Galdegaiari buruzko bibliografia

Galdera

Adieraziko al didazue galdegaiaz dagoen bibliografia?

Erantzuna

Hona hemen zerrenda aski osatua:
ALTUBE, Sebero (1975): Erderismos, Bilbo, Indauchu.
ALTUBE, Sebero (1956): "Literatur - Euskera", in Euskera, I. (2. aldia): 3-13.
ESNAL, Pello (2003): "Hitzaurrea", in Loiolako San Ignacioren Gogojardunak [Patxi Alunaren itzulpena], Bilbo, Klasikoak.
EUSKALTZAINDIA (1987): "Hitz ordena", in Euskal Gramatika: Lehen urratsak, EGLU, I (Eranskina), Bilbo, Euskaltzaindia: 19.-46. or. (Bigarren argitalpena: EUSKALTZAINDIA (1991): Euskal Gramatika: Lehen Urratsak, EGLU, I, Bilbo, Euskaltzaindia: 355.-379. or. Laburpena: EUSKALTZAINDIA (1993): "Osagarrien ordena perpausaren barnean: mintzagai hanpatua eta galdegaia", in Euskal Gramatika Laburra: Perpaus Bakuna, Bilbo, Euskaltzaindia: 22.-31. or.)
GARZIA, Juan (1997): Joskera lantegi, Gasteiz, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa. IVAP.
HIDALGO, Bittor (1994): Hitzen ordena euskaraz, Doktore-tesia (EHU / UPV).
HIDALGO, Bittor (1995): "Ohar estatistiko garrantzitsuak euskararen hitz ordenaren inguru. Euskara S.V.O.?", in Fontes Linguae Vasconum, 70.
HIDALGO, Bittor (1996): "Hurbiltze bat euskal hitz-ordenaren tradizioari", in Fontes Linguae Vasconum, 71.
HIDALGO, Bittor (1996): "Euskal joskeraren mito kaltegarriak (I). Nola idatzi euskaraz modu arin, ulergarri eta aberats batean", in Zutabe, 35: 39-51.
HIDALGO, Bittor (1996): "Euskal joskeraren mito kaltegarriak (II). Euskararen hitz-ordena librea", in Zutabe, 36: 21-27.
HIDALGO, Bittor (1996): "Euskal joskeraren mito kaltegarriak (III). Aditza maiz euskaraz esaldi hasieran", in Zutabe, 37: 23-31.
HIDALGO, Bittor (1998): "Baina zer da euskal joskera", in Administrazioa euskaraz, 21: 18-19.
HIDALGO, Bittor (2002): "Hitzen ordena esaldian", in Senez.
IRIGOYEN, Alfonso (1980): "Sebero Altube eta euskal hizkuntzaren pleguak", in Euskera, XXV. (2. aldia): 325 - 353.
KALTZAKORTA, Mitxel (2003): "Galdegai-lekua testu hastapenetan (I)", in Hizpide, 54: 39-56.
KALTZAKORTA, Mitxel (2004a): "Galdegai-lekua testu hastapenetan (eta II)", in Hizpide, 55: 43-59.
KALTZAKORTA, Mitxel (2004b): "Galdegai-lekua testu osoetan (I)", in Hizpide, 56: 61-79.
MITXELENA, Koldo (1988b): "Galdegaia eta mintzagaia euskaraz", in Euskal idazlan guztiak VI: Hizkuntzalaritzaz I. Euskal Editoreen Elkartea: Klasikoak, 26: 137.-167. or.
ORIXE (ORMAETXEA, Nikolas) (1918): "Acento vasco" in Revista Internacional de Estudios Vascos, IX. Liburukia: 1-15.
ORIXE (1991): "Uno de los eslabones perdidos de la fraternidad universal", in Idazlan guztiak, III: Artikuluak eta saiakerak: 883.-894. or., Donostia, Eusko Jaurlaritza; Etor.
OSA, Eusebio (1990): Euskararen hitzordena komunikazio zereginaren arauera, Leioa, Euskal Herriko Unibertsitateko Argitarapen Zerbitzua.
RIJK, Rudolf de (1969): "Is Basque an S.O.V. Language?", in Fontes Linguae Vasconum, 1: 319-351.
VILLASANTE, Luis (1952): "Literatur-euskara laphurtar klasikoaren gain eratua", in Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, año VIII, Cuaderno 1º: 91-119, Cuaderno 2º: 259-298.
VILLASANTE, Luis (1956): "Comunicación del P. Villasante sobre la réplica del Sr. Altube al Sr. Michelena acerca de la sintaxis vasca", in Euskera, I: 14-18.
VILLASANTE, Luis (1975): "Hitzaurre gisa", in ALTUBE, Sebero: Erderismos: V-XII.

Data: 2004/12/14
Erantzulea: Pello Esnal, Jagon sailkidea

Orrialde honetako dokumentu, zerrenda eta datu-baseak Creative Commons Aitortu-EzKomertziala-PartekatuBerdin baimen baten mende daude.