"Euskera" agerkariaren hemeroteka

"Euskera" Euskaltzaindiaren agerkari ofiziala da eta 1920. urtetik argitaratzen du. Lehen eta eta hirugarren liburukiek, Euskaltzaindiaren lana eta bizitza akademikoa biltzen dituzte (sarrera-hitzaldiak, hizkuntza-arauak, jardunaldiak, etab.), eta bigarrenak, Akademiaren lan esparruetako ikerketa-artikulu originalak, liburu-aipamenak eta antzekoak jasotzen ditu.

Euskerako artikuluak banan-banan katalogatzen eta indexatzen dira Azkue Bibliotekaren katalogoan eta erakundearen web guneko bilatzaile berezi batean, aldi berean formatu digitalean eskainiz. Orobat, ISOC, Inguma eta Dialnet datu baseetan jasotzen dira. Euskaltzaindiaren eginkizunetako bat da komunikazio akademikoa babestu eta sustatzea. Asmo horrekin, Euskararen akademiak, jardunbide egokienak erabiltzen direla ziurtatzeko asmoz, Euskera agerkarian argitaratzeko jarraibide etikoak onartu ditu.

Bilatu Euskera agerkaria

Hemeroteka:

Urtea