Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

261 emaitza 487 bilaketarentzat

487: tocón / souche / stump of a tree

  • Gaia: Landaretza
  • Galdera (es): tocón
  • Galdera (fr): souche
  • Galdera (en): stump of a tree
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta ondo óndoa 1: [óndoa] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta tokon tókon 2: [tókon] -
Ahetze aitzerro áitzerró 4: [ái̯tseRó] -
Aia itzulondoko ítzulondóko 1: [ítsulondóko] -
Aia arbolondo arbólondó 1: [ar̄βólondó] -
Aldude motzondo motzóndo 1: [motsóndo] -
Alkotz ipurdi ipúrdié 1: [ipúr̄ðié] -
Altzai ondo óndo 1: [óndo] -
Altzürükü gaztañaunkh´ü ünkh´ü 1: [yŋkhý] -
Altzürükü ünkhü ünkh´ü 1: [yŋkhý] -
Altzürükü zañ záñ 2: [sãɲ] -
Amezketa arbolondo arbolondó 1: [ar̄βolondó] -
Andoain enbor embór 1: [embór̄ ] -
Andoain arrbolipurdi arrbólipurrdí 3: [ar̄βólipur̄ðí] -
Aniz tokon tókon 1: [tókon] -
Aniz motzondo mótzondó 2: [mótsondó] -
Aramaio arbolaipurdi arbólaipurdi 1: [ar̄βólai̯pur̄ði] -
Araotz (Oñati) ipurdi ipúrdi 1: [ipúr̄ði] -
Arbizu epeitz épeitz 1: [épei̯ts] -
Arboti gaztañaunkh´ü ünkh´ü 1: [yŋkhý] -
Arboti ünkhü ünkh´ü 1: [yŋkhý] -
Arboti erro érrua 2: [ér̄wa] -
Arboti külua külua 5: [ky̯lwa] -
Arboti zuxa zúxa 7: [súʃa] -
Armendaritze erro erró 1: [er̄ó] -
Arnegi arbolondo arbólaóndo 1: [ar̄βólaóndo] -
Arnegi motzondo mótxondo 1: [mótʃondo] -
Arrangoitze hondo hóndo 1: [hóndo] -
Arrangoitze píkots píkots 1: [píkotś] -
Arrasate ipurdi ipúrdi 1: [ipúr̄ði] -
Arrazola (Atxondo) eperdi epérdi 1: [epér̄ði] -
Arrieta sepa sépá 1: [śépá] -
Arrieta eperdi epérdi 1: [epér̄ði] -
Arrieta mukur mukúr 2: [mukúr] -
Arroa (Zestoa) ipurdi ipurdí 1: [ipur̄ðí] -
Arroa (Zestoa) arbolondo arbólondó 1: [ar̄βólondó] -
Arroa (Zestoa) zepo zepó 2: [sepó] -
Arrueta ünkhü ünk´ü 1: [yŋký] -
Arrueta inkhü ínkhü 2: [íŋkhy] -
Asteasu arbolaipurdi arbólipurdí 1: [ar̄βólipur̄ðí] -
Ataun zepa zepá 1: [sepá] -
Azkaine zepo zépo 2: [sépo] -
Azkaine ondo óndua 3: [óndua] -
Azkaine onbor ómbor 5: [ómboR] -
Azkaine zepoondo zepoóndo 6: [sepoóndo] -
Azkoitia arbolaipurdi arbólaipurdí 1: [ar̄βólai̯pur̄ðí] -
Azpeitia arbolaipurdi arbólaipurdí 1: [ar̄bólai̯pur̄ðí] -
Baigorri arbolerro arbolerro 1: [aRβoler̄o] -
Bakio eperdi epérdi 1: [epér̄ði] -
Bardoze arbolape árbolapía 1: [árbolapía] -
Bardoze suka súka 2: [śúka] -
Barkoxe gaztañaunkh´ü ´ünkhü 2: [ýŋkhy] -
Barkoxe ünkhü ´ünkhü 2: [ýŋkhy] -
Barkoxe mükhür mükhúr 3: [mykhúr̄] -
Bastida trunko trúnko 1: [trúŋko] -
Beasain ondo ondo 1: [ondɔ] -
Behorlegi arbulemozkin arbulémozkín 1: [ar̄bulémoskín] -
Beizama ipurdi ípurdí 1: [ípur̄ðí] -
Bergara arbolaipurdi arboláipúrdi 1: [ar̄βolái̯púr̄ði] -
Bermeo mukur mukúr 1: [mukúr̄] -
Berriz eperdi epérdi 1: [epér̄ði] -
Berriz ondo óndo 2: [óndo] -
Beruete eporde epordé/epurdé 1: [epọr̄ðé] -
Beruete mukur mokórr 4: [mokɔ́r̄] -
Beskoitze trunko trúnko 1: [tRúŋko] -
Beskoitze tronko trónko 2: [tróŋko] -
Bidarrai mozkin mózkin 1: [móskin] -
Bidarrai pikaondo píkaóndo 3: [píkaóndo] -
Bolibar arbolaipurdi arbólaipúrdi 1: [ar̄βólai̯púr̄ði] -
Bolibar arbolondo arbóla óndo 2: [ar̄βóla óndo] -
Busturia sugatzeperdi sugatzéperdi 1: [śuɣatséper̄ði] -
Deba arbolaipurdi arbólaipúrdi 1: [ar̄βólai̯púr̄ði] -
Deba arbolondo arbólaóndo 2: [ar̄βólaóndo] -
Dima eperdi epérdi 1: [epér̄ði] -
Dima tronkoondo tronkoóndo 1: [troŋkoóndo] -
Dima mukur múkur 3: [múkur̄] -
Domintxaine gaztañaunkh´ü ünkh´ü 1: [yŋkhý] -
Domintxaine ünkhü ünkh´ü 1: [yŋkhý] -
Domintxaine trunko trúnko 2: [trúŋko] -
Donamaria arbolaipurdi arbólipúrdi 1: [ar̄βólipúr̄ði] -
Donibane Lohizune arbolaipurdi arbólipúrdi 1: [aRβólipúRði] -
Donibane Lohizune zepo zépo 1: [sépo] -
Donibane Lohizune arbolondo arbólondo 2: [aRβólondo] -
Donostia arbolaipurdi arbóla ipurdi 1: [ar̄βóla ipur̄ði] -
Donostia ondo ondo 1: [ondo] -
Donostia ondoki ondózko 6: [ondósko] -
Dorrao / Torrano epeitz epéitz 1: [epéi̯ts] -
Dorrao / Torrano arbolaipurdi arbólaipúrdi 2: [ar̄βólai̯púr̄ði] -
Dorrao / Torrano arbolzeñ arbolzéñ 3: [ar̄βolséɲ] -
Dorrao / Torrano arbolkozkor árbolkozkór 4: [ár̄βolkoskór̄] -
Dorrao / Torrano tokon tokón 5: [tokón] -
Dorrao / Torrano arbolondo arbolóndo 6: [ar̄βolóndo] -
Eibar ipurdi ipúrdi 1: [ipúr̄ði] -
Elantxobe eperdi epérdi 1: [epér̄ði] -
Elantxobe ondo ondú 1: [ondú] -
Elduain arbolaipurdi arbólipurdí 1: [ar̄βólipur̄ðí] -
Elduain enbor embór 1: [embór̄] -
Elduain ondo ondó 2: [ondó] -
Elgoibar arbolaipurdi árbolaipúrdi 1: [ár̄βolaipúr̄ði] -
Elorrio arbolaepurdi árbolaepúrdi 1: [ár̄βolaepúr̄ði] -
Elorrio ondo óndo 2: [óndo] -
Erratzu ondoki óndoki 1: [óndoki] -
Erratzu motzondo mótzondo 1: [mótsondo] -
Errezil arbolaipurdi arbólaipúrdi 1: [ar̄βólai̯púr̄ði] -
Errezil arbolondo arbólaondó 1: [ar̄βólaondó] -
Errigoiti piñutrukutx piñútrukutx 1: [piɲútrukutʃ] -
Errigoiti piñueperdi piñúepérdi 1: [piɲúepér̄ði] -
Errigoiti sustrepo sustrépo 2: [śuśtrépo] -
Errigoiti mukur mukúr 4: [mukúr̄] -
Eskiula mükhür m´ükhürr 1: [mýkhyr̄] -
Eskiula ondo ondó 2: [ondó] -
Eskiula haitxondo haitxóndo 3: [hai̯tʃóndo] -
Eskiula zühainondo züháinondo 4: [syhái̯nondo] -
Eskiula zurmükhür zurrm´ükhürr 4: [sur̄mýkhyr̄] -
Etxalar ondoki ondokí 1: [ondokí] -
Etxalar zainduki zaindúki 2: [sai̯ndúki] -
Etxaleku arbolaipurdi árbol ípurdié 1: [ár̄βol ípur̄ðié] -
Etxaleku ipurdi ípurdié 2: [ípur̄ðié] -
Etxarri (Larraun) epaitz epáitz 1: [epái̯ts] -
Etxarri (Larraun) ondo ondó 1: [ondó] -
Etxebarri mukur mukúrr 3: [mukúr̄] -
Etxebarria arbolaipurdi arbólaipúrdi 1: [ar̄βólai̯púr̄ði] -
Eugi epaitz epáitz 1: [epái̯ts] -
Eugi epaite epáite 2: [epái̯te] -
Ezkio-Itsaso arbolaipurdi arbólaipúrdi 1: [ar̄βólai̯púr̄ði] -
Ezkurra epatt epatté 1: [epattɛ́:] -
Ezterenzubi mozkin mozkín 1: [moskín] -
Ezterenzubi erro erro 2: [er̄o] -
Gaintza arbolondo árbolondó 1: [ár̄βolondó] -
Gaintza arbolepordi arbólepordí 1: [ar̄βɔ́lepɔr̄ðí] -
Gamarte pikaztei pikázteia 1: [pikástei̯a] -
Gamiz-Fika eperdi epérdi 1: [epér̄ði] -
Gamiz-Fika mukur mukúr 2: [mukúr] -
Garrüze toto totó 1: [totó] -
Garrüze unkho unkóa 1: [uŋkóa] -
Getaria arbolondo arbólondó 1: [ar̄βólondó] -
Getaria arbolaipurdi arbólipurdí 2: [ar̄βólipur̄ðí] -
Getxo eperdi eperdí 1: [eper̄ðí] -
Gizaburuaga eperdi epérdi 1: [epér̄ði] -
Gizaburuaga ondo óndo 1: [óndo] -
Goizueta ondo ondó 1: [ondó] -
Goizueta epaite epaitondó 1: [epai̯tondó] -
Hazparne ondo óndo 1: [óndo] -
Hendaia ipurdi ipúrdi 1: [ipúr̄ði] -
Hendaia zepo zépo 2: [sépo] -
Hernani enbor embór 1: [embór] -
Hondarribia epurdi epurdi 1: [epur̄ði] -
Hondarribia zuaitzepurdi zuaitzepurdi 2: [suai̯tsepur̄ði] -
Ibarruri (Muxika) eperdi epérdi 1: [epér̄ði] -
Igoa arbolaipurdi arból ípurdí 1: [ar̄βól ípur̄ðí] -
Igoa epatt epátt 2: [epátt] -
Ikaztegieta arbolaipurdi arbólipúrdi 1: [ar̄βólipúr̄ði] -
Ikaztegieta arbolondo arbólondo 1: [ar̄βólondo] -
Irisarri erro érro 1: [éRo] -
Itsasu pikalots pikálots 1: [pikálotś] -
Izturitze unkho únkho 1: [úŋkho] -
Jaurrieta erro érroa 1: [ér̄oa] -
Jutsi erro érro 1: [ér̄o] -
Kortezubi eperdi epérdi 1: [epér̄ði] -
Landibarre arbolondo arbóleóndo 1: [ar̄βóleóndo] -
Larrabetzu eperdi éperdi 1: [éper̄ði] -
Larrabetzu erpa érpa 2: [ér̄pa] -
Larrabetzu mukur múkur 2: [múkur̄] -
Larrabetzu sostropo sostrópo 4: [śośtrópo] -
Larraine zühainherro zühainhérro 1: [syhai̯nhér̄o] -
Larraine zühainondo zühainóndo 1: [syhai̯nóndo] -
Larraine zühain mozkü zühain mozk´üa 2: [syhai̯n moskýa] -
Larraine zühain mozküa zühain mozk´üa 2: [syhai̯n moskýa] -
Larraine erro hérro 3: [hér̄o] -
Larzabale erro érro 1: [ér̄o] -
Lasarte-Oria ondo ondúa 1: [ondúa] -
Lasarte-Oria ipurdi ipurdí 2: [ipur̄dí] -
Laukiz mukur mukúr 1: [mukúr̄] -
Legazpi arbolaipurdi arbóla ipúrdi 1: [ar̄βóla ipúr̄ði] -
Legazpi ondo óndo 2: [óndo] -
Leintz Gatzaga arbolaipurdi arbólaipurdi 1: [ar̄βólai̯pur̄ði] -
Leintz Gatzaga ondo ondua 2: [ondua] -
Leioa mukur mukur 1: [mukur̄] -
Leitza epai epái 1: [epái̯] -
Leitza ondo óndo 1: [óndo] -
Lekaroz purdi púrdi 1: [púr̄ði] -
Lekaroz motzondo motzóndó 1: [motsó:ndó] -
Lekeitio iperdi ipérdi 1: [ipér̄ði] -
Lemoa eperdi epérdi 1: [epér̄ði] -
Lemoa ondo óndo 1: [óndo] -
Lemoa mukur múkur 4: [múkur̄] -
Lemoiz eperdi eperdí 1: [eper̄ðí] -
Luzaide / Valcarlos motzondo mótzondo 1: [mótsondo] -
Luzaide / Valcarlos ondo óndo 1: [óndo] -
Makea erro érro 1: [ér̄o] -
Mañaria eperdi epérdi 1: [epér̄ði] -
Mendaro arbolaipurdi arbólaipurdí 1: [ar̄βólai̯pur̄ðí] -
Mendaro ondo ondó 1: [ondó] -
Mendata arbolaeperdi arbólaeperdi 1: [ar̄βólaeper̄ði] -
Mezkiritz patondo patóndo 1: [patóndo] -
Montori ondoki óndokía 1: [óndokía] -
Montori zañ záñ 2: [sãɲ] -
Mugerre arbolondo arbolondo 1: [ar̄bolondo] -
Mungia eperdi epérdi 1: [epér̄ði] -
Mungia ondo óndo 2: [óndo] -
Mungia mukur múkur 5: [múkur] -
Oderitz ipurdi ipurdí 1: [ipur̄ðí] -
Oderitz tokon tokón 2: [tokón] -
Oderitz ondo ondó 2: [ondó] -
Oiartzun arbolondo arbólondó 1: [ar̄βólondó] -
Oiartzun arbolaipurdi arbólipurdí 1: [ar̄βólipur̄ðí] -
Oiartzun arbolkondots arbólkondots 2: [ar̄βólkondotś] -
Oiartzun arbolzepo arbólzepo 2: [ar̄βólsepo] -
Oñati ipurdi ipúrdi 1: [ipúr̄ði] -
Oñati ondo óndo 2: [óndo] -
Ondarroa arbolaipurdi arbólaipúrdi 1: [ar̄βólaipúr̄ði] -
Ondarroa arbolondo arbólaóndo 1: [ar̄βólaóndo] -
Orexa arbolaipurdi arbólipúrdi 1: [ar̄βólipúr̄di] -
Orexa arbolondo arbólondó 2: [ar̄bólondɔ́] -
Orio ondo ondó 1: [ondó] -
Orozko eperdi epérdi 1: [epér̄ði] -
Orozko motzondo motxóndo 2: [motʃóndo] -
Otxandio eperdi éperdi 2: [éper̄ði] -
Pagola ondo óndo 1: [óndo] -
Pasaia piñoipurdi piñóipurdí 1: [piɲói̯pur̄ðí] -
Pasaia piñoondo piñóondó 1: [piɲóondó] -
Pasaia arbolondo arbólondó 2: [ar̄βólondó] -
Santa Grazi ondo úndo 1: [úndo] -
Sara arbolaipurdi árbola ipurdí 1: [ár̄βola ipur̄ðí] -
Sara pikaondo pikáondó 2: [pikáondó] -
Sara ondo onduá 3: [onduá] -
Senpere erro erróa 1: [eRóa] -
Sohüta gaztañaunkh´ü ünkh´ü 1: [yŋkhý] -
Sohüta ünkhü ünkh´ü 1: [yŋkhý] -
Sohüta erro erró 2: [er̄ó] -
Sondika eperdi eperdí 1: [eper̄ðí] -
Suarbe ipurdi ipúrdi 1: [ipúr̄ði] -
Suarbe ondo óndo 1: [óndo] -
Sunbilla arbolaipurdi arbólipúrdi 1: [ar̄βɔ́lipúr̄ði] -
Tolosa arbolaipurdi arbólipurdí 1: [ar̄βólipur̄dí] -
Uharte Garazi arbolondo arbolóndo 1: [ar̄βolóndo] -
Urdiain ipurdi ipúrdi 1: [ipúr̄ði] -
Urdiain arbolaipurdi árbol ipúrdiyá 2: [ár̄βol ipúr̄ðiǰá] -
Urdiain ondo óndo 3: [óndo] -
Urdiñarbe gaztañaunkh´ü gaztañaunkh´ü 1: [gastaɲauŋkhý] -
Urdiñarbe gaztañaunkhü gaztañaunkh´ü 1: [gastaɲauŋkhý] -
Urdiñarbe erro érro 2: [ér̄o] -
Urketa zukhur zukhúr 2: [sukhúr̄] -
Urretxu arbolaipurdi arbólaipurdí 1: [ar̄βólai̯pur̄ðí] -
Ürrüstoi erro erro 1: [er̄o] -
Uztaritze trunko trunkó 1: [tRuŋkó] -
Uztaritze ipurdi ipúrdí 1: [ipúRðí] -
Zaratamo aretxeperdi arétxepérdi 1: [arétʃepér̄ði] -
Zaratamo aretxondo aretxóndo 4: [aretʃóndo] -
Zeanuri eperdi epérdi 1: [epér̄ði] -
Zeanuri motzondo motzondoa 3: [motsondoa] -
Zeberio eperdi éperdi 1: [éper̄ði] -
Zeberio mukur múkur 1: [múkur̄] -
Zeberio adapo adápo 2: [aðápo] -
Zegama arbolaipurdi arbólaipurdí 1: [ar̄βólai̯pur̄ðí] -
Zollo (Arrankudiaga) eperdi éperdi 1: [éper̄ði] -
Zornotza arbolaeperdi arbólaeperdi 1: [ar̄βólaeper̄ði] -
Zornotza arbolondo arboláondo 2: [ar̄βoláondo] -
Zugarramurdi ondoki óndoki 1: [óndoki] -
Zugarramurdi tokon tókoná 2: [tókoná] -
Zugarramurdi erro erróa 4: [er̄óa] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper