasu xuberoaize xuberoáize 1: [ʃuβeroái̯se] -
Itsasu iruzkiaize irúzkiáize 2: [irúskiái̯se] -
Izturitze aintzinaize aitzinháize 1: [ai̯tsinhái̯se] -
Izturitze iguzkiaize iguzkiháize 2: [iɣuskihái̯se] -
Jaurrieta eguzkiaize egúzki áisea 1: [eɣúski ái̯śea] -
Jutsi iguzkiaize iguzkiaizia 1: [iɣuskiai̯sja] -
Kortezubi iparraize iperráixe 1: [iper̄ái̯ʃe] -
Larrabetzu erriko axe erriko axe 1: [er̄iko aʃe] -
Larraine ahüñaize erdi ah´üña áide 1: [er̄di ahýɲa ái̯de] -
Larraine ahüñaize erdi iphar 2: [er̄di iphar̄] -
Larzabale iguzkiaize iguzkihaizia 1: [iɣuskihai̯sja] -
Lasarte-Oria itsasaldeko itsásaldekua 1: [itśáśaldekua] -
Laukiz iparraize ipárraxe 1: [ipár̄aʃe] -
Legazpi iparraize ifárra 1: [ifár̄a] -
Leintz Gatzaga naparraxe napárraixe 1: [napár̄ai̯ʃe] -
Leitza eguzkiaize egúzkiaizé 1: [eɣúskiasé] -
Leitza aizegorri áizegorrí 1: [ái̯seɣɔr̄í] -
Leitza frantziaxe prántzesaizé 2: [prántseśai̯sé] -
Lekaroz ormaize ormáizé 1: [or̄má i̯sé] -
Lemoa iparraize iferra 1: [ifer̄a] -
Lemoa naparraxe nafarraxe 2: [nafar̄aʃe] -
Luzaide / Valcarlos iruzkiaize irúzkiáize 1: [irúskiái̯se] -
Makea iguzkiaize igúzkiáize 1: [iɣúskiái̯se] -
Mañaria iparraize ífer 1: [ífer̄] -
Mañaria beko aixe beko aixíe 2: [beko ai̯ʃíe] -
Mendaro naparraxe napárregoé 1: [napár̄ɛɣoé] -
Mendata nabarrisaxe nabarrísaxe 1: [naβar̄íśaʃe] -
Mezkiritz iruzkiaize irúzkiáize 1: [irúskiái̯se] -
Montori ahüñaize ah´üñaizía 1: [ahỹ́ɲai̯sía] -
Montori aizegorri áidegorría 2: [ái̯deɣor̄ía] -
Mugerre iguzkiaize iguzkihaizía 1: [iɣuskihai̯sía] -
Mungia iparraize ipérraxe 1: [ipér̄aʃe] -
Mungia naparraxe napárraxe 3: [napár̄aʃe] -
Oderitz eguzkiaize egúzkiaizí 1: [eɣúskjai̯sí] -
Oderitz aizegorri áizigorrí 2: [ái̯siɣɔr̄í] -
Oñati eguzkiaize egúskiáxe 1: [eɣúśkiáʃe] -
Oñati naparraxe naparráixe 1: [napar̄ái̯ʃe] -
Oñati frantziaxe frantzípar 2: [frantsí par] -
Ondarroa lesteko aize lesteko áxe 1: [leśteko áʃe] -
Orexa eguzkiaize éuzkiáize 1: [éu̯skiái̯se] -
Orexa garaizumaize gáizume 2: [gái̯sume] -
Orio iparraize iparra 1: [ipar̄a] -
Orozko frantziaxe frantzíaxe 1: [frantsíaʃe] -
Orozko naparraxe nafárraxe 1: [nafár̄aʃe] -
Otxandio naparraxe naparráxe 1: [napar̄áʃe] -
Pagola ahüñaize ah´üñeháize 1: [ahýɲehái̯se] -
Pagola aizegorri aidegorría 2: [ai̯deɣor̄ía] -
Pasaia lesteko aize léstekoáisé 1: [léśtekoái̯śé] -
Santa Grazi exküinhaize exküinhaizía 1: [eʃkyi̯nhai̯sía] -
Senpere mendeal méndealá 1: [méndealá] -
Sohüta labeda labedá 1: [laβeðá] -
Sondika frantziaxe frantziáxe 1: [frantsiáʃe] -
Suarbe iduzkiaize idúzkiáize 1: [iðúskjái̯se] -
Suarbe iduzkiaize iduzkiáize 2: [iðuskiái̯se] -
Sunbilla eguzkiaize egúzkiaizé 1: [eɣúskjai̯sé] -
Tolosa eguzkiaize éuzkiaizé 1: [éu̯skjai̯sé] -
Tolosa aizegorri aizegorrí 1: [ai̯seɣɔr̄í] -
Tolosa garaizumaize gáizemaizé 2: [gái̯semai̯sé] -
Uharte Garazi hegoxuri hegóxúri 1: [heɣóʃúri] -
Uharte Garazi iguzkiaize iguzkíáize 1: [iɣuskíái̯se] -
Urdiain samigel aize sámigel áiziá 1: [śámiɣel ái̯siá] -
Urdiñarbe iparraize iphárra 1: [iphár̄a] -
Urdiñarbe kharruaize kharrúaizía 2: [khar̄ṹai̯sía] -
Urketa iuzkiaize íuzkiaiziá 1: [íuskiai̯sjá] -
Ürrüstoi ekiaizia ekhi¡éikiko áide 1: [ekhiʒéi̯kiko ái̯de] -
Uztaritze iguzkiaize igúzkiáize 1: [iɣúskiái̯se] -
Zaratamo naparraxe napárraxé 1: [napár̄aʃé] -
Zaratamo ataixe atáixe 2: [atái̯ʃe] -
Zeanuri aizegorri ipergórri 1: [iper̄ɣór̄i] -
Zeanuri frantziaxe frantziáxe 2: [frantsiáʃe] -
Zeanuri naparraxe nafarráxea 3: [nafar̄áʃea] -
Zeberio naparraxe naparráxe 1: [napar̄áʃe] -
Zegama arrazazakur arrázazakúrr 1: [ar̄ásasakúr̄] -
Zilbeti iruzkiaize irúzki áizia 1: [irúski ái̯sja] -
Zollo (Arrankudiaga) beko aixe biéko axe 1: [βjéko aʃe] -
Zollo (Arrankudiaga) errekaire errékaire 2: [er̄ékai̯re] -
Zornotza iparraize ipárraixe 1: [ipár̄ai̯ʃe] -
Zugarramurdi iruzkiaize irúzki aizeá 1: [irúski ai̯seá] -
Zugarramurdi suresta súrestá 2: [śúreśtá] -
 

227: viento del Oeste / vent d'ouest / west wind

 • Gaia: Eguraldia
 • Galdera (es): viento del Oeste
 • Galdera (fr): vent d'ouest
 • Galdera (en): west wind
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta zearraize zerráizea 1: [ser̄ái̯sea] -
Ahetze mendebal méndeál 1: [méndeál] -
Ahetze embata embáta 1: [embáta] -
Aia itsasaize itxásaizé 1: [itʃáśai̯sé] -
Aia mendebal mendebál 2: [mendeβál] -
Aia sartalde sartálde 3: [śar̄tálde] -
Aldude itsasaize itsásaizé 1: [itśáśai̯sé] -
Aldude zearraize zéiar aizé 2: [séi̯ar̄ ai̯sé] -
Aldude mendebal mendeál 2: [mendeál] -
Alkotz zearraize ziár aiziá 1: [siár̄ ai̯siá] -
Alkotz itsasaize itxés áizia 2: [itʃéś ái̯sia] -
Altzai haizebeltz aizebéltza 1: [ai̯seβéltsa] -
Altzai manexhaize manéxa 2: [manéʃa] -
Altzai ahüzkiaide ah´üzkiaidía 3: [ahýskiai̯día] -
Altzai manexhaize mánezaizía 4: [mánesai̯sía] -
Altzai manexhaize mánexaizía 5: [máneʃai̯sía] -
Altzai zearraize zeihárra 6: [sei̯hár̄a] -
Altzai zearraize zeiharráize 7: [sei̯har̄ái̯se] -
Altzürükü haizebeltz áizebéltza 1: [ái̯seβéltsa] -
Altzürükü manexhaize manéxeko gáintíti 2: [manéʃeko ɣái̯ntíti] -
Amezketa zearraize zeárraizé 1: [sɛár̄ai̯sé] -
Andoain gallegoaize gállegoaizé 1: [gáʎeɣoai̯sé] -
Andoain mendebal mendébalaizé 2: [mendéβalai̯sé] -
Aniz zearraize ziárraize 1: [siár̄ai̯se] -
Aniz haizebeltz aizégobéltz 2: [ai̯séɣoβélts] -
Aniz gaztelaize gaztéluáize 3: [gastélwái̯se] -
Aramaio amillan ámillen 1: [ámiʎen] -
Aramaio gallegoaize gállego 2: [ɣáʎeɣo] -
Araotz (Oñati) gorbeaize gorbéaize 1: [ɣor̄βéai̯se] -
Arbizu gaztelaize gáztelá 1: [gáste lá] -
Arboti itsasaize itxásoko áiria 1: [itʃáśoko ái̯rja] -
Arboti haizebeltz aizebéltza 2: [ai̯seβéltsa] -
Arboti aizegaixto áizegáixtua 3: [ái̯segái̯ʃtwa] -
Armendaritze itsasaize itsásaire 1: [itśáśai̯re] -
Arnegi zearraize zéihar 1: [séi̯har̄] -
Arnegi mendebal méndeál 1: [méndeál] -
Arrangoitze itsasaize itxásoáize 1: [itʃáśoái̯se] -
Arrangoitze mendebal mendéal 1: [mendéal] -
Arrangoitze embata émbata 2: [émbata] -
Arrasate gallegoaize galegúaixe 1: [ɣaleɣúai̯ʃe] -
Arrazola (Atxondo) gallegoaize galléguaixe 1: [ɣaʎéɣwai̯ʃe] -
Arrieta mendebal mendebál 1: [mendeβál] -
Arrieta gallegoaize gallegúaixé 1: [gaʎeɣúai̯ʃé] -
Arrieta itsasaize itxosóáixe 2: [itʃośóái̯ʃe] -
Arroa (Zestoa) mendebal mendébal 1: [mendéβal] -
Arroa (Zestoa) gallegoaize galgóiaizé 2: [ɣalgói̯ai̯sé] -
Arrueta itsasaize ítsasáide 1: [ítśaśái̯de] -
Asteasu gallegoaize gallégoaizé 1: [ɣaʎéɣoai̯sé] -
Ataun mendebal mendébal 1: [mɛndéβal] -
Ataun itsasaize itxasaizé 2: [itʃaśai̯sé] -
Azkaine embata embata 1: [embata] -
Azkaine mendebal mendeala 2: [mendeala] -
Azkoitia mendebal mendábal 1: [mendáβal] -
Azpeitia mendebal mendébal 1: [mendéβal] -
Baigorri mendebal mendeala 1: [mendeala] -
Bakio gallegoaize galléguaxe 1: [ɣaʎéɣwaʃe] -
Bakio mendebal mendebálaxe 2: [mendeβálaʃe] -
Bardoze itsasaize ítsasáiria 1: [ítśaśái̯rja] -
Barkoxe manexhaize manexháize 1: [maneʃhái̯se] -
Barkoxe haizebeltz haizebéltz 2: [hai̯seβélts] -
Bastida itsasaize itxasoko háize 1: [itʃaśoko hái̯se] -
Beasain aldaize aldáizé 1: [aldá i̯sé] -
Behorlegi aizpiko aize pékoaize 1: [pékoai̯se] -
Beizama mendebal mendébalaizé 1: [mendéβalai̯sé] -
Bergara gallegoaize gallégoaizé 1: [ɣaʎéɣoai̯sé] -
Bergara mendebal mendebalaizé 1: [mendeβalai̯sé] -
Bermeo oesteko aize oésteko aixé 1: [oéśteko ai̯ʃé] -
Bermeo mendebal mendebál 2: [mendeβál] -
Berriz a¡ebi¡ur a¡ébi¡úr 1: [aʒéβiʒúr̄] -
Berriz gallegoaize gallegúe 1: [gaʎeɣúe] -
Beruete gaztelaize gaztél 1: [ɣastél] -
Beruete mendebal méndeál 1: [méndeál] -
Beskoitze itsasaize itsásáize 1: [itśáśái̯se] -
Bidarrai mendebal mendéal 1: [mendéal] -
Bolibar gallegoaize galléguegó 1: [ɣaʎéɣweɣó] -
Deba mendebal mendéal 1: [mendéal] -
Dima gallegoaize gallegúaxe 1: [ɣaʎeɣúaʃe] -
Domintxaine itsasaize itxásoko háizia 1: [itʃáśoko hái̯sja] -
Domintxaine lueztekhaize luéztekháizia 2: [lwéstekhái̯sja] -
Domintxaine euriaize éuriáizia 3: [éu̯riái̯sja] -
Domintxaine itsasaize ítxasháizia 4: [ítʃaśhái̯sia] -
Donamaria zearraize ziárraize 1: [siár̄ai̯se] -
Donibane Lohizune mendebal mendéalaizé 1: [mendéalai̯sé] -
Donibane Lohizune baxoko aize baxoko aizia 2: [baʃoko ai̯sja] -
Donostia gallegoaize gallégoaizé 1: [gaʎéɣoai̯sé] -
Donostia mendebal mendéala 1: [mendéala] -
Dorrao / Torrano gaztelaize gáztel 1: [ɣástɛl] -
Dorrao / Torrano mendebal mendábal 2: [mendáβal] -
Eibar mendebal mendébal 1: [mendéβal] -
Eibar norde nórde 2: [nór̄ðe] -
Elantxobe oesteko aize oesteko áixe 1: [oeśteko ái̯ʃe] -
Elantxobe mendebal mendébal 1: [mendéβal] -
Erratzu mendebal mendéal 1: [mendéal] -
Erratzu gaztelaize gaztálaizé 2: [ɣastálai̯sé] -
Errezil mendebal mendébal 1: [mendéβal] -
Errigoiti mendebal mendébal 1: [mendéβal] -
Errigoiti gallegoaize gallegúaixé 1: [ɣaʎeɣúai̯ʃé] -
Eskiula haizebeltz haizebéltza 1: [hai̯seβéltsa] -
Etxalar aizpiko aize aizpíkoaizé 1: [aspíkoai̯sé] -
Etxalar mendebal mendébal 1: [mendéβal] -
Etxalar itsasaize itsásoaizé 2: [itśáśoai̯sé] -
Etxalar zearraize ziárraize 3: [sjár̄ase] -
Etxaleku gaztelaize gáztelá 1: [gástelá] -
Etxaleku samiel aize samiéláizeá 2: [śamiélái̯seá] -
Etxarri (Larraun) gaztelaize gaztél 1: [ɣastɛ́l] -
Etxebarri gallegoaize galléguaxe 1: [ɣaʎéɣuaʃe] -
Etxebarria mendebal mendábaláxe 1: [mendáβaláʃe] -
Etxebarria gallegoaize gallégo áxe 1: [gaʎéɣo áʃe] -
Etxebarria aizpiko aize békoaxé 2: [békoaʃé] -
Eugi zearraize zeárraizeá 1: [seár̄ai̯seá] -
Ezkurra gaztelaize gáztelaizé 1: [gástelai̯sé] -
Ezkurra zearraize zéarraizé 2: [sɛ́ar̄asé] -
Ezterenzubi mendebal méndebal 1: [méndeβal] -
Ezterenzubi mendebal mendealáizia 2: [mendealái̯sja] -
Gaintza gaztelaize gaztél 1: [ɣastɛ́l] -
Gamarte itsasaize itxásaize 1: [itʃáśai̯se] -
Gamiz-Fika mendebal mendébal 1: [mendéβal] -
Gamiz-Fika gallegoaize gallegúaxe 1: [ɣaʎeɣúaʃe] -
Garrüze itsasaize itsásairé 1: [itśáśai̯ré] -
Getaria oesteko aize oésteko aizía 1: [oéśteko ai̯sía] -
Getaria gallegoaize gallégo áize 2: [gaʎéɣo ái̯se] -
Getxo gallegoaize galleguáxe 1: [gaʎeɣwáʃe] -
Gizaburuaga mendebal mendébal 1: [mendéβal] -
Goizueta orioaize órioaize 1: [órjoai̯se] -
Goizueta mandioaize mándioaizé 2: [mándjoasé] -
Hazparne itsasaize itsásaize 1: [itśáśai̯se] -
Hazparne mendebal méndeal 2: [méndeal] -
Hendaia mendebal mendéalaize 1: [mendéalai̯se] -
Hernani gallegoaize gallégo aisía 1: [gaʎéɣo ai̯śía] -
Hondarribia gallegoaize gallégo aizía 1: [gaʎéɣo ai̯sía] -
Hondarribia mendebal mendabal 1: [mendaβal] -
Ibarruri (Muxika) mendebal mendébal 1: [mendéβal] -
Igoa gaztelaize gáztelaizé 1: [ɣástelai̯sé] -
Ikaztegieta mendebal mendébala 1: [mendéβala] -
Irisarri mendebal mendeál 2: [mendeál] -
Irisarri itsasaize itsásáize 4: [itśáśái̯se] -
Itsasu embata embátáize 1: [embátái̯se] -
Izturitze mendebal mendeála 1: [mendeála] -
Jaurrieta zearraize zeárraizeá 1: [seár̄ai̯seá] -
Jutsi basahaize basaháizia 1: [baśahái̯sja] -
Kortezubi mendebal mendebálaixe 1: [mendeβálai̯ʃe] -
Landibarre itsasaize itsásaiziá 1: [itśáśai̯siá] -
Landibarre mendebal méndealá 2: [méndɛalá] -
Larrabetzu gallegoaize galléguaxe 1: [ɣaʎéɣuaʃe] -
Larraine zearraize zeihárra 1: [sei̯hár̄a] -
Larraine haizebeltz haizebéltza 2: [hai̯seβéltsa] -
Larraine manexhaize manéxa 3: [manéʃa] -
Larzabale haizebeltz haizebeltza 1: [hai̯seβeltsa] -
Larzabale itsasaize itxásoháizia 2: [itʃáśohái̯sja] -
Larzabale itsasaize itxashaizia 3: [itʃaśhai̯sja] -
Larzabale tempestahaize tempestahaizia 4: [tempeśtahai̯sja] -
Lasarte-Oria gallegoaize gallégo aizéa 1: [gaʎéɣo ai̯séa] -
Lasarte-Oria gallegoaize gallégo aise 2: [gaʎéɣo ai̯śe] -
Laukiz gallegoaize gallegúaxe 1: [ɣaʎeɣúaʃe] -
Legazpi aldaize aldáizea 1: [aldái̯sea] -
Legazpi aldaize aldágoya 2: [aldáɣoǰa] -
Leintz Gatzaga gallegoaize gallégoáixe 1: [ɣaʎéɣoái̯ʃe] -
Leioa gallegoaize galegúaxe 1: [galeɣúaʃe] -
Leitza aizpiko aize azpíaizeá 1: [aspíai̯seá] -
Leitza zearraize zeárraizé 1: [sɛár̄asé] -
Leitza gaztelaize gaztál 2: [ɣastál] -
Lekaroz zearraize ziárraizé 1: [siár̄ai̯sé] -
Lekaroz gaztelaize gazteláize 2: [gastelái̯se] -
Lekeitio mendebal mendebál 1: [mendeβál] -
Lemoa gallegoaize gallegúaxe 1: [gaʎeɣúaʃe] -
Lemoiz mendebal mendebálaixe 1: [mendeβálai̯ʃe] -
Luzaide / Valcarlos zearraize zéiarráize 1: [séi̯ar̄ái̯se] -
Makea mendebal méndebaláize 1: [méndeβalái̯se] -
Makea kabretonaize kábretonáize 2: [káβretonái̯se] -
Mañaria gallegoaize galléguáixe 1: [gaʎéɣuái̯ʃe] -
Mañaria gallegoaize gallégu 2: [gaʎéɣu] -
Mendaro mendebal mendábal 1: [mendáβal] -
Mendata mendebal mendébal 1: [mendéβal] -
Mendata euriaize euriáxe 2: [eu̯riáʃe] -
Mezkiritz zearraize zearráize 1: [sear̄ái̯se] -
Montori itsasaize itxásoko aizía 1: [itʃáśoko ai̯sía] -
Montori euriaize ébiaizía 2: [éβiai̯sía] -
Montori itsasaize itxásaidía 3: [itʃáśai̯día] -
Montori aizpiko aize pékaizía 4: [pékai̯sía] -
Montori baiunahaize báiunakúa 5: [bájunakúa] -
Montori haizebeltz áizebéltza 6: [ái̯sebéltsa] -
Montori manexhaize manéxa 7: [manéʃa] -
Montori manexhaize manéz 8: [manés] -
Montori baiunahaize baiunés 9: [bajunéś] -
Montori baiunahaize báiunakaizía 10: [bájunakai̯sía] -
Montori baiunahaize baiúnaháize 11: [bajúnahái̯se] -
Montori manexhaize mánesháize 12: [máneśhái̯se] -
Montori zearraize zeihárra 13: [sei̯háRa] -
Mungia mendebal mendébal 2: [mendéβal] -
Mungia gallegoaize gallegúaxe 3: [ɣaʎeɣúaʃe] -
Oderitz gaztelaize gáztál 1: [gástál] -
Oiartzun zearraize ziárraizé 1: [siár̄asé] -
Oiartzun gallegoaize galíziko aizíá 2: [galísiko ai̯síá] -
Oiartzun galerna galerná 3: [ɣalɛr̄ná] -
Oñati gorbeaize gorbéixano 1: [ɣor̄βéi̯ʃano] -
Oñati amillan amíllan 2: [amíʎan] -
Ondarroa mendebal mendébal 1: [mendéβal] -
Ondarroa oesteko aize oesteko áxe 2: [oeśteko áʃe] -
Orexa arabero áraberó 1: [áraβeró] -
Orio mendebal mendébal 1: [mendéβal] -
Orio beaxoi beáxoi 2: [beáʃoi̯] -
Orozko gallegoaize galléguaxe 1: [ɣaʎéɣwaʃe] -
Otxandio gallegoaize galleguáxe 1: [ɣaʎeɣwáʃe] -
Pagola itsasaize itxasháize 1: [itʃaśhái̯se] -
Pasaia oesteko aize oéstekoáizé 1: [oéśtekoái̯sé] -
Pasaia beaxoi biaxói 2: [biaʃói̯] -
Pasaia baxoko aize báxuko áize 3: [báʃukoái̯se] -
Santa Grazi exkerhaize exkerhaizía 1: [eʃker̄hai̯sía] -
Sara haizebeltz aizebéltza 1: [ai̯seβéltsa] -
Sara embata embatá aizía 1: [embatá ai̯sía] -
Sara mendebal mendebalaizía 2: [mendeβalai̯sía] -
Sohüta itsasaize itxasháize 1: [itʃaśhái̯se] -
Sohüta haizebeltz haizebeltza 2: [hai̯seβeltsa] -
Sohüta manexhaize manexhaizia 3: [maneʃhai̯sja] -
Sondika gallegoaize gallegúaxe 1: [ɣaʎeɣúaʃe] -
Suarbe itsasaize itxésoáiz 1: [itʃéśoái̯s] -
Sunbilla zearraize zeárraizé 1: [seár̄ai̯sé] -
Tolosa mendebal mendébalaizé 1: [mendéβalasé] -
Uharte Garazi zearraize zeiár 1: [sei̯áR] -
Urdiain gaztelaize gáztalá 1: [gástalá] -
Urdiñarbe manexhaize mánexéko haizía 1: [máneʃéko hai̯sía] -
Urketa itsasaize itxásoaiziá 1: [itʃáśoai̯sjá] -
Urketa aizpiko aize ázpiaiziá 2: [áspiai̯sjá] -
Urketa itsasaize ítxasaiziá 3: [ítʃaśai̯sjá] -
Urretxu mendebal mendébal 1: [mendéβal] -
Urretxu gallegoaize gallégoaizé 2: [ɣaʎéɣoai̯sé] -
Urretxu aldaize aldágoi 3: [aldáɣoi̯] -
Ürrüstoi itsasaize itxasoko áide 1: [itʃaśoko ái̯de] -
Ürrüstoi manexhaize manéxa 2: [manéʃa] -
Uztaritze mendebal mendébal 1: [mendéβal] -
Zaratamo gallegoaize galléguaxé 1: [gaʎéɣuaʃé] -
Zeanuri nordeaxe nordeáxe 1: [nor̄ðeáʃe] -
Zeanuri gallegoaize gallegúaxe 2: [ɣaʎeɣúaʃe] -
Zeberio gallegoaize gallegúaxe 1: [ɣaʎeɣúaʃe] -
Zegama mendebal mendabál 1: [mendaβál] -
Zilbeti zearraize zearráize 1: [sear̄ái̯se] -
Zollo (Arrankudiaga) goikoax góiko ax 1: [ɣói̯ko aʃ] -
Zollo (Arrankudiaga) gallegoaize gálleguax 1: [ɣáʎeɣuaʃ] -
Zornotza gallegoaize galléguaixe 1: [ɣaʎéɣwai̯ʃe] -
Zugarramurdi gallegoaize gallégo aizéa 1: [gaʎéɣo ai̯séa] -
Zugarramurdi mendebal mendébalá 2: [mendéβalá] -
 

234: oscurecerse el tiempo / obscurcir (s') (le temps) / grow dark (to)

 • Gaia: Eguraldia
 • Galdera (es): oscurecerse el tiempo
 • Galdera (fr): obscurcir (s') (le temps)
 • Galdera (en): grow dark (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Larraine d´ündü d´ündü 13: [dýndy] -
 

374: despeñarse / glisser, déraper sur une pente / slide, slip (to)

 • Gaia: Erliebea
 • Galdera (es): despeñarse
 • Galdera (fr): glisser, déraper sur une pente
 • Galdera (en): slide, slip (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Lekeitio d¡ausi d¡ausí 1: [dʒau̯śí] -
 

396: agua corriente / eau courante / running water

 • Gaia: Ibaia
 • Galdera (es): agua corriente
 • Galdera (fr): eau courante
 • Galdera (en): running water
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Urdiñarbe phikoz d¡uiten phíkoz d¡úiten 5: [phíkos dʒúi̯ten] -
 

413: linde / bord d'un champ / edge of a field

 • Gaia: Hesiak
 • Galdera (es): linde
 • Galdera (fr): bord d'un champ
 • Galdera (en): edge of a field
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta muga múga 1: [múɣa] -
Ahetze ipular ipulár 1: [ipuláR] -
Ahetze pezoin pezóin 2: [pesói̯n] -
Aia muga múga 2: [múɣa] -
Aldude limita limitá 1: [limitá] -
Aldude muga múga 1: [múɣa] -
Alkotz muge múgé 1: [múɣé] -
Altzai müga m'üga 1: [mýɣa] -
Altzürükü müga m'üga 1: [mýɣa] -
Andoain muga mugá 3: [muɣá] -
Aniz ezponda ezpónda 1: [espónda] -
Aramaio bastar lándabastar 1: [lándaβaśtar̄] -
Aramaio mune múne 1: [múne] -
Aramaio bastar sólobastar 2: [śóloβaśtar̄] -
Araotz (Oñati) muga mugá 1: [muɣá] -
Arbizu ezponda ezpondá 1: [espondá] -
Arboti müga müga 1: [myɣa] -
Armendaritze yunta yúnta 1: [ǰúnta] -
Arnegi muga múga 1: [múɣa] -
Arnegi iphuru iphúru 1: [iphúru] -
Arnegi bazter bázter 2: [báster̄] -
Arrangoitze ipular ípular 1: [ípulaR] -
Arrasate mune múne 1: [múne] -
Arrazola (Atxondo) muna múna 1: [múna] -
Arrieta mune múné 1: [múné] -
Arroa (Zestoa) mua múa 1: [múa] -
Arrueta muga múga 1: [múɣa] -
Asteasu muga múgá 2: [mú:ɣá] -
Asteasu mua múá 3: [múá] -
Ataun muga múga 1: [múɣa] -
Azkaine pezoin pezoin 1: [pesoi̯n] -
Azkoitia muga múga 1: [múɣa] -
Azpeitia muga mugíe 1: [muɣíe] -
Azpeitia baztar sobáztar 2: [śoβástar̄] -
Baigorri bazter alhorbazter 2: [alhoRβaster̄] -
Bakio eskiña soloeskiñe 1: [śoloeśkiɲe] -
Bardoze iphürü iphürü 2: [iphyry] -
Bardoze iphular iphúlarra 3: [iphúlar̄a] -
Barkoxe müga m'üga 1: [mýɣa] -
Barkoxe phezu phezú 2: [phesṹ] -
Bastida iphuru iphúru 1: [iphúru] -
Bastida arroila arróila 2: [aRói̯la] -
Beasain muga mugéa 1: [muɣéa] -
Beasain muga mugá 2: [muɣá] -
Behorlegi muga mugá 1: [muɣá:] -
Beizama muga mugá 1: [muɣá] -
Bergara jurgo júrgo 1: [xúr̄ɣo] -
Bergara muga múga 1: [múɣa] -
Bermeo eskiña soloeskíñe 1: [śoloeśkíɲe] -
Bermeo bastar solobasterr 1: [śoloβaśter̄] -
Berriz muna múna 1: [múna] -
Beruete mua muá 1: [muá] -
Beskoitze muga múga 1: [múɣa] -
Beskoitze ipuru ipúru 1: [ipúru] -
Bidarrai muga múga 1: [múɣa] -
Bolibar eskiña éskiñé 1: [éśkiɲé] -
Bolibar mujonera mujónerá 2: [muxónerá] -
Deba muga múga 1: [múɣa] -
Dima mune múne 1: [múne] -
Domintxaine pezuñ phézoña/phézuña 1: [phésọɲa] -
Donamaria ezponda ezpónda 1: [espónda] -
Donibane Lohizune limita limíta 1: [limíta] -
Donibane Lohizune muga mugá 2: [muɣá] -
Donostia muga múga 1: [múɣa] -
Dorrao / Torrano muba múba 1: [múβa] -
Eibar muga múga 1: [múɣa] -
Elantxobe mune muníe 1: [muníe] -
Elduain mua múá 1: [múá] -
Elgoibar solobittarte soóbittarté 1: [śoóβittar̄té] -
Elorrio muna múna 1: [múna] -
Erratzu arteka árteka 1: [ár̄teka] -
Errezil mua múa 1: [múa] -
Errigoiti eskiña solóeskíñe 1: [śolóeśkíɲe] -
Errigoiti mune muné 1: [muné] -
Eskiula ezpunda ezpunda 1: [espunda] -
Etxalar ezponda ezpónda 1: [espónda] -
Etxaleku muge mugé 1: [muɣé] -
Etxarri (Larraun) mua muá 1: [muá] -
Etxebarri mune múne 1: [múne] -
Etxebarria egal egál 1: [eɣál] -
Eugi muge múgé 1: [múɣé] -
Ezkio-Itsaso muga múga 1: [múɣa] -
Ezkurra ezponda ezpónda 1: [espónda] -
Ezterenzubi muga múga 1: [múɣa] -
Gaintza mua muá 1: [muá] -
Gamarte muga múga 1: [múɣa] -
Gamarte yunta yúnta 2: [ǰúnta] -
Gamiz-Fika mune múne 1: [múne] -
Garrüze muga múga 1: [múɣa] -
Garrüze pezuñ pezúñ 3: [pesúɲ] -
Getaria muga múga 1: [múɣa] -
Getxo bastar bastár 1: [baśtár̄] -
Getxo mune muné 1: [muné] -
Goizueta muga múgá 1: [múɣá] -
Goizueta mua múá 2: [mú:á] -
Hazparne muga múga 1: [múɣa] -
Hazparne ipuru ipúru 2: [ipúru] -
Hernani muga múga 2: [múɣa] -
Hondarribia muga múga 1: [múɣa] -
Ibarruri (Muxika) muna múna 1: [múna] -
Igoa muga mugá 1: [muɣá] -
Ikaztegieta muga múga 1: [múɣa] -
Irisarri muga múga 1: [múɣa] -
Itsasu ipuru ipúru 1: [ipúru] -
Izturitze muga muga 3: [muɣa] -
Jaurrieta muga múga 1: [múɣa] -
Jutsi phezoiñ phézoin 1: [phésoi̯n] -
Kortezubi mujonera mujonéra 1: [muxonéra] -
Kortezubi bitxarte bitxárte 2: [βitʃár̄te] -
Landibarre phezoiñ phezóiñ 1: [phesóɲ] -
Larrabetzu mune múne 1: [múnɛ] -
Larraine müga müga 2: [myɣa] -
Larzabale yunta yunta 1: [ǰunta] -
Larzabale muga múga 2: [múɣa] -
Lasarte-Oria muga múga 1: [múɣa] -
Laukiz mune muné 1: [muné] -
Legazpi muga mugá 1: [muɣá] -
Leintz Gatzaga solobittarte solóbittarte 2: [śolóβittar̄te] -
Leioa mune mune 1: [mune] -
Leitza mua múá 1: [múá] -
Lekaroz landixkim landíxkim 1: [landíʃkim] -
Lekeitio soloarte soloárte 1: [śoloár̄te] -
Lemoa mune múne 1: [múne] -
Lemoiz mun mún 1: [mún] -
Luzaide / Valcarlos yunta yúnta 1: [ǰúnta] -
Makea ipurubazter ipúrubaztér 1: [ipúruβastér̄] -
Mañaria muna múna 1: [múna] -
Mendaro muga mugá 1: [muɣá] -
Mendata mota motá 1: [motá] -
Mendata sador sadór 1: [śaðór̄] -
Mezkiritz muga múga 1: [múɣa] -
Montori müga mügák 1: [myɣák] -
Montori ezpunda zpundá 2: [spundá] -
Montori terre terré 3: [ter̄ɛ́] -
Mugerre iphuru iphuru 2: [iphuru] -
Mungia mune múne 1: [múne] -
Oderitz muga mugá 1: [muɣá] -
Oñati muga muga 1: [muɣa] -
Ondarroa eskiña éskiña 1: [éśkiɲa] -
Ondarroa muna múna 1: [múna] -
Orexa muga múga 1: [múɣa] -
Orio muga muga 2: [muɣa] -
Orozko muna múna 1: [múna] -
Otxandio lugan lúgan 1: [lúɣan] -
Otxandio muna múna 1: [múna] -
Pagola müga müga 1: [myɣa] -
Pasaia mua múá 1: [múá] -
Santa Grazi ezponda ezponda 2: [esponda] -
Sara muga múga 2: [múɣa] -
Senpere ixakarte ixakárte 1: [iʃakáRte] -
Senpere muga múga 1: [múɣa] -
Sohüta müga m'üga 1: [mýɣa] -
Sondika mune múne 1: [múne] -
Suarbe muge múge 1: [múɣe] -
Sunbilla muga múga 2: [múɣa] -
Tolosa azaki azakí 1: [asakí] -
Tolosa zanga zángá 2: [sáŋgá] -
Uharte Garazi muga mugá 1: [muɣá] -
Urdiain muga múga 1: [múɣa] -
Urdiñarbe ¡ünta ¡'ünta 2: [ʒýnta] -
Urketa iphuru íphurú 1: [íphurú] -
Urretxu bastar soróbaztárr 1: [śoróβastár̄] -
Ürrüstoi müga m'üga 1: [mýɣa] -
Ürrüstoi ithelar ithelar 2: [ithelar̄] -
Uztaritze ipuru ipúru 1: [ipúru] -
Zaratamo mune múne 2: [múne] -
Zeanuri mune múne 1: [múne] -
Zeberio muna solómuna 1: [śolómuna] -
Zegama muga múga 1: [múɣa] -
Zilbeti muga muga 1: [muɣa] -
Zollo (Arrankudiaga) muna múna 1: [múna] -
Zornotza muna múna 1: [múna] -
Zugarramurdi muga múga 1: [múɣa] -
 

440: viaje / voyage / travel

 • Gaia: Bidea
 • Galdera (es): viaje
 • Galdera (fr): voyage
 • Galdera (en): travel
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Lekeitio d¡unetorri d¡únetorri 1: [dʒúnetor̄i] -
 

443: al quinto infierno / au diable vauvert / in the boondocks

 • Gaia: Bidea
 • Galdera (es): al quinto infierno
 • Galdera (fr): au diable vauvert
 • Galdera (en): in the boondocks
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Lekeitio d¡uari orrotz d¡úari orrótz 1: [dʒúari or̄óts] -
 

566: cabeza de ajo / tête d'ail / garlic bulb

 • Gaia: Ortuariak
 • Galdera (es): cabeza de ajo
 • Galdera (fr): tête d'ail
 • Galdera (en): garlic bulb
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta buru búru 1: [βúru] -
Ahetze baatxuriburu baátxuribúru 1: [βaátʃuriβúru] -
Aia buru burú 1: [βurú] -
Aia baratzuriburu báatzui búru 2: [βáatswi βúru] -
Aldude baatxuriburu baatxuribúru 1: [baatʃuriβúru] -
Alkotz baratzuriburu barátzurí burúe 1: [barátsurí burúe] -
Altzai batxuibü batxuibü´ü 1: [batʃuiβyý] -
Altzürükü batxuibü batxúib´ü 1: [batʃúi̯βý:] -
Amezketa baratzuriburu baátzuriburú 1: [baátsuriβurú] -
Andoain baratzuriburu bátzuriburú 1: [bá:tsuriβurú] -
Aniz baratxuriburu barátxuriburu 1: [barátʃuriβuru] -
Aramaio berakatzburu berákatzburu 1: [βerákatsβuru] -
Araotz (Oñati) buru búru 1: [βúru] -
Arbizu buru búru 1: [búru] -
Arboti batxuibü bátxurib´ürü 1: [bátʃuriβýry] -
Armendaritze baatxuruburu baatxúruburú 1: [βaatʃúruβurú] -
Arnegi baatxuriburu baatxuríbúru 1: [βaatʃuríβúru] -
Arrangoitze baratxuriburu barátxuribúru 1: [βarátʃuriβúru] -
Arrasate berakasburu berákasburu 1: [berákaśβuru] -
Arrazola (Atxondo) berakasburu berákasburu 1: [βerákaśβuru] -
Arrieta berakatzondo berákatzondo 1: [berákatsondo] -
Arrieta berakatzburu berákatzbúru 1: [berákatsβúru] -
Arroa (Zestoa) baratzuriburu baátzuiburú 1: aátswiβurú] -
Arrueta batxuibü batxúrib´ürü 1: [batʃúriβýry] -
Asteasu batxuriburu bátxuríburú 1: [βá:tʃuríβurú] -
Ataun buru burú 1: [burú] -
Azkoitia buru búru 1: [βúru] -
Azpeitia baratzuriburu baátzuribúru 1: [βaátsuriβúru] -
Baigorri baratzuriburu baátzuribúru 1: [baátsuriβúru] -
Bakio berakasburu berákasburu 1: [βerákaśβuru] -
Bardoze baatxuribürü baátxürübür´ü 1: [baátʃyryβyrý] -
Bastida buru buru 1: [buru] -
Beasain baratzuriburu baátzuriburú 1: [baátsuriβurú] -
Behorlegi baatxuriburu baátxuriburú 1: [βaátʃuriβurú] -
Beizama baratzuriburu bátzuibúru 1: [bátswiβúru] -
Bergara berakatzburu berákatzbúru 1: [βerákatsβúru] -
Bermeo berakasburu berákasburo 1: [βerákaśβuro] -
Berriz buru búru 1: [búru] -
Beruete batxuriburo bátxurIEbúro 1: [βá:tʃurẹβúro] -
Beskoitze baatxuriburu baátxuríbúru 1: [baátʃuríbúru] -
Bidarrai baatxuriburu baátxuríbúru 1: [βaátʃuríβúru] -
Bolibar berakasburu berékasbúru 1: [berékaźβúru] -
Busturia berakasburu berákasburu 1: [βerákaśβuru] -
Deba baratzuriburu barátzuibúru 1: [βarátswiβúru] -
Dima berakasburu berakásburú 1: [βerakáśβurú] -
Domintxaine baatxuribürü baátxuribürü 1: [baátʃuriβyry] -
Donamaria baratxuriburu barátxuriburú 1: [barátʃuriβurú] -
Donibane Lohizune batxuiburu batxúiburúa 1: atʃúiβurúa] -
Dorrao / Torrano batxuriburu bátxuribúru 1: [βá:tʃuriβúru] -
Eibar berakatzburu berákazbúru 1: [berákazbúru] -
Elantxobe berakasburu berákasburu 1: [βerákaśβuru] -
Elduain batxuriburu batxúriburú 1: [βatʃúriβurú] -
Elgoibar berakatzburu beágatzburú 1: [βeáɣatsβurú] -
Elorrio berakasburu berákasburu 1: [βerákaśβuru] -
Erratzu baatxuriburu baátxuriburu 1: [βaátʃuriβuru] -
Errezil baatxuriburu baátxuribúru 1: [βaátʃuriβúru] -
Errezil batxuriburu bátxuribúru 2: [βá:tʃuriβúru] -
Errigoiti berakasburu berákasburú 1: [βerákaśβurú] -
Errigoiti buru burú 2: [burú] -
Eskiula batxuibü batxuib´ürü 1: [batʃuiβýry] -
Etxalar baratxuriburu barátxuíburú 1: arátʃuíβurú] -
Etxaleku batxuriporka bátxurípórrka 1: [bá:tʃurípór̄ka] -
Etxarri (Larraun) batxuriburu bátxuribúru 1: [βá tʃuriβúru] -
Etxebarri berakasburu berakasbúru 1: [βerakaśβúru] -
Etxebarria berakasburu berákasbúru 1: [berákaźβúru] -
Eugi baratzuriburu barátzuribúrue 1: [barátsuriβúrue] -
Ezkio-Itsaso baratzuriburu baátzuriburú 1: [βaátsuriβurú] -
Ezkurra batxuriburu batxuriburú 1: [batʃuriβurú] -
Ezterenzubi baatxuriburu baátxuribúru 1: [baátʃuriβúru] -
Gaintza batxuiburu bátxuibúru 1: [βá:tʃwiβúru] -
Gamarte baatxuribürü baátxuriburiá 1: [baátʃuriβuriá] -
Gamiz-Fika berakatzburu berátzbúru 1: [berátsβúru] -
Garrüze batxuibü batxúriburiá 1: [batʃúriβuriá] -
Getaria baratzuriburu baatzuíburú 1: [βaatswíβurú] -
Getxo berakatzburu berákatzaburú 1: [berákatsaβurú] -
Gizaburuaga buru búru 1: [βúru] -
Goizueta baratzuriburu barátzuríburú 1: [barátsuríbu:rú] -
Hazparne baatxuriburu baatxuribúru 1: [βaatʃuriβúru] -
Hendaia batxuriburu batxuríburú 1: [ba:tʃuríburú] -
Hernani baratzuriburu baátzuiburú 1: [baátsui̯βurú] -
Hondarribia batxuriburu batxuriburua 1: [batʃuriburua] -
Ibarruri (Muxika) buru búru 1: [βúru] -
Igoa baatxuriburu beátxuriburú 1: [βeátʃuriβurú] -
Igoa buru búru 2: [búru] -
Irisarri baatxuriburu baátxuribúru 1: [βaátʃuriβúru] -
Itsasu buru búru 1: [búru] -
Izturitze buru buru 1: [buru] -
Jaurrieta baratxuriburu barátxuriburú 1: [βarátʃuriβurú] -
Jaurrieta buru búrua 2: [búrua] -
Jutsi buru búru 1: [búru] -
Kortezubi berakasburu berákasburu 1: [βerákaśβuru] -
Landibarre batxuriburu bátxuribúru 1: [βá:tʃuriβúru] -
Larrabetzu berakasburu berákasbúru 1: [berákaśβúru] -
Larraine batxuibü batxuib´ü 1: [batʃui̯βý:] -
Larzabale baatxuriburu baátxuriburu 1: [baátʃuriβuru] -
Lasarte-Oria buru burú 1: [βurú] -
Laukiz berakasburu berákasburu 1: [βerákaśβuru] -
Legazpi batxuriburu bátxuriburu 1: [bá:tʃuriβuru] -
Leintz Gatzaga berakasburu berákasburu 1: [βerákaśβuru] -
Leioa berakatzburu berákatzburu 1: [βerákatsβuru] -
Leitza baratzuriburu batzuríburu 1: [βatsuríβuru] -
Lekaroz baratxuriburu baratxúribúru 1: [baratʃúri:βúru] -
Lekeitio berakasburu berákasbúru 1: [βerákaśβúru] -
Lemoa berakasburu berákasbúru 1: [βerákaśβúru] -
Lemoa buru búru 2: [βúru] -
Lemoiz buru buru 1: [buru] -
Luzaide / Valcarlos baatxuriburu baátxuríbúru 1: [βaátʃuríβúru] -
Makea baatxuruburu baátxurubúru 1: [βaátʃuruβúru] -
Mañaria berakasburu berákasburu 1: [berákaśβuru] -
Mendaro buru búru 1: [βúru] -
Mendata berakasburu berákasburu 1: [βerákaśβuru] -
Mezkiritz baratzuriburu baratzúribúrue 1: [baratsúriβúrwe] -
Montori batxuibü batxúibü 1: [batʃúby] -
Mugerre baatxuriburu baatxuriburu 1: [baatʃuriβuru] -
Mungia berakasburu berékasburú 1: [berékaśβurú] -
Oderitz batxuriburu bátxuribúru 1: [βá:tʃuriβúru] -
Oiartzun baratzuriburu barátzuiburú 1: [barátswiβurú] -
Oñati berakatzburu berákatzburu 1: [βerákatsβuru] -
Ondarroa buru búru 1: [βúru] -
Orexa babatxuiburu babátxuribúru 1: [baβátʃuribúru] -
Orio baratzuriburu baátzuiburú 1: aátswiβurú] -
Orozko buru búru 1: [βúru] -
Otxandio buru búru 1: [βúru] -
Pagola baatxuribürü baatxuibü 1: [baatʃui̯βy:] -
Pasaia baratxuriburu barátxuibúrú 1: [barátʃβúrú] -
Santa Grazi batxuibü batxuib´ü 1: [ba:tʃui̯bý:] -
Sara baatxuriburu baátxuriburúa 1: [baátʃuriβurúa] -
Senpere buru búru 1: [βúru] -
Sohüta batxuibü batxuib´üü 1: [ba:tʃuibýy] -
Sondika berakasburu berákasburu 1: [βerákaśβuru] -
Suarbe baratxuriburu barátxuribúru 1: [βarátʃuriβúru] -
Sunbilla baratxuriburu barátxuriburú 1: [βarátʃuriβurú] -
Tolosa baratzuriburu bátzuiburú 1: [βá:tswiβurú] -
Uharte Garazi baatxuriburu baátxuríbúru 1: [baátʃuríβúru] -
Urdiain babatxuiburu babátxuibúru 1: [βaβátʃwiβúru] -
Urdiain buru búrubá 2: [búruβá] -
Urdiñarbe 1: [by:] -
Urketa batxuriburu batxúribúru 1: [batʃúriβúru] -
Urretxu batxuriburu bátxuriburú 1: [bátʃuriβurú] -
Ürrüstoi batxuibü batxuib´ü 1: [batʃuiβý:] -
Uztaritze buru búru 1: [βúru] -
Zaratamo berakasburu berákasbúru 1: [berákaśβúru] -
Zeanuri berakasburu berákasburu 1: [βerákaśβuru] -
Zeberio buru búru 1: [βúru] -
Zegama baratzuriburu bátzuriburú 1: [βátsuriβurú] -
Zollo (Arrankudiaga) berakasburu berákasburu 1: [βerákaśβuru] -
Zornotza berakasburu berakásburu 1: [βerakáśβuru] -
Zugarramurdi baratzuriburu baátzuribúru 1: [βaátsuriβúru] -
 

616: escardar / sarcler / weed (to)

 • Gaia: Patata
 • Galdera (es): escardar
 • Galdera (fr): sarcler
 • Galdera (en): weed (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Lekeitio d¡orratu d¡orrátu 2: [dʒor̄átu] -
 

639: novillo / jeune taureau / young bull

 • Gaia: Etxabereak: behiak
 • Galdera (es): novillo
 • Galdera (fr): jeune taureau
 • Galdera (en): young bull
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Bermeo d¡esengaste d¡esengáste 1: [dʒeśeŋgáśte] -
 

666: pacer / paître / graze (to)

 • Gaia: Etxabereak: behiak
 • Galdera (es): pacer
 • Galdera (fr): paître
 • Galdera (en): graze (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Bermeo d¡an d¡án 1: [dʒán] -
 

750: teticiega / brebis tarie d'une mamelle / with a teat that has dried up

 • Gaia: Etxabereak: ardiak
 • Galdera (es): teticiega
 • Galdera (fr): brebis tarie d'une mamelle
 • Galdera (en): with a teat that has dried up
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta erroin erdia galduik erróin érdia gálduik 1: [er̄ói̯n ér̄ðja ɣáldwik] -
Aia titi bat galduba tití bat galdúba 1: [tití βat ɣaldúβa] -
Aldude titibakar titibákar 1: [titiβákar̄] -
Alkotz errebakar érrebakarrá 1: [ér̄eβakar̄á] -
Alkotz titia galdu tití galdué 2: [tití ɣaldué] -
Altzai errabakhotx errabákhotx 1: [er̄aβákhotʃ] -
Altzürükü titi bat ütsü titi bat ´ütsü 1: [titi βat ýtśy] -
Altzürükü ütsü ´ütsü 2: [ýtśy] -
Altzürükü herrabakhotx hérrabakhótx 3: [hér̄aβakhótʃ] -
Altzürükü titi faltsütü títi falts´ützen 4: [títi faltśýtsen] -
Amezketa titibakar titíbakár 1: [titíβakár̄] -
Andoain titi bat antzutu títi bat antzútu 1: [títi βat antsútu] -
Aniz titigaldu titígaldu 1: [titíɣaldu] -
Aramaio errobakar erróbakar 1: [er̄óβakar̄] -
Araotz (Oñati) errobakar erróbakar 1: [er̄óβakar̄] -
Araotz (Oñati) errogaldu errógaldu 1: [er̄óɣaldu] -
Arbizu titigaldu títigáldubá 1: [títiɣálduβá] -
Arboti titimütü titim´ütia 1: [titimýtja] -
Arnegi erromutu errómútu 1: [er̄ómútu] -
Arnegi errobakar erróbakár 1: [er̄óβakár̄] -
Arrangoitze errogaldu errogáldu 1: [eRoɣáldu] -
Arrasate errogaldu errógaldu 1: [er̄óɣalðu] -
Arrasate errobakar erróbakar 1: [er̄óβakar̄] -
Arrazola (Atxondo) errobakar erróbakar 1: [er̄óβakar̄] -
Arrazola (Atxondo) galtzen galtzen 2: [galtsen] -
Arrieta erro bat galdu erro bát galdúte 1: [er̄o βát galdúte] -
Arrieta errobakar erróbakár 1: [er̄óβakár] -
Arroa (Zestoa) titibakar titíbakár 1: [titíβakár̄] -
Arroa (Zestoa) titigaldu titígaldú 2: [titíɣaldú] -
Arrueta erro bat galdu erro bat galdu 1: [er̄o βat galdu] -
Asteasu errapegaldu errápegaldú 1: [ɛr̄ápeɣaldú] -
Ataun titibakar titibakár 1: [titiβakár̄] -
Azkaine errogaldu errógaldubá 1: [eRóɣalduβá] -
Azkaine errobakar erróbakarrá 1: [eRóβakaRá] -
Azkaine mutu mutúba 2: [mutúβa] -
Azkoitia titibakar titibákar 1: [titiβákar̄] -
Azkoitia titigaldu titigáldu 2: [titiɣáldu] -
Azpeitia titibakar titíbakár 1: [titíβakár̄] -
Baigorri errobakar errobakarra 1: [eRoβakaRa] -
Baigorri errobakartu errobakartu 2: [eRoβakaRtu] -
Baigorri erroa galdu erroa galdu 3: [eRoa ɣaldu] -
Baigorri erroitsu erroitsu 4: [eRoitśu] -
Bakio errobakar erróbakar 1: [er̄óβakar̄] -
Bardoze tithimutu tithímútia 1: [tithímútja] -
Bardoze dithimutu dithímútia 2: [dithímútja] -
Barkoxe errabakhotx errabakhótx 1: [er̄aβakhótʃ] -
Barkoxe errapebakhotx errapebakhótx 2: [er̄apeβakhótʃ] -
Barkoxe ütxütü ütx´ütü 3: [ytʃýty] -
Barkoxe titibakhotx titibakhotx 4: [titiβakhotʃ] -
Barkoxe titifaltsü titifáltsü 5: [titifáltśy] -
Bastida titia galdu titía gáltzen du 1: [titía ɣáltsen du] -
Bastida titi bat bezik eztila titi babézik eztila 2: [titi baβésik esti:la] -
Beasain titigaldu titígaldu 1: [titíɣaldu] -
Behorlegi erromutu errómutu 1: [er̄ómutu] -
Behorlegi errobakar errobakár 2: [er̄oβakár̄] -
Beizama titibakar titíbakár 1: [titíβakár̄] -
Bergara errobakar errobákar 1: [er̄oβákar̄] -
Berriz galdu galdu 1: [ɣaldu] -
Berriz errobakar erró bakarra 1: [er̄ó βakar̄a] -
Beruete errobakar érrobakár 1: [ɛ́r̄ɔβakár̄] -
Beruete mutu mutú 2: [mutú] -
Beskoitze ditimutu ditimútu 1: [ditimútu] -
Beskoitze errobakar erróbakar 2: [eRóβakaR] -
Bidarrai errogaldu errógáldu 1: [er̄óɣáldu] -
Bolibar errobakar erróbakár 1: [er̄óβakár̄] -
Busturia errogaldu errógaldu 1: [er̄óɣalðu] -
Deba titibakar titíbakár 1: [titíβakár̄] -
Deba errobakar erróbakár 1: [ɛr̄ɔ́βakár̄] -
Dima errogaldu errogáldu 1: [er̄oɣáldu] -
Dima errobakar errobákar 1: [er̄oβákar̄] -
Domintxaine müthü müth´ützen 1: [mythýtsen] -
Domintxaine titia galdu títia gáltzen 2: [títia ɣáltsen] -
Domintxaine titimütü títimüt´ü 3: [títimytý] -
Donamaria titigaldu titígaldu 1: [titíɣaldu] -
Donibane Lohizune mutu mutú 1: [mutú] -
Donibane Lohizune errogaldu errógaldú 2: [er̄óɣaldú] -
Donostia titiya galdu titiya galdu 1: [titiǰa ɣaldu] -
Donostia errobakar erróbakár 1: [er̄óβakár̄] -
Dorrao / Torrano errogaldu érrogáldu 1: [ér̄oɣáldu] -
Dorrao / Torrano errobakar érrobákar 1: [ér̄oβákar̄] -
Dorrao / Torrano galduta gáldutá 2: [gáldutá] -
Dorrao / Torrano erromutu érromútu 2: [ér̄omútu] -
Eibar titibakar titibákar 1: [titiβákar] -
Elantxobe errobakar erróbakar 1: [er̄óβakar̄] -
Elduain titigaldu titígaldú 1: [titíɣalðú] -
Elgoibar titibakar titíbakar 1: [titíβakar] -
Elorrio errogaldu errógaldu 1: [er̄óɣaldu] -
Elorrio errobakar erróbakar 1: [er̄óβakar̄] -
Erratzu errogaldu errógaldú 1: [ɛr̄óɣaldú] -
Erratzu errobakar erróbákar 2: [ɛr̄óβákar̄] -
Errezil titibakar titíbakár 1: [titíβakár̄] -
Errigoiti errobakar erróbakar 1: [er̄óβakar̄] -
Eskiula errabakhotx érrabakhótx 1: [ér̄aβakhótʃ] -
Etxalar titibakar titíbakár 1: [titíβakár̄] -
Etxalar errobakar erróbakár 1: [ɛr̄óβakár̄] -
Etxaleku titi bed galdu títi bed gáldu 1: [títi βeð ɣáldu] -
Etxaleku titia galdu títie gáldu 2: [títie ɣáldu] -
Etxarri (Larraun) titibakar titíbakár 1: [titíβakár̄] -
Etxarri (Larraun) errobakar erróbakár 2: [er̄óβakár̄] -
Etxebarri errogaldu errógaldu 1: [er̄óɣaldu] -
Etxebarria errobakar erróbakár 1: [ɛr̄ɔ́βakár̄] -
Eugi errobakar erróbakarrá 1: [er̄óβakar̄á] -
Ezkio-Itsaso titibakar titíbakár 1: [titíβakár̄] -
Ezkio-Itsaso titigaldu titígaldú 2: [titíɣaldú] -
Ezkurra errobakar erróbakár 1: [er̄óβakár̄] -
Ezterenzubi errobakar erróbakarrá 1: [er̄óβakar̄á] -
Ezterenzubi errobakhar erróbakhárra 2: [er̄óβakhár̄a] -
Ezterenzubi errua galdu errua gáltzen 3: [er̄wa ɣáltsen] -
Ezterenzubi ttittimutu ttittimutu 4: [ttittimutu] -
Gaintza titigaldu titígaldú 1: [titíɣaldú] -
Gamarte errobakhartu errobakhártu 1: [er̄oβakhár̄tu] -
Gamarte mutu mútia 1: [mútja] -
Gamarte errobakhar errobakhár 2: [er̄oβakhár̄] -
Gamiz-Fika errobakar erróbakár 2: [er̄óβakár] -
Garrüze errobakar erróbakarrá 1: [eRóβakar̄á] -
Getaria titi bakarreko tití bakarrekó 1: [tití βakar̄ɛkó] -
Getxo iruerroko iruérroko 1: [irwér̄oko] -
Getxo errogaldu errógaldu 1: [er̄óɣalðu] -
Gizaburuaga errobakar errobákar 1: [er̄oβákar̄] -
Goizueta errogaldu érrogaldú 1: [ɛ́r̄oɣaldú] -
Hazparne ermutu ermútu 1: [eRmútu] -
Hazparne katxo kátxo 2: [kátʃo] -
Hendaia errobakarreko erróbakarréko 1: [eRóbakaRéko] -
Hernani titia galdu titíya galdú 1: [titíǰa ɣaldú] -
Hernani titibakar titíbakár 2: [titíβakár̄] -
Hondarribia titibakar titíbakarra 1: [titíβakar̄a] -
Ibarruri (Muxika) errogaldu errógaldu 1: [er̄óɣaldu] -
Igoa titigaldo títigaldó 1: [títiɣaldó] -
Igoa errobakar érrobakár 1: [ɛ́r̄ɔβakár̄] -
Igoa titigaldu títigaldú 2: [títiɣaldú:] -
Ikaztegieta titigaldu titígaldu 1: [titíɣaldu] -
Ikaztegieta titibakar titíbakar 2: [titíβakar̄] -
Irisarri errobakar erróbakár 1: [eRóβakáR] -
Itsasu errobakar errobákar 1: [er̄oβákar̄] -
Izturitze errogaldu errogaldu 1: [er̄oɣaldu] -
Izturitze errobakhar errobakhar 2: [er̄oβakhar̄] -
Jaurrieta erruak titi mutur bat tzukatrik érruak tití mutúr bat tzukátrik 1: [ér̄wak tití mutúr̄ βat tsukátr̄ik] -
Jutsi errobakar errobakar 1: [er̄oβakar̄] -
Kortezubi errobateko erróbateko 1: [er̄óβateko] -
Kortezubi errobakar errobákar 1: [er̄oβákar̄] -
Landibarre mutu mútu 1: [mútu] -
Larrabetzu erro bat galdu erro bat galdute 1: [er̄o βat galdute] -
Larrabetzu errobakar erróbakar 1: [er̄óβakar̄] -
Larraine titibakhotx titibákhotx 1: [titiβákhotʃ] -
Larraine errabakhotx errabákhotx 2: [er̄aβákhotʃ] -
Larzabale muttu muttu 1: [muttu] -
Larzabale titimuttu títimúttu 2: [títimúttu] -
Lasarte-Oria titibakar titíbakár 3: [titíβakár̄] -
Laukiz errobakar erróbakar 1: [er̄óβakar̄] -
Laukiz errogaldu errógaldu 1: [er̄óɣalðu] -
Legazpi errobakar erróbakar 1: [er̄óβakar̄] -
Leintz Gatzaga errobakar erróbakar 1: [er̄óβakar̄] -
Leioa errosiku errosikú 1: [er̄ośikú] -
Leioa errogaldu errogaldú 1: [er̄oɣalðú] -
Leitza errobakar errobakár 1: [ɛr̄oβakár̄] -
Lekaroz errogaldu errógaldu 1: [ɛr̄óɣaldu] -
Lekaroz errobakar erróbakar 2: [ɛr̄óβakar̄] -
Lekeitio errogaldu errógaldu 2: [er̄óɣalðu] -
Lemoa erroa galdu erroa galdute 1: [er̄oa ɣaldute] -
Lemoiz errobakar erróbakar 1: [er̄óβakar̄] -
Luzaide / Valcarlos errogaldu érrogáldu 1: [ér̄oɣáldu] -
Luzaide / Valcarlos erromutu érromútu 2: [ér̄omútu] -
Makea errobakar errobákar 1: [er̄oβákar̄] -
Mañaria errobakar erróbakár 1: [er̄óβakár] -
Mendaro titibakar titíbakár 1: [titíβakár̄] -
Mendaro titigaldu titígaldú 2: [titíɣaldú] -
Mendaro titigaldo titígaldó 3: [titíɣaldó] -
Mendata errogaldu errogaldú 1: [er̄oɣalðú] -
Mendata errobakar erróbakar 2: [er̄óβakar̄] -
Mezkiritz titigaldu títigáldue 1: [títiɣáldwe] -
Montori herrabakoz hérrabákoz 1: [héRaβákos] -
Montori ütsü ´ütsü 2: [ýtśy] -
Montori titiütsü títiütsía 3: [títiytśía] -
Montori errabakotx érrabákotx 4: [éRaβákotʃ] -
Montori errabakhotz érrabákhotz 5: [éRaβákhots] -
Mugerre dithigaldu dithigaldu 1: [dithiɣaldu] -
Mugerre mutu mutu 1: [mutu] -
Mungia errobakar erróbakar 1: [er̄óβakar̄] -
Oderitz titibakar titíbakár 1: [titíβakár̄] -
Oiartzun titia galdu titíya galdú 1: [titíǰa ɣaldú] -
Oñati errogaldu errógaldu 1: [er̄óɣaldu] -
Ondarroa errosiko errosíko 1: [er̄ośíko] -
Ondarroa errobakar erróbakar 1: [er̄óβakar̄] -
Orexa titibakar titíbakár 1: [titíβakár̄] -
Orio antzu antzú 1: [antsú] -
Orio titibakar titíbakár 2: [titíβakár̄] -
Orozko errogaldu érrogaldu 1: [ér̄oɣaldu] -
Orozko errobakar érrobákar 1: [ér̄oβákar̄] -
Otxandio errogaldu érrogaldu 1: [ér̄oɣaldu] -
Pagola mütü m´ütü 1: [mýty] -
Pagola errobakhotx errobakhotx 2: [er̄oβakhotʃ] -
Pasaia titigaldu titígaldú 1: [titíɣaldú] -
Santa Grazi errabakhotz errabákhotz 1: [er̄aβákhots] -
Sara errogaldu errógaldúa 1: [er̄óɣaldúa] -
Sara mutu mutúá 1: [mutúá] -
Sara errobakar erróbakárra 2: [er̄óβakár̄a] -
Senpere errobakar erróbakár 1: [eRóβakáR] -
Senpere titimutu titímutúa 1: [titímutúa] -
Senpere errogaldu errogáldu 2: [eRoɣáldu] -
Sohüta errabakhotx errabákhotx 1: [er̄aβákhotʃ] -
Sondika errobateko erróbateko 1: [er̄óβateko] -
Suarbe titiantzu títiántzu 1: [títiántsu] -
Sunbilla errebakar errébakár 1: [er̄ɛ́bakár] -
Tolosa titigaldu titígaldú 1: [titíɣaldú] -
Uharte Garazi errobakar erróbakár 1: [er̄óβakár̄] -
Uharte Garazi erromutu errómutú 1: [er̄ómutú] -
Urdiain errua sekatu érrua sékatu 1: [ér̄ua śékatu] -
Urdiñarbe errabakhoitx errabakhóitx 1: [er̄aβakhói̯tʃ] -
Urdiñarbe errabakhoitz errabakhóitz 2: [er̄aβakhói̯ts] -
Urdiñarbe titiütsü titi´ütsü 3: [titiýtśy] -
Urketa titia galdu títia gáldu 1: [títia ɣáldu] -
Urketa galduia gálduia 2: [gálduja] -
Urretxu titibakar titíbakár 1: [titíβakár̄] -
Urretxu titibakartu titíbakartu ín 2: [titíβakar̄tu ín] -
Ürrüstoi errabakhotx errabákhotx 1: [er̄aβákhotʃ] -
Ürrüstoi titibakhotx titibákhotx 2: [titiβákhotʃ] -
Uztaritze errogabe errogábia 1: [eRoɣáβia] -
Uztaritze errobakar erróbakár 1: [eRóβakáR] -
Zaratamo errogaldu errogáldu 1: [er̄oɣáldu] -
Zeanuri errobakar erróbakar 1: [er̄óβakar̄] -
Zeanuri errogaldu errógaldu 1: [er̄óɣaldu] -
Zeberio errobakar erróbakar 1: [er̄óβakar̄] -
Zegama titi - galduta títi - galdúta 1: [títj - galdúta] -
Zegama titibakar titíbakár 1: [titíβakár̄] -
Zegama titigaldu titígaldú 2: [titíɣaldú] -
Zilbeti errobakar érrobakárra 1: [ér̄oβakár̄a] -
Zollo (Arrankudiaga) errobakar erróbakar 1: [er̄óβakar̄] -
Zornotza errobakar erróbakar 1: [er̄óβakar̄] -
Zornotza errogaldu errogáldu 1: [er̄oɣáldu] -
Zugarramurdi errape galdu errápe galdúa 1: [er̄ápe ɣaldúa] -
Zugarramurdi titia galdu titía galdúa 2: [titía ɣaldúa] -
 

784: camada (de los animales) / portée / litter ( of young animals)

 • Gaia: Etxabereak: txerriak
 • Galdera (es): camada (de los animales)
 • Galdera (fr): portée
 • Galdera (en): litter ( of young animals)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Bermeo d¡ai¡okera d¡ai¡okéra 1: [dʒai̯ʒokéra] -
 

848: yema de huevo / jaune d'oeuf / egg yolk

 • Gaia: Hegaztiak
 • Galdera (es): yema de huevo
 • Galdera (fr): jaune d'oeuf
 • Galdera (en): egg yolk
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta gorringo gorríngo 1: [ɣor̄íŋgo] -
Ahetze gorringo gorríngo 1: [goRíŋgo] -
Aia gorringo gorringó 1: [ɣɔr̄iŋgó] -
Aldude gorringo górringó 1: [gór̄iŋgó] -
Alkotz gorringo gorríngoa 1: [ɣor̄íŋgoa] -
Altzai gorrinko gorrínko 1: [gor̄íŋko] -
Altzürükü gorrinko gorrínko 2: [gor̄íŋko] -
Amezketa gorringo gorringó 1: [gɔr̄iŋgó] -
Andoain gorringo górringó 1: [gór̄iŋgó] -
Aniz gorringo gorringó 1: [ɣɔr̄iŋgó] -
Aramaio gorringo górringo 1: [ɣór̄iŋgo] -
Araotz (Oñati) gorringo gorríngo 1: [ɣor̄íŋgo] -
Arbizu gorringo górringó 1: [ɣór̄iŋgó] -
Arboti korringo kórringo 1: [kór̄iŋgo] -
Armendaritze gorringo gorríngo 1: [ɣor̄íŋgo] -
Arnegi gorringo gorringó 1: [ɣor̄iŋgó] -
Arrangoitze gorringo gorringó 1: [ɣoRiŋgó] -
Arrasate gorringo gorríngo 1: [ɣor̄íŋgo] -
Arrazola (Atxondo) gorringo gorríngo 1: [ɣor̄íŋgo] -
Arrieta gorringo gorríngo 1: [ɣor̄íŋgo] -
Arroa (Zestoa) gorringo gorríngo 1: [ɣɔr̄íŋgo] -
Arrueta korringo korríngo 2: [kor̄íŋgo] -
Asteasu gorringo gorringó 1: [ɣor̄iŋgó] -
Ataun gorringo gorringó 1: [ɣɔr̄iŋgó] -
Azkaine gorringo gorríngoa 1: [goRíŋgoa] -
Azkoitia gorringo gorríngo 1: [ɣɔr̄íŋgo] -
Azpeitia gorringo gorríngo 1: [ɣɔr̄íŋgo] -
Baigorri gorringo gorríngo 1: [goRíŋgo] -
Bakio gorringo gorríngo 1: [ɣor̄íŋgo] -
Bardoze korringo kórringua 1: [kór̄iŋgwa] -
Barkoxe gorrinko gorrínko 1: [gor̄íŋko] -
Bastida gorringo gorríngo 1: [goRíŋgo] -
Beasain gorringo gorríngo 1: [ɣɔr̄íŋgo] -
Behorlegi gorringo górringo 1: [gór̄iŋgo] -
Beizama gorringo gorringó 1: [ɣɔr̄iŋgó] -
Bergara gorringo górringo 1: [gór̄iŋgo] -
Bermeo gorringo gorríngo 1: [ɣor̄íŋgo] -
Berriz gorringo gorríngo 1: [ɣor̄íŋgo] -
Beruete gorringo górringó 1: [ɣɔ́r̄iŋgó] -
Beskoitze gorringo gorríngo 1: [gor̄íŋgo] -
Bidarrai gorringo gorríngo 1: [ɣor̄íŋgo] -
Bolibar gorringo gorríngo 1: [gɔr̄íŋgo] -
Busturia gorringo gorríngo 1: [ɣor̄íŋgo] -
Deba gorringo gorríngo 1: [ɣɔr̄íŋgo] -
Dima gorringo gorríngo 1: [ɣor̄íŋgo] -
Domintxaine korringo kórringo 1: [kór̄iŋgo] -
Domintxaine gorringo górringo 3: [gór̄iŋgo] -
Donamaria gorringo gorríngo 1: [ɣor̄íŋgo] -
Donibane Lohizune gorringo gorríngo 1: [ɣoRíŋgɔ] -
Donostia gorringo gorríngo 1: [gor̄íŋgo] -
Dorrao / Torrano gorringo gorríngo 1: [ɣor̄íŋgo] -
Eibar gorringo gorríngo 1: [gɔr̄íŋgo] -
Elantxobe gorringo gorríngo 1: [ɣor̄íŋgo] -
Elduain gorringo gorríngó 1: [gor̄íŋgó] -
Elgoibar gorringo gorríngo 1: [gor̄íŋgo] -
Elorrio gorringo gorríngo 1: [ɣor̄íŋgo] -
Erratzu gorringo górringo 1: [ɣór̄iŋgo] -
Errezil gorringo gorringó 1: [ɣɔr̄iŋgó] -
Errigoiti gorringo gorríngo 1: [ɣor̄íŋgo] -
Eskiula gorrinko gorrínko 1: [gor̄íŋko] -
Etxalar gorringo gorríngo 1: [ɣor̄íŋgo] -
Etxaleku gorringo gorríngo 1: [ɣor̄íŋgo] -
Etxarri (Larraun) gorringo górringó 1: [ɣɔ́r̄iŋgó] -
Etxebarri gorringo gorríngo 1: [ɣor̄íŋgo] -
Etxebarria gorringo górringó 1: [gɔ́r̄iŋgó] -
Eugi gorringo gorríngo 1: [ɣor̄íŋgo] -
Ezkio-Itsaso gorringo gorríngo 1: [ɣɔr̄íŋgo] -
Ezkurra gorringo gorringó 1: [gɔr̄iŋgó] -
Ezterenzubi gorringo gorríngo 1: [gor̄íŋgo] -
Ezterenzubi gorringo arrúltzegorríngo 2: [ar̄últseɣor̄íŋgo] -
Gaintza gorringo gorríngó 1: [ɣɔr̄íŋgó] -
Gamarte gorringo gorríngo 1: [gor̄íŋgo] -
Gamiz-Fika gorringo gorríngo 1: [gor̄íŋgo] -
Garrüze korringo korríngo 1: [kor̄íŋgo] -
Getaria gorringo gorríngó 1: [ɣɔr̄íŋgó] -
Getxo gorringo gorríngo 1: [ɣor̄íŋgo] -
Gizaburuaga gorringo gorríngo 1: [ɣor̄íŋgo] -
Goizueta gorringo gorríngó 1: [ɣɔr̄íŋgɔ́] -
Hazparne gorringo gorríngo 1: [ɣoRíŋgo] -
Hendaia gorringo gorringó 1: [goRiŋgó] -
Hernani gorringo gorringó 1: [gɔr̄iŋgó] -
Hondarribia gorringo gorríngo 1: [gor̄íŋgo] -
Ibarruri (Muxika) gorringo gorríngo 1: [ɣor̄íŋgo] -
Igoa gorringo górringó 1: [gɔ́r̄iŋgó] -
Ikaztegieta gorringo gorríngo 1: [gor̄íŋgo] -
Irisarri gorringo gorríngo 1: [goRíŋgo] -
Itsasu gorringo gorríngo 1: [goRíŋgo] -
Izturitze gorringo gorríngo 1: [gor̄íŋgo] -
Jaurrieta gorringo gorríngo 1: [ɣor̄íŋgo] -
Jaurrieta yema yéma 2: [ǰéma] -
Jutsi gorringo gorringo 1: [gor̄iŋgo] -
Kortezubi gorringo gorríngo 1: [ɣor̄íŋgo] -
Landibarre gorringo gorringó 1: [gor̄iŋgó] -
Larrabetzu gorringo górringo 1: [ɣór̄iŋgo] -
Larraine gorrinko gorrínko 1: [gor̄íŋko] -
Larzabale gorringo gorríngo 1: [gor̄íŋgo] -
Lasarte-Oria gorringo gorringó 1: [gor̄iŋgó] -
Laukiz gorringo gorríngo 1: [ɣor̄íŋgo] -
Legazpi gorringo górringo 1: [ɣór̄iŋgo] -
Leintz Gatzaga gorringo gorríngo 1: [ɣor̄íŋgo] -
Leioa gorringo gorríngo 1: [gor̄íŋgo] -
Leitza gorringo górringó 1: [gɔ́r̄iŋgó] -
Lekaroz gorringo górringo 1: [gór̄iŋgo] -
Lekeitio gurrungo gurrúngo 1: [ɣur̄úŋgo] -
Lemoa gorringo arrutzégorringó 1: [ar̄utséɣor̄iŋgó] -
Lemoiz gorringo gorríngo 1: [gor̄íŋgo] -
Luzaide / Valcarlos gorringo gorríngo 1: [gor̄íŋgo] -
Makea gorringo gorríngo 1: [ɣor̄íŋgo] -
Mañaria gorringo gorríngo 1: [gor̄íŋgo] -
Mendaro gorringo gorríngo 1: [ɣɔr̄íŋgo] -
Mendata gorringo gorríngo 1: [ɣor̄íŋgo] -
Mezkiritz gorringo gorríngo 1: [gor̄íŋgo] -
Montori gorrinko gorrínko 1: [gor̄íŋko] -
Mugerre gorringo gorringo 1: [gor̄iŋgo] -
Mungia gorringo gorríngo 1: [gor̄íŋgo] -
Oderitz gorringo górringó 1: [ɣɔ́r̄iŋgó] -
Oiartzun gorringo gorringó 1: [ɣor̄iŋgó] -
Oñati gorringo gorríngo 1: [ɣor̄íŋgo] -
Ondarroa gorringo gorríngo 1: [ɣor̄íŋgo] -
Orexa gorringo gorríngo 1: [gɔr̄íŋgo] -
Orio gorringo gorríngo 1: [ɣɔr̄íŋgo] -
Orozko gorringo gorríngo 1: [ɣor̄íŋgo] -
Otxandio gorringo gorríngo 1: [ɣor̄íŋgo] -
Pagola gorringo gorríngo 1: [gor̄íŋgo] -
Pasaia gorringo górringó 1: [gór̄iŋgó] -
Santa Grazi gorrinko gorrínko 1: [gor̄íŋko] -
Sara gorringo gorríngo 1: [goRíŋgo] -
Senpere gorringo gorríngo 1: [ɣoRíŋgo] -
Sohüta gorrinko gorrínko 1: [gor̄íŋko] -
Sondika gorringo gorríngo 1: [ɣor̄íŋgo] -
Suarbe gorringo gorríngo 1: [ɣɔr̄íŋgo] -
Sunbilla gorringo gorríngo 1: [ɣor̄íŋgo] -
Tolosa gorringo gorríngó 1: [gor̄íŋgó] -
Uharte Garazi gorringo arróltzégorríngo 1: [ar̄óltséɣor̄íŋgo] -
Uharte Garazi gorringo gorríngo 2: [ɣor̄íŋgo] -
Urdiain gorringo gorríngo 1: [ɣor̄íŋgo] -
Urdiñarbe gorrinko gorrínko 1: [gor̄íŋko] -
Urketa gorringo górringua 1: [góRiŋgwa] -
Urretxu gorringo gorríngo 1: [gɔr̄íŋgo] -
Ürrüstoi gorrinko gorrínko 1: [gor̄íŋko] -
Uztaritze gorringo gorríngo 1: [ɣor̄íŋgo] -
Zaratamo gorringo gorríngo 1: [gor̄íŋgo] -
Zeanuri gorringo gorríngo 1: [ɣor̄íŋgo] -
Zeberio gorringo gorríngo 1: [ɣor̄íŋgo] -
Zegama gorringo gorringó 1: [ɣɔr̄iŋgó] -
Zilbeti gorringo gorríngo 1: [ɣor̄íŋgo] -
Zollo (Arrankudiaga) gorringo górringo 1: [ɣór̄iŋgo] -
Zornotza gorringo gorríngo 1: [ɣor̄íŋgo] -
Zugarramurdi gorringo gorríngo 1: [ɣor̄íŋgo] -
 

849: clara (del huevo) / blanc d'oeuf / egg white

 • Gaia: Hegaztiak
 • Galdera (es): clara (del huevo)
 • Galdera (fr): blanc d'oeuf
 • Galdera (en): egg white
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta zuringo zuríngo 1: [suríŋgo] -
Ahetze xuringo xuríngo 1: [ʃuríŋgo] -
Aia zuringo zuringó 1: [suriŋgó] -
Aldude xuringo xúringo 1: [ʃúriŋgo] -
Alkotz zuringo zuríngoa 1: [suríŋgoa] -
Altzai xuinko xuínko 1: [ʃwíŋko] -
Altzürükü xuinko xuínko 2: [ʃuíŋko] -
Amezketa zuringo zuríngó 1: [suríŋgó] -
Andoain zuringo zúringó 1: [súriŋgó] -
Aniz xuringo xuringó 1: [ʃuriŋgó] -
Aramaio suringo suríngo 1: [śuríŋgo] -
Araotz (Oñati) suringo suríngo 1: [śuríŋgo] -
Arbizu zuringo zuringó 1: [suriŋgó] -
Arboti xuringo xuringua 1: [ʃuriŋgwa] -
Arboti zuringo zúringo 2: [súriŋgo] -
Armendaritze zuringo zuringó 1: [suriŋgó] -
Arnegi xuringo xuríngo 1: [ʃuríŋgo] -
Arrangoitze xuringo xuringó 1: [ʃuriŋgó] -
Arrasate suringo suríngo 1: [śuríŋgo] -
Arrazola (Atxondo) suringo suríngo 1: [śuríŋgo] -
Arrieta suringo suríngo 1: [śuríŋgo] -
Arroa (Zestoa) zuringo zuríngo 1: [suríŋgo] -
Arrueta xuringo xuringo 2: [ʃuriŋgo] -
Arrueta xuri xuri 3: [ʃuri] -
Asteasu txuringo txuringó 1: [tʃuriŋgó] -
Ataun zuringo zuringó 1: [suriŋgó] -
Azkaine zuringo zuríngoa 1: [suríŋgoa] -
Azkoitia zuringo zuríngo 1: [suríŋgo] -
Azpeitia zuringo zuríngo 1: [suríŋgo] -
Baigorri xuringo xuríngo 1: [ʃuríŋgo] -
Bakio suringo suríngo 1: [śuríŋgo] -
Bardoze zuringo zúringo 1: [súriŋgo] -
Bardoze zuri zúria 2: [súria] -
Bardoze arrotzezuri arrótzezúria 3: [ar̄ótsesúria] -
Barkoxe xuiko xuíko 1: [ʃuíko] -
Bastida xuri xuri 1: [ʃuri] -
Bastida xuringo xuringo 1: [ʃuriŋgo] -
Beasain zuringo zuríngó 1: [suríŋgɔ́] -
Behorlegi xuringo xúringo 1: [ʃúriŋgo] -
Beizama zuringo zuríngó 1: [suríŋgó] -
Bergara zuringo zúringo 1: [súriŋgo] -
Bermeo suringo suríngo 1: [śuríŋgo] -
Berriz suringo suríngo 1: [śuríŋgo] -
Beruete zuringo zúringó 1: [súriŋgó] -
Beskoitze xuringo xuringó 1: [ʃuriŋgó] -
Bidarrai xuringo xuríngo 1: [ʃuríŋgo] -
Bolibar suringo súringó/zúringó 1: [s̟úriŋgó] -
Busturia suringo suríngo 1: [śuríŋgo] -
Deba suringo suríngo 1: [śuríŋgo] -
Deba suringo suríngo/zuríngo 2: [s̟uríŋgo] -
Dima suringo suríngo 1: [śuríŋgo] -
Domintxaine xuringo xuringua 1: [ʃuriŋgwa] -
Donamaria xuringo xuríngo 1: [ʃuríŋgo] -
Donibane Lohizune xuringo xuríngo 1: uríŋgo] -
Donostia zuringo zuríngo 1: [suríŋgo] -
Dorrao / Torrano zuringo zuríngo 1: [suríŋgo] -
Eibar suringo suríngo 1: [śuríŋgo] -
Elantxobe suringo suríngo 1: [śuríŋgo] -
Elduain zuringo zuríngó 1: [suríŋgó] -
Elgoibar suringo suríngo 1: [śuríŋgo] -
Elorrio suringo suríngo 1: [śuríŋgo] -
Erratzu xuringo xúringo 1: [ʃúriŋgo] -
Errezil zuringo zuringó 1: [suriŋgó] -
Errezil txuringo txuringó 2: [tʃuriŋgó] -
Errigoiti suringo suríngo 1: [śuríŋgo] -
Eskiula xuinko xúinkua 1: [ʃúiŋkwa] -
Eskiula xuanko xuánkua 2: [ʃuáŋkwa] -
Etxalar xuringo xuríngo 1: [ʃuríŋgo] -
Etxaleku zuringo zuríngo 1: [suríŋgo] -
Etxarri (Larraun) zuringo zúringó 1: [súriŋgó] -
Etxebarri suringo suríngo 1: [śuríŋgo] -
Etxebarria suringo suríngo 1: [śuríŋgo] -
Eugi xuringo xuríngo 1: [ʃuríŋgo] -
Ezkio-Itsaso zuringo zuríngo 1: [suríŋgo] -
Ezkurra zuringo zuringó 1: [suriŋgó] -
Ezterenzubi zuringo zuríngo 1: [suríŋgo] -
Gaintza zuringo zuríngo 1: [suríŋgo] -
Gamarte zuringo zuringó 1: [suriŋgó] -
Gamiz-Fika suringo suríngó 1: [śuríŋgó] -
Garrüze xuri xúri 1: [ʃúri] -
Garrüze xuringo xuríngo 1: [ʃuríŋgo] -
Getaria arrauzzuringo arráuzzúringó 1: [ar̄áu̯ssúriŋgó] -
Getxo suringo suríngo 1: [śuríŋgo] -
Gizaburuaga suringo suríngo 1: [śuríŋgo] -
Goizueta zuringo zuríngó 1: [suríŋgó] -
Hazparne zuringo zuringó 1: [suriŋgó] -
Hendaia xuringo xuríngo 1: [ʃuríŋgo] -
Hernani zuringo zuringó 1: [suriŋgó] -
Hondarribia txuringo txuríngo 1: [tʃuríŋgo] -
Ibarruri (Muxika) suringo suríngo 1: [śuríŋgo] -
Igoa zuringo zúringó 1: [súriŋgó] -
Ikaztegieta zuringo zuríngo 1: [suríŋgo] -
Irisarri xuringo xúringo 1: [ʃúriŋgo] -
Itsasu xuringo xuríngo 1: [ʃuríŋgo] -
Izturitze xuri xúri 1: [ʃúri] -
Jaurrieta zuringo zuríngo 1: [suríŋgo] -
Jaurrieta klara klárará 2: [klárará] -
Jutsi zuringo zuringo 1: [suriŋgo] -
Kortezubi suringo suríngo 1: [śuríŋgo] -
Landibarre xuringo xuringó 1: [ʃuriŋgó] -
Larrabetzu suringo suringo 1: [śuriŋgo] -
Larraine xuinko xuínko 1: [ʃuíŋko] -
Larzabale xuringo xuríngo 1: [ʃuríŋgo] -
Lasarte-Oria txuringa txuringá 1: [tʃuriŋgá] -
Lasarte-Oria txuringo txuringó 1: [tʃuriŋgó] -
Laukiz suringo suríngo 1: [śuríŋgo] -
Legazpi zuringo zúringo 1: [súriŋgo] -
Leintz Gatzaga zuringo zuríngo 1: [suríŋgo] -
Leioa suringo suríngo 1: [śuríŋgo] -
Leitza zuringo zuringó 1: [suriŋgó] -
Lekaroz xuringo xuringó 1: [ʃuriŋgó] -
Lekeitio suringo suríngo 1: [śuríŋgo] -
Lemoa arrutzesuringo arrutzésuringó 1: [ar̄utséśuriŋgó] -
Lemoiz suringo suríngo 1: [śuríŋgo] -
Luzaide / Valcarlos zuringo zúringo 1: [súriŋgo] -
Makea xuringo xuríngo 1: [ʃuríŋgo] -
Mañaria suringo súringo 1: [śúriŋgo] -
Mendaro suringo suríngo 1: [śuríŋgo] -
Mendata suringo suríngo 1: [śuríŋgo] -
Mezkiritz xuringo xuríngoa 1: [ʃuríŋgoa] -
Mezkiritz txuringo txuríngo 2: [tʃuríŋgo] -
Montori xuinko xuínko 1: [ʃuíŋko] -
Mugerre zuringo zuringo 1: [suriŋgo] -
Mungia suringo suríngo 1: [śuríŋgo] -
Oderitz zuringo zúringó 1: [súriŋgó] -
Oiartzun txuringo txuringó 1: [tʃuriŋgɔ́] -
Oñati suringo suríngo 1: [śuríŋgo] -
Ondarroa suringo suríngo 1: [śuríŋgo] -
Orexa zuringo zuríngo 1: [suríŋgo] -
Orio zuringo zuríngo 1: [suríŋgo] -
Orozko suringo suríngo 1: [śuríŋgo] -
Otxandio suringo suríngo 1: [śuríŋgo] -
Pagola xuingo xuíngo 1: [ʃuíŋgo] -
Pasaia zuringo súringó 1: [śúriŋgó] -
Pasaia zuringo zuringua 2: [suriŋgua] -
Santa Grazi xuiko xuiko 1: [ʃuiko] -
Santa Grazi arrotzexui arrotzexui 2: [ar̄otseʃui] -
Sara xuringo xuríngo 1: [ʃuríŋgo] -
Senpere xuringo xuríngo 1: [ʃuríŋgo] -
Sohüta xuinko xuínko 1: [ʃuíŋko] -
Sondika suri surí 1: [śurí] -
Sondika suringo suríngo 1: [śuríŋgo] -
Suarbe zuringo zuríngo 1: [suríŋgo] -
Sunbilla zuringo zuríngo 1: [suríŋgo] -
Tolosa zuringo zuríngó 1: [suríŋgó] -
Uharte Garazi arroltzexuringo arroltzéxuríngo 1: [ar̄oltséʃuríŋgo] -
Uharte Garazi zuringo zuríngo 2: [suríŋgo] -
Urdiain zuringo zuríngo 1: [suríŋgo] -
Urdiñarbe xuinko xuínko 1: [ʃuíŋko] -
Urketa xuringo xúringua 1: [ʃúriŋgwa] -
Urretxu zuringo zuríngo 1: [suríŋgo] -
Ürrüstoi xuinko xuínko 1: [ʃuíŋko] -
Uztaritze xuringo xuringó 1: [ʃuriŋgó] -
Zaratamo suringo suríngo 1: [śuríŋgo] -
Zeanuri suringo suríngo 1: [śuríŋgo] -
Zeberio suringo suríngo 1: [śuríŋgo] -
Zegama zuringo zuríngó 1: [suríŋgó] -
Zilbeti xuringo xuríngo 1: [ʃuríŋgo] -
Zollo (Arrankudiaga) suringo súringo 1: [śúriŋgo] -
Zornotza suringo suríngo 1: [śuríŋgo] -
Zugarramurdi zuringo zoríngo 1: [soríŋgo] -
 

