Euskaltzain urgazleak

Miriam Urkia Gonzalez

Euskaltzain urgazlea

Donostian (Gipuzkoa) jaio zen 1965eko martxoaren 31n.


Euskal Filologian doktorea (Euskal Herriko Unibertsitatea).

UZEIko Lexikografia Saileko burua.

Euskaltzain urgazle izendatua 2003ko urtarrilaren 31n.

Batzordeak: Hiztegi Batuko lantaldea (1999-), IKT (2007-), Lexikoaren Behatokia egitasmoa (2008-), Euskera agerkaria (2009-), Euskaltzaindiaren Hiztegia egitasmoa (2013-), Euskaltzaindiaren Hiztegia batzorde ahaldundua (2013-).

Zenbait idazlan:

  • Morfologia konputazionala [elkarlanean] (2002).