Euskararen Historia Soziala

Euskararen Historia Soziala - Gako-hitza

Agiriak

 1. Elosegi Irazusta, J., 1969, Juan Ignacio de Iztueta Echeberria (1767-1845). Textos documentales relacionados con su persona y las de sus padres, hermanos y familiares. Cronológicamente ordenados, presentados y comentados, Donostia: Auñamendi, Auñamendi 65-66.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Iztueta Etxeberria, Joan Ignazio; Agiriak
 2. Irigarai, A., 1932, "Un acta de ayuntamiento en lengua vasca", RIEV 23, 1932, 565-568.
  Testua ikusteko
  Gako-hitzak: Udalak; Agiriak; Nafarroa; Euskara
 3. Isasi, C., 2006, "El romance de los documentos vizcaínos en el espacio variacional castellano", Oihenart. Cuadernos de Lengua y Literatura 21, 2006, 209-227.
  Testua ikusteko
  Gako-hitzak: Agiriak; Bizkaia; Erromantzeak [Hizkuntza -]; Ukipen-hizkuntzak
 4. Jimeno Jurio, J.M., 1968, Documentos medievales artajoneses, Iruñea: Institución Príncipe de Viana.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Agiriak; Erdi Aroa; Artaxoa; Testuak; Nafarroa
 5. Lakarra, J.M. et al., 1965-1986, Colección diplomática de Irache (2 libk.), Zaragoza / Iruñea: Instituto de Estudios Pirenaicos (I), Institución Príncipe de Viana (II).
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Agiriak; Erdi Aroa; Historia; Iratxe; Nafarroa
 6. Lakarra, J.M., 1982-19852[1946-1952], Documentos para el estudio de la reconquista y repoblación del valle del Ebro (2 libk.), Zaragoza: Anubar.
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-03; BI-09; AR-08; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Agiriak; Ebro aldea; Historia
 7. Laliena Corbera, C., 1997, "Documentos sobre la servidumbre en la sociedad navarro-aragonesa del siglo XI", Príncipe de Viana 211, 1997, 371-392.
  Testua ikusteko
  Gako-hitzak: Agiriak; Erdi Aroa; Gizartea (jopuak)
 8. Lopetegi Senperena, G., 1994, "Un estudio de los documentos de la Cancillería de Sancho el Sabio de Navarra (1150-1194)", Landázuri. Papeles de Opinión 3, 1994, 3.
  Gako-hitzak: Agiriak; Antso Jakituna; Nafarroa
 9. Lopetegi Senperena, G., 1999, Estudio filológico de la documentación latina de la cancillería de Sancho el Sabio, Gasteiz: UPV-EHU.
  Gako-hitzak: Agiriak; Antso Jakituna; Filologia; Latina
 10. Manterola, J., 2008, "Euskarazko artikuluak Erdi Aroko agiri bilduma batean", Oihenart. Cuadernos de Lengua y Literatura 23, 2008, 371-379.
  Testua ikusteko
  Gako-hitzak: Agiriak; Erdi Aroa; Testuak; Morfologia
 11. Martín Duque, A.J., 1983, Documentación medieval de Leire: siglos IX-XII, Iruñea: Institución Príncipe de Viana.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Agiriak; Leire; Nafarroa; Erdi Aroa
 12. Martínez Díez, G., 1974, Álava medieval (2 libk.), Gasteiz: Diputación Foral de Álava-Arabako Foru Aldundia.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; MA-02
  Gako-hitzak: Araba; Erdi Aroa; Agiriak
 13. Mitxelena, K., 1969, "Notas linguísticas a «Colección diplomática de Irache»", FLV 1, 1969, 1-59 [ = PT 87-140].
  Testua ikusteko
  Gako-hitzak: Agiriak; Iratxe; Hizkuntza
 14. Muxika, S., 1908, "El vascuence en los archivos municipales de Guipúzcoa", RIEV 2, 1908, 725-733.
  Testua ikusteko
  Gako-hitzak: Agiriak; Artxiboak; Euskara; Gipuzkoa
 15. Oihartzabal, B., 1992, "Lehenbiziko inkesta geo-linguistikoak Euskal Herrian frantses lehen Inperioaren denboran: ipar aldean bildu dokumentuak" in Nazioarteko Dialektologia Biltzarra (1991), Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 7, 285-298.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Agiriak; Inkesta; Iparraldea; Lurraldea; Dialektologia
 16. Oihartzabal, B., 1993, "Les documents recueillis lors des enquêtes linguistiques en Pays Basque durant la période révolutionnaire et le Premier Empire" in Orpustan, J.B. (ed.) La révolution française dans l'histoire et la littérature basque du XIXème siècle (1993, Baiona), Baigorri: Izpegi, 62-119.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-04; LA-03; PA-05
  Gako-hitzak: Agiriak; Inkesta; Iparraldea; Dialektologia; Iraultza Frantsesa
 17. Orpustan, J.B.; Urrutibeheti, C. (ed.), 1994, "Documents sur Arnaud d'Oyhénart et sa famille: annexe [de ces Actes de colloque]" in Oihenarten laugarren mendeurrena (1992), Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 8, 673-690.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Agiriak; Oihenart, Arnaud
 18. Osés Markaida, C., 1992, "Léxico vasco en documentación notarial guipuzcoana", ASJU XXVI, 1992-3, 813-823.
  Gako-hitzak: Agiriak; Lexikoa; Notaritza; Gipuzkoa
 19. Pascual Martínez, L., 1982, "El documento y sus redactores durante los siglos VIII al XII" in Vitoria en la Edad Media. Actas del I Congreso de Estudios Históricos (1981), Gasteiz: Udala, 725-738.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-09; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Agiriak; Erdi Aroa; Gasteiz; Araba
 20. Petschen Verdaguer, S., 1990, Las minorías lingüísticas de Europa occidental: documentos (1492-1989) (2 libk.), Gasteiz: Eusko Legebiltzarra.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Agiriak; Europa; Hizkuntza gutxituak
 21. Pérez-Salazar Resano, C., 1995, El romance navarro en documentos reales del siglo XIV (1322-1349), Iruñea: Gobierno de Navarra, Literatura y filología 22.
  GI-01; GI-03; GI-05; BI-03; BI-09; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Agiriak; Erromantzeak [Hizkuntza -]; Iturriak
 22. Satrustegi, J.M., 1966, "Documentos para la historia religiosa de la frontera de Navarra", Príncipe de Viana 104/105, 1966, 235-244.
  Testua ikusteko
  Gako-hitzak: Agiriak (historia erlijiosoa); Mugaldea; Erlijioa; Nafarroa
 23. Satrustegi, J.M., 1977, "Un documento de José Francisco de Aizquibel sobre la Lengua Vasca", ASJU XI, 1977-1, 129-154.
  Gako-hitzak: Agiriak; Aizkibel, Jose Frantzisko
 24. Sesmero Cutanda, E., 2008, "Génesis documental en Bizkaia y Lingüística: propuestas para el análisis sociohistórico", Oihenart. Cuadernos de Lengua y Literatura 23, 2008, 503-519.
  Testua ikusteko
  Gako-hitzak: Agiriak; Bizkaia; Iturriak; Metodologia
 25. Solano, F. de, 1991, Documentos sobre política lingüística en Hispanoamérica (1492-1800), Madril: CSIC.
  GI-03; GI-05; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Agiriak; Hispanoamerika; Legea; Politika
 26. Staes, J., 2000, "Documents concernant la langue basque", Bulletin du Musée Basque 155, 2000, 51 eta hurr.
  Gako-hitzak: Agiriak; Euskara; Testuak
 27. Uranga Santesteban, J.J., 1961; 1962, "Documentos sobre la población de Navarra en la Edad Media. «Libro del monedaje de Tudela»", Príncipe de Viana 84/85, 1961, 137-176; 86/87, 1962, 243-300.
  Testua ikusteko
  Gako-hitzak: Agiriak; Biztanleria; Demografia; Nafarroa; Erdi Aroa
 28. Urkitza, J., 1987, "Frantziako Estatuak euskararen eta euskal elizgizonen aurka 1889-1906 bitartean egindako jazarpenaren kontaera dokumentuen argitan", Karmel 183, 1987-4, 65-76.
  Testua ikusteko
  Gako-hitzak: Eliza; Frantzia (III. Errepublika); Zapalkuntza; Agiriak
 29. Urkixo, J., 1926; 1927, "Los Amigos del País (según cartas y otros documentos inéditos del siglo XVIII)", RIEV 17, 1926, 565-605; 18, 1927, 122-149, 307-333, 570-578.
  Testua ikusteko
  Testua ikusteko
  Testua ikusteko
  Testua ikusteko
  Gako-hitzak: Agiriak; Euskal Herriaren Adiskideak; Gutunak
 30. Urrutia, A., 1988, "Euskara eta dokumentu notarialak" in II EMB Euskara / 2. Hizkuntza eta gizartea - Lengua y sociedad, Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, 27-32.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; AR-01; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Agiriak; Notaritza; Euskara
 31. Urrutia, A., 1990, Euskara legebidean, Bilbo: Deustuko Unibertsitatea.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; AR-03; AR-08; AR-13; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Agiriak; Legea; Zuzenbidea
 32. Urrutia, A., 1997, "Euskara eta euskal foru zuzenbidea notaritzaren alorrean: urte bateko jarduketa", Karmel 217, 1997-1, 3-9.
  Testua ikusteko
  Gako-hitzak: Agiriak; Euskara; Notaritza; Zuzenbidea
 33. Zabala Montoya, M., 2005, "Gatz Estankoaren matxinadaren berrikuspena horren berririk ez diren hainbat agiriren esanetara", BAP LXI, 2005-2, 363-419.
  Gako-hitzak: Agiriak; Gatazkak; Gatza; Matxinadak
 34. Zierbide Martinena, R., 1988, "Recogida, inventario y estudio histórico-lingüístico de la documentación medieval de Iparralde en lengua gascona" in II EMB Euskara / 1. Hizkuntz deskribapena - Descripción de la lengua, Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, 381-388.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; AR-01; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Agiriak; Iparraldea; Okzitaniera; Testuak; Gaskoiak. Gaskoiera; Erdi Aroa
 35. Zierbide Martinena, R., 1991, "Documentos inéditos occitano-navarros procedentes de las parroquias de San Pedro, San Miguel y San Juan de Estella (1254-1369)" in Lakarra, J.A.; Ruiz Artzalluz, I. (ed.) Memoriae L Mitxelena Magistri Sacrum, Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia, ASJU Gehigarriak XIV (Pars Altera), 41-65.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-03; PA-05
  Gako-hitzak: Agiriak; Artxiboak; Lizarra. Lizarrerria; Okzitaniera; Erdi Aroa
 36. Zierbide Martinena, R., 1999, "Santa María de Valpuesta y sus Cartularios. Comentario filológico", Estudios mirandeses. Anuario de la Fundación Cultural "Profesor Cantera Burgos" 19, 1999, 143-154.
  Gako-hitzak: Agiriak; Filologia; Valpuesta
 37. Zierbide Martinena, R., 2003, "Comentarios lingüísticos al Becerro Antiguo de Leire (siglos X-XII) y a la Documentación del Priorato de Artajona (1100-1150)" in Perdiguero Villarreal, H. (ed.) Lengua romance en textos latinos de la Edad Media. Sobre los orígenes del castellano escrito, Burgos: Universidad, 13-24.
  MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Artaxoa; Leire; Agiriak; Hizkuntza; Toponimia

< Atzera

 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • +34 944 158 144
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper