Euskaltzain urgazleak

Jesus Mari Makatzaga Eizagirre

Euskaltzain urgazlea

Elgoibarren (Gipuzkoa) jaio zen 1965eko abuztuaren 15ean.


Euskal Filologian doktorea (Euskal Herriko Unibertsitatea).

EHUko irakasle eta Euskara Zerbitzuaren zuzendaria.

Euskaltzain urgazle izendatua 2003ko urtarrilaren 31n.

Batzordeak: Gramatika (1991-) eta Euskal Gramatika Orokorra egitasmoa (2007-2009).

Zenbait idazlan:

  • P. Lafitteren sortzearen mendemugako biltzarra [arg. elkarlanean] (2003)
  • Elgoibarko euskara (2007)
  • Elgoibarko ahozko euskara (2010).