Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

183 emaitza 279 bilaketarentzat

279: otoño / automne / autumn

  • Gaia: Denboraren zatiketa
  • Galdera (es): otoño
  • Galdera (fr): automne
  • Galdera (en): autumn
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta larrazken larrazkém 1: [lar̄aském] -
Ahetze udazken udazkén 1: [uðaskén] -
Aia udazken udazkén 1: [uðaskén] -
Aldude udazken udazkén 1: [uðaskén] -
Aldude larrazken larrazkén 1: [lar̄askén] -
Aldude urrieta urríet 2: [ur̄íet] -
Alkotz udondo udóndoa 1: [udóndoa] -
Altzai larrazken larrázken 1: [lar̄ásken] -
Altzürükü larrazken larrázken 1: [lar̄ásken] -
Amezketa udaizken udaizkén 1: [udai̯skén] -
Andoain udazken údazkén 1: [úðaskén] -
Aniz urri úrri 1: [úr̄i] -
Aramaio udazken údasken 1: [úðaśken] -
Aramaio udagoien udágoi¡en 1: [uðáɣoi̯ʒen] -
Araotz (Oñati) udatzen urátzen 1: [urátsen] -
Arbizu udazken udá azkén 1: [uðá askén] -
Arboti larrazken larrézkena 1: [lar̄éskena] -
Armendaritze larrazken larrazkén 1: [lar̄askén] -
Arnegi larrazken larrázken 1: [lar̄á:sken] -
Arrangoitze larrazken larrázkan 1: [laRáskan] -
Arrangoitze udazken údazken 1: [úðasken] -
Arrasate udazken udásken 1: [uðáśken] -
Arrazola (Atxondo) udagoien udéguen 1: [uðéɣwen] -
Arrieta udagoien udégoi¡én 1: [uðéɣoi̯ʒén] -
Arroa (Zestoa) udazken udáazkén 1: [uðáaskén] -
Arrueta larrazken larrázken 2: [lar̄ásken] -
Asteasu udazken udazkén 1: [uðaskén] -
Ataun udaizken udaizkén 1: [uðai̯skén] -
Azkaine udazken udazken 1: [uðasken] -
Azkoitia udazken udázken 1: [uðásken] -
Azkoitia udazken udeázken 2: [uðeásken] -
Azpeitia udazken udázken 1: [uðásken] -
Baigorri urrieta urriita 1: [uRiita] -
Baigorri larrazken larrazken 2: [laRasken] -
Bakio udagoien udégoi¡en 1: [uðéɣoi̯ʒen] -
Bardoze udazken udázkena 1: [uðáskena] -
Bardoze agorrilla agórrilla 2: [aɣór̄iʎa] -
Barkoxe larrazken larrázken 1: [lar̄ásken] -
Bastida larrazken larrazkena 1: [laRaskena] -
Beasain udazken udáazkén 1: [uðáaskén] -
Behorlegi larrazken larrazkén 1: [lar̄askén] -
Beizama udazken údazkén 1: [úðaskén] -
Bergara udazken udázken 1: [uðá sken] -
Bermeo urri urrí 1: [ur̄í] -
Berriz udagoien udégon 1: [uðéɣon] -
Berriz udazken udázkena 2: [uðáskena] -
Beruete udazken udazkén 1: [uðaskén] -
Beskoitze udakaaila udakáil 1: [uðakáil] -
Beskoitze udazken udeázken 2: [uðeásken] -
Beskoitze larrazken larrázken 3: [laRásken] -
Bidarrai larrazken larreázken 1: [lar̄eásken] -
Bolibar udagoien udégun 1: [uðéɣun] -
Busturia udagoien udegói¡en 1: [uðeɣói̯ʒen] -
Deba udazken udásken 1: [uðáśken] -
Dima udagoien údogoin 1: [úðoɣoi̯n] -
Dima udazken udásken 1: [uðáśken] -
Domintxaine larrazken larrázkena 1: [lar̄áskena] -
Donamaria urriaro urríeru 1: [ur̄íɛru] -
Donamaria urriaro urríieru 2: [ur̄íjøru] -
Donibane Lohizune udazken udazkén 1: [uðaskén] -
Donostia udazken udárazken 1: [uðárasken] -
Dorrao / Torrano udazken udazkén 1: [uðaskén] -
Eibar udagoien udáguen 1: [uðáɣuen] -
Elantxobe udazken udáasken 1: [uðáaśken] -
Elantxobe udagoien udágoien 1: [uðáɣoi̯en] -
Elduain udazken udáazkén 1: [uðáaskén] -
Elgoibar udazken udáaskén 1: [uðáaśkén] -
Elgoibar udagoien udáguen 2: [uðáɣuen] -
Elorrio udazken udásken 1: [uðáśken] -
Elorrio udagoien udágoien 1: [uðáɣoi̯en] -
Erratzu urriaro urríaro 1: [ur̄íaro] -
Errezil udazken udázken 1: [uðásken] -
Errigoiti udagoien udégói¡e 1: [uðéɣói̯ʒe] -
Eskiula larrazken larrázken 1: [lar̄ásken] -
Etxalar udazken udazken 1: [udasken] -
Etxaleku udondo údondoá 1: [úðondoá] -
Etxaleku udondo údeondoá 2: [úðeondoá] -
Etxaleku udazken údazkená 3: [úðaskená] -
Etxarri (Larraun) udazken udazkén 1: [uðaskén] -
Etxebarri udagoien udégói¡en 1: [uðéɣói̯ʒen] -
Etxebarria udagoien udégun 1: [uðéɣun] -
Etxebarria udagoien udágoén 2: [uðáɣoén] -
Eugi larrazken larrazkén 1: [lar̄askén] -
Eugi larrazken larréazkená 3: [lar̄éaskená] -
Ezkio-Itsaso udazken udázken 1: [uðásken] -
Ezkurra udazken udazkén 1: [uðaskén] -
Ezterenzubi larrazken larrazkén 1: [lar̄askén] -
Gaintza neguri négurí 1: [néɣurí] -
Gamarte larrazken larrázken 1: [lar̄ásken] -
Gamiz-Fika udagoien udégoi¡e 1: [uðéɣoi̯ʒe] -
Gamiz-Fika udazken udásken 1: [uðáśken] -
Garrüze larrazken larrázken 1: [lar̄ásken] -
Getaria udazken udáskena 1: [uðáśkena] -
Getxo udagoien udágoiem 1: [uðáɣoi̯em] -
Gizaburuaga udagoien udéguen 1: [uðéɣuen] -
Gizaburuaga udazken udásken 2: [uðáśken] -
Goizueta udazken udázkená 1: [uðá:skená] -
Hazparne larrazken larrazkén 1: [laRaskén] -
Hendaia udazken udazkén 1: [udaskén] -
Hernani udazken udázken 1: [uðásken] -
Hondarribia udazken udáskena 1: [uðáśkena] -
Ibarruri (Muxika) udagoien udégoi¡en 1: [uðéɣoi̯ʒen] -
Igoa udazken údazkén 1: [úðaskén] -
Ikaztegieta udazken udázken 1: [uðásken] -
Irisarri larrazken larrázken 1: [laRásken] -
Itsasu udazken udazkén 1: [uða:skén] -
Izturitze larrazken larrázken 2: [lar̄ásken] -
Jaurrieta abendua abéndua 1: [aβéndwa] -
Jutsi larrazken larrazken 1: [lar̄asken] -
Kortezubi udagoien udégun 1: [uðéɣun] -
Landibarre larrazken larrazkén 1: [lar̄askén] -
Larrabetzu udagoien údegoien 1: [úðeɣoi̯en] -
Larrabetzu udazken udasken 2: [uðaśken] -
Larraine larrazken larrázken 1: [lar̄ásken] -
Larzabale larrazken larrázkena 1: [lar̄áskena] -
Lasarte-Oria udazken udásken 1: [uðáśken] -
Laukiz udagoien udégoien 1: [uðéɣoi̯en] -
Legazpi udazken udázken 1: [uðásken] -
Leintz Gatzaga udatzen udáatzen 1: [uðáatsen] -
Leioa udagoien udegóyen 1: [uðeɣóǰen] -
Leioa neguaurre negúaurre 1: [neɣúau̯r̄e] -
Leitza udazken údazkén 1: [úðaskén] -
Lekaroz urri úrri 1: [úr̄i] -
Lekeitio otoño otóño 1: [otóɲo] -
Lemoa udagoien udégoien 1: [uðéɣoi̯en] -
Lemoa udazken udásken 1: [uðáśken] -
Lemoiz udagoien udégoien 1: [uðéɣoi̯en] -
Luzaide / Valcarlos larrazken larrázken 1: [lar̄á:sken] -
Makea larrazken larrázken 1: [lar̄ásken] -
Mañaria udagoien údagói 1: [úðaɣói̯] -
Mendaro udazken udásken 1: [uðáśken] -
Mendaro udagoien udáguen 3: [uðáɣwen] -
Mendata udagoien udégoen 1: [uðéɣoen] -
Mezkiritz larrazken larrazkén 1: [lar̄askén] -
Montori larrazken larrázken 1: [lar̄ásken] -
Montori agor agór 2: [aɣór̄] -
Montori larrazken larrüzkenin 3: [lar̄yskenin] -
Mugerre udakaaila udakaaila 1: [uðakaai̯la] -
Mugerre udakaaila udakaila 2: [uðakai̯la] -
Mugerre udakaaila udakaail 3: [uðakaai̯l] -
Mungia udagoien udégoien 1: [uðéɣoi̯en] -
Oderitz udazken údazkén 2: [úðaskén] -
Oiartzun udazken udazkén 1: [uðaskén] -
Oñati udazken urásken 1: [uráśken] -
Ondarroa udazken uráskan 1: [uráśkan] -
Ondarroa otoño otóño 2: [otóɲo] -
Orexa udazken údázken 1: [údásken] -
Orio udazken udázken 1: [uðásken] -
Orozko udagoien udagóien 1: [uðaɣói̯en] -
Orozko udazken udasken 1: [uðaśken] -
Otxandio udatzen udátzen 1: [uðátsen] -
Otxandio udagoien udegóien 2: [uðeɣói̯en] -
Pagola larrazken larrázken 1: [lar̄ásken] -
Pasaia udazken údazkén 1: [úðaskén] -
Santa Grazi larrazken larrázken 1: [lar̄ásken] -
Sara udazken udazkén 1: [uðaskén] -
Sara larrazken larrazkén 2: [lar̄askén] -
Senpere udazken udazkén 1: [uðaskén] -
Sohüta larrazken larrázken 1: [lar̄ásken] -
Sondika urri úrri 1: [úr̄i] -
Sondika udagoien udégoyen 2: [uðéɣoǰen] -
Suarbe udazken udázken 1: [uðásken] -
Suarbe udondo udóndo 1: [uðóndo] -
Sunbilla urriaro urríyero 1: [ur̄íǰɛrɔ] -
Tolosa udatzen udaitzén 1: [uðai̯tsén] -
Tolosa udatzen udáratzén 2: [udáratsén] -
Uharte Garazi larrazken lárrazkén 1: [lár̄askén] -
Urdiain udatzen údatzená 1: [úðatsená] -
Urdiain udazken udázken 2: [uðásken] -
Urdiñarbe larrazken lárrazkéna 1: [lár̄askéna] -
Urketa udakaaila údakáila 1: [úðakái̯la] -
Urketa udakaaila údaakáila 2: [úðaakái̯la] -
Urretxu udaizken udáizken 1: [uðái̯sken] -
Ürrüstoi larrazken larrázken 1: [lar̄ásken] -
Uztaritze udazken udázken 1: [uðásken] -
Zaratamo udagoien udégoién 1: [uðéɣoi̯én] -
Zeanuri udagoien udegóien 1: [uðeɣói̯en] -
Zeberio udagoien udégoien 1: [uðéɣoi̯en] -
Zegama udaizken udáizkén 1: [uðái̯skén] -
Zilbeti larrazken larrazkén 2: [lar̄askén] -
Zollo (Arrankudiaga) udagoien udégoi¡en 1: [uðéɣoi̯ʒen] -
Zornotza udagoien udégoi¡en 1: [uðéɣoi̯ʒen] -
Zugarramurdi udazken udázkén 1: [uðáskén] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper