Pertsona-izenak

Aaron - Pertsona-izenak - EODA

Aaron

Aarón (español), Aaron (francés), Aaron (inglés)
  Sexo:
  masculino 
  Hipocorístico:
  No 
  Normativización:
  norma de la Academia 
 • aaronen - (1571) , 390
  (...)
  Beraz baldin perfekzionea Sakrifikadoregoa Lebitikoan izan baliz (ezen populuak Legea haren azpian rezebitu ukhan du) zer behar zen goitirik berze Sakrifikadore bat *Melchifedech-en fazoinera altxa ledin, eta ezladin *Aaronen fazoinera erran
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • aaronen - (1571) , 393
  (...)
  Urrhezko enzenser bat zuelarik, eta Allianzako Arkha osoki urrhez inguru estalia: zeinetan baitzen urrhezko pegar bat, non baitzen *Mana eta *Aaronen zihor lilitu izan zena: eta Allianzako Taulak
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • aaroni - (1571) , 220
  (...)
  Ziotsatela *Aaroni, egin ietzaguk gure aitzinean dohazken Iainkoak: ezen *Moysesi, zeinek *Egypteko lurretik kanpora eraman baikaitu, etzeakiagu zer heldu izan zaion
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • aaronen - (1571) , 97
  (...)
  *Herodes Iudeako regeren egunetan zen *Zacharias deitzen Sakrifikadore bat *Abiar-en araldetik, eta haren emaztea zen *Aaronen alabetarik, eta haren izena *Elisabeth
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • aaron - (1571) , 388
  (...)
  Eta nehork eztrauka emaiten bere buruari ohore haur, baina Iainkoaz deitzen denak, *Aaron bezala
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • aaron - (1627) EZ.Man2 , 69
  (...)
  O *Aaron aphez handi iuduek altxatua, halaber biz beretarik hau ere hautatua
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • aaronen - (1636) EZ.Eliç , 264
  (...)
  *Aaronen etxeak du hura bera egiten zeren baitio eginen hari grazia bera
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • aaron - (1636) EZ.Eliç , 265
  (...)
  Hala oraño orhoitu zen etxe *Israelenaz, hala feñean *Aaron ber aphezarena
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • aaron - (1643) Ax , 298
  (...)
  *Aaron sazerdote handiaren beztidurak, behereko bazterrean inguru, zituen mingrana pintatuak
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • aron - (1800+) Xarlem , 867
  (...)
  Jalki *Aron *Persako erregia
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • aaronen - (1816) fB.Olg , 35
  (...)
  *Aaronen arreba *Mariak bere egin eban beste emakumeekin, soinuba jota, faraonen esku gogorretati *Israel librau zanian
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • aaron - (1817) fB.Ic2 , 226
  (...)
  *Kore, *Datan, ta *Abiron, irurak juzgau ebeen gaiski *Moises, ta *Aaron gaiti
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • aaronen - (1817) fB.Ic2 , 226
  (...)
  Errazoe bagarik, ta bide bagarik, eurak deungak zirialako, juzgau ebeen, sinistu eben ta esan eben deungaro *Moisen, ta *Aaronen kontra
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • aaronek - (1818) Astar , 216
  (...)
  Aserraturik eguan israeltarrakaz, eta *Aaronek egin eban sakrifizijuagaz geratuten zan amatadurik bere aserria
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • aaroni - (1819) fB.Ic3 , 289
  (...)
  Orduko sazerdoten egin biarrak agindu eutseezan Jaungoikuak banaan banaan *Moisi, ta *Aaroni
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • aaroni - (1819) fB.Ic3 , 281
  (...)
  Ez bada, *Aaroni legez, Jaungoikuak atarako dei egiten deutseenak
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • aaron - (1830+) Añ.GGero , 300
  (...)
  *Aaron Sazerdote andiaren soñekoak beko egal ertza azkenean zituan granada pintatuak
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • aaronen - (1850) AA3 , 293
  (...)
  Jakiña da, zein kastigu andiak egin zituan Jaunak Israeliten kontra, zeren gaizki itzegin zuen *Moisesen, eta *Aaronen kontra
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • aaronek - (1850) AA2 , 5
  (...)
  Alderatu ziran *Sinaiko mendiaren inguruetara: kontatu zituen *Moyses, eta *Aaronek, eta ogei urtetik aurrerako gizon, gerrarako gai ziranak, iritsi ziran sei eun milla, ta geiagoraño
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • aaroni - (1850) AA2 , 6
  (...)
  Amar Aginte, edo Mandamentuak letraz ezarri zituan Jaunak arrizko bi oletan: lenengoan zeuden Jaunaren onrari dagozkan iru aginteak, eta bigarrenean lagun urkoaren onari begiratzen diezanak, *Moysesek igaro zuan Jaunarekin itzegiten mendi-gañean denbora luzetxoa: aspertu zan itxedotez jendea, eta bortxaz eragin zioen *Aaroni urrezko idolo bat, idisko, edo txekorraren anza zuana; onelakoak onratzen, eta adoratzen ziran alabaña ijitoen artean
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • Aaron - (2014/06/27) ARAUA.177 , 4. or.
  (...)
  Aarón (gaztelania); Aaron (frantsesa); Aaron (ingelesa)
  (...)

  Qué: Pertsonaia historikoa
  Dónde: Biblia
  Origen: ARAUA.177

 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper