Euskararen Historia Soziala

Euskararen Historia Soziala - Egilea

Askoren artean

 1. Askoren artean, 1924, Les langues du monde, Paris: Librairie Ancienne Edouard Champion, Collection linguistique 16. (Meillet, A.; Cohen, M. ed.).
  GI-01; GI-05; GI-19; BI-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Hizkuntza (munduan)
 2. Askoren artean, 1960, Geografía histórica de la lengua vasca (2 libk.), Zarautz: Itxaropena, Auñamendi 13-14.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-01; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Geografia (historikoa); Euskara
 3. Askoren artean, 1961, "[Congreso de Literatura y Predicación en Euskera]", Cantabria Franciscana 57-58-59.
  Gako-hitzak: Frantziskotarrak; Predikua; Euskal Literatura
 4. Askoren artean, 1971-1987, "Biblia: VI. Versiones de la Biblia" in Gran Enciclopedia Rialp : GER (25 libk.), Madril: Rialp, 169-197.
  GI-02; GI-05; GI-19; BI-02; AR-08; AR-13; NA-01; NA-03; NA-04; LA-01; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Biblia; Itzulpenak
 5. Askoren artean, 1971, Kardaberaz aitari omenaldia, Donostia: Kardaberaz Bazkuna.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; LA-01
  Gako-hitzak: Kardaberaz, Agustin (omenaldia)
 6. Askoren artean, 1972, Gure Ikastola, Oñati (Arantzazu): Jakin.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; MA-02
  Gako-hitzak: Ikastola
 7. Askoren artean, 1973, Les dialectes romans de France à la lumière des atlas régionaux : actes du Colloque National du Centre National de la Recherche Scientifique (1971, Strasbourg), Paris: CNRS.
  GI-05; AR-08; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Dialektologia; Erromantzeak; Frantzia; Atlasak (Hizkuntz - )
 8. Askoren artean, 1974, Lur eta gizon : Euskal Herria, Oñati (Arantzazu): Editorial Franciscana Aranzazu, Jakin sorta 9.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; MA-02
  Gako-hitzak: Historiografia; Euskal Herria
 9. Askoren artean, 1975, Euskaldun berriekin euskaraz, Bilbo: Cinsa.
  GI-01; GI-03; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; MA-02
  Gako-hitzak: Elkarrizketak; Euskaldun berriak; Gaitasuna
 10. Askoren artean, 1975, La sociedad vasca rural y urbana en el marco de la crisis de los siglos XIV y XV, Bilbo: Diputación Provincial de Vizcaya.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-08; NA-01; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Ahaide Nagusiak; Erdi Aroa; Gizartea
 11. Askoren artean, 1976, Vizcaya en la Alta Edad Media, Bilbo: Junta de Cultura de Vizcaya. (Gutiérrez Aretxabala, S. [testu aukeraketa] ed.).
  GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-08; MA-02
  Gako-hitzak: Bizkaia; Erdi Aroa
 12. Askoren artean, 1977, Lekuona'tar Manuel jaunaren omenezko idazki-bilduma (3 libk.), Tolosa: Juan José Garmendia, Kardaberaz bilduma 19-21.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; NA-01; MA-02
  Gako-hitzak: Lekuona, Manuel; Omenaldiak
 13. Askoren artean, 1978-1980, Estudios y trabayos del Seminariu de Llingua Asturiana (2 libk.), Oviedo: Universidad, Biblioteca Asturiana. (García Arias, X. Ll. ed.).
  Testua ikusteko
  Testua ikusteko
  GI-03; GI-05; MA-02
  Gako-hitzak: Asturiera (ikerlanak, saiakerak)
 14. Askoren artean, 1978, Euskararen liburu zuria / El libro blanco del euskara, Bilbo: Euskaltzaindia. [Hizkuntza bakoitzak edizio beregaina du].
  Testua ikusteko
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; AR-13; NA-03; NA-04; LA-01; LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Euskara; Historiografia
 15. Askoren artean, 1978, "Problemática Vasca", Herria 2.000 Eliza , .
  Gako-hitzak: Euskal Herria; Eliza (Euskal Herria, arazoa)
 16. Askoren artean, 1980, Le Lycée de Bayonne 1879-1979, Baiona: Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne.
  GI-05; BI-09; AR-08; LA-01
  Gako-hitzak: Irakaskuntza; Baiona. Baiona aldea
 17. Askoren artean, 1981, "Araba", Jakin 17/18, 1981, 5-145.
  Testua ikusteko
  Gako-hitzak: Araba
 18. Askoren artean, 1981, El hábitat en la historia de Euskadi, [Bilbo]: Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro.
  GI-01; GI-05; GI-18; GI-19; BI-01; BI-03; BI-09; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Habitat; Euskal Herria (historia)
 19. Askoren artean, 1982-2008, Fuentes Documentales Medievales del País Vasco, Donostia: Eusko Ikaskuntza, 1-137. (Aierbe Iribar, M.R. ed.).
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-05; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; AR-13; NA-01; LA-03
  Gako-hitzak: Erdi Aroa; Iturriak; Euskal Herria
 20. Askoren artean, 1982, Les rapports entre les langues au XVIe siècle. Actes du colloque de Sommières (1981), Lyon: Association d'étude sur l'humanisme, la réforme et la Renaissance.
  LA-03
  Gako-hitzak: Hizkuntza; Harremanak (Hizkuntzen -); Humanismoa; Errenazimentua; Protestantismoa
 21. Askoren artean, 1983, Le Pamphlet en France au XVIe siècle. Actes du colloque organisé par le Centre V. L. Saulnier (1983), Paris: École normale supérieure de jeunes filles.
  LA-03; MA-02; PA-05
  Gako-hitzak: Panfletoak; Frantzia; Errenazimentua
 22. Askoren artean, 1985, Historia del País Vasco : (siglo XVIII), Bilbo: Universidad de Deusto-Deustuko Unibertsitatea, Serie Euskal Herria 6.
  GI-01; GI-05; BI-01; BI-03; NA-01; LA-03
  Gako-hitzak: Historiografia; Euskal Herria (XVIII. mendea)
 23. Askoren artean, 1986 [1977], Conflictos y estructuras sociales en la Hispania Antigua, Madril: Akal.
  GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; NA-01; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Hispania; Gatazkak (sozialak)
 24. Askoren artean, 1986, "Lingüística, Sociolingüística e Literatura galaico-luso-brasileira-africana de expressao portuguesa", O Ensino 6/10 (ale monografikoa).
  Gako-hitzak: Portugesa; Soziolinguistika; Literatura
 25. Askoren artean, 1986, Réformes et Révocation en Béarn, XVIIe-XXe siècles. Conférences et actes du Colloque organisés dans le cadre du Bicentenaire [sic] de l'Édit de Nantes, 1685-1985 (Orthez, 1985), Paue: J. et D.
  GI-18; GI-19; BI-09; AR-08; LA-01; LA-03; PA-05
  Gako-hitzak: Biarno; Protestantismoa
 26. Askoren artean, 1987, Iparragirre, Bilbo: Euskaltzaindia, Jagon 2.
  Testua ikusteko
  GI-01; BI-01; BI-03; NA-01; LA-03
  Gako-hitzak: Iparragirre, Jose Maria
 27. Askoren artean, 1987, "Valoración del censo-guía de Archivos de Navarra", Príncipe de Viana Anejo 7 (I CGHN), 1987, 23-34.
  Gako-hitzak: Artxiboak; Nafarroa
 28. Askoren artean, 1988, "Testu sakratuen itzulpena" in Senez 1-2, (ale berezia), Donostia.
  Gako-hitzak: Biblia; Itzulpenak. Itzultzaileak
 29. Askoren artean, 1989, "Iraultza Frantsesa. 1789-1989", Jakin 51 (ale berezia), 1989, 7-86.
  Testua ikusteko
  Gako-hitzak: Iraultza Frantsesa; Politika (Hizkuntz - )
 30. Askoren artean, 1990, Hizkuntza-Hezkuntza Jardun-Ihardunaldiak / Trobades de Treball sobre Llengua i Educació / Encuentros de Trabajo sobre Lengua y Educación / Conferences on Education and Language, Bilbo / Eibar: UPV-EHU / Udala.
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-03
  Gako-hitzak: Hizkuntza; Hezkuntza
 31. Askoren artean, 1991, "Alfabetatzeaz", Ele 8.
  Gako-hitzak: Alfabetatzea; Hezkuntza
 32. Askoren artean, 1993, Antoine Abbadia. XIX. mendeko zientzilari eta euskaltzalea, Elhuyar 73-74.
  Gako-hitzak: Abadia, Anton
 33. Askoren artean, 1993, Euskal Eskola Berria, Donostia: UPV-EHU. (Basurko Motriko, F.; Iztueta Armendaritz, P. ed.).
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; GI-19; BI-03; BI-09; AR-08; AR-13; NA-01; NA-04
  Gako-hitzak: Eskola
 34. Askoren artean, 1993, Hezkuntza Eleaniztunari Buruzko I. Nazioarteko Jardunaldiak / I Jornadas Internacionales de Educación Plurilingüe, Getxo: Gaztelueta Fundazioa.
  GI-01; GI-05; GI-18; BI-03; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Eleaniztasuna; Hezkuntza; Jardunaldiak
 35. Askoren artean, 1993, "[s. v.] Versiones antiguas de la Biblia; Versiones medievales de la Biblia; Versiones modernas de la Biblia" in Diccionario enciclopédico de la Biblia, Bartzelona: Herder, 1562-1602.
  GI-01; GI-19; BI-02; NA-01; MA-02
  Gako-hitzak: Biblia (historia); Itzulpenak; Erdi Aroa
 36. Askoren artean, 1996, "Eliza katolikoa Euskal Herrian Kontzilioaren ondoren", Jakin 95, 1996, 88-145.
  Testua ikusteko
  Gako-hitzak: Eliza katolikoa; Kontzilioak; Euskal Herria
 37. Askoren artean, 1996, Iruña eta Euskara Ihardunaldiak / Jornadas Pamplona y el Euskara (1995), Iruñea: Udala. (Ioldi, P. ed.).
  GI-03; BI-03; NA-01; NA-03; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Iruñea; Euskara; Jardunaldiak
 38. Askoren artean, 1996, Wilhelm von Humbolt: un puente entre dos pueblos. Hezkuntza, hizkuntza, Euskal Herria, Donostia: Eusko Ikaskuntza, RIEV 41-2 (ale berezia). (Agirreazkuenaga Zigorraga, J.; Azurmendi, J. ed.).
  Testua ikusteko
  BI-01
  Gako-hitzak: Humboldt, Wilhem von -; Hizkuntza; Hezkuntza; Euskal Herria
 39. Askoren artean, 1997, Koldo Mitxelena Elissalt (1915-1987), Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-18; GI-19; BI-01; BI-02; BI-03; AR-01; AR-03; AR-08; AR-13; NA-04; LA-03
  Gako-hitzak: Mitxelena, Koldo
 40. Askoren artean, 1997, Mendebaldeko euskara XX. mende goienean: [jardunaldiak], Bilbo: Mendebalde Kultur Alkartea.
  GI-03; BI-01; BI-03; AR-08; NA-04; MA-02
  Gako-hitzak: Euskalkiak (mendebaldekoa, XX. mendea); Jardunaldiak
 41. Askoren artean, 1997, Planificación y organización de la escuela plurilingüe / Eskola eleaniztunaren planifikazioa eta eraketa / Planification et organisation de l'ècole plurilingue, Donostia: Eusko Ikaskuntza, Ikastaria. Cuadernos de Educación 9.
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-03; GI-19; BI-01; BI-03
  Gako-hitzak: Elebitasuna; Eskola; Plangintza
 42. Askoren artean, 1998, Language and Community in the Nineteenth Century, Cardiff: University of Wales Press, A Social History of the Welsh Language (6 libk.), 3. (Jenkins, G.H. ed.).
  GI-03; PA-05
  Gako-hitzak: Galesera; Gizartea (XIX.mendea)
 43. Askoren artean, 1998, Nafarroako hizkerak. Nafarroako Euskal Dialektologiako Jardunaldietako Agiriak (1997, Iruñea), Bilbo: UEU. (Camino Lertxundi, I. ed.).
  GI-01; GI-03; GI-05; GI-18; GI-19; BI-02; BI-03; BI-09; AR-03; AR-08; NA-01; NA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Euskalkiak; Dialektologia; Nafarroa; Jardunaldiak
 44. Askoren artean, 1998, Statistical Evidence Relating to the Welsh Language 1801-1911, Cardiff: University of Wales Press, A Social History of the Welsh Language (6 libk.), 2. (Jenkins, G.H. ed.).
  GI-03
  Gako-hitzak: Galesera (1801-1911); Estatistikak
 45. Askoren artean, 1999, The Welsh Language and the 1891 Census, Cardiff: University of Wales Press, A Social history of the Welsh language (6 libk.), 4. (Parry, G.; Williams, M.A. ed.).
  GI-03
  Gako-hitzak: Galesera (1891); Estatistikak
 46. Askoren artean, 2000, 'Let's do our best for the ancient tongue': The Welsh Language in the Twentieth Century, Cardiff: University of Wales Press, A Social History of the Welsh Language (6 libk.), 6. (Jenkins, G.H.; Williams, M.A. ed.).
  GI-03
  Gako-hitzak: Galesera (XX. mendea)
 47. Askoren artean, 2000, Tolérance et solidarités dans les Pays pyrénéens (1998, Foix), Foix: Archives départementales de l'Ariège. (Pailhès, C.; De Robert, Ph. ed.).
  GI-05; PA-05
  Gako-hitzak: Pirinioak; Ikerkuntza; Jardunaldiak
 48. Askoren artean, 2000, The Welsh Language and Its Social Domains, Cardiff: University of Wales Press, A Social History of the Welsh Language (6 libk.), 5. (Jenkins, G.H. ed.).
  GI-03
  Gako-hitzak: Galesera; Soziolinguistika
 49. Askoren artean, 2001, "Bibliografía General de Historia de Vasconia (1998) = Euskal Herriko Historiaren Bibliografia Orokorra (1998)", Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía 31, 2001, 347-446.
  Testua ikusteko
  Gako-hitzak: Bibliografia; Historia; Euskal Herria
 50. Askoren artean, 2001, The Welsh Language Before the Industrial Revolution, Cardiff: University of Wales Press, A Social History of the Welsh Language (6 libk.), 1. (Jenkins, G.H. ed.).
  GI-03; GI-19
  Gako-hitzak: Galesera (Industria Iraultzaren aurretik)
 51. Askoren artean, 2003, Hizkuntza eta Lurra / Lengua y Territorio, Getxo: Herria 2000 Eliza.
  GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; BI-01; BI-02; BI-03; BI-09; AR-01; AR-08; LA-03; MA-02
  Gako-hitzak: Hizkuntza; Lurraldetasuna
 52. Askoren artean, 2003, Nafarroako Euskararen Foru Legea aztergai, Donostia: Eusko Ikaskuntza, Eleria, Euskal Herriko Legelarien aldizkaria 11 (ale berezia).
  AR-03
  Gako-hitzak: Legea (euskararen -); Nafarroa; Zuzenbidea
 53. Askoren artean, 2004-2009, Euskalgintza sindikalgintzan txertatu (5 libk.), Bilbo: Manu Robles-Arangiz Institutua, Dokumentuak.
  GI-01; GI-02; GI-05; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR-13; NA-04
  Gako-hitzak: Euskalgintza; Langileria; Sindikatuak
 54. Askoren artean, 2005, "Munduko hizkuntzen izenak euskaraz", Uztaro 54, 2005, 29-59.
  Testua ikusteko
  Gako-hitzak: Hizkuntzak [Munduko -]; Euskara; Munduko hizkuntzak
 55. Askoren artean, 2006, Enciclopedia del español en el mundo : anuario del Instituto Cervantes 2006-2007, Bartzelona / Madril: Plaza & Janés / Instituto Cervantes.
  GI-01; GI-03; BI-02; AR-13; NA-01; MA-02
  Gako-hitzak: Gaztelania; Instituto Cervantes; Urtekariak
 56. Askoren artean, 2007, "Leturiaren egunkari ezkutua eleberriaren ekarpena XX. mendeko euskal narratibaren testuinguruan", Euskera 52-2 (ale monografikoa).
  Gako-hitzak: Eleberria; Txillardegi [J. L. Alvarez]
 57. Askoren artean, 20082, Bibliografía analítica da lingua galega (2005 e complementos de 2004), Santiago: Xunta de Galicia. (García Gondar, F. ed.).
  Testua ikusteko
  MA-02
  Gako-hitzak: Bibliografia (2004-2005); Galiziera
 58. Askoren artean, 2012, Euskara eta inguruko hizkuntzak historian zehar, Gasteiz: Eusko Jaurlaritza. (Igartua, I. ed.).
  Testua ikusteko
  GI-01; GI-02; GI-05; GI-19; BI-01; BI-02; BI-09; AR-01; AR-06; AR-08; AR-13; NA-04; LA-01
  Gako-hitzak: Euskara; Historia; Ukipen-hizkuntzak

< Atzera

 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • +34 944 158 144
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper