Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

6511 emaitza s bilaketarentzat

48: concha de peregrino / coquille Saint-Jacques / pilgrim's scallop / (Pecten Jacobaeus)

 • Gaia: Itsas arrainak
 • Galdera (es): concha de peregrino
 • Galdera (fr): coquille Saint-Jacques
 • Galdera (en): pilgrim's scallop
 • Galdera (lat): Pecten Jacobaeus
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Bermeo txirle txirlé 1: [tʃir̄lé] -
Bermeo beira béira 2: [βéi̯ra] -
Deba kontxa kóñtxa 1: [kóɲtʃa] -
Getaria txirla txírla 1: [tʃír̄la] -
Lekeitio txirla txírla 1: [tʃír̄la] -
Lekeitio xanti¡autxirla xantí¡autxirla 2: [ʃantíʒau̯tʃir̄la] -
Ondarroa txirla txírla 1: [tʃír̄la] -
Orio bieira biéira 1: [bjéi̯ra] -
Pasaia biera biéra 1: [bjéra] -
 

72: cazón / milandre / Miller's dog fish / (Galeorhinus galeus)

 • Gaia: Itsas arrainak
 • Galdera (es): cazón
 • Galdera (fr): milandre
 • Galdera (en): Miller's dog fish
 • Galdera (lat): Galeorhinus galeus
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Bermeo toil tóil 1: [tói̯l] -
Donibane Lohizune tolla tólla 1: [tóʎa] -
Elantxobe mielga miélga 1: [miélɣa] -
Getaria tolla tólla 1: [tóʎa] -
Hondarribia lixa líxa 1: [líʃa] -
Hondarribia tolla tolla 2: [toʎa] -
Lekeitio toil tóil 1: [tói̯l] -
Ondarroa toll toll 1: [toʎ] -
Orio tolla tólla 1: [tóʎa] -
Pasaia tolla tóllá 1: [tóʎá] -
 

234: oscurecerse el tiempo / obscurcir (s') (le temps) / grow dark (to)

 • Gaia: Eguraldia
 • Galdera (es): oscurecerse el tiempo
 • Galdera (fr): obscurcir (s') (le temps)
 • Galdera (en): grow dark (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta goibeldu ai dá goibéltzen 1: [ai̯ ðá ɣoi̯βéltsen] -
Ahetze beztu beztú 1: [bestú] -
Ahetze goibeldu goibeldú 1: [ɣoi̯βeldú] -
Aia estali estáli 1: [eśtáli] -
Aia lañotu lañótu 2: [laɲótu] -
Aia illundu illúndu 3: [iʎúndu] -
Aia lausotu lausótu 4: [lau̯śótu] -
Aldude ilhundu ilundú 1: [ilundú] -
Aldude beztu beltzátu 2: [beltsátu] -
Aldude goibeldu goibeldú 2: [goi̯βeldú] -
Alkotz kalmatu kalmátzen ai dú 1: [kalmátsen ai̯ ðú] -
Alkotz lañotu láñueldú de 2: [láɲweldu !ðe] -
Altzai khambiatu khambiatüko 1: [khambiatyko] -
Altzai ekhia galdu ekhía galtzen ari 2: [ekhía ɣaltsen ari] -
Altzürükü beztu bézten ái 1: [béstenái] -
Altzürükü tapatu thápat´üik 2: [thápatýi̯k] -
Amezketa illundu illúndu in 1: [iʎúndwin] -
Amezketa goibeldu góibeldu 1: [gói̯βeldu] -
Andoain illundu illúndu 1: [iʎúndu] -
Andoain goibeldu góibeldu 1: [gói̯βeldu] -
Andoain estali estáli 3: [eśtáli] -
Aniz ilhundu ilúndu 1: [ilúndu] -
Aniz itzaldu itzéldu 2: [itséldu] -
Aramaio illundu illúndu 1: [iʎúndu] -
Araotz (Oñati) illundu illúndu 1: [iʎúndu] -
Arbizu lañotu léñua jártzen ái dik 1: [léɲua xár̄tsen ái̯ ðik] -
Arboti ilhundu ilh´ümpetzen 1: [ilhýmpetsen] -
Arboti sombratu sombrátzen 2: [śombrátsen] -
Arboti odeitu odéitzen 3: [oðéi̯tsen] -
Arboti beztu beltzátzen 4: [beltsátsen] -
Armendaritze ilhundu ilúndu 1: [ilúndu] -
Armendaritze lañotu lanhótu 2: [lanhótu] -
Armendaritze estali estáli 3: [eśtáli] -
Arnegi beztu beltzátu 1: [βeltsátu] -
Arnegi goibeldu hóibeldú 1: [hói̯βeldú] -
Arnegi ilhundu ilúndu 2: [ilúndu] -
Arnegi illundu illundú 3: [iʎundú] -
Arrangoitze beztu béztu 1: [béstu] -
Arrangoitze goibeldu goibéldu 1: [goi̯βéldu] -
Arrangoitze lañotu lanótu 2: [lanótu] -
Arrasate illundu illúndu 1: [iʎúndu] -
Arrasate lañotu lañátu 3: [laɲátu] -
Arrazola (Atxondo) illundu illúndu 1: [iʎúndu] -
Arrazola (Atxondo) lañotu lañótu 1: [laɲótu] -
Arrieta illundu illúndu 1: [iʎúndu] -
Arrieta lañotu lañotú 1: [laɲotú] -
Arroa (Zestoa) illundu illúndu 1: [iʎúndu] -
Arroa (Zestoa) estali estáli 1: [eśtáli] -
Arroa (Zestoa) mindu míndu 2: [míndu] -
Arroa (Zestoa) goibeldu goibéldu 2: [goi̯βɛ́ldu] -
Arroa (Zestoa) lañotu lañótu 3: [laɲótu] -
Arroa (Zestoa) beztu béztu 4: [béstu] -
Arrueta kukutu ári - kúkutzen 1: [ári - kúkutsen] -
Arrueta urdin úrdina 1: [úr̄dina] -
Arrueta beztu béltzatü 2: [béltsaty] -
Arrueta tapatu thápatu 2: [thápatu] -
Arrueta hautsi háutsi 3: [háu̯tśi] -
Arrueta estali estáli 3: [eśtáli] -
Asteasu illundu illúndu 1: [iʎúndu] -
Asteasu estali éstalí 1: [éśtalí] -
Asteasu lañotu láñutú 2: [láɲutú] -
Asteasu goibeldu goibéldu 2: [goi̯βéldu] -
Asteasu beztu beztú 3: [bestú] -
Ataun lañotu láñok ártzen 1: [láɲok ár̄tsen] -
Ataun estali estáli 1: [eśtáli] -
Ataun odeitu odáittu 2: [oðái̯ttu] -
Ataun tapatu tapátu 3: [tapátu] -
Azkaine illundu illuntzen ari du 1: [iʎuntsen ari ðu] -
Azkaine beztu beltzatzen ari du 2: [beltsatsen ari ðu] -
Azkoitia illundu illúndu 1: [iʎúndu] -
Azkoitia tapatu tapáu 2: [tapáu̯] -
Azpeitia lañotu lañátu 1: [laɲátu] -
Azpeitia illundu illúndu 1: [iʎúndu] -
Azpeitia tapatu tapáu 2: [tapáu̯] -
Baigorri goibeldu goibeltzen 1: [goi̯beltsen] -
Baigorri ilhundu ilhuntzen 2: [ilhuntsen] -
Bakio lañotu lañótu 1: [laɲótu] -
Bakio illundu illundú 2: [iʎundú] -
Bardoze beztu béltzatzen ári 1: [béltsatsenári] -
Barkoxe beztu béztü 1: [bésty] -
Bastida ilhundu ilhúntzen ari 1: [ilhúntsen ari] -
Bastida beztu belzten ari 2: [belsten ari] -
Beasain illundu ílluntzen ái 1: [íʎuntsen ái̯] -
Behorlegi ilhundu ilúntzen arí 1: [ilúntsen arí] -
Behorlegi mutu mutú 2: [mutú] -
Beizama illundu illúndú 1: [iʎúndú] -
Beizama estali estáli 1: [eśtáli] -
Beizama lañotu láñotú 2: [láɲotú] -
Bergara illundu illundú 1: [iʎundú] -
Bergara odeitu odiétu 4: [oðiétu] -
Bermeo illundu illundú 1: [iʎundú] -
Bermeo itzaldu itxaldú 2: [itʃalðú] -
Berriz illundu illúndu 1: [iʎúndu] -
Berriz lausotu lausótu 1: [lau̯śótu] -
Beruete tapatu tápatú 1: [tápatú] -
Beruete illundu íllundu 2: [íʎundu] -
Beskoitze beztu beztú 1: [βestú] -
Beskoitze ilhundu ilundú 2: [ilundú] -
Beskoitze lañotu lánotu 2: [lánotu] -
Bidarrai beztu beztú 1: [bestú] -
Bidarrai goibeldu goibéldu 1: [goi̯βéldu] -
Bolibar illundu illúndu 1: [iʎúndu] -
Bolibar beztu baltzíttu 2: [baltsíttu] -
Busturia illundu illundú 1: [iʎundú] -
Deba tapatu tapátu 1: [tapátu] -
Deba tapatu tapáu 2: [tapáu̯] -
Deba lañotu lañótu 2: [laɲótu] -
Dima ilhundu ilúndu 1: [ilúndu] -
Domintxaine beztu beltzátzen ari 1: [beltsátsen ari] -
Domintxaine nahasi nahásten 2: [naháśten] -
Domintxaine iakalat iákalat 3: [jákalat] -
Domintxaine iakalat kákalat 4: [kákalat] -
Donamaria illundu illúndu 1: [iʎúndu] -
Donamaria goibeldu goibéldu 1: [goiβéldu] -
Donibane Lohizune beztu beltzatú 1: [beltsatú] -
Donibane Lohizune illundu illúndu 1: [iʎúndu] -
Donibane Lohizune goibeldu goibeldú 2: [goi̯βeldú] -
Donostia illundu íllundu 1: [íʎundu] -
Donostia lañotu lañótu 1: [laɲótu] -
Donostia goibeldu goibéldu 3: [goi̯βéldu] -
Dorrao / Torrano illundu íllundú 1: [íʎundú] -
Dorrao / Torrano lañotu leñótu 2: [leɲótu] -
Dorrao / Torrano estali estáli 4: [eśtáli] -
Eibar illundu illúndu 1: [iʎúndu] -
Elantxobe illundu illúndu 1: [iʎúndu] -
Elduain illundu íllundu 1: [íʎundu] -
Elgoibar illundu illundu 1: [i̯ʎundu] -
Elorrio ilhundu ilúndu 1: [ilúndu] -
Erratzu lañotu lanótu 1: [lanótu] -
Errezil illundu illúndu 1: [iʎúndu] -
Errezil lañotu lañótu 1: [laɲótu] -
Errezil estali estáli 3: [eśtáli] -
Errigoiti illundu illundú 1: [iʎundú] -
Errigoiti lausotu lausotú 3: [lau̯śotú] -
Errigoiti lañotu lañotú 4: [laɲotú] -
Eskiula tapatu taphatzen 1: [taphatsen] -
Eskiula beztu bezten 2: [besten] -
Eskiula itzaldu itzaltzen 3: [itsaltsen] -
Etxalar goibeldu goibéldu 1: [goi̯βéldu] -
Etxalar tapatu tapátu 2: [tapátu] -
Etxaleku kalmatu kálmatzén ái dá 1: [kálmatsén ái̯ ðá] -
Etxaleku lañotu láñoa éldu úk 2: [láɲoaélðu úk] -
Etxarri (Larraun) itzaldu ítzaldú 1: [ítsaldú] -
Etxarri (Larraun) goibeldu góibeldo 1: [gói̯βɛldo] -
Etxarri (Larraun) illundu íllundú 3: [íʎundú] -
Etxebarri illundu illúndu 1: [iʎúndu] -
Etxebarri beztu belúndu 3: [belúndu] -
Etxebarri lañotu lañótu 4: [laɲótu] -
Etxebarria illundu illúndu 1: [iʎúndu] -
Eugi goibeldu goibéldu 1: [goi̯βéldu] -
Ezkio-Itsaso lañotu lañótú 1: [laɲótú] -
Ezkio-Itsaso illundu illúndu 1: [iʎúndu] -
Ezkio-Itsaso tapatu tapáu 2: [tapáu̯] -
Ezkio-Itsaso beztu bézten ái 3: [bésten ái̯] -
Ezkurra kalmatu kalmátu 1: [kalmátu] -
Ezkurra goibeldu goibéldú 2: [goi̯βéldú] -
Ezkurra estali estáli 3: [eśtáli] -
Ezkurra lañotu láñotu 4: [láɲotu] -
Ezterenzubi beztu béltzatu 1: [béltsatu] -
Ezterenzubi tapatu thápatu 2: [thápatu] -
Ezterenzubi goibeldu hobiéldu 3: [hoβjéldu] -
Ezterenzubi kukutu kukútu 4: [kukútu] -
Ezterenzubi hodeiak atheatu hodéiak athéatu 5: [hoðéjak athéatu] -
Gaintza illundu illúndu 1: [iʎúndu] -
Gaintza lañotu láñotú 1: [láɲotú] -
Gamarte beztu beltzátzen ari 1: [beltsátsen ari] -
Gamarte estali estali 1: [eśtali] -
Gamarte kukutu kukútzen ari 2: [kukútsenari] -
Gamarte goibeldu obiél 3: [oβjél] -
Gamiz-Fika illundu illúndu 1: [iʎúndu] -
Gamiz-Fika odeitu edóitu 2: [eðói̯tu] -
Gamiz-Fika lañotu lañotú 6: [laɲotú] -
Garrüze kukutu kukútzen arí 1: [kukútsen arí] -
Garrüze ubeldu ubéldu 2: [uβéldu] -
Getaria odeitu oréitu 6: [oréi̯tu] -
Getaria estali estali 7: [eśtali] -
Getxo illundu illúndu 1: [iʎúndu] -
Gizaburuaga tapatu tapáu 1: [tapáu̯] -
Goizueta goibeldu goibéldu 1: [goi̯βéldu] -
Goizueta tapatu tapátu/tepátu 1: [tạpátu] -
Goizueta illundu illúndu 2: [iʎúndu] -
Hazparne ilhundu ilhúndu 1: [ilhúndu] -
Hazparne lañotu lanotú 1: [lanotú] -
Hazparne beztu beztú 2: [bestú] -
Hendaia illundu illúndu 1: [iʎúndu] -
Hernani illundu illúndu 1: [iʎúndu] -
Hernani goibeldu góibeldu 1: [gói̯βeldu] -
Hernani lañotu lañótu 2: [laɲótu] -
Hernani beztu béztu 4: [béstu] -
Hernani gandotu gandótu 7: [gandótu] -
Hondarribia lañotu llañótu 1: [ʎaɲótu] -
Hondarribia goibeldu goibeldu 1: [goi̯βeldu] -
Hondarribia illundu illúndu 2: [iʎúndu] -
Ibarruri (Muxika) ilhundu ilúndu 1: [ilúndu] -
Ibarruri (Muxika) illundu illúndu 2: [iʎúndu] -
Igoa lañotu láñotú 1: [láɲotú] -
Igoa estali estáli 1: [eśtáli] -
Igoa tapatu tápatú 2: [tápatú] -
Igoa kalmatu kálmatú 3: [kálmatú] -
Ikaztegieta illundu illúntzen ai 1: [iʎúntsen ai̯] -
Ikaztegieta beztu beztútzen 10: [βestútsen] -
Ikaztegieta estali estáli 12: [eśtáli] -
Irisarri ilhundu ilúndu 1: [ilúndu] -
Irisarri lañotu lanhótu 2: [lanhótu] -
Itsasu beztu belztén ái 1: [belstén ái̯] -
Itsasu beztu beltzá 2: [beltsá] -
Izturitze khambiatu khambiatu 1: [khambiatu] -
Izturitze goibeldu hobeldu 2: [hoβeldu] -
Izturitze ortzia heldu ortzia heldu 3: [or̄tsia heldu] -
Izturitze ilhundu ilhun 4: [ilhun] -
Jaurrieta odeitu odóizu esértzen dá 1: [oðói̯su eśér̄tsen dá] -
Jutsi ilhundu ilhúntzen 1: [ilhúntsen] -
Jutsi goibeldu obieldu 2: [oβieldu] -
Kortezubi illundu illúndu 1: [iʎúndu] -
Kortezubi lañotu lañótu 2: [laɲótu] -
Landibarre ilhundu ilhúndu 1: [ilhúndu] -
Landibarre beztu bézten arí 2: [βésten arí] -
Landibarre lambrotu lambrótu 4: [lambrótu] -
Larrabetzu illundu illúndu 1: [iʎúndu] -
Larrabetzu lañotu lañótu 3: [laɲótu] -
Larraine ülhüntü ülh´üntzen ari 1: [ylhýntsen ari] -
Larraine tapatu taphátü 2: [tapháty] -
Larraine estali estáli 3: [eśtáli] -
Larraine urdin urdínxka 4: [ur̄dínʃka] -
Larraine urdin urdin 5: [ur̄din] -
Larraine nabartu ñabar 6: [ɲaβar] -
Larraine kabes kabes 7: [kaβeś] -
Larraine kabes kaes 8: [kaeś] -
Larraine ülhüntü ülhüntxka 9: [ylhyntʃka] -
Larraine grisila gris 10: [griś] -
Larraine grisila grisíla 11: [griźíla] -
Larraine grisila grisülh´üntxka 12: [griźylhýntʃka] -
Larraine d´ündü d´ündü 13: [dýndy] -
Larzabale ilhundu ilhúndu 1: [ilhúndu] -
Larzabale kukutu kukútzen ari 2: [kukútsen ari] -
Larzabale estali estáltzen ari 3: [eśtáltsen ari] -
Lasarte-Oria illundu illúndu 1: [iʎúndu] -
Lasarte-Oria lañotu lañótu 1: [laɲótu] -
Lasarte-Oria beztu béztu 4: [βéstu] -
Laukiz ilhundu ilundú 1: [ilundú] -
Legazpi illundu illundu 1: [iʎundu] -
Legazpi lañotu laiñatu 1: [lai̯ɲatu] -
Legazpi astundu astuntzen 2: [aśtuntsen] -
Legazpi beztu béztu 4: [béstu] -
Leintz Gatzaga illundu illúndu 1: [iʎúndu] -
Leioa ilhundu ilundu 1: [ilundu] -
Leitza lañotu láñotú 1: [láɲotú] -
Leitza kalmatu kálmatú 2: [kálmatú] -
Lekaroz goibeldu goibeldú 1: [goi̯βeldú] -
Lekaroz kukutu kúku 2: [kúku] -
Lekeitio illundu illundú 1: [iʎundú] -
Lemoa ilhundu ilúndu 1: [ilúndu] -
Lemoa lañotu lañotu 6: [laɲotu] -
Lemoiz illundu illundú 1: [iʎundú] -
Luzaide / Valcarlos ilhundu ilúndu 1: [ilúndu] -
Luzaide / Valcarlos lañotu lanótu 2: [lanótu] -
Luzaide / Valcarlos beztu bélztu 3: [bélstu] -
Makea beztu beztú 1: [bestú] -
Makea lañotu lanotú 2: [lanotú] -
Makea nabartu nábartzen ai 3: [náβaRtsen ai̯] -
Mañaria illundu illúndu 1: [iʎúndu] -
Mañaria lañotu lañótu 1: [laɲótu] -
Mendaro tapatu tapáu 1: [tapáu̯] -
Mendaro estali estáli 2: [eśtáli] -
Mendata illundu illúndu 1: [iʎúndu] -
Mezkiritz goibeldu goibéltzen 1: [goi̯βéltsen] -
Montori beztu béztü 1: [bésty] -
Montori tapatu taphátzen 2: [taphátsen] -
Mugerre ilhundu ilhúntzen ari 1: [ilhúntsen ari] -
Mugerre ilhundu ilhunduia 2: [ilhunduja] -
Mungia illundu illundú 1: [iʎundú] -
Mungia nabartu nabartú 4: [naβar̄tú] -
Mungia ilhundu ilundú 5: [ilundú] -
Oderitz illundu illúndú 1: [iʎúndú] -
Oderitz lañotu lañótu 4: [laɲótu] -
Oiartzun illundu illúndu 1: [i̯ʎúndu] -
Oiartzun tapatu tapátu 2: [tapátu] -
Oñati ilhundu ilúnketara 1: [ilúŋketara] -
Ondarroa illundu illúndu 1: [iʎúndu] -
Ondarroa mamotu mamótu 1: [mamótu] -
Orexa illundu illúndu 1: [iʎúndu] -
Orexa goibeldu góibeldú 1: [gói̯βeldú] -
Orio illundu illundu 1: [iʎundu] -
Orozko illundu illúndu 1: [iʎúndu] -
Orozko beztu belúndu 3: [belúndu] -
Otxandio illundu illúndu 1: [iʎúndu] -
Pagola ülhüntü ülh´üntzen ai 1: [ylhýntsen ai] -
Pagola beztu bezten ai 2: [bestenai] -
Pasaia illundu illúndu 1: [iʎúndu] -
Pasaia tapatu tápatú 2: [tápatú] -
Santa Grazi beztu bézten 1: [bésten] -
Santa Grazi itzaldu itzáltzen 1: [itsáltsen] -
Santa Grazi beztu beltzátzen ái 2: [beltsátsenái] -
Sara beztu beltzátzen 1: [βeltsátsen] -
Sara goibeldu goibeldú 2: [goi̯βeldú] -
Senpere ilhundu ilúndu 1: [ilúndu] -
Senpere goibeldu gobiéltzen ai 1: [ɣoβiéltsen ai] -
Senpere embata eldu émbata eldú 2: [émbata eldú] -
Sohüta tapatu tapatzenai 1: [tapatsenai] -
Sohüta beztu beztenai 2: [bestenai] -
Sohüta noha nohá 3: [nohã] -
Sohüta odeitu odéizü 4: [oðéi̯sy] -
Sohüta goibeldu hói 5: [hói̯] -
Sondika ilhundu ilúndu 1: [ilúndu] -
Suarbe illundu illúndu 1: [iʎúndu] -
Suarbe goibeldu goibéldu 1: [goi̯βɛ́ldu] -
Suarbe kalmatu kalmátu 2: [kalmátu] -
Suarbe estali estáli 2: [eśtáli] -
Sunbilla illundu illúndu 1: [iʎúndu] -
Tolosa illundu illúndu 1: [i̯ʎúndu] -
Tolosa beztu béztu 1: [béstu] -
Tolosa estali estáli 2: [eśtáli] -
Uharte Garazi ilhundu ilúndu 1: [ilúndu] -
Uharte Garazi goibeldu óibeldu 1: [ói̯βeldu] -
Urdiain lañotu láinatzen hittuék 1: [lái̯natsen hittwék] -
Urdiñarbe beztu beltzátzen ai 1: [beltsátsen ai] -
Urdiñarbe kukutu kük´ütü 1: [kykýty] -
Urdiñarbe tapatu taphátzen ai 2: [taphátsen ai] -
Urdiñarbe ekhia gorde ekhía gordátzen ai 3: [ekhía ɣor̄dátsen ai] -
Urdiñarbe zumbre zúmbre 4: [súmbre] -
Urdiñarbe urdin úrdin 5: [úr̄din] -
Urdiñarbe kabes kaes 6: [kaeś] -
Urdiñarbe ülhüntü ülh´ün 7: [ylhýn] -
Urketa beztu bézten 1: [bésten] -
Urketa ilhundu ilúntzen 2: [ilúntsen] -
Urretxu illundu illúndu 1: [iʎúndu] -
Urretxu tapatu tapáu 2: [tapáu̯] -
Urretxu estali estáli 2: [eśtáli] -
Ürrüstoi ülhüntü ülh´üntzen 1: [ylhýntsen] -
Ürrüstoi beztu bézten 2: [bésten] -
Uztaritze ilhundu ilúndu 1: [ilúndu] -
Uztaritze goibeldu goibéldu 1: [goi̯βéldu] -
Zaratamo illundu illúndu 1: [iʎúndu] -
Zaratamo lañotu laiñótu 1: [lai̯ɲótu] -
Zeanuri ilhundu ilúndu 1: [ilúndu] -
Zeberio ilhundu ilúndu 1: [ilúndu] -
Zegama lañotu lañátu 1: [laɲátu] -
Zegama estali estáli 2: [eśtáli] -
Zegama illundu illúndu 3: [iʎúndu] -
Zilbeti goibeldu ai dú goibéltzen 1: [ai̯ ðú ɣoi̯βéltsen] -
Zollo (Arrankudiaga) illundu illúndu 1: [iʎúndu] -
Zollo (Arrankudiaga) lañotu laiñótu 2: [lai̯ɲótu] -
Zornotza illundu illúndu 1: [iʎúndu] -
Zugarramurdi lañotu lainótu 1: [lai̯nótu] -
Zugarramurdi ilhundu ilúndu 2: [ilúndu] -
 

346: Santa Águeda / Ste. Agathe / St. Agatha's (feast day)

 • Gaia: Urteko jaiegunak
 • Galdera (es): Santa Águeda
 • Galdera (fr): Ste. Agathe
 • Galdera (en): St. Agatha's (feast day)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta santageda santágedáko féstak 2: [śantáɣeðáko féśtak] -
Aia santa ageda sánta agedá 1: [śánta aɣeðá] -
Altzürükü santagata santa agáta 1: [śanta aɣáta] -
Amezketa santageda santágedá 1: [śantáɣeðá] -
Andoain santagera sántagerá 1: [śántaɣerá] -
Aramaio santageda santágeda 1: [śantáɣeða] -
Araotz (Oñati) santageda santágeda 1: [śantáɣeða] -
Arbizu santa ageda sánta ágedá 1: [śánta áɣeðá] -
Arrangoitze zantagete zántageté 1: [sántaɣeté] -
Arrasate santageda santágeda 1: [śantáɣeða] -
Arrazola (Atxondo) santageda santágeda 1: [śantáɣeða] -
Arrieta santageda santágeda 1: [śantáɣeða] -
Arroa (Zestoa) santageda egun santágeda éun 1: [śantáɣeða éu̯n] -
Asteasu santageda santágeda 1: [śantáɣeða] -
Ataun santageda sántaedá 1: [śántaeðá] -
Ataun santagera sántagerá 2: [śántaɣerá] -
Azkoitia santagera santágera 1: [śantáɣera] -
Azpeitia santageda egun santágeda éun 1: [śantáɣeða éu̯n] -
Baigorri agata agata 1: [aɣata] -
Bakio santageda santágeda 1: [śantáɣeða] -
Barkoxe santagata zantagáta 1: [santaɣáta] -
Beasain santagera sántagerá 1: [śántaɣɛrá] -
Beizama santageda sántagedá 1: [śántaɣeðá] -
Bergara santageda santágeda 1: [śantáɣeða] -
Bermeo santageda egun santágeda egun 1: [śantáɣeðaeɣun] -
Berriz santageda santágeda 1: [śantáɣeða] -
Beruete santa ageda sánta agéda 1: [śántaaɣéða] -
Bolibar santageda santágeda 1: [śantáɣeða] -
Busturia santageda santágeda 1: [śantáɣeða] -
Deba santagera santágera 1: [śantáɣera] -
Dima santageda santágeda 1: [śantáɣeða] -
Donostia santageda santágeda 1: [śantáɣeða] -
Dorrao / Torrano santageda santágeda 1: [śantáɣeða] -
Eibar santageda santágeda 1: [śantáɣeða] -
Elantxobe santageda santágeda 1: [śantáɣeða] -
Elduain santageda santágeda 1: [śantá:ɣeða] -
Elgoibar santagera zantágerá 1: [santáɣɛrá] -
Elorrio santageda santágeda 1: [śantáɣeða] -
Errezil santageda santágeda 1: [śantáɣeða] -
Errigoiti santa ageda santa ágeda 1: [śanta áɣeða] -
Etxalar santageda sántagedá 1: [śántaɣeðá] -
Etxaleku santageda sántagéda 1: [śántaɣéða] -
Etxarri (Larraun) santagera sántaerá 1: [śántaerá] -
Etxebarri santageda egun santágeda égún 1: [śantá:ɣeða éɣún] -
Etxebarria santageda santágeda 1: [śantáɣeða] -
Eugi santageda santágeda 1: [śantáɣeða] -
Ezkio-Itsaso santa ageda sánta agedá 1: [śánta aɣeðá] -
Ezkio-Itsaso santageda sántagedá 2: [śántaɣeðá] -
Ezkio-Itsaso santageda santágeda 3: [śantáɣeða] -
Ezkurra santageda santagedá 1: [śanta:ɣeðá] -
Gaintza santagera sántagerá 1: [śántaɣerá] -
Gamiz-Fika santageda egun santágeda egún 1: [śantáɣeða eɣún] -
Getaria santageda santágeda 1: [śantáɣeða] -
Getxo santageda santágeda 1: [śantáɣeða] -
Gizaburuaga santageda santágeda 1: [śantáɣeða] -
Hendaia santageda sántagedá 1: [śánta:ɣeðá] -
Hernani santageda santáeda 1: [śantáeða] -
Hondarribia santa ageda santa ágeda 1: [śanta áɣeða] -
Ibarruri (Muxika) santageda santágeda 1: [śantáɣeða] -
Igoa santageda sántagedá 1: [śántaɣeðá] -
Ikaztegieta santageda egun santáeda eúna 1: [śantáeða eúna] -
Jaurrieta santageda egun sántageda eguná 1: [śántaɣeðaeɣuná] -
Kortezubi santageda santágeda 1: [śantáɣeða] -
Larrabetzu santageda santágeda 1: [śantáɣeða] -
Larraine santagata santagáta 1: [śantaɣáta] -
Lasarte-Oria santageda santágeda 1: [śantáɣeða] -
Laukiz santageda santágeda 1: [śantáɣeða] -
Legazpi santageda santáeda 1: [śantáeða] -
Leintz Gatzaga santageda santágeda 1: [śantáɣeða] -
Leioa santageda santágeda 1: [śantáɣeða] -
Leitza santageda sántagedá 1: [śántaɣeðá] -
Lekaroz santageda sántagéda 1: [śántaɣéða] -
Lekeitio santageda santágeda 1: [śantáɣeða] -
Lemoa santageda santágeda 1: [śantáɣeða] -
Lemoiz santageda santágeda 1: [śantáɣeða] -
Mañaria santageda sántágeda 1: [śántáɣeða] -
Mendaro santageda sántagedá 1: [śántaɣeðá] -
Mendata santaiageda santáiageda 1: [śantái̯aɣeða] -
Mezkiritz santa ageda sánta ágeda 1: [śánta áɣeða] -
Mungia santageda santágeda 1: [śantáɣeða] -
Oderitz santageda sántagedá 1: [śántaɣeðá] -
Oiartzun santageda santagedá 1: [śantaɣeðá] -
Oñati santagera santáera 1: [śantáera] -
Ondarroa santageda egun santágeda égun 1: [śantáɣeða éɣun] -
Orexa santageda sántagedá 1: [śántaɣeðá] -
Orio santageda santágedá 1: [śantáɣeðá] -
Orozko santageda santágeda 1: [śantáɣeða] -
Otxandio santageda santágeda 1: [śantáɣeða] -
Pasaia santageda sántagedá 1: [śántaɣeðá] -
Santa Grazi agata agata 1: [aɣata] -
Sondika santageda santágeda 1: [śantáɣeða] -
Suarbe santageda santágedá 1: [śantáɣeðá] -
Tolosa santageda santágeda 1: [śantáɣeða] -
Urdiain santageda sántagedá 1: [śántaɣeðá] -
Urretxu santageda santágedá 1: [śantáɣeðá] -
Uztaritze santa ageta santa agéta 1: [śanta aɣéta] -
Zaratamo santageda santágedá 1: [śantáɣeðá] -
Zeanuri santageda santágeda 1: [śantáɣeða] -
Zeberio santageda santágeda 1: [śantáɣeða] -
Zegama santageda santágedá 1: [śantáɣeðá] -
Zollo (Arrankudiaga) santageda santágeda 1: [śantáɣeða] -
Zornotza santageda santágeda 1: [śantáɣeða] -
 

355: hogueras de S. Juan / Feu de St. Jean / midsummer fires

 • Gaia: Urteko jaiegunak
 • Galdera (es): hogueras de S. Juan
 • Galdera (fr): Feu de St. Jean
 • Galdera (en): midsummer fires
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta su súa 1: [śúa] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta ogera ógerák 2: [óɣerák] -
Aia sanjuan su sanjuán sú 2: [śaŋxwán śú] -
Aldude sarnafera sárnaféra 1: [śár̄naféra] -
Alkotz sanjuan - zanjuám belarrá 1: [saŋxwám belar̄á] -
Altzai ¡undane¡uhane ¡undáne¡uháne 1: [ʒundáneʒuhãne] -
Altzürükü ¡undane¡uhane ¡ondáne¡uháne/¡undáne¡uháne 1: [ʒọndáneʒuháne] -
Altzürükü ¡ondáne¡oháne ¡ondáne¡uháne 2: [ʒondáneʒuháne] -
Amezketa sanjuan su sanjuán sué 1: [śaŋxwán śué:] -
Amezketa sanjuan su sanjúan sué 2: [śaŋxúan śué] -
Andoain sanjuan su sánjuán sú 1: [śáŋxwán śú] -
Aniz sanjuan su sanjuán sué 1: [śaŋxwán śué] -
Aramaio su súek 1: [śúek] -
Araotz (Oñati) sanjuan su sanjuán su 1: [śanxwán śu] -
Arbizu su subuék 1: [śuβwék] -
Armendaritze yondoneyuhane yóndonoané 1: [ǰóndonɔané] -
Armendaritze yondoaneko su yondónane sú 2: [ǰondóna:ne śú] -
Arnegi sarnafera xárnaferá 1: [ʃár̄naferá] -
Arrangoitze yondoniyoani su yondóniyoanetakó suía 1: [ǰondóniǰoanetakó śwía] -
Arrasate su súek 1: [śúek] -
Arrazola (Atxondo) su súek 1: [śúek] -
Arrieta sanjuan su sanjuan sú 1: [śanxwan śú] -
Arrieta donine su doninésu 1: [doninéśu] -
Arroa (Zestoa) supesta súpestá 1: [śúpeśtá] -
Arroa (Zestoa) sanjuan su sanjuán suá 2: [śaŋxwán śuá] -
Asteasu sanjuan su sanjuán subá 1: [śaŋxwán śuβá] -
Ataun sanjuan - sanjuan festá 1: [śaŋxwaɱ feśtá] -
Azkaine sanjuan bezpera sanjuan bezperan 1: [śanxuan besperan] -
Azkoitia sanjuan su sanjún sú 1: [śaŋxún śú] -
Azpeitia sanjuan su sanjuán sú 1: [śaŋxwán śú] -
Baigorri yondoniyoani su yondohaaniko suia 1: [ǰondohaaniko śuja] -
Baigorri yondoniyoani su yondohaani suia 2: [ǰondohaani śuja] -
Bakio sanjuan su sanjuán suek 1: [śaŋxwán śuek] -
Bakio sañyoan sáñyoanak 2: [śáɲǰoanak] -
Bardoze yondoneyoane su yondoneyoáne súia 2: [ǰondoneǰoáne śúja] -
Barkoxe ¡ondáne¡oháne ¡ondáne¡oháne 2: [ʒondáneʒoháne] -
Beasain sanjuan su sanjuán sué 1: [śanxwán śué] -
Beasain alamartso alámarsoá 2: [alámar̄śoá] -
Beasain alamartso alámartso 3: [alámartśo] -
Beizama sanjuan su sanjuán sú 2: [śaŋxwán śú] -
Bergara sanjuan su sanjuán su 1: [śanxwán śu] -
Bermeo su súek 1: [śúek] -
Berriz sanjuan su sanjuán su 1: [śanxwán śu] -
Beruete sanjuan bezpera sánjuam bezperá 1: [śánxwam besperá] -
Beruete sanjuan su sánjuan sú 2: [śánxwan śú] -
Beskoitze yondoniyoani su yóndoniyuáneko sú 1: [ǰóndoniǰwáneko śú] -
Bidarrai yondoaneko su yóndonaané sú 1: [ǰóndonaané śú] -
Bolibar sanjuan su san jún su 1: [śan xún śu] -
Busturia sanjuan su sanjuán suek 1: [śaŋxwán śuek] -
Deba sanjuan su sanjuán sú 1: [śaŋxwán śú] -
Dima sanjuan sanjuan 1: [śanxwan] -
Dima sanjuan su sanjuán sú 2: [śanxwán śú] -
Domintxaine yondoneyuhane yondóneyuháne 1: [ǰondóneǰuháne] -
Donamaria sanjuan su sanjuán súa 1: [śaŋxwán śú:a] -
Donibane Lohizune suberri subérri 1: [śuβéRi] -
Donostia sanjoan su san jóan suba 1: [śaŋ xóan śuβa] -
Dorrao / Torrano sanjuan su sanjuán su 1: [śaŋxwán śu] -
Eibar sanjuan su sanjúan suak 1: [śaŋxúan śuak] -
Elantxobe sanyuelaegun sanyuélaegun 1: [śaŋǰwélaeɣun] -
Elduain sanjuan su sanjuán suék 1: [śaŋxwán śuék] -
Elgoibar sanjuan su zanjuán suak 1: [saŋxwán śuak] -
Elorrio sanjuan su sanjuán suak 1: [śaŋxwán śuak] -
Erratzu su 1: [śú] -
Errezil sanjuan su sanjuán sú 1: [śaŋxwán śú] -
Errigoiti donine su doníné su 1: [ðoníné śu] -
Eskiula yondoniyoani su sondóni¡oháne 1: [źondóniʒoháne] -
Eskiula zen¡an zen¡an 2: [senʒan] -
Etxalar sanjuan bezperako su sanjuám bézperako súa 1: [śaŋxwám bésperako śúa] -
Etxaleku su súé 1: [śúé] -
Etxarri (Larraun) sanjuan su sán juan sú 1: [śán xwan śú:] -
Etxebarri sanjuan su sánjuan sú 1: [śánxwan śú] -
Etxebarria sanjuan su san juán su 1: [śan xwán śu] -
Eugi sanjuan - sanjuán eúne 1: [śaŋxwán eúne] -
Ezkio-Itsaso sanjuan su sanjuan sú 1: [śanxwan śú] -
Ezkurra sanjuan su sánjuan súk 1: [śáŋxwan śúk] -
Ezkurra ogera ógerá 2: [óɣerá] -
Ezterenzubi yaundoneyohane yáundoneyoháne 1: [ǰáu̯ndoneǰoháne] -
Ezterenzubi sarnafera xárnafera 2: [ʃár̄nafera] -
Gaintza sanjuan su san juán sú 1: [śan xwán śú] -
Gamarte yaundoneyohane yandonáne 1: [ǰandonáne] -
Gamiz-Fika sanjuan - sanjuán fiestá 1: [śanxwán fjeśtá] -
Getaria sanjoan su san jóan sua 1: [śaŋ xóan śua] -
Getxo sanjuan su sanjuán suék 1: [śaŋxwán śuék] -
Gizaburuaga sanjuan su sanjuán suek 1: [śanxwán śuek] -
Goizueta sutako eun sútakó euna 1: [śú:takó eu̯na] -
Hazparne yondoaneko su yóndoneanetagosu 1: [ǰɔ́ndɔanetaɣośu] -
Hendaia yondoaneko su yondoní sú 1: [ǰondoní śú] -
Hendaia sanjoan su sanjoan sú 2: [śaŋxoan śú] -
Hernani sanjuan su san juán súak 1: [śan xwán śúak] -
Hondarribia sanjuan su san juan suak 1: [śaŋ xwan śuak] -
Ibarruri (Muxika) sanjuan su sanjuán suek 1: [śaŋxwán śuek] -
Igoa sanjuan bezperako su sánjuam bézperáko sú 1: [śáŋxwam bésperáko śú] -
Ikaztegieta sanjoan su sanjoán sue 1: [śanxoán śue] -
Itsasu yondoaneko su yoandebáneko súak 1: [ǰoandeβáneko śú:ak] -
Izturitze yondoneyuhane yondooáne 1: [ǰondooáne] -
Kortezubi sanjuan su sanjuán súek 1: [śaŋxwán śúek] -
Larrabetzu sañyoan sányoan 1: [śánǰoan] -
Larraine ¡undane¡uhane ¡undáne¡uháne 1: [ʒundáneʒuháne] -
Larzabale yaundoneyohane yandeháne 1: [ǰandeháne] -
Lasarte-Oria sanjoan su san jóan suba 2: [śan xóan śuβa] -
Laukiz sanjuan sanjuén 1: [śanxwén] -
Laukiz ogera ogérak 1: [oɣérak] -
Legazpi sanjoan su sanjóan sú 1: [śaŋxóan śú] -
Leintz Gatzaga sanjuan su sanjuán sua 1: [śaŋxwán śua] -
Leioa sanjuan su sanjuan súe 1: [śaŋxwan śúe] -
Leioa sanjuan - sanjuanáda 2: [śanxwanáða] -
Leitza sanjuan su sánjuan suék 1: [śáŋxu̯an śuék] -
Lekaroz su súek 2: [śú:ek] -
Lekeitio sanjuan su sanjuán suak 1: [śaŋxwán śuak] -
Lemoa sañyoan sáñoan 1: [śáɲoan] -
Lemoiz sanjuan su sanjuán subek 1: [śaŋxwán śuβek] -
Luzaide / Valcarlos sarnafera sárnaféra 1: [śár̄naféra] -
Makea yondoaneko su yóndonabeneko zú 1: [ǰóndonaβeneko sú] -
Mañaria sanjuan su sánjuan sú 1: [śánxwan śú] -
Mendaro sanjuan su sanjuán sú 2: [śanxwán śú] -
Mendata su súek 1: [śúek] -
Mezkiritz su suá 1: [śuá] -
Montori ¡undane¡uhane ¡undáne¡uháne 1: [ʒund̤áneʒuháne] -
Mugerre yondoaneko su yondoaneko suia 1: [ǰondoaneko śuja] -
Mungia sanjuan sánjuan 1: [śánxwan] -
Oderitz sanjuan su sánjuan sú 2: [śáŋxwan śú] -
Oiartzun sanjuan su sanjúan suá 1: [śaŋxúan śuá] -
Oñati sanjuan su sanjuán sus 1: [śanxwán śuś] -
Ondarroa sagun su sagún su 1: [śaɣún śu] -
Orexa sanjuan su sanjuán sué 1: [śaŋxwán śué] -
Orio sanjuan - sanjuám berdé 1: [śanxwám ber̄ðé] -
Orozko sanjuan su sanjuan súak 1: [śanxwan śúak] -
Otxandio sanjuan su sanjuán suek 1: [śaŋxwán śuek] -
Pagola yondoneyoane su yondáneyohanéko s'üia 1: [ǰondáneǰohanéko śýja] -
Pasaia sanjuan su sánjuan súá 1: [śáŋxwan śúá] -
Santa Grazi ¡undane¡uhane ¡undáne¡uháne bezpeá 2: [ʒundáneʒuháne βespeá] -
Sara sanjuan sanjuán 1: [śanxwán] -
Senpere su su 2: [śu] -
Sohüta ¡undane¡uhane ¡undáne¡oháne 1: [ʒundáneʒoháne] -
Sondika su súek 1: [śúek] -
Suarbe sanjuan bezpera sanjuám bezpére 1: [śaŋxwám bespére] -
Sunbilla sanjuan su sanjuán súa 2: [śaŋxwán śúa] -
Tolosa sanjuan su sanjuán súbé 1: [śaŋxwán śúbé] -
Tolosa saga su sagá súbá 2: [śaɣá śúbá] -
Uharte Garazi sarnafera xárnafer 1: [ʃár̄nafer̄] -
Urdiain su súbá 1: [śúβá] -
Urdiñarbe ¡ondáne¡oháne ¡ondáne¡oháne 1: [ʒondáneʒoháne] -
Urdiñarbe ¡ondáne¡oháne ¡ondáne¡oháne gai 2: [ʒondáneʒoháne ɣai̯] -
Urdiñarbe ¡undane¡uhane ¡úndáne¡oháne 3: [ʒúndáneʒoháne] -
Urketa yuandoneone yuandóneóne 1: [ǰwandóneóne] -
Urketa yuandoneone yuándeaanea 2: [ǰwándeaanea] -
Urketa yuandoneone yuandenáanetan 3: [ǰwandenáanetan] -
Urretxu sanjuan su sanjuan sú 1: [śaŋxwan śú] -
Uztaritze yondoniyoani su yondoniyoániko suía 1: [ǰondoniǰoániko śwía] -
Zaratamo sanjuan bezperako su sanjuám bespérako súe 1: [śanxwám beśpérako śúe] -
Zeanuri sanjuan sanjuán 1: [śaŋxwán] -
Zeanuri sanjuan su sanjuán suek 2: [śaŋxwán śuek] -
Zeberio sanjuan - sanjuangáube 1: [śaŋxwaŋgáu̯βe] -
Zeberio sanjuan bezpera sajuam béspera 2: [śaxwam béśpera] -
Zegama sanjuan su sanjuán sú 1: [śaŋxwán śú] -
Zilbeti su súek 2: [śúek] -
Zollo (Arrankudiaga) sanjuan - sánjuan gabílle 1: [śáŋxwaŋ gaβíʎe] -
Zornotza sanjuan sanjuának 1: [śaŋxwának] -
Zugarramurdi sanjuan su san juán súa 2: [śaŋ xwán śúa] -
 

359: Día de inocentes / Premier avril / April's fool

 • Gaia: Urteko jaiegunak
 • Galdera (es): Día de inocentes
 • Galdera (fr): Premier avril
 • Galdera (en): April's fool
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta inozentes inozéntes 1: [inosénteś] -
Ahetze tronpa egun trompaégun 1: [tRompaéɣun] -
Aia iñuxente eun iñúxente euná 1: [iɲúʃente eu̯ná] -
Aia iñuxente eun iñúxentéun 2: [iɲúʃentéu̯n] -
Aldude enganegun enganegún 1: [eŋganeɣún] -
Alkotz inoxente eun inoxenteguné 1: [inoʃenteɣuné] -
Altzai aphilarrañ aphílarráña¡anaázi 1: [aphílar̄áɲaʒanaási] -
Altzai aphilarrañ aphílarráña 2: [aphílar̄áɲa] -
Altzürükü aphila lehen aphílalehéna 1: [aphílalehéna] -
Altzürükü aphilarrañ aphílarráña 2: [aphílar̄áɲa] -
Amezketa iñuxente eun iñúxenté 1: [iɲúʃenté] -
Andoain inuxente eun inúzentéuná 1: [inúsentéu̯ná] -
Aniz inuxente eun inuxénte 1: [inuʃénte] -
Aramaio iñosente egun iñoséntegun 1: [iɲośénteɣun] -
Araotz (Oñati) iñosente egun iñoséntegún 1: [iɲośénteɣún] -
Arbizu inoxente eun ínozénteguná 1: [ínosénteɣuná] -
Arboti aphila lehen aphíllain léhen égüna 1: [aphíʎai̯n léhen égyna] -
Arboti arrañayan arrainayateko 2: [ar̄ai̯naǰateko] -
Arnegi tronpa egun trómpaégun 1: [trómpaéɣun] -
Arrasate iñosente egun iñósentegun 1: [iɲóśenteɣun] -
Arrazola (Atxondo) iñuxente eun iñusénten egun 2: [iɲuśénten eɣun] -
Arrieta iñosente egun iñoséntegún 1: [iɲośénteɣún] -
Arroa (Zestoa) iñuxente eun iñúsentéun 1: [iɲúśentéu̯n] -
Asteasu iñuxente eun iñúxentéuná 1: [iɲúʃentéuná] -
Ataun iñosente egun iñózenteegún 1: [iɲósenteeɣún] -
Azkaine tronpa egun trumpa eguna 1: [trumpa eɣuna] -
Azkaine aphila lehen apiilla lehena 2: [apiiʎa lehena] -
Azkoitia iñuxente eun iñúsentéun 1: [iɲúśentéu̯n] -
Azpeitia iñuxente eun iñúxentéun 1: [iɲúʃentéu̯n] -
Baigorri tronpa egun trompeeguna 1: [trompeeɣuna] -
Bakio iñosente egun iñoséntien egun 1: [iɲośéntjen eɣun] -
Bardoze aphila lehen aphílan lehéna 1: [aphílan lehéna] -
Bardoze aphilarrañ aphílakoarráina 2: [aphílakoar̄ái̯na] -
Barkoxe aphilarrañ aphilarráña 3: [aphilar̄áɲa] -
Bastida aphila lehen aphíilan lehéna 1: [aphíilan lehéna] -
Beasain iñosente egun iñóxenté 1: [iɲóʃenté] -
Behorlegi tronpa egun trómpeúna 1: [trómpeúna] -
Behorlegi tronpa egun trompaeún 2: [trompaeún] -
Beizama iñuxente eun iñúxenté éun 1: [iɲúʃenté éu̯n] -
Beizama iñuxente eun iñúxenté eún 2: [iɲúʃenté eún] -
Bergara iñosente egun iñozéntegun 1: [iɲosénteɣun] -
Bermeo iñuxente eun iñuséntegun 1: [iɲuśénteɣun] -
Berriz iñosente egun iñósentegún 1: [iɲóśenteɣún] -
Beruete inoxente eun inóxentéun 2: [inóʃentéu̯n] -
Beskoitze aphila lehen apíilaan leéna 1: [apíilaan leéna] -
Bidarrai tronpa egun trompaégun 1: [trompaéɣun] -
Bolibar iñuxente eun iñúsentégun 1: [iɲúśentéɣun] -
Busturia ume errubakuen egun umé errubákuen egún 1: [umé er̄uβákwen eɣún] -
Deba iñuxente eun iñúsentéun 1: [iɲúśentéu̯n] -
Dima inoxente eun inoséntegun 1: [inośénteɣun] -
Domintxaine aphila lehen áphilain léhena 1: [áphilai̯n léhena] -
Domintxaine arrañayan arráñayáten 2: [ar̄áɲaǰáten] -
Donamaria inoxente eun inoxéntegúna 1: [inoʃénteɣúna] -
Donibane Lohizune aphila lehen apílain leená 1: [apí:lai̯n leená] -
Donibane Lohizune tronpa egun trompáegún 2: [tRompáeɣún] -
Donostia iñosente egun iñóxente euná 1: [iɲóʃente eu̯ná] -
Dorrao / Torrano inoxente eun inózentégun 1: [inósentéɣun] -
Eibar iñuxente eun iñúzente 1: [iɲúsente] -
Elantxobe iñosente egun iñoséntegun 1: [iɲośénteɣun] -
Elduain inuxente eun inúxenteuné 1: [inúʃente:u̯né] -
Elgoibar iñuxente eun iñúzenteéuna 1: [iɲúsenteéu̯na] -
Elorrio iñuxente eun iñusénte 1: [iɲuśénte] -
Erratzu inuxente eun inuxénte 1: [inuʃénte] -
Errezil iñuxente eun iñúxentéun 1: [iɲúʃenté:u̯n] -
Errigoiti iñosente egun iñoxénteégun 1: [iɲoʃénteéɣun] -
Eskiula txipa¡ate txipa¡atía 1: [tʃipaʒatía] -
Eskiula txipa¡ate txipa¡anaaztía 2: [tʃipaʒanaastía] -
Eskiula aphila lehen aphilalehena 3: [aphi:lalehena] -
Etxalar inoxente eun inóxenté 1: [inóʃenté] -
Etxalar inoxente eun inóxenteuná 2: [inóʃenteu̯ná:] -
Etxaleku inoxente eun inóxentéguné 1: [inóʃentéɣuné] -
Etxaleku inoxente eun inóxentéuné 2: [inóʃentéuné] -
Etxarri (Larraun) iñuxente eun iñúxentéun 1: [iɲúʃentéu̯n] -
Etxebarri iñosente egun iñoséntien egún 1: [iɲośéntien eɣún] -
Etxebarria iñuxente eun iñúxenté 1: [iɲúʃenté] -
Eugi santos inocentes sántos inocéntes 2: [śántoś inoɵénteś] -
Ezkio-Itsaso iñuxente eun iñúxentéun 1: [iɲúʃentéu̯n] -
Ezkurra inoxente eun inózenteguné 1: [inósenteɣuné] -
Ezterenzubi tronpa egun trómpaegúna 1: [trómpaeɣúna] -
Gaintza inuxente eun inúxenté éun 1: [inúʃenté éu̯n] -
Gaintza iñuxente eun iñúxentéun 2: [iɲúʃentéu̯n] -
Gamarte aphila lehen aphílain lehéna 1: [aphílai̯n lehéna] -
Gamarte tronpa egun trúmpaegúna 2: [trúmpaeɣúna] -
Gamiz-Fika iñosente egun iñoxéntien egún 1: [iɲoʃéntien eɣún] -
Garrüze aphila lehen apíllain leená 1: [apíʎai̯n leená] -
Getaria iñosente egun iñósente euná 1: [iɲóśente euná] -
Getxo iñosente egun iñosénten egum 1: [iɲośénten eɣum] -
Gizaburuaga iñosente egun iñoséntegun 1: [iɲośénteɣun] -
Goizueta inoxente eun inózenteuná 1: [inósente:u̯ná] -
Hazparne tronpa egun trómpaeun 1: [tRómpaeun] -
Hendaia tronpa egun trómpeeguná 1: [tRómpeeɣuná] -
Hernani iñuxente eun iñúxente eúna 1: [iɲúʃente eúna] -
Hondarribia inoxente eun inoxénte/inuxénte 1: [inọʃénte] -
Ibarruri (Muxika) iñosente egun iñosentégun 1: [iɲośentéɣun] -
Igoa inuxente eun inúxentéun 2: [inúʃentéu̯n] -
Ikaztegieta iñosente egun iñósenteeúne 1: [iɲóśenteeúne] -
Irisarri tronpa egun trómpaéun 1: [tRómpaéun] -
Itsasu aphilarrañ apíileko arráiñ 1: [apíileko ar̄ái̯ɲ] -
Izturitze aphila lehen aphíilalehéna 1: [aphíilalehéna] -
Jaurrieta inoxente eun inocénte egúne 1: [inoɵénte eɣúne] -
Jutsi aphila lehen aphíilain lehénian 1: [aphíilai̯n lehénjan] -
Jutsi aphilarrañ aphilarraña 2: [aphilar̄aɲa] -
Kortezubi iñosente egun iñoséntegun 1: [iɲośénteɣun] -
Larrabetzu iñosente egun iñosénte egún 1: [iɲośénte eɣún] -
Larraine aphilarrañ aphílarraña¡áten 1: [aphílar̄aɲaʒáten] -
Larraine aphila lehen aphílalehéna 2: [aphílalehéna] -
Larzabale tronpa egun trompaeguna 1: [trompaeɣuna] -
Lasarte-Oria inoxente eun inóxente eúna 1: [inóʃente eúna] -
Laukiz iñosente egun iñosentéegun 1: [iɲośentéeɣun] -
Legazpi iñuxente eun iñúsente 1: [iɲúśente] -
Leintz Gatzaga iñosente egun iñoséntegun 1: [iɲośénteɣun] -
Leioa inoxente eun inosénten egún 1: [inośénten eɣún] -
Leitza inuxente eun inúxenteguná 1: [inúʃenteɣuná] -
Leitza inoxente eun inózenteuné 2: [inósɛnteu̯né] -
Lekaroz inoxente eun inoxéntegune 2: [inoʃénteɣunɛ] -
Lekeitio iñosente egun iñoséntien egún 1: [iɲośéntjen eɣún] -
Lemoa inoxente eun inosénteen egúne 1: [inośénteen eɣúne] -
Lemoiz iñosente egun iñosénten egun 1: [iɲośénten eɣun] -
Luzaide / Valcarlos tronpa egun trómpegún 1: [trómpeɣún] -
Makea tronpa egun trompégun 1: [trompéɣun] -
Mañaria iñosente egun iñoxénteégun 1: [iɲoʃénteéɣun] -
Mendaro iñosente egun iñósentegún 1: [iɲóśenteɣún] -
Mendata iñosente egun iñoséntegun 1: [iɲośénteɣun] -
Montori aphilarrañ áphilaráña 1: [áphilaráɲa] -
Montori aphilarrañ áphilarráña¡anáztia 2: [áphilar̄áɲaʒanástja] -
Mugerre aphila lehen aphiilalehena 1: [aphiilalehena] -
Mungia iñosente egun iñoséntean egún 1: [iɲośéntean eɣún] -
Oderitz inoxente eun inóxenté 1: [inóʃenté] -
Oderitz inoxente eun inózenté 2: [inósenté] -
Oiartzun inuxente eun inúxenteéuna 1: [inúʃenteéu̯na] -
Oñati iñosente egun iñoxenteun 1: [iɲoʃenteu̯n] -
Ondarroa iñosente egun iñoséntegun 1: [iɲośénteɣun] -
Orexa iñuxente eun iñúxenteuná 2: [iɲúʃente:u̯ná] -
Orio inoxente eun inoxente euná 1: [inoʃente euná] -
Orozko iñosente egun iñosénte eguna 1: [iɲośénte eɣuna] -
Otxandio iñosente egun iñósente 1: [iɲóśente] -
Pagola aphila lehen aphílalehéna 1: [aphílalehéna] -
Pasaia inoxente eun inóxentéguná 1: [inóʃentéɣuná] -
Santa Grazi aphilarrañ aphilarráña 1: [aphilar̄áɲa] -
Sara tronpa egun trómpaegúna 1: [trómpaeɣúna] -
Senpere aphila lehen apíilain léna 1: [apíilai̯n léna] -
Senpere tronpa egun trómpaeúna 2: [tRómpaeúna] -
Sohüta aphila lehen aphílalehéna 1: [aphílalehéna] -
Sohüta arrañayan arráña¡án 2: [ar̄áɲaʒán] -
Sohüta arrañayan arráña¡anaázten 3: [ar̄áɲaʒanaásten] -
Sondika inoxente eun inosénten egúne 1: [inośénten eɣúne] -
Suarbe inoxente eun inozénte eún 1: [inosénte eún] -
Sunbilla iñosente egun iñózentegúna 1: [iɲósenteɣúna] -
Tolosa iñuxente eun iñúxenteuná 1: [iɲúʃenteu̯ná] -
Uharte Garazi tronpa egun trómpaegúna 1: [trómpaeɣúna] -
Urdiain santos inocentes sántos inozéntes eguná 1: [śántoś inosénteś eɣuná] -
Urdiñarbe aphilarrañ aphílarráña 1: [aphílar̄áɲa] -
Urketa aphila lehen aphílan lehéna 1: [aphílan lehéna] -
Urketa aphila lehen lehénaphíla 2: [lehénaphí:la] -
Urretxu iñuxente eun iñúxentéun 1: [iɲúʃentéu̯n] -
Ürrüstoi aphila lehen aphiilehén 1: [aphiilehén] -
Ürrüstoi aphilarrañ aphilarráña 2: [aphilar̄áɲa] -
Uztaritze aphilarrañ apirilárrain 1: [apiriláRai̯n] -
Zaratamo inoxente eun inósente 1: [inóśente] -
Zeanuri iñosente egun íñosente 1: [íɲośente] -
Zeberio iñosente egun iñosénten egún 1: [iɲośénten eɣún] -
Zegama iñuxente eun iñúsentéun 1: [iɲúśentéu̯n] -
Zollo (Arrankudiaga) iñosente egun íñosentegun 1: [íɲośenteɣun] -
Zornotza iñuxente eun iñúsente 1: [iɲúśente] -
 

397: encenagarse / s'embourber / bog down (to)

 • Gaia: Ibaia
 • Galdera (es): encenagarse
 • Galdera (fr): s'embourber
 • Galdera (en): bog down (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta loitu lóitzen ai da 1: [lói̯tsen ai ða] -
Ahetze ikatu íkatú 1: [íkatú] -
Aia lokatzetan sartu lokátzetan sártuta 1: [lokátsetan śár̄tuta] -
Aia ezin da atea ezín da atéa 2: [esín da: atéa] -
Aldude kokatu kokatú 1: [kokatú] -
Aldude ataskatu atáskatú 2: [atáśkatú] -
Alkotz sartu naiz aintzirian sártu náiz aintzírian 1: [śár̄tu nái̯s ai̯ntsírian] -
Altzai lohian sartü lohian sártü 1: [lohian śár̄ty] -
Altzai anburbatü amburbátü 2: [ambur̄báty] -
Altzürükü lohin tsartü lohín tsart'ü 2: [lohín tśar̄tý] -
Altzürükü sarthü sárthü 2: [śár̄thy] -
Amezketa lokatzen sartu lókatzen sartú 1: [lókatsɛn śar̄tú] -
Andoain lokatzetan sartu lokátzetan sartú 1: [lokátsetan śar̄tú] -
Aniz lisken sartu liskén sartú 1: [liśkén śar̄tú] -
Aramaio sartu sártu 1: [śár̄tu] -
Araotz (Oñati) urten ezin urrtén ezíndda 1: [ur̄tén esíndda] -
Arbizu loitu lóitú 1: [lói̯tú] -
Arboti kokatü kókatü 1: [kókaty] -
Arboti sartü sartü 1: [śar̄ty] -
Armendaritze kokatu kókatu 1: [kókatu] -
Armendaritze sartu sártu 2: [śár̄tu] -
Arnegi kokatu kókatú 1: [kókatú] -
Arnegi sartu sártu 2: [śár̄tu] -
Arrangoitze hikatu hikatú 1: [hikatú] -
Arrangoitze partatu partátu 1: [paRtátu] -
Arrasate sartu sartú 1: [śar̄tú] -
Arrazola (Atxondo) sartu sártu 1: [śár̄tu] -
Arroa (Zestoa) erten eziñik érten ezíñik 1: [ɛ́r̄ten esíɲik] -
Arroa (Zestoa) erten eziñikan érten ezíñikan 2: [ɛ́r̄ten esíɲikan] -
Arroa (Zestoa) lokatzetan sartu lokátzetan sartú 3: [lokátsetan śar̄tú] -
Arrueta sarthü sárthü 1: [śár̄thy] -
Asteasu lokatzetan sartu lokátzetan sártuta geátu 1: [lokátsetan śár̄tuta ɣeátu] -
Asteasu zingiren sartu zíngiren sártuta geátu 2: [síŋgirøn śár̄tuta ɣeátu] -
Ataun ata eziñik geldittu atá eziñík geldíttu 3: [ata esiɲík gɛldíttu] -
Azkaine basa¡antu basa¡antu 1: [baśaʒantu] -
Azkaine entarratu entarratu 2: [entaRatu] -
Azkoitia lokatzetan sartu lókatzetan sártute geldíu 1: [lókatsetan śár̄tute ɣɛldíu] -
Azpeitia eziñ erten ezíñ ertén 1: [esíɲ ɛr̄tén] -
Azpeitia lokatzetan sartu lokátzetan sartú 2: [lokátsetan śar̄tú] -
Baigorri lohian sartu lohian sartu 1: [lohian śaRtu] -
Baigorri lohian kokatu lohian kokatu 2: [lohian kokatu] -
Baigorri ihiztokan sartu ihiztokan sartu 3: [ihistokan śaRtu] -
Baigorri ezin ateraz ezin ateraz 4: [esin ateras] -
Bakio sartu sártu 1: [śár̄tu] -
Bardoze kokatu kókatu 1: [kókatu] -
Bardoze sartu sártu 2: [śártu] -
Barkoxe lohin barna sartü lohin bárna sártü 1: [lohim bár̄na śár̄ty] -
Bastida ingurtu ingúrtu 1: [iŋgúRtu] -
Bastida plantatu plántatu 2: [plántatu] -
Beasain anka sartu - logatzetan anká sartú - lógatzetán 1: [aŋká śar̄tú - lóɣatsetán] -
Beasain logatzetan sartu lógatzetan sártu 2: [lógatsetan śár̄tu] -
Behorlegi liskan sartu liskán sartú 1: [liśkán śar̄tú] -
Behorlegi lohian sartu lohián sartu 2: [lohján śar̄tu] -
Beizama eziñ atea ezíñ atéa 2: [esíɲ atéa] -
Bergara ankaik atara ezinda ibili ankaik atara ezinda ibili 2: [aŋkaik atara esinda iβili] -
Bermeo sartu sartú 1: [śar̄tú] -
Bermeo ata ixinik atá ixinik 2: [atá iʃinik] -
Berriz sartu - lokatzan sartú - lokátzan 1: [śar̄tú - lokátsan] -
Beruete isasita isásitá 1: [iśáśitá] -
Beruete itsasita itsásitá 2: [itśáśitá] -
Beruete itsasi itsási 3: [i̯tśáśi] -
Beruete anka itsasi zat, ezin dot atea ánka itsási zát, ezín dot atéa 4: [áŋka i̯tśáśi sát, esín dot atéa] -
Beruete ánka - sártu - ezíñ atearez ánka - sártu - ezíñ atearez 5: [áŋka - śár̄tu - esíɲ atearés] -
Beskoitze hikatu hikátú 1: [hikátú] -
Beskoitze ikatu íkatú 2: [íkatú] -
Bidarrai kokatu kokátu 1: [kokátu] -
Busturia sartu sártu 1: [śár̄tu] -
Busturia atara isin atara isin 2: [atara iśin] -
Deba erten esiñ ertén esíñ 1: [ɛr̄tén eśíɲ] -
Deba basetan sartu básetan sarrtú 2: [báśetan śar̄tú] -
Dima enterrau entérrau 2: [entér̄au̯] -
Domintxaine anburbatü ambúrbatzen 1: [ambúr̄batsen] -
Domintxaine sarthü sárthü 2: [śár̄thy] -
Domintxaine kokhatü kokhátü 3: [kokháty] -
Domintxaine lohian tsartü lohían tsártü 4: [lohían tśár̄ty] -
Domintxaine anlizatü anlizatü 5: [anlizaty] -
Donamaria loyin sartu lóyin sartú 1: [lóǰin śar̄tú] -
Donibane Lohizune ikatu ikátu 1: [ikátu] -
Donostia loitan sartu lóitan sártu 1: [lói̯tan śár̄tu] -
Donostia ezin atea ezin atea 2: [esin atea] -
Dorrao / Torrano eziñ ata éziñ atá 1: [ésiɲ atá:] -
Eibar anka sartu anka sartú 1: [aŋka śar̄tú] -
Elantxobe sartu sártu 1: [śár̄tu] -
Elduain lokaztu lokáztú 1: [lokástú] -
Elgoibar ankia sartu ankia sartu 1: [aŋkia śar̄tu] -
Elorrio enterrau entérrau 1: [entér̄au̯] -
Elorrio sartu sartu 2: [śar̄tu] -
Elorrio urten ixinik ibili urten ixinik ibili 3: [ur̄ten iʃinik iβili] -
Erratzu lingen sartu língen sartú 2: [líŋgen śar̄tú] -
Errezil erten eziñ ertén ezíñ 1: [ɛr̄tén esíɲ] -
Errezil irten eziñ irtén ezíñ 2: [ir̄tén esíɲ] -
Eskiula engorgatü engorgátü 1: [eŋgor̄gáty] -
Etxalar loyen sartu lóyen sartú 1: [lóǰøn śar̄tú] -
Etxaleku lokaztu lokáztu 1: [lokástu] -
Etxaleku loye artu lóye ártu 2: [lóǰe ár̄tu] -
Etxarri (Larraun) eziñ atea éziñ atéa 1: [ésiɲ atéa] -
Etxebarri urten esinik ibili urten esínik ibilí 1: [ur̄ten eśinik iβili] -
Etxebarri uxingeran sartu uxíngeran sarrtú 2: [uʃíŋgeran śar̄tú] -
Etxebarria isenguran sartu isénguran sartú 1: [iśéŋguran śar̄tú] -
Eugi lisken sartu lísken sárrtu 1: [líśken śár̄tu] -
Ezkio-Itsaso eta eziñik etá eziñík 1: [etá: esiɲík] -
Ezkio-Itsaso lokatzarten sartu lokátzartén sártu 2: [lokátsar̄tén śár̄tu] -
Ezterenzubi inthan'tsartu inthán'tsartu 2: [inthán tśar̄tu] -
Gaintza eziñ ateaz ezíñ ateáz 1: [esíɲ ateás] -
Gaintza eziñ ateaz iilli ezíñ ateáz iílli 2: [esíɲ ateás iíʎi] -
Gamarte kokatu kokátu 1: [kokátu] -
Gamarte sartu sártu 2: [śár̄tu] -
Gamiz-Fika lupetzan sartu lupetzan sartzea 2: [lupetsan śar̄tsea] -
Garrüze ukatu úkatu 1: [úkatu] -
Getaria loi¡etan sartu lói¡etan sartu 1: [lói̯ʒetan śar̄tu] -
Getaria basetan sartu básetan sartu 2: [báśetan śar̄tu] -
Getxo ondatu ondatú 1: [ondatú] -
Gizaburuaga sartu sártu 1: [śár̄tu] -
Goizueta trabatu trabátu 2: [traβátu] -
Hazparne iiztokan sartu íiztokan sártu 1: [íistokan śáRtu] -
Hazparne kokatu kokátu 3: [kokátu] -
Hendaia enterratu entérratú 1: [entéRatú] -
Hendaia basapian sartu basápian sartu 2: [baśápjan śaRtu] -
Hernani loyatan sartu loyátan sártu 1: [loǰátan śár̄tu] -
Hernani loizulun sartu loizúlun sártu 2: [loi̯súlun śár̄tu] -
Hondarribia lokatzatan sartu lokátzatan sartu 1: [lokátsatan śar̄tu] -
Ibarruri (Muxika) sartun sártun 1: [śár̄tun] -
Igoa eziñ atearis geldittu ezíñ atearís geldíttu 1: [esíɲ atearíś gɛldíttu] -
Igoa bereartan itxatxita geldittu béreártan ítxatxíta geldíttu 3: [béreár̄tan ítʃatʃíta ɣɛldíttu] -
Ikaztegieta urgeldi urgéldie 1: [ur̄ɣélðie] -
Ikaztegieta zingeraz bete zingeraz bete da 2: [siŋgeras βete ða] -
Irisarri kokatu kokátu 1: [kokátu] -
Irisarri loian sartu loián sártu 2: [loi̯án śár̄tu] -
Itsasu ligan sartu lígan sartú 1: [líɣan śar̄tú] -
Itsasu iiztokan sartu iíztokan sartú 2: [iístokan śar̄tú] -
Itsasu hikatu híkatu 2: [híkatu] -
Izturitze ixtilian sartu ixtilian sártu 1: [iʃtiljan śár̄tu] -
Izturitze ixtilian gelditu ixtilian geldítu 2: [iʃtiljan geldítu] -
Jutsi lohian sartu lohian sartu 1: [lohian śar̄tu] -
Kortezubi anka sartu ánka sartu 1: [áŋka śar̄tu] -
Larraine sartü sártü 1: [śár̄ty] -
Larzabale sartu sartu 1: [śartu] -
Larzabale lohitik ezin athea lohítik ezin athéa 2: [lohítik esin athéa] -
Lasarte-Oria putzutan sartu pútzutan sartzen dia 1: [pútsutan śar̄tsen dia] -
Laukiz sartu sartú 1: [śar̄tú] -
Legazpi lokatzatan sartu lokátzatan sártu 1: [lokátsatan śár̄tu] -
Legazpi istingan sartu istíngan sártu 2: [iśtíŋgan śár̄tu] -
Leintz Gatzaga sartu sartú 1: [śar̄tú] -
Leioa sartu sartu 1: [śar̄tu] -
Leitza loien sartu lóien sartú 1: [lɔ́i̯ɛn śar̄tú] -
Lekaroz lingen sartu lingén sartú 1: [liŋgén śar̄tú] -
Lekaroz ezin atraz ezin atraz 2: [esin atras] -
Lekeitio sartun sartún 1: [śar̄tún] -
Lemoa lupetzartean sartu lupetzártean sartú 1: [lupetsár̄tean śar̄tú] -
Lemoiz sartu sartú 1: [śar̄tú] -
Luzaide / Valcarlos kokatu kokátu 1: [kokátu] -
Makea intan sartu íntan sartú 1: [íntan śar̄tú] -
Mañaria urten esiñ urtén esíñ 1: [ur̄tén eśíɲ] -
Mendaro eta esinda geau etá esínda geáu 1: [etá: eśínda ɣeáu̯] -
Mendaro etara esinda etára esínda 2: [etára eśínda] -
Mendata sartun sartún 1: [śar̄tún] -
Mezkiritz loitu lóitu 1: [lói̯tu] -
Montori lohin tsarthü lohín tsarth'üik 1: [lohín tśarthýi̯k] -
Mugerre ikhatu ikhatu 1: [ikhatu] -
Mungia atara esinik egon atára esínik egón 1: [atára eśínik eɣón] -
Oderitz ezin ateas ezín ateás 1: [esín ateáś] -
Oiartzun loitan sartu lóitan sartú 1: [lói̯tan śar̄tú] -
Oiartzun loitan itto lóitan ittó 2: [lói̯tan ittó] -
Oñati istingatik urten esindda istingatik urten esindda 1: [iśtiŋgatik ur̄ten eśindda] -
Ondarroa esin atarata esín atarata 1: [eśín atarata] -
Orexa trabatuta gelditu trábatuta geldítu 1: [tráβatuta ɣeldítu] -
Orio lokatzetan sartu lokátzetan sartu 1: [lokátsetan śar̄tu] -
Orozko gelditu gelditú 1: [ɣelðitú] -
Otxandio enterrau entérraute 1: [entér̄au̯te] -
Otxandio sartu sártu 2: [śár̄tu] -
Pagola ezin elkhi ezin elkhi 1: [esin elkhi] -
Pasaia ánka sárrtu loyetan ánka sárrtu loyetan 1: [áŋka śár̄tu loǰetan] -
Santa Grazi zankho sartü zankho sártü 1: [saŋkho śár̄ty] -
Santa Grazi sartü sártü 2: [śár̄ty] -
Sara ikatu ikátua egón 1: [ikátua eɣón] -
Sara loiztatu loiztátu 1: [loistátu] -
Sara ikatu ikátu 2: [ikátu] -
Senpere ikatu ikátua gelditú 1: [ikátua ɣelditú] -
Sohüta engorgatü engorgátü 1: [eŋgor̄gáty] -
Sondika sartu sartú 1: [śar̄tú] -
Suarbe ezin de atra ezín de atrá 1: [esín de atrá] -
Sunbilla loyin sartu lóyin sartú 1: [lóǰin śar̄tú] -
Tolosa baltzatan zartu baltzátan zartú 1: [baltsátan sar̄tú] -
Tolosa lokatzetan sartu lókatzetan sártu 2: [lókatsetan śár̄tu] -
Uharte Garazi kokatu kokatú 3: [kokatú] -
Urdiain loitü lóitüík 1: [lói̯tyík] -
Urdiñarbe anburbatü amburbátü 1: [ambur̄báty] -
Urdiñarbe sartü sártü 2: [śár̄ty] -
Urketa hikatu híkatu 1: [híkatu] -
Urretxu sartuta erten ezinda geldittu sartúta ertén ezínda geldíttu 1: [śar̄túta ɛr̄tén esínda ɣɛldíttu] -
Ürrüstoi ükhatü ükhátü 1: [ykhá:ty] -
Ürrüstoi sartu ezin elkhi sartu ezin elkhi 2: [śar̄tu esin elkhi] -
Ürrüstoi sartü nük eta ez elkhi izan sartü nük eta ez elkhi izan 3: [śar̄ty nyk eta es elkhi isan] -
Uztaritze hikatu hikatú 1: [hikatú] -
Zeanuri sartu in sartú in 1: [śar̄tú i̯n] -
Zeberio enterrau entérrau 1: [entér̄au̯] -
Zegama ezin det etara ezín det etára 1: [esín det etára] -
Zegama eziñ etata gelditu éziñ etáta geldítu 2: [ésiɲ etáta ɣɛldítu] -
Zegama istingan sartu istíngan sarrtúa 3: [iśtíŋgan śar̄túa] -
Zilbeti loyan sartu loyán sartu náiz 1: [loǰán śar̄tu nái̯s] -
Zilbeti arron loitu naiz arrón lóitu náiz 2: [ar̄ón lói̯tu nái̯s] -
Zollo (Arrankudiaga) ankie sartu ankíe sartú 1: [aŋkíe śar̄tú] -
Zornotza sartu sártu 1: [śár̄tu] -
 

431: rodada / ornières / rut(s)

 • Gaia: Bidea
 • Galdera (es): rodada
 • Galdera (fr): ornières
 • Galdera (en): rut(s)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta errestro erréstroa 1: [er̄éśtroa] -
Ahetze arrasto arrastó 1: [aRaśtó] -
Aia arrasto arrastó 1: [ar̄aśtó] -
Aldude erresto errésto 1: [er̄éśto] -
Alkotz erreka erréka 1: [er̄éka] -
Altzai errotahexa errotahéxa 1: [er̄otahéʃa] -
Altzürükü hexa bidehéxa 1: [biðehéʃa] -
Altzürükü zilho zílho 2: [sílho] -
Amezketa kurpillarrasto kurpíllarrastó 1: [kur̄píʎar̄aśtó] -
Andoain kurpillarrasto kurpíllarrastó 1: [kurpíʎar̄aśtó] -
Aniz arteka artéka 1: [ar̄téka] -
Aramaio errastu érrastu 1: [ér̄aśtu] -
Aramaio errai érrai¡a 1: [ér̄ai̯ʒa] -
Araotz (Oñati) arrasto arrástu 1: [ar̄áśtu] -
Arbizu arrasto arrástoa 1: [ar̄áśtoa] -
Arboti traza órga erróten tráza 1: [ór̄ga er̄óten trása] -
Armendaritze arroila arróila 1: [ar̄ói̯la] -
Armendaritze haska háska 2: [háśka] -
Arnegi errotazilo errótazílo 1: [er̄ótasílo] -
Arrangoitze arrasto arrásto 1: [aRáśto] -
Arrasate arrasto arrástu 1: [ar̄áśtu] -
Arrazola (Atxondo) marka márka 1: [már̄ka] -
Arrazola (Atxondo) errastu errástu 2: [er̄áśtu] -
Arrieta errai érrai 1: [ér̄ai̯] -
Arrieta marka márká 2: [már̄ká] -
Arroa (Zestoa) arrasto arrastó 1: [ar̄aśtó] -
Arrueta orgazilo órgazílo 1: [ór̄gasílo] -
Asteasu arrasto árrastu 1: [ár̄aśtu] -
Asteasu arrasto árrastó 2: [ár̄aśtó] -
Ataun kurpillarrasto kúrpillarrastó 1: [kúr̄piʎar̄aśtó] -
Azkaine orgaarrasto orgaarrasto 1: [or̄ɣaaRaśto] -
Azkoitia gurtarrasto gurtárrastó 1: [gur̄tár̄aśtó] -
Azpeitia kurpillarrasto kurpíllarrastó 1: [kur̄píʎar̄aśtó] -
Baigorri errotamarka errotamarka 1: [eRotamaRka] -
Bakio marka márka 1: [már̄ka] -
Bakio errai errái¡e 2: [er̄ái̯ʒe] -
Bardoze errotahatz érrotahátz 2: [ér̄otaháts] -
Barkoxe errotatx errotátx 1: [er̄otátʃ] -
Bastida ixtil ixtíl 1: [iʃtíl] -
Beasain kurtarrasto kurtárrasto 1: [kurtár̄aśto] -
Behorlegi orgaarrasto orgáerrestó 1: [or̄ɣáer̄eśtó] -
Behorlegi errotamarka errotamarká 2: [er̄otamar̄ká] -
Beizama kurpillarrasto kurpíllarrastó 1: [kur̄píʎar̄aśtó] -
Bergara burtarrasto burtárrastu 1: [βur̄tár̄aśtu] -
Bermeo marka márka 1: [már̄ka] -
Berriz errai erré¡e 1: [er̄éʒe] -
Berriz errastu errásto 1: [er̄áśto] -
Beruete kurpillarrasto kurpíllenarrastó 1: [kur̄píʎenar̄aśtó] -
Beruete arrasto árrastó 2: [ár̄aśtó] -
Beskoitze orgahatz orgáhatz 1: [oRɣáhats] -
Bidarrai erreka errék 1: [er̄ék] -
Bolibar lorrotz lorrótz 1: [lor̄óts] -
Busturia marka márka 1: [már̄ka] -
Deba arrasto arrásto 1: [ar̄áśto] -
Dima burdierrastu burdiérrastu 1: [βur̄ðiér̄aśtu] -
Domintxaine hexa héxa 1: [héʃa] -
Domintxaine orgahexa órgahéxa 2: [ór̄gahéʃa] -
Donamaria zirrigaerresto zirríkaerréstu 1: [sir̄íkaer̄éśtu] -
Donibane Lohizune erreka erréka 1: [eRéka] -
Donibane Lohizune orgaarrasto orgarrásto 1: [oRgaRáśto] -
Donostia gurdiarrasto gurdíarrástua 1: [gur̄ðíar̄áśtua] -
Donostia arrasto árrasto 2: [ár̄aśto] -
Dorrao / Torrano arrasto arrásto 1: [ar̄áśto] -
Eibar lorrotz burpíllórrotz 1: [bur̄píllór̄ots] -
Elantxobe marka márka 1: [már̄ka] -
Elantxobe errai erréi¡a 1: [er̄éi̯ʒa] -
Elantxobe errastu errástu 2: [er̄áśtu] -
Elduain kurpillarrasto kurpíllarrastó 1: [kur̄píʎar̄aśtó] -
Elgoibar burtarrasto burtárrasto 1: [βur̄tár̄aśto] -
Elorrio errai erré¡a 1: [er̄éʒa] -
Elorrio lorratz lórratz 2: [lór̄ats] -
Elorrio errastu errásto 2: [er̄áśto] -
Erratzu zirrigaerresto zirrígaerrestó 1: [sir̄ígaer̄eśtó] -
Errezil arrasto arrastó 1: [ar̄aśtó] -
Errigoiti marka márka 1: [már̄ka] -
Errigoiti gurdimarka gurdímárka 1: [gur̄ðímár̄ka] -
Eskiula orgahexa organhéxa 1: [or̄ganhéʃa] -
Etxalar erreka erreká 1: [ɛr̄ɛká] -
Etxaleku kurpillarrasto kurpílerrestó 1: [kur̄píler̄eśtó] -
Etxarri (Larraun) arrasto árrastó 1: [ár̄aśtó] -
Etxebarri burdierruberamarrka burdiérruberamárka 1: [βur̄ðiér̄uβeramár̄ka] -
Etxebarri burdierrastu burdierrástu 3: [βur̄ðier̄áśtu] -
Etxebarria lorrotz lórrotz 1: [lɔ́r̄ɔts] -
Eugi erreka erréka 1: [er̄éka] -
Ezkio-Itsaso kurpillarrasto kurpíllarrastó 1: [kur̄píʎar̄aśtó] -
Ezkurra pirrillarrasto pirríllarrastó 1: [pir̄íʎar̄aśtó] -
Ezterenzubi orgabide orgábide 1: [or̄gáβiðe] -
Gaintza arrasto arrastó 1: [ar̄aśtó] -
Gamarte arroila arrólla 1: [ar̄óʎa] -
Gamiz-Fika burterrei burtérre¡e 1: [βur̄tér̄eʒe] -
Garrüze erresto errestóa 1: [eReśtóa] -
Garrüze erresto errésto 2: [er̄éśto] -
Getaria gurdimarka gurdí marká 1: [gur̄ðí mar̄ká] -
Getxo marka márka 1: [már̄ka] -
Getxo gurpilrei gurpílrei 1: [gur̄pílr̄ei̯] -
Gizaburuaga erresto erréstu 1: [er̄éśtu] -
Gizaburuaga burterrei burterréi¡a 1: [βur̄ter̄éi̯ʒa] -
Goizueta erreka érreka 1: [ɛ́r̄ɛka] -
Goizueta zanga zángá 2: [sáŋgá] -
Goizueta erresto errestó 3: [ɛr̄ɛśtɔ́] -
Hazparne orgahatz orgáhatz 1: [oRɣáhats] -
Hendaia arrudarrasto arrúdarrastó 1: [aRúdaRaśtó] -
Hernani kurpillan marka kurpíllan marka 1: [kur̄píʎan mar̄ka] -
Hondarribia marka márkak 1: [már̄kak] -
Ibarruri (Muxika) marka márka 1: [már̄ka] -
Ibarruri (Muxika) errai errái¡e 1: [er̄ái̯ʒe] -
Igoa erresto errestó 1: [er̄eśtó] -
Irisarri errotahatz errotáatz 1: [eRotáats] -
Irisarri orgahatz orgáhatz 2: [oRɣáhats] -
Itsasu erresto erréxto 1: [eRé:ʃto] -
Itsasu orgaarrasto orgáerrésto 2: [or̄ɣáeRéśto] -
Izturitze errotahatz errotaátz 1: [er̄otaáts] -
Jaurrieta errestro erréstro 1: [er̄éśtro] -
Jutsi hexa héex 2: [héeʃ] -
Kortezubi marka márka 1: [már̄ka] -
Landibarre arroila arrollá 1: [ar̄oʎá] -
Larrabetzu burdimarka burdímarka 1: [βur̄ðímar̄ka] -
Larrabetzu burterrei burtérrei 2: [bur̄tér̄ei̯] -
Larraine organarroda organarroda 1: [or̄ganar̄oða] -
Larzabale zilho zilho 1: [silho] -
Larzabale errotazilo errotazilo 2: [er̄otasilo] -
Laukiz marka márkaerruéda 1: [már̄kaer̄wéða] -
Legazpi gurdiarrasto gurdíarrasto 1: [gur̄ðíar̄aśto] -
Legazpi gurdiebai gurdíebai 2: [gur̄ðíeβai̯] -
Leintz Gatzaga arrasto arrásto 1: [ar̄áśto] -
Leioa txirrinkamarrka txirrínkemarká 1: [tʃir̄íŋkemar̄ká] -
Leitza pirrilzulo perríllzuló 1: [pɛr̄íʎsuló] -
Lekaroz zirrikiñerreka zirríkiñerréka 1: [sir̄íkiɲɛr̄éka] -
Lekaroz karrozirrikerreka karrózirríkerréka 2: [kar̄ósir̄íker̄éka] -
Lekeitio burdimarka burdimárka 2: [βur̄ðimár̄ka] -
Lemoiz marka márka 1: [már̄ka] -
Luzaide / Valcarlos arroila arróila 1: [ar̄ói̯la] -
Luzaide / Valcarlos orgaarrasto órgaerrésto 2: [ór̄ɣaer̄éśto] -
Makea errotahatz errotaátz 1: [er̄otaáts] -
Mañaria marka márka 1: [már̄ka] -
Mendaro errueramarrka erruéramárka 1: [ɛr̄wéramár̄ka] -
Mendaro arrasto arrásto 1: [ar̄áśto] -
Mendata marka márka 1: [már̄ka] -
Mezkiritz tria tría 1: [tría] -
Montori hexa héxa 1: [hé:ʃa] -
Montori hexa hexák 2: [heʃák] -
Montori errotahexa errótahexák 3: [er̄ótaheʃák] -
Mugerre orgahatz orgahátza 1: [or̄gahátsa] -
Mugerre errotahatz errotahatza 2: [er̄otahatsa] -
Mungia burterrei burtéerreie 1: [βur̄téer̄ei̯e] -
Oderitz arrasto árrastó 1: [ár̄aśtó] -
Oiartzun arrasto árrasto 1: [ár̄aśto] -
Oñati marka márka 1: [már̄ka] -
Oñati arrasto arrásto 2: [ar̄áśto] -
Ondarroa burbuillanemarka burbuillanemárka 1: [βur̄βwiʎanemár̄ka] -
Orexa kurpiltzulo kurpiltzúlo 1: [kur̄piltsúlo] -
Orozko txirrinkaerrastu txirrinkaerrástu 1: [tʃir̄iŋkaer̄áśtu] -
Orozko burdierrastu burdiérrastu 2: [βur̄ðiér̄aśtu] -
Otxandio errastu érrastu 1: [ér̄aśtu] -
Otxandio burtarro burtárro 2: [βur̄tár̄o] -
Pasaia gurdimarka gurdímárká 1: [gur̄ðímár̄ká] -
Pasaia pirrilzulo pirrílzuló 2: [pir̄ílsuló] -
Santa Grazi zilho zilho 1: [silho] -
Santa Grazi hexa hexák 2: [he:ʃák] -
Santa Grazi errotahexa errotaeexá 3: [er̄otaeeʃá] -
Sara orgarroil órgarróil 1: [ór̄ɣar̄ói̯l] -
Senpere errastu errásto 1: [eRáśto] -
Sohüta errodetx errodétx 2: [er̄odétʃ] -
Sondika txirrinkamarrka txírrinkemarka 1: [tʃír̄iŋkemar̄ka] -
Sondika errai érrai 2: [ér̄ai̯] -
Suarbe erresto errésto 1: [ɛr̄ɛ́śto] -
Sunbilla burdierreka burdíerréka 1: [βur̄ðíɛr̄éka] -
Tolosa zirriku zirrikú 1: [sir̄ikú] -
Uharte Garazi orgaarrasto orgáerréxto 2: [or̄ɣáer̄éʃto] -
Urdiain marka márkia 1: [már̄kja] -
Urdiñarbe orgahexa orrgahéxa 1: [or̄gahé:ʃa] -
Urketa arla árla 1: [áRla] -
Urretxu kurtarrasto kurtárrastó 1: [kur̄tár̄aśtó] -
Ürrüstoi errodetx errodétx 1: [er̄oðétʃ] -
Uztaritze traza tráza 1: [tRása] -
Uztaritze arrasto arrásto 2: [aRáśto] -
Zaratamo marka márka 1: [már̄ka] -
Zaratamo txirrintolambide txirríntolambíde 2: [tʃir̄íntolambíðe] -
Zeanuri errastu errástu 1: [er̄áśtu] -
Zeanuri marka márka 1: [már̄ka] -
Zeberio txirrinkamarrka txirrinkámarka 1: [tʃir̄iŋkámar̄ka] -
Zeberio burdierrastu burdiérrastu 3: [βur̄ðiér̄aśtu] -
Zegama arrasto arrastó 1: [ar̄aśtó] -
Zornotza burterrei burdíerrai¡a 1: [βur̄ðíer̄ai̯ʒa] -
Zugarramurdi marra marrá 1: [mar̄á] -
 

491: leña / bois de chauffage / wood

 • Gaia: Landaretza
 • Galdera (es): leña
 • Galdera (fr): bois de chauffage
 • Galdera (en): wood
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Getaria s/zuegur SZuegúrr 1: [s̟ueɣúr̄] -
Urdiñarbe s'ülako s´ülako 2: [śýlako] -
 

609: oronja / oronge / Caesar's mushroom / (Amanita caesarea)

 • Gaia: Basalandareak
 • Galdera (es): oronja
 • Galdera (fr): oronge
 • Galdera (en): Caesar's mushroom
 • Galdera (lat): Amanita caesarea
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ahetze gorringo gorríngo 1: [goRíŋgo] -
Aia kuleto kuletó 1: [kuletó] -
Alkotz gorringo gorríngoa 1: [ɣor̄íŋgoa] -
Alkotz gorringo gorríngua 2: [gor̄íŋgwa] -
Altzai gorrintxa gorrintxo 1: [gor̄intʃo] -
Altzai erregiña erregíña 2: [er̄eɣíɲa] -
Altzürükü gorrintxa gorríntxa 1: [gor̄íntʃa] -
Andoain kulinto kúlintó 1: [kúlintó] -
Aniz onddogorringo oñddógorringó 1: [oɲddóɣor̄iŋgó] -
Arbizu gorringo gorríngo 1: [ɣor̄íŋgo] -
Arbizu gorringo górringua 2: [gór̄iŋgwa] -
Arbizu zizagorringo zizágorringó 3: [sisáɣor̄iŋgó] -
Arboti korringo korríngo 2: [kor̄íŋgo] -
Armendaritze onddogorringo óñddogorríngo 1: [óɲddoɣor̄íŋgo] -
Armendaritze gorringo gorríngo 2: [gor̄íŋgo] -
Arrangoitze gorringo gorríngo 1: [goRíŋgo] -
Arrasate kuletroperretxiko kulétroperretxíko 1: [kulétroper̄etʃíko] -
Arrazola (Atxondo) kuletro kulétro 1: [kulétro] -
Arrieta arrutzeperretxiko árrutzeperretxíko 1: [ár̄utseper̄etʃíko] -
Arrieta gorringo goríngo 3: [ɣoríŋgo] -
Arroa (Zestoa) txapelgorri txapélgorrí 1: [tʃapɛ́lɣɔr̄í] -
Arrueta korringo korríngo 2: [kor̄íŋgo] -
Asteasu kuleto kuletó 1: [kuletó] -
Azkaine gorringo gorríngo 1: [ɣoRíŋgo] -
Azkoitia kuleto kuléto 1: [kuléto] -
Azpeitia kuleto kuléto 1: [kuléto] -
Baigorri gorringo gorringo 1: [goRiŋgo] -
Baigorri onddogorringo onddogorríngo 2: [onddoɣoRíŋgo] -
Bardoze korringo kórringo 2: [kór̄iŋgo] -
Barkoxe gorrintxa gorríntxa 1: [gor̄íntʃa] -
Barkoxe erregiña erregíña 2: [er̄eɣíɲa] -
Beasain ontogorri óntogorri 1: [óntoɣɔr̄i] -
Behorlegi gorriño gorriñó 1: [ɣor̄iɲó] -
Beizama kuleto kúletó 1: [kúletó] -
Bergara kuletro kulétro 1: [kulétro] -
Berriz kuleto kúleto 2: [kúleto] -
Beruete gorringo górringó 1: [ɣɔ́r̄iŋgó] -
Beskoitze hoñddogorringo hóñddogorríngo 1: [hóɲddoɣoRíŋgo] -
Bidarrai onddopapoingorri onddópapóingórri 1: [onddópapói̯ŋgór̄i] -
Bolibar kuletro kúletró 1: [kúletró] -
Busturia arrautzeperretxiko arráutzeperretxiko 1: [ar̄áu̯tseper̄etʃiko] -
Deba kuleto kuléto 2: [kuléto] -
Dima kulatro kulátro 1: [kulátro] -
Dima gorringo gorríngo 1: [ɣor̄íŋgo] -
Domintxaine korringo kórringua 1: [kór̄iŋgwa] -
Donamaria gorringo gorríngo 1: [gor̄íŋgo] -
Donibane Lohizune gorringo gorríngo 1: oRíŋgo] -
Donostia kulinto kulinto 1: [kulinto] -
Dorrao / Torrano gorringo gorríngo 1: [ɣor̄íŋgo] -
Eibar kuletro kulétro 1: [kulétro] -
Elduain kuletro kúletró 1: [kúlɛtrɔ́] -
Elgoibar kuleto kuléto 1: [kuléto] -
Elorrio tellaperretxiko telláperretxiko 1: [teʎáper̄etʃiko] -
Elorrio kuletro kulétro 2: [kulétro] -
Erratzu onddogorringo oñddógorringó 1: [oɲddóɣor̄iŋgó] -
Errigoiti setagorringo setágorríngo 2: [śetáɣor̄íŋgo] -
Eskiula gorrintxa gorrintxa 1: [gor̄intʃa] -
Etxalar onddogorringo oñddógorríngo 1: [oɲddóɣor̄íŋgo] -
Etxaleku gorringo gorringó 1: [gor̄iŋgó] -
Etxarri (Larraun) gorringo górringó 1: [ɣɔ́r̄iŋgó] -
Etxebarria arrautzaperretxiko arráutzaperrétxikó 1: [ar̄áu̯tsaper̄étʃikó] -
Eugi gorringo gorríngo 1: [ɣor̄íŋgo] -
Eugi gorringo gorríngoa 2: [gor̄íŋgoa] -
Ezkio-Itsaso amoto ámotó 1: [ámotó] -
Ezkurra gorringo górringó 1: [gór̄iŋgɔ́] -
Ezterenzubi gorringo gorríngo 1: [gor̄íŋgo] -
Gamarte gorringo gorringó 2: [gor̄iŋgó] -
Gamiz-Fika arrutzeperretxiko arrutzéperretxíko 1: [ar̄utséper̄etʃíko] -
Garrüze korringo korríngo 1: [kor̄íŋgo] -
Getxo arrautzeperretxiko arráutzeperretxíko 2: [ar̄áu̯tseper̄etʃíko] -
Gizaburuaga arrautzeperretxiko arrautzeperrétxiko 1: [ar̄au̯tseper̄étʃiko] -
Goizueta gorringo gorríngó 1: [gor̄íŋgó] -
Hazparne onddogorringo óñddogorríngo 1: [óɲddogoRíŋgo] -
Hendaia gorringo gorríngo 1: [ɣoRíŋgo] -
Hernani kurinto kuríntó 1: [kuríntó] -
Hernani kuiñttu kúiñttúk 2: [kúiɲttúk] -
Ibarruri (Muxika) koletro kolétro 1: [kolétro] -
Igoa gorringo górringó 1: [gɔ́r̄iŋgó] -
Ikaztegieta kuletro kúletro 1: [kúletro] -
Irisarri onddogorringo ónddogorríngo 1: [ónddoɣoRíŋgo] -
Itsasu oransa oránsa 1: [oránźa] -
Izturitze onddogorringo onddogorríngo 1: [onddoɣor̄íŋgo] -
Jutsi gorringo gorringo 1: [gor̄iŋgo] -
Kortezubi arrautzeperretxiko arráutzeperretxiko 1: [ar̄áu̯tseper̄etʃiko] -
Landibarre onddogorringo óñddogorringó 1: [óɲddoɣor̄iŋgó] -
Larrabetzu kulatro kulátro 1: [kulátro] -
Larrabetzu kulatro kúlatro 2: [kúlatro] -
Larraine gorrintxa gorríntxa 1: [gor̄íntʃa] -
Larzabale gorringo gorríngo 1: [gor̄íŋgo] -
Lasarte-Oria kulinto kulintó 1: [kulintó] -
Laukiz setarrutze sétarrutze 1: [śétar̄utse] -
Leintz Gatzaga kulato kulátu 1: [kulátu] -
Leioa gorringo gorríngo 1: [gor̄íŋgo] -
Leitza gorringo gorringó 1: [ɣɔr̄iŋgó] -
Lekaroz onddogorringo óñddogorríngo 1: [óɲddoɣɔr̄íŋgo] -
Lekeitio arrautzperrotxiko arráutzperrótxiko 1: [ar̄áu̯tsper̄ótʃiko] -
Lemoa kuletro kulétro 1: [kulétro] -
Luzaide / Valcarlos gorringo gorríngo 1: [ɣor̄íŋgo] -
Makea onddogorringo ónddogorríngo 1: [ónddoɣor̄íŋgo] -
Mañaria kuletro kulétro 1: [kulétro] -
Mendaro kuleto kuléto 1: [kuléto] -
Mendata arrautzeperretxiko arráutzeperretxiko 1: [ar̄áu̯tseper̄etʃiko] -
Mezkiritz gorriño gorríño 1: [ɣor̄íɲo] -
Mugerre gorrinxola gorrinxóla 1: [gor̄inʃóla] -
Mungia arrutzegorringo arrutzégorríngo 1: [ar̄utséɣor̄íŋgo] -
Oderitz gorringo górringó 1: [ɣɔ́r̄iŋgó] -
Oiartzun untogorri untogorrí 1: [untoɣor̄í] -
Ondarroa arrautzaperratxiku arrautzaperratxíku 1: [ar̄au̯tsaper̄atʃíku] -
Orexa kuletro kulétro 1: [kulétro] -
Orozko arrautzeto arrautzéto 1: [ar̄au̯tséto] -
Otxandio amanita amaníta 1: [amaníta] -
Otxandio arrautzeperretxiko arrautzeperretxíko 2: [ar̄au̯tseper̄etʃíko] -
Pagola gorrintxa gorrintxa 2: [gor̄intʃa] -
Pasaia arrauzgorringo arráuzgorríngó 2: [ar̄áu̯sgor̄íŋgó] -
Santa Grazi gorrintxa gorriñtxá 1: [gor̄iɲtʃá] -
Santa Grazi erregiña erregiñá 2: [er̄eɣiɲá] -
Sara gorringo gorríngo 1: [ɣor̄íŋgo] -
Senpere gorringo gorríngo 1: [ɣoRíŋgo] -
Sohüta gorrintxa gorríntxa 1: [gor̄íntʃa] -
Sondika arrautzeperretxiko árrautzaberretxíko 1: [ár̄au̯tsaβer̄etʃíko] -
Suarbe gorringo gorríngo 1: [ɣɔr̄íŋgo] -
Sunbilla gorringo gorríngo 1: [ɣor̄íŋgo] -
Tolosa kuletro kuletró 1: [kulɛtró] -
Uharte Garazi gorringo górringo 1: [gór̄iŋgo] -
Urdiain amaointu amáointuá 1: [amáoi̯ntuá] -
Urdiñarbe gorrintxa gorríntxa 1: [gor̄íntʃa] -
Urketa arroltze arróltzia 1: [aRóltsja] -
Urketa gordintxuri górdintxúri 2: [góRðintʃúri] -
Urketa gorringo gorríngua 3: [goRíŋgwa] -
Urretxu anboto ambóto 1: [ambóto] -
Ürrüstoi gorriondo gorrióndo 1: [gor̄iónðo] -
Ürrüstoi gorrintxa gorrintxá 2: [gor̄intʃá] -
Zaratamo kuletro kulétro 1: [kulétro] -
Zaratamo arrontzeperretxiko arróntzeperretxíko 2: [ar̄óntseper̄etʃíko] -
Zeanuri kuletro kulétru 1: [kulétru] -
Zeanuri arrutzeperretxiko arrutzéperretxiko 1: [ar̄utséper̄etʃiko] -
Zeberio arrautzaperretxiko arrautzáperretxiko 1: [ar̄au̯tsáper̄etʃiko] -
Zeberio kuletro kulétro 1: [kulétro] -
Zeberio kulato kuláto 2: [kuláto] -
Zegama errementari perretxiku errémentarí perretxikú 1: [er̄émentarí per̄etʃikú] -
Zilbeti gorringo gorríngo 1: [gor̄íŋgo] -
Zollo (Arrankudiaga) arrautzeperretxiko arráutzeperretxiko 1: [ar̄áu̯tseper̄etʃiko] -
Zornotza kuletro kulétro 1: [kulétro] -
Zornotza arrautzeperretxiko arráutzeperretxíko 1: [ar̄áu̯tseper̄etʃíko] -
Zugarramurdi onddogorringo ónddogorríngo 1: [ónddoɣor̄íŋgo] -
 

674: ganado travesío / bêtes qui s'échappent continuellement / straying livestock

 • Gaia: Etxabereak: behiak
 • Galdera (es): ganado travesío
 • Galdera (fr): bêtes qui s'échappent continuellement
 • Galdera (en): straying livestock
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ahetze sarkin sárkin 1: [śáRkin] -
Aia gaizto gaiztó 1: [ɣai̯stó] -
Aia petral petrál 2: [petrál] -
Aldude ñapur ñápur 1: [ɲápur̄] -
Alkotz saltariñ sáltariñé 1: [śáltariɲé] -
Altzai ñaphür ñaphür 1: [ɲaphyr̄] -
Altzai ñaphür behiñaphür 2: [behiɲaphyr̄] -
Altzürükü ñaphür ñáphür 2: [ɲáphyr̄] -
Amezketa lapur lapúr 1: [lapúr̄] -
Andoain lapur béilapúr 2: [béi̯lapúr̄] -
Aniz sarkoi sárkoi 1: [śár̄koi̯] -
Aramaio solari solóari 1: [śolóari] -
Araotz (Oñati) oker óker 1: [óker̄] -
Arboti ñaphür ñaph'ürra 1: [ɲaphýr̄a] -
Armendaritze ñapur ñaphúr 1: [ɲaphúr̄] -
Arnegi ñapur behíñapúr 1: [βehíɲapúr̄] -
Arrasate oker óker 1: [óker̄] -
Arrasate lapur lapúr 1: [lapúr̄] -
Arrazola (Atxondo) lapur lápur 1: [lápur̄] -
Arrazola (Atxondo) solari solóari 1: [śolóari] -
Arrieta eskapari béieskáparí 2: [béi̯eśkáparí] -
Arroa (Zestoa) sorokari sórokái 1: [śórokái̯] -
Arrueta ñapur ñapúr 1: [ɲapúr̄] -
Asteasu goaikarri goáikarrí 1: [ɣoái̯kar̄í] -
Ataun soakai soakói 1: [śoakói̯] -
Azkaine ooiñ oóñ 1: [oóɲ] -
Azkoitia oker okér 1: [okɛ́r̄] -
Azpeitia gaizto gaxtó 1: [ɣaʃtó] -
Azpeitia sorokari sorókai 2: [śorókai̯] -
Baigorri ñafur ñafur 1: [ɲafur̄] -
Bakio gaizto géisto 1: [ɣéi̯śto] -
Bakio lotzabako lotzabáko 2: [lotsaβáko] -
Bardoze pasazale pásazále 1: [páśasále] -
Barkoxe ñaphür ñáphür 1: [ɲãphyr̄] -
Barkoxe gurmant gurmant 2: [gur̄mant] -
Bastida pasatzaile pasátzáile 1: [paśátsái̯le] -
Bastida ñapur ñaphúr 1: [ɲaphúr̄] -
Beasain lapur lapur 1: [lapur̄] -
Behorlegi ñapur ñapúr 1: [ɲapúr̄] -
Beizama etsai étsai 1: [ɛ́tśai̯] -
Bergara zoakai zoakái 1: [soakái] -
Bergara zorgiñ zórgiñ 2: [sór̄ɣiɲ] -
Bermeo esantxarreko esantxarreko 1: [eśantʃar̄eko] -
Berriz solari solári 4: [śolári] -
Beruete sarkoi sárkói 1: [śár̄kói̯] -
Beskoitze ñapur behíñápur 1: [behíɲápuR] -
Bidarrai nafur náfur 1: [náfur̄] -
Bolibar gaizto gáixto 1: [ɣáʃto] -
Bolibar oker óker 2: [ókɛr̄] -
Bolibar lapur lápur 2: [lápur̄] -
Busturia oker béioker 1: [βéi̯oker̄] -
Busturia gaizto béigaisto 2: [βéi̯ɣai̯śto] -
Deba gaizto gáisto/gáizto 1: [ɣái̯s̟to] -
Deba lapur lapúr 3: [lapúr̄] -
Dima txibix txíbix 1: [tʃíβiʃ] -
Domintxaine ñaphür ñaph'ür 1: [ɲaphýr̄] -
Donamaria lamineru lamíneru 1: [lamíneru] -
Donamaria landakoi landákoi 2: [landákoi̯] -
Donibane Lohizune gaizto gaxtó 1: [ɣaʃtó] -
Donibane Lohizune ooiñ oóiñ 1: [oói̯ɲ] -
Donostia izu izu 1: [isu] -
Dorrao / Torrano gaizto gáizto 1: [ɣái̯sto] -
Dorrao / Torrano sorota oittuta sórota óittutá 2: [śórota ói̯ttutá] -
Eibar lapur lápur 1: [lápur] -
Elduain kalamidade kalámidadé 1: [kalámiðaðé] -
Elduain lapur lapúr 1: [lapúr̄] -
Elduain iñozo íñozó 2: [íɲosó] -
Elduain lotzagabe lotzágabé 3: [lotsáɣaβé] -
Elgoibar lapur ardílapur 1: [ar̄ðílapur̄] -
Elorrio lapur lápur 1: [lápur̄] -
Erratzu lapur lapúr 1: [lapúr̄] -
Errezil kuxero kuxeró 1: [kuʃeró] -
Errigoiti sikimpeste sikímpéste 1: [śikímpéśte] -
Errigoiti eskapari eskapári 2: [eśkapári] -
Eskiula ñaphür ñáphür 1: [ɲáphyr̄] -
Etxalar lapur lápur 1: [lápur̄] -
Etxalar sarkoi sarkói 1: [śar̄kói̯] -
Etxaleku izu izúk 1: [isúk] -
Etxarri (Larraun) sarkoi sarkói 1: [śar̄kói̯] -
Etxebarri lapur lapúr 1: [lapúr̄] -
Etxebarri txibix txibíx 2: [tʃiβíʃ] -
Etxebarria urduri urdúri 1: [ur̄ðúri] -
Etxebarria lapur lápur 1: [lápur̄] -
Etxebarria txar txár 2: [tʃár̄] -
Ezkio-Itsaso gaizto gaiztóa 1: [gai̯stóa] -
Ezkio-Itsaso ieska ibilli iéska zebillék 2: [iéśka seβiʎék] -
Ezkurra sarkoi sarkói 1: [śar̄kɔ́i̯] -
Ezkurra landakoi lándakoi 2: [lándako:i̯] -
Ezterenzubi ñapur ñaphúr 1: [ɲaphúr̄] -
Ezterenzubi basa basa 2: [baśa] -
Gaintza txatxu txatxú 1: [tʃatʃú] -
Gaintza alu alú 2: [alú] -
Gaintza lapur lapúr 2: [lapúr̄] -
Gamarte ñapur ñaphúr 1: [ɲaphúr̄] -
Gamiz-Fika eskapari eskapári 1: [eśkapári] -
Garrüze ñapur ñapúr 1: [ɲapúR] -
Getaria amorragarri amórragarrí 1: [amór̄aɣar̄í] -
Getaria endregarri endrégarrí 2: [endréɣar̄í] -
Getaria endreatzalle endréatzallé 3: [endréatsaʎé] -
Getxo oker okér 1: [okér̄] -
Gizaburuaga solari solári 1: [śolári] -
Gizaburuaga lapur ardilápur 2: [ar̄ðilápur̄] -
Goizueta partzela pAErrtzelá 1: [pạr̄tse:lá] -
Goizueta lapur lápur 3: [lápur̄] -
Goizueta alorkoi alórkoiá 4: [alɔ́r̄koá] -
Hazparne ñapur behiñápur 1: [behiɲápuR] -
Hendaia lapur lapúr 1: [lapúR] -
Hernani lapur lapúrra 1: [lapúr̄a] -
Hondarribia auzoan izan auzóan ttuk 1: [au̯sóan ttuk] -
Hondarribia auzoan izan auzóra joanak 2: [au̯sóra xoanak] -
Ibarruri (Muxika) solari sólari 1: [śólari] -
Igoa landakoi lándakói 1: [lándakói̯] -
Ikaztegieta bei deabru bei deábrue 1: [bei̯ ðeáβrue] -
Ikaztegieta bei biurri bei biúrrie 2: [bei̯ βiúr̄ie] -
Irisarri ñapur ñápur 1: [ɲápuR] -
Itsasu ñapur ñápur 1: [ɲápur̄] -
Izturitze ñapur ñaphúr 1: [ɲaphúr̄] -
Izturitze pasatzaile pasatzále 2: [paśatsále] -
Jutsi ñapur ñaphur 1: [ɲaphur̄] -
Landibarre ñapur ñapúr 1: [ɲapúr̄] -
Landibarre ñapur ñaphurrá 2: [ɲaphur̄á] -
Larrabetzu eskapari eskapári 1: [eśkapári] -
Larraine büzkin b´üzkin 1: [býskin] -
Larraine ñaphür ñáphür 1: [ɲáphyr̄] -
Larzabale naphur naphúr 1: [ŋaphúr̄] -
Laukiz txar beitxár 1: [βei̯tʃár̄] -
Legazpi sorokari sorókarie 1: [śorókarie] -
Leintz Gatzaga samaluse samáluse 1: [śamáluśe] -
Leintz Gatzaga solóakari solóakari 2: [śolóakari] -
Leioa oker oker 1: [oker̄] -
Leioa aisto aisto 2: [ai̯śto] -
Leitza sarkoi sarkói 1: [śar̄kói̯] -
Lekaroz sarkoi sarkói 1: [śar̄kói̯] -
Lekeitio oker beióker 3: [βei̯óker̄] -
Lemoa eskapari eskapári 1: [eśkapári] -
Lemoa txibix txibíxe 1: [tʃiβíʃe] -
Lemoa artega artegá 2: [ar̄teɣá] -
Lemoiz ekuske ekuské 1: [ekuśké] -
Luzaide / Valcarlos ñapur ñapúr 1: [ɲapúr] -
Makea ñapur ñápur 1: [ɲápur̄] -
Mañaria uxo ganáu uxú 1: [ganáu̯ uʃú] -
Mendaro oker okér 1: [okɛ́r̄] -
Mendaro sorakai soókai 1: oókai̯] -
Mendaro larrekei larrékéi 2: [lar̄ɛ́kéi̯] -
Mendata lapur lápur 1: [lápur̄] -
Montori ñaphür ñáphür 1: [ɲãphyR] -
Montori oker ókher 2: [ókher̄] -
Montori ñaphür ñaph'ürra 3: [ɲaphýRa] -
Mugerre naphur naphur 1: [naphur̄] -
Mugerre ñapur ñaphur 2: [ɲaphur̄] -
Mungia eskapari eskapári 1: [eśkapári] -
Oderitz sarkoi sarkói 3: [śar̄kói̯] -
Oderitz lapur lapúr 4: [lapúr̄] -
Oiartzun lapur lapúr 1: [lapúr̄] -
Oiartzun ibilltari ibílltarí 2: [iβíʎtarí] -
Oñati sorakai sorákai 1: [śorákai̯] -
Oñati selairakai seláirakai 2: [śelái̯rakai̯] -
Ondarroa imbidioso imbidióso 1: [imbiðjóśo] -
Ondarroa solari sólari 2: [śólari] -
Orexa imbidioso imbíriosoa 1: [imbíriośoa] -
Orexa gaizto gaiztó 2: [ɣai̯stó] -
Orexa lapur lápur 3: [lápur̄] -
Orozko muxera muxéra 1: [muʃéra] -
Orozko txibix txibixe 1: [tʃiβiʃe] -
Otxandio soro sóro 1: [śóro] -
Otxandio oker óker 2: [óker̄] -
Pagola ñaphür ñaphür 1: [ɲaphyr̄] -
Pasaia gaizto béigaxtó 1: [béi̯ɣaʃtó] -
Pasaia lapur lapúr 2: [lapúr̄] -
Santa Grazi ñaphür ñáphür 1: [ɲáphyr̄] -
Sara sarkin sarkína 1: [śar̄kína] -
Sara sartzaile sartzáile 2: [śar̄tsái̯le] -
Sara biziatu biziatúa 3: [bisiatúa] -
Senpere sarkin sárkin 1: [śáRkin] -
Senpere ñapur ñápur 1: [ɲápuR] -
Sohüta ñaphür ñáphür 1: [ɲãphyr̄] -
Sondika oker okér 1: [okér̄] -
Sondika lapur lapúr 1: [lapúr̄] -
Suarbe landakoi landákoi 1: [landákoi̯] -
Sunbilla ladron ladrón 1: [laðróŋ] -
Sunbilla landakoi landákoi 2: [landákoi̯] -
Tolosa lapur béilapúr 1: [béi̯lapúr̄] -
Tolosa nabasi nabasí 2: [naβaśí] -
Uharte Garazi ñapur behíñápur 1: [behíɲápur̄] -
Urdiñarbe ñaphür ñáphür 1: [ɲáphyr̄] -
Urdiñarbe errakoi errakói 2: [er̄akói̯] -
Urdiñarbe biziatu biziatü 3: [bisiaty] -
Urketa pasatior pasatiórra 1: [paśatjóRa] -
Urketa pasatior pasátiór 3: [paśátiór̄] -
Urretxu lapur lapúr 1: [lapúr̄] -
Urretxu soakai sóakái 1: [śóakái̯] -
Ürrüstoi ñaphür ñaphür 1: [ɲaphyr̄] -
Uztaritze ñapur ñápur 1: [ɲápuR] -
Zaratamo txibix beitxíbix 1: [bei̯tʃíβiʃ] -
Zeanuri txibix txíbix 1: [tʃíβiʃ] -
Zeberio uxo úxo 1: [úʃo] -
Zeberio txibix txíbix 1: [tʃíβiʃ] -
Zegama gaizto gaiztó 1: [ɣai̯stó] -
Zegama sorokari sorókarí 1: [śorókarí] -
Zilbeti eskapari eskápatzén dá 1: [eśkápatsén dá] -
Zollo (Arrankudiaga) solari sólari 1: [śólari] -
Zornotza beisolari beisólari 1: [βei̯śólari] -
Zornotza lapur beilápur 2: [βei̯lápur̄] -
Zugarramurdi eskapari eskápatu 1: [eśkápatu] -
 

694: tabla del carnicero / billot du boucher / butcher's block

 • Gaia: Etxabereak: behiak
 • Galdera (es): tabla del carnicero
 • Galdera (fr): billot du boucher
 • Galdera (en): butcher's block
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta trunku trúnku 1: [trúŋku] -
Ahetze axuar áxuár 1: [áʃuáR] -
Aia trankaera trankáera 1: [traŋkáera] -
Aldude pikadera pikadér 1: [pikaðér̄] -
Altzai phikadea phikadé 1: [phikaðé] -
Altzürükü phikadea phíkadéa 1: [phíkaðéa] -
Aniz trunko trunkó 1: [truŋkó] -
Aramaio ampor ámpor 1: [ámpor̄] -
Araotz (Oñati) majadero majádero 1: [maxáðero] -
Araotz (Oñati) trangero trangéro 2: [traŋgéro] -
Arbizu tokón tokón 1: [tokón] -
Arboti pikadera píkadera 1: [píkaðera] -
Armendaritze phikadea pikhádera 1: [pikháðera] -
Arnegi pikadera píkadéra 1: [píkaðéra] -
Arrangoitze axuar áxuar 1: [áʃwaR] -
Arrangoitze pikadera píkader 1: [píkaðer̄] -
Arrasate trongo tróngo 1: [tróŋgo] -
Arrazola (Atxondo) ampor ámpor 1: [ámpor̄] -
Arrazola (Atxondo) trongadel trongádel 2: [troŋgáðel] -
Arrieta pikador pikádor 1: [pikáðor] -
Arrieta tauki táuki 1: [táu̯ki] -
Arroa (Zestoa) trangader trangáera 1: [traŋgáera] -
Arroa (Zestoa) trangader trangáere 2: [traŋgáere] -
Arrueta pigader pigadér 1: [piɣaðɛ́r̄] -
Asteasu tranka tranká 1: [traŋká] -
Ataun tranga trangá 1: [traŋgá] -
Azkaine axuar axúarrá 1: [aʃúaRá] -
Azkoitia tranket tránket 1: [tráŋket] -
Azpeitia trongera trongéra 1: [trɔŋgéra] -
Baigorri pikadera pikadera 1: [pikaðera] -
Bakio pikador pikádor 1: [pikáðor̄] -
Barkoxe orkhei orkhéi 1: [or̄khéi̯] -
Barkoxe phikadea pikhadéa 2: [pikhaðéa] -
Bastida eztabli eztablí 1: [establí] -
Bastida plantxa plántxa 2: [plántʃa] -
Beasain trangatx trangatx 1: [traŋgatʃ] -
Behorlegi pikadera píkader 1: [píkaðer̄] -
Beizama tranka tranká 1: [traŋká] -
Bergara trangabel trangábel 1: [traŋgáβel] -
Bergara zupiñ zúpiñ 2: [súpiɲ] -
Bermeo pikador pikadór 1: [pikaðór̄] -
Berriz trongo tróngo 1: [tróŋgo] -
Berriz trangabel trangábel 2: [traŋgáβel] -
Beruete axuki áxuké 1: [áʃuké] -
Beskoitze taula táula 1: [táu̯la] -
Beskoitze yaki xehatzeko taula yáki xehátzeko táula 2: [ǰáki ʃehátseko táu̯la] -
Bidarrai axuar axúar 3: [aʃúar̄] -
Bolibar trangeder trangéder 1: [traŋgéðer] -
Busturia mukitx mukítxu 1: [mukítʃu] -
Busturia tantai tantái 2: [tantái̯] -
Deba trangabel trangábel 1: [traŋgáβɛl] -
Dima tauki táuki 1: [táu̯ki] -
Domintxaine axuar axuára 1: [aʃwára] -
Domintxaine taula táula 2: [táu̯la] -
Donamaria trunko trúnko 1: [trúŋkɔ] -
Donibane Lohizune axuar asuarrá 1: [aśwaRá] -
Donostia tronko trónko 1: [tróŋko] -
Donostia eur eúr 2: [eúr̄] -
Dorrao / Torrano txombo txómbo 1: [tʃómbo] -
Eibar trongo tróngo 1: [tróŋgo] -
Elgoibar trangader trangáera 1: [traŋgáɛra] -
Elorrio tronko trónko 1: [tróŋko] -
Elorrio trongabel trongábel 2: [troŋgáβel] -
Erratzu trunko trúnko 1: [trúŋko] -
Errezil trangara trangará 1: [traŋgará] -
Errigoiti pikadera pikáder 1: [pikáðer] -
Eskiula phikadea phíkadea 1: [phíkaðea] -
Etxalar pikada pikádá 1: [pikáðá] -
Etxaleku aragi ol arági ól 1: [aráɣi ól] -
Etxarri (Larraun) trunku trunkú 1: [truŋkú] -
Etxebarri mukur mukúr 1: [mukúr̄] -
Etxebarri tauki táuki 1: [táu̯ki] -
Etxebarria trangader trangáderá 1: [traŋgáðerá] -
Etxebarria trangader trangadér 2: [traŋgaðér] -
Etxebarria trambill trámbill 3: [trámbiʎ] -
Eugi pikadera píkadéra 1: [píkaðéra] -
Ezkio-Itsaso trongo trongó 1: [troŋgó] -
Ezkurra trokote trokoté 1: [trokoté] -
Ezterenzubi phikadea pikhádera 1: [pikháðera] -
Gaintza ol ól 1: [ɔ́l] -
Gamarte phikadea pikháderra 1: [pikháðɛr̄a] -
Gamiz-Fika tauki táuki 1: [táu̯ki] -
Gamiz-Fika pikador pikádor 2: [pikáðor] -
Garrüze pikadera pikadér 1: [pikaðéR] -
Getaria trongo trongó 1: [troŋgó] -
Getxo pikador pikadóra 1: [pikaðóra] -
Getxo tronko trónko 2: [tróŋko] -
Gizaburuaga trangader trangáder 1: [traŋgáðer̄] -
Goizueta trunko trúnko 1: [trúŋko] -
Hazparne pikatzeko taula píkadzeko táula 1: [píkadzeko tála] -
Hendaia mai mái 1: [mái̯] -
Hernani tronko tronko 1: [troŋko] -
Hondarribia mai máya 1: [má:ǰa] -
Hondarribia taula táula 2: [táu̯la] -
Ibarruri (Muxika) mukur múkur 1: [múkur̄] -
Ibarruri (Muxika) trangara trángal 1: [tráŋgal] -
Igoa axuki áxukí 1: [áʃukí] -
Ikaztegieta tranka tránka 1: [tráŋka] -
Irisarri pikadera píkader 2: [píkaðer̄] -
Itsasu axuar áxuár 1: [áʃuár̄] -
Jaurrieta txitxi pikatzeko tronkoa txítxi pikátzeko trónkoa 1: [tʃítʃi pikátseko tróŋkoa] -
Jutsi pikadera pikadera 1: [pikaðera] -
Kortezubi mukitx mukítx 1: [mukítʃ] -
Kortezubi pikador pikadóre 2: [pikaðóre] -
Larrabetzu tauki táuki 1: [táu̯ki] -
Larrabetzu tauki táuki 1: [táu̯ki] -
Larraine pikadera pikadé 1: [pikaðé] -
Larraine orkhei orkhei 2: [or̄khei̯] -
Larzabale phikadea pikhádera 1: [pikháðera] -
Lasarte-Oria tronko tronkó 1: [troŋkó] -
Laukiz tako táko 1: [táko] -
Laukiz tronko trónko 3: [tróŋko] -
Legazpi mai mái 1: [mái̯] -
Leintz Gatzaga tronko trónko 1: [tróŋko] -
Leintz Gatzaga tranka tránka 1: [tráŋka] -
Leioa tauki táuki 1: [táu̯ki] -
Leitza pikadera píkaderá 1: [píkaðerá] -
Leitza tronko tronkó 2: [troŋkɔ́] -
Lekaroz trunko trúnko 1: [trúŋko] -
Lekeitio trangader trangadéra 1: [traŋgaðéra] -
Lemoa tauki táuki 1: [táu̯ki] -
Lemoiz pikador pikadór 1: [pikaðór̄] -
Luzaide / Valcarlos pikadera píkadéra 2: [píkaðéra] -
Makea surezkotaul surézkotául 1: [śuréskotáu̯l] -
Makea mai mahí 2: [mahí] -
Mañaria trangabel trangábel 1: [traŋgáβel] -
Mendaro trangader trangáer 1: [traŋgáer] -
Mendaro trangader trangáerá 2: [traŋgáerá] -
Mendata pikeder pikéder 1: [pikéðer̄] -
Montori phikadea phíkadéa 1: [phíkaðéa] -
Mugerre mai mahain 1: [mahai̯n] -
Mungia pikador pikádor 1: [pikáðor̄] -
Mungia tauki táuki 1: [táu̯ki] -
Oderitz trunku trunkú 1: [truŋkú] -
Oiartzun tronko trónkó 1: [tróŋkó:] -
Oñati tronko trónko 1: [tróŋko] -
Ondarroa trangader trangáder 1: [traŋgáðer̄] -
Orexa tranka tránka 1: [tráŋka] -
Orio trankaera trankáera 1: [traŋkáera] -
Orozko trubi trúbi 1: [trúβi] -
Orozko tauki táuki 1: [táu̯ki] -
Orozko mai arágimai 2: [aráɣimai̯] -
Otxandio tronko trónko 1: [tróŋko] -
Otxandio trangareda trangaréda 1: [traŋgaréða] -
Pagola haagixehekatzekotaula haágixehékatzekotáula 1: [haáɣiʃehékatsekotáu̯la] -
Pagola phikadea pikhadéa 2: [pikhaðéa] -
Pasaia tronko trónkó 2: [tróŋkó] -
Santa Grazi pikadera pikadéa 1: [pikaðéa] -
Sara mai maín 2: [maín] -
Sohüta phikadea pikhadéa 1: [pikhaðéa] -
Sondika mukur mukur 1: [mukur̄] -
Suarbe ol ól 1: [ɔ́l] -
Suarbe trunku trúnku 3: [trúŋku] -
Sunbilla pikete pikéte 1: [pikéte] -
Tolosa trankaera trankáderá 1: [traŋkáðerá] -
Tolosa trunko trunkó 2: [truŋkó] -
Uharte Garazi pikadera pikáder 1: [pikáðer̄] -
Urdiain atxi átxi 2: [átʃi] -
Urdiñarbe phikadea phíkade 1: [phíkaðe] -
Urketa taula táula 1: [táu̯la] -
Urretxu tronkill trónkill 1: [tróŋkiʎ] -
Ürrüstoi phikadea phikadé 1: [phikaðé] -
Uztaritze pikadera pikadéra 1: [pikaðéra] -
Zaratamo tauki táuki 1: [táu̯ki] -
Zeanuri trangadel trangádel 1: [traŋgáðel] -
Zeanuri tauki táuki 1: [táu̯ki] -
Zeberio trangadel trangadél 1: [traŋgaðél] -
Zeberio tauki táuki 1: [táu̯ki] -
Zegama tronko tronkó 1: [troŋkó] -
Zilbeti zumbíl zumbíl 1: [sumbíl] -
Zollo (Arrankudiaga) pikedel píkedel 1: [píkeðel] -
Zornotza traukel tráukel 1: [tráu̯kel] -
Zugarramurdi taula táulá 1: [táu̯lá] -
Zugarramurdi zur zúra 2: [súra] -
Zugarramurdi tronko trónkoa 3: [tróŋkoa] -
 

832: pella / panne / hog's fat before rendering

 • Gaia: Etxabereak: txerriak
 • Galdera (es): pella
 • Galdera (fr): panne
 • Galdera (en): hog's fat before rendering
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta gantz gántz 1: [ɣánts] -
Ahetze gantza gántza 1: [gántsa] -
Aia gantz gántz 1: [ɣánts] -
Aldude gantza gantzá 1: [gantsá] -
Alkotz gizenkie gizénkiék 1: [giséŋkiék] -
Altzai gantz gantz 1: [gants] -
Altzürükü gantz gantz 1: [gants] -
Amezketa manteka manteká 1: [manteká] -
Aniz gantza gántza 1: [gántsa] -
Aramaio gantz gántz 1: [ɣánts] -
Araotz (Oñati) gantz gántz 1: [ɣánts] -
Arbizu gantza gantzá 1: [ɣantsá] -
Arboti gantz gantz 1: [gants] -
Armendaritze uringei uríngei 1: [uríŋgei̯] -
Arnegi gantza gánza 1: [ɣánsa] -
Arrangoitze gantza gántza 1: [ɣántsa] -
Arrasate gantz gántz 1: [ɣánts] -
Arrazola (Atxondo) koipe kóipe 1: [kói̯pe] -
Arrazola (Atxondo) gantza gántza 2: [ɣántsa] -
Arrieta koipe kóipe 1: [kói̯pe] -
Arroa (Zestoa) gantz gántz 1: [ɣánts] -
Arrueta urinak úrinak 1: [úrinak] -
Arrueta gantza gántza 1: [gántsa] -
Asteasu manteka manteká 1: [manteká] -
Ataun gantz gántz 1: [ɣánts] -
Azkaine gantza gántza 1: [ɣántsa] -
Azkoitia gantz gántz 1: [ɣánts] -
Azpeitia manteka mantéka 1: [mantéka] -
Bakio gantzagi gantzági 1: [ɣantsáɣi] -
Bardoze gantz gantz 1: [gants] -
Barkoxe gantz gantz 1: [gants] -
Bastida gantza gántza 1: [gántsa] -
Beasain gantza gantzá 1: [ɣantsá] -
Behorlegi gantz gántz 1: [ɣánts] -
Beizama gantz gántz 1: [gánts] -
Bergara txarrigantz txarrígantz 1: [tʃar̄íɣants] -
Bermeo gantzari gantzári 1: [ɣantsári] -
Berriz mantailla mantáilla 1: [mantái̯ʎa] -
Beruete gantz gántz 2: [ɣánts] -
Beskoitze gantza gántza 1: [ɣá:ntsa] -
Bidarrai gantz gantz 1: [ɣants] -
Bolibar gantz gántz 1: [gánts] -
Busturia gantzagi gantzági 1: [ɣantsáɣi] -
Deba sego ségo 1: [śéɣo] -
Dima manteka mánteka 1: [mánteka] -
Dima gantzagi gantzági 2: [ɣantsáɣi] -
Domintxaine gantz gantz 1: [gants] -
Donamaria gantza gántza 1: [gántsa] -
Donibane Lohizune gantza gántza 1: [ɣántsa] -
Dorrao / Torrano gantz gántz 2: [ɣánts] -
Eibar gantz gántz 1: [gánts] -
Elantxobe koipe koipé 1: [koi̯pé] -
Elantxobe gantz gántz 1: [ɣánts] -
Elduain manteka mánteka 1: [mánteka] -
Elgoibar gantz gántz 1: [gánts] -
Erratzu gantza gantzá 1: [ɣantsá] -
Errezil gantz gántz 1: [ɣánts] -
Errigoiti koipesorro koipésorró 1: [koi̯péśor̄ó] -
Errigoiti gantzagi gantzági 1: [gantsáɣi] -
Eskiula gantz gantz 1: [gants] -
Etxalar gantza gántza 1: [ɣántsa] -
Etxaleku gantza gantzá 1: [ɣantsá] -
Etxarri (Larraun) gantz gántz 2: [ɣánts] -
Etxebarri gantzagi gantzági 1: [ɣantsáɣi] -
Etxebarria gantz gántz 1: [gánts] -
Eugi gantza gántza 1: [gántsa] -
Ezkio-Itsaso gantz gántz 1: [ɣánts] -
Ezkurra manteka manteká 1: [manteká] -
Ezterenzubi gantz gantz 1: [gants] -
Gaintza gantz gántz 2: [gánts] -
Gamarte gantza gantzá 1: [gantsá] -
Gamiz-Fika koipe kóipé 1: [kói̯pé] -
Garrüze gantza gantzá 1: [gantsá] -
Getaria manteka mánteka 1: [mánteka] -
Getaria gantza gántza 1: [gántsa] -
Getxo koipe kóipe 1: [kói̯pe] -
Getxo gantzagi gantzági 1: [ɣantsáɣi] -
Gizaburuaga gantza gántza 1: [ɣántsa] -
Goizueta manteka manteká 1: [manteká] -
Hazparne gantza gántza 1: [ɣántsa] -
Hendaia gantz gántz 1: [ɣánts] -
Hernani manteka mantéka 1: [mantéka] -
Ibarruri (Muxika) gantzagi gantzági 1: [ɣantsáɣi] -
Igoa gantz gántz 2: [gánts] -
Irisarri gantza gántza 1: [ɣántsa] -
Itsasu gantza gántza 1: [ɣántsa] -
Izturitze gantz gantz 1: [gants] -
Izturitze gantx gantxa 2: [gantʃa] -
Jaurrieta gantz gántz 1: [ɣánts] -
Jaurrieta manteka mantékak 3: [mantékak] -
Jutsi gantz gantz 1: [gants] -
Kortezubi gantz gántz 1: [ɣánts] -
Landibarre gantz gántz 1: [ɣánts] -
Larrabetzu gantzagi gantzági 1: [gantsáɣi] -
Larraine gantz gantz 2: [gants] -
Larzabale gantz gantz 1: [gants] -
Lasarte-Oria manteka manteká 1: [manteká] -
Laukiz gantzagi gantzági 1: [ɣantsáɣi] -
Leintz Gatzaga gantz gántz 1: [ɣánts] -
Leioa kantzagi kantzági 1: [kantsáɣi] -
Leitza manteka manteká 1: [manteká] -
Leitza galsar galsár 2: [ɣalśár̄] -
Lekaroz gantza gántza 1: [gántsa] -
Lekeitio gantz gántz 2: [ɣánts] -
Lemoa gansagi gansági 1: [ɣanśáɣi] -
Lemoiz penka pénka 1: [péŋka] -
Lemoiz gantzagi gantzagí 1: [ɣantsaɣí] -
Luzaide / Valcarlos gantza gántza 1: [gántsa] -
Luzaide / Valcarlos urin urín 2: [urín] -
Makea gantza gántza 1: [ɣántsa] -
Mañaria gantzai gantzái 1: [gantsái̯] -
Mendaro gantz gántz 2: [ɣánts] -
Mendata gantzagi gantzági 1: [ɣantsáɣi] -
Mezkiritz gizenkie gizénkie 1: [giséŋkie] -
Montori gantz gantz 1: [gants] -
Mugerre urin urin 1: [urin] -
Mugerre gantz gantz 2: [gants] -
Mungia gantzagi gantzági 1: [gantsáɣi] -
Oderitz gantz gántz 2: [gánts] -
Oiartzun manteka manteká 1: [manteká] -
Oñati koipe kóipe 1: [kói̯pe] -
Ondarroa gantza gántza 1: [ɣántsa] -
Orexa manteka mantéka 1: [mantéka] -
Orexa gantza gantzá 1: [gantsá] -
Orexa gizengarri gízengarrí 2: [gíseŋgar̄í] -
Orio manteka manteká 1: [manteká] -
Orozko gantzagi gantzági 1: [ɣantsáɣi] -
Otxandio gantzai gántzai 1: [ɣántsai̯] -
Pagola gantz gantz 1: [gants] -
Pasaia manteka mánteká 1: [mánteká] -
Santa Grazi uringei uingéi 1: [uiŋgéi̯] -
Santa Grazi gantza gántza 2: [gántsa] -
Sara gantza gantzá 1: [ɣantsá] -
Senpere gantza gántza 1: [ɣántsa] -
Sohüta gantz gantz 1: [gants] -
Sondika koipe kóipe 1: [kói̯pe] -
Sondika gantzagi gantzági 1: [ɣantsáɣi] -
Suarbe manteka mantéka 1: [mantéka] -
Sunbilla gantza gántza 1: [gántsa] -
Tolosa manteka manteká 1: [manteká] -
Uharte Garazi gantza gánza 1: [gánsa] -
Urdiain gantz gántz 1: [gánts] -
Urdiñarbe gantx gantx 1: [gantʃ] -
Urdiñarbe gantz gantz 2: [gants] -
Urketa gantz gantz 1: [gants] -
Urretxu gantz gántz 1: [gánts] -
Ürrüstoi gantz gantz 2: [gants] -
Uztaritze gantza gántza 1: [gántsa] -
Zaratamo gantzagi gantzági 1: [gantsáɣi] -
Zaratamo koipe kóipe 2: [kói̯pe] -
Zeanuri gantzagi gantzági 1: [ɣantsáɣi] -
Zeberio gantzagi gatzági 1: [ɣatsáɣi] -
Zegama ganz gánz 1: [ɣáns] -
Zegama gantz gántz 2: [ɣánts] -
Zilbeti urine uríne 2: [uríne] -
Zollo (Arrankudiaga) gantzagi gántzagi 1: [ɣántsaɣi] -
Zornotza gantzadi gantzádi 1: [ɣantsáði] -
Zugarramurdi gantza gántza 1: [gántsa] -
Zugarramurdi manteka zérri manteká 2: [sér̄i manteká] -
Zugarramurdi manteka mantéka 3: [mantéka] -
 

839: cresta / crête (du coq) / cock's comb

 • Gaia: Hegaztiak
 • Galdera (es): cresta
 • Galdera (fr): crête (du coq)
 • Galdera (en): cock's comb
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta kukurrusta kukurrústa 1: [kukur̄úśta] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta kresta krésta 2: [kréśta] -
Ahetze kukurrusta kukurrúxta 1: [kukuRúʃta] -
Aia gandor gandór 1: [ɣandɔ́r̄] -
Aldude kukurrusta kukurrúst 1: [kukur̄úśt] -
Alkotz kallur kailúrre 1: [kai̯lúr̄e] -
Alkotz galdor gaildúrre 2: [gai̯ldúr̄e] -
Alkotz kresta krésta 3: [kréśta] -
Altzai küküla kük´üla 1: [kykýla] -
Altzai küküla kükülá 2: [kykylá] -
Altzürükü küküla kükülá 1: [kykylá] -
Amezketa galdor galdór 1: [galdɔ́r̄] -
Andoain galdor galdór 1: [galdór̄] -
Aniz kukulin kúkulin 1: [kúkulin] -
Aramaio gangar gángar 1: [ɣáŋgar̄] -
Araotz (Oñati) kukur kúkur 1: [kúkur̄] -
Arbizu kaldor kaldór 1: [kaldór] -
Arboti küküla küküla 1: [kykyla] -
Armendaritze kukulusta kukulásta 1: [kukuláśta] -
Arnegi kukulusta kúkulustá 1: [kúkuluśtá] -
Arrangoitze kukurrusta kukúrustá 1: [kukúruśtá] -
Arrasate txantxar txántxar 1: [tʃántʃar̄] -
Arrazola (Atxondo) gangar gángar 1: [ɣáŋgar̄] -
Arrieta gangar gángar 1: [ɣáŋgar] -
Arroa (Zestoa) gandor gándor 1: [ɣándɔr̄] -
Arrueta gingilla gingillá 1: [giŋgiʎá] -
Asteasu gandor gandór 1: [ɣandór̄] -
Ataun gandor gandór 1: [ɣandɔ́r̄] -
Azkaine kukurrusta kúkurrústa 1: [kúkuRúśta] -
Azkoitia gandor gándor 1: [ɣándɔr̄] -
Azpeitia gandor gandór 1: [ɣandɔ́r̄] -
Baigorri kukulusta kukulusta 1: [kukuluśta] -
Baigorri kukurrusta kukurrusta 2: [kukuRuśta] -
Bakio gangar gangár 1: [ɣaŋgár̄] -
Bardoze kukurrusta kukusta 1: [kukuśta] -
Barkoxe küküla kük´üla 1: [kykýla] -
Bastida kukurrusta kukuusta 1: [kukuuśta] -
Bastida kukurrusta kukurusta 2: [kukuruśta] -
Beasain gandor gandor 1: [ɣandor̄] -
Behorlegi kukulusta kukulústa 1: [kukulúśta] -
Beizama gandor gandór 1: [gandɔ́r̄] -
Bergara gangar gángar 1: [ɣáŋgar] -
Bermeo gangar gangár 1: [ɣaŋgár̄] -
Berriz gangar gángar 1: [ɣáŋgar] -
Beruete kaldor kaldór 1: [kaldɔ́r̄] -
Beskoitze kukurrusta kukúustá 1: [kukúuśtá] -
Bidarrai kukulin kúkulín 1: [kúkulín] -
Bolibar gangor gangór 1: [gaŋgɔ́r̄] -
Busturia gangar gangár 1: [ɣaŋgár̄] -
Deba gangor gángor 1: [ɣáŋgɔr̄] -
Dima gangar gángar 1: [ɣáŋgar̄] -
Domintxaine küküla k´üküla 1: [kýkyla] -
Donamaria tontor tuntúrru 1: [tuntúr̄u] -
Donibane Lohizune kukurrusta kukúrusta 1: [kukúruśta] -
Donostia galdor gaillúr 1: [gai̯ʎúr̄] -
Donostia tontor tontór 1: [tontór̄] -
Donostia gandor gándorra 2: [gándor̄a] -
Dorrao / Torrano kaldor kaldór 1: [kaldór̄] -
Eibar gangor gángur 1: [ɣáŋgur] -
Elantxobe gallur gallúr 1: [ɣaʎúr̄] -
Elantxobe gangar gangár 1: [ɣaŋgár̄] -
Elduain tontor tontór 1: [tontór̄] -
Elduain motots mótóts 2: [mótótś] -
Elduain galdor gáldór 3: [gáldór̄] -
Elgoibar gangor gangór 1: [ɣaŋgór] -
Elorrio gangar gangárda 1: [ɣaŋgár̄ða] -
Erratzu kukulin kúkulin 1: [kúkulin] -
Errezil gandor gandór 1: [ɣandɔ́r̄] -
Errigoiti gangar gángár 1: [ɣáŋgár̄] -
Eskiula kakela kakéla 1: [kakéla] -
Etxalar kukurrusta kukurrústa 1: [kukur̄úśta] -
Etxaleku kaldor kaldór 1: [kaldór] -
Etxarri (Larraun) kaldor kaldór 1: [kaldór̄] -
Etxebarri gangar gangár 1: [ɣaŋgár̄] -
Etxebarria gangor gángor 1: [gáŋgɔr̄] -
Eugi kallur kallúr 1: [kaʎúr] -
Eugi kaskurruke kaskúrruke 2: [kaśkúr̄uke] -
Ezkio-Itsaso gandor gandór 1: [ɣandɔ́r̄] -
Ezkurra galdor galdúr 1: [galdúr̄] -
Ezterenzubi kukulusta kúkulusta 1: [kúkuluśta] -
Gaintza galdor galdór 1: [ɣaldɔ́r̄] -
Gamarte kukulusta kukúlusta 1: [kukúluśta] -
Gamiz-Fika gangar gángar 1: [gáŋgar] -
Garrüze kukuzai kukúzai 1: [kukúsai̯] -
Getaria gandor gándór 2: [gándɔ́r̄] -
Getxo gangar gángar 1: [gáŋgar̄] -
Gizaburuaga gangor gángor 1: [ɣáŋgor̄] -
Goizueta galdor galldúrrá 1: [gaʎdú:r̄á] -
Goizueta galdor galdúrrá 2: [galdúr̄á] -
Hazparne kukurrusta kúkuust 1: [kúkuuśt] -
Hendaia ttiñttirrin ttiñttirrín 1: [ttiɲttiRín] -
Hernani tontor ttoñttór 1: [ttoɲttɔ́r̄] -
Hondarribia tontor tontórro 1: [tontór̄o] -
Hondarribia gallur gallur 2: [gaʎur̄] -
Ibarruri (Muxika) gangar gángar 1: [ɣáŋgar̄] -
Igoa kaldor kaldúr 1: [kaldúr̄] -
Ikaztegieta gandor gandór 1: [gandór̄] -
Irisarri kukulusta kúkulúst 1: [kúkulúśt] -
Itsasu kukulin kúkulin 1: [kúkulin] -
Izturitze kukurrusta kukústa 1: [kukúśta] -
Jaurrieta kukurrusta kúkurrústa 1: [kúkur̄úśta] -
Jaurrieta kresta krésta 3: [kréśta] -
Jutsi kukulusta kukulústa 1: [kukulúśta] -
Kortezubi gangor gangúr 1: [ɣaŋgúr̄] -
Landibarre kukulusta kukúlasta 1: [kukúlaśta] -
Landibarre küküla kúkul 2: [kúkul] -
Larrabetzu gangar gángar 1: [gáŋgar̄] -
Larraine küküla kük´üla 1: [kykýla] -
Larzabale kukulusta kukulósta 1: [kukulóśta] -
Larzabale küküla kukhula 2: [kukhula] -
Lasarte-Oria galdor gaildór 1: [galdór̄] -
Lasarte-Oria gandor gandór 1: [gandór̄] -
Lasarte-Oria tontor tontór 3: [tontór̄] -
Laukiz gangar gángar 1: [ɣáŋgar̄] -
Legazpi kukur kukúr 1: [kukúr̄] -
Leintz Gatzaga gangar gángar 1: [ɣáŋgar̄] -
Leioa gangar gángar 1: [gáŋgar̄] -
Leitza galdor gallddúrr 1: [ɣaʎddúr̄] -
Lekaroz kukulin kúkulin 1: [kúkulin] -
Lekeitio gangor gángor 1: [ɣáŋgor̄] -
Lemoa gangar gángar 1: [ɣáŋgar̄] -
Lemoiz gangar gangár 1: [ɣaŋgár̄] -
Lemoiz kresta krésta 2: [kréśta] -
Luzaide / Valcarlos kukulusta kúkulústa 1: [kúkulúśta] -
Makea kukulin kukulína 1: [kukulína] -
Makea kukurrusta kukústa 2: [kukú:śta] -
Mañaria gangar gángar 1: [gáŋgar] -
Mendaro gangor gangór 1: [ɣaŋgɔ́r̄] -
Mendata gangar gangár 1: [ɣaŋgár̄] -
Mezkiritz kresta krésta 1: [kréśta] -
Montori küküla k´üküla 1: [kýkyla] -
Mugerre kukurrusta kukuústa 1: [kukuúśta] -
Mungia gangar gángar 1: [gáŋgar̄] -
Oderitz kaldor kaldór 1: [kaldɔ́r̄] -
Oiartzun tontor tontór 1: [tontɔ́r̄] -
Oñati kukur kukúr 1: [kukúr̄] -
Ondarroa gangor gángor 1: [ɣáŋgor̄] -
Orexa galdor gáldór 1: [gáldɔ́r̄] -
Orio gandor gandór 1: [ɣandɔ́r̄] -
Orozko kresta krésta 1: