Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

1352 emaitza esne bilaketarentzat

749: vasija para la leche / récipient / wooden bowl

 • Gaia: Etxabereak: ardiak
 • Galdera (es): vasija para la leche
 • Galdera (fr): récipient
 • Galdera (en): wooden bowl
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Aldude esne untzi esné untzí 5: [eśné untsí] -
Andoain esne untzi esné untzí 1: [eśné untsí] -
Arnegi esne untzi esné untzí 3: [eśné untsí] -
Arrangoitze esne pitxer esne pítzer 3: [eśne pítseR] -
Bermeo esne terrin esne térrin 1: [eśne tér̄in] -
Berriz esne kantiñ esné kantíñ 4: [eśné kantíɲ] -
Beskoitze esne pitxer esne pítxer 3: [eśne pítʃeR] -
Elgoibar esne marmitta esné marmittá 2: [eśné mar̄mittá] -
Irisarri esne untzi esne úntzi 4: [eśne úntsi] -
Luzaide / Valcarlos esne untzi esné untzí 3: [eśné u̯ntsí] -
Uztaritze esne pitxer esne pítxer 2: [eśne pítʃeR] -
Zaratamo esne kantin esne kántin 1: [eśne kántin] -
Zollo (Arrankudiaga) esne kantin esné kantin 1: [eśné kantin] -
Zollo (Arrankudiaga) esne tankin esné tankin 2: [eśné taŋkin] -
 

761: cuajada / caillé / cheese curd

 • Gaia: Etxabereak: ardiak
 • Galdera (es): cuajada
 • Galdera (fr): caillé
 • Galdera (en): cheese curd
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ahetze esne kallatu esné kallátu 1: [eśné kaʎátu] -
Donibane Lohizune esne kallatu esné kallatú 1: [eśné kaʎatú] -
Hazparne esne kallatu esné kállatu 1: [eźne káʎatu] -
Mugerre esne kallatu esne kallatu 2: [eźne kaʎatu] -
Orozko esne legortu esné legórtu 2: [eśné leɣór̄tu] -
Santa Grazi esne gatzatü esne gatzátü 1: [eźne ɣatsáty] -
 

764: bastón para disgregar la cuajada / bâton pour désagréger caillé / stick for stirring curds

 • Gaia: Etxabereak: ardiak
 • Galdera (es): bastón para disgregar la cuajada
 • Galdera (fr): bâton pour désagréger caillé
 • Galdera (en): stick for stirring curds
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Otxandio esne apurtzeko egur esne ápurtzeko égur 1: [eśne ápur̄tseko éɣur̄] -
 

1544: coladero / passoire / colander

 • Gaia: Sukaldea
 • Galdera (es): coladero
 • Galdera (fr): passoire
 • Galdera (en): colander
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta esne pastekoa ésne pastékoa 1: [éźne paśtékoa] -
 

1931: ordeñar / traire / milk (to)

 • Gaia: Esne eta esnekiak
 • Galdera (es): ordeñar
 • Galdera (fr): traire
 • Galdera (en): milk (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta zaitzi záitzi 1: [sái̯tsi] -
Ahetze deitzi deitzí 1: [dei̯tsí] -
Aia esnia bittu esnía bíttu 1: [eśnía βíttu] -
Aia esnia bildu esnía bíldu 2: [eśnía βíldu] -
Aldude deitzi deitzí 1: [dei̯tsí] -
Alkotz deitzi déitzi 1: [déi̯tsi] -
Altzai ¡eitzi ¡eitzi 1: [ʒei̯tsi] -
Altzürükü ¡etsi ¡étsi 1: [ʒétśi] -
Amezketa jetzi jétzi 1: [xétsi] -
Andoain jetzi jetzí 1: [xetsí] -
Aniz deitzi déitzi 1: [déi̯tsi] -
Aramaio bei¡e batu bei¡e batu 1: [bei̯ʒe βatu] -
Araotz (Oñati) jaitzi jáitzi 1: [xái̯tsi] -
Arbizu jatxi jAEtxi 1: [xạtʃi] -
Arboti deitzi déitzi 1: [déi̯tsi] -
Armendaritze deitzi déitzi 1: [ðéi̯tsi] -
Arnegi deitzi deitzí 1: [dei̯tsí] -
Arrangoitze deitzi deitzí 1: [dei̯tsí] -
Arrasate beye batu beye bátu 1: [beǰe βátu] -
Arrasate eatzi eátzi 1: [eátsi] -
Arrasate jaatzi jaátzi 2: [xaátsi] -
Arrasate ordaiñddu orrdáiñddu 3: [or̄ðái̯ɲddu] -
Arrazola (Atxondo) bei¡e batu bei¡é batu 1: [bei̯ʒé βatu] -
Arrieta eratzi erátzi 1: [erátsi] -
Arrieta esnie batu esnie batú 2: [eśnie βatú] -
Arroa (Zestoa) esnia bittu esnía bíttu 1: [eśnía βíttu] -
Arroa (Zestoa) bildu bíldu 2: [bíldu] -
Arrueta deitzi déitzi 1: [déi̯tsi] -
Asteasu jetzi jetzí 1: [xetsí] -
Ataun jetzi jetzí 1: [xetsí] -
Ataun jazten ai jézten ái 2: [xésten ái̯] -
Azkaine deitzi deitzi 1: [dei̯tsi] -
Azkoitia jatxi játxi 1: [xátʃi] -
Azpeitia bitu bitú 1: [bitú] -
Baigorri deitzi deitzi 1: [dei̯tsi] -
Bakio eratzi eratzi 1: [eratsi] -
Bardoze deitzi déitzi 1: [déi̯tsi] -
Barkoxe ¡etsi ¡étsi 1: [ʒétśi] -
Bastida deitzi deitzi 1: [dei̯tsi] -
Bastida deitz déitz 2: [déi̯ts] -
Beasain jetxi jétxi 1: [xétʃi] -
Behorlegi deitzi deitzí 1: [ðei̯tsí] -
Beizama jetzi jetzí 1: [xɛtsí] -
Beizama beya bildu béya bildú 2: [béǰa βildú] -
Bergara jatsi jatsí 1: [xatśí] -
Bermeo eratzi eratzi 1: [eratsi] -
Berriz esnie batu esnie batú 1: [eśnie βatú] -
Beruete yetzi yetzí 1: [ǰɛtsí] -
Beruete yetze yétze 2: [ǰɛ́tse] -
Beskoitze deitzi deitzi 1: [ðei̯tsi] -
Bidarrai deitzi déitzi 1: [ðéi̯tsi] -
Bolibar jatzi jatzí 1: [xatsí] -
Bolibar bei¡e batu bei¡e batú 1: [bei̯ʒe βatú] -
Bolibar eratzi erátzi 2: [erátsi] -
Busturia eratzi erátzi 1: [erátsi] -
Deba bitxu bítxú 1: [bítʃú] -
Deba batu bátú 1: [bátú] -
Deba jatxi játxi 2: [xátʃi] -
Dima esnea batu esnea batú 1: [eśnea βatú] -
Dima eratzi erátzi 2: [erátsi] -
Domintxaine deitzi déitzi 1: [déi̯tsi] -
Donamaria ddetzi ddetzí 1: [ddetsí] -
Donibane Lohizune deitzi deitzí 1: [dei̯tsí] -
Donostia beya bildu beya bildú 1: [beǰa βildú] -
Donostia jetzi jétzi 2: [xétsi] -
Dorrao / Torrano jetxi jétxi 1: [xétʃi] -
Eibar jatxi játxi 1: [xátʃi] -
Elantxobe eratzi erátzi 1: [erátsi] -
Elduain jetzi jétzí 1: [xétsí] -
Elgoibar jatxi játxi 1: [xátʃi] -
Elorrio beie batu beie bátu 1: [bei̯e βátu] -
Elorrio erautzi eráutzi 1: [eráu̯tsi] -
Erratzu deitzi déitzi 1: [déi̯tsi] -
Errezil beia bildu béia bildú 1: [béi̯a βildú] -
Errezil jetxi jétxi 2: [xétʃi] -
Errigoiti eratzi eratzí 1: [eratsí] -
Errigoiti batu batú 2: [batú] -
Eskiula ¡atsi ¡átsi 1: [ʒátśi] -
Etxalar itzi itzí 1: [itsí] -
Etxaleku jeixtea jéixteá 1: [xéi̯ʃteá] -
Etxarri (Larraun) jetxi jétxí 1: [xétʃí] -
Etxebarri esnie atara esníe atara 1: [eśníe atara] -
Etxebarri batu esneak batú - esneak 3: [batú - eśneak] -
Etxebarria jatzi játzi 1: [xátsi] -
Etxebarria jatxi játxi 2: [xátʃi] -
Etxebarria batu bátu 3: [bátu] -
Eugi deitzi déitzi 1: [ðéi̯tsi] -
Ezkio-Itsaso jetxi jétxi 1: [xétʃi] -
Ezkurra ddetzi ddetzí 1: [ddetsí] -
Ezterenzubi deitzi déitzi 1: [déi̯tsi] -
Ezterenzubi yautsaazi yautsaazi 2: [ǰau̯tśaasi] -
Gaintza jetzi jétzí 1: [xɛ́tsí] -
Gamarte deitzi deitzí 1: [dei̯tsí] -
Gamiz-Fika eratzi eratzí 1: [eratsí] -
Garrüze deitzi deitzí 1: [ðei̯tsí] -
Getaria beya bildu béya bildú 1: [béǰa βildú] -
Getaria jatxi játxi 2: [xátʃi] -
Getaria jetxi jétxí 3: [xétʃí] -
Getxo yatzi yatzí 1: [ǰatsí] -
Gizaburuaga bei¡e batu bei¡e bátu 1: [bei̯ʒe βátu] -
Goizueta ddetzi ddétzi 1: [ddétsi] -
Hendaia ddetxi ddétxi 1: [ddétʃi] -
Hernani jetxi jetxí 1: [xetʃí] -
Hondarribia jatxi jatxí 1: [xatʃí] -
Ibarruri (Muxika) esnie batu esníe batu 1: [eśníe βatu] -
Ibarruri (Muxika) eratzi erátzi 1: [erátsi] -
Igoa ddetzi ddétzí 1: [ddétsí] -
Ikaztegieta jetzi jétzi 1: [xétsi] -
Ikaztegieta bildu bíldu 1: [bíldu] -
Irisarri deitzi déitzi 1: [ðéi̯tsi] -
Itsasu deitzi déitzi 1: [déi̯tsi] -
Izturitze deitzi déitzi 1: [déi̯tsi] -
Jaurrieta xaitz xáitz 1: [ʃái̯ts] -
Jutsi deitzi deitzi 1: [dei̯tsi] -
Kortezubi eratzi erátzi 1: [erátsi] -
Landibarre deitzi déitzi 1: [déi̯tsi] -
Larrabetzu esnea batu esnea batú 1: [eśnea βatú] -
Larrabetzu eratzi eratzí 1: [eratsí] -
Larraine ¡etsi ¡étsi 1: [ʒétśi] -
Larzabale deitzi déitzi 1: [déi̯tsi] -
Lasarte-Oria jetzi jetzí 1: [xetsí] -
Laukiz yatzi yátzi 1: [ǰátsi] -
Laukiz ordandu orrdandu 1: [or̄ðandu] -
Laukiz eratzi eratzi 2: [eratsi] -
Legazpi jetxi jétxi 1: [xétʃi] -
Leintz Gatzaga batu bátu 1: [bátu] -
Leioa eratzi erátzi 1: [erátsi] -
Leitza ddetzi ddétzi 1: [ddétsi] -
Lekaroz deitzi déitzi 1: [déi̯tsi] -
Lekeitio eratzi erátzi 1: [erátsi] -
Lekeitio esnie batu esnie batu 2: [eśnie βatu] -
Lemoa batu batú 1: [batú] -
Lemoiz yatzi yatzi 1: [ǰatsi] -
Luzaide / Valcarlos geitzi géitzi 1: [ɣéi̯tsi] -
Makea deitzi deitzí 1: [dei̯tsí] -
Mañaria esnie batu esnie batu 1: [eśnie βatu] -
Mañaria eratzi erátzi 1: [erátsi] -
Mendaro batu bátu 1: [bátu] -
Mendaro jatxi játxi 2: [xátʃi] -
Mendata eratzi erátzi 1: [erátsi] -
Mezkiritz ddaitzi ddáitzi 1: [ddái̯tsi] -
Montori ¡esi ¡ési 1: [ʒéśi] -
Montori ¡etsi ¡étsi 2: [ʒétśi] -
Mugerre deitzi deitzi 1: [dei̯tsi] -
Mungia eratzi eratzí 1: [eratsí] -
Oderitz jetxi jétxí 1: [xétʃí] -
Oiartzun jetxi jétxi 1: [xétʃi] -
Oñati jaitzi jáitzi 1: [xái̯tsi] -
Oñati eratzi erátzi 1: [erátsi] -
Ondarroa beixe batu beixe bátu 1: [bei̯ʃe βátu] -
Orexa jetzi jetzí 1: [xetsí] -
Orio beya bildu béya bildú 1: [béǰa βildú] -
Orio bildu bíldu 2: [bíldu] -
Orozko esnea atara esnea atára 1: [eśnea atára] -
Orozko beie batu beie bátu 2: [beje βátu] -
Orozko beyesi béyesi 3: [béǰeśi] -
Otxandio bei¡e batu bei¡é batu 1: [bei̯ʒé βatu] -
Pagola deitzi déitzi 1: [déi̯tsi] -
Pasaia jetxi jétxí 1: [xétʃí] -
Santa Grazi ¡etsi ¡étsi 1: [ʒétśi] -
Sara deitzi deitzí 1: [ðei̯tsí] -
Senpere deitzi déitzi 1: [déi̯tsi] -
Sohüta ¡etsi ¡étsi 1: [ʒétśi] -
Sondika eratzi erátzi 1: [erátsi] -
Suarbe deitzi déitzi 1: [déi̯tsi] -
Sunbilla yitzi yitzí 1: [ǰitsí] -
Tolosa jetzi jétzi 1: [xétsi] -
Uharte Garazi deitzi deitzí 1: [dei̯tsí] -
Urdiain jaitxi jáitxi 1: [xái̯tʃi] -
Urdiain jaitsi jáitsi 2: [xái̯tśi] -
Urdiñarbe ¡eitsi ¡éitsi 1: [ʒéi̯tśi] -
Urketa deitzi déitzi 1: [déi̯tsi] -
Urretxu jatsi játsi 1: [xátśi] -
Ürrüstoi ¡etsi ¡étsi 1: [ʒétśi] -
Ürrüstoi ¡esten ¡ésten 2: [ʒéśten] -
Uztaritze deitzi deitzí 1: [ðei̯tsí] -
Zaratamo batu beie batú - beie 1: [batú - βei̯e] -
Zaratamo eratzi erátzi 2: [erátsi] -
Zeanuri esnea batu esnea batu 1: [eśnea βatu] -
Zeanuri yatzi yátzi 1: [ǰátsi] -
Zeberio esnea batu esnéa batu 1: [eśnéa βatu] -
Zeberio ordaindu orrdáindu 2: [or̄ðái̯ndu] -
Zegama jatxi játxi 1: [xátʃi] -
Zilbeti deitzi déitzi 1: [déi̯tsi] -
Zollo (Arrankudiaga) esnie atara esníe atára 1: [eśníe atára] -
Zornotza batu bátu 1: [bátu] -
Zornotza eratzi erátzi 1: [erátsi] -
Zugarramurdi deitzi déitzi 1: [déi̯tsi] -
 

1932: leche / lait / milk

 • Gaia: Esne eta esnekiak
 • Galdera (es): leche
 • Galdera (fr): lait
 • Galdera (en): milk
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta esne ésne 1: [éźne] -
Ahetze esne ésne 1: [éśne] -
Aia esne esné 1: [eźné] -
Aldude esne ésne 1: [éśne] -
Alkotz esne esné 1: [eźné] -
Altzai esne ésne 1: [éźne] -
Altzürükü esne ésne 1: [éźne] -
Amezketa esne esné 1: [eśné] -
Andoain esne esné 1: [eśné] -
Aniz esne ésne 1: [éśne] -
Aramaio esne ésne 1: [éśne] -
Araotz (Oñati) esne esníe 1: [eśníe] -
Arbizu esne esné 1: [eźné] -
Arboti e¡ne é¡ne 1: [éʒne] -
Armendaritze esne ésne 1: [éśne] -
Arnegi esne ésne 1: [éśne] -
Arrangoitze esne ésne 1: [éśne] -
Arrasate esne ésne 1: [éśne] -
Arrazola (Atxondo) esne ésne 1: [éśne] -
Arrieta esne esné 1: [eśné] -
Arroa (Zestoa) esne esné 1: [eźné] -
Arrueta esne esné 1: [eśné] -
Asteasu esne esné 1: [eśnɛ́] -
Ataun esne esné 1: [eźné] -
Azkaine esne esné 1: [eśné] -
Azkoitia esne ésne 1: [éźne] -
Azpeitia esne esné 1: [eźné] -
Baigorri esne esne 1: [eźne] -
Bakio esne ésne 1: [éśne] -
Bardoze e¡ne é¡ne 1: [éʒne] -
Barkoxe esne esne 1: [eźne] -
Bastida e¡ne e¡ne 1: [eʒne] -
Beasain esne esne 1: [eśne] -
Behorlegi esne esné 1: [eśné] -
Beizama esne esné 1: [eźné] -
Bergara esne ésne 1: [éśne] -
Bermeo esne esné 1: [eśné] -
Berriz esne ésne 1: [éśne] -
Beruete esne esné 1: [eźné] -
Beruete esene ésené 2: [éśené] -
Beskoitze esne ésne 1: [éźne] -
Bidarrai esne ésne 1: [éśne] -
Bolibar esne ésne 1: [éśne] -
Busturia esne esné 1: [eśné] -
Deba esne esné 1: [eźné] -
Dima esne ésne 1: [éśne] -
Domintxaine e¡ne é¡ne 1: [éʒne] -
Donamaria esne esné 1: [eśné] -
Donibane Lohizune esne esné 1: [eśné] -
Donostia esne ésne 1: [éśne] -
Dorrao / Torrano esne esné 1: [eźné] -
Eibar esne ésne 1: [éśne] -
Elantxobe esne ésne 1: [éśne] -
Elduain esne esné 1: [eśné] -
Elgoibar esne esné 1: [eśné] -
Elorrio esne ésne 1: [éśne] -
Erratzu esne ésne 1: [éśne] -
Errezil esne esné 1: [eśné] -
Errigoiti esne esné 1: [eśné] -
Eskiula esne ésne 1: [éźne] -
Etxalar esne esné 1: [eśné] -
Etxaleku esene esené 1: [eśené] -
Etxaleku esne esné 2: [eźné] -
Etxarri (Larraun) esene esené 1: [eśené] -
Etxebarri esne ésne 1: [éśne] -
Etxebarria esne esné 1: [eźné] -
Eugi esene eséne 1: [eśéne] -
Ezkio-Itsaso esne esné 1: [eźné] -
Ezkurra esne esné 1: [eśné] -
Ezterenzubi e¡ne e¡ne 1: [eʒne] -
Gaintza esne esné 1: [eźné] -
Gamarte esne esné 1: [eźné] -
Gamiz-Fika esne ésné 1: [éśné] -
Garrüze esne ésne 1: [éśne] -
Getaria esne esné 1: [eźné] -
Getxo esne esné 1: [eśné] -
Gizaburuaga esne ésne 1: [éśne] -
Goizueta esne esné 1: [eśnɛ́] -
Hendaia esne ésne 1: [éśne] -
Hernani esne esné 1: [eśnɛ́] -
Hondarribia esne esné 1: [eśné] -
Ibarruri (Muxika) esne ésne 1: [éśne] -
Igoa esne esné 1: [eźné] -
Ikaztegieta esne esné 1: [eśné] -
Irisarri esne ésne 1: [éśne] -
Itsasu esne ésne 1: [éśne] -
Izturitze e¡ne e¡ne 1: [eʒne] -
Jaurrieta esne esne 1: [eźne] -
Jutsi e¡ne e¡ne 1: [eʒne] -
Kortezubi esne ésne 1: [éśne] -
Landibarre e¡ne é¡ne 1: [éʒne] -
Larrabetzu esne ésne 1: [éśne] -
Larraine esne ésne 1: [éźne] -
Larzabale esne ésne 1: [éźne] -
Lasarte-Oria ezne ezné 1: [ezné] -
Laukiz esne esné 1: [eśné] -
Legazpi esne ésne 1: [éśne] -
Leintz Gatzaga esne ésne 1: [éśne] -
Leioa esne esné 1: [eśné] -
Leitza esne esné 1: [eśné] -
Lekaroz esne ésne 1: [éśnɛ] -
Lekeitio esne ésne 1: [éśne] -
Lemoa esne ésne 1: [éśne] -
Lemoiz esne esné 1: [eśné] -
Luzaide / Valcarlos esne ésne 1: [éśne] -
Makea esne ésne 1: [éśne] -
Mañaria esne ésne 1: [éśne] -
Mendaro esne esné 1: [eźné] -
Mendata esne ésne 1: [éśne] -
Mezkiritz esne ésne 1: [éźne] -
Montori esne ésne 1: [éźne] -
Mugerre esne esne 1: [eźne] -
Mungia esne ésne 1: [éśne] -
Oderitz eseni ésení 1: [éśení] -
Oiartzun esne esné 1: [eśné] -
Oñati esne esné 1: [eśné] -
Ondarroa esne ésne 1: [éśne] -
Orexa esne ésne 1: [éśne] -
Orio esne esné 1: [eźné] -
Orozko esne ésne 1: [éśne] -
Otxandio esne ésne 1: [éśne] -
Pagola esne ésne 1: [éźne] -
Pasaia esne ésné 1: [éźné] -
Santa Grazi esne ésne 1: [éźne] -
Sara esne esne 1: [eśne] -
Senpere esne ésne 1: [éśne] -
Sohüta esne esne 1: [eźne] -
Sondika esne ésne 1: [éśne] -
Suarbe esne ésne 1: [éźne] -
Sunbilla esne esné 1: [eśné] -
Tolosa esne esné 1: [eźnɛ́] -
Uharte Garazi esne esné 1: [eźné] -
Urdiain esene eséne 1: [eśéne] -
Urdiñarbe esne ésne 1: [éźne] -
Urketa e¡ne é¡ne 1: [éʒne] -
Urretxu esne ésne 1: [éźne] -
Ürrüstoi esne esne 1: [eźne] -
Uztaritze esne ésne 1: [éśne] -
Zaratamo esne ésne 1: [éśne] -
Zeanuri esne ésne 1: [éśne] -
Zeberio esne ésne 1: [éśne] -
Zegama esne esné 1: [eźné] -
Zilbeti esene eséne 1: [eśéne] -
Zollo (Arrankudiaga) esne ésne 1: [éśne] -
Zornotza esne ésne 1: [éśne] -
Zugarramurdi esne esné 1: [eźné] -
 

1933: espuma (de la leche) / mousse / foam (of milk)

 • Gaia: Esne eta esnekiak
 • Galdera (es): espuma (de la leche)
 • Galdera (fr): mousse
 • Galdera (en): foam (of milk)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta espuma espúma 1: [eśpúma] -
Ahetze arrapo arrápo 1: [aRápo] -
Aia apar apárr 1: [apár̄] -
Aldude haun haún 1: [haún] -
Aldude kapar kapár 2: [kapár] -
Alkotz aparra apárra 1: [apár̄a] -
Altzai gahün gahün 1: [gahyn] -
Altzürükü gahün gah´üna 1: [gahýna] -
Amezketa apar apárr 1: [apár̄] -
Andoain apar apárr 1: [apár̄] -
Aniz apar apárr 1: [apár̄] -
Aramaio bitz bitz 1: [βits] -
Araotz (Oñati) bitz bítz 1: [βíts] -
Arbizu apar apár 1: [apár] -
Arboti gahun gahúna 1: [gahúna] -
Armendaritze hagun hagún 1: [hagún] -
Arnegi hagun hágun 1: [háɣun] -
Arrangoitze arrapo arrápo 1: [ar̄ápo] -
Arrasate bitx bitx 1: [bitʃ] -
Arrazola (Atxondo) bitz bítz 1: [βíts] -
Arrieta bitz bitz 1: [bits] -
Arroa (Zestoa) apar apárr 1: [apár̄] -
Arrueta hagun hágun 1: [háɣun] -
Asteasu apar apárr 1: [apár̄] -
Ataun esneapar esneapárr 1: [eśneapár̄] -
Azkaine arrapu arrapúa 1: [aRapúa] -
Azkoitia apar áparr 1: [ápar̄] -
Azpeitia apar apárr 1: [apár̄] -
Baigorri haun haun 1: [hau̯n] -
Bakio bitz bítz 1: [βíts] -
Bardoze e¡negaina e¡negáina 1: [eʒneɣái̯na] -
Barkoxe bahüts báhüts 1: [báhytś] -
Beasain apar apárr 1: [apár̄] -
Behorlegi agun agún 1: [aɣún] -
Beizama apar apárr 1: [apár̄] -
Bergara bitx bitx 1: [βitʃ] -
Bermeo bitz bítz 1: [βíts] -
Berriz bitz bítz 1: [βíts] -
Beruete apar apárr 1: [apár̄] -
Beskoitze haun haun 1: [hau̯n] -
Bidarrai zarrupa zarrúpa 1: [sar̄úpa] -
Bolibar bitz bitz 1: [bits] -
Bolibar esnebitz esnébitz 2: [eśnéβits] -
Busturia bitz bítz 1: [βíts] -
Deba pitz pítz 1: [píts] -
Deba apar apárr 1: [apár̄] -
Dima bitz bitz 1: [βits] -
Domintxaine gahün gáhün 1: [gáhyn] -
Donamaria apar apár 1: [apár] -
Donibane Lohizune arranpo arrámpo 1: [aRámpo] -
Donostia apar apárr 1: [apár̄] -
Dorrao / Torrano apar áparr 1: [ápar̄] -
Eibar bitz bítz 1: [bíts] -
Elantxobe bitz bítz 1: [βíts] -
Elduain apar áparr 1: [ápar̄] -
Elgoibar pitz pítz 1: [píts] -
Elorrio bitz bítz 1: [βíts] -
Erratzu apar aparr 1: [apar̄] -
Errezil apar apárr 1: [apár̄] -
Errigoiti bitz bítz 1: [bíts] -
Eskiula gahün gah´üna 1: [gahýna] -
Etxalar apar apárr 1: [apár̄] -
Etxaleku aparra aparrá 1: [apar̄á] -
Etxarri (Larraun) apar apárr 1: [apár̄] -
Etxebarri bitz bítz 1: [βíts] -
Etxebarria esnebitz esnébitz 1: [eźnéβits] -
Eugi apar apár 1: [apár] -
Ezkio-Itsaso apar apárr 1: [apár̄] -
Ezkurra apar apárr 1: [apár̄] -
Ezterenzubi hagun hagún 1: [haɣún] -
Gaintza apar apárr 1: [apár̄] -
Gamarte hagun hagún 1: [hagún] -
Gamiz-Fika esnebitz esnébitz 1: [eśnéβits] -
Garrüze gahun gáhun 1: [gáhun] -
Getaria apar apárr 1: [apár̄] -
Getxo bitze bítze 1: [βítse] -
Gizaburuaga bitz bítz 1: [βíts] -
Goizueta aparra apárrá 1: [apár̄á] -
Hazparne hagun hágun 1: [háɣun] -
Hazparne agun agún 2: [aɣún] -
Hendaia arranpo arrampó 1: [aRampó] -
Hernani apar apárr 1: [apár̄] -
Hondarribia apar apárr 1: [apár̄] -
Ibarruri (Muxika) bitx bítx 1: [βítʃ] -
Igoa apar apárr 1: [apár̄] -
Ikaztegieta apar apárr 1: [apár̄] -
Irisarri hagun hagún 1: [haɣún] -
Itsasu gahun gahún 1: [gahún] -
Itsasu hagun hágun 2: [háɣun] -
Itsasu zarrapu zarrápu 2: [saRápu] -
Izturitze hagun hágun 1: [háɣun] -
Jaurrieta esnegain esnegáin 1: [eźneɣái̯n] -
Jaurrieta espuma espúmará 2: [eśpúmará] -
Jutsi gahun gahun 1: [gahun] -
Kortezubi bitz bítz 1: [βíts] -
Landibarre hagun hágun 1: [háɣun] -
Larrabetzu esnebitz esnébitz 1: [eśnéβits] -
Larraine gahün gáhün 1: [gáhyn] -
Larraine esnegahün esnegáhün 2: [eźneɣáhyn] -
Larzabale hagun háguna 1: [háɣuna] -
Lasarte-Oria apar apárr 1: [apár̄] -
Laukiz bitz bítz 1: [βíts] -
Legazpi apar áparr 1: [ápar̄] -
Leintz Gatzaga esnebitz esnébitz 1: [eśnéβits] -
Leioa bitze bitzé 1: [bitsé] -
Leioa bitz bítz 2: [bíts] -
Leitza apar apárr 1: [apár̄] -
Lekaroz apar áparr 1: [ápar̄] -
Lekeitio bitz bítz 1: [βíts] -
Lemoa bitze bítze 1: [βítse] -
Lemoiz bitz bítz 1: [βíts] -
Luzaide / Valcarlos hagun hágun 1: [háɣun] -
Makea hagun hágun 1: [háɣun] -
Mañaria bitx bítx 1: [βítʃ] -
Mendaro pitx pítx 1: [pítʃ] -
Mendata bitz bítz 1: [βíts] -
Mezkiritz espuma espúma 1: [eśpúma] -
Montori gahün gah´ün 1: [gahýn] -
Mugerre haun haun 1: [hau̯n] -
Mungia bitz bitz 1: [bits] -
Oderitz apar apárr 1: [apár̄] -
Oiartzun apar apárr 1: [apár̄] -
Oñati bitz bítz 1: [βíts] -
Ondarroa bitz bítz 1: [βíts] -
Ondarroa apar áparr 2: [ápar̄] -
Orexa apar áparr 1: [ápar̄] -
Orio apar apárr 1: [apár̄] -
Orozko bitz bítz 1: [βíts] -
Otxandio bitz bítz 1: [βíts] -
Pagola gahün gah´ün 1: [gahýn] -
Pasaia apar apárr 1: [apár̄] -
Santa Grazi bahüts bah´üts 1: [bahýtś] -
Sara arrapu arrápu 1: [aRápu] -
Senpere arrapu arrápu 1: [aRápu] -
Sohüta bahüts bah´üts 1: [bahýtś] -
Sondika bitz bítz 1: [βíts] -
Suarbe apar áparr 1: [ápar̄] -
Sunbilla apar apárr 1: [apár̄] -
Tolosa apar apárr 1: [apár̄] -
Uharte Garazi hagun hágun 1: [háɣun] -
Urdiain pitsa pítsa 1: [pítśa] -
Urdiñarbe gahün gah´ün 1: [gahỹ́n] -
Urketa haun háun 1: [háun] -
Urretxu apar áparr 1: [ápar̄] -
Ürrüstoi gahün gah´ün 1: [gahýn] -
Uztaritze esnearrapo esnéarrápo 1: [eśnéaRápo] -
Zaratamo bitz bitz 1: [bits] -
Zeanuri bitz bítz 1: [βíts] -
Zeberio bitz bítz 1: [βíts] -
Zegama apar apárr 1: [apár̄] -
Zilbeti apar apár 1: [apár] -
Zollo (Arrankudiaga) bitz bítz 1: [βíts] -
Zornotza esnebitz esnébitz 1: [eśnéβits] -
Zugarramurdi apar apár 1: [apár] -
 

1934: derramar (la leche) / couler / spill (to)

 • Gaia: Esne eta esnekiak
 • Galdera (es): derramar (la leche)
 • Galdera (fr): couler
 • Galdera (en): spill (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta ilarrosi ilarrósi 3: [ilar̄óśi] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta palastatu palástatu 4: [paláśtatu] -
Ahetze ixuri ixúri 1: [iʃúri] -
Aia ixuri íxuri 1: [íʃuri] -
Aldude ixuri ixúri 1: [iʃúri] -
Aldude bota botá 1: [βotá] -
Altzai ixui ixúi 1: [iʃúi] -
Altzai ihaurri ihaurri 2: [ihau̯r̄i] -
Altzürükü ixui ixúi 1: [iʃúi] -
Amezketa eroi érói 1: [éró:i̯] -
Amezketa ixuri íxurí 1: [íʃurí] -
Amezketa palasta in palástain 2: [paláśtan] -
Andoain palasta in palástain 1: [paláśtain] -
Andoain ixuri ixúri 1: [iʃúri] -
Aniz palastatu palástatu 1: [paláśtatu] -
Aramaio bota bóta 1: [bóta] -
Araotz (Oñati) bota bóta 1: [bóta] -
Arbizu geñes ein géñes eín 1: [géɲeś eín] -
Arboti ixurten ixúrrten 1: [iʃúr̄ten] -
Armendaritze isuri ísuri 1: [íśuri] -
Arnegi ixuri ixúri 1: [iʃúri] -
Arnegi aurtiki aurrtikí 2: [au̯r̄tikí] -
Arrangoitze ixuri ixúri 1: [iʃúri] -
Arrasate bota bóta 1: [βóta] -
Arrazola (Atxondo) bota bóta 1: [bóta] -
Arrieta yausi yáusi 1: [ǰáu̯śi] -
Arroa (Zestoa) eroi erói 1: [erói̯] -
Arroa (Zestoa) palastatu palástatu 3: [paláśtatu] -
Arrueta ixuri ixúri 1: [iʃúri] -
Asteasu erori eróri 1: [eróri] -
Asteasu ixuri ixúri 1: [iʃúri] -
Ataun erori érorí 1: [érorí] -
Ataun eroi erói 2: [erói̯] -
Azkaine ixuri ixúri 1: [iʃúri] -
Azkoitia eroi erói 1: [erói̯] -
Azkoitia palast ein pálast ein 2: [pálaśt ei̯n] -
Azkoitia palasta eroi palásta - erói 3: [paláśta - erói̯] -
Azpeitia eroi erói 1: [erói̯] -
Baigorri ixuri ixuri 1: [iʃuri] -
Bakio bota bóta 1: [bóta] -
Bardoze ixuri ixúri 1: [iʃúri] -
Barkoxe barreatü barreátü 1: [bar̄eáty] -
Barkoxe ixui ixúi 2: [iʃúi] -
Bastida ixuri ixuri 1: [iʃuri] -
Beasain palastarea bota palastárea botá 1: [palaśtárea βotá] -
Behorlegi ixuri ixúri 1: [iʃúri] -
Beizama eroi erói 1: [erói̯] -
Bergara jausi jáusi 1: [xáu̯śi] -
Bergara bota botá 2: [βotá] -
Bermeo d¡ausi d¡áusi 1: [dʒáu̯śi] -
Berriz jausi jáusi 1: [xáu̯śi] -
Beruete bota bótá 1: [bótá] -
Beruete ixuri íxurí 1: [íʃurí] -
Beruete eroe éroé 2: [éroé] -
Beskoitze kulatu kulatú 1: [kulatú] -
Beskoitze ixuri ixúri 3: [iʃúri] -
Bidarrai ixuri ixúri 1: [iʃúri] -
Bidarrai aurdiki aurrdíki 2: [au̯r̄ðíki] -
Bolibar jausi jáusi 1: [xáu̯śi] -
Bolibar itzuli itzúli 1: [itsúli] -
Busturia iruli irúli 1: [irúli] -
Deba erori erórí 1: [erórí] -
Dima bota bóta 1: [bóta] -
Domintxaine ixuri ixúri 1: [iʃúri] -
Donamaria bota botá 1: [βotá] -
Donamaria palastatu palástatu 1: [paláśtatu] -
Donibane Lohizune ixuri ixurí 1: [iʃurí] -
Donostia alde in álde in 1: [álde in] -
Donostia ixuri íxuri 1: [íʃuri] -
Dorrao / Torrano bota bótá 1: [bótá] -
Eibar jausi jáusi 1: [xáu̯śi] -
Elantxobe bota bóta 1: [bóta] -
Elduain bota bóta 1: [bóta] -
Elduain eroi erói 2: [erói̯] -
Elgoibar jausi jausí 1: [xau̯śí] -
Elorrio bota bóta 1: [bóta] -
Erratzu bota bóta 1: [bóta] -
Errezil erori érorí 1: [érorí] -
Errezil ixuri ixúri 2: [iʃúri] -
Errigoiti jausi jausí 1: [xau̯śí] -
Errigoiti bota bóta 1: [bóta] -
Eskiula barreatü barréatü 1: [bar̄éaty] -
Eskiula ixui ixúi 2: [iʃúi] -
Etxalar palasta in palásta ín 1: [paláśta ín] -
Etxalar ixuri ixúri 1: [iʃúri] -
Etxaleku ixuri ixúri 1: [iʃúri] -
Etxaleku palastatzeko palástatzéko 2: [paláśtatséko] -
Etxarri (Larraun) palasta eroe palásta eróe 1: [paláśta eróe] -
Etxarri (Larraun) ixui íxuí 1: [íʃuí] -
Etxarri (Larraun) bota bótá 2: [bótá] -
Etxebarri bota botá 1: [βotá] -
Etxebarria jausi jáusi 1: [xáu̯śi] -
Eugi joan kanpora joán - kámpora 1: [xoán - kámpora] -
Eugi joaten gañetik joáten - gáñetik 2: [xoáten - ɣáɲetik] -
Ezkio-Itsaso palastadea eroi palastádeaerói 1: [palaśtáðeaerói̯] -
Ezkio-Itsaso parrastarea jun parrastárea jún 2: [par̄aśtárea xún] -
Ezkurra palastatu palástatu 1: [paláśtatu] -
Ezterenzubi ixuri ixuri 1: [iʃuri] -
Ezterenzubi uzkali uzkáli 2: [uskáli] -
Gaintza ixui íxuí 1: [íʃuí] -
Gamarte ixuri ixúri 1: [iʃúri] -
Gamiz-Fika yausi yáusi 1: [ǰáu̯śi] -
Garrüze xuri xurí 1: [ʃurí] -
Getaria parrasta eroi parrásta - erói 1: [par̄áśta - erói̯] -
Getaria ixuri ixúri 1: [iʃúri] -
Getaria purrusta erori purrústa - erórí 2: [pur̄úśta - erórí] -
Getxo bota bóta 1: [bóta] -
Gizaburuaga buelta erai buéltaerai 1: [bwéltaerai̯] -
Gizaburuaga bota bóta 2: [bóta] -
Goizueta ixuri ixúri 1: [iʃú:ri] -
Hazparne ixuri ixúri 1: [iʃúri] -
Hendaia ixuri ixúri 1: [iʃúri] -
Hernani eroi erói 1: [erói̯] -
Hernani ixui ixúi 2: [iʃúi] -
Hondarribia ixuri ixúri 1: [iʃúri] -
Ibarruri (Muxika) bota bóta 1: [bóta] -
Igoa bota bótá 1: [bótá] -
Igoa erori érorí 1: [érorí] -
Igoa ixuri íxurí 2: [íʃurí] -
Ikaztegieta gañezka in gáñezka ín 1: [gáɲeska ín] -
Ikaztegieta ixuri ixúri 1: [iʃúri] -
Ikaztegieta eroi in erói ín 2: [erói̯ ín] -
Irisarri ixuri ixúri 1: [iʃúri] -
Itsasu ixuri ixúri 1: [iʃúri] -
Izturitze ixuri ixuri 1: [iʃuri] -
Jaurrieta fan fán 1: [fán] -
Jutsi ixuri ixuri 1: [iʃuri] -
Kortezubi bota bóta 1: [bóta] -
Landibarre ixuri ixúri 1: [iʃúri] -
Larrabetzu yausi yáusi 1: [ǰáu̯śi] -
Larraine ixui ixúi 1: [iʃúi̯] -
Larraine ihaitsaazi iháitsaázi 2: [ihái̯tśaási] -
Larraine kurriaazi kurriaázi 3: [kur̄iaási] -
Larzabale iuan iuan 1: [jwan] -
Larzabale ixuri ixuri 1: [iʃuri] -
Larzabale gainditzen gainditzen 2: [gai̯nditsen] -
Lasarte-Oria erori érori 1: [érori] -
Lasarte-Oria ixuri íxuri 2: [íʃuri] -
Laukiz bota bóta 1: [bóta] -
Legazpi erori erórí 1: [erórí] -
Leintz Gatzaga bota bóta 1: [bóta] -
Leioa iruldi irúldi 1: [irúldi] -
Leitza bota bótá 1: [bótá] -
Leitza ixuri ixúri 1: [iʃúri] -
Leitza palasta in pálásta ín 2: [páláśta ín] -
Lekaroz palasta bota palásta bota 1: [paláśta βota] -
Lekeitio bota bóta 1: [bóta] -
Lemoa yausi yáusi 1: [ǰáu̯śi] -
Lemoiz bota bota 1: [βota] -
Luzaide / Valcarlos ixuri ixúri 1: [iʃúri] -
Makea ixuri ixúri 1: [iʃúri] -
Mañaria jausi jáusi 1: [xáu̯śi] -
Mendaro palastada jausi palástada - jáusi 1: [paláśtaða - xáu̯śi] -
Mendata iruli irúli 1: [irúli] -
Mendata bota bóta 1: [bóta] -
Mezkiritz gañeti joan gañéti joán 1: [gaɲéti xoán] -
Mezkiritz erori eróri 2: [eróri] -
Montori ihaurri iháurri 1: [iháu̯r̄i] -
Montori ixurten ixúrten 2: [iʃúrten] -
Montori ihaurraazi iháurraázi 3: [iháu̯r̄aási] -
Mugerre ixuri ixuri 1: [iʃuri] -
Mungia yausi yáusi 1: [ǰáu̯śi] -
Mungia bota bóta 1: [bóta] -
Oderitz palasta eroi pálasta - éroi 1: [pálaśta - éroi̯] -
Oderitz ixuri íxurí 1: [íʃurí] -
Oiartzun ixuri íxurí 1: [íʃurí] -
Oiartzun ixui ixuí 2: [iʃwí] -
Oñati bota bóta 1: [bóta] -
Ondarroa bota bóta 1: [βóta] -
Ondarroa jaurti jáurrti 2: [xáu̯r̄ti] -
Orexa palasta in palásta ín 1: [paláśta ín] -
Orexa ixuri íxuri 1: [íʃuri] -
Orio ixuri ixúri 1: [iʃúri] -
Orozko itzuli itzúli 1: [itsúli] -
Orozko bota bóta 2: [bóta] -
Otxandio yausi yáusi 1: [ǰáu̯śi] -
Otxandio bota bóta 2: [bóta] -
Pagola ixuri ixúri 1: [iʃúri] -
Pasaia erori érorí 1: [érorí] -
Pasaia ixuri ixúrí 1: [iʃúrí] -
Santa Grazi barreatü barréatü 1: [bar̄éaty] -
Santa Grazi ixui ixúi 1: [iʃúi] -
Santa Grazi ihaurri iháurri 2: [iháu̯r̄i] -
Sara ixuri ixúri 1: [iʃúri] -
Senpere ixuri ixúri 1: [iʃúri] -
Sohüta barreatü barreátü 1: [bar̄eáty] -
Sohüta ixui ixúi 2: [iʃúi] -
Sondika jausi jáusi 1: [xáu̯śi] -
Suarbe bota bóta 1: [βóta] -
Sunbilla ixuri ixúri 1: [iʃúri] -
Tolosa bota bóta 1: [bóta] -
Tolosa erori érori 2: [érori] -
Uharte Garazi ixuri ixurí 1: [iʃurí] -
Urdiain gainez in gáinez ín 1: [gái̯nes ín] -
Urdiain ixui íxuí 2: [íʃuí] -
Urdiñarbe ixuri ixúri 1: [iʃúri] -
Urketa ixuri ixúri 1: [iʃúri] -
Urretxu erori érorí 1: [érorí] -
Urretxu eroi erói 2: [erói̯] -
Ürrüstoi ixui ixui 1: [iʃui] -
Uztaritze ixuri ixúri 1: [iʃúri] -
Zaratamo iruli irúli 1: [irúli] -
Zaratamo yausi yausí 2: [ǰau̯śí] -
Zeanuri bota bóta 1: [bóta] -
Zeberio yausi yáusi 1: [ǰáu̯śi] -
Zeberio bota bota 1: [βota] -
Zegama eroi erói 1: [erói̯] -
Zilbeti gañetik joan gañétik joán 1: [ɣaɲétik xoán] -
Zilbeti gañetik badario gañétig bádarió 2: [gaɲétiɣ βáðarjó] -
Zollo (Arrankudiaga) bota botá 1: [βotá] -
Zornotza bota bóta 1: [bóta] -
Zornotza itxuli itxúli 2: [itʃúli] -
 

1935: nata / crème / cream

 • Gaia: Esne eta esnekiak
 • Galdera (es): nata
 • Galdera (fr): crème
 • Galdera (en): cream
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta geina géina 1: [ɣéi̯na] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta esnegeina esnegéina 2: [eźneɣéi̯na] -
Ahetze esnegain esnégain 1: [eśnéɣai̯n] -
Ahetze tela téla 2: [téla] -
Aia gañ gáñ 1: [ɣáɲ] -
Aldude esnegain ésnegáin 1: [éśneɣái̯n] -
Alkotz gañe gáñe 1: [gáɲe] -
Altzai gañ gañ 1: [gaɲ] -
Altzürükü gañ gáñ 1: [gáɲ] -
Altzürükü esnegaña ésnegáña 2: [éźneɣáɲa] -
Altzürükü krema kréma 3: [kréma] -
Amezketa esnemami esnémamí 1: [eśnémamí] -
Amezketa esnenata esnénatá 2: [eśnénatá] -
Andoain esnegañ esnégáñ 1: [eśnéɣáɲ] -
Aniz gaiñ gáiñ 1: [gái̯ɲ] -
Aramaio nata náta 1: [náta] -
Aramaio tela téla 2: [téla] -
Araotz (Oñati) tela téla 1: [téla] -
Arbizu geñ géñ 1: [géɲ] -
Arbizu nata náta 2: [náta] -
Arbizu geñekua géñekuá 3: [géɲekwá] -
Arbizu tela téla 4: [téla] -
Arboti krema kréma 1: [kréma] -
Arboti e¡negain e¡negáin 2: [eʒneɣái̯n] -
Armendaritze gain gáin 1: [gái̯n] -
Arnegi esnegain esnégain 1: [eśnégai̯n] -
Arrangoitze krema kréma 1: [kréma] -
Arrangoitze esnegain esnégain 1: [eśnéɣai̯n] -
Arrasate nata náta 1: [náta] -
Arrasate tela téla 2: [téla] -
Arrazola (Atxondo) nata náta 1: [náta] -
Arrieta likor likór 1: [likór] -
Arrieta bitz bitz 2: [βits] -
Arroa (Zestoa) nat nát 1: [nát] -
Arroa (Zestoa) nata náta 2: [náta] -
Arroa (Zestoa) esnegañ esnégáñ 3: [eśnéɣáɲ] -
Arrueta esnegizena ésnegizená 1: [éśneɣisená] -
Arrueta esnegaña esnégaña 1: [eśnéɣaɲa] -
Arrueta krema kréma 2: [kréma] -
Asteasu esnegaiñ esnegáiñ 1: [eśneɣáɲ] -
Ataun gañ gáñ 1: [ɣáɲ] -
Ataun gaintela gaintelá 1: [ɣai̯ntelá] -
Azkaine esnegaiñ esnégáiña 1: [eśnéɣái̯ɲa] -
Azkoitia tela téla 1: [téla] -
Azpeitia tela telá 1: [telá] -
Azpeitia gañ gáñ 2: [ɣáɲ] -
Baigorri gain gain 1: [gai̯n] -
Bakio nata náta 1: [náta] -
Bakio pikor pikórr 2: [pikór̄] -
Bardoze e¡negaina é¡negainá 1: [éʒneɣai̯ná] -
Barkoxe gaña gáña 1: [gáɲa] -
Barkoxe esnegañ esnegáñ 2: [eźneɣáɲ] -
Bastida krema kréma 1: [kréma] -
Bastida tela téla 2: [téla] -
Beasain esnegein esnégein 1: [eśnéɣɛn] -
Behorlegi gain gáin 1: [gái̯n] -
Beizama esnegañ esnégáñ 1: [eźnéɣáɲ] -
Beizama nata natá 2: [natá] -
Beizama esnemami esnémamí 3: [eźnémamí] -
Bergara esnegoen esnégóen 1: [eśnéɣóen] -
Bergara esnegain esnégain 1: [eśnéɣai̯n] -
Bergara esnetela esnételá 2: [eśnételá] -
Bermeo nata natá 1: [natá] -
Berriz tela téla 1: [téla] -
Berriz bitz bitz 2: [βits] -
Beruete mame mamé 1: [mamé] -
Beruete gañe gañé 1: [ɣaɲé] -
Beruete esnegañ ésnegáñ 2: [éźneɣáɲ] -
Beruete tela télá 3: [télá] -
Beskoitze krema krréma 1: [kRéma] -
Beskoitze esnegain esnegáin 2: [eśneɣái̯n] -
Beskoitze esnetela ésnetéla 2: [éźnetéla] -
Bidarrai esnegain esnégain 1: [eśnéɣai̯n] -
Bolibar esnetela esnétéla 1: [eśnétéla] -
Bolibar gun gun 2: [gun] -
Busturia kipurre kipúrre 1: [kipúr̄e] -
Deba nata náta 1: [náta] -
Deba esnegañ esnégáñ 2: [eźnéɣáɲ] -
Dima manteka mantéka 1: [mantéka] -
Dima bitz bitz 2: [βits] -
Dima tela téla 3: [téla] -
Domintxaine gain gáin 1: [gái̯n] -
Domintxaine krema kréma 2: [kréma] -
Domintxaine tela téla 2: [téla] -
Domintxaine e¡negain é¡negáin 3: [éʒneɣái̯n] -
Donamaria gaña gáña 1: [gáɲa] -
Donibane Lohizune krema krremá 1: [kRemá] -
Donibane Lohizune gain gáin 2: [gái̯n] -
Donibane Lohizune tela telá 2: [telá] -
Donostia esnegaiñ esnégáiñ 1: [eśnéɣái̯ɲ] -
Donostia esnetela esnétela 1: [eśnétela] -
Dorrao / Torrano apar apárr 1: [apár̄] -
Dorrao / Torrano nata náta 2: [náta] -
Eibar tela téla 1: [téla] -
Eibar guen gúen 2: [gúen] -
Elantxobe kipurra kipúrra 1: [kipúr̄a] -
Elduain esnegain esnégain 1: [eśnéɣai̯ŋ] -
Elduain nata natá 2: [natá] -
Elgoibar esneguen esnégúen 1: [eśnégúen] -
Elorrio nata náta 1: [náta] -
Erratzu gaiñe gaiñé 1: [ɣaɲé] -
Errezil esnemami esnémamí 1: [eśnémamí] -
Errezil esnegañ esnégáñ 1: [eśnéɣáɲ] -
Errezil esnetela esnételá 2: [eśnételá] -
Errezil esnenata esnénatá 3: [eśnénatá] -
Errigoiti bikorra bikórra 1: [bikór̄a] -
Errigoiti miñtti miñttí 2: [miɲttí] -
Errigoiti nata natá 3: [natá] -
Eskiula krem krém 1: [krém] -
Eskiula krema kréma 2: [kréma] -
Eskiula esnegañ ésnegáñ 3: [éźneɣáɲ] -
Etxalar gañ gáñ 1: [ɣáɲ] -
Etxaleku esnegañe esnégañé 1: [eźnéɣaɲé] -
Etxaleku apar apárra 2: [apár̄a] -
Etxarri (Larraun) esnegañ ésnegáñ 1: [éśneɣáɲ] -
Etxarri (Larraun) nata natá 2: [natá] -
Etxebarri tela téla 1: [téla] -
Etxebarri nata náta 2: [náta] -
Etxebarria esnegun esnégun 1: [eśnéɣun] -
Etxebarria esnetela esnétéla 1: [eźnétéla] -
Etxebarria gune gúne 2: [gúne] -
Eugi esenegaña esénegáña 1: [eśéneɣáɲa] -
Eugi gaña gáña 2: [ɣáɲa] -
Ezkio-Itsaso tela téla 1: [téla] -
Ezkio-Itsaso gañ gáñ 1: [ɣáɲ] -
Ezkurra gaiñ gáiñ 1: [gái̯ɲ] -
Ezterenzubi e¡negain e¡negain 1: [eʒneɣai̯n] -
Gaintza mami mamí 1: [mamí] -
Gamarte esnegain esnégain 1: [eśnégai̯n] -
Gamiz-Fika bitz bitz 1: [bits] -
Garrüze tela téla 1: [téla] -
Getaria esnegaña esnégañá 1: [eźnéɣaɲá] -
Getaria nata nátá 2: [nátá] -
Getaria tela télá 3: [télá] -
Getxo nate náte 1: [náte] -
Gizaburuaga esnetela esnétela 1: [eśnétela] -
Gizaburuaga esneguen esnéguen 2: [eśnéɣwen] -
Goizueta gaña gáñá 1: [ɣáɲá] -
Hazparne tela téla 1: [téla] -
Hazparne esnegain esnégain 1: [eźnéɣai̯n] -
Hendaia gaña gañá 1: [gaɲá] -
Hernani gaiña gáiñá 1: [ɣáɲá] -
Hondarribia gaña gáña 1: [gáɲa] -
Hondarribia goyen goyén 2: [goǰéŋ] -
Ibarruri (Muxika) nata náta 1: [náta] -
Igoa gañ gáñ 1: [gáɲ] -
Igoa tela telá 1: [telá] -
Ikaztegieta esnegaiñ esnégaiñ 1: [eśnéɣai̯ɲ] -
Ikaztegieta esnetela esnételá 1: [eśnételá] -
Ikaztegieta esnemami esnémamí 2: [eśnémamí] -
Irisarri esnegain esnégain 1: [eśnéɣai̯n] -
Irisarri tela téla 1: [téla] -
Irisarri esnetela esnetela 2: [eśnetela] -
Itsasu tela téla 1: [téla] -
Itsasu axal áxal 2: [áʃal] -
Itsasu gain gain 2: [ɣai̯n] -
Izturitze e¡negein e¡negein 1: [eʒneɣei̯n] -
Izturitze tela téla 2: [téla] -
Jaurrieta nata náta 1: [náta] -
Jutsi e¡negain e¡negain 1: [eʒneɣai̯n] -
Kortezubi kipurra kipúrra 1: [kipúr̄a] -
Landibarre gain gáin 1: [gái̯n] -
Landibarre krema kréma 2: [kréma] -
Larrabetzu esnebitz esnébitz 1: [eśnéβits] -
Larrabetzu esnetela esnétela 6: [eśnétela] -
Larraine esnegañ esnegáñ 1: [eźneɣáɲ] -
Larzabale e¡negaña e¡negañá 1: [eʒneɣaɲá] -
Larzabale gain gain 2: [gai̯n] -
Lasarte-Oria tela telá 1: [telá] -
Lasarte-Oria esnegaña esnégañá 2: [eśnéɣaɲá] -
Laukiz nata náta 1: [náta] -
Legazpi esnegaiñ esnégaiñ 1: [eśnéɣaɲ] -
Legazpi apar áparr 2: [ápar̄] -
Leintz Gatzaga esnebitz esnébitz 1: [eśnéβits] -
Leintz Gatzaga tela téla 4: [téla] -
Leioa tela téla 1: [téla] -
Leitza esnegain esnégáin 1: [eśnéɣái̯n] -
Lekaroz gaña gáña 1: [gáɲa] -
Lekeitio esneasal esneasál 1: [eśneaśál] -
Lekeitio esnetela esnétela 1: [eśnétela] -
Lekeitio nata náta 2: [náta] -
Lemoa tela téla 1: [téla] -
Lemoa manteka mantéka 2: [mantéka] -
Lemoiz nata natá 1: [natá] -
Luzaide / Valcarlos gain gáin 1: [gái̯n] -
Makea esnegain ésnegáin 1: [éśneɣái̯n] -
Makea tela téla 1: [téla] -
Mañaria tela téla 1: [téla] -
Mendaro nata natá 1: [natá] -
Mendaro esnetela esnételá 2: [eźnételá] -
Mendaro esneguen esnéguén 3: [eźnéɣuén] -
Mendata tela téla 1: [téla] -
Mezkiritz esnegañ esnégáñ 1: [eźnéɣáɲ] -
Mezkiritz gaña gáña 2: [gáɲa] -
Montori gañ gáñ 1: [gáɲ] -
Montori esnegaña ésnegáña 2: [éźneɣáɲa] -
Mugerre krema krema 1: [krema] -
Mugerre esnegain esnegain 2: [eźnegai̯n] -
Mungia bitz bitz 1: [bits] -
Mungia tela téla 1: [téla] -
Oderitz nata nátá 1: [nátá] -
Oderitz gain gáin 1: [gái̯n] -
Oderitz esenitela ésenitélá 2: [éśenitélá] -
Oiartzun gaiñ gáiñ 1: [ɣáɲ] -
Oñati tela téla 1: [téla] -
Ondarroa nata náta 1: [náta] -
Ondarroa esneguen esnéguen 2: [eśnéɣuen] -
Orexa esnegaiñ esnégaiñ 1: [eśnéɣai̯ɲ] -
Orio esnegañ esnégañ 1: [eźnéɣaɲ] -
Orozko esnetela esnétela 1: [eśnétela] -
Orozko nata náta 2: [náta] -
Otxandio tela téla 1: [téla] -
Pagola gañ gañ 1: [gaɲ] -
Pasaia gain gáin 1: [gái̯n] -
Pasaia nata nátá 2: [nátá] -
Santa Grazi gañ gañ 1: [gaɲ] -
Santa Grazi esnegañ esnegáñ 2: [eźnegáɲ] -
Sara esnegain esnégain 1: [eśnéɣai̯n] -
Senpere esnegain esnégáina 1: [eśnéɣái̯na] -
Sohüta gañ gáñ 1: [gáɲ] -
Sohüta esnegaña ésnegáña 2: [éźneɣáɲa] -
Sondika tela telá 1: [telá] -
Sondika nata náta 2: [náta] -
Suarbe gañ gáñ 1: [ɣáɲ] -
Suarbe tela téla 2: [téla] -
Sunbilla gaña gáña 1: [ɣáɲa] -
Tolosa esnegain esnégáin 1: [eźnéɣái̯n] -
Uharte Garazi gain gáin 1: [gáin] -
Uharte Garazi esnetela esnételá 1: [eśnételá] -
Uharte Garazi esnegain esnégain 2: [eśnéɣai̯n] -
Uharte Garazi gaina gáina 3: [gái̯na] -
Urdiain gain gáin 1: [gái̯n] -
Urdiain tela téliá 2: [téliá] -
Urdiain nata nátiá 3: [nátiá] -
Urdiñarbe esnegañ esnegáñ 1: [eźneɣáɲ] -
Urketa krema kréma 1: [kréma] -
Urretxu tela téla 1: [téla] -
Urretxu esnegañ esnégáñ 1: [eźnéɣáɲ] -
Urretxu apar áparr 2: [ápar̄] -
Ürrüstoi gain gain 1: [gai̯n] -
Ürrüstoi esnegain esnegáin 2: [eźneɣái̯n] -
Uztaritze esnegain esnegáin 1: [eśneɣái̯n] -
Zaratamo nata náta 1: [náta] -
Zaratamo esnetela esnetéla 1: [eśnetéla] -
Zaratamo esnatelie esnatelíe 4: [eśnatelíe] -
Zeanuri tela téla 1: [téla] -
Zeberio nata náta 1: [náta] -
Zeberio asal ásal 2: [áśal] -
Zeberio esnetela esnétela 6: [eśnétela] -
Zegama esnegañ esnegáñ 1: [eśneɣáɲ] -
Zilbeti esenegaña esénegáña 1: [eśéneɣáɲa] -
Zollo (Arrankudiaga) nata náta 1: [náta] -
Zollo (Arrankudiaga) tela téla 2: [téla] -
Zornotza esnetela esnétela 1: [eśnétela] -
Zugarramurdi esnegain esnégáin 1: [eźnéɣái̯n] -
 

1936: mantequilla / beurre / butter

 • Gaia: Esne eta esnekiak
 • Galdera (es): mantequilla
 • Galdera (fr): beurre
 • Galdera (en): butter
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta mantekilla mántekillá 1: [mántekiʎá] -
Ahetze bur burr 1: [βuR] -
Aia mantekilla mantékilla 1: [mantékiʎa] -
Aldude burra búrra 1: [βúr̄a] -
Alkotz mantekilla mantekílla 1: [mantekíʎa] -
Altzai bürra b´ürra 1: [býr̄a] -
Altzürükü bürra b´ürra 1: [býr̄a] -
Amezketa mantekille mantékillé 1: [mantékiʎé] -
Andoain mantekill mantekíll 1: [mantekíʎ] -
Aniz mantekil mantékil 1: [mantékil] -
Aramaio mantekilla mantékilla 1: [mantékiʎa] -
Araotz (Oñati) mantekilla mantékilla 1: [mantékiʎa] -
Arbizu mantekilla mántekillá 1: [mántekiʎá] -
Arboti bürra b´ürra 1: [býr̄a] -
Armendaritze burra búrra 1: [búRa] -
Armendaritze burra búrra 2: [búr̄a] -
Arnegi burra búrra 1: [βúr̄a] -
Arrangoitze burra búrra 1: [βúr̄a] -
Arrasate mantekille mantékille 1: [mantékiʎe] -
Arrazola (Atxondo) mantekilla mantékilla 1: [mantékiʎa] -
Arrieta mantekille mantékille 1: [mantékiʎe] -
Arroa (Zestoa) mantekill mantékill 1: [mantékiʎ] -
Arrueta burra búrra 1: [búr̄a] -
Asteasu mantekilla mantekillá 1: [mantekiʎá] -
Ataun mantekilla mantekillá 1: [mantekiʎá] -
Azkaine burra burrá 1: [buRá] -
Azkoitia mantekille mantekílle 1: [mantekíʎe] -
Azpeitia mantekille mantékillé 1: [mantékiʎé] -
Baigorri burra burra 1: [buRa] -
Bakio mantekille mantékille 1: [mantékiʎe] -
Bardoze bürra b´ürra 1: [býr̄a] -
Barkoxe bürra b´ürra 1: [býr̄a] -
Bastida burra búrra 1: [búRa] -
Beasain mantekilla mantékilla 1: [mantékiʎa] -
Behorlegi burra burrá 1: [bur̄á] -
Beizama mantekilla mantékillá 1: [mantékiʎá] -
Bergara mantekilla mantékilla 1: [mantékiʎa] -
Bermeo mantekille mantekílle 1: [mantekíʎe] -
Berriz mantekilla mantékilla 1: [mantékiʎa] -
Beruete mantekill mántekíll 1: [mántekíʎ] -
Beskoitze burra búrra 1: [βúRa] -
Bidarrai burra búrra 1: [βúr̄a] -
Bolibar mantekille mantékille 1: [mantékiʎe] -
Busturia mantekille mantékille 1: [mantékiʎe] -
Deba mantekilla mantékillá 1: [mantékiʎá] -
Dima mantekille mantekílle 1: [mantekíʎe] -
Domintxaine bürra b´ürra 1: [býr̄a] -
Donamaria mantekilla mantékilla 1: [mantékiʎa] -
Donibane Lohizune burra burrá 1: [buRá] -
Donostia mantekilla mantékilla 1: [mantékiʎa] -
Dorrao / Torrano mantekilla mántekílla 1: [mántekíʎa] -
Eibar mantegilla mantégilla 1: [mantéɣiʎa] -
Elantxobe mantekilla mantékilla 1: [mantékiʎa] -
Elduain mantekille mantékillé 1: [mantékiʎé] -
Elgoibar mantekilla mantékilla 1: [mantékiʎa] -
Elorrio mantekilla mantekílla 1: [mantekíʎa] -
Erratzu mantekille mantékille 1: [mantékiʎe] -
Errezil mantekilla mantékillá 1: [mantékiʎá] -
Errigoiti mantekille mantekílle 1: [mantekíʎe] -
Eskiula bürra b´ürra 1: [býr̄a] -
Etxalar mantekill mantékill 1: [mantékiʎ] -
Etxarri (Larraun) mantekille mantékillé 1: [mantékiʎé] -
Etxebarri mantekilla mantekílla 1: [mantekíʎa] -
Etxebarria mantekilla mantékillá 1: [mantékiʎá] -
Eugi mantekille mantekílle 1: [mantekíʎe] -
Eugi esenemanteka esénemantéka 2: [eśénemantéka] -
Ezkio-Itsaso mantekilla mantékílla 1: [mantékíʎa] -
Ezkurra mantekille mantekillé 1: [mantekiʎé] -
Ezterenzubi burra burra 1: [bur̄a] -
Gaintza mantekill mantékíll 1: [mantékíʎ] -
Gamarte burra burrá 1: [bur̄á] -
Gamiz-Fika mantekille mantékillé 1: [mantékiʎé] -
Garrüze burra búrra 1: [búr̄a] -
Garrüze bürra b´ürra 2: [býr̄a] -
Getaria mantekilla mantékillá 1: [mantékiʎá] -
Getxo mantekilla mantekílla 1: [mantekíʎa] -
Gizaburuaga mantekille mantekílle 1: [mantekíʎe] -
Goizueta mantekilla mantékillá 1: [mantékiʎá] -
Hazparne burra búrra 1: [búRa] -
Hendaia burra burrá 1: [buRá] -
Hernani mantegilla mantégillá 1: [mantéɣiʎá] -
Hondarribia mantekilla mantekílla 1: [mantekíʎa] -
Ibarruri (Muxika) mantekilla mantékilla 1: [mantékiʎa] -
Igoa mantekill mántekíll 1: [mántekíʎ] -
Ikaztegieta mantekilla mantékillá 1: [mantékiʎá] -
Irisarri burra búrra 1: [búRa] -
Itsasu burra búrra 1: [búRa] -
Izturitze burra burra 1: [bur̄a] -
Jaurrieta mantekilla mantékilla 1: [mantékiʎa] -
Jutsi burra burra 1: [bur̄a] -
Kortezubi mantekilla mantékilla 1: [mantékiʎa] -
Landibarre burra búrra 1: [búr̄a] -
Larrabetzu mantekille mantékille 1: [mantékiʎe] -
Larraine bürra b´ürra 1: [býr̄a] -
Larzabale burra burra 1: [bur̄a] -
Lasarte-Oria mantekilla mantékillá 1: [mantékiʎá] -
Laukiz mantekilla mantekílla 1: [mantekíʎa] -
Legazpi mantekilla mantékilla 1: [mantékiʎa] -
Leintz Gatzaga mantekilla mantékilla 1: [mantékiʎa] -
Leioa mantekille mantekílle 1: [mantekíʎe] -
Leitza mantekille mantékillé 1: [mantékiʎé] -
Lekaroz mantekille mantékille 1: [mantékiʎe] -
Lekeitio mantekilla mantékilla 1: [mantékiʎa] -
Lemoa mantekille mantekílle 1: [mantekíʎe] -
Lemoiz mantekilla mantekílla 1: [mantekíʎa] -
Luzaide / Valcarlos burra búrra 1: [búr̄a] -
Makea burra búrra 1: [βúRa] -
Mañaria mantekilla mántekílla 1: [mántekíʎa] -
Mendaro mantekilla mantékillá 1: [mantékiʎá] -
Mendata mantekille mantékille 1: [mantékiʎe] -
Mezkiritz mantekilla mantekílla 1: [mantekíʎa] -
Montori bürra b´ürra 1: [býr̄a] -
Montori bür bürr 2: [byr̄] -
Mugerre burra burra 1: [bur̄a] -
Mungia mantekille mantekílle 1: [mantekíʎe] -
Oderitz mantekille mantékillé 1: [mantékiʎé] -
Oiartzun mantekilla mantékillá 1: [mantékiʎá] -
Oñati mantekilla mantekílla 1: [mantekíʎa] -
Ondarroa mantekilla mantékilla 1: [mantékiʎa] -
Orexa mantekilla mantékillá 1: [mantékiʎá] -
Orio mantekilla mantékilla 1: [mantékiʎa] -
Orozko mantekilla mantekílla 1: [mantekíʎa] -
Orozko esnemantekilla ésnemantekílla 2: [éśnemantekíʎa] -
Otxandio mantekilla mántekilla 1: [mántekiʎa] -
Pagola bürra b´ürra 1: [býr̄a] -
Pasaia mantekilla mantékillá 1: [mantékiʎá] -
Santa Grazi bürra bürra 1: [byr̄a] -
Sara burra búrra 1: [βúRa] -
Senpere burra búrra 1: [búRa] -
Sohüta büra b´üra 1: [býra] -
Sondika mantekille mantekílle 1: [mantekíʎe] -
Suarbe mantekilla mantekílla 1: [mantekíʎa] -
Sunbilla mantekill mantékill 1: [mantékiʎ] -
Tolosa mantekilla mantékillá 1: [mantékiʎá] -
Uharte Garazi burra búrra 1: [búr̄a] -
Urdiain mantekilla mántekilliá 1: [mántekiʎiá] -
Urdiñarbe bürra bürra 1: [byr̄a] -
Urketa burra búrra 1: [búRa] -
Urretxu mantekilla mantékillá 1: [mantékiʎá] -
Ürrüstoi bürra bürra 1: [byr̄a] -
Uztaritze burra búrra 1: [búRa] -
Zaratamo mantekilla mantékillá 1: [mantékiʎá] -
Zeanuri mantekille mantekílle 1: [mantekíʎe] -
Zeberio mantekille mantekílle 1: [mantekíʎe] -
Zegama mantekilla mantékillá 1: [mantékiʎá] -
Zilbeti mantekilla mantekílla 1: [mantekíʎa] -
Zollo (Arrankudiaga) mantekille mantékille 1: [mantékiʎe] -
Zornotza mantekilla mantekílla 1: [mantekíʎa] -
Zugarramurdi burra búrrá 1: [búr̄á] -
 

1937: rancia (mantequilla) / beurre rance / rancid

 • Gaia: Esne eta esnekiak
 • Galdera (es): rancia (mantequilla)
 • Galdera (fr): beurre rance
 • Galdera (en): rancid
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta mindu míndu 1: [míndu] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta galdu gáldu 2: [gáldu] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta urdindu urrdíndu 3: [ur̄ðíndu] -
Ahetze mindu mindú 1: [mindú] -
Ahetze zurmindua zurrmíndua 2: [suRmíndua] -
Aldude mindu míndu 1: [míndu] -
Altzürükü kharra kharrá 1: [khar̄á] -
Altzürükü kharratzen kharrátzen 2: [khar̄átsen] -
Altzürükü mingaxten mingáxten 3: [miŋgáʃten] -
Amezketa miñdu míñdú 1: [míɲdú] -
Andoain mindu míndú 1: [míndú] -
Aniz mindu míndú 1: [míndú] -
Aramaio garratz garratz 1: [ɣar̄ats] -
Araotz (Oñati) garratz garratz 1: [ɣar̄ats] -
Araotz (Oñati) garrastu garrastu 2: [ɣar̄aśtu] -
Arbizu mindu míndu 1: [míndu] -
Arboti agre ágre 1: [ágre] -
Arboti khats kháts 1: [khátś] -
Arboti mintzen míntzen 2: [míntsen] -
Armendaritze minthu minthú 1: [minthú] -
Arnegi karratu karrátu 1: [kar̄átu] -
Arrangoitze mintu míntu 1: [míntu] -
Arrangoitze pasatuia pasatuía 2: [paśatwía] -
Arrasate garrastu garrástu 1: [gar̄áśtu] -
Arrasate galdu gáldu 2: [gáldu] -
Arrasate garrastu garrástu 3: [ɣar̄áśtu] -
Arrazola (Atxondo) garratz garratz 1: [ɣar̄ats] -
Arrieta galdute galdúte 1: [galdúte] -
Arrieta garrastu garrastú 1: [gar̄aśtú] -
Arroa (Zestoa) txar txárr 1: [tʃár̄] -
Arrueta minthü mínthü 1: [mínthœ] -
Asteasu mindu míndú 1: [míndú] -
Azkaine garlingatu garrlíngatu 1: [gar̄líŋgatu] -
Azkoitia miñddute miñddúte 1: [miɲddúte] -
Azpeitia mindute mindúte 1: [mindúte] -
Azpeitia mindu mindú 2: [mindú] -
Azpeitia mindu in míndu ín 3: [míndu ín] -
Azpeitia galdu in gáldu ín 4: [gáldu ín] -
Baigorri zarraindu zarraindu 1: [saRai̯ndu] -
Baigorri zurmindu zurmindu 2: [surmindu] -
Bakio garrastu garrastu 1: [ɣar̄aśtu] -
Bakio galdu galdú 2: [galdú] -
Bardoze karrantza karrántza 1: [kar̄ántsa] -
Bardoze mint mínt 2: [mínt] -
Bardoze kharrantza khárrantza 3: [khár̄antsa] -
Barkoxe gaixtotü gaixtótü 1: [gai̯ʃtóty] -
Barkoxe phistü phístü 2: [phíśty] -
Barkoxe azkartü azkártü 3: [askárty] -
Bastida mintu míntu 1: [míntu] -
Beasain mindu míndú 1: [míndú] -
Behorlegi karmin karrmín 1: [kar̄míŋ] -
Behorlegi mindu míndu 2: [míndu] -
Behorlegi itzuli itzulí 3: [itsulí] -
Behorlegi mindu mindú 4: [mindú] -
Beizama mindu míndu 1: [míndu] -
Bergara miñddu míñddu 1: [míɲddu] -
Bergara garrastu garrástu 1: [ɣar̄áśtu] -
Bergara pikau pikáu 2: [pikáu̯] -
Bermeo garratz garratz 1: [ɣar̄ats] -
Bermeo mingotz mingotz 2: [miŋgots] -
Berriz garrastu garrástu 1: [gar̄áśtu] -
Berriz urrdiñddu urrdíñddu 1: [ur̄ðíɲddu] -
Beruete mindu míndu 1: [míndu] -
Beruete mindo mindó 2: [mindó] -
Beruete mindu míndú 3: [míndú:] -
Beskoitze gastatu gástatu 1: [gáśtatu] -
Beskoitze itzuli itzúli 1: [itsúli] -
Beskoitze mintu míntu 2: [míntu] -
Beskoitze turnatu túrrnatu 3: [túRnatu] -
Bidarrai mintu mintú 1: [mintú] -
Bolibar galdu gáldu 1: [gáldu] -
Bolibar garrastu garrástu 2: [gar̄áśtu] -
Busturia garratz garratz 1: [ɣar̄ats] -
Deba txarra txárra 1: [tʃár̄a] -
Deba mindu míndu 1: [míndu] -
Dima garrastu garrástu 1: [gar̄áśtu] -
Domintxaine andeatü ándeatü 1: [ándeaty] -
Domintxaine pasatü pásatü 2: [páśaty] -
Domintxaine garrantzatü garrántzatü 3: [gar̄ántsaty] -
Domintxaine zurmindü zurmíndü 3: [surmíndy] -
Domintxaine karrantzatia karrántzatia 4: [kar̄ántsatja] -
Domintxaine kherratü khérratü 5: [khér̄aty] -
Donamaria mingartu mingárrtu 1: [miŋgár̄tu] -
Donibane Lohizune mindu mindú 1: [mindú] -
Donostia minduba mindúba 1: [mindúβa] -
Dorrao / Torrano minduba míndubá 1: [mínduβá] -
Eibar galdu gáldu 1: [gáldu] -
Elantxobe garratz garratz 1: [ɣar̄ats] -
Elduain mindu míndú 1: [míndú] -
Elgoibar mindu míndu 1: [míndu] -
Elorrio garrastuta garrástuta 1: [ɣar̄áśtuta] -
Elorrio garrastu garrástu 2: [ɣar̄áśtu] -
Erratzu mindu mindú 1: [mindú] -
Errezil txar txárr 1: [tʃár̄] -
Errezil mindu mindú 2: [mindú] -
Errigoiti pike piké 1: [piké] -
Errigoiti garrastu garrástu 2: [gar̄áśtu] -
Eskiula gaxtatü gaxtátü 1: [gaʃtáty] -
Eskiula samintü samíntü 2: [śamínty] -
Eskiula ozkitü ozkítü 3: [oskíty] -
Etxalar mindu mindú 1: [mindú] -
Etxaleku mindu míndú 1: [míndú] -
Etxarri (Larraun) miñddu míñddú 1: [míɲddú] -
Etxebarri errantzi¡otute errántzi¡otute 1: [er̄ántsiʒotute] -
Etxebarria garratz gárrátz 1: [gár̄áts] -
Etxebarria galdu gáldu 1: [gáldu] -
Etxebarria garrastu garrástu 2: [gar̄áśtu] -
Etxebarria mingetx mingétx 3: [miŋgétʃ] -
Eugi ranzietu rranziétu 1: [r̄ansjétu] -
Ezkio-Itsaso minduta mínduta 1: [mínduta] -
Ezkio-Itsaso mindu mindú 2: [mindú] -
Ezkurra mindu mindú 1: [mindú] -
Ezterenzubi pasatu pásatu 1: [páśatu] -
Gaintza miñddota míñddotá 2: [míɲddotá] -
Gaintza miñddo miñddó 3: [miɲddó] -
Gamarte karmin karrmín 1: [kar̄mín] -
Gamiz-Fika garrastu garrástú 1: [gar̄áśtú] -
Garrüze mindia míndia 1: [míndia] -
Getxo galdu galdu 1: [ɣalðu] -
Getxo mingotz mingotza 2: [miŋgotsa] -
Gizaburuaga garratz garratz 1: [ɣar̄ats] -
Goizueta miñddu míñddu 1: [míɲddu] -
Hazparne mintu mintú 1: [mintú] -
Hendaia karlinkatu karrlínkatu 1: [kaRlíŋkatu] -
Hendaia karlingatu karrlíngatu 2: [kaRlíŋgatu] -
Hendaia mindu mindu 3: [mindu] -
Hernani mindu míndú 1: [míndú] -
Hondarribia pasatua pasátua 1: [paśátua] -
Hondarribia mikastua mikástua 2: [mikáśtua] -
Hondarribia minduta mindúta 3: [mindúta] -
Ibarruri (Muxika) garrastu garrastu 1: [ɣar̄aśtu] -
Igoa mindu míndú 1: [míndú] -
Igoa galdu gáldú 2: [gáldú] -
Ikaztegieta mindu míndu 1: [míndu] -
Irisarri kindu kíndu 1: [kíndu] -
Itsasu garrantzatuia garrántzatúia 1: [gaRántsatúi̯a] -
Itsasu mintu míntu 2: [míntu] -
Izturitze minthu mínthu 1: [mínthu] -
Izturitze garrantzatu garrántzatu 2: [gar̄ántsatu] -
Jaurrieta minkia mínkia 1: [míŋkia] -
Jaurrieta minkiaturik minkiáturik 2: [miŋkjáturik] -
Jaurrieta minkiatu minkiátu 3: [miŋkjátu] -
Jutsi mindu mindu 1: [mindu] -
Kortezubi galdu galdu 1: [ɣaldu] -
Kortezubi garrastu garrástu 1: [ɣar̄áśtu] -
Landibarre garraza garráza 1: [gar̄ása] -
Landibarre mindu míndu 2: [míndu] -
Larrabetzu garrastu garrástu 1: [ɣar̄áśtu] -
Larraine mingaxtü mingáxtü 1: [miŋgáʃty] -
Larzabale kherratu kherratu 1: [kher̄atu] -
Larzabale mindu mindu 1: [mindu] -
Lasarte-Oria mindu mindú 1: [mindú] -
Laukiz garrastuko garrastúko 1: [gar̄aśtúko] -
Legazpi garraztu garráztú 1: [gar̄ástú] -
Legazpi ozpindu ozpíndú 2: [ospíndú] -
Legazpi garraztuta garráztutá 3: [gar̄ástutá] -
Leintz Gatzaga miñddu míñddu 1: [míɲddu] -
Leintz Gatzaga mindu mindu 2: [mindu] -
Leintz Gatzaga garrastu garrastu 3: [ɣar̄aśtu] -
Leioa garrastu garrastú 1: [ɣar̄aśtú] -
Leitza miñddu miñddú 1: [miɲddú] -
Lekaroz mindu mindú 1: [mindú] -
Lekeitio garrastu garrástu 1: [ɣar̄áśtu] -
Lemoa garrastu garrastu 1: [gar̄aśtu] -
Lemoa galdu gáldu 2: [gáldu] -
Lemoiz garrastute garrastúte 1: [gar̄aśtúte] -
Luzaide / Valcarlos mindu míndu 1: [míndu] -
Makea garrantzatuia garrántzatuiá 1: [gaRántsatwiá] -
Makea garrantzatu garrántzatú 2: [gaRántsatú] -
Makea garkaraztu garrkáraztatú 3: [gar̄kárastatú] -
Mañaria garrastute garrástute 1: [gar̄áśtute] -
Mendaro pasauta pasáutá 1: [paśáu̯tá] -
Mendaro mindu mindú 1: [mindú] -
Mendaro txar txárr 2: [tʃár̄] -
Mendata garrastute garrastúte 1: [gar̄aśtúte] -
Mendata garrastu garrástu 2: [gar̄áśtu] -
Mezkiritz ozpindu ozpíndu 1: [ospíndu] -
Montori kharratzen kharrátzen 1: [khar̄átsen] -
Montori kharratüik khárratüik 2: [khár̄atyi̯k] -
Mugerre garrantzatu garrantzatu 1: [gar̄antsatu] -
Mungia garrastu garrastú 1: [gar̄aśtú] -
Oderitz miñddu míñddú 1: [míɲddú] -
Oderitz miñddo míñddo 2: [míɲddo] -
Oiartzun mindu mindú 1: [mindú] -
Oñati galdutako galdútako 1: [ɣaldútako] -
Ondarroa garrastute garrastúte 1: [ɣar̄aśtúte] -
Ondarroa sar sárr 2: [śár̄] -
Orexa mindu míndu 1: [míndu] -
Orozko garrastu garrástu 1: [ɣar̄áśtu] -
Otxandio garrastute garrástute 1: [gar̄áśtute] -
Pagola khêrratü khêrrátü 1: [khẽr̄áty] -
Pasaia mindu míndú 1: [míndú] -
Santa Grazi mingar mingárr 1: [miŋgár̄] -
Sara mindu mindú 1: [mindú] -
Sara galdu galdú 2: [galdú] -
Senpere karlinkatua karrlínkatúa 1: [kaRlíŋkatúa] -
Sohüta mingaxtüik mingaxt´üik 1: [miŋgaʃtýi̯k] -
Sondika galdu galdú 1: [galdú] -
Sondika garrastu garrastu 1: [ɣar̄aśtu] -
Sondika pikau pikáu 2: [pikáu̯] -
Suarbe mindui míndui 1: [míndwi] -
Suarbe mindu míndu 2: [míndu] -
Suarbe mindu míndu 3: [míndu] -
Sunbilla miñddu miñddú 1: [miɲddú] -
Tolosa mindu míndu 1: [míndu] -
Uharte Garazi mindu mindú 1: [mindú] -
Urdiain ranziyatuik rránziyatuík 1: [r̄ánsiǰatuík] -
Urdiñarbe mingatx mingátx 1: [miŋgátʃ] -
Urdiñarbe minthü mínthü 1: [mínthy] -
Urdiñarbe kharratü kharrátü 2: [khar̄áty] -
Urdiñarbe mingaxtü mingáxtü 3: [miŋgáʃty] -
Urketa mintuia mintúia 1: [mintúja] -
Ürrüstoi kharratü kharrátü 1: [khar̄áty] -
Uztaritze mintu mintú 1: [mintú] -
Zaratamo garrastu garrástu 1: [gar̄áśtu] -
Zeanuri garratz gárratz 1: [ɣár̄ats] -
Zeberio garratz gárratz 1: [ɣár̄ats] -
Zegama galdu galdú 1: [ɣaldú] -
Zegama minduta mindúta 1: [mindúta] -
Zegama galduta galdúta 2: [galdúta] -
Zegama mindu mindú 2: [mindú] -
Zilbeti mindu míndu 1: [míndu] -
Zollo (Arrankudiaga) garrastu garrástu 1: [ɣar̄áśtu] -
Zornotza galduriko galdúriko 1: [ɣaldúriko] -
Zornotza garrasturiko garrastúriko 1: [ɣar̄aśtúriko] -
Zugarramurdi pikatua píkatuá 1: [píkatuá] -
 
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • +34 944 158 144
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper