Euskaltzain urgazleak

RobertoGonzalezdeViñaspre

Euskaltzain urgazlea

Bilbon (Bizkaia) jaio zen 1961eko maiatzaren 13an.


Euskal Filologian lizentziaduna (Deustuko Unibertsitatea).

Eusko Jaurlaritzako Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko (IVAP) ebaluazio arloaren buru.

Euskaltzain urgazle izendatua 2015eko uztailaren 17an.

Batzordeak: Onomastika (2005-), Onomastika batzorde ahaldundua (2013-) eta Gasteizko Toponimia egitasmoa (2009-2013).

Zenbait idazlan:

  • Trebiño: claves para un contencioso inacabado (1999)
  • Gasteizko toponimia / Henrike Knörr Borràs, Elena Martínez de Madina Salazar [lag.] (2009-).