Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

278 emaitza traba bilaketarentzat

218: brillar, deslumbrar (el sol) / briller, éblouir (le soleil) / shine, dazzle (the sun) (to)

 • Gaia: Zerua eta eguzkia
 • Galdera (es): brillar, deslumbrar (el sol)
 • Galdera (fr): briller, éblouir (le soleil)
 • Galdera (en): shine, dazzle (the sun) (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Pasaia traba trábá 1: [tráβá] -
 

381: tropezar / heurter du pied / stumble (to)

 • Gaia: Erliebea
 • Galdera (es): tropezar
 • Galdera (fr): heurter du pied
 • Galdera (en): stumble (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Larraine traba traba 3: [traβa] -
 

675: trabas / entrave: types-1 / hobble, fetter

 • Gaia: Etxabereak: behiak
 • Galdera (es): trabas
 • Galdera (fr): entrave: types-1
 • Galdera (en): hobble, fetter
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta traba trába 1: [tráβa] -
Aia traba trabá 1: [traβá] -
Aldude traba trábatú 1: [tráβatú] -
Alkotz traba trabátu 1: [traβátu] -
Altzai traba traba 1: [traβa] -
Altzürükü traba trabá 1: [traβá] -
Aramaio traba trába 1: [tráβa] -
Arnegi traba trába 1: [tráβa] -
Arrazola (Atxondo) traba trába 1: [tráβa] -
Arrieta traba trába 1: [tráβa] -
Arroa (Zestoa) traba trába 1: [tráβa] -
Arrueta traba trabá 1: [traβá] -
Azpeitia traba trabá 1: [traβá] -
Baigorri traba traba 1: [traβa] -
Bardoze traba trábatzen 1: [tráβatsen] -
Barkoxe traba trába 1: [tráβa] -
Beasain traba trába 1: [tráβa] -
Bermeo traba trabá 1: [traβá] -
Beruete traba trabá 1: [traβá] -
Beskoitze traba trába 5: [tRáβa] -
Bidarrai traba trábatu 1: [tráβatu] -
Dima traba trába 2: [tráβa] -
Domintxaine traba trabátzen 1: [traβátsen] -
Dorrao / Torrano traba trába 1: [tráβa] -
Etxarri (Larraun) traba traátuta 1: [traátuta] -
Etxebarri traba trába 1: [tráβa] -
Etxebarria traba traba 1: [tráβa] -
Ezkio-Itsaso traba trába 1: [tráβa] -
Gaintza traba trabá 1: [traβá] -
Getaria traba trábá 1: [tráβá] -
Getxo traba trabá 1: [traβá] -
Goizueta traba trába 1: [tráβa] -
Igoa traba trabá 1: [traβá] -
Jaurrieta traba trába 1: [tráβa] -
Larraine traba trába 3: [tráβa] -
Leintz Gatzaga traba trába 1: [tráβa] -
Leioa traba traba 1: [traβa] -
Lekeitio traba traba 1: [traβa] -
Lemoiz traba traba 1: [traβa] -
Mañaria traba trába 1: [tráβa] -
Mendaro traba trába 1: [tráβa] -
Mezkiritz traba trába 1: [tráβa] -
Mugerre traba traba 1: [traβa] -
Mungia traba trába 1: [tráβa] -
Oderitz traba trabá 1: [traβá] -
Orio traba trabá 1: [traβá] -
Orozko traba trába 1: [tráβa] -
Pagola traba trabá 1: [traβá] -
Santa Grazi traba trába 3: [tráβa] -
Sara traba trabá 1: [traβá] -
Sohüta traba trába 1: [tráβa] -
Sondika traba trabá 1: [traβá] -
Uharte Garazi traba trabá 1: [traβá] -
Urketa traba trátzia 1: [trá:tsja] -
Urretxu traba trabá 1: [traβá] -
Ürrüstoi traba trába 1: [tráβa] -
Zeberio traba trába 2: [tráβa] -
Zegama traba trabá 1: [traβá] -
 

676: traba colgante / entrave: types-2 / lead and pole

 • Gaia: Etxabereak: behiak
 • Galdera (es): traba colgante
 • Galdera (fr): entrave: types-2
 • Galdera (en): lead and pole
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ahetze traba trába 1: [tRáβa] -
Ahetze besobilur besóbílur 1: [beśóβíluR] -
Ahetze balesta belésta 2: [βeléśta] -
Altzürükü thabela thábela 1: [tháβela] -
Aniz esol ésaul 1: [éśau̯l] -
Aramaio tronpa trompa 2: [trómpa] -
Aramaio tronpaille trompaille 3: [trómpai̯ʎe] -
Araotz (Oñati) tronpa trompa 2: [trómpa] -
Arbizu trankil tránkillá 1: [tráŋkiʎá] -
Arrangoitze traba trába 1: [tRáβa] -
Arroa (Zestoa) esol esól 1: [eśɔ́l] -
Arroa (Zestoa) taket takét 2: [takét] -
Ataun tranka tranká 1: [traŋká] -
Behorlegi pala pála 1: [pála] -
Beizama kateondoko káteondokó 1: [káteondokó] -
Beruete egur éur 2: [éu̯r̄] -
Bidarrai haga hága 1: [háɣa] -
Bolibar bigur bígur 1: [βíɣur̄] -
Deba egur égur 1: [éɣur̄] -
Dima traba trába 1: [tráβa] -
Domintxaine haga hága 1: [háɣa] -
Donibane Lohizune balesta balésta 1: [βaléśta] -
Eibar kate káte 1: [káte] -
Elduain zuntoi zuntói 1: [suntói̯] -
Elgoibar sutagoe sutagoe 2: [śutaɣóe] -
Erratzu ziri zirí 1: [sirí] -
Errezil ondoko ondokó 1: [ondokó:] -
Eskiula thabela thábela 1: [tháβela] -
Etxalar zotói zotói 1: [sotói̯] -
Etxarri (Larraun) zepo zepó 1: [sepó] -
Eugi egur egúr 1: [eɣúr̄] -
Ezkio-Itsaso traba trába 1: [tráβa] -
Garrüze paxuñ paxúñ 1: [paʃúɲ] -
Garrüze pazote pázote 2: [pásote] -
Goizueta sutoi sutoi 2: [śútoi̯] -
Hernani esol ésol 2: [éśol] -
Hondarribia zutói zutói 1: [sutói̯] -
Hondarribia tente tente 2: [tente] -
Igoa zepo zepó 1: [sepó] -
Igoa palasta pálastá 2: [pálaśtá] -
Itsasu traba trába 1: [tRáβa] -
Izturitze espalakoi espalakói 1: [eśpalakói̯] -
Larraine thabela thábelá 1: [tháβelá:] -
Leintz Gatzaga tanganillo tanganíllo 1: [taŋganíʎo] -
Leintz Gatzaga tronpa trompa 2: [trómpa] -
Leioa estaka estaka 1: [eśtaka] -
Lekaroz esol esául 1: [eśáu̯l] -
Montori thabela thabela 2: [tháβela] -
Oderitz trankil trankíl 1: [traŋkíl] -
Pagola traba trabá 1: [traβá] -
Sara balesta balesta 1: [baleśtá] -
Senpere balesta balézta 1: [βalésta] -
Sohüta thabela thábela 1: [tháβela] -
Suarbe zepo zépo 1: [sépo] -
Uharte Garazi traba trabá 1: [traβá] -
Urretxu zapio zapío 1: [sapío] -
Urretxu matilla mátillá 2: [má:tiʎá] -
Zaratamo trabille trabílle 1: [traβíʎe] -
Zegama zapiño zapiñó 1: [sapiɲó] -
Zollo (Arrankudiaga) konpaide kómpaide 1: [kómpai̯ðe] -
 

677: traba de arrastre / entrave: types-3 / fetters, hobble: type 3

 • Gaia: Etxabereak: behiak
 • Galdera (es): traba de arrastre
 • Galdera (fr): entrave: types-3
 • Galdera (en): fetters, hobble: type 3
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Aia kate katé 1: [katé] -
Aldude beigatin béigatín 2: [béi̯ɣatín] -
Arboti khadiña khadiña 1: [khaðiɲa] -
Arboti besobilhur bílhür 2: [bílhyr̄] -
Arroa (Zestoa) urkill urkíll 1: [ur̄kíʎ] -
Ataun kate katé 1: [katé:] -
Azpeitia kate katé 1: [katé] -
Baigorri gatin gatinak 1: [gatinak] -
Beizama kate katé 1: [katé] -
Bergara garrote garróte 1: [ɣar̄óte] -
Beruete kate katé 1: [katé] -
Beskoitze taula táula 1: [táu̯la] -
Bolibar kollar kóllar 1: [kóʎar̄] -
Bolibar traba trába 1: [tráβa] -
Deba kate káte 1: [káte] -
Dima traba trába 1: [tráβa] -
Erratzu kate káte 1: [kátɛ] -
Errezil kate kateá 1: [kateá] -
Etxaleku kate káteá 1: [káteá] -
Etxebarria traba trába 1: [tráβa] -
Eugi kate káte 1: [káte] -
Ezkio-Itsaso katei katéi 1: [katéi̯] -
Gaintza kate katé 1: [katé] -
Gamiz-Fika kate káté 1: [káté] -
Getaria kate katé 1: [katé] -
Hernani kate káté 1: [káté] -
Igoa kate katé 1: [katé] -
Itsasu traba trába 1: [tRáβa] -
Izturitze khaden khaden 1: [khaðen] -
Jutsi besobilhur besóbilhur 1: [beśóβilhur̄] -
Laukiz amarra amárra 1: [amár̄a] -
Legazpi kate katé 1: [katé] -
Lekaroz kate káte 1: [káte] -
Mañaria kate katíe 1: [katíɛ] -
Mendaro kate katé 1: [katé] -
Mugerre balestre balestre 1: [baleśtre] -
Orio kate katé 1: [katé] -
Orozko traunki tráunki 1: [tráu̯ŋki] -
Suarbe kate káte 1: [káte] -
Urketa katina katína 1: [katína] -
Urketa xena xéna 2: [ʃéna] -
Ürrüstoi traba trába 1: [tráβa] -
Zaratamo kadérak lótu kadérak lótu 1: [kaðérak lótu] -
Zeanuri amarra amárre 1: [amár̄e] -
Zegama kate katé 1: [katé:] -
Zugarramurdi kate katéa 1: [katéa] -
 

678: traba de cuerda / entrave: types-4 / leather hobble

 • Gaia: Etxabereak: behiak
 • Galdera (es): traba de cuerda
 • Galdera (fr): entrave: types-4
 • Galdera (en): leather hobble
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Aia soka soká 1: [śoká] -
Aldude korda kórda 1: [kór̄ða] -
Aldude bilhur bilúr 1: [bilúr̄] -
Arnegi zangobilur zangóbilúr 1: [saŋgóβilúr̄] -
Arnegi besobilur besóbilurrá 1: [beśóβilur̄á] -
Arrangoitze sokabilur sokabílur 1: [śokaβíluR] -
Arrieta si¡or si¡ór 1: [śiʒór] -
Arroa (Zestoa) soka sóka 1: [śóka] -
Azkaine besobillur besóbillurrá 1: [beśóβiʎuRá] -
Azkoitia biur biúrre 1: [biúr̄e] -
Azkoitia soka sóka 2: [śóka] -
Baigorri besobilhur besobilhurra 1: [beśoβilhuRa] -
Baigorri besabilhur besabilhurra 2: [beśaβilhuRa] -
Barkoxe bülhür bülhür 1: [bylhyr̄] -
Beasain biurri biúrri 1: [biúr̄i] -
Behorlegi besabilur besábilúr 1: eśáβilúr̄] -
Behorlegi trabela trabelá 2: [traβelá] -
Beizama soka sóka 1: [śóka] -
Beruete soka soká 1: [śoká] -
Bolibar soka soká 1: [śoká] -
Deba soka sóka 1: [śóka] -
Dima traba trába 1: [tráβa] -
Domintxaine besobillur bésobillúrra 1: [béśoβiʎúr̄a] -
Elduain soka sóká 1: [śóká] -
Erratzu soka soká 1: [śoká] -
Eskiula belhañbülhür belháñbülh'ür 1: [belháɲbylhýr̄] -
Etxalar besabiur besabíur 1: [βeśaβíur̄] -
Etxaleku soka sóka 1: [śóka] -
Etxarri (Larraun) sokalarte sókolarrtén 1: [śókolar̄tén] -
Etxarri (Larraun) soka sóka 2: [śóka] -
Etxarri (Larraun) sokalarte sókolarrtin 3: [śókolar̄tin] -
Etxebarria lokarri lokárri 1: [lokár̄i] -
Eugi kuerda kuérrda 2: [kwér̄da] -
Gaintza soka soká 1: [śoká] -
Gamiz-Fika soka soká 1: [śoká] -
Getaria traba trábá 1: [tráβá] -
Getxo amarra amárra 1: [amár̄a] -
Hazparne besobilur besobílur 1: [βeśoβíluR] -
Hondarribia garrote garrotiakin lotuak 1: [gar̄otiakin lotuak] -
Igoa soka soká 1: [śoká] -
Irisarri besabilu bésabílu 1: [βéśaβílu] -
Itsasu traba trába 1: [tRáβa] -
Izturitze besobilhur besobilhúr 1: [beśoβilhúr̄] -
Izturitze bilhur bilhúr 2: [bilhúr̄] -
Laukiz traba trába 1: [tráβa] -
Leioa amarra amárra 1: [amár̄a] -
Lekaroz soka sóka 1: [śóka] -
Lemoa garrote garróte 1: [ɣar̄óte] -
Lemoiz txirikillo txiríkillo 1: [tʃiríkiʎo] -
Luzaide / Valcarlos besobilur bésobilúr 1: [βéśoβilúr] -
Makea besobilur bésobílur 1: [βéśoβílur̄] -
Mañaria marapil marápil 1: [marápil] -
Mendaro soka sóka 1: [śóka] -
Mungia biur biúr 1: [βiúr̄] -
Mungia traba trába 1: [tráβa] -
Oderitz sokalarte sókalarté 1: [śókalar̄té] -
Oiartzun soka sóká 1: [śóká:] -
Orio soka soká 1: [śoká] -
Orozko galasopide galásopide 1: [ɣaláśopiðe] -
Pasaia soka sóká 1: [śóká] -
Senpere besobilur bésobílur 1: [βéśoβíluR] -
Sohüta besobillur besobillür 1: [beśoβiʎyr̄] -
Sondika petral petrál 1: [petrál] -
Urketa korda kórda 1: [kóRða] -
Ürrüstoi besobilhur besobilhür 1: [beśoβilhyr̄] -
Zaratamo kadérak lótu kadérak lótu 1: [kaðérak lótu] -
Zeanuri soka soka 2: [śóka] -
Zegama soka soká 1: [śoká] -
Zugarramurdi soka sóka 1: [śóka] -
 

679: traba de cadena / entrave: types-5 / chain fetter

 • Gaia: Etxabereak: behiak
 • Galdera (es): traba de cadena
 • Galdera (fr): entrave: types-5
 • Galdera (en): chain fetter
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Aldude beigatin béigatín 1: [béi̯ɣatín] -
Altzai menota menóta 1: [mønóta] -
Arboti khadiña khadiña 1: [khaðiɲa] -
Baigorri menota menotak 1: [menotak] -
Behorlegi menota menóta 2: [mønóta] -
Bolibar sepo sépo 1: [śépo] -
Domintxaine menota menóta 1: [mœnóta] -
Dorrao / Torrano trankill tránkill 1: [tráŋkiʎ] -
Erratzu kate káte 1: [kátɛ] -
Ezterenzubi mañot mañótak 1: [maɲótak] -
Gamarte menota menoták 1: [menoták] -
Getaria estribillo estríbilló 1: [eśtríβiʎó] -
Getxo burniskoamarra burniskoamárra 1: [bur̄niśkoamár̄a] -
Getxo traba trába 2: [tráβa] -
Irisarri manot mánot 1: [mánot] -
Jutsi boia boia 1: [boja] -
Jutsi menota menotak 2: [menotak] -
Laukiz aparéju aparéju 1: [aparéxu] -
Leioa traba traba 1: [traβa] -
Mugerre traba traba 1: [traβa] -
Mungia bigite bigíte 2: [biɣíte] -
Orozko pegita pegíta 1: [peɣíta] -
Santa Grazi traba trába 1: [tráβa] -
Sohüta traba trába 1: [tráβa] -
Urdiain trankill trankílla 1: [traŋkíʎa] -
Ürrüstoi menota menota 1: [menota] -
Zeanuri pimpolla pimpólla 1: [pimpóʎa] -
Zornotza trebera trebéra 1: [treβéra] -
Zornotza ankaurkulu ankaúrkulu 2: [aŋkaúr̄kulu] -
 

1614: freno / frein / cast iron

 • Gaia: Garraiogintza
 • Galdera (es): freno
 • Galdera (fr): frein
 • Galdera (en): cast iron
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Aia traba trabá 1: [traβá] -
Amezketa traba trabá 1: [traβá] -
Asteasu traba trabá 1: [traβá] -
Donostia traba trába 2: [tráβa] -
Elduain traba trábá 1: [tráβá] -
Getaria traba trabá 2: [traβá] -
Hondarribia traba trába 3: [tráβa] -
Ikaztegieta traba trabá 2: [traβá] -
Lasarte-Oria traba trabá 2: [traβá] -
Leioa traba trába 2: [tráβa] -
Oiartzun traba trába 1: [tráβa] -
Orexa traba trába 1: [tráβa] -
Orio traba trabá 1: [traβá] -
 

2337: juego de la taba / osselet / knucklebones game

 • Gaia: Jokoak
 • Galdera (es): juego de la taba
 • Galdera (fr): osselet
 • Galdera (en): knucklebones game
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Zaratamo traba trábak 1: [tráβak] -
 
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • +34 944 158 144
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper