Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

192 emaitza 628 bilaketarentzat

628: (res) cornigacha / bête cornes revenant vers l'arrière / having the horns slightly turned downward

  • Gaia: Etxabereak: behiak
  • Galdera (es): (res) cornigacha
  • Galdera (fr): bête cornes revenant vers l'arrière
  • Galdera (en): having the horns slightly turned downward
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta makur mákur 1: [mákur] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta makur makúrxka 2: [makúrʃka] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta bildu bíldu 3: [bíldu] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta saeska saéska 4: [śaéśka] -
Ahetze arkamele arkaméle 1: [aRkaméle] -
Aia adarbildu aárbildú 1: [aár̄βildú] -
Aldude adarkakotz adarkákotz 1: [aðar̄kákots] -
Alkotz adarmakur adármakúrre 1: [aðár̄makúr̄e] -
Altzai khülo kh´ülo 1: [khýlo] -
Altzürükü khülo kh´ülua 1: [khýlua] -
Altzürükü khüllo kh´üllua 2: [khýʎua] -
Amezketa adarroker aárrokérr 1: [aár̄okɛ́r̄] -
Amezketa adarmakur aármakúr 1: [aár̄makúr̄] -
Aniz adarmakur adármakúr 1: [aðármakúr̄] -
Aramaio adartxorda adártxorda 1: [aðár̄tʃor̄ða] -
Aramaio adarmakur adármakur 2: [aðár̄makur̄] -
Araotz (Oñati) adarmakur adármakur 1: [aðár̄makur̄] -
Arbizu adarkedajuntu adárkedajúntuá 1: [aðár̄keðaxúntuá] -
Arnegi adarbildu adarbíldu 1: [aðar̄βíldu] -
Arrangoitze adarkatxo adárkátzo 1: [aðáRkátso] -
Arrangoitze adarmako adármáko 1: [aðáRmáko] -
Arrasate adarbatu adárbatu 1: [aðár̄βatu] -
Arrasate adarmakur adármakur 2: [aðár̄makur̄] -
Arrazola (Atxondo) adarrapal adárrapal 1: [aðár̄apal] -
Arrieta adarbera adárbera 1: [aðár̄βera] -
Arroa (Zestoa) adarmakur adárramakúrr 1: [aðár̄amakúr̄] -
Arroa (Zestoa) adarbildu adár bildú 1: [aðár̄ bildú] -
Asteasu adarbildu adárbildú 1: [aðár̄βildú] -
Ataun adarroker adárrokérr 1: [aðár̄okɛ́r̄] -
Azkaine mako makó 1: [makó] -
Azkoitia adarroker adárrokérr 1: [aðár̄okér̄] -
Azkoitia adarmakur adármakúr 1: [aðár̄makúr̄] -
Azpeitia txorda txórdo 1: [tʃɔ́r̄ðo] -
Azpeitia aartxordo aártxordó 2: [aár̄tʃɔr̄ðó] -
Baigorri adarmakur adarmakurra 1: [aðaRmakuRa] -
Bakio adarbera adárbera 1: [aðár̄βera] -
Bakio adarbatu adárbatu 2: [aðár̄βatu] -
Beasain okar ókar 1: [ókar̄] -
Behorlegi adarrapal adárrapalá 1: [aðár̄apalá] -
Beizama adarmakur adármakúr 1: [aðár̄makúr̄] -
Bergara adarmakur adarmákur 1: [aðar̄mákur̄] -
Bermeo adarroker adarrókerr 1: [aðar̄óker̄] -
Bermeo adarbatu adarbátu 1: [aðar̄βátu] -
Berriz adarrapal adárrápal 1: [aðár̄ápal] -
Beruete oker okér 1: [okɛ́r̄] -
Beruete katxo katxó 1: [katʃó] -
Beskoitze kraku kráku 1: [kRáku] -
Beskoitze katxo kátxo 1: [kátʃo] -
Bidarrai katxo kátzo 1: [kátso] -
Bolibar adarbera adárbéra 1: [aðár̄βéra] -
Busturia adarmotz adármotz 1: [aðár̄mots] -
Busturia adarbatu adárbatu 2: [aðár̄βatu] -
Deba makur makúr 1: [makúr̄] -
Dima adarmakur adarmákur 1: [aðar̄mákur̄] -
Dima adarbatu adarbátu 2: [aðar̄βátu] -
Domintxaine huxet húxet 1: [húʃet] -
Donamaria adarruker adárrukérra 1: [aðár̄ukér̄a] -
Donibane Lohizune adarmako adármakó 1: [aðáRmakó] -
Donibane Lohizune katxo katxó 1: [katʃó] -
Donibane Lohizune makur makúr 2: [makúR] -
Donostia adarbildu adárbildu 1: [aðár̄βildu] -
Dorrao / Torrano katxo kátxo 1: [kátʃo] -
Elantxobe adarroker adárrokerr 1: [aðár̄oker̄] -
Elantxobe adarbatu adarbátu 1: [aðar̄βátu] -
Elduain adarbildu adárbildú 1: [aðár̄βildú] -
Elgoibar adarrapal adárrapal 1: [aðár̄apal] -
Elorrio adarbi¡ur adárbi¡ur 1: [aðár̄βiʒur̄] -
Erratzu adarmakur adármakúr 1: [aðár̄makúr̄] -
Errezil adarmakur adármakúr 1: [aðár̄makúr̄] -
Errigoiti adarroker adárrókerr 1: [aðár̄óker̄] -
Errigoiti batu bátú 1: [βátú] -
Eskiula khülo kh´ülo 1: [khýlo] -
Etxalar adarruker adárrukérr 1: [aðár̄ukér̄] -
Etxalar katxo kátxo 2: [kátʃo] -
Etxaleku adarbildu ádar bíldukoá 1: [áðar̄ bíldukoá] -
Etxaleku adarbildu ádarbíldúk 2: [áðar̄βíldúk] -
Etxaleku bildu bíldué 3: [bíldué] -
Etxaleku adarbildu ádarragbílduttuná 4: [áðar̄aɣbílduttuná] -
Etxaleku adarbildu ádarra bíldué 5: [áðar̄a bíldué] -
Etxarri (Larraun) adarmakur aármakúr 1: [aár̄makúr̄] -
Etxarri (Larraun) katxo katxó 1: [katʃó] -
Etxebarri adarmakur adármakur 1: [aðár̄makur̄] -
Etxebarria adarrapal adárrapál 1: [aðár̄apál] -
Etxebarria adarmakur ádarmákur 2: [áðar̄mákur̄] -
Eugi adarbildu adárragbíldueg 1: [aðár̄aɣβíldweɣ] -
Eugi makur makúrrak 2: [makúr̄ak] -
Eugi makur makúrtuik 3: [makúr̄twik] -
Ezkio-Itsaso adarkako adárkáko 1: [aðár̄káko] -
Ezkurra adarruker adárrukérr 1: [aðár̄ukér̄] -
Ezterenzubi adarbihurri adárbihúrri 1: [aðár̄bihúr̄i] -
Ezterenzubi adarbildu adarbíldu 2: [aðar̄bíldu] -
Gaintza adarroker aárrokérr 1: [aár̄ɔkɛ́r̄] -
Gaintza adarbildu aárrbillddú 1: [aár̄βiʎddú] -
Gamiz-Fika adarroker adárróker 1: [aðár̄óker] -
Gamiz-Fika adarbatu adárbátu 1: [aðár̄βátu] -
Getaria adarbildu aárbildú 1: [aár̄βildú] -
Getxo adarrasabal adárrasabal 1: [aðár̄aśaβal] -
Gizaburuaga adarbera adárbera 1: [aðár̄βera] -
Gizaburuaga txorda txórda 2: [tʃór̄ða] -
Goizueta adarmako adármakó 1: [aðár̄makó] -
Goizueta adarbildu adárbillú 1: [aðár̄βiʎú] -
Hazparne adarsartu adarsártu 1: [aðaRśáRtu] -
Hazparne adarkatxo adárkatxo 1: [aðáRkatʃo] -
Hazparne adarbildu adarbíldu 2: [aðaRβíldu] -
Hernani adarroker aárrokérr 1: [aár̄okɛ́r̄] -
Hondarribia adarbildu adárbildua 1: [aðár̄βildua] -
Hondarribia aurrerabildu aurrérabildua 2: [au̯r̄éraβildua] -
Ibarruri (Muxika) adarrapal adarrápal 1: [aðar̄ápal] -
Igoa adarroker áarrokérr 1: [áar̄ɔkɛ́r̄] -
Igoa adarkatxo áarkatxó 1: [áar̄katʃó] -
Ikaztegieta barrua beida barrúa béida 1: [bar̄úa βéi̯ða] -
Ikaztegieta bildu bilduk 1: [bilduk] -
Irisarri adarkatxo adárkátzo 1: [aðáRkátso] -
Jaurrieta adarmakur adár makurrá 1: [aðár makur̄á] -
Jaurrieta adarmakur adár makúrr 2: [aðár makúr̄] -
Kortezubi adarmakur adármakur 1: [aðár̄makur̄] -
Larrabetzu adarrapal adárrapal 1: [aðár̄apal] -
Larrabetzu adarbatu adárbátú 1: [aðár̄βátú] -
Larraine kükamarroadar k´ükamárroadár 1: [kýkamár̄oaðár̄] -
Lasarte-Oria adarroker adárrokérr 1: [aðár̄okér̄] -
Laukiz adarrapal adárrapal 1: [aðár̄apal] -
Legazpi adarmakur adármakur 1: [aðár̄makur̄] -
Leintz Gatzaga txorda txordá 1: [tʃor̄ðá] -
Leintz Gatzaga adarmako adármaku 2: [aðár̄maku] -
Leioa adarroker adárrokerr 1: [aðár̄oker̄] -
Leioa adarbatu adarbatú 1: [aðar̄βatú] -
Leioa adarrapal adárrapal 2: [aðár̄apal] -
Leitza adarroker adarrokérr 1: [aðar̄ɔkɛ́r̄] -
Lekaroz katxo kátxo 1: [kátʃɔ] -
Lekaroz adarmakur adármakúr 2: [aðár̄makúr̄] -
Lekeitio adar¡ausi adar¡áusi 1: [aðar̄ʒáu̯śi] -
Lemoa adarkortxa adárkortxá 1: [aðár̄kor̄tʃá] -
Lemoa adarbatu adarbátu 1: [aðar̄βátu] -
Lemoa adarkortxet adarkórtxet 2: [aðar̄kór̄tʃet] -
Lemoiz adarroker adárrokerr 1: [aðár̄oker̄] -
Luzaide / Valcarlos adarkatxo adárkatxó 1: [aðár̄katʃó] -
Makea katxo kátzo 1: [kátso] -
Mañaria adarrak berantz ádarrak bérantz 1: [áðar̄ak βérants] -
Mendaro adarmakur adármakúr 1: [aðár̄makúr̄] -
Mendata adarrapal adárrapal 1: [aðár̄apal] -
Mezkiritz adarbihurri adárbiúrtuek 1: [aðár̄βiúr̄twek] -
Montori khülo kh´ülo 1: [khýlo] -
Montori adartzüt ádartz´üt 2: [áðaRtsýt] -
Mugerre katxo katzo 1: [katso] -
Mungia adarmakur adármakúr 1: [aðár̄makúr̄] -
Mungia adarbatu adarbátu 1: [aðar̄βátu] -
Oderitz adarkatxo adárkatxó 1: [aðár̄katʃó] -
Oiartzun adarroker adárrokérr 1: [aðár̄okɛ́r̄] -
Oiartzun adarbildu adárbildú 2: [aðár̄βildú] -
Oñati adarrestu adarréstu 1: [aðar̄éśtu] -
Ondarroa adarmakur adármakur 1: [aðár̄makur̄] -
Orexa aartxordo aarsórdo 1: [aar̄śɔ́r̄do] -
Orexa adarroker áarrókerr 2: [áar̄ɔ́kɛr̄] -
Orio adarbildu aárbildú 1: [aár̄βildú] -
Orozko adarbaju adárbaju 1: [aðár̄βaxu] -
Orozko adarmakur adármakur 1: [aðár̄makur̄] -
Orozko adarbera adárbera 2: [aðár̄βera] -
Otxandio adarmakur adármakur 1: [aðár̄makur̄] -
Pasaia adarroker adárrokérr 1: [aðár̄okér̄] -
Santa Grazi khülo kh´ülo 1: [khýlo] -
Sara adarkatxo adarkátxuak 1: [aðar̄kátʃuak] -
Sara adarkatxo adarkakátxo 2: [aðaRkakátʃo] -
Senpere adarbildu adárbildúa 1: [aðáRβilðúa] -
Sohüta khülo kh´ülo 1: [khýlo] -
Sondika adarroker adárrokerr 1: [aðár̄oker̄] -
Sondika adarbatu adárbatu 1: [aðár̄βatu] -
Suarbe makur mákur 1: [mákur̄] -
Sunbilla adarmakur adármakúr 1: [aðármakúr] -
Tolosa adarmakur aármakúr 1: [aár̄makúr̄] -
Uharte Garazi adarkakotz adárkakótx 1: [aðár̄kakótʃ] -
Uharte Garazi katxo kátxo 1: [kátʃo] -
Urdiain makur mákurrák 1: [mákur̄ák] -
Urketa katxo kátxo 2: [kátʃo] -
Urretxu adarmakur adármakúr 1: [aðár̄makúr̄] -
Ürrüstoi khülo k´ülo 1: [kýlo] -
Ürrüstoi adarkülo adark´ülo 2: [aðar̄kýlo] -
Uztaritze adarmako adarmáko 1: [aðaRmáko] -
Zaratamo adarrapal adárrapál 1: [aðár̄apál] -
Zaratamo adarmakur adármákur 2: [aðár̄mákur] -
Zeanuri adarrapal adarrápal 1: [aðar̄ápal] -
Zeberio kalbo kálbo 1: [kálβo] -
Zeberio adarbatu adarbátu 1: [aðar̄βátu] -
Zeberio adarmakur adarmákur 2: [aðar̄mákur̄] -
Zegama berabeida bérabéida 1: [béraβéi̯ða] -
Zegama txorda txordó 1: [tʃor̄dó] -
Zegama berabeida bérabeidá 2: [béraβei̯ðá] -
Zegama adarmakur adármakúr 2: [aðár̄makúr̄] -
Zilbeti adarbildu ádar bílduek 1: [áðar βílduek] -
Zollo (Arrankudiaga) adarrapal adárrapal 1: [aðár̄apal] -
Zollo (Arrankudiaga) adarmakur adármakur 1: [aðár̄makur̄] -
Zornotza adarrapal adárrapal 1: [aðár̄apal] -
Zugarramurdi adarmakur adár makúr 1: [aðár makúr] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper