Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

228 emaitza 912 bilaketarentzat

912: conjunto de casas junto a la iglesia / fermes auprès de l'église / buildings next to a church

  • Gaia: Baserria
  • Galdera (es): conjunto de casas junto a la iglesia
  • Galdera (fr): fermes auprès de l'église
  • Galdera (en): buildings next to a church
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta eliz ondoko etxe elíz ondóko etxeá 1: [elís ondóko etʃeá] -
Ahetze karrika karríka 1: [kaRíka] -
Aia elizalde elízaldé 1: [elísaldé] -
Aldude plaza plaza 1: [plasa] -
Aldude karrika karrík 1: [kar̄ík] -
Altzai kharrika bildü khárrika bildía 1: [khár̄ika βildía] -
Altzai eliza khantu elíza khantía 2: [elísa khantía] -
Altzürükü elizathe élizáthia 1: [élisá:thja] -
Altzürükü kharrika khárrika 2: [khár̄ika] -
Altzürükü elizüngüne elízüng´ünik 3: [elísyŋgýnik] -
Amezketa elizaren ondoan elizen ondoon 1: [elisen ondoon] -
Amezketa kalea kalea 2: [kalea] -
Amezketa erri errí 3: [ɛr̄í] -
Andoain elizondo elízondó 1: [elísondó] -
Aniz erri errí 1: [ɛr̄í] -
Aramaio eleixinguru eléixinguru 1: [eléi̯ʃiŋguru] -
Aramaio eleixondo eléixondo 1: [eléi̯ʃondo] -
Araotz (Oñati) eleisinguru eléisinguru 1: [eléi̯śiŋguru] -
Araotz (Oñati) eleisondo eléisondo 1: [eléi̯śondo] -
Arbizu elizondoko itxe elízondókoitxeák 1: [elísondókoi̯tʃeák] -
Arboti plaza pláza 1: [plása] -
Armendaritze plaza plazá 1: [plasá] -
Arnegi karrika kárrika 1: [kár̄ika] -
Arrangoitze karrika karríka 1: [kaRíka] -
Arrasate eleixinguru eléixinguru 1: [eléi̯ʃiŋguru] -
Arrazola (Atxondo) elixondo elíxondo 1: [elíʃondo] -
Arrazola (Atxondo) elixalde elíxalde 1: [elíʃalde] -
Arrieta eleixalde eléixalde 1: [eléi̯ʃalde] -
Arroa (Zestoa) elizalde elízaldé 1: [elísaldé] -
Arroa (Zestoa) eliza ondoko etxe elízaondo 2: [elísaondo] -
Arroa (Zestoa) eliza ondoko itxe elízaondo 2: [elísaondo] -
Arrueta eliza ondoko etxe éliza óndoko étxe 1: [élisa óndoko étʃe] -
Arrueta plaza pláza 2: [plása] -
Asteasu elizinguru elízingurú 1: [elísiŋgurú] -
Asteasu elizondo elízonduá 2: [elísonduá] -
Ataun elizalde elizaldé 1: [elisaldé] -
Azkaine karrika karríka 1: [kaRíka] -
Azkoitia elize inguru elízeingurún 1: [elísei̯ŋgurún] -
Azkoitia parroki ondo parrókiondún 2: [par̄ɔ́kjondún] -
Azpeitia kale kalé 1: [kalé] -
Baigorri karrika karríka 1: [kaRíka] -
Baigorri elizaborta elizaborta 1: [elisaβoRta] -
Baigorri elizarte elizarte 2: [elisaRte] -
Bakio eleixalde eléixalde 1: [eléi̯ʃalde] -
Bardoze plaza pláza 1: [plása] -
Barkoxe kharrika kharríka 1: [khar̄íka] -
Barkoxe plaza pláza 2: [plása] -
Bastida eliza ingurü éliza ingúrüa 2: [élisa iŋgúrya] -
Beasain kale kále 1: [kále] -
Beasain erri errí 2: [ɛr̄í] -
Behorlegi karrika karriká 1: [kar̄iká] -
Beizama kasko kásko 1: [káśko] -
Beizama eliza ondo elízaondó 2: [elísaondó] -
Bergara eliza inguru elíza ingúru 1: [elísa iŋgúru] -
Bermeo eleixondo eleixóndo 1: [elei̯ʃóndo] -
Bermeo eleixingeru eleixíngeru 1: [elei̯ʃíŋgeru] -
Berriz elixalde elíxalde 1: [elíʃalde] -
Berriz elixondo elíxondo 2: [elíʃondo] -
Beruete elizondo elízondó 1: [elísondó] -
Beskoitze plaza pláza 1: [plása] -
Bidarrai plaza pláza 1: [plása] -
Bidarrai karrika kárrik 1: [kár̄ik] -
Bolibar elixalde elíxaldé 1: [elíʃaldé] -
Busturia eleixainguru eleixáinguru 1: [elei̯ʃái̯ŋguru] -
Busturia elixondo elixóndo 1: [eliʃóndo] -
Busturia eleisbarruti eléisbarruti 2: [eléi̯śβar̄uti] -
Deba elisondoko etxe elísondo 1: [elísondo] -
Deba kale kále 2: [kále] -
Dima elexinguru elexínguru 1: [eleʃíŋguru] -
Dima elexalde eléxalde 1: [eléʃalðe] -
Domintxaine elizate elízate 1: [elísate] -
Donamaria elizondo elízondú 3: [elísondú] -
Donibane Lohizune karrika karríka 1: [kaRíka] -
Donostia elizondoko etxe elízondoko etxíak 1: [elísondoko etʃíak] -
Dorrao / Torrano elizondo élizóndo 1: [élisóndo] -
Eibar kale kále 1: [kále] -
Elantxobe elixalde elixálde 1: [eliʃálde] -
Elantxobe elixaingeru elixaingéru 2: [eliʃai̯ŋgéru] -
Elduain erri errí 1: [ɛr̄í] -
Elduain eliz inguru eliz ingurun 2: [elis iŋgurun] -
Elduain eliz ondon eliz ondon 3: [elis ondon] -
Elorrio elixinguru elíxinguru 1: [elíʃiŋguru] -
Elorrio elixondo elíxondo 2: [elíʃondo] -
Erratzu erri errí 1: [ɛr̄í] -
Errezil kale kalé 1: [kalé] -
Errezil elizalde elízaldé 1: [elísaldé] -
Errezil elizjira elízjirá 2: [elísxirá] -
Errezil eliz inguru elízbueltá 3: [elísβweltá] -
Errezil eliz inguru elíz inguru 4: [elís iŋguru] -
Errigoiti eleixauso eléixáuso 1: [eléi̯ʃáu̯śo] -
Errigoiti elixalde elixálde 1: [eliʃálde] -
Eskiula elizalte élizáltin 2: [élisáltin] -
Eskiula kharrika khárrika 3: [khár̄ika] -
Etxalar karrika karríka 1: [kar̄íka] -
Etxarri (Larraun) elizondo elízondó 1: [elísondó] -
Etxebarri eleixondo eléixondo 1: [eléi̯ʃondo] -
Etxebarri eleisinguru eléisinguru 1: [eléi̯śiŋguru] -
Etxebarria eleisalde eléisaldé 1: [eléi̯śaldé] -
Etxebarria erbera erbéra 2: [er̄βéra] -
Eugi elizondo elízondoán 1: [elísondoán] -
Eugi elizen ondoan elízen ondoán 2: [elísen ondoán] -
Ezkio-Itsaso eliza ondoko etxe elízaondo 1: [elísaondo] -
Ezkio-Itsaso eliza ondoko itxe elízaondo 1: [elísaondo] -
Ezkio-Itsaso eliza inguru elízaingurú 1: [elísai̯ŋgurú] -
Ezkurra elizinguru elízingurú 1: [elísiŋgurú] -
Ezterenzubi elizate elízate 1: [elísate] -
Ezterenzubi kharrika khárrikan 2: [khár̄ikan] -
Ezterenzubi karrika karrika 2: [kar̄ika] -
Gaintza elizondo elízondó 1: [elísondó] -
Gamarte elizate élizate 1: [élisate] -
Gamiz-Fika eleixondo eleixóndo 1: [elei̯ʃóndo] -
Gamiz-Fika eleixalde eleixálde 2: [elei̯ʃálde] -
Garrüze plaza plaza 1: [plasa] -
Garrüze elizate elizáte 1: [elisáte] -
Getaria eliza ondoko etxe elízaondo 1: [elísaondo] -
Getaria eliza ondoko itxe elízaondo 1: [elísaondo] -
Getaria elizalde elízaldé 2: [elísaldé] -
Getxo eleixingeru eléixingeru 1: [eléi̯ʃiŋgeru] -
Getxo eleixalde eléixalde 2: [eléi̯ʃalðe] -
Gizaburuaga elixalde elíxalde 1: [elíʃalðe] -
Goizueta elizondo elízondo 1: [elísondo] -
Hazparne elizondo élizondó 1: [élisondó] -
Hazparne karrika karríka 2: [kaRíka] -
Hernani erri errí 1: [ɛr̄í] -
Hondarribia elizalde elízalde 1: [elísalde] -
Ibarruri (Muxika) elixalde elíxalde 1: [elíʃalde] -
Igoa elizondo elízondo 1: [elísondo] -
Ikaztegieta elizondo elízondo 1: [elísondo] -
Ikaztegieta elizalde elizaldeko 1: [elisaldeko] -
Ikaztegieta elizinguru elizingurue 2: [elisiŋgurue] -
Irisarri plaza pláza 1: [plása] -
Irisarri elizalde elízalde 1: [elísalde] -
Irisarri karrika karríka 2: [kaRíka] -
Itsasu plazako kartier plázako kartiéra 1: [plásako kar̄tiéra] -
Izturitze plazondo plazóndo 1: [plasóndo] -
Izturitze plaza pláza 2: [plása] -
Jaurrieta eliza ondoko etxe elíza ondóko étxia 1: [elísa ondóko étʃia] -
Jutsi elizathe elizathé 1: [elisathé] -
Kortezubi elixalde elixálde 1: [eliʃálðe] -
Landibarre plaza plaza 1: [plasa] -
Landibarre elizate elízate 1: [elísate] -
Larrabetzu elixondo élixondo 1: [éliʃondo] -
Larrabetzu elixalde élixalde 2: [éliʃalde] -
Larrabetzu elixoste élixoste 3: [éliʃośte] -
Larraine eliza althe eliza álthe 1: [elisa álthe] -
Larraine kharrika kharríka 2: [khar̄íka] -
Larzabale elizathe elizáthe 1: [elisáthe] -
Lasarte-Oria elizinguru elízingurú 1: [elísiŋgurú] -
Lasarte-Oria elizalde elízaldé 1: [elísaldé] -
Laukiz elexalde eléxalde 1: [eléʃalðe] -
Laukiz elexingeru eléxingeru 2: [eléʃiŋgeru] -
Legazpi elizaldea elizaldea 1: [elisaldea] -
Leintz Gatzaga eleisondo eléisondo 1: [eléi̯śondo] -
Leintz Gatzaga eleisinguru eléisingúru 2: [eléi̯śiŋgúru] -
Leioa eleixondo eleixóndo 1: [elei̯ʃóndo] -
Leitza erri errí 1: [ɛr̄í] -
Lekaroz erri inguru errí ingúru 1: [ɛr̄í iŋgúru] -
Lekeitio elixinguru elíxinguru 1: [elíʃiŋguru] -
Lekeitio elixondo elíxondo 1: [elíʃondo] -
Lemoa elexondo elexóndo 1: [el̤eʃóndo] -
Lemoiz elixondo elíxondo 1: [elíʃondo] -
Lemoiz elixalde elíxalde 1: [elíʃalde] -
Luzaide / Valcarlos elizate elizáte 1: [elisáte] -
Luzaide / Valcarlos elizalde elízalde 2: [elísalde] -
Luzaide / Valcarlos karrika karríka 3: [kar̄íka] -
Makea burgada burgáda 1: [βur̄ɣáða] -
Makea karrika karríka 1: [kar̄íka] -
Mañaria elixondo elixóndo 1: [eliʃóndo] -
Mendaro elisalde elísaldé 1: [elíśaldé] -
Mendata elixalde elixálde 1: [eliʃálðe] -
Mendata elixingeru elixíngeru 1: [eliʃíŋgeru] -
Mezkiritz elizaren inguru elízaren ingúruen 1: [elísaren iŋgúruen] -
Mezkiritz elizondo élizóndoan 2: [élisóndoan] -
Montori plaza pláza 1: [plása] -
Montori kharrika khárrika 2: [kháRika] -
Mugerre plaza plaza 1: [plasa] -
Mugerre elizain inguruko etxe elizain inguruko etxiak 2: [elisai̯n iŋguruko etʃjak] -
Mungia eleixingeru eléixingerú 1: [eléi̯ʃiŋgerú] -
Mungia elixalde elíxalde 1: [elíʃalde] -
Oiartzun elizalde elízaldé 1: [elísaldé] -
Oñati elixondo elíxondo 1: [elíʃondo] -
Oñati elixinguru elixínguru 2: [eliʃíŋguru] -
Ondarroa eleisa inguru eleisá inguru 1: [elei̯śá i̯ŋguru] -
Orexa erri inguru errí ingúru 1: [ɛr̄í iŋgúru] -
Orio eliza inguru elízaingurú 1: [elísai̯ŋgurú] -
Orio kale kalé 2: [kalé] -
Orozko elixainguru elixáinguru 1: [eliʃái̯ŋguru] -
Orozko elixarte elixárte 1: [eliʃár̄te] -
Otxandio kale kále 1: [kále] -
Otxandio elexinguru élexinguru 1: [éleʃiŋguru] -
Pagola kharrika kharriká 1: [khar̄iká] -
Pagola burk burk 2: [bur̄k] -
Pagola elizathe élizathé 3: [élisathé] -
Pasaia erri errí 1: [ɛr̄í] -
Santa Grazi kharrika kharrika 1: [khar̄ika] -
Santa Grazi elizundoko etxe elizundoko etxiak 2: [elisundoko etʃjak] -
Sara plaza pláza 1: [plása] -
Senpere karrika karríka 1: [kaRíka] -
Senpere plaza plazá 1: [plasá] -
Sohüta kharrika khárrika 1: [khár̄ika] -
Sondika eleixalbo eleixálbo 1: [elei̯ʃálβo] -
Sondika elexingeru eléxingeru 1: [eléʃiŋgeru] -
Sondika eleixondo eleixóndo 2: [elei̯ʃóndo] -
Suarbe elizen ondoko itxak elizóndo 1: [elisóndo] -
Sunbilla erri errí 1: [er̄í] -
Tolosa kale kalé 1: [kalɛ́] -
Uharte Garazi plaza pláza 1: [plása] -
Urdiain elizen ondoko itxak elizóndo 1: [elisóndo] -
Urdiñarbe kharriküngü kharrik´üngü 1: [khar̄ikýŋgy] -
Urdiñarbe elizathe elizáthe 2: [elisáthe] -
Urketa elizondo élizóndo 1: [élisóndo] -
Urketa plaza pláza 2: [plása] -
Urretxu kale kalé 1: [kalé] -
Urretxu eliza ondo elízaondó 2: [elísaondó] -
Ürrüstoi kharrika kharríka 1: [khar̄íka] -
Uztaritze karrika karríka 3: [kaRíka] -
Zaratamo elexondo elexóndo 1: [eleʃóndo] -
Zaratamo elexalde eléxaldé 1: [eléʃaldé] -
Zeanuri eleixondo eléixondo 1: [eléi̯ʃondo] -
Zeberio elexinguru elexínguru 1: [eleʃíŋguru] -
Zeberio elexondo eléxondo 2: [eléʃondo] -
Zegama kale kále 1: [kále] -
Zegama eliza inguru elízaingurún 1: [elísai̯ŋgurún] -
Zilbeti elizondo elízóndo 1: [elísóndo] -
Zollo (Arrankudiaga) eleixondo eléixondo 1: [eléi̯ʃondo] -
Zornotza elixinguru elíxinguru 1: [elíʃiŋguru] -
Zornotza elixondo elíxondo 1: [elíʃondo] -
Zugarramurdi eliz onddoan elíz onddoán 1: [elís onddoán] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper