Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

3431 emaitza txomin belar bilaketarentzat

65: alga / algue / seaweed, alga

 • Gaia: Itsas arrainak
 • Galdera (es): alga
 • Galdera (fr): algue
 • Galdera (en): seaweed, alga
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Donibane Lohizune belar belárra 1: [beláRa] -
Pasaia belar bélár 2: [bélár̄] -
 

66: fuco, hierba de mar / varech / wrack, varech

 • Gaia: Itsas arrainak
 • Galdera (es): fuco, hierba de mar
 • Galdera (fr): varech
 • Galdera (en): wrack, varech
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Donibane Lohizune belar belárra 1: [beláRa] -
 

406: pastizal / pacage, pâturage / pasture (-land)

 • Gaia: Lurra
 • Galdera (es): pastizal
 • Galdera (fr): pacage, pâturage
 • Galdera (en): pasture (-land)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Hernani belar soro belár soró 2: [belár̄ śoró] -
Hondarribia belar soro belár sorúa 3: [belár̄ śorúa] -
 

588: cardencha / chardon / teazel / (Dipsacus fullonum)

 • Gaia: Basalandareak
 • Galdera (es): cardencha
 • Galdera (fr): chardon
 • Galdera (en): teazel
 • Galdera (lat): Dipsacus fullonum
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Arbizu morkots belar mórkots belár 1: [mór̄kotś belár] -
Arbizu morkots belar mórkosbelarrá 2: [mór̄koźβelar̄á] -
 

591: cizaña / ivraie / darnel / (Lolium temulentum)

 • Gaia: Basalandareak
 • Galdera (es): cizaña
 • Galdera (fr): ivraie
 • Galdera (en): darnel
 • Galdera (lat): Lolium temulentum
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Hondarribia kuskuta belar kuskúta belar 1: [kuśkúta βelar̄] -
 

593: llantén / plantain / plantain / (Plantago major)

 • Gaia: Basalandareak
 • Galdera (es): llantén
 • Galdera (fr): plantain
 • Galdera (en): plantain
 • Galdera (lat): Plantago major
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Zugarramurdi bortz orriko belar bórtz orríko belárra 1: [bórts or̄íko βelár̄a] -
 

596: bardana / bardane / burdock / (Arctium minus)

 • Gaia: Basalandareak
 • Galdera (es): bardana
 • Galdera (fr): bardane
 • Galdera (en): burdock
 • Galdera (lat): Arctium minus
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Aia lapatx-belar lapátx-belár 1: [lapátʃ belár̄] -
Aniz poneta-belar ponéta-belar 1: [ponétaβelar̄] -
Arbizu lapa¡-belar lápa¡-belár 1: [lápaʒβelár] -
Arroa (Zestoa) lapa-belar lapá-belár 1: [lapáβelár̄] -
Asteasu lapa-belar lapá-belár 1: [lapáβelár̄] -
Azpeitia lapatx-belar lapáx-belár 1: [lapáʃβelár̄] -
Beruete morkos-belar morkós-belár 2: [mor̄kósβelár̄] -
Beskoitze lapatina-belar lapátina-bélar 1: [lapátinaβélaR] -
Donibane Lohizune apo-belar apóbelar 1: [apóβelaR] -
Etxalar apo-belar apóbelar 1: [apóβelar̄] -
Eugi lapa-belar lápa-belárra 3: [lápaβelár̄a] -
Gaintza lapa-belar lapá-belár 1: [lapáβelár̄] -
Goizueta arantzum-belar arántzum-belarrá 1: [arántsumbelar̄á] -
Goizueta lapa-belar lápa-belarrá 2: [lápaβelar̄á] -
Ikaztegieta lapa-belar lapá-belar 1: [lapáβelar̄] -
Itsasu apo-belar apó-bélar 6: [apóβélar̄] -
Lasarte-Oria lapa-belar lapá-belár 1: [lapáβelár̄] -
Legazpi lapa-belar lapa-belarra 1: [lapaβelar̄a] -
Mendata lapatx-belar lapatxa-bédar 1: [lapatʃaβéðar̄] -
Oderitz lapa-belar lápa-belár 1: [lápaβelár̄] -
Pasaia lapa-belar lapá-belár 1: [lapáβelár̄] -
Zugarramurdi lapa-belar lápa-belarrá 2: [lápaβelar̄á] -
 

1809: hierba / herbe / grass

 • Gaia: Pentzea
 • Galdera (es): hierba
 • Galdera (fr): herbe
 • Galdera (en): grass
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta belar belárr 1: [βelár̄] -
Ahetze belar belárr 2: [beláR] -
Aia belar belárr 1: [βelár̄] -
Aldude belar belár 1: [belár] -
Alkotz belar belárr 1: [belár̄] -
Amezketa belar belárr 1: [bɛlár̄] -
Andoain belar belárr 1: [belár̄] -
Aniz belar belárr 1: [belár̄] -
Arbizu belar belár 1: [βelár] -
Armendaritze belar belárr 1: [βeláR] -
Arrangoitze belar belarr 1: [βelaR] -
Arroa (Zestoa) belar belárr 1: [βelár̄] -
Asteasu belar belárr 1: [βɛlár̄] -
Ataun belar belárr 1: [belár̄] -
Azkaine belar belár 1: [belár] -
Azkaine belar belárr 2: [beláR] -
Azkoitia belar bélarr 1: [βélar̄] -
Azpeitia belar belárr 1: [βelár̄] -
Beasain belar belárr 1: elár̄] -
Behorlegi belar belárr 1: [belár̄] -
Beizama belar belárr 1: [belár̄] -
Beruete belar belárr 1: [βelár̄] -
Beskoitze belar belarr 2: [βelar̄] -
Deba belar bélarr 1: [βélar̄] -
Donamaria belar belárr 1: [belár̄] -
Donibane Lohizune belar bélarr 1: [bélaR] -
Donostia belar belárr 1: [βelár̄] -
Dorrao / Torrano belar bélarr 1: [βélar̄] -
Elduain belar belárr 1: [bɛlár̄] -
Erratzu belar belarr 1: [βelar̄] -
Errezil belar belárr 1: [belár̄] -
Etxalar belar belárr 1: [βɛlár̄] -
Etxaleku belar belárr 1: [βelár̄] -
Etxarri (Larraun) belar belárr 1: [βelár̄] -
Eugi belar belarrá 1: [βelar̄á] -
Ezkio-Itsaso belar bélarr 1: [βélar̄] -
Ezkurra belar belárr 1: [bɛlár̄] -
Ezterenzubi belar belarra 1: [belar̄a] -
Gaintza belar belárr 1: [βelár̄] -
Gamarte belar belárr 1: [belár̄] -
Getaria belar belárr 1: [βelár̄] -
Goizueta belar belárr 1: [belár̄] -
Hazparne belar belárr 1: [beláR] -
Hendaia belar bélarr 1: [bélaR] -
Hernani belar belárr 1: [βɛlár̄] -
Hondarribia belar belárr 1: [belár̄] -
Igoa belar belárr 1: [belár̄] -
Ikaztegieta belar belárr 1: [βelár̄] -
Itsasu belar bélarr 1: [bélar̄] -
Jaurrieta belar belár 1: [βelár] -
Lasarte-Oria belar belárr 1: [belár̄] -
Leitza belar belárr 1: [belár̄] -
Lekaroz belar bélarr 1: [bélar̄] -
Luzaide / Valcarlos belar belárr 1: [belár̄] -
Mendaro belar belárr 2: [βelár̄] -
Mezkiritz belar belárr 1: [belár̄] -
Mugerre belar belar 1: [belar] -
Oderitz belar belárr 1: [βelár̄] -
Oiartzun belar belárr 1: [belár̄] -
Orexa belar bélarr 1: [bɛ́lar̄] -
Orio belar belárr 1: [βelár̄] -
Pasaia belar bélárr 1: [bélár̄] -
Sara belar belarr 2: [belar̄] -
Senpere belar belarr 1: [belaR] -
Suarbe belar bélarr 1: [βélar̄] -
Sunbilla belar belár 1: [βelár] -
Tolosa belar belárr 1: elár̄] -
Uharte Garazi belar belárr 1: [beláR] -
Urdiain belar belárr 1: [βelár̄] -
Urketa belar belárr 1: [belár̄] -
Urretxu belar bélarr 1: [bélar̄] -
Zilbeti belar belár 1: [βelár] -
Zugarramurdi belar belár 1: [βelár] -
 

1825: tranco / andain / long stride

 • Gaia: Belar lana
 • Galdera (es): tranco
 • Galdera (fr): andain
 • Galdera (en): long stride
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta tailamaila táilamáila 1: [tái̯lamái̯la] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta tailukaldi táilukáldi 2: [tái̯lukáldi] -
Ahetze maila máila 1: [mái̯la] -
Aia arrasta arrásta 1: [ar̄áśta] -
Aia malla mallá 2: [maʎá] -
Aldude tailukolpe tailukólpe 1: [tai̯lukólpe] -
Aldude tailugolpe táilugolpé 2: [tái̯luɣolpé] -
Aldude mai maí 3: [maí] -
Aldude maaia maaía 4: [maaía] -
Alkotz malle málle 1: [máʎe] -
Altzai segamail ségamáil 1: [śéɣamái̯l] -
Altzai belarmail belarmáil 2: [βelarmái̯l] -
Altzürükü sail sail 1: [śai̯l] -
Altzürükü naia náia 2: [nája] -
Altzürükü dallünaia dállünaiá 3: [dáʎynajá] -
Altzürükü listreü listréü 3: [liśtréy̯] -
Amezketa belarmalle belárrmallé 1: [belár̄maʎé] -
Amezketa maill máill 2: [mái̯ʎ] -
Andoain brazada brázadá 1: [brásaðá] -
Andoain malla mallá 2: [maʎá] -
Andoain rastateko rrastátekó 3: [r̄aśtátekó] -
Aniz segamall segámáll 1: [śeɣámáʎ] -
Aramaio asatz ásatz 1: [áśats] -
Aramaio korañakada kórañakada 2: [kóraɲakaða] -
Araotz (Oñati) segagolpe ségágolpe 1: [śéɣáɣolpe] -
Araotz (Oñati) segakara segákara 1: [śeɣákara] -
Araotz (Oñati) segamalla segámalla 2: [śeɣámaʎa] -
Arbizu golpe gólpe 1: [gólpe] -
Arbizu belarmalla belárrmállá 2: [βelár̄máʎá] -
Arboti naia náia 1: [nája] -
Arboti belharnai belhárnáia 2: [belhárnája] -
Arboti sail sail 3: [śai̯l] -
Armendaritze sail sáil 1: [śái̯l] -
Arnegi tailaerrenka táilaerrénka 1: [tái̯laer̄éŋka] -
Arnegi naia náia 1: [nái̯a] -
Arrangoitze segakolpe segakólpe 1: [śeɣakólpe] -
Arrangoitze maila máila 2: [mái̯la] -
Arrasate segakada segákada 1: [śeɣákaða] -
Arrazola (Atxondo) segakara segákara 1: [śeɣákara] -
Arrieta salle sálle 1: [śáʎe] -
Arrieta arlo árrlo 2: [ár̄lo] -
Arrieta illeda illéda 3: [iʎéða] -
Arroa (Zestoa) arrast arrást 1: [ar̄áśt] -
Arroa (Zestoa) arrasta arrásta 2: [ar̄áśta] -
Arroa (Zestoa) malla mallá 3: [maʎá] -
Arrueta naia naiá 1: [nai̯á] -
Asteasu malla mallá 1: [maʎá] -
Ataun segamokau segámokáu 1: [śeɣámokáu̯] -
Ataun segamalla segamallá 2: [śeɣamaʎá] -
Azkaine malla málla 1: [máʎa] -
Azkaine maill maill 2: [mai̯ʎ] -
Azkaine mallartia mállarrtiá 2: [máʎar̄tiá] -
Azkoitia belarrilera belárrilléra 1: [belár̄iʎéra] -
Azpeitia malle mallé 1: [maʎé] -
Baigorri belharmahai belharmahai 1: [belharmahai̯] -
Bakio arrastada arrastáda 1: [ar̄aśtáða] -
Bardoze lerro lérro 1: [lér̄o] -
Bardoze naia náia 1: [nája] -
Barkoxe naia náia 1: [nája] -
Barkoxe sail sáil 2: [śái̯l] -
Bastida nail nail 1: [nai̯l] -
Beasain sara sará 1: [śará] -
Beasain seamalla séamallá 2: [śéamaʎá] -
Beasain zarraztara zarráztará 3: [sar̄ástará] -
Behorlegi tallerrenka tallerrénka 1: [taʎɛr̄éŋka] -
Behorlegi naia naía 1: [naía] -
Beizama saga sága 1: [śáɣa] -
Beizama segagolpe segágolpé 2: [śeɣáɣolpé] -
Beizama segamalla segámallá 3: [śeɣámaʎá] -
Bergara sare sáre 1: [śáre] -
Bermeo kodañakada kodañakáda 1: [koðaɲakáða] -
Bermeo besakada besakáda 1: [βeśakáða] -
Berriz segaka segáka 1: [śeɣáka] -
Berriz illara illára 2: [iʎára] -
Beruete zarraztako zarráztakó 1: [sar̄ástakó] -
Beruete malle mallé 2: [maʎé] -
Beruete mall máll 3: [máʎ] -
Beskoitze segakolpe ségakolpé 1: [śéɣakolpé] -
Beskoitze maila máila 2: [mái̯la] -
Bidarrai errebesi errebési 1: [er̄eβéśi] -
Bidarrai belarmail belárrmáil 2: [βelár̄mái̯l] -
Bolibar besakada besákada 1: [beśákaða] -
Bolibar bedarsall bedárrsall 1: [βeðár̄śaʎ] -
Bolibar bedarrillera bedarríllera 2: [beðar̄íʎera] -
Bolibar bedarrenka bedárrérrenka 3: [beðár̄ér̄eŋka] -
Busturia sistada sistáda 1: [śiśtáða] -
Deba erralla errálla 1: [ɛr̄áʎa] -
Dima besakada besakáda 1: [βeśakáða] -
Dima surku súrrku 2: [śúr̄ku] -
Domintxaine salla sálla 1: [śáʎa] -
Domintxaine naia náia 2: [nája] -
Donamaria malla málla 1: [máʎa] -
Donibane Lohizune malla málla 1: [máʎa] -
Donostia belarmalla belárrmall 1: [βelár̄maʎ] -
Dorrao / Torrano mella mélla 1: [mɛ́ʎa] -
Eibar segaerralla segáerralla 1: [śeɣáɛr̄aʎa] -
Elantxobe ebaialdi ebáialdi 1: [eβái̯aldi] -
Elduain malle málle 1: [máʎe] -
Elduain segamalla segámalle 2: [śeɣámaʎe] -
Elgoibar erralla errálla 1: [ɛr̄áʎa] -
Elorrio segakada segakáda 1: [śeɣakáða] -
Elorrio besakada besákada 1: [βeśákaða] -
Elorrio bittarte bittárrte 2: [βittár̄te] -
Elorrio bala bála 3: [bála] -
Erratzu mai mái 1: [mái̯] -
Errezil arrasta arrásta 1: [ar̄áśta] -
Errezil malla mallá 1: [maʎá] -
Errezil segasara segásará 2: [śeɣáśará] -
Errezil segaarrastaia segáarrastaiá 3: [śeɣáar̄aśtai̯á] -
Errigoiti sarrastada sarrastáda 1: [śar̄aśtáða] -
Errigoiti arlo arrló 2: [ar̄ló] -
Errigoiti salle sallé 2: [śaʎé] -
Eskiula naia náia 1: [nája] -
Etxalar malla málla 1: [máʎa] -
Etxaleku segamalle ségamallé 1: [śéɣamaʎé] -
Etxarri (Larraun) golpebelar gólpebelárr 1: [ɣɔ́lpeβelár̄] -
Etxarri (Larraun) malle mallé 2: [maʎé] -
Etxarri (Larraun) segamalla segámalle 3: [śeɣámaʎe] -
Etxebarri besakada besákada 2: [βeśákaða] -
Etxebarria segakada segákadá 1: [śeɣákaðá] -
Etxebarria bedarbal bedárrbál 2: [beðár̄bál] -
Eugi segamalla ségamallá 1: [śéɣamaʎá] -
Ezkio-Itsaso zarrastarea zarrástareá 1: [sar̄áśtareá] -
Ezkio-Itsaso arrastara arrástará 2: [ar̄áśtará] -
Ezkio-Itsaso belarsare belárrsaré 3: [βelár̄śaré] -
Ezkurra seamalle seamallé 1: [śɛamaʎé] -
Ezterenzubi tallarrenka tallarrénka 1: [taʎar̄éŋka] -
Ezterenzubi talluaerrenka tallúaerrénka 2: [taʎúaer̄éŋka] -
Ezterenzubi naia náia 3: [nája] -
Ezterenzubi sail sail 3: [śai̯l] -
Gaintza segamall segámáll 1: [śeɣámáʎ] -
Gamarte naia naiá 1: [nai̯á] -
Gamiz-Fika kodañekada kodañekáda 1: [koðaɲekáða] -
Gamiz-Fika lerro lérro 2: [lér̄o] -
Garrüze naia náia 2: [nái̯a] -
Getaria brasera brasérá 1: [βraśérá] -
Getxo kodañekada kodañekadá 1: [koðaɲekaðá] -
Getxo besakada besakadá 1: [beśakaðá] -
Gizaburuaga arrastada arrastáda 1: [ar̄aśtáða] -
Goizueta malla mallá 1: [maʎá] -
Hazparne segamail ségamáil 1: [śéɣamái̯l] -
Hendaia mall máll 1: [máʎ] -
Hendaia malla mallá 2: [maʎá] -
Hernani malla mallá 1: [maʎá:] -
Hernani zarrastaku zarrástaku 2: [sar̄áśtaku] -
Hondarribia braseara braseára 1: [braśeára] -
Hondarribia bokado bokádo 2: [bokáðo] -
Ibarruri (Muxika) besakada besákada 1: [βeśákaða] -
Ibarruri (Muxika) asatz ásatz 2: [áśats] -
Igoa malle mallé 1: [maʎé] -
Ikaztegieta belarmalla belárrmallá 1: [βelár̄maʎá] -
Ikaztegieta segamalla segámallá 2: [śeɣámaʎá] -
Irisarri segamail ségamáil 1: [śéɣamái̯l] -
Itsasu seakolpe seákolpé 1: [śeákolpé] -
Itsasu belarmail belárrmáil 2: [βelár̄mái̯l] -
Izturitze seil seil 1: [śei̯l] -
Izturitze mail mail 2: [mai̯l] -
Jaurrieta talluamena tallúamená 1: [taʎúamená] -
Jaurrieta talluerreka talluérrekará 2: [taʎwér̄ekará] -
Jutsi dallarenga dallarenga 1: [daʎareŋga] -
Jutsi naia naia 2: [naja] -
Kortezubi kodainkada kodainkáda 1: [koðai̯ŋkáða] -
Kortezubi arrastada arrastáda 1: [ar̄aśtáða] -
Kortezubi larrada larráda 2: [lar̄áða] -
Landibarre sail sáil 1: [śái̯l] -
Landibarre belharnai bélharrnai 1: [bélhar̄nai] -
Larrabetzu beso béso 1: [béśo] -
Larrabetzu besakada besakáda 1: [beśakáða] -
Larraine dallünaia dállünáia 1: [dáʎynája] -
Larraine naia náia 2: [nája] -
Larzabale tallarrenka tallarrénka 1: [taʎar̄éŋka] -
Larzabale tallarrenka táll arrenka 2: [táʎ ar̄eŋka] -
Larzabale naia náia 3: [nája] -
Larzabale belharnai belharnáia 4: [belharnája] -
Lasarte-Oria malla mallá 1: [maʎá] -
Laukiz kodañakada kodañakáda 1: [koðaɲakáða] -
Laukiz lerro lérro 2: [lér̄o] -
Legazpi segamailla segámaillá 1: [śeɣámaʎá] -
Leintz Gatzaga segakada segákada 1: [śeɣákaða] -
Leioa arlo arrlo 1: [ar̄lo] -
Leioa besakade besakadé 1: [beśakaðé] -
Leioa sati sati 2: [śati] -
Leitza malle mallé 1: [maʎé] -
Lekaroz mai mái 1: [mái̯] -
Lekaroz maia máia 2: [mái̯a] -
Lekeitio segada segáda 1: [śeɣáða] -
Lekeitio segagolpe segagólpe 3: [śeɣaɣólpe] -
Lemoa besakada besakáda 1: [βeśakáða] -
Lemoa bedarrillada bedarríllada 2: [βeðar̄íʎaða] -
Luzaide / Valcarlos tailarrenka táilarrénka 1: [tái̯lar̄éŋka] -
Makea besoaire bésoáire 1: [βéśoái̯re] -
Makea maile máile 2: [mái̯le] -
Mañaria korañekara korañekára 1: [koraɲekára] -
Mañaria illara illára 2: [iʎára] -
Mendaro errella errélla 1: [ɛr̄ɛ́ʎa] -
Mendata kodainkada kodainkáda 1: [koðai̯ŋkáða] -
Mezkiritz malla málla 1: [máʎa] -
Montori naia naiá 1: [najá] -
Montori belharnai belharnaiá 2: [belharnajá] -
Montori sail sáil 3: [śái̯l] -
Montori belharsail belharsáil 4: [belharśái̯l] -
Mugerre mail mail 1: [mai̯l] -
Mungia kodañekada kodáñekáda 1: [koðáɲekáða] -
Mungia illeda illéda 2: [iʎéða] -
Mungia salle sálle 3: [śáʎe] -
Mungia lerro lérro 4: [lér̄o] -
Oderitz zarraztako zarráztakó 1: [sar̄ástakó] -
Oderitz segamalle segámallé 2: [śeɣámaʎé] -
Oiartzun errolla erróllá 1: [ɛr̄óʎá] -
Oñati segamalla segámalla 1: [śeɣámaʎa] -
Oñati segakara segákara 2: [śeɣákara] -
Ondarroa besarkada besarrkáda 1: [βeśar̄káða] -
Orexa malla málla 1: [máʎa] -
Orio segaarrasta segáarrastá 1: [śeɣáar̄aśtá] -
Orio errella errélla 2: [ɛr̄ɛ́ʎa] -
Orozko asatz ásatz 1: [áśats] -
Orozko besakada besakáda 1: [βeśakáða] -
Otxandio bokau bókau 1: [βókau̯] -
Pagola naia náia 1: [nája] -
Pagola sail sáil 2: [śái̯l] -
Pagola salla sálla 3: [śáʎa] -
Pasaia brasara brasára 1: [braśára] -
Pasaia brasa brása 2: [bráśa] -
Pasaia erroill erróill 3: [ɛr̄ói̯ʎ] -
Santa Grazi naia náia 1: [nája] -
Sara segakolpe ségakólpe 1: [śéɣakólpe] -
Sara mail mail 2: [mai̯l] -
Senpere mail maíl 1: [maíl] -
Senpere maila máila 2: [mái̯la] -
Sohüta naia náia 1: [nája] -
Sondika kodañekade kodañekadé 1: [koðaɲekaðé] -
Sondika besakada besakáda 1: [βeśakáða] -
Suarbe malle málle 1: [máʎe] -
Suarbe mall máll 2: [máʎ] -
Sunbilla malla málla 1: [máʎa] -
Tolosa malla mállá 1: [máʎá] -
Uharte Garazi nai naí 1: [naí] -
Uharte Garazi mail maíl 2: [maíl] -
Urdiñarbe naia náia 1: [nája] -
Urdiñarbe sail sáil 1: [śái̯l] -
Urketa maila maila 1: [mai̯la] -
Urketa sail sáil 2: [śái̯l] -
Urretxu sare saré 1: [śaré] -
Urretxu malla málla 2: [máʎa] -
Ürrüstoi naia náia 1: [nája] -
Uztaritze segakolpe ségakólpe 1: [śéɣakólpe] -
Uztaritze nail nail 2: [nai̯l] -
Zaratamo sarrastada sarrástadá 1: [śar̄áśtaðá] -
Zaratamo besakada besákadá 1: [beśákaðá] -
Zaratamo illeda illéda 2: [iʎéða] -
Zeanuri arlo arrló 1: [ar̄ló] -
Zeanuri besakada besakada 1: [beśakaða] -
Zeberio surku súrrku 1: [śúr̄ku] -
Zeberio besakada besakáda 1: [βeśakáða] -
Zegama segagolpe segágolpé 1: [śeɣáɣolpé] -
Zegama malla mallá 2: [maʎá] -
Zilbeti malla málla 1: [máʎa] -
Zollo (Arrankudiaga) surbu súrrbu 1: [śúr̄βu] -
Zollo (Arrankudiaga) arlo árrlo 2: [ár̄lo] -
Zornotza besakada besakáda 1: [βeśakáða] -
Zornotza asatz ásatz 2: [áśats] -
Zugarramurdi segapiko segapíko 1: [śeɣapíko] -
Zugarramurdi maila máila 2: [mái̯la] -
 

1826: heno / foin / hay

 • Gaia: Belar lana
 • Galdera (es): heno
 • Galdera (fr): foin
 • Galdera (en): hay
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta belartsuku belárrtsúku 1: [βelár̄tśúku] -
Ahetze belarridor belárridórr 1: [beláRiðóR] -
Aia belarrondu bélarrondú 1: [βélar̄ɔndú] -
Aldude belar belár 1: [belár] -
Alkotz belarberdia belárrbérrdia 1: [belár̄βér̄ðia] -
Altzai belhar belharr 1: [belhar̄] -
Altzürükü belharridorra bélharridórra 1: [bélhar̄iðór̄a] -
Amezketa belarrondu belárrondú 1: [bɛlár̄ondú] -
Amezketa belarriar belárriárr 2: [bɛlár̄iár̄] -
Andoain belarrondu belárrondú 1: [bɛlár̄ondú] -
Andoain zimeldu zíméldú 2: [síméldú] -
Aniz belarridor belárridórr 1: [belár̄iðór̄] -
Aramaio bearsiku beárrsiku 1: [βeár̄śiku] -
Aramaio bedarrigerr bedárrigerr 1: [βeðár̄iɣer̄] -
Araotz (Oñati) bearriger beárrigerr 1: [βeár̄iɣer̄] -
Araotz (Oñati) bearrondo beárrondo 2: [βeár̄ondo] -
Arbizu belarberde belárberrdé 1: [βelárβer̄ðé] -
Arboti belhar belhár 1: [belhár] -
Armendaritze belar belárr 1: [βelár̄] -
Armendaritze zuhaia zúhaia 1: [súhai̯a] -
Arnegi belhar belhár 1: [βelhár] -
Arnegi zuhain zuháin 1: [suhái̯n] -
Arrangoitze belarridor belárridórr 1: [beláRiðóR] -
Arrasate bedarrigerr bedárrigerr 1: [βeðár̄iɣer̄] -
Arrasate bedarsiku bedárrsiku 1: [βeðár̄śiku] -
Arrazola (Atxondo) bedarsiku bedárrsiku 1: [βeðár̄śiku] -
Arrazola (Atxondo) bedarrigerr bedárrigerr 1: [βeðár̄iɣer̄] -
Arrieta bedarsiku bedarrsíku 1: [βeðar̄śíku] -
Arroa (Zestoa) belarrondo belarrondó 1: [βelar̄ondó] -
Arrueta belharra idorrazi belhárra idórrazi 1: [belhár̄a iðór̄asi] -
Asteasu belarrondu belarrondú 1: ɛlar̄ondú] -
Ataun belarrondu belarrondú 1: [βelar̄ɔndú] -
Azkaine belarridorra belarridorrá 1: [belar̄iðor̄á] -
Azkaine belar belárr 2: [beláR] -
Azkoitia belarrondo belarróndo 1: [belar̄óndo] -
Azpeitia belarrondu belárrondú 1: [βelár̄ɔndú] -
Baigorri belhar belhar 1: [belhar] -
Bakio bedarsiku bedárrsiku 1: [βeðár̄śiku] -
Bardoze belhar belhárr 1: [belhár̄] -
Barkoxe belhar bélhar 1: [bélhar] -
Bastida belhar belhár 1: [belhár] -
Beasain belarriar bélarriárr 1: [bélar̄iár̄] -
Beasain belarrondu bélarrondú 2: [bélar̄ondú] -
Behorlegi zuain zuáiñ 1: [suáɲ] -
Behorlegi zuhañ zuháñ 2: [suháɲ] -
Beizama belarrondu bélarrondú 1: [bélar̄ɔndú] -
Bergara bedarrondo bedárrondo 1: [beðár̄ondo] -
Bermeo bedarsiku bedarrsíku 1: [βeðar̄śíku] -
Berriz bedarsiku bedárrsiku 1: [beðár̄śiku] -
Beruete belarseko bélarrsekó 1: [βélar̄śekó] -
Beskoitze belhar bélharr 1: [βélhaR] -
Beskoitze belar belarr 2: [βelar̄] -
Bidarrai belar bélarr 1: [βélar̄] -
Bidarrai belarridor belárridórr 2: [βelár̄iðór̄] -
Bolibar bedarsiku bedarrsíku 1: [beðar̄śíku] -
Busturia bedarsiku bedarrsíku 1: [βeðar̄śíku] -
Deba belarrondo belárrondó 1: [βelár̄ondó] -
Dima bedarsiku bedarrsíku 1: [βeðar̄śíku] -
Domintxaine belhar belhárr 1: [belhár̄] -
Donamaria belarridor belárridór 1: [bɛlár̄iðór] -
Donibane Lohizune belar bélarr 1: [bélaR] -
Donostia belar belárr 1: [βelár̄] -
Dorrao / Torrano belarseko bélarrsekó 1: [βélar̄śekó] -
Eibar bedarrondo bedárrondo 1: [bɛðár̄ondo] -
Elantxobe bedarsiko bedárrsiko 1: [βeðár̄śiko] -
Elduain belarrondu bélarrondú 1: [bélar̄ondú] -
Elgoibar bedarrondo bedárrondo 1: [beðár̄ondo] -
Elorrio bedarsiku bedárrsiku 1: [βeðár̄śiku] -
Erratzu belarridor belárridorr 1: ɛlár̄iðor̄] -
Errezil belarrier belarriérr 1: [βelar̄iɛ́r̄] -
Errezil belarrondu belarrondú 2: [βelar̄ondú] -
Errigoiti bedarsiku bedárrsíku 1: [beðár̄śíku] -
Eskiula belhar belhár 1: [belhár] -
Etxalar belarridor belárridórr 1: [bɛlár̄iðór̄] -
Etxaleku belarsekoa belárrsékoa 1: [belár̄śékoa] -
Etxarri (Larraun) belarseko belárrsekó 1: [βelár̄śekó] -
Etxarri (Larraun) iar iárr 2: [iár̄] -
Etxebarri bedarsiku bedárrsiku 1: [βeðár̄śiku] -
Etxebarria bedarsiko bedárrsikó 1: [beðár̄śikó] -
Eugi belarpensu belárpénsu 1: [belárpénśu] -
Ezkio-Itsaso belarrondu belárrondú 1: [βelár̄ondú] -
Ezkurra belarleor belárrleórr 1: elár̄leɔ́r̄] -
Ezkurra belarridor belárrídórr 2: [belár̄íðór̄] -
Ezterenzubi zuhain zuháin 1: [suhái̯n] -
Gaintza belarriar belárriárr 1: [βelár̄iár̄] -
Gamarte zuañ zuáñ 1: [suáɲ] -
Gamiz-Fika bedarsiku bedarrsíku 1: [beðar̄śíku] -
Garrüze belhar belhárr 1: [βelháR] -
Getaria belarrondo belárrondó 1: [βelár̄ondó] -
Getxo bedarsiku bedarrsíku 1: [beðar̄śíku] -
Gizaburuaga bedarsiku bedarrsíku 1: [βeðar̄śíku] -
Goizueta belarridor belárridórr 1: [βelár̄iðór̄] -
Goizueta belarrondu belárrondú 1: [belár̄ondú] -
Hazparne belar belárr 1: [beláR] -
Hendaia belarridor belárridórr 1: [beláRiðɔ́R] -
Hernani belarrondu belarrondú 1: ɛlar̄ondú] -
Hondarribia belarrondua belárrondúa 1: [belár̄ondúa] -
Ibarruri (Muxika) bedarsiku bedarrsíku 1: [βeðar̄śíku] -
Igoa belarseko bélarrsekó 1: [bélar̄śekó] -
Ikaztegieta belarrondu belárrondú 1: [belár̄ondú] -
Irisarri belhar bélharr 1: [βélhaR] -
Irisarri zuain zuáin 1: [suái̯n] -
Itsasu belar bélarr 1: [βélar̄] -
Izturitze belhar belhár 1: [belhár] -
Izturitze pazka pazka 2: [paska] -
Izturitze belharidorra belharidorra 3: [belhariðor̄a] -
Jaurrieta belarra belárra 1: [belár̄a] -
Jutsi belharridor belharridor 1: [belhar̄iðor] -
Jutsi belhar belhar 2: [belhar] -
Jutsi zuhain zuhain 2: [suhai̯n] -
Kortezubi bedarsimel bedarrsímel 1: [βeðar̄śímel] -
Kortezubi bedarsiku bedarrsíku 1: [βeðar̄śíku] -
Landibarre belhar belhár 1: [belhár] -
Larrabetzu bedarsiku bedarrsiku 1: [beðar̄śiku] -
Larraine belhar bélharr 1: [bélhar̄] -
Larraine belharridor belhárridorr 2: [belhár̄iðor̄] -
Larzabale belhar belhárr 1: [belhár̄] -
Lasarte-Oria belarrondu belárróndu 1: [belár̄óndu] -
Laukiz bedarsiku bedarrsíku 1: [βeðar̄śíku] -
Legazpi bedarrondue bedárrondúe 1: [beðár̄ondúe] -
Legazpi bedarrigarra bedárrigAErrá 2: [beðár̄iɣạr̄á] -
Leintz Gatzaga bedarrondo bedárrondo 1: [βeðár̄ondo] -
Leintz Gatzaga bedarsiku bedárrsiku 2: [βeðár̄śiku] -
Leioa bedarsiku bedarrsíku 1: [βeðar̄śíku] -
Leitza belarrier belárriérr 1: ɛlár̄iɛ́r̄] -
Leitza belarriarra bélarríarrá 2: [bélar̄íar̄á] -
Lekaroz belarridor belarrídorr 1: [belar̄íðor̄] -
Lekeitio bedarsiku bedarrsíku 1: [βeðar̄śíku] -
Lemoa bedarsiku bedarrsíku 1: [βeðar̄śíku] -
Lemoiz bedarsiku bedarrsikú 1: [βeðar̄śikú] -
Luzaide / Valcarlos belar belárr 1: [belár̄] -
Luzaide / Valcarlos zuhain zúhain 1: [súhai̯n] -
Makea belarridor belarrídorr 1: [βelar̄íðor̄] -
Mañaria bedarsiku bedarrsíku 1: [beðar̄śíku] -
Mendaro belarrondo belárrondó 1: [βelár̄ondó] -
Mendaro bedarsiku bedárrsikú 2: [βeðár̄śikú] -
Mendata bedarsiku bedárrsiku 1: [βeðár̄śiku] -
Mezkiritz belarberdea belárrbérrdea 1: [belár̄bér̄dea] -
Montori belhar belhárr 1: [belhár̄] -
Mugerre belar belar 1: [belar] -
Mugerre belaridortuia belaridorrtuia 2: [belariðor̄tuja] -
Mungia bedarsiku bedarrsíku 1: [beðar̄śíku] -
Oderitz belarseko bélarrsekó 1: [βélar̄śekó] -
Oderitz belarriar bélarriárr 1: [βélar̄iár̄] -
Oiartzun belarrondo belarrondó 1: [belar̄ondó] -
Oñati bedarrigerr bedarrígerr 1: [βeðar̄íɣer̄] -
Ondarroa bedarsiku bedárrsiku 1: [βeðár̄śiku] -
Ondarroa bedarsimel bedárrsimel 1: [βeðár̄śimel] -
Orexa belarrondu bélarróndu 1: [bɛ́lar̄óndu] -
Orio belarrondu belárrondú 1: [βelár̄ondú] -
Orozko bedarsiku bedárrsiku 1: [βeðár̄śiku] -
Otxandio bedarsiku bedárrsiku 1: [βeðár̄śiku] -
Pagola belhar belhárr 1: [belhár̄] -
Pasaia belarrondo belárrondó 1: elár̄ondó] -
Santa Grazi belhar belhárr 1: [belhár̄] -
Sara belar belárr 1: [belár̄] -
Senpere belar belárr 1: [beláR] -
Sohüta belhar bélharr 1: [bélhar̄] -
Sohüta belharridor bélharridorr 2: [bélhar̄iðor̄] -
Sondika bedarsiku bedarrsíku 1: [βeðar̄śíku] -
Suarbe belarseko bélarrséko 1: [βélar̄śéko] -
Sunbilla belarridor belárridór 1: elár̄iðór] -
Tolosa belarrondu bélarrondú 1: [bélar̄ondú] -
Uharte Garazi belar belárr 1: [beláR] -
Uharte Garazi zuain zúain 1: [súai̯n] -
Uharte Garazi belarridor belarrídorr 2: [belar̄íðor̄] -
Urdiain bearsekua beárrsékuá 1: [beár̄śékuá] -
Urdiñarbe belhar belhárr 1: [belhár̄] -
Urketa belar belárr 1: [beláR] -
Urretxu belarseko belárrsekó 1: [belár̄śekó] -
Urretxu belarrondo belárrondó 2: [belár̄ondó] -
Ürrüstoi belhar belhar 1: [belhar] -
Uztaritze belar bélarr 1: [bélaR] -
Zaratamo bedarsiku bedárrsíku 1: [beðár̄śíku] -
Zeanuri bedarsiku bedarrsíku 1: [βeðar̄śíku] -
Zeberio bedarsiku bedarrsíku 1: [βeðar̄śíku] -
Zegama bedarrigar bedárrigárr 1: [βeðár̄iɣár̄] -
Zegama bedarrondu bedárrondú 1: [βeðár̄ondú] -
Zilbeti berdea bérrdea 1: [bér̄ðea] -
Zollo (Arrankudiaga) bedarsiku bedárrsiku 1: [βeðár̄śiku] -
Zornotza bedarsiku bedarrsíku 1: [βeðar̄śíku] -
Zugarramurdi belarzimaildua belárrzímailduá 1: [belár̄símai̯lduá] -
Zugarramurdi belarzimaila belárrzimáila 2: [belár̄simái̯la] -
 

1827: rastrillo / râteau / rake

 • Gaia: Belar lana
 • Galdera (es): rastrillo
 • Galdera (fr): râteau
 • Galdera (en): rake
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta arraztelu arráztelú 1: [ar̄ástelú] -
Ahetze arrestela arrestéla 1: [aReśtéla] -
Aia eskoare eskóare 1: [eśkóare] -
Aldude arrastelu arrástelú 1: [ar̄áśtelú] -
Alkotz zardea zárrdea 1: [sár̄ðea] -
Alkotz zardexeak zárrdexeák 2: [sár̄ðeʃeák] -
Altzai arrestelü arrestélü 1: [ar̄eśtély] -
Altzürükü arrestelü árrestélü 1: [ár̄eśtély] -
Amezketa eskuare eskuaré 1: [eśkuaré] -
Andoain eskoare eskóaré 1: [eśkóaré] -
Aniz arraztelu arráztelu 1: [ar̄ástelu] -
Aramaio eskubera eskúbera 1: [eśkúβera] -
Araotz (Oñati) eskubera eskubéra 1: [eśkuβéra] -
Arbizu eskudere eskúderé 1: [eśkúðeré] -
Arboti arrestelü arréstelü 1: [ar̄éśtely] -
Armendaritze arrastilo arrástilo 1: [ar̄áśtilo] -
Armendaritze arrastilu arrastilú 2: [ar̄aśtilú] -
Arnegi arrestelu arréstelu 1: [ar̄éśtelu] -
Arrangoitze arrastel arrástel 1: [aRáśtel] -
Arrasate eskubera eskúbera 1: [eśkúβera] -
Arrazola (Atxondo) eskobara eskóbara 1: [eśkóβara] -
Arrieta eskubera eskubéra 1: [eśkuβéra] -
Arroa (Zestoa) eskuare eskúare 1: [eśkúare] -
Arrueta arrestellü arrestéllü 1: [ar̄eśtéʎy] -
Asteasu eskobare eskóbaré 1: [eśkóβarɛ́] -
Ataun eskuera eskuerá 1: [eśkwerá] -
Azkaine arraztelu arraztélu 1: [ar̄astélu] -
Azkaine arraztela arraztéla 2: [aRastéla] -
Azkoitia eskobara eskobára 1: [eśkoβára] -
Azpeitia eskuara eskuára 1: [eśkwára] -
Baigorri arrastelu arrastélu 1: [aRaśtélu] -
Bakio eskubera eskúbera 1: [eśkúβera] -
Bakio arrastrillu arrástrillu 2: [ar̄áśtriʎu] -
Bardoze arrestelu arréstelu 1: [ar̄éśtelu] -
Barkoxe arrestelü arrestélü 1: [ar̄eśtély] -
Bastida arrestelu arréstelu 1: [aRéśtelu] -
Beasain eskuara eskuará 1: [eśkuará] -
Behorlegi arraztelu arraztelú 1: [ar̄astelú] -
Beizama eskuare eskuáre 1: [eśkwáre] -
Bergara eskubara eskúbará 1: [eśkúβará] -
Bermeo rastrillo rrastríllo 1: [r̄aśtríʎo] -
Berriz eskubara eskúbara 1: [eśkúβara] -
Beruete zarre zarré 1: [sar̄é] -
Beskoitze arrestelu arréstelu 1: [aRéśtelu] -
Bidarrai arrestelu arrestélu 1: [ar̄eśtélu] -
Bolibar eskobara eskóbará 1: [eśkóβará] -
Busturia eskubera eskúbera 1: [eśkúβera] -
Deba eskubera eskúberá 1: [eśkúβerá] -
Dima eskuteille eskúteille 1: [eśkúteʎe] -
Domintxaine arrestelü arréstelü 1: [ar̄éśtely] -
Donamaria arraztelo arráztelo 1: [ar̄ástɛlo] -
Donamaria belarrarrazteluk belárrarrázteluk 2: [belár̄ar̄ásteluk] -
Donibane Lohizune arraztelu arráztelu 1: [aRástelu] -
Donibane Lohizune arraztel arráztel 2: [aRástel] -
Donostia eskoare eskóare 1: [eśkóare] -
Donostia arrastillo arrástillo 2: [ar̄áśtiʎo] -
Dorrao / Torrano eskubere éskuberé 1: [éśkuβeré] -
Eibar eskubera eskúbera 1: [eśkúβɛra] -
Eibar eskobara eskóbara 2: [eśkóβara] -
Elantxobe eskubera eskubéra 1: [eśkuβéra] -
Elduain eskoare eskoaré 1: [eśkoarɛ́] -
Elgoibar eskobara eskóbara 1: [eśkóβara] -
Elorrio eskubara eskúbara 1: [eśkúβara] -
Erratzu arreztelu arreztelú 1: [ar̄ɛstelú] -
Errezil eskuara eskuára 1: [eśkwára] -
Errigoiti eskubera eskubéra 1: [eśkuβéra] -
Errigoiti rastrillo rrastríllo 2: [r̄aśtríʎo] -
Eskiula errextelü errextélü 1: [er̄eʃtély] -
Etxalar arraztelo arrázteló 1: [ar̄ásteló] -
Etxalar xara xará 2: [ʃará] -
Etxaleku zarre zárre 1: [sár̄e] -
Etxarri (Larraun) eskoare eskóaré 1: [eśkóaré] -
Etxebarri eskutilla eskútilla 1: [eśkútiʎa] -
Etxebarria eskuara eskúará 1: [eśkúará] -
Eugi arrastrillu arrástrillu 1: [ar̄áśtriʎu] -
Ezkio-Itsaso eskoara eskoará 1: [eśkoará] -
Ezkurra arraztelu arraztelú 1: [ar̄astelú] -
Ezkurra eskure eskuré 2: [eśkuré] -
Ezterenzubi arrestelu arréstelu 1: [ar̄éśtelu] -
Gaintza eskubere eskúberé 1: [eśkúβeré] -
Gamarte arrestelu arrestelú 1: [ar̄ɛśtelú] -
Gamiz-Fika eskubera eskubéra 1: [eśkuβéra] -
Garrüze arrestelu arréstelu 1: [aRéśtelu] -
Getaria eskubere eskúberé 1: [eśkúβeré] -
Getxo eskubera eskúbera 1: [eśkúβera] -
Gizaburuaga eskuara eskúara 1: [eśkúara] -
Goizueta eskure eskuré 1: [eśkurɛ́] -
Hazparne arrostolu arrostólu 1: [aRośtólu] -
Hendaia arraztel arráztel 1: [aRástel] -
Hernani eskoare eskóaré 1: [eśkóarɛ́] -
Hondarribia arrastel arrastél 1: [ar̄aśtél] -
Hondarribia arrastelua arrastélua 2: [ar̄aśtélua] -
Ibarruri (Muxika) eskobara eskóbara 1: [eśkóβara] -
Igoa zarre zarré 1: [sar̄é] -
Ikaztegieta eskuare eskúaré 1: [eśkúaré] -
Irisarri arrastelu arrastélu 1: [aRaśtélu] -
Itsasu arrastelu árrastélu 1: [áRaśtélu] -
Itsasu arrastelukarre arrástelukárre 2: [aRáśtelukáRe] -
Izturitze arrestelu arrestelú 1: [ar̄eśtelú] -
Jaurrieta arraztelu arráztelú 1: [ar̄ástelú] -
Jutsi arrastelu arrastelu 1: [ar̄aśtelu] -
Kortezubi eskobara eskóbara 1: [eśkóβara] -
Landibarre arrastelu arrastelú 1: [ar̄aśtelú] -
Larrabetzu eskubera eskúbera 1: [eśkúβera] -
Larrabetzu eskutaille eskutaille 1: [eśkutai̯ʎe] -
Larraine arrestel arrestél 1: [ar̄eśtél] -
Larzabale arrestelu arrestelú 1: [ar̄eśtelú] -
Lasarte-Oria eskobare eskobaré 1: [eśkoβaré] -
Laukiz rastrillo rrastríllo 1: [r̄aśtríʎo] -
Laukiz eskubera eskúbera 1: [eśkúβera] -
Legazpi eskuara eskúará 1: [eśkúará] -
Leintz Gatzaga eskubara eskúbara 1: [eśkúβara] -
Leioa rastrillu rrastríllu 1: [r̄aśtríʎu] -
Leioa eskutalle eskutálle 1: [eśkutáʎe] -
Leitza eskure eskuré 1: [eśkuré] -
Leitza eskuare eskúaré 2: [eśkúaré] -
Lekaroz arraztelu arraztélu 1: [ar̄astélu] -
Lekeitio rastrillo rrastríllo 1: [r̄aśtríʎo] -
Lekeitio eskubera eskubéra 1: [eśkuβéra] -
Lemoa eskutille eskútille 1: [eśkútiʎe] -
Lemoiz eskubera eskúbera 1: [eśkúβera] -
Luzaide / Valcarlos bardinarrastelu burrdínarrastélu 1: [bur̄ðínar̄aśtélu] -
Luzaide / Valcarlos zurezkoarrastelu zurézkoarrastélu 2: [suréskoar̄aśtélu] -
Makea arrestelu arréstelu 1: [ar̄é:śtelu] -
Mañaria eskubara eskúbará 1: [eśkúβará] -
Mendaro eskuera eskuéra 1: [eśkwéra] -
Mendata eskubera eskúbera 1: [eśkúβera] -
Mezkiritz rastrillo rrastríllo 1: [r̄aśtríʎo] -
Montori arrestelü arrestélü 1: [ar̄eśtély] -
Mugerre arrastela arrastela 1: [ar̄aśtela] -
Mungia eskubera eskúbera 1: [eśkúβera] -
Oderitz eskobere éskoberé 1: [éśkoβeré] -
Oiartzun arraztalo arráztaló 1: [ar̄ástaló] -
Oñati eskuera eskuéra 1: [eśkwéra] -
Ondarroa eskubara eskúbara 1: [eśkúβara] -
Orexa eskuare eskúare 1: [eśkúare] -
Orio eskoare eskóare 1: [eśkóare] -
Orozko eskutilla eskútilla 1: [eśkútiʎa] -
Otxandio eskuara éskuara 1: [éśkuara] -
Pagola arrestelü arréstelü 1: [ar̄éśtely] -
Pasaia arrastalo arrástaló 1: [ar̄áśtaló] -
Santa Grazi arrestelü arrestélü 1: [ar̄eśtély] -
Sara arraztelu arraztelú 1: [ar̄astelú] -
Senpere arraztel arráztel 1: [aRástel] -
Sohüta arrastelü arrastélü 1: [ar̄aśtély] -
Sondika rastrilu rrastrílu 1: [r̄aśtrílu] -
Sondika eskutille eskútille 1: [eśkútiʎe] -
Suarbe zarre zárre 1: [sár̄e] -
Sunbilla belarrarraztelu belárrarráztelu 1: elár̄ar̄ástelu] -
Tolosa eskuare eskúaré 1: [eśkúaré] -
Uharte Garazi arrastelu arrástelú 1: [ar̄áśtelú] -
Urdiain eskubera eskubéra 1: [eśkuβéra] -
Urdiñarbe arrestelü arrestélü 1: [ar̄eśtély] -
Urketa arrestelu arréstelu 1: [aRéśtelu] -
Urretxu eskoara eskóará 1: [eśkóará] -
Ürrüstoi arrestelü arrestélü 1: [ar̄eśtély] -
Uztaritze arrestel arréstel 1: [aRéśtel] -
Zaratamo eskuteille eskúteillé 1: [eśkútei̯ʎé] -
Zeanuri eskutella eskútella 1: [eśkúteʎa] -
Zeberio eskutilla eskútilla 1: [eśkútiʎa] -
Zegama eskobara eskóbará 1: [eśkóβará] -
Zilbeti arraztelu arraztélu 1: [ar̄astélu] -
Zilbeti arraxpa arráxpa 2: [ar̄áʃpa] -
Zollo (Arrankudiaga) eskutella eskútella 1: [eśkúteʎa] -
Zornotza eskubara eskúbara 1: [eśkúβara] -
Zugarramurdi arrastelua arrásteluá 1: [ar̄áśteluá] -
Zugarramurdi bardinarrastelua burrdínarrásteluá 2: [bur̄ðínar̄áśteluá] -
 

1828: montón de heno / tas de foin / heap of hay

 • Gaia: Belar lana
 • Galdera (es): montón de heno
 • Galdera (fr): tas de foin
 • Galdera (en): heap of hay
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta montio móntio 1: [móntjo] -
Ahetze krokoin krrókoin 1: [kRókoi̯n] -
Ahetze metattikiak metattikiak 2: [metattikiak] -
Aia belarmotxorro belárrmotxorró 1: [belár̄motʃor̄ó] -
Aia belarpilla belárrpillá 2: [belár̄piʎá] -
Aldude muñddulu muñddúlu 1: [muɲddúlu] -
Alkotz belarmontona belárrmontóna 1: [belár̄montóna] -
Altzai mandoil mandóil 1: [mandói̯l] -
Altzürükü mondoil mondóil 1: [mondói̯l] -
Altzürükü mandoil mándoil 2: [mándoi̯l] -
Altzürükü kokot kokót 3: [kokót] -
Amezketa pille pillé 1: [piʎé] -
Amezketa metatxorro métatxorró 2: [métatʃɔr̄ɔ́] -
Andoain motxorro motxorró 1: [motʃor̄ó] -
Andoain besara besará 2: [beśará] -
Aniz mukuru múkuru 1: [múkuru] -
Aramaio pillo píllo 1: [píʎo] -
Araotz (Oñati) pilla pílla 1: [píʎa] -
Arbizu belarmeta ttikiyak belárrméta ttíkiyák 1: [belár̄méta ttíkiǰák] -
Arbizu metak méták 2: [méták] -
Arboti belarpholo belarrphólo 1: [belar̄phólo] -
Armendaritze polo poló 1: [poló] -
Arnegi belharmeta belhárméta 1: [belhárméta] -
Arrangoitze korrokin korrókin 1: [koRókin] -
Arrasate pillo píllo 1: [píʎo] -
Arrasate montoi móntoi 2: [móntoi̯] -
Arrazola (Atxondo) mutxur mútxurr 1: [mútʃur̄] -
Arrieta pillo píllo 1: [píʎo] -
Arroa (Zestoa) belarpillo belárrpilló 1: [βelár̄piʎó] -
Arroa (Zestoa) mutxur mutxúrr 2: [mutʃúr̄] -
Arrueta metattipi métattipi 1: [métattipi] -
Asteasu motxorro motxorró 1: [motʃɔr̄ɔ́] -
Ataun meta metá 1: [metá] -
Azkaine meta méta 1: [méta] -
Azkoitia belarpille belárrpílle 1: [βelár̄píʎe] -
Azpeitia metatxo metátxo 1: [metátʃo] -
Baigorri mundoil mundoil 1: [mundoi̯l] -
Baigorri korkoin korrkoin 3: [kor̄koi̯n] -
Bakio pillo píllo 1: [píʎo] -
Bardoze meta méta 1: [méta] -
Barkoxe mündolltzen mündólltzen 1: [myndóʎtsen] -
Bastida belharmeta belhármeta 1: [belhármeta] -
Beasain metatxillo metátxillo 1: [metátʃiʎo] -
Behorlegi pulo pulo 1: [pulo] -
Beizama meta méta 1: [méta] -
Beizama metatxo métatxó 1: [métatʃó] -
Bergara bedarpilla bedárrpílla 1: [βeðár̄píʎa] -
Bermeo bedarpillo bedarrpíllo 1: [βeðar̄píʎo] -
Berriz muxur múxurr 1: [múʃur̄] -
Beruete monton montón 1: [montón] -
Beskoitze korkoin kórrkoin 1: [kóRkoi̯n] -
Bidarrai belarmeta belarrméta 1: [βelar̄méta] -
Bolibar bedarmonto bedarrmónto 1: [beðar̄mónto] -
Busturia moltzo móltzo 1: [móltso] -
Deba mutxur mútxurr 1: [mútʃur̄] -
Dima pilo pílo 1: [pílo] -
Domintxaine pulhuak pulhuák 1: [pulhwák] -
Domintxaine belharmeta belhármeta 2: [belhármeta] -
Donamaria mukuru mukúru 1: [mukúru] -
Donibane Lohizune metattiki métattikí 1: [métattikí] -
Donostia txoroka txoróka 1: [tʃoróka] -
Donostia belarpilla belárrpilla 2: [belár̄piʎa] -
Dorrao / Torrano belarmonton bélarrmónton 1: [βélar̄mónton] -
Eibar bedarpillo bedarrpillo 1: [bɛðar̄piʎo] -
Elantxobe bedarpillo bedárrpillo 1: [βeðár̄piʎo] -
Elduain metatxorro metátxorró 1: [metátʃɔr̄ó] -
Elgoibar mutxur mutxúr 1: [mutʃúr] -
Elorrio bedarpillo bedárrpillo 1: [βeðár̄piʎo] -
Erratzu mukulo mukulo 1: [mukulo] -
Errezil meta metá 1: [metá] -
Errezil metatxo metatxó 2: [metatʃó] -
Errigoiti metatxiki metátxiki 1: [metátʃiki] -
Errigoiti pillotu píllotu 2: [píʎotu] -
Eskiula metakan metákan 1: [metákan] -
Etxalar multzo múltzo 1: [múltso] -
Etxaleku belarmontonak belárrmóntonák 1: [belár̄móntonák] -
Etxaleku belarpille belárrpillé 2: [βelár̄piʎé] -
Etxarri (Larraun) metattiki métattíki 1: [métattíki] -
Etxebarri montoitxu montóitxu 1: [montói̯tʃu] -
Etxebarri pillotxu píllotxu 1: [píʎotʃu] -
Etxebarria bedarpillo bedárrpilló 1: [beðár̄piʎó] -
Eugi belarmonton belárrmontón 1: [βelár̄montón] -
Ezkio-Itsaso mutxurio mútxurió 1: [mútʃurjó] -
Ezkurra pille pillé 1: [piʎé] -
Ezterenzubi pulo pulo 1: [pulo] -
Gaintza belarmeta belárrmetá 1: [βelár̄metá] -
Gaintza belarmonton belárrmontón 2: [βelár̄montón] -
Gaintza belarpill belárrpíll 3: [βelár̄píʎ] -
Gamarte belarpuloak belárrpuloák 1: [belár̄puloák] -
Gamarte pulo púlo 2: [púlo] -
Gamiz-Fika pillo píllo 1: [píʎo] -
Garrüze azau azáu 1: [asáu̯] -
Garrüze sustuñ sustúñ 2: [śuśtúɲ] -
Getaria metatxo metatxó 1: [metatʃó] -
Getxo meta méta 1: [méta] -
Getxo pillo píllo 1: [píʎo] -
Gizaburuaga pillo píllo 1: [píʎo] -
Goizueta metaxorro metáxorró 1: [metáʃɔr̄ɔ́] -
Hazparne korkoi kórrkoi 1: [kóRkoi̯] -
Hendaia metatxo metatxó 1: [metatʃó] -
Hernani txorroga txorrogá 1: [tʃor̄ɔɣá] -
Hondarribia metaxorro métaxorró 1: [métaʃor̄ó] -
Hondarribia pillondo pillóndo 2: [piʎóndo] -
Ibarruri (Muxika) metatxu metátxu 1: [metátʃu] -
Ibarruri (Muxika) pillo píllo 1: [píʎo] -
Igoa monton montón 1: [montón] -
Ikaztegieta metatxillo metátxilló 1: [metátʃiʎó] -
Irisarri meta méta 1: [méta] -
Itsasu korkoin kórrkoin 1: [kór̄koi̯n] -
Izturitze belharmeta ttipi belhármeta ttípi 1: [belhármeta ttípi] -
Jaurrieta montio móntio 1: [móntjo] -
Jutsi pulho pulho 1: [pulho] -
Kortezubi pilleu pilléu 1: [piʎéu̯] -
Kortezubi bedarpilleu bedárrpilleu 2: [βeðár̄piʎeu̯] -
Larrabetzu pilo pílo 1: [pílo] -
Larraine phiku pikhú 1: [pikhṹ] -
Larraine phiku phíku 2: [phíku] -
Larzabale pulho púlho 1: [púlho] -
Larzabale belharrpulho belharrpúlho 2: [belhar̄púlho] -
Lasarte-Oria metatxorro metátxorró 1: [metátʃor̄ó] -
Lasarte-Oria txorrokak txorrókak 2: [tʃor̄ókak] -
Laukiz berdarmeta bedárrmeta 1: [βeðár̄meta] -
Legazpi bedarpilla bedárrpillá 1: [βeðár̄piʎá] -
Leintz Gatzaga bedarmutxur bedárrmutxurr 1: [βeðár̄mutʃur̄] -
Leioa pilo pílo 1: [pílo] -
Leitza meta metá 1: [metá] -
Lekaroz mukuru mukúru 1: [mukúru] -
Lekeitio bedarmunto bedarrmúnto 1: [βeðar̄múnto] -
Lemoa pilo pílo 1: [pílo] -
Lemoiz pillo píllo 1: [píʎo] -
Luzaide / Valcarlos belarmeta bélarrméta 1: [bélar̄méta] -
Makea metattipi metáttipí 1: [metáttipí] -
Makea multxo multxó 2: [multʃó] -
Mañaria bedarpillo bedárrpilló 1: [beðár̄piʎó] -
Mendaro mutxur mutxúr 1: [mutʃúr] -
Mendata bedarpillo bedárrpillo 1: [βeðár̄piʎo] -
Mezkiritz monton montón 1: [montón] -
Montori mundoil mundóil 1: [mundói̯l] -
Mugerre korkoin korrkoin 1: [kor̄koi̯n] -
Mungia pillo píllo 1: [píʎo] -
Oderitz belarmeta belárrmetá 1: [βelár̄metá] -
Oiartzun metaxorro metáxorró 1: [metáʃɔr̄ɔ́] -
Oñati bedarpilla bedárrpilla 1: [βeðár̄piʎa] -
Ondarroa bedarpillu bedárrpillu 1: [βeðár̄piʎu] -
Orexa metatxorro metatxórro 1: [metatʃɔ́r̄ɔ] -
Orio metatxorro metátxorro 1: [metátʃɔr̄ɔ] -
Orozko bedarmendi bedárrmendi 1: [βeðár̄mendi] -
Orozko berdarmeta bedárrmeta 1: [βeðár̄meta] -
Orozko bedartxondor bedárrtxondorr 2: [βeðár̄tʃondor̄] -
Otxandio motxili¡o motxíli¡o 1: [motʃíliʒo] -
Otxandio meta méta 1: [méta] -
Pagola mandoil mandóil 1: [mandói̯l] -
Pagola belarphulo belárrphúlo 2: [belár̄phúlo] -
Pasaia metaxorro metáxorró 1: [metáʃor̄ó] -
Santa Grazi mundoil mundóil 1: [mundói̯l] -
Sara multxo multxó 1: [multʃó] -
Sara kurkuillu kurrkúillu 2: [kur̄kúi̯ʎu] -
Senpere multxo múltxo 1: [múltʃo] -
Sohüta belharmandoil belharrmandóil 1: [belhar̄mandói̯l] -
Sohüta mandoil mandóil 2: [mandói̯l] -
Sohüta mandoia mandóia 3: [mandója] -
Sohüta mandoil mandóll 4: [mandóʎ] -
Sondika pilo pílo 1: [pílo] -
Suarbe belarmonton bélarrmontón 1: [βélar̄montón] -
Sunbilla mukustera mukústera 1: [mukúśtɛra] -
Tolosa metxorro metxorró 1: [metʃɔr̄ɔ́] -
Uharte Garazi muxulun múxulun 1: [múʃulun] -
Uharte Garazi muñddurrunak muñddúrrunak 2: [muɲddúr̄unak] -
Uharte Garazi muñddulu muñddulú 3: [muɲddulú] -
Uharte Garazi puloak púloak 4: [púloak] -
Urdiain belarmonton bélarrmónton 1: [bélar̄mónton] -
Urdiñarbe mondoil mondóil 1: [mondói̯l] -
Urketa korkoin korrkóin 1: [kor̄kói̯n] -
Urretxu mutxurio mutxúrió 1: [mutʃúrió] -
Ürrüstoi mandoil mandóil 1: [mandói̯l] -
Uztaritze xapaltxa xapáltxa 1: [ʃapáltʃa] -
Uztaritze korkoin korrkoín 1: [koRkoín] -
Uztaritze moltxo moltxó 2: [moltʃó] -
Zaratamo pillo píllo 1: [píʎo] -
Zeanuri pilo pílo 1: [pílo] -
Zeberio berdarmeta bedárrmeta 1: [βeðár̄meta] -
Zegama metatxiki metátxikí 1: [metátʃikí] -
Zilbeti monton montón 1: [montón] -
Zilbeti belarmultzu belárrmúltzu 2: [belár̄múltsu] -
Zollo (Arrankudiaga) pillo píllo 1: [píʎo] -
Zornotza bedarpillo bedárrpillo 1: [βeðár̄piʎo] -
Zornotza bedartxorta bedárrtxorrta 2: [βeðár̄tʃor̄ta] -
Zugarramurdi belarra multzutan bélarrá múltzután 1: [bélar̄á múltsután] -
Zugarramurdi multzuak múltzuák 2: [múltsuák] -
 

1829: dar vuelta al heno / tourner le foin / turn the hay over (to)

 • Gaia: Belar lana
 • Galdera (es): dar vuelta al heno
 • Galdera (fr): tourner le foin
 • Galdera (en): turn the hay over (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta itzuli itzúli 1: [itsúli] -
Ahetze itzuli itzúli 1: [itsúli] -
Ahetze biratu biratú 1: [biratú] -
Ahetze arrotu arrótu 2: [aRótu] -
Aia jiratu jíratu 1: [xíratu] -
Aia jiatu jíatu 2: [xíatu] -
Aldude itzuli itzúli 1: [itsúli] -
Alkotz bueltaman buéltamán 1: [βwéltamán] -
Alkotz itzuli itzúli 2: [itsúli] -
Altzai ützüli ütz´üli 1: [ytsýli] -
Altzürükü itzüli itz´üli 1: [itsýli] -
Amezketa jiratu jíratú 1: [xíratú] -
Andoain jira jirá 1: [xirá] -
Andoain bueltaman buéltamán 2: [bwéltamán] -
Aniz igitu igítu 1: [iɣítu] -
Aramaio bueltaemon buéltaemon 1: [bwéltaemon] -
Araotz (Oñati) bueltaemon buéltaemon 1: [bwéltaemon] -
Arbizu bueltaeman buéltaemán 1: [bwéltaemán] -
Arboti barreatzen barréatzen 1: [bar̄éatsen] -
Arboti itzüliko itzüliko 2: [itsyliko] -
Arboti itzultzen itzúltzen 3: [itsúltsen] -
Armendaritze itzuli itzulí 1: [itsulí] -
Arnegi itzuli itzúli 1: [itsúli] -
Arnegi higitu hígitu 2: [híɣitu] -
Arrangoitze itzuli itzúli 1: [itsúli] -
Arrangoitze bilatu bilátu 1: [βilátu] -
Arrangoitze arrotu arrótu 2: [aRótu] -
Arrasate bueltaemon buéltaemon 1: [bwéltaemon] -
Arrazola (Atxondo) bueltaemon buéltaemon 1: [bwéltaemon] -
Arrieta buelteu buélteu 1: [bwélteu̯] -
Arroa (Zestoa) jirau jiráu 1: [xiráu̯] -
Arroa (Zestoa) jiratu jirátu 2: [xirátu] -
Arrueta itzüli ítzüli 1: [ítsyli] -
Asteasu jira jirá 1: [xirá] -
Asteasu astindu astíndu 2: [aśtíndu] -
Ataun itzuli ítzulí 1: [ítsulí] -
Azkoitia jirau jiráu 1: [xiráu̯] -
Azkoitia bueltaeman buéltaemán 2: [bwéltaemán] -
Azpeitia jirau jiráu 1: [xiráu̯] -
Baigorri itzuli itzulí 1: [itsulí] -
Baigorri higitu higitú 2: [hiɣitú] -
Bakio bueltiemon buéltiemon 1: [bwéltjemon] -
Bardoze itzul ítzul 1: [ítsul] -
Barkoxe ungüatü ung´üátü 1: [uŋgýáty] -
Bastida itzuli itzúli 1: [itsúli] -
Beasain buelta eman buélta éman 1: [βwélta éman] -
Beasain jiratu jirátu 2: [xirátu] -
Behorlegi itzuli itzulí 1: [itsulí] -
Beizama jiratu jíratú 1: [xíratú] -
Beizama jiratu jirátu 2: [xirátu] -
Bergara bueltaemon buéltaemón 1: [βwéltaemón] -
Bermeo bueltiemon buéltiemon 1: [bwéltjemon] -
Berriz bueltemon buéltemón 1: [bwéltemón] -
Beruete bueltaeman buéltaemán 1: [bwéltaemán] -
Beskoitze itzuli itzúli 1: [itsúli] -
Bidarrai higitu hígitú 1: [híɣitú] -
Bidarrai itzuli itzúli 1: [itsúli] -
Bolibar bueltaemon buéltaemón 1: [βwéltaemón] -
Bolibar eraiñ eráiñ 2: [erái̯ɲ] -
Busturia bueltau buéltau 1: [bwéltau̯] -
Busturia bueltiaemon buéltiaemon 2: [bwéltjaemon] -
Deba bueltaeman buéltaemán 1: [bwéltaemán] -
Dima bueltamon bueltamón 1: [bweltamón] -
Domintxaine barreatzen barréatzen 1: [bar̄éatsen] -
Donamaria bueltaman buéltAEman 1: [bwéltạman] -
Donibane Lohizune itzuli itzúli 1: [itsúli] -
Donibane Lohizune bira bíra 2: [bíra] -
Donostia jira jíra 1: [xíra] -
Donostia buelta eman buélta emán 2: [βwélta emán] -
Dorrao / Torrano bueltatu buéltatú 1: [bwéltatú] -
Dorrao / Torrano bueltaeman buéltaemán 2: [bwéltaemán] -
Eibar bueltaemon buéltaemón 1: [bwéltaemón] -
Elantxobe bueltaemon buéltaemon 1: [bwéltaemon] -
Elantxobe erain eráin 2: [erái̯n] -
Elduain jira jírá 1: [xírá] -
Elduain bueltaman buélta:man 2: [βwɛ́lta:mn] -
Elgoibar jirau jírau 1: [xírau̯] -
Elorrio bueltaemon buéltaemon 1: [bwéltaemon] -
Erratzu iitu iítu 1: [iítu] -
Errezil jiratu jíratú 1: [xíratú] -
Errigoiti bueltiemon buéltiemón 1: [βwéltiemón] -
Eskiula barreatü barréatü 1: [bar̄éaty] -
Etxalar buelteman bueltemán 1: [bwɛltəmán] -
Etxaleku bueltatu buéltatú 1: [bwéltatú] -
Etxarri (Larraun) bueltatu buéltatú 1: [bwéltatú] -
Etxebarri bueltaemon buéltaemon 1: [bwéltaemon] -
Etxebarria bueltaemon buéltaemón 1: [bwéltaemón] -
Etxebarria bueltau bueltáu 2: [bweltáu̯] -
Eugi bueltaematen buéltaematén 1: [βwéltaematén] -
Ezkio-Itsaso buelta eman buélta éman 1: [bwélta éman] -
Ezkio-Itsaso bueltau buéltáu 2: [bwéltáu̯] -
Ezkio-Itsaso jirau jiráu 2: [xiráu̯] -
Ezkurra bueltaman buéltamán 1: [bwéltamán] -
Ezkurra buelteman buéltemán 2: [βwéltɛmán] -
Ezterenzubi itzuli itzúli 1: [itsúli] -
Gaintza asti astí 1: [aśtí] -
Gamarte itzuli itzúli 1: [itsúli] -
Gamiz-Fika bueltemon bueltemón 1: [bwelte:món] -
Garrüze itzuli itzúli 1: [itsúli] -
Getaria arrotu arrótu 1: [ar̄ótu] -
Getxo buelta buélta 1: [bwélta] -
Gizaburuaga bueltaemon buéltaemon 1: [bwéltaemon] -
Goizueta jiraman jíramám 1: [xíramã́m] -
Goizueta jitu jítu 2: [xí:tu] -
Goizueta buelttu buélttu 3: [bwélttu] -
Hazparne itzuli itzúli 1: [itsúli] -
Hazparne iitu iítu 1: [iítu] -
Hendaia biratu biratú 1: [biratú] -
Hernani jira jirá 1: [xirá] -
Hondarribia buelta eman buélta - emán 1: [bwélta - emán] -
Hondarribia jiraman jíramán 2: [xíramán] -
Ibarruri (Muxika) erain érain 1: [érai̯n] -
Ibarruri (Muxika) bueltaerain buéltaerain 2: [bwéltaerai̯n] -
Igoa bueltatu buéltatú 1: [bwéltatú] -
Ikaztegieta buelta eman buélta emán 1: [bwélta emán] -
Ikaztegieta jira jirá 2: [xirá] -
Irisarri barreatu barréatu 1: [baRéatu] -
Itsasu hiitu hiítu 1: [hiítu] -
Itsasu itzuli itzúli 2: [itsúli] -
Itsasu iitu íitú 3: [íitú] -
Izturitze itzuli itzúli 1: [itsúli] -
Jaurrieta itzul itzúl 1: [itsúl] -
Jutsi itzuli itzuli 1: [itsuli] -
Kortezubi bueltaemon buéltaemon 1: [bwéltaemon] -
Landibarre itzuli itzúli 1: [itsúli] -
Larrabetzu bueltemon buéltemon 1: [bwéltemon] -
Larrabetzu bueltau buéltau 2: [βwéltau̯] -
Larraine ützüli ütz´üli 1: [ytsýli] -
Larzabale itzuli itzúli 1: [itsúli] -
Lasarte-Oria jiratu jirátú 1: [xirátú] -
Lasarte-Oria bueltaeman buéltaemán 2: [bwéltaemán] -
Laukiz bueltemon buéltemon 1: [bwéltemon] -
Legazpi jirau jiráu 1: [xiráu̯] -
Legazpi buelta eman buélta éman 2: [βwélta éman] -
Leintz Gatzaga bueltaemon buéltaemon 1: [bwéltaemon] -
Leioa buelteaemon buélteaemon 1: [bwélteaemon] -
Leitza bueltaman buéltamán 1: [bwéltamán] -
Lekaroz igitu igítu 1: [iɣítu] -
Lekeitio erain eráin 1: [erái̯n] -
Lekeitio bueltatu bueltátu 1: [βweltátu] -
Lemoa bueltau buéltau 1: [βwéltau̯] -
Lemoiz bueltemon buéltemon 1: [bwéltemon] -
Luzaide / Valcarlos higitu hígitu 1: [híɣitu] -
Luzaide / Valcarlos itzuli itzúli 2: [itsúli] -
Makea higitu hígitu 1: [híɣitu] -
Makea itzuli itzulí 1: [itsulí] -
Makea hiitu hiítu 2: [hiítu] -
Mañaria bueltaemon buéltaemón 1: [bwéltaemón] -
Mendaro jirau jiráu 1: [xiráu̯] -
Mendaro bueltau buéltáu 2: [bwéltáu̯] -
Mendata bueltaemon buéltaemon 1: [bwéltaemon] -
Mezkiritz itzuli itzúli 1: [itsúli] -
Montori ützüli ütz´üli 1: [ytsýli] -
Mugerre itzuli itzuli 1: [itsuli] -
Mungia bueltiemon buéltiemón 1: [βwéltiemón] -
Oderitz bueltaeman buéltaemán 1: [bwéltaemán] -
Oiartzun jiratu jiratú 1: [xiratú] -
Oñati bueltaemon buéltaemon 1: [bwéltaemon] -
Ondarroa erain eráin 1: [erái̯n] -
Ondarroa bueltiemon buéltiemon 1: [bwéltjemon] -
Orexa bueltatu bueltátu 1: [bweltátu] -
Orexa jiratzeko jirátzeko 2: [xirátseko] -
Orio bueltatu buéltatu 1: [bwéltatu] -
Orozko astindu astíndu 1: [aśtíndu] -
Orozko buelta emon buélta emon 2: [bwélta emon] -
Otxandio bueltaemon bueltáemon 1: [bweltáemon] -
Pagola itzüli itzüli 2: [itsyli] -
Pagola barreatü barréatü 3: [bar̄éaty] -
Pasaia bueltak eman buéltak emán 1: [βwéltak emán] -
Santa Grazi ützüli ütz´üli 1: [ytsýli] -
Sara biratu birátú 1: [βirátú] -
Sara itxuli itxúli 1: [itʃúli] -
Sara igitu igítu 2: [iɣítu] -
Senpere itzuli itzúli 1: [itsúli] -
Sohüta ützüli ützüli 1: [ytsyli] -
Sondika buelteaemon buélteaemon 1: [bwélteaemon] -
Suarbe bueltatu bueltátu 1: [bweltátu] -
Sunbilla buelteman buéltemán 1: [bwéltəmán] -
Tolosa jiratu jíratú 1: [xíratú] -
Uharte Garazi itzuli itzulí 1: [itsulí] -
Uharte Garazi barreatu barréatu 2: [βar̄éatu] -
Uharte Garazi higitu hígitu 3: [híɣitu] -
Urdiain buelta eman buélta éman 1: [bwélta éman] -
Urdiñarbe ihaurri iháurri 1: [iháu̯r̄i] -
Urketa itzuli itzúli 1: [itsúli] -
Urretxu bueltaeman buéltaemán 1: [bwéltaemán] -
Urretxu jirau jiráu 1: [xiráu̯] -
Ürrüstoi belharrützüli belharrütz´üli 1: [belhar̄ytsýli] -
Uztaritze higitu higítu 1: [hiɣítu] -
Uztaritze itzuli itzúli 1: [itsúli] -
Zaratamo bueltiemon bueltíemón 1: [bweltíemón] -
Zeanuri buelta emon buélta emon 1: [bwélta emon] -
Zeberio bueltea emon buéltea emon 1: [bwéltea emon] -
Zegama bueltaeman buéltaemán 1: [bwéltaemán] -
Zilbeti itzuli itzúli 1: [itsúli] -
Zilbeti irauli iráuli 2: [iráu̯li] -
Zollo (Arrankudiaga) bueltiemon bueltíemon 1: [bweltíemon] -
Zornotza bueltaemon buéltaemon 1: [bwéltaemon] -
Zugarramurdi itzuli itzúli 1: [itsúli] -
 

1830: horca / fourche / pitchfork

 • Gaia: Belar lana
 • Galdera (es): horca
 • Galdera (fr): fourche
 • Galdera (en): pitchfork
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta sarde sárrde 1: [śár̄ðe] -
Ahetze furtxa fúrrtxa 1: [fúRtʃa] -
Ahetze saarde saárrde 1: [śaáRðe] -
Aia burnisarde burrnísarrdé 1: [bur̄níśar̄ðé] -
Aia txardango txarrdangó 2: [tʃar̄ðaŋgó] -
Aia eurrezko sarde eúrrezko sarrdé 3: [eúr̄esko śar̄ðé] -
Aldude sarde sarrdé 1: [śar̄ðé] -
Aldude xixpa xixpá 2: [ʃiʃpá] -
Alkotz zardeko zarrdékoa 1: [sar̄ðékoa] -
Alkotz bigo bíguak 2: [bíɣwak] -
Altzai palarresta palarrésta 1: [palar̄éśta] -
Altzai sarde sárrde 2: [śár̄ðe] -
Altzürükü sarde sardía 1: [śardía] -
Altzürükü arthozankhun biltzeko arthozánkhum biltzekúa 2: [arthosáŋkhum biltsekúa] -
Amezketa sarde sarrdé 1: [śar̄ðɛ́] -
Amezketa txardango txarrdangó 2: [tʃar̄ðaŋgɔ́] -
Andoain sarde sarrdé 1: [śar̄ðɛ́] -
Andoain txardengo txárrdéngó 2: [tʃár̄ðéŋgó] -
Aniz sagarde sagárrde 1: [śaɣár̄ðe] -
Aniz añtxarraztelu añtxárraztelu 2: [aɲtʃár̄astelu] -
Aramaio sarda sárrda 1: [śár̄ða] -
Aramaio urkilla úrrkilla 2: [úr̄kiʎa] -
Araotz (Oñati) sarda sárrda 1: [śár̄ða] -
Arbizu sarde sárrde 1: [śár̄ðe] -
Arbizu sardebiko sárrdebikó 2: [śár̄ðeβikó] -
Arbizu burnisarde burrnísarrdeá 3: [bur̄níśar̄ðeá] -
Arboti furtxin fúrrtxina 1: [fúr̄tʃina] -
Armendaritze fuxin fuxín 1: [fuʃín] -
Armendaritze furtxa furrtxá 2: [fur̄tʃá] -
Armendaritze furtxila furrtxílain 3: [fur̄tʃílai̯n] -
Arnegi xixpa xíxpa 1: [ʃíʃpa] -
Arnegi sagarde sahárrde 1: [śahár̄ðe] -
Arnegi iruortxeko furtxa íruórrtxeko furrtxa 3: [íruór̄tʃeko fur̄tʃa] -
Arrangoitze fuxin fúxina 1: [fúʃina] -
Arrangoitze saarde saárrde 1: [śaáRðe] -
Arrasate sarde sárrde 1: [śár̄ðe] -
Arrasate suresko sarde surésko sarrde 2: [śuréśko śar̄ðe] -
Arrazola (Atxondo) sarda sárrda 1: [śár̄ða] -
Arrazola (Atxondo) puxin púxin 2: [púʃin] -
Arrieta sarda sárrda 1: [śár̄ða] -
Arroa (Zestoa) sarde sarrdé 1: [śar̄ðé] -
Arroa (Zestoa) porkax porrkáx 2: [pɔr̄káʃ] -
Arroa (Zestoa) txardango txarrdangó 3: [tʃar̄ðaŋgó] -
Arrueta furtxin fúrrtxin 1: [fúr̄tʃin] -
Asteasu sarde sarrdé 1: [śar̄ðɛ́] -
Ataun sarde sarrdé 1: [śar̄ðé] -
Ataun urtxulu urrtxulú 2: [ur̄tʃulú] -
Azkaine furtxa furrtxá 1: [fuRtʃá] -
Azkoitia ikullusarda ikúllusárrda 1: [ikúʎuśár̄ða] -
Azkoitia egurrezko sarda egúrrezko sárrda 2: [eɣúr̄esko śár̄ða] -
Azkoitia txardango txarrdángo 2: [tʃar̄ðáŋgo] -
Azpeitia sarde sarrdé 1: [śar̄ðé] -
Azpeitia txardango txarrdángo 2: [tʃar̄ðáŋgo] -
Azpeitia ikullusarde ikúllusarrdé 3: [ikúʎuśar̄ðé] -
Azpeitia porkax porrkáx 4: [pɔr̄káʃ] -
Baigorri xixpa xixpá 1: [ʃiʃpá] -
Baigorri fuxin fuxina 2: [fuʃina] -
Baigorri sarde sarrde 3: [śar̄de] -
Bakio sarda sárrda 1: [śár̄ða] -
Bakio idurke ídurrke 2: [íður̄ke] -
Bardoze furtxin fúrrtxina 1: [fúr̄tʃina] -
Bardoze furtzin fúrrtzinaz 2: [fúr̄tsinas] -
Barkoxe sarde sárde 1: [śárde] -
Bastida futxina futxína 1: [futʃína] -
Bastida furtxin furrtxína 2: [fur̄tʃína] -
Beasain sarde sarrdé 1: [śar̄ðé] -
Beasain urtxillo urrtxilló 2: [ur̄tʃiʎó] -
Behorlegi xixpa xíxpa 1: [ʃíʃpa] -
Beizama sarde sarrdé 1: [śar̄ðé] -
Beizama txardango txárrdangó 2: [tʃár̄ðaŋgó] -
Bergara aurrerasarda aurrerásárrda 1: [au̯r̄eráśár̄ða] -
Bergara urkilla úrrkilla 2: [úr̄kiʎa] -
Bermeo sarda sarrdá 1: [śar̄ðá] -
Bermeo orkille orrkílle 2: [or̄kíʎe] -
Berriz sarda sárrda 1: [śár̄ða] -
Beruete bigo bigó 1: [βiɣó] -
Beruete sarde sarrdé 2: [śar̄ðé] -
Beskoitze fuxin fuxína 1: [fuʃína] -
Bidarrai fuxin fuxín 1: [fuʃín] -
Bidarrai sarde sárrde 1: [śár̄ðe] -
Bidarrai mako máko 2: [máko] -
Bolibar sarda sárrda 1: [śár̄ða] -
Bolibar porkatx porrkatx 1: [por̄katʃ] -
Bolibar urkela úrrkule 2: [úr̄kule] -
Busturia sarda sarrdá 1: [śar̄ðá] -
Busturia urkulu urrkúlu 2: [ur̄kúlu] -
Deba sarde sárrde 1: [śár̄ðe] -
Deba txardango txarrdángo 2: [tʃar̄ðáŋgo] -
Dima sarda sárrda 1: [śár̄ða] -
Domintxaine furtxina fúrtxina 1: [fúrtʃina] -
Domintxaine furtxa fúrrtxa 2: [fúr̄tʃa] -
Donamaria alltxarraztelo alltxárraztelo 1: [aʎtʃár̄astɛlɔ] -
Donamaria sarde sárrde 2: [śár̄ðe] -
Donibane Lohizune furtxa furrtxá 1: [fuRtʃá] -
Donostia sarde sarrdé 1: [śar̄dé] -
Dorrao / Torrano burnisarde búrrnisárrde 1: [βúr̄niśár̄ðe] -
Dorrao / Torrano sardebidur sárrdebídurr 2: [śár̄ðeβíður̄] -
Dorrao / Torrano bigo bígo 3: [βíɣo] -
Dorrao / Torrano irudurre írudurré 4: [íruður̄é] -
Eibar sarda sárrda 1: [śár̄ða] -
Eibar porkatx porrkátx 2: [por̄kátʃ] -
Elantxobe sarda sárrda 1: [śár̄ða] -
Elantxobe orkilla órrkilla 2: [ór̄kiʎa] -
Elduain sarde sarrdé 1: [śar̄ðɛ́] -
Elduain xardengo xárrdéngó 2: [ʃár̄ðéŋgó] -
Elgoibar zarda SZarrda 1: [s̟ar̄ða] -
Elgoibar porkatx porrkátx 2: [por̄kátʃ] -
Elorrio sarda sárrda 1: [śár̄ða] -
Elorrio urkilla urrkílla 2: [ur̄kíʎa] -
Erratzu saarde sáarrde 1: [śáar̄ðɛ] -
Erratzu xixpe xíxpe 2: [ʃíʃpɛ] -
Erratzu alltxarrestelo alltxarréstelo 3: [aʎtʃar̄ɛ́śtelo] -
Errezil sarde sarrdé 1: [śar̄ðé] -
Errezil txardango txarrdangó 2: [tʃar̄ðaŋgó] -
Errigoiti sarda sarrdá 1: [śar̄ðá] -
Eskiula sarde sárde 1: [śárde] -
Etxalar alltxarraztelo alltxárraztélo 1: [aʎtʃár̄astélo] -
Etxalar sarde sarrdé 2: [śar̄ðé] -
Etxalar alltxarraztulo alltxárraztulua 3: [aʎtʃár̄astulua] -
Etxaleku sardeko sárrdekó 1: [śár̄ðekó] -
Etxaleku bigo bígoá 2: [bíɣoá] -
Etxarri (Larraun) bigo bigó 1: [βiɣó] -
Etxarri (Larraun) sarde sarrdé 2: [śar̄ðé] -
Etxebarri sarda sárrda 1: [śár̄ða] -
Etxebarria urkula úrrkula 1: [úr̄kula] -
Etxebarria sarda sárrda 2: [śár̄ða] -
Eugi sarde sárrde 1: [śár̄ðe] -
Eugi zurezko sarde zúrezko sárrdea 2: [súresko śár̄ðea] -
Eugi burdinezko sarde burrdínezko sárrdea 3: [bur̄ðínesko śár̄ðea] -
Ezkio-Itsaso sarda sarrdá 1: [śar̄ðá] -
Ezkio-Itsaso urtxillu urrtxillú 2: [ur̄tʃiʎú] -
Ezkurra sarde sarrdé 1: [śar̄ðé] -
Ezkurra frantzesarde frantzesarrdé 2: [frantseśar̄ðé] -
Ezterenzubi xixpa xíxpa 1: [ʃíʃpa] -
Ezterenzubi sarde sarrde 1: [śar̄de] -
Gaintza astimakill astímakíll 1: [aśtímakíʎ] -
Gaintza ukullatxor ukúllatxórr 2: [ukúʎatʃór̄] -
Gaintza sarde sarrdé 3: [śar̄ðé] -
Gamarte xixpa xíxpa 1: [ʃíʃpa] -
Gamarte furtxeta fúrrtxeta 2: [fúr̄tʃeta] -
Gamarte zizpita zizpíta 3: [sispíta] -
Gamarte furtxa fúrrtxa 4: [fúr̄tʃa] -
Gamiz-Fika sarda sarrdá 1: [śar̄ðá] -
Gamiz-Fika urkulu urrkúlu 2: [ur̄kúlu] -
Garrüze furtxin fúrrtxina 1: [fúRtʃina] -
Getaria sarde sarrdé 1: [śar̄ðé] -
Getaria txardango txarrdangó 2: [tʃar̄ðaŋgó] -
Getxo sartapala sarrtápala 1: [śar̄tápala] -
Getxo urka úrrka 2: [úr̄ka] -
Gizaburuaga porkatx pórrkatx 1: [pór̄katʃ] -
Gizaburuaga sarda sárrda 2: [śár̄ða] -
Goizueta burnisarde burrnísarrdé 1: [bur̄níśar̄ðé] -
Goizueta eursarde eúrrsarrdeá 2: [eúr̄śar̄ðeá] -
Hazparne fuzina fuzína 1: [fusína] -
Hazparne sarde sárrde 1: [śá:Rðe] -
Hendaia furtxa fúrrtx 1: [fúRtʃ] -
Hendaia xarde xarrdé 2: [ʃaRdɛ́] -
Hernani arrastalo arrástaló 1: [ar̄áśtaló] -
Hernani xarde xarrdé 2: [ʃar̄ðɛ́] -
Hondarribia palaxarde palaxarrdé 1: [palaʃar̄ðé] -
Hondarribia xardeko xarrdéko 1: [ʃar̄ðéko] -
Hondarribia xarde xarrdé 2: [ʃar̄ðé] -
Ibarruri (Muxika) sarda sárrda 1: [śár̄ða] -
Ibarruri (Muxika) urkulu úrrkulu 2: [úr̄kulu] -
Igoa sarde sarrdé 1: [śar̄ðé] -
Igoa bigo bigó 2: [biɣó] -
Igoa sardeko sárrdekó 3: [śár̄ðekó] -
Ikaztegieta sarde sarrdé 1: [śar̄ðé] -
Irisarri furtxa furrtxá 1: [fuRtʃá] -
Irisarri xarde xárrde 1: [ʃáRðe] -
Itsasu furtxa fúrrtxa 1: [fúr̄tʃa] -
Itsasu fuxin fúxina 2: [fúʃina] -
Izturitze fuxin fuxína 1: [fuʃína] -
Izturitze furtxa fúrrtxa 2: [fúr̄tʃa] -
Izturitze hiruhortzetako sarde hiruhorrtzetako sárrde 3: [hiruhor̄tsetako śár̄ðe] -
Izturitze sarde sárrde 4: [śár̄de] -
Jaurrieta sarde sárrde 1: [śár̄ðe] -
Jutsi sarde sárrde 1: [śá:r̄ðe] -
Jutsi furxa furrxa 2: [fur̄ʃa] -
Jutsi lauhortzeko sarde lauhortzeko sarrde 3: [lau̯hortseko śar̄ðe] -
Kortezubi sarda sarrdá 1: [śar̄ðá] -
Landibarre furtxila furrtxilá 1: [fur̄tʃilá] -
Larrabetzu sarda sárrda 1: [śár̄ða] -
Larraine phalaerrest phálaerrést 1: [phálaer̄éśt] -
Larraine furxa fúrxa 2: [fúrʃa] -
Larzabale xixpa xixpa 1: [ʃiʃpa] -
Larzabale sarde sarrde 1: [śar̄de] -
Larzabale furxina furxina 2: [furʃina] -
Lasarte-Oria sarde sarrdé 1: [śar̄dé] -
Laukiz sotzarda sótzarrda 1: [śótsar̄ða] -
Laukiz idurke ídurrke 2: [íður̄ke] -
Legazpi sarde sarrdéa 1: [śar̄ðéa] -
Legazpi urkullu urrkúllu 2: [ur̄kúʎu] -
Leintz Gatzaga sarda sárrda 1: [śár̄ða] -
Leioa sarda sárrda 1: [śár̄ða] -
Leioa urkullu úrrkullu 2: [úr̄kuʎu] -
Leioa eskutille eskútille 3: [eśkútiʎe] -
Leioa egurke egurrke 4: [eɣur̄ke] -
Leitza burnisarde burrnísarrdé 1: [bur̄níśar̄ðé] -
Leitza sarde sarrdé 2: [śar̄ðé] -
Lekaroz sagarde ságarrde 1: [śáɣar̄ðɛ] -
Lekaroz alltxarraztelu alltxárraztélu 2: [aʎtʃár̄astɛ́lu] -
Lekaroz saarde saarrdea 3: [śaar̄ðea] -
Lekeitio sarda sárrda 1: [śár̄ða] -
Lekeitio lauortzeko lauorrtzéko 3: [lau̯or̄tséko] -
Lemoa sarda sárrda 1: [śár̄ða] -
Lemoiz sotzarde sótzarrde 1: [śótsar̄ðe] -
Lemoiz urkulu urrkúlu 2: [ur̄kúlu] -
Luzaide / Valcarlos saarde saárrde 1: [śaár̄ðe] -
Luzaide / Valcarlos zizpa zízpa 2: [síspa] -
Makea fuxin fuxiná 1: [fuʃiná] -
Makea sarde sárrde 2: [śár̄ðe] -
Mañaria sarda sárrda 1: [śár̄ða] -
Mañaria urkulu úrrkulú 2: [úr̄kulú] -
Mendaro sarda sarrdá 1: [śar̄ðá] -
Mendaro porkatx porrkátx 2: [pɔr̄kátʃ] -
Mendata sarda sárrda 1: [śár̄ða] -
Mendata iruortz irúorrtz 2: [irúor̄ts] -
Mendata biortz bíorrtz 3: [βíor̄ts] -
Mezkiritz sarde sárrde 1: [śár̄de] -
Montori sarde sárrde 1: [śár̄de] -
Montori phalaerresta phálaerrésta 2: [phálaer̄éśta] -
Mugerre furtxa furrtxa 1: [fur̄tʃa] -
Mungia sarda sárrda 1: [śár̄ða] -
Mungia sotzsarda sótzsárrda 2: [śótsśár̄ða] -
Oderitz sarde sárrdé 1: [śár̄ðé] -
Oderitz bigo bigó 2: [βiɣó] -
Oiartzun attarraztalo attárraztaló 1: [attár̄astaló] -
Oiartzun sarde sarrdé 2: [śar̄ðɛ́] -
Oñati sisarda sisárrda 1: [śiśár̄ða] -
Oñati sarda sárrda 2: [śár̄ða] -
Ondarroa sarda sárrda 1: [śár̄ða] -
Ondarroa urkula úrrkula 2: [úr̄kula] -
Orexa sagarde sagárrde 1: [śaɣár̄ðe] -
Orexa saarde saárrde 2: [śaár̄dɛ] -
Orexa saardenko saarrdénko 3: [śaar̄ðéŋko] -
Orio sarde sarrdé 1: [śar̄ðé] -
Orio txardango txarrdangó 2: [tʃar̄ðaŋgó] -
Orozko orkatx órrkatx 1: [ór̄katʃ] -
Orozko sarda sárrda 1: [śár̄ða] -
Otxandio sarda sárrda 1: [śár̄ða] -
Pagola furtxa fúrrtxa 1: [fúr̄tʃa] -
Pagola sarde sárrde 2: [śár̄de] -
Pagola furtxin furrtxína 3: [fur̄tʃína] -
Pasaia gospal gospál 1: [gośpál] -
Pasaia sarde sarrdé 1: [śar̄ðé] -
Pasaia txardango txárrdangó 2: [tʃár̄ðaŋgó] -
Santa Grazi furxa furxa 1: [furʃa] -
Santa Grazi phalaerresta phalaerrésta 2: [phalaer̄éśta] -
Santa Grazi sarde sárde 3: [śárde] -
Sara fortxet forrtxét 1: [for̄tʃét] -
Sara saarde saárrde 2: [śaár̄ðe] -
Senpere furtxa fúrrtxa 1: [fúRtʃa] -
Sohüta sarde sárrde 1: [śár̄de] -
Sondika sarda sarrdá 1: [śar̄ðá] -
Sondika idurke idúrrke 1: [iðúr̄ke] -
Suarbe txardeko txarrdéko 1: [tʃar̄ðéko] -
Suarbe mako máko 2: [máko] -
Suarbe bigo bígo 3: [βíɣo] -
Suarbe labortzeko laborrtzéko 4: [laβor̄tséko] -
Sunbilla xardanka xardánka 1: [ʃarðáŋka] -
Sunbilla alltxasarde alltxásarrde 2: [aʎtʃáśar̄de] -
Tolosa sarde sarrdé 1: [śar̄dɛ́] -
Tolosa txardango txárrdangó 2: [tʃár̄ðaŋgó] -
Uharte Garazi xixpa xíxpa 1: [ʃíʃpa] -
Urdiain sardai sárrdai 1: [śár̄ðai̯] -
Urdiñarbe furxa furxa 1: [furʃa] -
Urketa fuxin fúxina 1: [fúʃina] -
Urketa fuzina fuzína 2: [fusína] -
Urretxu sarde sárrde 1: [śár̄ðe] -
Urretxu txardanko txarrdánko 2: [tʃar̄ðáŋko] -
Ürrüstoi furxa furxa 1: [furʃa] -
Ürrüstoi sursarde sursárde 2: [śurśárde] -
Uztaritze fuxin fúxin 1: [fúʃin] -
Uztaritze saarde saárrde 2: [śaáRðe] -
Zaratamo sarda sárrda 1: [śár̄ða] -
Zaratamo urkullu urrkúllu 2: [ur̄kúʎu] -
Zeanuri sarda sárrda 1: [śár̄ða] -
Zeanuri urkullu úrrkullu 2: [úr̄kuʎu] -
Zeberio sarda sárrda 1: [śár̄ða] -
Zeberio orkatx órrkatx 1: [ór̄katʃ] -
Zeberio urkullu úrrkullu 2: [úr̄kuʎu] -
Zegama burnisarda burrnísarrdá 1: [βur̄níśar̄ðá] -
Zegama sarde sarrdé 2: [śar̄ðé] -
Zilbeti sarde sárrde 1: [śár̄ðe] -
Zollo (Arrankudiaga) sarda sárrda 1: [śár̄ða] -
Zollo (Arrankudiaga) orkatx órrkatx 2: [ór̄katʃ] -
Zollo (Arrankudiaga) urkullu úrrkullu 3: [úr̄kuʎu] -
Zornotza sarda sárrda 1: [śár̄ða] -
Zornotza boskotx bóskotx 1: [βóśkotʃ] -
Zornotza urkulu urrkúlu 2: [ur̄kúlu] -
Zugarramurdi furtxa fúrrtxa 1: [fúr̄tʃa] -
Zugarramurdi zurezko sarde zurézko sárrdeá 2: [surésko śár̄ðeá] -
 

1831: almiar de heno / meule de foin / haystack

 • Gaia: Belar lana
 • Galdera (es): almiar de heno
 • Galdera (fr): meule de foin
 • Galdera (en): haystack
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta meta méta 1: [méta] -
Ahetze belarmeta belárrméta 1: [beláRméta] -
Aia zuatz zuátz 1: [suáts] -
Aia meta metá 2: [metá] -
Aia belarmeta belárrmetá 3: [βelár̄metá] -
Aldude meta metá 1: [metá] -
Alkotz meta méta 1: [méta] -
Altzai belharmeta belharrméta 1: [belhar̄méta] -
Altzürükü meta méta 1: [méta] -
Amezketa meta metá 1: [metá] -
Amezketa zugatz zugátz 1: [suɣáts] -
Andoain meta métá 1: [métá:] -
Aniz meta méta 1: [méta] -
Aramaio meta méta 1: [méta] -
Araotz (Oñati) beartxuñtxur beárrtxuñtxurr 1: [βeár̄tʃuɲtʃur̄] -
Arbizu belarmeta belárrmetá 1: [belár̄metá] -
Arboti meta méta 1: [méta] -
Armendaritze belarmeta belárrmetá 1: [βelár̄metá] -
Arnegi belharmeta belhárrméta 1: [belhár̄méta] -
Arrangoitze meta méta 1: [méta] -
Arrasate meta méta 1: [méta] -
Arrasate bearmeta beárrmeta 2: [βeár̄meta] -
Arrazola (Atxondo) meta méta 1: [méta] -
Arrieta meta méta 1: [méta] -
Arroa (Zestoa) suatz suátz 1: [śuáts] -
Arrueta meta méta 1: [méta] -
Asteasu meta metá 1: [metá] -
Ataun zuatz zuátz 1: [suáts] -
Ataun meta metá 2: [metá] -
Azkaine belarmeta belárrméta 1: [βeláRméta] -
Azkoitia suetz suétz 1: [śuɛ́ts] -
Azpeitia sugatz sugátz 1: [śuɣáts] -
Azpeitia suatz suátz 2: [śuáts] -
Baigorri belharmeta belharrmetá 1: [belhar̄metá] -
Bakio bedarmeta bedárrmeta 1: [beðár̄meta] -
Bardoze belarmeta bélarrméta 1: [bélar̄méta] -
Barkoxe mündoll m´ündoll 1: [mýndoʎ] -
Bastida belharmeta belhármeta 1: [belhármeta] -
Beasain meta meta 1: [meta] -
Beasain zuatz zuátz 2: [suáts] -
Behorlegi meta méta 1: [méta] -
Beizama zuatz zuátz 1: [suáts] -
Bergara bedarsubetz bedarrsúbetz 1: [βeðar̄śúβets] -
Bermeo bedarpillo bedarrpíllo 1: [βeðar̄píʎo] -
Berriz meta méta 1: [méta] -
Beruete meta metá 1: [metá] -
Beskoitze belarmeta belarrméta 1: [βelar̄méta] -
Bidarrai belarmeta belarrméta 1: [βelar̄méta] -
Bolibar bedarrardatz bedarrárrdatz 1: [beðar̄ár̄ðats] -
Bolibar bedarmeta bedárrméta 2: [βeðár̄méta] -
Busturia bedarmeta bedárrmeta 1: [βeðár̄meta] -
Deba suatz súatz 1: [śúats] -
Deba meta méta 2: [méta] -
Dima meta méta 1: [méta] -
Domintxaine belharmeta belhármeta 1: [belhármeta] -
Donamaria meta méta 1: [méta] -
Donibane Lohizune belarmeta bélarrméta 1: [bélaRméta] -
Donibane Lohizune meta méta 2: [méta] -
Donostia meta metá 1: [metá] -
Dorrao / Torrano meta méta 1: [méta] -
Eibar ardatz árrdatz 1: [ár̄ðats] -
Elantxobe meta méta 1: [méta] -
Elduain meta métá 1: [métá] -
Elduain zuatz zúatz 2: [súats] -
Elgoibar bedarsuatz bedárrSZuátz 1: [βeðár̄s̟uáts] -
Elorrio bedarmeta bedárrmeta 1: [βeðár̄meta] -
Erratzu meta méta 1: [méta] -
Errezil zuetz zuétz 1: [suéts] -
Errigoiti meta métá 1: [métá] -
Eskiula meta méta 1: [méta] -
Etxalar meta méta 1: [méta] -
Etxaleku belarmeta belarrmetá 1: [βelar̄metá] -
Etxarri (Larraun) meta metá 1: [metá] -
Etxebarri bedarmeta bedárrmeta 1: [βeðár̄meta] -
Etxebarria bedarrardatz bedárrarrdátz 1: [beðár̄ar̄ðáts] -
Eugi meta méta 1: [méta] -
Ezkio-Itsaso zuatz zuátz 1: [suáts] -
Ezkurra meta metá 1: [metá] -
Ezterenzubi meta méta 1: [méta] -
Gaintza zubatz zubátz 1: [suβáts] -
Gamarte meta méta 1: [méta] -
Gamiz-Fika meta métá 1: [métá] -
Garrüze meta metá 1: [metá] -
Garrüze belharmeta belharrmetak 2: [belhar̄metak] -
Getaria zuatza SZuátzá 1: [s̟uátsá] -
Getaria belarmeta belárrmetá 2: [βelár̄metá] -
Getxo meta méta 1: [méta] -
Gizaburuaga bedarmeta bedarrméta 1: [βeðar̄méta] -
Goizueta meta métá 1: [métá] -
Hazparne belarmeta belarrméta 1: [belaRméta] -
Hendaia meta méta 1: [méta] -
Hendaia belarmet bélarrmét 2: [bélaRmét] -
Hernani meta metá 1: [mɛtá] -
Hondarribia meta méta 1: [méta] -
Ibarruri (Muxika) meta méta 1: [méta] -
Igoa meta metá 1: [metá] -
Ikaztegieta zuatz zuátz 1: [suáts] -
Ikaztegieta meta metá 2: [metá] -
Irisarri belarmeta bélarrméta 1: [βélaRméta] -
Itsasu belarmeta belarrméta 1: [βelar̄méta] -
Izturitze belharmeta belharméta 1: [belharméta] -
Jaurrieta meta méta 1: [méta] -
Jutsi meta meta 1: [meta] -
Jutsi belharmeta belharmeta 2: [belharmeta] -
Kortezubi meta metá 1: [metá] -
Landibarre meta metá 1: [metá] -
Larrabetzu meta méta 1: [méta] -
Larraine mondoil mondóil 1: [mondói̯l] -
Larraine artemondoil ártemondóil 2: [ártemondói̯l] -
Larraine mondoilhandi mondoilhándi 3: [mondoi̯lhándi] -
Larraine mundoil mundóil 4: [mundói̯l] -
Larraine meta méta 5: [méta] -
Larzabale belharmeta belharrméta 1: [belhar̄méta] -
Lasarte-Oria meta metá 1: [metá] -
Laukiz bedarpillo bedárrpillo 1: [βeðár̄piʎo] -
Legazpi sugatz sugátz 1: [śuɣáts] -
Legazpi bedarsugatz bedárrsugátz 2: [βeðár̄śuɣáts] -
Leintz Gatzaga bedarpillo bedárrpillo 1: [βeðár̄piʎo] -
Leioa meta méta 1: [méta] -
Leitza meta metá 1: [metá] -
Lekaroz meta méta 1: [méta] -
Lekeitio bedarmeta bedarrméta 1: [βeðar̄méta] -
Lemoa meta méta 1: [méta] -
Lemoiz meta metá 1: [metá] -
Luzaide / Valcarlos belarmeta bélarrméta 1: [bélar̄méta] -
Makea metahaundi métaháundi 1: [métaháu̯ndi] -
Mañaria meta méta 1: [méta] -
Mendaro meta metá 1: [metá] -
Mendaro suatz suátz 2: [śuáts] -
Mendata bedarmeta bedárrmeta 1: [βeðár̄meta] -
Mezkiritz meta méta 1: [méta] -
Montori belharmeta bélharméta 1: [bélharméta] -
Montori meta méta 2: [méta] -
Mugerre meta meta 1: [meta] -
Mungia meta méta 1: [méta] -
Oderitz belarmeta belárrmetá 1: [βelár̄metá] -
Oiartzun meta mé:tá 1: [mé:tá] -
Oñati beartorre beárrtorre 1: [βeár̄tor̄e] -
Ondarroa bedarmeta bedarrméta 1: [βeðar̄méta] -
Orexa meta méta 1: [méta] -
Orexa zugatz zugátz 1: [suɣáts] -
Orio meta metá 1: [metá] -
Orozko bedarmendi bedárrmendi 1: [βeðár̄mendi] -
Orozko meta méta 1: [méta] -
Orozko txondor txóndorr 2: [tʃóndor̄] -
Otxandio meta méta 1: [méta] -
Pagola belharmeta belhárrmeta 1: [belhár̄meta] -
Pasaia meta métá 1: [métá] -
Santa Grazi meta méta 1: [méta] -
Santa Grazi belharmeta belharméta 2: [belharméta] -
Sara belarmeta belárrmetá 1: [βelár̄metá] -
Senpere meta méta 1: [méta] -
Sohüta belharmeta belharrméta 1: [belhar̄méta] -
Sohüta meta méta 2: [méta] -
Sondika meta metá 1: [metá] -
Suarbe meta méta 1: [méta] -
Sunbilla belarmeta belárrmeta 1: [βelár̄meta] -
Tolosa meta metá 1: [metá] -
Tolosa zuatz zuátz 2: [suáts] -
Uharte Garazi belarmeta belárrmetá 1: [belár̄metá] -
Urdiain meta méta 1: [méta] -
Urdiñarbe belharmeta belharrméta 1: [belhar̄méta] -
Urketa meta méta 1: [méta] -
Urretxu suatz suátz 1: [śuáts] -
Ürrüstoi meta meta 1: [meta] -
Uztaritze belarmeta belárrmeta 1: [beláRmeta] -
Zaratamo meta méta 1: [méta] -
Zeanuri meta méta 1: [méta] -
Zeberio bedarmeta bedárrmeta 1: [βeðár̄meta] -
Zegama meta metá 1: [metá] -
Zegama zuatz zuátz 1: [suáts] -
Zilbeti meta méta 1: [méta] -
Zollo (Arrankudiaga) txondor txóndorr 1: [tʃóndor̄] -
Zollo (Arrankudiaga) bedarmeta bedárrmeta 1: [βeðár̄meta] -
Zornotza bedarmeta bedárrmeta 1: [βeðár̄meta] -
Zugarramurdi belarmeta bélarmetá 1: [bélarmetá] -
 

1832: varal / perche / long pole

 • Gaia: Belar lana
 • Galdera (es): varal
 • Galdera (fr): perche
 • Galdera (en): long pole
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta aga ága 1: [áɣa] -
Ahetze haga haga 1: [haɣa] -
Ahetze orgaaga orrgáága 2: [oRɣááɣa] -
Aia gurdigañeko gurrdígañekó 1: [ɣur̄ðíɣaɲekó] -
Aldude pereka pereká 1: [pereká] -
Alkotz bara bára 1: [βára] -
Alkotz agak ágak 2: [áɣak] -
Altzai txariot haga txariot hága 1: [tʃariot háɣa] -
Altzai organ haga organ haga 2: [orɣan haɣa] -
Altzürükü haga hága 1: [háɣa] -
Altzürükü lastometahaga lástometahága 2: [láśtometaháɣa] -
Amezketa gañaga gañágá 1: [gaɲáɣá] -
Amezketa gañaa gañáá 2: [gaɲáá] -
Andoain gurdigañeko gurrdígañekó 1: [ɣur̄ðíɣaɲekó] -
Aniz karrogañeko kárrogañekó 1: [kár̄oɣaɲekó] -
Aramaio eixaga éixaga 1: [éi̯ʃaɣa] -
Araotz (Oñati) esaga esága 1: [eśáɣa] -
Arboti haga hága 1: [háɣa] -
Arboti barra bárra 2: [bár̄a] -
Armendaritze haga hagá 1: [hagá] -
Arnegi orgahaga orrgáhága 1: [or̄ɣáháɣa] -
Arrangoitze haga hága 1: [háɣa] -
Arrasate aga agá 1: [aɣá] -
Arrasate exage exáge 2: [eʃáɣe] -
Arrazola (Atxondo) otatako egur otátako egúrr 1: [otátako eɣúr̄] -
Arrieta surrun súrrun 1: [śúr̄un] -
Arroa (Zestoa) gañeko gáñeko 1: [ɣáɲeko] -
Arroa (Zestoa) gurdigañekua gurrdígañekuá 2: [ɣur̄ðíɣaɲekuá] -
Arrueta haga hága 1: [háɣa] -
Asteasu gañeko gáñekó 1: [ɣáɲekó] -
Ataun gañaga gañagá 1: [ɣaɲaɣá] -
Ataun pertika perrtiká 2: [pɛr̄tiká] -
Azkaine aga ága 1: [áɣa] -
Azkoitia esaga esága 1: [eśáɣa] -
Azpeitia gañeko gañéko 1: [ɣaɲéko] -
Azpeitia gurdigañekue gurrdígañekué 2: [gur̄ðíɣaɲekué] -
Baigorri haga haga 1: [haɣa] -
Baigorri orgahaga orrgahaga 2: [or̄ɣahaɣa] -
Bakio gallur gallúrr 1: [ɣaʎúr̄] -
Bardoze orgahaga órrgahága 1: [ór̄ɣaháɣa] -
Barkoxe organ haga organ hága 1: [orɣan háɣa] -
Bastida haga hága 1: [háɣa] -
Beasain gañaga gañága 1: aɲáɣa] -
Behorlegi haga hága 1: [háɣa] -
Behorlegi orgaaga órrgaága 2: [ór̄ɣaáɣa] -
Beizama gañeko gañéko 1: [gaɲéko] -
Bergara esaga ésaga 1: [éśaɣa] -
Bermeo aga agá 3: [aɣá] -
Beruete gurdibara gurrdíbará 1: [ɣur̄ðíβará] -
Beskoitze haga hága 1: [háɣa] -
Bidarrai haga hága 1: [háɣa] -
Bolibar gaiñaga gaiñága 1: [ɣai̯ɲáɣa] -
Busturia nardaka narrdáka 1: [nar̄ðáka] -
Deba burkañeko burrkáñekó 1: [βur̄káɲekó] -
Dima tranka tránka 1: [tráŋka] -
Domintxaine haga hága 1: [háɣa] -
Donamaria leragañeko lerágañeko 1: [lɛráɣaɲəko] -
Donamaria burdigañekua burrdígañekuá 2: [bur̄ðíɣaɲekuá] -
Donibane Lohizune aga ága 1: [áɣa] -
Donibane Lohizune orgaaga orrgaagá 2: [oRgaagá] -
Donostia gurdigañeko gurrdígañekó 1: [ɣur̄ðíɣaɲekó] -
Eibar esaga esága 1: [eśáɣa] -
Elduain gañaga gañágá 1: [ɣaɲáɣá] -
Elduain gurdigañeko gurrdígañekó 2: [gur̄ðíɣaɲekó] -
Elgoibar burkaiñeko burrkáiñeko 1: [βur̄káɲeko] -
Erratzu gaiñeko gáiñeko 1: [ɣáɲeko] -
Errezil gañeko gañekó 1: [ɣaɲekó] -
Errigoiti surrun surrún 1: [śur̄ún] -
Eskiula haga hága 1: [háɣa] -
Etxalar lardai larrdái 1: [lar̄ðái̯] -
Etxaleku gurdibara gurrdíbará 1: [gur̄ðíβará] -
Etxarri (Larraun) bara bará 1: [βará] -
Etxebarri palu palu 1: [palu] -
Etxebarri surrun surrún 2: [śur̄ún] -
Etxebarria gañaga gañága 1: [gaɲáɣa] -
Eugi karrobara karróbára 1: [kar̄óβára] -
Ezkio-Itsaso gurdigañeko gurrdígañekó 1: [ɣur̄ðíɣaɲekó] -
Ezkurra aga agá 1: [aɣá] -
Ezterenzubi orgahaga orrgahága 1: [or̄gaháɣa] -
Ezterenzubi haga hága 2: [háɣa] -
Gaintza gañaga gañagá 1: [ɣaɲaɣá] -
Gamarte orgaaga orrgaága 1: [or̄ɣaáɣa] -
Gamiz-Fika surrun surrún 1: [śur̄ún] -
Garrüze latz látz 1: [láts] -
Garrüze haga hagá 2: [haɣá] -
Getaria gurdigañeko gurrdígañekó 1: [ɣur̄ðíɣaɲekó] -
Getxo surrun surrún 1: [śur̄ún] -
Getxo palu pálu 1: [pálu] -
Gizaburuaga ganaga ganága 1: [ɣaŋáɣa] -
Goizueta aga agá 1: [agá] -
Goizueta gurdin gañeko aga gurrdín gáñekoágá 2: [gur̄ðíŋ gáɲekoáɣá] -
Hazparne orrgahag orrgáhag 1: [oRɣáhaɣ] -
Hazparne orgaaga orrgaága 2: [oRɣaáɣa] -
Hendaia aga agá 1: [aɣá] -
Hernani gurdigañeko gurrdígañekó 1: [gur̄ðíɣaɲekó] -
Hernani lardai larrdái 2: [lar̄ðái̯] -
Hondarribia aga agái 1: [aɣái̯] -
Ibarruri (Muxika) eustegur eustégurr 1: [eu̯śtéɣur̄] -
Igoa bara bará 1: [βará] -
Ikaztegieta goiaga goiága 1: [ɣoi̯áɣa] -
Ikaztegieta gurdiaga gurrdíagá 2: [ɣur̄ðíaɣá] -
Irisarri orgaaga órrgaága 1: [óRɣaáɣa] -
Itsasu haga hága 1: [háɣa] -
Itsasu aga ága 2: [áɣa] -
Izturitze haga hága 1: [háɣa] -
Jutsi haga haga 1: [haɣa] -
Jutsi orgahaga orrgahaga 2: [or̄gahaɣa] -
Kortezubi ugera ugéra 1: [uɣéra] -
Landibarre orgaaga órrgaagá 1: [ór̄ɣaaɣá] -
Landibarre haga hagá 2: [haɣá] -
Larrabetzu surrun súrrun 1: [śúr̄un] -
Larraine haga hága 1: [háɣa] -
Larzabale orgahaga orrgahága 1: [or̄gaháɣa] -
Lasarte-Oria gurdigañeko gurrdígañekó 1: [gur̄ðíɣaɲekó] -
Lasarte-Oria tantai tantái 2: [tantái̯] -
Laukiz surrun surrún 1: [śur̄ún] -
Legazpi esaga esagá 1: [eśaɣá] -
Legazpi gurtaga gurrtágá 2: [gur̄táɣá] -
Leintz Gatzaga exaga exága 1: [eʃáɣa] -
Leioa surrun surrun 1: [śur̄un] -
Leitza gurdiaga gurrdíagá 1: [ɣur̄ðíaɣá] -
Lekaroz karrogañeko kárrogañéko 1: [kár̄oɣaɲéko] -
Lemoa espata espáta 1: [eśpáta] -
Lemoiz surrun surrún 1: [śur̄ún] -
Luzaide / Valcarlos haga hága 1: [háɣa] -
Makea orgaaga órrgaága 1: [ór̄ɣaáɣa] -
Mendaro burkañeko burrkáñekó 1: [βur̄káɲekó] -
Mendata burdi¡e lotzeko palu burrdi¡e lótzeko pálu 1: [βur̄ðiʒe lótseko pálu] -
Mendata eustegur eustégurr 1: [eu̯śtéɣur̄] -
Mezkiritz bara bára 1: [bára] -
Montori haga hága 1: [háɣa] -
Mugerre orgahaga orrgahaga 1: [or̄ɣahaɣa] -
Mungia surrun surrún 1: [śur̄ún] -
Oderitz bara bará 1: [βará] -
Oiartzun gurdigainko gurrdigainkó 1: [ɣur̄ðiɣai̯ŋkó] -
Oñati aga ága 1: [áɣa] -
Ondarroa gañaga gañága 1: [ɣaɲáɣa] -
Ondarroa solaaga solaága 2: [śolaáɣa] -
Orexa kurtaga kurrtága 1: [kur̄táɣa] -
Orio gañeko gañéko 1: [ɣaɲéko] -
Orozko traunki tráunki 1: [tráu̯ŋki] -
Orozko age áge 1: [áɣe] -
Otxandio sokamakilla sókamakilla 1: [śókamakiʎa] -
Otxandio otaga ótaga 2: [ótaɣa] -
Pagola haga hága 1: [háɣa] -
Pasaia gurdigañeko gúrrdigañéko 1: [gúr̄ðiɣaɲéko] -
Santa Grazi balüta bal´üta 1: [βalýta] -
Sara iraga iragá 1: [iraɣá] -
Senpere aga ága 1: [áɣa] -
Sohüta haga hága 1: [háɣa] -
Sondika surrun surrún 1: [śur̄ún] -
Suarbe bara bára 1: [βára] -
Sunbilla karrun gañeko kárrun gáñeko 1: [kár̄uŋ gáɲeko] -
Tolosa gañaga gañágá 1: [gaɲáɣá] -
Uharte Garazi haga hága 1: [háɣa] -
Urdiñarbe haga hága 1: [háɣa] -
Urdiñarbe organ haga organ hága 2: [orɣan háɣa] -
Urketa barra bárra 1: [báRa] -
Urketa haga hága 2: [háɣa] -
Urretxu esaga esága 1: [eśáɣa] -
Ürrüstoi haga hága 1: [háɣa] -
Uztaritze aga ága 1: [áɣa] -
Uztaritze orgaaga orrgáága 2: [oRɣááɣa] -
Zaratamo timoi tímoi 1: [tímoi̯] -
Zeanuri nardai nárrdai 1: [nár̄ðai̯] -
Zeberio age áge 1: [áɣe] -
Zegama esaga esagá 1: [eśaɣá] -
Zilbeti bara bára 1: [βára] -
Zilbeti karro gañeko bara kárro gáñeko bára 2: [kár̄o ɣáɲeko βára] -
Zollo (Arrankudiaga) gurdipalu gurrdípalu 1: [ɣur̄ðípalu] -
Zornotza ganegur ganégurr 1: [ɣanéɣur̄] -
Zornotza surrun súrrun 1: [śúr̄un] -
 

1833: cuerda / corde / cord

 • Gaia: Belar lana
 • Galdera (es): cuerda
 • Galdera (fr): corde
 • Galdera (en): cord
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta soga sóga 1: [śóɣa] -
Ahetze soka sóka 1: [śóka] -
Ahetze lokailu lokáilu 2: [lokái̯lu] -
Aia soka soká 1: [śoká] -
Aldude korda kórrda 1: [kór̄ða] -
Aldude soka soká 1: [śoká] -
Alkotz soka sóka 1: [śóka] -
Altzai korda korda 1: [korda] -
Altzai sókha sokha 2: [śokha] -
Altzürükü sókha sókha 1: [śókha] -
Amezketa ezpatasoka ezpátasoká 1: [espátaśoká] -
Amezketa gañaasoka gañáasoká 2: [gaɲáaśoká] -
Amezketa astasoka astásoká 3: [aśtáśoká] -
Andoain soka soká 1: [śoká] -
Aniz soka sóka 1: [śóka] -
Aramaio soka sóka 1: [śóka] -
Araotz (Oñati) soka sóka 1: [śóka] -
Arbizu tokara tokárak 1: [tokárak] -
Arboti khorda khórrda 1: [khór̄da] -
Arboti soka sóka 1: [śóka] -
Armendaritze ihikorda ihíkorrdá 1: [ihíkor̄ðá] -
Arnegi baga bága 1: [báɣa] -
Arnegi soka sóka 1: [śóka] -
Arnegi korda kórrda 2: [kór̄ða] -
Arrangoitze soka sóka 1: [śóka] -
Arrangoitze lokailu lokáilu 1: [lokái̯lu] -
Arrasate soke sóke 1: [śóke] -
Arrasate soka soká 2: [śoká] -
Arrazola (Atxondo) soka sóka 1: [śóka] -
Arrieta gurdisoka gurrdísóká 1: [ɣur̄ðíśóká] -
Arrieta erramal errémal 1: [er̄émal] -
Arroa (Zestoa) soka sóka 1: [śóka] -
Arrueta korda kórrda 1: [kór̄ða] -
Asteasu soka sóká 1: [śóká] -
Ataun soka soká 1: [śoká] -
Azkaine soka sóka 1: [śóka] -
Azkoitia soka sóka 1: [śóka] -
Azpeitia soka soká 1: [śoká] -
Baigorri korda korrda 1: [kor̄da] -
Bakio soka sóka 1: [śóka] -
Bardoze khorda khórrda 1: [khór̄da] -
Barkoxe sókha sókha 1: [śókha] -
Bastida khorda khórrda 1: [khór̄da] -
Beasain soka sóka 1: [śóka] -
Behorlegi korda kórrda 1: [kór̄ða] -
Behorlegi kalamu kalámia 2: [kalámia] -
Beizama soka soká 1: [śoká] -
Bergara burdisoka burrdisóka 1: [bur̄ðiśóka] -
Bergara eskusoka eskusóka 2: [eśkuśóka] -
Bergara lepasoka lepasóka 3: [lepaśóka] -
Bergara astosoka astosóka 4: [aśtośóka] -
Bermeo soka soká 1: [śoká] -
Bermeo txikot txikót 2: [tʃikót] -
Berriz soka sóka 1: [śóka] -
Berriz burdisoka burrdísoka 2: [bur̄ðíśoka] -
Berriz erramal errémal 2: [er̄émal] -
Beruete soka soká 1: [śoká] -
Beskoitze korda kórrda 1: [kóRða] -
Bidarrai soka soká 1: [śoká] -
Bidarrai korda kórrda 2: [kór̄ða] -
Bolibar soka sóka 1: [śóka] -
Bolibar erromal errómal 1: [er̄ómal] -
Busturia soka sóka 1: [śóka] -
Deba soka sóka 1: [śóka] -
Dima burdisoka burrdísoka 1: [bur̄ðíśoka] -
Dima erramal errémal 2: [er̄émal] -
Dima lotugarri lotúgarri 2: [lotúɣar̄i] -
Dima kordel kórrdel 3: [kór̄ðel] -
Domintxaine khorda khórda 1: [khórda] -
Donamaria soka sóka 1: [śóka] -
Donibane Lohizune soka sóka 1: [śóka] -
Donostia soka sóka 1: [śóka] -
Dorrao / Torrano soka soká 1: [śoká] -
Dorrao / Torrano erramal errámal 2: [ɛr̄ámal] -
Eibar soka sóka 1: [śóka] -
Eibar burdisoka burrdísokia 2: [bur̄ðíśokia] -
Elantxobe kordel kórrdel 1: [kór̄ðel] -
Elantxobe soka sóka 2: [śóka] -
Elduain soka soká 1: [śoká] -
Elgoibar zoka SZoká 1: [s̟oká] -
Elorrio soka sóka 1: [śóka] -
Erratzu soka soká 1: [śoká] -
Erratzu sokaerromale sokaerrómale 2: [śokaer̄ɔ́male] -
Erratzu maoma máoma 3: [máoma] -
Erratzu lazo lázo 4: [láso] -
Errezil soka soká 1: [śoká] -
Errigoiti erramal errámal 1: [er̄ámal] -
Errigoiti gurdisoka gurrdísoka 2: [gur̄ðíśoka] -
Errigoiti soka sóka 3: [śóka] -
Eskiula khorda khórda 1: [khórda] -
Etxalar soka sóka 1: [śóka] -
Etxalar soko sóko 2: [śókɔ] -
Etxaleku soka sóka 1: [śóka] -
Etxarri (Larraun) soka soká 1: [śoká] -
Etxebarri soka sóka 1: [śóka] -
Etxebarria soka sóka 1: [śóka] -
Etxebarria lokarri lokárri 3: [lokár̄i] -
Eugi kuerda kuérrda 1: [kwér̄ða] -
Eugi soka sóka 2: [śóka] -
Ezkio-Itsaso soka sóka 1: [śóka] -
Ezkurra soka soká 1: [śoká] -
Ezkurra erromaill erromáill 2: [ɛr̄omáʎ] -
Ezterenzubi korda kórrda 1: [kór̄da] -
Gaintza soka soká 1: [śoká] -
Gamarte korda korrdák 1: [kor̄ðák] -
Gamarte soka sóka 2: [śóka] -
Gamiz-Fika soka soká 1: [śoká] -
Gamiz-Fika ugel ugél 2: [uɣél] -
Garrüze soka sóka 1: [śóka] -
Garrüze korda korrda 2: [kor̄ða] -
Getaria soka sóká 1: [śóká] -
Getxo soka soká 1: [śoká] -
Gizaburuaga soka sóka 1: [śóka] -
Goizueta soka sóká 1: [śóká] -
Goizueta erronbilla errómbilla 2: [ɛr̄ómbiʎa] -
Hazparne korda kórrda 1: [kóRða] -
Hendaia orgasoka orrgásoka 1: [oRgáśoka] -
Hendaia soka soká 2: [śoká] -
Hernani gurdisoka gurrdísoká 1: [gur̄ðíśoká] -
Hondarribia soka sóka 1: [śóka] -
Hondarribia txikote txikóte 2: [tʃikóte] -
Ibarruri (Muxika) soka sóka 1: [śóka] -
Igoa soka sóka 1: [śóka] -
Igoa erromal errómal 1: [ɛr̄ɔ́mal] -
Ikaztegieta soka soká 1: [śoká] -
Irisarri korda korrdá 1: [kor̄ðá] -
Itsasu korda kórrda 1: [kór̄ða] -
Itsasu soka sóka 2: [śóka] -
Izturitze korda kórrda 1: [kór̄da] -
Izturitze orgakorda orrgakórrda 2: [or̄gakór̄da] -
Jutsi korda korrda 1: [kor̄ða] -
Jutsi soka soka 2: [śoka] -
Kortezubi soka sóka 1: [śóka] -
Landibarre soka sóka 1: [śóka] -
Larrabetzu soka sóka 1: [śóka] -
Larrabetzu erramal erramál 1: [er̄amál] -
Larraine khorda khórda 1: [khórda] -
Larzabale soka sóka 1: [śóka] -
Larzabale khorda khorrda 2: [khor̄da] -
Lasarte-Oria soka soká 1: [śoká] -
Laukiz soka sóka 1: [śóka] -
Legazpi gurdisoka gurrdísoká 1: [ɣur̄ðíśoká] -
Leintz Gatzaga soka sóka 1: [śóka] -
Leioa gurdisoka gurrdisóka 1: [gur̄ðiśóka] -
Leitza soka soká 1: [śoká] -
Leitza erromall erromáll 2: [ɛr̄ɔmáʎ] -
Lekaroz sokaerramale sókaerramále 1: [śókaer̄amále] -
Lekeitio soka sóka 1: [śóka] -
Lemoa soka sóka 1: [śóka] -
Lemoa burdisoka burrdísoka 2: [βur̄ðíśoka] -
Lemoa erramal errémal 3: [er̄émal] -
Lemoa kordel kórrdel 4: [kór̄ðel] -
Lemoiz soka soká 1: [śoká] -
Luzaide / Valcarlos korda kórrda 1: [kór̄ða] -
Luzaide / Valcarlos soka sóka 2: [śóka] -
Makea korda kórrda 1: [kór̄ða] -
Mañaria burdisoka burrdísoka 1: [bur̄ðíśoka] -
Mañaria soka sóka 2: [śóka] -
Mañaria erramal errémal 3: [er̄émal] -
Mendaro soka soká 1: [śoká] -
Mendata soka sóka 1: [śóka] -
Montori khorda khórda 1: [khórda] -
Mugerre orgetako korda orrgetako korrda 1: [or̄getako kor̄da] -
Mugerre soka soka 1: [śoka] -
Mungia soka sóka 1: