Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

122 emaitza zabaldu bilaketarentzat

309: amanecer, alba / aube / dawn

 • Gaia: Eguna
 • Galdera (es): amanecer, alba
 • Galdera (fr): aube
 • Galdera (en): dawn
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Orio eune zabaldu eúna zabáltziá 3: [eúna saβáltsiá] -
Zegama eune zabaldu eúne zabáldu 1: [eúne saβáldu] -
 

390: desbordar / déborder / overflow (to)

 • Gaia: Ibaia
 • Galdera (es): desbordar
 • Galdera (fr): déborder
 • Galdera (en): overflow (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ahetze urak zabaldu úrak zabáldu 3: [úrak saβáldu] -
Etxaleku zabaldu zábaldu 1: [sáβaldu] -
 

672: extender (el estiércol) / épandre le fumier dans le pré / spread around (to)

 • Gaia: Etxabereak: behiak
 • Galdera (es): extender (el estiércol)
 • Galdera (fr): épandre le fumier dans le pré
 • Galdera (en): spread around (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Aia zabaldu zabáldu 1: [saβáldu] -
Amezketa zabaldu zabáldú 1: [saβáldú] -
Andoain zabaldu zábáldú 1: [sáβálðú] -
Arroa (Zestoa) zabaldu zabáldu 2: [saβáldu] -
Asteasu zabaldu zábaldú 1: [sáβaldú] -
Ataun zabaldu zábaldú 1: [sáβaldú] -
Azkoitia zabaldu zabáldu 1: [saβáldu] -
Azpeitia zabaldu zabáldu 1: [saβáldu] -
Beasain zabaldu zabáldu 1: [saβáldu] -
Beizama zabaldu zabáldu 1: [saβáldu] -
Bergara zabaldu zabaldú 1: [saβaldú] -
Berriz zabaldu zabáldu 1: [saβáldu] -
Donostia zabaldu ximorra zabaldu 1: [ʃimor̄a saβaldu] -
Eibar zabaldu zabáldu 1: [saβáldu] -
Elduain zabaldu zabáldú 1: [saβáldú] -
Elgoibar zabaldu zabáldu 1: [saβáldu] -
Errezil zabaldu zabáldu 1: [saβáldu] -
Etxarri (Larraun) zabaldu záaldú 1: [sáaldú] -
Ezkio-Itsaso zabaldu zabáldu 1: [saβáldu] -
Ezkurra zabaldu zabáldú 1: [saβáldú] -
Gaintza zabaldu záaldó 1: [sáaldó] -
Getaria zabaldu zabáldu 1: [saβáldu] -
Goizueta zabaldu zabáldu 1: [saβáldu] -
Hendaia zabaldu zabáldu 2: [sabáldu] -
Hernani zabaldu zabáldu 1: [saβáldu] -
Hondarribia zabaldu zabaldu 1: [saβaldu] -
Igoa zabaldu zabáldu 1: [saβáldu] -
Igoa zabaldu záaldú 2: [sáaldú] -
Ikaztegieta zabaldu zabaldu 1: [saβaldu] -
Lasarte-Oria zabaldu zábaldú 1: [sáβaldú] -
Legazpi zabaldu sitxe zabaltzen ai 1: [śitʃe saβaltsen ai̯] -
Leitza zabaldu zabáldu 1: [saβáldu] -
Mugerre zabaldu zabaldu 1: [saβaldu] -
Oderitz zabaldu zábaldú 1: [sáβaldú] -
Oiartzun zabaldu zabáldu 1: [saβáldu] -
Orexa zabaldu zábaldu 1: [sáβaldu] -
Orio zabaldu zabáldu 1: [saβáldu] -
Pasaia zabaldu zabáldú 1: [saβáldú] -
Tolosa zabaldu zabáldú 1: [saβáldú] -
Urretxu zabaldu zabáldu 1: [saβáldu] -
Zegama zabaldu zabáldu 1: [saβáldu] -
 

972: abrir / ouvrir / open (to)

 • Gaia: Etxearen zatiak
 • Galdera (es): abrir
 • Galdera (fr): ouvrir
 • Galdera (en): open (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ahetze zabaldu zabaldu 1: [saβaldu] -
Aldude zabaldu zabaldú 2: [saβalðú] -
Arbizu zabaldu zabáldu 1: [saβáldu] -
Arnegi zabaldu zábaldú 2: [sáβaldú] -
Ataun zabaldu zábaldú 1: [sáβaldú] -
Azpeitia zabaldu zabáldu 2: [saβáldu] -
Baigorri zabaldu zabaldu 1: [saβaldu] -
Beasain zabaldu zabáldu 1: [saβáldu] -
Beizama zabaldu zabáldu 1: [saβáldu] -
Bergara zabaldu zabáldu 1: [saβáldu] -
Beskoitze zabaldu zabaldú 2: [saβaldú] -
Deba sabaldu/zabaldu sabáldu/zabáldu 1: [s̟aβáldu] -
Donibane Lohizune zabaldu zabaldú 1: [saβaldú] -
Dorrao / Torrano zabaldu zabáldu 2: [saβáldu] -
Elgoibar zabaldu zabáldu 1: [saβáldu] -
Etxaleku zabaldu zábaldú 1: [sáβaldú] -
Ezkio-Itsaso zabaldu zábaldú 1: [sáβaldú] -
Ezterenzubi zabaldu zabáldu 1: [saβáldu] -
Igoa zabaldu zábaldú 1: [sáβaldú] -
Irisarri zabaldu zabáldu 2: [saβáldu] -
Itsasu zabaldu zabáldu 2: [saβáldu] -
Jutsi zabaldu zabaldu 1: [saβaldu] -
Legazpi zabaldu zabáldu 1: [saβáldu] -
Makea zabaldu zabaldú 2: [saβaldú] -
Oderitz zabaldu zábaldú 1: [sáβaldú] -
Sara zabaldu zabáldu 1: [saβáldu] -
Senpere zabaldu zabaldú 1: [saβaldú] -
Sohüta zabaldu zabáldu 2: [saβáldu] -
Urdiain zabaldu zabáldu 1: [saβáldu] -
Urretxu zabaldu zabáldu 1: [saβáldu] -
Zegama zabaldu zábaldú 1: [sáβaldú] -
 

1846: sembrar / semer / sow (to)

 • Gaia: Laboreak
 • Galdera (es): sembrar
 • Galdera (fr): semer
 • Galdera (en): sow (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Arroa (Zestoa) zabaldu zabáldu 3: [saβáldu] -
 

1849: abonar con cal / chauler / fertilize with lime (to)

 • Gaia: Laboreak
 • Galdera (es): abonar con cal
 • Galdera (fr): chauler
 • Galdera (en): fertilize with lime (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Arroa (Zestoa) karia zabaldu kária zabáldu 1: [kária saβáldu] -
Ataun karea zabaldu karéa zabáldu 1: [karéa saβáldu] -
Azkoitia karie zabaldu karíe zabáldu 1: [karíe saβáldu] -
Azpeitia karie zabaldu karíe zabáldu 1: [karíe saβáldu] -
Beizama karia zabaldu karía zabáldu 1: [karía saβáldu] -
Errezil karia zabaldu karía zabáldu 3: [karía saβáldu] -
Ezkio-Itsaso karea zabaldu kárea zabáldu 1: [kárea saβáldu] -
Ezkurra kisu zabaldu kísu zabáldu 1: [kíśu saβáldu] -
Getaria zabaldu zabáldú 1: [saβáldú] -
Urretxu zabaldu zabáldu 1: [saβáldu] -
 

1854: retoñar (el trigo) / taller / sprout (to)

 • Gaia: Laboreak
 • Galdera (es): retoñar (el trigo)
 • Galdera (fr): taller
 • Galdera (en): sprout (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Sara erro zabaldu erro zabáldu 1: [er̄o saβáldu] -
 

2010: extender (la ropa) / étendre / spread out (to)

 • Gaia: Bogada
 • Galdera (es): extender (la ropa)
 • Galdera (fr): étendre
 • Galdera (en): spread out (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Aia zabaldu zabáldu 2: [saβáldu] -
Amezketa zabaldu zábaldú 1: [sáβaldú] -
Andoain zabaldu zabáldu 1: [saβálðu] -
Asteasu zabaldu zábaldú 1: [sáβaldú] -
Ataun zabaldu zábaldú 1: [sáβaldú] -
Azkaine zabaldu zabaldú 1: [saβaldú] -
Azpeitia zabaldu zabáldu 1: [saβáldu] -
Beasain zabaldu zabáldú 1: [saβáldú] -
Beizama zabaldu zabáldu 1: [saβáldu] -
Donibane Lohizune zabaldu zabáldu 1: [saβáldu] -
Donostia zabaldu zabáldu 1: [saβáldu] -
Dorrao / Torrano zabaldu zábaldú 1: [sáβaldú] -
Elduain zabaldu zabáldú 1: [saβáldú] -
Errezil zabaldu zabáldu 2: [saβáldu] -
Etxebarria zabaldu SZabáldu 2: [s̟aβáldu] -
Ezkio-Itsaso zabaldu zabáldu 1: [saβáldu] -
Ezkurra zabaldu zábaldú 1: [sáβaldú] -
Getaria zabaldu zabáldu 3: [saβáldu] -
Goizueta zabaldu zabáldu 1: [saβáldu] -
Hernani zabaldu zabáldu 1: [saβáldu] -
Hondarribia zabaldu zabaldu 1: [saβaldu] -
Ikaztegieta zabaldu zabáldu 1: [saβáldu] -
Lasarte-Oria zabaldu zabáldu 1: [saβáldu] -
Leitza zabaldu zabaldú 1: [saβaldú] -
Oiartzun zabaldu zabáldu 2: [saβáldu] -
Orexa zabaldu zabaldú 1: [saβaldú] -
Orio zabaldu zabáldu 2: [saβáldu] -
Tolosa zabaldu zabáldú 1: [saβáldú] -
Urretxu zabaldu zabáldu 1: [saβáldu] -
Zegama zabaldu zabáldu 1: [saβáldu] -
 

2096: grieta, cortadura / gerçure / split, cut

 • Gaia: Giza gorputza: burua
 • Galdera (es): grieta, cortadura
 • Galdera (fr): gerçure
 • Galdera (en): split, cut
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Arbizu zabaldu zábaldú 3: [sáβaldú] -
 

2208: estirar(se) / tendre / lengthen (to)

 • Gaia: Gorputza eta gorputzadarrak
 • Galdera (es): estirar(se)
 • Galdera (fr): tendre
 • Galdera (en): lengthen (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Arbizu besoak zabaldu bésoak zabáldu 1: [béśoak saβáldu] -
 

2424: epidemia / epidémie / epidemic

 • Gaia: Gaixotasunak
 • Galdera (es): epidemia
 • Galdera (fr): epidémie
 • Galdera (en): epidemic
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Arroa (Zestoa) gaitza zabaldu gáitza zabáldu 2: [gái̯tsa saβáldu] -
Pasaia gaitza zabaldu gáitza zabáldu 1: [gái̯tsa saβáldu] -
 
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • +34 944 158 144
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper