Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

268 emaitza 323 bilaketarentzat

323: pronto / tôt, en avance / soon

  • Gaia: Eguna
  • Galdera (es): pronto
  • Galdera (fr): tôt, en avance
  • Galdera (en): soon
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta goiztiar góixtar 1: [gói̯ʃtar̄] -
Ahetze goizik góizik 1: [gói̯sik] -
Aia goizegi góizegi 1: [gói̯seɣi] -
Aia goizago góizo 2: [gói̯so] -
Aia goiz góiz 3: [gói̯s] -
Aldude goizegi góizegi 1: [gói̯seɣi] -
Alkotz goiz góiz 1: [gói̯s] -
Alkotz goizegi goizégi 2: [goi̯séɣi] -
Altzai goizik góizik 1: [gói̯sik] -
Altzai goiz goiz 2: [goi̯s] -
Altzürükü goizik góizik 1: [gói̯sik] -
Amezketa goiz góiz 1: [gói̯s] -
Amezketa garaiz gáraiz 1: [gárai̯s] -
Amezketa demporie baño len ordúe baño lénago 2: [or̄dúe βaɲo lénaɣo] -
Andoain goiz góiz 1: [gói̯s] -
Andoain garaiz garáiz 1: [garái̯s] -
Aniz goizik góizik 1: [gói̯sik] -
Aramaio goix góx 1: [ɣóʃ] -
Araotz (Oñati) goiztxo góixtxo 1: [gói̯ʃtʃo] -
Araotz (Oñati) gois gois 1: [goi̯ś] -
Arbizu goiztiar goiztér 1: [goi̯stér̄] -
Arboti goizik góizik 1: [gói̯sik] -
Arboti goiztiar góixtier 2: [gói̯ʃtjer̄] -
Arboti gotxe gótxe 3: [gótʃe] -
Armendaritze goizik góizi 1: [gói̯si] -
Armendaritze aantzuan aántzian 2: [aántsian] -
Armendaritze goizik góizig 3: [gói̯siɣ] -
Armendaritze tenorez tenórez 4: [tenóres] -
Arnegi goizik góizik 2: [gói̯sik] -
Arrangoitze goizegi góizegi 1: [gói̯seɣi] -
Arrangoitze goizik goizík 1: [goi̯sík] -
Arrasate goiztxo góstxo 1: [góśtʃo] -
Arrasate goix góx 1: [góʃ] -
Arrazola (Atxondo) goix góxa 1: [góʃa] -
Arrieta goixetik goixétik 1: [goi̯ʃétik] -
Arroa (Zestoa) goizegi góizegi 1: [gói̯seɣi] -
Arroa (Zestoa) garaiz garáiz 1: [garái̯s] -
Arroa (Zestoa) goiz góiz 2: [ɣói̯s] -
Arrueta goiz goiz 1: [goi̯s] -
Arrueta goiztiar góixtiar 2: [gói̯ʃtjar̄] -
Asteasu goiz góiz 1: [gói̯s] -
Asteasu garaiz garáiz 1: [garái̯s] -
Asteasu goizago góizagó 2: [gói̯saɣó] -
Ataun oso goiz óso góiz 1: [óśo ɣói̯s] -
Ataun goiztxo goiztxó 2: [goi̯stʃó] -
Azkaine goiz goiz 1: [goi̯s] -
Azkoitia goiz góiz 1: [gói̯s] -
Azkoitia goizago goizéo 3: [goi̯séo] -
Azkoitia goizegi góizegí 4: [gói̯seɣí] -
Azpeitia goiz góiz 1: [ɣói̯s] -
Baigorri goiz goiz 1: [goi̯s] -
Bakio goxeti goxéti 1: [goʃéti] -
Bakio goxegi góxei 2: [góʃei̯] -
Bardoze goizik góizik 1: [gói̯sik] -
Barkoxe aintzinian aintzinin 1: [ai̯ntsinin] -
Barkoxe aintzinian aintzin 2: [ai̯ntsin] -
Bastida goizik góizik 1: [gói̯sik] -
Bastida goiztiar góiztiar 2: [gói̯stiar̄] -
Beasain garaiz gáraiz 1: [gárai̯s] -
Behorlegi goitxe góitxe 1: [gói̯tʃe] -
Behorlegi goizegi goizégi 2: [goi̯séɣj] -
Behorlegi goizik goizík 3: [goi̯sík] -
Beizama goiz góiz 1: [ɣói̯s] -
Beizama garaiz gáraiz 1: [gárai̯s] -
Beizama goizegi góizegí 2: [gói̯seɣí] -
Beizama goiztxo goizétxo 3: [goi̯sétʃo] -
Bergara goizegi góizegi 1: [gói̯seɣi] -
Bermeo goxetik goxétik 1: [goʃétik] -
Berriz goizago góxao 1: [góʃao] -
Berriz demporie baño len démporie báño len 2: [ðémporie βáɲo len] -
Beruete oso goiz óso góiz 1: [óśo ɣói̯s] -
Beruete goiz góiz 2: [gói̯s] -
Beskoitze goizegi góizei 1: [gói̯sei̯] -
Beskoitze goixko góixko 1: [gói̯ʃko] -
Bidarrai goizegi góizegí 1: [gói̯seɣí] -
Bidarrai goizik goizík 1: [goi̯sík] -
Bolibar goxegi góxegi 1: [góʃeɣj] -
Busturia goxeti goixéti 1: [goi̯ʃéti] -
Deba gois góis 1: [ɣói̯ś] -
Deba gois góis 1: [gói̯ś] -
Deba garaiz garáian 2: [garái̯an] -
Dima goxegi góxegi 1: [góʃeɣi] -
Dima goix goix 1: [goi̯ʃ] -
Domintxaine goizik góizik 1: [gói̯sik] -
Domintxaine biziki goizik bíziki góizik 2: [bísiki ɣói̯sik] -
Domintxaine goiztiar góxtiar 3: [góʃtjar̄] -
Donamaria goizik góizik 1: [gói̯sik] -
Donamaria goizago góizogo 2: [ɣói̯soɣo] -
Donibane Lohizune goizik goizik 1: osik] -
Donibane Lohizune goiz góiz 2: [ɣói̯s] -
Donostia goiz góiz 1: [gói̯s] -
Donostia garaiz garaiz 1: [garai̯s] -
Dorrao / Torrano goiz góiz 1: [gói̯s] -
Dorrao / Torrano goizegi góizegi 2: [gói̯seɣi] -
Dorrao / Torrano lixtogi líxtogí 6: [líʃtoɣí] -
Dorrao / Torrano goiztiar góiztér 7: [gói̯stér̄] -
Dorrao / Torrano góizien góizter góizien góizter 9: [gói̯sjeŋ gói̯ster̄] -
Eibar goizago gói¡ao 1: [ɣói̯ʒao] -
Eibar goizago góixao 2: [gói̯ʃao] -
Eibar goixegi góixégi 3: [gói̯ʃéɣi] -
Elantxobe ariñei aríñtxu 1: [aríɲtʃu] -
Elantxobe goixetik goixétik 1: [goi̯ʃétik] -
Elduain goiz góiz 1: [gói̯s] -
Elduain goizegi góizegí 2: [gói̯seɣí] -
Elgoibar goisago góisago 1: [ɣói̯śaɣo] -
Elgoibar goisago góisáo 2: [ɣói̯śáɔ] -
Elorrio goix góxa 1: [góʃa] -
Erratzu goixko góixko 1: [gói̯ʃko] -
Errezil goiz góiz 1: [gói̯s] -
Errigoiti goixegi góixei 1: [gói̯ʃei̯] -
Eskiula goizik góizik 1: [gói̯sik] -
Etxalar agudo agúdo 1: [aɣúðo] -
Etxalar goiz góiz 1: [gói̯s] -
Etxaleku goizik góizík 1: [gói̯sík] -
Etxarri (Larraun) oso goiz óso góiz 1: [óśo gói̯s] -
Etxarri (Larraun) garaiz gárayés 1: [gáraǰéś] -
Etxebarri lar goxeti lar goxéti 1: [lar ɣoʃéti] -
Etxebarria goixegi góixegí 1: [góʃeɣí:] -
Eugi goizik góizik 1: [gói̯sik] -
Eugi goizegi goizégi 2: [goi̯séɣi] -
Ezkio-Itsaso oso goiz óso góiz 1: [óśo ɣói̯s] -
Ezkio-Itsaso garaiz gáraiz 1: [gárai̯s] -
Ezkio-Itsaso goizegi góizegí 2: [gói̯seɣí] -
Ezkurra goiz góiz 1: [gói̯s] -
Ezkurra garaiz gáráiz 1: [gárái̯s] -
Ezterenzubi goizik goizik 1: [goi̯sik] -
Gaintza goiz góiz 1: [ɣói̯s] -
Gamarte goiz góiz 1: [gói̯s] -
Gamarte aintzinian aintzínian 2: [ai̯ntsínjan] -
Gamarte goixko góixko 3: [gói̯ʃko] -
Gamiz-Fika goxegi góxegi 1: [góʃeɣi] -
Gamiz-Fika goxeti goxéti 2: [goʃéti] -
Garrüze goizik góizig 1: [gói̯siɣ] -
Garrüze goitxe góitxe 2: [gótʃe] -
Getaria goisago góiso 1: [gói̯śo] -
Getaria gois góis 2: [gói̯ś] -
Getxo goxeti goxéti 1: [goʃéti] -
Gizaburuaga goxetik goxétik 1: [goʃétik] -
Gizaburuaga goiztxo góstxu 2: [góśtʃu] -
Goizueta goiz góiz 1: [gói̯s] -
Hazparne goizik góizik 1: [gói̯sik] -
Hazparne goiz góiz 2: [gói̯s] -
Hazparne aantzuan ahantz'üen 3: [ahantsýen] -
Hendaia goizegi góizegí 1: [gói̯seɣí] -
Hernani goiz góiz 1: [gói̯s] -
Hondarribia gois góis 1: [gói̯ś] -
Ibarruri (Muxika) goixetik góixetik 1: [gói̯ʃetik] -
Igoa gois góis 1: [gói̯ś] -
Igoa goiz góiz 2: [gói̯s] -
Igoa goizegi góizéi 3: [gói̯séi̯] -
Ikaztegieta goizegi góizegi 1: [gói̯seɣi] -
Ikaztegieta garaiz garáiz 1: [garái̯s] -
Irisarri goizegi goizéi 1: [ɣoi̯séi] -
Irisarri tenórea gábe tenórea gábe 2: [tenórea ɣáβe] -
Irisarri goiz goiz 3: [goi̯s] -
Itsasu goizegi góizegí 1: [gói̯seɣí] -
Izturitze goizik goizik 1: [goi̯sik] -
Jaurrieta fite sóbra fíte 1: [śóβra fíte] -
Jutsi goizik goizik 1: [goi̯sik] -
Kortezubi goixetik goixétik 1: [goi̯ʃétik] -
Landibarre goizik goizík 1: [goi̯sík] -
Landibarre tenorez tenóreko 2: [tenóreko] -
Landibarre goiz góiz 3: [gói̯s] -
Larrabetzu goxetik goxétik 1: [goʃétik] -
Larrabetzu goix goix 1: [goi̯ʃ] -
Larraine goizik góizik 1: [gói̯sik] -
Larraine goiz goiz 2: [goi̯s] -
Larzabale goitxe goitxéian 1: [goi̯tʃéjan] -
Larzabale biziki goizik biziki góizik 2: [bisiki gói̯sik] -
Larzabale goizik góizik 3: [gói̯sik] -
Lasarte-Oria goiz góiz 1: [gói̯s] -
Lasarte-Oria garaiz gáraiz 1: [gárai̯s] -
Laukiz lenau lélau 1: [lélau̯] -
Laukiz goxeti goxéti 1: [goʃéti] -
Legazpi garaiz garáiz 1: [garái̯s] -
Leintz Gatzaga goixegi goixéi 1: [goi̯ʃéi̯] -
Leioa goxeti goxéti 1: [goʃéti] -
Leitza goiz góiz 1: [gói̯s] -
Leitza agudo áudo 2: [áuðo] -
Lekaroz goizik goizí 1: [goi̯sí] -
Lekaroz fite fíte 2: [fíte] -
Lekeitio ariñei ariñéi 1: [ariɲéi] -
Lekeitio goixegi goixéi 1: [goi̯ʃéi] -
Lemoa goizago goxétiao 1: [goʃétjao] -
Lemoiz goxeti goxéti 1: [goʃéti] -
Lemoiz goix goxá 2: [ɣoʃá] -
Luzaide / Valcarlos goizegi goizégi 1: [goi̯séɣi] -
Makea aantzuan aantzuían 1: [aantswían] -
Makea goizik góizeik 2: [gói̯sei̯k] -
Mañaria goxegi lár góxegi 1: [lár̄ ɣóʃeɣi] -
Mañaria goxegi góxegi 2: [góʃeɣi] -
Mendaro oso goiz óso góis 1: [óśo ɣói̯ś] -
Mendaro goisegi góisegí 2: [gói̯śeɣí] -
Mendaro goisago góiso 3: [gói̯śo] -
Mendaro goisago góisuó 4: [gói̯śuó] -
Mendata ariñei aríñei 1: [aríɲei̯] -
Mendata goxeti goxéti 1: [goʃéti] -
Mezkiritz goiz góiz 1: [ɣói̯s] -
Montori goizik góizik 1: [gói̯sik] -
Montori gois góis 2: [gói̯ś] -
Mugerre goizik góizik 1: [gói̯sik] -
Mugerre aantzuan aantzulat 2: [aantsulat] -
Mungia goxeti goxéti 1: [ɣoʃéti] -
Oderitz goiz góiz 1: [gói̯s] -
Oderitz agudo áudó 3: [áu̯ðó] -
Oderitz agudo áudói 4: [áu̯ðói̯] -
Oderitz goiztiar góiztar 5: [gói̯star̄] -
Oiartzun goiz góiz 1: [gói̯s] -
Oiartzun garaiz gáraiz 1: [gárai̯s] -
Oiartzun agudo áuro 2: [áu̯ro] -
Oñati goixegi góixei 1: [gói̯ʃei̯] -
Oñati goix goix 2: [goi̯ʃ] -
Ondarroa lenau lenáu 1: [lenáu̯] -
Ondarroa goizago goxáu 1: [ɣoʃáu̯] -
Ondarroa lenau lená 2: [lená] -
Orexa goiz góiz 1: [gói̯s] -
Orexa garaiz gáraiz 1: [gárai̯s] -
Orio goiz góiz 1: [gói̯s] -
Orio goizegi góizegi 2: [gói̯seɣi] -
Orozko goxeti goxéti 1: [goʃéti] -
Otxandio ariñei lárrarin 1: [lár̄arin] -
Otxandio goxeti goxéti 1: [goʃéti] -
Pagola goiz góiz 1: [gói̯s] -
Pagola lehenik lehénik 2: [lehénik] -
Pasaia goiz góiz 1: [gói̯s] -
Santa Grazi goizik goizik 1: [goi̯sik] -
Sara goizik goiséik 1: [goi̯śéik] -
Senpere goizago góitxaú 1: [gói̯tʃaú] -
Senpere goizik góizeik 1: [gói̯sei̯k] -
Senpere tenórea gábe ténória gábe 2: [ténória ɣáβe] -
Sohüta goizik izigarri góizik 1: [isiɣar̄i gói̯sik] -
Sondika goxetik goxétik 1: [ɣoʃétik] -
Suarbe goiz góiz 1: [gói̯s] -
Suarbe garaiz garáiz 1: [garái̯s] -
Suarbe oso goiz óso góiz 2: [óśo ɣói̯s] -
Suarbe goizegi goizégi 3: [goi̯séɣi] -
Suarbe goizik góizik 4: [ɣói̯sik] -
Suarbe agudo áudo 5: [áu̯ðo] -
Sunbilla goiz góiz 1: [ɣói̯s] -
Tolosa garaiz garáiz 1: [garái̯s] -
Tolosa goiz góiz 2: [gói̯s] -
Tolosa goizegi góizegí 3: [gói̯seɣí] -
Uharte Garazi goizegi goizéi 1: [goi̯séi] -
Urdiain goiz góiz 1: [gói̯z] -
Urdiain goiz góiz 2: [gói̯s] -
Urdiñarbe goizik góizik 2: [gói̯sik] -
Urketa goiz goiz 1: [goi̯s] -
Urretxu oso goiz óso góiz 1: [óśo ɣói̯s] -
Urretxu garaiz garáiz 1: [garái̯s] -
Urretxu goizegi góizegí 2: [gói̯seɣí] -
Urretxu garaiz garáirakó 2: [garái̯rakó] -
Ürrüstoi aintzinian aintzinin 1: [ai̯ntsinin] -
Ürrüstoi goizik góizik 2: [gói̯sik] -
Uztaritze goizik góizik 1: [gói̯sik] -
Zaratamo goxeti góxétí 1: [góʃétí] -
Zeanuri goxeti goxéti 1: [goʃéti] -
Zeanuri goix goxá 2: [ɣoʃá] -
Zeberio goxeti goxéti 1: [goʃéti] -
Zegama oso goiz óso góiz 1: [óśo ɣói̯s] -
Zegama garaiz gáráiz 1: [gárái̯s] -
Zegama goizegi góizegí 2: [gói̯seɣí:] -
Zilbeti goizegi goizégi 1: [goi̯séɣi] -
Zollo (Arrankudiaga) goxetik goxétik 1: [goʃétik] -
Zornotza goixegi góixei 1: [gói̯ʃei̯] -
Zornotza goix goixá 2: [ɣoi̯ʃá] -
Zugarramurdi goizik góizik 1: [ɣói̯sik] -
Zugarramurdi goizik góisik 2: [ɣói̯śik] -
Zugarramurdi goixko góixko 3: [gói̯ʃko] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper