Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

160 emaitza 531 bilaketarentzat

531: manzano / pommier / apple-tree / (Pyrus malus)

  • Gaia: Zuhaixkak eta fruituak
  • Galdera (es): manzano
  • Galdera (fr): pommier
  • Galdera (en): apple-tree
  • Galdera (lat): Pyrus malus
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ahetze saarrondo sáarróndo 1: [śáaRóndo] -
Aia sagarrarbola sagárrarrból 1: [śaɣár̄ar̄βól] -
Aia saarrarbola saárrarrbolá 2: [śaár̄ar̄βolá] -
Aldude sagarrondo sagárrondó 1: [śaɣár̄ondó] -
Alkotz sagarrondo sagarróndoa 1: [śaɣar̄óndoa] -
Alkotz sagar sagárra 2: [śaɣár̄a] -
Altzai sagartze ságartze 1: [śáɣar̄tse] -
Altzürükü sagartze sagártze 1: [śaɣár̄tse] -
Amezketa saarrarbola saárrarrból 1: [śaár̄ar̄βól] -
Andoain sagarrarbola sagárrarból 1: [śaɣár̄ar̄ból] -
Aniz saarrarbola saárrarrból 1: [śaár̄ar̄βól] -
Aramaio sagar ságar 1: [śáɣar̄] -
Araotz (Oñati) sagarrarbola sagarrárrbola 1: [śaɣar̄ár̄βola] -
Arbizu sagarrarbola sagárrarrbóla 1: [śaɣár̄ar̄βóla] -
Arboti sartze sárrtze 1: [śá:r̄tse] -
Arboti sagartze saártze 2: [śaár̄tse] -
Armendaritze saarrondo saarróndo 1: [śaar̄óndo] -
Armendaritze sagartze saartze 2: [śaar̄tse] -
Arnegi sagarrondo sagárróndo 1: [śaɣár̄óndo] -
Arrangoitze sagarrondo sagárrondó 1: [śaɣáRondó] -
Arrasate sagarrarbola sagarrárrbola 1: [śaɣar̄ár̄βola] -
Arrazola (Atxondo) sagarrarbola sagárrarrbola 1: [śaɣár̄ar̄βola] -
Arrieta sagarrondo sagárrondo 1: [śaɣár̄ondo] -
Arroa (Zestoa) saarrarbola saárrarrból 1: aár̄ar̄βól] -
Arroa (Zestoa) sagar sagár 2: [śaɣár̄] -
Arrueta sagartze saarzé 1: [śaar̄sé] -
Asteasu sagarrarbola sagárrarrból 1: [śaɣár̄ar̄ból] -
Ataun sagarrarbola sagárrarrbolá 1: [śaɣár̄ar̄βolá] -
Azkaine saarrondo saarronduá 1: [śaaRonduá] -
Azkaine sagarrondo sagarróndo 2: [śaɣaRóndo] -
Azkoitia sagarrarbola sagárrarrbóla 1: [śaɣár̄ar̄βóla] -
Azpeitia sagarrarbola sagárrarrbolá 1: [śaɣár̄ar̄βolá] -
Baigorri sagarrondo sagarrondo 1: [śaɣaRondo] -
Bakio sagarrarbola sagárrarrbola 1: [śaɣár̄ar̄βola] -
Bardoze sagartze saártze 2: [śaártse] -
Bardoze sagar saár 3: [śaár̄] -
Barkoxe sagartze sagartze 1: [śaɣar̄tse] -
Bastida saarrondo saárrondo 1: [śaáRondo] -
Beasain saarrarbola sárrarrbolá 1: [śá:r̄ar̄βolá] -
Behorlegi saarrondo saárrondo 1: [śaár̄ondo] -
Beizama sagarrarbola sagárrarrból 1: [śaɣár̄ar̄βól] -
Bergara sagarrarbola sagárrárrbola 1: [śaɣár̄ár̄βola] -
Bermeo sagarrarbola sagarrarrbóla 1: [śaɣar̄ar̄βóla] -
Berriz sagar ságar 1: [śáɣar] -
Beruete saarplanta saárplantá 1: [śaár̄plantá] -
Beskoitze saarrondo saarróndo 1: [śaaRóndo] -
Bidarrai sagarrondo sagárrondó 1: [śaɣár̄ondó] -
Bolibar sagarrarbola sagárrarrból 1: [śaɣár̄ar̄βɔ́l] -
Busturia sagar ságar 1: [śáɣar̄] -
Deba sagarrarbola sagárrarrbóla 1: [śaɣár̄ar̄βóla] -
Dima sagar ságar 1: [śáɣar̄] -
Domintxaine sagartze sártze 1: [śár̄tse] -
Donamaria sagarrarbola sagárrarrbóla 1: [śaɣár̄ar̄βóla] -
Donibane Lohizune saarrondo sarróndo 1: [śa:Róndo] -
Donostia saarrarbola sarrarrbol 1: [śa:r̄ar̄βol] -
Dorrao / Torrano sagarrarbola ságarrarrból 1: [śáɣar̄ar̄βól] -
Eibar sagarrarbola sagárrarrbola 1: [śaɣár̄ar̄βola] -
Elantxobe sagarrarbola sagárrarrbola 1: [śaɣár̄ar̄βola] -
Elduain saarrarbola saárrarrból 1: [śaár̄ar̄βól] -
Elgoibar sagarrarbola sagárrarrbolá/zagárrarrbolá 1: [s̟aɣár̄ar̄βolá] -
Elorrio sagarrarbola sagarrárrbola 1: [śaɣar̄ár̄βola] -
Erratzu sagar sáar 1: [śáar̄] -
Errezil sagarrarbola sagárrarrbolá 1: [śaɣár̄ar̄βolá] -
Errigoiti sagarrondo sagárrondo 1: [śaɣár̄ondo] -
Eskiula sagartze sagartzía 1: [śaɣar̄tsía] -
Etxalar sagarrarbola sagárrarrból 1: aɣár̄ar̄βól] -
Etxarri (Larraun) saarrarbola saárrarrból 1: [śaár̄ar̄βɔ́l] -
Etxebarri sagarrarbola arbólasagar 1: [ar̄βólaśaɣar̄] -
Etxebarria sagarrarbola sagárrarrbóla 1: [śaɣár̄ar̄βóla] -
Eugi sagarrondo sagárrondó 1: [śaɣár̄ondó] -
Ezkio-Itsaso saarrarbola saárrarrból 1: [śaár̄ar̄βɔ́l] -
Ezkurra sagar saár 1: [śaár̄] -
Ezkurra sagarrondo sagarrondó 1: [śaɣar̄ondó] -
Ezterenzubi saarrondo saárrondo 1: [śaár̄ondo] -
Ezterenzubi sagar saárra 2: [śaárr̄a] -
Gaintza saarrarbola saárrarrból 1: [śaár̄ar̄βɔ́l] -
Gamarte saarrondo saárrondo 1: [śaár̄ondo] -
Gamiz-Fika sagarrondo sagárrondo 1: [śaɣár̄ondo] -
Garrüze sagartze saárze 1: [śaárse] -
Getaria saarrarbola zaárrarrból 1: [saár̄ar̄βól] -
Getaria sagar saár 2: [śaár̄] -
Getxo sagar sagár 1: [śaɣár̄] -
Gizaburuaga sagarrarbola sagarrárrbola 1: [śaɣar̄ár̄βola] -
Goizueta sagar sagárra 1: [śaɣár̄a] -
Goizueta saarrondo saárrondo 1: [śaár̄ondo] -
Goizueta saarrarbola saárrarrbolá 2: [śaár̄ar̄bolá] -
Hazparne saarrondo saarróndo 1: [śaaRóndo] -
Hendaia sagar sagár 1: [śaɣáR] -
Hernani saarrarbola saárrarrból 1: [śaár̄ar̄ból] -
Hondarribia sagarrarbola sagárrarrbóla 1: [śaɣár̄ar̄βóla] -
Hondarribia sagarrondo sagarrondo 1: [śaɣar̄ondo] -
Ibarruri (Muxika) sagarrarbola sagarrárrbola 1: [śaɣar̄ár̄βola] -
Igoa saarrarbola sárrarrból 1: [śá:r̄ar̄βɔ́l] -
Igoa sagar saár 2: [śaár̄] -
Ikaztegieta sagarrarbola sagárrarrból 1: [śaɣár̄ar̄βól] -
Ikaztegieta sagarrondo sagárrondo 1: [śaɣár̄ondo] -
Irisarri saarrondo sáarróndo 1: [śáaRóndo] -
Itsasu sagarrondo sagarróndo 1: [śaɣaRóndo] -
Izturitze sagarrondo sagarrondo 1: [śaɣar̄ondo] -
Jaurrieta sagarrarbola ságar árboleá 1: [śáɣar̄ ár̄βoleá] -
Jutsi sagarrondo saharróndo 1: [śahar̄óndo] -
Kortezubi sagar sagár 1: [śaɣár̄] -
Landibarre saarrondo saárrondo 1: [śaár̄ondo] -
Larrabetzu sagar ságar 1: [śáɣar̄] -
Larrabetzu sagarrondo sagárrondo 1: [śaɣár̄ondo] -
Larraine sagartze sagártze 1: [śaɣár̄tse] -
Larzabale sagartze saártze 1: [śaártse] -
Larzabale saarrondo saarróndo 2: [śaar̄óndo] -
Larzabale sagar saár 3: [śaár̄] -
Lasarte-Oria saarrarbola saárrarrból 1: [śaár̄ar̄ból] -
Laukiz sagar sagár 1: [śaɣár̄] -
Legazpi sagarrarbola sagarrarrbola 1: [śaɣar̄ar̄βola] -
Leintz Gatzaga sagarrarbola sagárrarrbola 1: [śaɣár̄ar̄βola] -
Leioa sagar sagár 1: [śaɣár̄] -
Leitza saarrarbola sárrarrból 1: [śá:r̄ar̄βól] -
Lekaroz sagarrarbola sagárrarrból 1: [śaɣár̄ar̄βól] -
Lemoa sagar ságar 1: [śáɣar] -
Lemoiz sagar sagár 1: [śaɣár̄] -
Luzaide / Valcarlos saarrondo saárrondó 1: [śaár̄ondó] -
Makea saarrondo sáarróndo 1: [śáar̄óndo] -
Mañaria sagar ságar 1: [śáɣar] -
Mendaro sagarrarbola sagárrarrbolá 1: [śaɣár̄ar̄βolá] -
Mendata sagar ságar 1: [śáɣar̄] -
Montori sagartze sagártze 1: [śaɣártse] -
Mugerre saarrondo saarrondo 1: [śaar̄ondo] -
Mungia sagarrondo sagárrondo 1: [śaɣár̄ondo] -
Oderitz saarrondo sárrondó 1: [śá:r̄ɔndó] -
Oiartzun sagarrarbola sagárrarrból 1: [śaɣár̄ar̄βól] -
Oñati sagarrarbola sagárrarrbola 1: [śaɣár̄ar̄βola] -
Ondarroa sagarrarbola sagarrárrbola 1: [śaɣar̄ár̄βola] -
Orexa sagarrondo ságarróndo 1: [śáɣar̄óndo] -
Orio sagarrarbola sagárrarrból 1: [śaɣár̄ar̄βɔ́l] -
Orozko sagar sagar 1: [śaɣar̄] -
Otxandio sagarrarbola sagarrárrbola 1: [śaɣar̄ár̄βola] -
Pagola sagartze sagártze 1: [śaɣár̄tse] -
Pasaia sagarrarbola sagárrarrból 1: [śaɣár̄ar̄βól] -
Santa Grazi sagartze sagártze 1: [śaɣár̄tse] -
Sara saarrondo sáarrondó 1: [śáar̄ondó] -
Senpere sagarrondo sagarróndoa 1: [śaɣaRóndoa] -
Sohüta sagartze sagártze 1: [śaɣár̄tse] -
Sondika sagar sagár 1: [śaɣár̄] -
Suarbe sagarrarbola sagárrarrból 1: [śaɣár̄ar̄βɔ́l] -
Suarbe sagarrondo sagárrondó 2: [śaɣár̄ondó] -
Sunbilla sagarrondo sagárondó 1: aɣárondó] -
Tolosa sagarrarbola ságárrarrból 1: [śáɣár̄ar̄βól] -
Uharte Garazi saarrondo sáarróndo 1: [śáar̄óndo] -
Urdiain sagar sagár 1: [śaɣár̄] -
Urdiain sagar sáarrá 2: [śáar̄á] -
Urdiñarbe sagartze sagártze 1: [śaɣár̄tse] -
Urketa sagar saár 1: [śaár̄] -
Urretxu sagarrarbola sagárrarrbóla 1: [śaɣár̄ar̄βóla] -
Ürrüstoi sagartze sagártze 1: [śaɣár̄tse] -
Uztaritze sagar ságar 1: [śáɣaR] -
Zaratamo sagarrondo sagárrondo 1: [śaɣár̄ondo] -
Zeanuri sagar ságar 1: [śáɣar̄] -
Zeberio sagar ságar 1: [śáɣar̄] -
Zegama saarrarbola sárrarrbolá 1: [śá:r̄ar̄βolá] -
Zilbeti sagarrondo sagarróndoa 1: [śaɣar̄óndoa] -
Zollo (Arrankudiaga) sagar ságar 1: [śáɣar̄] -
Zornotza sagar ságar 1: [śáɣar̄] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper