Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

407 emaitza 749 bilaketarentzat

749: vasija para la leche / récipient / wooden bowl

  • Gaia: Etxabereak: ardiak
  • Galdera (es): vasija para la leche
  • Galdera (fr): récipient
  • Galdera (en): wooden bowl
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta kaiku káiku 1: [kái̯ku] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta bezko bézko 3: [βésko] -
Ahetze kaiku káiku 1: [kái̯ku] -
Aia ontzi ontzí 1: [ontsí] -
Aia balde baldé 1: [βaldé] -
Aia pertz pértz 2: [pɛ́r̄ts] -
Aldude kotxu kótxu 1: [kótʃu] -
Aldude kaiku káiku 1: [kái̯ku] -
Aldude broka bróka 2: [bróka] -
Aldude balde bálde 3: [bálde] -
Aldude pote poté 4: [poté] -
Aldude esne untzi esné untzí 5: [eśné untsí] -
Aldude bidoin bidóin 6: [βiðói̯n] -
Alkotz kaiku kaikúe 1: [kai̯kúe] -
Alkotz abatza abátza 2: [aβátsa] -
Alkotz pozal pozála 3: [posála] -
Altzai khotxü khótxü 1: [khótʃy] -
Altzai xaintxa xaintxa 2: [ʃai̯ntʃa] -
Altzai zeo zeó 3: [seó] -
Altzürükü khotxü khotx´ü 1: [khotʃý] -
Altzürükü khotxüxka khotxüxká 2: [khotʃyʃká] -
Altzürükü zeota zéota 3: [séota] -
Altzürükü zeo zéo 4: [séo] -
Amezketa marmitte marmítté 1: [mar̄mítté] -
Amezketa kaiku kaikú 1: [kai̯kú] -
Amezketa balde baldé 2: [baldɛ́] -
Andoain esne untzi esné untzí 1: [eśné untsí] -
Andoain balde baldé 2: [βalðɛ́] -
Aniz kaiku káiku 1: [kái̯ku] -
Aniz pozal pózal 2: [pósal] -
Aniz abatza abátza 3: [aβátsa] -
Aramaio marmit mármit 1: [már̄mit] -
Aramaio kaiku káiku 1: [kái̯ku] -
Aramaio kantimplora kantímplora 2: [kantímplora] -
Araotz (Oñati) kaiku káiku 1: [kái̯ku] -
Araotz (Oñati) marmitta marmítta 2: [mar̄mítta] -
Araotz (Oñati) kaldara kaldára 3: [kalðára] -
Arbizu kaiku kaikú 1: [kai̯kú] -
Arbizu pozal pózalák 2: [pósalák] -
Arboti xantxa xántxa 1: [ʃántʃa] -
Arboti kaxa kháxa 2: [kháʃa] -
Arboti sego ségo 3: [śéɣo] -
Armendaritze kotxu kótxu 1: [kótʃu] -
Armendaritze zero zeró 2: [seró] -
Arnegi kotxu kótxu 1: [kótʃu] -
Arnegi bidun bídun 2: [βíðun] -
Arnegi esne untzi esné untzí 3: [eśné untsí] -
Arrangoitze kaiku káiku 1: [kái̯ku] -
Arrangoitze zebo zébo 2: [séβo] -
Arrangoitze esne pitxer esne pítzer 3: [eśne pítseR] -
Arrangoitze tupin túpin 4: [túpin] -
Arrasate marmitt marmítt 1: [mar̄mítt] -
Arrasate kaldara kaldára 2: [kalðára] -
Arrazola (Atxondo) kantiñ kántiñ 1: [kántiɲ] -
Arrieta balda bálda 1: [βálda] -
Arrieta galdara galdára 1: [galdára] -
Arrieta kantinflora kantinflóra 2: [kantinflóra] -
Arrieta terrin terrín 2: [ter̄ín] -
Arrieta kantiñ kantiñ 3: [kantiɲ] -
Arroa (Zestoa) balde baldé 1: [βaldé] -
Arroa (Zestoa) marmit marmít 2: [mar̄mít] -
Arrueta xañtxo xañtxó 1: [ʃaɲtʃó] -
Arrueta zeo zeó 2: [seó] -
Asteasu kaiku kaikú 1: [kai̯kú] -
Asteasu balde baldé 2: [βaldé] -
Ataun marmitt marmítt 1: [mar̄mítt] -
Ataun balde baldé 2: [βaldé] -
Ataun kaiku kaikú 2: [kai̯kú] -
Azkaine zerro zérro 1: [séRo] -
Azkoitia marmitt marmítt 1: [mar̄mítt] -
Azkoitia balde baldé 1: [βaldé] -
Azkoitia pertz pértz 2: [pɛ́r̄ts] -
Azpeitia kaiku kaikú 1: [kai̯kú] -
Azpeitia balde baldé 2: [βaldé] -
Azpeitia marmit marmít 3: [mar̄mít] -
Azpeitia kantiñ kantíñ 4: [kantíɲ] -
Baigorri kotxu kotxu 3: [kotʃu] -
Baigorri zeo zeo 4: [seo] -
Bakio tanka tánka 1: [táŋka] -
Bakio galdara galdára 1: [ɣaldára] -
Bakio terrin terrín 2: [ter̄ín] -
Bardoze txaintxo txáintxo 1: [tʃái̯ntʃo] -
Bardoze untzi úntzia 2: [úntsia] -
Bardoze suilla suilla 4: [śuiʎa] -
Barkoxe kotxü kotxü 1: [kotʃy] -
Barkoxe xaintxa xaintxá 2: [ʃai̯ntʃã] -
Barkoxe zeo zéo 3: [sẽo] -
Barkoxe kotxüxka kotxüxka 4: [kotʃyʃka] -
Bastida zeo zéo 1: [séo] -
Bastida pinta pínta 2: [pínta] -
Beasain kaiku kaiku 1: [kai̯ku] -
Beasain balde balde 2: alde] -
Beasain abatza abátzeá 3: [aβátseá] -
Behorlegi kutxu kutxu 1: [kutʃu] -
Behorlegi kotxu kotxú 2: [kotʃú] -
Behorlegi zero zeró 3: [seró] -
Behorlegi biduiñ bidúiñ 4: [βiðúɲ] -
Beizama marmit marmít 1: [mar̄mít] -
Beizama pertz pértz 2: [pɛ́r̄ts] -
Bergara kaiku káiku 1: [kái̯ku] -
Bergara balde balde 2: [βalde] -
Bergara marmitte mármitte 3: [már̄mitte] -
Bermeo esne terrin esne térrin 1: [eśne tér̄in] -
Berriz balde bálde 1: [βálde] -
Berriz galdara gáldara 2: [gáldara] -
Berriz kantin kántin 3: [kántin] -
Berriz esne kantiñ esné kantíñ 4: [eśné kantíɲ] -
Berriz marmiñtt mármiñtt 5: [már̄miɲtt] -
Beruete kaiko káikó 1: [kái̯kó] -
Beruete marminta mármintá 1: [már̄mintá] -
Beruete pozal pozál 2: [posál] -
Beruete garrafa garrafá 3: [ɣar̄afá] -
Beruete abatz abátz 5: [aβáts] -
Beskoitze kaiku káiku 1: [kái̯ku] -
Beskoitze suilla súia 2: [śúi̯a] -
Beskoitze esne pitxer esne pítxer 3: [eśne pítʃeR] -
Bidarrai kotxu kótxu 1: [kótʃu] -
Bidarrai birun bírun 2: [βírun] -
Bolibar balda bálda 1: [bálda] -
Bolibar kantin kántin 2: [kántin] -
Busturia terriñ térriñ 1: [tér̄iɲ] -
Busturia galdara galdára 1: [ɣalðára] -
Busturia balde bálde 2: [bálde] -
Deba balde baldé 1: [βaldé] -
Deba marmi marmí 2: [mar̄mí] -
Deba marmitx marmítx 3: [mar̄mítʃ] -
Deba marmitxa marmítxa 4: [mar̄mítʃa] -
Dima balde bálde 1: [βálde] -
Dima kantin kántin 2: [kántin] -
Dima lapiko lapíko 3: [lapíko] -
Domintxaine khutxu khútxua 2: [khútʃwa] -
Domintxaine xentxa xentxa 3: [ʃentʃa] -
Domintxaine zeo zéo 4: [séo] -
Donamaria kaiku kaikú 1: [kai̯kú] -
Donamaria marmita marmíta 1: [mar̄míta] -
Donamaria pozal pozál 2: [posál] -
Donibane Lohizune kaiku kaikú 1: [kai̯kú] -
Donibane Lohizune xañtxa xáñtxa 2: [ʃáɲtʃa] -
Donibane Lohizune zego zégo 3: [séɣo] -
Donostia marmita marmita 1: [mar̄mita] -
Donostia balde balde 2: [balde] -
Dorrao / Torrano keiku kéiku 1: [kéi̯ku] -
Dorrao / Torrano pozal pózal 2: [pósal] -
Dorrao / Torrano fedar fédar 3: [féðar̄] -
Dorrao / Torrano marmita marmíta 4: [mar̄míta] -
Eibar balda bálda 1: [bálda] -
Eibar txolot txolót 2: [tʃolót] -
Elantxobe tangarro tangárro 1: [taŋgár̄o] -
Elantxobe kantin kántin 1: [kántin] -
Elantxobe balda bálda 2: [βálða] -
Elduain kaiku kaikú 1: [kai̯kú] -
Elduain balde baldé 2: [βaldɛ́] -
Elgoibar balde baldé 1: [βaldé] -
Elgoibar esne marmitta esné marmittá 2: [eśné mar̄mittá] -
Elorrio kantin kántin 1: [kántin] -
Elorrio marmit marmít 2: [mar̄mít] -
Erratzu kaiku káiku 1: [kái̯ku] -
Erratzu pozal pozál 2: [posál] -
Erratzu abatz ábatz 3: [áβats] -
Errezil marmitt marmítt 1: [mar̄mítt] -
Errezil marmita marmíta 2: [mar̄míta] -
Errezil balde baldé 3: [βaldé] -
Errigoiti galdara galdára 1: [galdára] -
Errigoiti kantin kantín 1: [kantín] -
Errigoiti kampalle kampálle 2: [kampáʎe] -
Errigoiti kantinflora kantínflora 2: [kantínflora] -
Errigoiti terriñ terríñ 3: [ter̄íɲ] -
Eskiula khotxü khótxü 1: [khótʃy] -
Eskiula xantxa xántxa 3: [ʃántʃa] -
Eskiula zeo zeó 4: [seó] -
Etxalar kaiku káiku 1: [kái̯ku] -
Etxalar pozal pozál 2: [posál] -
Etxaleku kaiku kaikú 1: [kai̯kú] -
Etxarri (Larraun) kaiku kaikú 1: [kai̯kú] -
Etxarri (Larraun) marminta mármintá 1: [már̄mintá] -
Etxarri (Larraun) pozal pozál 2: [posál] -
Etxarri (Larraun) garrapa garrapá 3: [ɣar̄apá] -
Etxebarri balde bálde 1: [βálde] -
Etxebarri kantimplora kantimplóra 2: [kantimplóra] -
Etxebarria balda bálda 1: [bálda] -
Etxebarria kantiñ kántiñ 2: [kántiɲ] -
Etxebarria marmiñtx mármiñtx 3: [már̄miɲtʃ] -
Eugi kaiku káikué 1: [kái̯kué] -
Eugi abatza abátza 2: [aβátsa] -
Ezkio-Itsaso marmitt marmítt 1: [mar̄mítt] -
Ezkio-Itsaso balde bálde 2: [βálde] -
Ezkurra kaiku kaikú 1: [kai̯kú] -
Ezkurra abatza abatzá 2: [aβatsá] -
Ezkurra marmita marmítá 3: [mar̄mítá] -
Ezkurra garrafa gárrafák 4: [gár̄afák] -
Ezkurra pozal pozál 5: [pɔsál] -
Ezterenzubi kotxu kotxú 1: [kotʃú] -
Ezterenzubi bido bidó 2: [biðṍ] -
Ezterenzubi zero zéro 3: [séro] -
Ezterenzubi balde bálde 4: [bálde] -
Ezterenzubi khotxu khótxu 6: [khótʃu] -
Gaintza marmitt marmítt 1: [mar̄mítt] -
Gaintza pertz pértz 2: [pɛ́r̄ts] -
Gaintza balde baldé 2: [βaldé] -
Gaintza esneontzi esnéontzí 3: [eźnéontsí] -
Gamarte kotxu kotxu 1: [kotʃu] -
Gamarte zeo zéo 2: [séo] -
Gamiz-Fika balde bálde 1: [bálde] -
Gamiz-Fika kantin kantín 2: [kantín] -
Garrüze kotxü kótxü 1: [kótʃy] -
Garrüze zeo zéo 2: [séo] -
Getaria balde baldé 1: [βaldé] -
Getaria marmita marmítá 2: [mar̄mítá] -
Getxo balda bálda 1: [βálða] -
Getxo galdara galdára 2: [ɣalðára] -
Gizaburuaga kantin kántin 1: [kántin] -
Gizaburuaga balda bálda 2: [bálða] -
Gizaburuaga galdare gáldare 3: [ɣálðare] -
Goizueta kaiku kaikú 1: [kai̯kú] -
Hazparne kotxu kótxu 1: [kótʃu] -
Hazparne pitxar pitxár 2: [pitʃár̄] -
Hendaia xantxa xantxá 1: [ʃantʃá] -
Hendaia zego zegó 1: [seɣó] -
Hendaia bidon bidón 2: [βidón] -
Hendaia ontzi ontzí 3: [ontsí] -
Hendaia untzi untzi 4: [untsi] -
Hernani kaiku kaikú 3: [kai̯kú] -
Hernani balde baldé 4: [βaldé] -
Hondarribia balde bálde 1: [bálde] -
Hondarribia kaiku káikuak 1: [kái̯kuak] -
Hondarribia kaldeiñ kaldéiñ 2: [kaldéi̯ɲ] -
Ibarruri (Muxika) galdara gáldara 1: [ɣáldara] -
Ibarruri (Muxika) kantin kántin 2: [kántin] -
Igoa kaiko kaikó 1: [kai̯kó] -
Igoa pozal pozál 2: [posál] -
Igoa garrafa gárrafá 3: [gár̄afá] -
Ikaztegieta balde balde 1: [balde] -
Irisarri kaiku káiku 1: [kái̯ku] -
Irisarri kotxu kótxu 2: [kótʃu] -
Irisarri esne untzi esne úntzi 4: [eśne úntsi] -
Itsasu kaiku káiku 1: [kái̯ku] -
Itsasu birun birún 2: [βirún] -
Izturitze khotxu khótxu 1: [khótʃu] -
Izturitze untzi untzi 2: [untsi] -
Izturitze suilla súil 3: [śúi̯l] -
Izturitze zeu zéu 4: [séu̯] -
Jaurrieta kaiku káiku 1: [kái̯ku] -
Jaurrieta kotxu kótxu 2: [kótʃu] -
Jutsi kotxu kotxu 1: [kotʃu] -
Jutsi zeo zeo 2: [seo] -
Kortezubi kantin kantín 1: [kantín] -
Kortezubi pitxar pitxer 2: [pitʃer̄] -
Kortezubi balda bálda 3: [bálða] -
Landibarre kotxe kótxe 1: [kótʃe] -
Landibarre zego zégo 2: [séɣo] -
Larrabetzu balde bálde 1: [bálde] -
Larrabetzu tankin tánkin 1: [táŋkin] -
Larrabetzu asta biko balde ásta biko bálde 2: [áśta βiko βálde] -
Larrabetzu eskubalde eskubálde 3: [eśkuβálde] -
Larrabetzu galdara sabal gáldara sábal 4: [gáldara śáβal] -
Larraine khotxü khótxü 1: [khótʃy] -
Larraine zeo zéo 2: [séo] -
Larraine xantxa xántxa 2: [ʃántʃa] -
Larzabale kotxu kótxu 1: [kótʃu] -
Larzabale zero zero 2: [sero] -
Lasarte-Oria balde baldé 1: [βaldé] -
Laukiz balde bálde 1: [βálðe] -
Laukiz tankin tankín 1: [taŋkín] -
Legazpi kaiku káikue 1: [kái̯kue] -
Legazpi marmitta marmíttea 2: [mar̄míttea] -
Legazpi ontzi ontzí 3: [ontsí] -
Legazpi bozal bozal 4: [βosal] -
Leintz Gatzaga marmitta marmítta 1: [mar̄mítta] -
Leintz Gatzaga kaiku káiku 1: [kái̯ku] -
Leintz Gatzaga balde bálde 2: [βálðe] -
Leioa kantimplora kantimplor 1: [kantimplor̄] -
Leioa tankin tankín 1: [taŋkín] -
Leitza kaiku kaikú 1: [kai̯kú] -
Leitza abatz abátz 2: [aβáts] -
Leitza marmita marmitá 3: [mar̄mitá] -
Leitza balde baldé 4: [βaldé] -
Lekaroz keiku kéiku 1: [kéi̯ku] -
Lekaroz pozal pózal 2: [pósal] -
Lekaroz abatz ábatz 3: [áβats] -
Lekeitio kantin kántin 1: [kántin] -
Lekeitio tarriñ tarríña 2: [tar̄íɲa] -
Lemoa balde bálde 1: [βálde] -
Lemoa kantiflora kantiflóra 1: [kantiflóra] -
Lemoiz balde bálde 1: [βálde] -
Lemoiz ojalata ojaláta 2: [oxaláta] -
Luzaide / Valcarlos kotxu kótxu 1: [kótʃu] -
Luzaide / Valcarlos kaiku káiku 1: [kái̯ku] -
Luzaide / Valcarlos bidun bidún 2: [biðún] -
Luzaide / Valcarlos zeho zého 2: [sého] -
Luzaide / Valcarlos esne untzi esné untzí 3: [eśné u̯ntsí] -
Luzaide / Valcarlos pozale pózale 4: [pósale] -
Makea kotxu kótxu 1: [kótʃu] -
Makea kaiku káiku 1: [kái̯ku] -
Makea birun bírun 2: [βírun] -
Makea zego zégo 2: [séɣo] -
Mañaria kantiñ kántiñ 1: [kántiɲ] -
Mañaria balde bálde 2: [bálde] -
Mañaria kantimplora kantimplóra 2: [kantimplóra] -
Mendaro balde baldé 1: [βaldé] -
Mendaro marmitx marmítx 1: [mar̄mítʃ] -
Mendaro kantin kantína 2: [kantína] -
Mendata galdara gáldara 1: [ɣálðara] -
Mendata kantin kantín 2: [kantín] -
Mezkiritz kaiku káiku 1: [kái̯ku] -
Mezkiritz pozale pozálea 2: [posálea] -
Montori artzañ kotxu artzáñ kotxía 1: [aRtsáɲ kotʃía] -
Montori kotxü kótxü 2: [kótʃy] -
Montori txaiñtxa txáiñtxa 3: [tʃái̯ɲtʃa] -
Montori kotxüska kotx´üska 4: [kotʃýśka] -
Montori zeo zéo 5: [séo] -
Mugerre kotxu kotxu 1: [kotʃu] -
Mugerre kaza kaza 2: [kasa] -
Mugerre pitxar pitzar 3: [pitsar] -
Mugerre zeo zeo 4: [seo] -
Mungia balde bálde 1: [bálde] -
Mungia yarra yárra 2: [ǰár̄a] -
Mungia kantin kántin 2: [kántin] -
Mungia kantimplora kantimplóra 3: [kantimplóra] -
Oderitz kaiku kaikú 1: [kai̯kú] -
Oderitz pozal pózál 2: [pósál] -
Oderitz garrafa gárrafá 3: [ɣár̄afá] -
Oiartzun kaiku kaikú 1: [kai̯kú] -
Oiartzun balde bálde 2: [bálde] -
Oñati kaiku káiku 1: [kái̯ku] -
Oñati marmitta marmítta 2: [mar̄mítta] -
Ondarroa balda bálda 1: [bálða] -
Ondarroa untzi untzi 2: [untsi] -
Orexa marmint marmínt 1: [mar̄mínt] -
Orexa kaiku káiku 1: [kái̯ku] -
Orexa abatz ábátz 2: [áβáts] -
Orio balde baldé 1: [βaldé] -
Orio marmita marmíta 2: [mar̄míta] -
Orozko kantin kántin 1: [kántin] -
Orozko balde bálde 2: [βálde] -
Otxandio galdara gáldara 1: [ɣáldara] -
Otxandio marmit marmít 2: [mar̄mít] -
Pagola kotxü kotx´ü 1: [kotʃý] -
Pagola kotxüxka kotx´üxka 2: [kotʃýʃka] -
Pagola zeo zeo 3: [seo] -
Pagola kotxütxka kotx´ütxka 4: [kotʃýtʃka] -
Pasaia balde báldé 1: [báldé] -
Pasaia pasi pásí 2: [páśí] -
Santa Grazi kotxu kotxía 1: [kotʃía] -
Santa Grazi xaintxa xáintxa 1: [ʃái̯ntʃa] -
Santa Grazi khopa khopa 2: [khopa] -
Santa Grazi zeo zeó 3: [seó] -
Santa Grazi khotxüxka khotx´üxka 4: [khotʃýʃka] -
Sara kaiku kaikú 1: [kai̯kú] -
Sara birun bírun 2: [βírun] -
Senpere kaiku káiku 1: [kái̯ku] -
Senpere zeo zéo 2: [séo] -
Sohüta khotxü khotx´ü 1: [khotʃý] -
Sohüta txantxa txantxá 2: [tʃantʃá] -
Sohüta zeo zeo 3: [seo] -
Sohüta xantxa xántxa 5: [ʃántʃa] -
Sondika galdaril galdaríl 1: [ɣalðaríl] -
Suarbe kaiku káiku 1: [kái̯ku] -
Suarbe garrafa garráfa 2: [ɣar̄áfa] -
Suarbe pozal pozál 3: [posál] -
Sunbilla kaiko káiko 1: [kái̯ko] -
Sunbilla kaiku káiku 2: [kái̯ku] -
Sunbilla pozal pozál 3: [posál] -
Tolosa marmita marmíta 1: [mar̄míta] -
Tolosa perrall perráll 2: [pɛr̄áʎ] -
Uharte Garazi kotxu kótxu 1: [kótʃu] -
Uharte Garazi bidun bídun 2: [bíðun] -
Uharte Garazi zeo zéo 2: [séo] -
Urdiain kaiku káikubák 1: [kái̯kuβák] -
Urdiain kazula kázulá 2: [kásulá] -
Urdiain balde bálde 3: [βálde] -
Urdiain barreño bárreñó 4: [bár̄eɲó] -
Urdiain pozal pózalák 5: [pósalák] -
Urdiñarbe khotzü khótzü 1: [khótsy] -
Urdiñarbe khotzüska khotz´üska 2: [khotsýśka] -
Urdiñarbe zeo zeo 3: [seo] -
Urketa kaxa káxa 1: [káʃa] -
Urketa pintuna píntuna 2: [píntuna] -
Urketa pitxar pitxerrat 3: [pitʃeRat] -
Urretxu kaiku káiku 1: [kái̯ku] -
Urretxu balde bálde 2: [bálde] -
Urretxu marmitt marmítt 3: [mar̄mítt] -
Ürrüstoi khotxü khotxü 1: [khotʃy] -
Ürrüstoi khotxüxka khotx´üxka 2: [khotʃýʃka] -
Ürrüstoi zeo zéo 3: [séo] -
Uztaritze kaiku káiku 1: [kái̯ku] -
Uztaritze birun bírun 1: [βírun] -
Uztaritze esne pitxer esne pítxer 2: [eśne pítʃeR] -
Zaratamo esne kantin esne kántin 1: [eśne kántin] -
Zaratamo kantin kántin 2: [kántin] -
Zaratamo marmite marmíte 3: [mar̄míte] -
Zeanuri kantin kántin 1: [kántin] -
Zeanuri galdara galdára 1: [ɣaldára] -
Zeanuri balde bálde 2: [βálde] -
Zeanuri kaiku káiku 3: [kái̯ku] -
Zeberio balde bálde 1: [βálde] -
Zeberio kantin kántin 1: [kántin] -
Zegama balde baldé 1: [βaldé] -
Zegama kaiku kaikú 1: [kai̯kú] -
Zegama marmita marmitá 2: [mar̄mitá] -
Zilbeti kaiku káiku 1: [kái̯ku] -
Zilbeti abatz abátz 2: [aβáts] -
Zilbeti garrafa garráfak 3: [gar̄áfak] -
Zollo (Arrankudiaga) esne kantin esné kantin 1: [eśné kantin] -
Zollo (Arrankudiaga) esne tankin esné tankin 2: [eśné taŋkin] -
Zornotza kantin kántin 1: [kántin] -
Zugarramurdi kaiku káiku 1: [kái̯ku] -
Zugarramurdi abatza abátza 2: [aβátsa] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper