Euskararen Historia Soziala

Euskararen Historia Soziala - Egilea

Euskaltzaindia

 1. Euskaltzaindia, 1922 [1920], "Informe de los señores académicos A. Campion y P. Broussain a la Academia de la Lengua Vasca sobre unificación del euskera : [los abajo firmados, presidentes de la Sección Tutelar de la Academia de la Lengua Vasca, cumpliendo el encargo a ellos conferido por ésta] / Arturo Campión, P. Broussain, Donostia 24 de abril de 1920", Euskera 3, 1922 [1920]-1, 4-17.
  Testua ikusteko
  Gako-hitzak: Broussain, Pierre (txostena); Campión, Arturo (txostena); Euskara batua. Euskalkiak; Euskaltzaindia
 2. Euskaltzaindia, 1956, "Euskaltzaleen Biltzarra Euskaltzaindiaren itzalpean", Euskera 1, 1956, 163-304.
  Testua ikusteko
  Gako-hitzak: Euskaltzaleen Biltzarra (1956); Euskaltzaindia
 3. Euskaltzaindia, 1959, "Declaración de la Academia de la Lengua Vasca acerca del vocabulario del euskera", BAP XV, 1959, 216-217.
  Gako-hitzak: Euskaltzaindia; Euskara batua. Euskalkiak (agiriak); Lexikoa (adierazpena); Hiztegiak
 4. Euskaltzaindia, 1959, "Euskaltzaindiaren agiria euskal itzei buruz / Declaración de la Academia de la Lengua Vasca acerca del vocabulario del euskera", Euskera 4, 1959, 214-217.
  Testua ikusteko
  Gako-hitzak: Hiztegiak (1959); Euskaltzaindia (1959)
 5. Euskaltzaindia, 1963-1964, "Liturjia berria", Euskera 8-9, 1963-1964, 500.
  Testua ikusteko
  Gako-hitzak: Liturgia; Euskaltzaindia
 6. Euskaltzaindia, 1965, "Orixe" omenaldi, Donostia: Izarra.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-08; LA-01; MA-02
  Gako-hitzak: Orixe [Nikolas Ormaetxea]; Omenaldiak; Euskaltzaindia
 7. Euskaltzaindia, 1968, "Euskera idatziaren batasunari buruz Euskaltzaindiaren agiria", BAP XXIV, 1968, 476.
  Gako-hitzak: Euskaltzaindia (adierazpena); Euskara batua. Euskalkiak (agiria)
 8. Euskaltzaindia, 1972, 1977, "Euskaltzaindia. Alfabetatze batzordearen oinarri arauak"; "Alfabetatze euskalduntze batzordea (1977-78 ikasturteko ikasle-irakasle argitasunak)", Euskera 17,1972, 218-219; 22, 1977, 913-915.
  Testua ikusteko
  Testua ikusteko
  Gako-hitzak: Euskaltzaindia; Alfabetatzea (arauak)
 9. Euskaltzaindia, 1991, "Araba eta euskara. Arabako euskaltzain oso, ohorezko eta urgazleek Euskaltzaindiaren Jagon Sailarekin egiten duten adierazpena / Declaración de académicos numerarios, honorarios y correspondientes de Alava, conjuntamente con la Sección Tutelar de Euskaltzaindia", Euskera 36, 1991, 337-340.
  Testua ikusteko
  Gako-hitzak: Araba; Euskara; Euskaltzaindia (adierazpena)
 10. Euskaltzaindia, 1991, I. Onomastika jardunaldien agiriak / Actas de las I Jornadas de Onomástica (1986, Gasteiz), Bilbo: Euskaltzaindia, Onomasticon Vasconiae 4.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Euskaltzaindia; Jardunaldiak; Kongresuak; Onomastika
 11. Euskaltzaindia, 1993, Euskal gramatika laburra : perpaus bakuna, [Bilbo]: Euskaltzaindia. (Salaburu, P. ed.).
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Euskaltzaindia; Gramatika. Gramatikariak
 12. Euskaltzaindia, 1994, "Hizkuntzaren erabilera zuzena. (I. Jagon Jardunaldiak , 1994, Bilbo)", Euskera 39, 1994-1, 29-277.
  Testua ikusteko
  Gako-hitzak: Euskaltzaindia; Erabilera [Euskararen -]; Jardunaldiak
 13. Euskaltzaindia, 1996, "Euskara eta euskalkiak. (II. Jagon Jardunaldiak, 1996, Tolosa)", Euskera 41, 1996-3, 509-604.
  Testua ikusteko
  Gako-hitzak: Euskaltzaindia; Euskara batua. Euskalkiak; Jardunaldiak
 14. Euskaltzaindia, 1999, "1899-1999: Euskal Jaien mendeurrena dela eta IV. Jagon Jardunaldiak Aramaion", Euskera 44, 1999-2, 947-967.
  Testua ikusteko
  Gako-hitzak: Euskal Jaiak (mendeurrena); Euskaltzaindia; Jardunaldiak; Mendeurrenak
 15. Euskaltzaindia, 1999, Euskal Herriko Hizkuntz Atlasa. Ohiko euskal mintzamoldeen antologia, Bilbo: Euskaltzaindia.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; LA-01; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Antologiak; Atlasak (mintzamoldeak); Euskalkiak
 16. Euskaltzaindia, 2000, II. Onomastika jardunaldien agiriak / Actas de las II Jornadas de Onomástica / (1987, Urduña), Bilbo: Euskaltzaindia, Onomasticon Vasconiae 17.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Euskaltzaindia; Jardunaldiak; Kongresuak; Onomastika
 17. Euskaltzaindia, 2001, "V. Jagon Jardunaldiak (2001, Lodosa)", Euskera 46, 2001-1, 931-1077.
  Testua ikusteko
  Gako-hitzak: Jardunaldiak; Euskaltzaindia
 18. Euskaltzaindia, 2004, Sabino Arana Goiri: euskara eta kultura, Bilbo: Euskaltzaindia / Fundación Sabino Arana Kultur Elkargoa.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; MA-02
  Gako-hitzak: Arana, Sabin; Euskara; Kultura
 19. Euskaltzaindia, 2005, Eliza eta euskara [VI., VII., VIII. eta IX. Jagon jardunaldietako txostenak], Bilbo: Euskaltzaindia.
  Testua ikusteko
  BI-03
  Gako-hitzak: Eliza; Euskara; Jardunaldiak
 20. Euskaltzaindia, 2006, Euskararen sustatzea. Euskaltzaindiaren "adierazpenak" (1976-2006), Bilbo: Euskaltzaindia, Jagon 3.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Euskaltzaindia (adierazpena)
 21. Euskaltzaindia, 2006, "Hizkuntza politika aitzinproiektua «Hiztun osoak helburu, haur eta gazte lehentasun» / Pré-projet de politique linguistique «Un objectif central, des locuteurs complets. Un coeur de cible, les jeunes générations». Contribution de l'Academie de la Langue Basque -Euskaltzaindia au document présenté par l'Office public de la langue basque en octobre 2006", Euskera 51, 2006-2, 1029-1040.
  Testua ikusteko
  Gako-hitzak: Euskaltzaindia; Iparraldea; Plangintza; Office Public de la Langue Basque
 22. Euskaltzaindia, 2006, "X. Jagon Jardunaldiak (2006, Bilbo)", Euskera 51, 2006-2, 887-1017.
  Testua ikusteko
  Gako-hitzak: Euskaltzaindia; Jardunaldiak
 23. Euskaltzaindia, 2007, "Euskararen legea. 25 urte Euskal Autonomia Erkidegoan. XI. Jagon jardunaldiak. (2007, Bilbo)", Euskera 52, 2007-3, 1221-1574.
  Testua ikusteko
  Gako-hitzak: Euskaltzaindia; EAE; Legea; Jardunaldiak
 24. Euskaltzaindia, 2007, Hizkuntza-zuzenbidea. Testu bilduma euskaraz, Bilbo: Euskaltzaindia, Jagon 5.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Euskaltzaindia; Euskara; Testuak; Zuzenbidea (lege/arau bilduma)
 25. Euskaltzaindia, 2008-, Euskararen Herri Hizkeren Atlasa, Bilbo: Euskaltzaindia.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; LA-01; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Atlasak (hizkuntz -); Euskalkiak; Euskara (hizkerak, atlasak)
 26. Euskaltzaindia, 2008, Hiztegi batua, Bilbo / Donostia: Euskaltzaindia / Elkar.
  Testua ikusteko
  Gako-hitzak: Euskaltzaindia; Euskara batua. Euskalkiak; Hiztegiak
 27. Euskaltzaindia, 2008, III. Onomastika jardunaldien agiriak / Actas de las III Jornadas de Onomástica (1990, Lizarra / Estella), Bilbo: Euskaltzaindia, Onomasticon Vasconiae 7.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; BI-01; BI-03; AR-01; AR-03; AR-13; NA-01; NA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Euskaltzaindia; Jardunaldiak; Kongresuak; Onomastika
 28. Euskaltzaindia, 2008, Pirinioetako Hizkuntzak. Lehena eta oraina. (Erakusketako bisitariaren gida), Bilbo: Euskaltzaindia.
  GI-01; BI-01; BI-03; NA-01
  Gako-hitzak: Hizkuntza; Pirinioak; Ukipen-hizkuntzak (Pirinioetan)
 29. Siadeco; Euskaltzaindia; Ugalde, M., 1979, Conflicto lingüístico en Euskadi / Hizkuntz borroka Euskal Herrian, [Arrasate]: Ediciones Vascas / Lan Kide Aurrezkia. [Hizkuntza bakoitzak bere edizio beregaina du].
  Testua ikusteko
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04
  Gako-hitzak: Soziolinguistika; Euskara; Jazarpena [Hizkuntz -]
 30. Euskaltzaindia; Siadeco; Ugalde, M., 1979, Hizkuntz borroka Euskal Herrian / Conflicto lingüístico en Euskadi, [Arrasate]: Ediciones Vascas / Lan Kide Aurrezkia. [Hizkuntza bakoitzak bere edizio beregaina du].
  Testua ikusteko
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04
  Gako-hitzak: Soziolinguistika; Euskara; Jazarpena [Hizkuntz -]
 31. Euskal Herriko Ikastolen Konfederazioa; Euskaltzaindia, 2008, Zenbait orientabide erregistroen trataeraz, Bilbo: Euskaltzaindia, Jagon 6.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Euskara (erregistroak); Ikastola

< Atzera

 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • +34 944 158 144
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper