Euskaltzaindiaren Hiztegia

20 emaitza gin bilaketarentzat - [1 - 20] bistaratzen.

gin
iz. Alkohola ipuru aleekin batera destilatuz egiten den edari bizia. Beste zurrutada bat eman zion ginari eta gero niganantz itzuli zituen begiak.

Aztergaia: gin

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArau72
ginarra
iz. bizk. Txilarra.

Aztergaia: ginarra

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArau72
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z1:BatHizt 1994-10-27 Bigarren mailan onartzekoa

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Txostenak
OEHko datuak [laburduren azalpena]

ik. OEH argitaratuan: ainar : brezo ("Lusaski gorriak, eskusaskiak, laister saltzen diren seska-saskiak, añar-isatsak eta abar, usu ta arin eta txukun eta egoki ta bikaiñ egiñ ere" Or Mi; "Zeren billa ote dabil legar eta añar tartean?" Or Mi; "Ontan, añar-tartetik garbi entzun zuten miñ-oiua" Or Mi; "Mutillek eman dute mendian atsalde, arba, añar, arantz, ote, sugaiaren eske" Or Eus; "Itzul-iraulka lorik egin ez, egunez arlo zakarra; alare, Iriondok naiago omen du etzauntza artako aiñarra" Or Eus; "Ote ta aiñarra ta amua janez, gosea dute garaitu" Or Eus); eta ainar zuria: Lcq; brana : brezo ("Haragizko beso baten gañean pausatu nahi duena, mortuan sortzen den branaren pare izanen da. Ihartzea da haren zorthea" Mih); ginarra : brezo ("Abetxubak dira beste oneek: (...) masusta txikarra, gisatsa, giñarria, saratsa" Mg PAb; "Itxuski edo ginarria ate ostian ifini ezkero ezin an sorginik sartu leitekiala" Astar II; "Gorozti ta giñarren batzuk" Ag AL; "Ota, giñarra, elorri, arantza ta ostantzeko larrak" Kk Ab II; "Bedar, giñarra, sasi ta zume, su bardin baten erasoz" Gand Elorri); halga : brezo. Bruyère. VocBN; inarra : escoba para barrer, brezo y por extensión toda escoba ("Ekarzu kaldera bete ur ta iñarra bat" Mic; "Inarra sortea ez dala ain eder zein da luma berdea" AB AmaE; "Erratz edo itxuski edo inarreaz sastarrak sokondora legez, erdalkeriak Erdalerrira botako direana" Ezale; "Murubetako iñarra" Altuna; "Isuribiko estalia, abez, zotalez eta garoz edo iñarrez jantzia" JMB ELG; "Iñar apalak" Ibiñ Virgil; inar-isats Asp Leiz; inar-lore Arzdi Plant). Corpusean, bestalde, txillar forma 23 aldiz ageri da: B 1 (Gand Elorri), G 22 (Izt C 4, Ag G 2, Tx B: "txillar mordo", Munita 14 eta "txillar-zale" 1); eta txillardi eta txillarki bana (Izt C).

EEBSko datuak [laburduren azalpena]

añar-aundi eta añarxume dantza-izenak bi aldiz ageri dira (M. Izeta: "Hor dantzatuko dituzte: Muxikoak, Tellerinek Xoxoarena, Añarxume, Txoriarena, Ardoarena, Mando-Zarrarena, Añar-aundi, Zahar-Dantza (...) eta dantza hoien artean irri-dantzak: Zurrume-Dantza, Esku-Dantza, Zartain-Dantza, Isats-Dantza, Katadera-Dantza..."); giñarre behin, EgAS (Agur 1974); kiñerra ere behin, B (Alzola); txilar (eta -ll-) 8 aldiz: B 1 (Zer 1985), EB 6 (Gorbea. Euskalerriko mendia, A. Uranga, J. Apalategi; UZEI: "txilar-sastrakadi"); txillardi G 3 (J. Gaztañaga).

Hainbat erabileraren informazioa [laburduren azalpena]

ainar : AB50 1; ainarra : HiztEn; Euskalterm (eta ainarra gorri, ainarra purpura, ainarra lauhosto); ginarre : HiztEn-LurE; inar : AB38 1, HiztEn("ik. txilar"); inardi : AB38 1; txilar : AB38 5, AB50 2; HiztEn-LurE; Euskalterm (eta txilar zuri, Portugal txilar, erratz-txilar, txilar-ezti 2); txilar zuri : HiztEn; txilardegi : HiztEn-LurE; txilardi : HiztEn-LurE; Euskalterm 7.

Sektore jakin bateko informazioa

Ik. Izendegia: ainarra; txilar : Erica sp. + Calluna vulgaris + Daboecia Cantabrica; ainarra burusoil : Erica vagans; ainarra gorri : Erica australis; ainarra iletsu : Erica ciliaris; ainarra lauhosto : Erica tetralix; ainarra loretsu : Erica multiflora; ainarra purpura : Erica cinerea; ainarra arrunt : Calluna vulgaris; ainarra kantauriar : Daboecia cantabrica; txilar zuri; zurikatx : Erica arborea; erratz-txilar : Erica scoparia; Portugal txilar : Erica lusitanica.

Hiztegietako informazioa

Hiztegietako formak: HiruMila: ainarra, ainarra burusoila, ainarra kantauriarra, ainarra lauhostoa, ainarra purpura, elar, ginarra, txilar, txilar arrunta, txilar zuria, zurikatxa. // ElhHizt: ainar, ainar arrunt, ainar burusoil, ainar gorri, ainar iletsu, ainar kantauriar, ainar lauhosto, ainar loretsu, ainar purpura, ginarre, txilar, erratz-txilar, portugal txilar, txilar zuri. // EskolaHE: ginarre, txilar, txilardegi, txilardi. // HLEH: ginarre, inar 2† ('ik. txilar'), txilar, txilardi. // EuskHizt: ainar, ginarra, inar 2, txilar, txilardi. // Lur EG/CE: brezo: txilar. // Lur EF/FE: bruyère: brana, txilar. // Casve FE: bruyère: ilarre, ilarri; bruyère jaune: gaskola. // HaizeG: bruyère: brana, elar, ilarka; Lieu de bruyères: elardi. // T-L LBF: bruyère: halga, brana; bruyère jaune: kaskola. // Lh DBF: ainazkar, branatu, brabatze. // PMuj: brezo: txillar, iñarra, illar, giñar, aiñar, iñar, añu, gindarra, añaskar, itsuski; brezo para escobas: aiñazizkar; tierra de brezo: larreki; escobón de brezo: añar-isats; brezal: txillardi, añardi, añiskar, ilardi. // DRA: aiñar, añara, añarzuri, añaskar, añatskar, ginarre, iñardi, iñarra, txillar, txillardi, txillarra. // Azkue Aurkibidea: brezal: elhardi, txillardi; brezo: aiñar, aiñara, elhar, gillar, gindarra, giñarra, halga, hillare, ilhari, ilharka, illar, iñarra, iñarrea, itsuski, larre, txillar, zurdika, zurdikatx; brezo amarillo: gaskola, kaskol; brezo ceniciento: añarzuri; brezo común: ilaurri; brezo de escobas: ainazizkar, brama, ilharrazki, il-harrazki, ilharre.

Bestelakoak
Jatorrizko forma

ginarra, ik. giharra

Euskaltzaindiaren Arauak

Bizk. 'txilarra'.

Informazio osagarria
Zerrendakoa markatua edo erabilera urriagokoa da

Ik. gihar

Lexemen erregulartasuna

-ih-/-in-

Formari buruzko oharrak

Euskaltzainen oharrak

 - [E409]: Definizio-hitz sinonimoa kendu. Adiera bat baino gehiago ditu ginarra hitzak.

 - Erabakia: BAgiria (1997-06-27): 'Inarra/ginarra eztabaida izan da ondoren. Lekukotasunak kontuan harturik, ginarra forma proposatzen da,-a organiko eta guzti. Hala onartu da'.

 - Erabakia: (H2.2 / 2009-11-30): Bere horretan utziko da lehen itzulikoa, eta H1.1 lantaldeak landuko ditu adierak.

ginbail
iz. Kapela. Ginbail hegalduna.

Aztergaia: ginbail

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArau72
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z3:HBB 1994-10-27 Lantaldeak besterik gabe onartua
ginbaildun
adj./iz. bot. Landareez mintzatuz, Umbeliferae familiakoa, loreak edo fruituak aterki itxurako multzoetan dituena. Landare ginbailduna.

Aztergaia: ginbaildun

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArau72
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z3:HBB 1994-10-27 Lantaldeak besterik gabe onartua
ginbalet
iz. Daratulu txikia, zurginaren lanabesetako bat. Ik. laztabin. Ginbaletarekin zuloak egiten. Giderrik gabeko ginbalet baten irudikoa.

Aztergaia: ginbalet

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArau72
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z1:BatHizt 1992-05-28 Lantaldeak besterik gabe onartua

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Txostenak
OEHko datuak [laburduren azalpena]

binbalet (Herr 1957); ginbalet (Mg PAb; Iraola); ginbelet (Ezale 1899); pinpalet (Barb, JE Med; eta izond. gisa: JE Ber, SoEg Herr 1958; GH 1971)

EEBSko datuak [laburduren azalpena]

ginbalet 3 (J.A. Berriotxoa, M. Ensunza); ginbelet 2 (Argia 1936)

Hainbat erabileraren informazioa [laburduren azalpena]

AB50: ginbelet 1; Euskalterm: ginbalet; HiztEn: ginbalet; LurE: ginbalet edo ginbelet

Formari buruzko oharrak

Iritzi-emaileak

 - [A204]: "Beti ginbelet entzun dut, aitona arotzarengandik hala ikasi nuen. Bestalde, Tolosaldea ez da nere ustez aurreko i horrek a > e bihurtzeko joera nabarmena duen lekua" (1993-02)

 - [E204]: "bai, binbalet ez bada eremu zabalagokoa" (1993-02-20)

 - [E302]: "... ez daude hain garbi gure ustez (...) ginbalet eta ginbelet. Ez al dira bi formak erabilgarriak? Bietatik bat aukeratu behar al da?" (1993-02)

 - [I203]: "ginbelet" (1993-02)

 - [K203]: "... besteak baino harrigarrixeago..." (1993-02-26)

gindax
iz. Zamak jasotzeko erabiltzen den tresna, biradera edo motor baten bidez mugitzen den zilindro batez eta zilindro horretan biltzen den soka edo kate batez osatua dena. Gindaxaren soka puskatu eta zama erori egin zen.

Aztergaia: gindax

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z4:HBL 1999-07-14 Lantaldeak onartua, informazio bat gehituz

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Bestelakoak
Sistematikoki aurreratzen direnen datuak

HLEH: + / EuskHizt: azalpen berritua / HiztEn: + / LurE: + / ElhHizt: + / EskolaHE: +

Zerrenda osagarriak

NekHizt: gindax (es potro).

Informazio lexikografikoa
Kategoria

iz.

Maiztasuna

g.er.

Forma baten adiera(k)

(garabi-mota).

gineaberriar
1 adj. Papua Ginea Berrikoa, Papua Ginea Berriari dagokiona. Gineaberriar agintariak.
2 iz. Papua Ginea Berriko herritarra.

Aztergaia: gineaberriar

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArauB

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Bestelakoak
Euskaltzaindiaren Arauak

(herritarra).

gineabissautar
1 adj. Ginea Bissaukoa, Ginea Bissauri dagokiona. Gineabissautar arrantzaleak.
2 iz. Ginea Bissauko herritarra.

Aztergaia: gineabissautar

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArauB

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Bestelakoak
Euskaltzaindiaren Arauak

(herritarra).

ginear
1 adj. Gineakoa, Gineari dagokiona. Ginear etorkinen arazoak.
2 iz. Gineako herritarra.
Azpisarrerak

Aztergaia: ginear

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArauB

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Bestelakoak
Euskaltzaindiaren Arauak

(herritarra).

ginebra
iz. Heg. Gina. Etxera sartu orduko, goraino bete zuen basoa ginebraz.

Aztergaia: ginebra

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArau72
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z3:IrEm
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z10: LBeh42 2020-05-19 Lantaldeak onartua, informazio bat gehituz

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Txostenak

iz. [Oharra: Euskaltzaindiak, ginebra-k euskara idatzian izan duen erabilera kontuan harturik, hitz hori ez erabiltzea gomendatzen du; ik. gin].

ginebra 49.

Beste (edozein) iturritako erabilerak

ginebra 67.

Bestelakoak
Euskaltzaindiaren Arauak

ginebra* e. gin.

Lantaldearen irizpideak

Baztertutako forma onartzea proposatu da. gin proposatuak ez du arrakastarik izan. Heg. markarekin eta ‘gin’ definitzailearekin jaso liteke.

Formari buruzko oharrak

Iritzi-emaileak

 - [E301]: [nire ustez sartu beharrekoa da] (1995-04-18)

Euskaltzainen oharrak

 - [E210]: ginebra* e. gin. Ez dira berdinak.

 - Erabakia: Batzordea (JAA, MA, IS): bere garaian eztabaidatua eta erabakia.

ginekologia
iz. Medikuntzaren adarra, emakumearen ugal-aparatua eta organo espezifikoak eta haiei dagozkien gaixotasunak aztertzea eta sendatzea helburu duena. Ginekologia azterketak.

Aztergaia: ginekologia

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArau72
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z3:HBB 1994-10-27 Lantaldeak onartua, informazio bat gehituz

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Txostenak
Txostenaren laburpena
Informazio osagarria
Maileguen egokitzapen sistematikoa

g/j

ginekologiko
adj. Ginekologiarena, ginekologiari dagokiona; emakumearen ugal-aparatuari dagokiona. Klinika ginekologikoa. 30-35 urtetik aurrera azterketa ginekologikoa egiten diegu minbizia izateko arrisku handia dutenei.

Aztergaia: ginekologiko

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z11: LBeh51 2022-07-19 Lantaldeak onartua, informazio bat gehituz

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Txostenak
OEHko datuak [laburduren azalpena]

Ez dugu aurkitu.

LB: 51; ETC: 235

Beste (edozein) iturritako erabilerak

Elhuyar: ginekologiko izond. (Med.) ginecológico, -a, Adorez: ginekologiko: adj. ginecológico/ca, Labayru: ginekologiko 1adj. Med. ginecológico -ca; NolaErran: gynécologique adjectif ginekologiko – ginekologia- / Euskalterm: ginekologiko (Med. termino onartuak: infekzio ginekologiko, minbizi ginekologiko, onkologia ginekologiko…).

Bestelakoak

ginekologia iz. Medikuntzaren adarra, emakumearen berezko gaixotasunak aztertzea eta sendatzea helburu duena. Ginekologia azterketak.

Lantaldearen irizpideak
Eratorri-konposatu berria da, egokia eta beharrezkoa

Erabilia eta jasotzekoa.

ginekologo
iz. Emakumeen eritasunetan eta erditzeetan espezialista den sendagilea. Urteak daramatza ginekologo gisa lanean Osasunbidean.

Aztergaia: ginekologo

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArauB

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Bestelakoak
Zerrenda osagarriak

Prestas: 10 lek. (B 3 / G 7).

ginezeo
iz. bot. Loreen organo emeen multzoa.

Aztergaia: ginezeo

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArau72
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z3:HBB 1994-10-27 Lantaldeak onartua, informazio bat gehituz

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Txostenak
Txostenaren laburpena
Informazio osagarria
Maileguen egokitzapen sistematikoa

g/j

ginga
1 iz. Gerezi mota garratza. Ginga anpolaia. Ginga edaria.
2 iz. Gingondoa.

Esaera zaharrak

Ginga, gozo dela, min da.

Aztergaia: ginga

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArau72
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z1:BatHizt 1994-10-27 Lantaldeak onartua, informazio bat gehituz

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Txostenak
OEHko datuak [laburduren azalpena]

1) 'gerezi-mota' adieran, ginda B 5 (Añ, Balad) eta IE 3 (ECocin) azaldu da; eta ginga G 8 (Echag, AA, Izt, Gazt, Or); 2) 'zenit' adieran ginga forma bakarrik jaso da: B 2 (Erkiag) eta G 4 (Zait, Or, Gazt).

EEBSko datuak [laburduren azalpena]

ginda behin azaldu da (EB); ginga 'zenit' adieran bitan (G).

Hainbat erabileraren informazioa [laburduren azalpena]

AB38: ginda 'gerezi-mota (1); HiztEn-LurE: ginda ('gerezi-mota') aipatzen duten arren, ginga hobesten dute; Euskalterm: ginda, ginga bina ager.ekin, 'gerezi-mota' adieran.

Bestelakoak
Jatorrizko forma

ginda, ginga

Lantaldearen irizpideak
Erabilera urriko formen artean aukeratu da, arrazoia agertuz

datuek ez baitute ezer erabakitzeko biderik eskaintzen, adiera bietarako forma bakarra proposatzen du batzordeak: ginga .

gingil
1 iz. Hainbat organoren luzakin haragitsua. Ahuntzaren gingilak.
2 iz. Hostoaren ertzeko irtengune biribildua.

Aztergaia: gingil

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArau72
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z3:HBB 1994-10-27 Lantaldeak besterik gabe onartua
gingildun
adj./iz. bot. Hostoez mintzatuz, gingilak dituena. Pikondoak hosto handi gingildunak ditu.
gingondo
iz. Gingak ematen dituen gereziondo barietatea (Prunus cerasus var. cerasus).

Aztergaia: gingondo

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArau72
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z3:HBB 1994-10-27 Lantaldeak onartua, informazio bat gehituz

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Bestelakoak
Euskaltzaindiaren Arauak

Prunus cerasus.

Informazio lexikografikoa
Landare eta animalien taxonomi izena

Prunus cerasus

ginkana
1 iz. Taldekako jolasa, hainbat zeregin edo proba ahalik eta azkarren burutzean datzana. Bazkalostean, 16:30ean, gazteentzako ginkana hasiko da, Torrebillela parkean.
2 iz. Bizikletekin, motozikletekin edo autoekin egiten zen lasterketa mota, hainbat oztopo (koskak, arrapalak...) eta proba gainditzean zetzana. Txapelketan ginkana eta errepideko lasterketa izango dituzte txirrindulariek: bietako emaitzen batuketak emango du azken sailkapena.

Aztergaia: ginkana

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z7:HBL 2014-09-09 Lantaldeak onartua, informazio bat gehituz

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Txostenak

LBeh (2014-04-03): ginkana 93: Berria 12 (adib.: “Haurrentzako euskal ginkana ere antolatu dugu ostiralerako”), EiTB 4 (adib.: “Pasai Donibanen burutuko da ginkana eta bai proba fisikoak zein proba kulturalek osatuko dute”), Argia 2 (adib.: “Ginkana bihurtzen da bidegorrietan ibiltzea”), DiarioVasco 75 (adib.: “Gazteek parte hartu zuten ginkanako proba ezberdinetan”); jinkana 28: Berria 21 (adib.: “11:30ean, berriz, 11 eta 14 urte bitarteko gaztetxoek jinkana batean parte hartzeko aukera izango dute”), EiTB 2 (adib.: “Jinkana jolasa egin dute bertso eskoletako ikasleek”), DiarioVasco 5 (adib.: “gazteentzako jolasak ez dituzte ahaztu eta hauek 17:00etan hasiko dira, taldeak egin eta jinkanan arituko direlarik”); gimkana 11, DiarioVasco (adib.: “Hurrengo saioa Kalebarrengo gimkana izango da, datorren zapatu eguerdiko hamabietan”); gymkana 1, EiTB (“lau egunetan gymkana dibertigarri batean parte har dezakete”); gynkana 9: Berria (“16:30ean, herri kirolen gynkana”), EiTB 2 (adib.: “joku desberdinekin gozatuko dute, gynkanak osatuko dituzte eta bizikletarekin ibilbide batzuk burutuko dituzte”), DiarioVasco 6 (adib.: “Gaur haurrentzat gynkana”).

Beste (edozein) iturritako erabilerak

EPG: ez dugu aurkitu ginkana, jinkana, gymkana, gynkana formarik.

Zerrenda osagarriak

BerriaEL2013: ginkana* e. jinkana.

Erdara/euskara hiztegietako datuak

es yincana, gymkhana / fr gymkhana: Elhuyar: - / Nolaerran: gimkana / Zehazki: gymkhana / Labayru: - / Adorez5000: jinkana.

Lantaldearen irizpideak
Nazioarteko forma da, egokituz onartzekoa

Nazioarteko forma da, egokituz onartzekoa.

ginoan
postpos. bizk. Neurrian, heinean. (Erlatibozko perpaus baten eskuinean). Ahal dugun ginoan saiatuko gara lana burutzen. Bakoitzak ahal duen ginoan.

Aztergaia: ginoan

Iturria:

Kodea [?] Data Proposamena
Araua: Z3:EArauB
Hiztegi Batuko Lantaldea: Z3:HBB 1994-10-27 Lantaldeak onartua, informazio bat gehituz

Formari buruzko datuak

Erabilerak
Bestelakoak
Euskaltzaindiaren Arauak

Bizk. 'neurrian, heinean': ahal dugun ginoan saiatuko gara lana burutzen.

Informazio lexikografikoa
Erabileremu dialektala

Bizk.

Adibide argigarriak, testuinguru egokiak

ahal dugun ginoan saiatuko gara lana burutzen

Forma baten adiera(k)

neurrian, heinean

Formari buruzko oharrak

Euskaltzainen oharrak

 - [E409]: Adibiderik sartzekotan: den ginoan. Sinonimoak kendu: adiera bat baino gehiago du.

 - [E210]: Azpisarrera (berria): den ginoan (‘ezin gehiagoan’, esaterako: ‘platera den ginoan beteta ekarri’).

 - Erabakia: (H2.2 / 2009-11-30): Bere horretan utziko da oraingoz lehen itzulikoa.

 

Azkue Biblioteka eta Artxiboa

ORDUTEGIA
9:00 - 14:00

Azkue Biblioteka eta Artxiboa Euskaltzaindiaren zerbitzura dago. Horrez gainera, zabalik dago ikertzaile ororentzat, eta bere ahalbideen neurrian euskal kultura gaien ikerkuntza eta hedapena sustatzen eta laguntzen saiatzen da.

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus