Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

194 emaitza 2301 bilaketarentzat

2301: padrino / parrain / godfather

  • Gaia: Haurtzaroa
  • Galdera (es): padrino
  • Galdera (fr): parrain
  • Galdera (en): godfather
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta aitagutxi aitagútxia 1: [ai̯taɣútʃja] -
Ahetze aitatxi aitátxi 1: [ai̯tátʃi] -
Aia aitaponteko áitapontekó 1: [ái̯tapontekó] -
Aia attajaun attájáun 2: [attáxáu̯n] -
Aia attaponteko attápontekua 3: [attápontekua] -
Aldude aitatxi aitatxí 1: [ai̯tatʃí] -
Alkotz aitutxi aitútxi 1: [ai̯tútʃi] -
Altzai egüzaita égüzáita 1: [éɣysái̯ta] -
Amezketa aittepunte aittépunté 1: [ai̯ttépunté] -
Andoain aitajaun áitajaun 1: [ái̯taxau̯n] -
Aniz aitetxi aitetxí 1: [ai̯tetʃí] -
Aramaio aitabitxi aitábitxi 1: [ai̯táβitʃi] -
Aramaio aiteponteko áiteponteko 1: [ái̯teponteko] -
Araotz (Oñati) aittepontako aittépontako 1: [ai̯ttépontako] -
Arbizu aittejunteko aittéjuntekó 1: [ai̯ttéxuntekó] -
Arbizu aittajunteko áittajúntekuá 2: [ái̯ttaxúntekwá] -
Arboti gozaita gozáita 1: [gosái̯ta] -
Armendaritze aitatxi aitátxi 1: [ai̯tátʃi] -
Arnegi aitatxi aitátxi 1: [ai̯tátʃi] -
Arnegi gazaita gazaitá 2: [gasai̯tá] -
Arrangoitze aitatxi aitatxí 1: [ai̯tatʃí] -
Arrasate aitteponteko aittéponteko 1: [ai̯ttéponteko] -
Arrazola (Atxondo) aittebitxi aittébitxi 1: [ai̯ttéβitʃi] -
Arrazola (Atxondo) aitteponteko aittéponteko 2: [ai̯ttéponteko] -
Arrieta aittebitxi aittebítxi 1: [ai̯tteβítʃi] -
Arroa (Zestoa) attapunde attápundé 1: [attápundé] -
Arroa (Zestoa) attabesotako attábesótakó 2: [attáβeśótakó] -
Arrueta ozaita ózaita 1: [ósai̯ta] -
Asteasu attajaun attájáun 1: [attáxáu̯n] -
Ataun aittepunte aittépunté 1: [ai̯ttépunté] -
Ataun aittepunte aittépunteá 2: [attépunteá] -
Azkaine aitatxi aitátxi 1: [ai̯tátʃi] -
Azkaine besoetako besóetakuá 1: [beśóetakwá] -
Azkoitia aittepondeko aittépondekó 1: [attépɔndekó] -
Azpeitia padrino padríno 1: [paðríno] -
Azpeitia attepundeko attépundekó 4: [attépundekó] -
Baigorri aitatxi aitatxi 1: [ai̯tatʃi] -
Bakio aitebesoatako aitebesóatako 1: [ai̯teβeśóatako] -
Bakio aitebitxi aitebítxi 1: [ai̯teβítʃi] -
Bardoze ozeita ozeita 1: [osei̯ta] -
Bardoze oxeita oxéita 2: [oʃéi̯ta] -
Barkoxe egüzaita egüzáita 1: [eɣysái̯ta] -
Bastida aitatxi aitátxi 1: [ai̯tátʃi] -
Beasain attepunteko attépuntekó 1: [attɛ́puntekó] -
Behorlegi gazeita gazeitá 1: [ɣasei̯tá] -
Beizama aittapunteko aittápuntekó 1: [attápuntekó] -
Beizama aittapunta aittápuntá 2: [attápuntá] -
Bergara aittapuntako aittapuntáko 1: [ai̯ttapuntáko] -
Bermeo aitxebesuetako aitxebésuetako 1: [ai̯tʃeβéśwetako] -
Bermeo aitxebitxi aitxebítxi 2: [ai̯tʃeβítʃi] -
Berriz aittepunteko aittépúnteko 1: [ai̯ttépúnteko] -
Berriz aitabesoetako aitábesoétakó 2: [ai̯táβeśoétakó] -
Beruete atautxe átautxé 1: [átautʃé] -
Beruete ataotxe átaotxé 2: [átaotʃé] -
Beskoitze aitetxi áitetxí 1: [ái̯tetʃí] -
Bidarrai aitatxi áitatxí 1: [ái̯tatʃí] -
Bolibar aittebesotako aittébesótako 1: [ai̯ttéβeśótako] -
Busturia aitxebitxi aitxébitxi 1: [ai̯tʃéβitʃi] -
Deba atxapuntako atxápuntáko 1: [atʃápuntáko] -
Deba atxabesuetako atxábésuetáko 1: [atʃáβéśwetáko] -
Dima aitebitxi aitebítxi 1: [ai̯teβítʃi] -
Dima aiteponteko aitepónteko 1: [ai̯tepónteko] -
Domintxaine gozaita gozáita 1: [gosái̯ta] -
Donamaria atautxi atáutxi 1: [atáutʃi] -
Donibane Lohizune aitatxi aitatxí 1: [ai̯tatʃí] -
Donostia aitajaun aitajaun 1: [ai̯taxau̯n] -
Dorrao / Torrano eittajunteko éittajuntéko 1: [éi̯ttaxuntéko] -
Eibar aittabesuetako aittábeSZuetáko 1: [ai̯ttáβes̟uetáko] -
Elantxobe aitxebesuetako aitxebésuetako 1: [ai̯tʃeβéśwetako] -
Elantxobe aitxebitxi aitxebítxi 2: [ai̯tʃeβítʃi] -
Elduain attaponteko áttapontekó 1: [áttapontekó] -
Elgoibar aittabesuetago áittabesuetágo 1: [ái̯ttaβeśuetáɣo] -
Elorrio aittepontako aittépontako 1: [ai̯ttépontako] -
Erratzu aitetxi aitetxí 1: [ai̯tetʃí] -
Errezil aittaponteko aittápontéko 1: [ai̯ttápontéko] -
Errigoiti aittebitxi aittébitxi 1: [ai̯ttéβitʃi] -
Errigoiti aittebesoetako aittebesóetako 1: [ai̯tteβeśóetako] -
Eskiula egüzaita ég´üzáita 1: [éɣýsái̯ta] -
Etxalar atautxi atáutxí 1: [atáutʃí] -
Etxaleku atautxi atáutxi 1: [atáu̯tʃi] -
Etxarri (Larraun) atteutxi átteutxí 1: [átteu̯tʃí] -
Etxebarri aittebitxi aittébitxi 1: [ai̯ttéβitʃi] -
Etxebarria aitabesuetako aitábesuétakó 1: [ai̯táβeśwétakó] -
Eugi aitegutxi aitegútxi 1: [ai̯teɣútʃi] -
Eugi aitutxi aitútxi 2: [ai̯tútʃi] -
Ezkio-Itsaso aittepuntako aittépuntakó 1: [attépuntakó] -
Ezkurra atautxi atautxí 1: [atau̯tʃí] -
Ezterenzubi aitatxi aitátxi 1: [ai̯tátʃi] -
Ezterenzubi gazaita gazáita 2: [gasái̯ta] -
Gaintza attepunteko attépuntekó 1: [attépuntekó] -
Gamarte gazaita gazáita 1: [gasái̯ta] -
Gamiz-Fika aittebitxi áittebítxi 1: [ái̯tteβítʃi] -
Garrüze guezaita guézaitá 1: [gwésai̯tá] -
Garrüze gozaita gozáita 2: [gosái̯ta] -
Getaria aitajauna aitájauná 1: [ai̯táxau̯ná] -
Getaria padrino padrinó 2: [paðrinó] -
Getxo aitxeostako aitxéostako 1: [ai̯tʃéośtako] -
Getxo aitebitxi aitébitxi 2: [ai̯téβitʃi] -
Gizaburuaga aittebitxi aittébitxi 1: [ai̯ttéβitʃi] -
Goizueta attautxi attáutxí 1: [attáu̯tʃí] -
Hazparne aitaatxi aitáatxi 1: [ai̯táatʃi] -
Hendaia aitatxi aitatxí 1: [ai̯tatʃí] -
Hernani aitajun áitajún 1: [ái̯taxún] -
Hondarribia paidi paidi 1: [pai̯ði] -
Hondarribia attautx attautx 2: [attau̯tʃ] -
Ibarruri (Muxika) aittebitxi aittébitxi 1: [ai̯ttéβitʃi] -
Igoa ataotxe átaotxé 1: [átaotʃé] -
Ikaztegieta attepunteko attepúnteko 1: [attepúnteko] -
Irisarri aitatxi aitatxí 1: [ai̯tatʃí] -
Itsasu aitatxi aitátxi 1: [ai̯tátʃi] -
Itsasu goxaita goxáita 2: [goʃái̯ta] -
Izturitze aitaatxi aitáatxi 1: [ai̯táatʃi] -
Jaurrieta aitaborze aitabórrze 1: [ai̯taβór̄se] -
Jutsi gazait gazait 1: [gasai̯t] -
Kortezubi aitxebitxi aitxebítxi 1: [ai̯tʃeβítʃi] -
Kortezubi aitxebesotako aitxebesótako 2: [ai̯tʃeβeśótako] -
Landibarre guazaita guazáita 1: [gwasái̯ta] -
Larrabetzu aitebitxi aitébitxi 1: [ai̯téβitʃi] -
Larraine ügazaita ügazáita 1: [yɣasái̯ta] -
Larzabale gazaita gazáita 1: [gasái̯ta] -
Lasarte-Oria attajaun attájaun 1: [attáxau̯n] -
Laukiz padrino padrríno 1: [paðr̄íno] -
Laukiz aitebitxi aitébitxi 1: [ai̯téβitʃi] -
Legazpi attepuntako attepuntako 1: [attepuntako] -
Leintz Gatzaga aittapontako aittápontako 1: [ai̯ttápontako] -
Leioa aitebitxi aitébitxi 1: [ai̯téβitʃi] -
Leitza attautxi attáutxi 1: [attáu̯tʃi] -
Lekaroz aitetxi aitétxi 1: [ai̯tétʃi] -
Lekeitio aittabitxi aittábitxi 1: [ai̯ttáβitʃi] -
Lemoa aitebitxi aitebítxi 1: [ai̯teβítʃi] -
Lemoiz aitxebitxi aitxébitxi 1: [ai̯tʃéβitʃi] -
Lemoiz padrino padrrínok 2: [paðr̄ínok] -
Luzaide / Valcarlos aitatxi áitatxí 1: [ái̯tatʃí] -
Makea aitatxi aitatxí 1: [ai̯tatʃí] -
Makea gozaita gozáita 2: [go:sái̯ta] -
Mañaria aittepuntako aittépúntakó 1: [ai̯ttépúntakó] -
Mendaro padrino padrríno 1: [paðr̄íno] -
Mendaro aitxabesuetako aitxábesuetakó 2: [atʃáβeśwetakó] -
Mendata aittebitxi aittebítxi 1: [ai̯tteβítʃi] -
Mezkiritz aitatxi aitátxi 1: [ai̯tátʃi] -
Mezkiritz apitxi apítxi 2: [apítʃi] -
Montori egüzaita égüzáita 1: [éɣysái̯ta] -
Montori axaita axáita 2: [aʃái̯ta] -
Mugerre aititxi áititxi 1: [ái̯titʃi] -
Mugerre aitatxi aitatxi 2: [ai̯tatʃi] -
Mungia aittebitxi aittébitxi 1: [ai̯ttéβitʃi] -
Oderitz atautxi átautxí 1: [átautʃí] -
Oiartzun attautsi attautsí 1: [attau̯tśí] -
Oiartzun attajaun attájáun 2: [attáxáu̯n] -
Oñati aitapuntako aitápuntako 1: [ai̯tápuntako] -
Oñati padrino padrríno 2: [paðr̄íno] -
Ondarroa aitxabesuetako aitxabesuétako 1: [ai̯tʃaβeśwétako] -
Orexa aitapunteko áitapuntéko 1: [ái̯tapuntéko] -
Orio aitajaun aitájáun 1: [ai̯táxáu̯n] -
Orozko aitebitxi aitébitxi 1: [ai̯téβitʃi] -
Orozko aiteponteko aitéponteko 1: [ai̯téponteko] -
Otxandio aittepuntako áittepuntako 1: [ái̯ttepuntako] -
Pagola egüzaita egüzáita 1: [eɣysái̯ta] -
Pasaia apaidin ápáidín 1: [ápái̯ðín] -
Santa Grazi egüzeita egüzéita 1: [eɣyséi̯ta] -
Sara aitatxi aitatxí 1: [ai̯tatʃí] -
Sara besotako besótakó 1: [βeśótakó] -
Senpere aitatxi aitátxi 1: [ai̯tátʃi] -
Sohüta egüzaita eg´üzaita 1: [eɣýsai̯ta] -
Sohüta kunpai kumpái 1: [kumpái̯] -
Sohüta axaita axáita 2: [aʃái̯ta] -
Sohüta kumai kumai 2: [kumai̯] -
Sondika aitebitxi aitébitxi 1: [ai̯téβitʃi] -
Suarbe atautxi atáutxi 1: [atáu̯tʃi] -
Sunbilla atautxi atáutxi 1: [atáutʃi] -
Tolosa aitapunte aitápunté 1: [ai̯tápunté] -
Tolosa aitajauna aitajauná 2: [ai̯taxau̯ná] -
Tolosa padrino pádrinuák 3: [pádrinuák] -
Uharte Garazi aitatxi áitatxi 1: [ái̯tatʃi] -
Uharte Garazi gazaita gázaita 2: [gásai̯ta] -
Urdiain padrino pádrrinuá 1: [páðr̄inuá] -
Urdiain aitapuntako áitapúntakuá 2: [ái̯tapúntakwá] -
Urdiñarbe egüzaita egüzáita 1: [eɣysái̯ta] -
Urketa aitatxi aitátxi 1: [ai̯tátʃi] -
Urretxu aittapuntako aittápuntakó 1: [attápuntakó] -
Ürrüstoi egüzait egüzáit 1: [eɣysái̯t] -
Uztaritze apitxi apítxi 1: [apítʃi] -
Zaratamo aitebitxi aitébitxí 1: [ai̯téβitʃí] -
Zaratamo aitabesoetako aitabesóetakó 1: [ai̯taβeśóetakó] -
Zeanuri aitebitxi aitebítxi 1: [ai̯teβítʃi] -
Zeanuri aiteponteko aitepónteko 1: [ai̯tepónteko] -
Zeberio aitebitxi aitebítxi 1: [ai̯teβítʃi] -
Zegama aitteponteko aittépontekó 1: [attépɔntekó] -
Zegama attepuntako attépuntakó 2: [attépuntakó] -
Zilbeti atautxi atáutxi 1: [atáu̯tʃi] -
Zollo (Arrankudiaga) aitebitxi aitébitxi 1: [ai̯téβitʃi] -
Zornotza aitteponteko aittepónteko 1: [ai̯ttepónteko] -
Zornotza aittebitxi aittébitxi 2: [ai̯ttéβitʃi] -
Zugarramurdi aitatxi aitátxi 1: [ai̯tátʃi] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper