Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

275 emaitza 892 bilaketarentzat

892: olfatear / flairer / scent (to)

  • Gaia: Txakurra
  • Galdera (es): olfatear
  • Galdera (fr): flairer
  • Galdera (en): scent (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta usmeatzen usmeátzen 1: [uźmeátsen] -
Ahetze usnatu usnátu 1: [uśnátu] -
Ahetze sumatu sumátu 2: [śumátu] -
Aia usañ usáñ 1: [uśáɲ] -
Aia usaya artu usáya artú 2: [uśáǰa ar̄tú] -
Aldude usmatu úsmatú 1: [úśmatú] -
Alkotz useinke úseinké 1: [úśei̯ŋké] -
Alkotz urrinke úrrinké 2: [úr̄iŋké] -
Altzai senditü sendítü 1: [śendíty] -
Altzürükü senditü sendítü 2: [śendíty] -
Altzürükü hexan hexán 4: [heʃán] -
Altzürükü ürrin in ´ürrinin 5: [ýr̄inin] -
Amezketa usanka usánká 1: [uśáŋká] -
Andoain usayian ai usáyian ai 2: [uśáǰjan ai̯] -
Aniz usmetu usmétu 1: [uśmétu] -
Aniz errestoa artzen errestoa artzen 2: [er̄eśtoa ar̄tsen] -
Aramaio usaiñian ibili usáiñien ibílli 1: [uśái̯ɲien iβíʎi] -
Araotz (Oñati) susniartu súsniartu 1: [śúśnjar̄tu] -
Araotz (Oñati) susnan dabil susnan dabil 2: [śuśnan daβil] -
Arbizu susmetu súsmetu 1: [śúźmetu] -
Arbizu usaya aittu usáya aittú 2: [uśáǰa ai̯ttú] -
Arboti sendika sendíka 1: [śendíka] -
Arboti senditu sendítzen 2: [śendítsen] -
Arboti kesta késta 3: [kéśta] -
Armendaritze usmatu usmátu 1: [uśmátu] -
Armendaritze senditu sendítu 2: [śendítu] -
Arnegi usindatu usíndatú 1: [uśíndatú] -
Arnegi erresto artu errésto artú 2: [er̄éśto ar̄tú] -
Arrangoitze usainka ari usáinka arí 1: [uśái̯ŋka arí] -
Arrangoitze somatu somátu 1: [śomátu] -
Arrasate usaiñ artu usáiñe artu 1: [uśái̯ɲe ar̄tu] -
Arrazola (Atxondo) useiñ in uséiñ ein 1: [uśéi̯ɲ ei̯n] -
Arrieta useiñ in uséiñ in 1: [uśéi̯ɲ in] -
Arroa (Zestoa) usaya artu usáya artzé 4: [uśáǰa ar̄tsé] -
Arrueta sendika séndika 1: [śéndika] -
Arrueta kesta késta 2: [kéśta] -
Asteasu usayan usáyan 1: [uśáǰan] -
Ataun usaien tzebillek usáien 1: [uśái̯en] -
Ataun usaien usáien 1: [uśái̯en] -
Ataun arrastoa artu árrastoártu 2: [ár̄aśtoár̄tu] -
Azkaine arrastoan arrastóan 1: [aRaśtóan] -
Azkoitia useike uséike 1: [uśéi̯ke] -
Azkoitia arrastua artu árrastue artu 2: [ár̄aśtwe ar̄tu] -
Azkoitia arrastue artu árrastue artu 2: [ár̄aśtwe ar̄tu] -
Azkoitia use¡e artu usé¡e artú 2: [uśéʒe ar̄tú] -
Azpeitia usaya artu uséyartú 1: [uśéǰar̄tú] -
Azpeitia useye artu uséye artú 2: [uśéǰe ar̄tú] -
Baigorri usainka usáinka 1: [uśái̯ŋka] -
Baigorri keztan keztan 2: [kestan] -
Bakio errastuen ibili errástuen ibíll 1: [er̄áśtuen iβíʎ] -
Bakio errastuen eiñ errástuen éiñ 2: [er̄áśtuen éi̯ɲ] -
Bardoze senditu sendítzen 1: [śendítsen] -
Bardoze kestan késtan 2: [kéśtan] -
Barkoxe senditü sendítü 1: [śendíty] -
Bastida usinka ari usínka ari 1: [uśíŋka ari] -
Beasain usanka usanká 1: [uśaŋká] -
Behorlegi u¡naka u¡naka 1: [uʒnaka] -
Behorlegi usmaka úsmaka 2: [úźmaka] -
Beizama usayan ibilli usáyan ibílli 2: [uśáǰan iβíʎi] -
Beizama usaya artu usáya artú 4: [uśáǰa ar̄tú] -
Bergara usainke ibili usáinke ibilí 1: [uśái̯ŋke iβilí] -
Bergara usaiñian ibili usaiñían ibilí 2: [uśai̯ɲían iβilí] -
Bermeo usaindu usáindu 1: [uśái̯ndw] -
Berriz usaiñ artu usáiña artú 1: [uśái̯ɲa ar̄tú] -
Beruete usaye aitzen usáye áitzen 1: [uśáǰe ái̯tsen] -
Beruete sumen iillo súmen iíllo 2: [śúmen iíʎo] -
Beruete sumatu sumátu 3: [śumátu] -
Beruete usaiken iillo usáiken iíllo 3: [uśái̯ken iíʎo] -
Beskoitze usaingaka aizan usáingaká áizan 1: [uśái̯ŋgaká ái̯san] -
Bidarrai usmatu usmatú 1: [uśmatú] -
Bolibar usainke ibili usáinke ibílli 2: [uśái̯ŋke i̯βíʎi] -
Busturia usiñe artun usíñe artún 1: [uśíɲe ar̄tún] -
Deba usañian usáñián 1: [uśáɲián] -
Deba usañ artu usáñartúta 2: [uśáɲar̄túta] -
Deba arrastuan arrástuán 3: [ar̄áśtuán] -
Deba arrastu artu arrástuartú 4: [ar̄áśtwar̄tú] -
Deba arrastuartu arrástuartú 4: [ar̄áśtwar̄tú] -
Dima usein ein uséin in 2: [uśéi̯n in] -
Domintxaine senditu sénditzen 1: [śénditsen] -
Domintxaine fleratzen flératzen 2: [flératsen] -
Donamaria usaika dabill usáika 1: [uśái̯ka] -
Donamaria usaika usáika 1: [uśái̯ka] -
Donibane Lohizune arrastoan arrástoan 1: [aRáśtoan] -
Donostia usaitten usaitten 1: [uśai̯tten] -
Donostia usayan usayan 2: [uśaǰan] -
Donostia usaika usaika 3: [uśai̯ka] -
Dorrao / Torrano useyen uséyen 1: [uśéǰen] -
Dorrao / Torrano susmetu susmétu 2: [śuźmétu] -
Dorrao / Torrano arrastuartu súsmen 3: [śúźmen] -
Dorrao / Torrano susmen arrástuártu 4: [ar̄áśtwár̄tu] -
Dorrao / Torrano useyartu árrastuen 5: [ár̄aśtweɱ] -
Dorrao / Torrano usei artu uséyartu 6: [uśéǰar̄tu] -
Eibar useiñian uséiñian 1: [uśéi̯ɲian] -
Eibar arrastuan arrástuan 2: [ar̄áśtuan] -
Elantxobe usein ein uséin ein 1: [uśéi̯n ei̯n] -
Elduain usanka úsanká 1: [úśaŋká] -
Elduain susmuun súsmúún 2: [śúśmúún] -
Elgoibar useinke uséinka/uzéinka 1: [us̟ɛ́i̯ŋka] -
Elgoibar arrastuan arrástuan 2: [ar̄áśtuan] -
Elorrio usaiñ artu usáiñartu 1: [uśái̯ɲar̄tu] -
Erratzu errestoan erréstoan 1: [ɛr̄ɛ́śtoan] -
Erratzu usmetu usmetzen 3: [uśmetsen] -
Errezil usainka usáinka 1: [uśái̯ŋka] -
Errezil usaika dabill usáika 2: [uśái̯ka] -
Errezil usaika usáika 2: [uśái̯ka] -
Errezil usaya artu usáya artú 2: [uśáǰa ar̄tú] -
Errezil usanka usánka 3: [uśáŋka] -
Errezil usandu du usándu 4: [uśándu] -
Errezil usayan ibilli usayán 5: [uśaǰán] -
Errigoiti useiñe artun useiñé artun 1: [uśei̯ɲé ar̄tun] -
Eskiula sendi séndi 1: [śéndi] -
Eskiula txerkhatzen txerkhátzen 2: [tʃer̄khátsen] -
Etxalar usaika dabill usáika 1: [uśái̯ka] -
Etxalar usaika usáika 1: [uśái̯ka] -
Etxaleku sumatu súmatú 1: [śúmatú] -
Etxaleku sumetzen sumétzen 2: [śumétsen] -
Etxarri (Larraun) usayen elli usáyen élli 2: [uśáǰen é:ʎi] -
Etxarri (Larraun) arrastoan joan árrastoán joan 4: [ár̄aśtoán xoan] -
Etxebarri barrunte barrúnte 1: [βar̄únte] -
Etxebarri useiñe artu uséiñe artu 1: [uśéi̯ɲe ar̄tu] -
Etxebarria usañ artu usáñ artú 2: [uśáɲ ar̄tú] -
Etxebarria usainke ibili usáinke ibíli 3: [uśái̯ŋke i̯βíli] -
Etxebarria errestuen erréstuén 4: [er̄éśtuén] -
Eugi usmetu usmétzen 1: [uźmétsen] -
Ezkio-Itsaso usaika usáiká 1: [uśái̯ká] -
Ezkio-Itsaso usaye artu usáye ártu 1: [uśáǰe ár̄tu] -
Ezkio-Itsaso usainka usáinka 2: [uśái̯ŋka] -
Ezkurra usaika úsaiká 1: [úśai̯ká] -
Ezkurra sumean súmeán 2: [śúmeán] -
Ezterenzubi kezta seitu kézta séitu 1: [késta śéitu] -
Ezterenzubi usmatu usmátu 1: [uźmátu] -
Ezterenzubi hartu hártu 2: [hár̄tu] -
Gaintza usanka úsanká 1: [úśaŋká] -
Gaintza sumato sumáto 2: [śumáto] -
Gamarte uzmaaka uzmáaka 1: [uzmáaka] -
Gamarte kestan késtan 2: [kéśtan] -
Gamarte errestoan erréstoan 3: [er̄éśtoan] -
Gamiz-Fika usin egiñ usín egíñ 1: [uśín eɣíɲ] -
Garrüze senditu sendítu 1: [śendítu] -
Getaria usain usáiñ 1: [uśáɲ] -
Getaria usanka dabill úsanka 2: [úśaŋka] -
Getaria usanka úsanka 2: [úśaŋka] -
Getaria arrastua artu árrastue artu 3: [ár̄aśtwear̄tu] -
Getaria arrastue artu árrastue artu 3: [ár̄aśtwear̄tu] -
Getxo usinke ibil usínke ibil 1: [uśíŋke i̯βil] -
Gizaburuaga errastue artu errástue artú 1: [er̄áśtue ar̄tú] -
Gizaburuaga usaiñe artzen usaiñe artzen 2: [uśai̯ɲe ar̄tsen] -
Goizueta usaia artu usáia artú 1: [uśái̯a ar̄tú] -
Goizueta erresto artu erréstoartú 2: [er̄éśtoar̄tú] -
Hazparne usainka ai usáinka ái 1: [uśái̯ŋka ái̯] -
Hendaia usainka usáinka 1: [uśái̯ŋka] -
Hernani usayartu usáyartú 1: [uśáǰar̄tú] -
Hernani usayian usáyián 2: [uśáǰián] -
Hondarribia usaika usaika 1: [uśai̯ka] -
Hondarribia arrastua artzen arrastua artzen 2: [ar̄aśtua ar̄tsen] -
Hondarribia usaittu usaittu 3: [uśai̯ttu] -
Ibarruri (Muxika) usaiñ artu usáiñe artu 1: [uśái̯ɲe ar̄tu] -
Ibarruri (Muxika) errastuen ibili errástuen ibilí 2: [er̄áśtwen iβilí] -
Igoa sumin súmin 1: [śúmin] -
Igoa sumartu súmartú 2: [śúmar̄tú] -
Igoa sume artu súme ártu 4: [śúme ár̄tu] -
Igoa usaye artu usáye artú 5: [uśáǰe ar̄tú] -
Igoa usayen usáyen 7: [uśáǰen] -
Igoa sumatu súmatú 8: [śúmatú] -
Ikaztegieta usaien dabil usáien dabil 1: [uśái̯en daβil] -
Ikaztegieta usaie artu usáie artu 2: [uśái̯e ar̄tu] -
Irisarri humatu húmatú 1: [húmatú] -
Irisarri usindatu usíndatu 2: [uśíndatu] -
Itsasu usain in úsain in 1: [úśai̯n in] -
Itsasu erresto bila errésto bíla 2: [eRéśto βíla] -
Izturitze seinditu seindítu 1: [śei̯ndítu] -
Jaurrieta urrin in urrín itén 1: [ur̄ín itén] -
Jutsi heexain ondotik heexain ondotik 1: [heeʃai̯n ondotik] -
Jutsi usindatu usíndatu 2: [uśíndatu] -
Kortezubi errastue artun errástue artún 1: [er̄áśtwe ar̄tún] -
Kortezubi usaiñe artun usáiñe artún 2: [uśái̯ɲe ar̄tún] -
Landibarre senditu sendítu 1: [śendítu] -
Landibarre usmatu usmátzen 2: [uśmátsen] -
Larrabetzu usinke ibil úsinke dabil 1: [úśiŋke ðaβil] -
Larrabetzu errastue barruntau errástue bárruntau 2: [er̄áśtue βár̄untau̯] -
Larraine ürrüxtakan ürrüxtákan 1: [yr̄yʃtákan] -
Larraine usnatü usnátü 1: [uźnáty] -
Larraine senditu sendítzen 2: [śendítsen] -
Larzabale sundatu sundátu 1: [śundátu] -
Larzabale usindatu usíndatu 2: [uśíndatu] -
Laukiz usinkeon usínkeon 1: [uśíŋkeon] -
Legazpi usne artu úsne ártu 1: [úśne ár̄tu] -
Legazpi usnan dabill úsnan dabill 2: [úśnan daβiʎ] -
Leintz Gatzaga usaiñ artu usáiñ artu 1: [uśái̯ɲ ar̄tu] -
Leioa usinke in usínke in 1: [uśíŋke i̯n] -
Leitza usaiartu usáiartú 1: [uśái̯ar̄tú] -
Leitza usanka usánka 2: [uśáŋka] -
Lekaroz usmetu usmétu 1: [uśmétu] -
Lekeitio usainka ibili usáinka ibili 1: [uśái̯ŋka i̯βili] -
Lemoa usen ein usén ein 1: [uśén ei̯n] -
Lemoa usein ein uséin ein 2: [uśéi̯n ei̯n] -
Lemoiz usin in usín in 1: [uśín in] -
Lemoiz errastu daro errastu daro 2: [er̄aśtu ðaro] -
Luzaide / Valcarlos usmatu usmátu 1: [uśmátu] -
Makea kestatu kestatú 1: [keśtatú] -
Makea useindu useindú 2: [uśei̯ndú] -
Mañaria lorratzien lorrátzien 1: [lor̄átsien] -
Mañaria uxein in uxéin in 2: [uʃéi̯n in] -
Mendaro usañ artu usáñ artú 1: [uśáɲ ar̄tú] -
Mendaro usainka usáinka 2: [uśái̯ŋka] -
Mendata usainke ibili usáinke ibilli 1: [uśái̯ŋke i̯βiʎi] -
Mezkiritz iten du useya itén du uséya 1: [itén du uśéǰa] -
Montori senditu sendítzen 1: [śenðítsen] -
Mugerre uzmatu uzmatu 1: [usmatu] -
Mugerre arrasto segitu arrasto segitu 2: [ar̄aśto śeɣitu] -
Mugerre usnatu usnatu 4: [uźnatu] -
Mugerre usaindatu usaindatu 5: [uśai̯ndatu] -
Mungia usin in usín in 1: [uśín in] -
Oderitz susme arto susme ártó 1: [śuźme ár̄tó] -
Oderitz usaye artoik usáye artó 1: [uśáǰe ar̄tó] -
Oderitz arrastoan iilli árrastoán iílli 2: [ár̄aśtoán iíʎi] -
Oiartzun usayan usáyán 1: [uśáǰán] -
Oiartzun arrastun arrastún 2: [ar̄aśtún] -
Oñati usaiñ artu usáiñ artu 1: [uśái̯ɲ ar̄tu] -
Ondarroa usaiñe eiñ usáiñe eiñ 1: [uśái̯ɲe ei̯ɲ] -
Ondarroa somau somáu 1: [śomáu̯] -
Orexa usanka dabill úsanka 1: [úśaŋka] -
Orexa usanka úsanka 1: [úśaŋka] -
Orexa arrastoan arrastoan 2: [ar̄aśtoan] -
Orio usaindu usáindu 1: [uśái̯ndu] -
Orio usaya artu usáya ártu 2: [uśáǰa ár̄tu] -
Orozko usain usáin 1: [uśái̯n] -
Orozko usnau úsnau 1: [úśnau̯] -
Otxandio usaiñ artu usáiñ artu 1: [uśái̯ɲ ar̄tu] -
Pagola ürrintaka ürrintáka 1: [yr̄intáka] -
Pasaia usaika ai úsaiká ai 1: [úśai̯ká ai̯] -
Santa Grazi senditü sendítü 1: [śendíty] -
Santa Grazi hexakan senditzen ai hexakan sénditzen ai 2: [heʃakan śénditse ai] -
Sara usainian daila usáinian dáila 1: [uśái̯nian dái̯la] -
Senpere usainka usáinka 1: [uśái̯ŋka] -
Senpere arrastoa artu arrastoa artú 2: [aRaśtoa aRtú] -
Senpere usmatu usmatúa 2: [uśmatúa] -
Sohüta senditu sendítzen 1: [śenðítsen] -
Sohüta üsnatu üsnátzen 1: [yźnátsen] -
Sohüta ai ái 2: [ái] -
Sohüta ihizen ihízen 3: [ihisen] -
Sondika errestue bile errestue bile 1: [er̄eśtue βile] -
Sondika busken búsken 2: [búśken] -
Suarbe usaike usáike 1: [uśái̯ke] -
Sunbilla usayin usáyin 1: [uśáǰin] -
Tolosa usayartu usáyártu 1: [uśáǰár̄tu] -
Tolosa arrastu artu arrástuartú 2: [ar̄áśtuar̄tú] -
Tolosa arrastuartu arrástuartú 2: [ar̄áśtuar̄tú] -
Tolosa usankai usankai 3: [uśaŋkai̯] -
Uharte Garazi sundatu súndatú 1: [śúndatú] -
Uharte Garazi senditu sendítu 2: [śendítu] -
Urdiain useikan úseikán 1: [úśei̯kán] -
Urdiñarbe senditu sendítzen 1: [śendítsen] -
Urdiñarbe hexan dük hexán dük 2: [heʃá n dyk] -
Urketa üsainka üsáinka 1: [yśái̯ŋka] -
Urketa senditu sénditu 2: [śénditu] -
Urketa arrestuan arréstuan 3: [aRéśtwan] -
Urretxu usaia artu usáia ártu 1: [uśái̯a ár̄tu] -
Ürrüstoi senditü senditü 1: [śendity] -
Uztaritze usaindu usáindu 1: [uśái̯ndu] -
Uztaritze somatu somátu 1: [śomátu] -
Zaratamo useñe artu uséñe artú 1: [uśéɲe ar̄tú] -
Zeanuri useiñ artu uséiñ artu 1: [uśéi̯ɲ ar̄tu] -
Zeberio errastuen errástuen 1: [er̄áśtuen] -
Zeberio usinke usínke 1: [uśíŋke] -
Zegama usaien tzebillek usáien 1: [uśái̯en] -
Zegama usaien usáien 1: [uśái̯en] -
Zegama usaie artu usáie artu 1: [uśái̯e ar̄tw] -
Zegama usai ein usái éin 5: [uśái̯ éi̯n] -
Zilbeti urrintzen ai urríntzen ai 1: [ur̄íntsen ai̯] -
Zollo (Arrankudiaga) usei ein uséi ein 1: [uśéi̯ ei̯n] -
Zollo (Arrankudiaga) useinke uséinke ibíl 2: [uśéi̯ŋke iβíl] -
Zornotza errastuen ibili errástuen ibillí 1: [er̄áśtuen iβiʎí] -
Zugarramurdi errestoa du erréstoa dú 1: [er̄éśtoa ðú] -
Zugarramurdi errestoan doa erréstoan doá 3: [er̄éśtoan doá] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper