Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

268 emaitza 2407 bilaketarentzat

2407: cardenal (equimosis) / ecchymose ´´bleu´´ / bruise

  • Gaia: Azaleko gaixotasunak
  • Galdera (es): cardenal (equimosis)
  • Galdera (fr): ecchymose ´´bleu´´
  • Galdera (en): bruise
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta ardanzopatuik arrdánzopátuig 1: [ar̄ðánsopátwiɣ] -
Ahetze uspel úspel 1: [úśpel] -
Ahetze odolbildu odólbíldu 1: [oðólβíldu] -
Aia beztu beztú 1: [βestú] -
Aia ueldu ueldú 1: [ueldú] -
Aia oobildu oólbildú 2: [oólβildú] -
Aia oolui ooluí 3: [oolwí] -
Aia morittu morittú 4: [morittú] -
Aldude uspeldura uspéldura 1: [uśpéldura] -
Aldude odolguri odólgurí 1: [oðólɣurí] -
Alkotz ubelubela ubélubelá 1: [uβéluβelá] -
Alkotz ueluela uéluéla 2: [uéluéla] -
Alkotz moremorea morémoréa 3: [morémoréa] -
Altzai odolhoitü ódolhóitü 1: [óðolhói̯ty] -
Altzürükü blü bl´ü 1: [blý] -
Amezketa ubeldu ubéldu 1: [uβéldu] -
Amezketa odolbildu odólbildú 2: [odólβildú] -
Andoain ubeldu úbéldú 1: [úβéldú] -
Andoain odolbildu odólbildú 2: [oðólβildú] -
Andoain golpe golpé 3: [ɣolpɛ́] -
Aniz ubeldu úbeldu 1: [úβeldu] -
Aniz odolguri odólguri 2: [oðólguri] -
Aramaio baltzuna baltzúna 1: [baltsúna] -
Araotz (Oñati) odolbatu odólbatu 1: [oðólβatu] -
Arbizu odoldui odólduí 1: [oðólduí] -
Arboti kaxka káxka 1: [káʃka] -
Arboti uspel uspel 2: [uśpel] -
Armendaritze uspel uspél 1: [uśpél] -
Arnegi uzpel úzpel 1: [úspel] -
Arnegi odolguri odolgúri 1: [oðolɣúri] -
Arrangoitze uspel uspél 1: [uśpél] -
Arrangoitze kolpatu kólpatú 1: [kólpatú] -
Arrangoitze uspel uspéla 2: [uśpéla] -
Arrasate odolbatu odólbatu 1: [oðólβatu] -
Arrasate baltzune baltzúne 1: [βaltsúne] -
Arrazola (Atxondo) baltzuna báltzuna 1: [báltsuna] -
Arrieta baltzune báltzune 1: [báltsune] -
Arrieta odolbatu odólbatú 1: [oðólβatú] -
Arroa (Zestoa) oolbittu oólbittú 1: [oólβittú] -
Arroa (Zestoa) mala mála 2: [mála] -
Arroa (Zestoa) beltzittua beltzíttua 3: [bɛltsíttua] -
Arrueta uspel uspél 1: [uśpél] -
Asteasu ubeldu ubeldú 1: [uβeldú] -
Asteasu odolbildu odólbíldú 2: [oðólβíldú] -
Ataun beltzuna beltzuná 1: [bɛltsuná] -
Ataun odolbittu odólbittú 2: [oðɔ́lβittú] -
Azkaine uspel uspelá 1: [uśpelá] -
Azkaine ueldura uéldúra 1: [uéldúra] -
Azkaine odolbildu odolbildúa 2: [oðolβildúa] -
Azkoitia moretu morétu 1: [morétu] -
Azpeitia odolbitu odólbitú 1: [oðɔ́lβitú] -
Baigorri blu blu 1: [blu] -
Baigorri ubeldura ubeldura 1: [uβeldura] -
Baigorri uspel uspel 2: [uśpel] -
Bakio baltzune baltzúne 1: [baltsúne] -
Bakio odolgaldu odolgáldu 2: [oðolɣálðu] -
Bardoze uspel uspéla 1: [uśpéla] -
Bardoze zarrapat zárrapat 2: [sár̄apat] -
Barkoxe odolathe odolathé 1: [oðolathé] -
Bastida uspel uspel 1: [uśpel] -
Beasain belun bélun 1: [bélun] -
Beasain odolbittu odólbittu 2: [oðólβittu] -
Behorlegi uspel uspél 1: [uśpél] -
Beizama ueldu uéldú 1: [uɛ́ldú] -
Bergara beltzuna béltzuná 1: [béltsuná] -
Bergara ununa únuna 2: [únuna] -
Bermeo baltzune baltzúne 1: [βaltsúne] -
Bermeo odolbatun odolbátun 2: [oðolβátun] -
Berriz baltzitu baltzítu 1: [βaltsítu] -
Berriz odolbatu odólbatu 2: [oðólβatu] -
Beruete ubeldo úbeldó 1: [úβɛldó] -
Beskoitze uspel úspel 1: [úśpel] -
Bidarrai uzpel úzpel 3: [úspel] -
Bolibar odolbatu odólbátu 1: [oðólβátu] -
Busturia baltzuna baltzúna 1: [βaltsúna] -
Busturia odolbatu odólbatu 2: [oðólβatu] -
Deba beltzuna beltzúna 1: [βɛltsúna] -
Deba odolbitxu odólbitxú 2: [oðɔ́lβitʃú] -
Dima odolbatu odolbátu 1: [oðolβátu] -
Dima baltzune baltzúne 2: [βaltsúne] -
Domintxaine uspel úspel 1: [úśpel] -
Donamaria moratu morátu 1: [morátu] -
Donamaria ubeldu ubéldu 1: [uβéldu] -
Donamaria odolgatzatu odólgatzátua 2: [oðólɣatsátua] -
Donibane Lohizune uspel úspel 1: [úśpɛl] -
Donostia odolbildu odolbildu 1: [oðolbildu] -
Donostia ubeldu ubeldu 1: [uβeldu] -
Dorrao / Torrano urdindu urrdíndu 1: [ur̄ðíndu] -
Dorrao / Torrano odolbildu ódolbíldu 2: [óðolβíldu] -
Eibar baltzittu baltzíttu 1: [βaltsíttu] -
Eibar odolbatu odolbátu 1: [oðolβátu] -
Elantxobe baltzuna baltzúna 1: [βaltsúna] -
Elantxobe baldu báldu 1: [βálðu] -
Elduain moradure moráduré 1: [moráðuré] -
Elduain ueldu úeldú 1: [úeldú] -
Elduain odolbildu odólbildú 2: [oðólβildú] -
Elgoibar beltzuna beltzuná 1: [βeltsuná:] -
Elgoibar odolbatu odólbatu 2: [oðólβatu:] -
Elorrio baltzitu baltzítu 1: [βaltsítu] -
Elorrio moratu morátu 2: [morátu] -
Erratzu ubeldu úbeldú 1: [úβeldú] -
Erratzu odolguri ódolguri 1: [óðolɣuri] -
Errezil ueldu ueldú 1: [ueldú] -
Errezil odolbildu odólbildú 1: [oðɔ́lβildú] -
Errezil moreune móreuné 2: [móreu̯né] -
Errigoiti baltzune báltzune 1: [báltsune] -
Errigoiti odolbatu odolbátu 1: [oðolβátu] -
Eskiula odolhui ódolhuí 1: [óðolhuí] -
Etxalar ueldu uéldu 1: [uéldu] -
Etxalar odolbi odólbí 2: [oðólβí] -
Etxalar golpe gólpe 3: [gólpe] -
Etxaleku odolbildu ódolbíldué 1: [óðolbíldué] -
Etxaleku ubeldure úbelduré 2: [úβelduré] -
Etxarri (Larraun) ueldu úeldú 1: [úeldú] -
Etxarri (Larraun) oleri ólerí 1: [ó:lerí] -
Etxarri (Larraun) ueldu úeldú 2: [úeldú:] -
Etxebarri odolbaltz odólbaltz 1: [oðólβalts] -
Etxebarria odolbatu odólbátu 1: [oðɔ́lβátu] -
Eugi odolguri odólgurí 1: [oðólɣurí] -
Ezkio-Itsaso odolbildu odólbildú 1: [oðɔ́lβildú] -
Ezkio-Itsaso belundu belúndu 2: [βelúndu] -
Ezkurra moratu móratu 1: [móratu] -
Ezkurra ubeldu ubeldú 1: [u̯βeldú] -
Ezkurra odolbillu odolbillú 3: [oðolβiʎú] -
Ezterenzubi uspel uspél 1: [uśpél] -
Gaintza ubeldu ubéldú 1: [uβɛ́ldú] -
Gaintza oobillddu oólbillddú 2: [oɔ́lβiʎddú] -
Gamarte uspel uspél 1: [uśpél] -
Gamarte odolguri odólgurí 2: [oðólgurí] -
Gamiz-Fika odolbatu odólbátu 1: [oðólβátu] -
Gamiz-Fika baltzune báltzune 1: [báltsune] -
Garrüze uspel uspel 1: [uśpel] -
Getaria ubeldu ubéldú 1: [uβɛ́ldú] -
Getxo illundun illúndum 1: [iʎúndum] -
Gizaburuaga baltzuna baltzúna 1: [βaltsúna] -
Gizaburuaga odolbatu odolbátu 1: [oðolβátu] -
Gizaburuaga baldo báldo 2: [βálðo] -
Goizueta ueldu uéldu 1: [uéldu] -
Goizueta odolkatzatu ódolkatzátú 2: [óðolkatsátú] -
Goizueta beztu béztú 3: [béstú] -
Hazparne uspel úspel 1: [úśpel] -
Hazparne odolguri ódolgurí 1: [óðolɣurí] -
Hendaia ueldu uéldu 1: [uéldu] -
Hernani moratu móratú 1: [móratú] -
Hernani ubeldu ubeldú 1: [uβeldú] -
Hernani beztu béztu 2: [béstw] -
Hernani odolbildu odólbildú 2: [oðólbildú] -
Hondarribia ubeldua ubeldua 1: [uβeldua] -
Ibarruri (Muxika) baldu báldu 1: [βálðu] -
Ibarruri (Muxika) baltzuna báltzuna 3: [βáltsuna] -
Igoa ueldo úeldó 1: [úeldó] -
Igoa oobildu óolbildó 1: [óolβildó] -
Ikaztegieta odolbildu odolbildu 1: [oðolbildu] -
Ikaztegieta ubeldu ubeldu 2: [uβeldu] -
Ikaztegieta beltzune beltzúne 3: [beltsúne] -
Irisarri uspel uspél 1: [uśpél] -
Irisarri odolburu odólbúru 1: [oðólbúru] -
Itsasu uzpel úzpel 1: [úspel] -
Itsasu karramizka karramízka 1: [kar̄amíska] -
Itsasu odolguri odólgúri 2: [oðólɣúri] -
Izturitze uspel uspel 1: [uśpel] -
Izturitze odoluri odolúri 2: [oðolúri] -
Jaurrieta ubel ubél 1: [uβél] -
Jutsi uspeldura uspéldura 1: [uśpéldura] -
Kortezubi baltzunekada baltzúnekada 1: [βaltsúnekaða] -
Kortezubi baldo báldo 1: [βálðo] -
Landibarre blu blú 1: [blú] -
Landibarre uspel uspél 1: [uśpél] -
Larrabetzu baltzitu baltzítu 1: [baltsítu] -
Larraine odolhui odolhúi 1: [oðolhúi̯] -
Larzabale uspel uspél 1: [uśpél] -
Lasarte-Oria moratu morátu 1: [morátu] -
Lasarte-Oria odolbildu odólbildú 1: [oðólβildú] -
Lasarte-Oria ubeldu ubéldu 2: [uβéldu] -
Laukiz baltzune baltzúne 1: [βaltsúne] -
Legazpi odolbittu odolbittu 1: [oðolbittu] -
Legazpi belune belune 2: [belune] -
Legazpi belununea belununea 3: [belununea] -
Leintz Gatzaga baltzittu baltzíttu 1: [βaltsíttu] -
Leintz Gatzaga moratoi moratói 2: [moratói̯] -
Leioa baltzune baltzúne 1: [baltsúne] -
Leitza ueldu ueldú 1: [ueldú] -
Leitza odolkatzatu odólkatzatú 1: [oðólkatsatú] -
Leitza odolbillddu odólbillddú 2: [oðólβiʎddú] -
Lekaroz ubeldu ubéldu 1: [uβéldu] -
Lekaroz odoluri odólurí 2: [oðólurí] -
Lekeitio baltzuna baltzúna 1: [βaltsúna] -
Lekeitio odolbatun odólbatun 1: [oðólβatun] -
Lemoa baltzitu baltzítu 1: [βaltsítu] -
Lemoa odolbatu odolbátu 1: [oðolβátu] -
Lemoiz baltzune baltzúne 1: [baltsúne] -
Luzaide / Valcarlos uspel úspel 1: [úśpel] -
Makea odoluli odólúli 1: [oðólúli] -
Makea uzpel úzpel 1: [úspel] -
Mañaria baltzittu baltzíttu 1: [βaltsíttu] -
Mañaria odolbatu odólbátu 1: [oðólbátu] -
Mendaro morau moráu 1: [moráu̯] -
Mendaro odolbitxo odólbitxó 1: [oðólβitʃó] -
Mendaro moraune moráuné 2: [moráuné] -
Mendaro beltzuna beltzúna 3: [βeltsúna] -
Mendaro beltzun béltzun 4: [bɛ́ltsun] -
Mendata baltzittuneda baltzittúneda 1: [βaltsittúneða] -
Mendata odolbatu odolbátu 1: [oðolβátu] -
Mezkiritz gorritu gorrítu 1: [gor̄ítu] -
Mezkiritz belztu bélztu 2: [bélstu] -
Montori blü bl´ü 1: [blý] -
Mugerre uspel uspel 1: [uśpel] -
Mungia baltzune baltzúne 1: [baltsúne] -
Mungia odolbatu odólbatu 2: [oðólβatu] -
Oderitz odolbildu odólbildú 1: [oðɔ́lβildú] -
Oderitz ueldo úeldó 1: [úɛldó] -
Oderitz ubeldu úbeldú 2: [úβɛldú] -
Oiartzun uueldo uuéldo 1: [uwéldo] -
Oiartzun odolbillo odólbilló 2: [oðólβiʎó] -
Oñati odolbatu odólbatu 1: [oðólβatu] -
Oñati baltzuna baltzúna 1: [βaltsúna] -
Ondarroa baltzuna baltzúna 1: [βaltsúna] -
Orexa uueldu uuéldu 1: [uwéldu] -
Orexa odolbilldu ódolbílldu 1: [óðolbíʎdu] -
Orio ubeldu ubéldú 1: [uβɛ́ldú] -
Orio odolbildu odólbildú 1: [oðɔ́lβildú] -
Orio ueldu uéldú 2: [uɛ́ldú] -
Orozko baltzikune baltzíkune 1: [βaltsíkune] -
Orozko moratoi morátoi 2: [morátoi̯] -
Orozko odolgogortu odólgogorrtu 2: [oðólɣoɣor̄tu] -
Orozko odolbatu odólbatu 3: [oðólβatu] -
Otxandio odolbatu ódolbatu 1: [óðolβatu] -
Otxandio baltzuna baltzúna 1: [βaltsúna] -
Pagola blü blü 1: [bly] -
Pagola odolblüia odolbl´üia 1: [oðolblýja] -
Pagola üspel üspél 2: [yśpél] -
Pasaia ueldo uéldó 1: [uéldó] -
Pasaia odolbildo ódolbildó 1: [óðolβildó] -
Santa Grazi blü blü 1: [bly] -
Sara odolguri odolgúrí 1: [oðolɣúrí] -
Sara uzpel úzpel 2: [úspel] -
Senpere odolbildu odolbíldu 1: [oðolβíldu] -
Sohüta odolohitüa ódolohítüa 1: [óðolohítya] -
Sondika mora móra 1: [móra] -
Sondika baltzune baltzúne 1: [βaltsúne] -
Suarbe moretu morétu 1: [morétu] -
Suarbe odoluri odolúri 2: [oðolúri] -
Sunbilla odolbegi odólbegí 1: [oðólbeɣí] -
Tolosa ubeldu ubeldú 1: [uβɛldú] -
Tolosa odolbildu odólbildú 2: [oðólβildú] -
Uharte Garazi uspel úspel 1: [úśpel] -
Uharte Garazi odolguri odólgúri 1: [oðólɣúri] -
Urdiain urdindu úrrdindú 1: [úr̄ðindú] -
Urdiñarbe blü bl´ü 1: [blý] -
Urketa uspel úspel 1: [úśpel] -
Urretxu morittuna moríttuná 1: [moríttuná] -
Urretxu beltzuna beltzúna 1: [bɛltsúna] -
Urretxu odolbittu odólbittú 2: [oðɔ́lβittú] -
Ürrüstoi odoloiküa odoloik´üa 1: [oðoloi̯kýa] -
Uztaritze uzpel úzpel 1: [úspel] -
Zaratamo odolbatu odólbátu 1: [oðólβátu] -
Zaratamo baltzittu baltzíttu 1: [baltsíttu] -
Zeanuri odolbatu odolbátu 1: [oðolβátu] -
Zeanuri baltzune báltzune 1: [βáltsune] -
Zeberio moratoi moratói 1: [moratói̯] -
Zeberio baltzuna baltzúna 1: [βaltsúna] -
Zeberio odolbatu odolbátu 3: [oðolβátu] -
Zegama odolbitu odólbitú 1: [oðɔ́lβitú] -
Zilbeti odoluri ódolúri 1: [óðolúri] -
Zollo (Arrankudiaga) baltzitu báltzitu 1: [βáltsitu] -
Zornotza odolbatu odólbatu 1: [oðólβatu] -
Zornotza baltzuna baltzúna 1: [βaltsúna] -
Zugarramurdi ueldura ueldúra 1: [ueldúra] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper