Euskararen Historia Soziala

Euskararen Historia Soziala - Gako-hitza

Abertzaletasuna

 1. Albero, J., 2005, "Abertzaletasun politikoaren eta hizkuntzaren arteko harremana Nafarroan", Jakin 149, 2005, 11-25.
  Testua ikusteko
  Gako-hitzak: Abertzaletasuna; Euskaltzaletasuna; Nafarroa; Politika
 2. Alvarez Gila, O., 1999, "Clero vasco y nacionalismo : del exilio al liderazgo de la emigración (1900-1940)", Studi Emigrazione 133, 1999, 101-118.
  Testua ikusteko
  Gako-hitzak: Abertzaletasuna; Eliza katolikoa; Erbestea. Erbestealdiak
 3. Apalategi, J., 1986, "Euskal nazio ideia modernuaren eta lehen nazionalismuaren bilakaera historikoa", RIEV 31, 1986, 55-75.
  Testua ikusteko
  Gako-hitzak: Abertzaletasuna (bilakaera); Nazioa
 4. Azurmendi, J., 1979, PSOE eta euskal abertzaletasuna : (1894-1934), Donostia: Lur.
  GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-01
  Gako-hitzak: Abertzaletasuna; PSOE
 5. Beltza, 1977, El nacionalismo vasco en el exilio : 1937-1960, Donostia: Txertoa.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; LA-01; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Abertzaletasuna; Erbestea. Erbestealdiak; Gerraondoa
 6. Beltza, 19774[1974], El nacionalismo vasco : 1876-1936, Donostia: Txertoa.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-06; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Abertzaletasuna
 7. Beltza, 1978, Del carlismo al nacionalismo burgués, Donostia: Txertoa, Askatasun haizea 30.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Abertzaletasuna; Burgesia; Karlismoa
 8. Chueca, J., 1992, "Amayur: napar abertzaleek bultzatu zuten aldizkaria : (1931-1936)", Príncipe de Viana Anejo 16 (Segundo Congreso de Historia de Navarra de los siglos XVIII-XIX y XX), 1992, 677-688.
  Gako-hitzak: Abertzaletasuna; Amayur aldizkaria; Nafarroa; II. Errepublika
 9. Chueca, J., 1999, El nacionalismo vasco en Navarra (1931-1936), Bilbo: UPV-EHU, Historia contemporánea 18.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Abertzaletasuna; Nafarroa
 10. Corcuera Atienza, J., 1979, Orígenes, ideología y organización del nacionalismo vasco (1876-1904), Madril: Siglo XXI.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-06; AR-08; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Abertzaletasuna
 11. Elortza, A., 1978, Ideologías del nacionalismo vasco: 1876-1937 (de los "euskaros" a Jagi Jagi), Donostia: L. Haranburu, Euskal historia 1.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Ideiak. Ideologia; Abertzaletasuna
 12. Elortza, A., 1992, "El protonacionalismo de Larramendi" in Lakarra, J.A. (ed.) Manuel Larramendi. Hirugarren mendeurrena (1690-1990), Andoain: Udala [etab.], 137-149.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04
  Gako-hitzak: Abertzaletasuna (aurrekariak); Ideiak. Ideologia; Nazionalismoa (aurrekariak); Larramendi, Manuel
 13. Etxebarria Etxeita, M., 1985, "Hauteskundeak Arratian (1923-1936) : abertzaletasunaren hedapena", Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía 6, 1985, 39-74.
  Testua ikusteko
  Gako-hitzak: Abertzaletasuna; Arratia; Hauteskundeak (gerra aurrekoak)
 14. Evangelista Iberokoa (O.F.M. Cap.), 1906, Ami vasco, Bilbo: Imp. de E. Arteche.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-17; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-04; LA-01; PA-05
  Gako-hitzak: Ideiak. Ideologia; Kaputxinoak; Abertzaletasuna
 15. Garcia de Kortazar, F., 1988, "Iglesia vasca, religión y nacionalismo en el siglo XX" in II EMB Historia / 6. Kultura eta ideologiak (XIX-XX. mendeak) - Cultura e ideologías (siglos XIX-XX), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, 221-249.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Abertzaletasuna; Eliza
 16. Goñi Galarraga, J.M., 1987, "Eliza Euskal Herrian absolutismo antiliberalaren, liberalismo katolikoaren, nazionalismoaren eta sozial-demokraziaren garaian (1808-1936)" in López Atxurra, R. (ed.) Euskal Herriaren historiaz, Bilbo: UPV-EHU, III, Kultura eta portaera erlijiosoak Euskal Herrian historian zehar, 143-180.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Abertzaletasuna; Eliza; Liberalismoa; Sozialdemokrazia; Euskal Herria
 17. Granja Sáinz, J.L. de la, 1995, El nacionalismo vasco: un siglo de historia, Madril: Tecnos.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Abertzaletasuna; Historia; EAJ; Nazionalismoa
 18. Granja Sáinz, J.L. de la, 2000, El nacionalismo vasco (1876-1975), Madril: Arco Libros, Cuadernos de historia 81.
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Abertzaletasuna; EAJ; Nazionalismoa
 19. Granja Sáinz, J.L. de la, 2003, El siglo de Euskadi. El nacionalismo vasco en la España del siglo XX, Madril: Tecnos.
  GI-01; GI-02; GI-05; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Abertzaletasuna; EAJ (historia); Nazionalismoa
 20. Ibarra Güell, P., 2000, "El futuro del nacionalismo vasco: reflexiones en torno a la bibliografía más reciente", RIEV 45, 2000-2, 623-664.
  Testua ikusteko
  Gako-hitzak: Abertzaletasuna; Bibliografia; Nazionalismoa
 21. Intxausti, J., 1981, "Jakinen historiaurrea: abertzaletasuna eta euskara", Jakin 21, 1981, 19-34.
  Testua ikusteko
  Gako-hitzak: Abertzaletasuna; Euskara; Jakin aldizkaria
 22. Iriarte López, I., 1999, "Euskaros, nacionalistas y navarristas. Ideologías del pacto y la agonía en Navarra", RIEV 44, 1999-1, 51-68.
  Testua ikusteko
  Gako-hitzak: Ideiak. Ideologia; Politika; Nafarroa; Abertzaletasuna
 23. Irigoien, A., 1994, "Ikurriña, omen eta gorazarre", Euskaldunon Egunkaria 1994-07-24.
  Gako-hitzak: Abertzaletasuna (ikurrina)
 24. Juaristi, J., 1997, El bucle melancólico. Historias de nacionalistas vascos, Madril: Espasa Calpe.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Abertzaletasuna; Historiografia; Nazionalismoa
 25. Landaburu, X., 1956, La causa del pueblo vasco : (razones de una actitud, posibilidades de actuación), Paris: Société Parisienne d'Impressions.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-17; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; LA-01; PA-05
  Gako-hitzak: Euskal Herria; Politika (1956); Abertzaletasuna
 26. Larronde, J.C., 1977, El nacionalismo vasco: su origen y su ideología en la obra de Sabino Arana-Goiri, Donostia: Txertoa. [Itzul., Valverde, L.], Ipar haizea 2.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; MA-02
  Gako-hitzak: Abertzaletasuna; Arana, Sabin; Ideiak. Ideologia
 27. Letamendia, F. [Ortzi], 1975, Historia de Euskadi. El nacionalismo vasco y ETA, [Paris]: Ruedo ibérico.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Nazionalismoa; ETA; Abertzaletasuna
 28. López Adán, E., 1976, Nacionalismo vasco y clases sociales, Donostia: Txertoa.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-13; NA-01; NA-04; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Abertzaletasuna; Gizartea
 29. Martínez-Peñuela, A., 1989, Antecedentes y primeros pasos del nacionalismo en Navarra (1878-1918), [Iruñea]: Gobierno de Navarra.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: EAJ; Nafarroa; Abertzaletasuna; Nazionalismoa
 30. Mees, L., 1990, "El nacionalismo vasco entre 1903 y 1923", Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía 17, 1990, 113-140.
  Testua ikusteko
  Gako-hitzak: Abertzaletasuna (bilakaera)
 31. Odriozola Lizarribar, J.M., 2008, Abertzaleak eta euskara edo nazio euskaldunaren gainbehera, Donostia: Elkarlanean, Eztabaida 14.
  GI-01; GI-02; GI-03; BI-01; BI-02; AR-06; AR-13; NA-03; LA-01; MA-02
  Gako-hitzak: Abertzaletasuna; Euskalgintza; Nazioa
 32. Ondarra, F., 1980, "Las vascongadas de Barbarin y Corres, Navarra y Alava", FLV 35/36, 1980, 371-382.
  Testua ikusteko
  Gako-hitzak: Araba; Nafarroa; Elkarteak; Abertzaletasuna
 33. Pablo Contreras, S. de, 1988, "Las bases sociales del nacionalismo vasco en Alava durante la segunda República" in II EMB Historia / 6. Kultura eta ideologiak (XIX-XX. mendeak) - Cultura e ideologías (siglos XIX-XX), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, 47-56.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Araba; Abertzaletasuna; II. Errepublika; Gizartea
 34. Reboredo Olivenza, J.D., 1995, El primer nacionalismo vasco o la Arcadia feliz, Gasteiz: [s.n.].
  GI-05; GI-19; AR-01; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Abertzaletasuna
 35. Solozabal Etxabarria, J.J., 1979 [1975], El primer nacionalismo vasco : industrialismo y conciencia nacional, Donostia: L. Haranburu, Historia del País Vasco 2.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Abertzaletasuna; Industria. Industriagintza; Kontzientzia
 36. Sudupe, P., 2003, "Andima Ibiñagabeitia: abertzaletasun berria" in Apaolatza, X. (ed.) Herri bat bidegurutzean (Aktak, "Euskal Erbesteratuen Kultura", 2000, Donostia), [Donostia]: Saturraran, 89-105.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-03; BI-09; AR-01; NA-01; MA-02
  Gako-hitzak: Ibinagabeitia, Andima; Erbestea. Erbestealdiak; Abertzaletasuna
 37. Tejerina Montaña, B., 1992, Nacionalismo y lengua. Los procesos de cambio lingüístico en el País Vasco, Madril: Centro de Investigaciones Sociológicas, Monografías 122.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-19; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-01; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Abertzaletasuna; Nortasuna [Talde -]; Politika
 38. Tejerina Montaña, B., 1998, "Lengua e identidad nacional. Cambios en la definición de la identidad vasca" in Azurmendi, J. (ed.) Hizkuntza eta talde-nortasuna. Donostiako Udako XII. Ikastaroak (1993), [Bilbo]: UPV-EHU, 267-303.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-04; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Abertzaletasuna; Ideiak. Ideologia; Nazioa; Hizkuntza; Politika
 39. Ugalde Solano, M., 1993, Mujeres y nacionalismo vasco. Génesis y desarrollo de Emakume Abertzale Batza (1906-1936), Bilbo: Emakunde.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; MA-02
  Gako-hitzak: Elkarteak; Emakume Abertzale Batza; Emakumea[k]; Abertzaletasuna
 40. Uruburu Totorikaguena, L., 1997, Emakume Abertzale Batza (1922-1936), Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Bidegileak 9/2.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Abertzaletasuna; Elkarteak; Emakume Abertzale Batza
 41. Xaho, J.A.; Garate, J., 1933, El viaje a Navarra de Chaho y el Nacionalismo vasco por el Dr. J. Garate, Bilbo: Imprenta Moderna.
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-03; BI-09; NA-01
  Gako-hitzak: Bidaiariak; Nafarroa; Xaho, Agosti; Abertzaletasuna; Garate, Justo
 42. Xamar, 2001, Orekan: herri eta hizkuntzen ekologiaz, Iruñea: Pamiela.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-19; BI-02; BI-03; AR-01; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Abertzaletasuna; Hizkuntza; Xaho, Agosti
 43. Zamakola, J.A., 1983 [1818], Historia de las Naciones Bascas (2 libk.), Bilbo: Amigos del Libro Vasco.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-16; GI-17; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-09; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Abertzaletasuna; Euskal Herria

< Atzera

 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • +34 944 158 144
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper