Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

175 emaitza 694 bilaketarentzat

694: tabla del carnicero / billot du boucher / butcher's block

  • Gaia: Etxabereak: behiak
  • Galdera (es): tabla del carnicero
  • Galdera (fr): billot du boucher
  • Galdera (en): butcher's block
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta trunku trúnku 1: [trúŋku] -
Ahetze axuar áxuár 1: [áʃuáR] -
Aia trankaera trankáera 1: [traŋkáera] -
Aldude pikadera pikadér 1: [pikaðér̄] -
Altzai phikadea phikadé 1: [phikaðé] -
Altzürükü phikadea phíkadéa 1: [phíkaðéa] -
Aniz trunko trunkó 1: [truŋkó] -
Aramaio ampor ámpor 1: [ámpor̄] -
Araotz (Oñati) majadero majádero 1: [maxáðero] -
Araotz (Oñati) trangero trangéro 2: [traŋgéro] -
Arbizu tokón tokón 1: [tokón] -
Arboti pikadera píkadera 1: [píkaðera] -
Armendaritze phikadea pikhádera 1: [pikháðera] -
Arnegi pikadera píkadéra 1: [píkaðéra] -
Arrangoitze axuar áxuar 1: [áʃwaR] -
Arrangoitze pikadera píkader 1: [píkaðer̄] -
Arrasate trongo tróngo 1: [tróŋgo] -
Arrazola (Atxondo) ampor ámpor 1: [ámpor̄] -
Arrazola (Atxondo) trongadel trongádel 2: [troŋgáðel] -
Arrieta pikador pikádor 1: [pikáðor] -
Arrieta tauki táuki 1: [táu̯ki] -
Arroa (Zestoa) trangader trangáera 1: [traŋgáera] -
Arroa (Zestoa) trangader trangáere 2: [traŋgáere] -
Arrueta pigader pigadér 1: [piɣaðɛ́r̄] -
Asteasu tranka tranká 1: [traŋká] -
Ataun tranga trangá 1: [traŋgá] -
Azkaine axuar axúarrá 1: [aʃúaRá] -
Azkoitia tranket tránket 1: [tráŋket] -
Azpeitia trongera trongéra 1: [trɔŋgéra] -
Baigorri pikadera pikadera 1: [pikaðera] -
Bakio pikador pikádor 1: [pikáðor̄] -
Barkoxe orkhei orkhéi 1: [or̄khéi̯] -
Barkoxe phikadea pikhadéa 2: [pikhaðéa] -
Bastida eztabli eztablí 1: [establí] -
Bastida plantxa plántxa 2: [plántʃa] -
Beasain trangatx trangatx 1: [traŋgatʃ] -
Behorlegi pikadera píkader 1: [píkaðer̄] -
Beizama tranka tranká 1: [traŋká] -
Bergara trangabel trangábel 1: [traŋgáβel] -
Bergara zupiñ zúpiñ 2: [súpiɲ] -
Bermeo pikador pikadór 1: [pikaðór̄] -
Berriz trongo tróngo 1: [tróŋgo] -
Berriz trangabel trangábel 2: [traŋgáβel] -
Beruete axuki áxuké 1: [áʃuké] -
Beskoitze taula táula 1: [táu̯la] -
Beskoitze yaki xehatzeko taula yáki xehátzeko táula 2: [ǰáki ʃehátseko táu̯la] -
Bidarrai axuar axúar 3: [aʃúar̄] -
Bolibar trangeder trangéder 1: [traŋgéðer] -
Busturia mukitx mukítxu 1: [mukítʃu] -
Busturia tantai tantái 2: [tantái̯] -
Deba trangabel trangábel 1: [traŋgáβɛl] -
Dima tauki táuki 1: [táu̯ki] -
Domintxaine axuar axuára 1: [aʃwára] -
Domintxaine taula táula 2: [táu̯la] -
Donamaria trunko trúnko 1: [trúŋkɔ] -
Donibane Lohizune axuar asuarrá 1: [aśwaRá] -
Donostia tronko trónko 1: [tróŋko] -
Donostia eur eúr 2: [eúr̄] -
Dorrao / Torrano txombo txómbo 1: [tʃómbo] -
Eibar trongo tróngo 1: [tróŋgo] -
Elgoibar trangader trangáera 1: [traŋgáɛra] -
Elorrio tronko trónko 1: [tróŋko] -
Elorrio trongabel trongábel 2: [troŋgáβel] -
Erratzu trunko trúnko 1: [trúŋko] -
Errezil trangara trangará 1: [traŋgará] -
Errigoiti pikadera pikáder 1: [pikáðer] -
Eskiula phikadea phíkadea 1: [phíkaðea] -
Etxalar pikada pikádá 1: [pikáðá] -
Etxaleku aragi ol arági ól 1: [aráɣi ól] -
Etxarri (Larraun) trunku trunkú 1: [truŋkú] -
Etxebarri mukur mukúr 1: [mukúr̄] -
Etxebarri tauki táuki 1: [táu̯ki] -
Etxebarria trangader trangáderá 1: [traŋgáðerá] -
Etxebarria trangader trangadér 2: [traŋgaðér] -
Etxebarria trambill trámbill 3: [trámbiʎ] -
Eugi pikadera píkadéra 1: [píkaðéra] -
Ezkio-Itsaso trongo trongó 1: [troŋgó] -
Ezkurra trokote trokoté 1: [trokoté] -
Ezterenzubi phikadea pikhádera 1: [pikháðera] -
Gaintza ol ól 1: [ɔ́l] -
Gamarte phikadea pikháderra 1: [pikháðɛr̄a] -
Gamiz-Fika tauki táuki 1: [táu̯ki] -
Gamiz-Fika pikador pikádor 2: [pikáðor] -
Garrüze pikadera pikadér 1: [pikaðéR] -
Getaria trongo trongó 1: [troŋgó] -
Getxo pikador pikadóra 1: [pikaðóra] -
Getxo tronko trónko 2: [tróŋko] -
Gizaburuaga trangader trangáder 1: [traŋgáðer̄] -
Goizueta trunko trúnko 1: [trúŋko] -
Hazparne pikatzeko taula píkadzeko táula 1: [píkadzeko tála] -
Hendaia mai mái 1: [mái̯] -
Hernani tronko tronko 1: [troŋko] -
Hondarribia mai máya 1: [má:ǰa] -
Hondarribia taula táula 2: [táu̯la] -
Ibarruri (Muxika) mukur múkur 1: [múkur̄] -
Ibarruri (Muxika) trangara trángal 1: [tráŋgal] -
Igoa axuki áxukí 1: [áʃukí] -
Ikaztegieta tranka tránka 1: [tráŋka] -
Irisarri pikadera píkader 2: [píkaðer̄] -
Itsasu axuar áxuár 1: [áʃuár̄] -
Jaurrieta txitxi pikatzeko tronkoa txítxi pikátzeko trónkoa 1: [tʃítʃi pikátseko tróŋkoa] -
Jutsi pikadera pikadera 1: [pikaðera] -
Kortezubi mukitx mukítx 1: [mukítʃ] -
Kortezubi pikador pikadóre 2: [pikaðóre] -
Larrabetzu tauki táuki 1: [táu̯ki] -
Larrabetzu tauki táuki 1: [táu̯ki] -
Larraine pikadera pikadé 1: [pikaðé] -
Larraine orkhei orkhei 2: [or̄khei̯] -
Larzabale phikadea pikhádera 1: [pikháðera] -
Lasarte-Oria tronko tronkó 1: [troŋkó] -
Laukiz tako táko 1: [táko] -
Laukiz tronko trónko 3: [tróŋko] -
Legazpi mai mái 1: [mái̯] -
Leintz Gatzaga tronko trónko 1: [tróŋko] -
Leintz Gatzaga tranka tránka 1: [tráŋka] -
Leioa tauki táuki 1: [táu̯ki] -
Leitza pikadera píkaderá 1: [píkaðerá] -
Leitza tronko tronkó 2: [troŋkɔ́] -
Lekaroz trunko trúnko 1: [trúŋko] -
Lekeitio trangader trangadéra 1: [traŋgaðéra] -
Lemoa tauki táuki 1: [táu̯ki] -
Lemoiz pikador pikadór 1: [pikaðór̄] -
Luzaide / Valcarlos pikadera píkadéra 2: [píkaðéra] -
Makea surezkotaul surézkotául 1: [śuréskotáu̯l] -
Makea mai mahí 2: [mahí] -
Mañaria trangabel trangábel 1: [traŋgáβel] -
Mendaro trangader trangáer 1: [traŋgáer] -
Mendaro trangader trangáerá 2: [traŋgáerá] -
Mendata pikeder pikéder 1: [pikéðer̄] -
Montori phikadea phíkadéa 1: [phíkaðéa] -
Mugerre mai mahain 1: [mahai̯n] -
Mungia pikador pikádor 1: [pikáðor̄] -
Mungia tauki táuki 1: [táu̯ki] -
Oderitz trunku trunkú 1: [truŋkú] -
Oiartzun tronko trónkó 1: [tróŋkó:] -
Oñati tronko trónko 1: [tróŋko] -
Ondarroa trangader trangáder 1: [traŋgáðer̄] -
Orexa tranka tránka 1: [tráŋka] -
Orio trankaera trankáera 1: [traŋkáera] -
Orozko trubi trúbi 1: [trúβi] -
Orozko tauki táuki 1: [táu̯ki] -
Orozko mai arágimai 2: [aráɣimai̯] -
Otxandio tronko trónko 1: [tróŋko] -
Otxandio trangareda trangaréda 1: [traŋgaréða] -
Pagola haagixehekatzekotaula haágixehékatzekotáula 1: [haáɣiʃehékatsekotáu̯la] -
Pagola phikadea pikhadéa 2: [pikhaðéa] -
Pasaia tronko trónkó 2: [tróŋkó] -
Santa Grazi pikadera pikadéa 1: [pikaðéa] -
Sara mai maín 2: [maín] -
Sohüta phikadea pikhadéa 1: [pikhaðéa] -
Sondika mukur mukur 1: [mukur̄] -
Suarbe ol ól 1: [ɔ́l] -
Suarbe trunku trúnku 3: [trúŋku] -
Sunbilla pikete pikéte 1: [pikéte] -
Tolosa trankaera trankáderá 1: [traŋkáðerá] -
Tolosa trunko trunkó 2: [truŋkó] -
Uharte Garazi pikadera pikáder 1: [pikáðer̄] -
Urdiain atxi átxi 2: [átʃi] -
Urdiñarbe phikadea phíkade 1: [phíkaðe] -
Urketa taula táula 1: [táu̯la] -
Urretxu tronkill trónkill 1: [tróŋkiʎ] -
Ürrüstoi phikadea phikadé 1: [phikaðé] -
Uztaritze pikadera pikadéra 1: [pikaðéra] -
Zaratamo tauki táuki 1: [táu̯ki] -
Zeanuri trangadel trangádel 1: [traŋgáðel] -
Zeanuri tauki táuki 1: [táu̯ki] -
Zeberio trangadel trangadél 1: [traŋgaðél] -
Zeberio tauki táuki 1: [táu̯ki] -
Zegama tronko tronkó 1: [troŋkó] -
Zilbeti zumbíl zumbíl 1: [sumbíl] -
Zollo (Arrankudiaga) pikedel píkedel 1: [píkeðel] -
Zornotza traukel tráukel 1: [tráu̯kel] -
Zugarramurdi taula táulá 1: [táu̯lá] -
Zugarramurdi zur zúra 2: [súra] -
Zugarramurdi tronko trónkoa 3: [tróŋkoa] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper