noizbait.
Tr. La forma más extendida es noizbait . En textos vizcaínos domina nosbait; se encuentra noizbait en DurPl (79), Arrese Beitia, E.M. Azcue, Echeita, Eguzkitza, Erkiaga (Arran 173), Gandiaga y San Martin (Zirik 43)). Lazarraga emplea noxbait y (en alguna ocasión) noxpait. Hay noizbeit y noizpeit (a veces ambas formas en un mismo autor) en autores labortanos y bajo-navarros de los ss. XIX y XX (algunos de ellos emplean tbn. noizbait). En textos suletinos se documenta nuizpait . Haraneder usa nozbait y nozbeit . Hay además nosbaita en Olaetxea y Zuzaeta. En DFrec hay 40 ejs. de noizbait y 9, meridionales, de noizpait .
1. (gral.; SP, Urt I 501, Añ (G, AN), VocBN , Dv, H, Zam Voc ), noizbeit (L), noizpait (BN), noizpeit, noxbait, noxpait, nosbait (V; (V), H), nozpait, nozbait, nozbeit, noizbat (H), nosbaita, nuizpai(z)t, nuzpait (S) Ref.: A (noizbait, noizbeit, noizpait, nosbait); Lrq (nüzpait); Etxba Eib .
Alguna vez. "Alguna vez, en época indeterminada" A. Tr. De uso general en todas las épocas y dialectos.
Eia noizpait Iainkoak urrikimendu eman diezakeenez egiaren ezagutzeko. "Quelque fois" . 2 Tim 2, 25 (He nozbeit, Dv noizbait ). Egun bazaoz libertadeaz, / oi noxbait galduko dozu. Lazarraga A8, 1173v. Peon ederra, noizbait ene gainean orrelako bat artu duk bada. (Esáin, 1599). ReinEusk2 144. Huts xipiaz antsikabe den arima, gerora / antsikabe egiten duk noizbat handiagora. EZ Man I 17. Zeren hobeago baita noizbait ezen sekulan, / zuregana itzul dadin nigar eta dolutan. EZ Man II 101. Noizpait ikusi baduzu nihor hiltzen. "Aliquando" . SP Imit I 23, 2 (Mst, Ip behinere, Ol iñoiz, Leon behin; v. tbn. SP Phil 85 noizbait). Nola bada nozbait zuek ere ez baitzinduten sinhesten Iainkoa baitan. He Rom 11, 30. Nos baita bearra egin lei domeka eta jaiegun bearrik ez egiteko esanta dagozanetan? Oe 103. Orrenbat bere neke-pena ta gurutzeren erdian galdu zuen noizbait Jesusek guri zigun amorea? Mb IArg I 109. Azkenik dauko obligaziñoia nosbaita emaztiaren konsejuba artu eta bere esana egiteko. Zuzaeta 136 (143 tbn. nosbaita). Nos bait zelatau ditut. Mg PAb 106 (v. tbn. CO 189). Egin zenduban nosbait aragijazko pekatu bat. Astar II 133. Infernua eta Gloria noiz bait akabatuko dire? CatB 74. Segur nekheen pagua noizbait badukezue. Gy 44 (151 noizpait). Eta gerrarik balitz / noizbait ondorean. Afrika 36. Noizbait gaitzen bat egin badizuek, hill nazazute. Arr GB 36. Bat salbatzeko noizbait gaitzgabe eta santu izatea asko ezta. Arr May 21. Noizpeit izanen duk emazte bat zangoaz burua lehertuko darokana. Jnn SBi 33 (8 noizbeit). Egiya; nik noizbait ikusi zaitut. Alz STFer 114. Noiz bait izan bear nuben suertia nik ere. Moc Damu 23. Fedea ukatu al ginaike nozbait? Itz Azald 19. Noizbait emoten eutsen arrain bat edo beste etxerako. Echta Jos 113. Euskal-jende guzien arima beroak noizbeit hurrupa ditzan zeruko Jainkoak. Ox 182 (153 noizpeit). Etzuten uste gizonen gorputzak noizpait berriz-piztuko diranik. Ir YKBiz 392. Izan baitzen noizbait San Frututsu delako bat. Lf Murtuts 2. Noizpait atseden artu bear du / ainbat lan egindakoak. Basarri 77. Nik etzeukat ba orain dirurik, motel, eta noizbait egingo dizkiagu kontuak. Salav 35. Sekulan baño, noizbait obe. (B). Inza NaEsZarr 2189. Ba, noizbait egin bearra geneukan, eta oraintxe egingo degu. JAzpiroz 198. Han ere dukek noizpait zenbait tirabira. Larre ArtzainE 341. Baiña azaldu gabe / asko gelditu zait, / ondo banaiz geiago / esango det noizbait. Insausti 45. Noizpait esan da ikusten ez diren adarrak atzerritik sartu zitzaizkigula. MIH 387n. Errurik gabe isuri den odolaren egia noizpait bederen agertuko dela. MEIG IV 80.
v. tbn. (Salvo para noizbait). Noizpait: O Po 50 (21 nozpait). Ch III 30, 6. Dh 165. Lh Yol 7. Inza Azalp 146. Altuna 64. Or SCruz 65. Jaukol Biozk 14. Ldi IL 78. Zait Sof 129. Etxde JJ 268. Txill Let 107. Gazt MusIx 183. In Xa EzinB 64. Noizbeit: He Col 3, 7. Monho 160 (112 noizbait). Prot 66. MarIl 111. Hb Esk 69 (Egia 113 noizbait). Zby RIEV 1908, 206. JE Bur 42 (Ber 23 noizbait). Iratz 15. Zerb IxtS 32 (Azk 22 noizpeit). Mattin 54. Noizpeit: HU Zez 104. Nosbait:LoraS 31. fB Olg 17. JJMg BasEsc 177. Zav Fab RIEV 1909, 28. Ur MarIl 79. Azc PB 145 (195 noizbait, 45 noizbat). Nozbait: AB AmaE 63 (305 noizbait). GMant Goi 39. Enb 183. Eguzk GizAuz 123 (73 noizbait). Etxabu Kontu 42. Nozpait: Yanzi 136. Nuizpait: Mst III 47, 3. Casve SGrazi 164.
En algún tiempo, en otro tiempo.
Hemen natza orzirik, noizbait gozo eritzirik, / erioak hustegabe doloroski egotzirik. Amendux 1s. Ezen noizpait ilhunbe zineten, baina orain argi zarete gure Iaunean. Eph 5, 8 (He noizbeit, Ker noizbait; TB lehenago, Dv lehen, Ol beñola, BiblE garai batean). Noizpait atsotitz hau osorik erraiten zen, bana orai ezta ihardespena baizi erraiten. O Pr 373. Apostolietan nozpait bezala, Espiritü Saintia egiazko arima honetan dagoa? Bp II 82 (v. tbn. 65). Hango jendeak noizbait deitzen ziren Kantabresak. ES 94. Nozpait hiriak ta bürgiak egin zütiana. Egiat 212. Esan zaiozu nere anyerusari, noizbait bezela ez baldin banau berriz maitatzen ilko naizela. Bil 111. Noizbeit, lehenago, burdinari ohartu aitzinean, gizonak aitz edo haitz zorrotz batzuekin urratzen zuela lurra. JE Bur 153. Gure Jainkoak bakharrik daki noizpeit gerthatuen berri. Ox 22. Noizpait ikazkin izana. Or Eus 37. Nik ere, noizpait siñistu izan det. Inza Azalp 35. Ikhusgarri zen pür Maule gañia / nozpait txüti zenin Belakenia. Xikito 11. Hitz bat bazterrerat utzi behar ote da, berria delakotz? Oro berri izan dire noizpeit! Zerb Azk 99. Gure erri maite onek auek sortzeko jatortasun eta zintzotasun izan zitun noizpait gaur baño ugariago. MAtx Gazt 61. Esaera hori ederki hedatua zegoen noizpait eta agian ez da oraindik arras galdua. MEIG I 223.
v. tbn. Noizpait: Tt Onsa 54.
O, ahaide adiskide noizbat hurbillekoak. EZ Man I 122. Zabal etzatzu portale noizbait ilhunbekoak. Ib. 129.
A veces, de vez en cuando.
Guziarekin ere noizpait ihardetsi du beldurrez haren ixil egoiteaz eskandalik gerta lekien arima flakoei. "Interdum" . SP Imit III 36, 2 (Ch, Ol noizik behin, Mst zunbait orduz).
(En frases negativas y frec. con valor enfático). Alguna vez, en alguna ocasión; nunca.
Eztukete ene penek, bada, noizbait mugarik? EZ Man I 100. Ezta noizpait zerbaitez eskas eztenik. SP Phil 276 (He 276 noiz beit). Noizbait egiten ezpazenuen zuk hau gelditzen ziñan andi ta mutur ta egilleaganako barren ta begi illunarekin. Mb IArg I 108. Noizbait ez erdietsiagatik eskatzen duguna, erditsiko dugu hura baño obeki dagokiguna. Ib. 335. Ez ote degu noizbait utzi bear nagitasun au? AA I 499. Nosbait ez dira faltako zaar tentadoriak. JJMg BasEsc 261. Mendi handiegia zen ez egiteko noizbait asiki eta zilho arinkeria, yelosia edo lainhotasunak. Hb Egia 7. Zer deust niri egun batean edo bestean, noizbait ez joanarren? Echta Jos 124. Tokirik ez da nondik ez diren noizbeit igan eskualdunak. Ox 178. Ez ote ditu noizpait egunak zabalduko, ba, / guganontz bere besoak? Jaukol Biozk 58. Ez girea, bada, noizbait etzarriko? Lf Murtuts 13. Nork ez du kanta gañera noizpait, iru damatxoren beste ura ere? Lek SClar 137. Odol beroak etzuen hoin urrun igorriko [...] ez balu Frantses noizbait Jainkoak osoki beretzat hartu. Ardoy SFran 285.
(Con valor negativo). Nunca. v. inoiz.
Edozeñi on egiozu / noiz bait damuko ez dezu. VMg 68. Iñor ezpaita noizpait zerau baño gaizkiago erabillia izango. "Nunca" . Zait Sof 69.
2. (gral. ap. A; Lecl). Por fin, de una vez; al final.
Beraro ar nazazu, traidorea, / edo bestela noxbait il nagizu. Lazarraga A17, 1186v. Sinis ezakezu / ene egia, / noxpait irekazu zeure begia. Ib. B9, 1173v. Noizbait, bada, ethorri izan ziren bertze birjinak. " Novissime" . He Mt 25, 11. Atsegin handi bat izan dut bada Jauna baithan, zeren noizbeit bederen erreberritu diren enetzat ohi zinituzten sentimenduak. He Phil 4, 10. [Etsaiek] galdu'ituzte indar guziak / noizbait edo behin-behin. Iraultza 108. Noizbait iritsi zan Jesus Kalbarioko mendira. AA I 521. Aspaldian ausente / ibilli bada ere, / noizbait egin dirade / Patroiaren jabe. FrantzesB II 47. Ez dok enetzat obe / iges berealan / mendira egitea / zer yan billatzeko / sabel ain muritua / nosbait beteteko? Zav Fab RIEV 1907, 537. Irten zan, bada, noizbait gure arakiña. It Fab 44. [Dugun] frasa eder egille hori / ixil-araz nozpait. Gy 262. Sukharrak noizbait utzi zuen, bainan debruak ez oraino. Laph 42 (224 noizpait). Iritxi zuen noizbait aiyek gaiztakeri artatik atzeratzea. Aran SIgn 34. Noizbeit hasi naiz berriz ere lanean, eta egin dut bertze liburu bat. Jnn SBi V (15 noizpeit). Traaaa! Allegatu al gera?... Noizbait! Iraola 22. Süperiürra, üngürükaz, heltü zen nuzpait Haritxabaleten kanberala. Const 21. Orenak eta orenak bidean eman zituen [...] bainan halere, noizbeit heldu zen linboetarat. Zerb Ipuinak 89. Noizbait, azkenean, atheratu zen hamabigarren xintximaria. Barb Sup 70 (37 noizpeit). Noizpait bete zan nere guraria. Or Tormes 89. Nozbait, iya ordubete geruago, agertu zan aragoetarra. Kk Ab II 177 (I 83 nozpait). Noizpeit beraz, erregea itzuli zen gerlatik etxera. Barb Leg 69. Geldirik! Ator!... Nerea aiz noizbait! Ldi BB 30 (IL 40 noizpait). Burua noizbait atera du, ta / an da guzia atzeti. Or Eus 224. Aizarnako eleiztorrean noizpait begiztatu zuenean, danak poztu ziran. TAg Uzt 150. Noizbait, ez nai bañan lenago, ontzia aldameneratu zuten. JAIraz Bizia 66. Noizpait, amarterdiak inguruan, lo artu zuan Imanolek. Ugalde Iltz 19. Noizbait begiok zabaldu ta askatu nitun mundura. Gand Elorri 113. Noizbait bukatu zan frente ontako sua. Salav 83. Amar urte inguruan egon giñan bera barik. Ta egin zan noizbait! Etxabu Kontu 187. Noizbait [gerla] puxka bat eztitu zelarik, horra nun partitzen diren. Etchebarne 117. Noizbait eman zuten trenetik jeixteko agindua. AZink 92. Ahulduko da haren kemena eta ixilduko da noizbait haren burrunda. MEIG I 145.
v. tbn. (Salvo para noizbait). Noizpait: Tt Onsa 68. Etxde JJ 76. Noizbeit: CantIzp (ap. DRA). Noizpeit: HU Zez 170.
Ai amatxo, noizbait emen zarenean! Arr GB 66.
Behin gogoa othoitzari emanik uste gabian egon zen berantto elizan eta nuizpaizt baizik etzen heltü apairia emaiten zien lekhiala. ArmUs 1900, 59.
(Con reduplicación intensiva).
Noxbait-noxbait akorda zatez / zurea nola naxana. Lazarraga A, 1146r. Idiki itzatzu bada noizbait-noizbait, kristaua, zure begiak. AA III 349. Noizbait, noizbait asitzera noa [...] kristau aziai dotrina azaltzen. Ib. 399.
3. (Uso sust.).
Poetak aldiz uzten du [...] nonbaita eta noizbaita dauzkan mundu-ezagutu hori. Mde Pr 372. Noizbaitaren tortura, ta ames baten kolorea, begion ur bareetan. Gand Elorri 71.
NOIZBAIT BADA NOIZBAIT. Alguna vez.
Noizbait bada noizbait, zerbait xoragarri behintgotz agerturen zaizulako esperantzak. JE Ber 10.
NOIZBAIT BEHAR ETA. Alguna vez tenía que ser, y (...).
Noizbait bear ta alakorik batean, zezena aserraturik arrabia bizian omen zijoakion erasotzera. Izt C 249. Noizbait bear da, ezagueran sartu ziran, gaizki-egiña aitortu zuten. Lard 126. Noizbait biar ta zerratu degu geren sega-apustua. EusJok II 58. Noizbait bearta, mandataria etorri zan. Arr GB 92. Noizbait bear ta, allegatu ziran Shanghaira. Goñi 12. Nere buruaz, noizbait bear ta, / lotsatzen nintzan asia. Or Eus 122. Nozpait bear ta, ustekabean, / biek dute erori gaizto. Ib. 172. Noizbait bear-ta, bukatu ziteken ainbeste erru gabeko odol-ixurtze ura. Ataño TxanKan 241.
NOIZBAITDANIK. "Noizbait danik hasten da zure solasa, votre discours part d'une époque éloignée" Dv.
Erromako hitzkuntzak hartu du hain mudantza handia noizbait danik hunat, non istorioen berri dakiten jakinsunek ere pena baitute hekien aditzea edo konprenditzea. ES 94s.
NOIZBAITEAN, NOIZBAITEN (V-gip).
a) Ref.: Etxba Eib (noizbatten); Elexp Berg (noizbaitten); Gte Erd 38. Alguna vez. "Noizbatten, ez dakitt zeiñ urtetan, izanda nago aren etxian" Etxba Eib. "Noizbaitten orraittio moztu biakozu bizarra" Elexp Berg.
Denok bear degula, iges beste mundura noizbaiten emendik. AB AmaE 106 (319 nozbaiten). Gardenki entzun neban, / urrean, noizbaiten, / bidaztiak iñoana. Gand Elorri 124. Onen antzeko txori nabarrak / noizbaiten dira ikusten, melena eta bizardunakin / gustora dira ibilten. BEnb NereA 220.
(En oraciones distributivas).
Naiz egi buruan naiz egal gerrian, gaur beltzeran ta biar urdinka ., noizbaiten matasa lodiaren antzera ta beiñgoan amuko zatiaren itxuretan. Ag Serm 569.
"En alguna época. Noizbaitten erri inportantia izango zan Gatza" Elexp Berg.
Madura izenez zuten / noizbaiten bataia. Insausti 45.
b) Al final.
Jardunaren-jardunez ta pixkaka-pixkaka eldu oi dira, noizbaitean, toki eder gallur oietaraño. Ag Serm 399s. Jakiñ bear eban, noizbaiten, zelango arpegia eukan beretzat etorkizunak. Ag Kr 153. Noizpaitean, batzu erdi-errenka ta bestetzu oso narrazka, zuzendu nizkian danak sukalderuntz. Ldi IL 19. Zain eta zain, azaldu da noizbaitean arako gizona. Erkiag BatB 181. Aspaldian badegu / milla atsekabe, / noizbaiten auek ere / pasako dirade. Uzt Sas 256. Ondo portatzen dan gizonari / noizbaiten eskertzen zaio. Insausti 196.
Joan-etorriaren noizbaitean berriz errege izango dala. " Andando los tiempos" . Berron Kijote 142. "Andando los tiempos." Berron Kijote 142.
"Oso berandu, kostata, esan nahi du honelakoetan: Konpondu zoskuen etxeko bidia, baiña noizbaitten " Elexp Berg.
NOIZBAITEAN ERE, NOIZBAITEN ERE.
a) Al fin.
Luzaro burruka alkar ezin benzutuz jardun ta ondoren, menderatu zeban noizbaten ere. Izt C 504 (250 noizpaiten ere ). Azkenean, noizbaiten be, txalopetako gizonen arpegi baltzeran legentsuak ezagutu zirean banan banan da garbiro. Ag Kr 62. Noizbaiten ere Zabaletako lokarriak urratu dituzu. Ag G 286.
b) En otro tiempo.
Matsdi andiak oi zirala noizbaten ere probinzia onetan. Izt C 148. Eskoriazako mendietan arkitzen dira burnia ta likurta noizbaiten ere atera oi ziralako aztarna egiazkoak. Ib. 74.
NOIZBAITEKO.
a) (Sal; Dv; noizbaiko B, BN; VocBN, Dv; noizpaiteko H; noizbaitko Dv; noizbeiteko L; noizpaiko L, BN; H; noizbaisteko S; nuzpaiko S). Ref.: A (noizbaiko, noizbaisteko, noizbaiteko, noizbeiteko, noizpaiko, nuzpaiko); Lrq (nüzpaitko). "Qui est de l'ancien temps. Noizbaiteko mendeetan, aux âges les plus reculés" Dv. "De los tiempos antiguos" A. "Antiguo" Ib.
Eztagigüla idolarik nozpaiko paganoek eta orano haien goitia zonbaitek bezala. Bp I 83. Noizbaiteko enperadore eta errege batzuen imajinak. ES 97. Nuzpaiko süge zaharrak therritatüren eta khexa eraziren zütü. Mst III 12, 5 (Ol aspaldiko, Leon ohiko ). Hartakoz ere noizpaiteko batek zioan osagarria Jinkoetarik lehen zela. Egiat 184 (195 noizpaiko ). Zure oiñetarat orai aurthikitzen naiz [...] noizpaiko lepratsua bezala. EucolT 24. Nuizpaiko paganuer plazak idokirik. Etch 278. Entzün düzie orano nuzpaitkuer erranik izan dela: eztük zina hautseko. Ip Mt 5, 33 (Lç, He, TB lehenagokoei, Dv, SalabBN zaharrei, Echn zagarrei, Ur (G) anziñakoai, Ol, Leon antzinekoei, BiblE aurrekoei ). Ez, oraiko jentia girade / inkonstant eta flakü, / noiezpaiko [sic] Saintien izatia / ezin imitatzen beitügü. Mustafa (ap. DRA ). Hiri hortako eliza noizbeikoen ikhusteak [...] gure bokazionearen grazia badirudit argitu eta suhartu darokula. Prop 1901, 146. Nere noizbaiteko kantak entzuten ari zaratenak! Or Mi 68. Noizpaiteko oker aztu-eziña. Zait Sof 44. Zelan ba aintzat ez artu gure Egilleak seme ta eme, gizaki guztiongan ereindako azi ezkutuaren noizbaiteko ernamin-zartadak? Erkiag Arran 100. Karrakeiak bazuen barnerik aski, noizbaiteko biziteia, kabalateia eta belarteia ere aterbetzeko. Larre ArtzainE 55. Gizaki baten irudia utzi digu, halarik ere, noizpaiteko "ilunzaleen" gisa argiz eta ilunbez oratua. MIH 264. [Prestakuntza] oso bestelakoa da noizpaitekoaren aldean. (In MEIG VI 44 ).
v. tbn. Noizbaiko: Eskual 28-2-1913, 1.
b) De lo venidero, de lo futuro.
Ez lukete handik aitzina leheneko penaren erdia. Zeren noizbaiteko esperantzarekin konsola bai litezke. Ax 604 (V 388). Noizbaiteko itxaropenez, alkar maitasunez, biotza biotz truk izan zan gure neke-saria. AZink 129.
Futuro, venidero.
Irabazi guziak edaritan xahutu-ta non duke geroko, noizpeiko erretretari buruz, orai sos emaitekorik? HU Zez 204s.
NOIZBAITEKOAN. Al fin.
Zabaldu zaizkit, noizbaitekoan, biotz-begiak, / noizbaitekoan upatu baidet maitalea. Loram 122.
NOIZBAITEKO BATEAN.
a) Alguna vez.
[Asko da] nosbaitako baten sarrijago konpesetara, sermoetara edo elexaruz juatia. fB Ic II 178. Erantzun ere bai aek beste noizbaiteko batean, arreba bakarraren ilberria emanez. Mok 7.
(Noizbaitekoren batean).
Ez da beinguan, ta urreetan topeetan alako emakumia. Urrin errijetati nosbaitakoren baten agertuten da alako joija edo margarita balijotsuba. fB Ic II 284.
b) Al fin.
Noizbaiteko batean jan gabe bizitzen ikasi ere bai, baña... ikasi zun egunean bertan il omen zan. MAtx Gazt 98. Ze pasatzen tzik Klaudio, erotu iñ al aiz eo! --esan neonan nik noizpetteko baten. (AN-gip). PPer FLV 1987, 189.
NOIZBAITEN. v. NOIZBAITEAN.
NOIZBAITEN BURUAN. Al fin.
Etorriko naizela ni noizbaiten buruan aren babespeko zaldun baten aurka euntalako burruka egitera. "Andando los tiempos" . Berron Kijote 87. Noizbaiten buruan, azaldu omen uan enkargatua. Ataño TxanKan 254. Soldaru zebiltzanak noizbaiteren buruan biali zizkiteken. Ib. 243.
NOIZBAITERAINO (SP, Dv; noizpaiteraino SP, Dv in m.). "Quelques à certain temps" SP.
" Noizbaiterainoko pena, pene temporelle" SP. " Noizbaiterainoko, qui durera un long temps" Dv.
NOIZBAIT ERE.
a) (B ap. Izeta BHizt; SP, Urt I 501). Al fin, alguna vez al fin. "Noizbait ere hobeago da ezen ez nihoiz ere, [...] à la fin" SP. "Noizbaitere torri de" Izeta BHizt.
Baldin zerbait maneraz noizpait-ere bide moldezkorik eman badakit Iankoaren borondatez. Rom 1, 10. Noizbait ere ethorri da azkeneko ordua. EZ Man I 85 (v. tbn. 18). Eramankizun guziak arintzen ziezten, noizbait ere atsegiñetako lur gozo artan sartuko ziralako pozak. Lard 98. Atzenean, noizbait ere, Luzifer-en tranpa azkarrak ezaguturik, bere maisuagana korrika joan zan arte. Aran SIgn 50. Noizpait ere, arnas andi bat botata, esan zuan. Urruz Zer 78. Arkitu zuten noizbait ere poloniarrak askatasunaren bidea. Ldi IL 166. Noizbait ere ernaberritu baitzaizue niganako lera. Or Aitork 411 (Or SCruz 59 noizpait ere ). Noizbait ere udaberria etorri zen. Izeta DirG 103. Atera bai, atera zan noizpait ere. Gazt MusIx 60. Noizbait ere allegatu naiz Ergobiko estanko ondora. Alkain 55.
v. tbn. Gy 168. Tx B III 129. Erkiag Arran 56. Albeniz 58. Noizpait ere: Ldi BB 164.
(Exclam.). ¡Por fin!
Zortziak arte ez zan kamiona etorri. Noizbait ere! Anab Aprika 57.
b) En alguna ocasión (futura).
Jaso eitzak ondarrak gerorako. Noizpait ere bearrean arkitu inteke. Lek EunD 17.
NOIZBAITEREN BATEAN. "Una u otra vez, en alguna ocasión, nosbaiteren baten" Izt 119r.
NOIZBAITEREN BURUAN (SP; noizpaiteren buruan SP, Dv in m.). "Au bout de quelque temps" SP.
NOIZBAITETARA. "Noizbaitetara gibelatzen du bere zorren pagatzea, il remet à une époque indéterminée le paiement de ses dettes" Dv.
NOIZBAITETIK NOIZBAITERA. De vez en cuando. v. NOIZETIK NOIZERA, NOIZEAN BEHIN.
Noizbatetik noizbaitera, hala nola illabethetik illabethera. SP Phil 160 (He 162 denboratik denborara). Konsidera zazu noizbaitetik noizbaitera zer pasionek nausitzenago duten zure ariman. Ib. 457.
NOIZBAITETIK HUNAT. "Noizbaitik hunat ez dugu ikhusi, nous ne l'avons vu depuis de longs jours" Dv.
NOIZBAITEZ. Alguna vez.
Pagoen orbelak, noizbaitez, egoiak eroan ebazan. Gand Elorri 111.
NOZBAITEZKO, NOIZPAIZKO (H). De tiempos pasados. v. NOIZBAITEKO.
Meditazionia noizpaizko Manna zen bezala duzu. AR 129. Nuizpaizko denboran / oro bizi ginandian / bethi inikitatian. Xarlem 932. (nuzpaiko en la otra versión)
v. tbn. Nuzpaizko: Eskual 3-1-1908 (ap. DRA).
NOIZBAIT FINEAN. "Tandem aliquando" SP.

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
z-library z-lib project
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper