Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

1750 emaitza ibili bilaketarentzat

28: zumbar (los insectos) / bourdonner / buzz (to)

 • Gaia: Insektuak
 • Galdera (es): zumbar (los insectos)
 • Galdera (fr): bourdonner
 • Galdera (en): buzz (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Etxebarria burrundadan ibili burrúndadán ibíli 2: [bur̄úndaðán iβíli] -
Kortezubi durundian ibili durúndi¡en ibíl 2: [durúndiʒen iβíl] -
 

127: volar / voler / fly (to)

 • Gaia: Txoriak
 • Galdera (es): volar
 • Galdera (fr): voler
 • Galdera (en): fly (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Aia egan ibili egán 1: [eɣán] -
Aia egan ibili égan ibílli 2: [éɣan iβíʎi] -
Aldude airean ibili aireán ibíli 2: [ai̯reán iβíli] -
Alkotz egan ibili egán 1: [eɣán] -
Amezketa egan ibili égan 1: [éɣan] -
Amezketa egan ibili égan ibílli 2: [éɣan iβíʎi] -
Armendaritze airean ibili iíli 1: [iíli] -
Armendaritze aphal ibili aphal ibíli 2: [aphal iβíli] -
Arroa (Zestoa) egan ibili égan ibílli 1: [éɣan iβíʎi] -
Asteasu egan ibili égan ibílli 1: [éɣan iβíʎi] -
Ataun egan ibili égan 1: [éɣan] -
Ataun egan ibili égan dabiltzé 2: [éɣan daβiltsé] -
Azkaine gora ibili gora ibilki 1: [gora iβilki] -
Azkoitia egan ibili égan 1: [éɣan] -
Azpeitia egan ibili egán 1: [eɣán] -
Azpeitia egan ibili égan dabiltzá 2: [éɣan daβiltsá] -
Baigorri aphal ibili aphal dabiltza 1: [aphal daβiltsa] -
Bastida aphal ibili aphál pasátzen 2: [aphál paśátsen] -
Beasain egan ibili égan 1: [éɣan] -
Beizama egan ibili egán 1: [eɣán] -
Bergara egaran ibili égaran 1: [éɣaran] -
Berriz egan ibili égan 1: [éɣan] -
Berriz egaran ibili égaran 2: [éɣaran] -
Berriz egaran ibili égaran ibíli 3: [éɣaran iβíli] -
Deba egan ibili égán 1: [éɣán] -
Deba egan ibili égan ibílli 2: [éɣan iβíʎi] -
Donostia aidean ibili áidian ibíli 1: [ái̯ðian iβíli] -
Dorrao / Torrano egalkan ibili égalkán 1: [éɣalkán] -
Elduain egan ibili égán 1: [éɣán] -
Elgoibar egan ibili égan 1: [éɣan] -
Errezil egan ibili egán 1: [eɣán] -
Errezil egan ibili égan ibíli 2: [éɣan iβíli] -
Errezil egan ibili égan ibílli 3: [éɣan iβíʎi] -
Etxaleku egalkan ibili égalkán ibílli 1: [éɣalkán iβíʎi] -
Etxebarria egaran ibili egáran 1: [eɣáran] -
Eugi bolan ibili bólan daziléik 1: [bólan dasiléi̯k] -
Ezkio-Itsaso egan ibili égan ibílli 4: [éɣan iβíʎi] -
Gaintza egan ibili égán íillí 1: [éɣán íiʎí] -
Getaria egetan ibili égetan siak 1: [éɣetan śiak] -
Getaria egan ibili égan dabill 1: [éɣan daβiʎ] -
Goizueta egan ibili egán 1: [e ɣán] -
Hernani egan ibili égan 1: [éɣan] -
Hondarribia egan ibili egan 1: [eɣan] -
Igoa airean ibili airín iílli 1: [ai̯rín iíʎi] -
Ikaztegieta egan ibili egan 2: [eɣan] -
Jaurrieta bolan ibili bólan 1: [bólan] -
Larraine hegaletan ibili hegaletan ibili 1: [heɣaletan iβili] -
Larzabale gora ibili gora diabilek 2: [gora ðiaβilek] -
Lasarte-Oria egan ibili égan 1: [éɣan] -
Lasarte-Oria egan ibili égan dabíll 1: [éɣan daβíʎ] -
Leitza egan ibili égan 1: [éɣan] -
Luzaide / Valcarlos egan ibili egán 1: [eɣán] -
Mendaro egetan ibili égetán 1: [éɣetán] -
Mendaro egan ibili égan ibíli 2: [éɣan iβíli] -
Mendaro egetan ibili égetan ibíli 3: [éɣetan iβíli] -
Mezkiritz bolan ibili bóleán 1: [bóleán] -
Oderitz egalkan ibili égalkán 1: [éɣalkán] -
Oderitz egalkan ibili éalkan ibílli 2: [éalkan iβíʎi] -
Ondarroa egan ibili égan 1: [éɣan] -
Orio egetan ibili egetan 1: [eɣetan] -
Sara airean ibili áirian dabiltzá 1: [ái̯rian daβiltsá] -
Urretxu egan ibili égan 1: [éɣan] -
Uztaritze airean ibili airéan ibíltzea 1: [ai̯réan iβíltsea] -
Zilbeti bolan ibili bólan dazinék 2: [bólan dasinék] -
 

248: chapotear / patauger / wade (to)

 • Gaia: Eguraldia
 • Galdera (es): chapotear
 • Galdera (fr): patauger
 • Galdera (en): wade (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Azkoitia putzuan ibili potzúten dabiltzé 2: [pɔtsúten daβiltsé] -
Beruete putzuan ibili putzún daaltzé 1: [putsún daaltsé] -
Etxebarria putzuan ibili posúai bégixek AEtáten ibíli 1: [pośúai̯ béɣiʃek ạtáten iβíli] -
Ezkio-Itsaso putzuan ibili potzúzulon dabiltzé 1: [pɔtsúsulon daβiltsé] -
Getaria putzuan ibili putzosuloan dabil 1: [putsośuloan daβil] -
Urretxu putzuan ibili jolásten - potzún 1: [xoláśten pɔtsún] -
Zilbeti putzuan ibili putzuétan sartzeá 1: [putswétan śar̄tseá] -
 

333: darse prisa / se dépêcher / hurry (to)

 • Gaia: Eguna
 • Galdera (es): darse prisa
 • Galdera (fr): se dépêcher
 • Galdera (en): hurry (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Aia azkar ibili ázkarr ibílli 1: [áskar̄ iβíʎi] -
Amezketa agudo ibili áuro múi 1: [áu̯ro múi̯] -
Arrasate agudo ibili ibílli agúdo 1: [iβíʎi aɣúðo] -
Asteasu azkar ibili ibílli ai ázkar 2: [iβíʎjai̯ áskar̄] -
Ataun azkar ibili ibílli - ázkar 1: [iβíʎi - áskar̄] -
Ataun azkar ibili ázkarr ibílli 2: [áskar̄ iβíʎi] -
Azkoitia agudo ibili ibílli - áuro 1: [iβíʎj - áu̯ro] -
Azkoitia azkar ibili ázkarr ibilli 2: [áskar̄ iβiʎi] -
Beasain azkar ibili ibílli - ázkar 1: [iβíʎi - áskar̄] -
Beizama azkar ibili ázkarr ibílli 1: [áskar̄ iβíʎi] -
Beruete agudo ibili áudo íil 2: [áu̯ðo íil] -
Beruete agudo ibili áudo etor 3: [áu̯ðoetɔr̄] -
Beruete azkar ibili ázkar iíl 5: [áskar̄ iíl] -
Deba azkar ibili áskarr ibílli 1: [áśkar̄ iβíʎi] -
Deba agudo ibili agúro ibílli 2: [aɣúroi̯βíʎi] -
Deba agudo ibili agúró 3: [aɣúró] -
Dima biskor ibili ibíli - bískor 2: [iβíli - βíśkor̄] -
Donamaria agudo ibili zoazí agúdo 1: [soasí aɣúðo] -
Donostia azkar ibili azkárr ibílli 1: [askár̄ iβíʎi] -
Errezil azkar ibili ázkarr ibílli 1: [áskar̄ iβíʎi] -
Errezil azkar ibili áxkarr ibílli 2: [áʃkar̄ iβíʎi] -
Etxaleku agudo ibili agúdo 2: [aɣúðo] -
Etxarri (Larraun) agudo ibili áudo 1: [áu̯ðo] -
Gaintza azkar ibili ázkarr iílli 1: [áskar̄ iíʎi] -
Gaintza agudo ibili áuro muíttu 3: [áu̯ro mwíttu] -
Gaintza agudo ibili áuro ibílli 4: [áu̯roi̯βíʎi] -
Gaintza agudo ibili áuro iílli 5: [áu̯roi̯íʎi] -
Hernani agudo ibili áuro 1: [áuro] -
Hondarribia agudo ibili agúro 2: [aɣúro] -
Kortezubi agudo ibili agúdo 1: [aɣúðo] -
Lasarte-Oria azkar ibili ibílli askar 1: [iβíʎi aśkar̄] -
Legazpi agudo ibili agúdo 2: [aɣúðo] -
Leintz Gatzaga agudo ibili agúdo ibili 1: [aɣúðo iβili] -
Mendaro agudo ibili etórri áuro 1: [etɔ́r̄i áu̯ro] -
Mendaro azkar ibili ibílli - askár 1: [iβíʎi - aśkár̄] -
Mendaro azkar ibili áskarr ibíli 2: [áśkar̄ iβíli] -
Oiartzun azkar ibili ázkarr ibíllí 1: [áskar̄ iβíʎí] -
Oñati azkar ibili áskarr ibilí 1: [áśkar̄ iβilí] -
Orexa azkar ibili ibillí azkár 1: [iβiʎí askár̄] -
Orio azkar ibili azkar ibilli ai 2: [askar̄ iβiʎi ai̯] -
Pasaia agudo ibili águró ibílli 1: [áɣuró iβíʎi] -
Tolosa azkar ibili azkárr ibíli 1: [askár̄ iβíli] -
Urretxu azkar ibili ázkarr ibílli 1: [áskar̄ iβíʎi] -
Zegama agudo ibili agúdo 1: [aɣúðo] -
Zegama agudo ibili áudo 2: [áu̯ðo] -
Zegama azkar ibili ázkarr ibílli 3: [áskar̄ iβíʎi] -
 

397: encenagarse / s'embourber / bog down (to)

 • Gaia: Ibaia
 • Galdera (es): encenagarse
 • Galdera (fr): s'embourber
 • Galdera (en): bog down (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Bergara ankaik atara ezinda ibili ankaik atara ezinda ibili 2: [aŋkaik atara esinda iβili] -
Elorrio urten ixinik ibili urten ixinik ibili 3: [ur̄ten iʃinik iβili] -
Etxebarri urten esinik ibili urten esínik ibilí 1: [ur̄ten eśinik iβili] -
 

412: erial / terre inculte / waste land

 • Gaia: Lurra
 • Galdera (es): erial
 • Galdera (fr): terre inculte
 • Galdera (en): waste land
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Lekeitio ibili bako terreno ibíli bako terréno 1: [iβíli βako ter̄éno] -
 

666: pacer / paître / graze (to)

 • Gaia: Etxabereak: behiak
 • Galdera (es): pacer
 • Galdera (fr): paître
 • Galdera (en): graze (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Lekeitio narrán ibilí narrán ibilí 1: [nar̄án iβilí] -
 

673: topar (las vacas) / se heurter de la tête / butt (cows) (to)

 • Gaia: Etxabereak: behiak
 • Galdera (es): topar (las vacas)
 • Galdera (fr): se heurter de la tête
 • Galdera (en): butt (cows) (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Dorrao / Torrano dalkan ibili dálkan ibílli 2: [dálkan iβíʎi] -
Igoa burruken ibili búrruken iílli 3: [búr̄uken iíʎi] -
 

773: balar / bêler / bleat (to)

 • Gaia: Etxabereak: ardiak
 • Galdera (es): balar
 • Galdera (fr): bêler
 • Galdera (en): bleat (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Etxebarria orrues ibili orrúes ibíli 1: [ɔr̄úeś iβíli] -
 

892: olfatear / flairer / scent (to)

 • Gaia: Txakurra
 • Galdera (es): olfatear
 • Galdera (fr): flairer
 • Galdera (en): scent (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Aramaio usaiñian ibili usáiñien ibílli 1: [uśái̯ɲien iβíʎi] -
Bakio errastuen ibili errástuen ibíll 1: [er̄áśtuen iβíʎ] -
Bergara usainke ibili usáinke ibilí 1: [uśái̯ŋke iβilí] -
Bergara usaiñian ibili usaiñían ibilí 2: [uśai̯ɲían iβilí] -
Bolibar usainke ibili usáinke ibílli 2: [uśái̯ŋke i̯βíʎi] -
Etxebarria usainke ibili usáinke ibíli 3: [uśái̯ŋke i̯βíli] -
Ibarruri (Muxika) errastuen ibili errástuen ibilí 2: [er̄áśtwen iβilí] -
Lekeitio usainka ibili usáinka ibili 1: [uśái̯ŋka i̯βili] -
Mendata usainke ibili usáinke ibilli 1: [uśái̯ŋke i̯βiʎi] -
Zornotza errastuen ibili errástuen ibillí 1: [er̄áśtuen iβiʎí] -
 

899: maullar / miauler / meow (to)

 • Gaia: Txakurra
 • Galdera (es): maullar
 • Galdera (fr): miauler
 • Galdera (en): meow (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Etxebarria marrauke ibili marráuke ibíli 4: [mar̄áu̯ke i̯βíli] -
 

1427: IBILI [+pres., hura] / IBILI [+prés., hura] / IBILI [+pres., hura]

 • Gaia: aditz morfologia: aditz trinkoak
 • Galdera (es): IBILI [+pres., hura]
 • Galdera (fr): IBILI [+prés., hura]
 • Galdera (en): IBILI [+pres., hura]
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta deila déila 1: [déi̯la]
Aia dabill dabíll 1: [daβíʎ]
Aia ibiltze a ibíltze á 2: [iβíltse á]
Aldude daila dailá 1: [dailá]
Aldude dabila dabíla 2: [dabíla]
Alkotz dabille dabílle 1: [ðaβíʎe]
Altzai ebilten da ebiltén da 1: [eβiltén ða]
Altzürükü ebilten da ebílten da 1: [eβílten da]
Altzürükü badabila bádabíla 2: [báðaβíla]
Amezketa dabill dabíll 1: [ðaβíʎ]
Andoain dabill dabíll 1: [daβíʎ]
Aniz dabille dabillé 1: [ðaβiʎé]
Aramaio dabil dabil 1: [daβil]
Aramaio ibiltten da ibiltten da 2: [iβiltten da]
Araotz (Oñati) dabil dábil 1: [dáβil]
Araotz (Oñati) ibilten da ibilten da 2: [iβilten da]
Arbizu dabill dabíll 1: [daβíʎ]
Arbizu daabill dáabíll 2: [dáaβíʎ]
Arboti ibiltzen da ibíltzen da 1: [iβíltsen da]
Arboti martxatzen tzü martxátzen tzü 2: [martʃátsen tsy]
Armendaritze badaila badáila 1: [βadáila]
Armendaritze kurritzen da kurritzen da 2: [kur̄itsen da]
Arnegi dabila dabíla 1: [dabíla]
Arnegi daila daila 2: [daila]
Arnegi kurritzen da kurritzen da 3: [kur̄itsen da]
Arrangoitze kurritzen du kurritzen dú 1: [kuRitsen dú]
Arrangoitze daila dailá 1: [dailá]
Arrangoitze ibilki da ibílki dá 2: [iβílki ðá]
Arrangoitze ibiltzen da ibíltzen da 2: [iβíltsen da]
Arrasate dabil dabil 1: [daβil]
Arrazola (Atxondo) dabil dábil 1: [dáβil]
Arrieta dabill dabíll 1: [daβíʎ]
Arroa (Zestoa) dabill dabíll 1: [daβíʎ]
Arrueta badailak bádailák 1: [báðailák]
Arrueta iilten da iilten da 2: [iilten da]
Arrueta martxatzen duk marrtxátzen duk 3: [mar̄tʃátsen duk]
Asteasu dabill dabíll 1: [daβíʎ]
Ataun dabill dabíll 1: [daβíʎ]
Azkaine dabilla dabílla 1: [daβíʎa]
Azkaine ibiltzen da ibíltzen da 1: [iβíltsen da] -
Azkaine ibilki da ibílki dá 2: [iβílki ðá]
Azkaine kurritzen du kurritzen du 3: [kuRitsen du]
Azkoitia dabill dabíll 1: [daβíʎ]
Azpeitia dabill dabíll 1: [daβíʎ]
Baigorri martxatzen duk martxatzen duk 1: [martʃatsen duk]
Baigorri dabila dabila 2: [daβila]
Bakio dabil dábil 1: [dáβil]
Bardoze iiltzen duk iíltzen duk 1: [iíltsen duk] -
Bardoze kurritzen duk kurrítzen duk 2: [kur̄ítsen duk] -
Bardoze daila daila 3: [daila] -
Bardoze dabila dábila 4: [dáβila] -
Barkoxe ibilten düzü ibílten d´üzü 1: [iβílten dýsy]
Bastida martxatzen da martxatzen da 1: [martʃatsen da]
Bastida iraiten da iráiten da 2: [irái̯ten da]
Bastida promenatzen da promenátzen da 3: [promenátsen da]
Bastida daila dáila 4: [dáila]
Beasain dabill dabíll 1: [ðaβíʎ]
Behorlegi badaile badáile 1: [baðáile]
Behorlegi kurritzen duxu kurritzen duxu 2: [kur̄itsen duʃu]
Behorlegi iiltzen dixi iiltzen dixi 3: [iiltsen diʃi]
Beizama dabill dabíll 1: [daβíʎ]
Beizama ibiltze a ibíltze a 2: [iβíltse a]
Bergara dabil dábil 1: [dáβil]
Bergara ibiltzen da ibiltzen da 2: [iβiltsen da]
Bermeo dabill dabíll 1: [daβíʎ]
Berriz ddabill ddábill 1: [ddáβiʎ]
Berriz dabill dabíll 2: [ðaβíʎ]
Beruete daalle daallé 1: [daaʎé]
Beskoitze daila daíla 1: [ðaíla]
Beskoitze kurritzen dik kurritzén dik 2: [kuRitsén dik]
Beskoitze ibiltzen da ibiltzen da 2: [iβiltsen da] -
Bidarrai dabila dabíla 1: [daβíla]
Bidarrai ibilki da ibilki da 2: [iβilki ða]
Bolibar dabill dábill 1: [dáβiʎ]
Busturia dabill dabíll 1: [daβíʎ]
Deba dabill dabíll 1: [daβíʎ]
Dima dabil dábil 1: [dáβil]
Domintxaine badaila bádailá 1: [báðailá]
Domintxaine ibiltzen da ibíltzen da 2: [iβíltsen ða]
Domintxaine kurritzen da kurritzen da 3: [kur̄itsen da]
Donamaria dabille dabille 1: [ðaβiʎe]
Donibane Lohizune daila daíla 1: [daíla]
Donibane Lohizune kurritzen du kurritzen du 2: [kur̄itsen du]
Donibane Lohizune ibiltzen da ibiltzen da 3: [iβiltsen da]
Donostia dabil dabil 1: [daβil]
Dorrao / Torrano dalle dálle 1: [dá:ʎe]
Eibar dabill dabíll 1: [daβíʎ]
Elantxobe dabil dábil 1: [dáβil]
Elduain dabil dabíl 1: [daβíl]
Elgoibar dabill dabill 1: [daβiʎ]
Elorrio dabil dábil 1: [dáβil]
Erratzu daile dailé 1: [dai̯lé]
Errezil dabill dabíll 1: [daβíʎ]
Errigoiti dabil dábil 1: [dáβil]
Eskiula ibilten dük ibilten dük 1: [iβilten dyk] -
Etxalar dabill dabíll 1: [daβíʎ]
Etxalar dabilla dabilla 2: [daβiʎa] -
Etxaleku dabille dábille 1: [dáβiʎe]
Etxarri (Larraun) daalle daallé 1: [daaʎé]
Etxebarri dabil dabil 1: [daβil]
Etxebarria dabil dábil 1: [dáβil]
Eugi dabile dabíle 1: [daβíle]
Ezkio-Itsaso dabill dabíll 1: [daβíʎ]
Ezkio-Itsaso daill daíll 2: [daíʎ]
Ezkurra daill daíll 1: [daíʎ]
Ezterenzubi badaila badáila 1: [baðáila]
Ezterenzubi kurritzen da kurritzen da 2: [kur̄itsen da]
Gaintza dall dáll 1: [dáʎ]
Gamarte kurritzen da kurritzen da 1: [kur̄itsen da]
Gamarte badaila badáila 1: [baðáila]
Gamarte ibiltzen da ibiltzen da 2: [iβiltsen da]
Gamarte iiltzen duk iiltzen duk 3: [iiltsen duk]
Gamiz-Fika dabill dabíll 1: [daβíʎ]
Garrüze promenatzen da prromenatzen da 1: [pr̄omenatsen da]
Garrüze badaila badáila 1: [baðái̯la]
Garrüze kurri da kurri da 2: [kur̄i ða]
Garrüze martxatzen da marrtxatzen da 3: [mar̄tʃatsen da]
Getaria dabil dabíl 1: [daβíl]
Getaria ibiltze a ibíltze a 2: [iβíltse a]
Getaria dabill dabíll 3: [ðaβíʎ]
Getxo dabil dabíl 1: [daβíl]
Gizaburuaga dabil dábil 1: [dáβil]
Goizueta dabilla dabillá 1: [daβiʎá]
Goizueta dabilla dAEbílla 2: [dạβíʎa]
Hazparne daila daíla 1: [ðaíla]
Hazparne promenatzen da prromenatzen da 2: [pRomenatsen da]
Hendaia dabill dabíll 1: [daβíʎ]
Hendaia dabilla dabílla 2: [daβíʎa]
Hernani dabill dabíll 1: [daβíʎ]
Hondarribia dabill dabíll 1: [daβíʎ]
Ibarruri (Muxika) dabil dábil 1: [dáβil]
Igoa daalle daálle 1: [daáʎe]
Ikaztegieta dabill dabíll 1: [daβíʎ]
Irisarri badaila badaíla 1: [baðaíla]
Irisarri daila dailá 1: [dailá]
Irisarri ibiltzen da ibiltzen da 2: [iβiltsen da]
Irisarri ilki da ilki da 3: [ilki ða]
Irisarri ibilki da ibilki da 4: [iβilki ða]
Itsasu promenatzen dira prromenatzen dira 1: [pRomenatsen dira]
Itsasu ibili daila ibili dáilá 2: [iβili ðáilá] -
Itsasu dabila dabíla 2: [daβíla] -
Itsasu kurritzen du kurritzen du 3: [kuRitsen du] -
Itsasu korritzen du korritzen du 4: [koRitsen du]
Izturitze daila daíla 1: [daíla]
Izturitze kurritzen du kurrítzen du 2: [kur̄ítsen du]
Izturitze yohan da yohán da 3: [ǰohán da]
Izturitze promenatzen da promenátzen da 4: [promenátsen da]
Izturitze ibiltzen da ibíltzen da 5: [iβíltsen da]
Jaurrieta ebiltzen da ebíltzen dá 1: [eβíltsen dá]
Jutsi ibiltzen da ibíltzen da 1: [iβíltsen da]
Jutsi dabila dabila 2: [daβila]
Kortezubi dabil dabil 1: [daβil]
Landibarre daila daíla 1: [daíla]
Landibarre ibiltzen da ibiltzen da 2: [iβiltsen da]
Landibarre martxatzen da marrtxatzen da 3: [mar̄tʃatsen da]
Larrabetzu dabil dábil 1: [dáβil]
Larraine ebilten da ebílten da 1: [eβílten da]
Larraine ibilkatzen dük ibilkátzen dük 2: [iβilkátsen dyk]
Larraine badabila badabilá 3: [baðaβilá]
Larzabale iiltzen da iíltzen da 1: [iíltsen da]
Larzabale daila dáila 2: [dáila]
Lasarte-Oria dabil dabíl 1: [daβíl]
Laukiz dabil dábil 1: [dáβil]
Legazpi dabill dabill 1: [daβiʎ]
Leintz Gatzaga dabil dábil 1: [dáβil]
Leioa dabil dábil 1: [ðáβil]
Leitza dabill dabíll 1: [ðaβíʎ]
Lekaroz dabile dabíle 1: [ðaβíle]
Lekeitio dabil dabíl 1: [daβíl]
Lemoa dabil dábil 1: [dáβil]
Lemoiz dabil dabíl 1: [daβíl]
Luzaide / Valcarlos dabila dabíla 1: [daβíla]
Makea dabila dabíla 1: [ðaβíla]
Makea kurritzen du kurritzén du 2: [kuRitsén du]
Mañaria dabil dábil 1: [dáβil]
Mendaro dabil dabíl 1: [daβíl]
Mendaro dabill dabíll 2: [daβíʎ]
Mendaro ibiltzen da ibíltzen da 3: [iβíltsen da]
Mendata dabil dábil 1: [dáβil]
Mezkiritz daile dailé 1: [dai̯lé]
Mezkiritz daile dailé 2: [dai̯lé] -
Montori ebilten düzü ebílten düzü 1: [eβílten dysy]
Mugerre kurritze u kurritzeu 1: [kur̄itseu̯]
Mugerre daila daila 2: [dai̯la]
Mugerre ezta promenatzen ezta promenatzen 3: [esta promenatsen]
Mugerre ibiltzen da ibiltzen da 4: [iβiltsen da] -
Mungia dabil dabíl 1: [daβíl]
Oderitz dalle dálle 1: [dá:ʎe]
Oderitz dabil dabíl 2: [daβíl]
Oderitz daalle dáallé 3: [dáaʎé]
Oiartzun dabill dabíll 1: [ðaβíʎ]
Oñati dabil dabíl 1: [ðaβíl]
Oñati ibilten da ibilten da 2: [iβilten da]
Ondarroa dabil dábil 1: [dáβil]
Orexa dabill dabíll 1: [daβíʎ]
Orexa daill dáill 2: [dái̯ʎ] -
Orio dabill dabíll 1: [daβíʎ]
Orozko dabil dabil 1: [daβil]
Otxandio dabil dabil 1: [daβil]
Pagola dabil dábil 1: [dáβil]
Pagola dabila dabíla 2: [daβíla]
Pasaia dabill dábíll 1: [dáβíʎ]
Santa Grazi ibilten da ibiltén da 1: [iβiltén da]
Santa Grazi martxatzen düzü martxátzen d´üzü 2: [martʃátsen dýsy]
Santa Grazi badabila badabíla 3: [baðaβíla]
Sara promenatzen da promenatzen da 1: [promenatsen da]
Sara daila dáila 1: [ðáila]
Sara ibilki da ibílki da 2: [iβílki ða] -
Sara ibilki da ibilkí da 2: [iβilkí ða]
Senpere daila daíla 1: [ðaíla]
Senpere promenatzen da prromenatzen da 2: [pRomenatsen da]
Senpere kurritzen du kurrítzen du 3: [kuRítsen du]
Sohüta ebilten düzü ebílten düzü 1: [eβílten dysy]
Sondika dabil dábil 1: [ðáβil]
Suarbe dabille dabílle 1: [daβíʎe]
Sunbilla dabille dabílle 1: [ðaβíʎɛ]
Tolosa dabill dabíll 1: [daβíʎ]
Uharte Garazi daile dáile 1: [dáile]
Uharte Garazi iiltzen da iiltzen da 2: [iiltsen da]
Urdiain dail daíl 1: [daíl]
Urketa kurritzen duk kurrítzen duk 1: [kuRítsen duk]
Urketa kurri dela kúrri dela 2: [kúRi ðela]
Urketa dailala daílalá 3: [daílalá]
Urretxu dabill dabíll 1: [daβíʎ]
Ürrüstoi ebilten da ebiltén da 1: [eβiltén da]
Ürrüstoi badabila badabila 2: [baðaβila]
Uztaritze kurritzen du kurrítzen dú 1: [kur̄ítsen dú]
Uztaritze dabila dabíla 1: [ðaβíla]
Uztaritze daila daíla 2: [ðaíla]
Zaratamo dabil dabíl 1: [daβíl]
Zeanuri dabil dabil 1: [daβil]
Zeberio dabil dabil 1: [daβil]
Zegama dabille dabillé 1: [daβiʎé]
Zegama dalle dallé 2: [daʎé] -
Zilbeti dabile dabíle 1: [daβíle]
Zollo (Arrankudiaga) dabil dabil 1: [daβil]
Zornotza dabil dabil 1: [ðaβil]
Zugarramurdi dabila dabilá 1: [daβilá]
Zugarramurdi ibilki uk ibílki úk 2: [iβílki úk]
 

1428: IBILI [+pres., zuek] / IBILI [+prés., zuek] / IBILI [+pres., zuek]

 • Gaia: aditz morfologia: aditz trinkoak
 • Galdera (es): IBILI [+pres., zuek]
 • Galdera (fr): IBILI [+prés., zuek]
 • Galdera (en): IBILI [+pres., zuek]
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta tzeiltzate tzéiltzate 1: [tséi̯ltsate]
Abaurregaina / Abaurrea Alta ibil tzirate ibíl tziráte 2: [iβíl tsiráte]
Aia zabiltzate zabiltzáte 1: [saβiltsáte]
Aldude zailtzate zailtzaté 1: [sai̯ltsaté]
Alkotz zabiltzete zabíltzete 1: [saβíltsete]
Altzai paseatzen tzide paséatzen tzidé 1: [paśéatsen tsiðé]
Altzürükü ebilten tzide ebílten tzidé 1: [eβílten tsidɛ́]
Amezketa tzebiltzete tzebíltzete 1: [tsəβíltsəte]
Amezketa zabiltzete zabíltzeté 2: [saβíltsəté]
Andoain zabiltzate zabiltzaté 1: [saβiltsatɛ́]
Aniz zabiltzete zábiltzete 1: [sáβiltsete]
Aramaio sabiltze sabíltze 1: [śaβíltse]
Araotz (Oñati) sabiltzai sabíltzai 1: [śaβíltsai̯]
Arbizu zabiltzate zabíltzaté 1: [saβíltsaté]
Arboti ibilten tzizte ibílten tzízte 1: [iβílten tsíste]
Armendaritze iilki zizte íilki zizte 1: [íilki siste]
Armendaritze zailtzate záiltzáte 2: [sáiltsáte]
Arnegi zailtzate záiltzaté 1: [sái̯ltsaté]
Arrangoitze ibilki zizte ibílki zizté 1: [iβílki sisté]
Arrasate sabise sabíse 1: [śaβíśe]
Arrazola (Atxondo) sabise sabise 1: [śaβiśe]
Arrieta sabisie sábisíe 1: [śáβiśíe]
Arroa (Zestoa) zabiltzate zabiltzaté 1: [saβiltsaté]
Arrueta promenatzen tzizte prómenatzen tzízte 1: [prómenatsen tsíste]
Asteasu zabiltzate zabiltzáte 1: [saβiltsáte]
Ataun zabiltzete zabiltzeté 1: [saβiltseté]
Azkaine ibilki zaizte ibílki zaizté 1: [iβílki sai̯sté]
Azkaine zabiltzate zabíltzate 1: [saβíltsate]
Azkoitia zabiltzete zabíltzeté 1: [saβíltseté]
Azpeitia zabiltzate zabiltzaté 1: [saβiltsaté]
Baigorri etziizte ibilki etziizte ibilki 1: [etsiiste iβilki]
Bakio sabisie sabisie 1: [śaβiśie]
Bardoze juan tzizte yuán tzizte 1: [ǰwán tsiste] -
Barkoxe paseatzen tzidie paseatzen tzidié 1: [paśeatsen tsiðié]
Bastida yohan tzizte yohan tzizte 1: [ǰohan tsiste]
Bastida zailtzate zailtzate 2: [sailtsate]
Beasain zabiltzete zabiltzeté 1: [saβiltsɛté]
Beizama zabiltzate zabiltzáte 1: [saβiltsáte]
Bergara sabizte sabízte 1: [śaβíste]
Bermeo sabiltzesie sabíltzesie 1: [śaβíltseśie]
Berriz sabixe sabíxe 1: [śaβíʃe]
Beruete zaaltzi zaaltzí 1: [saaltsí]
Beskoitze promentzen tziizte prromentzen tziízte 1: [pRomentsen tsiíste]
Beskoitze iiltzen tziizte iíltzen tziízte 2: [iíltsen tsiíste]
Bidarrai tzailtzate tzáiltzate 1: [tsáiltsate]
Bidarrai ibilki ziizte ibilki ziizte 2: [iβilki siiste]
Bolibar sabix sabíx 1: [śaβíʃ]
Bolibar sabixe sábixe 1: [śáβiʃe]
Busturia sabise sabise 1: [śaβiśe]
Deba sabiste sabisté 1: [śaβiśté]
Dima sabisie sábisie 1: [śáβiśie]
Domintxaine promenan tzizte prómenan tzízte 1: [prómenan tsíste]
Donamaria zabiltzete zabíltzete 1: [saβíltsete]
Donibane Lohizune ibiltzen tzaizte ibiltzen tzaizte 1: [iβiltsen tsai̯ste]
Donostia zabiltzate zabiltzate 1: [saβiltsate]
Dorrao / Torrano zailtzie záiltzie 1: [sái̯ltsje]
Eibar sabis sábis 1: [śáβiś]
Elantxobe sabisie sabísie 1: [śaβíśie]
Elduain zabiltzete zabíltzete 1: [saβíltsɛte]
Elgoibar sabiltza sabíltza 1: [śaβíltsa]
Elorrio sabise sabíse 1: [śaβíśe]
Erratzu zabiltzete zabíltzete 1: [saβíltsete]
Errezil zabiltzate zabíltzate 1: [saβíltsate]
Errezil ibili zeate ibílli zeate 2: [iβíʎi seate]
Errigoiti sabixie sabixié 1: [śaβiʃié]
Etxalar zabiltzate zabíltzate 1: [saβíltsate]
Etxaleku zabiltzete zabíltzete 1: [saβíltsete]
Etxarri (Larraun) tzaeltzete tzaéltzete 1: [tsaéltsete]
Etxarri (Larraun) zaeltzeti zaéltzeti 2: [saéltseti]
Etxebarri sabisie sabisie 1: [śaβiśie]
Etxebarria sabise sabíse 1: [śaβíśe]
Eugi zabiltzete zabíltzete 1: [saβíltsete]
Ezkio-Itsaso zailtzete záiltzeté 1: [sái̯ltseté]
Ezkio-Itsaso zabiltzete zabiltzeté 2: [saβiltseté]
Ezkurra zailtzete záiltzete 1: [sái̯ltsete]
Ezterenzubi zailtzate záiltzate 1: [sáiltsate]
Ezterenzubi ibiltzen tziizte ibiltzen tziizte 2: [iβiltsen tsiiste]
Gaintza zabiltzete zabiltzéte 1: [saβiltséte]
Gamarte kurritzen tzizte kurritzen tzizte 1: [kur̄itsen tsiste]
Gamiz-Fika sabiltzese sábiltzesé 1: [śáβiltseśé]
Getaria zabiltzazte zabiltzazté 1: [saβiltsasté]
Getaria ibiltze zeate íbiltze zeaté 2: [íβiltse seaté]
Getxo sabiltze sabíltze 1: [śaβíltse]
Gizaburuaga sabise sabíse 1: [śaβíśe]
Goizueta zabiltzate zAEbíltzAEte 1: [sạβíltsạtɛ]
Hazparne zailtzate záiltzaté 1: [sáiltsaté]
Hendaia ibilki zaizte ibilki zaizte 1: [iβilki sai̯ste]
Hendaia zabiltzate zabiltzaté 1: [saβiltsaté]
Hernani zailtzate zailtzaté 1: [sailtsaté]
Hondarribia ibiltzen saste ibíltzen sasté 1: [iβíltsen śaśté]
Hondarribia sabiltzate sabíltzate 1: [śaβíltsate]
Ibarruri (Muxika) sabisie sábisie 1: [śáβiśie]
Igoa tzaeltzete tzaéltzete 1: [tsaɛ́ltsete]
Igoa zaeltzete zaéltzete 2: [saɛ́ltsete]
Ikaztegieta zabiltzete zabíltzete 1: [saβíltsete]
Irisarri ibilki zizte ibilki zizte 1: [iβilki siste]
Itsasu ibiltzen zirezte ibíltzen zirezté 1: [iβíltsen siresté]
Itsasu ibiltzen zizte ibíltzen zizté 2: [iβíltsen sisté]
Izturitze kurritzen tziizte kurrítzen tziízte 1: [kur̄ítsen tsiíste]
Jaurrieta ebiltzen ziate ebíltzen ziaté 1: [eβíltsen sjaté]
Jutsi zailtzate zailtzate 1: [sailtsate]
Jutsi zabiltzate zabiltzate 2: [saβiltsate]
Kortezubi sabisie sabisie 1: [śaβiśie]
Landibarre ibiltzen zizte ibiltzen zizte 1: [iβiltsen siste]
Larrabetzu sabisie sábisie 1: [śáβiśie]
Larraine batziauzteia batziáuzteia 1: [batsjáu̯steja]
Larraine bazuzteia bazuztéia 3: [basustéja] -
Larzabale promenatzen tzizte promenátzen tzízte 1: [promenátsen tsíste]
Lasarte-Oria zabiltzate zabíltzaté 1: [saβíltsaté]
Lasarte-Oria sabiste sabíste 2: [śaβíśte]
Laukiz sabiltzese sabiltzese 1: [śaβiltseśe]
Legazpi zabizte zabizte 1: [saβiste]
Leintz Gatzaga sabiltze sábiltze 1: [śáβiltse]
Leioa sabiltzesie sabiltzesíe 1: [śaβiltseśíe]
Leitza zabiltzetea zabíltzetea 1: [saβíltsetea]
Lekaroz zabildzete zabíldzete 1: [saβíldsete]
Lekeitio sabiltzase sabíltzase 1: [śaβíltsaśe]
Lemoa sabisie sábisie 1: [śáβiśie]
Lemoiz sabiltzese sabiltzese 1: [śaβiltseśe]
Luzaide / Valcarlos zabilzate zabilzáte 1: [saβilsáte]
Makea ibilki zizte ibílki zizté 1: [iβílki sisté]
Makea zabiltzate zabíltzate 1: [saβíltsate]
Mañaria sabisie sábisíe 1: [śáβiśíe]
Mendaro sabiltzate sabíltzaté 1: [śaβíltsaté]
Mendata sabise sabíse 1: [śaβíśe]
Mezkiritz ibiltzen zate ibíltzen zaté 1: [iβíltsen saté]
Mungia sabiltzese sabiltzése 1: [śaβiltséśe]
Oderitz zabiltzete zabíltzeté 1: [saβíltseté]
Oiartzun zabiltzazte zabíltzazte 1: [saβíltsaste]
Oñati sabiltzai sabiltzái 1: [śaβiltsái̯]
Ondarroa sabise sabíse 1: [śaβíśe]
Orexa zabiltzete zabíltzete 1: [saβíltsɛte]
Orio ibiltze zeate ibíltze zeate 1: [iβíltse seate]
Orio tzabiltzate tzabiltzaté 1: [tsaβiltsaté]
Orozko sabisei sabisei 1: [śaβiśei̯]
Otxandio sabise sabise 1: [śaβiśe]
Pagola zabiltzate zabiltzáte 1: [saβiltsáte]
Pasaia zabiltzazte zabíltzázté 1: [saβíltsásté]
Santa Grazi paseatzen tzide paseatzen tzidé 1: [paśeatsen tsiðé]
Sara ibilki zaizte ibilki zaizte 1: [iβilki sai̯ste]
Sara promentzen zaizte prromentzen zaizte 2: [pRomentsen sai̯ste]
Sara zabiltzate zabiltzáte 2: [saβiltsáte] -
Senpere ibilki zaizte ibilki zaizte 1: [iβilki sai̯ste]
Sohüta ebilten tzidie ebílten tzidié 1: [eβílten tsidjé]
Sondika sabiltzie sabiltzíe 1: [śaβiltsíe]
Suarbe zabiltzete zabiltzéte 1: [saβiltséte]
Sunbilla zabiltzete zabíltzete 1: [saβíltsɛte]
Tolosa zabiltzate zabíltzate 1: [saβíltsate]
Urdiain zaitzai záitzái 1: [sái̯tsái]
Urketa promenatzen tzizte promenatzen tzízte 1: [promenatsen tsí:ste]
Urretxu zabizte zabízte 1: [saβíste]
Ürrüstoi promenatzen tzide promenatzen tzidé 1: [promenatsen tsiðé]
Uztaritze ibilki zizte ibílki zízte 1: [iβílki síste]
Zaratamo sabisie sabisié 1: [śaβiśié]
Zaratamo ibilten sarie ibilten sarie 2: [iβilten śarie]
Zeanuri sabisie sabisie 1: [śaβiśie]
Zeberio sabisie sabisie 1: [śaβiśie]
Zegama zaizte zaizté 1: [sai̯sté]
Zegama zabizte zabizté 2: [saβisté]
Zilbeti zabiltzate zabíltzaté 1: [saβíltsaté]
Zollo (Arrankudiaga) sabisie sabisie 1: [śaβiśie]
Zornotza sabisie sabísie 1: [śaβíśie]
Zugarramurdi zabiltzate zabíltzate 1: [saβíltsate]
 

1429: IBILI [+pres., haiek] / IBILI [+prés., haiek] / IBILI [+pres., haiek]

 • Gaia: aditz morfologia: aditz trinkoak
 • Galdera (es): IBILI [+pres., haiek]
 • Galdera (fr): IBILI [+prés., haiek]
 • Galdera (en): IBILI [+pres., haiek]
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta deiltza deiltzá 1: [ðei̯ltsá]
Abaurregaina / Abaurrea Alta dailtza dailtzá 2: [dai̯ltsá] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta deiltza deiltzá 3: [ðei̯ltsá]
Aia dabiltza dabiltzá 1: [daβiltsá]
Aldude dailtza dailtzá 1: [dai̯ltsá]
Aldude dailtza dailtzá 2: [dailtsá]
Alkotz dabiltze dabíltze 1: [daβíltse]
Altzai ebilten dielaik ebílten dielaik 1: [eβílten djelai̯k]
Altzürükü ebilten dia ebílten día 1: [eβílten día]
Altzürükü igáiten düzü igáiten d´üzü 2: [iɣái̯ten dýsy]
Amezketa dailtze dáiltzé 1: [dáiltsé]
Andoain dabiltza dabiltzá 1: [daβiltsá]
Aniz badabiltze badábiltze 1: [baðáβiltse]
Aramaio dabiltz dabiltz 1: [daβilts]
Araotz (Oñati) dabis dábis 1: [dáβiś]
Arbizu dabiltze dábiltzé 1: [dáβiltsé]
Arboti ibiltzen tzü ibíltzen tzü 1: [iβíltsen tsy]
Armendaritze dailtza dailtzá 1: [dailtsá]
Arnegi dabiltza dabíltza 1: [daβíltsa]
Arrangoitze dailtzate daíltzate 1: [daíltsate]
Arrangoitze badabiltza badabíltza 1: [baðaβíltsa]
Arrasate dabitz dabítz 1: [ðaβíts]
Arrazola (Atxondo) dabis dábis 1: [dáβiś]
Arrieta dabiltzes dabíltzés 1: [daβíltséś]
Arroa (Zestoa) dabiltza dabiltzá 1: [daβiltsá]
Arrueta díra iilten díra iílten 1: [díra iílten]
Arrueta dira iaiten díra iaiten 2: [díra iai̯ten] -
Asteasu dabiltza dabíltzá 1: [daβíltsá]
Ataun dabiltze dabiltzé 1: [daβiltsé]
Azkaine badabiltza badábiltzá 1: [baðáβiltsá]
Azkoitia dabiltze dabíltze 1: [daβíltse]
Azpeitia dabiltze dabiltzé 1: [daβiltsé]
Baigorri dabiltzak dabiltzak 1: [daβiltsak]
Bakio dabiltzes dabíltzes 1: [daβíltseś]
Bardoze dailatza dáilatza 1: [dái̯latsa] -
Bardoze kurritzen tuk kurrítzen tuk 2: [kur̄ítsen tuk] -
Bastida erailtzen dia erailtzen diá 1: [erailtsen diá]
Bastida yohan dia yohan dia 2: [ǰohan dia]
Beasain dabiltze dabiltzé 1: [daβiltsé]
Behorlegi badailtze badáiltzé 1: [baðáiltsé]
Beizama dabiltza dabiltzá 1: [daβiltsá]
Bergara dabitz dábitz 1: [dáβits]
Bermeo dabiltzes dabiltzes 1: [daβiltseś]
Berriz dabix dabíx 1: [ðaβíʃ]
Beruete daaltze daaltzé 1: [daaltsé]
Beskoitze dabiltza dabíltza 1: [daβíltsa]
Bidarrai dabiltza dabíltza 1: [daβíltsa]
Bidarrai ibilki dira ibilki dira 2: [iβilki ðira]
Bolibar dabix dábix 1: [dáβiʃ]
Busturia dabis dabis 1: [daβiś]
Deba dabiltz dabíltz 1: [daβílts]
Deba dabiltza dabiltzá 1: [daβiltsá]
Dima dabis dábis 1: [dáβiś]
Domintxaine badailtza bádailtzá 1: [βáðailtsá]
Donamaria dabiltze dabíltze 1: [daβíltsɛ]
Donibane Lohizune badabiltza badabíltza 1: [baðaβíltsa]
Donostia dabiltza dabiltza 1: [daβiltsa]
Dorrao / Torrano dailtza dáiltza 1: [dái̯ltsa]
Eibar dabis dabis 1: [daβiś]
Elantxobe dabis dábis 1: [dáβiś]
Elduain dabiltze dabiltzé 1: [daβiltsé]
Elgoibar dabiz dabíz 1: [ðaβíz]
Elorrio dabis dábis 1: [dáβiś]
Erratzu dailtze daíltze 1: [ðaíltse]
Errezil dabiltza dabiltzá 1: [daβiltsá]
Errigoiti dabix dábix 1: [dáβiʃ]
Eskiula badabiltza badabíltza 1: [baðaβíltsa]
Etxalar dabiltza dabíltza 1: [daβíltsa]
Etxaleku dabiltze dábiltze 1: [ðáβiltse]
Etxarri (Larraun) daeltze daeltzé 1: [daeltsé]
Etxebarri dabiltzes dabíltzes 1: [ðaβíltseś]
Etxebarri dabis dabis 2: [daβiś]
Etxebarria dabis dábis 1: [dáβiś]
Eugi dabiltze dabíltze 1: [daβíltse]
Ezkio-Itsaso dabiltze dabiltzé 1: [daβiltsé]
Ezkurra dailtze dáiltzIE 1: [dáiltsẹ]
Ezterenzubi dailtza dáiltza 1: [dáiltsa]
Gaintza dailtze dailtzé 1: [dailtsé]
Gamarte badabiltza badábiltzá 1: [badáβiltsá]
Gamiz-Fika dabix dábix 1: [dáβiʃ]
Gamiz-Fika dabiltzes dabiltzés 2: [daβiltséś]
Garrüze ibilki dira ibilki dira 1: [iβilki ðira]
Garrüze dailtza dáiltza 1: [dái̯ltsa]
Getaria dabiltza dabiltzá 1: [daβiltsá]
Getaria ibiltze ya ibíltze yá 2: [iβíltse ǰá]
Getxo dabiltzes dabíltzes 1: [daβíltseś]
Gizaburuaga dabis dábis 1: [dáβiś]
Goizueta dabiltza dAEbíltzá 1: [dạβíltsá]
Hazparne dailtza daíltza 1: [ðaíltsa]
Hendaia dabiltza dabíltza 1: [daβíltsa]
Hendaia ibiltzen dire ibiltzen dire 2: [iβiltsen dire]
Hernani dabiltza dabiltzá 1: [daβiltsá]
Hondarribia ibiltzen dire ibíltzen diré 1: [iβíltsen diré]
Ibarruri (Muxika) dabis dábis 1: [dáβiś]
Igoa daeltze dáeltzé 1: [dáɛltsé]
Ikaztegieta dabiltze dabíltze 1: [daβíltse]
Irisarri dailatze dailatzé 1: [dai̯latsé]
Itsasu ibilki dira ibilkí dirá 1: [iβilkí ðirá]
Itsasu dabiltza dabíltza 1: [daβíltsa]
Izturitze dabiltza dabiltza 1: [daβiltsa]
Jaurrieta ebiltzen dira ebíltzen dirá 1: [eβíltsen dirá]
Jutsi dabiltza dabiltza 1: [daβiltsa]
Kortezubi dabis dábis 1: [dáβiś]
Landibarre dabiltza dabíltza 1: [daβíltsa]
Landibarre promenatzen dira promenatzen dira 2: [promenatsen dira]
Larrabetzu dabis dábis 1: [dáβiś]
Larraine badabiltza badabíltza 1: [baðaβíltsa]
Larzabale badiaile badiáile 1: [baðjái̯le] -
Larzabale promenatzen dira promenátzen dira 2: [promenátsen dira]
Lasarte-Oria dabiltza dábiltzá 1: [dáβiltsá]
Laukiz dabiltzes dabíltzes 1: [daβíltseś]
Legazpi dabiltz dabiltz 1: [daβilts]
Leintz Gatzaga dabis dábis 1: [dáβiś]
Leioa dabiltzes dábiltzes 1: [ðáβiltseś]
Leitza dabiltze dabiltzé 1: [ðaβiltsé]
Lekaroz badabiltze badabíltze 1: [baðaβíltse]
Lekeitio dabiltzas dabíltzas 1: [daβíltsaś]
Lemoa dabis dábis 1: [dáβiś]
Lemoiz dabiltzes dabiltzés 1: [daβiltséś]
Luzaide / Valcarlos dabiltza dabíltza 1: [daβíltsa]
Makea ibilki dira ibílki dira 1: [iβílki ðira]
Makea dabiltza dabíltza 1: [daβíltsa]
Mañaria dabis dábis 1: [dáβiś]
Mendaro dabis dábis 1: [dáβiś]
Mendaro dabiltza dabíltza 2: [daβíltsa]
Mendata dabis dábis 1: [dáβiś]
Mezkiritz ibiltzen dire ibíltzen díre 1: [iβíltsen díre]
Mezkiritz dailtza dáiltzá 2: [dái̯ltsá]
Montori igaiten igáiten 1: [iɣái̯ten]
Mugerre dailtza dailtza 1: [dai̯ltsa]
Mungia dabiltzes dábiltzes 1: [ðáβiltseś]
Oderitz dabiltze dabíltze 1: [daβíltse]
Oiartzun dabiltza dabiltzá 1: [ðaβiltsá]
Oñati dabiltz dabíltz 1: [ðaβílts]
Ondarroa dabis dábis 1: [dáβiś]
Orexa dabiltze dabiltzé 1: aβiltsé]
Orio dabiltza dabiltzá 1: [daβiltsá]
Orozko dabis dabis 1: [daβiś]
Otxandio dabis dabis 1: [daβiś]
Pagola dabiltza dabíltza 1: [daβíltsa]
Pasaia ibiltzen dia ibiltzen dia 1: [iβiltsen dia]
Pasaia dabiltza dábiltzá 1: [dáβiltsá]
Santa Grazi dira t´ützü 1: [týtsy]
Santa Grazi dabiltza dabiltza 1: [daβiltsa]
Sara ibilki die ibilki díe 1: [iβilki ðíe]
Sara dailtza daíltza 1: [ðaíltsa]
Senpere ibilki die ibílki die 1: [iβílki ðie]
Senpere dabiltza dabíltza 1: [ðaβíltsa]
Sohüta ebilten tie ebílten tíe 1: [eβílten tíe]
Sohüta paseatzen tützü páseatzen tützü 2: [páśeatsen tytsy]
Sondika dabiltzes dabiltzés 1: [ðaβiltséś]
Suarbe dabiltze dabíltze 1: [daβíltse]
Sunbilla dabiltza dabíltza 1: [ðaβíltsa]
Tolosa dabiltza dabiltzá 1: [daβiltsá]
Uharte Garazi dailtze dailtzé 1: [dai̯ltsé]
Urdiain daitza daitzá 1: [dai̯tsá]
Urketa yohan dia yohán diá 1: [ǰohán diá]
Urretxu dabiltza dabíltza 1: [daβíltsa]
Urretxu dabiltz dabíltz 2: [daβílts]
Ürrüstoi dira día 1: [día]
Uztaritze ibilki dira ibílki díra 1: [iβílki ðíra]
Uztaritze dabiltza dabíltza 1: [ðaβíltsa]
Zaratamo dabis dabís 1: [daβíś]
Zaratamo ibilten dire ibílten dire 2: [iβílten dire]
Zeanuri dabis dabis 1: [daβiś]
Zeberio dabis dabis 1: [daβiś]
Zegama dabiltze dabiltzé 1: [daβiltsé]
Zilbeti dabiltze dabíltze 1: [daβíltse]
Zollo (Arrankudiaga) dabitz dabitz 1: [daβits]
Zornotza dabis dabís 1: [ðaβíś]
Zugarramurdi dabiltza dabíltzá 1: [daβíltsá]
Zugarramurdi dailtza dailtzá 2: [ðailtsá] -
 

1430: IBILI [+pas., ni] / IBILI [+pas., ni] / IBILI [+past, ni]

 • Gaia: aditz morfologia: aditz trinkoak
 • Galdera (es): IBILI [+pas., ni]
 • Galdera (fr): IBILI [+pas., ni]
 • Galdera (en): IBILI [+past, ni]
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta ibiltzen nintzen ibíltze níntze 1: [iβíltse níntse]
Abaurregaina / Abaurrea Alta niltze níltze 1: [ní:ltse]
Aia nebillen nebillén 1: [neβiʎén]
Aldude nindailaik níndailaik 1: [níndailai̯k]
Aldude nindabilarik níndabílarík 2: [níndabílarík]
Alkotz nidabillen nidabíllen 1: [niðaβíʎen]
Alkotz nabillen nabíllen 2: [naβíʎen]
Altzai ebilten nündia ebíltenündiá 1: [eβíltenyndjã]
Amezketa nebillen nebillén 1: [neβiʎén]
Andoain nabillen nábillen 1: [náβiʎen]
Aniz baninabillen banínabillen 1: [banínaβiʎen]
Aramaio nabillen nabíllen 1: [naβíʎen]
Araotz (Oñati) nebillen nebíllen 1: [neβíʎen]
Arbizu nabillen nábillén 1: [náβiʎén]
Arboti ibilten nintzün ibílteníntzün 1: [iβílteníntsyn]
Arboti banailazün banailazün 2: [banailasyn]
Armendaritze ibilki nintzün ibilki nintzün 1: [iβilki nintsyn]
Armendaritze nindailalaik níndailaláik 1: [níndailalái̯k]
Armendaritze iiltzen nintzalaik iiltzen nintzalaik 2: [iiltsen nintsalaik]
Arnegi nindailaik nindáilaik 1: [nindáilai̯k]
Arrangoitze ibiltzen nitzen ibíltzenítzen 1: [iβíltsenítsen]
Arrangoitze nindailan níndaílan 1: [níndaílan]
Arrasate ibilten nintzen ibíltenintzen 1: [iβíltenintsen]
Arrasate nebillen nebíllen 1: [neβíʎen]
Arrazola (Atxondo) ibili nintzen ibíli nintzen 1: [iβíli nintsen]
Arrieta ibil nitten ibíl nittén 1: [iβíl nittén]
Arroa (Zestoa) nabillen nabíllen 1: [naβíʎen]
Arrueta iilten nintzalaik iilteníntzalaik 1: [iilteníntsalai̯k]
Asteasu nabillen nabíllen 1: [naβíʎen]
Ataun nebillen nebillén 1: [neβiʎén]
Azkaine nindabillalarik nindábillalarík 1: [nindáβiʎalarík]
Azkaine ibilki nitzelarik ibílki nitzelárik 2: [iβílki nitselárik]
Azkoitia nebillen nebíllen 1: [neβíʎen]
Azpeitia nebillen nebillén 1: [neβiʎén]
Baigorri nindailan nindailan 1: [nindailan]
Bakio egon nintzen onintzen 1: [onintsen]
Bardoze kurritzen nindian kúrritzenindián 1: [kúr̄itsenindján] -
Barkoxe ibilten nündüzün IEbiltenünd´üzün 1: [ẹβiltenyndýsyn]
Bastida promenadatzen nintzen promenádatzeníntzen 1: [promenáðatseníntsen]
Beasain naillen naillén 1: [naiʎén]
Behorlegi ibiltzen nintxun ibiltze nintxun 1: [iβiltse nintʃun]
Behorlegi nindailelaik nindáileláik 1: [nindáileláik]
Beizama nebillen nebíllen 1: [neβíʎen]
Bergara nebillen nebíllen 1: [neβíʎen]
Bermeo ibil naitxen ibíl naitxen 1: [iβíl nai̯tʃen]
Berriz nebillen nebillén 1: [neβiʎén]
Beruete neellen neéllen 1: [neéʎen]
Beskoitze ibiltzen nintzelaik ibíltzen nintzélaik 1: [iβíltsen nintsélaik]
Beskoitze iiltze nintzelaik iíltze nintzélaik 2: [iíltse nintsélaik]
Bidarrai nindabilan níndabílan 1: [níndaβílan]
Bidarrai ibilki nintzen ibilki nintzen 2: [iβilki nintsen]
Bolibar nenbilen nembíllen 1: [nembíʎen]
Busturia ibili nitzen ibíli nitzen 1: [iβíli nitsen]
Deba nabillen nabillén 1: [naβiʎén]
Dima ibili nintzen ibilí nintzen 1: [iβilí nintsen]
Dima nebilen nébilen 1: [néβilen]
Domintxaine ibiltzen nintzalaik ibíltzenintzálaik 1: [iβíltsenintsálai̯k]
Donamaria nabillen nabillén 1: [naβiʎén]
Donibane Lohizune nindailan nindáilan 1: [nindáilan]
Donostia nebillen nebillen 1: [neβiʎen]
Dorrao / Torrano nallen ná:llen 1: [ná:ʎen]
Eibar nebillen nebíllen 1: [neβíʎen]
Elantxobe nebillen nebíllen 1: [neβíʎen]
Elduain nebillen nebillen 1: [neβiʎen]
Elgoibar nebillen nebillen 1: [neβiʎen]
Elorrio nebillen nebíllen 1: [neβíʎen]
Erratzu nailen naílen 1: [naílen]
Erratzu nabilen nabílen 2: [naβílen]
Errezil nebillen nebillén 1: [neβiʎén]
Errigoiti egon nitzen egonítzen 1: [eɣonítsen]
Errigoiti nebillen nebillén 1: [neβiʎén]
Etxalar nabilan nabíllan 1: [naβíʎan]
Etxaleku nabillen nábillen 1: [náβiʎen]
Etxarri (Larraun) neellen neellén 1: [neeʎén]
Etxebarri ibil nintzen ibíl nintzen 1: [iβíl nintsen]
Etxebarria nebillen nébillen 1: [néβiʎen]
Eugi ibiltzen nintzen ibíltzeníntzen 1: [iβíltseníntsen]
Ezkio-Itsaso nebillen nebillén 1: [neβiʎén]
Ezkurra nebillen nebillén 1: [neβiʎén]
Ezterenzubi nindailan nindáilan 1: [nindái̯lan]
Gaintza neallen néallén 1: [néaʎén]
Gamarte iiltzen nielaik iiltzen nielaik 1: [iiltsen nielaik]
Gamarte nindailaik níndailaig 1: [níndailai̯ɣ]
Gamiz-Fika ibil nitzen ibil nitzén 1: [iβil nitsén]
Garrüze ibiltzen nintzalaik ibiltzen nintzalaik 1: [iβiltsen nintsalaik]
Getaria nabillen nabíllen 1: [naβíʎen]
Getxo ibilten nintzen ibíltenintzen 1: [iβíltenintsen]
Gizaburuaga nebillen nebíllen 1: [neβíʎen]
Goizueta nebillen nebíllen 1: [nɛβíʎen]
Hazparne nindailan nindaílan 1: [nindaílan]
Hazparne ibiltzen nintüan ibiltze nintüan 2: [iβiltse nintyan]
Hendaia ibiltzen nintzen ibiltzen nintzen 1: [iβiltsen nintsen]
Hernani nabillen nábillen 1: [náβiʎen]
Hondarribia nabillen nabillén 1: [naβiʎén]
Hondarribia ibilki nitzen ibilki nitzen 2: [iβilki nitsen]
Ibarruri (Muxika) ibili nitxen ibilí nitxen 1: [iβilí nitʃen]
Igoa naallen naallén 1: [naaʎén]
Ikaztegieta nebillen nebíllen 1: [neβíʎen]
Irisarri iiltze nintzan iiltze nintzan 1: [iiltse nintsan]
Itsasu banabilan banabílan 1: [banaβílan]
Itsasu banailan banaílan 2: [banaílan]
Izturitze banabiltzan bánabiltzan 1: [bánaβiltsan]
Izturitze banindailan baníndailan 2: [baníndailan]
Jaurrieta ebiltze nintzian ebíltze nintzian 1: [eβíltse nintsjan]
Jutsi nindailan nindailan 1: [nindailan]
Jutsi ibiltzen nintzan ibiltzenintzan 2: [iβiltsenintsan]
Kortezubi ibil nitzen ibil nitzén 1: [iβil nitsén]
Landibarre promenatzen nintzalarik promenatzen nintzalarik 1: [promenatsen nintsalarik]
Larrabetzu nebilen nebílen 1: [neβílen]
Larraine banabiltzan banabíltzan 2: [banaβíltsan] -
Larzabale promenatzen nindukan promenatzeníndukan 1: [promenatseníndukan]
Lasarte-Oria nabillen nábillén 1: [náβiʎén]
Laukiz ibili nintzen ibíli nintzen 1: [iβíli nintsen]
Legazpi nebillen nebillen 1: [neβiʎen]
Leintz Gatzaga nebillen nebillen 1: [neβiʎen]
Leioa ibili nintzen ibilí nintzen 1: [iβilí nintsen]
Leitza nebillen nebillen 1: [neβiʎen]
Lekaroz nindabilen nindabílen 1: [nindaβílen]
Lekeitio nebillen nebíllen 1: [neβíʎen]
Lemoa ibili nintzen ibilí nintzén 1: [iβilí nintsén]
Lemoiz ibil nitzen ibíl nitzen 1: [iβíl nitsen]
Luzaide / Valcarlos nabilan nabílan 1: [naβílan]
Makea promenatzen nitzan prromenatzen nitzan 1: [pRomenatsen nitsan]
Makea nindailan níndailán 1: [níndailán]
Makea ibiltzen nitzan ibiltze nitzan 2: [iβiltse nitsan]
Mañaria ibili nitxen ibíli nitxén 1: [iβíli nitʃén]
Mañaria nebillen nebillén 1: [neβiʎén]
Mendaro nebillen nebíllen 1: [neβíʎen]
Mendata ibil nitzen ibil nitzén 1: [iβil nitsén]
Mezkiritz nindaile nindáile 1: [nindái̯le]
Mezkiritz ibiltzen nitze ibíltzenítze 2: [iβíltsenítse]
Montori phaseatzen nündia pháseatzenündiá 1: [pháśeatsenyndjã]
Mungia ibili izen ibiliizen 1: [iβiliisen]
Mungia nebillen nebíllen 1: [neβíʎen]
Oderitz naallen náallén 1: [náaʎén]
Oderitz nallen ná:llen 2: [ná:ʎen]
Oiartzun nabillen nabíllen 1: [naβíʎen]
Oñati nebillen nebíllen 1: [neβíʎen]
Ondarroa nebillen nebillen 1: [neβiʎen]
Orexa nebillen nebillén 1: [neβiʎén]
Orio nabillen nabíllen 1: [naβíʎen]
Orozko nenbilen nembílen 1: [nembílen]
Otxandio ibili nintzen ibilí nintzen 1: [iβilí nintsen]
Pagola nabiltzalaik nabíltzaláik 1: [naβíltsalái̯k]
Pasaia nebillen nebíllen 1: [neβíʎen]
Santa Grazi paseatzen nündüzün paseatzen nündüzün 1: [paśeatsen nyndysyn]
Sara promenatzen nitzen prroménatzen nitzén 1: [pRoménatsen nitsén]
Senpere ibilki nitzen ibilki nítzen 1: [iβilki nítsen]
Senpere nindailan nindáilan 1: [nindái̯lan]
Sohüta ebilten nündia ebíltenündiá 1: [eβíltenyndjã]
Sondika ibil nintzen ibil níntzen 1: [iβil níntsen]
Suarbe nidabillen nidabíllen 1: [niðaβíʎen]
Suarbe nabillen nabillén 2: [naβiʎén]
Sunbilla nabilan nabíllan 1: [naβíʎan]
Tolosa nebillen nebillén 1: [neβiʎén]
Uharte Garazi nindailaikan níndailaikán 1: [níndai̯lai̯kán]
Urdiain nendailen néndailén 1: [néndai̯lén]
Urretxu nebillen nebillén 1: [neβiʎén]
Ürrüstoi paseatzen nintzan paseatzeníntzan 1: [paśeatseníntsan]
Uztaritze promenatzen nintzen prromenatzen níntzen 1: [pRomenatsen níntsen]
Zaratamo ibili neintzen ibilí neintzén 1: [iβilí nei̯ntsén]
Zaratamo nebillen nebíllen 1: [neβíʎen]
Zeanuri ibili nintzen ibilí nintzen 1: [iβilí nintsen]
Zeanuri nebillen nebíllen 1: [neβíʎen]
Zeberio ibili nintzen ibilí nintzen 1: [iβilí nintsen]
Zegama nebillen nebillén 1: [neβiʎén]
Zilbeti nindabile nindábile 1: [nindáβile]
Zollo (Arrankudiaga) ibil nintzen ibíl nintzen 1: [iβíl nintsen]
Zornotza ibili nintzen ibilí nintzen 1: [iβilí nintsen]
Zornotza nebillen nebíllen 1: [neβíʎen]
Zugarramurdi ibilki ninduan ibílki ninduán 1: [iβílki ninduán]
 

1431: IBILI [+pas., hura] / IBILI [+pas., hura] / IBILI [+past, hura]

 • Gaia: aditz morfologia: aditz trinkoak
 • Galdera (es): IBILI [+pas., hura]
 • Galdera (fr): IBILI [+pas., hura]
 • Galdera (en): IBILI [+past, hura]
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta ibiltzen tzen ibíltzen tzé 1: [iβíltsen tsé]
Abaurregaina / Abaurrea Alta zeile zéile 2: [séi̯le]
Aia zebillen zébillen 1: [séβiʎen]
Aldude zailan zailán 1: [sailán]
Alkotz zabillen zabíllen 1: [saβíʎen]
Altzai ebilten tzia ebílten tzia 1: [eβílten tsjã]
Altzürükü ebilten tzen ebílten tzén 1: [eβílten tsén]
Amezketa zebillen zebillén 1: [seβiʎén]
Andoain zabillen zábillen 1: [sáβen]
Aniz zabillen zabillén 1: [saβiʎén]
Aramaio ebillen ebíllen 1: [eβíʎen]
Araotz (Oñati) ebillen ebíllen 1: [eβíʎen]
Arbizu zabillen zabillén 1: [saβiʎén]
Arbizu zaayen zaayén 2: [saaǰén]
Arboti ibiltzen tzukan ibíltzen tzúkan 1: [iβíltsen tsúkan]
Arboti ibiltzen tzünan ibíltzen tz´ünan 2: [iβíltsen tsýnan]
Armendaritze zailan zaílan 1: [saílan]
Armendaritze ibilki zen iílki zen 2: [iílki sen]
Arnegi bazabilan bazabilán 1: [basaβilán]
Arnegi bazailan bazáilan 2: [basái̯lan]
Arrangoitze bazailan bazaílan 1: [basaílan]
Arrasate ebillen ébillen 1: [éβiʎen]
Arrazola (Atxondo) ibili san ibilli sán 1: [iβiʎi śán]
Arrazola (Atxondo) ebillen ebíllen 1: [eβíʎen]
Arrieta ibil sen ibíl sen 1: [iβíl śen]
Arroa (Zestoa) zabillen zabíllen 1: [saβíʎen]
Asteasu zabillen zábillen 1: [sáβiʎen]
Ataun zebillen zebillén 1: [seβiʎén]
Azkaine bazabilan bazábilán 1: [basáβilán]
Azkaine bazabillan bazábillán 2: [basáβiʎán]
Azkaine ibiltzen tzen ibiltzén tzen 3: [iβiltsén tsen]
Azkoitia zebillen zebíllen 1: [seβíʎen]
Azpeitia zebillen zebillén 1: [seβiʎén]
Baigorri bazabilan bazabilan 1: [basaβilan]
Bakio ibil sen ibil sen 1: [iβil śen]
Bardoze kurritzen tzian kurrítzen tzian 1: [kur̄ítsen tsjan] -
Bardoze zabilana zabílana 2: [saβílana] -
Barkoxe ibilten tzüzün IEbilten tzüzün 1: [ẹβilten tsysyn]
Bastida bazailan bazailán 1: [basailán]
Beasain zebillen zebillén 1: [seβiʎén]
Beizama zebillen zebíllen 1: [seβíʎen]
Bergara zebillen zebillén 1: [seβiʎén]
Bermeo ibil san ibíl san 1: [iβíl śan]
Berriz ebillen ebíllen 1: [eβíʎen]
Beruete zeellen zeellén 1: [seeʎén]
Beruete zellen zellén 2: [se:ʎén]
Beskoitze tzailan tzáilan 1: [tsái̯lan]
Bidarrai zabilan zabílan 1: [saβílan]
Bolibar ebillen ebíllen 1: [eβíʎen]
Busturia ibil san ibíl san 1: [iβíl śan]
Deba sabillen SZabillén 1: [s̟aβiʎén]
Dima ibili sen ibilí sen 1: [iβilí śen]
Dima ebilen ébilen 1: [éβilen]
Domintxaine bazailan bázailán 1: [básailán]
Donamaria zabillen zabíllen 1: [saβíʎen]
Donibane Lohizune zailan zaílan 1: [saílan]
Donostia zebillen zebillen 1: [seβiʎen]
Dorrao / Torrano zallen zá:llen 1: [sá:ʎen]
Eibar ebillen ebíllen 1: [eβíʎen]
Elantxobe ebillen ebíllen 1: [eβíʎen]
Elduain zebillen zébillen 1: [séβiʎen]
Elgoibar sebillen sebíllen 1: [śeβíʎen]
Elorrio ebillen ebíllen 1: [eβíʎen]
Erratzu zailen zailén 1: [sailén]
Errezil zebillen zebillén 1: [seβiʎén]
Errigoiti ibil sen ibíl sen 1: [iβíl śen]
Errigoiti ebillen ebillén 1: [eβiʎén]
Etxalar zabillan zabíllan 1: [saβíʎan]
Etxaleku zabillen zábillen 1: [sáβiʎen]
Etxarri (Larraun) zeellen zéellén 1: [séeʎén]
Etxebarri ibili sen ibili sén 1: [iβili śén]
Etxebarria ebillen ébillen 1: [éβiʎen]
Eugi ibiltzen tzen ibíltzen tzén 1: [iβíltsen tsén]
Ezkio-Itsaso zebillen zebillén 1: [seβiʎén]
Ezkurra zebillen zebíllén 1: [seβíʎén]
Ezterenzubi tzailan tzaílan 1: [tsaílan]
Gaintza zeallen zéallén 1: [séaʎén]
Gamarte ibiltzen tzian ibiltzen tzian 1: [iβiltsen tsian]
Gamarte bazailan bazáilán 1: [basáilán]
Gamiz-Fika ibil sen ibil sén 1: [iβil śén]
Gamiz-Fika ebillen ebillén 1: [eβiʎén]
Garrüze bazailan bazáilan 1: [basáilan]
Getaria zabillen zabillén 1: [saβiʎén]
Getxo ibili san ibíli san 1: [iβíli śan]
Gizaburuaga ebillen ebíllen 1: [eβíʎen]
Goizueta zabillan zabíllan 1: [saβíʎan]
Goizueta tzebillen tzebíllén 2: [tseβíʎén]
Hazparne bazabilan bazá:ilan 1: [basá:ilan]
Hendaia bazabilan bazabílan 1: [basaβílan]
Hernani zabillen zabillén 1: [saβiʎén]
Hondarribia ibilki zen ibílki sén 1: [iβílki śén]
Ibarruri (Muxika) ibili zen ebilí sen 1: [eβilí śen]
Igoa zaallen záallén 1: [sáaʎén]
Ikaztegieta tzebillen tzebíllen 1: [tseβíʎen]
Irisarri bazailan bazáilan 1: [basái̯lan]
Itsasu bazailan bazáilan 1: [basái̯lan]
Izturitze zabilan zabílan 1: [saβílan]
Jutsi bazailan bazailan 1: [basailan]
Kortezubi ibili san ibili san 1: [iβili śan]
Kortezubi ibillen ibíllen 1: [iβíʎen]
Landibarre zabilan zabílan 1: [saβílan]
Larrabetzu ebillen ebillen 1: [eβiʎen]
Larraine bazabilan bazabílan 1: [basaβílan]
Larzabale promenatzen zen promenátzen tzen 1: [promenátsen tsen]
Larzabale baziailekan baziáilekan 2: [basjái̯lekan]
Lasarte-Oria zabillen zábillén 1: [sáβiʎén]
Laukiz ibil san ibil san 1: [iβil śan]
Legazpi zebillen zebillen 1: [seβiʎen]
Leintz Gatzaga sebitzen sebítzen 1: [śeβítsen]
Leioa ibil san ibíl san 1: [iβíl śan]
Leitza zebillen zebillen 1: [seβiʎen]
Lekaroz zabilen zabilén 1: [saβilén]
Lekeitio ebillen ebíllen 1: [eβíʎen]
Lemoa ibili sen ibíli sen 1: [iβíli śen]
Lemoiz ibil san ibil san 1: [iβil śan]
Luzaide / Valcarlos zabilan zabilán 1: [saβilán] -
Makea erailki zen eráilkí zen 1: [eráilkí sen]
Makea bazabilan bazábilán 1: [basáβilán]
Mañaria ibili san ibíli sán 1: [iβíli śán]
Mañaria ebillen ebíllen 1: [eβíʎen]
Mendaro sabillen sabíllen 1: [śaβíʎen]
Mendata ibil sen ibíl sen 1: [iβíl śen]
Mezkiritz zaile záile 1: [sái̯le]
Mezkiritz ibiltzen zen ibíltzen zé 2: [iβíltsen sé]
Montori ebilten tzia ebílten tzia 1: [eβílten tsjã]
Mugerre zailan zailan 1: [sai̯lan]
Mungia ibili sen ibili sem 1: [iβili śem]
Mungia ebillen ebíllen 1: [eβíʎen]
Oderitz zallen zá:llen 1: [sá:ʎen]
Oderitz zaallen tzaállen 2: [tsaáʎen]
Oiartzun zabillen zábillen 1: [sáβiʎen]
Oñati ebillen ebíllen 1: [eβíʎen]
Ondarroa ebillen ebíllen 1: [eβíʎen]
Orexa zebillen zebillén 1: [seβiʎén]
Orio zabillen zabíllen 1: [saβíʎen]
Orozko ebilen ebílen 1: [ebílen]
Otxandio ibili sen ibilí sen 1: [iβilí śen]
Otxandio ebillen ebillen 1: [eβiʎen]
Pagola zabilanin zábilanín 1: [sáβilanín]
Pasaia zebillen zebíllen 1: [seβíʎen]
Santa Grazi ebilten tzüzün ebilten tzüzün 1: [eβilten tsysyn]
Sara ibilki zen ibílki zen 1: [iβílki sen]
Sara zailan záilan 1: [sáilan]
Senpere ibilki zen ibilkí zen 1: [iβilkí sen]
Senpere zailan záilan 1: [sái̯lan]
Sohüta ebilten tzia ebílten tziá 1: [eβílten tsjã]
Sondika ibil san ibíl san 1: [iβíl śan]
Suarbe zabillen zabíllen 1: [saβíʎen]
Sunbilla zabillan zabíllan 1: [saβíʎan]
Tolosa zebillen zébillén 1: [séβiʎén]
Uharte Garazi bazailan bazáilan 1: [basái̯lan]
Urdiain zailen zailén 1: [sai̯lén]
Urretxu zebillen zebíllen 1: [seβíʎen]
Ürrüstoi ibilten tzüzün IEbilten tzüzün 1: [ẹβilten tsysyn] -
Uztaritze ibilki zen ibílki zen 1: [iβílki sen]
Uztaritze bazailan bazaílan 1: [βasaílan]
Uztaritze kurritzen tzuin kurritzen tzuín 2: [kuRitsen tsuín]
Zaratamo ibili san ibíli san 1: [iβíli śan]
Zaratamo ibillen ibíllen 1: [iβíʎen]
Zeanuri ibili sen ibilí sen 1: [iβilí śen]
Zeanuri ebillen ebíllen 1: [eβíʎen]
Zeberio ibili sen ibilí sen 1: [iβilí śen]
Zeberio ebilen ebílen 1: [eβílen]
Zegama tzellen tzellén 1: [tseʎén]
Zegama zebillen zebillén 2: [seβiʎén]
Zilbeti zabilen zabilén 1: [saβilén]
Zollo (Arrankudiaga) ibil sen ibíl sen 1: [iβíl śen]
Zornotza ibili sen ibilí sen 1: [iβilí śen]
Zornotza ebillen ebíllen 1: [eβíʎen]
Zugarramurdi ibilki zukan ibílki zukán 1: [iβílki sukán]
 

1432: IBILI [+imp., zu] / IBILI [+imp., zu] / IBILI [+imp., zu]

 • Gaia: aditz morfologia: aditz trinkoak
 • Galdera (es): IBILI [+imp., zu]
 • Galdera (fr): IBILI [+imp., zu]
 • Galdera (en): IBILI [+imp., zu]
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta ibil tzite ibíl tzíte 1: [iβíl tsíte]
Aia jun tzatte jún tzatté 1: [xún tsatté]
Aia zabiltza zabiltzá 1: [saβiltsá]
Aia ibilli zaittez ibílli zaittéz 2: [iβíʎi sattés]
Aia ibilli ibílli 3: [iβíʎi]
Aldude hail hail 1: [hai̯l]
Alkotz zabiltze zabíltze 1: [saβíltse]
Altzai abil ábil 1: [áβil] -
Altzai ibil tzite ibil tzité 2: [iβil tsité:]
Altzai habilua habilúa 3: [haβilúa] -
Altzürükü zauzte záuzte 1: [sáu̯ste]
Amezketa ibilli zaittea ibílli zaitteá 1: [iβíʎi sai̯tteá]
Andoain zailtza zailtzá 1: [sailtsá]
Aniz ibil tzaite ibil tzaite 1: [iβil tsai̯te]
Aramaio sabiltz sabiltz 1: [śaβilts]
Araotz (Oñati) sabis sabis 1: [śaβiś]
Arbizu zabiltze zábiltzé 1: [sáβiltsé]
Arboti zuazi zuázi 1: [swási]
Armendaritze iil tzite iil tzite 1: [iil tsite]
Armendaritze kurri zite kurri zite 2: [kur̄i site]
Arnegi zoazi zoazi 1: [soasi]
Arrangoitze hail hail 1: [hail]
Arrasate sabitz sábitz 1: [śáβits]
Arrazola (Atxondo) sabis sabis 1: [śaβiś]
Arrieta ibilli ibillí 1: [iβiʎí]
Arrieta sabis sábis 1: [śáβiś]
Arroa (Zestoa) ibilli zaitez ibílli zaitéz 1: [iβíʎi sai̯tés]
Arrueta hail háil 1: [hái̯l]
Asteasu zabiltza zabiltzá 1: [saβiltsá]
Ataun ibili zaittez ibíli zaittéz 1: [iβíli sai̯ttés]
Azkaine ibil tzaite ibíl tzaité 1: [iβíl tsai̯té]
Azkoitia ibilli zaitte ibílli zaitté 1: [iβíʎi sai̯tté]
Azpeitia ibilli zaitez ibílli zaitéz 1: [iβíʎi sai̯tés]
Azpeitia ibilli ibílli 2: [iβíʎi]
Azpeitia jun ai jun ái 3: [xun ái̯]
Baigorri hail háil 1: [hái̯l]
Baigorri habil habil 2: [haβil]
Bakio sabiltzes sabiltzes 1: [śaβiltseś]
Bardoze hail háil 1: [hái̯l] -
Barkoxe zuzte zúzte 1: [súste]
Bastida hail hail 1: [hai̯l]
Beasain ibilli zaiz ibilli zaiz 1: [iβiʎi sai̯s]
Behorlegi hail hail 1: [hai̯l]
Beizama ibilli zaitte ibílli zaitté 1: [iβíʎi sai̯tté]
Bergara ibili ibíli 1: [iβíli]
Bermeo sabiltxes sabíltxes 1: [śaβíltʃeś]
Berriz ibilli saittes ibílli sáittes 1: [iβíʎi śái̯tteś]
Berriz sabis sábis 1: [śáβiś]
Berriz ibilli ibílli 2: [iβíʎi]
Beruete iil tzatte iil tzátte 1: [iil tsátte]
Beskoitze hail hail 1: [hai̯l]
Bolibar ibilli ibílli 1: [iβíʎi]
Bolibar sabis sábis 1: [śáβiś]
Busturia sabis sábis 1: [śáβiś]
Deba ibilli saites ibílli SZaitxéSZ 1: [iβíʎi s̟ai̯tʃés̟]
Dima ibili saites ibilí saités 1: [iβilí śai̯téś]
Dima sabis sábis 1: [śáβiś]
Domintxaine zuazi zuázi 1: [swási]
Domintxaine promena zite prómena zíte 2: [prómena síte]
Donibane Lohizune ibil tzaite ibil tzaite 1: [iβil tsai̯te]
Donostia zabiltza zabiltza 1: [saβiltsa]
Dorrao / Torrano zailtza záiltza 1: [sái̯ltsa]
Eibar ibilli saitte ibilli saitte 1: [iβiʎi śai̯tte]
Elantxobe sabis sabís 1: [śaβíś]
Elgoibar ibilli ibilli 1: [iβiʎi]
Elorrio sabis sábis 1: [śáβiś]
Erratzu ibil tzaite ibil tzaite 1: [iβil tsai̯te]
Errezil ibilli ibílli 1: [iβíʎi]
Errezil zabiltza zabíltza 1: [saβíltsa]
Errigoiti ibil saittes ibíl sáittes 1: [iβíl śái̯tteś]
Errigoiti sabis sábis 1: [śáβiś]
Etxalar zabiltza zábiltza 1: [sáβiltsa]
Etxarri (Larraun) iil tzatte iil tzátte 1: [iil tsátte]
Etxebarri sabis sabis 1: [śaβiś]
Etxebarria ibili saittes ibíli sáittes 1: [iβíli śái̯tteś]
Eugi ibil tzeite ibíl tzeité 1: [iβíl tsei̯té]
Ezkio-Itsaso ibilli zaiz ibílli záiz 1: [iβíʎi sái̯s]
Ezkio-Itsaso ibilli zaitz ibílli záitz 2: [iβíʎi sái̯ts]
Ezkurra zabiltz zabíltz 1: [saβílts]
Ezkurra ibilli ibilli 2: [iβiʎi]
Ezterenzubi zazi zazi 1: [sasi]
Gaintza zailtze záiltzé 1: [sáiltsé]
Gamiz-Fika ibilli ibillí 1: [iβiʎí]
Garrüze zoazi zoazi 1: [soasi]
Getaria ibili zaite ibíli zaité 1: [iβíli sai̯té]
Gizaburuaga sabis sábis 1: [śáβiś]
Goizueta zebiltza zebíltza 1: [sɛβíltsa]
Hazparne hail háil 1: [hái̯l]
Hernani ibilli zaiz ibílli záiz 1: [i̯βíʎi sái̯s]
Ibarruri (Muxika) sabis sábis 1: [śáβiś]
Igoa zaaltze zaAEltzé 1: [saạltsé]
Igoa zaeltze zaéltze 2: [saɛ́ltse] -
Ikaztegieta ibilli zaiz ibílli záiz 1: [iβíʎi sái̯s]
Irisarri zazi zazi 1: [sasi]
Itsasu zoazi zoazí 1: [soasí]
Itsasu ail áil 2: [áil] -
Izturitze hail hail 1: [hai̯l]
Jutsi hail hail 1: [hai̯l]
Kortezubi sabis sábis 1: [śáβiś]
Landibarre habil habíl 1: [haβíl]
Larrabetzu ibil saites ibíl saités 1: [iβíl śai̯téś]
Larraine abilua abilúa 1: [aβilúa]
Larraine ail ail 2: [ai̯l] -
Larzabale hail háil 1: [hái̯l] -
Lasarte-Oria ibilli zaiz ibílli záiz 1: [iβíʎi sái̯s]
Lasarte-Oria zabiltza zábiltzá 1: [sáβiltsá]
Laukiz ibil saites ibíl saites 1: [iβíl śai̯teś]
Laukiz sabis sábis 1: [śáβiś]
Legazpi zabiltz zabiltz 1: [saβilts]
Leintz Gatzaga sabitz sabitz 1: [śaβits]
Leioa sabiltzes sábiltzes 1: [śáβiltseś]
Leitza ibilli ibilli 1: [iβiʎi]
Leitza ibilli zattea ibilli zattea 2: [iβiʎi sattea]
Lekaroz ibili zaite ibili zaite 1: [iβili sai̯te]
Lekeitio sabiltzas sabíltzas 1: [śaβíltsaś]
Lemoa ibili saite ibili saité 1: [iβili śai̯té]
Lemoa sabis sábis 1: [śáβiś]