Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

186 emaitza 507 bilaketarentzat

507: calabozo / instruments pour élaguer / pruning hook

  • Gaia: Landaretza
  • Galdera (es): calabozo
  • Galdera (fr): instruments pour élaguer
  • Galdera (en): pruning hook
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta matxete matxéte 1: [matʃéte] -
Ahetze aiotz aiótz 1: [ai̯óts] -
Ahetze pudatxa pudátxa 1: [puðátʃa] -
Aia aiotz ayotzá 1: [aǰotsá] -
Aldude pedoi pedói 1: [peðói̯] -
Aldude puda púda 2: [púða] -
Aldude pudatxa púdatxa 3: [púðatʃa] -
Alkotz zarrekemalda zárrekemálda 1: [sár̄ekemálda] -
Altzai aihotz aihótz 1: [ai̯hóts] -
Altzürükü aihotz aihótz 1: [ai̯hóts] -
Amezketa aiotz áiotzá 1: [ái̯otsá] -
Andoain matxete matxeté 1: [matʃetɛ́] -
Aniz aietz aiétz 1: [ai̯éts] -
Aramaio matxet(a) mátxeta 1: [mátʃeta] -
Aramaio ai¡otz ái¡otz 2: [ái̯ʒots] -
Araotz (Oñati) sasiporra sasíporra 1: [śaśípor̄a] -
Araotz (Oñati) matxet(a) matxéta 2: [matʃéta] -
Arbizu matxete matxéte 1: [matʃéte] -
Arboti aihotz aihótz 2: [ai̯hóts] -
Armendaritze aihotz aihótz 1: [ai̯hóts] -
Armendaritze belaia beláia 2: [belája] -
Armendaritze belarrai belarrái 4: [belar̄ái̯] -
Arnegi aihotz áihotz 1: [ái̯hots] -
Arnegi pedoi pédoi 1: [péðoi̯] -
Arnegi puda púda 2: [púða] -
Arrangoitze aiotz aiótz 1: [ai̯óts] -
Arrasate artasi artási 1: [ar̄táśi] -
Arrasate matxet(a) matxéta 2: [matʃéta] -
Arrazola (Atxondo) matxet(a) mátxet 1: [mátʃet] -
Arrieta podasa podása 1: [poðáśa] -
Arrieta matxet(a) matxét 3: [matʃét] -
Arroa (Zestoa) aiotz ayótz 1: [aǰóts] -
Arrueta aiotz aiótz 1: [ai̯óts] -
Asteasu matxete matxeté 1: [matʃeté] -
Ataun matxet(a) matxetá 1: [matʃetá] -
Azkaine aiotz aiótz 1: [ai̯óts] -
Azkaine puda púda 2: [púða] -
Azkaine pikadera píkadera 2: [píkaðera] -
Azkoitia a¡otz á¡otz 1: [áʒots] -
Azpeitia aiotz ayótz 1: [aǰɔ́ts] -
Baigorri aihotz aihotz 1: [ai̯hots] -
Baigorri puda puda 2: [puða] -
Baigorri mako mako 3: [mako] -
Bakio matxet(a) matxét 1: [matʃét] -
Bardoze aihotz aihótz 2: [ai̯hóts] -
Barkoxe aihotz aihótz 1: [ai̯hóts] -
Barkoxe bedoi bedói 2: [beðói̯] -
Bastida aihotz aihótz 1: [ai̯hóts] -
Beasain matxet(a) matxetá 1: [matʃetá] -
Behorlegi aiotz aiótz 1: [ai̯óts] -
Beizama aiotz áyótz 1: [áǰóts] -
Bergara aiotz áiotz 1: [ái̯ots] -
Bermeo matxet(a) matxét 1: [matʃét] -
Berriz matxet(a) mátxet 5: [mátʃet] -
Beruete sasigañtxo sasíkañtxó 1: [śaśíkaɲtʃó] -
Beskoitze aihotz áihotz 1: [ái̯hots] -
Bidarrai aiotz áiotz 1: [ái̯ots] -
Bolibar kodaiza kódaiza 7: [kóðai̯sa] -
Deba aixotz aixótz 1: [aʃóts] -
Dima besotz bésotz 1: [βéśots] -
Dima matxet(a) mátxet 2: [mátʃet] -
Domintxaine aihotz aihótz 1: [ai̯hóts] -
Donamaria aietz ayétza 1: [aǰétsa] -
Donibane Lohizune aiotz aiótz 1: [ai̯óts] -
Donostia matxete mátxete 1: [mátʃete] -
Dorrao / Torrano matxete matxéte 1: [matʃéte] -
Eibar aixotz aixéotz 1: [ai̯ʃɛ́ots] -
Elantxobe ai¡otz ái¡otz 1: [ái̯ʒots] -
Elduain matxete matxeté 1: [matʃeté] -
Elgoibar aisotz áisótz/áizótz 1: [ái̯s̟óts] -
Elorrio iteipodetako íteipódetako 1: [ítei̯póðetako] -
Erratzu aietz áietz 1: [ái̯ets] -
Errezil aiotz aiótz 1: [ajóts] -
Errigoiti podasa podása 1: [poðáśa] -
Errigoiti matxet(a) matxét 2: [matʃét] -
Eskiula bedoikako bédoikakúa 1: [béðoi̯kakúa] -
Etxalar aietz aiétz 1: [ai̯éts] -
Etxaleku sasigañtxo sásikántxo 1: [śáśikántʃo] -
Etxarri (Larraun) sasigañtxo sasígañtxó 1: [śaśíɣaɲtʃó] -
Etxebarri matxet(a) matxét 1: [matʃét] -
Etxebarria matxet(a) mátxet 1: [mátʃet] -
Etxebarria iñauskari iñáuskári 2: [iɲáu̯śkári] -
Eugi zarrakamalda zárrakamálda 1: [sár̄akamálda] -
Ezkio-Itsaso matxet(a) matxéta 1: [matʃéta] -
Ezkurra sasittagi sásittági 1: [śáśittáɣi] -
Ezkurra matxete matxeté 2: [matʃeté] -
Ezterenzubi aihotz aihótz 1: [ai̯hóts] -
Gaintza matxete mátxeté 1: [mátʃeté] -
Gamarte aiotz aiótz 1: [ai̯óts] -
Gamiz-Fika matxet(a) mátxet 1: [mátʃet] -
Gamiz-Fika aiotz áiotz 1: [ái̯ots] -
Garrüze aiotz áiotz 1: [ái̯ots] -
Getaria aiotz aiotzá 1: [ajotsá] -
Getxo matxet(a) matxéta 1: [matʃéta] -
Gizaburuaga otamaketz otamáketz 1: [otamákets] -
Gizaburuaga a¡otz ái¡ot 1: [ái̯ʒot] -
Goizueta matxete matxeté 1: [matʃe:té] -
Hazparne aiotz áiotz 1: [ái̯ots] -
Hendaia aiotz aiótz 1: [ajóts] -
Hernani matxete matxeté 1: [matʃeté] -
Hondarribia belagoi belágoi 1: [beláɣoi̯] -
Ibarruri (Muxika) makur mákur 1: [mákur̄] -
Ibarruri (Muxika) matxet(a) mátxét 2: [mátʃét] -
Igoa sasigañtxo sásikañtxó 1: [śáśikaɲtʃó] -
Ikaztegieta layotz layótz 1: [laǰóts] -
Irisarri aiotz áiotz 1: [ái̯ots] -
Itsasu aiotz áiotz 1: [ái̯ots] -
Izturitze aihotz aihótz 1: [ai̯hóts] -
Jaurrieta axtur axtúr 1: [aʃtúr̄] -
Jutsi aihotz aihotz 1: [ai̯hots] -
Jutsi puda púda 1: [púða] -
Kortezubi ai¡otz ái¡otz 1: [ái̯ʒots] -
Landibarre aihotz aihótz 1: [ai̯hóts] -
Larrabetzu gurgullu gúrguillu 1: [ɣúr̄ɣui̯ʎu] -
Larrabetzu aiotz áiotz 1: [ái̯ots] -
Larrabetzu matxete mátzet 2: [mátset] -
Larrabetzu matxet(a) mátxet 3: [mátʃet] -
Larraine aihotz áihotz 1: [ái̯hots] -
Larzabale aihotz aihótz 1: [ai̯hóts] -
Lasarte-Oria podadero podáderó 1: [poðáðeró] -
Laukiz matxet(a) mátxet 1: [mátʃet] -
Legazpi matxete matxéte 1: [matʃéte] -
Leintz Gatzaga ai¡otz ái¡otz 1: [ái̯ʒots] -
Leioa aiotz áyotz 2: [áǰots] -
Leitza ittei ittéi 1: [ittɛ́i̯] -
Lekaroz aietz aiétz 1: [ai̯éts] -
Lekeitio matxet(a) matxét 1: [matʃét] -
Lekeitio aiotz áiotz 1: [ái̯ots] -
Lemoa matxet(a) mátxet 1: [mátʃet] -
Lemoa aiotz áiotz 1: [ái̯ots] -
Lemoiz matxetoker matxétoker 1: [matʃétoker̄] -
Lemoiz aihotz áillotza 1: [ái̯ʎotsa] -
Luzaide / Valcarlos pedoi pedói 1: [peðói̯] -
Makea aihotz aihótz 1: [ai̯hóts] -
Mañaria matxet(a) mátxet 1: [mátʃet] -
Mendaro matxet(a) matxét 1: [matʃét] -
Mendaro aixotz áixotz 2: [ái̯ʃots] -
Mendata matxet(a) mátxet 1: [mátʃet] -
Mendata podasa podása 1: [poðáśa] -
Mendata matxetlixo matxetlíxo 2: [matʃetlíʃo] -
Mezkiritz larrausteko lárraustéko 1: [lár̄au̯śtéko] -
Mezkiritz larmozteko lármoztéko 3: [lár̄mostéko] -
Montori aihotz aihótz 1: [ai̯hóts] -
Mugerre aihotz aihótz 1: [ai̯hóts] -
Mungia matxet(a) mátxet 1: [mátʃet] -
Oderitz sasigañtxo sasígañtxó 1: [śaśíɣaɲtʃó] -
Oderitz matxete mátxeté 2: [mátʃeté] -
Oiartzun matxete matxeté 1: [matʃeté] -
Oñati kortamatas kortamátas 1: [kor̄tamátaś] -
Oñati matxet(a) matxéta 1: [matʃéta] -
Ondarroa segot ségot 1: [śéɣot] -
Orexa matxet(a) matxéta 1: [matʃéta] -
Orio aiotz ayotzá 1: [aǰotsá] -
Orozko matxet(a) mátxet 1: [mátʃet] -
Pagola aihotz aihotz 1: [ai̯hots] -
Pasaia matxete mátxeté 1: [mátʃeté] -
Santa Grazi aihotz aihotz 1: [ai̯hots] -
Sara aiotz aiótz 1: [ai̯óts] -
Senpere aiotz áiotz 1: [ái̯ots] -
Senpere puda pudá 1: [puðá] -
Sohüta aihotz aihótz 1: [ai̯hóts] -
Sondika matxet(a) matxét 1: [matʃét] -
Sondika aiotz áyotz 1: [áǰots] -
Suarbe zarrakamalda zarrakamálda 1: [sar̄akamálda] -
Sunbilla matxete matxéte 1: [matʃétɛ] -
Tolosa matxete mátxeté 1: [mátʃeté] -
Uharte Garazi kuda kúda 1: [kúða] -
Urdiain guexa guéxa 1: [ɣuéʃa] -
Urdiñarbe aihotz aihótz 1: [ai̯hóts] -
Urketa aihotz aihótz 1: [ai̯hóts] -
Urretxu aiotz áiotz 1: [ái̯ots] -
Ürrüstoi aihotz áihotz 1: [ái̯hots] -
Uztaritze aiotz áiotz 1: [ái̯ots] -
Zaratamo gurgullu gurgúllu 1: [gur̄ɣúʎu] -
Zeanuri matxet(a) mátxet 1: [mátʃet] -
Zeanuri aiotz áyotz 1: [áǰots] -
Zeberio matxet(a) mátxet 1: [mátʃet] -
Zeberio aiñotz áiñotz 3: [ái̯ɲots] -
Zegama matxete matxeté 1: [matʃeté] -
Zilbeti zarrakamalda zárrakamálda 1: [sár̄akamálda] -
Zollo (Arrankudiaga) kortamato kortámato 1: [kor̄támato] -
Zollo (Arrankudiaga) traintxet tráintxet 2: [trái̯ntʃet] -
Zornotza matxet(a) mátxet 1: [mátʃet] -
Zornotza aiotz áiotz 1: [ái̯ots] -
Zugarramurdi igitei igíteyá 1: [iɣíteǰá] -
Zugarramurdi tenadak tenadak 2: [ténaðák] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper