Euskararen Historia Soziala

Euskararen Historia Soziala - Egilea

Akesolo, L.

 1. Akesolo, L., 1966, "Primera versión castellana del primer libro impreso que se conoce en euskera" in La Gran Enciclopedia Vasca, 1, 355-370.
  Testua ikusteko
  Gako-hitzak: Etxepare, Bernart (gaztelaniazko itzulpena)
 2. Akesolo, L., 1979-1980, "Orixe'ren eskutitzak", Karmel 1979-4, 47-67; 1980-1, 33-39; 1980-2, 51-61; 1980-3, 53-62; 1980-4, 59-72.
  Testua ikusteko
  Gako-hitzak: Orixe [Nikolas Ormaetxea] (gutunak)
 3. Akesolo, L., 1981, "Etxepare laureun urte geroago", Euskera 6, 1981-1, 449-451.
  Testua ikusteko
  Gako-hitzak: Etxepare, Bernart
 4. Akesolo, L., 1981, "Fue alavés el autor de «Erle gobernatzallen guidariya»" in Homenaje a Odón de Apraiz / Odon Apraizi Omenaldia, Gasteiz: Arabako Foru Aldundia, 27-32.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-06; AR-08; AR-13; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Araba
 5. Akesolo, L., 1983, "Batzarrak, Bizkaiko foruak, Gernikako batzarrak eta euskerea" in Piarres Lafitte-ri omenaldia, Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 2, 733-739.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Batzar Nagusiak; Bizkaia; Foruak; Gernika
 6. Akesolo, L., 1986, "Pedro de Madariaga kaligrafoa gramatikalari ere bai: Modi loquendi latino et hispano sermone idatzi zuen 1581-1582n", RIEV 31, 1986, 847-851.
  Testua ikusteko
  Gako-hitzak: Gramatika. Gramatikariak; Kaligrafoak; Madariaga, Pedro
 7. Akesolo, L., 1989 [1954], "«Euskal Herriaren adizkideak» eta euskal iztegia" in Urkitza, J. (ed.) Idazlan guztiak, Zornotza (Larrea): Ediciones El Carmen (Karmel), Karmel sorta 1, I, 43-46.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; MA-02
  Gako-hitzak: Euskal Herriaren Adiskideak; Hiztegiak
 8. Akesolo, L., 1989 [1962], "Algo más sobre el escritor Ulibarri" in Urkitza, J. (ed.) Idazlan guztiak, Zornotza (Larrea): Ediciones El Carmen (Karmel), Karmel sorta 1, I, 378-382.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; MA-02
  Gako-hitzak: Ulibarri, Jose Pablo
 9. Akesolo, L., 1989 [1962], "Euskal-egutegirik zarrena" in Urkitza, J. (ed.) Idazlan guztiak, Zornotza (Larrea): Ediciones El Carmen (Karmel), Karmel sorta 1, I, 17-18.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; MA-02
  Gako-hitzak: Egutegiak
 10. Akesolo, L., 1989 [1962], "Euskal-Esnale ta euskal idazle: Yose Paulo Ulibarri, Okendo'ko semea" in Urkitza, J. (ed.) Idazlan guztiak, Zornotza (Larrea): Ediciones El Carmen (Karmel), Karmel sorta 1, I, 355-368.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; MA-02
  Gako-hitzak: Okondo; Ulibarri, Jose Pablo
 11. Akesolo, L., 1989 [1962], "Jose Pablo de Ulibarri Galindez (1775-1847)" in Urkitza, J. (ed.) Idazlan guztiak, Zornotza (Larrea): Ediciones El Carmen (Karmel), Karmel sorta 1, I, 395-399.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; MA-02
  Gako-hitzak: Ulibarri, Jose Pablo
 12. Akesolo, L., 1989 [1966], "Zirilo Arzubiaga, Jaungoiko-zale ta Ekin-en biotz izan zana" in Urkitza, J. (ed.) Idazlan guztiak, Zornotza (Larrea): Ediciones El Carmen (Karmel), Karmel sorta 1, II, 1080-1082.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; MA-02
  Gako-hitzak: Artzubiaga, Zirilo; Ekin aldizkaria; Jaungoiko-zale; Kazetaritza
 13. Akesolo, L., 1989 [1968], "Arabako euskal abestiak direala-ta" in Urkitza, J. (ed.) Idazlan guztiak, Zornotza (Larrea): Ediciones El Carmen (Karmel), Karmel sorta 1, I, 82-85.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; MA-02
  Gako-hitzak: Abestiak; Araba; Musika
 14. Akesolo, L., 1989 [1969], "Bertsolaritza Pernando Amezketarraren garaian" in Urkitza, J. (ed.) Idazlan guztiak, Zornotza (Larrea): Ediciones El Carmen (Karmel), Karmel sorta 1, I, 108-122.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; MA-02
  Gako-hitzak: Amezketarra, Pernando; Bertsolariak
 15. Akesolo, L., 1989 [1969], "Escritor vasco y gran campeón en la lucha por su lengua vernácula. El álaves José Pablo de Ulíbarri y Galíndez (1775-1847)" in Urkitza, J. (ed.) Idazlan guztiak, Zornotza (Larrea): Ediciones El Carmen (Karmel), Karmel sorta 1, I, 383-392.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; MA-02
  Gako-hitzak: Ulibarri, Jose Pablo (euskaltzalea)
 16. Akesolo, L., 1989 [1970], "Euskera batuaren gorabeerak. Esan dezaket zerbait argiagorik?" in Urkitza, J. (ed.) Idazlan guztiak, Zornotza (Larrea): Ediciones El Carmen (Karmel), Karmel sorta 1, I, 142-144.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; MA-02
  Gako-hitzak: Euskara batua. Euskalkiak
 17. Akesolo, L., 1989 [1970], "Joannes Leizarraga eta protestanteen euskerazko bibli-itzulpenak" in Urkitza, J. (ed.) Idazlan guztiak, Zornotza (Larrea): Ediciones El Carmen (Karmel), Karmel sorta 1, II, 823-843.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; MA-02
  Gako-hitzak: Biblia (protestantea); Itzulpenak. Itzultzaileak; Leizarraga, Joanes
 18. Akesolo, L., 1989 [1971], "Katolikoen euskerazko Bibli-itzulpenak" in Urkitza, J. (ed.) Idazlan guztiak, Zornotza (Larrea): Ediciones El Carmen (Karmel), Karmel sorta 1, II, 852-865.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; MA-02
  Gako-hitzak: Biblia; Itzulpengintza; Eliza (Biblia)
 19. Akesolo, L., 1989 [1971], "Leizarragari omenaldia Beskoitzen" in Urkitza, J. (ed.) Idazlan guztiak, Zornotza (Larrea): Ediciones El Carmen (Karmel), Karmel sorta 1, II, 844-845.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; MA-02
  Gako-hitzak: Leizarraga, Joanes (omenaldia)
 20. Akesolo, L., 1989 [1972], "Euskaldunak eta gaskoiñak, bat?" in Urkitza, J. (ed.) Idazlan guztiak, Zornotza (Larrea): Ediciones El Carmen (Karmel), Karmel sorta 1, II, 1130-1131.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; MA-02
  Gako-hitzak: Gaskoiak. Gaskoiera; Euskaldunak
 21. Akesolo, L., 1989 [1972], "Joannes Leizarragaren garaia" in Urkitza, J. (ed.) Idazlan guztiak, Zornotza (Larrea): Ediciones El Carmen (Karmel), Karmel sorta 1, I, 209-216.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; MA-02
  Gako-hitzak: Historiografia; Leizarraga, Joanes
 22. Akesolo, L., 1989 [1972], "Mende ontako gure Bibli-itzulpenak" in Urkitza, J. (ed.) Idazlan guztiak, Zornotza (Larrea): Ediciones El Carmen (Karmel), Karmel sorta 1, II, 866-890.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; MA-02
  Gako-hitzak: Biblia; Itzulpenak
 23. Akesolo, L., 1989 [1972], "El Padre Cardaveraz en Alava" in Urkitza, J. (ed.) Idazlan guztiak, Zornotza (Larrea): Ediciones El Carmen (Karmel), Karmel sorta 1, I, 278-281.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; MA-02
  Gako-hitzak: Araba; Kardaberaz, Agustin
 24. Akesolo, L., 1989 [1975], "Ulibarri (eta beronen gutunliburua)" in Urkitza, J. (ed.) Idazlan guztiak, Zornotza (Larrea): Ediciones El Carmen (Karmel), Karmel sorta 1, I, 393-394.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; MA-02
  Gako-hitzak: Ulibarri, Jose Pablo (gutun-liburua)
 25. Akesolo, L., 1989 [1976], "José Pablo de Ulibarri Galindez (1775-1847). Actualidad de su obra" in Urkitza, J. (ed.) Idazlan guztiak, Zornotza (Larrea): Ediciones El Carmen (Karmel), Karmel sorta 1, I, 395-399.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; MA-02
  Gako-hitzak: Ulibarri, Jose Pablo (gaurkotasuna)
 26. Akesolo, L., 1989 [1978], "Ibiltari, eta Naparroaren eta Araba zarraren kantari (Latxaga abade jauna)" in Urkitza, J. (ed.) Idazlan guztiak, Zornotza (Larrea): Ediciones El Carmen (Karmel), Karmel sorta 1, II, 1451-1453.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; MA-02
  Gako-hitzak: Araba (Latxaga historialaria); Nafarroa
 27. Akesolo, L., 1989 [1978], "Lekuona euskaltzain" in Urkitza, J. (ed.) Idazlan guztiak, Zornotza (Larrea): Ediciones El Carmen (Karmel), Karmel sorta 1, I, 684-693.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; MA-02
  Gako-hitzak: Lekuona, Manuel
 28. Akesolo, L., 1989 [1979], "Albistarien Sorrerea (Euskalzale, 1897-1899)" in Urkitza, J. (ed.) Idazlan guztiak, Zornotza (Larrea): Ediciones El Carmen (Karmel), Karmel sorta 1, I, 19-22.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; MA-02
  Gako-hitzak: Euskalzale aldizkaria; Kazetaritza
 29. Akesolo, L., 1989 [1980], "Naparroa eta Trebiño (Anziñako eretxi bi)" in Urkitza, J. (ed.) Idazlan guztiak, Zornotza (Larrea): Ediciones El Carmen (Karmel), Karmel sorta 1, II, 1173-1176.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; MA-02
  Gako-hitzak: Nafarroa; Trebiñu
 30. Akesolo, L., 1989 [1982], "Ibaizabal (Asteroko orri albistaria: 1902-19039" in Urkitza, J. (ed.) Idazlan guztiak, Zornotza (Larrea): Ediciones El Carmen (Karmel), Karmel sorta 1, I, 23-25.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; MA-02
  Gako-hitzak: Ibaizabal aldizkaria; Kazetaritza
 31. Akesolo, L., 1989 [1983], "Bizkaiko forua, Gernikako Batzarrak eta euskerea" in Urkitza, J. (ed.) Idazlan guztiak, Zornotza (Larrea): Ediciones El Carmen (Karmel), Karmel sorta 1, I, 89-94.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; MA-02
  Gako-hitzak: Batzar Nagusiak; Bizkaia; Foruak
 32. Akesolo, L., 1989 [1985], "Karmel aldizkariaren istoria. Karmen'go argia (1931ik 1936ra arteko aldizkaria)" in Urkitza, J. (ed.) Idazlan guztiak, Zornotza (Larrea): Ediciones El Carmen (Karmel), Karmel sorta 1, I, 30-36.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; MA-02
  Gako-hitzak: Karmel aldizkaria; Kazetaritza
 33. Akesolo, L., 1989 [1986], "Etapas de un largo camino hacia un bilingüismo oficial" in Urkitza, J. (ed.) Idazlan guztiak, Zornotza (Larrea): Ediciones El Carmen (Karmel), Karmel sorta 1, I, 95-103.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; MA-02
  Gako-hitzak: Elebitasuna; Ofizialtasuna (historia)
 34. Akesolo, L., 1989 [1987], "Euzko Deya (1916-1923). Euskera utsezko aldizkaria, orain irurogeita amar urte sortua" in Urkitza, J. (ed.) Idazlan guztiak, Zornotza (Larrea): Ediciones El Carmen (Karmel), Karmel sorta 1, I, 26-29.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; MA-02
  Gako-hitzak: Euzko-Deya aldizkaria; Kazetaritza
 35. Akesolo, L., 1989 [1987], "Manuel Lekuonaren gomutagarri: (1894-1987)" in Urkitza, J. (ed.) Idazlan guztiak, Zornotza (Larrea): Ediciones El Carmen (Karmel), Karmel sorta 1, I, 700-707.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; MA-02
  Gako-hitzak: Lekuona, Manuel
 36. Akesolo, L., 1989-1992, Idazlan guztiak (3 libk.), Zornotza (Larrea): Ediciones El Carmen (Karmel), Karmel sorta 1, I-III. (Urkitza, J. ed.).
  Testua ikusteko
  Testua ikusteko
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; MA-02
  Gako-hitzak: Idazlan guztiak
 37. Akesolo, L., 1989, "Euskera eta Biblia" in Urkitza, J. (ed.) Idazlan guztiak, Zornotza (Larrea): Ediciones El Carmen (Karmel), Karmel sorta 1, II, 823-903.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; MA-02
  Gako-hitzak: Biblia; Itzulpenak. Itzultzaileak
 38. Akesolo, L., 1990, "Karmeldarrak Euskalerrian gizaldiz gizaldi", Karmel 194, 1990-3/4, 313-332.
  Testua ikusteko
  Gako-hitzak: Karmeldarrak (historia)

< Atzera

 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • +34 944 158 144
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper