Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

172 emaitza 720 bilaketarentzat

720: ¡adelante! / en avant! / go on!

  • Gaia: Etxabereak: behorrak
  • Galdera (es): ¡adelante!
  • Galdera (fr): en avant!
  • Galdera (en): go on!
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta arre árre 1: [ár̄e] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta altzina altzína 2: [altsína] -
Ahetze iii 1: [ií] -
Aia arre arré 1: [ar̄ɛ́] -
Aldude tira tíra 1: [tíra] -
Aldude arre arré 1: [ar̄é] -
Aldude iii 2: [ií] -
Alkotz arre árre 1: [ár̄e] -
Altzai alli allí 1: [aʎí] -
Altzürükü hi 1: [hí:] -
Amezketa arre árréi 1: [ár̄éi̯] -
Andoain arre árre astúa 1: [ár̄e aśtúa] -
Aniz arre arré 1: [ar̄é] -
Aramaio arre árre 1: [ár̄e] -
Araotz (Oñati) arre árre 1: [ár̄e] -
Arbizu arre árre 1: [ár̄e] -
Arboti alehai álehái 1: [álehái̯] -
Armendaritze ü ´ü 1: [ý:] -
Arnegi arri arrí 1: [ar̄í] -
Arrangoitze iii i 1: [i:] -
Arrasate arre árre 1: [ár̄e] -
Arrazola (Atxondo) arre árre 1: [ár̄e] -
Arrieta arre árrée 1: [ár̄ée] -
Arroa (Zestoa) arre árre 1: [ár̄ɛ] -
Arrueta martixualdarrelerr martixúaldarrelérr 1: [mar̄tiʃúaldar̄elér̄] -
Asteasu arre arré 1: [ar̄é:] -
Ataun arre árré 1: [ár̄ɛ́] -
Azkaine iii i¡í 1: [iʒí] -
Azkoitia arre árre 1: [ár̄ɛ] -
Azpeitia arre árre 1: [ár̄ɛ] -
Baigorri arri arri 1: [aRi] -
Bakio arre árre 1: [ár̄e] -
Barkoxe hi hi 1: [hi:] -
Barkoxe aintzina aintzína 2: [ai̯ntsína] -
Bastida hi 1: [hí:] -
Bastida be 2: [bɛ́:] -
Beasain arre árré 1: [ár̄é] -
Behorlegi ari arí 1: [arí] -
Beizama arre árre 1: [ár̄e] -
Beizama arre árreastúa 2: [ár̄eaśtúa] -
Bergara arre árre 1: [ár̄e] -
Bermeo arre arré 1: [ar̄é] -
Berriz arre árre 1: [ár̄e] -
Beruete arre árre 1: [ár̄ɛ] -
Beskoitze ü ü 1: [y:] -
Beskoitze iii i 2: [i:] -
Beskoitze üi üí 3: [yí:] -
Bidarrai arri arrí 1: [ar̄í] -
Bolibar arre árre 1: [ár̄e] -
Busturia arre árre 1: [ár̄e] -
Deba arre árre 1: [ár̄ɛ] -
Dima arre árre 1: [ár̄e] -
Domintxaine hi 1: [hí] -
Donamaria arre árre 1: [ár̄e] -
Donibane Lohizune ü ´ü 1: [ý] -
Donostia arre árre 1: [ár̄e] -
Dorrao / Torrano arre árre 1: [ár̄e] -
Eibar arre árre 1: [ár̄ɛ] -
Elantxobe arre árre 1: [ár̄e] -
Elduain arre arré 1: [ar̄ɛ́] -
Elgoibar arre árre 1: [ár̄e] -
Elorrio arre árre 1: [ár̄e] -
Erratzu arri árri 1: [ár̄i] -
Errezil arre árre 1: [ár̄ɛ:] -
Errigoiti arre arré 1: [ar̄é] -
Eskiula kh kh kh kh kh kh 1: [kh kh kh] -
Etxalar arre árre 1: [ár̄e:] -
Etxaleku arre árre 1: [ár̄e] -
Etxarri (Larraun) arre árre 1: [ár̄ɛ] -
Etxebarri arre árre 1: [ár̄e] -
Etxebarria arre árre 1: [ár̄e] -
Eugi arre arréan 1: [ar̄éan] -
Eugi aintzina ségi ántziré 2: [śéɣi ántsiré] -
Ezkio-Itsaso arre árre 1: [ár̄ɛ] -
Ezkurra arre arré 1: [ar̄é] -
Ezterenzubi arri arrí 1: [ar̄í] -
Gaintza arre árre 1: [ár̄ɛ] -
Gamarte hi 1: [hí] -
Gamiz-Fika arre árre 1: [ár̄e] -
Garrüze haugi háugi 1: [háu̯ɣi] -
Garrüze iii 2: [ií] -
Garrüze iii íii 3: [íii] -
Getaria arre árre 1: [ár̄e] -
Getxo arre árre 1: [ár̄e] -
Gizaburuaga arre árre 1: [ár̄e] -
Goizueta arre arré 1: [ar̄é] -
Hazparne iii íi 1: [íi] -
Hendaia iii iíi 1: [iíi:] -
Hendaia arri arrí 2: [aRí:] -
Hernani arre arré 1: [a:r̄é] -
Hernani aurrera séizágáurreá 2: [śéisáɣáu̯r̄ɛá] -
Hondarribia arre árre 1: [ár̄e] -
Ibarruri (Muxika) arre árre 1: [ár̄e] -
Igoa arre arré 1: [ar̄ɛ́:] -
Ikaztegieta arre árre aurréa 1: [ár̄e au̯r̄éa] -
Irisarri biu 'ü bíu ´ü 1: [bíu ý:] -
Itsasu arri arrí 1: [aRí] -
Izturitze haugi háugi háugi háugi 1: [háu̯gi háu̯gi háu̯gi] -
Izturitze ari ári ári ári 2: [ári ári ári] -
Jaurrieta arre árre 1: [ár̄e] -
Jaurrieta altzina altzína 2: [altsína] -
Jutsi hi hi 1: [hi] -
Kortezubi arre arré 1: [ar̄é] -
Landibarre iii íi 1: [í:i] -
Larrabetzu arre árre 1: [ár̄e] -
Larraine hai haí 1: [haí] -
Larraine aitzina hotsaitzína 2: [hotśai̯tsína] -
Larraine arri árriárri 3: [ár̄iár̄i] -
Larzabale alehi álehí 1: [álehí:] -
Lasarte-Oria arre árre 1: [ár̄e] -
Laukiz arre árre 1: [ár̄e] -
Legazpi arre árre 1: [ár̄e] -
Leintz Gatzaga arre árre 1: [ár̄e] -
Leioa aurrera áurrerastoa 1: [áu̯r̄eraśtoa] -
Leioa arre árre astoa 1: [ár̄e aśtoa] -
Leitza arre árre 1: [ár̄ɛ] -
Lekaroz arre árre 1: [ár̄e] -
Lekeitio aurrera aurréra 1: [au̯r̄éra] -
Lekeitio arre árre 1: [ár̄e] -
Lemoa arre árre 1: [ár̄e] -
Lemoiz aurrera áurrera 1: [áu̯r̄era] -
Lemoiz arre árre 1: [ár̄e] -
Luzaide / Valcarlos arre árre 1: [ár̄e] -
Makea iii ii 1: [ii] -
Mañaria arre árre 1: [ár̄e:] -
Mendaro arre árre 1: [ár̄ɛ] -
Mendata arre árre 1: [ár̄e] -
Mezkiritz arre árre 1: [ár̄e] -
Montori hi 1: [hi ] -
Mugerre hi hi 1: [hi] -
Mugerre aintzina hail aintzina 2: [hai̯l ai̯ntsina] -
Mungia arre árre 1: [ár̄e] -
Oderitz arre árre 1: [ár̄e] -
Oiartzun arre árré 1: [ár̄ɛ́] -
Oñati arre árre 1: [ár̄e] -
Ondarroa arre árre 1: [ár̄e] -
Orexa arre árré 1: [ár̄é] -
Orio arre árre 1: [ár̄ɛ] -
Orozko arre árre 1: [ár̄e] -
Otxandio arre árre 1: [ár̄e] -
Pagola hi 1: [hí:] -
Pagola hikoko híkoko 2: [híkoko] -
Pasaia arre arré 1: [ar̄ɛ́] -
Santa Grazi hü aitzina hü aitzína 1: [hy: ai̯tsína] -
Sara ale ü alé ü 1: [alé y] -
Sara ale goazen alé goazén 2: [alé ɣoasén] -
Senpere iii 1: [ií] -
Sohüta ai ái 1: [ái] -
Sondika aurrera áurrera 1: [áu̯r̄era] -
Sondika arre árre 1: [ár̄e] -
Sondika korridu korrídu 2: [kor̄íðu] -
Suarbe arre árre 1: [ár̄ɛ] -
Sunbilla arre árre 1: [ár̄e] -
Tolosa arre árré 1: [ár̄é] -
Uharte Garazi arri arrí 1: [ar̄í] -
Uharte Garazi iii íi 1: [íi] -
Uharte Garazi aintzina aintzína 2: [ai̯ntsína] -
Urdiain arre árre 1: [ár̄e] -
Urdiñarbe haigi háigi 1: [hái̯gi] -
Urdiñarbe hai hái 2: [hái̯] -
Urketa aintzina aintzína 1: [ai̯ntsína] -
Urretxu arre árre 1: [ár̄ɛ] -
Ürrüstoi ai ai 1: [ai̯] -
Uztaritze are'ü áre´ü 1: [áreý] -
Zaratamo arre árre 1: [ár̄e] -
Zeanuri arre árre 1: [ár̄e] -
Zeberio arre árre 1: [ár̄e] -
Zegama arre árre 1: [ár̄e] -
Zilbeti arre árre 1: [ár̄e] -
Zollo (Arrankudiaga) arre árre 1: [ár̄e] -
Zornotza arre árre 1: [ár̄e] -
Zugarramurdi aintzina aintzína 1: [ai̯ntsína] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper