Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

215 emaitza 666 bilaketarentzat

666: pacer / paître / graze (to)

  • Gaia: Etxabereak: behiak
  • Galdera (es): pacer
  • Galdera (fr): paître
  • Galdera (en): graze (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta xan xán 1: [ʃán] -
Ahetze alatu alátu 1: [alátu] -
Aia jan ján 1: [xán] -
Aldude alatu álatú 1: [álatú] -
Aldude alatu alán 2: [alán] -
Alkotz bazkatu bazkátu 1: [baskátu] -
Alkotz yan yán 2: [ǰán] -
Altzai alhatu alhátü 1: [alháty] -
Altzai alhatu alhátzen ai 2: [alhátsen ai] -
Altzai alan ai ala ai 3: [ala ai] -
Altzürükü alhatu alhátzen 1: [alhátsen] -
Altzürükü alhatu alhán 3: [alhán] -
Altzürükü alhatu alhá 4: [alhá] -
Amezketa larre- larrénai 1: [lar̄é:nai̯] -
Andoain larre- larrían ibillí 1: [lar̄ían iβiʎí] -
Aniz bazkatu bazkátu 1: [baskátu] -
Aramaio jan ján 1: [xán] -
Aramaio larratu larrátu 2: [lar̄átu] -
Araotz (Oñati) marraskau marráskau 1: [mar̄áśkau̯] -
Araotz (Oñati) larratu larrátu 2: [lar̄átu] -
Arbizu bélarra jan belárra jatén 1: [belár̄a xatén] -
Arboti alhatu alhátzen 1: [alhátsen] -
Armendaritze alhatu alhán 1: [alhán] -
Arnegi alhatu alhátu 1: [alhátu] -
Arrangoitze alatu alátu 1: [alátu] -
Arrasate jan ján 1: [xán] -
Arrazola (Atxondo) jan jan 2: [xan] -
Arroa (Zestoa) larran ari larrían ái 2: [lar̄ían ái̯] -
Arrueta alatu alán 1: [alá:n] -
Asteasu jan ján 1: [xán] -
Ataun larran ari larrén ái 1: [lar̄ɛ́n ái̯] -
Azkaine alatu álan 2: [álan] -
Azkoitia larrau larráu 1: [lar̄áu̯] -
Azkoitia larre- larríen - ái 2: [lar̄íen - ái̯] -
Azpeitia larre- larríen éñ 1: [lar̄íen éɲ] -
Azpeitia larre- larríen ái 1: [lar̄íen ái̯] -
Azpeitia larretu larrétu 2: [lar̄ɛ́tu] -
Baigorri alhatu alhatu 1: [alhatu] -
Bakio pasteau pastíeu 1: [paśtíeu̯] -
Bardoze alhatu alhán 1: [alhán] -
Bardoze alhatu alhátzen 2: [alhátsen] -
Barkoxe alhatu alhátü 1: [alháty] -
Barkoxe alhan ari alhan ai 2: [alhan ai] -
Bastida alhatu alhánari 1: [alhánari] -
Beasain larre- larrén 1: [lar̄én] -
Behorlegi alhatu alhátu 1: [alhátu] -
Beizama larran ari larrén ái 1: [lar̄ɛ́n ái̯] -
Bergara larrau lárrau 1: [lár̄au] -
Bergara larre- larréa bialdú 2: [lar̄éa βialdú] -
Bermeo d¡an d¡án 1: [dʒán] -
Bermeo pasteau pastéu 1: [paśtéu̯] -
Berriz pasteau pastúre 2: [paśtúre] -
Beruete ddan ddán 1: [ddán] -
Beruete larratu lárratu 1: [lár̄atu] -
Beruete bazkatu bázkatu 2: [báskatu] -
Beskoitze alhatu alhátu 1: [alhátu] -
Beskoitze alhatu álhatú 2: [álhatú] -
Bidarrai alhatu alhátu 1: [alhátu] -
Bolibar jan ján 1: [xán] -
Busturia bedarra jan bedárra ján 1: [beðár̄a xán] -
Deba larretu larrétú 1: [lar̄ɛ́tú] -
Deba larran ein larrían íñ 2: [lar̄ían íɲ] -
Dima bedarra jan bedárra yan 2: [beðár̄a ǰan] -
Dima larratu larrátu 2: [lar̄átu] -
Domintxaine alhatu alhán 1: [alhán] -
Domintxaine alhatu alhátzen 2: [alhátsen] -
Donamaria bazkatu bazkátu 1: [βaskátu] -
Donibane Lohizune alatu alán 1: [alán] -
Donibane Lohizune alatu alátu 2: [alátu] -
Donostia pazkatu pazkatu 1: [paskatu] -
Donostia jan jan 2: [xan] -
Dorrao / Torrano larre- lárrien 3: [lár̄jen] -
Dorrao / Torrano larretu larrétu 3: [lar̄ɛ́tu] -
Dorrao / Torrano jan ján 4: [xán] -
Dorrao / Torrano larre- lárrien ibílli 4: [lár̄jen iβíʎi] -
Eibar larre- larrán 1: [lar̄á:n] -
Elantxobe jan ¡an 1: [ʒan] -
Elduain larran ari larrén ai 1: [lar̄ɛ́n ai̯] -
Elgoibar larre- larríen 1: [lar̄íɛn] -
Elorrio jan ¡án 2: [ʒán] -
Erratzu bazkatu bazkátu 1: [baskátu] -
Erratzu alatu álatzera 2: [álatsera] -
Errezil larran ari larrían ái 1: [lar̄ían ái̯] -
Errezil larre- larrían éitten 2: [lar̄ían éi̯tten] -
Errezil larre- larrían dabiltzá 3: [lar̄ían daβiltsá] -
Eskiula alhan ari alhán ai 1: [alhán ai] -
Eskiula bazkatu bázkan 3: [báskan] -
Eskiula alhatu alhátü 4: [alháty] -
Etxalar bazkatzen ari bazkátzen ai 1: [baskátsen ai̯] -
Etxaleku bélarra jan bélarra jatén 1: [bélar̄a xatén] -
Etxarri (Larraun) larratu lárratú 1: [lár̄atú] -
Etxarri (Larraun) jan ján 2: [xán] -
Etxebarri yan yán 2: [ǰán] -
Etxebarria larre- larrán 1: [lar̄án] -
Etxebarria jan ján 3: [xán] -
Eugi bélarra jan belárra yáten 1: [βelár̄a ǰáten] -
Ezkio-Itsaso larre- larrén ibílli 1: [lar̄ɛ́n iβíʎi] -
Ezkio-Itsaso larrau lárráu 2: [lár̄áu̯] -
Ezkio-Itsaso larratu lárratú 3: [lár̄atú] -
Ezkurra pazkatu pázkatu 1: [páskatu] -
Ezterenzubi alhatzen ari alhátzen ari 1: [alhátsen ari] -
Ezterenzubi alhatu alhá 2: [alhá] -
Gaintza jan ján 1: [xán] -
Gamarte alhatu alha 1: [alha] -
Gamarte alhatu alhátzen 2: [alhátsen] -
Garrüze alhatu álhá 1: [álhá] -
Garrüze alhatu alhátu 3: [alhátu] -
Getaria larratu larrátú 1: [lar̄átú] -
Getaria jan ján 2: [xán] -
Getaria larran ari larrían ai 3: [lar̄ían ai̯] -
Getxo yan yán 1: [ǰán] -
Gizaburuaga jan ján 1: [xán] -
Goizueta yan yán 1: [ǰán] -
Hazparne alhatu alhátu 1: [alhátu] -
Hendaia alatu alátu 1: [alátu] -
Hendaia alatu alán 2: [alá:n] -
Hondarribia pazkatu pazkátu 1: [paskátu] -
Hondarribia bazkatu bazkatu 3: [baskatu] -
Ibarruri (Muxika) jan ján 2: [xán] -
Igoa ddan ddán 1: [ddán] -
Igoa bazkatu bazkátu 3: [baskátu] -
Igoa bazkatu bázkán 4: [báskán] -
Ikaztegieta larren belarra jan larrem belárra ján 1: [lar̄em belár̄a xán] -
Ikaztegieta larre- larren eiñ 2: [lar̄en ei̯ɲ] -
Ikaztegieta larre- larren ibilli 3: [lar̄en iβiʎi] -
Irisarri alatu álatú 1: [álatú] -
Itsasu alatu alátu 1: [alátu] -
Izturitze alhatu alhán 1: [alhán] -
Izturitze alhatu alhátu 2: [alhátu] -
Izturitze alhatu alhán ari 3: [alhán ari] -
Jaurrieta xan xáten 1: [ʃáten] -
Jutsi alhatu alhátu 1: [alhátu] -
Jutsi alhatu alhan 2: [alhan] -
Kortezubi jan ján 1: [xán] -
Landibarre alhatu alhátu 1: [alhátu] -
Larrabetzu bedarra jan bedárra yan 1: [beðára ǰan] -
Larraine alhen ari alhen ari 1: [alhen ari] -
Larraine alhatu alhátü 2: [alháty] -
Larzabale alhatu alhátu 1: [alhátu] -
Lasarte-Oria larre- larrían 1: [lar̄ían] -
Laukiz yan yán 1: [ǰán] -
Legazpi larran ein larrén in 1: [lar̄én in] -
Legazpi larran ari larrén ai 2: [lar̄én ai̯] -
Leintz Gatzaga pasteau pastáu 1: [paśtáu̯] -
Leintz Gatzaga jan ján 2: [xán] -
Leioa pasteau pastéa 1: [paśtéa] -
Leitza ddanasi ddánasí 1: [ddánaśí] -
Lekaroz bazkatu bazkátu 1: [βaskátu] -
Lekeitio narrán ibilí narrán ibilí 1: [nar̄án iβilí] -
Lekeitio bedarra jan bedárra ¡an 2: [beðár̄a ʒan] -
Lemoa pasteau pastúen ibilí 1: [paśtúen iβilí] -
Lemoiz batu batú 1: [batú] -
Lemoiz yan yan 2: [ǰan] -
Luzaide / Valcarlos alatu alátu 1: [alátu] -
Makea alhatu alhátu 1: [alhátu] -
Mañaria jan játen 1: [xáten] -
Mañaria larratu larrátu 1: [lar̄átu] -
Mendaro larre- larríen éñ 2: [lar̄íen éɲ] -
Mendaro larran ari larrían ái 3: [lar̄ían ái̯] -
Mendata jan ján 1: [xán] -
Mezkiritz yaten yáten 1: [ǰáten] -
Montori alhatu alhátzen 1: [alhátsen] -
Montori alhen ari álhen 2: [álhen] -
Mugerre alhan ari alháen ari 1: [alháen ari] -
Mugerre alhatu alhan 2: [alhan] -
Mungia bedarra jan bedarrá yan 1: [beðar̄á ǰan] -
Oderitz jan ján 2: [xán] -
Oiartzun mazkatu mazkátu 1: [maskátu] -
Oiartzun larreatu larréatu 2: [lar̄ɛ́atu] -
Oñati larran ein larrán eiñ 1: [lar̄án ei̯ɲ] -
Ondarroa bedarra jan bedárra jan 1: [beðár̄a xan] -
Orexa larran ari larréan ái 1: [lar̄ɛ́an ái̯] -
Orexa larratu lárratú 2: [lár̄atú] -
Orio jan ján 1: [xán] -
Orio larre- larrén ibílli 2: [lar̄ɛ́n iβíʎi] -
Orozko pasteau pastéau 1: [paśtéau̯] -
Orozko larratu larrátu 1: [lar̄átu] -
Otxandio yan yan 1: [ǰan] -
Pagola alhatu alhatzen ai 1: [alhatsen ai] -
Pasaia mazkatu máskatú 1: [máśkatú] -
Pasaia mazkatu mázkatú 1: [máskatú] -
Santa Grazi alhen ari alhen 1: [alhen] -
Santa Grazi alhatu alhátü 2: [alháty] -
Sara alatu alán 1: [alán] -
Sara alatu alátu 1: [alátu] -
Senpere alatu alán 1: [alán] -
Sohüta alhen ari álhe ai 1: [álhe ai] -
Sohüta alhatu álha 2: [álha] -
Sohüta alhatu alhátzen ai 3: [alhátsen ai] -
Sondika pasteau pastéu 1: [paśtéu] -
Suarbe bazkatu bazkátu 1: [baskátu] -
Suarbe ddan ddán 2: [ddán] -
Sunbilla bazkatu bazkátu 1: [βaskátu] -
Tolosa larre- larréen 1: [lar̄ɛ́en] -
Tolosa larre- larrén 2: [lar̄é:n] -
Uharte Garazi alatu alátú 1: [alátú] -
Urdiain jan ján 1: [xán] -
Urdiñarbe alhatu alhái 1: [alhái̯] -
Urdiñarbe alhatu alhátü 2: [alháty] -
Urketa alhatu alhán 1: [alhán] -
Urretxu larran ari larrén ái 1: [lar̄ɛ́n ái̯] -
Urretxu larran ein larrén éin 2: [lar̄ɛ́n éi̯n] -
Ürrüstoi alhatu alhátü 1: [alháty] -
Uztaritze alatu alatú 1: [alatú] -
Zaratamo pasteau pastúre atára 1: [paśtúre atára] -
Zeanuri yan yán 1: [ǰán] -
Zeberio pasteau pásteau 1: [páśteau̯] -
Zeberio yan yán 2: [ǰán] -
Zegama larre- larrén - íteik 1: [lar̄ɛ́n - ítei̯k] -
Zilbeti yaten yáten 1: [ǰáten] -
Zilbeti bazkatu béa bazkátu 3: [béa βaskátu] -
Zollo (Arrankudiaga) pasteau pastíau 1: [paśtíau̯] -
Zornotza pasteau pástieu 1: [páśtieu̯] -
Zornotza jan jan 2: [xan] -
Zugarramurdi ddan ddán 1: [ddán] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper