Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

186 emaitza 248 bilaketarentzat

248: chapotear / patauger / wade (to)

  • Gaia: Eguraldia
  • Galdera (es): chapotear
  • Galdera (fr): patauger
  • Galdera (en): wade (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta baxkarikotan baxkarikótan 2: [baʃkarikótan] -
Ahetze saltsatu saltsátu 1: [śaltśátu] -
Ahetze talastatu tapástan 2: [tapáśtan] -
Aia saltoka ibilli sáltokaibílli 1: [śáltokai̯βíʎi] -
Aia busti bústi 2: [búśti] -
Aldude talastatu taplastá 1: [taplaśtá] -
Aldude talastatu talapásta 1: [talapáśta] -
Aldude istiltzen istikátu 2: [iśtikátu] -
Altzai txapastaka tzapastakaz ari 1: [tsapaśtakas ari] -
Altzürükü txapastaka txapásta 1: [tʃapáśta] -
Altzürükü saltsatu saltsákan 1: [śaltśákan] -
Altzürükü istiltzen ixtilétan tsár 2: [iʃtilétan tśár] -
Amezketa baskusen baskúsen 1: [baśkúśe n] -
Aniz plisti-plasta plístiplásta 1: [plíśtipláśta] -
Aramaio txipli-txapla txiplitxápla 1: [tʃiplitʃápla] -
Araotz (Oñati) palasta palástaka 1: [paláśtaka] -
Arbizu sistek ateatzen sístek ateatzén 1: [śíśtek ateatsén] -
Arboti ziliport zílipústa iten 1: [sílipúśta iten] -
Armendaritze xafla-xafla zaflázaflá 1: [saflásaflá] -
Armendaritze saltsatu saltsátu 2: [śaltśátu] -
Arnegi ziliport zilíportá 1: [silípor̄tá] -
Arnegi saltsatu sáltsatu 1: [śáltśatu] -
Arrangoitze saltsatu saltsán ari 1: [śaltśán ari] -
Arrasate txipli-txapla txipitxápa 1: [tʃipitʃápa] -
Arrasate busti bústi 1: [βúśti] -
Arrazola (Atxondo) txipristiñak atara txiprístiñakatára 1: [tʃipríśtiɲakatára] -
Arrueta saltsatu sáltsatik yín 1: [śáltśatik ǰín] -
Asteasu plisti-plasta plástaplastá 1: [pláśtaplaśtá] -
Ataun lardatu lardáxkau 1: [lar̄ðáʃkau̯] -
Ataun lardatu lárdatzen ai 2: [lár̄ðatsen ai̯] -
Azkaine saltsatu saltsan 1: [śaltśan] -
Azkaine talastatu talastatu 1: [talaśtatu] -
Azkoitia saltsatu sáltzan ibílli 1: [śáltsan iβíʎi] -
Azkoitia putzuan ibili potzúten dabiltzé 2: [pɔtsúten daβiltsé] -
Azkoitia plisti-plasta píttipáta 3: [píttipáta] -
Azpeitia busti bústí 1: [búśtí] -
Azpeitia lokaztu lokáztu 3: [lokástu] -
Bakio busti bustí 1: [buśtí] -
Bardoze kixkatzen kixkátzen 1: [kiʃkátsen] -
Bardoze saltsatu saltsátzia 2: [śaltśátsja] -
Barkoxe txapastaka txapaztáka 1: [tʃapastáka] -
Bastida istiltzen istíltzen 1: [iśtíltsen] -
Behorlegi txipli-txapla tiflítaflá 1: [tiflítaflá] -
Beizama saltsatu sáltsan 1: [śáltśan] -
Bergara plisti-plasta plistíplásta 1: [pliśtípláśta] -
Berriz txipli-txapla txíplitxáplatxíplitxápa 1: [tʃíplitʃáplatʃíplitʃápa] -
Beruete putzuan ibili putzún daaltzé 1: [putsún daaltsé] -
Beruete plisti-plasta plástaplástan íll 2: [pláśtapláśtan í ʎ] -
Beskoitze xafla-xafla txafla xáfla 1: [tʃafla ʃáfla] -
Beskoitze xafla-xafla xáfla xáfla 2: [ʃáflaʃáfla] -
Bidarrai ziliport zílipórt 1: [sílipór̄t] -
Bidarrai saltsatu salsátu 1: [śalśátu] -
Bolibar txipli-txapla txipítxapaká 1: [tʃipítʃapaká ] -
Busturia plisti-plasta plípla 1: [plípla] -
Busturia txipli-txapla txíplitxapla 2: [tʃíplitʃapla] -
Deba lardatu lardástu 5: [lar̄ðáśtu] -
Deba lardatu lardátzian 6: [lar̄ðátsjan] -
Dima plisti-plasta plistiplásta 1: [pliśtipláśta] -
Domintxaine txapastaka tápatápa 1: [tápatápa] -
Domintxaine saltsatu saltsátzen ári 2: [śaltśátsen ári] -
Donibane Lohizune saltsatu saltsatú 1: [śaltśatú] -
Donibane Lohizune talastatu tálastatú 1: [tálaśtatú] -
Donostia busti bústi 3: [búśti] -
Dorrao / Torrano plisti-plasta pílistipálasta 1: [píliśtipálaśta] -
Eibar txipli-txapla txiplítxapla 1: [tʃiplítʃapla] -
Elantxobe busti ánkabusti 1: [áŋkaβuśti] -
Elduain palasta saplástakó 1: [śapláśtakó] -
Elduain palasta palástakó 2: [paláśtakó] -
Elgoibar txipristiñak atara txiprístinka 1: [tʃipríśtiŋka ] -
Elorrio plisti-plasta plastaplásta 1: [plaśtapláśta] -
Elorrio busti bústi 1: [búśti] -
Erratzu plisti-plasta plástakai 1: [pláśtakai̯] -
Errezil lokaztu lokátzatu 1: [lokátsatu] -
Errigoiti gastaie in gastáie ín 1: [gaśtái̯e ín] -
Errigoiti eskotu eskotú 1: [eśkotú] -
Eskiula txapastaka hurtxapatxákan ai 1: [hur̄tʃapatʃákan ai] -
Etxalar plisti-plasta plístiplásta 1: [plíśtipláśta] -
Etxaleku txokolate itten txókolateittén 1: [tʃókolatei̯ttén] -
Etxaleku morteru itten mórteruittén 2: [mór̄terwittén] -
Etxarri (Larraun) aztakan áztakán 1: [ástakán] -
Etxebarri txipli-txapla txiplítxápla 1: [tʃiplítʃápla] -
Etxebarria putzuan ibili posúai bégixek AEtáten ibíli 1: [pośúai̯ béɣiʃek ạtáten iβíli] -
Etxebarria txipli-txapla txíplitxápla 1: [tʃíplitʃápla] -
Etxebarria txipli-txapla txipli txápla im 2: [tʃipli tʃáplai̯m] -
Eugi yostetan dabiltze yóstetan dabiltzé 1: [ddóśtetan daβiltsé] -
Ezkio-Itsaso putzuan ibili potzúzulon dabiltzé 1: [pɔtsúsulon daβiltsé] -
Ezkurra plisti-plasta plastáplastá 1: [plaśtáplaśtá] -
Ezterenzubi saltsatu saltsátu 1: [śaltśátu] -
Gaintza plisti-plasta plístiplastá iílli 1: [plíśtiplaśtá iíʎi] -
Gamarte saltsatu saltsátu 1: [śaltśátu] -
Gamiz-Fika txipli-txapla txíplitxápla 1: [tʃíplitʃápla] -
Garrüze saltsatu saltsatú 1: [śaltśatú] -
Getaria putzuan ibili putzosuloan dabil 1: [putsośuloan daβil] -
Getxo txipli-txapla txapléoan ibilli 1: [tʃapléoan iβiʎi] -
Gizaburuaga txipli-txapla txiplítxapla 1: [tʃiplítʃapla] -
Goizueta plisti-plasta plístitiplásta 1: [plíśtitipláśta] -
Hazparne saltsatu saltsán - artú 1: [śaltśán ar̄tú] -
Hendaia plisti-plasta plastáplastá 1: [plaśtáplaśtá] -
Hondarribia lokaztu lokatzéatu 1: [lokatséatu] -
Ibarruri (Muxika) busti busti 1: [βuśti] -
Ibarruri (Muxika) txipli-txapla txiplitxápa 1: [tʃiplitʃápa] -
Igoa plisti-plasta plástaká 1: [pláśtaká] -
Ikaztegieta txipli-txapla zipízapa 1: [sipísapa] -
Irisarri txipli-txapla tiflítaflá 1: [tiflítaflá] -
Irisarri xixti sasta xíxti sásta 2: [ʃíʃti śáśta] -
Itsasu saltsatu salsátu 2: [śalśátu] -
Izturitze saltsatu saltsan ari 1: [śaltśan ari] -
Jaurrieta txipli-txapla tzípli tzápla 1: [tsípli tsápla] -
Jutsi saltsatu saltsatu 1: [śaltśatu] -
Kortezubi busti bustí 1: [βuśtí] -
Landibarre palasta lapastán 1: [lapaśtán] -
Landibarre saltsatu sáltsatu 1: [śáltśatu] -
Larrabetzu plisti-plasta plísplas plísplas 1: [plíśplaś plíśplaś] -
Larrabetzu txipli-txapla txíplitxápla 2: [tʃíplitʃápla] -
Larraine txipli-txapla tzípatzápa 1: [tsípatsápa] -
Larzabale saltsatu saltsátu 1: [śaltśátu] -
Lasarte-Oria plisti-plasta plístíplastá ibiltzen dia 1: [plíśtíplaśtá iβiltsen dia] -
Legazpi txipli-txapla zíplizápla ibíltzea 1: [síplisápla iβíltsea] -
Leintz Gatzaga txipristiñak atara txipristíñakatára 1: [tʃipriśtíɲakatára] -
Leioa txipli-txapla txíplitxápla 1: [tʃíplitʃápla] -
Leitza plisti-plasta plístiplastá 1: [plíśtiplaśtá] -
Lekaroz palasta palástatu 1: [paláśtatu] -
Lekaroz zapartatu zapártatu 2: [sapár̄tatu] -
Lekaroz palasta balástaka 3: [baláśtaka] -
Lekeitio txipli-txapla txiplítxapla 1: [tʃiplítʃapla] -
Lemoa ondatu ondátu 1: [ondátu] -
Lemoa busti bústi 1: [búśti] -
Lemoiz plisti-plasta plíplaplípa 1: [plíplaplípa] -
Luzaide / Valcarlos xafla-xafla zaflaká 1: [saflaká] -
Luzaide / Valcarlos saltsatu salsátu 2: [śalśátu] -
Luzaide / Valcarlos talastatu talástaka 3: [taláśtaka] -
Makea talastatu talástaka 1: [taláśtaka] -
Makea saltsatu saltzatzen 1: [śaltsatsen] -
Mañaria txipli-txapla txíplitxapláka 1: [tʃíplitʃapláka] -
Mendaro ixtrixan ixtríxan 1: [iʃtríʃan] -
Mendaro ixtrixan ixtríxan ibíli 2: [iʃtríʃan iβíli] -
Mendata zikintzen sikíñyu 1: [śikíɲddu] -
Mendata txipli-txapla txiplítxapla 1: [tʃiplítʃapla] -
Montori txapastaka txápastákan 1: [tʃápaśtá kan] -
Montori zapartatu txapárta¡áuzázten 2: [tʃapártaʒáu̯sá sten] -
Mungia plisti-plasta plistiplásta 1: [pliśtipláśta] -
Mungia busti bustí 1: [buśtí] -
Oderitz zalakan zalákan 1: [salákan] -
Oiartzun palasta palásta 1: [paláśta] -
Oiartzun palasta parrásta 2: [par̄áśta] -
Oiartzun zaprasta zaprásta 3: [sapráśta] -
Oñati txipli-txapla típlitápla 1: [típlitápla] -
Oñati txipli-txapla txíplitxapla 2: [tʃíplitʃapla] -
Ondarroa txipli-txapla txiplitxáplan 1: [tʃiplitʃáplan] -
Orio talastatu talástatu 4: [taláśtatu] -
Orozko xafla-xafla txaplatxapla 1: [tʃaplatʃapla] -
Orozko busti bústi 1: [búśti] -
Otxandio plisti-plasta pístiplasta 1: [píśtiplaśta] -
Otxandio busti bústi 2: [búśti] -
Pagola saltsatu saltsáka ai 1: [śaltśáka ai] -
Santa Grazi txapastaka txapastáka 1: [tʃapaśtáka] -
Santa Grazi lohian tük lohian tük 2: [lohian tyk] -
Santa Grazi pato¡atzen páto¡átzen 3: [pátoʒátsen] -
Santa Grazi busti bustien 4: [buśtien] -
Sara saltsatu zaltxátua 1: [saltʃátua] -
Senpere plisti-plasta plastáplastá 1: [plaśtáplaśtá] -
Senpere saltsatu saltsátu 3: [śaltśátu] -
Sohüta txalapostakan ai txalapoztákan ái 1: [tʃalapostákan ái] -
Sondika sapaldu sapáldu 1: [śapálðu] -
Tolosa plisti-plasta plástaka 1: [pláśtaka] -
Tolosa plisti-plasta plistíplastá 2: [pliśtíplaśtá] -
Uharte Garazi saltsatu xalxátu 1: [ʃalʃátu] -
Uharte Garazi talastatu talástatú 2: [taláśtatú] -
Uharte Garazi talastatu talástan arí 3: [taláśtan arí] -
Urdiain nasten nástén 1: [náśtén] -
Urdiñarbe saltsatu saltsákan ai 1: [śaltśákan ai] -
Urdiñarbe txapastaka txapastakan 2: [tʃapaśtakan] -
Urdiñarbe saltsatu lohísaltsákan 3: [lohíśaltśákan] -
Urketa irailka iráilka 1: [irái̯lka] -
Urretxu putzuan ibili jolásten - potzún 1: [xoláśten pɔtsún] -
Ürrüstoi txalapostakan ai txalapostákan ái 1: [tʃalapośtákan ái] -
Uztaritze saltsatu saltzátu 1: [śaltsátu] -
Zaratamo txipli-txapla txíplitxápla 1: [tʃíplitʃápla] -
Zeanuri txipli-txapla txiplitxápla 1: [tʃiplitʃápla] -
Zeberio busti bústi 1: [βúśti] -
Zegama zikintzen zikíntzen - ái 1: [sikíntsen ái̯] -
Zilbeti putzuan ibili putzuétan sartzeá 1: [putswétan śar̄tseá] -
Zollo (Arrankudiaga) txipli-txapla txíplitxápla 1: [tʃíplitʃápla] -
Zornotza lupestu lupéstu 1: [lupéśtu] -
Zornotza busti bustí 1: [buśtí] -
Zugarramurdi zikintzen zikíntzen ái diré úretán 1: [sikíntsen ái̯ ðiré úretán] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper