Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

23220 emaitza a bilaketarentzat

89: bonito / bonite à dos rayé / atlantic bonito / (Sarda sarda)

 • Gaia: Itsas arrainak
 • Galdera (es): bonito
 • Galdera (fr): bonite à dos rayé
 • Galdera (en): atlantic bonito
 • Galdera (lat): Sarda sarda
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Bermeo aginsorrotz aginsórrotz 1: [aɣinśór̄ots] -
Elantxobe aginsorrotz agínsorrotz 1: [aɣínśor̄ots] -
Lekeitio ainsorrotz ainsórrotz 1: [ai̯nśór̄ots] -
Ondarroa aginsorrotz áginsorrótz 1: [áɣinśor̄óts] -
Ondarroa albokera albokéra 1: [alβokéra] -
Orio aginzorrotz agínzorrótz 1: [aɣínsor̄óts] -
Pasaia zerrutxo zérrutxó 1: [sɛ́r̄utʃó] -
Zilbeti bonito boníto 1: [boníto] -
 

112: retel / balance (à écrevisses) / small casting net

 • Gaia: Erreka arrainak
 • Galdera (es): retel
 • Galdera (fr): balance (à écrevisses)
 • Galdera (en): small casting net
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Aramaio erretel rétel 1: [r̄étel] -
Arrazola (Atxondo) erretel errétel 1: [er̄étel] -
Arrieta sare sára 1: [śára] -
Arrieta erretel errétel 1: [er̄étel] -
Arrueta mañddola mañyolá 1: [maɲddolá] -
Arrueta mañddola mañyóle 2: [maɲddólœ] -
Asteasu salabardo zalábardó 1: [saláβar̄ðó] -
Azkaine ixkira sare ixkira sare 1: [iʃkira śare] -
Azkaine txinga xinka 2: [ʃiŋka] -
Azkaine zetabia zetábia 3: [setáβja] -
Azpeitia sesto sestó 1: [śeśtó] -
Bardoze ttup ttup 1: [ttup] -
Bermeo erretel erretál 1: [er̄etál] -
Bolibar benaka bénaká 2: [βénaká] -
Busturia esparabel espárabel 1: [eśpáraβel] -
Busturia erretel errétel 1: [er̄étel] -
Dima sesto sestílle 1: [śeśtíʎe] -
Domintxaine sare sáre 1: [śáre] -
Domintxaine balantza balántza 2: [balántsa] -
Donibane Lohizune pertola pertóla 2: [per̄tóla] -
Dorrao / Torrano erretel rétel 1: [r̄ɛ́tɛl] -
Elantxobe salabardo salábardo 1: [śaláβar̄ðo] -
Elgoibar eskiol eskíol 1: [eśkíol] -
Elorrio erretel errétal 1: [er̄étal] -
Etxalar salabardo zalábardo 1: [saláβar̄ðo] -
Ezterenzubi sare záre 1: [sáre] -
Hazparne balantza balántzuar 1: [balántsuaR] -
Hendaia bai bái 1: [bá i̯] -
Hernani salabardo salábardua 1: [śaláβar̄ðua] -
Ibarruri (Muxika) sare sáre 1: [śáre] -
Kortezubi erretel erretél 1: [er̄etél] -
Leintz Gatzaga erretel rétel 1: [r̄étel] -
Leioa kiskilleru kiskilléru 1: [kiśkiʎéru] -
Lekeitio bai bái 1: [βái̯] -
Lemoiz erretel erretél 1: [er̄etél] -
Mendata erretel retél 1: [r̄etél] -
Montori balantza balántza 1: [balántsa] -
Mugerre epuizeta epuizeta 1: [epwizeta] -
Mugerre trapia trapio 2: [trapio] -
Mungia erretel errétel 1: [er̄étel] -
Oiartzun tresmallo tresmálló 1: [trɛśmáʎó] -
Oñati txinga txínga 1: [tʃíŋga] -
Orozko erretel rétel 1: [r̄étel] -
Otxandio kangrejera kangréjera 1: [kaŋgréxera] -
Pasaia salabardo sálabardó 1: [śálaβar̄ðó] -
Sondika sare saré 1: [śaré] -
Sondika erretel erretél 1: [er̄etél] -
Sunbilla txinga txínga 1: [tʃíŋga] -
Urketa trapia trápia 1: [trápja] -
Zaratamo erretel errétal 1: [er̄étal] -
Zeanuri erretel rétel 1: [r̄étel] -
Zeberio erretel retél 1: [r̄etél] -
Zornotza erretel errétel 1: [er̄étel] -
 

113: caña de pescar / canne à pêche / fishing rod

 • Gaia: Erreka arrainak
 • Galdera (es): caña de pescar
 • Galdera (fr): canne à pêche
 • Galdera (en): fishing rod
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta kaña káñak 1: [káɲak] -
Ahetze kanáber kanáber 1: [kanáβer̄] -
Aldude amuzaaro amúzaaró 1: [amúsaaró] -
Alkotz kaña káña 1: [káɲa] -
Altzai latha latha 1: [latha] -
Altzai latha lathála 2: [lathála] -
Altzürükü latha lathá 1: [lathá] -
Amezketa kaña kañá 1: [kaɲá] -
Andoain kaña kañá 1: [kaɲá] -
Aniz kaña kañá 1: [kaɲá] -
Aramaio kaña káña 1: [káɲa] -
Arbizu kaña káña 1: [káɲa] -
Arboti kaña káña 1: [káɲa] -
Armendaritze kana kána 1: [kána] -
Arrangoitze kanáber kanáber 1: [kanáβer] -
Arrasate kaña káña 1: [káɲa] -
Arrazola (Atxondo) kaña káña 1: [káɲa] -
Arroa (Zestoa) kañabera kañábera 1: [kaɲáβera] -
Arrueta kana kaná 1: [kaná] -
Asteasu kaña kañá 1: [kaɲá] -
Ataun kaña kañá 1: [kaɲá] -
Azkaine seska seska 1: [śeśka] -
Azkoitia kaña kañé 1: [kaɲé] -
Azpeitia kaña kañé 1: [kaɲé] -
Bakio kañebera kañébera 1: [kaɲéβera] -
Barkoxe amühaga amühága 1: [amyháɣa] -
Bastida kana kanapézka 1: [kanapéska] -
Beizama kaña kañá 1: [kaɲá] -
Bermeo kañubera kañubéra 1: [kaɲuβéra] -
Berriz kañabera kañábera 1: [kaɲáβera] -
Beruete kaña káña 1: [káɲa] -
Beskoitze kana kanápex 1: [kanápeʃ] -
Bidarrai kana kan 1: [kan] -
Bolibar kaña káña 1: [káɲa] -
Busturia kañubera kañubéra 1: [kaɲuβéra] -
Deba kañabera kañáberá 1: [kaɲáβerá] -
Dima kaña káña 1: [káɲa] -
Donamaria kaña káña 1: [káɲa] -
Donibane Lohizune kana kaná 1: [kaná] -
Dorrao / Torrano kaña káña 1: [káɲa] -
Eibar kaña káña 1: [káɲa] -
Elantxobe kañabera kañabéra 1: [kaɲaβéra] -
Elduain kaña káñá 1: [káɲá] -
Elgoibar kañabera kañábera 1: [kaɲáβera] -
Elorrio kaña káña 1: [káɲa] -
Erratzu kaña kañá 1: [kaɲá] -
Errezil kaña kañá 1: [kaɲá] -
Errigoiti kañabera kañabéra 1: [kaɲaβéra] -
Etxalar kaña káña 1: [káɲa] -
Etxarri (Larraun) kaña kañá 1: [kaɲá] -
Etxebarri kaña káñe 1: [káɲe] -
Etxebarria kaña káña 1: [káɲa] -
Eugi amuzaaro záro 1: [sáro] -
Eugi amuzaaro xároa 2: [ʃároa] -
Ezkio-Itsaso kaña kañá 1: [kaɲá] -
Ezkurra kaña kañá 1: [kaɲá] -
Ezterenzubi amuzaaro xahálo 1: [ʃahálo] -
Gaintza kaña kañá 1: [kaɲá] -
Gamarte kana kána 1: [kána] -
Getxo kaña káña 1: [káɲa] -
Gizaburuaga kaña káñe 1: [káɲe] -
Goizueta kaña kañá 1: [kaɲá] -
Hazparne kanabéra kanabéra 1: [kanaβéra] -
Hendaia kaña káñ 1: [káɲ] -
Hendaia arrantzako makila arrántzakómakíll 2: [aRántsakómakíʎ] -
Hernani kaña káña 1: [káɲa] -
Hondarribia kañibel kañibel 1: [kaɲiβel] -
Ibarruri (Muxika) kañubera kañubéra 1: [kaɲuβéra] -
Igoa kaña kañá 1: [kaɲá] -
Irisarri kana kána 1: [kána] -
Itsasu kana kanápez 1: [kanápes] -
Izturitze kana khána 1: [khána] -
Jaurrieta arrantzako makila mákelará 1: [mákelará] -
Kortezubi kaña káña 1: [káɲa] -
Larrabetzu kaña káña 1: [káɲa] -
Larraine latha latha 1: [latha] -
Larzabale kana kana 1: [kana] -
Laukiz kañabera kañábera 1: [kaɲáβera] -
Leintz Gatzaga kaña káña 1: [káɲa] -
Leioa kaña káña 1: [káɲa] -
Leitza kaña kañá 1: [kaɲá] -
Lekaroz kaña káña 1: [káɲa] -
Lekeitio kañabera káñabera 1: [káɲaβera] -
Lemoiz kañebera kañébera 1: [kaɲéβera] -
Luzaide / Valcarlos kaña káña 1: [káɲa] -
Makea kana arríntzakokána 1: [ar̄íntsakokána] -
Mañaria kaña káña 1: [káɲa] -
Mendaro kaña kañá 1: [kaɲá] -
Mendata kañabera kañabéra 1: [kaɲaβéra] -
Montori latha lathá 1: [lathá] -
Mugerre kanabera kanabera 1: [kanaβera] -
Mugerre bambu bambu 2: [bambu] -
Oderitz kaña káña 1: [káɲa] -
Oiartzun kañabera kañáberá 1: [kaɲáβerá] -
Oñati kaña káña 1: [káɲa] -
Ondarroa kañabera káñabera 1: [káɲaβera] -
Orozko kaña kaña 1: [kaɲa] -
Otxandio kaña káiña 1: [kái̯ɲa] -
Pagola kana kana 1: [kana] -
Pasaia kanabel kanabél 1: [kanaβél] -
Santa Grazi latha lathá 1: [lathá] -
Sara kana kaná 1: [kaná] -
Senpere kana kána 1: [kána] -
Sondika kaña káñe 1: [káɲe] -
Suarbe arrantzako makila arrántzamakílle 1: [ar̄ántsamakíʎe] -
Sunbilla kaña káña 1: [káɲa] -
Tolosa kaña kañá 1: [kaɲá] -
Uharte Garazi kánaberr kánaberr 1: [kánaβer̄] -
Urdiñarbe amühaga hága 1: [háɣa] -
Urketa kana kána 1: [kána] -
Urretxu kaña kañá 1: [kaɲá] -
Uztaritze arrantzako makila arráintzako mákil 1: [aRái̯ntsako mákil] -
Uztaritze kana kána 2: [kána] -
Zaratamo kaña káña 1: [káɲa] -
Zegama kaña kañá 1: [kaɲá] -
Zilbeti bara bára 1: [bára] -
Zornotza kaña káña 1: [káɲa] -
 

126: nido / nid / nest

 • Gaia: Txoriak
 • Galdera (es): nido
 • Galdera (fr): nid
 • Galdera (en): nest
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Aramaio afi¡a áfi¡a 1: [áfiʒa] -
Arrazola (Atxondo) abi¡a ábi¡a 1: [áβiʒa] -
Berriz abi¡a ábi¡a 1: [áβiʒa] -
Eibar abi¡a ábixa 1: [áβiʃa] -
Elantxobe abi¡a abí¡a 1: [aβíʒa] -
Elgoibar abi¡a abixá 1: [aβiʃá] -
Gizaburuaga abi¡a ábi¡a 1: [áβiʒa] -
Jaurrieta abi¡a ábia 1: [áβia] -
Kortezubi abi¡a ábi¡a 1: [áβiʒa] -
Leintz Gatzaga afi¡a afí¡a 1: [afíʒa] -
Lekeitio abi¡a abí¡a 1: [aβíʒa] -
Mañaria abi¡a ábi¡a 1: [áβiʒa] -
Mendaro abi¡a abixá 1: [aβiʃá] -
Mendaro abi¡a abíxa 2: [aβíʃa] -
Mendaro abi¡a abíxa 3: [aβíʃa] -
Oñati afi¡a áfixa 2: [áfiʃa] -
Ondarroa abi¡a ábixa 1: [áβiʃa] -
Otxandio abi¡a ábi¡a 1: [áβiʒa] -
Zornotza abi¡a ábi¡a 1: [áβiʒa] -
 

198: cepo para cazar topos / piège à taupe / mole trap

 • Gaia: Piztiak
 • Galdera (es): cepo para cazar topos
 • Galdera (fr): piège à taupe
 • Galdera (en): mole trap
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ahetze arte arté 1: [aRté] -
Aia satorzepo satórzepó 1: [śatɔ́r̄sepó] -
Aldude satorrarte satorrárte 1: [śator̄ár̄te] -
Alkotz satorzepo satór zépua 1: [śatór̄ sépua] -
Altzai sathorbalesta sathorbalésta 1: [śathor̄baléśta] -
Altzai baleztra baléztra 2: [baléstra] -
Altzürükü sathorrarma sathórrarmá 1: [śathór̄ar̄má] -
Amezketa zepo zepó 1: [sepó] -
Andoain satorzepo satórzepó 1: [śatór̄sepó] -
Aniz satorrarte satórrarte 1: [śatór̄ar̄te] -
Aramaio sepo sépo 1: [śépo] -
Araotz (Oñati) sepo sepó 1: [śepó] -
Arboti sathorren trapa sathórren trápa 1: [śathór̄en trápa] -
Armendaritze satorrarte satorrárte 1: [śator̄ár̄te] -
Arnegi satorrarte satórrarté 1: [śatór̄ar̄té] -
Arrangoitze arte árte 1: [áRte] -
Arrasate sepo sépo 1: [śépo] -
Arrazola (Atxondo) sepo sépo 1: [śépo] -
Arroa (Zestoa) saatortrampa saátortrampá 1: aátɔr̄trampá] -
Asteasu satorzepo satórzepó 1: [śatór̄sepó] -
Ataun satorzepo satorzepó 1: [śatɔr̄sepó] -
Azkaine satorrarte satorrarte 1: [śatoRar̄te] -
Azkoitia satortrampa satórtrampié 1: [śatór̄trampié] -
Azpeitia satorzepo satór zepó 1: [śatɔ́r̄ sepó] -
Baigorri satorrarte satorarte 1: [śator̄aRte] -
Bakio trampa trámpa 1: [trámpa] -
Bardoze trapa trápa 1: [trápa] -
Barkoxe balestra baléstra 1: [baléśtra] -
Beasain satorzepo satórzepo 1: [śatór̄sepo] -
Beizama satorzepo satórzepó 1: [śatɔ́r̄sepó] -
Bergara zepo zépo 1: [sépo] -
Berriz sepo sépo 1: [śépo] -
Beruete satorzepo satór zepó 1: [śatór̄ sepó] -
Beskoitze satorrarte satórrárte 1: [śatóRáRte] -
Bidarrai arte arté 1: [ar̄té] -
Bolibar satortrampa satórtrampá 1: [śatɔ́r̄trampá] -
Busturia sepo sépo 1: [śépo] -
Deba satortrampa satórtrámpa 1: [śatɔ́r̄trámpa] -
Dima trampa trámpa 1: [trámpa] -
Dima sepo sepo 2: [śepo] -
Domintxaine sathortrapa sathórtrapa 1: [śathór̄trapa] -
Donamaria satorrarte satórrarti/satórrarte 1: [śatór̄ar̄tẹ] -
Donibane Lohizune satorrarte sátorrarté 1: [śátoRaRté] -
Dorrao / Torrano satorzepo sátorzépo 1: [śátɔr̄sépo] -
Eibar satortrampa satórtrampa 1: [śatór̄trampa] -
Elantxobe sepo sépo 1: [śépo] -
Elduain satorzepo satórzepó 1: [śatór̄sepó] -
Elgoibar zatortrampa zatórtrampa 1: [satór̄trampa] -
Elorrio sepo sépo 1: [śépo] -
Erratzu satorrarte sátorrarté 1: [śátor̄ar̄té] -
Errezil satorzepo satórzepó 1: [śatɔ́r̄sepó] -
Eskiula sathor hatzemaiteko sathorr hatzemaiteko 1: [śathor̄ hatsemai̯teko] -
Etxalar satorrarte satórrárte 1: [śatór̄ár̄te] -
Etxebarri sepo sépo 1: [śépo] -
Eugi satorzepo sátor zépoa 1: [śátor̄ sépoa] -
Ezkio-Itsaso satorzepo satórzepoá 1: [śatɔ́r̄sepoá] -
Ezkurra satorzepo sátorzepó 1: [śátɔr̄sepó] -
Ezterenzubi satorrarte satórrarte 1: [śatór̄ar̄te] -
Gaintza satorzepo satór zepó 1: [śatɔ́r̄ sepó] -
Gamarte satorrarte satórrarte 1: [śatór̄ar̄te] -
Garrüze trapa trápa 1: [trápa] -
Getxo sepo sépo 1: [śépo] -
Gizaburuaga trampa trámpa 1: [trámpa] -
Goizueta zatortzepo zatórtzepó 1: [satór̄tsepó] -
Hendaia satorrarte satorrarté 1: [śatoRaRté] -
Hernani zepo zépo 1: [sépo] -
Hondarribia zepo zépo 1: [sépo] -
Ibarruri (Muxika) sepo sépo 1: [śépo] -
Irisarri zepo zépo 1: [sépo] -
Itsasu arte árte 1: [ár̄te] -
Izturitze satorran arte satorran arrte 1: [śator̄an ar̄te] -
Jutsi sathortrapa sathortrapa 1: [śathor̄trapa] -
Kortezubi trampa trámpa 1: [trámpa] -
Kortezubi sepo sépo 2: [śépo] -
Landibarre satortrapa satórtrapá 1: [śatór̄trapá] -
Larraine sathorbalesta sathorbalesta 1: [śathor̄baleśta] -
Larraine balesta balésta 2: [baléśta] -
Larzabale trapa trapa 1: [trapa] -
Lasarte-Oria satorzepo sator zepó 1: [śator̄ sepó] -
Laukiz trampa trampe 1: [trampe] -
Leintz Gatzaga sepo sépo 1: [śépo] -
Leioa erretera erretéra 1: [er̄etéra] -
Leitza satorzepo satórzepó 1: [śatór̄sepó] -
Lekeitio sepo sépo 1: [śépo] -
Lemoiz trampa trámpa 1: [trámpa] -
Makea arte árte 1: [ár̄te] -
Mañaria sepo sépo 1: [śépo] -
Mendata trampa trámpa 1: [trámpa] -
Montori balestra baléstra 1: [baléśtra] -
Mugerre satorrarte satorr arrtía 1: [śator̄ ar̄tía] -
Oderitz satorzepo sátor zepóa 1: [śátór̄sepóa] -
Oiartzun satorzepo satorzepó 1: [śator̄sepó] -
Oñati sepo sepó 1: [śepó] -
Ondarroa trampa trámpa 1: [trámpa] -
Orexa satorzepo sátorzépo 1: [śátɔr̄sépo] -
Orozko sepo sépo 1: [śépo] -
Otxandio satorsepo satorsépo 1: [śator̄śépo] -
Pagola sathor atzemateko sathorratzemateko 1: [śathor̄atsemateko] -
Pagola trapa trápa 2: [trápa] -
Pasaia zepo zépó 1: [sépó] -
Santa Grazi sathorbalestra sathorbalestrá 1: [śathor̄baleśtrá] -
Santa Grazi balestra baléstra 2: [baléśtra] -
Sohüta balestra baléstra 1: [baléśtra] -
Sondika erretera erretéra 1: [er̄etéra] -
Sunbilla satorrarte satórrarté 1: atór̄ar̄té] -
Tolosa satorzepo satorzepó 1: [śator̄sepó] -
Uharte Garazi satorrarte satorrárte 1: [śator̄ár̄te] -
Urdiñarbe zatortrapa zátortrápa 1: [sátor̄trápa] -
Urdiñarbe satorbalestra sátorbaléstra 2: [śátor̄baléśtra] -
Urdiñarbe balestra baléstra 3: [baléśtra] -
Urketa arte árte 1: [áRte] -
Urretxu satorzepo satórzepó 1: [śatɔ́r̄sepó] -
Ürrüstoi trapa trápa 1: [trápa] -
Uztaritze arte arté 1: [aRté] -
Zaratamo sepo sépó 1: [śépó] -
Zeberio sepo sépo 1: [śépo] -
Zegama satorzepo satórzepoá 1: [śatór̄sepoá] -
Zilbeti satorzepo satór zépoa 1: [śatór̄ sépoa] -
Zollo (Arrankudiaga) sepo sépo 1: [śépo] -
Zornotza sepo sépo 1: [śépo] -
 

199: ratonera / piège à souris / mousetrap

 • Gaia: Piztiak
 • Galdera (es): ratonera
 • Galdera (fr): piège à souris
 • Galdera (en): mousetrap
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ahetze arte arté 1: [aRté] -
Aia xaguzepo xagúzepó 1: [ʃaɣúsepó] -
Aldude sabuarte sabuárte 1: [śaβwár̄te] -
Amezketa zepo zepó 1: [sepó] -
Andoain xaguzepo xaguzepó 1: [ʃaɣusepó] -
Aniz saguarte saguárte 1: [śaɣwár̄te] -
Aramaio sepo sépo 1: [śépo] -
Araotz (Oñati) sepo sepó 1: [śepó] -
Armendaritze sagiarte sagíarte 1: [śaɣíar̄te] -
Armendaritze sauarte sauárte 2: [śawár̄te] -
Armendaritze saguarte ságuárte 3: [śáɣuár̄te] -
Arnegi arte arté 1: [ar̄té] -
Arrangoitze arte árte 1: [áRte] -
Arrasate sepo sépo 1: [śépo] -
Arrazola (Atxondo) sepo sépo 1: [śépo] -
Arroa (Zestoa) xagutrampa xagútrampá 1: [ʃaɣútrampá] -
Asteasu xagutera xaguterá 1: [ʃaɣuterá] -
Ataun xaguzepo xaguzepó 1: [ʃaɣusepó] -
Azkaine arrotoinarte arrotoinarte 1: [aRotoi̯nar̄te] -
Azkoitia xagutrampa xagú trampié 1: [ʃaɣú trampié] -
Azpeitia xaguzepo xagú zepó 1: [ʃaɣú sepó] -
Baigorri sabuarte sabuarte 1: [śabuaRte] -
Bakio trampa trámpa 1: [trámpa] -
Bardoze tapete tapéte 1: [tapétœ] -
Bastida atrapezuriz atrápezuriz 1: [atRápœsuriz] -
Beasain saguzepo sagúzepo 1: [śaɣúsepo] -
Beizama xaguzepo xagúzepó 1: [ʃaɣúsepó] -
Bergara trampa trámpa 1: [trámpa] -
Berriz sepo sépo 1: [śépo] -
Beruete saguzepo ságu zepó 1: [śáɣu sepó] -
Beskoitze sabuarte sabuárte 1: [śaβuáRte] -
Beskoitze sabuarte sabuárte 2: [śaβwáRte] -
Bidarrai arte arté 1: [ar̄té] -
Bolibar sagutrampa sagútrampá 1: [śaɣútrampá] -
Busturia sepo sépo 1: [śépo] -
Deba xagutrampa xagútrámpa 1: [ʃaɣútrámpa] -
Domintxaine sagütrapa ságütrapa 1: [śáɣytrapa] -
Donamaria xaguarte xáguarte 1: [ʃáɣuar̄te] -
Donibane Lohizune arte arté 1: [aRté] -
Donostia zepo zépo 1: [sépo] -
Dorrao / Torrano xaguzepo xáguzépo 1: [ʃáɣusépo] -
Eibar sagutrampa sagutrámpa 1: [śaɣutrámpa] -
Elantxobe sepo sépo 1: [śépo] -
Elduain xagutera xagúterá 1: [ʃaɣúterá] -
Elgoibar xagutrampa xagútrampa 1: [ʃaɣútrampa] -
Elorrio sepo sépo 1: [śépo] -
Erratzu arte arté 1: [ar̄té] -
Errezil xaguzepo xagúzepó 1: [ʃaɣúsepó] -
Errigoiti arratera arrátera 1: [ar̄átera] -
Etxalar saguarte sagúarte 1: [śaɣúar̄te] -
Etxarri (Larraun) xaguzepo xágu zepoá 1: [ʃáɣu sepoá] -
Etxebarri sepo sépo 1: [śépo] -
Etxebarria sagutrampa ságutrámpa 1: [śáɣutrámpa] -
Eugi saguzepo ságuzépoa 1: [śáɣusépoa] -
Ezkio-Itsaso xaguzepo xagúzepoá 1: [ʃaɣúsepoá] -
Ezkurra xaguzepo xáguzepó 1: [ʃáɣusepó] -
Ezterenzubi saguarte saguárte 1: [śaɣwár̄te] -
Ezterenzubi saguarte sagúarte 2: [śaɣúar̄te] -
Gaintza saguxepo sagúxepó 1: [śaɣúʃepó] -
Gamarte saguarte ságuarte 1: [śáɣuar̄te] -
Garrüze trapa trápa 1: [trápa] -
Getxo sepo sépo 1: [śépo] -
Gizaburuaga trampa trámpa 1: [trámpa] -
Goizueta xauxepo xaúxepó 1: [ʃaúʃepɔ́] -
Hazparne saguarte sagúárte 1: [śaɣúáRte] -
Hendaia xaguarte xáguarte 1: [ʃáɣuaRte ] -
Hernani satola sátola 1: [śátola] -
Ibarruri (Muxika) sepo sépo 1: [śépo] -
Irisarri arte árte 1: [ár̄te] -
Itsasu arte árte 1: [ár̄te] -
Izturitze arte árrte 1: [ár̄te] -
Jutsi trapa trapa 1: [trapa] -
Jutsi arte artia 2: [ar̄tja] -
Kortezubi trampa trámpa 1: [trámpa] -
Kortezubi sepo sépo 2: [śépo] -
Kortezubi ratera rátera 3: [r̄átera] -
Larraine satharte sathárte 1: [śathár̄te] -
Larzabale sagutrapa sagutrapa 1: [śaɣutrapa] -
Laukiz erratera erratéra 1: [er̄atéra] -
Legazpi sataola satáola 1: [śatáola] -
Leintz Gatzaga sepo sépo 1: [śépo] -
Leioa erretera erretéra 1: [er̄etéra] -
Leitza saguzepo ságuzepó 1: [śáɣusepó] -
Lekeitio sepo sépo 1: [śépo] -
Lemoiz trampa trámpa 1: [trámpa] -
Lemoiz sepo sepó 1: [śepó] -
Makea arte árte 1: [ár̄te] -
Mañaria sepo sépo 1: [śépo] -
Mendaro sepo sepó 1: [śepó] -
Mendaro trampa trampá 2: [trampá] -
Mendata trampa trámpa 1: [trámpa] -
Mugerre tapeta tapeta 1: [tapeta] -
Mungia arratera arrátera 1: [ar̄átera] -
Oiartzun xaguzepo xaguzepó 1: [ʃaɣusepó] -
Oñati sepo sepó 1: [śepó] -
Ondarroa trampa trámpa 1: [trámpa] -
Orexa saguzepo ságuzépo 1: [śáɣusépo] -
Orozko trampa trampa 1: [trampa] -
Pagola tapeta tapeta 1: [tapeta] -
Pasaia zepo zépó 1: [sépó] -
Santa Grazi satharte sathárte 1: [śathár̄te] -
Santa Grazi sagübaleztra sagübaleztra 2: [śaɣyβalestra] -
Sohüta sagütrapa sagütrapa 1: [śaɣytrapa] -
Sondika erretera erretéra 1: [er̄etéra] -
Sunbilla seguarte segúarté 1: œɣúar̄té] -
Tolosa xaguzepo xagúzepó 1: [ʃaɣúsepó] -
Uharte Garazi arte árte 1: [ár̄te] -
Urdiñarbe sagütrapa ságütrápa 1: [śáɣytrápa] -
Urketa arte árte 1: [áRte] -
Urretxu xaguzepo xagúzepó 1: [ʃaɣúsepó] -
Ürrüstoi trapa trápa 1: [trápa] -
Uztaritze artesare artésaré 1: [aRtéśaré] -
Zaratamo arratera arrátera 1: [ar̄átera] -
Zeberio sepo sépo 1: [śépo] -
Zilbeti saguendako zepo ságuendáko zépo 1: [śáɣwendáko sépo] -
Zollo (Arrankudiaga) sepo sépo 1: [śépo] -
Zornotza trampa trámpa 1: [trámpa] -
 

201: cepo para cazar pájaros / piège à ressort (à oiseaux) / bird trap

 • Gaia: Piztiak
 • Galdera (es): cepo para cazar pájaros
 • Galdera (fr): piège à ressort (à oiseaux)
 • Galdera (en): bird trap
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ahetze xoriarte xoriartia 1: [ʃoriar̄tia] -
Ahetze arte arté 2: [aRté] -
Aia txorizepo txorízepó 1: [tʃorísepó] -
Aldude sare sare 1: [śare] -
Alkotz txorizepo txórizépua 1: [tʃórisépua] -
Amezketa zepo zepó 1: [sepó] -
Andoain zozozepo zózozepó 1: [sósosepó ] -
Andoain biriarrozepo biriarrozepua 2: [biriar̄osepua] -
Aniz xoriarte xoriárte 1: [ʃoriár̄te] -
Aramaio sepo sépo 1: [śépo] -
Araotz (Oñati) sepo sepó 1: [śepó] -
Arrangoitze xoriarte xoriartia 1: [ʃoriar̄tia] -
Arrangoitze arte árte 2: [áRte] -
Arrasate sepo sépo 1: [śépo] -
Arrazola (Atxondo) sepo sépo 1: [śépo] -
Arrieta arratela arratela 1: [ar̄atela] -
Arroa (Zestoa) zepo zépo 1: [sépo] -
Asteasu txorizepo txorízepó 1: [tʃorísepó] -
Ataun txorizepo txorizepó 1: [tʃorisepó] -
Azkaine xoriarte xoriarte 1: [ʃoriar̄te] -
Azkoitia txoritrampa txorítrampié 1: [tʃorítrampié] -
Azpeitia zepo zepó 1: [sepó] -
Bakio arratera arratéra 1: [ar̄atéra] -
Bardoze trapa trápa 1: [trápa] -
Beasain zepo zepo 1: [sepo] -
Behorlegi xedera xedéra 1: [ʃeðéra] -
Beizama txorizepo txorízepó 1: [tʃorísepó] -
Bergara txoritrampa txoritrampia 1: [tʃoritrampia] -
Bergara trampa trámpa 2: [trámpa] -
Berriz sepo sépo 1: [śépo] -
Beruete txorizepo txórizepó 1: [tʃórisepó] -
Beskoitze arte árte 1: [áRte] -
Bidarrai arte arté 1: [ar̄té] -
Bolibar txoritrampa txorítrampá 1: [tʃorítrampá] -
Busturia arratera arratéra 1: [ar̄atéra] -
Deba txoritrampa txorítrámpa 1: [tʃorítrámpa] -
Domintxaine xorikako xórikakua 1: [ʃórikakwa] -
Donamaria xoriarte xoríarti 1: [ʃoríar̄ti] -
Donibane Lohizune xoriarte xoríarte 1: [ʃoríaRte] -
Dorrao / Torrano txorizepo txórizépo 1: [tʃórisépo] -
Eibar trampa trámpa 1: [trámpa] -
Elantxobe trampa trámpa 1: [trámpa] -
Elduain xoxozepo xoxózepó 1: [ʃoʃósepó] -
Elduain txorizepo txorízepó 2: [tʃorísepó] -
Elgoibar txoritrampa txoítrampa 1: [tʃoítrampa] -
Elorrio sepo sépo 1: [śépo] -
Erratzu xoriarte xoríarté 1: [ʃoríar̄té] -
Errezil zepo zepó 1: [sepó] -
Errigoiti txoritrampa txorítrámpa 1: [tʃorítrámpa] -
Etxalar xoriarte xoriárte 1: [ʃoriár̄te] -
Etxarri (Larraun) txorizepo txorízepoá 1: [tʃórisepoá] -
Etxebarri sepo sépo 1: [śépo] -
Etxebarria txoritrampa txóritrámpa 1: [tʃóritrámpa] -
Ezkio-Itsaso txorizepo txorízepoá 1: [tʃorísepoá] -
Ezkurra txorizepo txorizepó 1: [tʃorisepó] -
Ezterenzubi xoriarte xoríarte 1: [ʃoríar̄te] -
Gaintza txorixepo txoríxepó 1: [tʃoríʃepó] -
Garrüze trapa trápa 1: [trápa] -
Getxo sepo sépo 1: [śépo] -
Gizaburuaga sepo sépo 1: [śépo] -
Goizueta zepo zépo 1: [sépo] -
Hazparne xoriarte xoríarté 1: [ʃoríaRté] -
Hendaia txoriarte txoríarte 1: [tʃoríaRte] -
Hernani zozozepo zozózepó 1: [sosósepó] -
Hondarribia arte arte 1: [ar̄te] -
Ibarruri (Muxika) sepo sépo 1: [śépo] -
Igoa zepo zepó 1: [sepó] -
Irisarri arte árte 1: [ár̄te] -
Itsasu arte árte 1: [ár̄te] -
Izturitze xoriarte xoriarrte 1: [ʃoriar̄te] -
Jutsi trapa trapa 1: [trapa] -
Kortezubi trampa trámpa 1: [trámpa] -
Landibarre xedera xederá 1: [ʃeðerá] -
Larraine satharte sathárte 1: [śathár̄te] -
Larraine xepho xépho 2: [ʃépho] -
Larzabale xoritrapa xoritrapa 1: [ʃoritrapa] -
Laukiz erratere erratére 1: [er̄atére] -
Legazpi trampa trampa 1: [trampa] -
Leintz Gatzaga sepo sépo 1: [śépo] -
Leioa erretera erretéra 1: [er̄etéra] -
Leitza zepo zepó 1: [sepó] -
Lekeitio sepo sépo 1: [śépo] -
Lemoiz erretel errétel 1: [er̄étel] -
Makea arte árte 1: [ár̄te] -
Mañaria sepo sépo 1: [śépo] -
Mendaro sepo sepó 1: [śepó] -
Mendata trampa trámpa 1: [trámpa] -
Mugerre arte árrte 1: [ár̄te] -
Mungia trampa trámpa 1: [trámpa] -
Oderitz txorizepo txórizepóa 1: [tʃórisepóa] -
Oiartzun txorizepo txórizepó 1: [tʃórisepó] -
Oñati sepo sepó 1: [śepó] -
Ondarroa trampa trámpa 1: [trámpa] -
Orexa zepo zepó 1: [sepó] -
Orozko sepo sépo 1: [śépo] -
Pagola trapa trápa 1: [trápa] -
Pasaia zepo zépó 1: [sépó] -
Sara txoriarte txoriarrtía 1: [tʃoriar̄tía] -
Sara arte arté 2: [ar̄té] -
Sohüta zepho zépho 1: [sépho] -
Sondika erretera erretéra 1: [er̄etéra] -
Suarbe txorizepo txorízépo 1: [tʃorísépo] -
Sunbilla xoriarte xoríarte 1: [ʃoríar̄te] -
Tolosa zepo zépó 1: [sépó] -
Uharte Garazi arte árte 1: [ár̄te] -
Urdiñarbe txoritrampa txoitrámpa 1: [tʃoitrámpa] -
Urketa arte árte 1: [áRte] -
Urretxu txorizepo txorízepó 1: [tʃorísepó] -
Ürrüstoi pie¡a pie¡a 1: [pjeʒa] -
Uztaritze arte arté 1: [aRté] -
Zeanuri sepo sépo 1: [śépo] -
Zeberio sepo sépo 1: [śépo] -
Zegama zepo zepó 1: [sepó] -
Zilbeti txorizepo txorízépoak 1: [tʃorísépoak] -
Zornotza sepo sépo 1: [śépo] -
 

202: cepo para cazar ratas / boîte à fauves / rat trap

 • Gaia: Piztiak
 • Galdera (es): cepo para cazar ratas
 • Galdera (fr): boîte à fauves
 • Galdera (en): rat trap
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ahetze saguarte saguarrtia 1: [śaɣuar̄tia] -
Aia trampa trampa 1: [trampa] -
Aldude arte arté 1: [ar̄té] -
Alkotz kajon kájoná 1: [káxoná] -
Altzai axeihütxa axeih´ütxa 1: [aʃeihýtʃa] -
Altzürükü bosa bosá 1: [boźá] -
Amezketa ratonera ratónerá 1: [r̄atɔ́nerá] -
Aniz arrotoinarte arrótoinárte 1: [ar̄ɔ́tonár̄te] -
Araotz (Oñati) trampa trámpá 1: [trámpá] -
Armendaritze kutxa kútxa 1: [kútʃa] -
Arnegi garratoinarte garratoinarrtia 1: [gar̄atoi̯nar̄tia] -
Arrangoitze trampa trámpa 1: [tRámpa] -
Arrasate trampa trámpa 1: [trámpa] -
Arrazola (Atxondo) trampa trámpa 1: [trámpa] -
Arroa (Zestoa) kutxa kútxa 1: [kútʃa] -
Asteasu arratera arráterá 1: [ar̄áterá] -
Ataun arratoizepo arrátoi zepoá 1: [ar̄átoi sepoá] -
Azkoitia sare saré 1: [śaré] -
Azpeitia zepo zepó 1: [sepó] -
Baigorri lakio lakio 1: [lakio] -
Bakio trampa trámpa 1: [trámpa] -
Bardoze trapa trápa 1: [trápa] -
Barkoxe hütxa hütxa 1: [hytʃa] -
Beasain zepo zepoa 1: [sepoa] -
Beizama azarizepo azárizépo 1: [asárisépo] -
Bergara zepo zépo 1: [sépo] -
Bermeo trampa trámpie 1: [trámpie] -
Berriz arratoisepo arratoisépo 1: [ar̄atoi̯śépo] -
Beruete trampa trampá 1: [trampá] -
Beskoitze garratoinarte garratoinarrte 1: [gar̄atoi̯nar̄te] -
Bidarrai arte arté 1: [ar̄té] -
Bolibar trampa trámpa 1: [trámpa] -
Busturia trampa trámpa 1: [trámpa] -
Deba kaja kája 1: [káxa] -
Dima zepo zépoa 1: [sépoa] -
Dima sepo sépo 2: [śépo] -
Domintxaine azkunkako trapa azkúnkako trapa 1: [askúŋkako trapa] -
Donamaria arte arrte 1: [ar̄te] -
Donibane Lohizune arte arté 1: [aRté] -
Dorrao / Torrano axerikajon axérikájon 1: [aʃérikáxon] -
Eibar sepo sépo 1: [śépo] -
Elantxobe trampa trámpa 1: [trámpa] -
Elduain arratera arráterá 1: [ar̄áterá] -
Elgoibar arrotroetrampa arrótroetrampa 1: [ar̄ótroetrampa] -
Elorrio trampa trámpa 1: [trámpa] -
Erratzu arte arté 1: [ar̄té] -
Errezil kaja kajá 1: [kaxá] -
Eskiula zepho zépho 1: [sépho] -
Etxalar trampa trámpa 1: [trámpa] -
Etxarri (Larraun) kajon kajón 1: [kaxón] -
Etxebarri arratonera arrátonerie 1: [ar̄átonerie] -
Etxebarria arratoitrampa arrátoitrámpa 1: [ar̄átoi̯trámpa] -
Eugi arraturien zepo arratúrien zépoa 1: [ar̄atúrjen sépoa] -
Eugi zepotrampa zépotrámpa 2: [sépotrámpa] -
Ezkio-Itsaso trampa trámpa 1: [trámpa] -
Ezkurra zepo zepó 1: [sepó] -
Ezterenzubi zepo zepó 1: [sepó] -
Gamarte zepho zephó 1: [sephó] -
Gamarte kexa kexa 2: [keʃa] -
Getxo trampa trámpa 1: [tr̄ámpa] -
Gizaburuaga trampa trámpa 1: [trámpa] -
Goizueta zepo zépo 1: [sépo] -
Hendaia arrotoisare arrotoisaria 1: [ar̄otoi̯śaria] -
Hondarribia kayol kayól 1: [kaǰól] -
Ibarruri (Muxika) trampa trámpa 1: [trámpa] -
Igoa kajon kajón 1: [kaxón] -
Irisarri arte árte 1: [ár̄te] -
Itsasu azkonarte azkónarte 1: [askónar̄te] -
Izturitze arte árrte 1: [ár̄te] -
Jutsi zepho zephoak 1: [sephoak] -
Landibarre kesa késa 1: [kéśa] -
Larraine hütxa hütxá 1: [hytʃá] -
Larraine khütxa khütxá 2: [khytʃá] -
Larzabale axerikesa axerikesa 1: [aʃerikeśa] -
Larzabale trapa trapa 2: [trapa] -
Larzabale kesa kesa 3: [keśa] -
Lasarte-Oria arratoizepo arrátoizepó 1: [ar̄átoi̯sepó] -
Laukiz erratera erratéra 1: [er̄atéra] -
Legazpi zepo zépo 1: [sépo] -
Leintz Gatzaga trampa trámpa 1: [trámpa] -
Leioa erretera erretéra 1: [er̄etéra] -
Leitza jaula jaulá 1: [xau̯lá] -
Lekeitio trampa trámpa 1: [trámpa] -
Lemoiz trampa trámpa 1: [trámpa] -
Makea garratoinarte garratoinarrtea 1: [gar̄atoi̯nar̄tea] -
Mañaria sepo sépo 1: [śépo] -
Mendaro arratoitako sare arrátoitáko saríá 1: [ar̄átoitáko śaríá] -
Mendaro sepo sepó 2: [śepó] -
Mendata trampa trámpa 1: [trámpa] -
Mezkiritz kajon kajón 1: [kaxón] -
Montori hütxa h´ütxa 1: [hýtʃa] -
Mungia arratera arrátera 1: [ar̄átera] -
Oiartzun arratoizepo arrátoizépó 1: [ar̄átosépó] -
Oiartzun arratoikayola arrátoikayolá 1: [ar̄átokaǰolá] -
Oñati trampa trampa 1: [trampa] -
Ondarroa arratoitrampa arratoitrampi 1: [ar̄atoi̯trampi] -
Orexa arrotoizepo arrótoizépo 1: [ar̄ɔ́toi̯sépo] -
Orozko trampa trampa 1: [trampa] -
Otxandio arratosepo arratósepo 1: [ar̄atóśepo] -
Pagola khütxa k´ütxa 1: [kýtʃa] -
Pagola naza naza 2: [nasa] -
Pasaia kayola káyolá 1: [káǰolá] -
Santa Grazi axeimallü axeimallü 1: [aʃeimaʎy] -
Santa Grazi arrathûmaillü arrathumailia 2: [ar̄athũmailia] -
Santa Grazi axeihütxa axéih´ütxa 3: [aʃéi̯hýtʃa] -
Senpere arte árrte 1: [áRte] -
Sohüta hütxa h´ütxa 1: [hýtʃa] -
Sondika trampa trámpa 1: [trámpa] -
Suarbe zepo zépo 1: [sépo] -
Tolosa zepo zépó 1: [sépó] -
Uharte Garazi saguarte saguarrtia 1: [śaɣuar̄tia] -
Urdiain kaja káják 1: [káxák] -
Urdiñarbe axeihütxa axeihütxá 1: [aʃei̯hytʃá] -
Urdiñarbe hütxa h´ütxa 2: [hýtʃa] -
Urretxu trampa trámpiá 1: [trámpiá] -
Ürrüstoi zepho zephó 1: [sephó] -
Ürrüstoi hütxa hütxa 2: [hytʃa] -
Uztaritze arte arté 1: [aRté] -
Zeanuri sepo sépo 1: [śépo] -
Zeberio trampa trámpa 1: [trámpa] -
Zegama trampa trampá 1: [trampá] -
Zornotza sepo sépo 1: [śépo] -
 

203: cepo para cazar zorras y lobos / piège à palette (à loups) / fox trap, wolf trap

 • Gaia: Piztiak
 • Galdera (es): cepo para cazar zorras y lobos
 • Galdera (fr): piège à palette (à loups)
 • Galdera (en): fox trap, wolf trap
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ahetze arte arté 1: [aRté] -
Ahetze otsoarte otsoartia 2: [otśoar̄tia] -
Aldude otsoarte otsoártia 1: [otśoár̄tia] -
Aldude arte arté 2: [ar̄té] -
Altzai zepho zepho 1: [sepho] -
Altzürükü zepho zephúa 1: [sephúa] -
Amezketa zepo zepó 1: [sepó] -
Andoain zepo zepó 1: [sepó] -
Aniz azeriarte azériárte 1: [asériár̄te] -
Araotz (Oñati) trampa trámpá 1: [trámpá] -
Arboti trapa trápa 1: [trápa] -
Armendaritze basurdezepo basúrdezépo 1: [baśúr̄desépo] -
Arnegi zepo zépo 1: [sépo] -
Arrangoitze arte árte 1: [áRte] -
Arrangoitze otsoarte otsoartia 2: [otśoar̄tia] -
Arrasate sepo sépo 1: [śépo] -
Arrazola (Atxondo) sepo sépo 1: [śépo] -
Arroa (Zestoa) zepo zépo 1: [sépo] -
Asteasu zepo aundi zepo aundí 1: [sepo au̯ndí] -
Ataun zepo zépo 1: [sépo] -
Azkaine otsoarte otsoarte 1: [otśoar̄te] -
Azkoitia zepo zepó 1: [sepó] -
Azpeitia azaizepo azáizepó 1: [asái̯sepó] -
Baigorri arte arte 1: [ar̄te] -
Baigorri zepho zepho 2: [sepho] -
Baigorri lakio lakio 3: [lakio] -
Bakio sepo sépo 1: [śépo] -
Bardoze trapa trápa 1: [trápa] -
Barkoxe zepho zepho 1: [sepho] -
Barkoxe balestra balestra 2: [baleśtra] -
Beasain zepo zepo 1: [sepo] -
Behorlegi zepo zépo 1: [sépo] -
Beizama azarizepo azárizépo 1: [asárisépo] -
Bermeo trampa trampie 1: [trampie] -
Berriz sepo sépo 1: [śépo] -
Beruete azarizepo azárizépo 1: [asárisépo] -
Beskoitze arte árte 1: [áRte] -
Bidarrai arte arté 1: [ar̄té] -
Bolibar aseritrampa aséritrámpa 1: [aśéritrámpa] -
Busturia sepo sépo 1: [śépo] -
Deba basakatotrampa basákatotrámpa 1: [βaśákatotrámpa] -
Dima zepo zépoa 1: [sépoa] -
Dima sepo sépo 2: [śépo] -
Donamaria axeriarte axériárte 1: [aʃérite] -
Donibane Lohizune otsoarte otsóarte 1: [otśóaRte] -
Dorrao / Torrano axerizepo axérizépo 1: [aʃérisépo] -
Eibar trampa trámpa 1: [trámpa] -
Elantxobe sepo sépo 1: [śépo] -
Elduain erbizepo erbízepó 1: [ɛr̄βísepó] -
Elduain arrotoizepo arrótoizepó 2: [ar̄ɔ́toi̯sɛpó] -
Elgoibar zepo zepo 1: [sepo] -
Elorrio sepo sépo 1: [śépo] -
Erratzu arte arté 1: [ar̄té] -
Errezil zepo zepó 1: [sepó] -
Errigoiti trampakatu trámpakátu 1: [trámpakátu] -
Errigoiti sepo sépo 1: [śépo] -
Eskiula zepho zépho 1: [sépho] -
Etxalar azeriarte azériarté 1: [asériar̄té] -
Etxaleku axarikaja áxarikajá 1: [áʃarikaxá] -
Etxaleku otsozepo ótsozépoák 2: [ótśosépoák] -
Etxarri (Larraun) otsozepo ótso zepoá 1: [ótso sepoá] -
Etxebarri trampa trámpa 1: [trámpa] -
Etxebarria aseritrampa aséritrámpa 1: [aśéritrámpa] -
Eugi otsozepo ótsozépoa 1: [ótśosépoa] -
Eugi zeposalto zéposáltoa 2: [sépośáltoa] -
Eugi zepo saltodun zépo sáltodúne 3: [sépo śáltoðúne] -
Ezkio-Itsaso zepo aundi zépo áundi 1: [sépo áu̯ndi] -
Ezkurra zepo zepó 1: [sepó] -
Ezterenzubi otsozepo otsozepo 1: [otśosepo] -
Ezterenzubi otsozilo otsozílo 2: [otśosílo] -
Ezterenzubi otsoxilo otsoxilo 3: [otśoʃilo] -
Ezterenzubi trampa trampa 4: [trampa] -
Gaintza zepo zepó 1: [sepó] -
Gamarte zepho zephó 1: [sephó] -
Gamarte kexa kexa 2: [keʃa] -
Garrüze zepo zepo 1: [sepo] -
Getxo sepo sépo 1: [śépo] -
Gizaburuaga trampa trámpa 1: [trámpa] -
Goizueta azerizepo azérizepó 1: [asérisɛpó] -
Hazparne zepo zepo 1: [sepo ] -
Hendaia otsoarte otsoárte 1: [otśoáRte] -
Hernani erbizepo erbízepua 1: [er̄βísepua] -
Ibarruri (Muxika) sepo sépo 1: [śépo] -
Igoa zepo zepó 1: [sepó] -
Irisarri zepo zépo 1: [sépo] -
Itsasu azkonarte azkónarte 1: [askónar̄te] -
Izturitze zepho zephó 1: [sephó] -
Jutsi zepho zephoak 1: [sephoak] -
Kortezubi trampa trámpa 1: [trámpa] -
Landibarre zepho zepho 1: [sepho] -
Larraine otsozepho otsozépho 1: [otśosépho] -
Larzabale zepho zepho 1: [sepho] -
Lasarte-Oria zepo zépo 1: [sépo] -
Laukiz sepo sépo 1: [śépo] -
Legazpi zepo zépo 1: [sépo] -
Leintz Gatzaga sepo sépo 1: [śépo] -
Leioa erretera erretéra 1: [er̄etéra] -
Leitza azerizepo azérizépó 1: [asérisépó] -
Lekeitio trampa trámpa 1: [trámpa] -
Lemoiz sepo sepó 1: [śepó] -
Makea zepo zépo 1: [sépo] -
Mañaria sepo sépo 1: [śépo] -
Mendaro sepo sepúá 1: [śepúá] -
Mendata trampa trámpa 1: [trámpa] -
Mendata sepo sepó 1: [śepó] -
Mezkiritz zepo zépoa 1: [sépoa] -
Montori zepho zépho 1: [sépho] -
Mugerre trakanar trakanarra 1: [trakanar̄a] -
Oderitz azarizepo ázarizépo 1: [ásarisépo] -
Oiartzun otsozepo otsózepó 1: [otśósepó] -
Oñati sepo sepó 1: [śepó] -
Ondarroa azeritako zepu azeritako zepu 1: [aseritako sepu] -
Orexa zepo zepó 1: [sepó] -
Orexa trampa trámpá 1: [trámpá] -
Orozko sepo sépo 1: [śépo] -
Otxandio axerisepo axerísepo 1: [aʃeríśepo] -
Pagola zepho zephó 1: [sephó] -
Pasaia zepo zépó 1: [sépó] -
Santa Grazi zepho zepho 1: [sepho] -
Senpere trampa trampá 1: [tRampá] -
Sohüta zepho zépho 1: [sépho] -
Sondika trampa trámpa 1: [trámpa] -
Suarbe zepo zépo 1: [sépo] -
Sunbilla arte arté 1: [ar̄té] -
Tolosa zepo zepó 1: [sepó] -
Uharte Garazi zepo zepó 1: [sepó] -
Urdiain zepo zépua 1: [sépua] -
Urdiñarbe pie¡alu pié¡alu 1: [pjéʒalu] -
Urketa arte árte 1: [áRte] -
Urretxu axarizepo axárizepó 1: [aʃárisepó] -
Ürrüstoi zepho zephó 1: [sephó] -
Uztaritze arte arté 1: [aRté] -
Zeanuri sepo sépo 1: [śépo] -
Zeberio sepo sépo 1: [śépo] -
Zornotza sepo sépo 1: [śépo] -
 

227: viento del Oeste / vent d'ouest / west wind

 • Gaia: Eguraldia
 • Galdera (es): viento del Oeste
 • Galdera (fr): vent d'ouest
 • Galdera (en): west wind
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Berriz a¡ebi¡ur a¡ébi¡úr 1: [aʒéβiʒúr̄] -
 

229: abrigo del viento (al) / abri (à l'abri du vent) / wind shelter

 • Gaia: Eguraldia
 • Galdera (es): abrigo del viento (al)
 • Galdera (fr): abri (à l'abri du vent)
 • Galdera (en): wind shelter
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta beroki beróki 1: [βeróki] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta beroki tóki berókian 2: [tóki βerókian] -
Ahetze geriza aizégeíza 1: [ai̯séɣeísa] -
Aia babes aizébabéx 1: [ai̯séβaβéʃ] -
Aia axeeskutu aizé izkutú 1: [ai̯sé iskutú] -
Aldude aize estalgi aizéestalgí 1: [ai̯séeśtalɣí] -
Alkotz gerizue geréizue 1: [geréi̯sue] -
Alkotz gerizue gerízue 2: [gerísue] -
Altzai haizoble axólbe 1: [aʃólbe] -
Altzai haize ezkapa haizeezkapa 2: [hai̯seeskapa] -
Altzürükü haizoble azólbe 1: [asólbe] -
Altzürükü haize ezkapa aizíezkapá 2: [ai̯síeskapá ] -
Altzürükü haize ezkapa aiziai ezkapá 3: [ai̯sjai̯ eskapá] -
Altzürükü haize ezkapa áize gaxtúerr ezkapá 4: [ái̯se ɣaʃtúer̄ eskapá] -
Altzürükü haize ezkapa áize béltzai ezkapagi 5: [ái̯se βéltsai̯eskapaɣi] -
Altzürükü haize ezkapa héguai ezkapagi 6: [héɣwai̯ eskapaɣi] -
Amezketa babes aizébabés 1: [ai̯séβaβéś] -
Andoain babes babés 1: [baβéś] -
Aniz gerizue kereizú 1: [kerei̯sú] -
Aramaio axeeskutu axéeskutu 1: [aʃéeśkutu] -
Araotz (Oñati) axeeskutu aizéskutu 1: [ai̯séśkutu] -
Araotz (Oñati) aizegorde aizégorde 2: [ai̯séɣor̄ðe] -
Arbizu abrigu ábrigué 1: [áβriɣué] -
Arboti haizemalda pattárra 1: [pattár̄a] -
Arboti haizoble háizoblia 2: [hái̯soblia] -
Armendaritze haizemalda háizemálda 1: [hái̯semálda] -
Arnegi haizeitzal aizéitzalgún 1: [ai̯séi̯tsalɣún] -
Arnegi uspel uspél 2: [uśpél] -
Arnegi haizemalda haizémálda 2: [hai̯sémálda] -
Arrangoitze geriza áizegeríza 1: [ái̯seɣerísa] -
Arrasate axeeskutu aixéskutu 1: [ai̯ʃéśkutu] -
Arrazola (Atxondo) axeeskutu axéskutu 1: [aʃéśkutu] -
Arrieta axeeskutu eskútuúne 1: [eśkútuúne] -
Arroa (Zestoa) babes babés 1: [βaβéś] -
Arroa (Zestoa) aizegorde lékugordé 2: [lékuɣɔr̄ðé] -
Arroa (Zestoa) axeeskutu aizé izkutú 3: [ai̯sé iskutú] -
Arrueta haizemalda máldan 1: [máldan] -
Arrueta haizemalda háizemáldan 2: [hái̯semáldan] -
Asteasu babes bábés 1: [βáβéś] -
Ataun babes babés 1: [βaβéś] -
Ataun babes aizébabés 2: [ai̯séβaβéś] -
Azkaine geriza geiza 1: [geisa] -
Azkaine geriza geriza 2: [gerisa] -
Azkoitia axeeskutu aizéixkutú 1: [ai̯séi̯ʃkutú] -
Azpeitia axeeskutu aizé exkutú 1: [ai̯sé eʃkutú] -
Azpeitia babes baréx 2: [baréʃ] -
Baigorri haizemalda haizemalda 1: [hai̯semalda] -
Baigorri haizeitzal haizeitzalgune 2: [hai̯seitsalgune] -
Bakio axeeskutu eskútuna 1: [eśkútuna] -
Bardoze haizeitzal háitzitzalá 1: [hái̯tsitsalá] -
Bardoze haizemalda haizemálda 1: [hai̯semálda] -
Bardoze haizeportetik haizepórtetik 2: [hai̯sepórtetik] -
Barkoxe haizoble haxolbía 1: [haʃolbía] -
Bastida haizemalda málda 1: [málda] -
Beasain babes babés 1: aβéś] -
Behorlegi haizoble aizolbé 1: [ai̯solβé] -
Beizama babes aizébabés 1: [ai̯séβaβéś] -
Beizama axeeskutu aizézkutú 1: [ai̯séskutú] -
Bergara axebe aizébe 1: [ai̯séβe] -
Bergara aizegorde aizegórde 2: [ai̯seɣór̄ðe] -
Bergara axeeskutu aize ezkútu 3: [ai̯se eskútu] -
Bermeo axebe aixébe 1: [ai̯ʃéβe] -
Berriz aizegorde gordéleku 1: [gor̄ðéleku] -
Beruete axeeskutu aizéizkutú 1: [ai̯séi̯skutú] -
Beskoitze haizemalda áizemálda 1: [ái̯semálda] -
Bidarrai haizeitzal háizeitzál 1: [hái̯sei̯tsál] -
Bidarrai haizemalda háizemald 1: [hái̯semald] -
Bolibar axeoste axéosté 1: [aʃéośté] -
Bolibar axebe axébe 1: [aʃéβe] -
Busturia sokaire sokáire 1: [śokái̯re] -
Busturia axeeskutu eskútu 1: [eśkútu] -
Deba axebe aisébé 1: [ai̯śéβé ] -
Dima axeeskutu eskútu 1: [eśkútu] -
Domintxaine haizoble haizóble 1: [hai̯sóble] -
Donamaria girizi aizégirízin 1: [ai̯séɣirísiŋ] -
Donamaria aizekontra aizékóntran 2: [ai̯sékóntran] -
Donibane Lohizune geriza géiza 1: [géi̯sa] -
Donostia babes bábes 1: [báβeś] -
Dorrao / Torrano babes bábes 1: [báβeś] -
Eibar axebe aixébe 1: [ai̯ʃéβe] -
Eibar axeoste aixeóstian 2: [ai̯ʃeóśtian] -
Elantxobe sokaire sokáire 1: [śokái̯re] -
Elantxobe axebe aixébede 1: [ai̯ʃéβeðe] -
Elduain babes babés 1: [βaβéś] -
Elgoibar axebe aisébé 1: [ai̯śéβé] -
Elorrio axeeskutu aiséskutu 1: [ai̯śéśkutu] -
Erratzu gerizue jeizoguné 1: [xɛisoɣuné] -
Errezil babes aizébabés 1: [ai̯séβaβéś] -
Errezil axeeskutu aizéixkutú 2: [ai̯séi̯ʃkutú] -
Errezil axeeskutu aizéezkutú 3: [ai̯séeskutú] -
Errigoiti axeeskutu eskutuunéda 1: [eśkutuunéða] -
Eskiula haizoble haizólbe 1: [hai̯sólbe] -
Etxalar geriza gerízi 1: [gerísi] -
Etxaleku gerizue áizeízu 1: [ái̯seísu] -
Etxarri (Larraun) axeeskutu aizéizkutú 1: [ai̯séi̯skutú] -
Etxebarri axeeskutu axéskutu 1: [aʃé śkutu] -
Etxebarria axeoste axéosté 1: [aʃéośté] -
Etxebarria axeeskutu eskútu 1: [eśkútu] -
Eugi axeeskutu áizezkútua 1: [ái̯seskútwa] -
Ezkio-Itsaso abaro abáro 1: [aβáro] -
Ezkio-Itsaso babes babés 2: [βaβéś] -
Ezkurra geriza áizegizé 1: [ái̯seɣi sé] -
Ezkurra aizegorde áizegordegá 2: [ái̯seɣɔr̄ðeɣá] -
Ezterenzubi haizoble haizóble 1: [hai̯sóble] -
Ezterenzubi haizeitzal itzálgune 2: [itsálgune] -
Ezterenzubi haizeitzal háizeitzálgune 3: [hái̯seitsálgune] -
Gaintza babes aizébabés 1: [ai̯séβaβéś] -
Gamarte haizoble haizedóble 1: [hai̯seðóble] -
Gamiz-Fika axeeskutu axéeskútu 1: [aʃéeśkútu] -
Garrüze haizoble aizóble 1: [ai̯sóβle] -
Garrüze aizekontra aizékontre 2: [ai̯sékontrɛ] -
Getaria babes babex 1: [baβeʃ] -
Getxo axeeskutu eskútu 1: [eśkútu] -
Gizaburuaga axebe axébe 1: [aʃéβe] -
Goizueta girizi girízá 1: [girísá] -
Hazparne haizemalda málda 1: [málda] -
Hendaia geriza geíz 1: [ge ís] -
Hernani babes aizé baésa 1: [ai̯sé βaéśa] -
Hondarribia girizi giríziya 1: [girísiǰa] -
Hondarribia babes babéxa 2: [baβéʃa] -
Ibarruri (Muxika) axeeskutu aixéskutu 1: [ai̯ʃéśkutu] -
Igoa gerizue aizégizú 1: [ai̯séɣisú] -
Ikaztegieta babes babésa 1: [baβéśa] -
Irisarri haizemalda áizemaldá 1: [ái̯semaldá] -
Irisarri urkubi urkúbi 2: [uRkúβi] -
Itsasu haizen leior haizén leiórra 1: [hai̯sén lei̯ór̄a] -
Itsasu geriza háizegeríza 1: [hái̯seɣerísa] -
Itsasu haizemalda haizemálda 3: [hai̯semálda] -
Izturitze haizemalda málda 1: [málda] -
Izturitze haizemalda haizemálda 2: [hai̯semálda] -
Izturitze geriza geriza 3: [gerisa] -
Jaurrieta beroki berókialá 1: [berókjalá] -
Jutsi haizoble haizoble 1: [hai̯soble] -
Kortezubi axebe aixébere 1: [ai̯ʃéβere] -
Kortezubi axeeskutu aixéskutu 1: [ai̯ʃéśkutu] -
Landibarre haizemalda háizemaldá 1: [hái̯semaldá] -
Larrabetzu axeeskutu lékueskútu 1: [lékueśkútu] -
Larraine haizoble axolbeg´üne 1: [aʃolbeɣýne] -
Larraine haizoble axólbe 2: [aʃólbe] -
Larzabale haizoble haizóble 1: [hai̯sóble] -
Lasarte-Oria babes baésa 1: [baéśa] -
Lasarte-Oria babes aisebabes 3: [ai̯śeβaβeś] -
Laukiz axeeskutu eskútu 1: [eśkútu] -
Legazpi babes aizébabés 1: [ai̯séβaβéś] -
Legazpi aizegorde aizégordea 2: [ai̯séɣor̄ðea] -
Leintz Gatzaga axebe áxébe 1: [áʃéβe] -
Leintz Gatzaga axeeskutu axéeskutu 2: [aʃéeśkutu] -
Leioa axeeskutu eskutúleku 1: [eśkutúleku] -
Leitza aizegorde áizegordeka 1: [ái̯seɣɔr̄ðɛka] -
Leitza babes babés 2: [baβéś] -
Lekaroz gerizue kerizú 1: [kerisú] -
Lekeitio axebe aixépe 1: [ai̯ʃépe] -
Lemoa axeeskutu lekúeskútu 1: [lekúeśkútu] -
Lemoiz axeeskutu eskútu 1: [eśkútu] -
Lemoiz sokaire sokáire 2: [śokái̯re] -
Luzaide / Valcarlos haizeitzal aizéitzálgune 1: [ai̯séitsálɣune] -
Makea haizemalda málda 1: [málda] -
Makea gerizue kerízu 1: [kerísu] -
Mañaria axeeskutu aixéskutú 1: [ai̯ʃéśkutú] -
Mendaro axebe aisébe 1: [ai̯śéβe] -
Mendaro añube añúbe 2: [aɲúβe] -
Mendata axeeskutu axéskutu 1: [aʃéśkutu] -
Mezkiritz beroki berókie 1: [berókie] -
Mezkiritz xoko xókoa 2: [ʃókoa] -
Montori haizoble áxólbe 1: [áʃólbe] -
Mugerre haizemalda haizemalda 1: [hai̯semalda] -
Mugerre geriza geiza 2: [geisa] -
Mungia axeeskutu eskútu 1: [eśkútu] -
Oderitz axeeskutu aizéixkutú 1: [ai̯séʃkutú] -
Oiartzun girizi girízi 1: [girísi] -
Oiartzun babes babés 1: [baβéś] -
Oiartzun geriza gerízí 3: [ɣerísí] -
Oñati aizegorde aixégorde 1: [ai̯ʃéɣor̄ðe] -
Oñati axeeskutu aiséskutu 2: [ai̯śéśkutu] -
Ondarroa axebe axébe 1: [aʃéβe] -
Ondarroa axeoste axeóste 2: [aʃeóśte] -
Orexa babes babés 1: [baβéś] -
Orio babes bábex 1: [báβeʃ] -
Orio sarobe sarobé 4: [śaroβé] -
Orozko axeeskutu axeéskutu 1: [aʃeéśkutu] -
Otxandio axeeskutu éskutu 1: [éśkutu] -
Pagola haizoble haizólbe 1: [hai̯sólbe] -
Pasaia kalmeta kálmetá 1: [kálmetá] -
Santa Grazi haizoble axolbía 1: [aʃolbía] -
Sara geriza aizégerizá 1: [ai̯séɣerisá] -
Senpere geriza geíza 1: [geísa] -
Sohüta haizoble haxólbe 1: [haʃólbe] -
Sondika sokaire sokáire 1: [śokái̯re] -
Suarbe axeeskutu aizéizkútu 1: [ai̯séiskútu] -
Suarbe axebe aizépe 2: [ai̯sépe] -
Sunbilla girizi aizégirízi 1: [ai̯séɣirísi] -
Tolosa babes babés 1: [baβéś] -
Uharte Garazi haizeitzal haizéitzalgún 1: [hai̯séitsalɣún] -
Urdiain ezkupe ezkúpe 1: [eskúpe] -
Urdiñarbe haizoble axolbía 1: [aʃolbía] -
Urdiñarbe haiziai empha haiziái emphá 2: [hai̯sjái̯ emphá ] -
Urketa haizeitzal áizitzalián 1: [ái̯sitsalján] -
Urketa haizemalda háizemálda 2: [hái̯semálda] -
Urretxu babes babés 1: [βaβéś] -
Urretxu axeeskutu aizéizkutú 1: [ai̯séi̯skutú] -
Ürrüstoi haizoble axólbe 1: [aʃólbe] -
Uztaritze haizemalda málda 1: [málda] -
Uztaritze geriza geríza 1: [gerísa] -
Zaratamo axeeskutu aixeskútu 1: [ai̯ʃeśkútu] -
Zeanuri axeeskutu eskútu 1: [eśkútu] -
Zeberio axeeskutu eskútu 1: [eśkútu] -
Zeberio axeeskutu axéskutu 2: [aʃéśkutu] -
Zegama babes babés 1: [βaβéś] -
Zegama axeeskutu aizézkutú 1: [ai̯séskutú] -
Zollo (Arrankudiaga) axeeskutu éskutu 1: [éśkutu] -
Zornotza axeeskutu axéskutu 1: [aʃéśkutu] -
Zugarramurdi geriza aizé keríza 1: [ai̯sé kerísa] -
 

230: abrigo de la lluvia (al) / abri (à l'abri de la pluie) / rain shelter

 • Gaia: Eguraldia
 • Galdera (es): abrigo de la lluvia (al)
 • Galdera (fr): abri (à l'abri de la pluie)
 • Galdera (en): rain shelter
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta aterbe atérbe 1: [atér̄βe] -
Ahetze leior leiór 1: [lei̯óR] -
Ahetze geriza urigeríza 1: [uriɣerísa] -
Ahetze aterbe aterbé 2: [ateRβé] -
Aia aterpe aterpé 1: [atɛr̄pé] -
Aia legor leorpé 1: [leor̄pé] -
Aia babes babéx 2: [βaβéʃ] -
Aldude leior léior 1: [léi̯or̄] -
Aldude aterbe aterbé 1: [ater̄βé] -
Alkotz estalpe estálpe 1: [eśtálpe] -
Alkotz kubierto kubiérto 2: [kuβjér̄to] -
Altzai atherbü atherbü 1: [ather̄by] -
Altzürükü atherbe atherbé 1: [ather̄bé] -
Altzürükü atherbü athérbü 2: [athér̄by] -
Amezketa aterpe atérpé 1: [atɛ́r̄pɛ́] -
Andoain babes babés 1: [baβéś] -
Andoain aterpe áterpe 1: [átɛr̄pɛ] -
Andoain estalpe estálpe 2: [eśtálpe] -
Aniz legor legór 1: [leɣór̄] -
Aramaio aizpe áxpe 1: [áʃpe] -
Aramaio aterpe atérpe 2: [atér̄pe] -
Araotz (Oñati) aterpe atérpe 1: [atɛ́r̄pe] -
Araotz (Oñati) legor liórpe 2: [liór̄pe] -
Arbizu estalpe éstalpeá 1: [éśtalpeá] -
Arboti atherbe athérbe 1: [athér̄be] -
Arboti haizoble háizoblia 2: [hái̯soblia] -
Arboti kapena kápena 3: [kápena] -
Armendaritze aterbe atérbe 1: [atéRβe] -
Arnegi aterbe atérbe 1: [atér̄βe] -
Arnegi leior léihor 1: [léi̯hor̄] -
Arrangoitze aterbe atérbe 1: [atéRβe] -
Arrangoitze leior léior 2: [léi̯oR] -
Arrangoitze leior leiórpe 2: [lei̯óRpe] -
Arrangoitze geriza geríza 3: [ɣerísa] -
Arrasate arbolape arbólape 1: [ar̄βólape] -
Arrasate aterpe atérpe 2: [atér̄pe] -
Arrazola (Atxondo) aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Arrieta aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Arrieta eskutu eskútuúne 2: [eśkútuúne] -
Arroa (Zestoa) aterpe aterpé 1: [atɛr̄pé] -
Arroa (Zestoa) estalpe estalpé 1: [eśtalpé] -
Arroa (Zestoa) legor leorpé 2: [leor̄pé] -
Arrueta atherbe athérbe 1: [athér̄be] -
Arrueta eürimalda éürimáldan 2: [éy̯rimáldan] -
Asteasu aterpe aterpé 1: [atɛr̄pé] -
Ataun legor leorpé 1: [leor̄pé] -
Ataun legor leór 2: [leɔ́r̄] -
Azkaine geriza geiza 1: [geisa] -
Azkaine aterbe aterbe 1: [ater̄βe] -
Azkaine geriza geiz 2: [geis] -
Azkoitia aterpe atérpe 1: [atɛ́r̄pe] -
Azkoitia legor leórpe 2: [leɔ́r̄pe] -
Azpeitia aterpe atérpe 1: [atɛ́r̄pe] -
Azpeitia estalpe estálpe 1: [eśtálpe] -
Azpeitia legor leórpe 2: [leɔ́r̄pe] -
Baigorri aterbe euriaterbe 1: [eu̯riateRβe] -
Baigorri aterbe aterbe 2: [ateRβe] -
Bakio aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Bardoze atherbe athérbe 1: [athér̄be] -
Barkoxe atherbe athérbe 1: [athér̄be] -
Bastida atherbe athérbe 1: [athéRβe] -
Beasain aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Behorlegi aterbe aterbé 1: [ater̄βé] -
Beizama aterpe áterpé 1: [átɛr̄pé] -
Beizama legor léorpé 2: [léɔr̄pé] -
Bergara aterpe áterpe 1: [áter̄pe] -
Bergara estalpe estalpe 1: [eśtalpe] -
Bergara legor leórpe 2: [leór̄pe] -
Bermeo aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Berriz aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Beruete aterpe áterpé 1: [átɛr̄pé] -
Beskoitze aterbe atérbe 1: [atéRβe] -
Bidarrai leior léyor 1: [léǰor̄] -
Bidarrai aterbe aterbé 1: [ater̄βé] -
Bolibar aterpe atérpe 1: [atɛ́r̄pe] -
Bolibar estalpe estálpe 2: [eśtálpe] -
Bolibar eurioste euríosté 3: [eu̯ríośté] -
Busturia aterpe atertúleku 1: [ater̄túleku] -
Deba aterpe atérpe 1: [atɛ́r̄pe] -
Deba legor leórpe 1: [leɔ́r̄pe] -
Dima aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Dima estalpe estálpe 1: [eśtálpe] -
Dima legor leórpe 2: [leór̄pe] -
Domintxaine atherbü athérbü 1: [athér̄by] -
Donamaria estalpe estálpi/estálpe 1: [eśtálpẹ] -
Donamaria idor idór 2: [iðór̄] -
Donibane Lohizune geriza geizá 1: [geisá] -
Donibane Lohizune aterbe atérbe 2: [atéRβe] -
Donostia aterpe áterpe 1: [áter̄pe] -
Donostia estalpe estalpia 1: [eśtalpia] -
Donostia legor leórpe 2: [leór̄pe] -
Dorrao / Torrano estalpe estálpe 1: [eśtálpe] -
Eibar aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Elantxobe aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Elduain aterpe áterpé 1: [átɛr̄pé] -
Elgoibar estalpe estálpe 1: [eśtálpe ] -
Elorrio aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Erratzu aterpe aterpé 1: [atɛr̄pé] -
Erratzu legor léor 2: [lɛ́ɔr̄] -
Errezil legor leorpé 1: [leɔr̄pé] -
Errezil aterpe aterpé 1: [atɛr̄pé ] -
Errezil estalpe estalpé 2: [eśtalpé ] -
Errigoiti aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Errigoiti estalpe estálpa 1: [eśtálpa] -
Eskiula aterbe atérbe 1: [atér̄be] -
Etxalar idor ídor 1: [íðɔr̄] -
Etxalar geriza geríziyan 2: [ɣerísiǰan] -
Etxaleku idor ídorrá 1: [íðor̄á] -
Etxarri (Larraun) legor leór 1: [leɔ́r̄] -
Etxebarri aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Etxebarri estalpe estálpe 1: [eśtálpe] -
Etxebarri legor liórpe 2: [liór̄pe] -
Etxebarria aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Eugi legor legórra 1: [leɣór̄a] -
Ezkio-Itsaso legor léor 1: [léɔr̄] -
Ezkurra estalpe estalpé 1: [eśtalpé] -
Ezkurra aterpe aterpé 1: [atɛr̄pé] -
Ezterenzubi atherbe athérbe 1: [athér̄be] -
Ezterenzubi geriza gériza 1: [gérisa] -
Gaintza legor leór 1: [leɔ́r̄] -
Gaintza aizpe áizpe 2: [ái̯spe] -
Gamarte hegazpe hegázpian 1: [heɣáspjan] -
Gamarte atherbe athérbe 2: [athér̄be] -
Gamiz-Fika aterpe áterpe 1: [áter̄pe] -
Gamiz-Fika estalpe estálpe 1: [eśtálpe] -
Gamiz-Fika legor leórpe 2: [leór̄pe] -
Gamiz-Fika etxape etxápe 3: [etʃápe] -
Garrüze aterbe atérbe 1: [atér̄βø] -
Getaria geriza keréxea 1: [keréʃea] -
Getaria aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Getxo aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Gizaburuaga arbolape arbólape 1: [ar̄βólape] -
Gizaburuaga aterpe atérpe 2: [atér̄pe] -
Goizueta estalpe estalpé 1: [eśtalpɛ́] -
Goizueta aterpe atérpé 1: [atɛ́ r̄pɛ́] -
Goizueta estalpe estálpe 2: [eśtálpe] -
Hazparne aterbe atérbe 1: [atéRβe] -
Hendaia leior leiór 1: [lei̯óR] -
Hendaia geriza geíz 1: [ge ís] -
Hernani babes ebíbaésa 1: [eβíβaéśa] -
Hernani aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Hernani legor léorpia 2: [léor̄pia] -
Hondarribia geriza giríziya 1: [girísiǰa] -
Hondarribia aterpe aterpia 1: [ater̄pia] -
Hondarribia babes babésa 2: [baβéśa] -
Ibarruri (Muxika) exkape exkápe 1: [eʃkápe] -
Igoa aterpe áterpé 1: [átɛr̄pé] -
Igoa estalpe éstalpé 2: [éśtalpé] -
Ikaztegieta babes babés 1: [baβéś] -
Ikaztegieta aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Ikaztegieta legor leórra 2: [leór̄a] -
Irisarri aterbe áterbe 1: [áteRβe] -
Irisarri leior leihorrá 1: [lei̯hoRá] -
Itsasu leior leiórrean 1: [lei̯ór̄ean] -
Itsasu aterbe atérbe 1: [atɛ́r̄βe] -
Izturitze geriza geriza 1: [gerisa] -
Izturitze atherbe athérbe 2: [athér̄be] -
Jaurrieta aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Jutsi atherbe atherbe 1: [ather̄be] -
Kortezubi aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Landibarre aterbe atérbe 1: [atér̄βe] -
Larrabetzu legor líor 1: [líor̄] -
Larrabetzu aterpe áterpe 1: [áter̄pe] -
Larraine atherbü athérbü 1: [athér̄by] -
Larraine haizoble axólbe 2: [aʃólbe] -
Larzabale atherbe athérbe 1: [athér̄be] -
Lasarte-Oria estalpe estálpe 1: [eśtálpe] -
Laukiz aterpe áterpe 1: [áter̄pe] -
Legazpi babes babésa 1: [baβéśa] -
Legazpi eurigorde gordéa 2: [gor̄ðéa] -
Legazpi eurigorde eurígordea 3: [eu̯ríɣor̄ðea] -
Leintz Gatzaga aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Leioa aterpe atertúleku 1: [ater̄túleku] -
Leitza aterpe aterpé 1: [atɛr̄pé] -
Leitza estalpe estalpé 2: [eśtalpé] -
Lekaroz legor légor 1: [léɣɔr̄] -
Lekeitio aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Lemoa legor léor 1: [léor̄] -
Lemoiz eskutu eskútu 1: [eśkútu] -
Lemoiz aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Luzaide / Valcarlos aterbe atérbe 1: [atér̄βe] -
Makea aterbe atérbe 1: [atér̄βe] -
Makea leior leiorra 2: [lei̯or̄a] -
Mañaria aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Mendaro aterpe atérpe 1: [atɛ́r̄pe] -
Mendata eskutu eskútu 1: [eśkútu] -
Mendata aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Mezkiritz aterbe atérbe 1: [atér̄βe] -
Montori atherbü átherb´ü 1: [áther̄bý] -
Mugerre aterbe atérbe 1: [atér̄be] -
Mungia aterpe áterpe 1: [áter̄pe] -
Mungia estalpe estálpe 1: [eśtálpe] -
Oderitz aterpe aterpé 1: [atɛr̄pé] -
Oderitz legor léorpé 2: [léɔr̄pé] -
Oiartzun aterpe aterpé 1: [atɛr̄pé] -
Oiartzun legor leorpé 1: [lɛor̄pé] -
Oiartzun lezoi lezói 2: [lesói̯] -
Oñati aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Oñati estalpe estálpe 1: [eśtálpe] -
Oñati legor liórpe 2: [liór̄pe] -
Ondarroa aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Orexa estalpe éstalpé 1: [éśtalpé] -
Orio aterpe atérki 1: [atér̄ki] -
Orio estalpe estalpe 2: [eśtalpe] -
Orio legor leórpe 3: [leɔ́r̄pe] -
Orozko aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Orozko legor leór 1: [leór̄] -
Otxandio aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Pagola atherbe athérbe 1: [athér̄be] -
Pasaia aterpe aterpé 1: [ater̄pé] -
Santa Grazi atherbü athérbü 1: [athér̄by] -
Santa Grazi atherbe atherbé 2: [ather̄bé] -
Santa Grazi harpe harphe 3: [har̄phe] -
Santa Grazi estalpe estáupe 4: [eśtáu̯pe] -
Sara aterbe atérbé 1: [atér̄βé] -
Sara leior leiór 1: [lei̯ór̄] -
Senpere geriza geíza 1: [geísa] -
Senpere aterbe atérbe 1: [atéRβe] -
Sohüta atherbe athérbe 1: [athér̄be] -
Sondika tejabanape tejabánape 1: [texaβánape] -
Sondika legor leór 1: [leór̄] -
Sondika aterpe atérpe 2: [atér̄pe] -
Suarbe aterpe atérpe 1: [atɛ́r̄pe] -
Sunbilla idor idór 1: [iðór̄] -
Tolosa estalpe estalpé 1: [eśtalpé] -
Tolosa aterpe áterpé 1: [áter̄pé] -
Uharte Garazi aterbe áterbe 1: [áter̄βe] -
Urdiain legor líyor 1: [líǰor̄] -
Urdiñarbe atherbü athérbü 1: [athér̄by] -
Urketa atherbe athárbian 1: [atháRβjan] -
Urretxu legor leórpe 1: [leɔ́r̄pe] -
Urretxu aterpe aterpé 1: [atɛr̄pé] -
Ürrüstoi atherbe athérbe 1: [athér̄be] -
Uztaritze geriza geríza 1: [gerísa] -
Uztaritze aterbe atérbe 1: [atéRβe] -
Uztaritze leior léior 2: [léi̯oR] -
Zaratamo legor légor 1: [léɣor̄] -
Zaratamo aterpe atérpé 1: [atér̄pé] -
Zaratamo estalpe estálpe 2: [eśtálpe] -
Zeanuri legor légor 1: [léɣor̄] -
Zeberio legor léor 1: [léor̄] -
Zeberio aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Zegama aterpe aterpé 1: [atɛr̄pé] -
Zegama legor leorpé 1: [leor̄pé] -
Zegama estalpe estalpé 2: [eśtalpé] -
Zilbeti estalpe estálpe 1: [eśtálpe] -
Zollo (Arrankudiaga) legor líor 1: [líor̄] -
Zollo (Arrankudiaga) aterpe atérpe 2: [atér̄pe] -
Zornotza arbolape arbólape 1: [ar̄βólape] -
Zornotza aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Zornotza lugampe lugámpe 2: [luɣámpe] -
Zugarramurdi geriza úri keríza 1: [úri kerísa] -
Zugarramurdi leior léyorrá 2: [léǰor̄á] -
Zugarramurdi aterpe atérpeá 3: [atér̄peá] -
 

329: ya / déjà / already

 • Gaia: Eguna
 • Galdera (es): ya
 • Galdera (fr): déjà
 • Galdera (en): already
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Altzai de¡a dé¡a 1: [déʒa] -
Altzürükü de¡a de¡á 1: [deʒá] -
Barkoxe de¡a de¡á 1: [deʒá] -
Eskiula de¡a de¡a 1: [deʒa] -
Larraine de¡a dé¡a 1: [déʒa] -
Montori de¡a de¡á 1: [deʒá] -
Pagola de¡a de¡á 1: [deʒá] -
Santa Grazi de¡a dé¡a 1: [déʒa] -
Sohüta de¡a dé¡a 1: [déʒa] -
Urdiñarbe de¡a dé¡a 1: [déʒa] -
Ürrüstoi de¡a dé¡a 1: [déʒa] -
 

331: poco a poco / peu à peu / gently

 • Gaia: Eguna
 • Galdera (es): poco a poco
 • Galdera (fr): peu à peu
 • Galdera (en): gently
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta emeki-emeki eméki-emékia 1: [emékj emékja] -
Ahetze pittaka-pittaka píttaka-píttaká 1: [píttaka píttaká] -
Ahetze emeki-emeki eméki-emekí 2: [eméki emekí] -
Aia pixkana-pixkana píxkana-píxkana 1: [píʃkana píʃkana] -
Aia poliki-poliki políki-políki 2: [políki políki] -
Aldude emeki-emeki eméki-eméki 1: [eméki eméki] -
Aldude polliki-polliki pollíki-pollíki 2: [poʎíki poʎíki] -
Alkotz pixke-pixke píxke píxke 1: [píʃke píʃke] -
Alkotz polliki-polliki pollíki-pollíki 2: [poʎíki poʎíki] -
Alkotz emeki-emeki eméki-eméki 3: [emékj eméki] -
Altzai emeki-emeki eméki-eméki 1: [eméki eméki] -
Altzai baratxe-baratxe baz-bátxa 1: [bazbátʃa] -
Altzai emekiñi-emekiñi emekiñí-emekiñí 2: [emekiɲí emekiɲí] -
Altzürükü baratxe-baratxe batx-bátxa 1: [batʃ bátʃa] -
Altzürükü emeki-emeki eméki 1: [eméki] -
Altzürükü baratxe-baratxe batx batx 2: [ba:tʃ batʃ] -
Altzürükü ei¡erki ei¡erki 3: [ei̯ʒer̄ki] -
Amezketa pixkana-pixkana píxkuana-pixkuaná 1: [píʃkwana piʃkwaná] -
Andoain pixkana-pixkana píxkánam pískanán 1: [píʃkánam píśkanán] -
Aniz pixke-pixke píxke-pixké 1: [píʃke piʃké] -
Aramaio apurken-apurken apúrke-apúrken 1: [apúr̄ke apúr̄ken] -
Araotz (Oñati) poliki-poliki políki-políki 1: [políki políki] -
Araotz (Oñati) taka-taka táka-táka 5: [táka táka] -
Araotz (Oñati) pitinka pitínka-pitínka 6: [pitíŋka pitíŋka] -
Arbizu geldi-geldi géldi-geldí 1: [géldi ɣeldí] -
Arbizu pixkaka-pixkaka pixkáka-pixkaká 2: [piʃkáka piʃkaká] -
Arboti emeki-emeki émeki-émeki 1: [émeki émeki] -
Armendaritze emeki-emeki émeki-emekí 1: [émekj emekí] -
Arnegi emeki-emeki eméki-emekí 2: [eméki emekí] -
Arrangoitze emeki-emeki emekí-eméki 1: [emekí eméki] -
Arrangoitze baratxe-baratxe barátxe-baratxé 1: [barátʃe βaratʃé] -
Arrasate apurke-apurke apúrke-apúrke 1: [apúr̄ke apúr̄ke] -
Arrasate pittika-pittika pittíka-pittíka 1: [pittíka pittíka] -
Arrazola (Atxondo) apurke-apurke apúrke-apúrke 1: [apúr̄ke apúr̄ke] -
Arrieta geldiro-geldiro geldiró geldíro 1: [geldiró ɣeldíro] -
Arrieta pittika-pittika pittíka-pittíka 1: [pittíka pittíka] -
Arroa (Zestoa) pixkaka-pixkaka píxkaka 1: [píʃkaka] -
Arrueta emeki-emeki émeki-émeki 1: [émeki-émeki] -
Asteasu pixkana-pixkana píxkana-píxkaná 1: [píʃkana píʃkaná] -
Ataun pixkaka-pixkaka píxkaka píxkaká 1: [píʃkaka píʃkaká:] -
Azkaine baratxe-baratxe batxe-batxe 1: [batʃe batʃe] -
Azkoitia pixkana-pixkana píxkaná-píxkaná 1: [píʃkaná píʃkaná] -
Azkoitia poliki-poliki políki-políki 2: [políki políki] -
Azpeitia pixkana-pixkana píxkaná píxkaná 1: [píʃkaná píʃkaná] -
Baigorri emeki-emeki emeki-emeki 1: [emeki emeki] -
Baigorri guttika-guttika guttika-guttika 2: [guttika guttika] -
Baigorri pittaka-pittaka pittaka-pittaka 5: [pittaka pittaka] -
Bakio apurke-apurke apúrke-apúrke 1: [apúr̄ke apúr̄ke] -
Bardoze emeki-emeki émeki-émeki 3: [émeki émeki] -
Bardoze emeki-emeki émeki 4: [émeki] -
Barkoxe emeki-emeki eméki-eméki 1: [eméki eméki] -
Bastida poxikaka poxikaka 1: [poʃikaka] -
Bastida polliki-polliki pollíki 1: [poʎíki] -
Bastida ttipi-ttipika ttipi-ttipika 2: [ttipi ttipika] -
Beasain aldiko pixkat aldíko pixkát 1: [aldíko piʃkát] -
Behorlegi puxkaka-puxkaka puxká-puxká 1: [puʃká puʃká] -
Behorlegi baratxe-baratxe baáx-batxá 1: [baáʃ βatʃá] -
Behorlegi polliki-polliki pullíki-pullikí 2: [puʎíki puʎikí] -
Beizama pixkana-pixkana píxkana pixkaná 1: [píʃkana piʃkaná:] -
Beizama polliki-polliki pollíki pollíki 1: [poʎíki poʎíki:] -
Beizama pixkanaka-pixkanaka píxkanaká píxkanaká 2: [píʃkanaká píʃkanaká:] -
Bergara poliki-poliki políki-políki 1: [políki políki] -
Bergara pitinka pítinka-pítinka 6: [pítiŋka pítiŋka] -
Bermeo geldike-geldike geldíke-geldíke 1: [ɣelðíke ɣelðíke] -
Bermeo apurke-apurke apúrke-apúrke 1: [apúr̄ke apúr̄ke] -
Berriz apurken-apurken apúrkan-apurkán 1: [apúr̄kan apur̄kán] -
Berriz pitinka pittínke-pittinké 1: [pittíŋke pittiŋké] -
Berriz apurke-apurke apurkapurké 2: [apur̄kapur̄ké] -
Beruete pixke-pixke píxke píxke 1: [píʃke píʃke] -
Beruete pixkaka-pixkaka píxkeka píxkeká 2: [píʃkeka píʃkeká:] -
Beskoitze emeki-emeki eméki-emekí 1: [eméki emekí] -
Bidarrai puxkaka-puxkaka púxkaka-puxkáka 1: [púʃkaka puʃkáka] -
Bidarrai emeki-emeki emekí-eméki 2: [emekí eméki] -
Bolibar astiro-astiro astíro-astíro 1: [aśtíro aśtíro] -
Bolibar geldi-geldi geldí geldí 2: [gɛldí ɣɛldí:] -
Busturia apurken-apurken apúrken-apúrken 1: [apúr̄ken apúr̄ken] -
Deba pixkanaka-pixkanaka píxkana píxkanaká 1: [píʃkana píʃkanaká:] -
Deba pixkanaka-pixkanaka píxkanaká 2: [píʃkanaká:] -
Deba poliki-poliki políki-políki 3: [políki políki] -
Dima apurke-apurke apúrke-apúrke 1: [apúr̄ke apúr̄ke] -
Dima geldiro-geldiro geldiró geldiró 4: [geldiró ɣeldiró] -
Dima polito-polito politó-politó 5: [politó politó] -
Domintxaine emeki-emeki eméke-eméki 1: [eméke eméki] -
Domintxaine polliki-polliki púlliki-púlliki 2: [púʎiki púʎiki] -
Donamaria pixke-pixke píxkeka 1: [píʃkøka] -
Donamaria mantso-mañtxuan mantsó-mañtxúan 2: [mantśó maɲtʃúan] -
Donibane Lohizune pittaka-pittaka pittáka-pittaká 1: [pittáka pittaká] -
Donibane Lohizune pittaka-pittaka píttaka-pittakán 2: [píttaka pittakán] -
Donostia poliki-poliki póliki-póliki 1: [póliki póliki] -
Donostia ayian-ayian ayian-ayian 1: [aǰian aǰian] -
Donostia pixkana-pixkana píxkana-pixkana 2: [píʃkana piʃkana] -
Dorrao / Torrano geldi-geldi géldi-géldi 1: [gɛ́ldi ɣɛ́ldi] -
Dorrao / Torrano pixkaka-pixkaka pixkéka-pixkéka 2: [piʃkéka piʃkéka] -
Eibar apurka-apurka apúrka-apúrka 1: [apúr̄kaapúr̄ka] -
Elantxobe geldi-geldi geldí-geldi 1: [gelðí ɣelði] -
Elantxobe apurke-apurke apúrke-apúrke 1: [apúr̄ke apúr̄ke] -
Elduain pixkana-pixkana pixkána-pixkaná 1: [piʃkána piʃkaná] -
Elgoibar poliki-poliki polígi-polígi 1: [políɣi políɣi] -
Elorrio apurken-apurken apúrkan-apúrkan 1: [apúr̄kan apúr̄kan] -
Elorrio polito-polito polítto-polítto 2: [polítto polítto] -
Erratzu pitteka-pittega pítteka-pittéga 1: [pítteka pittéɣa] -
Errezil pixkanaka-pixkanaka píxkanaka-pixkánaka 1: [píʃkanaka piʃkánaka] -
Errigoiti astiro-astiro astíro-astiró 1: [aśtíro aśtiró] -
Errigoiti geldiro-geldiro geldiró-geldiró 1: [geldiró ɣeldiró] -
Errigoiti apurke-apurke apúrke-apúrke 2: [apúr̄ke apúr̄ke] -
Errigoiti pitxika-pitxika pitxíka-pitxíka 2: [pitʃíka pitʃíka] -
Eskiula apurka-apurka aph'ürka-aph'ürka 1: [aphýr̄ka aphýr̄ka] -
Eskiula baratxe-baratxe bat-bátxe 2: [batbátʃe] -
Etxalar polliki-polliki pollíki-pollíkí 1: [poʎíki poʎíkí] -
Etxaleku pixkaka-pixkaka píxkeká píxkeká 1: [píʃkeká píʃkeká] -
Etxaleku polliki-polliki póllikí póllikí 2: [póʎikí póʎikí] -
Etxarri (Larraun) pixke-pixke píxke-pixké 1: [píʃke piʃké] -
Etxarri (Larraun) pixkaka-pixkaka píxkeka-píxkeká 2: [píʃkeka píʃkeká] -
Etxebarri astiro-astiro astiró-astiró 1: [aśtiró aśtiró] -
Etxebarri pittika-pittika pitíka-pitíka 1: [pitíka pitíka] -
Etxebarri geldiro-geldiro geldíro-geldiró 2: [geldíro ɣeldiró] -
Etxebarria geldi-geldi géldi geldí 1: [gɛ́ldi ɣɛldí:] -
Eugi pixketa-pixketa píxketa-píxketa 1: [píʃketa píʃketa] -
Ezkio-Itsaso pixkaka-pixkaka píxkaa píxkaká 1: [píʃkaa píʃkaká:] -
Ezkio-Itsaso poliki-poliki políki-políki 2: [políki políki] -
Ezkurra pixke-pixke píxke-pixké 1: [píʃke piʃké] -
Ezterenzubi emeki-emeki eméki-eméki 1: [eméki eméki] -
Gaintza pixkaka-pixkaka píxkeka píxkeká 1: [píʃkeka píʃkeká:] -
Gamarte emeki-emeki eméki-eméki 1: [eméki eméki] -
Gamiz-Fika geldi-geldi geldi-geldi 1: [geldi ɣeldi] -
Gamiz-Fika apurke-apurke apúrke-apúrke 3: [apúr̄ke apúr̄ke] -
Gamiz-Fika geldiro-geldiro geldiró geldiró 4: [geldiró ɣeldiró] -
Gamiz-Fika taka-taka taka-taka 6: [taka taka] -
Gamiz-Fika pittika-pittika pittíke-pittíke 7: [pittíke pittíke] -
Garrüze emeki-emeki eméki-emekí 1: [emékj emekí] -
Getaria pixkanaka-pixkanaka pixkánaka-pixkánaka 2: [piʃkánaka piʃkánaka] -
Getaria poliki-poliki póliki-póliki 3: [póliki póliki] -
Getxo geldiro-geldiro geldiró-geldiro 1: [gelðiró ɣelðiro] -
Gizaburuaga geldi-geldi geldí-geldi 1: [ɣelðí ɣelði] -
Gizaburuaga apurke-apurke apúrke-apurke 1: [apúr̄ke apur̄ke] -
Goizueta pixke-pixke píxkem-píxken 1: [píʃkempíʃken] -
Hazparne emeki-emeki hémeki-eméki 1: [hémeki eméki] -
Hendaia pittaka-pittaka píttaka 1: [píttaka] -
Hernani pixkaka-pixkaka pixkáka-pixkáka 1: [piʃkáka piʃkáka] -
Hernani aidala aidala áidala áidala 1: [ái̯ðala ái̯ðala] -
Hernani ayian-ayian áyian-áyian 2: [áǰian áǰian] -
Hernani poliki-poliki políki-póliki 4: [políki póliki] -
Hondarribia pixkana-pixkana pixkan-pixkan 1: [piʃkan piʃkan] -
Hondarribia pixkanaka-pixkanaka pixkanaka-pixkanaka 2: [piʃkanaka piʃkanaka] -
Ibarruri (Muxika) apurke-apurke apúrke-apurke 1: [apúr̄ke apur̄ke] -
Igoa pixkaka-pixkaka píxkeka píxkeká 1: [píʃkeka píʃkeká:] -
Igoa polliki-polliki pólliki-póllikí 2: [póʎiki póʎikí] -
Ikaztegieta pixkabanaka-pixkabanaka pixkábanaka-pixkábanaka 1: [piʃkáβanaka piʃkáβanaka] -
Ikaztegieta pixkana-pixkana pixkána pixkana 2: [piʃkána piʃkana] -
Ikaztegieta poliki-poliki póliki-póliki 5: [póliki póliki] -
Irisarri emeki-emeki emekí-eméki 1: [emekí eméki] -
Itsasu pitxaka-pitxaka pitxáka-pitxáka 1: [pitʃáka pitʃáka] -
Itsasu emeki-emeki emekí 4: [emekí] -
Izturitze emeki-emeki eméki-eméki 1: [eméki eméki] -
Izturitze baratxe-baratxe bátxe-baxe 2: [bátʃeβaʃe] -
Jaurrieta emaro-emaroa emáro-emároa 1: [emároemároa] -
Jutsi emeki-emeki emeki-emeki 1: [emeki emeki] -
Kortezubi geldi-geldi geldí-geldi 1: [ɣeldí ɣelði] -
Kortezubi apurke-apurke apúrke-apúrke 1: [apúr̄ke apúr̄ke] -
Landibarre emeki-emeki émeki-emekí 1: [émeki emekí] -
Larrabetzu astiro-astiro astiró-astiró 1: [aśtiró aśtiró] -
Larrabetzu geldiro-geldiro geldiró geldiró 3: [geldiró ɣeldiró] -
Larrabetzu pitinka pitxínke-pitxínke 6: [pitʃíŋke pitʃíŋke] -
Larraine baratxe-baratxe batx-bátxa 1: [batʃbátʃa] -
Larraine emeki-emeki emeki-emeki 2: [emeki emeki] -
Larzabale emeki-emeki eméki-eméki 1: [eméki eméki] -
Larzabale polliki-polliki polliki-polliki 2: [poʎiki poʎiki] -
Lasarte-Oria pixkanaka-pixkanaka píxkanaka-píxkanaka 1: [píʃkanaka píʃkanaka] -
Lasarte-Oria ariñ ariñ áriñ-áriñ 1: [áriɲ áriɲ] -
Lasarte-Oria polliki-polliki pólliki-pólliki 3: [póʎiki póʎiki] -
Laukiz geldi-geldi geldí-geldi 1: [geldí ɣelði] -
Legazpi pixkaka-pixkaka píxkaka-píxkaka 1: [píʃkaka píʃkaka] -
Legazpi astiro-astiro astíro-astíro 2: [aśtíro aśtíro] -
Legazpi poliki-poliki póliki-póliki 3: [póliki póliki] -
Legazpi pixkanaka-pixkanaka pixkanaka 4: [piʃkanaka] -
Leintz Gatzaga polito-polito polítto-polítto 1: [polítto polítto] -
Leioa astiro-astiro astiró-astiro 1: [aśtiró aśtiro] -
Leioa apurke-apurke apúrke-apúrke 1: [apúr̄keapúr̄ke] -
Leioa geldiro-geldiro geldiro-geldíro 2: [ɣelðiro ɣelðíro] -
Leitza pixkaka-pixkaka píxkaka-pixkeká 1: [píʃkaka piʃkɛká] -
Lekaroz pixke-pixke pixké-pixké 1: [piʃké piʃké] -
Lekaroz pittaka-pittaka pitteká-pittéka 2: [pitteká pittéka] -
Lekeitio geldi-geldi geldi-géldi 1: [ɣelði ɣélði] -
Lekeitio apurka-apurka apurkapúrka 1: [apur̄kapúr̄ka] -
Lemoa apurken-apurken ápurken-ápurken 1: [ápur̄ken ápur̄ken] -
Lemoa astiro-astiro astiró-astíro 2: [aśtiró aśtíro] -
Lemoa geldiro-geldiro geldiró geldíro 3: [geldiró geldíro] -
Lemoiz geldi-geldi geldí-geldi 1: [ɣeldí ɣelði] -
Luzaide / Valcarlos emeki-emeki eméki-emekí 1: [emékj emekí] -
Makea emeki-emeki émeki 1: [émeki] -
Makea polliki-polliki pollíki 1: [poʎíki] -
Makea démboa labúrrez démboa labúrrez 2: [ðémboa laβúr̄es] -
Makea arraposki arraposkí 3: [ar̄apośkí] -
Mañaria astiro-astiro astíro-astíro 1: [aśtíro aśtíro] -
Mendaro poliki-poliki políki-políki 1: [políki políki] -
Mendaro pixkanaka-pixkanaka pixkánaka pixkánaká 1: [piʃkánaka piʃkánaká:] -
Mendata geldi-geldi geldí-geldi 1: [ɣelðí ɣelði] -
Mezkiritz guttire-guttire guttíre-guttíre 1: [guttíre ɣuttíre] -
Montori baratxe-baratxe batx-bátxa 1: [batʃbátʃa] -
Mugerre emeki-emeki emeki-emeki 1: [emeki emeki] -
Mungia apurke-apurke apúrke-apúrke 1: [apúr̄ke apúr̄ke] -
Mungia geldi-geldi geldí-geldí 3: [geldí ɣeldí] -
Mungia taka-taka táka-táka 3: [táka táka] -
Mungia geldiro-geldiro geldiró-geldiró 4: [geldiró ɣeldiró] -
Oderitz pixke-pixke píxkeká 1: [píʃkeká:] -
Oderitz pixkaka-pixkaka píxkeka píxkeka 2: [píʃkeka píʃkeka] -
Oiartzun poliki-poliki políki políkí 1: [políki polí:kí] -
Oiartzun pixkaka-pixkaka píxkaka-píxkaká 1: [píʃkaka píʃkaká] -
Oiartzun ixaiyan-ixaiyan ixáiyan-ixáiyan 2: [iʃáiǰan iʃáiǰan] -
Oñati poliki-poliki políki-polikí 1: [políki polikí] -
Oñati apurka-apurka apúrka-apurka 3: [apúr̄ka apur̄ka] -
Oñati geldiro-geldiro geldiró-geldiró 3: [geldiró ɣeldiró] -
Oñati pitinka pitínka-pitínka 5: [pitíŋka pitíŋka] -
Ondarroa geldi-geldi geldí-geldík 1: [geldí ɣeldík] -
Ondarroa baratxe-baratxe báratz 1: [βárats] -
Ondarroa poliki-poliki políki-políki 4: [políki políki] -
Ondarroa pixkaka-pixkaka pixkáka-pixkáka 5: [piʃkáka piʃkáka] -
Orexa pixkanaka-pixkanaka pixkánaga-pixkánaká 1: [piʃkánaɣa piʃkánaká] -
Orexa poliki-poliki políki-políkí 2: [políki políkí] -
Orexa pixkana-pixkana pixkuána-pixkuaná 3: [piʃkwána piʃkwaná] -
Orio pixkana-pixkana pixkana-pixkana 1: [piʃkana piʃkana] -
Orio poliki-poliki políki-políki 2: [políki políki] -
Orozko astiro-astiro astiró-astiro 1: [aśtiró aśtiro] -
Orozko pittika-pittika pitíka-pitíka 1: [pitíka pitíka] -
Orozko apurka-apurka apúrka-apúrka 2: [apúr̄ka apúr̄ka] -
Otxandio astiro-astiro astiró-astiro 1: [aśtiró aśtiro] -
Otxandio apurke-apurke apúrke-apurke 1: [apúr̄ke apur̄ke] -
Pagola emeki-emeki eméki-eméki 1: [eméki eméki] -
Pasaia geldi-geldi geldí-geldík 1: [geldí ɣeldík] -
Pasaia pixkanaka-pixkanaka pixkánaká-pixkánaká 1: [piʃkánaká piʃkánaká] -
Pasaia pixkaka-pixkaka pixkáka-píxkaká 2: [piʃkáka píʃkaká] -
Santa Grazi baratxe-baratxe batx-bátxa 1: [batʃbátʃa] -
Sara pittaka-pittaka pittáka-pittáka 1: [pittáka pittáka] -
Sara exti extia extí-extía 2: [eʃtí eʃtía] -
Sara extiki extíki 3: [eʃtíki] -
Senpere pittaka-pittaka píttaka 2: [píttaka] -
Senpere emeki-emeki eméki-eméki 2: [eméki eméki] -
Sohüta emeki-emeki eméki-eméki 1: [eméki eméki] -
Sondika apurke-apurke apúrke-apúrke 1: [apúr̄ke apúr̄ke] -
Suarbe pixke-pixke píxke-pixké 1: [píʃke piʃké] -
Suarbe pixkaka-pixkaka pixkéka-pixkéka 3: [piʃkéka piʃkéka] -
Sunbilla pixke-pixke píxkem-píxken 1: [píʃkømpíʃkøn] -
Tolosa pixkana-pixkana pixkána-pixkaná 1: [piʃkána piʃkaná] -
Uharte Garazi pittaka-pittaka píttaka-pittaká 1: [píttaka pittaká] -
Uharte Garazi emeki-emeki eméki-émeki 2: [emékjémeki] -
Urdiain geldi-geldi géldi-géldi 1: [géldi ɣéldi] -
Urdiñarbe emeki-emeki hánitx eméki 1: [hánitʃ eméki] -
Urketa emeki-emeki eméki-eméki 1: [eméki eméki] -
Urretxu poliki-poliki políki-políki 1: [políki políki] -
Ürrüstoi emeki-emeki eméki-eméki 1: [eméki eméki] -
Ürrüstoi emeki-emeki eméki 2: [eméki] -
Uztaritze pittaka-pittaka pittáka-pittáka 1: [pittáka pittáka] -
Uztaritze emeki-emeki emekí-emekí 2: [emekí emekí] -
Zaratamo apurke-apurke apúrke-apúrké 1: [apúr̄ke apúr̄ké] -
Zaratamo gitxikan-gitxikan gitxíkan-gitxíkan 2: [gitʃíkaŋ gitʃíkan] -
Zeanuri apurke-apurke apúrke-apurke 1: [apúr̄ke apur̄ke] -
Zeberio apurken-apurken apúrkan-apúrkan 1: [apúr̄kan apúr̄kan] -
Zeberio geldiro-geldiro geldiró geldiro 2: [gelðiró ɣelðiro] -
Zegama poliki-poliki póliki polikí 1: [póliki polikí:] -
Zegama pixkana-pixkana pixkána pixkaná 1: [piʃkána piʃkaná:] -
Zilbeti guttire-guttire gutíz gutíre 1: [gutíz ɣutíre] -
Zilbeti polliki-polliki pollíki-pollíki 2: [poʎíki poʎíki] -
Zollo (Arrankudiaga) geldi-geldi geldí-geldí 1: [geldí ɣeldí] -
Zollo (Arrankudiaga) geldiro-geldiro géldiro-géldiro 2: [géldiro ɣéldiro] -
Zollo (Arrankudiaga) taka-taka táka-táka 4: [táka táka] -
Zornotza apurke-apurke apúrke-apúrke 1: [apúr̄ke apúr̄ke] -
Zugarramurdi polliki-polliki pollíki-pollikí 1: [poʎíki poʎikí] -
 

339: enseguida / tout à l'heure / soon

 • Gaia: Eguna
 • Galdera (es): enseguida
 • Galdera (fr): tout à l'heure
 • Galdera (en): soon
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta segido segído 1: [śeɣíðo] -
Ahetze ixtantian istantárte 1: [iśtantár̄te] -
Ahetze sarri sarrí 1: [śaRí] -
Aia segituan séitun 1: [śéi̯tun] -
Aia lembailen lembállen 3: [lembáʎen] -
Aldude sarri sarrí 1: [śar̄í] -
Aldude ixtantian istántian 1: [iśtántjan] -
Alkotz segidan segíren 1: [śeɣíren] -
Altzai sarri sárri 1: [śár̄i] -
Altzai amíñi batem b'üian amíñi batem b´üian 3: [amíɲi βatem býjan] -
Altzürükü sarri sárri 1: [śár̄i] -
Amezketa segituan séittun 1: [śéi̯ttun] -
Amezketa beala beéla 2: [beɛ́la] -
Andoain azkar ázkar 1: [áskar̄] -
Andoain segituan séittun 3: [śéi̯ttun] -
Aniz agudo agúdo 1: [aɣúðo] -
Aniz segido segído 2: [śeɣíðo] -
Aniz beala bereála 3: [βereála] -
Aramaio belaxe berélaxe 1: [βerélaʃe] -
Aramaio laster lastér 1: [laśtér̄] -
Araotz (Oñati) segidan segídan 1: [śeɣíðan] -
Arbizu segituan séittubán 1: [śéittuβán] -
Arboti sarri sárri 1: [śár̄i] -
Armendaritze ixtampatem burian ixtám patem burián 1: [iʃtám patem burján] -
Armendaritze sarri sarrí 2: [śar̄í] -
Arnegi sarri saárri 1: [śaár̄i] -
Arrangoitze ixtantian ixtantárte 1: [iʃtantáRte] -
Arrangoitze sarri sarrí 1: [śaRí] -
Arrangoitze ixtantian istánteán 2: [iśtánteán] -
Arrasate segiduan segíduen 1: [śeɣíðuen] -
Arrasate bertan bertán 1: [ber̄tán] -
Arrasate laster lastér 2: [laśtér̄] -
Arrazola (Atxondo) ensegida ensegída 1: [enśeɣíða] -
Arrazola (Atxondo) oañtxe oñtxé 2: [oɲtʃé] -
Arrieta arin aríñ 1: [aríɲ] -
Arrieta beingoan beingóan 1: [bei̯ŋgóan] -
Arrieta laster láster 2: [láśter̄] -
Arroa (Zestoa) geroxeago geróxio 1: [geróʃjo] -
Arroa (Zestoa) lembailen lémbailen 2: [lémbai̯len] -
Arrueta sarri sárri 1: [śár̄i] -
Asteasu segituan seítun 1: [śeítun] -
Asteasu belaxe bélaxe 1: [bélaʃe] -
Ataun agudo agúro 1: [aɣúro] -
Ataun agudo áuro 2: [áu̯ro] -
Azkaine sarri sarri 1: [śaRi] -
Azkaine ixtampatem burian ixtampatem burian 2: [iʃtampatem burian] -
Azkoitia segituan séittun 1: [śéi̯ttun] -
Azkoitia laster láste 1: [láśte] -
Azkoitia belaxe bélaxé 2: [bélaʃé] -
Azpeitia segituan segítuén 1: [śeɣítuén] -
Azpeitia segituan segítun 2: [śeɣítun] -
Baigorri sarri sarri 1: [śaRi] -
Bakio ensegida ensegída 1: [enśeɣíða] -
Bakio laster laster 1: [laśter̄] -
Bardoze sarri sárri 1: [śár̄i] -
Barkoxe sarri sárri 2: [śár̄i] -
Bastida sarri sarri 1: [śaRi] -
Bastida ixtampatem burian istam batem burüan 2: [iśtam batem buryan] -
Beasain segituan séittun 1: [śéi̯ttun] -
Beasain belaxe bélaxe 1: [bélaʃe] -
Behorlegi sarri sárri 1: [śár̄i] -
Beizama segituan séittun 1: [śéi̯ttun] -
Beizama laster láixter 1: [láʃtɛr̄] -
Bergara segituan segitúan 1: [śeɣitúan] -
Bermeo momentuan moméntuen 1: [moméntuen] -
Bermeo laster lastér 1: [laśtér̄] -
Bermeo beingoan beingo batén 2: [βei̯ŋgo βatén] -
Berriz ensegida enségida 1: [enśéɣiða] -
Berriz laster laster 1: [laśter̄] -
Berriz arin aríñ 2: [aríɲ] -
Beruete segituan séittun 1: [śéi̯ttun] -
Beskoitze beehala beheála 1: [βeheála] -
Beskoitze beala beála 2: [beála] -
Beskoitze beehala beháala 3: [beháala] -
Bidarrai sarri sárri 1: [śár̄i] -
Bolibar segiduan segíduén 1: [śeɣíðuén] -
Bolibar ensegida enségida 1: [enśéɣiða] -
Bolibar laster lastér 3: [laśtér̄] -
Busturia laster lastér 1: [laśtér̄] -
Deba laster láste 1: [láśte] -
Deba laster láster 2: [láśtɛr̄] -
Deba segituan seítxuan 2: [śeítʃwan] -
Dima arin árin 1: [árin] -
Domintxaine sarri sárri 1: [śár̄i] -
Domintxaine geroxeago géroxago 2: [géroʃaɣo] -
Donamaria segidan segídan 1: [śeɣíðan] -
Donibane Lohizune ixtampatem burian ixtámpatem burúan 1: [iʃtámpatem burúan] -
Donibane Lohizune sarri sarrí 1: [śaRí] -
Donostia segituan segítun 1: [śeɣítun] -
Dorrao / Torrano beala béla 1: [béla] -
Dorrao / Torrano belaxe beléxe 2: [beléʃe] -
Dorrao / Torrano segiduan segíduen 3: [śeɣíðwen] -
Eibar laster lastér 1: [laśtér̄] -
Elantxobe laster lastér 1: [laśtér̄] -
Elduain segituan séittun 1: [śéi̯ttun] -
Elduain azkar ázkar 2: [áskar̄] -
Elduain laster láxter 2: [láʃtɛr̄] -
Elgoibar segituan segítxuán 1: [śeɣítʃuán] -
Elgoibar derrepente derrépente 2: [der̄épente] -
Elorrio segituan segíttuen 1: [śeɣíttwen] -
Elorrio laster lastér 1: [laśtér̄] -
Erratzu beala bíala 1: [βíala] -
Erratzu segido segído 2: [śeɣíðo] -
Errezil segituan séittun 1: [śéttun] -
Errigoiti ensegida entzégida 1: [entséɣiða] -
Errigoiti laster lastér 1: [laśtér̄] -
Errigoiti arin aimbét áriñen 2: [ai̯mbét áriɲen] -
Errigoiti beingoan beingoán 2: [bei̯ŋgoán] -
Errigoiti arin aríñ 3: [aríɲ] -
Eskiula sarri sárri 1: [śár̄i] -
Etxalar agudo agúdo 1: [aɣúðo] -
Etxalar ixtantian ixtánteko 2: [iʃtánteko] -
Etxalar segiduan segíduan 3: [śeɣíðuan] -
Etxalar ixtantian ixtántian 4: [iʃtántian] -
Etxaleku segidan ségidén 1: [śéɣiðén] -
Etxarri (Larraun) agudo áudo 1: [áu̯ðo] -
Etxarri (Larraun) agudo áuro 2: [áu̯ro] -
Etxarri (Larraun) segiduan segídoan 3: [śeɣíðoan] -
Etxarri (Larraun) segiduan seídoan 4: [śeíðoan] -
Etxebarri arin árin 1: [árin] -
Etxebarria laster lastér 1: [laśtɛ́r̄] -
Etxebarria arin arín 2: [arín] -
Eugi segido ségido 1: [śéɣiðo] -
Ezkio-Itsaso geroxeago geróxeon 1: [geróʃeon] -
Ezkurra segituan seittún 1: [śei̯ttún] -
Ezterenzubi sarri sárri 2: [śár̄i] -
Ezterenzubi búlta bátem búrian búlta bátem búrian 3: [búlta βátem búrjan] -
Gaintza belaxe bélaxé 1: [bélaʃé] -
Gaintza laster láxter 2: [láʃtɛr̄] -
Gaintza segituan séittun 3: [śéttun] -
Gamarte sarri sárri 1: [śá:r̄i] -
Gamiz-Fika ensegida enzegída 1: [enseɣíða] -
Garrüze sarri sarrí 1: [śar̄í] -
Getaria segituan séituan 1: [śéituan] -
Getaria laster laister 3: [lai̯śter̄] -
Getxo ensegida ensegída 1: [enśeɣíða] -
Getxo arin arin 2: [arin] -
Gizaburuaga ensegida ensegída 1: [enśeɣíða] -
Gizaburuaga laster lastér 1: [laśtér̄] -
Goizueta agudo áuro 1: [áu̯ro] -
Goizueta belaxe bélaxe 1: [bélaʃe] -
Goizueta laster laster 2: [laśtɛr̄] -
Hazparne ixtantian ixtántian 1: [iʃtántjan] -
Hendaia ixtantian ixtántian 1: [iʃtántjan] -
Hernani segituan séittun 1: [śéittun] -
Hondarribia agudo águro 1: [áɣuro] -
Ibarruri (Muxika) ensegida enségida 1: [enśéɣiða] -
Ibarruri (Muxika) laster lastér 1: [laśtér̄] -
Igoa segituan séittun 1: [śéi̯ttun] -
Ikaztegieta segituan segítun 1: [śeɣítun] -
Irisarri sarri sárri 1: [śáRi] -
Itsasu ixtantian istántian 1: [iśtántjan] -
Itsasu sarri sarrí 1: [śar̄í] -
Izturitze sarri sárri 1: [śár̄i] -
Izturitze geroxeago gioxó 2: [gioʃó:] -
Jaurrieta beala beríala 1: [beríala] -
Jutsi sarri sarri 1: [śar̄i] -
Kortezubi ensegida ensegída 1: [enśeɣíða] -
Kortezubi laster lastér 1: [laśtér̄] -
Landibarre sarri sarrí 1: [śar̄í] -
Larrabetzu ensegida ensegída 1: [enśeɣíða] -
Larrabetzu arin árin 2: [árin] -
Larraine sarri sárri 1: [śár̄i] -
Larzabale sarri sarri 1: [śar̄i] -
Lasarte-Oria belaxe bélaxe 1: [bélaʃe] -
Lasarte-Oria ondoren ondóren 1: [ondóren] -
Lasarte-Oria ondoren ondótik 2: [ondótik] -
Laukiz ensegida ensegída 1: [enśeɣíða] -
Legazpi segituan séittun 1: [śéittun] -
Legazpi azkar ázkar 2: [áskar̄] -
Legazpi bixkor bixkor 3: [biʃkor̄] -
Leintz Gatzaga segiduan segírun 1: [śeɣírun] -
Leintz Gatzaga laster lastér 1: [laśtér̄] -
Leintz Gatzaga oañtxe oñtxé 2: [oɲtʃé] -
Leioa beingoan béingoan 1: [béi̯ŋgoan] -
Leitza agudo águdo 1: [áɣuðo] -
Leitza lembailen lémbailen 2: [lémbai̯len] -
Lekaroz beala bela 1: [βela] -
Lekeitio oañtxe auñtxé 1: [au̯ɲtʃé] -
Lekeitio laster lastér 1: [laśtér̄] -
Lemoa ensegida ensegída 1: [enśeɣíða] -
Lemoiz ensegida ensegída 1: [enśeɣíða] -
Lemoiz laster lastér 1: [laśtér̄] -
Luzaide / Valcarlos beala beréalá 1: [βeréalá] -
Luzaide / Valcarlos ixtantian ixtántian 2: [iʃtántjan] -
Makea ixtantian istantían 1: [iśtantían] -
Makea sarri sarri 1: [śar̄i] -
Makea ixtampatem burian istám batem burían 2: [iśtám batem burían] -
Mañaria bixkor bixkór 1: [βiʃkór̄] -
Mañaria laster láster 2: [láśter̄] -
Mendaro agudo agúro 1: [aɣúro] -
Mendaro agudo áuro 2: [áu̯ro] -
Mendata laster láster 1: [láśter̄] -
Mezkiritz segido segído 1: [śeɣíðo] -
Montori sarri sárri 1: [śár̄i] -
Mugerre beehala beehala 1: [beehala] -
Mugerre sarri sarriarte 4: [śar̄iar̄te] -
Mungia ensegida ensegída 1: [enśeɣíða] -
Mungia arin arín 2: [arín] -
Oderitz agudo áudó 1: [áu̯ðó] -
Oiartzun segituan séittubán 1: [śéi̯ttuβán] -
Oiartzun belaxe berélaxe 1: [berélaʃe] -
Oiartzun azkar áxkar 2: [áʃkar̄] -
Oiartzun belaxe beréalaxé 2: [beréalaʃé] -
Oiartzun agudo áuro 3: [áu̯ro] -
Oiartzun laster láixtér 4: [lái̯ʃtɛ́r̄] -
Oñati beala beríala 1: [βeríala] -
Ondarroa arin arín 1: [arín] -
Orexa azkar azkár 1: [askár̄] -
Orexa agudo áuro 2: [áu̯ro] -
Orio segituan segitun 1: [śeɣitun] -
Orio segiduan segidun 2: [śeɣiðun] -
Orio segituan segitún 3: [śeɣitún] -
Orozko ensegida ensegída 1: [enśeɣíða] -
Orozko momentuan moméntuan 2: [moméntuan] -
Otxandio arin árin 1: [árin] -
Pagola sarri sárri 1: [śár̄i] -
Pagola ixtampatem burian ixtam pátem b´ürian 2: [iʃtam pátem býrjan] -
Pasaia agudo ágúró 1: [áɣúró] -
Pasaia oañtxe óañtxé 1: [óaɲtʃé] -
Pasaia beala bérialá 2: [bérjalá] -
Pasaia segituan séituán 2: [śéi̯tuán] -
Santa Grazi sarri sárri 1: [śár̄i] -
Sara geroxeago geróxo 1: [ɣeróʃo] -
Sara sarri zarrí 1: [sar̄í] -
Senpere ixtantian istántian 1: [iśtántjan] -
Senpere sarri sarrí 1: [śaRí] -
Sohüta sarri zárri 1: [sár̄i] -
Sondika ensegida ensegída 1: [enśeɣíða] -
Sondika laster laster 1: [laśter̄] -
Suarbe segidan segíden 1: [śeɣíðen] -
Suarbe segiduan segíduan 2: [śeɣíðwan] -
Sunbilla segiduan segídun 1: [śeɣíðun] -
Tolosa segituan séitxun 1: [śétʃun] -
Tolosa belaxe bélaxe 1: [bé:laʃe] -
Tolosa segituan segítun 2: [śeɣítun] -
Uharte Garazi ixtampatem burian ixtám patem búrian 1: [iʃtám patem búrian] -
Uharte Garazi ixtantian ixtántian 1: [iʃtántjan] -
Uharte Garazi beehala behála 2: [behála] -
Uharte Garazi sarri sarrí 2: [śar̄í] -
Urdiain ensegida ensegída 1: [enśeɣíða] -
Urdiñarbe sarri sárri 1: [śár̄i] -
Urketa beehala behála 1: [behála] -
Urretxu segituan séittun 1: [śéi̯ttun] -
Urretxu azkar ázkar 2: [áskar̄] -
Ürrüstoi sarri sárri 1: [śár̄i] -
Uztaritze ixtantian istánteán 1: [iśtánteán] -
Zaratamo arin aríñekétan 1: [aríɲekétan] -
Zaratamo ensegida enségidá 1: [enśéɣiðá] -
Zaratamo laster lastér 2: [laśtér̄] -
Zeanuri arin árin 1: [árin] -
Zeberio arin árin 1: [árin] -
Zegama segituan séitun 1: [śéi̯tun] -
Zilbeti beala biála 2: [biála] -
Zollo (Arrankudiaga) arin arín 1: [arín] -
Zornotza ensegida ensegída 1: [enśeɣíða] -
Zornotza laster lastér 1: [laśtér̄] -
Zugarramurdi beala béalá 1: [βéalá] -
 

370: bajar / descendre / go down a slope

 • Gaia: Erliebea
 • Galdera (es): bajar
 • Galdera (fr): descendre
 • Galdera (en): go down a slope
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta sautsi sáutsi 1: [śáu̯tśi] -
Ahetze yautsi yáutsi 1: [ǰáu̯tśi] -
Aia jetxi jétxi 1: [xétʃi] -
Aia bera jetxi béra jétxi 1: [béra xétʃi] -
Aldude yeutsi yéutsi 1: [ǰéu̯tśi] -
Aldude beititu béititu 1: [béi̯titu] -
Aldude beiti yin beití yín 2: [bei̯tí ǰín] -
Alkotz yautsi ddáutsi 1: [ddáu̯tśi] -
Altzai ehaitsi eháitsi 1: [ehái̯tśi] -
Altzai behea ¡un behéa ¡un 2: [behéa ʒun] -
Altzürükü ehaitsi eháitsi 1: [ehái̯tśi] -
Altzürükü ihaitsi iháisten 2: [ihái̯śten] -
Amezketa bajatu bajátú 1: [baxátú] -
Amezketa jetxi jetxí 1: [xetʃí] -
Andoain jetxi jétxí 1: [xétʃí] -
Aniz yautsi ddáutsi 1: [ddáu̯tśi] -
Aramaio jatsi játsi 1: [xátśi] -
Araotz (Oñati) jatzi jatzí 1: [xatsí] -
Araotz (Oñati) beeratu beératu 1: [beératu] -
Araotz (Oñati) bajau bajáu 2: [baxáu̯] -
Arbizu jetxi jétxi 1: [xétʃi] -
Armendaritze yautsi yautsí 1: [ǰau̯tśí] -
Armendaritze behiti yin behití yin 2: [behití ǰin] -
Arnegi yautsi yáutsi 1: [ǰáu̯tśi] -
Arrangoitze behiti behití 1: [behití] -
Arrangoitze yautsi behiti yáutsi behití 1: [ǰáu̯tśi behití] -
Arrasate etorri etórri 1: [etór̄i] -
Arrasate jatzi jatzí 1: [xatsí] -
Arrazola (Atxondo) bajatu bajátu 1: [βaxátu] -
Arrieta bajetu bajétu 1: [baxétu] -
Arroa (Zestoa) jetxi jetxí 1: [xetʃí] -
Arroa (Zestoa) bajatu bajátu 2: [baxátu] -
Arrueta behiti yaustia/behiti yeustia behíti yaustia/behíti yeustia 1: [behíti ǰạu̯śtja] -
Arrueta yeutsi yéutsi 2: [ǰéu̯tśi] -
Arrueta behiti heldü béhiti héldü 3: [béhiti héldy] -
Asteasu jetxi jetxí 1: [xetʃí] -
Ataun jetsi jetsí 1: [xɛtśí] -
Ataun jetxi jetxí 2: [xetʃí] -
Ataun bajau bajáu 3: [baxáu̯] -
Azkaine yautsi yautsi 1: [ǰautśi] -
Azkaine beiti gan beiti gan 1: [bei̯ti gan] -
Azkoitia bajau bajáu 1: [baxáu̯] -
Azkoitia jatxi játxi 1: [xátʃi] -
Azkoitia jetxi jétxi 2: [xétʃi] -
Azpeitia jatxi játxi 1: [xátʃi] -
Azpeitia bajau bajáu 2: [baxáu̯] -
Baigorri yeutsi yeutsi 1: [ǰeu̯tśi] -
Bakio bajatu bajátu 1: [baxátu] -
Bardoze yeitsi yéitsi 4: [ǰéi̯tśi] -
Bardoze yuan behiti yuan behíti 5: [ǰwan behíti] -
Barkoxe ihaitsi iháitsi 1: [ihái̯tśi] -
Barkoxe behera ¡uan behera ¡uan 2: [behera ʒwan] -
Bastida yautsi yáutsi 1: [ǰáu̯tśi] -
Bastida behiti yuan behíti yuán 2: [behíti ǰwán] -
Beasain jetxi jétxí 1: [xétʃí] -
Behorlegi yeutsi yeutsí 1: [ǰeu̯tśí] -
Beizama bera jetxi béra jetxí 1: [béra xetʃí] -
Beizama jetsi jétsi 2: [xɛ́tśi] -
Bergara jatxi játxi 1: [xátʃi] -
Bergara bajatu bajátu 2: [baxátu] -
Bermeo baja bajá 1: [baxá] -
Berriz jaitzi jáitzi 1: [xái̯tsi] -
Berriz bajau bájau 2: [báxau̯] -
Beruete yutxi yutxí 1: [ǰutʃí] -
Beruete yutxe yutxé 1: [ǰutʃé:] -
Beruete yetxe yétxe 2: [ǰétʃe] -
Beskoitze yaustia yáustia 1: [ǰáu̯śtja] -
Beskoitze kosta beiti yoaan kosta beíti yóaan 2: [kośta βeíti ǰóaan] -
Bidarrai yautsi yáutsi 1: [ǰáu̯tśi] -
Bolibar bajatu bajátu 1: [baxátu] -
Busturia bajatu bajátu 1: [baxátu] -
Deba bajau bajáu 1: [baxáu̯] -
Deba bera bajau béra bajáu 2: [béra βaxáu̯] -
Deba jatxi játxí 3: [xátʃí] -
Dima bajatu bajátu 1: [baxátu] -
Dima yatzi yátzi 1: [ǰátsi] -
Dima beratu berátu 3: [berátu] -
Domintxaine yautsi yáutsi 2: [ǰáu̯tśi] -
Donamaria yautsi yautsí 1: [ǰau̯tśí] -
Donamaria bajatu bajátu 2: [baxátu] -
Donibane Lohizune yautsi behiti yautsi - beití 1: [ǰau̯tśi - βetí] -
Donostia jetxi jétxi 1: [xétʃi] -
Donostia beratu beratu 1: [beratu] -
Dorrao / Torrano jetxi jétxi 1: [xétʃi] -
Dorrao / Torrano jeitxi jéitxi 2: [xéi̯tʃi] -
Eibar bajau bájau 1: [báxau̯] -
Elantxobe yatzi yátzi 1: [ǰátsi] -
Elantxobe bajatu bajátu 2: [baxátu] -
Elduain jetxi jétxí 1: [xétʃí] -
Elgoibar bajau bajáu 1: [baxáu̯] -
Elorrio bajatu bajátu 1: [βaxátu] -
Elorrio jatzi játzi 2: [xátsi] -
Erratzu yeutzi yeutzí 1: [ǰeu̯tsí] -
Errezil jetxi jetxí 1: [xetʃí] -
Errigoiti bajatu bajátu 1: [baxátu] -
Errigoiti yatzi yatzí 1: [ǰatsí] -
Eskiula ihatsi ihátsi 1: [ihátśi] -
Etxalar yautsi ddautsí 1: [ddau̯tśí] -
Etxaleku jeitxi jeitxí 1: [xei̯tʃí] -
Etxarri (Larraun) jetxi jétxí 1: [xétʃí] -
Etxebarri bajatu bajátu 1: [baxátu] -
Etxebarri yatzi yatzí 1: [ǰatsí] -
Etxebarri makurtu makúrtu 2: [makúr̄tu] -
Etxebarria bajatu bajátu 1: [βaxátu] -
Etxebarria bera etorri béra etórri 2: [béra etɔ́r̄i] -
Etxebarria bajau bajáu 3: [baxáu̯] -
Eugi gaimbera gáimberá 1: [gái̯mberá] -
Eugi beiti béiti 2: [béi̯ti] -
Ezkio-Itsaso jetxi jétxí 1: [xétʃí] -
Ezkurra yetsi ddétsí 1: [ddétśí] -
Ezkurra bajatu bájatú 2: [báxatú] -
Ezterenzubi yautsi yáutsi 1: [ǰáu̯tśi] -
Gaintza jetxi jétxí 1: [xétʃí] -
Gamarte yeutsi yeutsi 1: [ǰeu̯tśi] -
Gamarte behiti yuan behíti yuán 2: [behíti ǰwán] -
Gamiz-Fika bajetu bajétú 1: [baxétú] -
Gamiz-Fika yatzi yatzí 1: [ǰatsí] -
Garrüze yeutsi yeutsi 1: [ǰeu̯tśi] -
Garrüze beiti yin béiti yín 2: [béiti ǰín] -
Getaria jatxi játxi 1: [xátʃi] -
Getxo bajau bájau 1: [báxau̯] -
Gizaburuaga bajatu bajátu 1: [baxátu] -
Goizueta yetsi yétsi 1: [ǰétśi] -
Goizueta bajatu bajátu 2: [baxátu] -
Goizueta ddesi ddésí 3: [ddéśí:] -
Hazparne yautsi yautsi 1: [ǰau̯tśi] -
Hazparne beiti yoan béiti yoán 2: [βéi̯ti ǰɔán] -
Hendaia beiti yautsi beití yáutsi 1: [bei̯tí ǰáu̯tśi] -
Hernani jetxi jétxi 1: [xétʃi] -
Hondarribia jetxi jétxi 1: [xétʃi] -
Hondarribia bettittu bettíttu 2: [bettíttu] -
Ibarruri (Muxika) bajatu bajátu 1: [βaxátu] -
Igoa bajatu bájatú 1: [báxatú] -
Igoa yutxi yútxí 1: [ǰútʃí] -
Ikaztegieta bera jetxi béra jétxi 1: [béra xétʃi] -
Ikaztegieta bera etorri béra etórri 2: [béra etór̄i] -
Irisarri yautsi yáutsi 1: [ǰáu̯tśi] -
Itsasu yautsi yáutsi 1: [ǰáu̯tśi] -
Izturitze yautzi yáutzi 1: [ǰáu̯tsi] -
Jaurrieta sauntsi sáuntsi 1: [śáu̯ntśi] -
Jutsi yeuts yeuts 2: [ǰeu̯tś] -
Kortezubi bajatu bajátu 1: [baxátu] -
Kortezubi jatzi jatzí 1: [xatsí] -
Landibarre yautsi yautsi 1: [ǰau̯tśi] -
Larrabetzu bajatu bajátu 1: [baxátu] -
Larraine ihaitsi iháitsi 2: [ihái̯tśi] -
Larzabale yeutsi yéutsi 1: [ǰéu̯tśi] -
Larzabale eautsi behiti eautsi behiti 2: [eau̯tśi βehiti] -
Lasarte-Oria jetxi jétxi 1: [xétʃi] -
Laukiz bajatu bajátu 1: [baxátu] -
Legazpi jetxi jétxi 1: [xétʃi] -
Leintz Gatzaga bajau bájau 1: [báxau̯] -
Leintz Gatzaga jatsi játsi 1: [xátśi] -
Leioa bajatu bajátu 1: [baxátu] -
Leitza yetsi ddetsí 1: [ddetśí] -
Lekaroz yautsi yautsi 1: [ǰau̯tśi] -
Lekeitio bajatu bajátu 1: [baxátu] -
Lemoa bajatu bajátu 1: [baxátu] -
Lemoa yatzi yátzi 1: [ǰátsi] -
Lemoiz baxa baxá 1: [baʃá] -
Luzaide / Valcarlos yeutsi ddéutsi 1: [ddéu̯tśi] -
Makea yautsi yáutsi 1: [ǰáu̯tśi] -
Mañaria bajatu bajátu 1: [baxátu] -
Mañaria jatzi játzi 1: [xátsi] -
Mendaro jatxi játxi 1: [xátʃi] -
Mendaro bajau bájáu 2: [báxáu̯] -
Mendaro jetxi jétxi 3: [xétʃi] -
Mendata bajatu bajátu 1: [baxátu] -
Mezkiritz yautsi yáutsi 1: [ǰáu̯tśi] -
Montori ihaitsi iháitsi 1: [ihái̯tśi] -
Montori gainti behea gáinti behéa 2: [gái̯nti βehéa] -
Mugerre yeutsi yeutsi 1: [ǰeu̯tśi] -
Mungia bajetu bajétu 1: [baxétu] -
Mungia yatzi yatzí 1: [ǰatsí] -
Oderitz jetxi jétxí 1: [xétʃí] -
Oiartzun jetxi jétxí 1: [xétʃí] -
Oñati jaitxi jaitxí 1: [xai̯tʃí] -
Oñati beeratu beératu 1: [beératu] -
Ondarroa baja bája 1: [báxa] -
Ondarroa jatxi játxi 1: [xátʃi] -
Orexa jetxi jétxi 1: [xétʃi] -
Orexa bajatu bájatú 2: [báxatú] -
Orio eatsi eátsi 1: [eátśi] -
Orio jetxi jetxi 1: [xetʃi] -
Orio eatzi eátzi 2: [eátsi] -
Orio beratu beratu 3: [beratu] -
Orio bera joan bera joan 4: [bera xoan] -
Orozko jasi jási 1: [xáśi] -
Orozko beratu berátu 1: [berátu] -
Orozko bajatu bajátu 2: [baxátu] -
Orozko jatzi játzi 3: [xátsi] -
Otxandio bajatu bajátu 1: [baxátu] -
Pagola ehaitsi eháitsi 1: [ehái̯tśi] -
Pasaia jetxi jétxí 1: [xétʃí] -
Santa Grazi ehaitsi eháitsi 2: [ehái̯tśi] -
Santa Grazi behea ¡un behéa ¡un 3: [behéa ʒun] -
Sara gaimbeiti - yausi gáimbeití - yausí 1: [gái̯mbei̯tí - ǰau̯śí] -
Senpere yautsi yautsí 1: [ǰau̯tśí] -
Senpere yautsi behiti yautsí - beiti 1: [ǰau̯tśí - βei̯ti] -
Sohüta ihatsi ihátsi 1: [ihãtśi] -
Sondika bajatu bajátu 1: [baxátu] -
Suarbe yautsi yáutsi 1: [ǰáu̯tśi] -
Suarbe bajatu bajátu 3: [baxátu] -
Sunbilla yautsi yautsí 1: [ǰau̯tśí] -