868: modo de llamar a las gallinas / cri d'appel pour donner à manger aux poules / manner of calling to chickens

 • Gaia: Hegaztiak
 • Galdera (es): modo de llamar a las gallinas
 • Galdera (fr): cri d'appel pour donner à manger aux poules
 • Galdera (en): manner of calling to chickens
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta purra púrra púrrrra 1: [púr̄r̄a púr̄r̄a] -
Ahetze purra púrra púrra 1: [púRa pú:Ra] -
Aia purra púrrra 1: [púr̄a] -
Aldude purra ttitta púrra púrra ttítta ttítta 1: [pú:r̄a pú:r̄a ttítta ttítta] -
Alkotz purrikas purríkas 1: [pur̄íkaś] -
Altzai ttitta ttítta ttítta ttítta ttítta 1: [ttítta ttítta ttítta ttítta] -
Altzai purra ttitta ttíttaprrrrr 2: [ttíttapr̄r̄r̄r̄] -
Altzürükü prrirrrra prrrirrrrrra prrirra 1: [pr̄r̄r̄ir̄r̄r̄a pr̄ir̄a] -
Amezketa purra púrra 1: [púr̄r̄a] -
Andoain purra púrra púrra 1: [púr̄r̄a púr̄r̄a] -
Aniz purra púrra púrra púrra 1: [púr̄a púr̄a púr̄a] -
Aramaio urra úrra 1: [úr̄a] -
Araotz (Oñati) urra uuuúrra 1: [uuuúr̄a] -
Arbizu purra púrra 1: [pú:r̄a] -
Arboti prrrr prrr prrrrrr 1: [pr̄r̄r̄ pr̄r̄r̄] -
Armendaritze purra púrra 1: [púr̄r̄a] -
Arnegi purra púrra púrra 1: [pú:r̄:a pú:r̄:a] -
Arnegi ttitto ttítto ttittó ttittó ttittó 2: [ttítto ttittó ttittó ttittó] -
Arrangoitze pur pur pur 1: [puR puR] -
Arrasate urra úrra 1: [úr̄a] -
Arrazola (Atxondo) kurra kúrra 1: [kúr̄:a] -
Arrieta kurra kúrra 1: [kú:r̄a] -
Arroa (Zestoa) purra púrra 1: [púr̄:a] -
Arroa (Zestoa) pipi pípípí 2: [pípípí] -
Arrueta brr brrr 1: [br̄r̄r̄] -
Asteasu purra púrrrrra 1: [púr̄r̄r̄r̄a] -
Ataun purra púrrá 1: [púr̄á] -
Ataun purra ttiki púrra púrra ttíki ttíki ttikíe púrra 2: [púr̄:a púr̄:a ttíki ttíki ttikíe púr̄:a] -
Azkoitia purra púrra 1: [púr̄:a] -
Azpeitia purra púrrra púrrrrrra 1: [púr̄a púr̄a] -
Baigorri purra purra purra 1: [puRa puRa] -
Bakio urra úrra 1: [úr̄a] -
Bardoze purru púrru púrru 1: [pú:r̄u pú:r̄u] -
Barkoxe prrrrrr pipi prrr prrrrrr pipipipí 1: [pr̄r̄r̄ pr̄r̄r̄ pipipipí] -
Bastida brr brrrrrrrrr 1: [br̄r̄r̄r̄r̄r̄] -
Bastida biribiri bíribíribibitibítibíti 2: [bíribíribibitibítibíti] -
Beasain purra púrra 1: [púr̄a] -
Behorlegi prrrrrua prrrrruarrrrurru prrua 1: [pr̄r̄r̄r̄u ər̄r̄u r̄u pr̄uə] -
Beizama purra púrra púrra púrra 1: [púr̄ a púr̄ a púr̄ ə] -
Bergara purra púrra 1: [pú:r̄a] -
Bermeo rrrra rrrrráaaa 1: [r̄r̄r̄r̄áaaa] -
Berriz kurra kúrra kúrra 1: [kú:r̄:a kú:r̄a] -
Beruete purra púrrrrra 1: [púr̄a] -
Beskoitze pürra p´ürra p´ürra 1: [pýr̄:a pýr̄:a] -
Bidarrai purra púrra púrra 1: [púr̄:a púr̄:a] -
Bolibar kurra kúrra 1: [kúr̄:a] -
Busturia krrurra krúuurra 1: [kr̄úuur̄a] -
Deba purra púrra púrra 1: [púr̄:a púr̄:a] -
Dima kurra kúrra 1: [kúr̄a] -
Domintxaine prrrr prrr 1: [pr̄r̄r̄] -
Donamaria purra púrra púrra 1: [púr̄a púr̄a] -
Donibane Lohizune prrrr prr 1: [pr̄r̄] -
Donostia purra púrra púrra 1: [púr̄a púr̄a] -
Dorrao / Torrano purra púrra púrra 1: [púr̄:a púr̄:a] -
Eibar urra úrra úrra 1: [úr̄r̄a úr̄a] -
Elantxobe kurra kúrra 1: [kúr̄a] -
Elduain purra púrrá 1: [púr̄á] -
Elgoibar purra púrra 1: [púr̄a] -
Elorrio kurra kúrra 1: [kúr̄a] -
Erratzu purra púrra 1: [púr̄a] -
Errezil purra púrra 1: [pú r̄a] -
Errigoiti kurra kúrra 1: [kú:r̄a] -
Eskiula prrutzitzi prrrutzitzitzitzi 1: [pr̄r̄r̄u tsitsitsitsi] -
Etxalar purra púrra púrrrra púrrrra 1: [púr̄r̄a púr̄r̄a púr̄r̄a] -
Etxaleku purre púrre púrre 1: [pú:r̄e pú:r̄e] -
Etxarri (Larraun) purra púrrra 1: [púr̄a] -
Etxebarri kurra kúuurra 1: [kúuur̄a] -
Etxebarria kurra kúrrra 1: [kúr̄a] -
Etxebarria urra txitxi úrra txítxítxí txéi txéi txéitxítxéi 2: [úr̄:a tʃítʃítʃí tʃéi̯ tʃéi̯ tʃéi̯tʃítʃéi̯] -
Eugi ttitta tiíta tiíta tiíta 1: [tiíta tiíta tiíta] -
Ezkio-Itsaso purra púrra púrra 1: [púr̄:a púr̄:a] -
Ezkurra purra púrrá 1: [púr̄á] -
Ezterenzubi prrrr prrrrrrr 1: [pr̄r̄r̄r̄r̄] -
Gaintza purra púrrra púrrrrrra 1: [púr̄a púr̄a] -
Gaintza purra ttitta ttí ttí ttí púrrra 2: [ttí ttí ttí púr̄a] -
Gamarte purra púrra púrra púrra 1: [púr̄a púr̄a púr̄a] -
Gamiz-Fika kurra kúrra 1: [kú:r̄a] -
Garrüze prrrr prrrrrrr 1: [pr̄r̄r̄r̄r̄] -
Getaria purra púrra 1: [púr̄:a] -
Getxo urra úrra 1: [úr̄a] -
Gizaburuaga kirra kírra 1: [kír̄a] -
Goizueta purra púrra púrra púrra 1: [púr̄a púr̄a púr̄a] -
Hazparne purra púrra púrra púrra 1: [púRa púRa pú:Ra] -
Hendaia prrrr prrprrrr 1: [pRRpRR] -
Hernani purra purrrrrá 1: [pur̄r̄r̄r̄á] -
Hondarribia purra púrra púrra 1: [púr̄a púr̄a] -
Ibarruri (Muxika) kurra kúrra 1: [kúr̄a] -
Igoa purra púrra 1: [púr̄:a] -
Igoa ttitti ttíttíttíttí 2: [ttíttíttíttí] -
Ikaztegieta purra púrra púrra 1: [púr̄a púr̄a] -
Irisarri purra púrra púrra púrra 1: [pú:Ra pú:Ra pú:Ra] -
Itsasu purra púrra 1: [pú:Ra] -
Izturitze prrrrru prrru prrrrrru 1: [pr̄r̄r̄u pr̄r̄r̄u] -
Jaurrieta prrrrrr tti tti prrrrrrrá tií tií tií tiít 1: [pr̄r̄r̄r̄r̄á tií tií tií tiít] -
Jutsi purra púrra púrra 1: [púr̄a púr̄a] -
Kortezubi krrurra krrrúrra 1: [kr̄r̄r̄úr̄a] -
Landibarre purra púrra púrra 1: [púr̄a púr̄a] -
Larrabetzu kurra kúrra 1: [kú:r̄a] -
Larraine ttitta ttítta ttítta ttítta ttítta tititití 1: [ttítta ttítta ttítta ttítta tititití] -
Larraine prrrr prrrrrrr 2: [pr̄r̄r̄r̄r̄] -
Larraine purra ttitta ttitta púrra púrra pipipipí 3: [ttitta pú:r̄a púr̄a pipipipí] -
Larzabale purra púrra púrra 1: [púr̄a púr̄a] -
Lasarte-Oria piu piú piú 1: [pjú pjú] -
Lasarte-Oria purra púrra púrra 1: [púr̄a púr̄a] -
Laukiz frua frua 1: [frua] -
Legazpi purra púrra 1: [púr̄a] -
Leintz Gatzaga urra úrra 1: [úr̄a] -
Leintz Gatzaga purra púrra 2: [púr̄a] -
Leioa kurra kúrra 1: [kúr̄a] -
Leitza purra púrrra 1: [púr̄r̄r̄a] -
Lekaroz purra púrra púrrrra 1: [púr̄r̄a púr̄r̄a] -
Lekeitio kurra kúrra 1: [kúr̄a] -
Lemoa kurra kúrra kúrra 1: [kú:r̄a kú:r̄a] -
Luzaide / Valcarlos purra púrra púrra púrra 1: [pú:r̄a pú:r̄a pú:r̄a] -
Makea purra purria púrrr 1: [pur̄ia púrrr] -
Makea purra púrra 2: [púr̄a] -
Mañaria kurra kúrra 1: [kú:r̄a] -
Mendaro purra púrra 1: [púr̄a] -
Mendata kurra kúuurra 1: [kúuur̄a] -
Mezkiritz ttitta ttítta ttítta 1: [ttítta ttítta] -
Mezkiritz purra ttitta ttítta púrra 2: [ttítta púr̄a] -
Montori ttitta ttítta ttítta 1: [ttítta ttí:tta] -
Montori prrrr prrrrrrrrr 2: [pr̄r̄r̄r̄r̄r̄] -
Montori pipi pi pi pi pi pí 3: [pi pi pi pi pí] -
Montori ttitta ttítta ttítta 4: [ttí:tta ttí:tta] -
Mugerre purra purra purra purra purra 1: [pur̄a pur̄a pur̄a pur̄a] -
Mugerre prrrr prrrrrrr 2: [pr̄r̄r̄r̄r̄] -
Mungia kurra kúrra 1: [kúr̄a] -
Oderitz purra púrra púrra púrra 1: [púr̄:a púr̄:a púr̄:a] -
Oiartzun pipi pípípípípípípí 1: [ɸɸɸɸɸɸípí] -
Oiartzun purra púrra púrra púrra 1: [púr̄ə pú r̄ə pú r̄ə] -
Oñati furra fuuúrra 1: [fuuúr̄a] -
Ondarroa purra púrra 1: [púr̄a] -
Orexa purra púrrra 1: [púr̄r̄r̄a] -
Orio purra púrra 1: [púr̄:a] -
Orozko kurra kúrra kúrra 1: [kúr̄a kúr̄a] -
Otxandio kurra kúrra 1: [kúr̄a] -
Pagola prrrra prrrrra prrrrrrrrrrrra 1: [pr̄r̄r̄r̄a pr̄r̄r̄r̄r̄r̄a] -
Pagola prrrrrr tti tti prrrrrrrttí ttí ttí 2: [pr̄r̄r̄r̄r̄ttí ttí ttí] -
Pasaia purra púrra púrra 1: [pú:r̄a púr̄a] -
Santa Grazi prrrrrr tti tti prrrrrrrtttttttttttt 1: [pr̄r̄r̄r̄r̄tttttttttttt] -
Sara purra púrra púrra 1: [pú:Ra pú:Ra] -
Senpere ttitto ttittó ttítto 1: [ttittó ttítto] -
Sohüta pipi pr pípípípí 1: [pr̄ pípípípí] -
Sondika urra úrra 1: [úr̄a] -
Suarbe purre púrre púrre púrre 1: