Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

235 emaitza cancer bilaketarentzat

2430: cáncer / cancer / cancer

  • Gaia: Gaixotasunak
  • Galdera (es): cáncer
  • Galdera (fr): cancer
  • Galdera (en): cancer
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta kancer káncerr 1: [kánɵer̄] -
Ahetze minbizi mímbizí 1: [mímbisí] -
Ahetze xangre xángrré 1: [ʃáŋgr̄é] -
Aia minbizi mimbizí 1: [mimbisí] -
Aldude kanzer kanzérr 1: [kansér̄] -
Aldude mingaxto míngaxtó 2: [míŋgaʃtó] -
Alkotz minbizi mímbizíe 1: [mímbisíe] -
Altzai mingaxto mingáxto 1: [miŋgáʃto] -
Altzai kantzer kantzerr 2: [kantser̄] -
Altzürükü minbizi mimbizía 1: [mimbisía] -
Amezketa minbizi mimbizí 1: [mimbisí] -
Andoain minbizi mímbizí 1: [mímbisí] -
Aniz minbizi mímbizi 1: [mímbisi] -
Aramaio bisi¡en bisí¡en 1: [βiśíʒen] -
Araotz (Oñati) bisi¡en bisí¡en 1: [βiśíʒen] -
Arbizu minbizi mímbizí 1: [mímbisí] -
Arboti xangre xángria 1: [ʃáŋgria] -
Arboti mingaizto míngáiztua 2: [míŋgái̯stwa] -
Armendaritze mingaixto míngaixto 1: [míŋgai̯ʃto] -
Armendaritze minitsusi minitsúsi 2: [miŋitśúśi] -
Armendaritze barneko min bárrneko mín 3: [βár̄neko mín] -
Arnegi xangre xángre 1: [ʃáŋgre] -
Arrangoitze xangre xángre 1: [ʃáŋgre] -
Arrasate bisi¡en bisí¡en 1: [βiśíʒen] -
Arrasate kanser kanserra 2: [kanśer̄a] -
Arrazola (Atxondo) bisi¡en bisí¡en 1: [βiśíʒen] -
Arrieta bisixen bísixen 1: [bíśiʃen] -
Arrieta kanser kánserr 2: [kánśer̄] -
Arroa (Zestoa) bizi bizí 1: [βisí] -
Arroa (Zestoa) kantzer kantzérr 2: [kantsɛ́r̄] -
Arroa (Zestoa) minbizi mimbízí 3: [mimbísí] -
Arrueta kanzer kanzerrá 1: [kansɛr̄á] -
Arrueta xangre xángria 2: [ʃáŋgria] -
Asteasu minbizi mímbizí 1: [mímbisí] -
Ataun kantzer kántzerr 1: [kántsɛr̄] -
Ataun minbizi mímbizí 1: [mímbisí] -
Azkaine xangre xángrre 1: [ʃáŋgr̄e] -
Azkaine mintzar míntzarrá 2: [míntsar̄á] -
Azkaine minbizi mímbizí 3: [mímbisí] -
Azkoitia minbizi mimbízi 1: [mĩmbísi] -
Azkoitia bizi bízi 2: [βísi] -
Azkoitia kanzer kánzerr 3: [kánsɛr̄] -
Azpeitia minbizi mimbizí 1: [mimbisí] -
Azpeitia kantzer kantzérr 2: [kantsɛ́r̄] -
Baigorri xangre xangre 1: [ʃaŋgre] -
Baigorri minbizi mimbizi 2: [mimbisi] -
Bakio kantzer kántzerr 1: [kántser̄] -
Bakio bisi¡en bisí¡en 1: [βiśíʒen] -
Bardoze xangre xángre 1: [ʃáŋgre] -
Bardoze mingaizto míngaiztuá 2: [míŋgai̯stwá] -
Barkoxe minbizi mimbízi 1: [mimbísi] -
Bastida kanzer kanzerrá 1: [kanser̄á] -
Bastida mingaixto mingaixtua 2: [miŋgai̯ʃtwa] -
Beasain minbizi mimbízi 1: [mimbísi] -
Behorlegi xangre xangriá 1: [ʃaŋgriá] -
Beizama minbizi mímbizí 1: [mímbisí] -
Bergara minbizi mimbízi 1: [mimbísi] -
Bergara kanzer kánzerr 2: [kánser̄] -
Bermeo bisi¡en bisí¡en 1: [βiśíʒen] -
Bermeo kanser kánserr 2: [kánśer̄] -
Berriz bisi¡en bisí¡ena 1: [βiśíʒena] -
Berriz kanser kánserr 2: [kánśer̄] -
Beruete minbize mímbizé 1: [mímbisé] -
Beskoitze xangre xángrre 1: [ʃáŋgr̄e] -
Beskoitze mingaixto míngaixto 2: [míŋgai̯ʃto] -
Bidarrai xangre xángre 1: [ʃáŋgre] -
Bolibar bisi bísi 1: [bíśi] -
Bolibar kanser kánserr 2: [kánśer̄] -
Busturia bisi¡en bisí¡en 1: [βiśíʒen] -
Deba minbisi mimbísi 1: [mimbíśi] -
Deba minbixi mímbixíxá 2: [mímbiʃíʃá] -
Deba kanser kánserr 3: [kánśɛr̄] -
Dima kanser kánserr 1: [kánśer̄] -
Dima bixien bixíen 2: [βiʃíen] -
Domintxaine xangre xáñgria 1: [ʃáɲgria] -
Domintxaine mingaixto míngaixtua 2: [míŋgai̯ʃtwa] -
Donamaria minbizi mímbizi 1: [mímbisi] -
Donibane Lohizune kanzer kanzérr 1: [kansɛ́R] -
Donibane Lohizune xangre xangré 1: [ʃaŋgré] -
Donostia minbizi mimbízi 1: [mimbísi] -
Dorrao / Torrano kanzer kanzérr 1: [kansɛ́r̄] -
Dorrao / Torrano ala ála 3: [ála] -
Eibar bisi bísi 1: [bíśi] -
Elantxobe kanser kánserr 1: [kánśer̄] -
Elantxobe bisi¡en bisí¡en 2: [βiśíʒen] -
Elduain kanzer kánzérr 1: [kánsɛ́r̄] -
Elduain minbizi mímbizí 2: [mímbisí] -
Elgoibar bisi bisí 1: [biśí] -
Elorrio bisi¡en bisí¡en 1: [βiśíʒen] -
Erratzu minbizi mimbízi 1: [mimbísi] -
Errezil minbizi mimbizí 1: [mimbisí] -
Errezil kanzer kanzérr 2: [kansɛ́r̄] -
Errigoiti bixi¡en bixí¡en 1: [biʃíʒen] -
Errigoiti kanser kánserra 2: [kánśer̄a] -
Eskiula minbizi mimbízi 1: [mimbísi] -
Etxalar minbizi mímbizí 1: [mímbisí] -
Etxaleku menbizi mémbizí 1: [mémbisí] -
Etxarri (Larraun) kantzer kantzérr 1: [kantsér̄] -
Etxarri (Larraun) minbizi mímbizí 1: [mímbisí] -
Etxebarri bisi¡en bisí¡ena 1: [βiśíʒena] -
Etxebarri kanser kánserr 2: [kánśer̄] -
Etxebarria kanser kánserr 1: [kánśɛr̄] -
Etxebarria bisi bísi 2: [bíśi] -
Eugi minbizi mimbízie 1: [mimbísje] -
Ezkio-Itsaso minbizi mimbízi 1: [mimbísi] -
Ezkio-Itsaso kantzer kantzérr 2: [kantsɛ́r̄] -
Ezkurra minbizi mímbizí 1: [mimbisí] -
Ezterenzubi xangre xangre 1: [ʃaŋgre] -
Gaintza kantzer kantzérr 1: [kantsɛ́r̄] -
Gaintza minbizi mimbizí 2: [mimbisí] -
Gamarte xangre xangré 1: [ʃaŋgré] -
Gamiz-Fika kanser kánserr 1: [kánśer̄] -
Gamiz-Fika bisi¡en bisi¡ená 1: [biśiʒená] -
Garrüze xangre xangré 1: [ʃaŋgré] -
Getaria minbizi mimbiSZí 1: [mimbis̟í] -
Getaria kantzer kantzérr 2: [kantsɛ́r̄] -
Getxo kanser kánserr 1: [kánśer̄] -
Getxo bixien bixien 2: [biʃien] -
Gizaburuaga bisi bísi 1: [βíśi] -
Goizueta minbizi mimbizí 1: [mimbisí] -
Hazparne xangri xángrri 1: [ʃáŋgr̄i] -
Hazparne kanzer kánzerr 2: [kánser̄] -
Hazparne mingaixto mingáixto 3: [mĩŋgái̯ʃto] -
Hendaia minbizi mímbizi 1: [mimbisi] -
Hernani mibizi mibizí 1: [mĩβisí] -
Hondarribia minbizi mimbizi 1: [mimbisi] -
Hondarribia gaitzgaxto gaitzgaxtua 2: [gai̯tsgaʃtua] -
Ibarruri (Muxika) kanser kánserr 1: [kánśer̄] -
Ibarruri (Muxika) bisi¡en bisi¡én 1: [βiśiʒén] -
Igoa minbize mímbizé 1: [mímbisé] -
Ikaztegieta kantzer kántzerr 1: [kántser̄] -
Ikaztegieta minbizi mimbizi 2: [mimbisi] -
Ikaztegieta mingaizto mingáizto 4: [miŋgái̯sto] -
Irisarri mingaxto míngáxto 1: [míŋgáʃto] -
Irisarri xangre xangrré 1: [ʃaŋgr̄é] -
Irisarri kanzer kanzérr 2: [kansér̄] -
Irisarri minbizi mímbizí 3: [mímbisí] -
Itsasu mingaizto mingáizto 1: [miŋgái̯sto] -
Itsasu xangre xángrre 2: [ʃáŋgr̄e] -
Izturitze xangre xangre 1: [ʃaŋgre] -
Izturitze mingaixto mingaixto 2: [miŋgai̯ʃto] -
Jaurrieta minbizi mimbízi 1: [mimbísi] -
Jutsi xangre xangre 1: [ʃaŋgre] -
Jutsi minbizi mimbizi 2: [mimbisi] -
Kortezubi bisi¡en bisi¡én 1: [βiśiʒén] -
Landibarre xangre xángre 1: [ʃáŋgre] -
Landibarre mingaixto míngaixto 2: [míŋgai̯ʃto] -
Larrabetzu bixien bíxiena 1: [bíʃiena] -
Larrabetzu minbixi mimbíxi 1: [mimbíʃi] -
Larrabetzu kanser kánserr 2: [kánśer̄] -
Larraine minbizi mimbízi 1: [mimbísi] -
Larzabale xangre xangre 1: [ʃaŋgre] -
Larzabale minbizi mimbizia 1: [mimbisia] -
Lasarte-Oria minbizi mímbizí 1: [mímbisí] -
Lasarte-Oria kanzer kanzérr 2: [kansér̄] -
Lasarte-Oria kancer kancérr 3: [kanɵér̄] -
Laukiz kanser kánserr 1: [kánśer̄] -
Legazpi minbizi mimbizie 1: [mimbisie] -
Leintz Gatzaga bisi¡en bisí¡en 1: [βiśíʒen] -
Leioa kantzer kántzerr 1: [kántser̄] -
Leioa bisin bisín 1: [biśín] -
Leitza minbizi mímbizí 1: [mímbisí] -
Lekaroz minbizi mimbízi 1: [mimbísi] -
Lekeitio bix bixí 1: [βiʃí] -
Lemoa bixien bixíena 1: [βiʃíena] -
Lemoa kanser kánserr 1: [kánśer̄] -
Lemoiz kanser kánserr 1: [kánśer̄] -
Lemoiz bisin bisín 2: [βiśín] -
Luzaide / Valcarlos xangre xángria 1: [ʃáŋgria] -
Makea mingaixto míngáixto 1: [míŋgái̯ʃto] -
Makea xangre xangrré 1: [ʃaŋgr̄é] -
Mañaria bisi¡en bísi¡en 1: [bíśiʒen] -
Mañaria kanser kánserr 2: [kánśer̄] -
Mendaro kantzer kántzérr 1: [kántsɛ́r̄] -
Mendaro bisi bisí 1: [βiśí] -
Mendata kanser kánserr 1: [kánśer̄] -
Mendata bisi¡en bisi¡én 1: [βiśiʒén] -
Montori minbizi mímbizía 1: [mímbisía] -
Montori mingaxto míngaxtúa 1: [míŋgaʃtúa] -
Mugerre mingaizto mingaizto 1: [miŋgai̯sto] -
Mugerre xankre xankre 2: [ʃaŋkre] -
Mungia kanser kánserr 1: [kánśer̄] -
Mungia bixien bixíena 2: [biʃíena] -
Oderitz minbizi mímbizí 1: [mímbisí:] -
Oiartzun minbizi mimbizí 1: [mimbisí] -
Oñati kanser kánserr 1: [kánśer̄] -
Oñati bisi¡en bisí¡en 2: [βiśíʒen] -
Ondarroa bisi bísi 1: [βíśi] -
Orexa minbizi mimbízi 1: [mimbísi] -
Orio minbizi mimbízí 1: [mimbísí] -
Orozko kanser kánserr 1: [kánśer̄] -
Orozko bisien bisíen 2: [βiśíen] -
Otxandio kanser kánserr 1: [kánśer̄] -
Otxandio bisi¡en bisí¡en 1: [βiśíʒen] -
Pagola kantzer kantzer 1: [kantser] -
Pagola minbizi mimbízi 2: [mimbísi] -
Pagola xankre xánkre 3: [ʃáŋkre] -
Pasaia minbizi mímbízí 1: [mímbísí] -
Pasaia kantzer kantzérr 2: [kantsɛ́r̄] -
Santa Grazi kantzer kántzerr 1: [kántser̄] -
Santa Grazi minbizi mimbízi 2: [mimbísi] -
Sara xangre xangrré 1: [ʃaŋgr̄é] -
Senpere kanzer kánzerr 1: [kánser̄] -
Senpere minbizi mimbízi 1: [mimbísi] -
Senpere xangre xángrre 2: [ʃáŋgr̄e] -
Sohüta minbizi mimbizía 1: [mimbisía] -
Sondika kanser kánserr 1: [kánśer̄] -
Sondika bixien bixíena 2: [βiʃíena] -
Suarbe minbizi mimbízi 1: [mimbísi] -
Sunbilla minbizi mímbizí 1: [mímbisí] -
Tolosa minbizi mimbizí 1: [mimbisí] -
Uharte Garazi xangre xángre 1: [ʃáŋgre] -
Urdiain kancer káncerr 1: [kánɵer̄] -
Urdiain kanzer kánzerrá 2: [kánser̄á] -
Urdiñarbe mingaxto mingáxto 1: [miŋgáʃto] -
Urdiñarbe minbizi mimbízi 1: [mimbísi] -
Urdiñarbe xangre xángre 2: [ʃáŋgre] -
Urketa mingaixto mingáixtua 1: [miŋgái̯ʃtwa] -
Urretxu minbizi mimbízi 1: [mimbísi] -
Ürrüstoi minbizi mimbizi 1: [mimbisi] -
Ürrüstoi mingaixto mingaixto 2: [miŋgai̯ʃto] -
Uztaritze barneko min barrnéko mína 1: [bar̄néko mína] -
Uztaritze kanzer kánzerr 2: [kánser̄] -
Uztaritze xangre xángre 2: [ʃáŋgre] -
Zaratamo kanser kánser 1: [kánśer] -
Zaratamo bisi¡en bisí¡en 1: [biśíʒen] -
Zeanuri kanser kánserr 1: [kánśer̄] -
Zeanuri bisien bisíen 2: [βiśíen] -
Zeberio kancer káncerr 1: [kánɵer̄] -
Zeberio bisien bisién 2: [βiśién] -
Zegama bizi bizí 1: [βisí] -
Zilbeti minbizi mímbízie 1: [mímbísie] -
Zollo (Arrankudiaga) bisi¡en bisí¡en 1: [βiśíʒen] -
Zornotza bisi¡en bisí¡en 1: [βiśíʒen] -
Zugarramurdi minbizi mímbiziá 1: [mímbisiá] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper